E gyházközségi L evél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E gyházközségi L evél"

Átírás

1 E gyházközségi L evél évi 4. szám augusztus 20. Szent István király Jól megjelölte ezt az ezredévet: kereszttel írta rá kemény nevét, mint halhatatlan győzelmi ék. Alapkő lett, de kőnél súlyosabban vetette el az épülő falakban toronyszökkentő, férfias hitét. Tűz Tamás 1

2 Ég királynője, e világ jeles ujjászervezője, végső könyörgéseimben a szentegyházat püspökökkel-papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet a te kezedbe ajánlom. (Hartvik püspök leírása) Kedves Testvérek! Géza és Sarolta házasságából született Vajk nevű fiuk a 970 és 980 közötti időszakban. Adalbert prágai püspök keresztelte meg 994 és 996 között. A keresztségben az István nevet kapta. Adalbertnek feltehetően szerepe volt házasságának létrejöttében is. István 996-ban vette feleségül Gizellát, II. Henrik fejedelem lányát. Bajor hagyomány szerint az esküvő Scheyern bencés apátságban volt. A bajorok a házasságtól a kereszténység gyors terjedését is várták. Minden segítséget megadtak Istvánnak. Gizellával együtt bajor papok, lovagok és mesteremberek is érkeztek az országba. Géza biztosítani akarta a trónt fiának, ezért megeskette a főurakat, hogy halála után Istvánt támogatják. A fejedelem halála után Koppány is bejelentette igényét a trónra. Mellette sorakoztak fel a régi rend és a törzsi szabadság hívei; István mellett pedig idegen nemzetiségűek, főleg németek. A Veszprém közeli csatában István serege győzött, Koppány pedig meghalt. 999-ben Asztrik pannonhalmi apát Rómába ment. II. Szilveszter pápa koronát és apostoli áldást küldött. Így az ország belépett az európai keresztény nemzetek sorába. A koronázás 1000 karácsonyán (esetleg 1001-ben) Esztergomban volt augusztus 15-én Fehérváron halt meg, holttestét az általa emeltetett bazilikában temették el. Halála előtt az országot a Szűzanyának ajánlotta fel augusztus 20-án László király VII. Gergely pápa engedélyével, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében István király ezüst ládába zárt ereklyéit Fehérváron a bazilikában oltárra emelte, ami István király vele együtt Imre herceg és Gellért püspök szentté avatását jelentette. A pápa ezt írta: Emeljétek fel azok testét, akik Pannoniában a hit magvát elvetették, és az országot a hit hirdetésével öntözték, hogy őket a legnagyobb tiszteletben tartsák és méltó tisztelettel illessék. István az első magyar szent és egyben szent 2

3 király. Koronázása milleneumi évében, augusztus 20-án a konstantinápolyi pátriárka a Szent István bazilika előtt tartott szentmisén jelentette be, hogy a keleti keresztények is felvették egyházuk szentjei közé. Így az 1054-es nagy egyházszakadás óta ő az első, akit a katolikus és ortodox keresztények hívek is szentként tisztelnek. Szent István király könyörögj értünk. Károly atya Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fejes Csabának hívnak, január 11-én születtem Budapesten, azon belül Albertfalván, egy hat gyermekes család harmadik tagjaként. Szüleimtől, kiskoromtól fogva keresztény nevelésben részesültem. Ugyanakkor nemcsak keresztény nevelést kaptam tőlük, hanem életük példája is sokat segített abban, hogy a keresztény hitet elfogadjam és aszerint alakítsam életemet. Általános iskolai tanulmányaimat az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskolában végeztem, az általános iskola után pedig a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában tanultam tovább és ott is érettségiztem 2006-ban. Elég fiatalon kitűztem magam elé egy életcélt: elhatároztam, hogy híres futballista akarok lenni. Ennek érdekében nagyon sokmindent feláldoztam. Ennek keretében hat éven keresztül játszottam a Ferencváros utánpótlás csapatában. A szabadidőm több mint kétharmadát a focipályákon töltöttem hidegben, hőségben, esőben, hóban. A Szent István középiskolába is azért mentem, mert ott volt egy futbalista osztály. Tehát meglehetősen eltökélt voltam a célomat illetően. Az Úrnak azonban más tervei voltak velem. Tizenöt éves koromban egy mélyebb imatapasztalat által elvezetett a rendszeres ima szeretetére. Az Úr az imádság által mindinkább teret foglalt az életemben, nem agresszíven, hanem szelíden, mindig megvárva míg én mondok igent a hívásaira, melyeket a lelkiismeretemen keresztül 3

4 hallhattam meg. A hivatás gondolata pedig egyre erősödött bennem, míg végül tizennyolc évesen leérettségiztem, abbahagytam a focit és jelentkeztem a papnevelő intézetbe. Hat év tanulás után pedig pappá szenteltek, és erre a plébániára helyeztek, ahová nagy örömmel érkeztem augusztus elsején. Ezúton is kérném a testvérek imádságait, hogy az Úr adja meg az elegendő kegyelmet ahhoz, hogy az Ő akarata szerint tudjam végezni a szolgálatomat. Tisztelettel: Csaba atya 4 CSALÁDOS LELKI GYAKORLAT GYŐRÖTT A hit tudatos ráhagyatkozás a Jóistenre, a kinyilatkoztatott igazságok elfogadása értelmünkkel, megélése akaratunkkal. Nem könnyű feladat, és még mi, hívő keresztények sem sokan jutunk el életünkben hitünk igazi, mély átélésének fokáig. Az idei év Családtábora július ig ennek a témának a feltárását tűzte ki céljául a résztvevő 10 családnak a tavalyi, győri helyszínen, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban, a születésnapját ünneplő Bence atya vezetésével. Hitünk megértéséhez először is elmélyülés, elgondolkozás kell. Ehhez minden nap értékes útravalót kaptunk Pál atyától, aki a hit formálódásáról, kísértéseiről, és gyermekeink hitbéli neveléséről beszélt nekünk. Ezen kívül a tábor egyik szervező családapája, Sipos János mélyen megérintett mindnyájunkat személyes tanúságtételével a Szentlélek adományairól. A délelőtt kérdéseit mindig a déli szentmisén ajánlhattuk szívből a Jóistennek, ahol minden család kivette a részét ministrálással, felolvasással vagy énekléssel. Gondolkodni társaságban is jól lehet. Erre remek alkalmunk volt esténként, amikor a délelőtti előadások lényegét együtt bontottuk ki. Igazából itt ismerkedhettünk jobban össze mi szülők, hiszen idén három olyan fiatal, kisgyermekes család is részt vett a táborban, akik még eddig soha (az egyik mi voltunk :-). A hit szívesen formálódik közösségben, hiszen alig lehet meggyőzőbb érv, mint egy keresztény családot a mindennapokban látni: a közös étkezések, az esti lefektetés során, játék közben. Nagy örömünkre a

5 Győr csodaszép városában eltöltött 5 nap alatt bőven volt lehetőségünk együtt játszani, nevetni. Napközben izgalmas foci meccsekben tanították sokszor a fiúk édesapjukat, miközben a játszótéren vígan fedezték fel a világot az 1-2 éves babák. Este pedig, mi, felnőttek, nem tudtunk betelni az igaz/hamis játék kérdéseivel. Biztos vagyok benne, hogy mindenki megtudott valami újdonságot a házastársáról. Minden délután egy-egy izgalmas kalandban lehetett részünk: hol élményfürdőben lazíthattunk, hol Győrt fedeztünk fel, hol a bumburnyák hadakat győztük le közös erővel az akadályversenyen. A tábor jutalomjátéka a hétfői pannonhalmi látogatás volt, ami egyszerűen lenyűgöző. A hit tehát elmélyülésben, beszélgetésben, közös időben formálódik. És küzdelemben. Meg kell küzdenünk az önsajnálattal, az idő hiányával. Sok keresztény szülő érzi úgy, hogy nem tud igazán hitében elmélyülni, mert nem képes kiszabadulni a mindennapi teendők mókuskerekéből. Azt hiszem, ez volt a tábor legnagyobb ajándéka: időt nyertünk önmagunk megértésére, a házastársunk és más plébániai családok megismerésére, mert gyermekeinkre 3 igazi jótündér vigyázott minden délelőtt és este. És most már biztosan tudjuk, hogy a hit alapja a család. Egy élő plébánia magja pedig a közösségben élő család. Köszönjük az Ali, a Mestyanek, a Weinwurm és a Sipos családnak a szervezést! Bíróné Gera Nikolett 5

6 Plébániai családtábor más nézőpontból Idén július 12-től 16ig ismét Győrben került sor a családtáborra. a házaspárok délelőtt és esténként lelkileg újultak meg, az előadások, a kiscsoportos megbeszélések által. A délelőttök közös szentmisével zárultak, amit Bence atya tartott. Az ebéd után kis pihenő, majd közös, vidám programok, ahol a családok és gyermekvigyázók közösen vettünk részt. Én, mint segítő voltam jelen, Ali Jankával és alkalmanként Szalay Rékával vigyáztunk az apróságokra, 1és 5 éves korosztályra. A győri programokat Weinvurm Kati szervezte, volt élményfürdő, a Püspökvár és a Győri Bazilika meglátogatása, ahol váratlanul csodálatos idegenvezetést kaptunk. Éppen megünnepelték a vaskakas megszólalását, így láthattuk a török sereg vereségét, és a magyar sereg győzelmét, hagyományőrzők bemutatásában. (1598-ban foglalták vissza a magyarok Győrt. Amíg a törökül jól beszélő katonák elvonták a helyőrség figyelmét, a város két kapuját egy-egy bomba segítségével berobbantották, s megkezdődtek a harcok. Mindkét fél hősiesen küzdött, egy török még élete árán is felrobbantotta a lőszerraktárát, de ez nem változtatott a csata kimenetelén: Győrt visszafoglalták a törököktől. A várost védő törökök kapitánya Szinán nagyvezért kijelentette, hogy amíg a toronydíszként szolgáló vaskakas meg nem szólal, Győr török kézen marad. A város ostromakor egy magyar katona jóvoltából aki trombitájából csalta elő a kukorékolást - a kakas meg is szólalt.) Esténként 10 óra után Mestyanek Eszter, másik fő szervezőnk gondoskodott jó hangulatot adó, közösségi játékokról. (enniinnivalókról Ali Laci Vasárnap délután az esős idő miatt az akadályversenyt a kollégium épületében tartottuk. A vitézeknek tudásukkal, ügyességükkel Bence püspököt kellett kiszabadítani, és részére katonákat toborozni. A csapatok küzdelme igen szoros volt, így mindenki izgalommal várta az esti eredményhirdetést és tombolát. A PLÉBÁNIAI KARITÁSZ egy nagyon finom 5 liternyi lekvárral, száraztésztával és májkonzervekkel támogatta az idei családtábort. A baracklekvár, a májkonzerv egy része nagyon jó volt 6

7 reggeliként, vacsoraként, ami ezek után megmaradt, azt a csapatverseny első helyezettje kapta jutalmul. Hétfőn Pannonhalmára mentünk, idegenvezetéssel megnéztük a templomot és könyvtárat, sétáltunk az Arborétumban. Szép befejezése volt az együttlétnek! A plébániai Gyerekénekkar szeretettel vár minden énekelni szerető általános iskolást! A próbák vasárnaponként, a diákmise után fél ig Bíróné Gera Nikolett és Paál-Szarvas Réka vezetésével lesznek a kis hittanteremben! Zarándokút Boldog II. János Pál pápa tiszteletére Borongós hűvös idő volt május végén a reggeli órákban, amikor kis csapatunk elindult Lengyelországba. A jókedv és a boldogság viszont mindenki arcán látszódott. Délután 2-kor érkeztünk Zakopánéba a szálláshelyünkre, ahol az Isteni irgalmasság nővérei fogadtak bennünket. Még aznap megnéztük a bazilikát, melyet a Boldog pápa elleni merényletből való felgyógyulás után hálából építettek a lengyelek. Fantasztikus építészeti remekművet csodálhattunk meg. Ez a remekmű adományokból épült. Másnap ugyan esőre ébredtünk, de bebuszoztunk Krakkóba. A belvárosba nem is mentünk be. Csak a külvárosban fölépült Isteni irgalmasság Bazilikába voltunk, ahol a magyaroknak is van kápolnájuk. Itt lett megtartva az aznapi szentmise. Jó érzés volt körülöttünk látni a rég múlt és közel múlt magyar szentjeinek, boldogjainak festett alakjait, és itt elénekelni a magyar Himnuszt. Tovább menve megtekintettük az épülő Boldog II. János Pál pápa Centrumot, ahol a közepén álló bazilika már elkészült. Itt őrzik a pápa utolsó vérvételéből megmaradt vért egy fiolában. Természetes a központ elkészült része is fantasztikus. A Boldog II. János Pál szülővárosába is elmentünk, ahol nem volt szerencsénk, ugyanis a szülőházát épp tatarozták, tehát meg kellett elégedni a pápai krémes megkóstolásával. 7

8 Volt még egy csodálatos lelki napunk, mely mindenkinek a lelkiismeretét megmozgatta. Ezt nagyon szépen köszönjük és még a sok- sok imát és éneket, melyet a buszon töltött időben végeztünk. Igazán sokszor meg kellene ismételni az ilyen utakat, mellyel erősíthetjük lelkünket, fejleszthetjük ismereteinket, és növelhetjük az egymás iránti szeretetünket. Budapest,2012. június 25. Piroska A győri Szűzanya kegyképének története A véres könnyeket hullató Boldogasszony nagy tisztelője volt Zichy Ferenc győri püspök, aki 1767-ben emeltette a mai gazdag díszítésű barokk márványoltárt, a képet pedig ezüstkeretbe foglaltatta. Szinte napról-napra meglátogatta a püspök a képet és óraszám elmélkedett előtte. Kívánságára az oltár alatti kriptában helyezték el testét. Sírfeliratát még életében így fogalmazta meg: "E helyet készítettem Neked, az Isteni Kegyelem Anyjának oltárt, magamnak pedig sírboltot, hogy a Te közbenjárásodra Egyszülött Fiadnál lelkem üdvösségére szolgáljon a hívek könyörgése, amíg az oltár árnyékában pihenek, amelyet Neked szenteltem. Az egész örökkévalóságon át Tiéd: Zichy Ferenc győri püspök." A sírfelirat azóta lekopott de szorgos kezek feljegyezték azt, hogy okulásunkra szolgáljon. A kegykép tisztelete továbbra is élénken élt a hívekben. Mutatja ezt az a sok emlék, amelyet díszes tartókba gyűjtött össze az utókor annak bizonyosságára, hogy senki sem távozott innét meghallgatás nélkül. A feljegyzések szerint még Írországból is járt itt zarándokcsoport ban. A kép eredeti helye az ottani kápolna oltárán most is üresen áll annak emlékére, hogy azt a menekülő püspök magával vitte. A kegykép másolatát pedig megtalálhatjuk a külföldön élő magyarok templomának oltárán is ben dr.breyer István püspök hívó szavára a hívek sokezres csoportjai zarándokoltak el az egyházmegye minden részéből a kegykép elé ben pedig a Magyar Püspöki Kar jelenlétében és a hívek igen nagyszámú részvételével ünnepelték meg a vérrel 8

9 könnyezés 250 éves évfordulóját. Ez a jubileum Papp Kálmán püspök szorgalmazására új lendületet adott a kegykép tiszteletének. Ettől az évfordulótól kezdve az egyházmegye papjai minden évben, március 17-én közös rekollekciót /latin recolligo, 'újra összeszed' szóból/ tartanak a székesegyházban a hívek pedig már az egyházmegye határain túlról is, szinte az ország minden részéből felkeresik a Győri Szűzanyát március egyik vasárnapján. Folytatjuk! Jézus szavai az áldásról "Amikor a pap áld, Én áldok! Kedves gyermekem! Arra akarlak megtanítani, hogy áhítattal fogadd szent áldásomat. Gondolj arra, hogy valami nagy dolog történik, amikor a pap áldását fogadod. Az áldás az Én isteni szentségem kisugárzása. Nyisd meg lelkedet és hagyd, hogy általa megszentelődjék! Az áldás mennyei harmat a lélek számára, hogy minden, amit tesz jól növekedjék. A papi áldás hatalmához azt a hatalmat is megadtam a papnak, hogy megnyithatja Szívemet és isteni érdemeim kegyelemáldását áraszthatja a szívekbe... Amikor a pap áld, Én áldok: ekkor isteni Szívemből bőségesen áramlik a kegyelem reád. Az összeszedettség által tartsd nyitva szívedet, hogy a szent áldás kincseit el ne veszítsd! Áldásom által szeretetet kapsz a szeretethez, erőt a szenvedéshez és testi, lelki megerősítést. Szent áldásom minden segítséget magában foglal az emberek szükségleteihez. Az áldás ösztönözni fog a jóra, visszatart a rossztól és védi gyermekeimet a gonosz ellenségtől. Nagy irgalmasság az, ha áldásban részesülhetsz. El sem tudod képzelni, mily nagy jót teszek veled ezáltal. Ezért soha ne fogadd csupán megszokásból szent áldásomat. Bár az áldás előtt még szegény vagy, az áldás által gazdaggá válsz. Nagyon szomorú, hogy az Anyaszentegyház áldásait túl kevéssé értékelik és túl kevéssé veszik igénybe. Az áldás erősíti benned a jóakaratot, cselekedeteidet bölcs utaimra tereli, gyengéidet inteni erővé változtatja, gondolataidat megszenteli, minden káros befolyást elhárít... 9

10 Nagy erő rejlik szent áldásomban. Szívem végtelen szeretetéből ered. Minél nagyobb áhítattal adják és fogadják, annál erőteljesebb a hatása. Akár egy gyermeket áldanak meg, akár az egész világot, az áldás nagyobb, mint ezer világ. Gondold meg, hogy Isten mily nagy, milyen végtelenül nagy és milyen kicsi minden Hozzám képest?... Mindegy, hogy valaki egyedül fogadja az áldást, vagy egyszerre sokan, a bizalom mértéke szerint adok. Mivel jóságom irántatok mérhetetlen, ezért mérhetetlenül sokat is kaphattok! Soha nem várhatsz túl sokat áldásomtól, mindenben felülmúlja kívánságaidat. Gyermekem, értékelj hát mindent, ami áldást közvetít! Becsülj nagyra mindent, ami meg van áldva, mert áldásommal Én, a te Istened érintettem meg. Valahányszor áldásban részesülsz, mindig megérintelek, megszentellek és Szívem kegyelmébe, szeretetébe és oltalmába burkollak... Gyakran nem éreztetem áldásom hatását, úgyhogy az sok esetben csak az örökkévalóságban lesz nyilvánvalóvá. Sokszor úgy tűnik, hogy semmilyen áldás nem segít. Mégis mily csodálatosak az áldás hatásai. Még a látszólagos rossz is áldássá válhat a szent áldás által. Ezek gyakran gondviselésem rejtett titkai, melyeket nem mindig akarok kinyilvánítani. Áldásom sokszor ott hat, ahol nem is sejti az ember. Légy hát nagy bizalommal Szívemnek e csodálatos ajándéka iránt és fontold meg, mily nagy jótéteményt gondoltam el számodra általa. Fogadd bűnbánó lélekkel a szent áldást, mert az áldás kegyelmei csak a bűnbánó szívbe térnek be. Fogadd azzal a készséggel, hogy hűségesebb leszel, akkor áldásom ereje szíved legmélyéig fog hatni mindvégig. Légy az áldás gyermeke és akkor te is mindenki számára mindenhol áldássá válsz Szeplőtelen Szív Alapítvány Kilenc diófa Egy idős néni áll a tavaszi zimankóban az út szélén, fején karton kendő, kezében egy kisebb zsák és szelíden integet. Megálltam, felvettem a nénit, és elkezdünk társalogni. Hamar kiderül, hogy dióbelet visz a szentgyörgyi piacra. Kérdés nélkül elkezd mesélni: 10

11 - Gyerekkoromban nagytatámmal ültettünk tíz diófát, locsoltuk a közeli patakból, de egy még abban az évben ki is száradt, a többi gyökeret eresztet. Teltek az évek, aztán engem az élet elsodort hazulról. Nagytatám egy szomorú nyári napon halt meg, hazajöttem a temetésre, a szépen felcseperedett diófák árnyékában ravatalozták fel. Az egész szertartás alatt én némán álltam a nyurga nagy fák árnyékában... - Teltek az évek! Nyugdíjas lettem! Egyedül maradtam és hazaköltöztem a szülőfalvamba. Nyugdíjam oly kevéske, így ősszel összeszedem a diót és télen megtöröm. Kilós, fél kilós csomagokba nagyon hamar eltudom adni, két óránál tovább még sohasem álltam kint a piacon. Ha hiszi, ha nem ez a kilenc diófa engem átsegített a télen! Az idén is, nemcsak tűzifát tudtam venni a dióbélből, hanem még egy kis malackát is. És most ha ezt a maradékot sikerül eladnom, szeretnék venni tíz kis facsemetét. Tudja van egy aranyos unokám, nemsokára hazajön, el fogjuk ültetni a kis fákat és ha majd ő is megöregszik, diótörés közben biztos majd el fog mondani érettem egy-egy imádságot.. Az autó halad a tavaszi verőfényben... a néni elhallgatott, én is hallgatok, némán vezetek. Nemsokára a piacnál fékeztem és megálltam. Az utasom a reszkető kezével egy fél kiló zacskó dióbelet csúsztatott az ülésre. Tiltakoztam, de ő szelíd mosollyal csak annyit mondott: vegye csak el, nekem is a jó Isten adta a drága nagyapámat, aki a diófákat ültette velem együtt. Szó nélkül sebességbe teszem az autót, vezetek, de fél szemmel a dióbelet nézem: az egyszerű székely asszony válaszát a gazdasági krízisre. Kezembe vettem a szépen bekötött kis csomagot, kibontottam és elkezdtem ropogtatni a finom dióbelet, a becsületes, évtizedeken áthajló munka gyümölcsét, a finom, egészséges választ egy nagymama jelenlegi anyagi gondjaira Járható út... Megyek, én is veszek tíz facsemetét! Szeretettel: Csaba testvér Plébániánk urnatemetőjével, szóró és urnatemetéssel kapcsolatban érdeklődni, illetve ügyintézéshez időpontot egyeztetni a 06-20/ es mobil telefonszámon lehet. 11

12 A plébánia címe: 1144 Budapest, Álmos vezér tér 1. Telefon: Számlaszáma: CIB Bank: Hivatali órák: Hétfő-szerda-péntek: 16 órától óráig Kedd-csütörtök: 9 órától -12 óráig Karitász fogadóóra: csütörtökönként óráig A Karitász fogadóideje alatt nincs ruha és egyéb használati tárgyak átvétele A templom miserendje: Hétköznap: 7; óra Vasár- és ünnepnapokon: 7.30; 8.45; 10; óra Az Egyházközségi levél Internet elérhetősége: Rákosfalvai levelezőlista címe: 5. számunk lapzártája én lesz Egyházközségi Levél A Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia és Egyházközség évente hat alkalommal megjelenő, ingyenes kiadványa. Az újságban megjelenő cikkeken javítást csak a szerző hozzájárulásával végzünk! Felelős kiadó: Spick Károly plébános A templom logóját tervezte: Bege Márta Szerkesztette: Scheiling Lászlóné 12

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2011. Szent Kereszt felmagasztalása Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd Mária szemével Székesfehérvár sétálóutcájának főterén áll a Püspöki Palota impozáns épülete. A belvárosnak

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit 13. évfolyam 4. szám Ötvenhatodik szám 2008. szeptember A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit Részletek Bíró László püspök búcsúi szentbeszédéből

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet!

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! 2009. február uár,, XIX. évf.. 1. (54.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! Fotó: Kuslits Levente Ami Schönstattot egyedülálló isteni

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

"Érted szól a harang" Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!

Érted szól a harang Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes! Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2015. május "Érted szól a harang" Ernest Hemingway az "Akiért a harang szól" című regényét egy John Donne idézettel kezdi, amely arra utal, hogy a megkonduló harang mindenki

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr.

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr. A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIV. évfolyam, 2013/1. szám válasszátok az életet! szövetségi hírek Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat Engesztelődjetek ki szívből egymással

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben