MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR"

Átírás

1 Jean-paul C. Grund Paul J. Öfner Hans T. Verbraeck MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR VERI AZ ISTEN, AKIT VÁLASZT; A CIGÁNYOKAT KÉTSZER VERI

2 NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK VI. Sorozatszerkesztő: Demetrovics Zsolt

3 Jean-paul C. Grund Paul J. Öfner Hans T. Verbraeck MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR Veri az Isten, akit választ; a cigányokat kétszer veri A közép- és kelet-európai romák droghasználatának és HIV-fertőzés-kockázatának vizsgálata Kutatási jelentés

4 A könyv megjelenését az Open Society Institute támogatta. FORDÍTÓK: Kaposvári Csilla (magyar) Győri Tünde (szlovák) Lovász Petra (cseh) Lakatos Elza (lovári) Szoboljeva Ludmilla (orosz) Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Institute for Drug Prevention Budapest, Tüzér u Tel: (+36 1) , Fax: (+36 1) L Harmattan France 7 rue de l Ecole Polytechnique Paris T.: L Harmattan Italia SRL Via Bava, Torino Italia T./F.: Szerzõk, 2007 Fordítók, 2007 L Harmattan Kiadó, 2007 ISBN A kiadásért felel Gyenes Ádám A kiadó kötetei megrendelhetõk, illetve kedvezménnyel megvásárolhatók: L Harmattan Könyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth L. u Tel.: Olvasószerkesztő: Tiszóczi Tamás. A borítóterv Pacher Nóra, a nyomdai elõkészítés Csernák Krisztina munkája. A nyomdai munkákat a Robinco Kft. végezte, felelõs vezetõ Kecskeméthy Péter.

5 TARTALOM 5 TARTALOM A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA (DEMETROVICS ZSOLT) ELŐSZÓ (TOPOLÁNSZKY ÁKOS) A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA AN EXPLORATION OF DRUG USE AND HIV RISKS AMONG THE ROMA OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE KHETANES KIDIMO, DISKURZIJE, THAJ IMBISARIPE Oписание исследования, обсуждение и рекомендации SOUHRN, DISKUSE A DOPORUČENÍ SÚHRN, DISKUSIA A DOPORUČENIE

6

7 A SOROZATSZERKESZTÕ ELÕSZAVA 7 A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA Több szempontból is rendhagyó kötetet tart a kezében az olvasó. Egyrészt a sorozat korábbi köteteivel szemben nem hazai, hanem nemzetközi kutatást mutat be, amelynek csak egyik terepe volt Magyarország. Másrészt szintén első alkalom, hogy a szerzők külföldiek: három holland kolléga írását tartja a kezében az olvasó. Harmadrészt pedig a könyv többnyelvű, hiszen azt szerettük volna, hogy ennek a több közép-kelet európai országot átölelő kutatásnak az eredményei a térség minél több olvasója számára elérhető legyen. Ily módon a kötet teljes egészében tartalmazza a kutatási beszámoló eredeti angol szövegét, valamint a magyar nyelvű fordítást (Kaposvári Csilla munkája). A szerzőkkel konzultálva azonban úgy döntöttük, hogy mivel az orosz nyelv ismerete a térségben elterjedtebb az angolnál, érdemes a kutatási beszámoló nyolcadik, összefoglaló fejezetét orosz nyelven is megjelentetni (Szoboljeva Ludmilla fordítása). Hasonlóképp, figyelembe véve, hogy Magyarország mellett Csehország és Szlovákia képezte a kutatás fő terepét, ugyanebből az összefoglaló fejezetből cseh és szlovák nyelvű fordítás is készült (Lovász Petra, illetve Győri Tünde munkája). Magától értetődő volt, hogy a kutatás célpopulációját képező roma közösségek számára is minél szélesebb körben elérhetővé tegyük a kutatás eredményeit, ily módon a kötetben lovári nyelven is megtalálhatók a főbb eredmények, következtetések (Lakatos Elza fordításában). Sajnos, a kötet némi késéssel került a látóterünkbe, s a fordítások, illetve a szerkesztői munkák a vártnál több időt vettek igénybe, így a könyv meglehetős késéssel került nyomdába. Mégis, annak ellenére, hogy valószínűleg sok minden változhatott az elmúlt évek során ezen a területen, újabb, frissebb adatok, kutatások nem láttak napvilágot. A kötet ily módon ma is aktuális, érdekes június 14. Demetrovics Zsolt

8

9 ELÕSZÓ 9 ELŐSZÓ A társadalmi jelenségekkel kapcsolatban általában, az illegális kábítószer-fogyasztás vonatkozásában különösen is nagy jelentőségű, hogy a probléma megismerésére minél több és finomabb adattal, információval rendelkezzünk. Ennek érdekében már eddig is sok bár messze nem elégséges vizsgálat valósulhatott meg Magyarországon, melyek sorában a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet egy mindeddig egyedülálló és fontos kutatási beszámolót jelentet meg ezzel a kötettel. Egyedülálló, sőt hiánypótló a kötet azért, mert eddig nem jöhetett létre etnikai kisebbségek szerfogyasztásának jellemzőire fókuszáló vizsgálat ilyen nagyságrendben. Ennek oka többes. Egyrészt a szűkös lehetőségek és a drogfogyasztás jelensége számos dimenziójának megismerésére vonatkozó igény feszültségében most érkezett el a lehetőség az ilyen típusú, kulturális és etnikai közösségek szerfogyasztási sajátosságait feltáró kutatási programokra. Amit eddig tudhattunk, azt egyrészt más területeken megvalósult kutatások melléktermékeként, másrészt a terepen dolgozók esetleges ám ebben a minőségében is fontos észleléseiből nyerhettük. A késlekedésnek azonban nemcsak az egyébként olyannyira jellemző anyagi és szakmai forráshiány volt az oka, hanem az az ellentmondás is, amely az antiszegregációs politikák mindenkor szükséges, de néhol túlreagáló megvalósulása és a valóság megismerésének igénye között feszül. Tehát éppen azért tudunk nagyon keveset, s ennek következtében az ellátások tervezésében, a problémakezelés megoldásában ezért nem lehetünk még mindig kellően hatékonyak, ami miatt ez a vizsgálat is merész vállalkozásnak tűnik mind a mai napig. Pedig a nyugat-európai országok az etnikai csoportok jellemzőire vonatkozóan mára nagyon sok ismerettel rendelkeznek, a társadalom és véleményvezér szereplők egyaránt felismerik, hogy negatív kimenetű társadalmi jelenségek kiküszöbölésére csak olyan támogatási politikák valósíthatók meg, melyek valóban esélyt teremtenek a szándékolt pozitív eredmény elérésére (ez esetben a szerfogyasztás mértékének csökkenésére és/vagy a szerfogyasztás súlyos kockázattal járó mintázatainak enyhítésére). A nyugati világ országai, valamint az Európai Unió drogstratégiái jellemző módon foglalkoznak az etnikai csoportokat megcélzó megelőzési és problémakezelési politikákkal, illetve a legfontosabb kutatóintézetek mára óriási irodalommal rendelkeznek e tárgykörben is. Bennünket sem kerülhet el az a más országok eszmélődéséből ismert jelenség, hogy egy rosszul értelmezett antiszegregációs megközelítés okán idegenkedik a közgondolkodás által meghatározott politika de valami önként vállalt szemérmességtől vezérelve talán a tudományosság világa is, hogy tisztábban lásson ebben a vonatkozásban. Pedig ez az igény nincs ellentmondásban az integrációs alapelvekkel, sőt ugyanabból a vezérlő elvből táplálkozik. Az integráció, a közösségi

10 10 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR alapú megközelítés, a politikák megvalósításába való bevonás és bevonódás igénye csak a tények alapján, a kliens-szükségletek komolyan vétele keretében történhet meg. A közösségek helyzetének feltáró megismerése és igényeik azonosítása nélkül hatékony beavatkozásokat nem csak nem lehet, de nem is szabad megvalósítani. Ezt az igényt fogalmazta meg a 2000-ben elfogadott Nemzeti Drogstratégia is, amikor beemelte az akkor egyetlen nagy létszámú társadalmi etnikai csoport, a romák helyzetének megismerésére és szükségleteinek komolyan vételére alapuló programok szükségességét a nemzeti program prioritásai közé. Érdekes fejlemény volt, hogy az illetékes parlamenti bizottság nehezen tudta elfogadni, hogy ez ebben a helyzetben nem az integráció és a speciálisan megfogható kockázatok csökkentésének igénye ellen hat, hanem éppen azt erősíti meg. Az ellátások tervezőinek komolyan kell venniük ugyanis az adekvát és tényleges szükségleteket, és ha ez így van, akkor azokat a kulturális és csoportviszonyokat is, melyek sajátos értékei egy közösségnek. Vagyis ha komolyan veszünk valakit, akkor a megszólítás módjait is komolyan kell vennünk. Általános evidencia a kábítószerjelenség kezelése vonatkozásában, hogy az ártalmak csökkentésének legfontosabb protektív tényezője a kezelésben való részvétel lehetősége. A hazai ellátás azonban nem csupán korlátozott kapacitásaiban, de nem is eléggé differenciált, s ennek folytán nem lehet eléggé tekintettel a kliensek tényleges igényeire sem. Annál igazabb ez, minél inkább szociálisan, kulturális, politikai és egészségügyi értelemben kirekesztettebb helyzetben él egy csoport. Amennyiben azonban a kliens tényleges szükséglete vezérel bennünket, akkor olyan ellátásokat kell terveznünk és megvalósítanunk lehetőleg az érintettek bevonásával, melyek képesek őket megszólítani, a kitűzött változást vonzóvá teszik, és egyben az esetleges félelmeket, tartózkodásokat is képesek kezelni, az ellátások iránti feltétlen szükséges bizalmat pedig kialakítani. A fogyatékkal élők érdekében létrehozott nagy társadalmi programok is több mint egy évtizeddel korábban ugyanezzel a szemléleti vitával szembesülhettek. A speciális igények feltárása nélkül nem lehetséges adekvát beavatkozási stratégia sem. Ebben az értelemben kell a drogpolitikáknak is akadálymentesíteniük a beavatkozások rendszerét, hogy azok a legkönnyebben elérhetőek és igénybe vehetőek lehessenek. Márpedig akadálymentesíteni kell az ellátások működését, hiszen különben olyan magas küszöbű ellátások jönnek létre kulturális-normatív módon, melyek képtelenek lesznek befogadni a többségi társadalomra tervezett kínálat által meg nem szólított kisebbségek tagjait. A nem megfelelő ellátás káros következménye társadalmi szinten a népegészségügyi problémák, a társadalmi költségek növekedése, a fajlagos ráfordítások irracionálisan magas szintje, a források nem hatékony felhasználása, s ennek következtében a társadalmi ellenérzések, majd újabb szegregációs hatás felerősödése lehet. Egyéni szinten pedig az akut betegségi állapotok alkalmas kezelésének hiányával gyors és akár drámai mértékű állapotromlás, amely a drogfogyasztás problémás és függő változataiban tragikussá is lehet.

11 ELÕSZÓ 11 Az ellátások gyakori kritikája, hogy nem adnak választ a kisebbségi etnikai csoportok szükségleteire. Ez a hiba jelentős mértékben azzal van összefüggésben, ahogyan ezek az ellátások megszerveződtek. Az ellátások nagy része a 1980-as években jött létre, és kifejezetten arra a veszélyre reagáltak, amikor az intravénás fogyasztás a HIV-fertőzés számára készített elő potenciális kockázatot. Számos szolgáltatás ezért alapvetően a fehér férfiak számára került kifejlesztésre, akik jellemző módon egyébként a droggal való visszaélés ezen kategóriáját dominálták. A drogfogyasztás mintázatainak etnikai különbségei azt jelzik, hogy néhány etnikai csoport szükségletei a meglévő szolgáltatások vonatkozásában marginalizálódtak. Azok, akik a leginkább deprivált területeken élnek, szenvednek a legnagyobb egészségügyi ellátási egyenlőtlenségektől, és ezért helyzetük speciális ellátási igényeket fogalmaz meg. (Tackling Drugs to Built a Better Brittain, 1998) A közösségek saját közegeiben történő megerősítése, saját helyzetük megoldásában való részvételük biztosítása mára evidenciának számító felismerés. Különösen komolyan kell venni azon etnikai csoportok támogatását, melyek elszlömösödött környezetben élnek. Biztosítani kell számukra fogalmazza meg az Egyesült Királyság drogstratégiája, hogy az ellátások még rugalmasabbak legyenek, olyan programokat kell kialakítani, amelyek képesek első körben megszólítani a kisebbségi csoportokat, majd a kezelésbe vételt is elősegíteni. Nem kétséges persze, hogy a többségi társadalom számára is csak töredékesen rendelkezésre álló mai magyar ellátási rendszer nem ad igazi választ az etnikai kisebbségek körében. A kutatásból is kiderül, hogy a roma közösségek számára az ellátások nem elérhetőek, a programok a csoportigények és -szükségletek alapján nem tervezettek, s valójában csak nagyon kevesek számára nyújtanak megfelelő tényleges lehetőséget. Mind gazdasági-társadalmi, mind etikai okokból tehát arra kapunk késztetést, hogy vegyük komolyan azokat az élethelyzeteket, kulturális-szocializációs sajátosságokat, melyekre nézve támogató struktúrákat kívánunk fejleszteni. A kutatók szerint tehát jól körvonalazott megoldási módokat tartalmazó javaslatokhoz jobban meg kellene érteni a jelenségben szerepet játszó számtalan tényezőt. A kutatás egyik legfontosabb eredménye annak a helyzetnek a feltárása, miszerint az ellátások sem nem eléggé differenciáltak, sem nem eléggé érzékenyek, empatikusak, szolidárisak, és ezért nem elég vonzóak, legyen az az univerzális prevenció, vagy éppen a célzott beavatkozások, az akut egészségügyi ellátás területe. Sajnos a legjóindulatúbb ellátásszervezésben is előfordulhat olyan merevség, szűklátókörűség, mely megismerés hiányában ideáltipikus, vagy éppen a valóságtól teljesen elszigetelt elvárásokra összpontosít, s ezzel éppen az ellenkező hatást váltja ki. Jelen kutatási beszámoló akkor is nagy jelentőségű, ha a megjelenés pillanatában az adatfelvétel tekintetében részben elveszítette már aktualitását, s néhány

12 12 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR tekintetben módszertani megoldásaival és megállapításaival is vitába lehet szállni. A kutatott kérdés számos vonatkozását azonban mélyrehatóan megismerhetjük. Megismerhetjük a drogfogyasztás etnikai jellemzőit, az illegális szerfogyasztás hirtelen térnyerését ebben a körben, a családszerkezetre történő hatását. A kutatók azonosítják a szociális és etnográfiai hajlamosító tényezőket, valamint az ellátási igényeket, és kutatásukból az is egyértelművé válik, hogy a felkeresett három országban kevés előrehaladás történt a cigány kisebbséget megcélzó drogpolitika kidolgozásában. Ez teremti meg azt a tudományos és etikai imperatívuszt, amely további kutatásokra és a sajátos életviszonyokból származó szükségletek mentén történő integratív és empatikus politikák kialakítására ösztönöz. Topolánszky Ákos

13 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS- KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA DV8, KUTATÁS, TRÉNING ÉS FEJLESZTÉS ROMÁK ÉS DROGOK PROJEKTCSOPORT AMSZTERDAM, HOLLANDIA

14

15 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 15 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Minden olyan projektnél, amely túl nagy vagy túl bonyolult ahhoz, hogy egyedül végezzük el, mi is számos személynek, barátnak, kollégának tartozunk hálával önzetlen együttműködésükért és komoly szakértelmükért. Először is köszönetet mondunk segítségükért interjúalanyainknak Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Lengyelországban a roma közösségek droghasználatának mértékéről és jellegéről rendelkezésre álló, ám kevés információ összegyűjtésében. Hálánkat fejezzük ki az internetes kérdőívet kitöltő szakembereknek, akik a Közép- és Kelet-Európa városaiban élő roma közösségek droghasználatáról nyújtottak információt. A Nyílt Társadalom Intézetben (Open Society Institute, OSI) Debbie Hardingnak mondunk köszönetet az OSI-ajánlólevél megírásáért, mely politikai döntéshozók, népegészségügyi valamint kisebbségekkel foglalkozó szakemberek ajtaját nyitotta meg előttünk az általunk felkeresett országokban. A holland központból Marcia Rooker barátunknak és kollégánknak tartozunk külön köszönettel, amiért rendelkezésünkre bocsátotta roma képviselőkből és romakérdésekben jártas szakemberekből álló ismeretségeit, így számos értékes informátorral vehettük fel a kapcsolatot. Köszönettel tartozunk a DV8 vezetőségének közvetítői segítségükért és általános támogatásukért, Anita van der Hulstnak könyvelői munkájáért és türelméért, különösen olyan helyzetekben, amikor bázisunk ételmaradékokkal teli tányérokkal tarkított papírhalmokból álló kaotikus tengerré változott. A terepen teljes mértékben három barátunk és tolmácsunk nélkülözhetetlen nyelvi segítségére, improvizációs tehetségére és fordítói képességére támaszkodtunk. Először Ruben Pellar barátunknak és nyelvi géniusznak tartozunk köszönettel az ajánlólevelek cseh nyelvre fordításáért, és mert végigvezetett minket a Cseh Köztársaságon, lefordította a cseh interjúkat, összegyűjtötte a cseh hivatkozásokat, és lefordította őket a kutatás összefoglalójával együtt. Tette mindezt végtelen humorával és a roma ügyekkel, a romákkal kapcsolatos alapos tudásával. Köszönettel tartozunk Molnár Gábornak az ajánlólevelek magyarra fordításáért, mert Magyarországon kalauzolt minket, lefordította a magyar interjúkat, összegyűjtötte a magyar hivatkozásokat, kiegészítette a magyar informátorok listáját, és lefordította a kutatás összefoglalóját. Köszönettel tartozunk Hanna Sokolowskának az ajánlólevelek lengyelre fordításáért, mert Krakkóban kalauzolt minket, lefordította a lengyel interjúkat és a kutatás összefoglalóját. Natalia Bobrovának azért tartozunk köszönettel, mert segített az internetes kérdőív kezelésében és elemzésében és a kézirat tervezeteinek átnézésében.

16 16 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR Hálával tartozunk a kézirat megírásában segédkező közreműködők munkájáért, beleértve a kézirat névtelen bírálóit az OSI-ban, Sue Simonnak, mert összegyűjtötte ezeket a bírálatokat; Dave Burrowsnak Ausztráliából, Richard Braam kollégánknak Hollandiából, Tomás Zábranskinak Csehországból a kézirattervezet alapos átolvasásáért; a budapesti Andor Ürmösnek a tervezethez fűzött észrevételeiért, és mert felajánlotta további együttműködését; Josef Radimeckynek Csehországból, Szlovákiából pedig Danica Klempovának és Katarína Jiresovának a kutatáshoz nyújtott kiegészítő adatokért. Végezetül a jelen tanulmányhoz illő cím megtalálásáért külön hálánkat fejezzük ki az Abrikozenknödel Konvencionális Bölcsesség Információs Szolgálatnak (Information Service in the Field of Conventional Wisdom).

17 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 17 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ÖSSZEFOGLALÓ BEVEZETÉS A kutatásról Kutatási terep Kutatási kérdések Oláh cigány és romungro : Történeti magyarázat A tanulmány szerkezete FEJEZET. A ROMA KÖZÖSSÉGEKBEN TAPASZTALHATÓ DROGHASZNÁLAT MÉRTÉKE ÉS JELLEGE Bevezető Az illegális drogok megjelenése a roma közösségben Csehország Szlovákia Magyarország Drogpreferencia Magyarország Csehország Szlovákia A beadás módja Csehország Szlovákia Magyarország A romák körében tapasztalt intravénás használat alacsony gyakoriságának magyarázata Gyakorisági becslések Csehország Szlovákia Magyarország A roma drogszcénák földrajzi elterjedése Csehország Szlovákia Magyarország Karriertényezők FEJEZET. A HIV-KOCKÁZATI VISELKEDÉS MÉRTÉKE ÉS JELLEGE A ROMA DROGHASZNÁLÓK KÖZÖTT HIV- ÉS AIDS-gyakoriság A régió országos statisztikáinak áttekintése

18 18 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR Helyi HIV-tesztprogramok áttekintése A HIV-tesztek megbízhatóságáról Roma droghasználók és HIV-kockázati tényezők Az intravénás droghasználat prevalenciája A kockázatos droghasználat Drogok és prostitúció Ártalom és ártalomcsökkentés: a roma droghasználók elérésére tett erőfeszítések A HIV-prevencióról szóló információhoz való hozzáférés Intravénás felszerelés árusítása gyógyszertárakban Szigorúbb drogtörvények bevezetése FEJEZET. ROMA DROGSZCÉNÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Roma versus nem-roma drogszcénák A droghasználat kezdete Életkor Drogválasztás A beadás módja Eltérő és átfedő drogszcénák A drogkereskedelemben való részvétel Különböző roma drogszcénák: Oláh cigány versus romungro A droghasználatban való részvétel A drogkereskedelemben való részvétel Családok többgenerációs droghasználata Drogpreferencia Drogellátás igénybevétele FEJEZET. DROGOK, FÜGGŐSÉG ÉS DEZINTEGRÁCIÓ Bevezetés Drogfüggőség és családi széthullás Drogok és a közösség széthullása Drogok, szociális kirekesztettség, rasszizmus és diszkrimináció FEJEZET. KAPCSOLAT A DOMINÁNS TÁRSADALOM KÉPVISELŐIVEL ÉS INTÉZMÉNYEIVEL A roma droghasználókkal szemben alkalmazott rendőrségi bánásmód Az új drogtörvények hatása Európai uniós tagsági törekvések, kisebbségek és drogpolitika Tömegmédia-tájékoztatás és a drogok FEJEZET. A ROMA KÖZÖSSÉGBEN TAPASZTALHATÓ DROGPROBLÉMÁK: SZAKMAPOLITIKAI FEJLŐDÉS ÉS BEAVATKOZÁS Bevezetés Szakmaolitikai fejlődés Megvalósult beavatkozások

19 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 19 Elsődleges prevenció Alacsony küszöbű és ártalomcsökkentő beavatkozások Metadonkezelési programok Detoxikáció és rehabilitáció Új kezdeményezések Szempontok jövőbeli beavatkozások kidolgozásához Elsődleges prevenció Rekreációs tevékenységek Ártalomcsökkentő projektek Detoxikálás és rehabilitáció Metadonkezelés Közösségi részvétel Drogkezelések adaptálása a roma droghasználókhoz FEJEZET. A CEENIS-RÉGIÓ MADÁRTÁVLATBÓL: AZ INTERNETES KÉRDŐÍV EREDMÉNYEI Bevezetés Eredmények A droghasználat jellege Kockázati viselkedés A drogterjesztésben való részvétel Út a roma közösségekhez Következtetések FEJEZET. ÖSSZEFOGLALÁS, MEGBESZÉLÉS ÉS AJÁNLÁSOK Összefoglalás A CEENIS-régió madártávlatból: Az internetes kérdőív eredményei Roma közösségek droghasználatának mértéke és jellege Roma droghasználók HIV-kockázati viselkedésének mértéke és természete Roma drogszcénák Összehasonlító elemzés Drogok, függőség és széthullás Kapcsolat a többségi társadalom képviselőivel és intézményeivel Drogproblémák megoldása a roma közösségben Megbeszélés A droghasználat elterjedtsége A romák közötti (intravénás) droghasználat egészségbeli következményei A kezeléshez való hozzáférés A családra és közösségre tett hatás Emberi jogi következmények Ajánlások Közösségi Kutatócsoport felállítása Drogkezelési és HIV-prevenciós szolgáltatások létrehozása romák részére A Nyílt Társadalom Intézet szerepe IRODALOM

20 20 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR A) MELLÉKLET. TÉRKÉPEK: MAGYARORSZÁG, CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA B) MELLÉKLET. A CEENIS-RÉGIÓBAN FELVETT INTERNETES FELMÉRÉS TÁBLÁZATAI C) MELLÉKLET. MÓDSZERTAN Az adatgyűjtés módszertana Az interjúk Kutatási kérdések Mintavétel A kutatás folyamata Az első szakasz interjúi Fordítók Terepmunka Adatelemzés További adatforrások A CEENIS-régió szakembereivel és kulcsinformátoraival felvett internetes kérdőív A kérdőív Mintavétel A kérdőívfelvétel menete Technikai problémák Egy koncepcionális probléma Elemzés D) MELLÉKLET. A ROMA KISEBBSÉG KÖZÉP-EURÓPÁBAN: A KIZSÁKMÁNYOLÁS, SZEGREGÁCIÓ ÉS ÜLDÖZTETÉS TÖRTÉNETE Bevezetés Jóindulatú kezdeti fogadtatás Általános félelmek, bizonytalanság és bűnbakkeresés Jobbágyság és asszimiláció A romák a két világháború közötti időszakban és a második világháború alatt 177 Magyarország Csehszlovákia Romák a kommunizmus alatt Magyarország Csehszlovákia Romák a posztkommunista időkben Magyarország Csehország és Szlovákia E) MELLÉKLET. LENGYELORSZÁG Bevezetés A droghasználat mértéke és jellege

21 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 21 A HIV-kockázati viselkedés mértéke és jellege Lengyelország miért nem? F) MELLÉKLET. AZ INTERJÚ TÉMÁI A TEREPMUNKA IDEJÉN FELVETT INTERJÚK KÉRDÉSEI G) MELLÉKLET. BEMUTATKOZÓ LEVELEK A Nyílt Társadalom Intézet ajánlólevele A DV8 bemutatkozó levele A SZERZŐK

22

23 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 23 ÖSSZEFOGLALÓ Jelen tanulmány a közép- és kelet-európai roma kisebbség droghasználatáról szóló próbakutatás eredményeit mutatja be. A tanulmány szakemberekkel és kulcsinformátorokkal felvett mélyinterjúk és félig strukturált internetes kérdőívek eredményeit foglalja össze. A kérdőívek a régió egész területén elküldésre kerültek, beleértve a volt szovjet utódállamokat is, míg az interjúkat Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon vettük fel. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a kutatás eredményeit. Amennyiben a bevezető további olvasásra sarkallja az olvasót, a 8. fejezetben egy részletesebb összefoglalót, az eredmények megbeszélését és ajánlásokat talál. 1. A ROMA KÖZÖSSÉGEK DROGFOGYASZTÁSA NEM PUSZTÁN ELSZIGETELT HELYI JELENSÉG A régió több pontján a roma lakosság jelentős hányada intravénás droghasználó. Míg a régióban vizsgált városokban az intravénás droghasználat mértéke azonos, vagy jelentősen meghaladja a Nyugat-Európában és máshol ismert mértéket, az intravénás droghasználat jóval nagyobb (2 20-szoros) mértékben érinti a vizsgált városokban élő roma közösséget. A roma intravénás droghasználók között legelterjedtebb drog a heroin és a saját készítésű opiátok. 2. A HEROINHASZNÁLAT EGYRE NÉPSZERŰBB A ROMA FIATALOK KÖZÖTT. A politikai átalakulás előtt Csehszlovákiában és Magyarországon a romák droghasználata a túlzott alkoholfogyasztásra, gyógyszerek és oldószerek használatára korlátozódott. A politikai fordulat után a volt kommunista országokban is kezdtek elterjedni a nyugati drogok a roma és nem-roma lakosság körében egyaránt. A heroin az 1990-es évek első felében vált ismertté a csehországi, szlovákiai és a magyarországi roma lakosság körében. Pozsony tapasztalta meg először a nyugati típusú heroinepidémiát. Napjainkban a heroin egyre terjed a régióban. Korábban a roma fiatalok már kipróbálták a marihuánát és a különböző diszkódrogokat, például az amfetamint vagy az ecstasyt. A heroin és más drogok roma fogyasztóinak számát szinte lehetetlen megbecsülni, de egyes becslések számottevően magasabbra teszik a fiatal roma generáció érintettségét, mint a nem-romákét. A válaszadók szerint a roma fiatalok igen korán kezdenek dohányozni, drogot és

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5.

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma Európában Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. A legfrissebb hírek az európai kábítószerproblémáról 30 országra kiterjedő áttekintés az

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion

Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion RÁCZ JÓZSEF- MÁRVÁNYKÖVI FERENC- MELLES KATALIN Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion Data collection Protocol for Specialist Harm Reduction Service Providers projekt ELTE

Részletesebben

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19.

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. A Központ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei. Demetrovics Zsolt

A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei. Demetrovics Zsolt A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei Demetrovics Zsolt ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Budapest Első Magyarországi Ártalomcsökkentő

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27.

Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében. Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Fertőző betegségek, kockázati magatartások az intravénás kábítószer-fogyasztók körében Tarján Anna Nemzeti Drog Fókuszpont 2008. november 27. Tartalom Intravénás szerfogyasztás Európában és Magyarországon

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

VÁROSOK A TÁRSADALMI T KIREKESZTŐDÉS S ELLEN (Cities Against Social Exclusion) CASE Pécs, 2007. március m 29. (csütört rtök) NEMZETKÖZI ZI PARTNEREK 6 ország, 7 város, 10 résztvevő partner Arad Város Önkormányzata

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba 2013-as Éves jelentés az EMCDDA számára Kábítószerügyi Tanács Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba Áttekintés Az új pszichoaktív szerek a kábítószerpiacon gyorsan változnak Jogszabályi változásoknak

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Kiskorúak az anonim szolgáltatásokban. Tűcsere szolgáltatók éves szakmai találkozója 2010. December 7.

Kiskorúak az anonim szolgáltatásokban. Tűcsere szolgáltatók éves szakmai találkozója 2010. December 7. Kiskorúak az anonim szolgáltatásokban Tűcsere szolgáltatók éves szakmai találkozója 2010. December 7. Előzmény Szakmai szabályozóanyag előkészítése támop 5.4.1 www.modernizacio.hu 2010 nyár szabályozóanyag

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere

Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere Ország Belgium Cseh Köztársaság Az injekciós fecskendők és tűk terjesztésének és birtoklásának jogi háttere A 2000. június 5-én hatályba lépett királyi rendelet szerint kizárólag háziorvosok, gyógyszertárak

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos ártalomcsökkentés

Új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos ártalomcsökkentés Prevenciós programok tervezése és értékelése Nemzeti Drog Fókuszpont szakmai találkozó 2013. március 19. Új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos ártalomcsökkentés Móró Levente Daath.hu Magyar Pszichedelikus

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

DROGPOLITIKA SZÁMOKBAN. Felvinczi Katalin Nyírády Adrienn (szerk.)

DROGPOLITIKA SZÁMOKBAN. Felvinczi Katalin Nyírády Adrienn (szerk.) DROGPOLITIKA SZÁMOKBAN Felvinczi Katalin Nyírády Adrienn (szerk.) DROGPOLITIKA SZÁMOKBAN Szerkesztette: Felvinczi Katalin Nyírády Adrienn Budapest, 2009 Lektorálta: Buda Béla dr. Az egyes tanulmányokat

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése Paksi Borbála Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése A MAGYAR DROGPREVENCIÓS ÉS ÁRTALOMCSÖKKENTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KONFERENCIÁJA 2013. NOVEMBER 5. BUDAPEST Az idei tanév óriási változásokat

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

HIV prevenció. A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc

HIV prevenció. A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc HIV prevenció A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc o HIV: Human Immunodeficiency Virus (emberi immunhiány vírusa) o AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome (szerzett immunhiányos tünetegyüttes)

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I.

A társadalomkutatás módszerei I. A társadalomkutatás módszerei I. 2. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. IX. 22. Outline 1 Bevezetés 2 Társadalomtudományi módszerek Beavatkozásmentes vizsgálatok Kvalitatív terepkutatás

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Ocskay Gyula CESCI 2013 1. A CESCI rövid bemutatása 2. Az integrált területi beruházások 2014 után 3. A vállalkozási-logisztikai övezet 1. A CESCI rövid

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

RITTER ILDIKÓ (T)ÖRVÉNY A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi megítélésének hatásvizsgálata 1999. március 1. után

RITTER ILDIKÓ (T)ÖRVÉNY A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi megítélésének hatásvizsgálata 1999. március 1. után RITTER ILDIKÓ (T)ÖRVÉNY A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi megítélésének hatásvizsgálata 1999. március 1. után NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK III. Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása

Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1 Előzmények UMFT (2007-2013) (Operatív Program,

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

KORRUPCIÓS HÁLÓZATOK MAGYARORSZÁGON KÜLÖNÖSKÉPPEN AZ ÉPÍTŐIPARRA

KORRUPCIÓS HÁLÓZATOK MAGYARORSZÁGON KÜLÖNÖSKÉPPEN AZ ÉPÍTŐIPARRA KORRUPCIÓS HÁLÓZATOK MAGYARORSZÁGON KÜLÖNÖSKÉPPEN AZ ÉPÍTŐIPARRA KÉSZÍTETTE: KELEMEN-HÉNYEL NIKOLETTA PÁLYÁZATOT KIÍRTA: GEOPOLITIKAI TANÁCS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŰKÜDÉSI ALAP

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Mészáros Csaba TEKINTÉLY ÉS BIZALOM. Kultúra és társadalom két szibériai faluközösségben

Mészáros Csaba TEKINTÉLY ÉS BIZALOM. Kultúra és társadalom két szibériai faluközösségben Mészáros Csaba TEKINTÉLY ÉS BIZALOM Kultúra és társadalom két szibériai faluközösségben KULTÚRÁK KERESZTÚTJÁN 20. Sorozatszerkesztõ: VARGYAS GÁBOR A SOROZAT EDDIG MEGJELENT KÖTETEI: SÁRKÁNY MIHÁLY: KALANDOZÁSOK

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

URBACT Információs Nap Budapest. Urbact Információs Nap 2011. december 14. Budapest

URBACT Információs Nap Budapest. Urbact Információs Nap 2011. december 14. Budapest URBACT Információs Nap Budapest URBACT RegGov Network Urbact = európai városok közötti tapasztalat-csere és tudás terjesztése a fenntartható városfejlesztés elősegítése érdekében Regional Governance of

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok Teller Nóra Városkutatás Kft./European Observatory on Homelessness 2012. augusztus

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben