A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december"

Átírás

1 ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

2 Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja: A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet A szerkesztőség címe: Marosvásárhely Suceava u. 41. Telefonszámok: Weboldal: A szerkesztőség: Főszerkesztő Grosz Imola Szerkesztő Lőrincz János A képekről gondoskodott Orbán Tibor Tördelés Szilágyi András Az idei karácsonyi üzenet messziről, nyugat Németországból érkezett. Fogadják szeretettel Martin Schaal, seelbachi testvérgyülekezetünk nyugalmazott lelkipásztorának sorait! MIKOR A PÁSZTOROK MEGLÁTTÁK A GYERMEKET (LUKÁCS 2, 15-2O) A történettel kapcsolatosan egy kérdés motoszkál bennem, mely így hangzik: mi történt valójában miután a pásztorok Betlehemben találkoztak a Gyermekkel? Úgy tettek, mint mi teszünk legtöbbször? Elmúlt a Szenteste és újból következik a takarítás, rámolás majd pedig más díszek felszerelése Szilveszterre készülve? NEM. Időzzünk el még egy kicsit ennél a történetnél és nézzük meg pontosan mi történt a betlehemi istállóban, amikor a pásztorok meglátták a Gyermeket! Az istállóban a pásztorok elkezdik mesélni azt, amit a mezőn éltek meg. A szentírás szövege szerint Mária és József egyáltalán nem voltak egyedül a Gyermekkel és az állatokkal meg az angyalokkal, hanem a közelfekvő hegyekből emberek sereglettek oda az istállóhoz, hogy segítsenek a fiatal szülőpárnak. Az állatok szállása nem volt a legmegfelelőbb hely egy gyermek születéséhez. Egy egészen kis gyülekezet jött itt azonban össze. Bizonyos tekintetben ennek a kicsi gyülekezetnek prédikáltak a pásztorok megismételve a szavakat, amelyeket az angyal hirdetett nekik a Gyermek felől: született néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában (Lukács 2,11). A pásztorok nem tartották meg maguknak a hitbeli megtapasztalásukat, hanem megosztották azokkal, akik akkor ott voltak még az istállóban és most megosztják velünk is az angyal üzenetét. Hasonlóan hívlak titeket is arra, hogy továbbadjuk egymásnak, amit a Bibliában olvastunk vagy amit egy prédikációban hallottunk. Az istállóban levők Betlehemben álmélkodtak azon, amit nekik a pásztorok prédikáltak, mert amit hallottak hihetetlennek hangzott: Nagy öröme lesz egy kicsi népnek? Egy újszülött csecsemő lesz a Szabadító és az Üdvözítő? Igen, a római császárnak, annak van befolyása, az tehet valamit! De egy védtelen Gyermek fogja megerősíteni Istennel a szövetséget és ezáltal beteljesíteni, amit egyszer Dávidról mondott Isten a próféták által? És mindezt Isten értünk tette, akkori és mostani emberekért? Ez valóban meglepő és megütközést okozó hír! 2 Kőlap 2010 december

3 Mária is hasonlóképpen csodálkozott és hallgatott. Ő azonban egy lépéssel tovább ment: nem szkeptikusan és nem hitetlenkedve fogadta a szavakat, hanem az emlékezetébe véste és a szívében őrizte azokat. Olvassuk is a Lukács 2:51-ben, hogy Mária a szívében őrizgette mindazokat az élményeket, amiket az időközben felnőtté lett Fiával megélt. Vagy más helyütt a szentírásban a Kánai menyegzőn így szól csak tegyétek azt, amit Jézus tőletek kért! (János 2,5). Az evangélista szerint Mária maga előtt látta Jézus egész életét, beleértve a keresztre feszítését és a feltámadását. De térjünk vissza az idézethez Mária mindezeket az ő szívében őrizgette. A görög szó a megőrzésre azt jelenti, hogy összegyűjteni, összetenni. Jézusra összpontosítva Mária összeteszi e szavakat: nagy ÖRÖM és egy kicsi nép TERHE, az újszülött GYERMEK és a MEGVÁLTÓ, Isten ÍGÉRETE és a parányi FÖLDI LAKÓK, Isten és ember, IDŐ és ÖRÖKKÉVALÓSÁG, külső SZEGÉNYSÉG és belső GAZDAGSÁG, HALÁL és ÉLET és összeáll a kép, hogy ez a hatalmas kiengesztelődés nem rajtunk kívül történik, hanem ÉRETTÜNK, hogy mi újból Isten gyermekei legyünk. Ha valaki ide-oda ingadozott a legyek ne legyek között, aki érezte két lélek viaskodását az ő testében, az tudja mit jelent a meghasonlással szembesülni és elfojtani azt, talán a lelki betegség szétziláltsága is ismerős számára. De pont ennek az állapotnak van vége most. A Karácsonnyal elkezdődik a szabadulás története. A Jézusra való összpontosítás a szemünk elé helyezi a karácsony isteni célját: megszabadíttattunk és ez az alapja a nagy örömnek! A pásztorok is visszatértek miután hallották az angyalt, miután látták a Gyermeket és miután ámulatba ejtették az embereket. De ők nem merültek el újból az ünneptelen, hitnélküli, istentől távoli hétköznapi kerékvágásban. Nem beszél Lukács evangélista a folytatásban a nehéz pásztormunkási mindennapjaikról, hanem arról, hogy dicsérték és dicsőítették Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak! És itt még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a mindazokért többet jelent, mint egy kicsi részletet a Szentestéből. Ha mi Lukács karácsonyi történetét távlatból szemléljük, akkor minden együtt van benne, amit Jézus mondott vagy cselekedett: karácsonykor, a hegyibeszédben, a passióban, nagypénteken és húsvétkor. Miért dicsérhetjük Istent és miért övé mindenekelőtt a tisztelet? Kezdjük Jézus születésével: Isten nekünk ajándékozta a Fiát. A karácsony nem a mi munkánk eredménye. Krisztus születése valóságosan ábrázolja, hogy Isten világa eljött a mi világunkba, hogy ezzel békességet, védettséget, otthont, fiúságot ajándékozzon nekünk. Ez erőteljesen megérint minket, mivel az embernek a békesség, a védettség, az otthonérzet és a fiúság utáni vágyát elégíti ki. De ne azonosítsuk egészen a mi vágyainkat a karácsonyi üzenettel! Isten világa ténylegesen megérintette az emberi világot. Az emberi vágy és az Isten békessége egymásra tolódik, hogy egy egészen egyedülálló valami jöjjön létre: a karácsony csodája. Ez a csoda hadd adjon nekünk szárnyakat, hogy bátran és jókedvűen haladjunk át a világ minden estéjén. Ama mennyei sereg fénye mutatja az utat, mint egykor a pásztoroknak! (fordította Grosz Imola) 3 Kőlap 2010 december

4 INTERJÚ NEPÁLLAL JÚNIUSA A számítógépes technika segítségével képes interjút hallhattunk Szabó Attilával és Csillával, akik gyülekezetünk kiküldött misszionáriusai. Ennek az interjúnak szöveges változatát olvashatják most az alábbiakban. -Mit jelentett számotokra eddig a Nepálban eltelt idő? A: Elsősorban belelátást jelentett az itteni kultúrába és hagyományokba. Lévén az itteniek hinduk, az istenektől való félelem határozza meg tradíciójukat és azt vallják, hogy büntetésben részesülnek, ha valami rosszat követnek el vagy nem áldoznak az isteneknek. Sokszor azonban nem is tudják mit is jelent valójában a hinduizmus. CS: Számomra az eddig eltelt idő sok-sok változást hozott, például szembesülni kellett az utcák szennyezettségével, az elektromos áram meg a víz hiányával, a közlekedési nehézségekkel. A másik az ételek kérdése, amiket elég nehéz volt megszokni. De sok-sok örömben is volt részem, mert nagyon barátságosak itt az emberek. Furcsa azonban az öltözet, a KURTA, aminek részei egy kényelmes bő nadrág, egy hosszú ruha rajta valamint egy sál, amit a nyakunkon átvetünk a felsőtestünkre. -Mivel foglalkoznak a helyi lakósok? CS: A férfiak és a nők egyaránt otthon dolgoznak, mivel nem sok munkalehetőség van Nepálban. Hatalmas rizsföldjeik vannak, amit általában sajnos nem a férfiak, hanem a nők dolgoznak meg. A férfiak inkább játszanak, pld. sakkoznak vagy társalognak az utcán, míg a nők dolgoznak a rizsföldeken és nevelik a gyerekeket. -Milyen nehézségekbe ütköztetek megérkezésetekkor? Hogyan fogadott a missziós csapat? A: Számomra nem jelentett nehézséget a nyelvtanulás vagy a csapatba való beilleszkedés, viszont már az első tíz napban volt egy balesetem. CS: Nekem sem okozott gondot a nyelvtanulás, ami 6 hónapig tartott és most már elég jól beszéljük a nepáli nyelvet. A csapatba való beilleszkedés is könnyen ment, mert nagyszerű emberek a kollegák. Nagyobb gond, hogy nehéz tájékozódni itt, mert nincsenek utcanevek és házszámok. A közlekedési viszonyok miatt sokszor idegesek voltunk hogyan jutunk el úti célunkhoz baleset nélkül. Nem is csoda, hogy volt már bokarepedésem. De az időjárás is 4 Kőlap 2010 december

5 kemény próbát jelent, mert fokos meleg van, mindemellett pedig ott a vízhiány meg a monszunos időszakok váltakozása. -Eddig inkább a külső körülményekről és helyi szokásokról hallottunk. Mit mondanátok a többi misszionáriusról, kikkel dolgoztok együtt? A: Egy 35 fős nemzetközi missziós csapattal dolgozunk össze, melynek zöme éves. Van köztük 3 házaspár is, néhányuknak gyereke is van. A csapat nyitott, ezért könnyen lehet együttműködni, de meg kellett szoknunk az úgynevezett OM kultúrát, azt hogy: mivel mindenki másképp gondolkodik, türelem kell ahhoz is, hogy egymást meghallgassuk és tiszteljük. -Konkrétan hogyan telnek napjaitok? Milyen munkákba kapcsolódtatok be? A: Elsősorban trekkingelni járok, azaz m magasságokban fekvő hegyi falvakban különböző népcsoportokat (magar, nibur, tibeti) próbálunk elérni az evangéliummal. Ezeken a településeken egyfajta étel van csak a DALBAT, aminek fő összetevője a rizs. Van olyan népcsoport, amelynek tagjai még soha nem láttak fehér embert és ez nehézséget okoz. A másik munkaterületem a kapcsolatok építése Kathmanduban. A barátságok könnyen épülnek, mert barátságos nemzet a nepáli, szokott dolog az utcai teázás is. Valójában ennek a népnek az egész élete az utcán telik, már reggel itt teáznak, tisztálkodnak és esznek. Így könnyű az utcán megosztani az evangéliumot, újra találkozni és tovább beszélgetni. Ha keresztyénné lesz valaki később tanítvánnyá tesszük, azaz megtanítjuk önálló keresztyén életet élni és evangelizálni. CS: Az én munkám több mindenből tevődik össze. Először is Kathmanduban egy Montessori óvodában tanítok angol nyelvet 5-6 éveseknek. Itt 6 hónap után kezdtem Jézusról is beszélni, bibliai verseket tanítani. A második munkaterületem egy Hostelben van, ami egy iskolához hasonlít. Itt gyenge képességű gyerekeknek segítek a tanulásban. Most éppen koreai lányokkal szervezek egy programot, amely Jézusról fog szólni énekek és bizonyságtételek által. Tulajdonképpen egy Indiából érkezett misszionárius nőnek a munkájába segítek így be, aki nagyon örült, hogy Romániából érkeztem, mert gyerekkorában náluk is megszállt Rihárd Wurmbrand. Az ő történeteit hallgatva döntött úgy, hogy misszionárius lesz. Ezenkívül természetesen én is voltam trekkingelni, eddig négyszer. -A trekking során miből áll az evangelizáció? A: Elsősorban szórólapokat, kis könyveket viszünk magunkkal és a helyi gyülekezetek tagjaival együtt megyünk házról-házra, lélektől-lélekig és megpróbáljuk nepáli nyelven átadni az örömüzenetet. Ez a nép egy roppant egyszerű nép, sokan még írni-olvasni sem tudnak, ezért audio anyagokat is viszünk, amit egy kézzel hajtható kazetofonon játszunk le. Van jó pár érdekes történet ezekről az utakról. Például egy magar faluba estére értünk és már lefeküdni készültünk, amikor egy idős bácsi tekerni kezdte a kazetofont kint a tornácon. Annyira magával ragadta a Lukács evangéliuma, hogy egész éjjel hangosan hallgatta, vele együtt pedig mi is, akik aludni próbáltunk a 5 Kőlap 2010 december

6 házban. Máskor a Jézus filmet vetítettük és erre úgy hívogattunk, hogy kiálltunk a hegy tetejére épült gyülekezeti ház elé és kiáltoztunk. A visszhang segített nekünk és így egy 4 órai járásra levő asszony is eljött hallva a hívást. Máshol egy másfél éves kislány, miközben a gyülekezet vezetőivel beszélgettünk, lezuhant az első emeleti tornácról. Látszólag nem lett komolyabb baja, de éjjel arra ébredtem, hogy a szomszédos szobában az édesanyja kétségbeesetten sír és Jézus nevét hívja segítségül. Egész éjjel magam is imádkoztam meg sírtam a gyermekért és az másnapra vidáman rohangált, csak én voltam fáradt. -A misszió nem feltétlenül csak sikereket hajszoló és felmutató munkaterület. Értek-e titeket kudarcok, mi keserített eddig meg? CS: Legnagyobb szomorúságunk, hogy az emberek igen is, meg nem is nyitottak az evangéliumra. Amikor Isten melletti döntésre szólítjuk fel őket, akkor mindig inkább visszatérnek a hagyományaikhoz, mert nehéz kilépni a kasztrendszerből. Ezért kérjük a gyülekezetet, hogy imádkozzon azért, hogy az emberek döntsenek is Jézus Krisztus mellett, ne csak hallgassák, amit hirdetünk. A: Számomra nehéz, amikor sziklás helyeken, szakadékokon kell átkelni vagy, hogy gyakran van gyomorrontásunk. Elkeserít, amikor annyi fáradtság után eljutunk egy faluba és a 400 ember közül 3-4 vesz szórólapot, vagy nem akarnak szállást adni és kint az erdőben kell aludni. Ilyenkor feltesszük a kérdést, hogy vajon mi végzünk rossz munkát vagy az emberek kemények, hiszen a nyelvet már elég jól beszéljük. Aztán nehéz Kathmanduban, amikor néhány fiatal a barátságunkat csak azért keresi, hogy vízumot szerezzünk nekik és így európai országban dolgozhassanak. -Mit üzentek haza a kövesdombi gyülekezetnek? A: Először is azt, hogy hiányzik nekünk a gyülekezet, hiányoznak a testvérek. Ugyanakkor köszönjük az eddigi imádságaikat valamint anyagi támogatásukat. Másodsorban szeretnénk a gyülekezet lelkére kötni, hogy Krisztus Urunk az Ő aratásába küldi a tanítványait minden nemzethez. Így az Erdélyi Református Egyháznak is szükséges kiküldenie még újabb misszionáriusokat. -Mi pedig kívánjuk, hogy Krisztus arca ragyoghasson fel bennetek, hadd csengjenek össze szavaitok és tetteitek a szeretet himnuszával tudva, hogy hű az, Aki elküldött titeket is. Nagy az Ő kegyelme, amely meg tud őrizni és amely nélkül sehol semmit nem lehet cselekedni. De Vele érdemes szolgáló életet élni és ehhez az élethez kívánunk nektek is kitartást! (az interjút készítette Grosz Imola presbiter) 6 Kőlap 2010 december

7 ESEMÉNYNAPTÁR Május 8-án gyülekezetünk Halleluja kórusa közös csendesnapot szervezett az Alsóvárosi gyülekezet kórusával a Bucsinon. Május 24-én Pünkösd másodnapján megtartottuk az idős testvérink számára a már hagyományossá váló szeretetvendégséget, amelyen mintegy negyvenen vettek részt. Június 10-én a Nőszövetség meghívására egy megbeszéléssel egybekötött előadást tartott Dr. Kovács Ágnes pszihiáter Az öregedés kihívásai témakörben. Július 29 és július 3 között evangélizációs héttel készültünk a templomszentelés jubileumára. Július 4-én ünnepeltük a templomszentelésünk tizedik évfordulóját, amelyen részt vett a németországi Seelbachból testvérgyülekezetünk egy csoportja, valamint jelen volt a Budapest szemeretelepi testvérgyülekezet küldöttsége és egy ifjúsági csoport a hollandiai Zutphenbeli testvérgyülekezetből. Július 5 és 9 között szerveztük meg a vakációs bibliahetet a vallásórás gyerekeink számára, ebbe bekapcsolódtak munkatársként a holland fitalok is. Délutánonként a holland fiatalok ezen a héten, a Kövesdombi gyülekezet középifiseivel karöltve, három tömbház lakás kifestésén is fáradoztak, amit a diakóniai munkacsoport szervezett. Július 12 és 18 között egy családos hetet szerveztünk, amin résztvett gyülekezetünk több mint 15 családja valamint meghívottaink Veress Sándor és Veress Judith budapesti pszichológusok, akik az előadásokat és a műhelyeket vezették. Szeptember presbiteri csendesnapot tartottunk a Bucsinon. Szeptemberben gyülekezeti kirándulást szerveztünk Dél Erdélybe, meglátogattuk Vajdahunyadot, a Hátszegi medencét és a Retyezátba is tettünk egy kirándulást, megnéztük a Püski arborétumot, a bölény rezervátumot. Középifiseink a vakációban egy bibliatanulmányozó hetet szerveztek Somosdon és Magyarbükkösön. Októbertől újraindult a számítógépes tanfolyam egy kezdő és egy haladó csoportban, amit Hampel István presbiter tart. Október 10 -én meglátogatott Németországból egy evangélikus egyházi fúvószenekar. Október 23 -án csendesnapon vett részt a nőszövetség Somosdon. November 1 és 5 között gyülekezetünkben evangélizált Bódis Miklós hátszegi ref. lp. November 6 -án a nagyifi megszervezte a hetven évesek hálaadó délutánját. 7 Kőlap 2010 december

8 10 ÉVES A MAROSVÁSÁRHELYI X. KÖVESDOMBI REFORMÁTUS TEMPLOM 2010 július 4-én ezért volt hálaadó istentisztelet gyülekezetünkben, mert együtt mondhattuk el, hogy tíz év után is milyen szép és gyönyörűséges, hogy az imádság házában együtt dicsérhetjük a mi Urunkat. Ajándéknak tartjuk ma is és Istenünk teremtő csodájának, hogy felépülhetett a templomunk a tíz évvel ezelőtti gazdasági helyzet ellenére annak bizonyságául, hogy a mi Urunk hű ígéretéhez miszerint minden lehetséges annak, aki Benne bízik és remél. Ugyanakkor hisszük a hajlék semmit sem ér, ha nem tölti meg élő hitű, az ige szava után vágyakozó gyülekezet. Éppen ezért a jubileum alkalmából evangelizációs hetet szerveztünk június 28 és július 3 között, melynek estéin az Egyház jellemvonásairól hallottunk. Első nap az agapé mozgatta szolgáló egyház képe intett minket is önkéntes szolgálatra dr. Bustya Dezső ny.lp. által, szívünkbe vésve, hogy a szolgáló Krisztusnak szolgáló gyermekei vannak. Második nap rá kellett döbbennünk arra, hogy ha nincs bennünk gyermeki lelkület és alázat, semmiképpen nem mehetünk be Isten országába, ahogy erről dr. Horváth Levente lp. tett bizonyságot. Harmadik nap kiderült, hogy az egyházban nincs korhatár, fiatalon is lehet szolgálni a mi Urunkat, sőt soha sincs túl korán a keskeny útra lépni, ahogy minderről Lőrincz Csilla slp. szólt. Negyedik nap a dinamikus egyházkép tükröt állított elénk feltéve a kérdést Imre István lp. által, hogy vajon csak istentiszteletre járunk vagy aktív gyülekezeti tagok vagyunk, akik akár bel- vagy külmissziót is végzünk. Ötödik nap két különösen fontos kincsre, az engedelmesség és a szeretet drágaköveire hívta fel a figyelmet Visky János lp kiemelve, hogy ezek híján nem lehet sem a családban, sem az egyház nagy családjában boldogan élni. Hatodik nap egyházunk egy ritkán említett arca, a dicsőítés örömétől sugárzó, a mi Urunk állandó közelségéért hálaadó rajzolódott elénk Kiss László lp. által. Mindezen istentiszteletek üzeneteinek fényében jó volt bemutatni és hálát adni a gyülekezetünkben is működő nőszövetségért és diakóniai munkáért, az ifjúsági közösségekért valamint a vallásórás csoportokért, házasok köréért és két kiküldött nepáli misszionáriusunkért, no meg a kórusunkért. Ugyanakkor hívogattunk ezekbe a közösségekbe még, hiszen egy gyülekezeten belül jó, ha mindenki megtalálja a helyét egyen-egyenként is és így lesz aktív, élő hitű református keresztyén. 8 Kőlap 2010 december

9 Az ünnepségsorozat záró hálaadó istentisztelete nem csak a múltba való visszanézésnek adott helyet, melyet a testvérgyülekezeteink küldötteinek valamint a marosi egyházmegye esperesének illetve gyülekezetünk főgondnokának köszöntése követett, hanem a jövőre néző feladat felismerésének alkalma is. Az istentiszteleti textus, az I Krónika 28, szerint ama szent jeruzsálemi templom készítéséhez a tervet maga a mi Urunk Istenünk adta, ezáltal nemcsak a külső falak megépítése volt a cél. Lelkészünk, Lőrincz János szerint így számunkra is az a feladat, hogy egyen-egyenként engedjük, hogy kegyelemből a mi Urunk terve szerint valókká és Krisztust hordozó hajlékokká váljunk mi magunk is Istenünk dicsőségére valamint egyházunk javára. (Grosz Imola kövesdombi presbiter) KÖSZÖNET AZ EGYHÁZNAK A SOK SEGÍTSÉGÉRT Nagyon hálás vagyok azoknak, akik segítettek rajtunk. Azt sem tudom, hogyan köszönjem meg. Marosvásárhelyen, a Petru Dobra utcában, kétszobás tömbházlakásban lakunk több mint tíz éve. Háromtagú család vagyunk: a feleségem, a fiam és én magam. Mindhárman betegek vagyunk, és többet költünk gyógyszerekre, mint élelemre. Mivel kevés a jövedelmünk, amiből fizetni tudjuk a számlákat villany, gáz, telefon, szemétdíj, az egyháztól is sok segítséget kaptunk és kapunk. A tíz év alatt nem sikerült, hogy saját jövedelmünkből rendbe tegyük a lakásunkat. Lőrincz János, a kövesdombi református egyházközség lelkésze a többszöri családlátogatások alkalmával felajánlotta, hogy kifestetik a lakásunkat, amit elfogadtam. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ki kellett költöznünk a lakásunkból ideiglenes szállásra. A lakásunkat szépen rendbe tették, felújították, amiért nagyon hálás vagyok. Szintén köszönetet szeretnék mondani a külföldi segélyért, amit Hollandiából küldtek. A támogatók nagyon barátságosak voltak. Fáradtságot nem ismerve segítettek egyházunk tagjai is, nők, férfiak egyaránt. Mivel nagyon sokan voltak, akik tettek értünk, úgy gondolom, hogy a nyilvánosság előtt is meg kell köszönnöm azt a sok jót, amit irántunk tanúsítottak. Közel tizenöt éve vagyok betegnyugdíjas. Ez idő alatt az egyház segített. Először a Ludasi utcai, azt követően pedig kövesdombi református egyház karolt fel engem és a családomat, ők részesítenek segélyben és támogatásban. Jóban-rosszban mellettünk álltak és állnak ma is. (Takács János gyülekezeti tag) Népújság, Kőlap 2010 december

10 EGYMÁS ÉPÜLÉSÉRE LEGYETEK! Július között egy családos hétre került sor gyülekezetünkben, melyen mintegy 14 házaspár vett részt gyerekeikkel együtt. Többnyire a házas csoport tagjai jöttek el, de mások számára is nyitott volt ez a hét. Az eredeti terv szerint táborozni szerettünk volna a Hargitán, de ez nem jött össze a kis létszám miatt. Így maradt az a variáns, hogy egy közös programot szervezünk Marosvásárhelyen, melyre a közeli helyszín - Kövesdombi templom - miatt többen eljuthatnak. A hét programjának alapjául meghívottaink, a budapesti pszichológus házaspár, Dr.Veres Sándor és Judit előadássorozata szolgált, melynek fő üzenete a címbéli mondat volt. De találóbb lenne a modern hangzású családterápiás programról beszélni, hiszen nem száraz előadásokat hallgattunk. Előadóinknak saját életükből vett személyes példái, tapasztalatai fűszerezték a keresztyén házassággal kapcsolatos ismeretanyagot. Ezen kívül interaktív játékok és beszélgetések, csoportmunkák, a házasságaink tesztelése a párommal, filmrészletek és egyéb érdekességek tették színessé a gyorsan elrepülő délelőtti és az esti órákat. A délelőtti program a gyülekezeti teremben zajlott, mialatt a gyerekeket Szabó Tímea és Póra Zoltán ifjúsági munkások foglalkoztatták a gyülekezet ifjúsági házában, illetve a sportpályán. Minden délben együtt mentünk le ebédelni egy vendéglőbe, majd egy hosszabb ebédszünet következett du.5 óráig, főleg a kisgyerekes családokra való tekintettel. De persze mindenkinek jól esett egy kis lazítás. 10 Kőlap 2010 december

11 A délutáni program helyszíne naponta változott: hétfőn a Szilágyi család (Zsolt és Antónia) látott vendégül mindnyájunkat Körtvélyfáján, szép kertes házukban, kedden a Szabó család (István és Anna) fogadta a csapatot Koronkán, pénteken a Kishegyszőlőben lakó Tőkés család (Csongor és Erika) adott helyet a záró együttlétnek. Az olykor késő estébe nyúló délutánokon Dr. Veres Sándor és Judit bizonyságtételszerű előadása folytatódott, vagy a délelőtt elhangzottak elmélyítésére szántunk időt. Nem maradt el természetesen a közös étkezés, a köreinkben jól ismert kosaras uzsonna sem, melyet a szabad levegőn (kertben, teraszon) élvezhettünk. Budapesti vendégeink nagyon értékelték az asztalközösségnek ezt a formáját, amikor alkalom nyílik kötetlen beszélgetésekre, barátkozásra. Kivétel volt a csütörtöki nap, amikor délután is a templomnál maradtunk illetve szerdán egész napos kiruccanást szerveztünk a Bucsinra. A hegyekben az volt a kiváltságunk, hogy üstben főtt gulyást ettünk. Ez az ebéd azért is élmény maradt, mert közösen, jó hangulatban pucoltuk és vágtuk a zöldséget Lőrincz István lp. keze alá, aki, mint ismeretes, a környék legkiválóbb gulyásfőzője. (Aki nem hiszi, járjon utána.) Az eddigiekből bizonyára kiderült, hogy nem egy szokványos csendes hét vagy képzés volt. Meghívottaink találóan nevezték el nomád tábornak. De hálásak vagyunk, hogy ilyen formában is megszervezhettük, hiszen nagyon jó alkalom volt az ismerkedésre egymás családjaival, hát még a házastársammal! A mai rohanó világban nagy érték, ha ennyi időt szánhatunk a házasságunk és kapcsolataink ápolására! Szombaton délelőtt még összegyűltünk egy kiértékelő alkalomra, melyen sajnos már többen nem vehettek részt, így a meghívottaink sem, mivel hazautaztak. De egyértelműen megfogalmaztuk: szeretnénk, ha jövőben is megszervezhetnénk egy ilyen vagy hasonló tábort. Imádkozunk, hogy adassék lehetőség erre! (a szervezők nevében Csizmadia Cecília) 11 Kőlap 2010 december

12 HISZEM AZ EGYETEMES ANYASZENTEGYHÁZAT, A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉT Póra Zoltán diakónus-ifjúsági munkásnak már a múlt évben Isten a szívére helyezte egy a középifiseknek szóló bibliatanulmányozói hét megszervezését. Isten kegyelméből sikerült megvalósítani az alkalmat, és bár csak egy fél hetes volt, de áldott alkalomnak bizonyult. A tavalyi sikeren felbátorodva az idén is megszervezésre került ez a néhány Biblia közelben eltöltött nap. Vajon mit is jelent az egyház, a gyülekezet? Mit tanít a Szentírás a gyülekezetről? Mit jelent ez egy fiatal életében? Milyen fajtái vannak a hitnek? Mi a hit és a gyülekezet kapcsolata? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ a középifisekkel augusztus a között Somosdon. Minden reggelünket azzal kezdtük, hogy egy órát lehettünk Istennel csendességben. Ezután következett az első előadás, amelyet Póra Zoltán tartott a hitről. Hét féle hittel ismerkedtünk meg a Szentírás alapján: 1. a megalapozott hit: sok ember hisz valamiben, vagy hisz egyfajta istenben. Sajnos sok a hiszékeny ember. Ha a hitünknek nincs alapja, akkor abból csak tévhit lehet. A mi hitünk alapja Jézus Krisztus. 2. a hajótörött hit: akkor van hajótörés, ha félre tesszük az iránytűt, a lelkiismeretet. 3. a halott hit: vagyis a cselekedetek nélküli hit. Sokan mondják, hogy hisznek Istenben és Jézusban, ez mégsem látszik meg az életükön. 4. az igazi hit: attól igazi, valódi, hogy nem mesterkélt, nem képmutató. 5. a kicsiny hit: Istent kisebbnek látja a problémáknál, ezért hamar bepánikol. 6. nagy hit: erre vágyjunk. Négy ismertetőjele van: Isten szavára épül, kitartó, nem adja fel, önzetlen és a még meg nem lévő dolgokért is tudja dicsérni Istent. 7. egészséges hit: az egészséges tanítás által növekszik. Mindannyian át kellene gondoljuk, hogy vajon melyik hitféle jellemző ránk! 12 Kőlap 2010 december

13 A második előadás alatt a gyülekezet témakörében az Apostolok Cselekedeteit tanulmányoztuk, annak is az első néhány fejezetét. Három nagy témakört érintettünk: 1. Mi a gyülekezet, és milyen a kezdete? Megfigyeltük, hogy csak ott van gyülekezet, ahol Isten Fia és a Szentlélek munkálkodik, ahol elkötelezett emberek vannak, és ahol buzgón hirdetik és hallgatják az evangéliumot. Megállapítottuk, hogy milyen nagy kiváltság, hogy egy komoly gyülekezethez tartozhatunk, azon belül pedig egy közösséghez, a középifis bibliaórásokhoz. Azt is megállapítottuk, hogy a gyülekezet belőlünk áll. Vagyis mindenik középifis, de minden gyülekezeti tag fontos, hiszen mi vagyunk a Kövesdombi Református Gyülekezet. 2. Mi a gyülekezet feladata? Az első megállapításunk az volt, hogy a gyülekezet egyetlen nagy feladata az evangélium hirdetése. Minden más munka ennek van alárendelve: a diakónia, az adminisztráció, a gyerekek és az ifjak tanítása, stb. Az apostolok akárhova mentek, evangélizáltak, bizonyságot tettek. Másodszor megállapítottuk, hogy minden egyes gyülekezeti tagnak, aki megtért és megismerte Jézust személyes Megváltójaként, feladata és kötelessége bizonyságot tenni, Jézusról beszélni az embereknek. 3. Milyen nehézségek adódhatnak egy gyülekezetben? Láttuk azt is, hogy ahol Isten Lelke el kezd munkálkodni, ott a Sátán is minden erejével azon van, hogy a maga szétdobáló munkáját végezze. Vannak sértődések súrlódások minden gyülekezetben. A mi feladatunk megtartani az egységet a nehézségek ellenére is! Úgy érzem, áldott alkalom volt ez a bibliatanulmányozói hét. Nemcsak a középifisek tanultak, hanem én is, Zoli is, no meg minden résztvevő, hiszen egymás hite által épülhetünk. Reméljük jövő nyáron is lesz ilyen alkalom! (beszámolt Müller Lóránd lp.) 13 Kőlap 2010 december

14 MONDJÁTOK ISTENNEK: MILY CSODÁLATOSAK A TE MŰVEID Isten kegyelméből ezen a nyáron is lehetőségünk volt részt venni a gyülekezet által szervezet kiránduláson. Ezúttal Dél Erdélybe, pontosabban a hátszegi medencébe jártunk. Kicsi csapatunk Lőrincz János tiszteletes úr vezetésével korán reggel közös imádság után indult útnak. Első állomásunk a gyulafehérvári Római Katolikus templom és az érsekségi palota volt. Innen indultunk tovább Hátszegre. A nagy melegben egy hatalmas diófa árnyékába friss kaláccsal, hideg ásványvízzel és őszinte szeretettel fogadott Bódis Miklós tiszteletes úr és felesége. Ebéd után a templomban mondtunk köszönetet Istennek a gondviselésért és további áldását kérve indultunk tovább. Bódis Miklós tiszteletes úr vezetésével meglátogattuk Erdély legrégibb templomát Őraljaboldogfalván, ahol már csak egy lélek hallgatja vasárnaponként az Isten igéjét. Fájdalmas volt látni a környéken magyar népünk kihalásának nyomait, de biztatás volt látni a román keresztyénség megújulását. Mert az emberi hatalmak elmúlnak, de Isten hatalma soha el nem múlik. Az éjszakát a vajdahunyadi református gyülekezet vendégházába töltöttük. Másnap a reggeli áhitat után Zsargó János lelkipásztor vezetésével a várat tekintettük meg, majd egy kis elcsendesedésre mentünk az ősi, több mint 500 éves, református templomba. Innen indultunk tovább a Retyezát hegységben található Lolaia vízeséshez. Az itt látott természeti szépséget nem lehet szavakba önteni. Meghatottan énekeltünk a Nagy Istenem, ha nézem a világot kezdetű Hallelujás éneket. Szívünk örömmel volt tele, mert valóban láthattuk és tapasztalhattuk mindvégi utunk során: Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te. Köszönjük a kirándulást! (a beszámolót írta Demeter Anna gondozónő) HÍREK: -Ezúton szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani a gyülekezetünk honlapján a meghallgatható istentiszteleteket valamint egyéb olvasnivalókat. -A csütörtöki bibliaórák ezután délután 5 órától kezdődnek. ESKETÉS V IX. 11. között: Veres Csaba László és Szabó Imola Noémi Mészáros József Attila és Sütő Edit Mona Almasan László és Nagy Hilda Darabont Lázár Tamás és Bartha Cornelia Otilia Dániel Tibor és Orbán Erika Lars Juel és Ferenczi Mónika Kocsis István és Farczádi Dalma Bucur János László és Miklós Andrea Varga Károly és Gligor Csilla Craioveanu Robert és Varga Márta Ibolya Somodi Sándor és Janka Gizella Szeredai Tamás Levente és Nemes Orsolya Kádár Csanád Csaba és Jakab Gyöngyi Noémi 14 Kőlap 2010 december

15 KERESZTELÉS III XI. 7. között: Fogarasi Emese Andrea Pataki Nimród Albert Gál Vince Norbert Lengyel Szófi Fábián Ákos Buja Adrienn Szász Péter Kelemen Dániel Balázsi Zsombor Alszegi Boróka Imola György Bence Siménfalvi Sándor Balázs Katona Zsófia Téglás Anna Boróka Kiss Paula Bella Garda Gergő Gyarmati Anna Eliza Kiss Brigitta Fogarasi Bíborka Fekete Róbert József Varga Arnold Levente Kovács Gorboi Hanna Babos Emese KONFIRMANDUSOK IV. 18: Abodi Norbert Jakab Andrea Nagy Emese Benedekfi Tamás Jancsó Henrietta Nagy Róbert Császár Attila Köteles Csilla Szabadi Lajos Demény Edmond Kovács Róbert Zsolt Szántó Zsolt Roland Grosz Soma Benjamin Kucsván Zsolt Levente Tolnai Csaba Gyéresi Ibolya Kreszcencia Moldován Kovács Henrietta FELNŐTT KONFIRMANDUSOK IV. 3: Imreh Edit Péter István Szőcs Imola Gizella Péter Béla Szőcs Attila Sándor TEMETÉS III XI. 3. között: Böszörményi Nagy Jánosné szül.bordos Karolina 72 éves Aszalosné szül. Rácz Ilona 75 éves Suciu János 72 éves Boldizsár Zoltán 77 éves Tánczos Ferenc 57 éves Fekete József 86 éves Páll István 76 éves Bartháné szül. Bardoczi Éva 60 éves Ilyés Gábor 69 éves Barabás Imre 70 éves Kelemen János 81 éves Ráczné szül. Varga Katalin 84 éves Halász Józsefné szül.apa Julianna 65 éves Demeter Györgyné szül. Banga Rózália 77 éves Csatlós Szőcs Károly 59 éves Bajusz Lászlóné szül Osváth Piroska 90 éves Bereczki Gergely81 éves Ádám Árpád 80 éves Kodó Lajos 74 éves Demeter Éva 76 éves Bartha Pál 90 éves Mille Zoltánné szül.bodi Rozália 66 éves Simon Péter 82 éves Harkó Zsigmond 68 éves Köszonjük az eddigi egyházfenntartói járulékokat valamint az adójuk 2%-nak átutalását a Kövesdombi Református Egyház javára. A Kőlap továbbra is adományokból tartja fenn magát! Köszönjük az anyagi támogatásokat, sőt véleményeket is lehet leadni az irodán róla. 15 Kőlap 2010 december

16 16 Kőlap 2010 december

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely 5. osztály 1 Nagy Adél Zsigmond Júlia Ákosfalvi Gimnázium Ákosfalva 149 2 Demeter Dávid Levente Barabás Anna Tudor Vladimirescu Általános Iskola Marosvásárhely

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba şi literatura maghiară Miercuri-szerda, 10 iunie-június 10.

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba şi literatura maghiară Miercuri-szerda, 10 iunie-június 10. Clasa a XII-a A Sala-106-terem 12,30-14 BALOGH K.A. HANNA BÁNYAI I. BORBÁLA BELENYESI I.L. HELGA-ANGELA BENKŐ A. BEÁTA-MÁRIA BÉRES J. JÁNOS BÖNDI Z.L. TAMÁS 14-15 BUKSA L. EMESE-TÜNDE CSATLOS L. ANDREA

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról

Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az iparági versenyek sorában a legrégebbi, több évtizedes múltra visszatekintő találkozót

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben