KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

2 KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Misztikus törvényű filozófia Mily nagy kincs rejlik Az agyban míly nagy A tudás a kifejezés Bennünk a szellem Mindent kifejez S a csodás fenséges Telített szerelmem Szebbnél szebb szavakban kifejezem A vágy és a tudás Leselkedik a szavak díszében És a sok szép új szókincsek Felbukkannak és csábítanak Akár egy vonzó érzelem A fantáziából megszülető Illúzió ábránd, mint a végtelen S a vágyak rügyét Mily szép is kibontanom Ha a tudatomnak hagyom 3

4 Kincs özön lakik bennem A lángoló szellem fészkében Ott az űrben, száguld szívesen Óh igen ez az éteri terepen Így kódolt a földi s égi szerepem Távol száll lelkem, mint a madár tolla S ettől könnyül a szellem dolga S fantázia nélkül a léleknek Üres lenne a föld és az egyetem A boldogság se pihenne a kebleden S így biztos kihűlne bánatában a szívem. 4

5 Esszék A lélek megközelítése A szenvedély független az életkortól. Szívünkben egyszerre csak egy nagy érzelem fér el, bármilyen tágas is a lelkünk. Ezért ha a szerelem és a becsvágy szenvedélyei találkoznak mindkettő mértéke a fele annak, amekkora akkor lenne, ha egymagába foglalná el az egészet. A szenvedély fellángolhat a gyermekben és elkísérheti az embert a sírig. Lételeme a tűz. A fiatalok előbb ellángolnak, s a kor előrehaladtával alábbhagy a szenvedély. Ez azonban csak látszat. A szenvedély egész életünkben végig kísér. Boldog az az élet, mely szerelemmel kezdődik és becsvággyal fejeződik be. Amikor boldog bennünk a tűz 5

6 szeretetreméltóak vagyunk, de amint elalszik szeretetünknek nyoma vész. Becsvágyunk veszi át a helyét. A mozgalmas élet, a nagy szellemeknek kedvez. A közepesek nem lelik örömüket benne. Ők minden téren gépek csupán. Ezért van az, hogy a szerelem és a becsvágy jelentik életünk kezdetét és végét. Az emberi természet legboldogabb állapotába jutunk. Ha az átlagnál okosabbak vagyunk szenvedélyeink is erősebb lánggal égnek, hiszen a szenvedély nem más, mint pusztán a szellemhez tartozó érzelem, vagy gondolat, még akkor is ha a testből ered. Nyilvánvaló, hogy nem más, mint maga a szellem és ez által a szellem egészét tölti ki. Csakis a tüzes szenvedélyekről van szó. A másik, a többi tűzfajta összekeveredik a testtel és 6

7 kellemetlen zűrzavart eredményez. Az okos emberek mentesek az effajta szenvedélyektől. Egy nagy lélekben minden nagy. Elgondolkodunk rajta kell-e szeretni. Nem töprengeni kell, hanem szeretni, érezni. Nem vagyunk döntési helyzetben. Az érzelem elragad minket és cseppet sem bánjuk, hogy tévedtünk. A tiszta szellem tiszta szenvedélyt szül. A nagy és tiszta szellem ezért szeret lángolón, és ezért látja világosan mi az, amit szeret. Kétfajta gondolkodás létezik. Az egyiket geometriának, a másikat kifinomultnak nevezzük. Az első lassan alakítja ki nézeteit, amelyek viszont mindvégig szilárdak. A kifinomult gondolkodás rugalmas, sokoldalú. Ezen tulajdonságok képesek rá, hogy szeretete tárgyába egyszerre több szeretetre méltó részt is sze- 7

8 ressen. A szemektől eljut a szívig. A külső megjelenéséből a belső tulajdonságokra is következtetni tud. Micsoda örömet jelent a szerelem, ha mindkét szellemet birtokoljuk, hisz ilyenkor együtt van bennünk az erő és a rugalmasság és felettébb szükséges ahhoz, hogy két ember jól ki tudja fejezni magát. Szerelemre születtünk és a szerelemre való képesség noha csak a szelem tökéletesedésével együtt fejlődhet ki arra késztet minket, hogy a szépet szeressük, annak ellenére, hogy soha senki nem mondta mi is a szép. Ki merné ezek után azt állítani, hogy nem arra születtünk e világra, hogy szeressünk. Még akkor is, ha olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyeknek látszólag nincs közük a szerelemhez. A szerelemtitokban ott búvik mindenben. Az ember képtelen rá, hogy szerelem nélkül éljen. 8

9 Az ember nem szereti a magányt, ugyan akkor szeret, tehát önmagán kívül kell keresni valamit, amit szerethet. Ezt a valamit egyedül a szépségben lelheti fel. Mivel ő Isten legszebb teremtménye, saját magában kell neki megtalálni az élő képét annak a szépségnek, amit önmagán kívül keres. A szépség első sugaraira bárki felfigyelhet önmagában. Ez után annak alapján, hogy egy külső dolog mennyire hasonlít ehhez az élőképhez, mindenki megítélheti, hogy az adott dolog szép-e vagy csúnya. Az embert azonban nem elégítheti ki bármi, noha mindenképpen szeretné betölteni az űrt, amely akkor keletkezett, amikor kilépett önmagából. Túl tágas a szíve, arra van szüksége, hogy olyan valamivel töltse meg, ami nagyon hasonlít rá, ami leginkább azonos vele. Ezért annak a szépségnek, amivel az ember elége- 9

10 dett ugyan olyan fontos része a hasonlóság, mint a megfelelés. Ez a kettősség pedig csak egy ellenkező nemű lényben lelhető fel. A természet oly jól belevéste a lelkükbe ezt az igazságot, hogy az eleve készen áll a beteljesítésére. Nem kell hozzá a művészetek, vagy tudományok ismerete, hogy a szívünkben lévő üres helyet be akarjuk és be is tudjuk tölteni. Mindezt azonban erősebben érezzük, mintsem beszélni tudnánk róla. Csak azok nem vesznek róla tudomást, akik képesek rá, hogy megvessék és felégessék saját eszményeiket. Annak ellenére, hogy ez a szépség eszmény kitörölhetetlenül a lelkünkbe vésődött jelentős egyéni eltérések mutatkoznak azt illetően, hogy mi az ami a valóságban tetszik, mert nem elégszünk meg a puszta szépséggel, hanem a körülmények 10

11 olyan egybeesésére vágyunk, ami megfelel az éppen aktuális lelki állapotunknak. Tehát ebben az értelemben állíthatjuk azt, hogy mindenkiben meg van az a szépség, aminek a mását a nagyvilágban keresi. Mégis gyakran a nők határozzák meg, hogy milyen legyen az eredeti, mivel ők uralkodnak a férfiak szellemén. Saját szépségük, vagy általuk nagyra tartott szépség bizonyos elemeit észrevétlenül belevegyítik a szépségeszménybe. Ily módon mindaz, ami nekik tetszik, hozzáadódik az alapvető szépséghez. Ezrét van az, hogy az egyik század a szőkéknek, a másik a barnáknak kedvez, és hogy mindaz, amit a nők egymásról gondolnak, befolyásolja azt is,hogy a férfiak mit gondolnak róluk. Sokszor a divat határozza meg, hogy mit nevezünk szépségnek. 11

12 Különös, hogy a szokás milyen nagymértékben hat a szenvedélyeinkre. Ezen túl természetesen mindenkinek van szépségeszménye melyek alapján ítéletet alkot, és amelyhez másokat viszonyít. Egy szerelmes férfi úgyis mindig a saját szerelmét fogja legszebbnek tartani és mindig őhozzá fog viszonyítani mindenki mást. A szépség ezer különböző alakban jelenhet meg. Letéteményese lehet egyedül egy nő. Olyan nő, aki okos, szép és meg is csillogtatja az eszét. Ha egy nő tetszeni akar és a szépség egy részének legalábbis birtokában van ő tetszeni fog és még akkor is meg fogja szerettetni magát, ha a férfiak eddig nem sokat törődtek vele, vagy épp ő volt akit nem érdekeltek a férfiak, mert a szívükben van egy üres hely és ő ezt be fogja tölteni. 12

13 A férfi élvezetre született. Érzi ezt, s nincs szüksége más bizonyítékra. Az értelmére hallgat hát, amikor átadja magát az élvezetnek. Ugyanakkor gyakran érez szenvedélyt a szívében anélkül, hogy tudná honnan származik. A szerelmet ugyan úgy betöltheti egy igaz, mint egy hamis szenvedély, ha mi meg vagyunk győződve, hogy igaz. Amint beszélni kezdünk a szerelemről rögtön szerelmesek leszünk. Hát ez a legtermészetesebb emberi szenvedély. A szerelem kortalan. Állandó születőfélben van. Erre legjobban a költők tanítanak. Szerelmes verseikben gyermekies tisztasággal jelenik meg, de költő nélkül is érezzük. A szerelem szellemessé tesz bennünket és ugyanakkor a szellemre támaszkodik, mert a 13

14 szerelemhez ügyesség kell. Annak ellenére, hogy nap, mint nap kimerítjük a csábítás eszköztárát tetszenünk kell, és tetszünk is. Mivel szeretjük magunkat, az a kép alakul ki bennünk, hogy a külvilágban egyszerre több helyet is betölthetünk. Ezért fogadjuk szívesen, ha szeretnek minket. Mivel forrón kívánjuk a szerelmet hamar felfigyelünk rá. Tanúskodik róla a szerető személy tekintete. A szem a lélek tükre, azonban csak azok értik, akik odafigyelnek rá. Az ember önmagában tökéletlen. A boldogsághoz társra van szükség. Legtöbbször saját rangja belit keres, hiszen ilyenkor a választás szabad és a kibontakozásra is lehetőség nyílik. Mégis előfordul, hogy magasabbra törünk és érezzük, ahogy egyre erősebben perzsel a tűz, színt vallani azonban mégsem merünk az előtt, aki a szívünket lángra lobbantja, gyújtja. 14

15 Ha egy nálunk magasabb rangú hölgyet szeretünk előfordulhat, hogy a szerelmet csupán a föltörekvés vágya váltotta ki. Bizonyos azonban hogy előbb-utóbb a szerelem lesz lelkünkben az úr! A szerelem olyan zsarnok, aki nem tűri az osztozkodást, egyeduralkodó, aki előtt minden más szenvedély fejet hajt és minden más szenvedély engedelmes vele szemben. Egy előkelő hölgy barátsága sokkal alkalmasabb rá, hogy kitöltse a lelket, mint a velünk egyenrangú hölggyé. Az ember szíve tágas. Az apró dolgok kavarognak, a nagyok azonban megpihennek, és meg is állapodnak benne. Gyakran írunk olyasmiről, amit csakúgy tudunk alátámasztani, hogy arra kérjük az olvasót, oly módon ébredjen rá az elmondottakra, az igazságra, hogy önmagába tekint. Ez a lehetőség a bizonyítás módja. 15

16 Ha egy férfi érzékenynek mutatkozik biztos, hogy szerelmes. Egy rajta kívül eső tárgy zaklatta fel, rögtön észre veszi és elkerüli mindazt, ami felkeltheti az ellenérzését. E különös érzékenység szabályát a tiszta nemes, fennkölt szellem alkotja meg. Tehát elhitethetjük magunkkal, hogy érzékenyek vagyunk, anélkül, hogy valójában azok lennénk, s ilyenkor joggal ítélnek el mások. A szépség szabályai azonban mindenek felett valók és függetlenek a többiek által alkotott szabályoktól. Ha különbséget akarunk tenni az érzékenység és az érzéketlenség között el kell fogadnunk, hogy az érzékenység vágya már fölér a valódi érzékenységgel. A nők szeretik, ha a férfiaknak vannak érzékeny pontjaik. Ez gyakorolja rájuk a leg- 16

17 mélyebb hatást. Milyen kellemes látni, hogy a többieket megvetik, miközben minket megbecsülés övez. A szellemi értékeket nem a társaságban sajátítjuk el. Ott csak tökéletesítjük őket. Könnyen beláthatjuk hát, hogy az érzékenység a természet adománya, nem pedig mesterkedés eredménye. Az átlagnál értelmesebb ember több szépségre lel, mint mások. Kivéve, ha szerelmes, mert ilyenkor csak egyetlen egyet vesz észre. Talán tévedek, ha azt állítom: ha egy nő kilép önmagából, hogy mások szívébe vésse be a képét, egy üres helyet hagy a sajátjában mások számára. Ismerek olyanokat, akik ezt tagadják. Vajon igazságtalanság-e mindez? Természetes, hogy annyit adunk amennyit elvettünk. A teljes odaadás ugyanakkor fárasztja és rombolja a férfi szellemét. 17

18 Ajkunk pirossága Ajkunk azért piros, mert a szöveti szerkezete kissé más, mint testünk többi részéé, és nem védi vastagabb hámréteg. Így átüt rajta a vér színe. A parányi nyálmirigyek arról is gondoskodnak, hogy ajkunk kicsit mindig nedves legyen. Ha bizonyos betegségek e mirigyek működését megakadályozzák nyomban úgy érezzük, hogy kiszáradt a szánk, s nem egyszer ajkunk láthatóan cserepessé is válik. A felnőtt ajak és az újszülötté némileg különbözik egymástól. A csecsemő ajkának belső részén finom kis domborulatok vannak, hogy a baba szája jobban tudjon a mellbimbóhoz tapadni. Néhány hét múlva aztán ezek a kis domborulatok eltűnnek. Az orvos az ajkak színéből (elfehéredés, elkékülés) sokmindenre tud következtetni. 18

19 A költők, festők szemszögéből nézve ihletet adhat egy szép ajak. Ezt bizonyítja Mona Lisa mosolya, és Horatius megállapítása, hogy Ámorhoz az ajak a közvetítő. Aforizma Az életműved arcodra van írva bele van vésve bele van sírva. De másoknak szeme mindig előhívja, s mint könyvet arcod, kiolvassa. 19

20 Az emberi agyról Egyszer egy ismert orvos professzor egy nyitott könyvet tett a nála vizsgázó medika elé. Pillantson ezekre a sorokra, s rámutatott az egyik bekezdésre. Az állt benne, hogy a férfi agya nagyobb és súlyra is többet nyom, mint a nőé. Az orvostanhallgató nő finoman elmosolyodott: nem a mennyiség számít tanár úr! Ez az adoma több kérdést is ihlet. Valóban nem a mennyiség számít, vagy mégis az agy súlyától függ a szellemi képességünk? Egyáltalán hány grammot nyom az emberi agy? A felnőtt ember agyának súlya gramm, azaz valamelyest változó. A szellemi képességek nem az agy súlyától, legfeljebb az agytekervények számától függnek. Akad lángelméjű tudós, akinek az agya nem volt különösen súlyos és akad idióta óriási aggyal. Az anekdota csattanója tehát reális alapokra épült. 20

21 Persze a zsenik agyberendezése azért mindig érdekelte az embereket. Ami például Einstein agya körül napjainkban lejátszódik már szinte horrorisztikus. Miután meghalt az USA Missouri Államában felboncolták, majd konzerválták az agyát abban a reményben, hogy egyszer egy tudós megfejti belőle miből eredt a relativitáselmélet megfogalmazójának átlagon felüli alkotóképessége. Kutatókban nem is volt hiány, de megfejteni a rejtélyt ez ideig egyikük sem tudta. Nemrég épp egy Miriam Diamond nevű tudós hölgy nyilatkozatai jelentek meg a világsajtóban. Ő is kapott egy kis részt az agymaradványból és 4 évi vizsgálódás után abban véli felfedezni a zsenialitás eredőjét, hogy Einstein agysejtjei jobban tápláltak voltak más halandóénál. A nyilatkozathoz fényképet is közöltek. Az a fura, hogy nem Einsteint, hanem Diamond asszonyt ábrázolja. 21

22 Aforizma Lépj, indulj, ha nem fogják kezed az Isten vezet! Az élet tanácsadója a bensőd igaz hangja. A sötétség délben benned a napfogyatkozás, nyújtsd a kezed vár a kihívás! 22

23 A csók A csókolódzásnak is meg vannak az illemszabályai. Nevezetesen tisztességes úri nő nem fogad el csókot, hanem visszaadja. Mire is jó megcsókolni azt, akit szeretünk? A pszichológusok erre a kérdésre is tudják a választ és szokás szerint mélyre ásnak a magyarázatért. Az embernek ősi ösztöne, hogy ami kedves neki megkóstolja. Ezért vesz a pici baba is mindent a szájába, amit lehet. Bár az őskor óta az ösztön kifinomult. A csók ma is a szeretett lény birtokbavételét jelképezi. Eszmei értéket a legősibb érzések adják meg. Egyébként igazán csókolódzni csakis az ember képes. Ha a madarakat, galambot is megfigyeljük az is csak mímeli. Az igaz csók minden állattól idegen. Olyan érzékeny nyálkahártya, amely a csókot érzékelhetővé teszi csupán az emberi ajkon fejlődött ki. 23

24 Természetesen a csókolódzás szokás dolga is. Vannak a világnak olyan tájai, ahol nem ismerik sem a puszit, sem a szerelmi csókot. Kínában a múlt században kezdték elsajátítani a csókot. Az eszkimók is szenvedélyesen összedörzsölik az orrukat. A bolgárok és sok más afrikai törzs, indiánok, az arabok, a hinduk már régen is mesterei voltak. Több tankönyvben is írtak a csókok különböző fajtáiról. Még az istenek is csókban olvadnak az indiai templomok ősi faragványain. Az ős indiánok a csókot szentnek tartották, az ég ajándékának, melyet nem csak élvezni lehet, de tisztelni is kell. A csóknak hagyománya van kontinensünkön is. Már 1511-ben Hágában született Johanes Sekundes kötetnyi himnuszt írt a csókról, melyeket Mészöly Gedeon 1921-ben fordított magyarra. A csóknak gazdag kultúrtörténete van. A csók kémiai analizálása, ha valakit megcsókolunk 0,54 mg ásványi sót, 0,13 mg szénhidrátot, 0,71 mg zsiradékot, 9 mg vizet és kb. 250 ezer baktériumot adunk át. 24

25 Persze ha szerencsénk van és viszonozzák a csókot ugyanezt vissza is kapjuk. A szervezetre gyakorolt hatását is lemérték az orvosok, tudósok. Tőlük tudjuk, hogy a csókolódzás közben növekszik a pulzusszám és a glukóz termelés, felgyorsul a vérkeringés, viszont csökken az inzulintermelés. Mindent összevetve a pozitív stressz állapota elkerülhetetlen. Lopott csók esetén nagyobb-e a stresz, a tanulmány nem ejt róla szót, de valószínű lehet. Bölcselet Vedd el tőlem a szeretetet, melyet az élet ád. Az életben maradáshoz nekem van szükségem reád. 25

26 Élmény a halálban ó-egyiptomi rituálék A vérkeringés összeomlása után megkezdődik egy bizonyos folyamat, amely ma már ismert, tonatózis, tetszhalál kutatásai révén és a szívműködés leállásától az agyhalálig tizenkét szakaszból áll. Nagyon érdekes, hogy az egyiptomiak az átmenetet tizenkét kapuval határozzák meg, ami az éjszaka 12 óráját jelenti. Ha figyelmesen elemezzük a szellemtörténetet rájövünk, hogy milyen sok misztikusan gondolkodó nagy vallásalapító próféta, apostol, guru részesült Istennek abban a kegyében, hogy a saját beavatását a halál, vagyis a klinikai halál állapota következtében, valamilyen betegség kiváltotta sokk, esetleg a szívleállás után, vagy egy súlyos meditációs extázis sokk okozta szívbénulás révén élhette meg. Így lett az illető számára a halál a megvilágosuláshoz vezető út és annak eszköze. 26

27 Amenhotep például egy Kr-e 133 táján bekövetkezett súlyos valószínűleg epilepsziás roham után, amely csaknem végzett vele élte át a titokzatos megvilágosodást. Meglátta, hogy az összes isten egyetlen istennek Aton-nak, a napistennek, a világosság istenének a megnyilvánulása. Felismerte, hogy Aton jeleníti meg a legmagasabb ősöket. Ezután nevezte magát, mint fáraó Ehnatonnak és tért reformátorként misztikus útra. Egy másik epileptikus, Saulus Damaszkusz előtt súlyos rohamot kapott. Leesett a lováról és minden bizonnyal megállt a szívverése. Ám újra talpra állt a megvilágosult Paulusként, akinek aztán meghatározó szerepe lett a mi kereszténységünk kialakításában. Mohamed is közismerten epilepsziás volt, aki egy éjszaka a rohamaiban tízezer Allahhal folytatott be- 27

28 szélgetést élt át és ezt a tanítást igyekezett buzgón lediktálni. Az epilepsziát az anyag kiteljesedésének eszközeként is felfoghatjuk. Ahogyan az Michelangeló esetében is történt. Testet gyöngítő tényezőnek számít pl. a leukémiai, szívinfarktus, vagy a szifilisz és egyéb olyan betegségek is, amelyek a szívverés leállását és annak révén élményt idézhetnek elő. Ehnaton fáraó például a szifilisz következtében átélte testének lassú felbomlását és egyre inkább eltávolodott attól, hogy szellemét megnyithassa az igazán lényeges egyetlen isten számára, és ezt az alapelvet ő maga is megérezhesse. A szívverés valamilyen módon előidézett megállása után bekövetkezett igazi megvilágosodás jelensége éppoly ismeretes volt az egyiptomi főpapok, mint az afrikai beavatottak, varázslók, a tibeti szerzetesek, a sámánok, az indiánok, 28

29 az indiai guruk, de még a keresztény egyházak előtt is. Ebből kiindulva irányulnak a beavatási rituálék minden időben és mindenütt arra, hogy előidézzék a szívműködés ideiglenes leállását, vagy legalább szimulálják azt, és a hívő újoncba szívhalál átélésének szimbolikus érzetét keltsék. A hangsúly az átélésen van. Döntő fontosságúak ugyanis a személyes élmények. Az Ótestamentumban Jónás is a maga személyes beavatását élte meg a cethal gyomrában három napon át. Teljesen megváltozva tért vissza az életbe. Így fejeződik ki szimbolikusan a halál beavatás feltámadás egysége. Ezzel magára a feltámadás gondolat körre történik utalás. Az alapgondolat az, hogy a halálban elért megvilágosodás megrázza és megváltoztatja az érintett lényét. Új tudással, új erőkkel és új tapasz- 29

30 talatokkal tér vissza a földi életbe. A halál révén az új életbe, vagy ahogy a beavatottak tudják: a halál révén az örök életbe. Ezt a célt szolgálja például az egyiptomiaknál a száj elé tartott ankh jel, az örök élet jele. A szabadkőművesek beavatási szentélyében még ma is látható a momento mori, ami annyit jelent, hogy emlékezz a halálra. Aforizma Minden ember arca egy térkép bánatot, s örömöt nem tud elrejteni, akár egy rejtvényt meg kell feljteni! 30

31 A Bak uralma A bak csillagjegy és a Szaturnusz eljegyezve a Föld jeggyel, borzasztóan törekvő e csillagjegy. Eltökélt, tartózkodó és nagyon melankolikus. Fáradhatatlanul dolgozik. Feláldozza magát mindenek felett és semmilyen fáradság nem riassza vissza. A Bakok hihetetlen alapossággal és véghetetlen türelemmel tervezik meg az életútjukat. Mindenre készek annak érdekében, hogy kitűzött céljukat elérjék. Közben gyakran lemondanak a mások segítségéről. Zárkózottak és befele fordulók. Bár időnként előfordulnak náluk hirtelen nagy kitörések, amelyek meglepők, de magukkal is ragadják a társaikat is. Másrészt a Bakok gyakran bátortalanok és bizonytalanok. Kristály a kövük. Szeretik a letisztult dolgokat. A Szaturnusz bolygóban leli a fenséges Nap az égi halálát. A rómaiak emberáldozatot áldoztak az isteneknek a Nap visszatérte reményében. 31

32 Szaturnusz és Uránusz a Vízöntőben A Vízöntő bolygója. A Vízöntő jegyében születettek őszinték, önzetlenek, szabadságszeretők és aktívak. Bár általában nyugodtnak tűnnek, de alapjában idegesek és feszültek is lehetnek. Minthogy társaikkal szemben nagy igényeket támasztanak gyakran élnek meg csalódást és gyakran haragtartóak. A Vízöntők nagyon hiúk és szeretik a bókokat és ha csodálják őket. Intuitívak, gazdag a fantáziájuk, szellemesek, kedves barátok és szenvedélyes szeretők. Érdeklődési körük széles és telve vannak kreatív ötletekkel. 32

33 A Halak: vízjegyű Uralkodó bolygója a Jupiter és a Neptunusz. A Halak jegyében születettek türelmesek, szelídek és toleránsak. Időnként haragtartók és hűtlenek is lehetnek. Sokoldalú jellem, nagy fantázia és tanulékonyság jellemzi őket. Határozatlanok, nincs túl nagy szervezőkészségük. Szívesen dolgoznak és élnek a mások irányításával. Vallásosak és művészi hajlammal is rendelkeznek. Minthogy nagyon tartózkodók nem könnyű megismerni és igazán megérteni őket. Az igaz és hosszan tartó barátság és szerelem jelenti számukra a legnagyobb értéket a Földön. Bölcselet Hallgatom a tenger moraját. Azt súgja a csobbanás Előbb volt mint a világ Én vagyok az erősebb, Így kiállt! 33

34 Kos: Tűz jegyű Uralkodó bolygója a Mars és a Plútó. A Kos sok erőt és energiát birtokol és készen áll, hogy magához ragadja a kezdeményezést. Ösztönös, dinamikus és sokszor meggondolatlanul cselekszik. Az impulzivitást, a függetlenséget és a bátorságot testesíti meg. A Kost gyakran jellemzik egocentrikusként, de nagyon romantikus is tud lenni. Vágyakozik szimpátia és elismerés után. A Kos élénk, gyakran kitör és szívesen sportol. Elbűvölő és mérgelő a kiszámíthatatlansága, ami agresszivitásban, vagy akár gyengédségben is kifejeződhet. Aforizma Mielőtt meghalok Tudnom kell miért is vagyok. Kutatom az égen a csillagok fényében. Tőlük származik lelkem. 34

35 A Bika: Föld jegyű Uralkodó bolygója a Vénusz. A Bika a művészetet, az eredendő szépséget s az erőt testesíti meg. A szokások rabjaként realista, mind az életben, mind a szerelemben. Nagy értéket tulajdonít az érzelmi és az anyagi biztonságnak, aminek érdekében készen áll minden képességét bevetni. Kitartás, nyugalom, türelem és gyakorlati intelligencia jellemzi. A szerelemben odaadó, állhatatos és nem könnyelmű. Az összes csillagjegy közül a Bikának van legnagyobb szüksége a nyugalomra és kikapcsolódásra, természetesen csak azután, hogy kitűzött céljait teljesítette. Bölcselet Van egy ember ki, ha szól hozzám sírni késztet engem. Isten tisztaságát juttatja az eszembe. 35

36 Ikrek: Levegő jegyű Uralkodó bolygója a Merkúr. Tipikusnak mondható az Ikrek kettőssége és az egymással való küzdelme. Szabadok, lenyűgözők, intelligensek, aktívak, ugyanakkor sokszor pesszimisták, némiképpen apatikusak. Rendkívüli sokoldalúságuknak időnként negatív kihatásai is lehetnek. Nehezen tudják magukat hosszabb ideig egy adott dologhoz, tevékenységhez, vagy személyhez kötni. Nagyon szellemes és fantáziadús szeretők tudnak lenni, miközben mindig erősen a felszínre tör a szabadságra és függetlenségre való törekvésük. Nagy az igényük arra, hogy mindent azonnal megtanuljanak, csináljanak. Kiváló képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy minden helyzethez alkalmazkodjanak vagy felrúgják azt. 36

37 Rák: Víz jegyű Uralkodó bolygója a Hold. A Rák szeszélyes és ide-oda ingadozik a jókedv és a rossz hangulat között. A Rák jegyében születettek melegszívűek, szeszélyesek, titokzatosak, fantáziadúsak és nagyon jó megfigyelők. Szeretik a luxust, a régi hagyományokat és a múltat. Gyakran tartanak az újtól és félnek a jövőtől. Az erőszak minden fajtáját gyűlölik. A Rákok hajlamosak az általuk szeretett személyekre nagyon ráakaszkodni. Bölcselet A múltad tapossa a káprázó jövő az élet körbe kerekedő benne a jelen, múlt és a jövő. 37

38 Oroszlán: Tűz jegyű Uralkodó bolygója a Nap, a büszkeség és erő csillagjegye. Az Oroszlánok függetlenek, szabadságszeretők, uralomra vágyók, aktívak, szenvedélyesek és nagyon nagylelkűek. Időnként túl nagy az önbizalmuk. Nem ártana némi szerénység vagy elővigyázatosság. Optimistaként képesek arra, hogy a vereségeikből tanuljanak. Erős jellemüknek köszönhetően munkaterületükön nagyon nagyra becsülik őket. Gond nélkül tudnak több területen is mozogni. Luxusra és gazdagságra törekednek. Gyűlölik a középszerűséget. Bölcselet A mosoly nem más, mint egy érzék, tank töltő állomás. 38

39 Szűz: Föld jegyű Uralkodó bolygója a Merkúr. A Szűz jegyében születettek precízek, munkabírók, szeretik az otthonukat és nagyon nagy gondot fordítanak a berendezésére. Megrögzött rendszeretetük néha már a mániákussággal határos. Szakmailag kiemelkedő intelligenciájuk miatt nagyon nagyra értékelik őket. A Szüzekben nagyon nagy és erős a szeretet iránti vágyakozás. Hisznek a barátságban még akkor is, ha befelé forduló, tartózkodó jelleműek. Nehezen bocsátkoznak kapcsolatokba. Aforizma Csend van a tájon Az Isten oltárán A természet varázsán! 39

40 Mérleg: Levegő jegyű Bolygója a Vénusz. A Vénusz jegyében születettek kiváló érzékkel rendelkeznek a szépség az elegancia iránt. A konfliktusokat nem bírják, de minden témában értelmes, pártatlan ítéletet alkotnak. Rokonszenves, kiegyensúlyozott és rendszerető emberek. Ha támadva érzik magukat hajlamosak lesznek a depresszióra és szenvednek a vereség érzetétől. Számukra elengedhetetlen a barátság és az igaz szerelem. A Mérlegek birtoklók és hűségesek. Utálják akárcsak a szerelemben a haszontalan vitákat és a vulgarizmust. Bölcselet Ha megsuhint Isten lehelete meggyógyulunk tőle. 40

41 Skorpió: Víz jegyű Uralkodó bolygója a Mars. A Skorpió rendkívül sokoldalú és ellentmondásos jellem. Elmélyülő, komoly, ellentmondást nem tűrő, féltékeny és birtokló. Páratlan intuíciójának köszönhetően már az első pillanatban fel tudja mérni mások gyenge pontjait. A Skorpió jegyében születettek időnként tartózkodóak, befelé fordulók, vitázók és szeszélyesek, bár az érdes burok gyakran szemérmességet, erőt és óriási segítőkészséget rejt magában. A Skorpiók nem aggódnak és nem rettegnek amiatt, ha nincs már visszaút. 41

42 Nyilas: Tűz jegyű Uralkodó bolygója a Jupiter. A Nyilas hűséges, vidám, őszinte és nyíltszívű. Hisz a jövőben és a haladásban. Szereti az utazást, az állatokat és a hosszú sétákat a friss levegőn. Mindkét lábával szilárdan a Földön áll. Egyszerűen nem engedi hogy a nehézségek kizökkentsék a rendes kerékvágásból. A Nyilas jegyében született nagyon vallásos és rémisztően kíváncsi. Őszinte és becsületes barátokat, szerelmet keres magának, akik nem rabolják el a szabadságát. Ő a lehető legjobb barát, akire az ember csak vágyhat. 42

43 Mit tudunk a babérről Hogyan került a babérkoszorú a költők homlokára? Mint olyan sok mindennek, e rejtélynek is regében van a nyitja. Egy görög mítosz szerint Apollón beleszeretett Daphnéba, a nimfába. Ő azonban midőn érte jött, hogy magával vigye elfutott előle. Apollón utána eredt kutatni. Már majdnem utolérte, amikor Daphnét édesapja babérfává változtatta. A tehetetlenné vált Apollón erre a babérfát kezdte imádni és megparancsolta a papjainak, hogy a tiszteletére rendezett szertartásokon babérral díszítsék szobrait. Hősöket, költőket mivel a költészet imádója volt pártfogolta és babérral jutalmazta. A kitüntetés természetesen dicsőségnek számított. Az illatos babér a dicsőség jele, de az ógörögök a konyhaművészetben is használták. Így terjedt el a világon finom ételízesítőként. Napjainkban is kedvelt fűszere a konyhának. 43

44 Ámor és Psyche Egy test, egy lélek. Ezek ők ketten. Robosztus szerelem isten az egyik, gyenge, fuvallathoz hasonló, légies tünemény a másik. Íme olvassák szerelmük csodás történetét. Élt egyszer Krétán egy király, akinek volt három lánya. Kettő közülük olyan, mint a többi halandó. A harmadik, Psyche azonban Vénusznál, a szépség istennőjénél is sugárzóbb szépség volt. Arca hamvas, mint a virágszirom; termete sudár, mint a pálmafa; szeme két égő csillag; szája nyíló rózsa; lelke tiszta, akár a kristály. Vénusz nem is tűrhette, hogy halandó nő ilyen szép legyen. Keserű bosszút esküdött hát és elküldte Psychehez fiát, Ámort azzal a paranccsal, hogy ébresszen benne szerelmet valami csúf ember iránt, s annak árnyéka rávetődvén a szűzre, szépségének sugárzását elhomályosítja. 44

45 A szárnyas Ámor útra is kerekedett, de Psyche lénye annyira megigézte, hogy benne magában gyúlt ki a nagy szerelem. Ám akárhogy mardosta epekedés és vágy isteni törvény tiltotta, hogy anyjával szembeszegüljön. Cselt eszelt ki hát és Apolló jósdájának papnőjével azt az üzenetet küldte a királynak, hogy öltsön gyászruhát és kísérje fel Psychét a vára melletti hegy csúcsára, ahonnan elragadja majd egy rút sárkány, akinek e földi üdvösséget az istenek feleségül szánták. Hasztalan sírt, jajgatott az apja, engedelmeskednie kellett. Ment hát a lányával a hegyre. Alighogy felértek Psychére hatalmas ködoszlop ereszkedett le az égből, s mire fölszállt a király már egyedül állt a csúcson. A félelemtől ájult lányt a köd leple 45

46 alatt elragadta, no nem a sárkány, hanem Ámor maga. Vitte sebesen a saját palotájába, ahol az éj sötétjében a csókok mindama gyönyörével megismertette, amely titkát csak ő, a szerelem isten ismerte. Psychében kivirult a boldogság. Lubickolva fürdött újra és újra a szerelemben. Csak az zavarta némiképp, hogy nem tudja ki rabolta el a sárkány helyett. Ámor esküjét vette, hogy soha nem érdeklődik személye felől, nem kérdezősködik és nem leskelődik. Találkozniuk sem volt szabad máskor, csak holdtalan fekete éjszaka, mikor a lány csupán érzett, de nem látott semmit. Hogy Psyche nappal sem unatkozzék Ámor elhozta néki játszótársul a nénjeit. Őket azonban, amint meglátták a palota pompáját elfogta az irigység. A kíváncsiság is izgatta őket, hogy ki 46

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A Miskolci Egyetem BTK Filozófiai Intézet által kiírt. avagy szerelem a 21.században

A Miskolci Egyetem BTK Filozófiai Intézet által kiírt. avagy szerelem a 21.században A Miskolci Egyetem BTK Filozófiai Intézet által kiírt Szokták mondani folytatta Szókratész a szerelmesek a hiányzó másik felüket keresik., avagy szerelem a 21.században című pályázaton 2. helyezést ért

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón Cím: Hírek a nagyvilágból Forrás: Aprófa: Tábortűz magazin, http://www.hhrf.org/tabortuz/ ; 40 000 méter magasba léghajóval: Élet és Tudomány, 2002/10. http://www.sulinet.hu/ Szövegtípus: magyarázó Szöveg

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás)

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás) 14. Rák (Rosszindulatú sejtburjánzás) A rák megértéséhez különösen fontos az analóg gondolkodás. Tudatosítanunk kell azt a tényt, hogy az általunk észlelt vagy definiált teljességek (egység az egységek

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Vári Fábián László. Ereimben az idő

Vári Fábián László. Ereimben az idő Vári Fábián László Ereimben az idő Oly vén vagyok már, mint a tenger. Anyám szikla volt, apám a szél. Ereimben az idő zizeg csak, vésztartalékra hűtve a vér. Anyám elfogyván sivatag lett. Lépkedek rajta,

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A pénz és az anyagiak a horoszkópból

A pénz és az anyagiak a horoszkópból A pénz és az anyagiak a horoszkópból A pénz, a vagyon, a birtok, az anyagi érték különbözőképpen közelíthető meg-, az asztrológiában is. Akinek sok a pénze a bankban, az nem biztos, hogy anyagi értéknek

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Kölcsönös megértés a szervezetekben

Kölcsönös megértés a szervezetekben Bevezetés Kölcsönös megértés a szervezetekben Az üzleti kommunikációról szóló könyvek nagyobb része az eredményes kommunikáció olyan modelljével dolgozik, amelyben az eredmény a közlés eredményét jelenti,

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA A Hídban az 1960-as években Déry Tibornak több novellája és esszéje jelent meg, s új regényéből, a G A. úrx-ben címűből is küldött részleteket folyóiratunknak. Ezek a szövegek azonban

Részletesebben

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z Nadír _az éggömb közepén áthaladó tengely és éggömb látóhatár alatti metszéspontja Nagy Év _a Tavaszpont (Kos 0 foka) retrográd irányban mozog a Zodiákuson. Kb. 2500 évenként

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben