A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december"

Átírás

1 ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

2 Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja: A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet A szerkesztőség címe: Marosvásárhely Suceava u. 41. Telefonszámok: Weboldal: A szerkesztőség: Főszerkesztő Grosz Imola Szerkesztő Lőrincz János A képekről gondoskodott Orbán Tibor Tördelés Szilágyi András Az idei karácsonyi üzenet messziről, nyugat Németországból érkezett. Fogadják szeretettel Martin Schaal, seelbachi testvérgyülekezetünk nyugalmazott lelkipásztorának sorait! MIKOR A PÁSZTOROK MEGLÁTTÁK A GYERMEKET (LUKÁCS 2, 15-2O) A történettel kapcsolatosan egy kérdés motoszkál bennem, mely így hangzik: mi történt valójában miután a pásztorok Betlehemben találkoztak a Gyermekkel? Úgy tettek, mint mi teszünk legtöbbször? Elmúlt a Szenteste és újból következik a takarítás, rámolás majd pedig más díszek felszerelése Szilveszterre készülve? NEM. Időzzünk el még egy kicsit ennél a történetnél és nézzük meg pontosan mi történt a betlehemi istállóban, amikor a pásztorok meglátták a Gyermeket! Az istállóban a pásztorok elkezdik mesélni azt, amit a mezőn éltek meg. A szentírás szövege szerint Mária és József egyáltalán nem voltak egyedül a Gyermekkel és az állatokkal meg az angyalokkal, hanem a közelfekvő hegyekből emberek sereglettek oda az istállóhoz, hogy segítsenek a fiatal szülőpárnak. Az állatok szállása nem volt a legmegfelelőbb hely egy gyermek születéséhez. Egy egészen kis gyülekezet jött itt azonban össze. Bizonyos tekintetben ennek a kicsi gyülekezetnek prédikáltak a pásztorok megismételve a szavakat, amelyeket az angyal hirdetett nekik a Gyermek felől: született néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában (Lukács 2,11). A pásztorok nem tartották meg maguknak a hitbeli megtapasztalásukat, hanem megosztották azokkal, akik akkor ott voltak még az istállóban és most megosztják velünk is az angyal üzenetét. Hasonlóan hívlak titeket is arra, hogy továbbadjuk egymásnak, amit a Bibliában olvastunk vagy amit egy prédikációban hallottunk. Az istállóban levők Betlehemben álmélkodtak azon, amit nekik a pásztorok prédikáltak, mert amit hallottak hihetetlennek hangzott: Nagy öröme lesz egy kicsi népnek? Egy újszülött csecsemő lesz a Szabadító és az Üdvözítő? Igen, a római császárnak, annak van befolyása, az tehet valamit! De egy védtelen Gyermek fogja megerősíteni Istennel a szövetséget és ezáltal beteljesíteni, amit egyszer Dávidról mondott Isten a próféták által? És mindezt Isten értünk tette, akkori és mostani emberekért? Ez valóban meglepő és megütközést okozó hír! 2 Kőlap 2010 december

3 Mária is hasonlóképpen csodálkozott és hallgatott. Ő azonban egy lépéssel tovább ment: nem szkeptikusan és nem hitetlenkedve fogadta a szavakat, hanem az emlékezetébe véste és a szívében őrizte azokat. Olvassuk is a Lukács 2:51-ben, hogy Mária a szívében őrizgette mindazokat az élményeket, amiket az időközben felnőtté lett Fiával megélt. Vagy más helyütt a szentírásban a Kánai menyegzőn így szól csak tegyétek azt, amit Jézus tőletek kért! (János 2,5). Az evangélista szerint Mária maga előtt látta Jézus egész életét, beleértve a keresztre feszítését és a feltámadását. De térjünk vissza az idézethez Mária mindezeket az ő szívében őrizgette. A görög szó a megőrzésre azt jelenti, hogy összegyűjteni, összetenni. Jézusra összpontosítva Mária összeteszi e szavakat: nagy ÖRÖM és egy kicsi nép TERHE, az újszülött GYERMEK és a MEGVÁLTÓ, Isten ÍGÉRETE és a parányi FÖLDI LAKÓK, Isten és ember, IDŐ és ÖRÖKKÉVALÓSÁG, külső SZEGÉNYSÉG és belső GAZDAGSÁG, HALÁL és ÉLET és összeáll a kép, hogy ez a hatalmas kiengesztelődés nem rajtunk kívül történik, hanem ÉRETTÜNK, hogy mi újból Isten gyermekei legyünk. Ha valaki ide-oda ingadozott a legyek ne legyek között, aki érezte két lélek viaskodását az ő testében, az tudja mit jelent a meghasonlással szembesülni és elfojtani azt, talán a lelki betegség szétziláltsága is ismerős számára. De pont ennek az állapotnak van vége most. A Karácsonnyal elkezdődik a szabadulás története. A Jézusra való összpontosítás a szemünk elé helyezi a karácsony isteni célját: megszabadíttattunk és ez az alapja a nagy örömnek! A pásztorok is visszatértek miután hallották az angyalt, miután látták a Gyermeket és miután ámulatba ejtették az embereket. De ők nem merültek el újból az ünneptelen, hitnélküli, istentől távoli hétköznapi kerékvágásban. Nem beszél Lukács evangélista a folytatásban a nehéz pásztormunkási mindennapjaikról, hanem arról, hogy dicsérték és dicsőítették Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak! És itt még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a mindazokért többet jelent, mint egy kicsi részletet a Szentestéből. Ha mi Lukács karácsonyi történetét távlatból szemléljük, akkor minden együtt van benne, amit Jézus mondott vagy cselekedett: karácsonykor, a hegyibeszédben, a passióban, nagypénteken és húsvétkor. Miért dicsérhetjük Istent és miért övé mindenekelőtt a tisztelet? Kezdjük Jézus születésével: Isten nekünk ajándékozta a Fiát. A karácsony nem a mi munkánk eredménye. Krisztus születése valóságosan ábrázolja, hogy Isten világa eljött a mi világunkba, hogy ezzel békességet, védettséget, otthont, fiúságot ajándékozzon nekünk. Ez erőteljesen megérint minket, mivel az embernek a békesség, a védettség, az otthonérzet és a fiúság utáni vágyát elégíti ki. De ne azonosítsuk egészen a mi vágyainkat a karácsonyi üzenettel! Isten világa ténylegesen megérintette az emberi világot. Az emberi vágy és az Isten békessége egymásra tolódik, hogy egy egészen egyedülálló valami jöjjön létre: a karácsony csodája. Ez a csoda hadd adjon nekünk szárnyakat, hogy bátran és jókedvűen haladjunk át a világ minden estéjén. Ama mennyei sereg fénye mutatja az utat, mint egykor a pásztoroknak! (fordította Grosz Imola) 3 Kőlap 2010 december

4 INTERJÚ NEPÁLLAL JÚNIUSA A számítógépes technika segítségével képes interjút hallhattunk Szabó Attilával és Csillával, akik gyülekezetünk kiküldött misszionáriusai. Ennek az interjúnak szöveges változatát olvashatják most az alábbiakban. -Mit jelentett számotokra eddig a Nepálban eltelt idő? A: Elsősorban belelátást jelentett az itteni kultúrába és hagyományokba. Lévén az itteniek hinduk, az istenektől való félelem határozza meg tradíciójukat és azt vallják, hogy büntetésben részesülnek, ha valami rosszat követnek el vagy nem áldoznak az isteneknek. Sokszor azonban nem is tudják mit is jelent valójában a hinduizmus. CS: Számomra az eddig eltelt idő sok-sok változást hozott, például szembesülni kellett az utcák szennyezettségével, az elektromos áram meg a víz hiányával, a közlekedési nehézségekkel. A másik az ételek kérdése, amiket elég nehéz volt megszokni. De sok-sok örömben is volt részem, mert nagyon barátságosak itt az emberek. Furcsa azonban az öltözet, a KURTA, aminek részei egy kényelmes bő nadrág, egy hosszú ruha rajta valamint egy sál, amit a nyakunkon átvetünk a felsőtestünkre. -Mivel foglalkoznak a helyi lakósok? CS: A férfiak és a nők egyaránt otthon dolgoznak, mivel nem sok munkalehetőség van Nepálban. Hatalmas rizsföldjeik vannak, amit általában sajnos nem a férfiak, hanem a nők dolgoznak meg. A férfiak inkább játszanak, pld. sakkoznak vagy társalognak az utcán, míg a nők dolgoznak a rizsföldeken és nevelik a gyerekeket. -Milyen nehézségekbe ütköztetek megérkezésetekkor? Hogyan fogadott a missziós csapat? A: Számomra nem jelentett nehézséget a nyelvtanulás vagy a csapatba való beilleszkedés, viszont már az első tíz napban volt egy balesetem. CS: Nekem sem okozott gondot a nyelvtanulás, ami 6 hónapig tartott és most már elég jól beszéljük a nepáli nyelvet. A csapatba való beilleszkedés is könnyen ment, mert nagyszerű emberek a kollegák. Nagyobb gond, hogy nehéz tájékozódni itt, mert nincsenek utcanevek és házszámok. A közlekedési viszonyok miatt sokszor idegesek voltunk hogyan jutunk el úti célunkhoz baleset nélkül. Nem is csoda, hogy volt már bokarepedésem. De az időjárás is 4 Kőlap 2010 december

5 kemény próbát jelent, mert fokos meleg van, mindemellett pedig ott a vízhiány meg a monszunos időszakok váltakozása. -Eddig inkább a külső körülményekről és helyi szokásokról hallottunk. Mit mondanátok a többi misszionáriusról, kikkel dolgoztok együtt? A: Egy 35 fős nemzetközi missziós csapattal dolgozunk össze, melynek zöme éves. Van köztük 3 házaspár is, néhányuknak gyereke is van. A csapat nyitott, ezért könnyen lehet együttműködni, de meg kellett szoknunk az úgynevezett OM kultúrát, azt hogy: mivel mindenki másképp gondolkodik, türelem kell ahhoz is, hogy egymást meghallgassuk és tiszteljük. -Konkrétan hogyan telnek napjaitok? Milyen munkákba kapcsolódtatok be? A: Elsősorban trekkingelni járok, azaz m magasságokban fekvő hegyi falvakban különböző népcsoportokat (magar, nibur, tibeti) próbálunk elérni az evangéliummal. Ezeken a településeken egyfajta étel van csak a DALBAT, aminek fő összetevője a rizs. Van olyan népcsoport, amelynek tagjai még soha nem láttak fehér embert és ez nehézséget okoz. A másik munkaterületem a kapcsolatok építése Kathmanduban. A barátságok könnyen épülnek, mert barátságos nemzet a nepáli, szokott dolog az utcai teázás is. Valójában ennek a népnek az egész élete az utcán telik, már reggel itt teáznak, tisztálkodnak és esznek. Így könnyű az utcán megosztani az evangéliumot, újra találkozni és tovább beszélgetni. Ha keresztyénné lesz valaki később tanítvánnyá tesszük, azaz megtanítjuk önálló keresztyén életet élni és evangelizálni. CS: Az én munkám több mindenből tevődik össze. Először is Kathmanduban egy Montessori óvodában tanítok angol nyelvet 5-6 éveseknek. Itt 6 hónap után kezdtem Jézusról is beszélni, bibliai verseket tanítani. A második munkaterületem egy Hostelben van, ami egy iskolához hasonlít. Itt gyenge képességű gyerekeknek segítek a tanulásban. Most éppen koreai lányokkal szervezek egy programot, amely Jézusról fog szólni énekek és bizonyságtételek által. Tulajdonképpen egy Indiából érkezett misszionárius nőnek a munkájába segítek így be, aki nagyon örült, hogy Romániából érkeztem, mert gyerekkorában náluk is megszállt Rihárd Wurmbrand. Az ő történeteit hallgatva döntött úgy, hogy misszionárius lesz. Ezenkívül természetesen én is voltam trekkingelni, eddig négyszer. -A trekking során miből áll az evangelizáció? A: Elsősorban szórólapokat, kis könyveket viszünk magunkkal és a helyi gyülekezetek tagjaival együtt megyünk házról-házra, lélektől-lélekig és megpróbáljuk nepáli nyelven átadni az örömüzenetet. Ez a nép egy roppant egyszerű nép, sokan még írni-olvasni sem tudnak, ezért audio anyagokat is viszünk, amit egy kézzel hajtható kazetofonon játszunk le. Van jó pár érdekes történet ezekről az utakról. Például egy magar faluba estére értünk és már lefeküdni készültünk, amikor egy idős bácsi tekerni kezdte a kazetofont kint a tornácon. Annyira magával ragadta a Lukács evangéliuma, hogy egész éjjel hangosan hallgatta, vele együtt pedig mi is, akik aludni próbáltunk a 5 Kőlap 2010 december

6 házban. Máskor a Jézus filmet vetítettük és erre úgy hívogattunk, hogy kiálltunk a hegy tetejére épült gyülekezeti ház elé és kiáltoztunk. A visszhang segített nekünk és így egy 4 órai járásra levő asszony is eljött hallva a hívást. Máshol egy másfél éves kislány, miközben a gyülekezet vezetőivel beszélgettünk, lezuhant az első emeleti tornácról. Látszólag nem lett komolyabb baja, de éjjel arra ébredtem, hogy a szomszédos szobában az édesanyja kétségbeesetten sír és Jézus nevét hívja segítségül. Egész éjjel magam is imádkoztam meg sírtam a gyermekért és az másnapra vidáman rohangált, csak én voltam fáradt. -A misszió nem feltétlenül csak sikereket hajszoló és felmutató munkaterület. Értek-e titeket kudarcok, mi keserített eddig meg? CS: Legnagyobb szomorúságunk, hogy az emberek igen is, meg nem is nyitottak az evangéliumra. Amikor Isten melletti döntésre szólítjuk fel őket, akkor mindig inkább visszatérnek a hagyományaikhoz, mert nehéz kilépni a kasztrendszerből. Ezért kérjük a gyülekezetet, hogy imádkozzon azért, hogy az emberek döntsenek is Jézus Krisztus mellett, ne csak hallgassák, amit hirdetünk. A: Számomra nehéz, amikor sziklás helyeken, szakadékokon kell átkelni vagy, hogy gyakran van gyomorrontásunk. Elkeserít, amikor annyi fáradtság után eljutunk egy faluba és a 400 ember közül 3-4 vesz szórólapot, vagy nem akarnak szállást adni és kint az erdőben kell aludni. Ilyenkor feltesszük a kérdést, hogy vajon mi végzünk rossz munkát vagy az emberek kemények, hiszen a nyelvet már elég jól beszéljük. Aztán nehéz Kathmanduban, amikor néhány fiatal a barátságunkat csak azért keresi, hogy vízumot szerezzünk nekik és így európai országban dolgozhassanak. -Mit üzentek haza a kövesdombi gyülekezetnek? A: Először is azt, hogy hiányzik nekünk a gyülekezet, hiányoznak a testvérek. Ugyanakkor köszönjük az eddigi imádságaikat valamint anyagi támogatásukat. Másodsorban szeretnénk a gyülekezet lelkére kötni, hogy Krisztus Urunk az Ő aratásába küldi a tanítványait minden nemzethez. Így az Erdélyi Református Egyháznak is szükséges kiküldenie még újabb misszionáriusokat. -Mi pedig kívánjuk, hogy Krisztus arca ragyoghasson fel bennetek, hadd csengjenek össze szavaitok és tetteitek a szeretet himnuszával tudva, hogy hű az, Aki elküldött titeket is. Nagy az Ő kegyelme, amely meg tud őrizni és amely nélkül sehol semmit nem lehet cselekedni. De Vele érdemes szolgáló életet élni és ehhez az élethez kívánunk nektek is kitartást! (az interjút készítette Grosz Imola presbiter) 6 Kőlap 2010 december

7 ESEMÉNYNAPTÁR Május 8-án gyülekezetünk Halleluja kórusa közös csendesnapot szervezett az Alsóvárosi gyülekezet kórusával a Bucsinon. Május 24-én Pünkösd másodnapján megtartottuk az idős testvérink számára a már hagyományossá váló szeretetvendégséget, amelyen mintegy negyvenen vettek részt. Június 10-én a Nőszövetség meghívására egy megbeszéléssel egybekötött előadást tartott Dr. Kovács Ágnes pszihiáter Az öregedés kihívásai témakörben. Július 29 és július 3 között evangélizációs héttel készültünk a templomszentelés jubileumára. Július 4-én ünnepeltük a templomszentelésünk tizedik évfordulóját, amelyen részt vett a németországi Seelbachból testvérgyülekezetünk egy csoportja, valamint jelen volt a Budapest szemeretelepi testvérgyülekezet küldöttsége és egy ifjúsági csoport a hollandiai Zutphenbeli testvérgyülekezetből. Július 5 és 9 között szerveztük meg a vakációs bibliahetet a vallásórás gyerekeink számára, ebbe bekapcsolódtak munkatársként a holland fitalok is. Délutánonként a holland fiatalok ezen a héten, a Kövesdombi gyülekezet középifiseivel karöltve, három tömbház lakás kifestésén is fáradoztak, amit a diakóniai munkacsoport szervezett. Július 12 és 18 között egy családos hetet szerveztünk, amin résztvett gyülekezetünk több mint 15 családja valamint meghívottaink Veress Sándor és Veress Judith budapesti pszichológusok, akik az előadásokat és a műhelyeket vezették. Szeptember presbiteri csendesnapot tartottunk a Bucsinon. Szeptemberben gyülekezeti kirándulást szerveztünk Dél Erdélybe, meglátogattuk Vajdahunyadot, a Hátszegi medencét és a Retyezátba is tettünk egy kirándulást, megnéztük a Püski arborétumot, a bölény rezervátumot. Középifiseink a vakációban egy bibliatanulmányozó hetet szerveztek Somosdon és Magyarbükkösön. Októbertől újraindult a számítógépes tanfolyam egy kezdő és egy haladó csoportban, amit Hampel István presbiter tart. Október 10 -én meglátogatott Németországból egy evangélikus egyházi fúvószenekar. Október 23 -án csendesnapon vett részt a nőszövetség Somosdon. November 1 és 5 között gyülekezetünkben evangélizált Bódis Miklós hátszegi ref. lp. November 6 -án a nagyifi megszervezte a hetven évesek hálaadó délutánját. 7 Kőlap 2010 december

8 10 ÉVES A MAROSVÁSÁRHELYI X. KÖVESDOMBI REFORMÁTUS TEMPLOM 2010 július 4-én ezért volt hálaadó istentisztelet gyülekezetünkben, mert együtt mondhattuk el, hogy tíz év után is milyen szép és gyönyörűséges, hogy az imádság házában együtt dicsérhetjük a mi Urunkat. Ajándéknak tartjuk ma is és Istenünk teremtő csodájának, hogy felépülhetett a templomunk a tíz évvel ezelőtti gazdasági helyzet ellenére annak bizonyságául, hogy a mi Urunk hű ígéretéhez miszerint minden lehetséges annak, aki Benne bízik és remél. Ugyanakkor hisszük a hajlék semmit sem ér, ha nem tölti meg élő hitű, az ige szava után vágyakozó gyülekezet. Éppen ezért a jubileum alkalmából evangelizációs hetet szerveztünk június 28 és július 3 között, melynek estéin az Egyház jellemvonásairól hallottunk. Első nap az agapé mozgatta szolgáló egyház képe intett minket is önkéntes szolgálatra dr. Bustya Dezső ny.lp. által, szívünkbe vésve, hogy a szolgáló Krisztusnak szolgáló gyermekei vannak. Második nap rá kellett döbbennünk arra, hogy ha nincs bennünk gyermeki lelkület és alázat, semmiképpen nem mehetünk be Isten országába, ahogy erről dr. Horváth Levente lp. tett bizonyságot. Harmadik nap kiderült, hogy az egyházban nincs korhatár, fiatalon is lehet szolgálni a mi Urunkat, sőt soha sincs túl korán a keskeny útra lépni, ahogy minderről Lőrincz Csilla slp. szólt. Negyedik nap a dinamikus egyházkép tükröt állított elénk feltéve a kérdést Imre István lp. által, hogy vajon csak istentiszteletre járunk vagy aktív gyülekezeti tagok vagyunk, akik akár bel- vagy külmissziót is végzünk. Ötödik nap két különösen fontos kincsre, az engedelmesség és a szeretet drágaköveire hívta fel a figyelmet Visky János lp kiemelve, hogy ezek híján nem lehet sem a családban, sem az egyház nagy családjában boldogan élni. Hatodik nap egyházunk egy ritkán említett arca, a dicsőítés örömétől sugárzó, a mi Urunk állandó közelségéért hálaadó rajzolódott elénk Kiss László lp. által. Mindezen istentiszteletek üzeneteinek fényében jó volt bemutatni és hálát adni a gyülekezetünkben is működő nőszövetségért és diakóniai munkáért, az ifjúsági közösségekért valamint a vallásórás csoportokért, házasok köréért és két kiküldött nepáli misszionáriusunkért, no meg a kórusunkért. Ugyanakkor hívogattunk ezekbe a közösségekbe még, hiszen egy gyülekezeten belül jó, ha mindenki megtalálja a helyét egyen-egyenként is és így lesz aktív, élő hitű református keresztyén. 8 Kőlap 2010 december

9 Az ünnepségsorozat záró hálaadó istentisztelete nem csak a múltba való visszanézésnek adott helyet, melyet a testvérgyülekezeteink küldötteinek valamint a marosi egyházmegye esperesének illetve gyülekezetünk főgondnokának köszöntése követett, hanem a jövőre néző feladat felismerésének alkalma is. Az istentiszteleti textus, az I Krónika 28, szerint ama szent jeruzsálemi templom készítéséhez a tervet maga a mi Urunk Istenünk adta, ezáltal nemcsak a külső falak megépítése volt a cél. Lelkészünk, Lőrincz János szerint így számunkra is az a feladat, hogy egyen-egyenként engedjük, hogy kegyelemből a mi Urunk terve szerint valókká és Krisztust hordozó hajlékokká váljunk mi magunk is Istenünk dicsőségére valamint egyházunk javára. (Grosz Imola kövesdombi presbiter) KÖSZÖNET AZ EGYHÁZNAK A SOK SEGÍTSÉGÉRT Nagyon hálás vagyok azoknak, akik segítettek rajtunk. Azt sem tudom, hogyan köszönjem meg. Marosvásárhelyen, a Petru Dobra utcában, kétszobás tömbházlakásban lakunk több mint tíz éve. Háromtagú család vagyunk: a feleségem, a fiam és én magam. Mindhárman betegek vagyunk, és többet költünk gyógyszerekre, mint élelemre. Mivel kevés a jövedelmünk, amiből fizetni tudjuk a számlákat villany, gáz, telefon, szemétdíj, az egyháztól is sok segítséget kaptunk és kapunk. A tíz év alatt nem sikerült, hogy saját jövedelmünkből rendbe tegyük a lakásunkat. Lőrincz János, a kövesdombi református egyházközség lelkésze a többszöri családlátogatások alkalmával felajánlotta, hogy kifestetik a lakásunkat, amit elfogadtam. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ki kellett költöznünk a lakásunkból ideiglenes szállásra. A lakásunkat szépen rendbe tették, felújították, amiért nagyon hálás vagyok. Szintén köszönetet szeretnék mondani a külföldi segélyért, amit Hollandiából küldtek. A támogatók nagyon barátságosak voltak. Fáradtságot nem ismerve segítettek egyházunk tagjai is, nők, férfiak egyaránt. Mivel nagyon sokan voltak, akik tettek értünk, úgy gondolom, hogy a nyilvánosság előtt is meg kell köszönnöm azt a sok jót, amit irántunk tanúsítottak. Közel tizenöt éve vagyok betegnyugdíjas. Ez idő alatt az egyház segített. Először a Ludasi utcai, azt követően pedig kövesdombi református egyház karolt fel engem és a családomat, ők részesítenek segélyben és támogatásban. Jóban-rosszban mellettünk álltak és állnak ma is. (Takács János gyülekezeti tag) Népújság, Kőlap 2010 december

10 EGYMÁS ÉPÜLÉSÉRE LEGYETEK! Július között egy családos hétre került sor gyülekezetünkben, melyen mintegy 14 házaspár vett részt gyerekeikkel együtt. Többnyire a házas csoport tagjai jöttek el, de mások számára is nyitott volt ez a hét. Az eredeti terv szerint táborozni szerettünk volna a Hargitán, de ez nem jött össze a kis létszám miatt. Így maradt az a variáns, hogy egy közös programot szervezünk Marosvásárhelyen, melyre a közeli helyszín - Kövesdombi templom - miatt többen eljuthatnak. A hét programjának alapjául meghívottaink, a budapesti pszichológus házaspár, Dr.Veres Sándor és Judit előadássorozata szolgált, melynek fő üzenete a címbéli mondat volt. De találóbb lenne a modern hangzású családterápiás programról beszélni, hiszen nem száraz előadásokat hallgattunk. Előadóinknak saját életükből vett személyes példái, tapasztalatai fűszerezték a keresztyén házassággal kapcsolatos ismeretanyagot. Ezen kívül interaktív játékok és beszélgetések, csoportmunkák, a házasságaink tesztelése a párommal, filmrészletek és egyéb érdekességek tették színessé a gyorsan elrepülő délelőtti és az esti órákat. A délelőtti program a gyülekezeti teremben zajlott, mialatt a gyerekeket Szabó Tímea és Póra Zoltán ifjúsági munkások foglalkoztatták a gyülekezet ifjúsági házában, illetve a sportpályán. Minden délben együtt mentünk le ebédelni egy vendéglőbe, majd egy hosszabb ebédszünet következett du.5 óráig, főleg a kisgyerekes családokra való tekintettel. De persze mindenkinek jól esett egy kis lazítás. 10 Kőlap 2010 december

11 A délutáni program helyszíne naponta változott: hétfőn a Szilágyi család (Zsolt és Antónia) látott vendégül mindnyájunkat Körtvélyfáján, szép kertes házukban, kedden a Szabó család (István és Anna) fogadta a csapatot Koronkán, pénteken a Kishegyszőlőben lakó Tőkés család (Csongor és Erika) adott helyet a záró együttlétnek. Az olykor késő estébe nyúló délutánokon Dr. Veres Sándor és Judit bizonyságtételszerű előadása folytatódott, vagy a délelőtt elhangzottak elmélyítésére szántunk időt. Nem maradt el természetesen a közös étkezés, a köreinkben jól ismert kosaras uzsonna sem, melyet a szabad levegőn (kertben, teraszon) élvezhettünk. Budapesti vendégeink nagyon értékelték az asztalközösségnek ezt a formáját, amikor alkalom nyílik kötetlen beszélgetésekre, barátkozásra. Kivétel volt a csütörtöki nap, amikor délután is a templomnál maradtunk illetve szerdán egész napos kiruccanást szerveztünk a Bucsinra. A hegyekben az volt a kiváltságunk, hogy üstben főtt gulyást ettünk. Ez az ebéd azért is élmény maradt, mert közösen, jó hangulatban pucoltuk és vágtuk a zöldséget Lőrincz István lp. keze alá, aki, mint ismeretes, a környék legkiválóbb gulyásfőzője. (Aki nem hiszi, járjon utána.) Az eddigiekből bizonyára kiderült, hogy nem egy szokványos csendes hét vagy képzés volt. Meghívottaink találóan nevezték el nomád tábornak. De hálásak vagyunk, hogy ilyen formában is megszervezhettük, hiszen nagyon jó alkalom volt az ismerkedésre egymás családjaival, hát még a házastársammal! A mai rohanó világban nagy érték, ha ennyi időt szánhatunk a házasságunk és kapcsolataink ápolására! Szombaton délelőtt még összegyűltünk egy kiértékelő alkalomra, melyen sajnos már többen nem vehettek részt, így a meghívottaink sem, mivel hazautaztak. De egyértelműen megfogalmaztuk: szeretnénk, ha jövőben is megszervezhetnénk egy ilyen vagy hasonló tábort. Imádkozunk, hogy adassék lehetőség erre! (a szervezők nevében Csizmadia Cecília) 11 Kőlap 2010 december

12 HISZEM AZ EGYETEMES ANYASZENTEGYHÁZAT, A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉT Póra Zoltán diakónus-ifjúsági munkásnak már a múlt évben Isten a szívére helyezte egy a középifiseknek szóló bibliatanulmányozói hét megszervezését. Isten kegyelméből sikerült megvalósítani az alkalmat, és bár csak egy fél hetes volt, de áldott alkalomnak bizonyult. A tavalyi sikeren felbátorodva az idén is megszervezésre került ez a néhány Biblia közelben eltöltött nap. Vajon mit is jelent az egyház, a gyülekezet? Mit tanít a Szentírás a gyülekezetről? Mit jelent ez egy fiatal életében? Milyen fajtái vannak a hitnek? Mi a hit és a gyülekezet kapcsolata? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ a középifisekkel augusztus a között Somosdon. Minden reggelünket azzal kezdtük, hogy egy órát lehettünk Istennel csendességben. Ezután következett az első előadás, amelyet Póra Zoltán tartott a hitről. Hét féle hittel ismerkedtünk meg a Szentírás alapján: 1. a megalapozott hit: sok ember hisz valamiben, vagy hisz egyfajta istenben. Sajnos sok a hiszékeny ember. Ha a hitünknek nincs alapja, akkor abból csak tévhit lehet. A mi hitünk alapja Jézus Krisztus. 2. a hajótörött hit: akkor van hajótörés, ha félre tesszük az iránytűt, a lelkiismeretet. 3. a halott hit: vagyis a cselekedetek nélküli hit. Sokan mondják, hogy hisznek Istenben és Jézusban, ez mégsem látszik meg az életükön. 4. az igazi hit: attól igazi, valódi, hogy nem mesterkélt, nem képmutató. 5. a kicsiny hit: Istent kisebbnek látja a problémáknál, ezért hamar bepánikol. 6. nagy hit: erre vágyjunk. Négy ismertetőjele van: Isten szavára épül, kitartó, nem adja fel, önzetlen és a még meg nem lévő dolgokért is tudja dicsérni Istent. 7. egészséges hit: az egészséges tanítás által növekszik. Mindannyian át kellene gondoljuk, hogy vajon melyik hitféle jellemző ránk! 12 Kőlap 2010 december

13 A második előadás alatt a gyülekezet témakörében az Apostolok Cselekedeteit tanulmányoztuk, annak is az első néhány fejezetét. Három nagy témakört érintettünk: 1. Mi a gyülekezet, és milyen a kezdete? Megfigyeltük, hogy csak ott van gyülekezet, ahol Isten Fia és a Szentlélek munkálkodik, ahol elkötelezett emberek vannak, és ahol buzgón hirdetik és hallgatják az evangéliumot. Megállapítottuk, hogy milyen nagy kiváltság, hogy egy komoly gyülekezethez tartozhatunk, azon belül pedig egy közösséghez, a középifis bibliaórásokhoz. Azt is megállapítottuk, hogy a gyülekezet belőlünk áll. Vagyis mindenik középifis, de minden gyülekezeti tag fontos, hiszen mi vagyunk a Kövesdombi Református Gyülekezet. 2. Mi a gyülekezet feladata? Az első megállapításunk az volt, hogy a gyülekezet egyetlen nagy feladata az evangélium hirdetése. Minden más munka ennek van alárendelve: a diakónia, az adminisztráció, a gyerekek és az ifjak tanítása, stb. Az apostolok akárhova mentek, evangélizáltak, bizonyságot tettek. Másodszor megállapítottuk, hogy minden egyes gyülekezeti tagnak, aki megtért és megismerte Jézust személyes Megváltójaként, feladata és kötelessége bizonyságot tenni, Jézusról beszélni az embereknek. 3. Milyen nehézségek adódhatnak egy gyülekezetben? Láttuk azt is, hogy ahol Isten Lelke el kezd munkálkodni, ott a Sátán is minden erejével azon van, hogy a maga szétdobáló munkáját végezze. Vannak sértődések súrlódások minden gyülekezetben. A mi feladatunk megtartani az egységet a nehézségek ellenére is! Úgy érzem, áldott alkalom volt ez a bibliatanulmányozói hét. Nemcsak a középifisek tanultak, hanem én is, Zoli is, no meg minden résztvevő, hiszen egymás hite által épülhetünk. Reméljük jövő nyáron is lesz ilyen alkalom! (beszámolt Müller Lóránd lp.) 13 Kőlap 2010 december

14 MONDJÁTOK ISTENNEK: MILY CSODÁLATOSAK A TE MŰVEID Isten kegyelméből ezen a nyáron is lehetőségünk volt részt venni a gyülekezet által szervezet kiránduláson. Ezúttal Dél Erdélybe, pontosabban a hátszegi medencébe jártunk. Kicsi csapatunk Lőrincz János tiszteletes úr vezetésével korán reggel közös imádság után indult útnak. Első állomásunk a gyulafehérvári Római Katolikus templom és az érsekségi palota volt. Innen indultunk tovább Hátszegre. A nagy melegben egy hatalmas diófa árnyékába friss kaláccsal, hideg ásványvízzel és őszinte szeretettel fogadott Bódis Miklós tiszteletes úr és felesége. Ebéd után a templomban mondtunk köszönetet Istennek a gondviselésért és további áldását kérve indultunk tovább. Bódis Miklós tiszteletes úr vezetésével meglátogattuk Erdély legrégibb templomát Őraljaboldogfalván, ahol már csak egy lélek hallgatja vasárnaponként az Isten igéjét. Fájdalmas volt látni a környéken magyar népünk kihalásának nyomait, de biztatás volt látni a román keresztyénség megújulását. Mert az emberi hatalmak elmúlnak, de Isten hatalma soha el nem múlik. Az éjszakát a vajdahunyadi református gyülekezet vendégházába töltöttük. Másnap a reggeli áhitat után Zsargó János lelkipásztor vezetésével a várat tekintettük meg, majd egy kis elcsendesedésre mentünk az ősi, több mint 500 éves, református templomba. Innen indultunk tovább a Retyezát hegységben található Lolaia vízeséshez. Az itt látott természeti szépséget nem lehet szavakba önteni. Meghatottan énekeltünk a Nagy Istenem, ha nézem a világot kezdetű Hallelujás éneket. Szívünk örömmel volt tele, mert valóban láthattuk és tapasztalhattuk mindvégi utunk során: Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te. Köszönjük a kirándulást! (a beszámolót írta Demeter Anna gondozónő) HÍREK: -Ezúton szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani a gyülekezetünk honlapján a meghallgatható istentiszteleteket valamint egyéb olvasnivalókat. -A csütörtöki bibliaórák ezután délután 5 órától kezdődnek. ESKETÉS V IX. 11. között: Veres Csaba László és Szabó Imola Noémi Mészáros József Attila és Sütő Edit Mona Almasan László és Nagy Hilda Darabont Lázár Tamás és Bartha Cornelia Otilia Dániel Tibor és Orbán Erika Lars Juel és Ferenczi Mónika Kocsis István és Farczádi Dalma Bucur János László és Miklós Andrea Varga Károly és Gligor Csilla Craioveanu Robert és Varga Márta Ibolya Somodi Sándor és Janka Gizella Szeredai Tamás Levente és Nemes Orsolya Kádár Csanád Csaba és Jakab Gyöngyi Noémi 14 Kőlap 2010 december

15 KERESZTELÉS III XI. 7. között: Fogarasi Emese Andrea Pataki Nimród Albert Gál Vince Norbert Lengyel Szófi Fábián Ákos Buja Adrienn Szász Péter Kelemen Dániel Balázsi Zsombor Alszegi Boróka Imola György Bence Siménfalvi Sándor Balázs Katona Zsófia Téglás Anna Boróka Kiss Paula Bella Garda Gergő Gyarmati Anna Eliza Kiss Brigitta Fogarasi Bíborka Fekete Róbert József Varga Arnold Levente Kovács Gorboi Hanna Babos Emese KONFIRMANDUSOK IV. 18: Abodi Norbert Jakab Andrea Nagy Emese Benedekfi Tamás Jancsó Henrietta Nagy Róbert Császár Attila Köteles Csilla Szabadi Lajos Demény Edmond Kovács Róbert Zsolt Szántó Zsolt Roland Grosz Soma Benjamin Kucsván Zsolt Levente Tolnai Csaba Gyéresi Ibolya Kreszcencia Moldován Kovács Henrietta FELNŐTT KONFIRMANDUSOK IV. 3: Imreh Edit Péter István Szőcs Imola Gizella Péter Béla Szőcs Attila Sándor TEMETÉS III XI. 3. között: Böszörményi Nagy Jánosné szül.bordos Karolina 72 éves Aszalosné szül. Rácz Ilona 75 éves Suciu János 72 éves Boldizsár Zoltán 77 éves Tánczos Ferenc 57 éves Fekete József 86 éves Páll István 76 éves Bartháné szül. Bardoczi Éva 60 éves Ilyés Gábor 69 éves Barabás Imre 70 éves Kelemen János 81 éves Ráczné szül. Varga Katalin 84 éves Halász Józsefné szül.apa Julianna 65 éves Demeter Györgyné szül. Banga Rózália 77 éves Csatlós Szőcs Károly 59 éves Bajusz Lászlóné szül Osváth Piroska 90 éves Bereczki Gergely81 éves Ádám Árpád 80 éves Kodó Lajos 74 éves Demeter Éva 76 éves Bartha Pál 90 éves Mille Zoltánné szül.bodi Rozália 66 éves Simon Péter 82 éves Harkó Zsigmond 68 éves Köszonjük az eddigi egyházfenntartói járulékokat valamint az adójuk 2%-nak átutalását a Kövesdombi Református Egyház javára. A Kőlap továbbra is adományokból tartja fenn magát! Köszönjük az anyagi támogatásokat, sőt véleményeket is lehet leadni az irodán róla. 15 Kőlap 2010 december

16 16 Kőlap 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok.

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIII. évf. 1. sz., 2011. április MEGHATÁROZÁS A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. PÜNKÖSD A PARKBAN Mellém szállt a Szentlélek.

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

Manna. Ne félj! Légy erős és bátor! Józsué 1,1 9

Manna. Ne félj! Légy erős és bátor! Józsué 1,1 9 Manna IV. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel (1Tim 6,6) A nyereség Biztos, hogy ami fénylik, mind arany? Annak van többje, kinek többje"

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

Óvodások műsora Noéról. Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen

Óvodások műsora Noéról. Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen 2005/8 DE ÉN ÉS AZ ÉN HÁZAM NÉPE, AZ URAT SZOLGÁLJUK (Józsué 24,15) Óvodások műsora Noéról Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Pünkösdi kérdés Jézusi válasz

Pünkösdi kérdés Jézusi válasz Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 2. szám Pünkösdi kérdés Jézusi válasz Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet!

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! 2009. február uár,, XIX. évf.. 1. (54.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! Fotó: Kuslits Levente Ami Schönstattot egyedülálló isteni

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben