KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

2 KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Misztikus törvényű filozófia Mily nagy kincs rejlik Az agyban míly nagy A tudás a kifejezés Bennünk a szellem Mindent kifejez S a csodás fenséges Telített szerelmem Szebbnél szebb szavakban kifejezem A vágy és a tudás Leselkedik a szavak díszében És a sok szép új szókincsek Felbukkannak és csábítanak Akár egy vonzó érzelem A fantáziából megszülető Illúzió ábránd, mint a végtelen S a vágyak rügyét Mily szép is kibontanom Ha a tudatomnak hagyom 3

4 Kincs özön lakik bennem A lángoló szellem fészkében Ott az űrben, száguld szívesen Óh igen ez az éteri terepen Így kódolt a földi s égi szerepem Távol száll lelkem, mint a madár tolla S ettől könnyül a szellem dolga S fantázia nélkül a léleknek Üres lenne a föld és az egyetem A boldogság se pihenne a kebleden S így biztos kihűlne bánatában a szívem. 4

5 Esszék A lélek megközelítése A szenvedély független az életkortól. Szívünkben egyszerre csak egy nagy érzelem fér el, bármilyen tágas is a lelkünk. Ezért ha a szerelem és a becsvágy szenvedélyei találkoznak mindkettő mértéke a fele annak, amekkora akkor lenne, ha egymagába foglalná el az egészet. A szenvedély fellángolhat a gyermekben és elkísérheti az embert a sírig. Lételeme a tűz. A fiatalok előbb ellángolnak, s a kor előrehaladtával alábbhagy a szenvedély. Ez azonban csak látszat. A szenvedély egész életünkben végig kísér. Boldog az az élet, mely szerelemmel kezdődik és becsvággyal fejeződik be. Amikor boldog bennünk a tűz 5

6 szeretetreméltóak vagyunk, de amint elalszik szeretetünknek nyoma vész. Becsvágyunk veszi át a helyét. A mozgalmas élet, a nagy szellemeknek kedvez. A közepesek nem lelik örömüket benne. Ők minden téren gépek csupán. Ezért van az, hogy a szerelem és a becsvágy jelentik életünk kezdetét és végét. Az emberi természet legboldogabb állapotába jutunk. Ha az átlagnál okosabbak vagyunk szenvedélyeink is erősebb lánggal égnek, hiszen a szenvedély nem más, mint pusztán a szellemhez tartozó érzelem, vagy gondolat, még akkor is ha a testből ered. Nyilvánvaló, hogy nem más, mint maga a szellem és ez által a szellem egészét tölti ki. Csakis a tüzes szenvedélyekről van szó. A másik, a többi tűzfajta összekeveredik a testtel és 6

7 kellemetlen zűrzavart eredményez. Az okos emberek mentesek az effajta szenvedélyektől. Egy nagy lélekben minden nagy. Elgondolkodunk rajta kell-e szeretni. Nem töprengeni kell, hanem szeretni, érezni. Nem vagyunk döntési helyzetben. Az érzelem elragad minket és cseppet sem bánjuk, hogy tévedtünk. A tiszta szellem tiszta szenvedélyt szül. A nagy és tiszta szellem ezért szeret lángolón, és ezért látja világosan mi az, amit szeret. Kétfajta gondolkodás létezik. Az egyiket geometriának, a másikat kifinomultnak nevezzük. Az első lassan alakítja ki nézeteit, amelyek viszont mindvégig szilárdak. A kifinomult gondolkodás rugalmas, sokoldalú. Ezen tulajdonságok képesek rá, hogy szeretete tárgyába egyszerre több szeretetre méltó részt is sze- 7

8 ressen. A szemektől eljut a szívig. A külső megjelenéséből a belső tulajdonságokra is következtetni tud. Micsoda örömet jelent a szerelem, ha mindkét szellemet birtokoljuk, hisz ilyenkor együtt van bennünk az erő és a rugalmasság és felettébb szükséges ahhoz, hogy két ember jól ki tudja fejezni magát. Szerelemre születtünk és a szerelemre való képesség noha csak a szelem tökéletesedésével együtt fejlődhet ki arra késztet minket, hogy a szépet szeressük, annak ellenére, hogy soha senki nem mondta mi is a szép. Ki merné ezek után azt állítani, hogy nem arra születtünk e világra, hogy szeressünk. Még akkor is, ha olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyeknek látszólag nincs közük a szerelemhez. A szerelemtitokban ott búvik mindenben. Az ember képtelen rá, hogy szerelem nélkül éljen. 8

9 Az ember nem szereti a magányt, ugyan akkor szeret, tehát önmagán kívül kell keresni valamit, amit szerethet. Ezt a valamit egyedül a szépségben lelheti fel. Mivel ő Isten legszebb teremtménye, saját magában kell neki megtalálni az élő képét annak a szépségnek, amit önmagán kívül keres. A szépség első sugaraira bárki felfigyelhet önmagában. Ez után annak alapján, hogy egy külső dolog mennyire hasonlít ehhez az élőképhez, mindenki megítélheti, hogy az adott dolog szép-e vagy csúnya. Az embert azonban nem elégítheti ki bármi, noha mindenképpen szeretné betölteni az űrt, amely akkor keletkezett, amikor kilépett önmagából. Túl tágas a szíve, arra van szüksége, hogy olyan valamivel töltse meg, ami nagyon hasonlít rá, ami leginkább azonos vele. Ezért annak a szépségnek, amivel az ember elége- 9

10 dett ugyan olyan fontos része a hasonlóság, mint a megfelelés. Ez a kettősség pedig csak egy ellenkező nemű lényben lelhető fel. A természet oly jól belevéste a lelkükbe ezt az igazságot, hogy az eleve készen áll a beteljesítésére. Nem kell hozzá a művészetek, vagy tudományok ismerete, hogy a szívünkben lévő üres helyet be akarjuk és be is tudjuk tölteni. Mindezt azonban erősebben érezzük, mintsem beszélni tudnánk róla. Csak azok nem vesznek róla tudomást, akik képesek rá, hogy megvessék és felégessék saját eszményeiket. Annak ellenére, hogy ez a szépség eszmény kitörölhetetlenül a lelkünkbe vésődött jelentős egyéni eltérések mutatkoznak azt illetően, hogy mi az ami a valóságban tetszik, mert nem elégszünk meg a puszta szépséggel, hanem a körülmények 10

11 olyan egybeesésére vágyunk, ami megfelel az éppen aktuális lelki állapotunknak. Tehát ebben az értelemben állíthatjuk azt, hogy mindenkiben meg van az a szépség, aminek a mását a nagyvilágban keresi. Mégis gyakran a nők határozzák meg, hogy milyen legyen az eredeti, mivel ők uralkodnak a férfiak szellemén. Saját szépségük, vagy általuk nagyra tartott szépség bizonyos elemeit észrevétlenül belevegyítik a szépségeszménybe. Ily módon mindaz, ami nekik tetszik, hozzáadódik az alapvető szépséghez. Ezrét van az, hogy az egyik század a szőkéknek, a másik a barnáknak kedvez, és hogy mindaz, amit a nők egymásról gondolnak, befolyásolja azt is,hogy a férfiak mit gondolnak róluk. Sokszor a divat határozza meg, hogy mit nevezünk szépségnek. 11

12 Különös, hogy a szokás milyen nagymértékben hat a szenvedélyeinkre. Ezen túl természetesen mindenkinek van szépségeszménye melyek alapján ítéletet alkot, és amelyhez másokat viszonyít. Egy szerelmes férfi úgyis mindig a saját szerelmét fogja legszebbnek tartani és mindig őhozzá fog viszonyítani mindenki mást. A szépség ezer különböző alakban jelenhet meg. Letéteményese lehet egyedül egy nő. Olyan nő, aki okos, szép és meg is csillogtatja az eszét. Ha egy nő tetszeni akar és a szépség egy részének legalábbis birtokában van ő tetszeni fog és még akkor is meg fogja szerettetni magát, ha a férfiak eddig nem sokat törődtek vele, vagy épp ő volt akit nem érdekeltek a férfiak, mert a szívükben van egy üres hely és ő ezt be fogja tölteni. 12

13 A férfi élvezetre született. Érzi ezt, s nincs szüksége más bizonyítékra. Az értelmére hallgat hát, amikor átadja magát az élvezetnek. Ugyanakkor gyakran érez szenvedélyt a szívében anélkül, hogy tudná honnan származik. A szerelmet ugyan úgy betöltheti egy igaz, mint egy hamis szenvedély, ha mi meg vagyunk győződve, hogy igaz. Amint beszélni kezdünk a szerelemről rögtön szerelmesek leszünk. Hát ez a legtermészetesebb emberi szenvedély. A szerelem kortalan. Állandó születőfélben van. Erre legjobban a költők tanítanak. Szerelmes verseikben gyermekies tisztasággal jelenik meg, de költő nélkül is érezzük. A szerelem szellemessé tesz bennünket és ugyanakkor a szellemre támaszkodik, mert a 13

14 szerelemhez ügyesség kell. Annak ellenére, hogy nap, mint nap kimerítjük a csábítás eszköztárát tetszenünk kell, és tetszünk is. Mivel szeretjük magunkat, az a kép alakul ki bennünk, hogy a külvilágban egyszerre több helyet is betölthetünk. Ezért fogadjuk szívesen, ha szeretnek minket. Mivel forrón kívánjuk a szerelmet hamar felfigyelünk rá. Tanúskodik róla a szerető személy tekintete. A szem a lélek tükre, azonban csak azok értik, akik odafigyelnek rá. Az ember önmagában tökéletlen. A boldogsághoz társra van szükség. Legtöbbször saját rangja belit keres, hiszen ilyenkor a választás szabad és a kibontakozásra is lehetőség nyílik. Mégis előfordul, hogy magasabbra törünk és érezzük, ahogy egyre erősebben perzsel a tűz, színt vallani azonban mégsem merünk az előtt, aki a szívünket lángra lobbantja, gyújtja. 14

15 Ha egy nálunk magasabb rangú hölgyet szeretünk előfordulhat, hogy a szerelmet csupán a föltörekvés vágya váltotta ki. Bizonyos azonban hogy előbb-utóbb a szerelem lesz lelkünkben az úr! A szerelem olyan zsarnok, aki nem tűri az osztozkodást, egyeduralkodó, aki előtt minden más szenvedély fejet hajt és minden más szenvedély engedelmes vele szemben. Egy előkelő hölgy barátsága sokkal alkalmasabb rá, hogy kitöltse a lelket, mint a velünk egyenrangú hölggyé. Az ember szíve tágas. Az apró dolgok kavarognak, a nagyok azonban megpihennek, és meg is állapodnak benne. Gyakran írunk olyasmiről, amit csakúgy tudunk alátámasztani, hogy arra kérjük az olvasót, oly módon ébredjen rá az elmondottakra, az igazságra, hogy önmagába tekint. Ez a lehetőség a bizonyítás módja. 15

16 Ha egy férfi érzékenynek mutatkozik biztos, hogy szerelmes. Egy rajta kívül eső tárgy zaklatta fel, rögtön észre veszi és elkerüli mindazt, ami felkeltheti az ellenérzését. E különös érzékenység szabályát a tiszta nemes, fennkölt szellem alkotja meg. Tehát elhitethetjük magunkkal, hogy érzékenyek vagyunk, anélkül, hogy valójában azok lennénk, s ilyenkor joggal ítélnek el mások. A szépség szabályai azonban mindenek felett valók és függetlenek a többiek által alkotott szabályoktól. Ha különbséget akarunk tenni az érzékenység és az érzéketlenség között el kell fogadnunk, hogy az érzékenység vágya már fölér a valódi érzékenységgel. A nők szeretik, ha a férfiaknak vannak érzékeny pontjaik. Ez gyakorolja rájuk a leg- 16

17 mélyebb hatást. Milyen kellemes látni, hogy a többieket megvetik, miközben minket megbecsülés övez. A szellemi értékeket nem a társaságban sajátítjuk el. Ott csak tökéletesítjük őket. Könnyen beláthatjuk hát, hogy az érzékenység a természet adománya, nem pedig mesterkedés eredménye. Az átlagnál értelmesebb ember több szépségre lel, mint mások. Kivéve, ha szerelmes, mert ilyenkor csak egyetlen egyet vesz észre. Talán tévedek, ha azt állítom: ha egy nő kilép önmagából, hogy mások szívébe vésse be a képét, egy üres helyet hagy a sajátjában mások számára. Ismerek olyanokat, akik ezt tagadják. Vajon igazságtalanság-e mindez? Természetes, hogy annyit adunk amennyit elvettünk. A teljes odaadás ugyanakkor fárasztja és rombolja a férfi szellemét. 17

18 Ajkunk pirossága Ajkunk azért piros, mert a szöveti szerkezete kissé más, mint testünk többi részéé, és nem védi vastagabb hámréteg. Így átüt rajta a vér színe. A parányi nyálmirigyek arról is gondoskodnak, hogy ajkunk kicsit mindig nedves legyen. Ha bizonyos betegségek e mirigyek működését megakadályozzák nyomban úgy érezzük, hogy kiszáradt a szánk, s nem egyszer ajkunk láthatóan cserepessé is válik. A felnőtt ajak és az újszülötté némileg különbözik egymástól. A csecsemő ajkának belső részén finom kis domborulatok vannak, hogy a baba szája jobban tudjon a mellbimbóhoz tapadni. Néhány hét múlva aztán ezek a kis domborulatok eltűnnek. Az orvos az ajkak színéből (elfehéredés, elkékülés) sokmindenre tud következtetni. 18

19 A költők, festők szemszögéből nézve ihletet adhat egy szép ajak. Ezt bizonyítja Mona Lisa mosolya, és Horatius megállapítása, hogy Ámorhoz az ajak a közvetítő. Aforizma Az életműved arcodra van írva bele van vésve bele van sírva. De másoknak szeme mindig előhívja, s mint könyvet arcod, kiolvassa. 19

20 Az emberi agyról Egyszer egy ismert orvos professzor egy nyitott könyvet tett a nála vizsgázó medika elé. Pillantson ezekre a sorokra, s rámutatott az egyik bekezdésre. Az állt benne, hogy a férfi agya nagyobb és súlyra is többet nyom, mint a nőé. Az orvostanhallgató nő finoman elmosolyodott: nem a mennyiség számít tanár úr! Ez az adoma több kérdést is ihlet. Valóban nem a mennyiség számít, vagy mégis az agy súlyától függ a szellemi képességünk? Egyáltalán hány grammot nyom az emberi agy? A felnőtt ember agyának súlya gramm, azaz valamelyest változó. A szellemi képességek nem az agy súlyától, legfeljebb az agytekervények számától függnek. Akad lángelméjű tudós, akinek az agya nem volt különösen súlyos és akad idióta óriási aggyal. Az anekdota csattanója tehát reális alapokra épült. 20

21 Persze a zsenik agyberendezése azért mindig érdekelte az embereket. Ami például Einstein agya körül napjainkban lejátszódik már szinte horrorisztikus. Miután meghalt az USA Missouri Államában felboncolták, majd konzerválták az agyát abban a reményben, hogy egyszer egy tudós megfejti belőle miből eredt a relativitáselmélet megfogalmazójának átlagon felüli alkotóképessége. Kutatókban nem is volt hiány, de megfejteni a rejtélyt ez ideig egyikük sem tudta. Nemrég épp egy Miriam Diamond nevű tudós hölgy nyilatkozatai jelentek meg a világsajtóban. Ő is kapott egy kis részt az agymaradványból és 4 évi vizsgálódás után abban véli felfedezni a zsenialitás eredőjét, hogy Einstein agysejtjei jobban tápláltak voltak más halandóénál. A nyilatkozathoz fényképet is közöltek. Az a fura, hogy nem Einsteint, hanem Diamond asszonyt ábrázolja. 21

22 Aforizma Lépj, indulj, ha nem fogják kezed az Isten vezet! Az élet tanácsadója a bensőd igaz hangja. A sötétség délben benned a napfogyatkozás, nyújtsd a kezed vár a kihívás! 22

23 A csók A csókolódzásnak is meg vannak az illemszabályai. Nevezetesen tisztességes úri nő nem fogad el csókot, hanem visszaadja. Mire is jó megcsókolni azt, akit szeretünk? A pszichológusok erre a kérdésre is tudják a választ és szokás szerint mélyre ásnak a magyarázatért. Az embernek ősi ösztöne, hogy ami kedves neki megkóstolja. Ezért vesz a pici baba is mindent a szájába, amit lehet. Bár az őskor óta az ösztön kifinomult. A csók ma is a szeretett lény birtokbavételét jelképezi. Eszmei értéket a legősibb érzések adják meg. Egyébként igazán csókolódzni csakis az ember képes. Ha a madarakat, galambot is megfigyeljük az is csak mímeli. Az igaz csók minden állattól idegen. Olyan érzékeny nyálkahártya, amely a csókot érzékelhetővé teszi csupán az emberi ajkon fejlődött ki. 23

24 Természetesen a csókolódzás szokás dolga is. Vannak a világnak olyan tájai, ahol nem ismerik sem a puszit, sem a szerelmi csókot. Kínában a múlt században kezdték elsajátítani a csókot. Az eszkimók is szenvedélyesen összedörzsölik az orrukat. A bolgárok és sok más afrikai törzs, indiánok, az arabok, a hinduk már régen is mesterei voltak. Több tankönyvben is írtak a csókok különböző fajtáiról. Még az istenek is csókban olvadnak az indiai templomok ősi faragványain. Az ős indiánok a csókot szentnek tartották, az ég ajándékának, melyet nem csak élvezni lehet, de tisztelni is kell. A csóknak hagyománya van kontinensünkön is. Már 1511-ben Hágában született Johanes Sekundes kötetnyi himnuszt írt a csókról, melyeket Mészöly Gedeon 1921-ben fordított magyarra. A csóknak gazdag kultúrtörténete van. A csók kémiai analizálása, ha valakit megcsókolunk 0,54 mg ásványi sót, 0,13 mg szénhidrátot, 0,71 mg zsiradékot, 9 mg vizet és kb. 250 ezer baktériumot adunk át. 24

25 Persze ha szerencsénk van és viszonozzák a csókot ugyanezt vissza is kapjuk. A szervezetre gyakorolt hatását is lemérték az orvosok, tudósok. Tőlük tudjuk, hogy a csókolódzás közben növekszik a pulzusszám és a glukóz termelés, felgyorsul a vérkeringés, viszont csökken az inzulintermelés. Mindent összevetve a pozitív stressz állapota elkerülhetetlen. Lopott csók esetén nagyobb-e a stresz, a tanulmány nem ejt róla szót, de valószínű lehet. Bölcselet Vedd el tőlem a szeretetet, melyet az élet ád. Az életben maradáshoz nekem van szükségem reád. 25

26 Élmény a halálban ó-egyiptomi rituálék A vérkeringés összeomlása után megkezdődik egy bizonyos folyamat, amely ma már ismert, tonatózis, tetszhalál kutatásai révén és a szívműködés leállásától az agyhalálig tizenkét szakaszból áll. Nagyon érdekes, hogy az egyiptomiak az átmenetet tizenkét kapuval határozzák meg, ami az éjszaka 12 óráját jelenti. Ha figyelmesen elemezzük a szellemtörténetet rájövünk, hogy milyen sok misztikusan gondolkodó nagy vallásalapító próféta, apostol, guru részesült Istennek abban a kegyében, hogy a saját beavatását a halál, vagyis a klinikai halál állapota következtében, valamilyen betegség kiváltotta sokk, esetleg a szívleállás után, vagy egy súlyos meditációs extázis sokk okozta szívbénulás révén élhette meg. Így lett az illető számára a halál a megvilágosuláshoz vezető út és annak eszköze. 26

27 Amenhotep például egy Kr-e 133 táján bekövetkezett súlyos valószínűleg epilepsziás roham után, amely csaknem végzett vele élte át a titokzatos megvilágosodást. Meglátta, hogy az összes isten egyetlen istennek Aton-nak, a napistennek, a világosság istenének a megnyilvánulása. Felismerte, hogy Aton jeleníti meg a legmagasabb ősöket. Ezután nevezte magát, mint fáraó Ehnatonnak és tért reformátorként misztikus útra. Egy másik epileptikus, Saulus Damaszkusz előtt súlyos rohamot kapott. Leesett a lováról és minden bizonnyal megállt a szívverése. Ám újra talpra állt a megvilágosult Paulusként, akinek aztán meghatározó szerepe lett a mi kereszténységünk kialakításában. Mohamed is közismerten epilepsziás volt, aki egy éjszaka a rohamaiban tízezer Allahhal folytatott be- 27

28 szélgetést élt át és ezt a tanítást igyekezett buzgón lediktálni. Az epilepsziát az anyag kiteljesedésének eszközeként is felfoghatjuk. Ahogyan az Michelangeló esetében is történt. Testet gyöngítő tényezőnek számít pl. a leukémiai, szívinfarktus, vagy a szifilisz és egyéb olyan betegségek is, amelyek a szívverés leállását és annak révén élményt idézhetnek elő. Ehnaton fáraó például a szifilisz következtében átélte testének lassú felbomlását és egyre inkább eltávolodott attól, hogy szellemét megnyithassa az igazán lényeges egyetlen isten számára, és ezt az alapelvet ő maga is megérezhesse. A szívverés valamilyen módon előidézett megállása után bekövetkezett igazi megvilágosodás jelensége éppoly ismeretes volt az egyiptomi főpapok, mint az afrikai beavatottak, varázslók, a tibeti szerzetesek, a sámánok, az indiánok, 28

29 az indiai guruk, de még a keresztény egyházak előtt is. Ebből kiindulva irányulnak a beavatási rituálék minden időben és mindenütt arra, hogy előidézzék a szívműködés ideiglenes leállását, vagy legalább szimulálják azt, és a hívő újoncba szívhalál átélésének szimbolikus érzetét keltsék. A hangsúly az átélésen van. Döntő fontosságúak ugyanis a személyes élmények. Az Ótestamentumban Jónás is a maga személyes beavatását élte meg a cethal gyomrában három napon át. Teljesen megváltozva tért vissza az életbe. Így fejeződik ki szimbolikusan a halál beavatás feltámadás egysége. Ezzel magára a feltámadás gondolat körre történik utalás. Az alapgondolat az, hogy a halálban elért megvilágosodás megrázza és megváltoztatja az érintett lényét. Új tudással, új erőkkel és új tapasz- 29

30 talatokkal tér vissza a földi életbe. A halál révén az új életbe, vagy ahogy a beavatottak tudják: a halál révén az örök életbe. Ezt a célt szolgálja például az egyiptomiaknál a száj elé tartott ankh jel, az örök élet jele. A szabadkőművesek beavatási szentélyében még ma is látható a momento mori, ami annyit jelent, hogy emlékezz a halálra. Aforizma Minden ember arca egy térkép bánatot, s örömöt nem tud elrejteni, akár egy rejtvényt meg kell feljteni! 30

31 A Bak uralma A bak csillagjegy és a Szaturnusz eljegyezve a Föld jeggyel, borzasztóan törekvő e csillagjegy. Eltökélt, tartózkodó és nagyon melankolikus. Fáradhatatlanul dolgozik. Feláldozza magát mindenek felett és semmilyen fáradság nem riassza vissza. A Bakok hihetetlen alapossággal és véghetetlen türelemmel tervezik meg az életútjukat. Mindenre készek annak érdekében, hogy kitűzött céljukat elérjék. Közben gyakran lemondanak a mások segítségéről. Zárkózottak és befele fordulók. Bár időnként előfordulnak náluk hirtelen nagy kitörések, amelyek meglepők, de magukkal is ragadják a társaikat is. Másrészt a Bakok gyakran bátortalanok és bizonytalanok. Kristály a kövük. Szeretik a letisztult dolgokat. A Szaturnusz bolygóban leli a fenséges Nap az égi halálát. A rómaiak emberáldozatot áldoztak az isteneknek a Nap visszatérte reményében. 31

32 Szaturnusz és Uránusz a Vízöntőben A Vízöntő bolygója. A Vízöntő jegyében születettek őszinték, önzetlenek, szabadságszeretők és aktívak. Bár általában nyugodtnak tűnnek, de alapjában idegesek és feszültek is lehetnek. Minthogy társaikkal szemben nagy igényeket támasztanak gyakran élnek meg csalódást és gyakran haragtartóak. A Vízöntők nagyon hiúk és szeretik a bókokat és ha csodálják őket. Intuitívak, gazdag a fantáziájuk, szellemesek, kedves barátok és szenvedélyes szeretők. Érdeklődési körük széles és telve vannak kreatív ötletekkel. 32

33 A Halak: vízjegyű Uralkodó bolygója a Jupiter és a Neptunusz. A Halak jegyében születettek türelmesek, szelídek és toleránsak. Időnként haragtartók és hűtlenek is lehetnek. Sokoldalú jellem, nagy fantázia és tanulékonyság jellemzi őket. Határozatlanok, nincs túl nagy szervezőkészségük. Szívesen dolgoznak és élnek a mások irányításával. Vallásosak és művészi hajlammal is rendelkeznek. Minthogy nagyon tartózkodók nem könnyű megismerni és igazán megérteni őket. Az igaz és hosszan tartó barátság és szerelem jelenti számukra a legnagyobb értéket a Földön. Bölcselet Hallgatom a tenger moraját. Azt súgja a csobbanás Előbb volt mint a világ Én vagyok az erősebb, Így kiállt! 33

34 Kos: Tűz jegyű Uralkodó bolygója a Mars és a Plútó. A Kos sok erőt és energiát birtokol és készen áll, hogy magához ragadja a kezdeményezést. Ösztönös, dinamikus és sokszor meggondolatlanul cselekszik. Az impulzivitást, a függetlenséget és a bátorságot testesíti meg. A Kost gyakran jellemzik egocentrikusként, de nagyon romantikus is tud lenni. Vágyakozik szimpátia és elismerés után. A Kos élénk, gyakran kitör és szívesen sportol. Elbűvölő és mérgelő a kiszámíthatatlansága, ami agresszivitásban, vagy akár gyengédségben is kifejeződhet. Aforizma Mielőtt meghalok Tudnom kell miért is vagyok. Kutatom az égen a csillagok fényében. Tőlük származik lelkem. 34

35 A Bika: Föld jegyű Uralkodó bolygója a Vénusz. A Bika a művészetet, az eredendő szépséget s az erőt testesíti meg. A szokások rabjaként realista, mind az életben, mind a szerelemben. Nagy értéket tulajdonít az érzelmi és az anyagi biztonságnak, aminek érdekében készen áll minden képességét bevetni. Kitartás, nyugalom, türelem és gyakorlati intelligencia jellemzi. A szerelemben odaadó, állhatatos és nem könnyelmű. Az összes csillagjegy közül a Bikának van legnagyobb szüksége a nyugalomra és kikapcsolódásra, természetesen csak azután, hogy kitűzött céljait teljesítette. Bölcselet Van egy ember ki, ha szól hozzám sírni késztet engem. Isten tisztaságát juttatja az eszembe. 35

36 Ikrek: Levegő jegyű Uralkodó bolygója a Merkúr. Tipikusnak mondható az Ikrek kettőssége és az egymással való küzdelme. Szabadok, lenyűgözők, intelligensek, aktívak, ugyanakkor sokszor pesszimisták, némiképpen apatikusak. Rendkívüli sokoldalúságuknak időnként negatív kihatásai is lehetnek. Nehezen tudják magukat hosszabb ideig egy adott dologhoz, tevékenységhez, vagy személyhez kötni. Nagyon szellemes és fantáziadús szeretők tudnak lenni, miközben mindig erősen a felszínre tör a szabadságra és függetlenségre való törekvésük. Nagy az igényük arra, hogy mindent azonnal megtanuljanak, csináljanak. Kiváló képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy minden helyzethez alkalmazkodjanak vagy felrúgják azt. 36

37 Rák: Víz jegyű Uralkodó bolygója a Hold. A Rák szeszélyes és ide-oda ingadozik a jókedv és a rossz hangulat között. A Rák jegyében születettek melegszívűek, szeszélyesek, titokzatosak, fantáziadúsak és nagyon jó megfigyelők. Szeretik a luxust, a régi hagyományokat és a múltat. Gyakran tartanak az újtól és félnek a jövőtől. Az erőszak minden fajtáját gyűlölik. A Rákok hajlamosak az általuk szeretett személyekre nagyon ráakaszkodni. Bölcselet A múltad tapossa a káprázó jövő az élet körbe kerekedő benne a jelen, múlt és a jövő. 37

38 Oroszlán: Tűz jegyű Uralkodó bolygója a Nap, a büszkeség és erő csillagjegye. Az Oroszlánok függetlenek, szabadságszeretők, uralomra vágyók, aktívak, szenvedélyesek és nagyon nagylelkűek. Időnként túl nagy az önbizalmuk. Nem ártana némi szerénység vagy elővigyázatosság. Optimistaként képesek arra, hogy a vereségeikből tanuljanak. Erős jellemüknek köszönhetően munkaterületükön nagyon nagyra becsülik őket. Gond nélkül tudnak több területen is mozogni. Luxusra és gazdagságra törekednek. Gyűlölik a középszerűséget. Bölcselet A mosoly nem más, mint egy érzék, tank töltő állomás. 38

39 Szűz: Föld jegyű Uralkodó bolygója a Merkúr. A Szűz jegyében születettek precízek, munkabírók, szeretik az otthonukat és nagyon nagy gondot fordítanak a berendezésére. Megrögzött rendszeretetük néha már a mániákussággal határos. Szakmailag kiemelkedő intelligenciájuk miatt nagyon nagyra értékelik őket. A Szüzekben nagyon nagy és erős a szeretet iránti vágyakozás. Hisznek a barátságban még akkor is, ha befelé forduló, tartózkodó jelleműek. Nehezen bocsátkoznak kapcsolatokba. Aforizma Csend van a tájon Az Isten oltárán A természet varázsán! 39

40 Mérleg: Levegő jegyű Bolygója a Vénusz. A Vénusz jegyében születettek kiváló érzékkel rendelkeznek a szépség az elegancia iránt. A konfliktusokat nem bírják, de minden témában értelmes, pártatlan ítéletet alkotnak. Rokonszenves, kiegyensúlyozott és rendszerető emberek. Ha támadva érzik magukat hajlamosak lesznek a depresszióra és szenvednek a vereség érzetétől. Számukra elengedhetetlen a barátság és az igaz szerelem. A Mérlegek birtoklók és hűségesek. Utálják akárcsak a szerelemben a haszontalan vitákat és a vulgarizmust. Bölcselet Ha megsuhint Isten lehelete meggyógyulunk tőle. 40

41 Skorpió: Víz jegyű Uralkodó bolygója a Mars. A Skorpió rendkívül sokoldalú és ellentmondásos jellem. Elmélyülő, komoly, ellentmondást nem tűrő, féltékeny és birtokló. Páratlan intuíciójának köszönhetően már az első pillanatban fel tudja mérni mások gyenge pontjait. A Skorpió jegyében születettek időnként tartózkodóak, befelé fordulók, vitázók és szeszélyesek, bár az érdes burok gyakran szemérmességet, erőt és óriási segítőkészséget rejt magában. A Skorpiók nem aggódnak és nem rettegnek amiatt, ha nincs már visszaút. 41

42 Nyilas: Tűz jegyű Uralkodó bolygója a Jupiter. A Nyilas hűséges, vidám, őszinte és nyíltszívű. Hisz a jövőben és a haladásban. Szereti az utazást, az állatokat és a hosszú sétákat a friss levegőn. Mindkét lábával szilárdan a Földön áll. Egyszerűen nem engedi hogy a nehézségek kizökkentsék a rendes kerékvágásból. A Nyilas jegyében született nagyon vallásos és rémisztően kíváncsi. Őszinte és becsületes barátokat, szerelmet keres magának, akik nem rabolják el a szabadságát. Ő a lehető legjobb barát, akire az ember csak vágyhat. 42

43 Mit tudunk a babérről Hogyan került a babérkoszorú a költők homlokára? Mint olyan sok mindennek, e rejtélynek is regében van a nyitja. Egy görög mítosz szerint Apollón beleszeretett Daphnéba, a nimfába. Ő azonban midőn érte jött, hogy magával vigye elfutott előle. Apollón utána eredt kutatni. Már majdnem utolérte, amikor Daphnét édesapja babérfává változtatta. A tehetetlenné vált Apollón erre a babérfát kezdte imádni és megparancsolta a papjainak, hogy a tiszteletére rendezett szertartásokon babérral díszítsék szobrait. Hősöket, költőket mivel a költészet imádója volt pártfogolta és babérral jutalmazta. A kitüntetés természetesen dicsőségnek számított. Az illatos babér a dicsőség jele, de az ógörögök a konyhaművészetben is használták. Így terjedt el a világon finom ételízesítőként. Napjainkban is kedvelt fűszere a konyhának. 43

44 Ámor és Psyche Egy test, egy lélek. Ezek ők ketten. Robosztus szerelem isten az egyik, gyenge, fuvallathoz hasonló, légies tünemény a másik. Íme olvassák szerelmük csodás történetét. Élt egyszer Krétán egy király, akinek volt három lánya. Kettő közülük olyan, mint a többi halandó. A harmadik, Psyche azonban Vénusznál, a szépség istennőjénél is sugárzóbb szépség volt. Arca hamvas, mint a virágszirom; termete sudár, mint a pálmafa; szeme két égő csillag; szája nyíló rózsa; lelke tiszta, akár a kristály. Vénusz nem is tűrhette, hogy halandó nő ilyen szép legyen. Keserű bosszút esküdött hát és elküldte Psychehez fiát, Ámort azzal a paranccsal, hogy ébresszen benne szerelmet valami csúf ember iránt, s annak árnyéka rávetődvén a szűzre, szépségének sugárzását elhomályosítja. 44

45 A szárnyas Ámor útra is kerekedett, de Psyche lénye annyira megigézte, hogy benne magában gyúlt ki a nagy szerelem. Ám akárhogy mardosta epekedés és vágy isteni törvény tiltotta, hogy anyjával szembeszegüljön. Cselt eszelt ki hát és Apolló jósdájának papnőjével azt az üzenetet küldte a királynak, hogy öltsön gyászruhát és kísérje fel Psychét a vára melletti hegy csúcsára, ahonnan elragadja majd egy rút sárkány, akinek e földi üdvösséget az istenek feleségül szánták. Hasztalan sírt, jajgatott az apja, engedelmeskednie kellett. Ment hát a lányával a hegyre. Alighogy felértek Psychére hatalmas ködoszlop ereszkedett le az égből, s mire fölszállt a király már egyedül állt a csúcson. A félelemtől ájult lányt a köd leple 45

46 alatt elragadta, no nem a sárkány, hanem Ámor maga. Vitte sebesen a saját palotájába, ahol az éj sötétjében a csókok mindama gyönyörével megismertette, amely titkát csak ő, a szerelem isten ismerte. Psychében kivirult a boldogság. Lubickolva fürdött újra és újra a szerelemben. Csak az zavarta némiképp, hogy nem tudja ki rabolta el a sárkány helyett. Ámor esküjét vette, hogy soha nem érdeklődik személye felől, nem kérdezősködik és nem leskelődik. Találkozniuk sem volt szabad máskor, csak holdtalan fekete éjszaka, mikor a lány csupán érzett, de nem látott semmit. Hogy Psyche nappal sem unatkozzék Ámor elhozta néki játszótársul a nénjeit. Őket azonban, amint meglátták a palota pompáját elfogta az irigység. A kíváncsiság is izgatta őket, hogy ki 46

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Az irodalom kezdetei Tartalomjegyzék Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják...1 Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...3 Történeti visszatekintés...3 Az Óbirodalom

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Karinthy Frigyes: Minden másképp van

Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes Minden másképp van Karinthy Frigyes füveskönyve (Részlet) A kötet anyagát válogatta, összeállította Praznovszky Mihály (Részlet) Lazi Kiadó Kft. Praznovszky

Részletesebben

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA MÉDIUM UTJÁN NÉMETBŐL BUDAPEST, 1925. KI AD JA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 A kiadó előszava Kellemes szolgálatot vélünk testvéreinknek

Részletesebben

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2006 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / The Power Is Within

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Fordította. Sarankó Márta

Fordította. Sarankó Márta Fordította Sarankó Márta ERHARD F. FREITAG AZ ERŐ BENNED VAN! A tudatalatti hatalma és a pozitív gondolat mágiája A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erhard F. Freitag: Kraftzentrale UnterbewuRtsein

Részletesebben

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3 a nyugati buddhizmus lapja dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: Ven. Vadzsramálá: Tanítók és tanítványok a buddhizmusban Dzsamgon Kongtrul Lodro Thaje: A tanító-tanítvány kapcsolatról Alexander

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül A szexuális energia az alap A joga harcol ezzel - a tantra felhasználja, átalakítja. Első kérdés: Mester mi a különbség a transzcendális joga és a tantra

Részletesebben

Jelenits István: Élet és Evangélium

Jelenits István: Élet és Evangélium PPEK 202 Jelenits István: Élet és Evangélium Jelenits István Élet és Evangélium mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ NÉPSZERŰ PSZICHOLÓGIA MASARU IBUKA 3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ TARTALOMJEGYZÉK Budapest Víztérítő Kiadó 2001 Előszó... 3. A szerző előszava... 6. I. rész - A GYERMEK POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI... 8. 1. Az óvodában

Részletesebben

OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG

OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG Az ember a kannibalizmus által vált emberré Az intelligencia megehetô A könyv rövidített, kivonatos változata AZ ORSZÁGÉPÍTÔ

Részletesebben

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása - kérdések egy zen mesterhez - A fordítás alapjául szolgáló mû: Taisen Deshimaru: Questions to a zen master Elõszó Arkana Published by

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások...

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások... MÛHELY Ivo Andrić: Je lek az út men tén Láng Csa ba: Vallo má sok és be lá tá sok Brokés Ág nes, Czigány György, Gál Fe renc, Gá ti Ist ván, Ke rék Im re, Láz ár Ben ce And rás, Me zei Gá bor, Pin tér

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként

Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként Patsch Ferenc SJ Férfivá érni szerzetesként Arra számítottam, hogy a különböző szerzetesrendek növendékképzői, az elöljárók lesznek jelen ezen a konferencián, úgyhogy első pillantásra meglepett ez a hallgatóság,

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics KIS FILOKÁLIA A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról Válogatta és fordította: Mathias Dietz A bevezetőt írta: Igor Szmolics 1978. Tartalom A FILOKÁLIA JELENTŐSÉGE AZ OROSZ VALLÁSI ÉLETBEN...

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben