KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

2 KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Misztikus törvényű filozófia Mily nagy kincs rejlik Az agyban míly nagy A tudás a kifejezés Bennünk a szellem Mindent kifejez S a csodás fenséges Telített szerelmem Szebbnél szebb szavakban kifejezem A vágy és a tudás Leselkedik a szavak díszében És a sok szép új szókincsek Felbukkannak és csábítanak Akár egy vonzó érzelem A fantáziából megszülető Illúzió ábránd, mint a végtelen S a vágyak rügyét Mily szép is kibontanom Ha a tudatomnak hagyom 3

4 Kincs özön lakik bennem A lángoló szellem fészkében Ott az űrben, száguld szívesen Óh igen ez az éteri terepen Így kódolt a földi s égi szerepem Távol száll lelkem, mint a madár tolla S ettől könnyül a szellem dolga S fantázia nélkül a léleknek Üres lenne a föld és az egyetem A boldogság se pihenne a kebleden S így biztos kihűlne bánatában a szívem. 4

5 Esszék A lélek megközelítése A szenvedély független az életkortól. Szívünkben egyszerre csak egy nagy érzelem fér el, bármilyen tágas is a lelkünk. Ezért ha a szerelem és a becsvágy szenvedélyei találkoznak mindkettő mértéke a fele annak, amekkora akkor lenne, ha egymagába foglalná el az egészet. A szenvedély fellángolhat a gyermekben és elkísérheti az embert a sírig. Lételeme a tűz. A fiatalok előbb ellángolnak, s a kor előrehaladtával alábbhagy a szenvedély. Ez azonban csak látszat. A szenvedély egész életünkben végig kísér. Boldog az az élet, mely szerelemmel kezdődik és becsvággyal fejeződik be. Amikor boldog bennünk a tűz 5

6 szeretetreméltóak vagyunk, de amint elalszik szeretetünknek nyoma vész. Becsvágyunk veszi át a helyét. A mozgalmas élet, a nagy szellemeknek kedvez. A közepesek nem lelik örömüket benne. Ők minden téren gépek csupán. Ezért van az, hogy a szerelem és a becsvágy jelentik életünk kezdetét és végét. Az emberi természet legboldogabb állapotába jutunk. Ha az átlagnál okosabbak vagyunk szenvedélyeink is erősebb lánggal égnek, hiszen a szenvedély nem más, mint pusztán a szellemhez tartozó érzelem, vagy gondolat, még akkor is ha a testből ered. Nyilvánvaló, hogy nem más, mint maga a szellem és ez által a szellem egészét tölti ki. Csakis a tüzes szenvedélyekről van szó. A másik, a többi tűzfajta összekeveredik a testtel és 6

7 kellemetlen zűrzavart eredményez. Az okos emberek mentesek az effajta szenvedélyektől. Egy nagy lélekben minden nagy. Elgondolkodunk rajta kell-e szeretni. Nem töprengeni kell, hanem szeretni, érezni. Nem vagyunk döntési helyzetben. Az érzelem elragad minket és cseppet sem bánjuk, hogy tévedtünk. A tiszta szellem tiszta szenvedélyt szül. A nagy és tiszta szellem ezért szeret lángolón, és ezért látja világosan mi az, amit szeret. Kétfajta gondolkodás létezik. Az egyiket geometriának, a másikat kifinomultnak nevezzük. Az első lassan alakítja ki nézeteit, amelyek viszont mindvégig szilárdak. A kifinomult gondolkodás rugalmas, sokoldalú. Ezen tulajdonságok képesek rá, hogy szeretete tárgyába egyszerre több szeretetre méltó részt is sze- 7

8 ressen. A szemektől eljut a szívig. A külső megjelenéséből a belső tulajdonságokra is következtetni tud. Micsoda örömet jelent a szerelem, ha mindkét szellemet birtokoljuk, hisz ilyenkor együtt van bennünk az erő és a rugalmasság és felettébb szükséges ahhoz, hogy két ember jól ki tudja fejezni magát. Szerelemre születtünk és a szerelemre való képesség noha csak a szelem tökéletesedésével együtt fejlődhet ki arra késztet minket, hogy a szépet szeressük, annak ellenére, hogy soha senki nem mondta mi is a szép. Ki merné ezek után azt állítani, hogy nem arra születtünk e világra, hogy szeressünk. Még akkor is, ha olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyeknek látszólag nincs közük a szerelemhez. A szerelemtitokban ott búvik mindenben. Az ember képtelen rá, hogy szerelem nélkül éljen. 8

9 Az ember nem szereti a magányt, ugyan akkor szeret, tehát önmagán kívül kell keresni valamit, amit szerethet. Ezt a valamit egyedül a szépségben lelheti fel. Mivel ő Isten legszebb teremtménye, saját magában kell neki megtalálni az élő képét annak a szépségnek, amit önmagán kívül keres. A szépség első sugaraira bárki felfigyelhet önmagában. Ez után annak alapján, hogy egy külső dolog mennyire hasonlít ehhez az élőképhez, mindenki megítélheti, hogy az adott dolog szép-e vagy csúnya. Az embert azonban nem elégítheti ki bármi, noha mindenképpen szeretné betölteni az űrt, amely akkor keletkezett, amikor kilépett önmagából. Túl tágas a szíve, arra van szüksége, hogy olyan valamivel töltse meg, ami nagyon hasonlít rá, ami leginkább azonos vele. Ezért annak a szépségnek, amivel az ember elége- 9

10 dett ugyan olyan fontos része a hasonlóság, mint a megfelelés. Ez a kettősség pedig csak egy ellenkező nemű lényben lelhető fel. A természet oly jól belevéste a lelkükbe ezt az igazságot, hogy az eleve készen áll a beteljesítésére. Nem kell hozzá a művészetek, vagy tudományok ismerete, hogy a szívünkben lévő üres helyet be akarjuk és be is tudjuk tölteni. Mindezt azonban erősebben érezzük, mintsem beszélni tudnánk róla. Csak azok nem vesznek róla tudomást, akik képesek rá, hogy megvessék és felégessék saját eszményeiket. Annak ellenére, hogy ez a szépség eszmény kitörölhetetlenül a lelkünkbe vésődött jelentős egyéni eltérések mutatkoznak azt illetően, hogy mi az ami a valóságban tetszik, mert nem elégszünk meg a puszta szépséggel, hanem a körülmények 10

11 olyan egybeesésére vágyunk, ami megfelel az éppen aktuális lelki állapotunknak. Tehát ebben az értelemben állíthatjuk azt, hogy mindenkiben meg van az a szépség, aminek a mását a nagyvilágban keresi. Mégis gyakran a nők határozzák meg, hogy milyen legyen az eredeti, mivel ők uralkodnak a férfiak szellemén. Saját szépségük, vagy általuk nagyra tartott szépség bizonyos elemeit észrevétlenül belevegyítik a szépségeszménybe. Ily módon mindaz, ami nekik tetszik, hozzáadódik az alapvető szépséghez. Ezrét van az, hogy az egyik század a szőkéknek, a másik a barnáknak kedvez, és hogy mindaz, amit a nők egymásról gondolnak, befolyásolja azt is,hogy a férfiak mit gondolnak róluk. Sokszor a divat határozza meg, hogy mit nevezünk szépségnek. 11

12 Különös, hogy a szokás milyen nagymértékben hat a szenvedélyeinkre. Ezen túl természetesen mindenkinek van szépségeszménye melyek alapján ítéletet alkot, és amelyhez másokat viszonyít. Egy szerelmes férfi úgyis mindig a saját szerelmét fogja legszebbnek tartani és mindig őhozzá fog viszonyítani mindenki mást. A szépség ezer különböző alakban jelenhet meg. Letéteményese lehet egyedül egy nő. Olyan nő, aki okos, szép és meg is csillogtatja az eszét. Ha egy nő tetszeni akar és a szépség egy részének legalábbis birtokában van ő tetszeni fog és még akkor is meg fogja szerettetni magát, ha a férfiak eddig nem sokat törődtek vele, vagy épp ő volt akit nem érdekeltek a férfiak, mert a szívükben van egy üres hely és ő ezt be fogja tölteni. 12

13 A férfi élvezetre született. Érzi ezt, s nincs szüksége más bizonyítékra. Az értelmére hallgat hát, amikor átadja magát az élvezetnek. Ugyanakkor gyakran érez szenvedélyt a szívében anélkül, hogy tudná honnan származik. A szerelmet ugyan úgy betöltheti egy igaz, mint egy hamis szenvedély, ha mi meg vagyunk győződve, hogy igaz. Amint beszélni kezdünk a szerelemről rögtön szerelmesek leszünk. Hát ez a legtermészetesebb emberi szenvedély. A szerelem kortalan. Állandó születőfélben van. Erre legjobban a költők tanítanak. Szerelmes verseikben gyermekies tisztasággal jelenik meg, de költő nélkül is érezzük. A szerelem szellemessé tesz bennünket és ugyanakkor a szellemre támaszkodik, mert a 13

14 szerelemhez ügyesség kell. Annak ellenére, hogy nap, mint nap kimerítjük a csábítás eszköztárát tetszenünk kell, és tetszünk is. Mivel szeretjük magunkat, az a kép alakul ki bennünk, hogy a külvilágban egyszerre több helyet is betölthetünk. Ezért fogadjuk szívesen, ha szeretnek minket. Mivel forrón kívánjuk a szerelmet hamar felfigyelünk rá. Tanúskodik róla a szerető személy tekintete. A szem a lélek tükre, azonban csak azok értik, akik odafigyelnek rá. Az ember önmagában tökéletlen. A boldogsághoz társra van szükség. Legtöbbször saját rangja belit keres, hiszen ilyenkor a választás szabad és a kibontakozásra is lehetőség nyílik. Mégis előfordul, hogy magasabbra törünk és érezzük, ahogy egyre erősebben perzsel a tűz, színt vallani azonban mégsem merünk az előtt, aki a szívünket lángra lobbantja, gyújtja. 14

15 Ha egy nálunk magasabb rangú hölgyet szeretünk előfordulhat, hogy a szerelmet csupán a föltörekvés vágya váltotta ki. Bizonyos azonban hogy előbb-utóbb a szerelem lesz lelkünkben az úr! A szerelem olyan zsarnok, aki nem tűri az osztozkodást, egyeduralkodó, aki előtt minden más szenvedély fejet hajt és minden más szenvedély engedelmes vele szemben. Egy előkelő hölgy barátsága sokkal alkalmasabb rá, hogy kitöltse a lelket, mint a velünk egyenrangú hölggyé. Az ember szíve tágas. Az apró dolgok kavarognak, a nagyok azonban megpihennek, és meg is állapodnak benne. Gyakran írunk olyasmiről, amit csakúgy tudunk alátámasztani, hogy arra kérjük az olvasót, oly módon ébredjen rá az elmondottakra, az igazságra, hogy önmagába tekint. Ez a lehetőség a bizonyítás módja. 15

16 Ha egy férfi érzékenynek mutatkozik biztos, hogy szerelmes. Egy rajta kívül eső tárgy zaklatta fel, rögtön észre veszi és elkerüli mindazt, ami felkeltheti az ellenérzését. E különös érzékenység szabályát a tiszta nemes, fennkölt szellem alkotja meg. Tehát elhitethetjük magunkkal, hogy érzékenyek vagyunk, anélkül, hogy valójában azok lennénk, s ilyenkor joggal ítélnek el mások. A szépség szabályai azonban mindenek felett valók és függetlenek a többiek által alkotott szabályoktól. Ha különbséget akarunk tenni az érzékenység és az érzéketlenség között el kell fogadnunk, hogy az érzékenység vágya már fölér a valódi érzékenységgel. A nők szeretik, ha a férfiaknak vannak érzékeny pontjaik. Ez gyakorolja rájuk a leg- 16

17 mélyebb hatást. Milyen kellemes látni, hogy a többieket megvetik, miközben minket megbecsülés övez. A szellemi értékeket nem a társaságban sajátítjuk el. Ott csak tökéletesítjük őket. Könnyen beláthatjuk hát, hogy az érzékenység a természet adománya, nem pedig mesterkedés eredménye. Az átlagnál értelmesebb ember több szépségre lel, mint mások. Kivéve, ha szerelmes, mert ilyenkor csak egyetlen egyet vesz észre. Talán tévedek, ha azt állítom: ha egy nő kilép önmagából, hogy mások szívébe vésse be a képét, egy üres helyet hagy a sajátjában mások számára. Ismerek olyanokat, akik ezt tagadják. Vajon igazságtalanság-e mindez? Természetes, hogy annyit adunk amennyit elvettünk. A teljes odaadás ugyanakkor fárasztja és rombolja a férfi szellemét. 17

18 Ajkunk pirossága Ajkunk azért piros, mert a szöveti szerkezete kissé más, mint testünk többi részéé, és nem védi vastagabb hámréteg. Így átüt rajta a vér színe. A parányi nyálmirigyek arról is gondoskodnak, hogy ajkunk kicsit mindig nedves legyen. Ha bizonyos betegségek e mirigyek működését megakadályozzák nyomban úgy érezzük, hogy kiszáradt a szánk, s nem egyszer ajkunk láthatóan cserepessé is válik. A felnőtt ajak és az újszülötté némileg különbözik egymástól. A csecsemő ajkának belső részén finom kis domborulatok vannak, hogy a baba szája jobban tudjon a mellbimbóhoz tapadni. Néhány hét múlva aztán ezek a kis domborulatok eltűnnek. Az orvos az ajkak színéből (elfehéredés, elkékülés) sokmindenre tud következtetni. 18

19 A költők, festők szemszögéből nézve ihletet adhat egy szép ajak. Ezt bizonyítja Mona Lisa mosolya, és Horatius megállapítása, hogy Ámorhoz az ajak a közvetítő. Aforizma Az életműved arcodra van írva bele van vésve bele van sírva. De másoknak szeme mindig előhívja, s mint könyvet arcod, kiolvassa. 19

20 Az emberi agyról Egyszer egy ismert orvos professzor egy nyitott könyvet tett a nála vizsgázó medika elé. Pillantson ezekre a sorokra, s rámutatott az egyik bekezdésre. Az állt benne, hogy a férfi agya nagyobb és súlyra is többet nyom, mint a nőé. Az orvostanhallgató nő finoman elmosolyodott: nem a mennyiség számít tanár úr! Ez az adoma több kérdést is ihlet. Valóban nem a mennyiség számít, vagy mégis az agy súlyától függ a szellemi képességünk? Egyáltalán hány grammot nyom az emberi agy? A felnőtt ember agyának súlya gramm, azaz valamelyest változó. A szellemi képességek nem az agy súlyától, legfeljebb az agytekervények számától függnek. Akad lángelméjű tudós, akinek az agya nem volt különösen súlyos és akad idióta óriási aggyal. Az anekdota csattanója tehát reális alapokra épült. 20

21 Persze a zsenik agyberendezése azért mindig érdekelte az embereket. Ami például Einstein agya körül napjainkban lejátszódik már szinte horrorisztikus. Miután meghalt az USA Missouri Államában felboncolták, majd konzerválták az agyát abban a reményben, hogy egyszer egy tudós megfejti belőle miből eredt a relativitáselmélet megfogalmazójának átlagon felüli alkotóképessége. Kutatókban nem is volt hiány, de megfejteni a rejtélyt ez ideig egyikük sem tudta. Nemrég épp egy Miriam Diamond nevű tudós hölgy nyilatkozatai jelentek meg a világsajtóban. Ő is kapott egy kis részt az agymaradványból és 4 évi vizsgálódás után abban véli felfedezni a zsenialitás eredőjét, hogy Einstein agysejtjei jobban tápláltak voltak más halandóénál. A nyilatkozathoz fényképet is közöltek. Az a fura, hogy nem Einsteint, hanem Diamond asszonyt ábrázolja. 21

22 Aforizma Lépj, indulj, ha nem fogják kezed az Isten vezet! Az élet tanácsadója a bensőd igaz hangja. A sötétség délben benned a napfogyatkozás, nyújtsd a kezed vár a kihívás! 22

23 A csók A csókolódzásnak is meg vannak az illemszabályai. Nevezetesen tisztességes úri nő nem fogad el csókot, hanem visszaadja. Mire is jó megcsókolni azt, akit szeretünk? A pszichológusok erre a kérdésre is tudják a választ és szokás szerint mélyre ásnak a magyarázatért. Az embernek ősi ösztöne, hogy ami kedves neki megkóstolja. Ezért vesz a pici baba is mindent a szájába, amit lehet. Bár az őskor óta az ösztön kifinomult. A csók ma is a szeretett lény birtokbavételét jelképezi. Eszmei értéket a legősibb érzések adják meg. Egyébként igazán csókolódzni csakis az ember képes. Ha a madarakat, galambot is megfigyeljük az is csak mímeli. Az igaz csók minden állattól idegen. Olyan érzékeny nyálkahártya, amely a csókot érzékelhetővé teszi csupán az emberi ajkon fejlődött ki. 23

24 Természetesen a csókolódzás szokás dolga is. Vannak a világnak olyan tájai, ahol nem ismerik sem a puszit, sem a szerelmi csókot. Kínában a múlt században kezdték elsajátítani a csókot. Az eszkimók is szenvedélyesen összedörzsölik az orrukat. A bolgárok és sok más afrikai törzs, indiánok, az arabok, a hinduk már régen is mesterei voltak. Több tankönyvben is írtak a csókok különböző fajtáiról. Még az istenek is csókban olvadnak az indiai templomok ősi faragványain. Az ős indiánok a csókot szentnek tartották, az ég ajándékának, melyet nem csak élvezni lehet, de tisztelni is kell. A csóknak hagyománya van kontinensünkön is. Már 1511-ben Hágában született Johanes Sekundes kötetnyi himnuszt írt a csókról, melyeket Mészöly Gedeon 1921-ben fordított magyarra. A csóknak gazdag kultúrtörténete van. A csók kémiai analizálása, ha valakit megcsókolunk 0,54 mg ásványi sót, 0,13 mg szénhidrátot, 0,71 mg zsiradékot, 9 mg vizet és kb. 250 ezer baktériumot adunk át. 24

25 Persze ha szerencsénk van és viszonozzák a csókot ugyanezt vissza is kapjuk. A szervezetre gyakorolt hatását is lemérték az orvosok, tudósok. Tőlük tudjuk, hogy a csókolódzás közben növekszik a pulzusszám és a glukóz termelés, felgyorsul a vérkeringés, viszont csökken az inzulintermelés. Mindent összevetve a pozitív stressz állapota elkerülhetetlen. Lopott csók esetén nagyobb-e a stresz, a tanulmány nem ejt róla szót, de valószínű lehet. Bölcselet Vedd el tőlem a szeretetet, melyet az élet ád. Az életben maradáshoz nekem van szükségem reád. 25

26 Élmény a halálban ó-egyiptomi rituálék A vérkeringés összeomlása után megkezdődik egy bizonyos folyamat, amely ma már ismert, tonatózis, tetszhalál kutatásai révén és a szívműködés leállásától az agyhalálig tizenkét szakaszból áll. Nagyon érdekes, hogy az egyiptomiak az átmenetet tizenkét kapuval határozzák meg, ami az éjszaka 12 óráját jelenti. Ha figyelmesen elemezzük a szellemtörténetet rájövünk, hogy milyen sok misztikusan gondolkodó nagy vallásalapító próféta, apostol, guru részesült Istennek abban a kegyében, hogy a saját beavatását a halál, vagyis a klinikai halál állapota következtében, valamilyen betegség kiváltotta sokk, esetleg a szívleállás után, vagy egy súlyos meditációs extázis sokk okozta szívbénulás révén élhette meg. Így lett az illető számára a halál a megvilágosuláshoz vezető út és annak eszköze. 26

27 Amenhotep például egy Kr-e 133 táján bekövetkezett súlyos valószínűleg epilepsziás roham után, amely csaknem végzett vele élte át a titokzatos megvilágosodást. Meglátta, hogy az összes isten egyetlen istennek Aton-nak, a napistennek, a világosság istenének a megnyilvánulása. Felismerte, hogy Aton jeleníti meg a legmagasabb ősöket. Ezután nevezte magát, mint fáraó Ehnatonnak és tért reformátorként misztikus útra. Egy másik epileptikus, Saulus Damaszkusz előtt súlyos rohamot kapott. Leesett a lováról és minden bizonnyal megállt a szívverése. Ám újra talpra állt a megvilágosult Paulusként, akinek aztán meghatározó szerepe lett a mi kereszténységünk kialakításában. Mohamed is közismerten epilepsziás volt, aki egy éjszaka a rohamaiban tízezer Allahhal folytatott be- 27

28 szélgetést élt át és ezt a tanítást igyekezett buzgón lediktálni. Az epilepsziát az anyag kiteljesedésének eszközeként is felfoghatjuk. Ahogyan az Michelangeló esetében is történt. Testet gyöngítő tényezőnek számít pl. a leukémiai, szívinfarktus, vagy a szifilisz és egyéb olyan betegségek is, amelyek a szívverés leállását és annak révén élményt idézhetnek elő. Ehnaton fáraó például a szifilisz következtében átélte testének lassú felbomlását és egyre inkább eltávolodott attól, hogy szellemét megnyithassa az igazán lényeges egyetlen isten számára, és ezt az alapelvet ő maga is megérezhesse. A szívverés valamilyen módon előidézett megállása után bekövetkezett igazi megvilágosodás jelensége éppoly ismeretes volt az egyiptomi főpapok, mint az afrikai beavatottak, varázslók, a tibeti szerzetesek, a sámánok, az indiánok, 28

29 az indiai guruk, de még a keresztény egyházak előtt is. Ebből kiindulva irányulnak a beavatási rituálék minden időben és mindenütt arra, hogy előidézzék a szívműködés ideiglenes leállását, vagy legalább szimulálják azt, és a hívő újoncba szívhalál átélésének szimbolikus érzetét keltsék. A hangsúly az átélésen van. Döntő fontosságúak ugyanis a személyes élmények. Az Ótestamentumban Jónás is a maga személyes beavatását élte meg a cethal gyomrában három napon át. Teljesen megváltozva tért vissza az életbe. Így fejeződik ki szimbolikusan a halál beavatás feltámadás egysége. Ezzel magára a feltámadás gondolat körre történik utalás. Az alapgondolat az, hogy a halálban elért megvilágosodás megrázza és megváltoztatja az érintett lényét. Új tudással, új erőkkel és új tapasz- 29

30 talatokkal tér vissza a földi életbe. A halál révén az új életbe, vagy ahogy a beavatottak tudják: a halál révén az örök életbe. Ezt a célt szolgálja például az egyiptomiaknál a száj elé tartott ankh jel, az örök élet jele. A szabadkőművesek beavatási szentélyében még ma is látható a momento mori, ami annyit jelent, hogy emlékezz a halálra. Aforizma Minden ember arca egy térkép bánatot, s örömöt nem tud elrejteni, akár egy rejtvényt meg kell feljteni! 30

31 A Bak uralma A bak csillagjegy és a Szaturnusz eljegyezve a Föld jeggyel, borzasztóan törekvő e csillagjegy. Eltökélt, tartózkodó és nagyon melankolikus. Fáradhatatlanul dolgozik. Feláldozza magát mindenek felett és semmilyen fáradság nem riassza vissza. A Bakok hihetetlen alapossággal és véghetetlen türelemmel tervezik meg az életútjukat. Mindenre készek annak érdekében, hogy kitűzött céljukat elérjék. Közben gyakran lemondanak a mások segítségéről. Zárkózottak és befele fordulók. Bár időnként előfordulnak náluk hirtelen nagy kitörések, amelyek meglepők, de magukkal is ragadják a társaikat is. Másrészt a Bakok gyakran bátortalanok és bizonytalanok. Kristály a kövük. Szeretik a letisztult dolgokat. A Szaturnusz bolygóban leli a fenséges Nap az égi halálát. A rómaiak emberáldozatot áldoztak az isteneknek a Nap visszatérte reményében. 31

32 Szaturnusz és Uránusz a Vízöntőben A Vízöntő bolygója. A Vízöntő jegyében születettek őszinték, önzetlenek, szabadságszeretők és aktívak. Bár általában nyugodtnak tűnnek, de alapjában idegesek és feszültek is lehetnek. Minthogy társaikkal szemben nagy igényeket támasztanak gyakran élnek meg csalódást és gyakran haragtartóak. A Vízöntők nagyon hiúk és szeretik a bókokat és ha csodálják őket. Intuitívak, gazdag a fantáziájuk, szellemesek, kedves barátok és szenvedélyes szeretők. Érdeklődési körük széles és telve vannak kreatív ötletekkel. 32

33 A Halak: vízjegyű Uralkodó bolygója a Jupiter és a Neptunusz. A Halak jegyében születettek türelmesek, szelídek és toleránsak. Időnként haragtartók és hűtlenek is lehetnek. Sokoldalú jellem, nagy fantázia és tanulékonyság jellemzi őket. Határozatlanok, nincs túl nagy szervezőkészségük. Szívesen dolgoznak és élnek a mások irányításával. Vallásosak és művészi hajlammal is rendelkeznek. Minthogy nagyon tartózkodók nem könnyű megismerni és igazán megérteni őket. Az igaz és hosszan tartó barátság és szerelem jelenti számukra a legnagyobb értéket a Földön. Bölcselet Hallgatom a tenger moraját. Azt súgja a csobbanás Előbb volt mint a világ Én vagyok az erősebb, Így kiállt! 33

34 Kos: Tűz jegyű Uralkodó bolygója a Mars és a Plútó. A Kos sok erőt és energiát birtokol és készen áll, hogy magához ragadja a kezdeményezést. Ösztönös, dinamikus és sokszor meggondolatlanul cselekszik. Az impulzivitást, a függetlenséget és a bátorságot testesíti meg. A Kost gyakran jellemzik egocentrikusként, de nagyon romantikus is tud lenni. Vágyakozik szimpátia és elismerés után. A Kos élénk, gyakran kitör és szívesen sportol. Elbűvölő és mérgelő a kiszámíthatatlansága, ami agresszivitásban, vagy akár gyengédségben is kifejeződhet. Aforizma Mielőtt meghalok Tudnom kell miért is vagyok. Kutatom az égen a csillagok fényében. Tőlük származik lelkem. 34

35 A Bika: Föld jegyű Uralkodó bolygója a Vénusz. A Bika a művészetet, az eredendő szépséget s az erőt testesíti meg. A szokások rabjaként realista, mind az életben, mind a szerelemben. Nagy értéket tulajdonít az érzelmi és az anyagi biztonságnak, aminek érdekében készen áll minden képességét bevetni. Kitartás, nyugalom, türelem és gyakorlati intelligencia jellemzi. A szerelemben odaadó, állhatatos és nem könnyelmű. Az összes csillagjegy közül a Bikának van legnagyobb szüksége a nyugalomra és kikapcsolódásra, természetesen csak azután, hogy kitűzött céljait teljesítette. Bölcselet Van egy ember ki, ha szól hozzám sírni késztet engem. Isten tisztaságát juttatja az eszembe. 35

36 Ikrek: Levegő jegyű Uralkodó bolygója a Merkúr. Tipikusnak mondható az Ikrek kettőssége és az egymással való küzdelme. Szabadok, lenyűgözők, intelligensek, aktívak, ugyanakkor sokszor pesszimisták, némiképpen apatikusak. Rendkívüli sokoldalúságuknak időnként negatív kihatásai is lehetnek. Nehezen tudják magukat hosszabb ideig egy adott dologhoz, tevékenységhez, vagy személyhez kötni. Nagyon szellemes és fantáziadús szeretők tudnak lenni, miközben mindig erősen a felszínre tör a szabadságra és függetlenségre való törekvésük. Nagy az igényük arra, hogy mindent azonnal megtanuljanak, csináljanak. Kiváló képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy minden helyzethez alkalmazkodjanak vagy felrúgják azt. 36

37 Rák: Víz jegyű Uralkodó bolygója a Hold. A Rák szeszélyes és ide-oda ingadozik a jókedv és a rossz hangulat között. A Rák jegyében születettek melegszívűek, szeszélyesek, titokzatosak, fantáziadúsak és nagyon jó megfigyelők. Szeretik a luxust, a régi hagyományokat és a múltat. Gyakran tartanak az újtól és félnek a jövőtől. Az erőszak minden fajtáját gyűlölik. A Rákok hajlamosak az általuk szeretett személyekre nagyon ráakaszkodni. Bölcselet A múltad tapossa a káprázó jövő az élet körbe kerekedő benne a jelen, múlt és a jövő. 37

38 Oroszlán: Tűz jegyű Uralkodó bolygója a Nap, a büszkeség és erő csillagjegye. Az Oroszlánok függetlenek, szabadságszeretők, uralomra vágyók, aktívak, szenvedélyesek és nagyon nagylelkűek. Időnként túl nagy az önbizalmuk. Nem ártana némi szerénység vagy elővigyázatosság. Optimistaként képesek arra, hogy a vereségeikből tanuljanak. Erős jellemüknek köszönhetően munkaterületükön nagyon nagyra becsülik őket. Gond nélkül tudnak több területen is mozogni. Luxusra és gazdagságra törekednek. Gyűlölik a középszerűséget. Bölcselet A mosoly nem más, mint egy érzék, tank töltő állomás. 38

39 Szűz: Föld jegyű Uralkodó bolygója a Merkúr. A Szűz jegyében születettek precízek, munkabírók, szeretik az otthonukat és nagyon nagy gondot fordítanak a berendezésére. Megrögzött rendszeretetük néha már a mániákussággal határos. Szakmailag kiemelkedő intelligenciájuk miatt nagyon nagyra értékelik őket. A Szüzekben nagyon nagy és erős a szeretet iránti vágyakozás. Hisznek a barátságban még akkor is, ha befelé forduló, tartózkodó jelleműek. Nehezen bocsátkoznak kapcsolatokba. Aforizma Csend van a tájon Az Isten oltárán A természet varázsán! 39

40 Mérleg: Levegő jegyű Bolygója a Vénusz. A Vénusz jegyében születettek kiváló érzékkel rendelkeznek a szépség az elegancia iránt. A konfliktusokat nem bírják, de minden témában értelmes, pártatlan ítéletet alkotnak. Rokonszenves, kiegyensúlyozott és rendszerető emberek. Ha támadva érzik magukat hajlamosak lesznek a depresszióra és szenvednek a vereség érzetétől. Számukra elengedhetetlen a barátság és az igaz szerelem. A Mérlegek birtoklók és hűségesek. Utálják akárcsak a szerelemben a haszontalan vitákat és a vulgarizmust. Bölcselet Ha megsuhint Isten lehelete meggyógyulunk tőle. 40

41 Skorpió: Víz jegyű Uralkodó bolygója a Mars. A Skorpió rendkívül sokoldalú és ellentmondásos jellem. Elmélyülő, komoly, ellentmondást nem tűrő, féltékeny és birtokló. Páratlan intuíciójának köszönhetően már az első pillanatban fel tudja mérni mások gyenge pontjait. A Skorpió jegyében születettek időnként tartózkodóak, befelé fordulók, vitázók és szeszélyesek, bár az érdes burok gyakran szemérmességet, erőt és óriási segítőkészséget rejt magában. A Skorpiók nem aggódnak és nem rettegnek amiatt, ha nincs már visszaút. 41

42 Nyilas: Tűz jegyű Uralkodó bolygója a Jupiter. A Nyilas hűséges, vidám, őszinte és nyíltszívű. Hisz a jövőben és a haladásban. Szereti az utazást, az állatokat és a hosszú sétákat a friss levegőn. Mindkét lábával szilárdan a Földön áll. Egyszerűen nem engedi hogy a nehézségek kizökkentsék a rendes kerékvágásból. A Nyilas jegyében született nagyon vallásos és rémisztően kíváncsi. Őszinte és becsületes barátokat, szerelmet keres magának, akik nem rabolják el a szabadságát. Ő a lehető legjobb barát, akire az ember csak vágyhat. 42

43 Mit tudunk a babérről Hogyan került a babérkoszorú a költők homlokára? Mint olyan sok mindennek, e rejtélynek is regében van a nyitja. Egy görög mítosz szerint Apollón beleszeretett Daphnéba, a nimfába. Ő azonban midőn érte jött, hogy magával vigye elfutott előle. Apollón utána eredt kutatni. Már majdnem utolérte, amikor Daphnét édesapja babérfává változtatta. A tehetetlenné vált Apollón erre a babérfát kezdte imádni és megparancsolta a papjainak, hogy a tiszteletére rendezett szertartásokon babérral díszítsék szobrait. Hősöket, költőket mivel a költészet imádója volt pártfogolta és babérral jutalmazta. A kitüntetés természetesen dicsőségnek számított. Az illatos babér a dicsőség jele, de az ógörögök a konyhaművészetben is használták. Így terjedt el a világon finom ételízesítőként. Napjainkban is kedvelt fűszere a konyhának. 43

44 Ámor és Psyche Egy test, egy lélek. Ezek ők ketten. Robosztus szerelem isten az egyik, gyenge, fuvallathoz hasonló, légies tünemény a másik. Íme olvassák szerelmük csodás történetét. Élt egyszer Krétán egy király, akinek volt három lánya. Kettő közülük olyan, mint a többi halandó. A harmadik, Psyche azonban Vénusznál, a szépség istennőjénél is sugárzóbb szépség volt. Arca hamvas, mint a virágszirom; termete sudár, mint a pálmafa; szeme két égő csillag; szája nyíló rózsa; lelke tiszta, akár a kristály. Vénusz nem is tűrhette, hogy halandó nő ilyen szép legyen. Keserű bosszút esküdött hát és elküldte Psychehez fiát, Ámort azzal a paranccsal, hogy ébresszen benne szerelmet valami csúf ember iránt, s annak árnyéka rávetődvén a szűzre, szépségének sugárzását elhomályosítja. 44

45 A szárnyas Ámor útra is kerekedett, de Psyche lénye annyira megigézte, hogy benne magában gyúlt ki a nagy szerelem. Ám akárhogy mardosta epekedés és vágy isteni törvény tiltotta, hogy anyjával szembeszegüljön. Cselt eszelt ki hát és Apolló jósdájának papnőjével azt az üzenetet küldte a királynak, hogy öltsön gyászruhát és kísérje fel Psychét a vára melletti hegy csúcsára, ahonnan elragadja majd egy rút sárkány, akinek e földi üdvösséget az istenek feleségül szánták. Hasztalan sírt, jajgatott az apja, engedelmeskednie kellett. Ment hát a lányával a hegyre. Alighogy felértek Psychére hatalmas ködoszlop ereszkedett le az égből, s mire fölszállt a király már egyedül állt a csúcson. A félelemtől ájult lányt a köd leple 45

46 alatt elragadta, no nem a sárkány, hanem Ámor maga. Vitte sebesen a saját palotájába, ahol az éj sötétjében a csókok mindama gyönyörével megismertette, amely titkát csak ő, a szerelem isten ismerte. Psychében kivirult a boldogság. Lubickolva fürdött újra és újra a szerelemben. Csak az zavarta némiképp, hogy nem tudja ki rabolta el a sárkány helyett. Ámor esküjét vette, hogy soha nem érdeklődik személye felől, nem kérdezősködik és nem leskelődik. Találkozniuk sem volt szabad máskor, csak holdtalan fekete éjszaka, mikor a lány csupán érzett, de nem látott semmit. Hogy Psyche nappal sem unatkozzék Ámor elhozta néki játszótársul a nénjeit. Őket azonban, amint meglátták a palota pompáját elfogta az irigység. A kíváncsiság is izgatta őket, hogy ki 46

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

Extrák az öntérképedhez

Extrák az öntérképedhez Extrák az öntérképedhez Nektár a Nagyoktól Nem érdemes figyelmen kívül hagyni a pszichológia alapjait sem, Tudományos alapokkal bíró felosztásról van itt szó, ha még nem ismernéd, feltétlen találkozz Vele,

Részletesebben

Magyar irodalom/ Osztályfőnöki

Magyar irodalom/ Osztályfőnöki Óraleírás Magyar irodalom/ Osztályfőnöki Témakör: Tanulási képességek fejlesztése. Tananyag (kiegészítő): Szitakötő folyóiratból Állatövi- jegyek cikk feldolgozása. Tevékenység célja: Ismeretbővítés, szemléletformálás.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok Vigh Viktória 5. osztály Szob Hátizsákos kalandok 1 Hátizsákos kalandok Írta: Vigh Viktória (Szob) 2 Egy szép tavaszi napon a családommal elhatároztuk, hogy elmegyünk a Börzsönyhegységbe kirándulni. Mindenki

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük;

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük; 1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük; Tudod-e, kik ők, es melyik találmány fűződik a nevükhöz az alább felsoroltak közül? MÁJUS NE ONNAN... találmánya:... SOK DELI NYÁJ... találmánya:...

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm!

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! Hegedüs Erika coach, életvezetési tréner 2012. szeptember 22. CoachOK Szakmai Szövetség Egy olyan világ részesei vagyunk, ahol könnyű eltévedni

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Heszky László. ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre. SZIE. Gödöllő 2012

Heszky László. ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre. SZIE. Gödöllő 2012 TANÁR DIÁK KAPCSOLAT (1/Szeretet és igazság együtt és 2/ Ennek gyakorlata a tanár diák kapcsolatokban napjainkban) Heszky László ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre SZIE. Gödöllő 2012

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka A siker nem a megérkezés, hanem az utazás módja. Ben Sweetland osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka 1. Célok kitűzése: bár az emberek gyakran foglalkoznak

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

Játékelmélet. előadás jegyzet. Kátai-Urbán Kamilla. Tudnivalók Honlap: http://www.math.u-szeged.hu/~katai Vizsga: írásbeli.

Játékelmélet. előadás jegyzet. Kátai-Urbán Kamilla. Tudnivalók Honlap: http://www.math.u-szeged.hu/~katai Vizsga: írásbeli. Játékelmélet Kátai-Urbán Kamilla Tudnivalók Honlap: http://www.math.u-szeged.hu/~katai Vizsga: írásbeli Irodalom előadás jegyzet J. D. Williams: Játékelmélet Filep László: Játékelmélet 1. Előadás Történeti

Részletesebben

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS --------------------------

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- Johannes Vermeer: Krisztus Mária és Márta házában 1 BETÁNIAI LÁNY Van a ház körül munka

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben