A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december"

Átírás

1 ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

2 Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja: A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet A szerkesztőség címe: Marosvásárhely Suceava u. 41. Telefonszámok: Weboldal: A szerkesztőség: Főszerkesztő Grosz Imola Szerkesztő Lőrincz János A képekről gondoskodott Orbán Tibor Tördelés Szilágyi András Az idei karácsonyi üzenet messziről, nyugat Németországból érkezett. Fogadják szeretettel Martin Schaal, seelbachi testvérgyülekezetünk nyugalmazott lelkipásztorának sorait! MIKOR A PÁSZTOROK MEGLÁTTÁK A GYERMEKET (LUKÁCS 2, 15-2O) A történettel kapcsolatosan egy kérdés motoszkál bennem, mely így hangzik: mi történt valójában miután a pásztorok Betlehemben találkoztak a Gyermekkel? Úgy tettek, mint mi teszünk legtöbbször? Elmúlt a Szenteste és újból következik a takarítás, rámolás majd pedig más díszek felszerelése Szilveszterre készülve? NEM. Időzzünk el még egy kicsit ennél a történetnél és nézzük meg pontosan mi történt a betlehemi istállóban, amikor a pásztorok meglátták a Gyermeket! Az istállóban a pásztorok elkezdik mesélni azt, amit a mezőn éltek meg. A szentírás szövege szerint Mária és József egyáltalán nem voltak egyedül a Gyermekkel és az állatokkal meg az angyalokkal, hanem a közelfekvő hegyekből emberek sereglettek oda az istállóhoz, hogy segítsenek a fiatal szülőpárnak. Az állatok szállása nem volt a legmegfelelőbb hely egy gyermek születéséhez. Egy egészen kis gyülekezet jött itt azonban össze. Bizonyos tekintetben ennek a kicsi gyülekezetnek prédikáltak a pásztorok megismételve a szavakat, amelyeket az angyal hirdetett nekik a Gyermek felől: született néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában (Lukács 2,11). A pásztorok nem tartották meg maguknak a hitbeli megtapasztalásukat, hanem megosztották azokkal, akik akkor ott voltak még az istállóban és most megosztják velünk is az angyal üzenetét. Hasonlóan hívlak titeket is arra, hogy továbbadjuk egymásnak, amit a Bibliában olvastunk vagy amit egy prédikációban hallottunk. Az istállóban levők Betlehemben álmélkodtak azon, amit nekik a pásztorok prédikáltak, mert amit hallottak hihetetlennek hangzott: Nagy öröme lesz egy kicsi népnek? Egy újszülött csecsemő lesz a Szabadító és az Üdvözítő? Igen, a római császárnak, annak van befolyása, az tehet valamit! De egy védtelen Gyermek fogja megerősíteni Istennel a szövetséget és ezáltal beteljesíteni, amit egyszer Dávidról mondott Isten a próféták által? És mindezt Isten értünk tette, akkori és mostani emberekért? Ez valóban meglepő és megütközést okozó hír! 2 Kőlap 2010 december

3 Mária is hasonlóképpen csodálkozott és hallgatott. Ő azonban egy lépéssel tovább ment: nem szkeptikusan és nem hitetlenkedve fogadta a szavakat, hanem az emlékezetébe véste és a szívében őrizte azokat. Olvassuk is a Lukács 2:51-ben, hogy Mária a szívében őrizgette mindazokat az élményeket, amiket az időközben felnőtté lett Fiával megélt. Vagy más helyütt a szentírásban a Kánai menyegzőn így szól csak tegyétek azt, amit Jézus tőletek kért! (János 2,5). Az evangélista szerint Mária maga előtt látta Jézus egész életét, beleértve a keresztre feszítését és a feltámadását. De térjünk vissza az idézethez Mária mindezeket az ő szívében őrizgette. A görög szó a megőrzésre azt jelenti, hogy összegyűjteni, összetenni. Jézusra összpontosítva Mária összeteszi e szavakat: nagy ÖRÖM és egy kicsi nép TERHE, az újszülött GYERMEK és a MEGVÁLTÓ, Isten ÍGÉRETE és a parányi FÖLDI LAKÓK, Isten és ember, IDŐ és ÖRÖKKÉVALÓSÁG, külső SZEGÉNYSÉG és belső GAZDAGSÁG, HALÁL és ÉLET és összeáll a kép, hogy ez a hatalmas kiengesztelődés nem rajtunk kívül történik, hanem ÉRETTÜNK, hogy mi újból Isten gyermekei legyünk. Ha valaki ide-oda ingadozott a legyek ne legyek között, aki érezte két lélek viaskodását az ő testében, az tudja mit jelent a meghasonlással szembesülni és elfojtani azt, talán a lelki betegség szétziláltsága is ismerős számára. De pont ennek az állapotnak van vége most. A Karácsonnyal elkezdődik a szabadulás története. A Jézusra való összpontosítás a szemünk elé helyezi a karácsony isteni célját: megszabadíttattunk és ez az alapja a nagy örömnek! A pásztorok is visszatértek miután hallották az angyalt, miután látták a Gyermeket és miután ámulatba ejtették az embereket. De ők nem merültek el újból az ünneptelen, hitnélküli, istentől távoli hétköznapi kerékvágásban. Nem beszél Lukács evangélista a folytatásban a nehéz pásztormunkási mindennapjaikról, hanem arról, hogy dicsérték és dicsőítették Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak! És itt még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a mindazokért többet jelent, mint egy kicsi részletet a Szentestéből. Ha mi Lukács karácsonyi történetét távlatból szemléljük, akkor minden együtt van benne, amit Jézus mondott vagy cselekedett: karácsonykor, a hegyibeszédben, a passióban, nagypénteken és húsvétkor. Miért dicsérhetjük Istent és miért övé mindenekelőtt a tisztelet? Kezdjük Jézus születésével: Isten nekünk ajándékozta a Fiát. A karácsony nem a mi munkánk eredménye. Krisztus születése valóságosan ábrázolja, hogy Isten világa eljött a mi világunkba, hogy ezzel békességet, védettséget, otthont, fiúságot ajándékozzon nekünk. Ez erőteljesen megérint minket, mivel az embernek a békesség, a védettség, az otthonérzet és a fiúság utáni vágyát elégíti ki. De ne azonosítsuk egészen a mi vágyainkat a karácsonyi üzenettel! Isten világa ténylegesen megérintette az emberi világot. Az emberi vágy és az Isten békessége egymásra tolódik, hogy egy egészen egyedülálló valami jöjjön létre: a karácsony csodája. Ez a csoda hadd adjon nekünk szárnyakat, hogy bátran és jókedvűen haladjunk át a világ minden estéjén. Ama mennyei sereg fénye mutatja az utat, mint egykor a pásztoroknak! (fordította Grosz Imola) 3 Kőlap 2010 december

4 INTERJÚ NEPÁLLAL JÚNIUSA A számítógépes technika segítségével képes interjút hallhattunk Szabó Attilával és Csillával, akik gyülekezetünk kiküldött misszionáriusai. Ennek az interjúnak szöveges változatát olvashatják most az alábbiakban. -Mit jelentett számotokra eddig a Nepálban eltelt idő? A: Elsősorban belelátást jelentett az itteni kultúrába és hagyományokba. Lévén az itteniek hinduk, az istenektől való félelem határozza meg tradíciójukat és azt vallják, hogy büntetésben részesülnek, ha valami rosszat követnek el vagy nem áldoznak az isteneknek. Sokszor azonban nem is tudják mit is jelent valójában a hinduizmus. CS: Számomra az eddig eltelt idő sok-sok változást hozott, például szembesülni kellett az utcák szennyezettségével, az elektromos áram meg a víz hiányával, a közlekedési nehézségekkel. A másik az ételek kérdése, amiket elég nehéz volt megszokni. De sok-sok örömben is volt részem, mert nagyon barátságosak itt az emberek. Furcsa azonban az öltözet, a KURTA, aminek részei egy kényelmes bő nadrág, egy hosszú ruha rajta valamint egy sál, amit a nyakunkon átvetünk a felsőtestünkre. -Mivel foglalkoznak a helyi lakósok? CS: A férfiak és a nők egyaránt otthon dolgoznak, mivel nem sok munkalehetőség van Nepálban. Hatalmas rizsföldjeik vannak, amit általában sajnos nem a férfiak, hanem a nők dolgoznak meg. A férfiak inkább játszanak, pld. sakkoznak vagy társalognak az utcán, míg a nők dolgoznak a rizsföldeken és nevelik a gyerekeket. -Milyen nehézségekbe ütköztetek megérkezésetekkor? Hogyan fogadott a missziós csapat? A: Számomra nem jelentett nehézséget a nyelvtanulás vagy a csapatba való beilleszkedés, viszont már az első tíz napban volt egy balesetem. CS: Nekem sem okozott gondot a nyelvtanulás, ami 6 hónapig tartott és most már elég jól beszéljük a nepáli nyelvet. A csapatba való beilleszkedés is könnyen ment, mert nagyszerű emberek a kollegák. Nagyobb gond, hogy nehéz tájékozódni itt, mert nincsenek utcanevek és házszámok. A közlekedési viszonyok miatt sokszor idegesek voltunk hogyan jutunk el úti célunkhoz baleset nélkül. Nem is csoda, hogy volt már bokarepedésem. De az időjárás is 4 Kőlap 2010 december

5 kemény próbát jelent, mert fokos meleg van, mindemellett pedig ott a vízhiány meg a monszunos időszakok váltakozása. -Eddig inkább a külső körülményekről és helyi szokásokról hallottunk. Mit mondanátok a többi misszionáriusról, kikkel dolgoztok együtt? A: Egy 35 fős nemzetközi missziós csapattal dolgozunk össze, melynek zöme éves. Van köztük 3 házaspár is, néhányuknak gyereke is van. A csapat nyitott, ezért könnyen lehet együttműködni, de meg kellett szoknunk az úgynevezett OM kultúrát, azt hogy: mivel mindenki másképp gondolkodik, türelem kell ahhoz is, hogy egymást meghallgassuk és tiszteljük. -Konkrétan hogyan telnek napjaitok? Milyen munkákba kapcsolódtatok be? A: Elsősorban trekkingelni járok, azaz m magasságokban fekvő hegyi falvakban különböző népcsoportokat (magar, nibur, tibeti) próbálunk elérni az evangéliummal. Ezeken a településeken egyfajta étel van csak a DALBAT, aminek fő összetevője a rizs. Van olyan népcsoport, amelynek tagjai még soha nem láttak fehér embert és ez nehézséget okoz. A másik munkaterületem a kapcsolatok építése Kathmanduban. A barátságok könnyen épülnek, mert barátságos nemzet a nepáli, szokott dolog az utcai teázás is. Valójában ennek a népnek az egész élete az utcán telik, már reggel itt teáznak, tisztálkodnak és esznek. Így könnyű az utcán megosztani az evangéliumot, újra találkozni és tovább beszélgetni. Ha keresztyénné lesz valaki később tanítvánnyá tesszük, azaz megtanítjuk önálló keresztyén életet élni és evangelizálni. CS: Az én munkám több mindenből tevődik össze. Először is Kathmanduban egy Montessori óvodában tanítok angol nyelvet 5-6 éveseknek. Itt 6 hónap után kezdtem Jézusról is beszélni, bibliai verseket tanítani. A második munkaterületem egy Hostelben van, ami egy iskolához hasonlít. Itt gyenge képességű gyerekeknek segítek a tanulásban. Most éppen koreai lányokkal szervezek egy programot, amely Jézusról fog szólni énekek és bizonyságtételek által. Tulajdonképpen egy Indiából érkezett misszionárius nőnek a munkájába segítek így be, aki nagyon örült, hogy Romániából érkeztem, mert gyerekkorában náluk is megszállt Rihárd Wurmbrand. Az ő történeteit hallgatva döntött úgy, hogy misszionárius lesz. Ezenkívül természetesen én is voltam trekkingelni, eddig négyszer. -A trekking során miből áll az evangelizáció? A: Elsősorban szórólapokat, kis könyveket viszünk magunkkal és a helyi gyülekezetek tagjaival együtt megyünk házról-házra, lélektől-lélekig és megpróbáljuk nepáli nyelven átadni az örömüzenetet. Ez a nép egy roppant egyszerű nép, sokan még írni-olvasni sem tudnak, ezért audio anyagokat is viszünk, amit egy kézzel hajtható kazetofonon játszunk le. Van jó pár érdekes történet ezekről az utakról. Például egy magar faluba estére értünk és már lefeküdni készültünk, amikor egy idős bácsi tekerni kezdte a kazetofont kint a tornácon. Annyira magával ragadta a Lukács evangéliuma, hogy egész éjjel hangosan hallgatta, vele együtt pedig mi is, akik aludni próbáltunk a 5 Kőlap 2010 december

6 házban. Máskor a Jézus filmet vetítettük és erre úgy hívogattunk, hogy kiálltunk a hegy tetejére épült gyülekezeti ház elé és kiáltoztunk. A visszhang segített nekünk és így egy 4 órai járásra levő asszony is eljött hallva a hívást. Máshol egy másfél éves kislány, miközben a gyülekezet vezetőivel beszélgettünk, lezuhant az első emeleti tornácról. Látszólag nem lett komolyabb baja, de éjjel arra ébredtem, hogy a szomszédos szobában az édesanyja kétségbeesetten sír és Jézus nevét hívja segítségül. Egész éjjel magam is imádkoztam meg sírtam a gyermekért és az másnapra vidáman rohangált, csak én voltam fáradt. -A misszió nem feltétlenül csak sikereket hajszoló és felmutató munkaterület. Értek-e titeket kudarcok, mi keserített eddig meg? CS: Legnagyobb szomorúságunk, hogy az emberek igen is, meg nem is nyitottak az evangéliumra. Amikor Isten melletti döntésre szólítjuk fel őket, akkor mindig inkább visszatérnek a hagyományaikhoz, mert nehéz kilépni a kasztrendszerből. Ezért kérjük a gyülekezetet, hogy imádkozzon azért, hogy az emberek döntsenek is Jézus Krisztus mellett, ne csak hallgassák, amit hirdetünk. A: Számomra nehéz, amikor sziklás helyeken, szakadékokon kell átkelni vagy, hogy gyakran van gyomorrontásunk. Elkeserít, amikor annyi fáradtság után eljutunk egy faluba és a 400 ember közül 3-4 vesz szórólapot, vagy nem akarnak szállást adni és kint az erdőben kell aludni. Ilyenkor feltesszük a kérdést, hogy vajon mi végzünk rossz munkát vagy az emberek kemények, hiszen a nyelvet már elég jól beszéljük. Aztán nehéz Kathmanduban, amikor néhány fiatal a barátságunkat csak azért keresi, hogy vízumot szerezzünk nekik és így európai országban dolgozhassanak. -Mit üzentek haza a kövesdombi gyülekezetnek? A: Először is azt, hogy hiányzik nekünk a gyülekezet, hiányoznak a testvérek. Ugyanakkor köszönjük az eddigi imádságaikat valamint anyagi támogatásukat. Másodsorban szeretnénk a gyülekezet lelkére kötni, hogy Krisztus Urunk az Ő aratásába küldi a tanítványait minden nemzethez. Így az Erdélyi Református Egyháznak is szükséges kiküldenie még újabb misszionáriusokat. -Mi pedig kívánjuk, hogy Krisztus arca ragyoghasson fel bennetek, hadd csengjenek össze szavaitok és tetteitek a szeretet himnuszával tudva, hogy hű az, Aki elküldött titeket is. Nagy az Ő kegyelme, amely meg tud őrizni és amely nélkül sehol semmit nem lehet cselekedni. De Vele érdemes szolgáló életet élni és ehhez az élethez kívánunk nektek is kitartást! (az interjút készítette Grosz Imola presbiter) 6 Kőlap 2010 december

7 ESEMÉNYNAPTÁR Május 8-án gyülekezetünk Halleluja kórusa közös csendesnapot szervezett az Alsóvárosi gyülekezet kórusával a Bucsinon. Május 24-én Pünkösd másodnapján megtartottuk az idős testvérink számára a már hagyományossá váló szeretetvendégséget, amelyen mintegy negyvenen vettek részt. Június 10-én a Nőszövetség meghívására egy megbeszéléssel egybekötött előadást tartott Dr. Kovács Ágnes pszihiáter Az öregedés kihívásai témakörben. Július 29 és július 3 között evangélizációs héttel készültünk a templomszentelés jubileumára. Július 4-én ünnepeltük a templomszentelésünk tizedik évfordulóját, amelyen részt vett a németországi Seelbachból testvérgyülekezetünk egy csoportja, valamint jelen volt a Budapest szemeretelepi testvérgyülekezet küldöttsége és egy ifjúsági csoport a hollandiai Zutphenbeli testvérgyülekezetből. Július 5 és 9 között szerveztük meg a vakációs bibliahetet a vallásórás gyerekeink számára, ebbe bekapcsolódtak munkatársként a holland fitalok is. Délutánonként a holland fiatalok ezen a héten, a Kövesdombi gyülekezet középifiseivel karöltve, három tömbház lakás kifestésén is fáradoztak, amit a diakóniai munkacsoport szervezett. Július 12 és 18 között egy családos hetet szerveztünk, amin résztvett gyülekezetünk több mint 15 családja valamint meghívottaink Veress Sándor és Veress Judith budapesti pszichológusok, akik az előadásokat és a műhelyeket vezették. Szeptember presbiteri csendesnapot tartottunk a Bucsinon. Szeptemberben gyülekezeti kirándulást szerveztünk Dél Erdélybe, meglátogattuk Vajdahunyadot, a Hátszegi medencét és a Retyezátba is tettünk egy kirándulást, megnéztük a Püski arborétumot, a bölény rezervátumot. Középifiseink a vakációban egy bibliatanulmányozó hetet szerveztek Somosdon és Magyarbükkösön. Októbertől újraindult a számítógépes tanfolyam egy kezdő és egy haladó csoportban, amit Hampel István presbiter tart. Október 10 -én meglátogatott Németországból egy evangélikus egyházi fúvószenekar. Október 23 -án csendesnapon vett részt a nőszövetség Somosdon. November 1 és 5 között gyülekezetünkben evangélizált Bódis Miklós hátszegi ref. lp. November 6 -án a nagyifi megszervezte a hetven évesek hálaadó délutánját. 7 Kőlap 2010 december

8 10 ÉVES A MAROSVÁSÁRHELYI X. KÖVESDOMBI REFORMÁTUS TEMPLOM 2010 július 4-én ezért volt hálaadó istentisztelet gyülekezetünkben, mert együtt mondhattuk el, hogy tíz év után is milyen szép és gyönyörűséges, hogy az imádság házában együtt dicsérhetjük a mi Urunkat. Ajándéknak tartjuk ma is és Istenünk teremtő csodájának, hogy felépülhetett a templomunk a tíz évvel ezelőtti gazdasági helyzet ellenére annak bizonyságául, hogy a mi Urunk hű ígéretéhez miszerint minden lehetséges annak, aki Benne bízik és remél. Ugyanakkor hisszük a hajlék semmit sem ér, ha nem tölti meg élő hitű, az ige szava után vágyakozó gyülekezet. Éppen ezért a jubileum alkalmából evangelizációs hetet szerveztünk június 28 és július 3 között, melynek estéin az Egyház jellemvonásairól hallottunk. Első nap az agapé mozgatta szolgáló egyház képe intett minket is önkéntes szolgálatra dr. Bustya Dezső ny.lp. által, szívünkbe vésve, hogy a szolgáló Krisztusnak szolgáló gyermekei vannak. Második nap rá kellett döbbennünk arra, hogy ha nincs bennünk gyermeki lelkület és alázat, semmiképpen nem mehetünk be Isten országába, ahogy erről dr. Horváth Levente lp. tett bizonyságot. Harmadik nap kiderült, hogy az egyházban nincs korhatár, fiatalon is lehet szolgálni a mi Urunkat, sőt soha sincs túl korán a keskeny útra lépni, ahogy minderről Lőrincz Csilla slp. szólt. Negyedik nap a dinamikus egyházkép tükröt állított elénk feltéve a kérdést Imre István lp. által, hogy vajon csak istentiszteletre járunk vagy aktív gyülekezeti tagok vagyunk, akik akár bel- vagy külmissziót is végzünk. Ötödik nap két különösen fontos kincsre, az engedelmesség és a szeretet drágaköveire hívta fel a figyelmet Visky János lp kiemelve, hogy ezek híján nem lehet sem a családban, sem az egyház nagy családjában boldogan élni. Hatodik nap egyházunk egy ritkán említett arca, a dicsőítés örömétől sugárzó, a mi Urunk állandó közelségéért hálaadó rajzolódott elénk Kiss László lp. által. Mindezen istentiszteletek üzeneteinek fényében jó volt bemutatni és hálát adni a gyülekezetünkben is működő nőszövetségért és diakóniai munkáért, az ifjúsági közösségekért valamint a vallásórás csoportokért, házasok köréért és két kiküldött nepáli misszionáriusunkért, no meg a kórusunkért. Ugyanakkor hívogattunk ezekbe a közösségekbe még, hiszen egy gyülekezeten belül jó, ha mindenki megtalálja a helyét egyen-egyenként is és így lesz aktív, élő hitű református keresztyén. 8 Kőlap 2010 december

9 Az ünnepségsorozat záró hálaadó istentisztelete nem csak a múltba való visszanézésnek adott helyet, melyet a testvérgyülekezeteink küldötteinek valamint a marosi egyházmegye esperesének illetve gyülekezetünk főgondnokának köszöntése követett, hanem a jövőre néző feladat felismerésének alkalma is. Az istentiszteleti textus, az I Krónika 28, szerint ama szent jeruzsálemi templom készítéséhez a tervet maga a mi Urunk Istenünk adta, ezáltal nemcsak a külső falak megépítése volt a cél. Lelkészünk, Lőrincz János szerint így számunkra is az a feladat, hogy egyen-egyenként engedjük, hogy kegyelemből a mi Urunk terve szerint valókká és Krisztust hordozó hajlékokká váljunk mi magunk is Istenünk dicsőségére valamint egyházunk javára. (Grosz Imola kövesdombi presbiter) KÖSZÖNET AZ EGYHÁZNAK A SOK SEGÍTSÉGÉRT Nagyon hálás vagyok azoknak, akik segítettek rajtunk. Azt sem tudom, hogyan köszönjem meg. Marosvásárhelyen, a Petru Dobra utcában, kétszobás tömbházlakásban lakunk több mint tíz éve. Háromtagú család vagyunk: a feleségem, a fiam és én magam. Mindhárman betegek vagyunk, és többet költünk gyógyszerekre, mint élelemre. Mivel kevés a jövedelmünk, amiből fizetni tudjuk a számlákat villany, gáz, telefon, szemétdíj, az egyháztól is sok segítséget kaptunk és kapunk. A tíz év alatt nem sikerült, hogy saját jövedelmünkből rendbe tegyük a lakásunkat. Lőrincz János, a kövesdombi református egyházközség lelkésze a többszöri családlátogatások alkalmával felajánlotta, hogy kifestetik a lakásunkat, amit elfogadtam. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ki kellett költöznünk a lakásunkból ideiglenes szállásra. A lakásunkat szépen rendbe tették, felújították, amiért nagyon hálás vagyok. Szintén köszönetet szeretnék mondani a külföldi segélyért, amit Hollandiából küldtek. A támogatók nagyon barátságosak voltak. Fáradtságot nem ismerve segítettek egyházunk tagjai is, nők, férfiak egyaránt. Mivel nagyon sokan voltak, akik tettek értünk, úgy gondolom, hogy a nyilvánosság előtt is meg kell köszönnöm azt a sok jót, amit irántunk tanúsítottak. Közel tizenöt éve vagyok betegnyugdíjas. Ez idő alatt az egyház segített. Először a Ludasi utcai, azt követően pedig kövesdombi református egyház karolt fel engem és a családomat, ők részesítenek segélyben és támogatásban. Jóban-rosszban mellettünk álltak és állnak ma is. (Takács János gyülekezeti tag) Népújság, Kőlap 2010 december

10 EGYMÁS ÉPÜLÉSÉRE LEGYETEK! Július között egy családos hétre került sor gyülekezetünkben, melyen mintegy 14 házaspár vett részt gyerekeikkel együtt. Többnyire a házas csoport tagjai jöttek el, de mások számára is nyitott volt ez a hét. Az eredeti terv szerint táborozni szerettünk volna a Hargitán, de ez nem jött össze a kis létszám miatt. Így maradt az a variáns, hogy egy közös programot szervezünk Marosvásárhelyen, melyre a közeli helyszín - Kövesdombi templom - miatt többen eljuthatnak. A hét programjának alapjául meghívottaink, a budapesti pszichológus házaspár, Dr.Veres Sándor és Judit előadássorozata szolgált, melynek fő üzenete a címbéli mondat volt. De találóbb lenne a modern hangzású családterápiás programról beszélni, hiszen nem száraz előadásokat hallgattunk. Előadóinknak saját életükből vett személyes példái, tapasztalatai fűszerezték a keresztyén házassággal kapcsolatos ismeretanyagot. Ezen kívül interaktív játékok és beszélgetések, csoportmunkák, a házasságaink tesztelése a párommal, filmrészletek és egyéb érdekességek tették színessé a gyorsan elrepülő délelőtti és az esti órákat. A délelőtti program a gyülekezeti teremben zajlott, mialatt a gyerekeket Szabó Tímea és Póra Zoltán ifjúsági munkások foglalkoztatták a gyülekezet ifjúsági házában, illetve a sportpályán. Minden délben együtt mentünk le ebédelni egy vendéglőbe, majd egy hosszabb ebédszünet következett du.5 óráig, főleg a kisgyerekes családokra való tekintettel. De persze mindenkinek jól esett egy kis lazítás. 10 Kőlap 2010 december

11 A délutáni program helyszíne naponta változott: hétfőn a Szilágyi család (Zsolt és Antónia) látott vendégül mindnyájunkat Körtvélyfáján, szép kertes házukban, kedden a Szabó család (István és Anna) fogadta a csapatot Koronkán, pénteken a Kishegyszőlőben lakó Tőkés család (Csongor és Erika) adott helyet a záró együttlétnek. Az olykor késő estébe nyúló délutánokon Dr. Veres Sándor és Judit bizonyságtételszerű előadása folytatódott, vagy a délelőtt elhangzottak elmélyítésére szántunk időt. Nem maradt el természetesen a közös étkezés, a köreinkben jól ismert kosaras uzsonna sem, melyet a szabad levegőn (kertben, teraszon) élvezhettünk. Budapesti vendégeink nagyon értékelték az asztalközösségnek ezt a formáját, amikor alkalom nyílik kötetlen beszélgetésekre, barátkozásra. Kivétel volt a csütörtöki nap, amikor délután is a templomnál maradtunk illetve szerdán egész napos kiruccanást szerveztünk a Bucsinra. A hegyekben az volt a kiváltságunk, hogy üstben főtt gulyást ettünk. Ez az ebéd azért is élmény maradt, mert közösen, jó hangulatban pucoltuk és vágtuk a zöldséget Lőrincz István lp. keze alá, aki, mint ismeretes, a környék legkiválóbb gulyásfőzője. (Aki nem hiszi, járjon utána.) Az eddigiekből bizonyára kiderült, hogy nem egy szokványos csendes hét vagy képzés volt. Meghívottaink találóan nevezték el nomád tábornak. De hálásak vagyunk, hogy ilyen formában is megszervezhettük, hiszen nagyon jó alkalom volt az ismerkedésre egymás családjaival, hát még a házastársammal! A mai rohanó világban nagy érték, ha ennyi időt szánhatunk a házasságunk és kapcsolataink ápolására! Szombaton délelőtt még összegyűltünk egy kiértékelő alkalomra, melyen sajnos már többen nem vehettek részt, így a meghívottaink sem, mivel hazautaztak. De egyértelműen megfogalmaztuk: szeretnénk, ha jövőben is megszervezhetnénk egy ilyen vagy hasonló tábort. Imádkozunk, hogy adassék lehetőség erre! (a szervezők nevében Csizmadia Cecília) 11 Kőlap 2010 december

12 HISZEM AZ EGYETEMES ANYASZENTEGYHÁZAT, A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉT Póra Zoltán diakónus-ifjúsági munkásnak már a múlt évben Isten a szívére helyezte egy a középifiseknek szóló bibliatanulmányozói hét megszervezését. Isten kegyelméből sikerült megvalósítani az alkalmat, és bár csak egy fél hetes volt, de áldott alkalomnak bizonyult. A tavalyi sikeren felbátorodva az idén is megszervezésre került ez a néhány Biblia közelben eltöltött nap. Vajon mit is jelent az egyház, a gyülekezet? Mit tanít a Szentírás a gyülekezetről? Mit jelent ez egy fiatal életében? Milyen fajtái vannak a hitnek? Mi a hit és a gyülekezet kapcsolata? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ a középifisekkel augusztus a között Somosdon. Minden reggelünket azzal kezdtük, hogy egy órát lehettünk Istennel csendességben. Ezután következett az első előadás, amelyet Póra Zoltán tartott a hitről. Hét féle hittel ismerkedtünk meg a Szentírás alapján: 1. a megalapozott hit: sok ember hisz valamiben, vagy hisz egyfajta istenben. Sajnos sok a hiszékeny ember. Ha a hitünknek nincs alapja, akkor abból csak tévhit lehet. A mi hitünk alapja Jézus Krisztus. 2. a hajótörött hit: akkor van hajótörés, ha félre tesszük az iránytűt, a lelkiismeretet. 3. a halott hit: vagyis a cselekedetek nélküli hit. Sokan mondják, hogy hisznek Istenben és Jézusban, ez mégsem látszik meg az életükön. 4. az igazi hit: attól igazi, valódi, hogy nem mesterkélt, nem képmutató. 5. a kicsiny hit: Istent kisebbnek látja a problémáknál, ezért hamar bepánikol. 6. nagy hit: erre vágyjunk. Négy ismertetőjele van: Isten szavára épül, kitartó, nem adja fel, önzetlen és a még meg nem lévő dolgokért is tudja dicsérni Istent. 7. egészséges hit: az egészséges tanítás által növekszik. Mindannyian át kellene gondoljuk, hogy vajon melyik hitféle jellemző ránk! 12 Kőlap 2010 december

13 A második előadás alatt a gyülekezet témakörében az Apostolok Cselekedeteit tanulmányoztuk, annak is az első néhány fejezetét. Három nagy témakört érintettünk: 1. Mi a gyülekezet, és milyen a kezdete? Megfigyeltük, hogy csak ott van gyülekezet, ahol Isten Fia és a Szentlélek munkálkodik, ahol elkötelezett emberek vannak, és ahol buzgón hirdetik és hallgatják az evangéliumot. Megállapítottuk, hogy milyen nagy kiváltság, hogy egy komoly gyülekezethez tartozhatunk, azon belül pedig egy közösséghez, a középifis bibliaórásokhoz. Azt is megállapítottuk, hogy a gyülekezet belőlünk áll. Vagyis mindenik középifis, de minden gyülekezeti tag fontos, hiszen mi vagyunk a Kövesdombi Református Gyülekezet. 2. Mi a gyülekezet feladata? Az első megállapításunk az volt, hogy a gyülekezet egyetlen nagy feladata az evangélium hirdetése. Minden más munka ennek van alárendelve: a diakónia, az adminisztráció, a gyerekek és az ifjak tanítása, stb. Az apostolok akárhova mentek, evangélizáltak, bizonyságot tettek. Másodszor megállapítottuk, hogy minden egyes gyülekezeti tagnak, aki megtért és megismerte Jézust személyes Megváltójaként, feladata és kötelessége bizonyságot tenni, Jézusról beszélni az embereknek. 3. Milyen nehézségek adódhatnak egy gyülekezetben? Láttuk azt is, hogy ahol Isten Lelke el kezd munkálkodni, ott a Sátán is minden erejével azon van, hogy a maga szétdobáló munkáját végezze. Vannak sértődések súrlódások minden gyülekezetben. A mi feladatunk megtartani az egységet a nehézségek ellenére is! Úgy érzem, áldott alkalom volt ez a bibliatanulmányozói hét. Nemcsak a középifisek tanultak, hanem én is, Zoli is, no meg minden résztvevő, hiszen egymás hite által épülhetünk. Reméljük jövő nyáron is lesz ilyen alkalom! (beszámolt Müller Lóránd lp.) 13 Kőlap 2010 december

14 MONDJÁTOK ISTENNEK: MILY CSODÁLATOSAK A TE MŰVEID Isten kegyelméből ezen a nyáron is lehetőségünk volt részt venni a gyülekezet által szervezet kiránduláson. Ezúttal Dél Erdélybe, pontosabban a hátszegi medencébe jártunk. Kicsi csapatunk Lőrincz János tiszteletes úr vezetésével korán reggel közös imádság után indult útnak. Első állomásunk a gyulafehérvári Római Katolikus templom és az érsekségi palota volt. Innen indultunk tovább Hátszegre. A nagy melegben egy hatalmas diófa árnyékába friss kaláccsal, hideg ásványvízzel és őszinte szeretettel fogadott Bódis Miklós tiszteletes úr és felesége. Ebéd után a templomban mondtunk köszönetet Istennek a gondviselésért és további áldását kérve indultunk tovább. Bódis Miklós tiszteletes úr vezetésével meglátogattuk Erdély legrégibb templomát Őraljaboldogfalván, ahol már csak egy lélek hallgatja vasárnaponként az Isten igéjét. Fájdalmas volt látni a környéken magyar népünk kihalásának nyomait, de biztatás volt látni a román keresztyénség megújulását. Mert az emberi hatalmak elmúlnak, de Isten hatalma soha el nem múlik. Az éjszakát a vajdahunyadi református gyülekezet vendégházába töltöttük. Másnap a reggeli áhitat után Zsargó János lelkipásztor vezetésével a várat tekintettük meg, majd egy kis elcsendesedésre mentünk az ősi, több mint 500 éves, református templomba. Innen indultunk tovább a Retyezát hegységben található Lolaia vízeséshez. Az itt látott természeti szépséget nem lehet szavakba önteni. Meghatottan énekeltünk a Nagy Istenem, ha nézem a világot kezdetű Hallelujás éneket. Szívünk örömmel volt tele, mert valóban láthattuk és tapasztalhattuk mindvégi utunk során: Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te. Köszönjük a kirándulást! (a beszámolót írta Demeter Anna gondozónő) HÍREK: -Ezúton szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani a gyülekezetünk honlapján a meghallgatható istentiszteleteket valamint egyéb olvasnivalókat. -A csütörtöki bibliaórák ezután délután 5 órától kezdődnek. ESKETÉS V IX. 11. között: Veres Csaba László és Szabó Imola Noémi Mészáros József Attila és Sütő Edit Mona Almasan László és Nagy Hilda Darabont Lázár Tamás és Bartha Cornelia Otilia Dániel Tibor és Orbán Erika Lars Juel és Ferenczi Mónika Kocsis István és Farczádi Dalma Bucur János László és Miklós Andrea Varga Károly és Gligor Csilla Craioveanu Robert és Varga Márta Ibolya Somodi Sándor és Janka Gizella Szeredai Tamás Levente és Nemes Orsolya Kádár Csanád Csaba és Jakab Gyöngyi Noémi 14 Kőlap 2010 december

15 KERESZTELÉS III XI. 7. között: Fogarasi Emese Andrea Pataki Nimród Albert Gál Vince Norbert Lengyel Szófi Fábián Ákos Buja Adrienn Szász Péter Kelemen Dániel Balázsi Zsombor Alszegi Boróka Imola György Bence Siménfalvi Sándor Balázs Katona Zsófia Téglás Anna Boróka Kiss Paula Bella Garda Gergő Gyarmati Anna Eliza Kiss Brigitta Fogarasi Bíborka Fekete Róbert József Varga Arnold Levente Kovács Gorboi Hanna Babos Emese KONFIRMANDUSOK IV. 18: Abodi Norbert Jakab Andrea Nagy Emese Benedekfi Tamás Jancsó Henrietta Nagy Róbert Császár Attila Köteles Csilla Szabadi Lajos Demény Edmond Kovács Róbert Zsolt Szántó Zsolt Roland Grosz Soma Benjamin Kucsván Zsolt Levente Tolnai Csaba Gyéresi Ibolya Kreszcencia Moldován Kovács Henrietta FELNŐTT KONFIRMANDUSOK IV. 3: Imreh Edit Péter István Szőcs Imola Gizella Péter Béla Szőcs Attila Sándor TEMETÉS III XI. 3. között: Böszörményi Nagy Jánosné szül.bordos Karolina 72 éves Aszalosné szül. Rácz Ilona 75 éves Suciu János 72 éves Boldizsár Zoltán 77 éves Tánczos Ferenc 57 éves Fekete József 86 éves Páll István 76 éves Bartháné szül. Bardoczi Éva 60 éves Ilyés Gábor 69 éves Barabás Imre 70 éves Kelemen János 81 éves Ráczné szül. Varga Katalin 84 éves Halász Józsefné szül.apa Julianna 65 éves Demeter Györgyné szül. Banga Rózália 77 éves Csatlós Szőcs Károly 59 éves Bajusz Lászlóné szül Osváth Piroska 90 éves Bereczki Gergely81 éves Ádám Árpád 80 éves Kodó Lajos 74 éves Demeter Éva 76 éves Bartha Pál 90 éves Mille Zoltánné szül.bodi Rozália 66 éves Simon Péter 82 éves Harkó Zsigmond 68 éves Köszonjük az eddigi egyházfenntartói járulékokat valamint az adójuk 2%-nak átutalását a Kövesdombi Református Egyház javára. A Kőlap továbbra is adományokból tartja fenn magát! Köszönjük az anyagi támogatásokat, sőt véleményeket is lehet leadni az irodán róla. 15 Kőlap 2010 december

16 16 Kőlap 2010 december

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó)

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) Férfi Kard Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) 1 KISS Ábel NKESE 2 VARGA Tamás GEAC 3 PÉNZES Zsolt BVSC 3 SZABÓ Tamás SÁRVÁR 5 DOHI Zoltán GEAC 6 KOVÁCS Balázs ZSPOVE 7 BÓDY Kolos GEAC 8 FERKE

Részletesebben

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN 1 NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN IN BURGENLAND IN MADONNENSCHLÖSSEL Iskolánk 2013. szeptember 30-tól október 4-ig Ausztriába, Burgenlandba ismét német nyelvi tábort szervez immár 13.éve. Célunk, a német nyelv

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását.

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását. i KIF NFO 4.szám 2011. április K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

EGY PROJECT TÖRTÉNETE

EGY PROJECT TÖRTÉNETE EGY PROJECT TÖRTÉNETE ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA ERDŐS ATTILA ÁDÁM www.odooproject.hu facebook: odooproject www.blog.odooproject.com SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 1. Építészet 2. Mérnöki

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról ~ azoknak, akik komolyan akarják venni adakozási szokásaikat ~ Kik adakozzanak? Amikor a Biblia adakozásról beszél, azt Isten népére vonatkoztatja.

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló A nagyvisnyói táborban 170 diák vett részt, és 7 kisebb tábort foglalt magába. A mi táborunk a kézilabda lánytábor, amelynek 40 résztvevője volt. Ezen

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

Ovi futás 310m. Gyermek I. futam 1,2km

Ovi futás 310m. Gyermek I. futam 1,2km 4.Sülysápi utónap 2010. május 9. Ovi futás 310m em Hely név lakhely Lány Pilisi ruzsina Sülysáp Szabó Hanna Sülysáp Motolai Eszter Sülysáp iú erenc Péter Sülysáp Panyi Benedek Sülysáp Suvada Bence Sülysáp

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Polimertechnika Tanszék A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Időpont: HÉTFŐ 8 15-10 00 h Hely: MT épület, a Tanszék

Részletesebben

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó?

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó? AZ UTOLSÓ OLDAL 12 A L K A L M A I N K Istentiszteletek: Hétközi Istentisztelet 2008-tól: Gyerekistentisztelet: Bibliaórák: Énekkari próba: Zenekari próba: Foci fiatalokkal: 2007. november I. évfolyam

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások Várható időpont Iskola Név 9.45 1. Kabócák 9.48 2. Piarista Gimnázium Boldizsár Botond - hegedű (édesapja kíséri brácsán) 9.51 3. Szlávik Bence 9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk 9.57 5. Budapest

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány "Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem, ha nincsenek céljaid. " Benjamin Elijah Mays 2011. március- május

Részletesebben