Folyamatos erdőborítást biztosító erdőkezelés az Aggteleki Nemzeti Park erdeiben. Szmorad Ferenc (ANPI, 2009)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyamatos erdőborítást biztosító erdőkezelés az Aggteleki Nemzeti Park erdeiben. Szmorad Ferenc (ANPI, 2009)"

Átírás

1 Folyamatos erdőborítást biztosító erdőkezelés az Aggteleki Nemzeti Park erdeiben Szmorad Ferenc (ANPI, 2009)

2 Az Aggteleki Nemzeti Park rövid bemutatása Szempontok és lehetőségek az erdők kezelésében Az ANPI erdőkezelési tevékenysége Esettanulmány: egy átalakító üzemmódban kezelt erdőtömb bemutatása

3 I. Az Aggteleki Nemzeti Park rövid bemutatása

4 Földrajzi helyzet Gömör-Tornai-karszt: Aggteleki-karszt (Magyarország) Szlovák-karszt (Szlovákia)

5 A karsztvidék védettségének jelentősebb állomásai 1978 Aggteleki Tájvédelmi Körzet 1979 Aggteleki Bioszféra Rezervátum 1985 Aggteleki Nemzeti Park (önálló igazgatósággal) 1990, 1997, 2001 ANP bővítések 1995 Világörökség cím (barlangok) 2001 Ramsari terület (Baradlabarlang felszíni vízgyűjtője)

6 Erdők a karszton Az ANP 20187,4 ha-os területéből 15292,5 ha üzemtervezett erdő (75,75 %). Erdős táj, durvább és finomabb léptékű gyeperdő mozaikokkal. A gyep-erdő mozaikok évszázados (évezredes) múlttal rendelkeznek, döntően antropogén eredetűek. Az erdő évszázados megélhetési / használati forrás a térségben. Az erdők drasztikusan átalakítottak, ugyanakkor mégis viszonylag kedvező természetességi állapotúak.

7 Az erdők főbb állapotjellemzői I. sok véderdő, gyenge fatermési adottságok viszonylag magas vágáskorok rengeteg sarjerdő egyenlőtlen korosztályszerkezet erős gyertyánosodás erős vadkárosítás

8 Az erdők főbb állapotjellemzői II.

9 Az erdők főbb állapotjellemzői III. A Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság védett erdeinek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása (régi, átvezetés előtti adatok alapján) 00 FT OTV GYE ME PA SP TKO VIZ VMO VV

10 Az erdők főbb állapotjellemzői IV. A Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság védett erdeinek korosztályszerkezete Terület (ha) Korosztályok (év)

11 Az erdők főbb állapotjellemzői V. Potenciális erdőtársulás Területarány (%) Fafaj / Fafajcsoport Területarány (%) Szubmontán bükkösök 11,1 Kocsányos tölgy 0,8 Gyertyános-tölgyesek Cseres-tölgyesek 68,5 4,2 Kocsánytalan tölgy Cser Egyéb tölgy 37,0 4,6 12,2 Hárs-kőris sziklaerdő 0,9 Bükk 8,6 Mészkő szurdokerdő 0,1 Gyertyán Akác 24,6 1,2 Melegkedvelő tölgyes 10,8 Egyéb kemény lombos fafajok 2,8 Sajmeggyes karsztbokorerdő 4,1 Lágy lombos fafajok Erdeifenyő 1,2 2,4 Égerliget 0,2 Feketefenyő 1,5 Fűzliget 0,1 Lucfenyő Egyéb fenyő 2,8 0,3 Összesen: 100,0 Összesen: 100,0

12

13 Erdőgazdálkodók az ANP területén I. Erdőgazdálkodó Terület Terület Motiváció (ha) (%) Északerdő Zrt ,5 70,7 eredményorientált erdőgazdálkodás Aggteleki NPI 4314,8 28,2 természetvédelmi erdőkezelés BAZ Megyei Közútkezelő Kht. 6,5 + semmilyen kezelésigazdálkodási tevékenységet nem végez Szuhafői Erdőművelő Erdőbirtokosság 130,4 0,9 saját szükségletre történő faanyag-nyerés Önkormányzatok, magánszemélyek 30,3 0,2 saját szükségletre történő faanyag-nyerés (?)

14 Erdőgazdálkodók az ANP területén II. Erdőgazdálkodó Éves kitermelés Fatérfogat arány Megjegyzés (cca. br. m3) (%) Északerdő Zrt ,7 Klasszikus erdőgazdálkodói tevékenység. Aggteleki NPI ,0 Változatosságot fokozó nevelővágások, fafajcserés átalakítások, szálalóvágások. BAZ Megyei Közútkezelő Kht. 0 0,0 Semmilyen kezelésigazdálkodási tevékenységet nem végez. Szuhafői Erdőművelő Erdőbirtokosság 300 2,3 Klasszikus erdőgazdálkodói tevékenység. Önkormányzatok, magánszemélyek 0 0,0 Semmilyen kezelésigazdálkodási tevékenységet nem végez.

15 II. Szempontok és lehetőségek az erdők kezelésében

16 Természetvédelmi szempontok az erdők kezelésében barlangvédelmi szempontok (barlangok felszíni vízgyűjtői) felszíni földtani értékek védelme (víznyelők, töbrök, karrmezők) élőhelyvédelmi szempontok (élőhelyek fenntartása és rekonstrukciója) fajvédelmi szempontok (kiemelt fajok) turisztikai szempontok (parkerdők, turisztikai övezetek, turistautak)

17 Különleges kérdések termőhelyi viszonyok, kopárosodás lassú vegetációdinamikai folyamatok érintetlenül fenntartandó erdők kérdése idegenhonos fafajú erdők átalakítása. konszociációk (gyertyánosok) kezelése sarjerdők és egykorú állományok átalakítása spontán nőtt erdők kezelése finomabb léptékű gyep-erdő mozaik fenntartása erdőtelepítések megítélése erős vadkárosítás

18 Erdőgazdálkodás / Erdőkezelés Erdőgazdálkodás Motiváció: gazdálkodás, az erdőnek, mint természeti erőforrásnak a tartamos használata. A folytatott tevékenység zömmel az egyes erdei termékek (elsősorban faanyag) előállítására (kitermelésére) irányul. Természetvédelmi erdőkezelés Motiváció: az erdők természetességi állapotának megőrzése és javítása, az egyes természeti értékek megőrzéséhez szükséges feltételek biztosítása. A keletkezett termékek (faanyag) következményei a kezelési munkának. A szabályozási környezet és az alkalmazott eszköztár azonos! A technológiák, a kivitelezés, a fizikális munkavégzés különböző lehet! Erdőkezelés a mindennapokban: TI, TKGY, NFGY, FVB, SZV, EÜ, ET, SZ

19 Tevékenység és motiváció Lehetséges (fizikális) tevékenység Teljes érintetlenség biztosítása. Erdőkezelés (faanyagkivitel nélkül) Erdőkezelés (az átmeneti időszakban faanyagkivitel) Folyamatos erdőborítás: szálalás Vágásos üzemmód: szálalóvágás Vágásos üzemmód: fokozatos felújítóvágás Vágásos üzemmód: tarvágás + mesterséges erdősítés Természetvédelmi erdőkezelés Természetvédelmi erdőkezelés Természetvédelmi erdőkezelés Természetvédelmi erdőkezelés / erdőgazdálkodás Természetvédelmi erdőkezelés / erdőgazdálkodás Erdőgazdálkodás Erdőgazdálkodás Motiváció

20 III. Az ANPI erdőkezelési tevékenysége

21 Az ANPI kezelésében levő erdők elhelyezkedése

22 Az ANPI kezelésében levő erdők eredete volt szövetkezeti területek (a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló évi XCIII. tv.) (üzemtervezett erdők) önkormányzati vagyonátadásból származó területek (egyes állami tulajdonban levő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló évi XXXIII. tv.) (zömmel beerdősült gyepek) magánszemélyektől vásárolt területek (kisebb erdőfoltok, erdősülő zárványok)

23 Az ANPI kezelésében levő erdők területváltozásai Év Terület (ha) 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 Az ANPI saját vagyonkezelésben levő erdei az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételek alapján: 1985: 9,84 ha 2006: 4314,85 ha ebből társult erdőgazdálkodás: 1640,12 ha , ,84 9,84 9,84 952,87 952, , , ,9 3745, , , , ,85 Terület (ha)

24 Kezelési koncepciók az ANPI erdeiben 1. Kezelések mellőzése, a természetes szukcessziós, illetve erdődinamikai folyamatok szabad érvényesülésének segítése egyes fokozottan védett területek, természeti övezet, erdőrezervátumok, sérülékeny erdei élőhelyek, véderdők / kb ha 2. Természetszerű erdők kezelése PRO SILVA! települések és utak környezetében, illetve az ANP peremterületén található természetközeli állapotú erdők, ahol a kezelés nélküli állapot fenntartása nem reális, vagy a természeti értékek megőrzése miatt nem célszerű / kb ha 3. Idegenhonos fafajú erdők fokozatos rekonstrukciója PRO SILVA! erősebben nem akácosodó fenyvesek, vöröstölgyesek, továbbá e fafajokkal elegyes, félig-meddig természetközeli állapotúnak mondható állományok / kb. 300 ha 4. Idegenhonos fafajú erdők átalakítása vágásos üzemmódban akácosok és erősen akácosodó egyéb állományok / kb. 200 ha

25 Tisztítások, törzskiválasztó gyérítések mindenféle lombos és fenyves állománytípusban az állományok változatosságának, mozaikosságának megtartása és fokozása az őshonos lombos elegyfák (RNY, BABE, HJ, MJ, CSNY, stb.) kímélete az idegenhonos fafajok (fenyőfélék, akác, vöröstölgy) visszaszorítása változatos, elegyes állományok kialakítása!!!

26 Növedékfokozó gyérítések GY-KTT, GY-B és B állománytípusokban, illetve ezek mérsékelten fenyőelegyes változataiban az egyenletes belenyúlás kerülése, az állomány változatosságának, mozaikosságának megtartása és fokozása kimaradó (érintetlen) foltok + gyérítés jelleggel érintett foltok + erősebben fellazított lombszintű foltok (lékek) válogatás fafajok szerint (RNY, BABE, HJ, MJ, CSNY, stb. marad, B és KTT megsegítése, GY visszaszorítása) válogatás törzsminőség, eredet, vitalitás szerint fenyőfélék maradéktalan kitermelése életképes alsó szint (nem GY) kibontása, korosztályok kímélete újulatfoltok (KTT, B, J, H, stb.) fölött erősebb nyitás lékek kialakítása magszóró fák közelében szálalóvágások előkészítése!!!

27

28

29 Szálalóvágások idős GY-KTT, GY-B és B állománytípusokban, illetve ezek mérsékelten fenyőelegyes változataiban lékek nyitása és a lékek közötti területen történő válogatás a fenyőfélék maradéktalan kitermelése, elegyfák és magszóró fák megsegítése, sűrűbb foltok fellazítása (válogatás fafajok, eredet és törzsminőség szerint) az életképes alsó szint (nem GY) kibontása, korosztályok kímélete, megsegítése lékek elhelyezése: újulatfoltok felett / jó és rossz foltok határán lékek távolsága: oldalfény figyelembe vétele 1 famagasság átmérőjű lékek nyitása az erősen gyertyános erdőkben mérsékeltebb mozgási lehetőségek újulatfoltok ápolása (legtöbbször csak a GY miatt)

30

31

32

33

34 Korábbi ernyős felújítások átvezetése szálalóvágások irányába: GY-KTT és GY-B állománytípusokban a további egyenletes bontás mellőzése, csak csoportos, foltos belenyúlások kivitelezése egyes foltokon az állomány ismételt bezáródásának megengedése viszonylag határozottabb (1,5-2 famagasság átmérőjű) lékek kialakítása a lékekben magszóró funkcióval faegyedek maradhatnak további foltos, csoportos bontás : erősebb újulatfoltok felett lékek távolsága: oldalfény figyelembe vétele újulatfoltok ápolása (elsősorban a GY miatt)

35

36

37 Középkorú és idős fenyvesek fokozatos átalakítása: EF, FF dominanciájú erdőkben, ahol az alsó szintben őshonos lombos fafajok verődnek fel a munkák tervezése állományjellemzőktől függően: TKGY, NFGY, ET, EÜ a sűrű fenyves foltok fellazítása, az elpusztult, kiszáradt egyedek kitermelése a törzseket nem feltétlenül kell kiszállítani, felkészíteni a lombos alsó szint növekedési feltételeinek biztosítása az alsó szint megerősödik, a felső fenyves lombszint 2-3 évtized alatt, 2-4 belenyúlással eltávolítható nincs vágásterület, véderdők átalakítására különösen alkalmas módszer válogatás, fafajszelekció a felverődő alsó szintben

38

39

40

41

42 IV. Az Égerszög-Teresztenyei Átalakító Üzem bemutatása

43

44 Az erdőterület kiterjedése: 243,71 ha Mészkő és agyagos kavics alapkőzet Barlang felszíni vízgyűjtő-területe Védett és fokozottan védett terület Domináns fafaj a kocsánytalan tölgy Szinte 100 %-ban sarjerdők Zömmel középkorú-idős erdők Egy és kétkorú állományok Foltokban éves alsó szint Foltokban erős KTT és B újulat Teljes élőfakészlet: m 3 Hektáronkénti élőfakészlet: 241 m 3 /ha IV-V. fatermési osztály

45 Az erdőtömb elegyarány-viszonyai (2005) Fafaj Kocsánytalan tölgy Cser Gyertyán Molyhos tölgy Bükk Erdeifenyő Rezgőnyár Magas kőris Hegyi juhar Összesen: Terület (ha) 112,68 50,79 45,91 16,15 8,37 3,84 0,97 0,22 0,22 239,15 Arány (%) 47,12 21,24 19,20 6,75 3,50 1,61 0,41 0,09 0,09 100,00

46 Az erdőtömb korosztály-viszonyai (2005) Terület (ha) Korosztályok (év)

47 Az Égerszög 6/B erdőrészlet faállományának átmérő-eloszlása (2008) Törzsszám (db) KTT CS GY H-J-K CSNY EL B Átmérő-csoportok (cm)

48 A évi erdőtervezés szempontjai Az erdőtömb egy része érintetlenül hagyandó, egy része kezelendő A vágásos üzemmód alkalmazásának elkerülése Vegyeskorú, elegyes, mozaikos erdőszerkezet kialakítása Idegenhonos fafajú állományok (EF) átalakítása Konklúzió: a nevelővágások (TI, NFGY) mellett szálalóvágások (SZV) tervezése A szálalóvágások a szálalás előkészítését szolgáló átmeneti időszak eszközei

49 A évi kezelési terv célkitűzései Átalakító üzemmódba sorolás Az átalakítási folyamat elveinek, lépéseinek tisztázása Az üzemterv leíró adatainak pontosítása (törzslap) Az üzemtervi előírások körének bővítése A részletes dokumentáció lehetőségének megteremtése (nyilvántartó lap) Erdészeti hatósági jóváhagyás megszerzése

50 Az átalakítási modell Érintetlenül maradó foltok lehatárolása 2-3 üzemtervi ciklusban %-os, majd %-os fatömeg-kivétellel járó szálalóvágások Csoportos szálalóvágás (lékvágás) és törzsenkénti válogatás m átmérőjű, kör alakú lékek jelölése Az alsó szintben felnőtt éves korosztályok megtartása Az újulati szint foltjainak megsegítése 2-3 üzemtervi ciklus után a növedéknek megfelelő fatömeg-kivétel Szálaló üzemmód és szálalás bevezetése

51 2005. óta elvégzett munkák Tisztítások (1,00 ha) Egyenlőtlen erélyű növedékfokozó gyérítések (12,57 ha) Szálalóvágások (39,05 ha) Nyitott lékek száma: 69 db Újulat-ápolás a lékekben (1,70 ha) Újulat-kiegészítés (10 lék, 500 db csemete) Fakitermelések: téli időszakban, lovas technológiával

52

53

54

55

56

57

58

59 Eredmények, tapasztalatok Néhány éves időszak, egyelőre kevés látványos eredmény: új szempontok szerinti gyérítések, fiatalabb korosztályok megsegítése Többletráfordítás elsősorban időben mutatkozik (tervezés, jelölés) A lékméret esetleges módosítása nem merült fel A munkaszervezés térbeli rendje könnyen biztosítható A vállalkozói díjak nem magasabbak az egyéb fakitermelések díjainál Az újulat-ápolás nem igényel jelentős ráfordítást Magas tüzifa-hányad (60-70 %) A kezelési munkák önfinanszírozóak (a költséghányad % közötti). Vadkárosítás kezelése

60 Köszönöm a figyelmet!

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET

Részletesebben

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE Készítette: Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség megbízásából, az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Sorsz. Kategória Szántókra vonatkozó előírások SZ01 Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos. Évelő szálas pillangós takarmánynövények teljes területének

Részletesebben

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás A támogatás jogalapja: Az 1698/2005/EK rendelet 36. (b) (iv), 42. és 46. cikke. Az 1974/2006/EK rendelet 30.

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban. Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján

ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban. Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján Szerkesztette: Dr. Koltay András Közreműködők: Dr. Csóka György Dr. Hirka Anikó Janik Gergely Majsai Erika ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park 7/1984 (XII.29) OKTH rendelet 32/2007. (X. 18.) KvVM rend. 3

Aggteleki Nemzeti Park 7/1984 (XII.29) OKTH rendelet 32/2007. (X. 18.) KvVM rend. 3 1 Természetvédelmi oltalom alatt álló terület Létesítő jogszabály Fenntartó jogszabály oldal Aggteleki Nemzeti Park 7/1984 (XII.29) OKTH rendelet 32/2007. (X. 18.) KvVM rend. 3 Bükki Nemzeti Park Hortobágyi

Részletesebben

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Új erdőtörvény Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti erdőprogram 2006-2015 A Nemzeti Erdőprogram egy országosan elfogadott, az ágazatok közötti tervezési folyamat eredményeként

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M T E R M É S Z E T V É D E L E M Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZ RZÉSI TERVEK KvVM Term Magyar kökörcsink (Pulsatilla flavescens) 2006 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi

Részletesebben

Doktori Iskola: Erdımérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája Vezetı: Dr. Kıhalmi Tamás

Doktori Iskola: Erdımérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája Vezetı: Dr. Kıhalmi Tamás Doktori Iskola: Erdımérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája Vezetı: Dr. Kıhalmi Tamás Program: Erdészeti tudomány program. Vezetı: Dr. Mátyás Csaba Tudományág:

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról Az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009.

Részletesebben

Holtfa. Az öreg fák és a holtfa természetvédelmi és erdészeti szerepe

Holtfa. Az öreg fák és a holtfa természetvédelmi és erdészeti szerepe Holtfa az élô erdôkért Az öreg fák és a holtfa természetvédelmi és erdészeti szerepe A holtfa az egészséges erdôk leggazdagabb élôhelye nyilatkozta Keith Kirby, az English Nature nevû angol kormányzati

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben 6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december Természetvédelem Észak-Magyarországon 25 éve alapított Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi Körzet a változások tükrében Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy

Részletesebben

Kérdések, problémák, válaszok (?) ERDŐ. -gazdálkodás. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Kérdések, problémák, válaszok (?) ERDŐ. -gazdálkodás. Nagy Gábor. területi osztályvezető Kérdések, problémák, válaszok (?) ERDŐ -gazdálkodás Nagy Gábor területi osztályvezető Mi is az erdő? Olyan szárazföldi környezeti rendszer, amelyben egymásra is tartós hatást gyakorló fák, cserjék, egyéb

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben