A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december"

Átírás

1 ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

2 Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja: A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet A szerkesztőség címe: Marosvásárhely Suceava u. 41. Telefonszámok: Weboldal: A szerkesztőség: Főszerkesztő Grosz Imola Szerkesztő Lőrincz János A képekről gondoskodott Orbán Tibor Tördelés Szilágyi András Az idei karácsonyi üzenet messziről, nyugat Németországból érkezett. Fogadják szeretettel Martin Schaal, seelbachi testvérgyülekezetünk nyugalmazott lelkipásztorának sorait! MIKOR A PÁSZTOROK MEGLÁTTÁK A GYERMEKET (LUKÁCS 2, 15-2O) A történettel kapcsolatosan egy kérdés motoszkál bennem, mely így hangzik: mi történt valójában miután a pásztorok Betlehemben találkoztak a Gyermekkel? Úgy tettek, mint mi teszünk legtöbbször? Elmúlt a Szenteste és újból következik a takarítás, rámolás majd pedig más díszek felszerelése Szilveszterre készülve? NEM. Időzzünk el még egy kicsit ennél a történetnél és nézzük meg pontosan mi történt a betlehemi istállóban, amikor a pásztorok meglátták a Gyermeket! Az istállóban a pásztorok elkezdik mesélni azt, amit a mezőn éltek meg. A szentírás szövege szerint Mária és József egyáltalán nem voltak egyedül a Gyermekkel és az állatokkal meg az angyalokkal, hanem a közelfekvő hegyekből emberek sereglettek oda az istállóhoz, hogy segítsenek a fiatal szülőpárnak. Az állatok szállása nem volt a legmegfelelőbb hely egy gyermek születéséhez. Egy egészen kis gyülekezet jött itt azonban össze. Bizonyos tekintetben ennek a kicsi gyülekezetnek prédikáltak a pásztorok megismételve a szavakat, amelyeket az angyal hirdetett nekik a Gyermek felől: született néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában (Lukács 2,11). A pásztorok nem tartották meg maguknak a hitbeli megtapasztalásukat, hanem megosztották azokkal, akik akkor ott voltak még az istállóban és most megosztják velünk is az angyal üzenetét. Hasonlóan hívlak titeket is arra, hogy továbbadjuk egymásnak, amit a Bibliában olvastunk vagy amit egy prédikációban hallottunk. Az istállóban levők Betlehemben álmélkodtak azon, amit nekik a pásztorok prédikáltak, mert amit hallottak hihetetlennek hangzott: Nagy öröme lesz egy kicsi népnek? Egy újszülött csecsemő lesz a Szabadító és az Üdvözítő? Igen, a római császárnak, annak van befolyása, az tehet valamit! De egy védtelen Gyermek fogja megerősíteni Istennel a szövetséget és ezáltal beteljesíteni, amit egyszer Dávidról mondott Isten a próféták által? És mindezt Isten értünk tette, akkori és mostani emberekért? Ez valóban meglepő és megütközést okozó hír! 2 Kőlap 2010 december

3 Mária is hasonlóképpen csodálkozott és hallgatott. Ő azonban egy lépéssel tovább ment: nem szkeptikusan és nem hitetlenkedve fogadta a szavakat, hanem az emlékezetébe véste és a szívében őrizte azokat. Olvassuk is a Lukács 2:51-ben, hogy Mária a szívében őrizgette mindazokat az élményeket, amiket az időközben felnőtté lett Fiával megélt. Vagy más helyütt a szentírásban a Kánai menyegzőn így szól csak tegyétek azt, amit Jézus tőletek kért! (János 2,5). Az evangélista szerint Mária maga előtt látta Jézus egész életét, beleértve a keresztre feszítését és a feltámadását. De térjünk vissza az idézethez Mária mindezeket az ő szívében őrizgette. A görög szó a megőrzésre azt jelenti, hogy összegyűjteni, összetenni. Jézusra összpontosítva Mária összeteszi e szavakat: nagy ÖRÖM és egy kicsi nép TERHE, az újszülött GYERMEK és a MEGVÁLTÓ, Isten ÍGÉRETE és a parányi FÖLDI LAKÓK, Isten és ember, IDŐ és ÖRÖKKÉVALÓSÁG, külső SZEGÉNYSÉG és belső GAZDAGSÁG, HALÁL és ÉLET és összeáll a kép, hogy ez a hatalmas kiengesztelődés nem rajtunk kívül történik, hanem ÉRETTÜNK, hogy mi újból Isten gyermekei legyünk. Ha valaki ide-oda ingadozott a legyek ne legyek között, aki érezte két lélek viaskodását az ő testében, az tudja mit jelent a meghasonlással szembesülni és elfojtani azt, talán a lelki betegség szétziláltsága is ismerős számára. De pont ennek az állapotnak van vége most. A Karácsonnyal elkezdődik a szabadulás története. A Jézusra való összpontosítás a szemünk elé helyezi a karácsony isteni célját: megszabadíttattunk és ez az alapja a nagy örömnek! A pásztorok is visszatértek miután hallották az angyalt, miután látták a Gyermeket és miután ámulatba ejtették az embereket. De ők nem merültek el újból az ünneptelen, hitnélküli, istentől távoli hétköznapi kerékvágásban. Nem beszél Lukács evangélista a folytatásban a nehéz pásztormunkási mindennapjaikról, hanem arról, hogy dicsérték és dicsőítették Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak! És itt még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a mindazokért többet jelent, mint egy kicsi részletet a Szentestéből. Ha mi Lukács karácsonyi történetét távlatból szemléljük, akkor minden együtt van benne, amit Jézus mondott vagy cselekedett: karácsonykor, a hegyibeszédben, a passióban, nagypénteken és húsvétkor. Miért dicsérhetjük Istent és miért övé mindenekelőtt a tisztelet? Kezdjük Jézus születésével: Isten nekünk ajándékozta a Fiát. A karácsony nem a mi munkánk eredménye. Krisztus születése valóságosan ábrázolja, hogy Isten világa eljött a mi világunkba, hogy ezzel békességet, védettséget, otthont, fiúságot ajándékozzon nekünk. Ez erőteljesen megérint minket, mivel az embernek a békesség, a védettség, az otthonérzet és a fiúság utáni vágyát elégíti ki. De ne azonosítsuk egészen a mi vágyainkat a karácsonyi üzenettel! Isten világa ténylegesen megérintette az emberi világot. Az emberi vágy és az Isten békessége egymásra tolódik, hogy egy egészen egyedülálló valami jöjjön létre: a karácsony csodája. Ez a csoda hadd adjon nekünk szárnyakat, hogy bátran és jókedvűen haladjunk át a világ minden estéjén. Ama mennyei sereg fénye mutatja az utat, mint egykor a pásztoroknak! (fordította Grosz Imola) 3 Kőlap 2010 december

4 INTERJÚ NEPÁLLAL JÚNIUSA A számítógépes technika segítségével képes interjút hallhattunk Szabó Attilával és Csillával, akik gyülekezetünk kiküldött misszionáriusai. Ennek az interjúnak szöveges változatát olvashatják most az alábbiakban. -Mit jelentett számotokra eddig a Nepálban eltelt idő? A: Elsősorban belelátást jelentett az itteni kultúrába és hagyományokba. Lévén az itteniek hinduk, az istenektől való félelem határozza meg tradíciójukat és azt vallják, hogy büntetésben részesülnek, ha valami rosszat követnek el vagy nem áldoznak az isteneknek. Sokszor azonban nem is tudják mit is jelent valójában a hinduizmus. CS: Számomra az eddig eltelt idő sok-sok változást hozott, például szembesülni kellett az utcák szennyezettségével, az elektromos áram meg a víz hiányával, a közlekedési nehézségekkel. A másik az ételek kérdése, amiket elég nehéz volt megszokni. De sok-sok örömben is volt részem, mert nagyon barátságosak itt az emberek. Furcsa azonban az öltözet, a KURTA, aminek részei egy kényelmes bő nadrág, egy hosszú ruha rajta valamint egy sál, amit a nyakunkon átvetünk a felsőtestünkre. -Mivel foglalkoznak a helyi lakósok? CS: A férfiak és a nők egyaránt otthon dolgoznak, mivel nem sok munkalehetőség van Nepálban. Hatalmas rizsföldjeik vannak, amit általában sajnos nem a férfiak, hanem a nők dolgoznak meg. A férfiak inkább játszanak, pld. sakkoznak vagy társalognak az utcán, míg a nők dolgoznak a rizsföldeken és nevelik a gyerekeket. -Milyen nehézségekbe ütköztetek megérkezésetekkor? Hogyan fogadott a missziós csapat? A: Számomra nem jelentett nehézséget a nyelvtanulás vagy a csapatba való beilleszkedés, viszont már az első tíz napban volt egy balesetem. CS: Nekem sem okozott gondot a nyelvtanulás, ami 6 hónapig tartott és most már elég jól beszéljük a nepáli nyelvet. A csapatba való beilleszkedés is könnyen ment, mert nagyszerű emberek a kollegák. Nagyobb gond, hogy nehéz tájékozódni itt, mert nincsenek utcanevek és házszámok. A közlekedési viszonyok miatt sokszor idegesek voltunk hogyan jutunk el úti célunkhoz baleset nélkül. Nem is csoda, hogy volt már bokarepedésem. De az időjárás is 4 Kőlap 2010 december

5 kemény próbát jelent, mert fokos meleg van, mindemellett pedig ott a vízhiány meg a monszunos időszakok váltakozása. -Eddig inkább a külső körülményekről és helyi szokásokról hallottunk. Mit mondanátok a többi misszionáriusról, kikkel dolgoztok együtt? A: Egy 35 fős nemzetközi missziós csapattal dolgozunk össze, melynek zöme éves. Van köztük 3 házaspár is, néhányuknak gyereke is van. A csapat nyitott, ezért könnyen lehet együttműködni, de meg kellett szoknunk az úgynevezett OM kultúrát, azt hogy: mivel mindenki másképp gondolkodik, türelem kell ahhoz is, hogy egymást meghallgassuk és tiszteljük. -Konkrétan hogyan telnek napjaitok? Milyen munkákba kapcsolódtatok be? A: Elsősorban trekkingelni járok, azaz m magasságokban fekvő hegyi falvakban különböző népcsoportokat (magar, nibur, tibeti) próbálunk elérni az evangéliummal. Ezeken a településeken egyfajta étel van csak a DALBAT, aminek fő összetevője a rizs. Van olyan népcsoport, amelynek tagjai még soha nem láttak fehér embert és ez nehézséget okoz. A másik munkaterületem a kapcsolatok építése Kathmanduban. A barátságok könnyen épülnek, mert barátságos nemzet a nepáli, szokott dolog az utcai teázás is. Valójában ennek a népnek az egész élete az utcán telik, már reggel itt teáznak, tisztálkodnak és esznek. Így könnyű az utcán megosztani az evangéliumot, újra találkozni és tovább beszélgetni. Ha keresztyénné lesz valaki később tanítvánnyá tesszük, azaz megtanítjuk önálló keresztyén életet élni és evangelizálni. CS: Az én munkám több mindenből tevődik össze. Először is Kathmanduban egy Montessori óvodában tanítok angol nyelvet 5-6 éveseknek. Itt 6 hónap után kezdtem Jézusról is beszélni, bibliai verseket tanítani. A második munkaterületem egy Hostelben van, ami egy iskolához hasonlít. Itt gyenge képességű gyerekeknek segítek a tanulásban. Most éppen koreai lányokkal szervezek egy programot, amely Jézusról fog szólni énekek és bizonyságtételek által. Tulajdonképpen egy Indiából érkezett misszionárius nőnek a munkájába segítek így be, aki nagyon örült, hogy Romániából érkeztem, mert gyerekkorában náluk is megszállt Rihárd Wurmbrand. Az ő történeteit hallgatva döntött úgy, hogy misszionárius lesz. Ezenkívül természetesen én is voltam trekkingelni, eddig négyszer. -A trekking során miből áll az evangelizáció? A: Elsősorban szórólapokat, kis könyveket viszünk magunkkal és a helyi gyülekezetek tagjaival együtt megyünk házról-házra, lélektől-lélekig és megpróbáljuk nepáli nyelven átadni az örömüzenetet. Ez a nép egy roppant egyszerű nép, sokan még írni-olvasni sem tudnak, ezért audio anyagokat is viszünk, amit egy kézzel hajtható kazetofonon játszunk le. Van jó pár érdekes történet ezekről az utakról. Például egy magar faluba estére értünk és már lefeküdni készültünk, amikor egy idős bácsi tekerni kezdte a kazetofont kint a tornácon. Annyira magával ragadta a Lukács evangéliuma, hogy egész éjjel hangosan hallgatta, vele együtt pedig mi is, akik aludni próbáltunk a 5 Kőlap 2010 december

6 házban. Máskor a Jézus filmet vetítettük és erre úgy hívogattunk, hogy kiálltunk a hegy tetejére épült gyülekezeti ház elé és kiáltoztunk. A visszhang segített nekünk és így egy 4 órai járásra levő asszony is eljött hallva a hívást. Máshol egy másfél éves kislány, miközben a gyülekezet vezetőivel beszélgettünk, lezuhant az első emeleti tornácról. Látszólag nem lett komolyabb baja, de éjjel arra ébredtem, hogy a szomszédos szobában az édesanyja kétségbeesetten sír és Jézus nevét hívja segítségül. Egész éjjel magam is imádkoztam meg sírtam a gyermekért és az másnapra vidáman rohangált, csak én voltam fáradt. -A misszió nem feltétlenül csak sikereket hajszoló és felmutató munkaterület. Értek-e titeket kudarcok, mi keserített eddig meg? CS: Legnagyobb szomorúságunk, hogy az emberek igen is, meg nem is nyitottak az evangéliumra. Amikor Isten melletti döntésre szólítjuk fel őket, akkor mindig inkább visszatérnek a hagyományaikhoz, mert nehéz kilépni a kasztrendszerből. Ezért kérjük a gyülekezetet, hogy imádkozzon azért, hogy az emberek döntsenek is Jézus Krisztus mellett, ne csak hallgassák, amit hirdetünk. A: Számomra nehéz, amikor sziklás helyeken, szakadékokon kell átkelni vagy, hogy gyakran van gyomorrontásunk. Elkeserít, amikor annyi fáradtság után eljutunk egy faluba és a 400 ember közül 3-4 vesz szórólapot, vagy nem akarnak szállást adni és kint az erdőben kell aludni. Ilyenkor feltesszük a kérdést, hogy vajon mi végzünk rossz munkát vagy az emberek kemények, hiszen a nyelvet már elég jól beszéljük. Aztán nehéz Kathmanduban, amikor néhány fiatal a barátságunkat csak azért keresi, hogy vízumot szerezzünk nekik és így európai országban dolgozhassanak. -Mit üzentek haza a kövesdombi gyülekezetnek? A: Először is azt, hogy hiányzik nekünk a gyülekezet, hiányoznak a testvérek. Ugyanakkor köszönjük az eddigi imádságaikat valamint anyagi támogatásukat. Másodsorban szeretnénk a gyülekezet lelkére kötni, hogy Krisztus Urunk az Ő aratásába küldi a tanítványait minden nemzethez. Így az Erdélyi Református Egyháznak is szükséges kiküldenie még újabb misszionáriusokat. -Mi pedig kívánjuk, hogy Krisztus arca ragyoghasson fel bennetek, hadd csengjenek össze szavaitok és tetteitek a szeretet himnuszával tudva, hogy hű az, Aki elküldött titeket is. Nagy az Ő kegyelme, amely meg tud őrizni és amely nélkül sehol semmit nem lehet cselekedni. De Vele érdemes szolgáló életet élni és ehhez az élethez kívánunk nektek is kitartást! (az interjút készítette Grosz Imola presbiter) 6 Kőlap 2010 december

7 ESEMÉNYNAPTÁR Május 8-án gyülekezetünk Halleluja kórusa közös csendesnapot szervezett az Alsóvárosi gyülekezet kórusával a Bucsinon. Május 24-én Pünkösd másodnapján megtartottuk az idős testvérink számára a már hagyományossá váló szeretetvendégséget, amelyen mintegy negyvenen vettek részt. Június 10-én a Nőszövetség meghívására egy megbeszéléssel egybekötött előadást tartott Dr. Kovács Ágnes pszihiáter Az öregedés kihívásai témakörben. Július 29 és július 3 között evangélizációs héttel készültünk a templomszentelés jubileumára. Július 4-én ünnepeltük a templomszentelésünk tizedik évfordulóját, amelyen részt vett a németországi Seelbachból testvérgyülekezetünk egy csoportja, valamint jelen volt a Budapest szemeretelepi testvérgyülekezet küldöttsége és egy ifjúsági csoport a hollandiai Zutphenbeli testvérgyülekezetből. Július 5 és 9 között szerveztük meg a vakációs bibliahetet a vallásórás gyerekeink számára, ebbe bekapcsolódtak munkatársként a holland fitalok is. Délutánonként a holland fiatalok ezen a héten, a Kövesdombi gyülekezet középifiseivel karöltve, három tömbház lakás kifestésén is fáradoztak, amit a diakóniai munkacsoport szervezett. Július 12 és 18 között egy családos hetet szerveztünk, amin résztvett gyülekezetünk több mint 15 családja valamint meghívottaink Veress Sándor és Veress Judith budapesti pszichológusok, akik az előadásokat és a műhelyeket vezették. Szeptember presbiteri csendesnapot tartottunk a Bucsinon. Szeptemberben gyülekezeti kirándulást szerveztünk Dél Erdélybe, meglátogattuk Vajdahunyadot, a Hátszegi medencét és a Retyezátba is tettünk egy kirándulást, megnéztük a Püski arborétumot, a bölény rezervátumot. Középifiseink a vakációban egy bibliatanulmányozó hetet szerveztek Somosdon és Magyarbükkösön. Októbertől újraindult a számítógépes tanfolyam egy kezdő és egy haladó csoportban, amit Hampel István presbiter tart. Október 10 -én meglátogatott Németországból egy evangélikus egyházi fúvószenekar. Október 23 -án csendesnapon vett részt a nőszövetség Somosdon. November 1 és 5 között gyülekezetünkben evangélizált Bódis Miklós hátszegi ref. lp. November 6 -án a nagyifi megszervezte a hetven évesek hálaadó délutánját. 7 Kőlap 2010 december

8 10 ÉVES A MAROSVÁSÁRHELYI X. KÖVESDOMBI REFORMÁTUS TEMPLOM 2010 július 4-én ezért volt hálaadó istentisztelet gyülekezetünkben, mert együtt mondhattuk el, hogy tíz év után is milyen szép és gyönyörűséges, hogy az imádság házában együtt dicsérhetjük a mi Urunkat. Ajándéknak tartjuk ma is és Istenünk teremtő csodájának, hogy felépülhetett a templomunk a tíz évvel ezelőtti gazdasági helyzet ellenére annak bizonyságául, hogy a mi Urunk hű ígéretéhez miszerint minden lehetséges annak, aki Benne bízik és remél. Ugyanakkor hisszük a hajlék semmit sem ér, ha nem tölti meg élő hitű, az ige szava után vágyakozó gyülekezet. Éppen ezért a jubileum alkalmából evangelizációs hetet szerveztünk június 28 és július 3 között, melynek estéin az Egyház jellemvonásairól hallottunk. Első nap az agapé mozgatta szolgáló egyház képe intett minket is önkéntes szolgálatra dr. Bustya Dezső ny.lp. által, szívünkbe vésve, hogy a szolgáló Krisztusnak szolgáló gyermekei vannak. Második nap rá kellett döbbennünk arra, hogy ha nincs bennünk gyermeki lelkület és alázat, semmiképpen nem mehetünk be Isten országába, ahogy erről dr. Horváth Levente lp. tett bizonyságot. Harmadik nap kiderült, hogy az egyházban nincs korhatár, fiatalon is lehet szolgálni a mi Urunkat, sőt soha sincs túl korán a keskeny útra lépni, ahogy minderről Lőrincz Csilla slp. szólt. Negyedik nap a dinamikus egyházkép tükröt állított elénk feltéve a kérdést Imre István lp. által, hogy vajon csak istentiszteletre járunk vagy aktív gyülekezeti tagok vagyunk, akik akár bel- vagy külmissziót is végzünk. Ötödik nap két különösen fontos kincsre, az engedelmesség és a szeretet drágaköveire hívta fel a figyelmet Visky János lp kiemelve, hogy ezek híján nem lehet sem a családban, sem az egyház nagy családjában boldogan élni. Hatodik nap egyházunk egy ritkán említett arca, a dicsőítés örömétől sugárzó, a mi Urunk állandó közelségéért hálaadó rajzolódott elénk Kiss László lp. által. Mindezen istentiszteletek üzeneteinek fényében jó volt bemutatni és hálát adni a gyülekezetünkben is működő nőszövetségért és diakóniai munkáért, az ifjúsági közösségekért valamint a vallásórás csoportokért, házasok köréért és két kiküldött nepáli misszionáriusunkért, no meg a kórusunkért. Ugyanakkor hívogattunk ezekbe a közösségekbe még, hiszen egy gyülekezeten belül jó, ha mindenki megtalálja a helyét egyen-egyenként is és így lesz aktív, élő hitű református keresztyén. 8 Kőlap 2010 december

9 Az ünnepségsorozat záró hálaadó istentisztelete nem csak a múltba való visszanézésnek adott helyet, melyet a testvérgyülekezeteink küldötteinek valamint a marosi egyházmegye esperesének illetve gyülekezetünk főgondnokának köszöntése követett, hanem a jövőre néző feladat felismerésének alkalma is. Az istentiszteleti textus, az I Krónika 28, szerint ama szent jeruzsálemi templom készítéséhez a tervet maga a mi Urunk Istenünk adta, ezáltal nemcsak a külső falak megépítése volt a cél. Lelkészünk, Lőrincz János szerint így számunkra is az a feladat, hogy egyen-egyenként engedjük, hogy kegyelemből a mi Urunk terve szerint valókká és Krisztust hordozó hajlékokká váljunk mi magunk is Istenünk dicsőségére valamint egyházunk javára. (Grosz Imola kövesdombi presbiter) KÖSZÖNET AZ EGYHÁZNAK A SOK SEGÍTSÉGÉRT Nagyon hálás vagyok azoknak, akik segítettek rajtunk. Azt sem tudom, hogyan köszönjem meg. Marosvásárhelyen, a Petru Dobra utcában, kétszobás tömbházlakásban lakunk több mint tíz éve. Háromtagú család vagyunk: a feleségem, a fiam és én magam. Mindhárman betegek vagyunk, és többet költünk gyógyszerekre, mint élelemre. Mivel kevés a jövedelmünk, amiből fizetni tudjuk a számlákat villany, gáz, telefon, szemétdíj, az egyháztól is sok segítséget kaptunk és kapunk. A tíz év alatt nem sikerült, hogy saját jövedelmünkből rendbe tegyük a lakásunkat. Lőrincz János, a kövesdombi református egyházközség lelkésze a többszöri családlátogatások alkalmával felajánlotta, hogy kifestetik a lakásunkat, amit elfogadtam. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ki kellett költöznünk a lakásunkból ideiglenes szállásra. A lakásunkat szépen rendbe tették, felújították, amiért nagyon hálás vagyok. Szintén köszönetet szeretnék mondani a külföldi segélyért, amit Hollandiából küldtek. A támogatók nagyon barátságosak voltak. Fáradtságot nem ismerve segítettek egyházunk tagjai is, nők, férfiak egyaránt. Mivel nagyon sokan voltak, akik tettek értünk, úgy gondolom, hogy a nyilvánosság előtt is meg kell köszönnöm azt a sok jót, amit irántunk tanúsítottak. Közel tizenöt éve vagyok betegnyugdíjas. Ez idő alatt az egyház segített. Először a Ludasi utcai, azt követően pedig kövesdombi református egyház karolt fel engem és a családomat, ők részesítenek segélyben és támogatásban. Jóban-rosszban mellettünk álltak és állnak ma is. (Takács János gyülekezeti tag) Népújság, Kőlap 2010 december

10 EGYMÁS ÉPÜLÉSÉRE LEGYETEK! Július között egy családos hétre került sor gyülekezetünkben, melyen mintegy 14 házaspár vett részt gyerekeikkel együtt. Többnyire a házas csoport tagjai jöttek el, de mások számára is nyitott volt ez a hét. Az eredeti terv szerint táborozni szerettünk volna a Hargitán, de ez nem jött össze a kis létszám miatt. Így maradt az a variáns, hogy egy közös programot szervezünk Marosvásárhelyen, melyre a közeli helyszín - Kövesdombi templom - miatt többen eljuthatnak. A hét programjának alapjául meghívottaink, a budapesti pszichológus házaspár, Dr.Veres Sándor és Judit előadássorozata szolgált, melynek fő üzenete a címbéli mondat volt. De találóbb lenne a modern hangzású családterápiás programról beszélni, hiszen nem száraz előadásokat hallgattunk. Előadóinknak saját életükből vett személyes példái, tapasztalatai fűszerezték a keresztyén házassággal kapcsolatos ismeretanyagot. Ezen kívül interaktív játékok és beszélgetések, csoportmunkák, a házasságaink tesztelése a párommal, filmrészletek és egyéb érdekességek tették színessé a gyorsan elrepülő délelőtti és az esti órákat. A délelőtti program a gyülekezeti teremben zajlott, mialatt a gyerekeket Szabó Tímea és Póra Zoltán ifjúsági munkások foglalkoztatták a gyülekezet ifjúsági házában, illetve a sportpályán. Minden délben együtt mentünk le ebédelni egy vendéglőbe, majd egy hosszabb ebédszünet következett du.5 óráig, főleg a kisgyerekes családokra való tekintettel. De persze mindenkinek jól esett egy kis lazítás. 10 Kőlap 2010 december

11 A délutáni program helyszíne naponta változott: hétfőn a Szilágyi család (Zsolt és Antónia) látott vendégül mindnyájunkat Körtvélyfáján, szép kertes házukban, kedden a Szabó család (István és Anna) fogadta a csapatot Koronkán, pénteken a Kishegyszőlőben lakó Tőkés család (Csongor és Erika) adott helyet a záró együttlétnek. Az olykor késő estébe nyúló délutánokon Dr. Veres Sándor és Judit bizonyságtételszerű előadása folytatódott, vagy a délelőtt elhangzottak elmélyítésére szántunk időt. Nem maradt el természetesen a közös étkezés, a köreinkben jól ismert kosaras uzsonna sem, melyet a szabad levegőn (kertben, teraszon) élvezhettünk. Budapesti vendégeink nagyon értékelték az asztalközösségnek ezt a formáját, amikor alkalom nyílik kötetlen beszélgetésekre, barátkozásra. Kivétel volt a csütörtöki nap, amikor délután is a templomnál maradtunk illetve szerdán egész napos kiruccanást szerveztünk a Bucsinra. A hegyekben az volt a kiváltságunk, hogy üstben főtt gulyást ettünk. Ez az ebéd azért is élmény maradt, mert közösen, jó hangulatban pucoltuk és vágtuk a zöldséget Lőrincz István lp. keze alá, aki, mint ismeretes, a környék legkiválóbb gulyásfőzője. (Aki nem hiszi, járjon utána.) Az eddigiekből bizonyára kiderült, hogy nem egy szokványos csendes hét vagy képzés volt. Meghívottaink találóan nevezték el nomád tábornak. De hálásak vagyunk, hogy ilyen formában is megszervezhettük, hiszen nagyon jó alkalom volt az ismerkedésre egymás családjaival, hát még a házastársammal! A mai rohanó világban nagy érték, ha ennyi időt szánhatunk a házasságunk és kapcsolataink ápolására! Szombaton délelőtt még összegyűltünk egy kiértékelő alkalomra, melyen sajnos már többen nem vehettek részt, így a meghívottaink sem, mivel hazautaztak. De egyértelműen megfogalmaztuk: szeretnénk, ha jövőben is megszervezhetnénk egy ilyen vagy hasonló tábort. Imádkozunk, hogy adassék lehetőség erre! (a szervezők nevében Csizmadia Cecília) 11 Kőlap 2010 december

12 HISZEM AZ EGYETEMES ANYASZENTEGYHÁZAT, A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉT Póra Zoltán diakónus-ifjúsági munkásnak már a múlt évben Isten a szívére helyezte egy a középifiseknek szóló bibliatanulmányozói hét megszervezését. Isten kegyelméből sikerült megvalósítani az alkalmat, és bár csak egy fél hetes volt, de áldott alkalomnak bizonyult. A tavalyi sikeren felbátorodva az idén is megszervezésre került ez a néhány Biblia közelben eltöltött nap. Vajon mit is jelent az egyház, a gyülekezet? Mit tanít a Szentírás a gyülekezetről? Mit jelent ez egy fiatal életében? Milyen fajtái vannak a hitnek? Mi a hit és a gyülekezet kapcsolata? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ a középifisekkel augusztus a között Somosdon. Minden reggelünket azzal kezdtük, hogy egy órát lehettünk Istennel csendességben. Ezután következett az első előadás, amelyet Póra Zoltán tartott a hitről. Hét féle hittel ismerkedtünk meg a Szentírás alapján: 1. a megalapozott hit: sok ember hisz valamiben, vagy hisz egyfajta istenben. Sajnos sok a hiszékeny ember. Ha a hitünknek nincs alapja, akkor abból csak tévhit lehet. A mi hitünk alapja Jézus Krisztus. 2. a hajótörött hit: akkor van hajótörés, ha félre tesszük az iránytűt, a lelkiismeretet. 3. a halott hit: vagyis a cselekedetek nélküli hit. Sokan mondják, hogy hisznek Istenben és Jézusban, ez mégsem látszik meg az életükön. 4. az igazi hit: attól igazi, valódi, hogy nem mesterkélt, nem képmutató. 5. a kicsiny hit: Istent kisebbnek látja a problémáknál, ezért hamar bepánikol. 6. nagy hit: erre vágyjunk. Négy ismertetőjele van: Isten szavára épül, kitartó, nem adja fel, önzetlen és a még meg nem lévő dolgokért is tudja dicsérni Istent. 7. egészséges hit: az egészséges tanítás által növekszik. Mindannyian át kellene gondoljuk, hogy vajon melyik hitféle jellemző ránk! 12 Kőlap 2010 december

13 A második előadás alatt a gyülekezet témakörében az Apostolok Cselekedeteit tanulmányoztuk, annak is az első néhány fejezetét. Három nagy témakört érintettünk: 1. Mi a gyülekezet, és milyen a kezdete? Megfigyeltük, hogy csak ott van gyülekezet, ahol Isten Fia és a Szentlélek munkálkodik, ahol elkötelezett emberek vannak, és ahol buzgón hirdetik és hallgatják az evangéliumot. Megállapítottuk, hogy milyen nagy kiváltság, hogy egy komoly gyülekezethez tartozhatunk, azon belül pedig egy közösséghez, a középifis bibliaórásokhoz. Azt is megállapítottuk, hogy a gyülekezet belőlünk áll. Vagyis mindenik középifis, de minden gyülekezeti tag fontos, hiszen mi vagyunk a Kövesdombi Református Gyülekezet. 2. Mi a gyülekezet feladata? Az első megállapításunk az volt, hogy a gyülekezet egyetlen nagy feladata az evangélium hirdetése. Minden más munka ennek van alárendelve: a diakónia, az adminisztráció, a gyerekek és az ifjak tanítása, stb. Az apostolok akárhova mentek, evangélizáltak, bizonyságot tettek. Másodszor megállapítottuk, hogy minden egyes gyülekezeti tagnak, aki megtért és megismerte Jézust személyes Megváltójaként, feladata és kötelessége bizonyságot tenni, Jézusról beszélni az embereknek. 3. Milyen nehézségek adódhatnak egy gyülekezetben? Láttuk azt is, hogy ahol Isten Lelke el kezd munkálkodni, ott a Sátán is minden erejével azon van, hogy a maga szétdobáló munkáját végezze. Vannak sértődések súrlódások minden gyülekezetben. A mi feladatunk megtartani az egységet a nehézségek ellenére is! Úgy érzem, áldott alkalom volt ez a bibliatanulmányozói hét. Nemcsak a középifisek tanultak, hanem én is, Zoli is, no meg minden résztvevő, hiszen egymás hite által épülhetünk. Reméljük jövő nyáron is lesz ilyen alkalom! (beszámolt Müller Lóránd lp.) 13 Kőlap 2010 december

14 MONDJÁTOK ISTENNEK: MILY CSODÁLATOSAK A TE MŰVEID Isten kegyelméből ezen a nyáron is lehetőségünk volt részt venni a gyülekezet által szervezet kiránduláson. Ezúttal Dél Erdélybe, pontosabban a hátszegi medencébe jártunk. Kicsi csapatunk Lőrincz János tiszteletes úr vezetésével korán reggel közös imádság után indult útnak. Első állomásunk a gyulafehérvári Római Katolikus templom és az érsekségi palota volt. Innen indultunk tovább Hátszegre. A nagy melegben egy hatalmas diófa árnyékába friss kaláccsal, hideg ásványvízzel és őszinte szeretettel fogadott Bódis Miklós tiszteletes úr és felesége. Ebéd után a templomban mondtunk köszönetet Istennek a gondviselésért és további áldását kérve indultunk tovább. Bódis Miklós tiszteletes úr vezetésével meglátogattuk Erdély legrégibb templomát Őraljaboldogfalván, ahol már csak egy lélek hallgatja vasárnaponként az Isten igéjét. Fájdalmas volt látni a környéken magyar népünk kihalásának nyomait, de biztatás volt látni a román keresztyénség megújulását. Mert az emberi hatalmak elmúlnak, de Isten hatalma soha el nem múlik. Az éjszakát a vajdahunyadi református gyülekezet vendégházába töltöttük. Másnap a reggeli áhitat után Zsargó János lelkipásztor vezetésével a várat tekintettük meg, majd egy kis elcsendesedésre mentünk az ősi, több mint 500 éves, református templomba. Innen indultunk tovább a Retyezát hegységben található Lolaia vízeséshez. Az itt látott természeti szépséget nem lehet szavakba önteni. Meghatottan énekeltünk a Nagy Istenem, ha nézem a világot kezdetű Hallelujás éneket. Szívünk örömmel volt tele, mert valóban láthattuk és tapasztalhattuk mindvégi utunk során: Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te. Köszönjük a kirándulást! (a beszámolót írta Demeter Anna gondozónő) HÍREK: -Ezúton szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani a gyülekezetünk honlapján a meghallgatható istentiszteleteket valamint egyéb olvasnivalókat. -A csütörtöki bibliaórák ezután délután 5 órától kezdődnek. ESKETÉS V IX. 11. között: Veres Csaba László és Szabó Imola Noémi Mészáros József Attila és Sütő Edit Mona Almasan László és Nagy Hilda Darabont Lázár Tamás és Bartha Cornelia Otilia Dániel Tibor és Orbán Erika Lars Juel és Ferenczi Mónika Kocsis István és Farczádi Dalma Bucur János László és Miklós Andrea Varga Károly és Gligor Csilla Craioveanu Robert és Varga Márta Ibolya Somodi Sándor és Janka Gizella Szeredai Tamás Levente és Nemes Orsolya Kádár Csanád Csaba és Jakab Gyöngyi Noémi 14 Kőlap 2010 december

15 KERESZTELÉS III XI. 7. között: Fogarasi Emese Andrea Pataki Nimród Albert Gál Vince Norbert Lengyel Szófi Fábián Ákos Buja Adrienn Szász Péter Kelemen Dániel Balázsi Zsombor Alszegi Boróka Imola György Bence Siménfalvi Sándor Balázs Katona Zsófia Téglás Anna Boróka Kiss Paula Bella Garda Gergő Gyarmati Anna Eliza Kiss Brigitta Fogarasi Bíborka Fekete Róbert József Varga Arnold Levente Kovács Gorboi Hanna Babos Emese KONFIRMANDUSOK IV. 18: Abodi Norbert Jakab Andrea Nagy Emese Benedekfi Tamás Jancsó Henrietta Nagy Róbert Császár Attila Köteles Csilla Szabadi Lajos Demény Edmond Kovács Róbert Zsolt Szántó Zsolt Roland Grosz Soma Benjamin Kucsván Zsolt Levente Tolnai Csaba Gyéresi Ibolya Kreszcencia Moldován Kovács Henrietta FELNŐTT KONFIRMANDUSOK IV. 3: Imreh Edit Péter István Szőcs Imola Gizella Péter Béla Szőcs Attila Sándor TEMETÉS III XI. 3. között: Böszörményi Nagy Jánosné szül.bordos Karolina 72 éves Aszalosné szül. Rácz Ilona 75 éves Suciu János 72 éves Boldizsár Zoltán 77 éves Tánczos Ferenc 57 éves Fekete József 86 éves Páll István 76 éves Bartháné szül. Bardoczi Éva 60 éves Ilyés Gábor 69 éves Barabás Imre 70 éves Kelemen János 81 éves Ráczné szül. Varga Katalin 84 éves Halász Józsefné szül.apa Julianna 65 éves Demeter Györgyné szül. Banga Rózália 77 éves Csatlós Szőcs Károly 59 éves Bajusz Lászlóné szül Osváth Piroska 90 éves Bereczki Gergely81 éves Ádám Árpád 80 éves Kodó Lajos 74 éves Demeter Éva 76 éves Bartha Pál 90 éves Mille Zoltánné szül.bodi Rozália 66 éves Simon Péter 82 éves Harkó Zsigmond 68 éves Köszonjük az eddigi egyházfenntartói járulékokat valamint az adójuk 2%-nak átutalását a Kövesdombi Református Egyház javára. A Kőlap továbbra is adományokból tartja fenn magát! Köszönjük az anyagi támogatásokat, sőt véleményeket is lehet leadni az irodán róla. 15 Kőlap 2010 december

16 16 Kőlap 2010 december

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely 5. osztály 1 Nagy Adél Zsigmond Júlia Ákosfalvi Gimnázium Ákosfalva 149 2 Demeter Dávid Levente Barabás Anna Tudor Vladimirescu Általános Iskola Marosvásárhely

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Numele şi prenumele Név 1 Bokor I. Botond-István 42 8.90 A0 S0 I0 A1 S1 I1 2 Zoltáni I.-Z. István 87 8.52 A0 A1 M0 M1 3

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba şi literatura maghiară Miercuri-szerda, 10 iunie-június 10.

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba şi literatura maghiară Miercuri-szerda, 10 iunie-június 10. Clasa a XII-a A Sala-106-terem 12,30-14 BALOGH K.A. HANNA BÁNYAI I. BORBÁLA BELENYESI I.L. HELGA-ANGELA BENKŐ A. BEÁTA-MÁRIA BÉRES J. JÁNOS BÖNDI Z.L. TAMÁS 14-15 BUKSA L. EMESE-TÜNDE CSATLOS L. ANDREA

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG May 31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN PHOENIX Cím: 1822 W. Vogel Ave, Phoenix, AZ Postacím: P.O. Box 83625, Phoenix, AZ, 85071 Telefon: 602-943-2539, Email:

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

5.Mikulás Futás - eredménylista

5.Mikulás Futás - eredménylista 10 km befutó eredménylista helyezés rajtszám név születési dátum település idő 1 3515 Csorba Sándor 1979 Budapest 36:54 2 3514 Hodovánszki Csaba 1986 Budapest 37:20 3 3517 Vajda Balázs 1978 Gödöllő 40:15

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben