MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2016) 792 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Negyedik eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról HU HU

2 Az uniós koordinátor közös cselekvési terve az EU Törökország nyilatkozat egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A menedékjog iránti kérelmek első fokon történő feldolgozása 1. A menedékjog iránti kérelmet feldolgozó személyzet nagyobb mértékű kiküldése a szigetekre: az EASO-nak a jelenlegi 39-ről január közepéig 100-ra kell növelnie a szigeteken és Korinthoszban szolgálatot teljesítő, a tagállamok által kiküldött ügyintézők számát. Az EASO-nak a jelenlegi 66-ról január közepéig 100-ra kell növelnie a tolmácsok számát. A tagállamoknak gyorsan reagálniuk kell az ügyintézők és tolmácsok iránti további kérelmekre. A görög menekültügyi szolgálatnak a jelenlegi 65-ről január közepéig 100-ra kell növelnie a szigeteken szolgálatot teljesítő munkatársainak számát. 2. A dublini családegyesítési ügyek feldolgozása: A görög menekültügyi szolgálatnak eseti alapon és az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. cikkének maradéktalan tiszteletben tartása mellett meg kell vizsgálnia a 4375/2016. törvény 55. és 56. cikke (a 2013/32/EU irányelv 33. cikke) szerinti elfogadhatatlansági eljárás alkalmazását a dublini családegyesítési ügyekre a Törökországba való esetleges visszatérés céljából, feltéve hogy az EASO és a tagállamok eljuttatják hozzá azokat a vonatkozó információkat, amelyek: a) elegendő jogbiztonságot nyújtanak a Törökországból kiinduló/törökországban történő családegyesítés lehetőségeiről; valamint b) lehetővé teszik a fent említett vizsgálatot. Az igényelt információknak mindenekelőtt a Törökországból kiinduló vagy Törökországban történő családegyesítési jogra kell vonatkozniuk amennyiben a családegyesítésről szóló irányelve erre nem terjed ki (olyan családtagok esetében, akiket egy tagállam által oltalmazottként ismertek el), a tagállamok nemzeti joga, valamint Törökország nemzeti joga alapján. A görög hatóságoknak el kell fogadniuk az ahhoz szükséges rendelkezéseket, hogy a 4375/2016. törvény 60. cikke (4) bekezdésének f) pontját alkalmazhatóvá tegyék a dublini családegyesítési ügyekre. 3. A kiszolgáltatott személyek ügyeinek feldolgozása: A görög menekültügyi szolgálatnak eseti alapon és az Európai Unió Alapjogi Chartája 6. és 7. cikkének maradéktalan tiszteletben tartása mellett meg kell vizsgálnia a 4375/2016. törvény 55. és 56. cikke (a 2013/32/EU irányelv 33. cikke) szerinti elfogadhatatlansági eljárás alkalmazását a kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezőkre a Törökországba való esetleges visszatérés céljából. A görög hatóságoknak meg kell vizsgálniuk, hogy a 4375/2016. törvény 60. cikke (4) bekezdésének f) pontját alkalmazni lehetne-e a kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők ügyeire, a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban. 2

3 Az EASO-nak releváns információkat kell szolgáltatnia a görög menekültügyi szolgálat számára, különösen a kiszolgáltatott személyekkel való bánásmód tekintetében, ami lehetővé tenné a fent említett vizsgálatot. 4. A meghallgatások és a menedékjog iránti kérelmek értékelési eljárásainak gyorsítása: A görög menekültügyi szolgálatnak az EASO támogatásával ügykategóriák szerinti bontást kell bevezetnie a sebesség és a minőség fokozása céljából (pl. új érkezők és hátralékos ügyek; állampolgársági klaszterek elfogadhatóság szerint, alacsony és magas elismerési jogosultság). A görög menekültügyi szolgálatnak az EASO támogatásával olyan meghallgatásés döntés-támogatási eszközöket kell bevezetnie, mint például származási ország specifikus iránymutatások vagy szöveges elemek. A görög befogadási és azonosítási szolgálatnak az EASO teljes körű támogatásával folytatnia kell a migránsok tájékoztatását a jogaikról, kötelezettségeikről és a rendelkezésre álló lehetőségekről, valamint a megfelelő eljárásokhoz, különösen a menekültügyi eljáráshoz kell irányítania őket, és gondoskodnia kell a releváns nyomon követésről. A hatóságoknak tovább kell erősíteniük a menekültügyi eljárásban való együttműködés hiánya esetére előirányzott következmények érvényesítését, valamint gondoskodniuk kell arról, hogy amíg a kérelem elbírálása folyamatban van, ismert legyen a menedékkérők tartózkodási helye (beleértve a zárt központok alkalmazásának lehetőségét is), továbbá hogy a megjelenés elmulasztása (hallgatólagos visszavonás) esetén megszüntessék a menekültügyi eljárást. A görög hatóságoknak az EASO támogatásával csökkenteni kell a menedék kérelmezésére vonatkozó szándék kifejezésre juttatása és a menedékjog iránti kérelem tényleges benyújtása közötti időtartamot, összhangban a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével ( mielőbb ). 5. Az alacsony elismerési aránnyal rendelkező származási országokból érkező kérelmezőkre vonatkozó jogosultsági eljárás fenntartása és további gyorsítása. A görög menekültügyi szolgálatnak az EASO támogatásával adott esetben fenn kell tartania és tovább kell gyorsítania a kérelmezőkre vonatkozó jogosultsági eljárást. A koordináció, az igazgatás, a biztonság és védelem javítása a szigeteken 6. A biztonsági és védelmi intézkedések javítása a szigeteken: A görög rendőrségnek az Európai Határ- és Parti Őrség pénzügyi támogatásával fokoznia kell a rendőrtisztek megszakítás nélküli jelenlétét a befogadási és azonosítási központokban, amennyiben ezt a körülmények szükségessé teszik. A befogadási és azonosítási szolgálatnak a görög rendőrség támogatásával fokoznia kell a befogadási és azonosítási központok bejáratánál végzett ellenőrzések intenzitását, és az uniós fogadóállomásokon található szállások területén végzett járőrtevékenységet. A görög rendőrségnek fokoznia kell az idegenrendészeti fogdákban végzett ellenőrzések intenzitását. A görög rendőrségnek a befogadási és azonosítási szolgálattal együttműködve biztonsági és kiürítési terveket kell készítenie és tesztelnie az uniós 3

4 fogadóállomásokon jelen lévő valamennyi szereplő, különösen az uniós szervezetek bevonásával. A befogadási és azonosítási szolgálatnak erősítenie kell a biztonsági infrastruktúrát (körülhatároló kerítés, állampolgárság szerint szétválasztás stb.) annak érdekében, hogy megkönnyítse a közrend fenntartását, valamint hogy a görög rendőrség támogatásával biztosítsa a táborokban jelen lévő személyek és vagyontárgyak teljes körű ellenőrzését. A görög hatóságoknak továbbra is biztonságos területeket kell biztosítaniuk a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportoknak, különösen a kísérő nélküli kiskorúaknak, és gyermekvédelmi tisztviselőket kell kinevezniük. A görög hatóságoknak az Európai Határ- és Parti Őrséggel együtt fel kell térképezniük, hogy milyen módon lehetne tovább bővíteni az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által nyújtott támogatás jellegét, az Ügynökség megbízatásának keretei között. 7. Állandó koordinátorok kinevezése az uniós fogadóállomásokra: A görög hatóságoknak állandó koordinátorokat kell kinevezniük az uniós fogadóállomásra, akik a lehető leghamarabb (legkésőbb december közepéig) elfoglalják beosztásukat az uniós fogadóállomásokon történő általános koordináció és igazgatás biztosítása céljából. A görög hatóságoknak mielőbb (legkésőbb január közepéig) el kell fogadniuk az uniós fogadóállomásokra vonatkozó eljárási standardokat. A menekültügyi jogorvoslati kérelmek másodfokon történő feldolgozása 8. A fellebbviteli bizottságok számának növelése: A görög hatóságoknak a jelenlegi 6-ról december végéig 13-ra, februárig pedig 20-ra kell növelniük a fellebbviteli bizottságok számát. 9. Az egyes fellebbviteli bizottságok által hozott határozatok számának növelése: A fellebbviteli bizottságoknak függetlenségük sérelme nélkül az alábbiak révén növelniük kell az egyes bizottságok által hozott határozatok számát: a) jogi segítségnyújtás igénybevétele a határozatok megszövegezésekor b) a bizottságok szakosodása, valamint c) a bizottsági tagok teljes munkaidős részvételével kapcsolatos lehetőség kihasználása. A görög hatóságoknak mielőbb el kell fogadniuk a szükséges jogi rendelkezéseket. A jogorvoslati szintek korlátozása a menekültügyi eljárás keretében 10. A görög hatóságoknak meg kell vizsgálniuk annak lehetőségét, hogy a menekültügyi eljárás keretében korlátozzák a jogorvoslati szintek számát, a görög Alkotmány és a 2013/32/EU irányelv 46. cikkének maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A Törökországba és a származási országokba való hatékony visszatérés biztosítása 11. Az Európai Határ- és Parti Őrség szükséges mértékű kiküldéseinek fenntartása: A tagállamoknak és az Európai Határ- és Parti Őrségnek gyorsan reagálnia kell a további kiküldések és szállítási eszközök iránti igényekre, amelyek amiatt válnak szükségessé, hogy növekszik a visszatérési műveletek és a visszatelepülők száma. 4

5 A görög hatóságoknak amennyiben a körülmények azt lehetővé teszik a szállítás iránti pontos igényfelméréseket kell benyújtaniuk. A görög hatóságoknak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel együtt fel kell térképezniük, hogy milyen módon lehetne tovább bővíteni az Európai Határ- és Parti Őrség által nyújtott támogatás jellegét, az Ügynökség megbízatásának keretei között. 12. A szökés veszélyének korlátozása: A görög hatóságoknak közvetlen prioritásként világos és pontos regisztrációs és ügykövetési (beleértve különösen a pontos helyszínt és a folyamatban lévő eljárásokat) rendszert kell fenntartaniuk a befogadó központokban és idegenrendészeti fogdákban tartózkodó valamennyi irreguláris migráns esetében, hogy megkönnyítsék a visszatérési eljárások megtervezését és végrehajtását. A görög hatóságoknak az EU pénzügyi és technikai támogatásával elektronikus egyedi ügykövetési rendszert kell bevezetniük, amelyet minden érintett hatóság lekérdezhet. A görög hatóságoknak lehetőség szerint az Európai Határ- és Parti Őrség támogatásával továbbra is aktívan érvényt kell szerezniük a szigeteken tartózkodó migránsok számára előírt földrajzi korlátozásoknak. 13. Az önkéntes visszatérési és visszailleszkedési program (AVRR) bővítése a szigeteken. Az IOM-nak az EU támogatásával fokoznia kell azokat a kampányokat, amelyek arra irányulnak, hogy a lehető legkorábbi szakasztól népszerűsítsék az AVRR-t a migránsok körében. A görög hatóságoknak meg kell szüntetniük a szigetekről való gyors önkéntes visszatérés adminisztratív akadályait (különösen a Törökországnak címzett önkéntes visszatérési kérelmek tekintetében). Görögországnak a körülményeknek megfelelően maradéktalanul ki kell használnia a visszatérésre vonatkozó uniós finanszírozású programok által kínált pénzügyi támogatás és technikai segítségnyújtás lehetőségeit. 14. Kiutasítási határozatok kiadása a visszatérési eljárás korábbi szakaszában: A görög rendőrségnek az elsőfokú elutasító menekültügyi határozatra vonatkozó értesítéssel egyidejűleg kiutasítási határozatot kell kiadnia, amennyiben a kiutasítási határozat csak a menekültügyi eljárás lezárását követően lép hatályba, és a kérelmező már nem jogosult Görögországban maradni. 15. A visszatéréssel kapcsolatos uniós együttműködés intenzitásának fokozása: Görögországnak, a Bizottságnak, az Európai Határ- és Parti Őrségnek és az uniós visszatérési programoknak aktívan együtt kell működniük a származási országokba történő kitoloncolások számának növelése céljából. Görögországnak nemzeti munkafelületet kell kialakítania az uniós integrált visszatérés-kezelési alkalmazásban (IRMA). A Bizottságnak és a tagállamoknak továbbra is diplomáciai támogatást kell nyújtaniuk a származási országokba, így Pakisztánba, Bangladesbe, és a Maghreb-országokba való tényleges visszatérések megkönnyítése céljából. 16. A hatályos visszafogadási megállapodások és egyezmények maradéktalan kihasználása 5

6 Görögországnak az Európai Bizottság és az uniós tagállamok aktív támogatásával fokoznia kell a visszafogadási megállapodások és más hasonló egyezmények keretében kifejtett visszafogadási tevékenységet az irreguláris migránsoknak különösen Pakisztánba (uniós visszafogadási megállapodás) és Afganisztánba ( közös előrelépés program) történő visszaküldése céljából. Az Európai Határ- és Parti Őrségnek támogatnia kell az ennek eredményeként végrehajtott visszatérési műveleteket. Elegendő további befogadási és őrizeti kapacitás kialakítása a szigeteken 17. A görög hatóságoknak uniós támogatással és lehetőség szerint együttműködve a helyi hatóságokkal az Európai Bizottság javaslatának megfelelően további befogadási kapacitást kell kialakítaniuk és fejleszteniük kell a meglévő intézményeket akár oly módon, hogy bővítik a jelenlegi létesítményeket, akár úgy, hogy új létesítményeket fejlesztenek ki vagy a bérlési program keretében. 18. A görög hatóságoknak uniós támogatással és lehetőség szerint együttműködve a helyi hatóságokkal az Európai Bizottság javaslatának megfelelően mielőbb elegendő őrizeti kapacitást kell kialakítaniuk a szigeteken. Az illegális határátlépések megelőzése az északi határszakaszokon 19. Az Európai Határ- és Parti Őrség tisztségviselőinek kiküldése az Albániával és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal közös északi határszakaszokra. Az Európai Határ- és Parti Őrségnek pozitív választ kell adnia, és a lehető leghamarabb végre kell hajtania a tisztségviselőknek az északi határszakaszokra való kiküldését. Ha az Európai Határ- és Parti Őrség felhívásaival kapcsolatos hiányok továbbra is fennállnak, az új Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség gyorsreagálású tartalékállományát és határvédelmi csapatait fogják bevetni, amint azok működőképessé válnak. Az Európai Határ- és Parti Őrségnek a görög hatóságok kérésére finanszíroznia kell a görög rendőrség rendőrtisztjeinek az északi határszakaszokra való kiküldését. Az áthelyezés felgyorsítása 20. A tagállamok áthelyezési felajánlásainak növelése: A tagállamoknak kapacitásallokációjuknak megfelelően növelniük kell áthelyezési felajánlásaikat, és arra kell törekedniük, hogy 2016 decemberétől havonta tegyenek felajánlásokat. Az a cél, hogy 2016 decemberére havi legalább fővel kapcsolatban tegyenek felajánlást, és fokozatosan növeljék ezeket a felajánlásokat, hogy 2017 áprilisára elérjék a havi áthelyezéssel kapcsolatos célértéket. 21. Az áthelyezések tényleges megvalósításának fokozása: A tagállamoknak havi rendszerességgel kell áthelyezéseket végezniük, valamint 2016 decemberére legalább re, 2017 áprilisára pedig legalább re kell növelniük a Görögországból történő áthelyezési célú átadások számát, és fokozatosan tovább kell növelniük a havi áthelyezések mennyiségét. 6

7 A tagállamoknak be kell tartaniuk az áthelyezési határozatban ((EU) 2015/1523 tanácsi határozat) megállapított határidőket és eljárásokat, valamint a vonatkozó áthelyezésről szóló jegyzőkönyvet, mindenekelőtt a 10 munkanapos válaszadási határidőt, az elfogadást legfeljebb 50 fős csoportok tekintetében kell küldeniük, rugalmasságot kell tanúsítaniuk a repülőjáratok megszervezése tekintetében, el kell kerülniük a késedelmeket az elfogadott áthelyezést kérelmező személyek átadása terén, fokozniuk kell az összekötő tisztviselők bevonását a kulturális orientációs tevékenységekbe és a tájékoztatásnyújtásba, valamint gondoskodniuk kell az elutasítások megfelelő indokolásáról a görög rendőrség által biztosított biztonsági kapcsolattartás útján. A tagállamoknak ki kell alakítaniuk a szükséges befogadási kapacitásokat, többek között a kísérő nélküli kiskorúak számára, hogy lehetővé tegyék a már meglévő kérelmezők áthelyezését a kapacitásallokációjuknak megfelelően. A görög hatóságoknak további áthelyezési létesítményeket kell kialakítaniuk (vagy a meglévőket kell áthelyezési létesítménnyé alakítaniuk) a görög menekültügyi szolgálat megnövekedett feldolgozási kapacitásának, és a tagállamok fokozatosan növekvő áthelyezési felajánlásainak megfelelően. Az IOM-nak tovább kell növelnie feldolgozási kapacitását a havi átadással kapcsolatos új célértékeknek megfelelően. A finanszírozás és megfelelő technikai támogatás biztosítása 22. A migráció tekintetében rendelkezésre álló finanszírozás maximális felhasználásának és a felhasználás szoros ellenőrzésének biztosítása: A görög hatóságoknak a Bizottság támogatásával minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk ahhoz, hogy haladéktalanul biztosítsák a belügyi alapok (Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és Belső Biztonsági Alap) keretén belüli görög nemzeti programok finanszírozási eszközeinek maradéktalan és hatékony felhasználását. A görög hatóságoknak könnyen elérhetővé kell tenniük a szükséges társfinanszírozást a nemzeti költségvetésben. A görög hatóságoknak mielőtt el kell küldeniük a Bizottság számára a nemzeti programok végrehajtásáról szóló cselekvési tervet. A görög hatóságoknak és a Bizottságnak hamarosan véglegesíteniük kell a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap felülvizsgált nemzeti programjait, amelyeket a Görögországot érő új kihívások, többek között az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásának figyelembevételével igazítottak ki. 23. Szükség esetén a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap nemzeti programjainak kiegészítése: A Bizottság szükség esetén a továbbiakban is kiegészítő finanszírozást (sürgősségi segély, humanitárius támogatás, stb.) és technikai támogatást nyújt Görögországnak az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásához. 7

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata

Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata Valletta, 2017. február 3. (OR. en) Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata a migráció külső vonatkozásairól: a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonal kezelése 1. Üdvözöljük és támogatjuk

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 18. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 18. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. 18. (OR. en) 13453/16 ADD 3 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. 18. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató ASIM 137 ACP

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket. Európai Tanács Brüsszel, 2016. március 18. (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 FEDŐLAP Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Tárgy: Az Európai Tanács ülése (2016. március 17. és 18.)

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 18034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 108. szám A Kormány 203/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 25. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 25. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 25. (OR. en) 5465/17 SCH-EVAL 24 FRONT 24 COMIX 45 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 26. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 222 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Európai Menekültügyi Alap 2010. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2010. április 6. Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

A pozsonyi nyilatkozat

A pozsonyi nyilatkozat Pozsony (Bratislava), 2016. szeptember 16. A pozsonyi nyilatkozat Az európai projekt szempontjából kritikus időszakban találkozunk ma Pozsonyban (Bratislavában). A 27 tagállam pozsonyi csúcstalálkozójának

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.) 2007.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/45 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA (2007. május 23.) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében

Részletesebben

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Az Alapjogokért Központ megvizsgálta a hazai, illetve az európai uniós menekültjog egyes részletszabályait. Az elemzés során a Központ arra a megállapításra

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (3) bekezdésére, L 248/80 A TANÁCS (EU) 2015/1601 HATÁROZATA (2015. szeptember 22.) a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás? o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek száma lényegében évek óta változatlan:

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 604/2013/EU RENDELETE (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok

Részletesebben

T/5416. számú. törvényjavaslat

T/5416. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5416. számú törvényjavaslat az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.28. COM(2016) 635 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a schengeni térség általános működését veszélyeztető kivételes körülmények fennállása

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. szeptember 3. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0125 (NLE) 11161/15 ASIM 67 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 22. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 22. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. szeptember 22. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0209 (NLE) 12098/15 ASIM 87 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

I. MIGRÁCIÓ Külső dimenzió

I. MIGRÁCIÓ Külső dimenzió Európai Tanács Brüsszel, 2016. december 15. SN 97/16 Az Európai Tanács következtetései a migrációról, Ciprusról és Ukrajnáról (2016. december 15.) I. MIGRÁCIÓ Külső dimenzió 1. Az Európai Tanács emlékeztet

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 103 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 29 113. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD) 3.4.2009

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 29 113. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD) 3.4.2009 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD) 3.4.2009 MÓDOSÍTÁS: 29 113 Jelentéstervezet Jeanine Hennis-Plasschaert (PE420.177v01-00) egy harmadik ország

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 13. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 13. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 13. (OR. en) 12295/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 47 JAI 684 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV Tárgy: Az Európai Unió Tanácsának 2015. szeptember 22-én Brüsszelben

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk 2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/261 7. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány III-434. cikke szerint

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 31.1.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Harry Nduka nigériai állampolgár által benyújtott 0256/2011. számú petíció az Egyesült Királyságban való maradásának

Részletesebben

Európai Migrációs Hálózat (EMH)

Európai Migrációs Hálózat (EMH) Európai Migrációs Hálózat (EMH) EMH Tanulmány 2014 Magyarország Jó tagállami gyakorlatok a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárai kiutasításának és visszailleszkedésének tekintetében: A

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról A jogalkotásról

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, II. MELLÉKLET JOGI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

Menekültügyi válság: Az Európai Bizottság határozott fellépése Kérdések és válaszok

Menekültügyi válság: Az Európai Bizottság határozott fellépése Kérdések és válaszok Európai Bizottság - Tájékoztató Menekültügyi válság: Az Európai Bizottság határozott fellépése Kérdések és válaszok Strasbourg, 2015. szeptember 9. Miről szól az európai migrációs stratégia? A migráció

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Munkaprogram 2014-2016

BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Munkaprogram 2014-2016 BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Munkaprogram 2014-2016 1 / 47 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK... 4 POTENCIÁLIS TÁMOGATÁSIGÉNYLŐK

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM AZ EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 3.8.2010 MUNKADOKUMENTUM a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13

2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13 2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13 A TANÁCS 2005/85/EK IRÁNYELVE (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól AZ

Részletesebben

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

2013. évi törvény. az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2013. évi törvény. az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2013. évi törvény az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más törvények jogharmonizációs célú módosításáról 1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/BA/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

Pályázati felhívás helyszíni tisztviselői állás betöltésére (ideiglenes alkalmazott, AD 6) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnál (EASO)

Pályázati felhívás helyszíni tisztviselői állás betöltésére (ideiglenes alkalmazott, AD 6) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnál (EASO) Pályázati felhívás helyszíni tisztviselői állás betöltésére (ideiglenes alkalmazott, AD 6) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnál (EASO) HIV.: EASO/2016/TA/015 Kihirdetés Feladatkör megnevezése

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve a 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2016. évi munkaprogramja és az Alap végrehajtására vonatkozó finanszírozási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 751 végleges 2011/0366 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti igazgatás 2. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával 1 / 45

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával 1 / 45 AZ ÖNKÉNTES HAZATÉRÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS: A HATÓSÁGOKKAL KAPCSOLATBAN NEM ÁLLÓ IRREGULÁRIS MIGRÁNSOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL LEHETSÉGES MÓDJAI MAGYARORSZÁG 2015 Az Európai Unió Menekültügyi,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

MENEDÉK MIGRÁNSOKAT SEGÍTŐ EGYESÜLET

MENEDÉK MIGRÁNSOKAT SEGÍTŐ EGYESÜLET A Menedék Egyesület állásfoglalása a menedékkérők helyzetére vonatkozó szabályok 2017 elején tervezett további szigorításáról A Menedék Migránsokat Segítő Egyesület aggodalommal fogadta a Kormány által

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 271 final 2016/0131 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

(2010/C 67 E/11) 2003/9/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról szóló november 26-i bizottsági jelentésre (COM(2007)0745),

(2010/C 67 E/11) 2003/9/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról szóló november 26-i bizottsági jelentésre (COM(2007)0745), C 67 E/94 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.18. A menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló 2003/9/EK irányelv végrehajtása az EU-ban: a LIBE bizottság 2005 és 2008 közötti

Részletesebben

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 London, 2012.07.27. Az iránymutatás jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben