Gondolatok. A Tudva tudásról, és a Lélek megtestesüléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok. A Tudva tudásról, és a Lélek megtestesüléséről"

Átírás

1 Gondolatok A Tudva tudásról, és a Lélek megtestesüléséről Mert amit ma élünk, az előzmények hosszú sora. S az ember ha tudó is, csak azt tudja, amit felfedez, a TUDAT kelyhéből. S meríthet hozzá saját mezejéből. De mivé lenne a világ, ha megmutathatná isteni akaratát? Mily rend honolna, s mily értelem nyílna, ha a tudás oly fokozata bontakozhatna ki e földi világban, hogy az ember Önnön tudatára ébred? S tisztába kerül nem csak Lelkének törekvésivel, hanem Önnön szellemi leg-lényegével. Ha tudhatná, ha megértené, miért éppen most, és éppen ezzé érett az Ő becses személye? Tökéletes Égi Lénye miért választotta így e földi létet? Mit alkothat ez által, s mennyi szépet? Milyen csoda származhat belőle, ha meg-emberesül e földi térbe? Időt, teret választ magának. Mi a lényege a mának? Mi a most akarata? Mi hajtja a térbe újra? Mi a Földi élet varázsa? Mi végre vállalja a szűkös testi formát? Mit remél, és miben várja, tudja, jutalmát? Sokat gondolkodtam azon, amit a fenti sorok jelentenek. S keresem a válaszokat a kérdésekre. Miképpen tárhatjuk fel, és érthetjük meg létezésünk titkát? Miért testesül meg az a sok nagyszerű életenergia, amit észlelünk magunk körül nap, mint nap? S miért e sok szenvedés mégis? Miért zárjuk magunkat újra, és újra olyan testbe, melynek képességei halvány másai csupán valódi nagyszerűségünknek? Mi az, amit NEM TUDunk a testi létezés lényegéről? Lehetetlen, hogy ez csupán egy törzsfejlődéssel együtt járó, biológiai halmazrendeződés legyen, némileg fejlett gondolkodási képességgel megkoronázva. Gaia bölcsebb annál, mint sem az állatok fölé kívánt tenni egy tudatossággal gondolkodni képes egyedet. Gaia Önnön magát, saját nagyszerűségét jelenítheti meg az Emberben. Önnön MAGjának kiteljesedett, szólni képes, fogalmakat ismerő magát. Mondhatnánk, az életformák eonokon át történő finomításának esszenciája, tudása jelenik meg az emberi létforma kifejeződésében. Saját nagyszerűségét formálta meg az emberben. Saját tudatának, verbalitásra, közlésre is alkalmas kinyilatkozását, az Isteni jelleggel megtermékenyítve, közös akarattal teremtve az anyagba öntött forma, és a Szent Szellem közös munkájában. Ahogy az emberi születés csodájában élheti meg, az Emberi minőség a leg-lényeget. Két ember testet öltött szövetségét, mely két külön egyed részének találkozásából, az EGYESÜLÉSBŐL származó gén-találkozás következtében, egy pontos szoftver vezérletével, röpke 9 hónap alatt, reprodukálja ön-mag-ját. A semmiből életre képes szerkezetet létrehozva. Ám mindez csak az egyik fele. Az anyagot tudja az ember létre hívni. De a fenti hatalom nélkül, ez gyakorlatilag életképtelen. Hiszen ha a fenti minőség nem ad szabad utat, akkor kifejlődik bár, de élettelen, halott test születik. A szexualitás, az elcsábítás, csak a test létrehozása. Az egyik fél. Az ösztön orientált réteg.

2 Még mindig Isten kezében van az Élet. Az ember csupán az anyagot uralhatja, azt is mértékkel. Kordában van tartva az Ön-tudata. Elég az elemek hatására gondolni. Mi is történik, ha például Gaia megrázza magát. A lényeget, az élőt, a magasabb rendszer dönti el. Mind a mai napig! Szikráit, morzsáit ugyan érzékeljük zsenialitásunknak. Néhanapján. De összegezni, megőrizni a csodát, egyedül nem tudjuk. Miért veszítjük el újra, és újra a fonalunkat? Miért romboljuk önnön sorsunkat, és egymás életét, környezetét kicsinyes gondolkodással, szűklátókörűséggel, sokszor önmagunkat, és közvetlen szeretteinket is mélyen megbántva, számosakat kockáztatva, gyakorta veszélybe sodorva? Az emberiség önbünteti-e magát, mert öntudatlan állapotában, a rész tudás állapotába tette mag(j)át, az Alma történetével? De nem vált Istenné. Csak a formát vált képessé létre hozni. A bűn fogalma. A Mennyek Országából, a Föld világába érve, a Föld, mint a gyönyörű ékszer, a Kék bolygó, a KÉK GYÉMÁNT, smaragd berakásokkal, ragyog az Univerzum éjkék palástján. És Isten, még mindig elkápráztatva nézi, gyönyörködik Gaia tökéletességében. Honnan tudom? Mert még mindig érkeznek a Földre, a megtestesült fényességek. Nap, mint nap érkeznek. Besározódnak, amint alakot öltenek. Egy sem bűntelen. Ádám, és Éva, az ős-szülők bűnét mindenki hordozza magában. Tanítják az írásokban. Évának sokat, nagyon sokat kellett szolgálnia, hogy Isten megbocsásson neki. Hogy meg merte szegni az isteni parancsot. Bár talán, csak a tudatlanság bűnébe esett. De mindannyian hordozzuk magunkban mindezt. Minden létezésünkben, minden emberi megtestesülésünkben át kell élnünk, át kell lépnünk a születés kapuját. Mindenek, ki a Földre, emberi testbe születnek. Azonban lassan telik a mérték. A szolgálat mértéke. Mert egyre több ember emlékezik, emlékezhet vissza arra, hogy kicsoda ő valójában? Szépen lassan ÖN- TUDATÁRA ébredhet a világ, és benne az Isteni jelleg. A MEGNYILVÁNULT TERETMTŐ. Mert ő csak a látható világban hagyta látszólag- magára az Embert. Honnan tudom? Onnan, hogy naponta születik meg, naponta új esélyt adva az ÉLET. A megtermékenyített anyagba formált, lélekkel, tudattal rendelkező Létezés. Ám valami még történik Család és szervezetállító tanácsadóként is évek óta azt kutatom: hogyan juthatunk előbbre? Nem csupán a módszer fejlesztése foglalkoztat. A statisztikai adatok szerint az állítás, mint módszer 92%-os hatékonysággal segít. Ez rendkívül magas szám. A statisztikai eredmény annak alapján született, hogy megvizsgálták azokat az eseteket, amikor a kliens az állítását követő egy évben visszajelezte a változásokat az életében. De engem első pillanattól kezdve a maradék 8% érdekelt. Mi van velük? Miért nem hozott eredményt náluk az, ami 10-ből 9 embernek segít? Több éve végzem a kutatást a kollektív tudatban lévő mintákkal. Figyelem ezek megjelenési formáit, és vissza-hatását a családi mintában, és az egyéni élet, és sorsmintában. Keresem a tudatalattiban lévő jó minták felszabadító elemeit.

3 Ismerkedem mindevvel. Miképpen lehet ezáltal az embernek segíteni? A megváltásokat meglelni? A családlélekben, s ennek következtében a személyes sorsokban, a korábbi generációs tagok döntéseinek, vállalásainak, esküinek utódokra nyomatékolt terhét megszüntetni. Kinek a szabad akarata, ami megjelenik a generációs folyamban, mint tudattalan, fel nem ismert ható tényező, egy egy klán sorsát szinte irányítva, akár évszázadokon át is? Minden oda született sorsát egy felé haladó mederbe terelve át. Meddig szabad az akarat? És kié szabadabb? A döntést, vállalást meghozóé ténylegesen érzékelhetővé, láthatóvá válik, az utódok sorsmintáiban felfedezhető kötelező irányok megjelenésében. Akkor is, ha az utód, évszázados messzeségekből már nem is látja, nem is ismeri a fogadalmat, és létezése tényét sem! Csupán egy számára érthetetlen, értelmezhetetlen megakadás háló, hatás sorozatával találkozik az egyén szintjén. Mely fogadalom beválthatósága a mai időben, gyakran eleve kudarcra ítélt. Hiszen a lecke adott, a hajtó ereje sorsszerű, élethelyzetek sorát generálja. Azonban a tér-idő kontinuum megváltozása okán, az évszázados, évezredes fogadalom tette-alkotta törvények, és ebbéli kötelezettségek, már beválthatatlanok. A társadalmi, és jogrendváltozások miatt is. Amiről természetesen a fogadalmat, és ezáltal a családtagokra törvény(!) erejű vállalásokat tévő, mit sem tudott a maga idejében. Ő a maga által ismert törvényszerűségek, és a saját szabad akarata szerint tette, amit jónak látott. És szinte biztos, hogy csak a saját meggyőződése szerint cselekedett! Úgy, ahogy éppen lelkéből, meggyőződéséből, elhivatottságából, akár morális tudásából fakadó Lelki-ismerete miatt neki kellett tennie. Hány generáción át ível egy erős akaratú, domináns, sors-alakító személy, meghatározó akarata egy családban? És milyen hatása van, lehet ennek, a mai formájában kialakult társadalmi viszonyoknak, erővonalaknak? Kik vagyunk mi valójában? Mi a dolgunk a világban, ha lefejtjük magunkról az elődeink sors-alakító, törvényt tevő mintázatát? Kik vagyunk mi a kollektív sorstörténet, egyéni életeket befolyásoló, alakító drámái nélkül? Mi a Földi létezés valódi célja? Ebbéli kutató munkám során fogalmazódott meg bennem a Mag-Lélek fogalma, e munka során kerültem kapcsolatba vele. Akkor találtam rá, amikor kerestem azt a fogalmat, ami a leginkább lefedi az energiát, ami meg kíván testesülni egy adott életben. Annak a valaminek a nevét, ami úgy döntött, Én lesz ebben a konkrét törvényszerűségek mentén szerveződő életben. A Mag-Lélek több, mint aminek elsőre látszik. A Mag-Lélek az az abszolút, ami mindig van, és mindig is létezett. Ami tudattal, tudással rendelkezik. Az a szubsztancia, amely minden korábbi élet összességét és talányát ismeri. És ennél is több. Az az erő, ami az első, a legelső megtestesülésében érintkezett az anyaggal. A döntések terével. Amikor a tervező asztalról kikerült a TERV, a gyártó bázisra. Amikor megszületett a MINTA DARAB. Az első, a mindenekfeletti, a mindent tudó, ugyanakkor egyedi, és önmagában is megismételhetetlen.

4 Az egy és oszthatatlan, megtestesülni vágyó, önmagát differenciálni kívánó erős tudat. Mely képes, és alkalmas az egyedivé válás útjára lépni. S ami minden egyes megtestesülés végével megújulva-kiteljesedve, saját nagyszerűségét, színeit újabb rétegekkel megsokszorozva finomítja, alakítja önmagát. S ez által mindig, és folyamatosan megújul, és fejlődik a világ. Ami ő maga, és mégsem azonos vele. Ami önnön magának saját tengelye. Ami körül forog erő zuhataga. Ami saját magából Mag, és Magja. S mert a magyar a Mag népe, mi más is lehetne szenvedélye, mint olthatatlan szomjjal kutassa fel Önnön Magját? S megváltozhat ez által a földi világ? Az úttal, ami a Hazaérkezést indukálja. Mindebben, ami ebből a megfigyelő munkából megszületett, összeér minden eddigi tudásom. Mely csupán kezdőpontja, az origója a további munkálkodásnak. Úgy kezdődött, hogy kértem. Ahhoz a misztikus, láthatatlan, az Ember számára elmével fel nem érhető Valamihez fordultam, ami túl van az emberi kompetencián. Ami hatalmasabb, szeretettelibb, és megbocsájtóbb az embernél. Senki sem tudja pontosan mi az. Sok névvel illetik, sokféleképpen szólítják. És az emberek leginkább akkor fordulnak hozzá, amikor elérkeznek saját határaikhoz. Amikor az intellektusukkal, a tanult mintáikkal, a fejükből hozott döntéseikkel, és azok következményeivel már egyáltalán nem boldogulnak. Amikor utat tévesztenek, vagy kilátástalanná válik minden igyekezetük, Önnön megtartásukra. Amikor saját magukról tévesen alkotott Isten képük sötét tudatuk kútjába hullva, szertefoszlik minden álmuk, s kezdhetik újra összeszedni Önmaguk Magját. Mesterképesített tanácsadó vagyok. Ez azt jelenti, sokat tanultam a mezőről, a Hellinger által felismert, és formába öntött törvényszerűségekről. A szeretet rendjeiről. Az adok-kapok egyensúlyának szükségszerűségéről. Az odatartozás, a klánhoz való jog belsőt feszítő szükségességéről, kényszerítő erejéről. Kértem azt a megfoghatatlan, mégis sokszor bölcsnek mutatkozó erőt, hogy hozza vissza ide az én Lelkemet, mert én most ITT vagyok. És ha mi ketten nem vagyunk egy helyen, ha a Lélek máshol jár, másra figyel, mert fontosabbnak tartja az ősökkel való együttlétet, mint az emberi megtestesült élettel azonossá válni, akkor nagy a baj. A családállítások, és a szervezetállítások is ezt mutatják. Mert ha a Lélek nincs egységben a szellemmel, nem tud az emberi rész valódi kapcsolatot teremteni a Szellemmel, a szent tudattal, öntudással. Már nem ön-azonos. Csak olyan, mint(h)a az lenne. A kép mása. S ha tökéletes is önmagában, csak másolat. Tökéletes másolat. A Fény másolata marad. De nem élő isteni jelleggel. Mert még nincs meg a közvetlen átjárás. És ha a Lélek figyelme közben máshol jár, más szándék vezérli, akkor az emberi élet, a testben levés folyamatai felett, az elme, és gondolat, már csak az ego uralkodik. Ennek következményeit pedig jól látjuk a világban. Milyen, amikor nincs meg a híd. A fény hídja. Az átjáró. A fátyol két oldalát összekötő erő. És az ember kíméletlenné, Lelketlenné válik. Önmagával, és másokkal szemben is. Nincs a Lelkiismeret

5 megtartó, és fékező ereje. Elvész a morál, s könnyebben vész el a becsület. A tartást a gerinc sem bírja már, s összeroppan, a roppant súly alatt. Mert elvész az erő, ami megtart. Látjuk ezt jól megtestesülve, csak menjünk be egy átlagos napon a szak-rendelőkbe. A Lélek nem csak arra való, hogy ne legyen a test halott. A Lélek arra is kell, hogy ne szakadjunk el az Univerzumtól. Az Univerzum megtartó, pályán tartó erejétől. A Lélek, lélek-lánc, a család-lélek-láncba illeszkedve biztosítja a kapcsolatot az Univerzum sokkal finomabb, légiesebb rétegeivel. Szemmel csak bizonyos elemeit vagyunk képesek LÁTNI. Néhány bolygó, néhány anyag halmaz, némi mozgás, melynek pályáját évezredeken át figyelte meg generációk sora. De még mindig nem TUDJUK, bár néha azt gondoljuk, sejtjük, mi alkotta meg, mi működteti, mi tartja a pályáján a mozgó anyaghalmazokat? És talán a legfontosabb kérdés, hogy miért? Mi célja van az Univerzum(ok) létezésének? Mindebből az egyes ember többnyire csupán annyit érzékel, hogy nekem ezzel az élettel kell boldogulnom. És ha a Lelkem a szeretet vonalán máshol intézkedik (ha tudok is róla), akkor hiába van meg bennem a legjobb szándék az istenire, mert az Emberi láthatóan nem működik úgy, ahogy az erőforrásai szerint kellene. Tehát gyakran elpazaroljuk az időnket, az erőnket, erőforrásainkat, kihasználatlanul hagyjuk a talentumainkat. Szétszórjuk, szétszabdaljuk, hogy a földi ügyeinket intézzük. A fejünkben való tanult minták alapján, a Lelkünkben hordozott tudattalan elköteleződések, és a Galaxisunkban meglévő, sokszor még fel nem ismert törvényszerűségek szerint, vagy éppen vétve ellene. Eközben a Lelkünk, a maga törvényei szerint mozog. És ebbe sokszor Önmeghasadunk. "Skizofrén" és depressziós állapotba kerülünk a kudarcaink következtében. Néha a sikereinktől is. A FÉNY hiányától, ami által LÁTÓVÁ válik az ember. Látóvá, mert a fényben megvilágosul. Világossá vált számár a DOLOG. Mondá a magyar. Vagyis, rájött a lényegre, s evvel a megoldás is fénybe-képbe került. Más nemzetek hite szerint, megvilágosodott, tehát MESTERRÉ vált. Megvilágosult mesterré Önmaga, és az Abszolútum számára, aki mindezt képes közvetíteni önnön környezetében, térbe, időbe helyezve, más egyedek számára is verbalizálhatóvá, tehát KIMONDHATÓVÁ engedve a tudást. Oly kevesek jutnak el, és oly sokan vágynak eljutni a Tudva Tudásig. Miért nem ezt keressük folyvást? Nap, mint nap. Önmagunkban, önmagunkat? Saját Valónkat. Hiszen ott bent, legbelül érezzük, hogy nem azt kéne csinálni, amit most teszünk. Ahogyan most létezünk. Elherdáljuk, elpocsékoljuk drága létezésünket, megtestesülésünket, ahogy az ember elpocsékolja erőforrásai zömét, a külvilágban is. És csak az egyre fogyó erő az, ami néhányak figyelmét felkeltve, a köz figyelmét is, fordítja lassacskán. Nem így kellene élni. A felépített külső struktúra egyelőre mégis mást erőltet ránk. És mi megengedjük ezt, nem látva még, nem tudva még a megállítás módjait.

6 Most még, a már tudásukról meggyőződött Nagyok akarják megmondani, hogyan kell nekünk élni. És ebben a pillanatban teljesen mindegy, hogy generációs torzulás, korábbi életeink, vagy ezek összessége okozza ezt a végkifejletet. Tárjuk fel, vizsgáljuk meg, kik is vagyunk valójában? Mit rejtünk, mit tárolunk a zsigereinkben? Mi van a mélységben, az ösztönök mögött? Mert gyakorta ösztönösen cselekszünk. Persze az összegyűjtött bölcsességre mindig érdemes hallgatni. Meghallgatni muszáj lenne, de saját megoldásainkat, saját életünket kiforralni magunkból, azt nem lehet csupán mások megéléseire, hitére, és tapasztalataira bízni. Mert nincs változékonyabb dolog az életnél. És nincs változóbb dolog az emberi gondolatnál. De ha nem tudunk ezen az eredményen változtatni, ha látod - de belerokkansz, vagy belehalsz, ha tönkremész, ha nem boldogulsz, akkor csupán egy végeláthatatlan pokollá válik az élet, mert a büntetés, ami nem ér véget, az nem büntetés. Az a pokol maga. Hellinger azt fedezte fel, és képviselte, hogy a kiegyenlítődés érdekében ki kell fizetni a számlát, de akkor hat igazán a dolog, ha egy kicsit kevesebbet kell "fizetni". Ha a kiszabott büntetés előtt egy kicsivel már felszabadítják az embert. Eljön a megbocsájtás pillanata a legváratlanabb időben, hiszen tudod, hogy tart még az elrendezni valód, ezért nem számítasz rá. Nem várod el. Talán nem is reméled a megváltást. Ha kevesebb rosszat adsz vissza, mint amit kaptál, csökken az össz-rossz a Földön. És ha több jót adsz vissza az adok-kapok egyensúlyáért, akkor bizony az össz-jó energiájához teszel hozzá egy maréknyit, és az össz-jó energiája kerülhet túlsúlyba. És akkor átbillen a mérleg, és végérvényesen megváltozhat a Világ. Ez így valódi kegyelem, valódi megbocsájtás. De ehhez azt is tudni kell, hogy várhatóan meddig tart az egész? Mert különben ha kilátástalan, ha véget nem érőnek érezzük a szenvedés folyamatát, az megöli az embert. Feladja már menet közben, mert összeroppan az emberi részében, a megélőben. És elfárad a Lelke, emberhez fűzött oldalában. Az Isteni oldal az, ami nem fárad. Mert az TUDVA TUD. És ez már átszivárog, az emberi részhez is. A Tudva Tudás, beszivárog lassanként az emberi sejtésekbe. Néha már tudva tudja bensőjében a lényeget. Ismeri a tudatában, bár gyakorta nem emlékszik rá, nem ismeri fel. Még számtalan esetben, nem tudja azonosítani a jelleget. Csak érzi, érzékeli, mert áthatja azt. Izgatja, piszkálja, készteti a Tudva Tudó, a megnyilvánultat. Az emberi, a megnyilvánult, sokszor még csak azt sem látja meg, ha a feladást, egy méterre a Cél elérésétől teszi. Pedig lehet, hogyha látná, akkor kibírná. Akkor még összeszedné magát. De parttalanul nem megy. Viszont az önmagunknak való megbocsájtás, a pozitív, életigenlő minták megtalálása fontos dolog. Meg-tartó, kitartó erővé válhat. Megbocsájtással sokan foglalkoznak. Ha ez önmagában elég lenne, már megmenekült volna az emberiség. De nem elég. Át kell kapcsolni. Meg kell látni

7 önmagunkban a jót, az értékeset, hogy fel tudjunk állni, tovább tudjunk menni a kudarcaink, a sikertelenségeink után is. Még ha nincs is támogató környezet körülöttünk. De van belső tudásunk. A Mag- Lélek tudja ki ő! Tudja miért ölt testet a 3 dimenziós, csökevényes keretek között. Letompítva nagyszerűségét, egy egyszerűbb változatra. Vajon miért van így? Miért mond le képességei javáról? Kell, hogy maradjon belső hitünk! Az Élet értelmességébe vetett bizalom. Mert ebből a belső elkötelezettségből az Élet iránt, születik meg az ÚJ ERŐ. Az ÉLET-ERŐ. AZ ÉLETET ADÓ, és ÚJRA TEREMTŐ, FORMÁZÓ ERŐ. A TUDAT, ami elhatároz, és a FORMÁBA ÖNTŐ, aki anyagba teremti a szándékot. Életet önt belé a megformázás folyamatában. Ez az egyesség, az egység. Ebből születik a megélő szándék, a megteremtett, megtermékenyített, önálló életet élni képes MAG. Ha elveted, teremtett által, megsokszorozva, szaporítva ÖnMagát. Magból életre kelve, MAGot formál minden időre. Még akkor is, ha a családunk, a szüleink nem látták ezt önmagukban, és így bennünk sem ismerték fel mindezeket. Mert őket sem így tanították. És ez a minta jó idő óta ismétlődik. Azután, mint a dudva szaporodott, nőtt, erősödött. És a világ most ott tart, ahol... A Világ-Egyetem figyeli a művet. És korrigál. A TUDATból induló, praxis tudás által összegződve, (miképpen a Föld emberi létbe hozott tudatú tudósai is), folyamatosan indukálja a választást, a változás érdekében változtatva, a megfigyelt hatások alapján lassan, de biztosan újra-gondolva a tudást. Létrehozva abból a következtetések, és az empirikus megfigyelések összességéből kialakítható esszenciális tudást, az Emberiség számára. Ezt nevezhetjük a korábbi tudományok alapján, az emberiség evolúciós fejlődése koordinátájának. Vannak dolgok, amiket nem lehet logikai úton megoldani. Amihez a Lélek útja kell. Sőt, ma már ennél is több. A Szellemmel átitatott Lélek megújulni képessége, az emberi megtestesülésben. Hogy átírható legyen a régi mintázat. És ez független a vallási értelemben vett hittől, vagy az iskolázottságtól. De még az egzisztenciális helyzettől is független. Ami a földön élő minden emberre egyformán érvényes, és hatást gyakorol. És nem érdekli, hogy az ember, az egyén mit gondol erről? Mert ami ügyben megvilágosodsz, azt az ügyet már meg is tudod oldani. Egyedül, vagy együtt másokkal. A teendő mértéke méri a létszámot hozzá. Mert ha ismered az utat, megteremted az erőteret, meglátod, felismered az összefüggéseket, végig is tudsz menni azon. Hiszen nincs olyan képességed, aminek nem vagy birtokában, vagy amit nem szerezhetsz meg útközben, ha dolgod van vele! És minél többen jutunk képességeink birtokába, annál gyorsabban történhet meg az a folyamat, amit a köztudat dimenzióváltás néven ismer. Mert kollektív játszma ez, hiszen együtt élünk itt a Földön. Semmi, és senki nincs egyedül. A TUDAT TUD ÖNMAG(j)áról. Ismeri azt! Minden megváltozhat. Egy új világ küszöbén állunk. Talán már át is léptük azt.

8 Egy emberi világ küszöbén, ahol a gyermeki Lélek, felnőtt korba léphet. Ha mi ezt másként akarhatjuk, mint elődeink tették az ő meggyőződésük szerint. És ha mi is a mostanihoz illeszkedve, a múltat látva, és megértve azt a folyamataiban, akkor a saját víziónkban megformált nagyszerű képhez elvezető utat választhatjuk, és ezzel megtörténhet a változás. A Lélek felnőtt kora pedig azt jelenti, hogy már nem a szenvedés, nem az áldozatiság, nem az önfeláldozás idejét kell élnünk, hanem az Önfelismerés idejét. Ez itt és most lehetséges. Lehetséges a felismerések kora. Ott bent, legbelül az a Valami tudja ezt. Csaba Beatrix

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész.

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Az előző részben a tudat elméletét arra a felismerésre építettük, hogy az öntudat kulcseleme a döntéshozatal. Kimutattuk, hogy a sejtek az egysejtűek, a

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

resszív-népírtó háború az van. És van gerillaháború, van tupamaros,

resszív-népírtó háború az van. És van gerillaháború, van tupamaros, A BÉKE POSZTULÁTUMA A háború és béke fogalmának konkrét szintézise mindig végbemegy. Vagy háború van, vagy béke. De az elvont fogalom, a háború elvont fogalma egy háborúval fenyegetett világban akkor is

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is!

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! ELSZÖKTEM OTTHONRÓL Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! 116 000 Ki akar elszökni otthonról? Ha már elszöktél otthonról? Legfontosabb a biztonságod!

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed?

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Horváth Zoltán Cashflow Mérnök 2008 Kimberley Group Kft. Minden jog fenntartva. Hálás köszönet illeti az L. Ron Hubbard Library-t, amiért engedélyezte,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA UTASI CSABA A nyolcvanas évek derekán, amikor már csaknem negyven éve a naplófeljegyzések pótolják számára a publicisztikát, a kapcsolatot a mindennapi valósággal, a századunkkal

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére FÉNYGYÓGYSZER Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében 2011. március 16. Az új-zélandi és az azt követő

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Utak a minőséghez 2011. április 30. Budapest

Utak a minőséghez 2011. április 30. Budapest Utak a minőséghez 2011. április 30. Budapest Téma: 4. terület, a szabadság Rövid összefoglaló az előző előadásokról. Először megnéztük, hogy mit akarunk, mi is a cél (1. terület: feladat meghatározás és

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Megjegyzések Silo Üzenetéhez

Megjegyzések Silo Üzenetéhez Megjegyzések Silo Üzenetéhez Ezek a megjegyzések nem fedik le Silo Üzenetének összes témáját, csak azokat, melyeknél ez szükségesnek tűnt az írás jobb megértéséhez. Silo Üzenetét annak tartalmi sorrendjét

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A törtek és egységtörtek fogalmának megerősítése az igazságosság fogalmának segítségével

A törtek és egységtörtek fogalmának megerősítése az igazságosság fogalmának segítségével A törtek és egységtörtek fogalmának megerősítése az igazságosság fogalmának segítségével A kompetencia alapú matematikaoktatás sok módszert és feladatot kínál. Érdekes, hogy a törtek illetve egységtörtek

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

A házassági eskü III. rész

A házassági eskü III. rész A házassági eskü III. rész Én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy -t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető 9

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető 9 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 9 1. rész 13 Mielőtt belevágsz 13 Köztes megálló 1. 23 Coachingülés előtt 33 Köztes megálló 2. 47 Mitől lesz coaching a coaching? 51 Mi működik a coachingban? 65 A szavak valóságot

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

Tolerancia a kegyességben

Tolerancia a kegyességben Életünk nagy kérdései a sok színhez, villódzó képhez képest szürkének tűnnek. Valaminek a bensővé tétele nem történhet gombnyomásra. Ennek megfelelően hiába hangoztatjuk a tolerancia szükségességét, ha

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ

ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ Kasza Tamás: Ne Vetődj Árnyékra 6 napos lezárási program Kasza Tamás 2011. Minden jog fenntartva. Kizárólag a 6 napos program résztvevőinek. Mi működik, ami bonyolult,

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

I IV.Fázis Képanyag áttekintés

I IV.Fázis Képanyag áttekintés A SZABADSÁG KULCSA, HOGY TELJESEN LÉGY JELEN A TESTEDBEN Form #INT32 1/6 May 2005 Universal Calibration Lattice (UCL) (Univerzális Kalibrációs Háló) Universal Calibration Lattice (UCL) az emberi energiaanatómián

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A tanítás-tanulás két sikertényezője

A tanítás-tanulás két sikertényezője A tanítás-tanulás két sikertényezője BÁCSI János SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged bacsi@jgypk.u-szeged.hu Ha feltesszük

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben