Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko"

Átírás

1 Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig Rev. C. Hanko

2 Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön! (Zsoltárok 8:10) 1

3 El szó Ez a könyv az els egy három kötetb l álló sorozatban, amely a Bibliát mutatja be 6-8 éves gyermekeknek. Az els kötet a teremtést l kezdve a bírákig fedi le a Biblia tartalmát. Minden lecke egy történetet tartalmaz, és csak néhány hangsúlyos részt mutat be az eseményekb l. A tanítónak el kell döntenie, mennyire ismerteeti meg a gyermekeket az anyag többi részével, de szem el tt kell tartanunk, hogy a gyermekek akkor értik meg a legjobban a történetet, ha egy vagy két kiemelt pontra összpontosul gyelmük. A mennyei Atyánk áldja meg gyermekeinket a szövetségben ezeken a könyveken keresztül is, hogy az Ž Igéjének igazságát meg rizzék szívükben, és majd továbbadják a következ nemzedékeknek, az Ž Nevének dics ségére! 2

4 1. lecke Teremtés I Mózes 1 1. Ki a Teremt d? Isten. 2. Hány Isten van? Egyetlenegy Isten van. 3. Vajon Isten teremtett mindent? Igen, Isten kezdetben teremtette az eget és a földet. 4. Mit teremtett Isten az els napon? A mennyet és a földet, a világossággal együtt. 5. Mit teremtett Isten a második napon? Az égboltozatot. 6. Mit teremtett Isten a harmadik napon? A szárazföldet, a füvet, a fákat és a virágokat. 7. Mit teremtett Isten a negyedik napon? A Napot, a Holdat és a csillagokat. 8. Mit teremtett Isten az ötödik és a hatodik napon? A halakat és a madarakat; az állatokat és az embert. 9. Mit tett Isten a hetedik napon? Megpihent, és a nyugalom napjává tette azt. 10. Honnan tudunk a Teremtésr l? Isten maga mondja el nekünk Igéjében, a Bibliában. Aranymondás: És látta Isten, hogy minden amit teremtett, ímé igen jó. (I Mózes 1:31) 3

5 2. lecke Ádám a Paradicsomban I Mózes Kik voltak els szüleink? Ádám és Éva. 2. Honnan vétetett Ádám? A föld porából. 3. Miben különbözött Ádám az állatoktól? Isten saját képmására teremtette t. 4. Hol élt Ádám és Éva? A Paradicsomban, egy csodálatos kertben. 5. Milyen különleges fa állt a kertben? Az élet fája. 6. Melyik fáról nem ehetett Ádám és Éva? A jó és a gonosz tudásának fájáról. 7. Mit tett Ádám a Paradicsomban? Királyként uralkodott a kert fölött. 8. Honnan tudjuk, hogy király volt? Nevet adott az állatoknak. 9. Vajon boldog volt-e Ádám és Éva a Paradicsomban? Igen, mert Istent szolgálták szeretetben. 10. Minek a képe a Paradicsom? A mennyé, ami sokkalta csodálatosabb. Aranymondás: Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön! (Zsoltárok 8:10) 4

6 3. lecke A b neset I Mózes 3 1. Ádám és Éva a Paradicsomban maradt? Nem, Isten elkergette ket a Paradicsomból. 2. Miért kergette el ket? Engedetlenek voltak Istennel szemben. 3. Hogyan engedetlenkedtek Istennel szemben? Ettek a jó és a gonosz tudásának fájáról. 4. Miért volt rossz, hogy ettek err l a fáról? Mert Isten mondta nekik, hogy ne egyenek. 5. Ki kísértette meg Évát, hogy egyen a fáról? A Sátán, egy gonosz, bukott angyal. 6. Hogyan ment a Sátán Évához? A kígyó képében beszélt hozzá. 7. Éva hallgatott a Sátánra? Igen; evett a fa gyümölcséb l, és Ádámnak is adott bel le. 8. Mi is meghaltunk Ádámmal? Igen; mindannyian halottak vagyunk a b nben. 9. Mit ígért Isten? Egy Megváltót, aki megszabadít minket b neinkb l. Aranymondás: És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te ma- Isten között és az magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. (I Mózes 3:15) 5

7 4. lecke Kain megöli Ábelt I Mózes 4 1. Mi volt Ádám és Éva els két ának neve? Kain és Ábel. 2. Mit mond a Biblia Ábelr l? Ábel félte az Urat. 3. Miképpen mutatta meg Ábel, hogy féli az Urat? Bárányt ajánlott áldozatként Istennek. 4. Miért tetszett ez Istennek? Mert Ábel hitt Isten Bárányában. 5. Mit mond a Biblia Kainról? Kain gonosz volt. 6. Miképpen mutatta meg Kain gonoszságát? A föld gyümölcsét ajánlotta Istennek. 7. Miért volt ez gonoszság? Mert azt mutatta meg vele, hogy nem bánkódik b nei miatt. 8. Hogyan mutatta még meg Kain gonoszságát? Féltékeny lett Ábelre, és megölte. 9. Hogyan büntette meg ezért Isten Kaint? El zte házából és családjától. 10. Adott-e másik út Isten Ábel helyett? Igen, Séthet, aki szintén félte az Urat. Aranymondás: Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. (Zsidók 11:4) 6

8 5. lecke Az Özönvíz el tti napok I Mózes Mit tudunk Kainról, miután megölte Ábelt? Még többet vétkezett, s t, gyermekeit is a b nre tanította. 2. Mit épített Kain? Egy várost, Hánókhot. 3. Mit készítettek Lámekh istentelen ai? Mindenféle réz- és vasszerszámot. 4. Ezeket is arra használták, hogy vétkezzenek? Igen; egyre istentelenebbek lettek. 5. Mit monda Biblia Séth airól? Összegy ltek Istent dics íteni. 6. Milyen istenfél ember élt ebben az id ben? Énókh, aki Istennel járt. 7. Mit mondott Isten Énókhnak, mit cselekedjen? Isten azt mondta neki, hogy prédikáljon a gonosz emberek ellen. [Vesd össze Zsidók 11:5.] 8. Mit mondott e gonosz embereknek? Isten meg fogja ket büntetni. 9. Hallgattak Énókhra? Nem; meg akarták ölni. 10. Megölték Énókhot? Nem; Isten magához vette t a mennybe. Aranymondás: És mivel Énókh Istennel járt, elt nt, mert Isten magához vette. (I Mózes 5:24) 7

9 6. lecke Az Özönvíz I Mózes Mit mond a Biblia Noéról? Noé azon kevesek egyike volt, akik félték az Urat. 2. Mit mondott Isten Noénak, mit cselekedjen? Építsen egy bárkát. 3. Miért kellett Noénak bárkát építenie? Mert Isten özönvizet akart bocsátani a földre. 4. Mennyi ideig építette Noé aival a bárkát? 120 évig. 5. Mit tett Noé, miközben építette a bárkát? Figyelmeztette a gonosz embereket, hogy Isten büntetése hamarosan utoléri ket. 6. Kik menekültek meg a bárkában? Csak Noé és családja. 7. Mi más menekült még meg a bárkában? Állatok, amelyeket Isten küldött Noéhoz. 8. Mi történt a gonosz világgal? Mindannyian elpusztultak az özönvízben. 9. Minek a jelképe az Özönvíz? A világ végének. 10. Mit jelképez a szivárvány? Isten mindig emlékszik népére, és megmenti ket. Aranymondás: De Noé kegyelmet talált az Úr el tt. I Mózes 6:8 8

10 7. lecke Az Özönvíz utáni napok I Mózes Mi volt a neve Noé ainak? Sém, Khám, Jáfet. 2. Mit mond a Biblia Khámról? Csúfolta apját. 3. Mit mondott Noé Khám b nér l? Azt mondta, hogy Khám ai átkozottak lesznek. 4. Mit mondott Noé Sémr l? Azt, hogy Isten lesz Sém Istene. 5. Mit mondott Noé Jáfetr l? Osztozni fog Sém áldásaiban. 6. Nevezd meg Khám egyik át! Nimród, aki egy nagy vadász volt. 7. Milyen gonoszságot tettek ebben az id ben az emberek? Elkezdtek építeni egy tornyot. 8. Miért építettek a gonosz emberek egy tornyot? Együtt akartak maradni. 9. Befejezték a tornyot? Nem, mert Isten összezavrata a nyelvüket. 10. Mi történt ezután a gonosz emberekkel? Mindenfelé elszéledtek a föld színén. Aranymondás: Meg rzi az Úr mindazokat, akik Žt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti. Zsoltárok 145:20 9

11 8. lecke Jób Jób 1, 2, Mit mond a Biblia Jóbról? Azt, hogy Jób istenfél volt. 2. Megáldotta-e Isten Jóbot? Igen, 10 gyermeket adott neki és sok jószágot. 3. Mit akart Jóbbal tenni az ördög? Azt akarta, hogy Jób megátkozza Istent. 4. Hogyan akarta ezt az ördög véghezvinni? Úgy, hogy elveszi Jóbtól mindenét, amije van. 5. Adott-e hatalmat Isten az ördögnek Jób ellen? Igen, Jób elvesztette minden gazdagságát és gyermekét egy napon. 6. Szenvedett-e még többet Jób? Igen, mert nagyon beteg lett. 7. Három barátja segített-e neki a szenvedésben? Nem, csak növelték bajait. 8. Mit felelt nekik Jób? Azt mondta: Tudom, hogy az én Megváltóm él! (Jób 19:5 ) 9. Hogyan viselkedett Jób a szenvedések között? Nagyon állhatatos volt. 10. Megáldotta-e Isten Jóbot állhatatosságáért? Igen, megkétszerezte gazdagságát, és tíz gyermeket adott neki. Aranymondás: Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve! Jób 1:21 10

12 9. lecke Ábrahám Kánaánba költözik I Mózes Mit mondott Isten Ábrahámnak, mit tegyen? Menjen arra a földre, amit Isten mutat neki. 2. Hová vezette Isten Ábrahámot és Sárát? Kánaán földjére. 3. Mit ígért Isten Ábrahámnak? Azt, hogy gyermekeinek adja ezt az egész földet. 4. Minek az el képe volt Kánaán földje? A mennyé. 5. Mit ígért még Isten Ábrahámnak? At, hogy annyi gyermeke lesz, ahány csillag van az égen. 6. Volt-e ekkor Ábrahámnak és Sárának gyermeke? Nem; és már nagyon id sek voltak. 7. Miért ment Ábrahám Egyiptomba? Mert Kánaán földjén nagy éhínség volt. 8. Isten akarta, hogy Ábrahám Egyiptomba menjen? Nem; Isten visszaküldte Kánaánba, hogy ott viseljen róla gondot. 9. Honnan tudta Ábrahám, hogy Isten meg fogja áldani? Isten azt mondta neki: Ne félj, Ábrahám; én pajzsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen b séges. (I Mózes 15:1 ) 10. Biztos volt-e Ábrahám abban, hogy Isten meg fogja áldani? Igen, hitt Istenben. Aranymondás: Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek épít je és alkotója az Isten. Zsidók 11:10 11

13 10. lecke Lót menekvése Sodomából I Mózes 13, Ki ment Ábrahámmal Kánaánba? Unokaöccse, Lót, feleségével együtt. 2. Miért vált el Ábrahám és Lót? Mert nem volt elég legel állataiknak. 3. Hol telepedett le Lót? Sodoma és Gomora istentelen városainak környékén. 4. Boldog volt-e Lót Sodomában? Nem, de családja otthon érezte magát. 5. Mit mondott Isten Ábrahámnak Sodomáról? Azt, hogy el fogja pusztítani ezt az istentelen várost. 6. Könyörgött-e Ábrahám Sodomáért? Nem, csak az istenfél Lótért könyörgött. 7. Megmentette-e az Úr Lótot? Igen, két angyal vezette ki t családjával együtt a városból. 8. Mi történt Lót feleségével? Sóbálvánnyá változott. 9. Mi történt az istentelen városokkal? Isten kénköves és tüzes es t bocsátott rájuk. 10. Minek a jele Sodoma és Gomora pusztulása? A világ végének. Aranymondás: És ímé, hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megzessek mindenkinek, amint az cselekedete lesz. Jelenések 22:12 12

14 11. lecke Izsák I Mózes 18, 21, Miért látogatta meg az Úr Ábrahámot? Hogy megmondja, Sárának a lesz, Izsák. 2. Miért nevetett Sára, amikor Isten út ígért neki? Mert már nagyon öreg volt. 3. Mit felelt Isten Sárának? Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? (I Mózes 18:14 ) 4. Ki csúfolta Izsákot? Ismáel, Hágár a. 5. Haragudott-e Isten Ismáelre? Igen, Ábrahámnak azt mondta, küldje el Hágárral együtt. 6. Hogyan mentette meg Isten Ismáel életét? Kutat fakasztott neki a pusztában. 7. Mit parancsolt Isten Ábrahámnak, mit tegyen Izsákkal? Áldozza fel Istennek egy oltáron. 8. Hol kellett Ábrahámnak Izsákot feláldoznia? Egy távoli hegyen. 9. Miért volt kész Ábrahám a feláldozására? Tudta, hogy Isten fel tudja támasztani Izsákot a halálból. 10. Mit adott Isten Izsák helyett? Egy kost, ami fennakadt a bozótban. Aranymondás: Ímé az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ b neit! 1:29 János 13

15 12. lecke Jákób I Mózes Miért küldte Ábrahám szolgáját Háránba? Hogy feleséget hozzon Izsáknak. 2. Miért ment oda Hárán feleségért? Hogy Izsáknak ne a föld népéb l legyen felesége. 3. Hogyan talált a szolga feleséget Izsáknak? Istenhez imádkozott, hogy Ž segítsen rátalálnia. 4. Ki lett Izsák felesége? Rebeka. 5. Hány gyermeke volt Izsáknak és Rebekának? Isten ikreket adott nekik, Jákóbot és Ézsaút. 6. Mit mondott Isten Rebekának a gyermekek születése el tt? Azt, hogy Jákóbot szerette, de Ézsaút gy lölte. 7. Hogyan mutatta meg Ézsaú istentelenségét? Eladta els szülöttségi jogát egy tál lencséért. 8. Jákób szintén kereste az áldást? Nem, mert hazudott apjának. 9. Hogyan hazudott apjának? Úgy tett, mintha Ézsaú lenne. 10. Mi történt, amikor Ézsaú meg akarta ölni Jákóbot? Jákób nagybátyjához, Lábánhoz menekült. Aranymondás: Hit által áldá meg a jövend kre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut. Zsidók 11:20 14

16 13. lecke Jákób Háránban I Mózes Mi történt Jákóbbal, miközben Hárán felé tartott? Isten megjelent neki álomban. 2. Mit ígért Isten Jákóbnak az álomban? Azt, hogy vele lesz és megáldja t. 3. Mennyi ideig volt Jákób Lábánnál Háránban? Húsz esztendeig, feleségeiért és állataiért szolgált. 4. Hány felesége volt Jákóbnak? Kett, Lea és Rákhel. 5. Hány gyermeket adott Isten Jákóbnak? Tizenkét út és egy leányt. 6. Jól cselekedett Lábán Jákóbbal? Nem, mert mindig megváltoztatta a szavát. 7. Miért gazdagodhatott meg Jákób? Mert az Úr volt vele. 8. Miért hagyta ott Jákób Lábánt? Mert az Úr azt mondta neki, menjen vissza Kánaánba. 9. Mi történt Jákóbbal, miközben Kánaánba ment? Tusakodott Istennel. 10. Megölte Ézsaú Jákóbot, amikor újra látta? Nem, mert Isten visszatartotta t attól, hogy bármi kárt okozzon Jákóbnak. Aranymondás: Láttam az Istent színr l színre, és megszabadult az én lelkem I Mózes 32:30 15

17 14. lecke József I Mózes 37,39 1. Melyik át szerette Jákób a legjobban? Józsefet, Rákhel át. 2. Miképpen mutatta ki szeretét József felé? Adott neki egy cifra ruhát. 3. Miért volt Jákób ilyen részrehajló József felé? Neki akarta adni az els szülöttségi áldást. 4. Mit éreztek emiatt bátyjai? Féltékenyek voltak Józsefre és gy lölték t. 5. Mi fokozta József iránti gy löletüket? Az, hogy azt álmodta, hogy bátyjai meghajolnak el tte. 6. Mit tettek bátyjai Józseel? Eladták rabszolgának Egyiptomba. 7. Mit hazudtak a testvérek Jákóbnak, amikor hazaértek? Úgy tettek, mintha fenevad ette volna meg Józsefet, 8. Mi történt Józseel Egyiptomban? Ž lett Potifár els szolgája. 9. Mit tett Potifár Józseel? Tömlöcbe vetette. 10. Milyen rosszat cselekedett József? Semmit, Potifár felesége hazudott róla. Aranymondás: De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezét l, onnan, Izráel pásztorától, k sziklájától. I Mózes 49:24 16

18 15. lecke József, Egyiptom uralkodója I Mózes Miképpen mutatta meg Isten a tömlöcben, hogy Józseel volt? A tömlöctartó kedvelte Józsefet. 2. Kik kerültek a tömlöcbe József mellé? A király f pohárnoka és f süt mestere. 3. Miért szomorkodott a pohárnok és a süt mester egy napon? Isten mindkett jüknek adott egy álmot. 4. Mi történt, amikor az álom miatt bánkódtak? Isten megmutatta Józsefnek, mit jelentenek az álmok. 5. Kinek adott még Isten álmot? A Fáraónak, Egyiptom királyának. 6. Ki magyarázta meg a király álmát? József, akit ezért engedtek ki a tömlöcb l. 7. Miképpen jutalmazta meg a Fáraó Józsefet? Az ország uralkodójává tette. 8. Kik jöttek Józsefhez? Bátyjai, hogy ételt vegyenek. 9. Megismerték Józsefet? Nem, amíg József meg nem mondta, kicsoda. 10. Örült-e Jákób, amikor meghallotta, hogy a életben van? Igen, és aival együtt Egyiptomba költözött. Aranymondás: Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani I Mózes 50:20 17

19 16. lecke Mózes II Mózes Boldog volt-e Izráel népe Egyiptomban? Nem, mert egy kegyetlen király keményen dolgoztatta ket. 2. Mit parancsolt a király az izraelitáknak? Azt, hogy minden úcsecsem t dobjanak a folyóba. 3. Ki született ebben az id ben? Egy szép ú, akit Mózesnek hívtak. 4. Belevetette-e t apja és anyja a folyóba? Nem, egy kosárban letették a folyó mellé. 5. Miért tették a kosarat a folyó mellé? Azért, hogy a király leánya megtalálhassa. 6. Gondoskodott-e a király leánya Mózesr l? Igen, amíg Mózes fel nem n tt. 7. Mózes az a lett? Nem, mert Mózes Isten népének akart segíteni. 8. Hogyan próbált Mózes segíteni Isten népének? Megölt egy egyiptomit, ezért Midiánba kellett menekülnie. 9. Ki jelent meg Mózesnek Midián földjén? Isten, egy ég csipkebokorban. 10. Miért küldte vissza Mózest Isten Egyiptomba? Azért, hogy kivezesse Izráelt az országból. Aranymondás: Hit által tiltakozott Mózes, mid n felnövekedett, hogy a Faraó leánya ának mondják. Zsidók 11:24 18

20 17. lecke Izráel kivonul Egyiptomból II Mózes Mit mondott Mózes a Fáraónak? Izráel Istene mondja, hogy bocsásd el népemet. 2. Isten parancsát hallva mit tett a Fáraó? Még keményebben hajszolta a népet. 3. Mit küldött Isten Egyiptomra? Tíz nagy csapást. 4. A csapások Izráelt is elérték? Nem, Isten megmutatta, hogy gondot visel az Ž népére. 5. Mit cselekedtek az izraeliták az utolsó csapás idején? Megették a páskabárányt. 6. Mi volt az utolsó csapás? Minden els szülött ú meghalt Egyiptomban. 7. Örültek-e az egyiptomiak, amikor Izráel elment? Igen, még ajándékokat is adtak nekik. 8. Hagyta-e a Fáraó Izráelt békességben elmenni? Nem, hadseregével utánuk ment. 9. Megmentette-e Isten Izráelt a gonosz királytól? Igen: átvezette ket a kettéválasztott Vörös-tenger száraz medrében. 10. Mi történt a Fáraóval? Seregével együtt beleveszett a tengerbe. Aranymondás: Meglátom a vért és elmegyek mellettetek. II Mózes 12:13 19

21 18. lecke Izráel a pusztában 1. II Mózes Miképpen vezette Isten Izráelt a pusztában? Nappal felh oszlopban, éjjel t zoszlopban. 2. Mivel etette Isten Izráelt? Mannát hullatott az égb l és vizet fakasztott a sziklából. 3. Mivel ruházta ket Isten a pusztában? A nép ruhái és sarujai nem koptak el. 4. Mit adott Isten Izráelnek a Sínai-hegyen? A törvényt. 5. Mit mondott Isten Mózesnek, mit építsen? Egy szentélyt az Ž dics ségére. 6. Hogyan vétkezett Izráel a Sínai-hegynél? Egy aranyborjút szolgáltak. 7. Milyen más b nt követtek még el a sivatagban? Húsért zúgolódtak, és azt gondolták, Isten nem tud nekik vizet adni. 8. Mit tett Mózes, amikor Izráel közeledett Kánaán földjéhez? Kiküldött tizenkét embert, hogy kikémleljék a földet. 9. Jó hírt hoztak-e a kémek? Ketten igen, de a többiek megfélemlítették a népet. 10. Mit tett Izráel a gonosz jelentés hallatán? Vissza akartak térni Egyiptomba. Aranymondás: Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az Ž kegyelme! Zsoltárok 136:26 20

22 19. lecke Izráel a pusztában 2. II Mózes Miképpen büntette meg Isten Izráelt, mert vissza akartak térni Egyiptomba? Negyven esztendeig kellett vándorolniuk. 2. Hogyan büntette meg Isten Kórét, Dáthánt és Abirámot? Megnyílt a föld és elnyelte ket. 3. Mi történt, amikor Izráel megunta a mannát? Isten tüzes kígyókat bocsátott rájuk, amelyek sok embert megöltek. 4. Miképpen menekült meg Izráel a tüzes kígyóktól? Feltekintettek az érckígyóra, amit Mózes felt zött egy póznára. 5. Ki tört Izráel pusztulására? Bálák, Moáb királya. 6. Miként akarta Bálák Izráelt elpusztítani? Megkérte Bálámot, a gonosz prófétát, hogy átkozza meg Izráelt. 7. Megátkozta-e Bálám Izráelt? Nem, Isten megáldatta vele a népet. 8. Milyen királyokat gy zött le Izráel? Ógot, Básán királyát és Sihont, az Emoreus királyát. 9. Bevitte-e Mózes Izráelt Kánaán földjére? Nem mert meghalt Nébó hegyén. 10. Miért nem mehetett be Mózes Kánaánba? Mert mérgében rávágott a sziklára. Aranymondás: És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. János 3:14 21

23 20. lecke Izráel belép Kánaánba Józsué Ki vezette Izráelt Mózes halála után? Józsué, Mózes szolgája. 2. Mit tett Józsué Jerikhó közelébe érve? Két kémet küldött, hogy kikémleljék a várost. 3. Miként kelt át Izráel a Jordánon? Isten szárazzá tette el ttük a folyó medrét. 4. Hogyan kellett bevegyék a várost? Isten azt parancsolta nekik, hogy vonuljanak a falak alatt hét napon keresztül. 5. Hogyan jutottak Jerikhóba? Isten ledöntötte el ttük a falakat. 6. Megölte-e Izráel Jerikhó egész népét? Igen, kivéve Ráhábot és családját, mert rejtette el a kémeket. 7. Miért nem tudta Izráel els re elfoglalni Ai városát? Mert Ákán ellopott néhány kincset a jerikhói zsákmányból. 8. Hogyan büntették meg Ákánt? Családjával együtt halálra kövezték és megégették. 9. Miképpen segítette még Isten népét küzdelmeiben? Megállította a napot és a holdat az égen. 10. Miért adta Isten Kánaán földjét Izráelnek? Azért, hogy a mennyei Kánaán el képe legyen. Aranymondás: Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Józsué 24:15 22

24 21. lecke Ehud és Debora Bírák Józsué halála után Izráel az Urat szolgálta? Nem: elfeledkeztek Istenr l, és bálványokat szolgáltak. 2. Miképpen büntette meg ket Isten? Ellenségeik kezébe adta ket. 3. Segített-e ugyanakkor nekik Isten? Igen, b nbánatra indította ket, és bírákat adott, hogy segítsenek a népnek. 4. Nevezz meg egy királyt, aki Kánaánba ment, hogy uralkodjon Izráelen! Eglon, Moáb királya. 5. Hogyan szabadította meg Ehud Izráelt a Moábitáktól? Leszúrta Eglont egy karddal. 6. Ki volt bíró, amikor a Kánaániták uralkodtak Izráelen? Debora, aki prófétan is volt. 7. Kinek parancsolta, hogy küzdjön a Kánaánitákkal? Báráknak, aki félt elmenni, ha Debora nem megy el. 8. Vajon er s hadserege volt-e a Kánaánitáknak? Igen, lovaik és harciszekereik is voltak. 9. Miként adta Isten Báráknak a gy zelmet? Isten megrettentette az ellenséget, akik gyalog menekültek. 10. Mi történt a f vezérrel, Siserával? Egy asszony, Jáhel megölte, miközben elrejt zött sátrában. Aranymondás: De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban; sanyarúságukból kiszabadította ket. Zsoltárok 107:19 23

25 22. lecke Gedeon Bírák Mennyi ideig uralkodtak a Midiániták Izráel felett? Hét évig. 2. Hogyan sanyargatták Izráelt? Elvették a termésüket. 3. Mit mondott Isten Gedeonnak, mit tegyen? Le kellett rombolnia Baál oltárát, és áldozatot kellett bemutatnia Istennek. 4. Hogyan kezdte meg Gedeon Izráel megszabadítását? Nagy hadat gy jtött, hogy megütközzön a Midiánitákkal. 5. Akarta-e Isten, hogy Gedeonnak nagy hadserege legyen? Nem, mert Isten meg akarta tanítani Izráelt arra, hogy Ž adja nekik a gy zelmet. 6. Hány embere maradt végül Gedeonnak? Csupán Hogyan készült fel Gedeon az ellenséggel való küzdelemre? Mindenki kapott egy kürtöt, egy korsót és egy fákláyt. 8. Mit tettek Gedeon emberei a kürtökkel és korsókkal? Megfújták a kürtöket és összetörték a korsókat. 9. Mit kiáltottak Gedeon emberei a csatába menet? Fegyverre! Az Úrért és Gedeonért! (Bírák 7:20 ) 10. Mi történt a Midiánitákkal? Ki zték ket az országból. Aranymondás: Felkél az Isten, elszélednek ellenségei. Zsoltárok 68:2 24

26 23. lecke Sámson Bírák Kit hívott el az Úr a Filiszteusok elleni küzdelemre? Sámsont. 2. Mit mondott az angyal Sámson szüleinek Sámsonról? Azt, hogy nazireus lesz. 3. Miért tudott Sámson egyedül harcolni? Az Úr Lelke nagyon er ssé tette. 4. Miért fogott Sámson 300 rókát? Hogy felgyújtsa a Filiszteusok gabonáját. 5. Mit tett egy szamár állcsontjával? Agyonvert vele ezer Filiszteust. 6. Mit tett Sámson egy város kapuival? Felvitte azokat egy hegyre. 7. Milyen b nt követett el Sámson? Pogány n ket vett feleségül. 8. Mi történt, amikor levágták haját? Elvesztette erejét. 9. Mit cselekedtek a Filiszteusok Sámsonnal? Kiszúrták a szemét, és fogházba vetették. 10. Meghallgatta-e Isten Sámson imádságát a templomban? Igen, és sok Filiszteus meghalt, amikor a templom összed lt. Aranymondás: Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kit l féljek? Zsoltárok 27:1 25

27 24. lecke Ruth Ruth könyve 1. Miért ment Naómi Moáb földjére? Mert nagy éhínség volt Izráelben. 2. Mit tett két a Moáb földjén? Moábita asszonyokat vettek feleségül. 3. Megáldotta-e az Úr Naómi családját Moábban? Nem; férje és két a meghalt. 4. Mit tanult Naómi ezekb l a halálesetekb l? Azt, hogy vissza kell mennie saját hazájába. 5. Elment-e Naómival Ruth és Orpa is? Nem, csupán Ruth. 6. Miért ment el Ruth Naómival? Mert szerette Istent. 7. Mit mondott Ruth? Néped az én népem, és Istened az én Istenem. (Ruth 1:16 ) 8. Hogyan találkozott Ruth Boázzal? Kalászt szedegetett Boáz mezein. 9. Hozzáment-e Boázhoz feleségül? Igen, és Dávid dédanyja lett. Aranymondás: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak t led. Ruth 1:16 26

28 25. lecke Sámuel I Sámuel Mit kért Anna az Úrtól? Fiút, aki az Úrnak fog szolgálni. 2. Meghallgatta-e az Úr Anna imádságát? Igen, Isten Sámuelt adta neki. 3. Hová vitte Sámuelt édesanyja? Élihez, a f paphoz, hogy szolgáljon az Úr hajlékában. 4. Mi történt Sámuellel, amikor még atal volt? Az Úr elhívta és szólt hozzá. 5. Mit mondott az Úr Sámuelnek? Azt, hogy Éli és megátalkodott ai egy napon meg fognak halni. 6. Hogyan haltak meg Éli ai? A Filiszteusok ellen vívott ütközetben. 7. Mi történt még ebben a csatában? Az Úr ládáját elvitték. 8. Mi történt Élivel, amikor meghallotta, hogy elvitték az Úr ládáját. 9. Miért küldték vissza a Filiszteusok az Úr ládáját Izráelnek? Mert Isten csapásokat küldött a Filiszteusokra. 10. Mit kért a nép Sámuelt l? Királyt kértek t le. Aranymondás: És mondta Sámuel: Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád. I Sámuel 3:10 27

29 Tartalomjegyzék 1. Teremtés 3 2. Ádám a Paradicsomban 4 3. A b neset 5 4. Kain megöli Ábelt 6 5. Az Özönvíz el tti napok 7 6. Az Özönvíz 8 7. Az Özönvíz utáni napok 9 8. Jób Ábrahám Kánaánba költözik Lót menekvése Sodomából Izsák Jákób Jákób Háránban József József, Egyiptom uralkodója Mózes Izráel kivonul Egyiptomból Izráel a pusztában Izráel a pusztában Izráel belép Kánaánba Ehud és Debora 23 28

30 22.Gedeon Sámson Ruth Sámuel 27 29

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/12. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/12. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Negyven év Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Lyn Doerksen 60/12. Történet www.m1914.org Bible for Children,

Részletesebben

A legkedvesebb fiú rabszolga lesz

A legkedvesebb fiú rabszolga lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja A legkedvesebb fiú rabszolga lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Kerr és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege A Biblia gyermekeknek bemutatja Gedeon kis hadserege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek. Prof. Homer C. Hoeksema

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek. Prof. Homer C. Hoeksema Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Prof. Homer C. Hoeksema El szó Ez a könyv 9-10 éves gyerekek számára készült, az Újszövetséget feldolgozó könyvvel párban. A két könyv egy sorozat tagja, és

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Olvasd

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Isten tiszteli Józsefet, a rabszolgát

Isten tiszteli Józsefet, a rabszolgát A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten tiszteli Józsefet, a rabszolgát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Sarah S. 60/8. Történet

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui Máté 16:15-19 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élı Istennek Fia. És felelvén Jézus,

Részletesebben

Bibliai Olimpia 2015. I. forduló 2015. március 7. 1

Bibliai Olimpia 2015. I. forduló 2015. március 7. 1 Biliai Olimpia 05. I. forduló 05. március 7. Jövendölések a Egyéni versenyző neve A csoport neve Milyen jövendölések utalnak a Szaadítóra a Mózes. könyvéen? Tegyél x-et a megfejtés oszlopa a helyes állítások

Részletesebben

Read with Me Bible. A magyar változat az alábbi kiadás alapján készült:

Read with Me Bible. A magyar változat az alábbi kiadás alapján készült: ÓSZÖVETSÉG Isten megteremti a Világot 2 Az Éden kertje 10 Ádám és Éva 13 Ádám és Éva Isten iránti engedetlensége 14 Kain és Ábel 20 Az Özönvíz és Noé bárkája 24 Isten Noénak adott ígérete 30 Bábel tornya

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Pasarét, 2016. április 3. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Énekek: 8,1. 4.; 275; 483,1-2.; 167 Lekció: 5Mózes 1,19-28 Alapige: 5Mózes 1,29-33 Akkor

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/24. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/24. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja A t zember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter 60/24. Történet www.m1914.org Bible for Children, PO

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Negyven év

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Negyven év A Biblia gyermekeknek bemutatja Negyven év Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály 1. Szöveg kiegészítés. 18 pont (Vízszintes irányban írtuk a hiányzó szavakat, minden jó válasz 0,5 pont) földet

Részletesebben

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Munkafüzet. Név: Prof. Homer C. Hoeksema

Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Munkafüzet. Név: Prof. Homer C. Hoeksema Ószövetségi bibliai történetek 9-10 éveseknek Munkafüzet Név: Prof. Homer C. Hoeksema El szó Ez a munkafüzet az Ószövetségi bibliai történetek Haladóknak szóló könyvéhez való segédanyag. Helyes használatához

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ A gabona Kánaán földjén is igen megfogyatkozott, és azt mondta akkor fiainak Jákób: Hallom, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek el oda, és vegyetek belőle, hogy ne haljunk

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Mi történt ezerötszáz év múlva? Megfeledkezett Izrael a szabadulás ünnepéről?

Mi történt ezerötszáz év múlva? Megfeledkezett Izrael a szabadulás ünnepéről? 2. HÚSVÉTI ÜNNEPÉLY gyermekek számára ISTEN BÁRÁNYA Az ünnepély szereplői: Beszélő, fiúk, lányok csapatban és egyenként. Húsvét van. Jézus Krisztus halálának emléke arra késztet minden keresztényt, hogy

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó!

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó! A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten veled Fáraó! Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

2013. május 9. Ruth könyve ח ס ד Heszed - 3 hűséges ember a hűtlenség tengerében

2013. május 9. Ruth könyve ח ס ד Heszed - 3 hűséges ember a hűtlenség tengerében Bírák könyve, Nagykátai Református Gyülekezet bibliaórai vázlatok 11 2013. május 9. Ruth könyve ח ס ד Heszed - 3 hűséges ember a hűtlenség tengerében 1. Fontos tudnivalók a történet megértéséhez a. A móábiták

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Dávid, a király (2. rész)

Dávid, a király (2. rész) A Biblia gyermekeknek bemutatja Dávid, a király (2. rész) Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/21. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

bibliai felfedező A6 Ajánlott további olvasásra: Józsué 24: 2-3 zsidók 11: 8-10 1. rész: Ábrahám elhívása Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező A6 Ajánlott további olvasásra: Józsué 24: 2-3 zsidók 11: 8-10 1. rész: Ábrahám elhívása Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Ábrahám elhívása Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: Isten elhívja Abrámot M el a földedről, arra a f, amelyet Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: Isten elhívja Abrámot M el a földedről, arra a f, amelyet Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Isten elhívja Abrámot Olvasd el: Kulcsvers:

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton 5 Tiszták, hősök, szentek Tours-i szent márton 2013 Mártonnak egy idős, keresztény szolgáló mesélt Istenről ( 2 ) Márton gyermekkora Márton a Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

Isten mindig azt teszi, ami a legjobb

Isten mindig azt teszi, ami a legjobb 1 IV. évfolyam, 10. szám, 2010. Szeptember Isten mindig azt teszi, ami a legjobb A korábbiakban már többször is szó volt arról, hogy Isten hatalma milyen nagy. Ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Jer 36,1-32 A könyv elégetése

Jer 36,1-32 A könyv elégetése Jer 36,1-32 A könyv elégetése És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus halála Olvasd el: Lukács 23:1-26,

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jöv be lát. 60/27. Történet. www.m1914.org

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jöv be lát. 60/27. Történet. www.m1914.org A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jöv be lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Mary-Anne S. 60/27. Történet www.m1914.org Bible for Children,

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben