A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram"

Átírás

1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység - 2. forduló című pályázat általános iskolák részére részére

2 TARTALOM 1. Általános tudnivalók A pályázati támogatás célja és háttere Pályázók köre A pályázat feltételei és lebonyolítása A pályázati feltételek Végrehajtandó feladatok: A pályázat lebonyolítása Támogatás formája és mértéke A támogatható pályázatok száma A támogatás összege Elszámolható költségek köre Támogatási és elszámolhatósági időszak A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatok érvényességének vizsgálata, hiánypótlás, bírálati szempontok A támogatás elszámolása További pályázati információk Pályázati folyamat ábrája PROJEKT ADATLAP A projekt pénzügyi terve Nyilatkozatok... 15

3 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK), a évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 2. forduló címmel, melynek célja az általános iskolák támogatása olyan egyedi, közlekedésbiztonsági program megvalósításában, melyet az iskolák saját maguk dolgoznak ki, mindezek mellett alkalmasak a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztésére a pályázat időszakában, a 2014/2015-ös tanévben Minden olyan évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 7. (1) b) és g) pontjában meghatározott általános iskolai feladatot ellátó, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, önálló OM azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmény pályázhat, amely sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1, vagy 1/A forduló című pályázat keretében. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1. forduló KLIK fenntartása alá tartozó intézmények részére került meghirdetésre. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1/A forduló KLIK fenntartása alá nem tartozó intézmények részére került meghirdetésre. Jelen pályázat KLIK fenntartása alá tartozó és KLIK fenntartása alá nem tartozó intézmények részére közösen kerül meghirdetésre. 2. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, ami három éves időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat. Jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése teremti meg. Ennek célrendszere és kidolgozási folyamata a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok alapján meghatározott. Az Európai Bizottság július 20-án tette közzé a következő évtizedre szóló közúti közlekedésbiztonsági politikára vonatkozó javaslatát Fejlődés egy európai közúti közlekedésbiztonsági térség irányába: a közötti időszak közúti közlekedésbiztonságára vonatkozó politikai irányvonalak címen. A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és

4 koordinációs feladatok végrehajtására a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: KTI) jelöli ki, amelyek közül az egyik kiemelt tevékenység a közlekedésre neveléstől a járművezető képzésig átfogó program keretében a közlekedés biztonságának növelése, a közlekedési kultúra fejlesztése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése a gazdaságos gépjárművezetés érdekében, új módszerek és új tananyagok alkalmazásával a képzés fejlesztése és a téma köré csoportosuló tevékenységek, szervezetek által létrehozott tudásbázis összefogása, fejlesztése. Mindezek alapján az NFM elkészítette a magyar szempontokat is figyelembe vevő nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és a kapcsolódó évi Közúti Közlekedésbiztonsági Intézkedési Terv stratégiai dokumentumokat, mely a Belügyminisztériummal közösen került kiadásra, melynek egyik fontos pillére a Biztonságos közlekedésre felkészítés. A pilléren belül kiemelt szerepet kap a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása. Ennek keretében kerül meghirdetésre jelen pályázat, melynek felelőse az NFM, a KLIK és a KTI közreműködőként vesz részt a megvalósításban első negyedévében meghirdetésre került az NFM közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1. és az 1/A forduló című pályázat, melyeknek célja az általános iskolák támogatása volt olyan közlekedésbiztonsági program megvalósításában, melyek alkalmasak a tanulók és a szülők együttes megszólítására, a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztésére a pályázat időszakában, a 2014/2015-ös tanévben. Jelen projekt az 1. és az 1/A forduló céljait tovább gondolva, olyan közlekedésbiztonsági program megvalósítását helyezi előtérbe, melynél a pályázó iskola saját elképzeléseit valósíthatja meg a gyermekek közlekedésbiztonságra nevelésének fejlesztésére. A projekt céljai: - olyan közlekedésbiztonsági program megvalósítása, mely segíti a gyermekek önálló közlekedésre felkészítését, nemcsak elméleti, hanem gyakorlati elemekkel is, és ennek egyes elemei beépíthetőek az intézmények mindennapjaiba is, - a gyermekek és rajtuk keresztül a szüleik, a pedagógusok és az intézmények érzékenyítése a közlekedésbiztonság iránt, - az intézmények motiválása a rendszeres és folyamatos közlekedésre nevelés megvalósítására. 3. PÁLYÁZÓK KÖRE Minden olyan évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 7. (1) b) és g) pontjában meghatározott általános iskolai feladatot ellátó, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, önálló OM azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmény pályázhat, amely sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1, vagy 1/A forduló című pályázat keretében. Jelen pályázati felhívás keretében egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

5 4. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI ÉS LEBONYOLÍTÁSA 4.1. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A pályázónak az alábbi feltételeket kell teljesíteni, illetve feladatokat kell végrehajtani a pályázat sikeres lebonyolításához: - A Pályázati adatlap kitöltése az online felületen A Pályázati adatlapot a pályázó iskolák a online felületen a bejelentkezés után tudnak kitölteni és benyújtani. Kötelező a pályázó adatai, fenntartó adatai, pénzügyi adatok, és projekt adatok minden pontjának hiánytalan kitöltése. A közlekedésre nevelési kapcsolattartó a program 1, illetve 1/A fordulójában vállalta a 2. forduló pályázatában való részvételt, miszerint koordinálja a 2. forduló pályázatának benyújtását, részt vesz a pályázó által benyújtott közlekedésbiztonsági célú projekt lebonyolításában. Ez a továbbiakban is fennáll. Jelen pályázat keretében a közlekedésre nevelési kapcsolattartói feladatok ellátására a pályázó céljuttatást számolhat el. - Projekt adatlap és nyilatkozat kitöltése A Projekt adatlapot a pályázó iskolák jelen felhívás 1. számú mellékleteként megkapják a Projekt adatlap és nyilatkozat című dokumentumot, melyet kitöltés után a online felületen a bejelentkezés után tudnak benyújtani. Kötelező a projekt adatok minden pontjának hiánytalan kitöltése. Továbbá az adatlap tartalmaz egy nyilatkozatot, melyben az iskola vállalja a tervezett program végrehajtását, ezt a pályázó hivatalos képviselője és a tankerületi vezető (nem KLIK fenntartása alá tartozó intézmény esetén annak fenntartójának képviseletére jogosult személy) aláírásával és bélyegzőjével látja el. Az adatlapot ki kell nyomtatni és szkennelt változatát fel kell tölteni az online felületre. Az adatlap feltöltésnek hiányában a jelentkezés érvénytelen. A pályázónak jelen pályázat keretében van lehetősége hiánypótlásra a 8. pontban meghatározottak szerint VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK: A pályázó maga választja meg a végrehajtandó feladatokat, melyeknek jelen útmutatóban megfogalmazott céloknak meg kell felelnie. A pályázó a Projekt adatlap és nyilatkozat dokumentumban (1. sz. melléklet) bemutatja a megvalósítani kívánt közlekedésbiztonsági témájú ötletét, programját, melyet jelen Pályázati felhívás és útmutató 5.2-es pontjában megadott összeg keretéig valósíthat meg. Javasolt közlekedésbiztonsági ötletek, programok: - az intézmény részére bármilyen, a közlekedésbiztonsági ismereteket fejlesztő, kis értékű eszközök beszerzése: Pl. mobil KRESZ pálya, ügyességi kerékpáros pálya, stb. - egy-, vagy többnapos közlekedésbiztonsági témájú rendezvény/program a tanulók és szülők részére - közlekedésbiztonsági tábor szervezése, megvalósítása, - kerékpártúra szervezése, - stb.

6 A fent felsoroltak kizárólag iránymutatásul szolgálnak, alkalmazásuk nem kötelező A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA A formai szempontból megfelelő pályázat benyújtását követően (esetleges hiánypótlás után) a pályázatokat Bizottság értékeli, és döntenek a sorrend kialakításáról. A Bizottság tagjai a KLIK és a KTI tagjaiból állnak, a Bizottság elnöke az NFM képviselője. A Bizottság értékelése alapján az 1-3. helyezett pályázó részére előfinanszírozás formájában a KLIK Központ, nem KLIK fenntartása alá tartozó intézmények esetében pedig az NFM biztosítja a támogatást. Az iskolák az elnyert forrás felhasználásával elvégzik az általuk vállalt tevékenységeket. Díjazásra kerül továbbá a 4-10 helyezett pályázó. Részükre a KTI biztosít egy ingyenes, egynapos közlekedésbiztonsági programot. Az 1-3 helyezett pályázó a feladatok elvégzését követően elkészíti és elektronikusan benyújtja a weboldalon, illetve papír alapon a projekt megvalósításáról szóló Szakmai beszámolót (a nyertes pályázók az eredményhirdetést követően kapják meg a sablont) július 3-ig KLIK és az NFM részére is. 5. TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 2. forduló című pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a 2014/2015 tanévre jelen pályázat keretében összesen Ft. A három legjobb pályázati ötlet kerül finanszírozásra, max Ft összeggel A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA A támogatható pályázatok száma min. 3 db A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE Jelen pályázat keretében egy pályázó által elnyerhető támogatás összege max Ft. A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.

7 A projekt időszakában, a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszakban merültek fel. A projekt lebonyolításához kapcsolódó elszámolható költségek köre a következő: - Személyi juttatásokra és az azokat terhelő járulékokra, adókra elszámolható összeg, a projekt összegének max. 40 %-a. A kiadások közé tartozhat pl. a közlekedésre nevelési kapcsolattartó anyagi elismerése, illetve - amennyiben a benyújtott pályázati program (ötlet) indokoltnak tartja - az iskola a program megvalósításában részt vevő pedagógusoknak céljuttatás kifizetése. - Személyi megbízási jogviszony díja az azt terhelő járulékkal, adóval együtt amelyre a Személyi juttatásokra és az azokat terhelő járulékokra, adókra 40 %-os keretösszegen belül a projekt összegének max. 20 %-a fordítható A személyi juttatások között számolandó el az indokolt esetben alkalmazott külső szakértő díjazása, - Szolgáltatás beszerzés bruttó díja a projekt összegének max. 80%-a. A program megvalósítását elősegítő, harmadik féltől rendelt szolgáltatások; - Bérleti díjak: bérleti szerződésben meghatározott, számlával fizetett szolgáltatás díja. Pl. rendezvény helyszín-, gépkocsi/iskolabusz- vagy egyéb eszköz bérlése; - Szállítási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások: szolgáltatási szerződésben meghatározott, számlával fizetett fuvarozás, személyszállítás vagy raktározás díja. Ezen a soron NEM tervezhető a magántulajdonú gépkocsival történő utazás után fizetendő utazási költségtérítés; - Utazási költségtérítés: vonat, és buszjegyek költségtérítése tervezhető a programban részt vevő tanulók, szülők és pedagógusok részére. - Étkezési szolgáltatások: Éttermi szolgáltatás illetve számla ellenében kifizetésre kerülő étkeztetési szolgáltatás díja. - Szállásköltség: Számla ellenében kifizetésre kerülő szállásköltség. Maximum 3 csillagos szálloda számolható el. - Eszközbeszerzés bruttó díja kizárólag dologi (működési) kiadásként elszámolható eszköz, max forintig. Számlázással kapcsolatos részletes információkat jelen dokumentum 9. pontjában találhatóak. 6. TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLHATÓSÁGI IDŐSZAK A nyertes pályázók a feladatok végrehajtását és az ahhoz szükséges költségek elszámolását közé eső időszakban valósíthatják meg.

8 7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE A pályázatot online felületen kell benyújtani, a weboldalon A pályázat benyújtásának határideje: ig folyamatos. 8. A PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, HIÁNYPÓTLÁS, BÍRÁLATI SZEMPONTOK - A pályázati értékelés feltétele, hogy a pályázó intézmény maradéktalanul teljesíti a pályázati kiírásban szereplő kritériumokat. - Kizárásra kerülnek azon pályázó intézmények, amelyek valótlan, hamis adatokat szolgáltatnak illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgatnak. - A pályázatok formai értékelését a KTI végzi. A formai értékelés során a KTI ellenőrzi a benyújtott adatlap megfelelőségét az alábbiak szerint: o a kért adatok hiánytalan megléte a pályázati adatlapon és nyilatkozaton o aláírások és bélyegző megléte a projekt adatlapon és nyilatkozaton (1. sz. Melléklet) - A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs, a pályázó azonban az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkárához kifogást nyújthat be. A pályázat nem hiánypótolható befogadásának kritériumai: Kritérium megnevezése A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra; a pályázó a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik. A pályázat megfelel / nem felel meg a kritériumnak Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, akkor a KTI a támogatást igénylő egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, a pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a pályázatot. Felhívjuk a figyelmet, hogy elutasítás esetén a benyújtási határidőn belül a projektjavaslat ismételt benyújtásának nincs akadálya kizárólag abban az esetben, ha a befogadási kritériumok miatt került elutasításra. A pályázat hiánypótolható támogathatóságának kritériumai: A pályázat megfelel / nem Kritérium megnevezése felel meg a kritériumnak Projekt adatlap és nyilatkozat feltöltése minden adat pontos megadásával; Projekt adatlaphoz tartozó nyilatkozaton hiánytalan aláírások és bélyegző megléte;

9 A formailag megfelelő pályázatokat a Bizottság értékeli az alábbi szempontok szerint (ezeket a szempontokat érdemes figyelembe venni a projekt adatlap kitöltésekor): A pályázat bírálati szempontjai: Szempont Pontszám Indokoltság az iskola környékének közlekedésbiztonsági helyzetének megfelelő bemutatása - az iskola tanulóinak közlekedési szokásainak, közlekedésbiztonsági felkészültségének bemutatása - összhang a projekt tartalmával Célok a pályázat céljai összhangban vannak a pályázati kiírás célrendszerével - a pályázat céljai összhangban vannak a pályázat indokoltságával és a tervezett tevékenységekkel Célcsoport a pályázat tartalmazza a pályázat célcsoportjának nagyságát, korcsoportok szerint A projekt tartalma a projektben tervezett tevékenységek érthetően és pontosan bemutatásra kerültek - a tevékenységek összhangban vannak a pályázat indokoltságával, céljaival és a pénzügyi tervvel - bemutatja az iskola munkatársainak a projektben tervezett részvételét Pénzügyi terv a tervezett költségek realitás, ár/érték aránya - a tervezett költségek megfelelősége a pályázati útmutatóban előírt belső arányoknak - a költségek összhangban vannak a projektben megvalósítandó tevékenységekkel Fenntarthatóság a pályázó megfelelően bemutatta a projekt eredményeinek fenntartási lehetőségeit, hosszú távú hatásait Elérhető maximális pontszám 40

10 9. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA Nem KLIK fenntartása alá tartozó intézmények esetén az NFM egyedi megállapodással biztosítja az elnyert pályázati összeget. Ezért jelen pont kizárólag KLIK fenntartása alá tartozó intézményekre vonatkozik. A pénzügyi elszámolást minden egyes pályázó esetében az adott Tankerület végzi el a KLIK által folyósított összeg terhére. Az 5.3 pontban meghatározott elszámolható dologi kiadásokról, illetve eszközbeszerzésekről szóló számlákról nyertes pályázónként összesítő kimutatást (számlaösszesítőt) kell készíteni, amelynek, tartalmaznia kell az elszámolni kívánt és a Támogatott által kiegyenlített számlák tekintetében a számlaszámot, a számla kiállítójának pontos adatait (név, cím, adószám), a számla kiállításának idejét, a számla teljesítési időpontját, a fizetési határidőt, a bruttó számlaértéket, a kiadás szövegszerű megnevezését. Az eredeti számlákra rá kell vezetni a következő szöveg közül az egyiket: a) A bizonylat teljes bruttó összege a ZG kötelezettségvállalás azonosító számú támogatási szerződés terhére került elszámolásra, vagy b) A bizonylat összegéből,- Ft a ZG kötelezettségvállalás azonosító számú támogatási szerződés terhére került elszámolásra A számlák kitöltése: A vevő a KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NÁDOR UTCA az adott tankerület szervezeti egységkódja, a számlán megjegyzésben szerepeljen az adott Intézmény neve és szervezeti egységkódja. A nyertes pályázót érintően az előírt határidőig kifizetett személyi juttatásokról és azoknak a kifizetés következő hónapra történő áthúzódása miatt elszámolt járulékairól a tételes kimutatást a területileg illetékes Tankerületnek kell elkészítenie. A Tankerületnek az összesítő kimutatásokat és az azokhoz tartozó az előbbiek szerinti szövegezéssel ellátott számlák másolatait, valamint a kapcsolódó számviteli bizonylatok (pl. kiadási pénztárbizonylat) másolatait meg kell küldeni a KLIK Központnak és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztályára (Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1). Amennyiben a Tankerület nyertes pályázójának a folyósított pályázati összegből visszafizetési kötelezettsége keletkezik azt a KLIK központon keresztül kell bonyolítani az alábbiak szerint: - A költségek kizárólag jelen útmutató 6. pontjában meghatározott támogatási időszakban számolhatóak el. - Az elszámolás másolatát elektronikus úton megküldi a KLIK központ címre, egy kísérőlevéllel, melyben rendelkezik az összeg sorsáról, megjelölve a jogosult pénzforgalmi jelzőszámát, fogadó ERA kódját és amennyiben van az ÁHT-i azonosító számát

11 - A támogatási összeg fel nem használt részét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettséggel terhelt összeget visszautalja a KLIK központ számú számlájára. A KLIK központ továbbítja a pályázatkiírójának a visszafizetési kötelezettséggel terhelt összeget. 10. TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK A pályázattal kapcsolatos információk, a kapcsolattartás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Közlekedéstudományi Intézet és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által biztosítottak. Elérhetőségek: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Rendes Tamás Projektvezető Telefonszám: Kelemen Balázs Projektkoordinátor Telefonszám: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Tóth Viktória Projektkoordinátor Telefonszám: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (kizárólag intézmények esetében) KLIK fenntartása alá tartozó Név: Márkus Lajos Tanügy-igazgatási referens Telefonszám:

12 11. PÁLYÁZATI FOLYAMAT ÁBRÁJA 1. forduló évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. forduló Pályázat benyújtása Előzetes formai vizsgálat Pályázati és Projekt adatlap kitöltése Bírálat Értesítés a pályázat elnyeréséről Pályázó programjának megvalósítása Beszámoló és elszámolás benyújtása

13 1. számú Melléklet: PROJEKT ADATLAP ÉS NYILATKOZAT A évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 2. forduló című pályázathoz kapcsolódó projekt adatlap és nyilatkozat. 12. PROJEKT ADATLAP 1. A PROJEKT CÍME 2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA Kérjük, mutassa be a projekt megvalósításának indokoltságát: az iskola tanulóinak közlekedésbiztonsági felkészültségének, az iskola környékének közlekedésbiztonsági helyzetének tükrében! 3. A PROJEKT CÉLKITŰZÉSE Kérjük, mutassa be, hogy mi a projekt célja, tekintettel a pályázati kiírásban szereplő általános célkitűzésekre! 4. A PROJEKT CÉLCSOPORTJA Kérjük, mutassa be, hogy a projekt az iskola tanulói közül hány főt, esetlegesen bevonni kívánt szülők létszámát, illetve mely csoportokat kívánja bevonni a projekt tevékenységébe! 5. A PROJEKT TARTALMA Kérjük, mutassa be a projektben tervezett tevékenységek körét és azok részletes leírását. Kérjük, térjen ki arra is, hogy az iskola munkatársai hogyan vesznek részt a projekt előkészítésében és lebonyolításában! 6. A PROJEKT ÜTEMEZÉSE Kérjük, mutassa be a projekt tervezett ütemezését, tekintettel a projekt finanszírozásának véghatáridejére ( )! 7. A VÁRHATÓ PROJEKT OUTPUT Kérjük, mutassa be a projekt keretében elkészülő eszközöket, kiadványokat (pl. tájékoztató füzet szülőknek, stb.), és a megvalósuló rendezvényeket, amennyiben van ilyen!

14 8. A PROJEKT FENNTARTHATÓSÁGA Kérjük, mutassa be, hogy miként lehetséges a projekt fenntarthatóságának biztosítása! 13. A PROJEKT PÉNZÜGYI TERVE Kérjük, hogy tevékenységenként fejtse ki a projektben tervezett költségek szakmai és pénzügyi jellemzőit! A táblázat sorai másolhatók. Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt pénzügyi tervének elkészítéséhez a következő belső arányokat figyelembe venni szíveskedjen! (Bővebben: Pályázati felhívás és útmutató 5.3-as pontja) - Személyi juttatásokra és az azokat terhelő járulékokra, adókra elszámolható összeg, a projekt összegének max. 40 %-a - Személyi megbízási jogviszony díja az azt terhelő járulékkal, adóval együtt amelyre a Személyi juttatásokra és az azokat terhelő járulékokra, adókra 40 %-os keretösszegen belül a projekt összegének max. 20 %-a fordítható - Szolgáltatás beszerzés bruttó díja a projekt összegének max. 80%-a - Eszközbeszerzés bruttó díja max forintig Tevékenység/költségkategória Részletezés, indoklás Bruttó költség Összesen:

15 14. NYILATKOZATOK Alulírott, mint a jelen pályázati adatlapon megjelölt szervezet törvényes képviselője kijelentem, hogy a évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység - 2. forduló című pályázatra pályázatot nyújtok be. Kijelentem, hogy: - a Pályázati adatlapon feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek. Az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázati adatlapon feltüntetett adatokban bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatom a pályázat kiíróját, - a Pályázati felhívás és útmutatót, és a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen, - a Pályázati felhívás és útmutatóban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és ellenőrzéstűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek, - az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban, a Pályázati felhívás és útmutatóban foglalt kizáró ok nem áll fenn, - az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a pályázó szervezet képviseletére. Kijelentem továbbá, hogy a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem. Kelt.,.év..hó.nap Intézményvezető aláírása és bélyegzője Intézményvezető neve nyomtatott betűvel Fenntartó/tankerület képviseletre jogosult aláírása és bélyegzője Fenntartó/tankerület képviseletre jogosult neve nyomtatott betűvel

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben