Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG"

Átírás

1 Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan dolgozott, miközben megpróbálta felidézni az utóbbi órák történéseit. Semmire sem jutott. Emlékezetéből minden kitörlődött. Azt hitte, nagyon óvatos és ügyes volt, de nem. Csapdába esett. Feszülten fülelt, és az egyenletes levegővételekből kitalálta, hogy a férfi alszik. Neki pedig most nem azon kell tépelődnie, hogy mit tett, és milyen kínos helyzetbe sodorta magát a nyomozásával. Nem vesztegetheti az idejét arra, hogy felmérje a következményeket. Ezekben a pillanatokban egyetlen gondolata lehet csupán. A menekülés. Vigyázva az oldalára fordult, nesztelenül kikelt az ágyból, és felöltözött. Te meg hova készülsz? A férfi felkönyökölt az ágyon, és őt figyelte. A nő mosolyt varázsolt az arcára, odament hozzá, és csókot lehelt a homlokára. Micsoda éjszaka! mondta megjátszott könnyedséggel. Úgy érzem, elpusztulok, ha nem ehetek most azonnal fagylaltot. És kávét is innék. Egészen kába vagyok tette hozzá. Azt csak remélhette, hogy váratlanul feltámadt vágyaival nem fog gyanút ébreszteni. Éppen most, miután eljutott ide, a legbensőbb szentélybe. A mélyhűtőben biztosan van fagylalt. Kávét pedig mindig tartunk itthon. Én nem akármilyen fagylaltot szeretnék, hanem azt az új fajtát, amilyet a Denny árul. Szerencsére ők éjjel-nappal nyitva tartanak. Meg aztán Tudod, furcsa érzés, hogy itt vagyok. Nálad.

2 A nő belebújt a cipőjébe, aztán felvette a táskáját. Ahogy a vállára akasztotta, meglepően könnyűnek érezte. Sajnálom, de sehova sem mész mondta a férfi nyugodtan, és ő is felkelt. A félhomályban a nő nem láthatta jól, de így is tudta, hogy csupa izom a teste. Sokat tesz azért, hogy megőrizze a formáját. Ez az egyik szenvedélye. Több más mellett. Ő pedig hibát követne el, ha alábecsülné az erejét. Csak fagyit ennék makacskodott tovább. A férfi lassan odament hozzá. Arca nem mogorva volt, inkább csak szánakozó. Hazudsz. Azt hiszem, megkaptad, amit akartál. Amit kerestél. Sajnálom, de nem mehetsz el. A nő belenyúlt bőrtáskájába, és a fegyverét kereste. Már nincs ott a pisztolyod jegyezte meg a férfi csendesen, és még egy lépést tett felé. A fegyver valóban eltűnt. A nőre rémület tört rá. El kell tűnnie innen. Amilyen hamar csak lehet. Mit tervezel velem? Nem akarok fájdalmat okozni neked. Komolyan nem. A rohadék! Persze hogy nem akar fájdalmat okozni neki. Csak meg akarja ölni. Amikor a férfi megint közelebb lépett hozzá, meglengette a táskáját, és az arcába vágott vele. Utána még teljes erőből a lábai közé is rúgott. Hallotta, hogy levegő után kapkod, s miután összegörnyedt a földön, ő kirohant a hálószobából. Kétségbeesetten a kijáratot kereste, de egyszer csak földbe gyökeredzett a lába. Valaki elállta az útját, és azt a valakit ő nagyon jól ismerte. Elképedésében tátva felejtette a száját. Mindenkire számított volna, csak erre az emberre nem. Most viszont azonnal lehullt a hályog a szeméről. Hát persze! Ezért jöttek rá a kilétére. Te szemét! sziszegte. Csak most már gazdag szemét. A nő agyát elborította a düh, és keserű lett a szája íze. Most tudta csak igazán, mekkora veszélybe sodorta magát. Az undortól és a haragtól megszólalni sem bírt. Mindaz azonban, amit kiderített, ettől még tény marad. Végül sikerült összeszednie magát. Józan esze győzedelmeskedett, és már tudta, mit kell tennie. Elkerülni innen. Biztonságba jutni.

3 Futni kezdett, és úgy rohant, mintha az ördög kergette volna vasvillával. Elérte a bejárati ajtót, remegő kézzel elfordította a zárban a kulcsot, és már kint is volt a házból. Riasztó nem kezdett el visítani. Persze hogy nem. Arra felfigyelne a rendőrség. Tudta, hogy nem veszítheti el a fejét. Miközben végigszaladt a kocsibeállón, háta mögül lépteket hallott. Egyre közelebbről. Azzal hiába is próbálkozna, hogy kihozza a garázsból az autóját. Sokkal hamarabb utolérnék. Egy lehetősége maradt. Ki kell jutnia az útra. Valaki, egy korán kelő talán majd erre jön a kocsijával. Őt magát is meglepte, hogy ilyen gyorsan is tud futni, ha kell. Nem, nem csak azért, mert így kell lennie. Végső kétségbeesésében. Tovább rohant a kertkapu felé, és közben belenyúlt a táskájába. Megkönnyebbült, amikor keze a mobiljához ért. Ez legalább még megvan. Elővette, és benyomogatta a rendőrség számát. Semmi sem történt. A telefonját meghagyták, az akkut azonban levették róla. Rendületlenül futott, és fel sem merült benne, hogy takarékoskodnia kellene az erejével. Hajtotta az ösztöne, a felszökött adrenalinszintje és az, hogy életben akart maradni. Fülét sípoló hang ütötte meg, ám szinte azonnal rájött, hogy csak a saját ijesztő zihálását hallja. Már alig kapott levegőt, de tudta, hogy ki kell tartania. A házból kijutott, és ezzel máris aprócska győzelmet könyvelhet el. Most már csak addig kell kibírnia, amíg segítséget talál. Mielőtt még utolérnék. Nagyokat nyelt, és elszántan nem vett tudomást arról, hogy ég a tüdeje és fájnak az izmai. Nem kímélheti magát, mert hosszú út áll még előtte. Összeharapta a fogát, és leküzdötte a rátörni akaró rémületet. Végre elérte az utat. Nem is hitte volna, hogy vidéken ilyen sötét az éjszaka. Nagyvárosban nőtt fel, és ott mindig világos volt. Itt viszont Hirtelen fény vakította el. Egy autó! Épp akkor bukkant fel, amikor neki a legnagyobb szüksége volt rá. Szinte fel sem tudta fogni, hogy csoda történt. Odarohant az út szélén leparkoló kocsihoz, és feltépte a vezető ajtaját. Hála istennek! Csússzon át a másik ülésre! Igyekezzen! mondta.

4 És akkor megérezte, hogy hátulról egy pisztoly csöve nyomódik a bordái közé. Aztán a férfi suttogását is meghallotta. Ő még csak nem is lihegett. Vége a játéknak. A nő megdermedt, és tekintete a sofőr arcára tapadt. A mosolygó arcot azonnal felismerte, és összeszorult a szíve. Magában azért imádkozott, hogy nyerjenek megbocsátást a bűnei. A legsúlyosabb közülük a büszkeség és az elbizakodottság volt. A túlságosan nagy büszkesége és a fafejűsége. Egyedül akarta kideríteni az igazságot. Magának kívánta a dicsőséget. A dicsőséget Hogy ez milyen nevetségesen hangzik itt és most! Bámulatos, hogy valaki, akibe annyi becsvágy szorult, mint őbelé, ilyen nagyon be lehet gyulladva. Csak ne ess pánikba! Ne add fel! győzködte magát gondolatban. Azt tedd, amit tenned kell! Használd az eszedet! Vesd be a sokszor bevált trükköket, a pszichológiai ismereteidet, mindent, amit tanultál! Csak úgy maradhatsz életben. És imádkozz! Bánd meg, hogy igazságtalanul megbántottál másokat! Menjünk! mondta a férfi fagyos hangon. Itt is lelőhetsz. Kétségtelenül. Egyelőre azonban azt fogod tenni, amit én mondok. Amíg élünk, remélünk, és ez rád is igaz. Akkor is, ha nem sok esélyed van arra, hogy megforduljon a kocka. Rajta, szállj be a kocsiba! Ülj be a sofőr mellé! Most azonnal, és csak szépen, lassan! Ne felejtsd el, hogy itt vagyok mögötted! A nő engedelmeskedett a felszólításnak. A férfi nem tévedett. Az utolsó pillanatig, az utolsó leheletéig küzdeni fog. Miközben a hátsó ülésről rászegeződött a pisztoly, lázasan gondolkodott. Mire készülhet a pasas? Hogyan akarja elmosni minden nyomát annak, hogy ő itt járt? Amikor visszaértek a ház elé, kinyílt előttük a garázskapu. A kocsi megállt, a férfi kiszállt mögüle, őt is kirángatta, és mutatta neki, hogy menjen előtte. Teszünk egy kis kirándulást mondta. Számodra sajnos ez lesz az utolsó fűzte hozzá mogorva vigyorral az ajkán. A pisztoly csöve még mélyebben a hátába nyomódott, és neki nem maradt más választása, be kellett ülnie a saját kocsija kormánya mögé. A férfi melléje szállt be, mögéjük pedig egy ismeretlen, a cinkosa, aki ott várt rájuk, és egy szót sem szólt.

5 A férfi ráparancsolt, hogy induljon, ő pedig ráadta a gyújtást. Tudta, hogy ezzel az apró mozdulattal egy lépéssel máris közelebb került a halálhoz. Hogy elterelje a figyelmét a félelméről, és hogy ne vegyék észre rajta, mi megy végbe benne, beszélni kezdett: Nem ismerek nálatok mocskosabb disznókat. Ennek az egésznek semmi köze a valláshoz. Sok-sok embert becsaptatok, amikor üdvösséget ígértetek nekik. Ajjaj, rajtakaptál minket! Okos csaj vagy, de annyira azért nem, hogy meglásd a fától az erdőt. A nő a visszapillantó tükörből megpróbálta kivenni a mögötte ülő arcát. Ő árulta volna el? Szent ég, mennyire ostoba volt! Rájöhetett volna az igazságra, de hát a többiek sem gyanakodtak. Kicsit sem. Végül is érthető, hogy nem feltételeztek ilyen ocsmányságot valakiről, aki maradéktalanul tisztességesnek tűnt. Bárcsak felfigyelt volna valamire! Hátán a hideg futkosott, de uralkodott magán, és türelmetlen, fölényes hangot ütött meg: Még mind a ketten megúszhatjátok a halálbüntetést. Engedjétek meg, hogy elvigyelek benneteket a rendőrségre! Ha elmondjátok az igazságot, biztosan lehet szó vádalkuról. Nem engedhetünk futni válaszolta a mellette ülő vészjóslóan halkan. Sajnálom, de nem. A nő ebben a pillanatban megértette, hogy a férfi valóban nem szeretne fájdalmat okozni neki. Őszintén sajnálja, hogy azt kell tennie vele, amit meg fog tenni. Csakhogy a döntés nem az övé. Mert itt nem ő parancsol. Ha velem történik is valami, azzal számotokra semmi sem oldódik meg. Dilessio, amíg csak él, a nyomotokban lesz. Háta mögül dühös hangot hallott, és összerezzent. Talán jobban tenné, ha befogná a száját. Dilessio semmit sem tud majd bizonyítani. Ahhoz téged előbb egyébként is meg kellene találniuk lette hozzá a mellette ülő ugyanolyan halkan, ahogyan az előbb is beszélt. Tisztán érezhető volt, hogy ő is fél. A nő pedig rádöbbent, hogy a töredékét sem derítette ki annak, ami itt igazából folyik. A felismeréssel azonban menthetetlenül elkésett. Még hogy okos csaj! Egy kiút azért talán mégis van, ötlött hirtelen az eszébe. Beletaposhat a gázba, nekihajthat egy fának, és magával ránthatja a halálba ezt a két szemetet.

6 Éppen meg akarta tenni, amit kigondolt, amikor a férfi megragadta a kezét, és gorombán elrántotta a kormányról. A kocsi kanyarogni kezdett. Jól van, itt megállhatunk szólt előre a másik a hátsó ülésről. A nő keze pokolian fájt az erős szorítástól, de megpróbált nem tudomást venni róla. Hiába törte a fejét azon, hogyan szabadulhatna meg ettől a két alaktól, semmi sem jutott eszébe. Be kellett látnia, hogy életre-halálra ki van szolgáltatva nekik. Az ütés hátulról, váratlanul érte, és olyan erős volt, hogy a feje nekivágódott a szélvédőnek. Minden elsötétült körülötte, a fájdalom is kegyes semmivé foszlott, de valahonnan messziről még eljutott hozzá a férfi halk hangja: Komolyan soha nem akartalak bántani. Sajnálom. Őszintén sajnálom. Uram, bocsáss meg nekem, bűnös léleknek! A nő imádkozni akart, de lassanként a szavak is darabokra hullottak, mint egy leesett üvegpohár cserepei. Végül pedig már nem maradt más, csak a feketeség. Öt évvel később 1. Ashley utólag bevallotta magának, hogy a történtekről ő is tehetett. Igen, mert megijedt attól a férfitól. Az ijedezés pedig nem áll távol a félelemtől. Ezt nem tagadhatta, bár kicsit sem örült annak, hogy ilyen semmiségek is félelmet ébreszthetnek be. Ahhoz pedig, amire feltette az életét, ez nagyon-nagyon nem illik. Semmi kétség, az ő hibája is lehetett, de hát még reggel hat óra sem volt. Nick egyik-másik törzsvendége időnként igencsak korán állít be. Hajnalok hajnalán bekopogtatnak hozzá, mert tudják, hogy már fent van. Arra viszont ő azért a legkevésbé sem számított, hogy az egyikükkel még napfelkelte előtt fog összefutni. Ráadásul éppen fülén volt a mobilja. Azt hitte, Karén vagy Jan hívja, mert tudni akarják, elindult-e már. Annak ellenére is fogadta a hívást, hogy keze tele volt a kávéjával, a kézitáskájával, a kulcsaival és az utazótáskájával. A vonal másik végéről azonban nem valamelyik barátnője hangját hallotta meg, hanem Len

7 Greenét. Len jó ideje a rendőrségnél dolgozott már, és az ő előmenetelére olyan jóindulatúan odafigyelt, mintha legalábbis az apja lenne. Azért hívta fel ezen a korai órán, mert tudta, hogy perceken belül útnak indul, és előtte még jó pihenést szeretett volna kívánni neki. Arról is meg akart győződni, vallotta be, hogy nem aludt-e el, s a megbeszélt időben ott lesz Janért és Karenért. Ashley nevetve megköszönte a figyelmességét, de azért kicsit sértetten azt is hozzátette, hogy soha sehonnan nem szokott elkésni. A férfi még elmesélte neki, hogy munka után a tűzoltó barátaival talán ő is elmegy majd Orlandóba, és ott esetleg összejöhetnének. Aztán elbúcsúztak egymástól, éppen akkor, amikor Ashley kinyitotta az ajtót. Előtte senki sem kopogott be hozzájuk, és zajt sem hallott odakintről. Csak azzal volt elfoglalva, hogy semmit se ejtsen ki a kezéből. Kiviharzott az ajtón, és nagy lendülettel összeütközött valakivel. A ház előtt álló alak arcát a sötétben nem tudta kivenni. Utazótáskáját ijedtében a pasas lábára ejtette, a hóna alá szorított süteményesdoboz leesett a földre, bögréje pedig, amelyet ugyanabban a kezében tartott, amelyikben a kulcsait is, kicsúszott az ujjai közül. A forró kávé mindkettőjüket beterítette, és a férfival egyszerre káromkodtak el magukat. A francba! A francba! A férfi, aki olyan napbarnított volt, mint az egész napot a strandon töltő szépfiúk, rövid ujjú farmeringet viselt. A felső gombjait nyitva hagyta, és a kávé így egyenesen a mellkasára fröccsent rá. Ashley rémülten hátrált egy lépést, de a sikoltásról már lemondott, mert úgy sejtette, hogy az idegen semmi rosszban nem sántikál. Hogy a fene enné meg! hebegte. Számból vette ki a szót felelte a férfi, és végigsimított az ingén, amelyen csúnya foltot hagyott a kávé. Én csak Nickhez akartam bemenni. Ilyen korán? Már megbocsásson, de ő kért arra, hogy ilyenkor jöjjek. Nyilván Nick egyik barátja, és most igencsak mérges, gondolta Ashley, aztán a homlokát ráncolva tetőtől talpig végigmérte a férfit. Most már rájött, hogy korábban is látta, de nem sokszor. Nem tartozik a bár elmaradhatatlan törzsvendégei közé, akik minden vasárnap itt bámulják a tévében a meccset. Ő legalábbis csak néhányszor figyelt fel rá, és olyankor a fickó mindig csendesebb, nyugodtabb volt,

8 mint a többiek. És mindig ült, most viszont kiderült róla, hogy legalább egy méter kilencven magas. A haja és a szeme is fekete, és látszik rajta, hogy sok időt tölt a szabadban. A jachtkikötőben legalábbis sok ilyen barnára sült izompacsirtát lehet látni. A pasas levágott szárú farmernadrágja és nyitott inge megmutatta, hogy rajta is bőven van izom. Az ingét alighanem kutyafuttában kapta magára, hogy ne sértse meg Florida állam törvényeit. Azok ugyanis tiltják, hogy valaki ing és cipő nélkül lépjen be egy bárba vagy étterembe. Csakhogy ez az ürge nem a bár bejárata előtt álldogált, hanem a magánlakásokhoz vezető hátsó ajtónál. Kopoghatott volna mondta neki Ashley. Bosszantotta, hogy úgy beszél, mintha védekezne. Arra pedig semmi oka, elvégre kettejük közül ő az, aki itt lakik. Éppen arra készültem, amikor rám öntötte a kávéját felelte a férfi. Egyértelműen bocsánatkérést várt, de Ashley most mindenre gondolt, csak arra nem. Megijedt, és ez bosszantotta. Ez itt az ő háza, és semmi oka nem volt annak a feltételezésére, hogy valaki itt fog álldogálni az ajtaja előtt. Arról már nem is szólva, hogy a kávéból az ő ruhájára is bőven jutott. Akkor fog elnézést kérni, ha majd piros hó esik! A fenébe! csúszott ki megint a száján, amikor meglátta, hogy a dobozból kiborult a sütemény, és a sirályok már fel is fedezték maguknak. A süteményeimet elfelejthetem villantotta dühösen a férfira a szemét. És erről maga tehet! Talán nekem kellett volna vigyáznom a dobozára? A férfi hangja és leereszkedő arckifejezése kicsit sem tetszett Ashleynek. A pasas úgy nézett rá, mintha fel nem tudná fogni, miért sopánkodik ilyen semmiség miatt. Csakhogy ő ajándékba kapta a süteményt. Sharon hagyta ott a pulton egy rövid üzenet kíséretében, amelyben kellemes hétvégét kívánt neki. Kár érte! Egy barátnőm sütötte, és nagyon finom volt. Ashley elhallgatott, mert most már ő maga is nevetségesnek érezte, hogy ekkora felhajtást csap a sütemény miatt. És most még át is kell öltöznöm, pedig már így is késésben vagyok. A jövőre nézve jó volna, ha megjegyezné magának, hogy csak tizenegykor nyitunk. Nick egyébként már felkelt. Szólok neki, hogy itt van. Valamit még kifelejtett a kárfelvételéből. Ugyan mit? A kávéja megégette a mellkasomat. Akár fel is jelenthetném.

9 Akkor majd elmondom, hogy maga be akart hatolni a házamba, és ezért tönkrement a blúzom. A süteményeiről már nem is szólva. Így igaz. Úgyhogy jelentsen csak fel nyugodtan! Ne fogja vissza magát! Ashley ezzel megfordult, belépett a házba, és az ismeretlenre csapta az ajtót. Nick! Vendéged van kiáltott be a nagybátyjának. Egy goromba fráter tette hozzá halkan. Nem várta meg, hogy Nick válaszoljon, inkább besietett a hálószobájába, és gyorsan átöltözött. Mire végzett, Nick már a konyhába kísérte a látogatóját. Jól ismerhették egymást, mert kávézás közben élénken beszélgettek, de elhallgattak, amikor Ashley elment mellettük. A fekete hajú fickó hűvös tekintettel végigmérte, ám hogy mire jutott magában, azt ő nem tudta leolvasni az arcáról. Igaz, a véleménye a legkevésbé sem érdekelte. Nagybátyja sem tőle, sem az alkalmazottaitól nem várta el, hogy bárkit is a szívükbe zárjanak, csak mert a ház vendégei. Ashley kezdte Nick. Sharon felkelt már? Meg kell köszönnöm neki a sütit mondta Ashley, miközben lopva ő is felmérte a korai látogatót, akit most jobban láthatott. A vonásai kellemesek voltak, hanyag tartása pedig mérhetetlen magabiztosságról árulkodott. Nyilván úgy gondolja, hogy az összes nőnek az ég ajándékát kell látnia benne. Ashley gyorsan elkapta róla a szemét. Sharon az este nem maradt itt, mert ma korán egy válaszaszási rendezvényen kell segédkeznie felelte Nick. Van még egy perc időd? Sajnos nincs. Ha nem indulok el most azonnal, dugóba kerülök. Légy jó! Ashley tudta, hogy nem volt igazán kedves, de egyetlen porcikája sem vágyott udvarias bemutatkozásra és semmitmondó bájcsevegésre. Vezess óvatosan! figyelmeztette a nagybátyja. Úgy lesz felelte Ashley, és arcon csókolta Nicket. Szép napot! Szeretlek. A ház előtt felkapkodta a földről a holmiját meg azt a néhány süteményt, amelyből még nem lett a sirályok fényűző reggelije. Odabentről hallotta, hogy nagybátyja zavartan mentegetődzik az ismeretlen előtt. Sejtelmem sincs, mi üthetett bele ma reggel. Ash egyébként a világ legkedvesebb teremtése.

10 Sajnálom, Nick, gondolta Ashley, és erősen remélte, hogy ez a kellemetlen alak nem tartozik a bácsikája igazán jó barátai közé. A megbeszélt idő után negyedórával érkezett meg Karenhez, és huszonöt perc késéssel vette fel Jant. Miután pedig a három barátnő már együtt volt, egyiküket sem zavarta többé a várakozás. Mindnyájan örültek, hogy néhány vidám napot tölthetnek majd el közösen. Időközben a balesetből megmaradt süteményeket Jan kezdte eltüntetni. Én is megkóstolnám mondta Karén. Nem hiszem, hogy ízlene neked felelte Jan vigyorogva. Végül azért előreadta a dobozt, és Karén előbb Ashleyt kínálta meg. Kösz, nem kérek rázta meg ő a fejét, és a vezetésre összpontosított. Ashley így marad karcsú jegyezte meg Jan. Hála a jól begyakorolt kösz, nem kérek válaszainak. Ez csak azért van, mert rendőr akar lenni bölcselkedett Karén. Ashley felnevetett. Ez csak azért van, mert még otthon jól belaktam vele vallotta be. Ez egyébként igaz is volt. Mielőtt a sütemény nagy része a sirályok lakomájává lett volna, ő valóban jó csomót megevett belőle. Szerinted diétásak? kérdezte Karén bizakodón. Abban ne reménykedj! Ami ilyen finom, az tuti, hogy hizlal felelte Jan nagy sóhajjal. De majd ledolgozzuk a kalóriákat. Amint megérkezünk a szállodába, bevetjük magunkat a medencébe, leúszunk jó pár hosszt, aztán még futunk is egyet a parkban. Utána pedig még éhesebbek leszünk mondta Karén kishitűen. Miért kellett neked egyáltalán sütit hoznod az útra, Ashley? Mert különben megálltunk volna egy gyorsétteremnél, és sokkal zsírosabbat ettünk volna. Eredetileg még többet akartam hozni, hogy egész útra kitartson. És miért nem hoztál? Mert az ajtóban összeütköztem egy pasassal, aki Nickhez jött látogatóba, és kirepült a kezemből a doboz. Az ő hibája volt, nem az enyém. Valahol úgyis meg kell állnunk, hogy kávét vegyünk. Az jó lesz a süteményhez. Addig egy szemet sem eszem már belőle. Majd csak a kávéhoz. Tej is jó volna.

11 Az a fánkhoz illik. A süteményhez pedig a kávé. Az is volt nálam dünnyögte Ashley. Azt is elejtetted? Igen mosolygott rá Ashley a visszapillantó tükörből Janre. Vagyis ráöntöttem arra a fickóra. Meg saját magamra is. Át kellett öltöznöm, és ezért késtem el tőletek. Leöntötted Nick jó barátját? kérdezte Jan. Nem volt dühös? Nem hiszem, hogy jó barátja lenne, bár párszor már láttam a bárban. Persze hogy dühös volt, de végül is ő tehetett róla. Arról, hogy lelocsoltad kávéval? Ott állt az ajtóban. Ki a fene számít hajnalok hajnalán látogatóra? Neked kellett volna. vélte Karén. A kikötőben a lakóhajókon élő összes vén szivar tudja, hogy Nick mindig korán kel, és inkább nála isznak kávét, semmint ők főzzék meg maguknak. Szóval úgy indítottad a napot, hogy leforráztál egy vén szivart? kérdezte Jan. Ez nem vall rád. A törzsvendégeitek szerint te vagy a világon a legrendesebb lány, és Nick boldog lehet, hogy vagy neki. Remélhetőleg nem tetted tönkre egy kriptaszökevény szívritmusszabályozóját. Nem hiszem, hogy annak a pasasnak baja lenne a szívével. Nem vén szivar volt? ébredt egyszeriben kíváncsiság Karenben. Nem. Fiatal menő csávó felelte Ashley. Eddig miért hallgattad el, hogy jó pasas? tudakolta Karén. Ashley a homlokát ráncolva elgondolkodott. Egy ideje már nem segített annyit a nagybátyjának a bárban, mint régebben, de azért semmi sem kerülte el a figyelmét. Az arcokat mindig jól megjegyezte, mert szerette lerajzolni őket. Általában minden vendégre emlékezett, és most egyszeriben furcsának találta, hogy a korai látogatót ugyan már látta korábban, de nem igazán vett tudomást róla. Egy szóval sem mondtam, hogy jó pasas felelte Karennek. Kár! Azt hittem, Nicknek új törzsvendége van. Egy dögös fickó mondta Jan csalódottan. Ashley hallgatott. Figyelj! Azt sem mondta, hogy nem dögös jegyezte meg Karén. Nem hiszem, hogy közelebbről is szeretném megismerni mondta Ashley.

12 Miért? Mert udvariatlan volt? kérdezte Jan. A szavaidból azt vettem ki, hogy te sem voltál igazán előzékeny vele. Ashley a fejét rázta. Nem voltam udvariatlan. Talán csak egy kicsit mérges. Még az is lehet, hogy elnézést kellett volna kérnem, de siettem, ő pedig megijesztett. Őszintén szólva, alaposan begyulladtam tőle. Olyan komor volt. Vagy inkább sötét. Sötét? Mármint a bőre? Latin? Afroamerikai? Nem. Úgy értettem, hogy olyan volt, mint akinek sötét szándékai vannak. Vagy úgy! mondta Karén. Egyébként sötét is. Fekete a haja meg a szeme, és barna a bőre. Látszik rajta, hogy szereti a napot és a tengert. Fekete haj és barna bőr. Izgi! Jó alakja van? Azt hiszem, igen. Lehet, hogy gyakrabban kellene Nickhez járnom jegyezte meg Karén. Mintha neked vadásznod kellene a pasasokra! mondta Jan. Nagyon is kell. Szerinted kivel találkozom én egy általános iskolában? És hol kellene keresgélnem? A keresés nem gond. Ezer és egy alkalom van rá. Megtalálni az igazit, az a nehéz felelte Jan. Nick bárja aligha jó ötlet. Az összes pszichológus azt tanácsolja, hogy ilyen helyeken ne ismerkedjünk férfiakkal. Akkor már inkább egy bowlingteremben kellene próbálkoznod. Utálok bowlingozni sóhajtotta Karén. Akkor a bowlingpályákról is lemondhatsz mondta Jan. És ezzel megint ott tartunk, ahonnan elindultunk. Hogyan találjuk meg az igazit? Hármasban talán megoldhatjuk az emberiség legnagyobb gondját. Én naponta oldom meg hat és tíz év közötti gyerekek gondjait emlékeztette Karén a barátnőjét. Felelősséggel tartozom az országunk sorsát a jövőben eldöntő nemzedék szellemi és erkölcsi fejlődéséért. Ez emberpróbáló feladat. Ashley pedig azért tanul, hogy majd el tudja csípni a bűnözőket. Azt javaslom, hogy erre a hétvégére felejtsük el a másodlagos dolgokat, és csak a legfontosabbakkal foglalkozzunk. Azzal, hogy szépen lebarnuljunk és formás maradjon a fenekünk.

13 Nem kellene túl magasra tennünk a lécet tanácsolta Jan. Már az is győzelem lenne, ha találnánk olyan pasikat, akik gyakran zuhanyoznak, időnként értelmes szó is elhagyja a szájukat, és egy kicsit táncolni is hajlandók. Kapok még sütit? Ez nem is hangzik olyan rosszul mondta Karén. Azt hiszem, én is eszem még egyet, és nem várok a kávéra. A következő pihenőhelyig még legalább húsz perc van. Ashley szeme sarkából odanézett a barátnőjére. Karén az újabb szelet süteményéből éppen leharapott egy pici darabot, és élvezettel elrágcsálta. Ő mindig mindent nagyon lassan evett meg, egy süteményt akár egy teljes óráig is tudott majszolni, így aztán persze nem is volt rajta súlyfelesleg. Égszínkék szeme és hosszú, világosszőke haja skandináv ősökre vall, akárcsak a családneve, az Ericson. Jan viszont sötét hajú, sötét szemű, csak egy méter hatvanegy centi, és ugyanolyan temperamentumos, mint latinos hangzású családneve, a Hevia. Barátnőit Ashley már iskoláskoruk óta úgy emlegette, hogy a fehér és a piros rózsa. Ő maga vörös haját és zöld szemét anyai ági őseitől, a McMartin családtól örökölte. Apja után Montague-nak hívták, és ősei ezen az ágon túlnyomórészt francia eredetűek voltak, de ereikben indiánok vére is folyt. Ennek köszönhetően csak pár szem szeplő volt az orrán, és leégés nélkül is gyorsan lebarnult. Egy méter hetven centis magasságával éppen Karén és Jan között helyezkedett el, és ők gyakran ugratták is azzal, hogy ő a tüske a rózsaszálakon. Még az általános iskolában barátkoztak össze, és azóta mindent megosztottak egymással: az első szerelmük titkait, az első szerelmi csalódást, a nagylánnyá cseperedés apró győzelmeit és vereségeit. Ezt a hétvégét már mind nagyon várták, mert úgy alakult az életük, hogy csak ritkán találkoztak. Karén egy általános iskolában tanított, és közben egyetemre is járt, hogy később majd gimnáziumi tanár lehessen. Az énekesnő Jan nem hitte, hogy valaha is világsztár lesz belőle, de azért nagyon élvezte a hivatását. Az éneklés mellett dalokat is szerzett, és egyre sikeresebb lett. Kísérőivel már országszerte fellépett nevesebb művészek koncertjei előtt. Ashley pedig három hónapja a rendőr-akadémiára járt, s ott mindent lelkesen megtanult, amit csak tanítottak nekik, jogot és nyomozási technikát éppúgy, mint önvédelmet. Mit gondolsz, a bácsikád elveszi Sharont? kérdezte Jan. Sharon Dupre, aki az isteni süteményt sütötte, egy éve volt már Nick barátnője.

14 Talán. Sejtelmem sincs válaszolta Ashley, miközben gyors pillantást vetett a műszerfal órájára. Nick megrögzött agglegény. A horgászás és a bárja nagyon sokat jelent neki. Ha Sharon együtt tud élni ezzel, lehet, hogy házasság lesz a vége. Nicknek is el kell fogadnia, hogy ingatlanügynökként Sharon sokat van távol jegyezte meg Jan. Igaz felelte Ashley. Bár nem úgy tűnik, mintha ez Nicket zavarná. Neki az élni és élni hagyni a jelmondata tette hozzá. Nála jobban pedig ezt senki sem tudhatta, elvégre a nagybátyja nevelte fel. Még ma is gyakran elszomorította, hogy a szüleit szinte nem is ismerte. Csak hároméves volt, amikor életüket vesztették egy autóbalesetben. Nicket, aki odaadóan és szeretettel pótolta számára az apját és az édesanyját, egyenesen istenítette. Teljes szívéből azt kívánta neki, hogy boldog legyen. Ám hogy agglegényként vagy Sharon férjeként lesz e az inkább, azt már neki magának kell eldöntenie. Nézd ezt a klassz nadrágot! dőlt előre Jan, hogy megmutassa egy divatlap fényképét Karennek. Mit gondolsz, annak is jól állna, akinek vastag a combja? Tényleg tök jó helyeselt Karén. Jan megjátszott felháborodással barátnője karjára csapott a magazinnal. Hé! Én azt akartam hallani tőled, hogy nincs is vastag combom. Ja, bocs! Nem vastag a combod. Azt hiszem, az én kerek fenekemen sem mutatna rosszul ez a gatya. Állatira tetszik nekem mondta Jan. Hé! Én azt akartam hallani tőled, hogy nem is kerek a fenekem. Irigylem a combodat és a fenekedet, mert nekem egyik sincs sóhajtott nagyot Jan, aztán hirtelen másra terelte a szót. Nem a Metropolitan Rendőrséghez kellett volna menned, Ashley, hanem Coral Gables-be vagy Dél-Miamiba. Ott vannak a legjobb pasik. És még rendesek is. A Metropolitannél valóban szemetek a zsaruk tette hozzá Karén. Ashley oldalról odapillantott rá, és felvonta a szemöldökét. Ezt csak azért mondod, mert bemértek, és egy nagy halom pénzt legomboltak rólad mondta. Én viszont a Metropolitanhez akartam kerülni. Miami-Dade megye, amelyet Greater Miaminak is neveztek, több mint két tucat kisvárosból és községből állt. Közülük néhány saját rendőrséget tartott fenn, és az mindenféle

15 bűncselekménnyel foglalkozott. Mások viszont a rendfenntartást a Metropolitan Policera bízták, amelynek embervédelmi osztálya és törvényszéki részlege egyébként a megye egész területén illetékes volt. Ashley mindig is itt szeretett volna dolgozni. Mindenhol vannak jó zsaruk. Egyesek még értelmesek is. Te pedig valóban veszettül hajtottál, amikor lemeszeltek mondta Jan a hátsó ülésről Karennek. Vigyázz, mert Ashley már feni rád a fogát! Ha majd meglesz a vizsgája, és gyorshajtókra fog vadászni, inkább ne száguldozz kilencven mérfölddel az autóúton! Annyival még soha nem mentem tiltakozott Karén. Egyébként most Ashley is rákapcsolt. Csak két mérfölddel megy többel, mint szabad válaszolta Jan. Nyilván te sem akarsz Orlandóig csigatempóban vánszorogni. Mielőtt még a barátnője befejezte volna a mondatot, Ashley a fékre lépett. Na tessék! dünnyögte Jan. Nem Karén miatt van. Valami történt ott elöl mondta Ashley. Az előttük haladó kocsik féklámpái hirtelen kigyulladtak, gumik csikorogtak, és mögöttük kis híján egymásba futott két autó. Közel jártak a díjfizető kapuhoz, itt mindkét irányban öt sáv volt, és néhány száz méterrel távolabb lehetett ráhajtani a kelet nyugati autópályájára. Ashley szorosan az előtte levő autó mögött megállt, és innen már látta, hogy két autó összeütközött. Még nem volt kiképzett rendőr, de már az akadémiára járt, és egy baleset helyszínét nem hagyhatta el addig, amíg oda nem érkeztek meg a helyszínelők. Éppen erre gondolt, amikor Jan, akiben régebben felmerült, hogy nem tanítónő lesz, hanem jogász, előrehajolt hozzá. Nem kell megállnunk. Most jött meg egy járőrkocsi. A baleset csak kevéssel korábban történhetett, és a rendőrök is valóban most érkezhettek ki, mert még nem zárták le a sávokat. A balesetet szenvedett autók vezetői már kiszálltak, és a kocsijuk mellett álltak. Egyikük tenyerébe hajtotta a fejét, másikuk pedig, valószínűleg az összeütközés okozója, üres tekintettel maga elé meredt. Ashley, miközben lassan elhajtott az összetört járművek mellett, megkönnyebbülten látta, hogy egyik sofőr sem sérült meg. Más viszont igen. Kicsit távolabb a betonon egy férfi feküdt a hasán, oldalra fordult fejjel. Meglepő módon csak fehér alsónadrág volt rajta, és nagyon úgy tűnt, hogy meghalt.

16 Ashley mindent megtett azért, hogy rendőr lehessen. Azokat a videókat is bátran megnézte, amelyekből megtudhatta, miféle szörnyűségekkel kell egy rendőrnek a munkája közben találkoznia. Az autópályán fekvő halott látványa most mégis felzaklatta. Jézusom! suttogta mellette Karén. Mi van? nyújtogatta a nyakát hátul Jan. Ashley erősen megmarkolta a kormánykereket, és agya minden apró részletet rögzített. A két összeütközött autó helyzetét, a járőrkocsival éppen megérkező rendőröket, a testet, amelyet csak alsónadrág fedett, az oldalra csavarodott fejet, a vért a betonon és a halotton. Az autópályán az ellenkező irányba haladók is lassítottak, és több szájtáti kíváncsiskodónak hirtelen kellett fékeznie, mert nem előrenézett, hanem oldalra. A baleset helyszínétől meglehetősen távol pedig az út szélén úgy állt valaki, mintha csak arra várt volna, hogy a nem létező közlekedési lámpa zöldre váltson. Miközben lassan továbbhajtott, Ashley emlékezetébe minden belevésődött, olyan tisztán és világosan, mintha csak egy éles fénykép őrizte volna meg a látványt. A mellékes dolgok azonban összefolytak előtte. A másik oldalon az autók elmosódó színtengerré lettek, és az út szélén ácsorgó alak arcára sem emlékezett. Mintha fekete ruha lett volna rajta, de hogy nő vagy férfi volt-e, azt nem tudta volna megmondani. Vajon köze volt a balesethez? Esetleg az áldozathoz tartozott? Mi a fene történt itt? kérdezte Jan újra. Valaki meghalt. A betonon fekszik felelte Karén elcsukló hangon. Egy halott? fordult hátra Jan döbbenten. Lehet, hogy meg kellene fordulnom mondta Ashley. Egy frászt fordulsz vissza! Már van ott rendőr, és ő nyilván nem venné jó néven, ha bele akarnál avatkozni a dolgába válaszolta Karén. Ne foglalkozz tovább azzal a balesettel! Mindennap sok történik, köztük sajnos halálosak is. Te pedig nem vagy szolgálatban, sőt még csak kiképzett rendőr sem vagy. Ha pedig mindent ennyire a szívedre veszel, átkozottul rossz zsaru leszel. Tárgyilagosnak kell maradnod. Nem tesz jót neked, ha mindent a személyes ügyednek tekintesz. Barátnője érveit Ashley meggyőzőknek találta. Én nem is láttam a hullát mondta Jan.

17 Örülj neki! felelte Karén, és nagyot kellett nyelnie. Ashley érezte, hogy őt is megviselte a látvány, bármit is mondott az előbb. Ilyen balesetek nap mint nap történnek ismételte meg Karén. Ma is meghalnak emberek, és ez holnap meg holnapután is így lesz tette hozzá. Ashley oldalról futó pillantást vetett rá. Az azért nem mindennapos dolog, hogy valaki egy szál alsónadrágban veszti életét egy autópályán mondta. A balesetet szenvedett kocsiban ült? kérdezte Jan. Valószínűleg felelte Karén. Az ütközéskor repülhetett ki mondta Jan. Alsónadrágban utazott? hitetlenkedett Ashley. Te, ez itt Dél-Florida! Gyakrabban kellene járnod a tengerparti klubokba válaszolta Jan. Az a szerencsétlen akár anyaszült meztelen is lehetett volna. Nem hiszem, hogy az összeütközött autók valamelyikében ült folytatta Ashley, miután felidézte magában, hogyan álltak a kocsik és hol feküdt a test. Akkor alsógatyában szaladgált az autópályán? kérdezte Jan. A hírekben talán mondanak valamit róla. Karén bekapcsolta az autórádiót, és egy rockadóról áttekerte arra az állomásra, amely a nap huszonnégy órájában híreket sugárzott. A kellemes hangú bemondónő a washingtoni események összefoglalója után áttért a közlekedési információkra. A 95-ös autópályán északi irányban elütöttek egy gyalogost. A két szélső sávot lezárták, és még folyik a helyszínelés. Az arra közlekedők vezessenek óvatosan! Az észak felől, Dadeből és Browardból Miami belvárosa felé tartóknak lassú haladással kell számolniuk. A díjfizető kapuknál még nincs torlódás. A közlekedési hírek ezzel véget értek, és a műsor időjárás-jelentéssel folytatódott. Ashley, miután végre áthajtottak a díjfizető kapun, észrevette, hogy Karén őt figyeli. Elfelejtjük ezt a csúnya balesetet, és néhány szép napot töltünk együtt mondta mellette a barátnője. Ashley bólintott, és kis ideig hallgatott. Azért ez nagyon furcsa! szólalt meg végül. Miért gyalogol valaki alsónadrágban egy autópályán? Talán be volt lőve gyanította Jan.

18 Ez nagyon valószínű helyeselt Karén. Kinek jutna egyébként eszébe, hogy majdnem teljesen meztelenül átkeljen tíz sávon? Hétfőn, a rendőr akadémián biztosan találsz majd valakit, Ashley, aki többet tud a dologról mondta Jan. Igazad van. Addig meg amúgy sem tehetsz semmit fűzte hozzá Karén. De igen ellenkezett Ashley. Micsodát? Megállhatok a következő pihenőhelyen, megihatok egy dupla kapucsínót, bepuszilhatok egy borzalmasan zsíros majonézes szendvicset, és feldolgozhatom a rossz élményt sorolta Ashley. Én benne vagyok mondta Jan. De én csak kávét kérek a sütihez. Nem egészen félóra múlva elértek egy pihenőhelyhez. Még mindig a történtek hatása alatt álltak, de megpróbáltak visszatalálni ahhoz a vidám hangulathoz, amelyben elindultak. Miközben Ashley és Jan sorban állt kávéért és szendvicsért, Karén összegyűjtötte az Orlando nevezetességeit bemutató prospektusokat. Aztán mind a hárman leültek egy asztalhoz, Jan pedig az egyik színes füzetkére mutatott, amely egy Középkori arab éjszakák elnevezésű programot reklámozott. Ilyet még nem láttam. Érdekel a középkor, és lovak is szerepelnek a műsorban. Meg férfiak tette hozzá Karén. De nem úgy volt, hogy diszkóba megyünk? Egyik este elmehetünk táncolni, a másikon pedig megcsodálhatjuk a fantasztikus lovas pasikat javasolta Jan. Ashley alig figyelt oda rájuk. Ceruzát vett elő, rajzolgatni kezdett egy szalvétára, és csak akkor nézett fel, amikor Karén a kezére tette a kezét. Félelmetesen valósághű a rajzod. Jan felvette az asztalról a szalvétát, és megborzongott. Te meg mit művelsz, Ashley? Hagyd ezt abba! mondta, aztán még egyszer a rajzra pillantott. Most már külön örülök annak, hogy éppen azt a nadrágot nézegettem a divatlapban, amelyik még egy vastag combú nőn is jól mutat próbálkozott meg a tréfálkozással, és elmosolyodott. Megijeszt ez a rajz. A képzőművészeti suliban kellett volna maradnod, Ashley jegyezte meg Karén. Komolyan tehetséges vagy. Csak húzol pár

19 vonalat, és az eredmény teljesen élethű lesz. Kérlek, ne csináld ezt. Ashley gombóccá gyűrte a szalvétát. Sajnálom dünnyögte bűntudatosan. Tudta, hogy barátnőinek igazuk van. Ami megtörtént, azon már nem változtathat. Rendőrként pedig sokkal csúnyább dolgukat is látnia kell majd. Még mindig nem szakadtál el egészen a művészettől, igaz? kérdezte Jan. Nagyon jó vagy. Túlzás nélkül. Senkit nem ismerek, aki ilyen tökéletesen tudna embereket ábrázolni. Ezzel soha nem is fogok felhagyni felelte Ashley. Imádok rajzolni. Csak éppen Csak éppen pénzt is szeretne keresni szólt közbe Karén. Tuti, hogy idővel festőként is sokat keresne mondta Jan. A képzőművészeti iskola túl drága nekem sóhajtott nagyot Ashley. Csak azért nem fogadtad el az ösztöndíjat, mert féltél, hogy Nicknek akkor is támogatnia kellett volna, azt pedig nem engedhetné meg magának adott tanúbizonyságot Karén az éleslátásáról. Nick soha nem gátolt volna meg benne vette Ashley a védelmébe a nagybátyját, és igazat is mondott. Nick valóban csalódottan vette tudomásul, hogy ő visszautasította egy manhattani művészeti iskola ösztöndíját. Az azonban nem lett volna elég ahhoz, hogy megéljen belőle New Yorkban. Akkor sem, ha felvették volna a kollégiumba és a tanulás mellett négyórás állást vállal. Nagybátyja egészen biztosan mindent megtett volna azért, hogy segítsen neki, a bárja és az étterme azonban akkoriban még nem ment igazán jól. Előbb vagy utóbb mindenképpen kifogyott volna a pénzből. Szeretek rajzolni és festeni, de mindig is az volt a vágyam, hogy rendőr legyek. Tudjátok, a papám is az volt. A papád, akit alig ismertél vetette fel Karén. Arra azért emlékszem, hogy nagyon szerettem a szüleimet, és csodáltam apámat felelte Ashley. A rendőrök munkája pedig lenyűgöző. De még mennyire! Gubbaszthatsz egy járőrkocsiban, és vadászhatsz a Karenhez hasonló gyorshajtókra. Nagyon vicces vagy! mérgelődött Karén. Bocs! Esküszöm nektek, hogy azt csinálom, amit mindig is szerettem volna mondta Ashley.

20 És ma este mit szeretnél csinálni? Táncolni vagy lovakat nézni? kérdezte Karén. Dobjunk fel pénzt! javasolta Ashley. Egyébként akár mind a kettőt is csinálhatjuk egymás után tette hozzá, aztán összegyűrte elfogyasztott szendvicse papírját, és a szalvétagombóc mellé tette. Mehetünk tovább? Vezessek én? kérdezte Karén. Az ég szerelmére, csak azt ne! tiltakozott Jan. Ashley azonnal megbírságolna, vagy egész idő alatt megjegyzéseket tenne rád. Tényleg, Ash, megbüntethetsz valakit, aki a te autódat vezeti? Még egy szó, és megfojtalak morogta Karén. Hallottad ezt? Életveszélyesen megfenyegetett. Jaj, hagyjátok már abba! kérte Ashley nevetve. Most komolyan! Átvegyük a vezetést? kérdezte Karén megint. Ashley a fejét rázta. Kösz, de jól vagyok felelte. Ez a vezetéssel kapcsolatban igaz is volt. Azt is tudta azonban, hogy az autópályán fekvő élettelen test látványa egyszer s mindenkorra az emlékezetébe vésődött. 2. Nick a bárpult mögött éppen poharakat mosogatott, amikor Sharon Dupre visszaért. A nőt furdalta a lelkiismeret, mert megígérte a barátjának, hogy segítségére lesz a déli csúcsforgalomban, de elkésett. Aggódása azonban feleslegesnek bizonyult. Nick nem tett szemrehányást neki, hanem szokása szerint mosolyogva fogadta. Kicsit sem volt haragtartó természet, a féltékenységet pedig hírből sem ismerte. Soha egy rossz szót nem szólt, ha Sharon úgy érezte, hogy kis időre egyedül szeretne lenni. Ha pedig éppen az ő társaságára vágyott, annak mindig örült. Milyen napod volt? kérdezte most tőle. Nem rossz. Eladtál valamit? Két meglehetősen drága házat is megnézett egy érdeklődő, de egyikre sem harapott rá. Egyelőre. Az soha nem megy gyorsan. Ashley jelentkezett? Megérkeztek már a szállodájukba? Nick a fejét rázta.

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Első nap Körülbelül délután 1-re értünk jött egy kis busz, aminek örültem nagyon mert egyrészt milyen luxus már másrészt nem kellett cipelni a pont 15 kilogramm bőröndömet. Az út két óra volt Budapestre,

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Autóvezetés Angliában

Autóvezetés Angliában Autóvezetés Angliában Alábbi írásom teljes tudománytalansággal, de segítő szándékkal készül. Sőt, akik ugyanolyan gyengén vezetnek, mint én, azoknak még érthetőbb is lesz a szájbarágós stílus. Nemcsak

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Háztartási gépek. 4. Lakás

Háztartási gépek. 4. Lakás Háztartási gépek 1. A háztartásban gépek segítik a munkát. Sok háztartási gép a 19. (tizenkilencedik) században még nem létezett. Nem volt például televízió, turmixgép, filteres kávéfőző, mosógép vagy

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

NAGYTESÓK MESÉJE. Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő

NAGYTESÓK MESÉJE. Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő NAGYTESÓK MESÉJE Avagy, utálom a kistesót! Írta: Hodos Enikő Hol volt, hol nem volt, éppen a világ kellős közepén álldogált egy madárfüttyös, kerek erdő. A kerek erdő közepén állott egy hatalmas hársfa.

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás Holly Webb HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN Sophy Williams rajzaival második kiadás Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2010 3 Tomnak 5 Els fejezet Pamacs cica hanyatt feküdt a kosarában szőrös hasát mutogatva, és

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Cirmos barátra vágyik Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Sophie-nak 5 Elsô fejezet Ma is a tanya felé megyünk? kérdezte reménykedve Rosie a

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját!

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! Hotelben 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! foglalunk egy szobát / kiveszünk egy szobát egy hotelben szállunk meg = egy hotelben töltjük az éjszakát a

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A rehabilitációs team munka elemzése fogalmi-tartalmi szempontból. Juhász Márta Hámornik Balázs Péter Vén Ildikó

A rehabilitációs team munka elemzése fogalmi-tartalmi szempontból. Juhász Márta Hámornik Balázs Péter Vén Ildikó Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Nyíregyháza, 2011. augusztus 26.. A rehabilitációs team munka elemzése fogalmi-tartalmi szempontból Team Interaction

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT

Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT 1 Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT 2007 2 Enzír Kiadó Andrea Weaver 1995 www.andreaweaver.hu facebook.com/andreaweaver.hu Kiadja az Enzír Kiadó 3 Az emberek nem azon a napon születnek meg, amelyen az anyjuk

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

EVS Live in French - Egy önkéntes naplójából. ( 2014 február-november, Redon, Franciaország) A kezdetek. 2014.február 4.

EVS Live in French - Egy önkéntes naplójából. ( 2014 február-november, Redon, Franciaország) A kezdetek. 2014.február 4. EVS Live in French - Egy önkéntes naplójából ( 2014 február-november, Redon, Franciaország) A kezdetek 2014.február 4. Kedves ismerőseim, ezúton szeretnék mindenkit értesíteni, hogy sikeresen megérkeztem

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı Mantyusok Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı OLVASNI JÓ! 6 Mantyusok Bátorság, Tomi! 1 2 Bosnyák Viktória Mantyusok Bátorság, Tomi! 3 Illusztrálta: Gözde

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Esettanulmány Ugyanaz a ház, mégis teljesen más érzés

Esettanulmány Ugyanaz a ház, mégis teljesen más érzés 78 Számtalanszor tapasztaltam, hogy az átlagos lakásvásárló esetében az érzelmek milyen erősen dominálnak. Ha egy jó helyen lévő, jó alaprajzú és szépen felújított lakással találkozik, akkor hasonlóképpen

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! DUKE Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember persze furcsálkodva

Részletesebben

Néha nehéz dönteni SZKB104_12

Néha nehéz dönteni SZKB104_12 Néha nehéz dönteni SZKB104_12 TANULÓI NÉHA NEHÉZ DÖNTENI 4. ÉVFOLYAM 115 D1 Feladatkártya 1. Mutassatok be olyan helyzeteket, amelyekben dönthettetek! Mutassátok be a helyzet előzményeit, a döntést magát

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

Az étterem. Egy fantázia, ami éppen meg is történhetett...

Az étterem. Egy fantázia, ami éppen meg is történhetett... Az étterem Egy fantázia, ami éppen meg is történhetett... Nagyon gondosan választottam ki az éttermet és az időpontot, hiszen azért túl nagy nyilvánosságot én sem szerettem volna. Maga a hely kiválasztásában

Részletesebben

Péter egyetemi tanár volt. Kémiát

Péter egyetemi tanár volt. Kémiát A habókos Péter egyetemi tanár volt. Kémiát és fizikát tanított. Az ideje nagy részét az előadásaira való felkészülés, az előadások megtartása és a diákjaival való foglalkozás gyakorlati órák, kollokviumok,

Részletesebben

Srácok, én azért megpróbálnék még valamit. Mit mit? Írunk egy klassz kis levelet a polgármesternek.

Srácok, én azért megpróbálnék még valamit. Mit mit? Írunk egy klassz kis levelet a polgármesternek. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be Őt. (János 1,11) Három diák a kollégiumi szobájukban. Laci a saját maga által készített jegyzeteket tanulmányozza, Gyuszi és Miki tanulhat vagy pihenhet. A

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb?

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? Bővítsük közösen! Küldjétek el ötleteiteket! A legkisebb Törd a fejed Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? A legalacsonyabb Anikó alacsonyabb,

Részletesebben