MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR"

Átírás

1 Jean-paul C. Grund Paul J. Öfner Hans T. Verbraeck MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR VERI AZ ISTEN, AKIT VÁLASZT; A CIGÁNYOKAT KÉTSZER VERI

2 NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK VI. Sorozatszerkesztő: Demetrovics Zsolt

3 Jean-paul C. Grund Paul J. Öfner Hans T. Verbraeck MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR Veri az Isten, akit választ; a cigányokat kétszer veri A közép- és kelet-európai romák droghasználatának és HIV-fertőzés-kockázatának vizsgálata Kutatási jelentés

4 A könyv megjelenését az Open Society Institute támogatta. FORDÍTÓK: Kaposvári Csilla (magyar) Győri Tünde (szlovák) Lovász Petra (cseh) Lakatos Elza (lovári) Szoboljeva Ludmilla (orosz) Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Institute for Drug Prevention Budapest, Tüzér u Tel: (+36 1) , Fax: (+36 1) L Harmattan France 7 rue de l Ecole Polytechnique Paris T.: L Harmattan Italia SRL Via Bava, Torino Italia T./F.: Szerzõk, 2007 Fordítók, 2007 L Harmattan Kiadó, 2007 ISBN A kiadásért felel Gyenes Ádám A kiadó kötetei megrendelhetõk, illetve kedvezménnyel megvásárolhatók: L Harmattan Könyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth L. u Tel.: Olvasószerkesztő: Tiszóczi Tamás. A borítóterv Pacher Nóra, a nyomdai elõkészítés Csernák Krisztina munkája. A nyomdai munkákat a Robinco Kft. végezte, felelõs vezetõ Kecskeméthy Péter.

5 TARTALOM 5 TARTALOM A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA (DEMETROVICS ZSOLT) ELŐSZÓ (TOPOLÁNSZKY ÁKOS) A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA AN EXPLORATION OF DRUG USE AND HIV RISKS AMONG THE ROMA OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE KHETANES KIDIMO, DISKURZIJE, THAJ IMBISARIPE Oписание исследования, обсуждение и рекомендации SOUHRN, DISKUSE A DOPORUČENÍ SÚHRN, DISKUSIA A DOPORUČENIE

6

7 A SOROZATSZERKESZTÕ ELÕSZAVA 7 A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA Több szempontból is rendhagyó kötetet tart a kezében az olvasó. Egyrészt a sorozat korábbi köteteivel szemben nem hazai, hanem nemzetközi kutatást mutat be, amelynek csak egyik terepe volt Magyarország. Másrészt szintén első alkalom, hogy a szerzők külföldiek: három holland kolléga írását tartja a kezében az olvasó. Harmadrészt pedig a könyv többnyelvű, hiszen azt szerettük volna, hogy ennek a több közép-kelet európai országot átölelő kutatásnak az eredményei a térség minél több olvasója számára elérhető legyen. Ily módon a kötet teljes egészében tartalmazza a kutatási beszámoló eredeti angol szövegét, valamint a magyar nyelvű fordítást (Kaposvári Csilla munkája). A szerzőkkel konzultálva azonban úgy döntöttük, hogy mivel az orosz nyelv ismerete a térségben elterjedtebb az angolnál, érdemes a kutatási beszámoló nyolcadik, összefoglaló fejezetét orosz nyelven is megjelentetni (Szoboljeva Ludmilla fordítása). Hasonlóképp, figyelembe véve, hogy Magyarország mellett Csehország és Szlovákia képezte a kutatás fő terepét, ugyanebből az összefoglaló fejezetből cseh és szlovák nyelvű fordítás is készült (Lovász Petra, illetve Győri Tünde munkája). Magától értetődő volt, hogy a kutatás célpopulációját képező roma közösségek számára is minél szélesebb körben elérhetővé tegyük a kutatás eredményeit, ily módon a kötetben lovári nyelven is megtalálhatók a főbb eredmények, következtetések (Lakatos Elza fordításában). Sajnos, a kötet némi késéssel került a látóterünkbe, s a fordítások, illetve a szerkesztői munkák a vártnál több időt vettek igénybe, így a könyv meglehetős késéssel került nyomdába. Mégis, annak ellenére, hogy valószínűleg sok minden változhatott az elmúlt évek során ezen a területen, újabb, frissebb adatok, kutatások nem láttak napvilágot. A kötet ily módon ma is aktuális, érdekes június 14. Demetrovics Zsolt

8

9 ELÕSZÓ 9 ELŐSZÓ A társadalmi jelenségekkel kapcsolatban általában, az illegális kábítószer-fogyasztás vonatkozásában különösen is nagy jelentőségű, hogy a probléma megismerésére minél több és finomabb adattal, információval rendelkezzünk. Ennek érdekében már eddig is sok bár messze nem elégséges vizsgálat valósulhatott meg Magyarországon, melyek sorában a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet egy mindeddig egyedülálló és fontos kutatási beszámolót jelentet meg ezzel a kötettel. Egyedülálló, sőt hiánypótló a kötet azért, mert eddig nem jöhetett létre etnikai kisebbségek szerfogyasztásának jellemzőire fókuszáló vizsgálat ilyen nagyságrendben. Ennek oka többes. Egyrészt a szűkös lehetőségek és a drogfogyasztás jelensége számos dimenziójának megismerésére vonatkozó igény feszültségében most érkezett el a lehetőség az ilyen típusú, kulturális és etnikai közösségek szerfogyasztási sajátosságait feltáró kutatási programokra. Amit eddig tudhattunk, azt egyrészt más területeken megvalósult kutatások melléktermékeként, másrészt a terepen dolgozók esetleges ám ebben a minőségében is fontos észleléseiből nyerhettük. A késlekedésnek azonban nemcsak az egyébként olyannyira jellemző anyagi és szakmai forráshiány volt az oka, hanem az az ellentmondás is, amely az antiszegregációs politikák mindenkor szükséges, de néhol túlreagáló megvalósulása és a valóság megismerésének igénye között feszül. Tehát éppen azért tudunk nagyon keveset, s ennek következtében az ellátások tervezésében, a problémakezelés megoldásában ezért nem lehetünk még mindig kellően hatékonyak, ami miatt ez a vizsgálat is merész vállalkozásnak tűnik mind a mai napig. Pedig a nyugat-európai országok az etnikai csoportok jellemzőire vonatkozóan mára nagyon sok ismerettel rendelkeznek, a társadalom és véleményvezér szereplők egyaránt felismerik, hogy negatív kimenetű társadalmi jelenségek kiküszöbölésére csak olyan támogatási politikák valósíthatók meg, melyek valóban esélyt teremtenek a szándékolt pozitív eredmény elérésére (ez esetben a szerfogyasztás mértékének csökkenésére és/vagy a szerfogyasztás súlyos kockázattal járó mintázatainak enyhítésére). A nyugati világ országai, valamint az Európai Unió drogstratégiái jellemző módon foglalkoznak az etnikai csoportokat megcélzó megelőzési és problémakezelési politikákkal, illetve a legfontosabb kutatóintézetek mára óriási irodalommal rendelkeznek e tárgykörben is. Bennünket sem kerülhet el az a más országok eszmélődéséből ismert jelenség, hogy egy rosszul értelmezett antiszegregációs megközelítés okán idegenkedik a közgondolkodás által meghatározott politika de valami önként vállalt szemérmességtől vezérelve talán a tudományosság világa is, hogy tisztábban lásson ebben a vonatkozásban. Pedig ez az igény nincs ellentmondásban az integrációs alapelvekkel, sőt ugyanabból a vezérlő elvből táplálkozik. Az integráció, a közösségi

10 10 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR alapú megközelítés, a politikák megvalósításába való bevonás és bevonódás igénye csak a tények alapján, a kliens-szükségletek komolyan vétele keretében történhet meg. A közösségek helyzetének feltáró megismerése és igényeik azonosítása nélkül hatékony beavatkozásokat nem csak nem lehet, de nem is szabad megvalósítani. Ezt az igényt fogalmazta meg a 2000-ben elfogadott Nemzeti Drogstratégia is, amikor beemelte az akkor egyetlen nagy létszámú társadalmi etnikai csoport, a romák helyzetének megismerésére és szükségleteinek komolyan vételére alapuló programok szükségességét a nemzeti program prioritásai közé. Érdekes fejlemény volt, hogy az illetékes parlamenti bizottság nehezen tudta elfogadni, hogy ez ebben a helyzetben nem az integráció és a speciálisan megfogható kockázatok csökkentésének igénye ellen hat, hanem éppen azt erősíti meg. Az ellátások tervezőinek komolyan kell venniük ugyanis az adekvát és tényleges szükségleteket, és ha ez így van, akkor azokat a kulturális és csoportviszonyokat is, melyek sajátos értékei egy közösségnek. Vagyis ha komolyan veszünk valakit, akkor a megszólítás módjait is komolyan kell vennünk. Általános evidencia a kábítószerjelenség kezelése vonatkozásában, hogy az ártalmak csökkentésének legfontosabb protektív tényezője a kezelésben való részvétel lehetősége. A hazai ellátás azonban nem csupán korlátozott kapacitásaiban, de nem is eléggé differenciált, s ennek folytán nem lehet eléggé tekintettel a kliensek tényleges igényeire sem. Annál igazabb ez, minél inkább szociálisan, kulturális, politikai és egészségügyi értelemben kirekesztettebb helyzetben él egy csoport. Amennyiben azonban a kliens tényleges szükséglete vezérel bennünket, akkor olyan ellátásokat kell terveznünk és megvalósítanunk lehetőleg az érintettek bevonásával, melyek képesek őket megszólítani, a kitűzött változást vonzóvá teszik, és egyben az esetleges félelmeket, tartózkodásokat is képesek kezelni, az ellátások iránti feltétlen szükséges bizalmat pedig kialakítani. A fogyatékkal élők érdekében létrehozott nagy társadalmi programok is több mint egy évtizeddel korábban ugyanezzel a szemléleti vitával szembesülhettek. A speciális igények feltárása nélkül nem lehetséges adekvát beavatkozási stratégia sem. Ebben az értelemben kell a drogpolitikáknak is akadálymentesíteniük a beavatkozások rendszerét, hogy azok a legkönnyebben elérhetőek és igénybe vehetőek lehessenek. Márpedig akadálymentesíteni kell az ellátások működését, hiszen különben olyan magas küszöbű ellátások jönnek létre kulturális-normatív módon, melyek képtelenek lesznek befogadni a többségi társadalomra tervezett kínálat által meg nem szólított kisebbségek tagjait. A nem megfelelő ellátás káros következménye társadalmi szinten a népegészségügyi problémák, a társadalmi költségek növekedése, a fajlagos ráfordítások irracionálisan magas szintje, a források nem hatékony felhasználása, s ennek következtében a társadalmi ellenérzések, majd újabb szegregációs hatás felerősödése lehet. Egyéni szinten pedig az akut betegségi állapotok alkalmas kezelésének hiányával gyors és akár drámai mértékű állapotromlás, amely a drogfogyasztás problémás és függő változataiban tragikussá is lehet.

11 ELÕSZÓ 11 Az ellátások gyakori kritikája, hogy nem adnak választ a kisebbségi etnikai csoportok szükségleteire. Ez a hiba jelentős mértékben azzal van összefüggésben, ahogyan ezek az ellátások megszerveződtek. Az ellátások nagy része a 1980-as években jött létre, és kifejezetten arra a veszélyre reagáltak, amikor az intravénás fogyasztás a HIV-fertőzés számára készített elő potenciális kockázatot. Számos szolgáltatás ezért alapvetően a fehér férfiak számára került kifejlesztésre, akik jellemző módon egyébként a droggal való visszaélés ezen kategóriáját dominálták. A drogfogyasztás mintázatainak etnikai különbségei azt jelzik, hogy néhány etnikai csoport szükségletei a meglévő szolgáltatások vonatkozásában marginalizálódtak. Azok, akik a leginkább deprivált területeken élnek, szenvednek a legnagyobb egészségügyi ellátási egyenlőtlenségektől, és ezért helyzetük speciális ellátási igényeket fogalmaz meg. (Tackling Drugs to Built a Better Brittain, 1998) A közösségek saját közegeiben történő megerősítése, saját helyzetük megoldásában való részvételük biztosítása mára evidenciának számító felismerés. Különösen komolyan kell venni azon etnikai csoportok támogatását, melyek elszlömösödött környezetben élnek. Biztosítani kell számukra fogalmazza meg az Egyesült Királyság drogstratégiája, hogy az ellátások még rugalmasabbak legyenek, olyan programokat kell kialakítani, amelyek képesek első körben megszólítani a kisebbségi csoportokat, majd a kezelésbe vételt is elősegíteni. Nem kétséges persze, hogy a többségi társadalom számára is csak töredékesen rendelkezésre álló mai magyar ellátási rendszer nem ad igazi választ az etnikai kisebbségek körében. A kutatásból is kiderül, hogy a roma közösségek számára az ellátások nem elérhetőek, a programok a csoportigények és -szükségletek alapján nem tervezettek, s valójában csak nagyon kevesek számára nyújtanak megfelelő tényleges lehetőséget. Mind gazdasági-társadalmi, mind etikai okokból tehát arra kapunk késztetést, hogy vegyük komolyan azokat az élethelyzeteket, kulturális-szocializációs sajátosságokat, melyekre nézve támogató struktúrákat kívánunk fejleszteni. A kutatók szerint tehát jól körvonalazott megoldási módokat tartalmazó javaslatokhoz jobban meg kellene érteni a jelenségben szerepet játszó számtalan tényezőt. A kutatás egyik legfontosabb eredménye annak a helyzetnek a feltárása, miszerint az ellátások sem nem eléggé differenciáltak, sem nem eléggé érzékenyek, empatikusak, szolidárisak, és ezért nem elég vonzóak, legyen az az univerzális prevenció, vagy éppen a célzott beavatkozások, az akut egészségügyi ellátás területe. Sajnos a legjóindulatúbb ellátásszervezésben is előfordulhat olyan merevség, szűklátókörűség, mely megismerés hiányában ideáltipikus, vagy éppen a valóságtól teljesen elszigetelt elvárásokra összpontosít, s ezzel éppen az ellenkező hatást váltja ki. Jelen kutatási beszámoló akkor is nagy jelentőségű, ha a megjelenés pillanatában az adatfelvétel tekintetében részben elveszítette már aktualitását, s néhány

12 12 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR tekintetben módszertani megoldásaival és megállapításaival is vitába lehet szállni. A kutatott kérdés számos vonatkozását azonban mélyrehatóan megismerhetjük. Megismerhetjük a drogfogyasztás etnikai jellemzőit, az illegális szerfogyasztás hirtelen térnyerését ebben a körben, a családszerkezetre történő hatását. A kutatók azonosítják a szociális és etnográfiai hajlamosító tényezőket, valamint az ellátási igényeket, és kutatásukból az is egyértelművé válik, hogy a felkeresett három országban kevés előrehaladás történt a cigány kisebbséget megcélzó drogpolitika kidolgozásában. Ez teremti meg azt a tudományos és etikai imperatívuszt, amely további kutatásokra és a sajátos életviszonyokból származó szükségletek mentén történő integratív és empatikus politikák kialakítására ösztönöz. Topolánszky Ákos

13 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS- KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA DV8, KUTATÁS, TRÉNING ÉS FEJLESZTÉS ROMÁK ÉS DROGOK PROJEKTCSOPORT AMSZTERDAM, HOLLANDIA

14

15 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 15 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Minden olyan projektnél, amely túl nagy vagy túl bonyolult ahhoz, hogy egyedül végezzük el, mi is számos személynek, barátnak, kollégának tartozunk hálával önzetlen együttműködésükért és komoly szakértelmükért. Először is köszönetet mondunk segítségükért interjúalanyainknak Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Lengyelországban a roma közösségek droghasználatának mértékéről és jellegéről rendelkezésre álló, ám kevés információ összegyűjtésében. Hálánkat fejezzük ki az internetes kérdőívet kitöltő szakembereknek, akik a Közép- és Kelet-Európa városaiban élő roma közösségek droghasználatáról nyújtottak információt. A Nyílt Társadalom Intézetben (Open Society Institute, OSI) Debbie Hardingnak mondunk köszönetet az OSI-ajánlólevél megírásáért, mely politikai döntéshozók, népegészségügyi valamint kisebbségekkel foglalkozó szakemberek ajtaját nyitotta meg előttünk az általunk felkeresett országokban. A holland központból Marcia Rooker barátunknak és kollégánknak tartozunk külön köszönettel, amiért rendelkezésünkre bocsátotta roma képviselőkből és romakérdésekben jártas szakemberekből álló ismeretségeit, így számos értékes informátorral vehettük fel a kapcsolatot. Köszönettel tartozunk a DV8 vezetőségének közvetítői segítségükért és általános támogatásukért, Anita van der Hulstnak könyvelői munkájáért és türelméért, különösen olyan helyzetekben, amikor bázisunk ételmaradékokkal teli tányérokkal tarkított papírhalmokból álló kaotikus tengerré változott. A terepen teljes mértékben három barátunk és tolmácsunk nélkülözhetetlen nyelvi segítségére, improvizációs tehetségére és fordítói képességére támaszkodtunk. Először Ruben Pellar barátunknak és nyelvi géniusznak tartozunk köszönettel az ajánlólevelek cseh nyelvre fordításáért, és mert végigvezetett minket a Cseh Köztársaságon, lefordította a cseh interjúkat, összegyűjtötte a cseh hivatkozásokat, és lefordította őket a kutatás összefoglalójával együtt. Tette mindezt végtelen humorával és a roma ügyekkel, a romákkal kapcsolatos alapos tudásával. Köszönettel tartozunk Molnár Gábornak az ajánlólevelek magyarra fordításáért, mert Magyarországon kalauzolt minket, lefordította a magyar interjúkat, összegyűjtötte a magyar hivatkozásokat, kiegészítette a magyar informátorok listáját, és lefordította a kutatás összefoglalóját. Köszönettel tartozunk Hanna Sokolowskának az ajánlólevelek lengyelre fordításáért, mert Krakkóban kalauzolt minket, lefordította a lengyel interjúkat és a kutatás összefoglalóját. Natalia Bobrovának azért tartozunk köszönettel, mert segített az internetes kérdőív kezelésében és elemzésében és a kézirat tervezeteinek átnézésében.

16 16 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR Hálával tartozunk a kézirat megírásában segédkező közreműködők munkájáért, beleértve a kézirat névtelen bírálóit az OSI-ban, Sue Simonnak, mert összegyűjtötte ezeket a bírálatokat; Dave Burrowsnak Ausztráliából, Richard Braam kollégánknak Hollandiából, Tomás Zábranskinak Csehországból a kézirattervezet alapos átolvasásáért; a budapesti Andor Ürmösnek a tervezethez fűzött észrevételeiért, és mert felajánlotta további együttműködését; Josef Radimeckynek Csehországból, Szlovákiából pedig Danica Klempovának és Katarína Jiresovának a kutatáshoz nyújtott kiegészítő adatokért. Végezetül a jelen tanulmányhoz illő cím megtalálásáért külön hálánkat fejezzük ki az Abrikozenknödel Konvencionális Bölcsesség Információs Szolgálatnak (Information Service in the Field of Conventional Wisdom).

17 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 17 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ÖSSZEFOGLALÓ BEVEZETÉS A kutatásról Kutatási terep Kutatási kérdések Oláh cigány és romungro : Történeti magyarázat A tanulmány szerkezete FEJEZET. A ROMA KÖZÖSSÉGEKBEN TAPASZTALHATÓ DROGHASZNÁLAT MÉRTÉKE ÉS JELLEGE Bevezető Az illegális drogok megjelenése a roma közösségben Csehország Szlovákia Magyarország Drogpreferencia Magyarország Csehország Szlovákia A beadás módja Csehország Szlovákia Magyarország A romák körében tapasztalt intravénás használat alacsony gyakoriságának magyarázata Gyakorisági becslések Csehország Szlovákia Magyarország A roma drogszcénák földrajzi elterjedése Csehország Szlovákia Magyarország Karriertényezők FEJEZET. A HIV-KOCKÁZATI VISELKEDÉS MÉRTÉKE ÉS JELLEGE A ROMA DROGHASZNÁLÓK KÖZÖTT HIV- ÉS AIDS-gyakoriság A régió országos statisztikáinak áttekintése

18 18 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR Helyi HIV-tesztprogramok áttekintése A HIV-tesztek megbízhatóságáról Roma droghasználók és HIV-kockázati tényezők Az intravénás droghasználat prevalenciája A kockázatos droghasználat Drogok és prostitúció Ártalom és ártalomcsökkentés: a roma droghasználók elérésére tett erőfeszítések A HIV-prevencióról szóló információhoz való hozzáférés Intravénás felszerelés árusítása gyógyszertárakban Szigorúbb drogtörvények bevezetése FEJEZET. ROMA DROGSZCÉNÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Roma versus nem-roma drogszcénák A droghasználat kezdete Életkor Drogválasztás A beadás módja Eltérő és átfedő drogszcénák A drogkereskedelemben való részvétel Különböző roma drogszcénák: Oláh cigány versus romungro A droghasználatban való részvétel A drogkereskedelemben való részvétel Családok többgenerációs droghasználata Drogpreferencia Drogellátás igénybevétele FEJEZET. DROGOK, FÜGGŐSÉG ÉS DEZINTEGRÁCIÓ Bevezetés Drogfüggőség és családi széthullás Drogok és a közösség széthullása Drogok, szociális kirekesztettség, rasszizmus és diszkrimináció FEJEZET. KAPCSOLAT A DOMINÁNS TÁRSADALOM KÉPVISELŐIVEL ÉS INTÉZMÉNYEIVEL A roma droghasználókkal szemben alkalmazott rendőrségi bánásmód Az új drogtörvények hatása Európai uniós tagsági törekvések, kisebbségek és drogpolitika Tömegmédia-tájékoztatás és a drogok FEJEZET. A ROMA KÖZÖSSÉGBEN TAPASZTALHATÓ DROGPROBLÉMÁK: SZAKMAPOLITIKAI FEJLŐDÉS ÉS BEAVATKOZÁS Bevezetés Szakmaolitikai fejlődés Megvalósult beavatkozások

19 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 19 Elsődleges prevenció Alacsony küszöbű és ártalomcsökkentő beavatkozások Metadonkezelési programok Detoxikáció és rehabilitáció Új kezdeményezések Szempontok jövőbeli beavatkozások kidolgozásához Elsődleges prevenció Rekreációs tevékenységek Ártalomcsökkentő projektek Detoxikálás és rehabilitáció Metadonkezelés Közösségi részvétel Drogkezelések adaptálása a roma droghasználókhoz FEJEZET. A CEENIS-RÉGIÓ MADÁRTÁVLATBÓL: AZ INTERNETES KÉRDŐÍV EREDMÉNYEI Bevezetés Eredmények A droghasználat jellege Kockázati viselkedés A drogterjesztésben való részvétel Út a roma közösségekhez Következtetések FEJEZET. ÖSSZEFOGLALÁS, MEGBESZÉLÉS ÉS AJÁNLÁSOK Összefoglalás A CEENIS-régió madártávlatból: Az internetes kérdőív eredményei Roma közösségek droghasználatának mértéke és jellege Roma droghasználók HIV-kockázati viselkedésének mértéke és természete Roma drogszcénák Összehasonlító elemzés Drogok, függőség és széthullás Kapcsolat a többségi társadalom képviselőivel és intézményeivel Drogproblémák megoldása a roma közösségben Megbeszélés A droghasználat elterjedtsége A romák közötti (intravénás) droghasználat egészségbeli következményei A kezeléshez való hozzáférés A családra és közösségre tett hatás Emberi jogi következmények Ajánlások Közösségi Kutatócsoport felállítása Drogkezelési és HIV-prevenciós szolgáltatások létrehozása romák részére A Nyílt Társadalom Intézet szerepe IRODALOM

20 20 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR A) MELLÉKLET. TÉRKÉPEK: MAGYARORSZÁG, CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA B) MELLÉKLET. A CEENIS-RÉGIÓBAN FELVETT INTERNETES FELMÉRÉS TÁBLÁZATAI C) MELLÉKLET. MÓDSZERTAN Az adatgyűjtés módszertana Az interjúk Kutatási kérdések Mintavétel A kutatás folyamata Az első szakasz interjúi Fordítók Terepmunka Adatelemzés További adatforrások A CEENIS-régió szakembereivel és kulcsinformátoraival felvett internetes kérdőív A kérdőív Mintavétel A kérdőívfelvétel menete Technikai problémák Egy koncepcionális probléma Elemzés D) MELLÉKLET. A ROMA KISEBBSÉG KÖZÉP-EURÓPÁBAN: A KIZSÁKMÁNYOLÁS, SZEGREGÁCIÓ ÉS ÜLDÖZTETÉS TÖRTÉNETE Bevezetés Jóindulatú kezdeti fogadtatás Általános félelmek, bizonytalanság és bűnbakkeresés Jobbágyság és asszimiláció A romák a két világháború közötti időszakban és a második világháború alatt 177 Magyarország Csehszlovákia Romák a kommunizmus alatt Magyarország Csehszlovákia Romák a posztkommunista időkben Magyarország Csehország és Szlovákia E) MELLÉKLET. LENGYELORSZÁG Bevezetés A droghasználat mértéke és jellege

21 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 21 A HIV-kockázati viselkedés mértéke és jellege Lengyelország miért nem? F) MELLÉKLET. AZ INTERJÚ TÉMÁI A TEREPMUNKA IDEJÉN FELVETT INTERJÚK KÉRDÉSEI G) MELLÉKLET. BEMUTATKOZÓ LEVELEK A Nyílt Társadalom Intézet ajánlólevele A DV8 bemutatkozó levele A SZERZŐK

22

23 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 23 ÖSSZEFOGLALÓ Jelen tanulmány a közép- és kelet-európai roma kisebbség droghasználatáról szóló próbakutatás eredményeit mutatja be. A tanulmány szakemberekkel és kulcsinformátorokkal felvett mélyinterjúk és félig strukturált internetes kérdőívek eredményeit foglalja össze. A kérdőívek a régió egész területén elküldésre kerültek, beleértve a volt szovjet utódállamokat is, míg az interjúkat Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon vettük fel. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a kutatás eredményeit. Amennyiben a bevezető további olvasásra sarkallja az olvasót, a 8. fejezetben egy részletesebb összefoglalót, az eredmények megbeszélését és ajánlásokat talál. 1. A ROMA KÖZÖSSÉGEK DROGFOGYASZTÁSA NEM PUSZTÁN ELSZIGETELT HELYI JELENSÉG A régió több pontján a roma lakosság jelentős hányada intravénás droghasználó. Míg a régióban vizsgált városokban az intravénás droghasználat mértéke azonos, vagy jelentősen meghaladja a Nyugat-Európában és máshol ismert mértéket, az intravénás droghasználat jóval nagyobb (2 20-szoros) mértékben érinti a vizsgált városokban élő roma közösséget. A roma intravénás droghasználók között legelterjedtebb drog a heroin és a saját készítésű opiátok. 2. A HEROINHASZNÁLAT EGYRE NÉPSZERŰBB A ROMA FIATALOK KÖZÖTT. A politikai átalakulás előtt Csehszlovákiában és Magyarországon a romák droghasználata a túlzott alkoholfogyasztásra, gyógyszerek és oldószerek használatára korlátozódott. A politikai fordulat után a volt kommunista országokban is kezdtek elterjedni a nyugati drogok a roma és nem-roma lakosság körében egyaránt. A heroin az 1990-es évek első felében vált ismertté a csehországi, szlovákiai és a magyarországi roma lakosság körében. Pozsony tapasztalta meg először a nyugati típusú heroinepidémiát. Napjainkban a heroin egyre terjed a régióban. Korábban a roma fiatalok már kipróbálták a marihuánát és a különböző diszkódrogokat, például az amfetamint vagy az ecstasyt. A heroin és más drogok roma fogyasztóinak számát szinte lehetetlen megbecsülni, de egyes becslések számottevően magasabbra teszik a fiatal roma generáció érintettségét, mint a nem-romákét. A válaszadók szerint a roma fiatalok igen korán kezdenek dohányozni, drogot és

A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei. Demetrovics Zsolt

A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei. Demetrovics Zsolt A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei Demetrovics Zsolt ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Budapest Első Magyarországi Ártalomcsökkentő

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion

Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion RÁCZ JÓZSEF- MÁRVÁNYKÖVI FERENC- MELLES KATALIN Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion Data collection Protocol for Specialist Harm Reduction Service Providers projekt ELTE

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere

Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere Ország Belgium Cseh Köztársaság Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere A 2000. június 5-én hatályba lépett királyi rendelet szerint kizárólag háziorvosok, gyógyszertárak

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat DROGPROBLÉMÁK Fogyasztási típusok Absztinens Kísérletező Szociális, rekreációs Helyzetfüggő Intenzifikált Kényszeres DROGPROBLÉMÁK A drogok felosztása Pszichoaktív

Részletesebben

VÁROSOK A TÁRSADALMI T KIREKESZTŐDÉS S ELLEN (Cities Against Social Exclusion) CASE Pécs, 2007. március m 29. (csütört rtök) NEMZETKÖZI ZI PARTNEREK 6 ország, 7 város, 10 résztvevő partner Arad Város Önkormányzata

Részletesebben

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27.

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Tartalom Intravénás szerfogyasztás Európában és Magyarországon

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában

A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Mondolat Iroda, 2012. március 22. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úr részére Miniszterelnöki Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úr részére Miniszterelnöki Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Tisztelt Miniszterelnök Úr! Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úr részére Miniszterelnöki Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Tisztelt Miniszterelnök Úr! A sajtóból értesültünk arról, hogy a kormánya megkezdte az Alkotmánybíróságnak

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka I. EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos intézménye 1992 Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos (NKI) intézményének

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében 211-214 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser MIDMAR Nonprofit Kft Külföldi vendégéjszakák száma Észak-Magyarország kereskedelmi szálláshelyein

Részletesebben

TOLERANCIA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

TOLERANCIA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN TOLERANCIA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ÉS MAGYARORSZÁGON A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE REZÜMÉ A svéd és dán társadalom a leginkább, míg többek közt a cseh, a szlovák és a magyar a legkevésbé toleráns közösség

Részletesebben

HIV prevenció. A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc

HIV prevenció. A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc HIV prevenció A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc o HIV: Human Immunodeficiency Virus (emberi immunhiány vírusa) o AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome (szerzett immunhiányos tünetegyüttes)

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Drogfüggık elvonókezelése

Drogfüggık elvonókezelése Drogfüggık elvonókezelése Készítette: Terjéki Ildikó, 2007 / aktualizálta: Papp László, 2008 Drogok típusai (összefoglalás): (Irinyi T., 1997, pp:121-125. alapján) Szedatívumok, szorongáscsökkentık, altatók

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Burszki Mónika Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Új DS Szakértői munkacsoport Berényi András (diáktanácsadás, mentálhigiéné, civil szervezetek) Buda Béla (addiktológia, mentálhigiéné, kommunikáció) Grezsa Ferenc

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

EURACADEMY OBSERVATORY

EURACADEMY OBSERVATORY EURACADEMY OBSERVATORY AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL TÁMOGATOTT ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS EURÓPAI OBSZERVATÓRIUMA A VIDÉKI EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK, MIKRO KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA WP2: Az

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna: A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai

Elekes Zsuzsanna: A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai Elekes Zsuzsanna: A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (2005): A drogfogyasztás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

n" - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály

n - Online adatbázisok KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály "Virtuális utazás s a számok tengerén" n" - Online adatbázisok és s kiadványok a KSH honlapján Bódiné Vajda Györgyi KSH Tájékoztatási főosztály www.ksh.hu 1996 óta van honlapunk Jelenlegi a 4. verzió Kinek

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi szakértői szemmel

Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi szakértői szemmel Az új pszichoaktív anyagok kihívásai igazságügyi szakértői szemmel Horváth Gergely Nemzeti Drog Fókuszpont Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ 2012.12.06. A Nemzeti Drog Fókuszpont

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata A kutatást támogatta: Kutatás előzményei: Rév Szenvedélybeteg-segítő

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése Paksi Borbála Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése A MAGYAR DROGPREVENCIÓS ÉS ÁRTALOMCSÖKKENTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KONFERENCIÁJA 2013. NOVEMBER 5. BUDAPEST Az idei tanév óriási változásokat

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban 1. Legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 2. Legalább két idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 3. Angol

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Budapesti Corvinus Egyetem Lengyel György Tóth Lilla Göncz Borbála Európai Migrációs Hálózat nemzeti ülése Budapest, 2011. december 8. A kutatásról Az Európai

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás Helyzetkép 50 éves a Népességtudományi Kutatóintézet konferencia Budapest, 2014 január 20 Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai európai összehasonlítás Cornelia Mureşan Babes-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

CSELEKVÉSI JAVASLATOK

CSELEKVÉSI JAVASLATOK 2006 HUNGARIAN Central and Eastern European Harm Reduction Network Hepatitis C a kábítószer-használók körében az új EU tagállamokban és a környező országokban CSELEKVÉSI JAVASLATOK Mi, a Vilniusban, Litvániában

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

AZ 5/047/2001. SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ

AZ 5/047/2001. SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ AZ 5/047/ SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ KUTATÓINTÉZETEI (Földrajztudományi Kutatóintézet FKI, Jogtudományi Kutatóintézet JTI, Mezőgazdasági Kutatóintézet MGKI, Művészettörténeti Kutatóintézet

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

I l i tói h ELŐZETES KIVONAT a 2012. május 29-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 8. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND:

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben