A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram"

Átírás

1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység - 2. forduló című pályázat általános iskolák részére részére

2 TARTALOM 1. Általános tudnivalók A pályázati támogatás célja és háttere Pályázók köre A pályázat feltételei és lebonyolítása A pályázati feltételek Végrehajtandó feladatok: A pályázat lebonyolítása Támogatás formája és mértéke A támogatható pályázatok száma A támogatás összege Elszámolható költségek köre Támogatási és elszámolhatósági időszak A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatok érvényességének vizsgálata, hiánypótlás, bírálati szempontok A támogatás elszámolása További pályázati információk Pályázati folyamat ábrája PROJEKT ADATLAP A projekt pénzügyi terve Nyilatkozatok... 15

3 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK), a évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 2. forduló címmel, melynek célja az általános iskolák támogatása olyan egyedi, közlekedésbiztonsági program megvalósításában, melyet az iskolák saját maguk dolgoznak ki, mindezek mellett alkalmasak a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztésére a pályázat időszakában, a 2014/2015-ös tanévben Minden olyan évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 7. (1) b) és g) pontjában meghatározott általános iskolai feladatot ellátó, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, önálló OM azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmény pályázhat, amely sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1, vagy 1/A forduló című pályázat keretében. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1. forduló KLIK fenntartása alá tartozó intézmények részére került meghirdetésre. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1/A forduló KLIK fenntartása alá nem tartozó intézmények részére került meghirdetésre. Jelen pályázat KLIK fenntartása alá tartozó és KLIK fenntartása alá nem tartozó intézmények részére közösen kerül meghirdetésre. 2. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, ami három éves időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat. Jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése teremti meg. Ennek célrendszere és kidolgozási folyamata a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok alapján meghatározott. Az Európai Bizottság július 20-án tette közzé a következő évtizedre szóló közúti közlekedésbiztonsági politikára vonatkozó javaslatát Fejlődés egy európai közúti közlekedésbiztonsági térség irányába: a közötti időszak közúti közlekedésbiztonságára vonatkozó politikai irányvonalak címen. A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és

4 koordinációs feladatok végrehajtására a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: KTI) jelöli ki, amelyek közül az egyik kiemelt tevékenység a közlekedésre neveléstől a járművezető képzésig átfogó program keretében a közlekedés biztonságának növelése, a közlekedési kultúra fejlesztése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése a gazdaságos gépjárművezetés érdekében, új módszerek és új tananyagok alkalmazásával a képzés fejlesztése és a téma köré csoportosuló tevékenységek, szervezetek által létrehozott tudásbázis összefogása, fejlesztése. Mindezek alapján az NFM elkészítette a magyar szempontokat is figyelembe vevő nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és a kapcsolódó évi Közúti Közlekedésbiztonsági Intézkedési Terv stratégiai dokumentumokat, mely a Belügyminisztériummal közösen került kiadásra, melynek egyik fontos pillére a Biztonságos közlekedésre felkészítés. A pilléren belül kiemelt szerepet kap a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása. Ennek keretében kerül meghirdetésre jelen pályázat, melynek felelőse az NFM, a KLIK és a KTI közreműködőként vesz részt a megvalósításban első negyedévében meghirdetésre került az NFM közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1. és az 1/A forduló című pályázat, melyeknek célja az általános iskolák támogatása volt olyan közlekedésbiztonsági program megvalósításában, melyek alkalmasak a tanulók és a szülők együttes megszólítására, a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztésére a pályázat időszakában, a 2014/2015-ös tanévben. Jelen projekt az 1. és az 1/A forduló céljait tovább gondolva, olyan közlekedésbiztonsági program megvalósítását helyezi előtérbe, melynél a pályázó iskola saját elképzeléseit valósíthatja meg a gyermekek közlekedésbiztonságra nevelésének fejlesztésére. A projekt céljai: - olyan közlekedésbiztonsági program megvalósítása, mely segíti a gyermekek önálló közlekedésre felkészítését, nemcsak elméleti, hanem gyakorlati elemekkel is, és ennek egyes elemei beépíthetőek az intézmények mindennapjaiba is, - a gyermekek és rajtuk keresztül a szüleik, a pedagógusok és az intézmények érzékenyítése a közlekedésbiztonság iránt, - az intézmények motiválása a rendszeres és folyamatos közlekedésre nevelés megvalósítására. 3. PÁLYÁZÓK KÖRE Minden olyan évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 7. (1) b) és g) pontjában meghatározott általános iskolai feladatot ellátó, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, önálló OM azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmény pályázhat, amely sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1, vagy 1/A forduló című pályázat keretében. Jelen pályázati felhívás keretében egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

5 4. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI ÉS LEBONYOLÍTÁSA 4.1. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A pályázónak az alábbi feltételeket kell teljesíteni, illetve feladatokat kell végrehajtani a pályázat sikeres lebonyolításához: - A Pályázati adatlap kitöltése az online felületen A Pályázati adatlapot a pályázó iskolák a online felületen a bejelentkezés után tudnak kitölteni és benyújtani. Kötelező a pályázó adatai, fenntartó adatai, pénzügyi adatok, és projekt adatok minden pontjának hiánytalan kitöltése. A közlekedésre nevelési kapcsolattartó a program 1, illetve 1/A fordulójában vállalta a 2. forduló pályázatában való részvételt, miszerint koordinálja a 2. forduló pályázatának benyújtását, részt vesz a pályázó által benyújtott közlekedésbiztonsági célú projekt lebonyolításában. Ez a továbbiakban is fennáll. Jelen pályázat keretében a közlekedésre nevelési kapcsolattartói feladatok ellátására a pályázó céljuttatást számolhat el. - Projekt adatlap és nyilatkozat kitöltése A Projekt adatlapot a pályázó iskolák jelen felhívás 1. számú mellékleteként megkapják a Projekt adatlap és nyilatkozat című dokumentumot, melyet kitöltés után a online felületen a bejelentkezés után tudnak benyújtani. Kötelező a projekt adatok minden pontjának hiánytalan kitöltése. Továbbá az adatlap tartalmaz egy nyilatkozatot, melyben az iskola vállalja a tervezett program végrehajtását, ezt a pályázó hivatalos képviselője és a tankerületi vezető (nem KLIK fenntartása alá tartozó intézmény esetén annak fenntartójának képviseletére jogosult személy) aláírásával és bélyegzőjével látja el. Az adatlapot ki kell nyomtatni és szkennelt változatát fel kell tölteni az online felületre. Az adatlap feltöltésnek hiányában a jelentkezés érvénytelen. A pályázónak jelen pályázat keretében van lehetősége hiánypótlásra a 8. pontban meghatározottak szerint VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK: A pályázó maga választja meg a végrehajtandó feladatokat, melyeknek jelen útmutatóban megfogalmazott céloknak meg kell felelnie. A pályázó a Projekt adatlap és nyilatkozat dokumentumban (1. sz. melléklet) bemutatja a megvalósítani kívánt közlekedésbiztonsági témájú ötletét, programját, melyet jelen Pályázati felhívás és útmutató 5.2-es pontjában megadott összeg keretéig valósíthat meg. Javasolt közlekedésbiztonsági ötletek, programok: - az intézmény részére bármilyen, a közlekedésbiztonsági ismereteket fejlesztő, kis értékű eszközök beszerzése: Pl. mobil KRESZ pálya, ügyességi kerékpáros pálya, stb. - egy-, vagy többnapos közlekedésbiztonsági témájú rendezvény/program a tanulók és szülők részére - közlekedésbiztonsági tábor szervezése, megvalósítása, - kerékpártúra szervezése, - stb.

6 A fent felsoroltak kizárólag iránymutatásul szolgálnak, alkalmazásuk nem kötelező A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA A formai szempontból megfelelő pályázat benyújtását követően (esetleges hiánypótlás után) a pályázatokat Bizottság értékeli, és döntenek a sorrend kialakításáról. A Bizottság tagjai a KLIK és a KTI tagjaiból állnak, a Bizottság elnöke az NFM képviselője. A Bizottság értékelése alapján az 1-3. helyezett pályázó részére előfinanszírozás formájában a KLIK Központ, nem KLIK fenntartása alá tartozó intézmények esetében pedig az NFM biztosítja a támogatást. Az iskolák az elnyert forrás felhasználásával elvégzik az általuk vállalt tevékenységeket. Díjazásra kerül továbbá a 4-10 helyezett pályázó. Részükre a KTI biztosít egy ingyenes, egynapos közlekedésbiztonsági programot. Az 1-3 helyezett pályázó a feladatok elvégzését követően elkészíti és elektronikusan benyújtja a weboldalon, illetve papír alapon a projekt megvalósításáról szóló Szakmai beszámolót (a nyertes pályázók az eredményhirdetést követően kapják meg a sablont) július 3-ig KLIK és az NFM részére is. 5. TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 2. forduló című pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a 2014/2015 tanévre jelen pályázat keretében összesen Ft. A három legjobb pályázati ötlet kerül finanszírozásra, max Ft összeggel A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA A támogatható pályázatok száma min. 3 db A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE Jelen pályázat keretében egy pályázó által elnyerhető támogatás összege max Ft. A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.

7 A projekt időszakában, a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszakban merültek fel. A projekt lebonyolításához kapcsolódó elszámolható költségek köre a következő: - Személyi juttatásokra és az azokat terhelő járulékokra, adókra elszámolható összeg, a projekt összegének max. 40 %-a. A kiadások közé tartozhat pl. a közlekedésre nevelési kapcsolattartó anyagi elismerése, illetve - amennyiben a benyújtott pályázati program (ötlet) indokoltnak tartja - az iskola a program megvalósításában részt vevő pedagógusoknak céljuttatás kifizetése. - Személyi megbízási jogviszony díja az azt terhelő járulékkal, adóval együtt amelyre a Személyi juttatásokra és az azokat terhelő járulékokra, adókra 40 %-os keretösszegen belül a projekt összegének max. 20 %-a fordítható A személyi juttatások között számolandó el az indokolt esetben alkalmazott külső szakértő díjazása, - Szolgáltatás beszerzés bruttó díja a projekt összegének max. 80%-a. A program megvalósítását elősegítő, harmadik féltől rendelt szolgáltatások; - Bérleti díjak: bérleti szerződésben meghatározott, számlával fizetett szolgáltatás díja. Pl. rendezvény helyszín-, gépkocsi/iskolabusz- vagy egyéb eszköz bérlése; - Szállítási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások: szolgáltatási szerződésben meghatározott, számlával fizetett fuvarozás, személyszállítás vagy raktározás díja. Ezen a soron NEM tervezhető a magántulajdonú gépkocsival történő utazás után fizetendő utazási költségtérítés; - Utazási költségtérítés: vonat, és buszjegyek költségtérítése tervezhető a programban részt vevő tanulók, szülők és pedagógusok részére. - Étkezési szolgáltatások: Éttermi szolgáltatás illetve számla ellenében kifizetésre kerülő étkeztetési szolgáltatás díja. - Szállásköltség: Számla ellenében kifizetésre kerülő szállásköltség. Maximum 3 csillagos szálloda számolható el. - Eszközbeszerzés bruttó díja kizárólag dologi (működési) kiadásként elszámolható eszköz, max forintig. Számlázással kapcsolatos részletes információkat jelen dokumentum 9. pontjában találhatóak. 6. TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLHATÓSÁGI IDŐSZAK A nyertes pályázók a feladatok végrehajtását és az ahhoz szükséges költségek elszámolását közé eső időszakban valósíthatják meg.

8 7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE A pályázatot online felületen kell benyújtani, a weboldalon A pályázat benyújtásának határideje: ig folyamatos. 8. A PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, HIÁNYPÓTLÁS, BÍRÁLATI SZEMPONTOK - A pályázati értékelés feltétele, hogy a pályázó intézmény maradéktalanul teljesíti a pályázati kiírásban szereplő kritériumokat. - Kizárásra kerülnek azon pályázó intézmények, amelyek valótlan, hamis adatokat szolgáltatnak illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgatnak. - A pályázatok formai értékelését a KTI végzi. A formai értékelés során a KTI ellenőrzi a benyújtott adatlap megfelelőségét az alábbiak szerint: o a kért adatok hiánytalan megléte a pályázati adatlapon és nyilatkozaton o aláírások és bélyegző megléte a projekt adatlapon és nyilatkozaton (1. sz. Melléklet) - A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs, a pályázó azonban az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkárához kifogást nyújthat be. A pályázat nem hiánypótolható befogadásának kritériumai: Kritérium megnevezése A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra; a pályázó a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik. A pályázat megfelel / nem felel meg a kritériumnak Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, akkor a KTI a támogatást igénylő egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, a pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a pályázatot. Felhívjuk a figyelmet, hogy elutasítás esetén a benyújtási határidőn belül a projektjavaslat ismételt benyújtásának nincs akadálya kizárólag abban az esetben, ha a befogadási kritériumok miatt került elutasításra. A pályázat hiánypótolható támogathatóságának kritériumai: A pályázat megfelel / nem Kritérium megnevezése felel meg a kritériumnak Projekt adatlap és nyilatkozat feltöltése minden adat pontos megadásával; Projekt adatlaphoz tartozó nyilatkozaton hiánytalan aláírások és bélyegző megléte;

9 A formailag megfelelő pályázatokat a Bizottság értékeli az alábbi szempontok szerint (ezeket a szempontokat érdemes figyelembe venni a projekt adatlap kitöltésekor): A pályázat bírálati szempontjai: Szempont Pontszám Indokoltság az iskola környékének közlekedésbiztonsági helyzetének megfelelő bemutatása - az iskola tanulóinak közlekedési szokásainak, közlekedésbiztonsági felkészültségének bemutatása - összhang a projekt tartalmával Célok a pályázat céljai összhangban vannak a pályázati kiírás célrendszerével - a pályázat céljai összhangban vannak a pályázat indokoltságával és a tervezett tevékenységekkel Célcsoport a pályázat tartalmazza a pályázat célcsoportjának nagyságát, korcsoportok szerint A projekt tartalma a projektben tervezett tevékenységek érthetően és pontosan bemutatásra kerültek - a tevékenységek összhangban vannak a pályázat indokoltságával, céljaival és a pénzügyi tervvel - bemutatja az iskola munkatársainak a projektben tervezett részvételét Pénzügyi terv a tervezett költségek realitás, ár/érték aránya - a tervezett költségek megfelelősége a pályázati útmutatóban előírt belső arányoknak - a költségek összhangban vannak a projektben megvalósítandó tevékenységekkel Fenntarthatóság a pályázó megfelelően bemutatta a projekt eredményeinek fenntartási lehetőségeit, hosszú távú hatásait Elérhető maximális pontszám 40

10 9. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA Nem KLIK fenntartása alá tartozó intézmények esetén az NFM egyedi megállapodással biztosítja az elnyert pályázati összeget. Ezért jelen pont kizárólag KLIK fenntartása alá tartozó intézményekre vonatkozik. A pénzügyi elszámolást minden egyes pályázó esetében az adott Tankerület végzi el a KLIK által folyósított összeg terhére. Az 5.3 pontban meghatározott elszámolható dologi kiadásokról, illetve eszközbeszerzésekről szóló számlákról nyertes pályázónként összesítő kimutatást (számlaösszesítőt) kell készíteni, amelynek, tartalmaznia kell az elszámolni kívánt és a Támogatott által kiegyenlített számlák tekintetében a számlaszámot, a számla kiállítójának pontos adatait (név, cím, adószám), a számla kiállításának idejét, a számla teljesítési időpontját, a fizetési határidőt, a bruttó számlaértéket, a kiadás szövegszerű megnevezését. Az eredeti számlákra rá kell vezetni a következő szöveg közül az egyiket: a) A bizonylat teljes bruttó összege a ZG kötelezettségvállalás azonosító számú támogatási szerződés terhére került elszámolásra, vagy b) A bizonylat összegéből,- Ft a ZG kötelezettségvállalás azonosító számú támogatási szerződés terhére került elszámolásra A számlák kitöltése: A vevő a KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NÁDOR UTCA az adott tankerület szervezeti egységkódja, a számlán megjegyzésben szerepeljen az adott Intézmény neve és szervezeti egységkódja. A nyertes pályázót érintően az előírt határidőig kifizetett személyi juttatásokról és azoknak a kifizetés következő hónapra történő áthúzódása miatt elszámolt járulékairól a tételes kimutatást a területileg illetékes Tankerületnek kell elkészítenie. A Tankerületnek az összesítő kimutatásokat és az azokhoz tartozó az előbbiek szerinti szövegezéssel ellátott számlák másolatait, valamint a kapcsolódó számviteli bizonylatok (pl. kiadási pénztárbizonylat) másolatait meg kell küldeni a KLIK Központnak és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztályára (Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1). Amennyiben a Tankerület nyertes pályázójának a folyósított pályázati összegből visszafizetési kötelezettsége keletkezik azt a KLIK központon keresztül kell bonyolítani az alábbiak szerint: - A költségek kizárólag jelen útmutató 6. pontjában meghatározott támogatási időszakban számolhatóak el. - Az elszámolás másolatát elektronikus úton megküldi a KLIK központ címre, egy kísérőlevéllel, melyben rendelkezik az összeg sorsáról, megjelölve a jogosult pénzforgalmi jelzőszámát, fogadó ERA kódját és amennyiben van az ÁHT-i azonosító számát

11 - A támogatási összeg fel nem használt részét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettséggel terhelt összeget visszautalja a KLIK központ számú számlájára. A KLIK központ továbbítja a pályázatkiírójának a visszafizetési kötelezettséggel terhelt összeget. 10. TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK A pályázattal kapcsolatos információk, a kapcsolattartás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Közlekedéstudományi Intézet és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által biztosítottak. Elérhetőségek: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Rendes Tamás Projektvezető Telefonszám: Kelemen Balázs Projektkoordinátor Telefonszám: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Tóth Viktória Projektkoordinátor Telefonszám: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (kizárólag intézmények esetében) KLIK fenntartása alá tartozó Név: Márkus Lajos Tanügy-igazgatási referens Telefonszám:

12 11. PÁLYÁZATI FOLYAMAT ÁBRÁJA 1. forduló évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. forduló Pályázat benyújtása Előzetes formai vizsgálat Pályázati és Projekt adatlap kitöltése Bírálat Értesítés a pályázat elnyeréséről Pályázó programjának megvalósítása Beszámoló és elszámolás benyújtása

13 1. számú Melléklet: PROJEKT ADATLAP ÉS NYILATKOZAT A évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 2. forduló című pályázathoz kapcsolódó projekt adatlap és nyilatkozat. 12. PROJEKT ADATLAP 1. A PROJEKT CÍME 2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA Kérjük, mutassa be a projekt megvalósításának indokoltságát: az iskola tanulóinak közlekedésbiztonsági felkészültségének, az iskola környékének közlekedésbiztonsági helyzetének tükrében! 3. A PROJEKT CÉLKITŰZÉSE Kérjük, mutassa be, hogy mi a projekt célja, tekintettel a pályázati kiírásban szereplő általános célkitűzésekre! 4. A PROJEKT CÉLCSOPORTJA Kérjük, mutassa be, hogy a projekt az iskola tanulói közül hány főt, esetlegesen bevonni kívánt szülők létszámát, illetve mely csoportokat kívánja bevonni a projekt tevékenységébe! 5. A PROJEKT TARTALMA Kérjük, mutassa be a projektben tervezett tevékenységek körét és azok részletes leírását. Kérjük, térjen ki arra is, hogy az iskola munkatársai hogyan vesznek részt a projekt előkészítésében és lebonyolításában! 6. A PROJEKT ÜTEMEZÉSE Kérjük, mutassa be a projekt tervezett ütemezését, tekintettel a projekt finanszírozásának véghatáridejére ( )! 7. A VÁRHATÓ PROJEKT OUTPUT Kérjük, mutassa be a projekt keretében elkészülő eszközöket, kiadványokat (pl. tájékoztató füzet szülőknek, stb.), és a megvalósuló rendezvényeket, amennyiben van ilyen!

14 8. A PROJEKT FENNTARTHATÓSÁGA Kérjük, mutassa be, hogy miként lehetséges a projekt fenntarthatóságának biztosítása! 13. A PROJEKT PÉNZÜGYI TERVE Kérjük, hogy tevékenységenként fejtse ki a projektben tervezett költségek szakmai és pénzügyi jellemzőit! A táblázat sorai másolhatók. Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt pénzügyi tervének elkészítéséhez a következő belső arányokat figyelembe venni szíveskedjen! (Bővebben: Pályázati felhívás és útmutató 5.3-as pontja) - Személyi juttatásokra és az azokat terhelő járulékokra, adókra elszámolható összeg, a projekt összegének max. 40 %-a - Személyi megbízási jogviszony díja az azt terhelő járulékkal, adóval együtt amelyre a Személyi juttatásokra és az azokat terhelő járulékokra, adókra 40 %-os keretösszegen belül a projekt összegének max. 20 %-a fordítható - Szolgáltatás beszerzés bruttó díja a projekt összegének max. 80%-a - Eszközbeszerzés bruttó díja max forintig Tevékenység/költségkategória Részletezés, indoklás Bruttó költség Összesen:

15 14. NYILATKOZATOK Alulírott, mint a jelen pályázati adatlapon megjelölt szervezet törvényes képviselője kijelentem, hogy a évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység - 2. forduló című pályázatra pályázatot nyújtok be. Kijelentem, hogy: - a Pályázati adatlapon feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek. Az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázati adatlapon feltüntetett adatokban bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatom a pályázat kiíróját, - a Pályázati felhívás és útmutatót, és a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen, - a Pályázati felhívás és útmutatóban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és ellenőrzéstűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek, - az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban, a Pályázati felhívás és útmutatóban foglalt kizáró ok nem áll fenn, - az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a pályázó szervezet képviseletére. Kijelentem továbbá, hogy a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem. Kelt.,.év..hó.nap Intézményvezető aláírása és bélyegzője Intézményvezető neve nyomtatott betűvel Fenntartó/tankerület képviseletre jogosult aláírása és bélyegzője Fenntartó/tankerület képviseletre jogosult neve nyomtatott betűvel

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram. és Intézkedési Terv keretében

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram. és Intézkedési Terv keretében A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M SEGÉDLET a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M Alapvető információk Szereplők Pályázó Az ügyfél Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak,

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok.

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium meghívásos pályázati felhívása országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 2012. évi támogatására (Kategória kódja: NEMZ-ORSZ-12) A Közigazgatási

Részletesebben

Együtt a sikeres projektzárásért!

Együtt a sikeres projektzárásért! Együtt a sikeres projektzárásért! OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása, feladatai Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 82/2013.(IV.22.) számú határozata a 04/2013. Kiemelkedő sportrendezvények támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával Közlekedésbiztonsági ötlet pályázatot hirdet a közúti közlekedésben résztvevők biztonságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok elérése érdekében pályázatot hirdet Szob település lakói életkörülményeinek

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.~.(1) bekezdése alapján

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013.

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS - ADATLAP A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐSPORT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 1 A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) együttműködési felhívás keretében

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

pályázatot hirdet MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA

pályázatot hirdet MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a Társadalmi Megújulás Operatív Program KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN TÁMOP-3.1.4.B/13-1-2013-0001 kiemelt projekt keretében pályázatot hirdet MENTORÁLÓ

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A nemzetiségi civil szervezetek 2014. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-CISZ-14 Meghirdetés dátuma: 2013. október 11. Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Előterjesztés. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz 03/2013 Városi úszásprogram támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására

Előterjesztés. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz 03/2013 Városi úszásprogram támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT A./ ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy az oktatás, tudományos tevékenység mellett a régió, az ország

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A nemzetiségi civil szervezetek 2013. évi költségvetési támogatására (Kategória kódja: NEMZ-CISZ-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A nemzetiségi civil szervezetek 2013. évi költségvetési támogatására (Kategória kódja: NEMZ-CISZ-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS A nemzetiségi civil szervezetek 2013. évi költségvetési támogatására (Kategória kódja: NEMZ-CISZ-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nevelőszülő OKJ-s képzésen való részvételre Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013 I. A pályázat tárgya A (továbbiakban: NCSSZI) és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola együttműködésében

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA a pályázat kódja: a pályázat tárgya: A pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani!

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Klebelsberg

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap gimnáziumi tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Állandó lakhely:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap gimnáziumi tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Állandó lakhely: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap gimnáziumi tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése kötelező. Hiányos

Részletesebben

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. A PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI Pályázó megnevezése: Település: Utca, házszám:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe keretében

Részletesebben

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására A Miniszterelnökség a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 (a továbbiakban:

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben