Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG"

Átírás

1 Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan dolgozott, miközben megpróbálta felidézni az utóbbi órák történéseit. Semmire sem jutott. Emlékezetéből minden kitörlődött. Azt hitte, nagyon óvatos és ügyes volt, de nem. Csapdába esett. Feszülten fülelt, és az egyenletes levegővételekből kitalálta, hogy a férfi alszik. Neki pedig most nem azon kell tépelődnie, hogy mit tett, és milyen kínos helyzetbe sodorta magát a nyomozásával. Nem vesztegetheti az idejét arra, hogy felmérje a következményeket. Ezekben a pillanatokban egyetlen gondolata lehet csupán. A menekülés. Vigyázva az oldalára fordult, nesztelenül kikelt az ágyból, és felöltözött. Te meg hova készülsz? A férfi felkönyökölt az ágyon, és őt figyelte. A nő mosolyt varázsolt az arcára, odament hozzá, és csókot lehelt a homlokára. Micsoda éjszaka! mondta megjátszott könnyedséggel. Úgy érzem, elpusztulok, ha nem ehetek most azonnal fagylaltot. És kávét is innék. Egészen kába vagyok tette hozzá. Azt csak remélhette, hogy váratlanul feltámadt vágyaival nem fog gyanút ébreszteni. Éppen most, miután eljutott ide, a legbensőbb szentélybe. A mélyhűtőben biztosan van fagylalt. Kávét pedig mindig tartunk itthon. Én nem akármilyen fagylaltot szeretnék, hanem azt az új fajtát, amilyet a Denny árul. Szerencsére ők éjjel-nappal nyitva tartanak. Meg aztán Tudod, furcsa érzés, hogy itt vagyok. Nálad.

2 A nő belebújt a cipőjébe, aztán felvette a táskáját. Ahogy a vállára akasztotta, meglepően könnyűnek érezte. Sajnálom, de sehova sem mész mondta a férfi nyugodtan, és ő is felkelt. A félhomályban a nő nem láthatta jól, de így is tudta, hogy csupa izom a teste. Sokat tesz azért, hogy megőrizze a formáját. Ez az egyik szenvedélye. Több más mellett. Ő pedig hibát követne el, ha alábecsülné az erejét. Csak fagyit ennék makacskodott tovább. A férfi lassan odament hozzá. Arca nem mogorva volt, inkább csak szánakozó. Hazudsz. Azt hiszem, megkaptad, amit akartál. Amit kerestél. Sajnálom, de nem mehetsz el. A nő belenyúlt bőrtáskájába, és a fegyverét kereste. Már nincs ott a pisztolyod jegyezte meg a férfi csendesen, és még egy lépést tett felé. A fegyver valóban eltűnt. A nőre rémület tört rá. El kell tűnnie innen. Amilyen hamar csak lehet. Mit tervezel velem? Nem akarok fájdalmat okozni neked. Komolyan nem. A rohadék! Persze hogy nem akar fájdalmat okozni neki. Csak meg akarja ölni. Amikor a férfi megint közelebb lépett hozzá, meglengette a táskáját, és az arcába vágott vele. Utána még teljes erőből a lábai közé is rúgott. Hallotta, hogy levegő után kapkod, s miután összegörnyedt a földön, ő kirohant a hálószobából. Kétségbeesetten a kijáratot kereste, de egyszer csak földbe gyökeredzett a lába. Valaki elállta az útját, és azt a valakit ő nagyon jól ismerte. Elképedésében tátva felejtette a száját. Mindenkire számított volna, csak erre az emberre nem. Most viszont azonnal lehullt a hályog a szeméről. Hát persze! Ezért jöttek rá a kilétére. Te szemét! sziszegte. Csak most már gazdag szemét. A nő agyát elborította a düh, és keserű lett a szája íze. Most tudta csak igazán, mekkora veszélybe sodorta magát. Az undortól és a haragtól megszólalni sem bírt. Mindaz azonban, amit kiderített, ettől még tény marad. Végül sikerült összeszednie magát. Józan esze győzedelmeskedett, és már tudta, mit kell tennie. Elkerülni innen. Biztonságba jutni.

3 Futni kezdett, és úgy rohant, mintha az ördög kergette volna vasvillával. Elérte a bejárati ajtót, remegő kézzel elfordította a zárban a kulcsot, és már kint is volt a házból. Riasztó nem kezdett el visítani. Persze hogy nem. Arra felfigyelne a rendőrség. Tudta, hogy nem veszítheti el a fejét. Miközben végigszaladt a kocsibeállón, háta mögül lépteket hallott. Egyre közelebbről. Azzal hiába is próbálkozna, hogy kihozza a garázsból az autóját. Sokkal hamarabb utolérnék. Egy lehetősége maradt. Ki kell jutnia az útra. Valaki, egy korán kelő talán majd erre jön a kocsijával. Őt magát is meglepte, hogy ilyen gyorsan is tud futni, ha kell. Nem, nem csak azért, mert így kell lennie. Végső kétségbeesésében. Tovább rohant a kertkapu felé, és közben belenyúlt a táskájába. Megkönnyebbült, amikor keze a mobiljához ért. Ez legalább még megvan. Elővette, és benyomogatta a rendőrség számát. Semmi sem történt. A telefonját meghagyták, az akkut azonban levették róla. Rendületlenül futott, és fel sem merült benne, hogy takarékoskodnia kellene az erejével. Hajtotta az ösztöne, a felszökött adrenalinszintje és az, hogy életben akart maradni. Fülét sípoló hang ütötte meg, ám szinte azonnal rájött, hogy csak a saját ijesztő zihálását hallja. Már alig kapott levegőt, de tudta, hogy ki kell tartania. A házból kijutott, és ezzel máris aprócska győzelmet könyvelhet el. Most már csak addig kell kibírnia, amíg segítséget talál. Mielőtt még utolérnék. Nagyokat nyelt, és elszántan nem vett tudomást arról, hogy ég a tüdeje és fájnak az izmai. Nem kímélheti magát, mert hosszú út áll még előtte. Összeharapta a fogát, és leküzdötte a rátörni akaró rémületet. Végre elérte az utat. Nem is hitte volna, hogy vidéken ilyen sötét az éjszaka. Nagyvárosban nőtt fel, és ott mindig világos volt. Itt viszont Hirtelen fény vakította el. Egy autó! Épp akkor bukkant fel, amikor neki a legnagyobb szüksége volt rá. Szinte fel sem tudta fogni, hogy csoda történt. Odarohant az út szélén leparkoló kocsihoz, és feltépte a vezető ajtaját. Hála istennek! Csússzon át a másik ülésre! Igyekezzen! mondta.

4 És akkor megérezte, hogy hátulról egy pisztoly csöve nyomódik a bordái közé. Aztán a férfi suttogását is meghallotta. Ő még csak nem is lihegett. Vége a játéknak. A nő megdermedt, és tekintete a sofőr arcára tapadt. A mosolygó arcot azonnal felismerte, és összeszorult a szíve. Magában azért imádkozott, hogy nyerjenek megbocsátást a bűnei. A legsúlyosabb közülük a büszkeség és az elbizakodottság volt. A túlságosan nagy büszkesége és a fafejűsége. Egyedül akarta kideríteni az igazságot. Magának kívánta a dicsőséget. A dicsőséget Hogy ez milyen nevetségesen hangzik itt és most! Bámulatos, hogy valaki, akibe annyi becsvágy szorult, mint őbelé, ilyen nagyon be lehet gyulladva. Csak ne ess pánikba! Ne add fel! győzködte magát gondolatban. Azt tedd, amit tenned kell! Használd az eszedet! Vesd be a sokszor bevált trükköket, a pszichológiai ismereteidet, mindent, amit tanultál! Csak úgy maradhatsz életben. És imádkozz! Bánd meg, hogy igazságtalanul megbántottál másokat! Menjünk! mondta a férfi fagyos hangon. Itt is lelőhetsz. Kétségtelenül. Egyelőre azonban azt fogod tenni, amit én mondok. Amíg élünk, remélünk, és ez rád is igaz. Akkor is, ha nem sok esélyed van arra, hogy megforduljon a kocka. Rajta, szállj be a kocsiba! Ülj be a sofőr mellé! Most azonnal, és csak szépen, lassan! Ne felejtsd el, hogy itt vagyok mögötted! A nő engedelmeskedett a felszólításnak. A férfi nem tévedett. Az utolsó pillanatig, az utolsó leheletéig küzdeni fog. Miközben a hátsó ülésről rászegeződött a pisztoly, lázasan gondolkodott. Mire készülhet a pasas? Hogyan akarja elmosni minden nyomát annak, hogy ő itt járt? Amikor visszaértek a ház elé, kinyílt előttük a garázskapu. A kocsi megállt, a férfi kiszállt mögüle, őt is kirángatta, és mutatta neki, hogy menjen előtte. Teszünk egy kis kirándulást mondta. Számodra sajnos ez lesz az utolsó fűzte hozzá mogorva vigyorral az ajkán. A pisztoly csöve még mélyebben a hátába nyomódott, és neki nem maradt más választása, be kellett ülnie a saját kocsija kormánya mögé. A férfi melléje szállt be, mögéjük pedig egy ismeretlen, a cinkosa, aki ott várt rájuk, és egy szót sem szólt.

5 A férfi ráparancsolt, hogy induljon, ő pedig ráadta a gyújtást. Tudta, hogy ezzel az apró mozdulattal egy lépéssel máris közelebb került a halálhoz. Hogy elterelje a figyelmét a félelméről, és hogy ne vegyék észre rajta, mi megy végbe benne, beszélni kezdett: Nem ismerek nálatok mocskosabb disznókat. Ennek az egésznek semmi köze a valláshoz. Sok-sok embert becsaptatok, amikor üdvösséget ígértetek nekik. Ajjaj, rajtakaptál minket! Okos csaj vagy, de annyira azért nem, hogy meglásd a fától az erdőt. A nő a visszapillantó tükörből megpróbálta kivenni a mögötte ülő arcát. Ő árulta volna el? Szent ég, mennyire ostoba volt! Rájöhetett volna az igazságra, de hát a többiek sem gyanakodtak. Kicsit sem. Végül is érthető, hogy nem feltételeztek ilyen ocsmányságot valakiről, aki maradéktalanul tisztességesnek tűnt. Bárcsak felfigyelt volna valamire! Hátán a hideg futkosott, de uralkodott magán, és türelmetlen, fölényes hangot ütött meg: Még mind a ketten megúszhatjátok a halálbüntetést. Engedjétek meg, hogy elvigyelek benneteket a rendőrségre! Ha elmondjátok az igazságot, biztosan lehet szó vádalkuról. Nem engedhetünk futni válaszolta a mellette ülő vészjóslóan halkan. Sajnálom, de nem. A nő ebben a pillanatban megértette, hogy a férfi valóban nem szeretne fájdalmat okozni neki. Őszintén sajnálja, hogy azt kell tennie vele, amit meg fog tenni. Csakhogy a döntés nem az övé. Mert itt nem ő parancsol. Ha velem történik is valami, azzal számotokra semmi sem oldódik meg. Dilessio, amíg csak él, a nyomotokban lesz. Háta mögül dühös hangot hallott, és összerezzent. Talán jobban tenné, ha befogná a száját. Dilessio semmit sem tud majd bizonyítani. Ahhoz téged előbb egyébként is meg kellene találniuk lette hozzá a mellette ülő ugyanolyan halkan, ahogyan az előbb is beszélt. Tisztán érezhető volt, hogy ő is fél. A nő pedig rádöbbent, hogy a töredékét sem derítette ki annak, ami itt igazából folyik. A felismeréssel azonban menthetetlenül elkésett. Még hogy okos csaj! Egy kiút azért talán mégis van, ötlött hirtelen az eszébe. Beletaposhat a gázba, nekihajthat egy fának, és magával ránthatja a halálba ezt a két szemetet.

6 Éppen meg akarta tenni, amit kigondolt, amikor a férfi megragadta a kezét, és gorombán elrántotta a kormányról. A kocsi kanyarogni kezdett. Jól van, itt megállhatunk szólt előre a másik a hátsó ülésről. A nő keze pokolian fájt az erős szorítástól, de megpróbált nem tudomást venni róla. Hiába törte a fejét azon, hogyan szabadulhatna meg ettől a két alaktól, semmi sem jutott eszébe. Be kellett látnia, hogy életre-halálra ki van szolgáltatva nekik. Az ütés hátulról, váratlanul érte, és olyan erős volt, hogy a feje nekivágódott a szélvédőnek. Minden elsötétült körülötte, a fájdalom is kegyes semmivé foszlott, de valahonnan messziről még eljutott hozzá a férfi halk hangja: Komolyan soha nem akartalak bántani. Sajnálom. Őszintén sajnálom. Uram, bocsáss meg nekem, bűnös léleknek! A nő imádkozni akart, de lassanként a szavak is darabokra hullottak, mint egy leesett üvegpohár cserepei. Végül pedig már nem maradt más, csak a feketeség. Öt évvel később 1. Ashley utólag bevallotta magának, hogy a történtekről ő is tehetett. Igen, mert megijedt attól a férfitól. Az ijedezés pedig nem áll távol a félelemtől. Ezt nem tagadhatta, bár kicsit sem örült annak, hogy ilyen semmiségek is félelmet ébreszthetnek be. Ahhoz pedig, amire feltette az életét, ez nagyon-nagyon nem illik. Semmi kétség, az ő hibája is lehetett, de hát még reggel hat óra sem volt. Nick egyik-másik törzsvendége időnként igencsak korán állít be. Hajnalok hajnalán bekopogtatnak hozzá, mert tudják, hogy már fent van. Arra viszont ő azért a legkevésbé sem számított, hogy az egyikükkel még napfelkelte előtt fog összefutni. Ráadásul éppen fülén volt a mobilja. Azt hitte, Karén vagy Jan hívja, mert tudni akarják, elindult-e már. Annak ellenére is fogadta a hívást, hogy keze tele volt a kávéjával, a kézitáskájával, a kulcsaival és az utazótáskájával. A vonal másik végéről azonban nem valamelyik barátnője hangját hallotta meg, hanem Len

7 Greenét. Len jó ideje a rendőrségnél dolgozott már, és az ő előmenetelére olyan jóindulatúan odafigyelt, mintha legalábbis az apja lenne. Azért hívta fel ezen a korai órán, mert tudta, hogy perceken belül útnak indul, és előtte még jó pihenést szeretett volna kívánni neki. Arról is meg akart győződni, vallotta be, hogy nem aludt-e el, s a megbeszélt időben ott lesz Janért és Karenért. Ashley nevetve megköszönte a figyelmességét, de azért kicsit sértetten azt is hozzátette, hogy soha sehonnan nem szokott elkésni. A férfi még elmesélte neki, hogy munka után a tűzoltó barátaival talán ő is elmegy majd Orlandóba, és ott esetleg összejöhetnének. Aztán elbúcsúztak egymástól, éppen akkor, amikor Ashley kinyitotta az ajtót. Előtte senki sem kopogott be hozzájuk, és zajt sem hallott odakintről. Csak azzal volt elfoglalva, hogy semmit se ejtsen ki a kezéből. Kiviharzott az ajtón, és nagy lendülettel összeütközött valakivel. A ház előtt álló alak arcát a sötétben nem tudta kivenni. Utazótáskáját ijedtében a pasas lábára ejtette, a hóna alá szorított süteményesdoboz leesett a földre, bögréje pedig, amelyet ugyanabban a kezében tartott, amelyikben a kulcsait is, kicsúszott az ujjai közül. A forró kávé mindkettőjüket beterítette, és a férfival egyszerre káromkodtak el magukat. A francba! A francba! A férfi, aki olyan napbarnított volt, mint az egész napot a strandon töltő szépfiúk, rövid ujjú farmeringet viselt. A felső gombjait nyitva hagyta, és a kávé így egyenesen a mellkasára fröccsent rá. Ashley rémülten hátrált egy lépést, de a sikoltásról már lemondott, mert úgy sejtette, hogy az idegen semmi rosszban nem sántikál. Hogy a fene enné meg! hebegte. Számból vette ki a szót felelte a férfi, és végigsimított az ingén, amelyen csúnya foltot hagyott a kávé. Én csak Nickhez akartam bemenni. Ilyen korán? Már megbocsásson, de ő kért arra, hogy ilyenkor jöjjek. Nyilván Nick egyik barátja, és most igencsak mérges, gondolta Ashley, aztán a homlokát ráncolva tetőtől talpig végigmérte a férfit. Most már rájött, hogy korábban is látta, de nem sokszor. Nem tartozik a bár elmaradhatatlan törzsvendégei közé, akik minden vasárnap itt bámulják a tévében a meccset. Ő legalábbis csak néhányszor figyelt fel rá, és olyankor a fickó mindig csendesebb, nyugodtabb volt,

8 mint a többiek. És mindig ült, most viszont kiderült róla, hogy legalább egy méter kilencven magas. A haja és a szeme is fekete, és látszik rajta, hogy sok időt tölt a szabadban. A jachtkikötőben legalábbis sok ilyen barnára sült izompacsirtát lehet látni. A pasas levágott szárú farmernadrágja és nyitott inge megmutatta, hogy rajta is bőven van izom. Az ingét alighanem kutyafuttában kapta magára, hogy ne sértse meg Florida állam törvényeit. Azok ugyanis tiltják, hogy valaki ing és cipő nélkül lépjen be egy bárba vagy étterembe. Csakhogy ez az ürge nem a bár bejárata előtt álldogált, hanem a magánlakásokhoz vezető hátsó ajtónál. Kopoghatott volna mondta neki Ashley. Bosszantotta, hogy úgy beszél, mintha védekezne. Arra pedig semmi oka, elvégre kettejük közül ő az, aki itt lakik. Éppen arra készültem, amikor rám öntötte a kávéját felelte a férfi. Egyértelműen bocsánatkérést várt, de Ashley most mindenre gondolt, csak arra nem. Megijedt, és ez bosszantotta. Ez itt az ő háza, és semmi oka nem volt annak a feltételezésére, hogy valaki itt fog álldogálni az ajtaja előtt. Arról már nem is szólva, hogy a kávéból az ő ruhájára is bőven jutott. Akkor fog elnézést kérni, ha majd piros hó esik! A fenébe! csúszott ki megint a száján, amikor meglátta, hogy a dobozból kiborult a sütemény, és a sirályok már fel is fedezték maguknak. A süteményeimet elfelejthetem villantotta dühösen a férfira a szemét. És erről maga tehet! Talán nekem kellett volna vigyáznom a dobozára? A férfi hangja és leereszkedő arckifejezése kicsit sem tetszett Ashleynek. A pasas úgy nézett rá, mintha fel nem tudná fogni, miért sopánkodik ilyen semmiség miatt. Csakhogy ő ajándékba kapta a süteményt. Sharon hagyta ott a pulton egy rövid üzenet kíséretében, amelyben kellemes hétvégét kívánt neki. Kár érte! Egy barátnőm sütötte, és nagyon finom volt. Ashley elhallgatott, mert most már ő maga is nevetségesnek érezte, hogy ekkora felhajtást csap a sütemény miatt. És most még át is kell öltöznöm, pedig már így is késésben vagyok. A jövőre nézve jó volna, ha megjegyezné magának, hogy csak tizenegykor nyitunk. Nick egyébként már felkelt. Szólok neki, hogy itt van. Valamit még kifelejtett a kárfelvételéből. Ugyan mit? A kávéja megégette a mellkasomat. Akár fel is jelenthetném.

9 Akkor majd elmondom, hogy maga be akart hatolni a házamba, és ezért tönkrement a blúzom. A süteményeiről már nem is szólva. Így igaz. Úgyhogy jelentsen csak fel nyugodtan! Ne fogja vissza magát! Ashley ezzel megfordult, belépett a házba, és az ismeretlenre csapta az ajtót. Nick! Vendéged van kiáltott be a nagybátyjának. Egy goromba fráter tette hozzá halkan. Nem várta meg, hogy Nick válaszoljon, inkább besietett a hálószobájába, és gyorsan átöltözött. Mire végzett, Nick már a konyhába kísérte a látogatóját. Jól ismerhették egymást, mert kávézás közben élénken beszélgettek, de elhallgattak, amikor Ashley elment mellettük. A fekete hajú fickó hűvös tekintettel végigmérte, ám hogy mire jutott magában, azt ő nem tudta leolvasni az arcáról. Igaz, a véleménye a legkevésbé sem érdekelte. Nagybátyja sem tőle, sem az alkalmazottaitól nem várta el, hogy bárkit is a szívükbe zárjanak, csak mert a ház vendégei. Ashley kezdte Nick. Sharon felkelt már? Meg kell köszönnöm neki a sütit mondta Ashley, miközben lopva ő is felmérte a korai látogatót, akit most jobban láthatott. A vonásai kellemesek voltak, hanyag tartása pedig mérhetetlen magabiztosságról árulkodott. Nyilván úgy gondolja, hogy az összes nőnek az ég ajándékát kell látnia benne. Ashley gyorsan elkapta róla a szemét. Sharon az este nem maradt itt, mert ma korán egy válaszaszási rendezvényen kell segédkeznie felelte Nick. Van még egy perc időd? Sajnos nincs. Ha nem indulok el most azonnal, dugóba kerülök. Légy jó! Ashley tudta, hogy nem volt igazán kedves, de egyetlen porcikája sem vágyott udvarias bemutatkozásra és semmitmondó bájcsevegésre. Vezess óvatosan! figyelmeztette a nagybátyja. Úgy lesz felelte Ashley, és arcon csókolta Nicket. Szép napot! Szeretlek. A ház előtt felkapkodta a földről a holmiját meg azt a néhány süteményt, amelyből még nem lett a sirályok fényűző reggelije. Odabentről hallotta, hogy nagybátyja zavartan mentegetődzik az ismeretlen előtt. Sejtelmem sincs, mi üthetett bele ma reggel. Ash egyébként a világ legkedvesebb teremtése.

10 Sajnálom, Nick, gondolta Ashley, és erősen remélte, hogy ez a kellemetlen alak nem tartozik a bácsikája igazán jó barátai közé. A megbeszélt idő után negyedórával érkezett meg Karenhez, és huszonöt perc késéssel vette fel Jant. Miután pedig a három barátnő már együtt volt, egyiküket sem zavarta többé a várakozás. Mindnyájan örültek, hogy néhány vidám napot tölthetnek majd el közösen. Időközben a balesetből megmaradt süteményeket Jan kezdte eltüntetni. Én is megkóstolnám mondta Karén. Nem hiszem, hogy ízlene neked felelte Jan vigyorogva. Végül azért előreadta a dobozt, és Karén előbb Ashleyt kínálta meg. Kösz, nem kérek rázta meg ő a fejét, és a vezetésre összpontosított. Ashley így marad karcsú jegyezte meg Jan. Hála a jól begyakorolt kösz, nem kérek válaszainak. Ez csak azért van, mert rendőr akar lenni bölcselkedett Karén. Ashley felnevetett. Ez csak azért van, mert még otthon jól belaktam vele vallotta be. Ez egyébként igaz is volt. Mielőtt a sütemény nagy része a sirályok lakomájává lett volna, ő valóban jó csomót megevett belőle. Szerinted diétásak? kérdezte Karén bizakodón. Abban ne reménykedj! Ami ilyen finom, az tuti, hogy hizlal felelte Jan nagy sóhajjal. De majd ledolgozzuk a kalóriákat. Amint megérkezünk a szállodába, bevetjük magunkat a medencébe, leúszunk jó pár hosszt, aztán még futunk is egyet a parkban. Utána pedig még éhesebbek leszünk mondta Karén kishitűen. Miért kellett neked egyáltalán sütit hoznod az útra, Ashley? Mert különben megálltunk volna egy gyorsétteremnél, és sokkal zsírosabbat ettünk volna. Eredetileg még többet akartam hozni, hogy egész útra kitartson. És miért nem hoztál? Mert az ajtóban összeütköztem egy pasassal, aki Nickhez jött látogatóba, és kirepült a kezemből a doboz. Az ő hibája volt, nem az enyém. Valahol úgyis meg kell állnunk, hogy kávét vegyünk. Az jó lesz a süteményhez. Addig egy szemet sem eszem már belőle. Majd csak a kávéhoz. Tej is jó volna.

11 Az a fánkhoz illik. A süteményhez pedig a kávé. Az is volt nálam dünnyögte Ashley. Azt is elejtetted? Igen mosolygott rá Ashley a visszapillantó tükörből Janre. Vagyis ráöntöttem arra a fickóra. Meg saját magamra is. Át kellett öltöznöm, és ezért késtem el tőletek. Leöntötted Nick jó barátját? kérdezte Jan. Nem volt dühös? Nem hiszem, hogy jó barátja lenne, bár párszor már láttam a bárban. Persze hogy dühös volt, de végül is ő tehetett róla. Arról, hogy lelocsoltad kávéval? Ott állt az ajtóban. Ki a fene számít hajnalok hajnalán látogatóra? Neked kellett volna. vélte Karén. A kikötőben a lakóhajókon élő összes vén szivar tudja, hogy Nick mindig korán kel, és inkább nála isznak kávét, semmint ők főzzék meg maguknak. Szóval úgy indítottad a napot, hogy leforráztál egy vén szivart? kérdezte Jan. Ez nem vall rád. A törzsvendégeitek szerint te vagy a világon a legrendesebb lány, és Nick boldog lehet, hogy vagy neki. Remélhetőleg nem tetted tönkre egy kriptaszökevény szívritmusszabályozóját. Nem hiszem, hogy annak a pasasnak baja lenne a szívével. Nem vén szivar volt? ébredt egyszeriben kíváncsiság Karenben. Nem. Fiatal menő csávó felelte Ashley. Eddig miért hallgattad el, hogy jó pasas? tudakolta Karén. Ashley a homlokát ráncolva elgondolkodott. Egy ideje már nem segített annyit a nagybátyjának a bárban, mint régebben, de azért semmi sem kerülte el a figyelmét. Az arcokat mindig jól megjegyezte, mert szerette lerajzolni őket. Általában minden vendégre emlékezett, és most egyszeriben furcsának találta, hogy a korai látogatót ugyan már látta korábban, de nem igazán vett tudomást róla. Egy szóval sem mondtam, hogy jó pasas felelte Karennek. Kár! Azt hittem, Nicknek új törzsvendége van. Egy dögös fickó mondta Jan csalódottan. Ashley hallgatott. Figyelj! Azt sem mondta, hogy nem dögös jegyezte meg Karén. Nem hiszem, hogy közelebbről is szeretném megismerni mondta Ashley.

12 Miért? Mert udvariatlan volt? kérdezte Jan. A szavaidból azt vettem ki, hogy te sem voltál igazán előzékeny vele. Ashley a fejét rázta. Nem voltam udvariatlan. Talán csak egy kicsit mérges. Még az is lehet, hogy elnézést kellett volna kérnem, de siettem, ő pedig megijesztett. Őszintén szólva, alaposan begyulladtam tőle. Olyan komor volt. Vagy inkább sötét. Sötét? Mármint a bőre? Latin? Afroamerikai? Nem. Úgy értettem, hogy olyan volt, mint akinek sötét szándékai vannak. Vagy úgy! mondta Karén. Egyébként sötét is. Fekete a haja meg a szeme, és barna a bőre. Látszik rajta, hogy szereti a napot és a tengert. Fekete haj és barna bőr. Izgi! Jó alakja van? Azt hiszem, igen. Lehet, hogy gyakrabban kellene Nickhez járnom jegyezte meg Karén. Mintha neked vadásznod kellene a pasasokra! mondta Jan. Nagyon is kell. Szerinted kivel találkozom én egy általános iskolában? És hol kellene keresgélnem? A keresés nem gond. Ezer és egy alkalom van rá. Megtalálni az igazit, az a nehéz felelte Jan. Nick bárja aligha jó ötlet. Az összes pszichológus azt tanácsolja, hogy ilyen helyeken ne ismerkedjünk férfiakkal. Akkor már inkább egy bowlingteremben kellene próbálkoznod. Utálok bowlingozni sóhajtotta Karén. Akkor a bowlingpályákról is lemondhatsz mondta Jan. És ezzel megint ott tartunk, ahonnan elindultunk. Hogyan találjuk meg az igazit? Hármasban talán megoldhatjuk az emberiség legnagyobb gondját. Én naponta oldom meg hat és tíz év közötti gyerekek gondjait emlékeztette Karén a barátnőjét. Felelősséggel tartozom az országunk sorsát a jövőben eldöntő nemzedék szellemi és erkölcsi fejlődéséért. Ez emberpróbáló feladat. Ashley pedig azért tanul, hogy majd el tudja csípni a bűnözőket. Azt javaslom, hogy erre a hétvégére felejtsük el a másodlagos dolgokat, és csak a legfontosabbakkal foglalkozzunk. Azzal, hogy szépen lebarnuljunk és formás maradjon a fenekünk.

13 Nem kellene túl magasra tennünk a lécet tanácsolta Jan. Már az is győzelem lenne, ha találnánk olyan pasikat, akik gyakran zuhanyoznak, időnként értelmes szó is elhagyja a szájukat, és egy kicsit táncolni is hajlandók. Kapok még sütit? Ez nem is hangzik olyan rosszul mondta Karén. Azt hiszem, én is eszem még egyet, és nem várok a kávéra. A következő pihenőhelyig még legalább húsz perc van. Ashley szeme sarkából odanézett a barátnőjére. Karén az újabb szelet süteményéből éppen leharapott egy pici darabot, és élvezettel elrágcsálta. Ő mindig mindent nagyon lassan evett meg, egy süteményt akár egy teljes óráig is tudott majszolni, így aztán persze nem is volt rajta súlyfelesleg. Égszínkék szeme és hosszú, világosszőke haja skandináv ősökre vall, akárcsak a családneve, az Ericson. Jan viszont sötét hajú, sötét szemű, csak egy méter hatvanegy centi, és ugyanolyan temperamentumos, mint latinos hangzású családneve, a Hevia. Barátnőit Ashley már iskoláskoruk óta úgy emlegette, hogy a fehér és a piros rózsa. Ő maga vörös haját és zöld szemét anyai ági őseitől, a McMartin családtól örökölte. Apja után Montague-nak hívták, és ősei ezen az ágon túlnyomórészt francia eredetűek voltak, de ereikben indiánok vére is folyt. Ennek köszönhetően csak pár szem szeplő volt az orrán, és leégés nélkül is gyorsan lebarnult. Egy méter hetven centis magasságával éppen Karén és Jan között helyezkedett el, és ők gyakran ugratták is azzal, hogy ő a tüske a rózsaszálakon. Még az általános iskolában barátkoztak össze, és azóta mindent megosztottak egymással: az első szerelmük titkait, az első szerelmi csalódást, a nagylánnyá cseperedés apró győzelmeit és vereségeit. Ezt a hétvégét már mind nagyon várták, mert úgy alakult az életük, hogy csak ritkán találkoztak. Karén egy általános iskolában tanított, és közben egyetemre is járt, hogy később majd gimnáziumi tanár lehessen. Az énekesnő Jan nem hitte, hogy valaha is világsztár lesz belőle, de azért nagyon élvezte a hivatását. Az éneklés mellett dalokat is szerzett, és egyre sikeresebb lett. Kísérőivel már országszerte fellépett nevesebb művészek koncertjei előtt. Ashley pedig három hónapja a rendőr-akadémiára járt, s ott mindent lelkesen megtanult, amit csak tanítottak nekik, jogot és nyomozási technikát éppúgy, mint önvédelmet. Mit gondolsz, a bácsikád elveszi Sharont? kérdezte Jan. Sharon Dupre, aki az isteni süteményt sütötte, egy éve volt már Nick barátnője.

14 Talán. Sejtelmem sincs válaszolta Ashley, miközben gyors pillantást vetett a műszerfal órájára. Nick megrögzött agglegény. A horgászás és a bárja nagyon sokat jelent neki. Ha Sharon együtt tud élni ezzel, lehet, hogy házasság lesz a vége. Nicknek is el kell fogadnia, hogy ingatlanügynökként Sharon sokat van távol jegyezte meg Jan. Igaz felelte Ashley. Bár nem úgy tűnik, mintha ez Nicket zavarná. Neki az élni és élni hagyni a jelmondata tette hozzá. Nála jobban pedig ezt senki sem tudhatta, elvégre a nagybátyja nevelte fel. Még ma is gyakran elszomorította, hogy a szüleit szinte nem is ismerte. Csak hároméves volt, amikor életüket vesztették egy autóbalesetben. Nicket, aki odaadóan és szeretettel pótolta számára az apját és az édesanyját, egyenesen istenítette. Teljes szívéből azt kívánta neki, hogy boldog legyen. Ám hogy agglegényként vagy Sharon férjeként lesz e az inkább, azt már neki magának kell eldöntenie. Nézd ezt a klassz nadrágot! dőlt előre Jan, hogy megmutassa egy divatlap fényképét Karennek. Mit gondolsz, annak is jól állna, akinek vastag a combja? Tényleg tök jó helyeselt Karén. Jan megjátszott felháborodással barátnője karjára csapott a magazinnal. Hé! Én azt akartam hallani tőled, hogy nincs is vastag combom. Ja, bocs! Nem vastag a combod. Azt hiszem, az én kerek fenekemen sem mutatna rosszul ez a gatya. Állatira tetszik nekem mondta Jan. Hé! Én azt akartam hallani tőled, hogy nem is kerek a fenekem. Irigylem a combodat és a fenekedet, mert nekem egyik sincs sóhajtott nagyot Jan, aztán hirtelen másra terelte a szót. Nem a Metropolitan Rendőrséghez kellett volna menned, Ashley, hanem Coral Gables-be vagy Dél-Miamiba. Ott vannak a legjobb pasik. És még rendesek is. A Metropolitannél valóban szemetek a zsaruk tette hozzá Karén. Ashley oldalról odapillantott rá, és felvonta a szemöldökét. Ezt csak azért mondod, mert bemértek, és egy nagy halom pénzt legomboltak rólad mondta. Én viszont a Metropolitanhez akartam kerülni. Miami-Dade megye, amelyet Greater Miaminak is neveztek, több mint két tucat kisvárosból és községből állt. Közülük néhány saját rendőrséget tartott fenn, és az mindenféle

15 bűncselekménnyel foglalkozott. Mások viszont a rendfenntartást a Metropolitan Policera bízták, amelynek embervédelmi osztálya és törvényszéki részlege egyébként a megye egész területén illetékes volt. Ashley mindig is itt szeretett volna dolgozni. Mindenhol vannak jó zsaruk. Egyesek még értelmesek is. Te pedig valóban veszettül hajtottál, amikor lemeszeltek mondta Jan a hátsó ülésről Karennek. Vigyázz, mert Ashley már feni rád a fogát! Ha majd meglesz a vizsgája, és gyorshajtókra fog vadászni, inkább ne száguldozz kilencven mérfölddel az autóúton! Annyival még soha nem mentem tiltakozott Karén. Egyébként most Ashley is rákapcsolt. Csak két mérfölddel megy többel, mint szabad válaszolta Jan. Nyilván te sem akarsz Orlandóig csigatempóban vánszorogni. Mielőtt még a barátnője befejezte volna a mondatot, Ashley a fékre lépett. Na tessék! dünnyögte Jan. Nem Karén miatt van. Valami történt ott elöl mondta Ashley. Az előttük haladó kocsik féklámpái hirtelen kigyulladtak, gumik csikorogtak, és mögöttük kis híján egymásba futott két autó. Közel jártak a díjfizető kapuhoz, itt mindkét irányban öt sáv volt, és néhány száz méterrel távolabb lehetett ráhajtani a kelet nyugati autópályájára. Ashley szorosan az előtte levő autó mögött megállt, és innen már látta, hogy két autó összeütközött. Még nem volt kiképzett rendőr, de már az akadémiára járt, és egy baleset helyszínét nem hagyhatta el addig, amíg oda nem érkeztek meg a helyszínelők. Éppen erre gondolt, amikor Jan, akiben régebben felmerült, hogy nem tanítónő lesz, hanem jogász, előrehajolt hozzá. Nem kell megállnunk. Most jött meg egy járőrkocsi. A baleset csak kevéssel korábban történhetett, és a rendőrök is valóban most érkezhettek ki, mert még nem zárták le a sávokat. A balesetet szenvedett autók vezetői már kiszálltak, és a kocsijuk mellett álltak. Egyikük tenyerébe hajtotta a fejét, másikuk pedig, valószínűleg az összeütközés okozója, üres tekintettel maga elé meredt. Ashley, miközben lassan elhajtott az összetört járművek mellett, megkönnyebbülten látta, hogy egyik sofőr sem sérült meg. Más viszont igen. Kicsit távolabb a betonon egy férfi feküdt a hasán, oldalra fordult fejjel. Meglepő módon csak fehér alsónadrág volt rajta, és nagyon úgy tűnt, hogy meghalt.

16 Ashley mindent megtett azért, hogy rendőr lehessen. Azokat a videókat is bátran megnézte, amelyekből megtudhatta, miféle szörnyűségekkel kell egy rendőrnek a munkája közben találkoznia. Az autópályán fekvő halott látványa most mégis felzaklatta. Jézusom! suttogta mellette Karén. Mi van? nyújtogatta a nyakát hátul Jan. Ashley erősen megmarkolta a kormánykereket, és agya minden apró részletet rögzített. A két összeütközött autó helyzetét, a járőrkocsival éppen megérkező rendőröket, a testet, amelyet csak alsónadrág fedett, az oldalra csavarodott fejet, a vért a betonon és a halotton. Az autópályán az ellenkező irányba haladók is lassítottak, és több szájtáti kíváncsiskodónak hirtelen kellett fékeznie, mert nem előrenézett, hanem oldalra. A baleset helyszínétől meglehetősen távol pedig az út szélén úgy állt valaki, mintha csak arra várt volna, hogy a nem létező közlekedési lámpa zöldre váltson. Miközben lassan továbbhajtott, Ashley emlékezetébe minden belevésődött, olyan tisztán és világosan, mintha csak egy éles fénykép őrizte volna meg a látványt. A mellékes dolgok azonban összefolytak előtte. A másik oldalon az autók elmosódó színtengerré lettek, és az út szélén ácsorgó alak arcára sem emlékezett. Mintha fekete ruha lett volna rajta, de hogy nő vagy férfi volt-e, azt nem tudta volna megmondani. Vajon köze volt a balesethez? Esetleg az áldozathoz tartozott? Mi a fene történt itt? kérdezte Jan újra. Valaki meghalt. A betonon fekszik felelte Karén elcsukló hangon. Egy halott? fordult hátra Jan döbbenten. Lehet, hogy meg kellene fordulnom mondta Ashley. Egy frászt fordulsz vissza! Már van ott rendőr, és ő nyilván nem venné jó néven, ha bele akarnál avatkozni a dolgába válaszolta Karén. Ne foglalkozz tovább azzal a balesettel! Mindennap sok történik, köztük sajnos halálosak is. Te pedig nem vagy szolgálatban, sőt még csak kiképzett rendőr sem vagy. Ha pedig mindent ennyire a szívedre veszel, átkozottul rossz zsaru leszel. Tárgyilagosnak kell maradnod. Nem tesz jót neked, ha mindent a személyes ügyednek tekintesz. Barátnője érveit Ashley meggyőzőknek találta. Én nem is láttam a hullát mondta Jan.

17 Örülj neki! felelte Karén, és nagyot kellett nyelnie. Ashley érezte, hogy őt is megviselte a látvány, bármit is mondott az előbb. Ilyen balesetek nap mint nap történnek ismételte meg Karén. Ma is meghalnak emberek, és ez holnap meg holnapután is így lesz tette hozzá. Ashley oldalról futó pillantást vetett rá. Az azért nem mindennapos dolog, hogy valaki egy szál alsónadrágban veszti életét egy autópályán mondta. A balesetet szenvedett kocsiban ült? kérdezte Jan. Valószínűleg felelte Karén. Az ütközéskor repülhetett ki mondta Jan. Alsónadrágban utazott? hitetlenkedett Ashley. Te, ez itt Dél-Florida! Gyakrabban kellene járnod a tengerparti klubokba válaszolta Jan. Az a szerencsétlen akár anyaszült meztelen is lehetett volna. Nem hiszem, hogy az összeütközött autók valamelyikében ült folytatta Ashley, miután felidézte magában, hogyan álltak a kocsik és hol feküdt a test. Akkor alsógatyában szaladgált az autópályán? kérdezte Jan. A hírekben talán mondanak valamit róla. Karén bekapcsolta az autórádiót, és egy rockadóról áttekerte arra az állomásra, amely a nap huszonnégy órájában híreket sugárzott. A kellemes hangú bemondónő a washingtoni események összefoglalója után áttért a közlekedési információkra. A 95-ös autópályán északi irányban elütöttek egy gyalogost. A két szélső sávot lezárták, és még folyik a helyszínelés. Az arra közlekedők vezessenek óvatosan! Az észak felől, Dadeből és Browardból Miami belvárosa felé tartóknak lassú haladással kell számolniuk. A díjfizető kapuknál még nincs torlódás. A közlekedési hírek ezzel véget értek, és a műsor időjárás-jelentéssel folytatódott. Ashley, miután végre áthajtottak a díjfizető kapun, észrevette, hogy Karén őt figyeli. Elfelejtjük ezt a csúnya balesetet, és néhány szép napot töltünk együtt mondta mellette a barátnője. Ashley bólintott, és kis ideig hallgatott. Azért ez nagyon furcsa! szólalt meg végül. Miért gyalogol valaki alsónadrágban egy autópályán? Talán be volt lőve gyanította Jan.

18 Ez nagyon valószínű helyeselt Karén. Kinek jutna egyébként eszébe, hogy majdnem teljesen meztelenül átkeljen tíz sávon? Hétfőn, a rendőr akadémián biztosan találsz majd valakit, Ashley, aki többet tud a dologról mondta Jan. Igazad van. Addig meg amúgy sem tehetsz semmit fűzte hozzá Karén. De igen ellenkezett Ashley. Micsodát? Megállhatok a következő pihenőhelyen, megihatok egy dupla kapucsínót, bepuszilhatok egy borzalmasan zsíros majonézes szendvicset, és feldolgozhatom a rossz élményt sorolta Ashley. Én benne vagyok mondta Jan. De én csak kávét kérek a sütihez. Nem egészen félóra múlva elértek egy pihenőhelyhez. Még mindig a történtek hatása alatt álltak, de megpróbáltak visszatalálni ahhoz a vidám hangulathoz, amelyben elindultak. Miközben Ashley és Jan sorban állt kávéért és szendvicsért, Karén összegyűjtötte az Orlando nevezetességeit bemutató prospektusokat. Aztán mind a hárman leültek egy asztalhoz, Jan pedig az egyik színes füzetkére mutatott, amely egy Középkori arab éjszakák elnevezésű programot reklámozott. Ilyet még nem láttam. Érdekel a középkor, és lovak is szerepelnek a műsorban. Meg férfiak tette hozzá Karén. De nem úgy volt, hogy diszkóba megyünk? Egyik este elmehetünk táncolni, a másikon pedig megcsodálhatjuk a fantasztikus lovas pasikat javasolta Jan. Ashley alig figyelt oda rájuk. Ceruzát vett elő, rajzolgatni kezdett egy szalvétára, és csak akkor nézett fel, amikor Karén a kezére tette a kezét. Félelmetesen valósághű a rajzod. Jan felvette az asztalról a szalvétát, és megborzongott. Te meg mit művelsz, Ashley? Hagyd ezt abba! mondta, aztán még egyszer a rajzra pillantott. Most már külön örülök annak, hogy éppen azt a nadrágot nézegettem a divatlapban, amelyik még egy vastag combú nőn is jól mutat próbálkozott meg a tréfálkozással, és elmosolyodott. Megijeszt ez a rajz. A képzőművészeti suliban kellett volna maradnod, Ashley jegyezte meg Karén. Komolyan tehetséges vagy. Csak húzol pár

19 vonalat, és az eredmény teljesen élethű lesz. Kérlek, ne csináld ezt. Ashley gombóccá gyűrte a szalvétát. Sajnálom dünnyögte bűntudatosan. Tudta, hogy barátnőinek igazuk van. Ami megtörtént, azon már nem változtathat. Rendőrként pedig sokkal csúnyább dolgukat is látnia kell majd. Még mindig nem szakadtál el egészen a művészettől, igaz? kérdezte Jan. Nagyon jó vagy. Túlzás nélkül. Senkit nem ismerek, aki ilyen tökéletesen tudna embereket ábrázolni. Ezzel soha nem is fogok felhagyni felelte Ashley. Imádok rajzolni. Csak éppen Csak éppen pénzt is szeretne keresni szólt közbe Karén. Tuti, hogy idővel festőként is sokat keresne mondta Jan. A képzőművészeti iskola túl drága nekem sóhajtott nagyot Ashley. Csak azért nem fogadtad el az ösztöndíjat, mert féltél, hogy Nicknek akkor is támogatnia kellett volna, azt pedig nem engedhetné meg magának adott tanúbizonyságot Karén az éleslátásáról. Nick soha nem gátolt volna meg benne vette Ashley a védelmébe a nagybátyját, és igazat is mondott. Nick valóban csalódottan vette tudomásul, hogy ő visszautasította egy manhattani művészeti iskola ösztöndíját. Az azonban nem lett volna elég ahhoz, hogy megéljen belőle New Yorkban. Akkor sem, ha felvették volna a kollégiumba és a tanulás mellett négyórás állást vállal. Nagybátyja egészen biztosan mindent megtett volna azért, hogy segítsen neki, a bárja és az étterme azonban akkoriban még nem ment igazán jól. Előbb vagy utóbb mindenképpen kifogyott volna a pénzből. Szeretek rajzolni és festeni, de mindig is az volt a vágyam, hogy rendőr legyek. Tudjátok, a papám is az volt. A papád, akit alig ismertél vetette fel Karén. Arra azért emlékszem, hogy nagyon szerettem a szüleimet, és csodáltam apámat felelte Ashley. A rendőrök munkája pedig lenyűgöző. De még mennyire! Gubbaszthatsz egy járőrkocsiban, és vadászhatsz a Karenhez hasonló gyorshajtókra. Nagyon vicces vagy! mérgelődött Karén. Bocs! Esküszöm nektek, hogy azt csinálom, amit mindig is szerettem volna mondta Ashley.

20 És ma este mit szeretnél csinálni? Táncolni vagy lovakat nézni? kérdezte Karén. Dobjunk fel pénzt! javasolta Ashley. Egyébként akár mind a kettőt is csinálhatjuk egymás után tette hozzá, aztán összegyűrte elfogyasztott szendvicse papírját, és a szalvétagombóc mellé tette. Mehetünk tovább? Vezessek én? kérdezte Karén. Az ég szerelmére, csak azt ne! tiltakozott Jan. Ashley azonnal megbírságolna, vagy egész idő alatt megjegyzéseket tenne rád. Tényleg, Ash, megbüntethetsz valakit, aki a te autódat vezeti? Még egy szó, és megfojtalak morogta Karén. Hallottad ezt? Életveszélyesen megfenyegetett. Jaj, hagyjátok már abba! kérte Ashley nevetve. Most komolyan! Átvegyük a vezetést? kérdezte Karén megint. Ashley a fejét rázta. Kösz, de jól vagyok felelte. Ez a vezetéssel kapcsolatban igaz is volt. Azt is tudta azonban, hogy az autópályán fekvő élettelen test látványa egyszer s mindenkorra az emlékezetébe vésődött. 2. Nick a bárpult mögött éppen poharakat mosogatott, amikor Sharon Dupre visszaért. A nőt furdalta a lelkiismeret, mert megígérte a barátjának, hogy segítségére lesz a déli csúcsforgalomban, de elkésett. Aggódása azonban feleslegesnek bizonyult. Nick nem tett szemrehányást neki, hanem szokása szerint mosolyogva fogadta. Kicsit sem volt haragtartó természet, a féltékenységet pedig hírből sem ismerte. Soha egy rossz szót nem szólt, ha Sharon úgy érezte, hogy kis időre egyedül szeretne lenni. Ha pedig éppen az ő társaságára vágyott, annak mindig örült. Milyen napod volt? kérdezte most tőle. Nem rossz. Eladtál valamit? Két meglehetősen drága házat is megnézett egy érdeklődő, de egyikre sem harapott rá. Egyelőre. Az soha nem megy gyorsan. Ashley jelentkezett? Megérkeztek már a szállodájukba? Nick a fejét rázta.

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen Gyönyörű Idegen Ahogy a régi életem véget ért, az minden volt, csak nem finom és nőies; inkább egy hatalmas robbanáshoz tudnám hasonlítani. De, hogy őszinte legyek, én voltam az, aki meggyújtotta a zsinórt.

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Egy haláli szingli meséi

Egy haláli szingli meséi MARYJANICE DAVIDSON MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. 1 MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. Könyvmolyképző Kiadó, 3 Szeged, 2011

Részletesebben

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Fordította Bíró Júlia A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Federica Bosco SZERELMEM EGY ANGYAL Libri Kiadó Budapest Federica Bosco, 2011 Newton Compton editori s.rl, 2011 Hungárián translation

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Hazudd, hogy szeretsz!

Hazudd, hogy szeretsz! 1 Hazudd, hogy szeretsz! 1. Hattyúból kiskacsa Február végi péntek délután volt. Az utolsó rajzórám utolsó negyede, amit azzal töltöttem, hogy álmodoztam a kábé két óra múlva bekövetkező csodás változásról,

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

KATEE ROBERT. Rossz ágy, jó pasi

KATEE ROBERT. Rossz ágy, jó pasi KATEE ROBERT Rossz ágy, jó pasi Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katee Robert: Wrong Bed, Right Guy Fordította Rákócza Richárd ELSŐ FEJEZET Ma este el fog ja csábítani

Részletesebben

1719-ben (vagy úgy nagyjából)

1719-ben (vagy úgy nagyjából) 1 1719-ben (vagy úgy nagyjából) Egyszer levágtam egy férfi orrát. Nem emlékszem sem arra, hogy pontosan mikor történt talán 1719-ben, vagy úgy nagyjából, sem arra, hogy hol, de akkor esett meg, amikor

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk szembe magunkat, amint kilépünk ebből a pillanatból.

Részletesebben

Ha esélyt adnál A VINCENT FIÚK MÁSODIK RÉSZE

Ha esélyt adnál A VINCENT FIÚK MÁSODIK RÉSZE Ha esélyt adnál A VINCENT FIÚK MÁSODIK RÉSZE Féktelen szerelmi történet; gyógyír azoknak, akiknek a Ha az enyém lennél olvasása összetörte a szívét Egyáltalán nem könnyű annyira magunkba bolondítani egy

Részletesebben

Lisa Gardner. Nem bújhatsz el

Lisa Gardner. Nem bújhatsz el Lisa Gardner Nem bújhatsz el Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2012 1 Tizenhét éves voltam, amikor apám elmagyarázta, hogy a világ egy bonyolult rendszer. Az iskola is egyfajta bonyolult rendszer. A szomszédaink

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A.

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A. Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A., Milano Fordította: Matolcsi Balázs Eleonórának, mert szavak nélkül megígértem

Részletesebben

Az első gyilkosságom

Az első gyilkosságom Leena Lehtolainen Az első gyilkosságom SKANDINÁV KRIMIK animus Budapest, 2012 2 Viszi az ár csónakom, hová sodorja vajon? Hullára csap orrába, oldalába. Mi az emberi lét? Nyughatatlan lidércfény, nyughatatlan

Részletesebben

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság ellen, melyek

Részletesebben

Vámos Miklós Anya csak egy van regény 1992-1994

Vámos Miklós Anya csak egy van regény 1992-1994 Vámos Miklós Anya csak egy van regény 1992-1994 1. A halálnak van humorérzéke. A halálnak van umorérzéke. A halálnak van morérzéke. A halálnak van orérzéke. A halálnak van rérzéke. A halálnak van érzéke.

Részletesebben

Amit csak Ő akar. Sara Fawkes

Amit csak Ő akar. Sara Fawkes Sara Fawkes Amit csak Ő akar Lucy Delacourtnak nem álmai netovábbja a mostani beugró állás, de legalább fizetni tudja a számláit egyelőre. Napjai fénypontja a reggeli liftezés: sikerül mindig úgy időzítenie,

Részletesebben

AZ IDŐ ES A SZOBA. Botho Strauss

AZ IDŐ ES A SZOBA. Botho Strauss Botho Strauss AZ IDŐ ES A SZOBA SZEMÉLYEK JULIUS OLAF MARIE STEUBER FÉRFI, AKINEK NINCS MEG AZ ÓRÁJA TÜRELMETLEN NŐ FRANK ARNOLD ALVÓ NŐ FÉRFI TÉLIKABÁTBAN TELJESEN ISMERETLEN FÉRFI Szoba három nagy, utcára

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Mi lett volna, ha...

Mi lett volna, ha... Mi lett volna, ha... Norman és Olivia késésben volt, természetesen, hiszen elkapni egy vonatot mindig az utolsó percek kérdése. Már csak egy hely maradt üresen a kocsiban, az elején, ahol már semmi más

Részletesebben

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT (Tartalom) A robotika három törvénye 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Részletesebben

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS NNCL1490-521v1.0 Fekete István Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS Fekete István jogutódja, 1970 ISBN 963 11 5138 7 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó:

Részletesebben