MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR"

Átírás

1 Jean-paul C. Grund Paul J. Öfner Hans T. Verbraeck MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR VERI AZ ISTEN, AKIT VÁLASZT; A CIGÁNYOKAT KÉTSZER VERI

2 NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK VI. Sorozatszerkesztő: Demetrovics Zsolt

3 Jean-paul C. Grund Paul J. Öfner Hans T. Verbraeck MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR Veri az Isten, akit választ; a cigányokat kétszer veri A közép- és kelet-európai romák droghasználatának és HIV-fertőzés-kockázatának vizsgálata Kutatási jelentés

4 A könyv megjelenését az Open Society Institute támogatta. FORDÍTÓK: Kaposvári Csilla (magyar) Győri Tünde (szlovák) Lovász Petra (cseh) Lakatos Elza (lovári) Szoboljeva Ludmilla (orosz) Nemzeti Drogmegelőzési Intézet National Institute for Drug Prevention Budapest, Tüzér u Tel: (+36 1) , Fax: (+36 1) L Harmattan France 7 rue de l Ecole Polytechnique Paris T.: L Harmattan Italia SRL Via Bava, Torino Italia T./F.: Szerzõk, 2007 Fordítók, 2007 L Harmattan Kiadó, 2007 ISBN A kiadásért felel Gyenes Ádám A kiadó kötetei megrendelhetõk, illetve kedvezménnyel megvásárolhatók: L Harmattan Könyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth L. u Tel.: Olvasószerkesztő: Tiszóczi Tamás. A borítóterv Pacher Nóra, a nyomdai elõkészítés Csernák Krisztina munkája. A nyomdai munkákat a Robinco Kft. végezte, felelõs vezetõ Kecskeméthy Péter.

5 TARTALOM 5 TARTALOM A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA (DEMETROVICS ZSOLT) ELŐSZÓ (TOPOLÁNSZKY ÁKOS) A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA AN EXPLORATION OF DRUG USE AND HIV RISKS AMONG THE ROMA OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE KHETANES KIDIMO, DISKURZIJE, THAJ IMBISARIPE Oписание исследования, обсуждение и рекомендации SOUHRN, DISKUSE A DOPORUČENÍ SÚHRN, DISKUSIA A DOPORUČENIE

6

7 A SOROZATSZERKESZTÕ ELÕSZAVA 7 A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA Több szempontból is rendhagyó kötetet tart a kezében az olvasó. Egyrészt a sorozat korábbi köteteivel szemben nem hazai, hanem nemzetközi kutatást mutat be, amelynek csak egyik terepe volt Magyarország. Másrészt szintén első alkalom, hogy a szerzők külföldiek: három holland kolléga írását tartja a kezében az olvasó. Harmadrészt pedig a könyv többnyelvű, hiszen azt szerettük volna, hogy ennek a több közép-kelet európai országot átölelő kutatásnak az eredményei a térség minél több olvasója számára elérhető legyen. Ily módon a kötet teljes egészében tartalmazza a kutatási beszámoló eredeti angol szövegét, valamint a magyar nyelvű fordítást (Kaposvári Csilla munkája). A szerzőkkel konzultálva azonban úgy döntöttük, hogy mivel az orosz nyelv ismerete a térségben elterjedtebb az angolnál, érdemes a kutatási beszámoló nyolcadik, összefoglaló fejezetét orosz nyelven is megjelentetni (Szoboljeva Ludmilla fordítása). Hasonlóképp, figyelembe véve, hogy Magyarország mellett Csehország és Szlovákia képezte a kutatás fő terepét, ugyanebből az összefoglaló fejezetből cseh és szlovák nyelvű fordítás is készült (Lovász Petra, illetve Győri Tünde munkája). Magától értetődő volt, hogy a kutatás célpopulációját képező roma közösségek számára is minél szélesebb körben elérhetővé tegyük a kutatás eredményeit, ily módon a kötetben lovári nyelven is megtalálhatók a főbb eredmények, következtetések (Lakatos Elza fordításában). Sajnos, a kötet némi késéssel került a látóterünkbe, s a fordítások, illetve a szerkesztői munkák a vártnál több időt vettek igénybe, így a könyv meglehetős késéssel került nyomdába. Mégis, annak ellenére, hogy valószínűleg sok minden változhatott az elmúlt évek során ezen a területen, újabb, frissebb adatok, kutatások nem láttak napvilágot. A kötet ily módon ma is aktuális, érdekes június 14. Demetrovics Zsolt

8

9 ELÕSZÓ 9 ELŐSZÓ A társadalmi jelenségekkel kapcsolatban általában, az illegális kábítószer-fogyasztás vonatkozásában különösen is nagy jelentőségű, hogy a probléma megismerésére minél több és finomabb adattal, információval rendelkezzünk. Ennek érdekében már eddig is sok bár messze nem elégséges vizsgálat valósulhatott meg Magyarországon, melyek sorában a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet egy mindeddig egyedülálló és fontos kutatási beszámolót jelentet meg ezzel a kötettel. Egyedülálló, sőt hiánypótló a kötet azért, mert eddig nem jöhetett létre etnikai kisebbségek szerfogyasztásának jellemzőire fókuszáló vizsgálat ilyen nagyságrendben. Ennek oka többes. Egyrészt a szűkös lehetőségek és a drogfogyasztás jelensége számos dimenziójának megismerésére vonatkozó igény feszültségében most érkezett el a lehetőség az ilyen típusú, kulturális és etnikai közösségek szerfogyasztási sajátosságait feltáró kutatási programokra. Amit eddig tudhattunk, azt egyrészt más területeken megvalósult kutatások melléktermékeként, másrészt a terepen dolgozók esetleges ám ebben a minőségében is fontos észleléseiből nyerhettük. A késlekedésnek azonban nemcsak az egyébként olyannyira jellemző anyagi és szakmai forráshiány volt az oka, hanem az az ellentmondás is, amely az antiszegregációs politikák mindenkor szükséges, de néhol túlreagáló megvalósulása és a valóság megismerésének igénye között feszül. Tehát éppen azért tudunk nagyon keveset, s ennek következtében az ellátások tervezésében, a problémakezelés megoldásában ezért nem lehetünk még mindig kellően hatékonyak, ami miatt ez a vizsgálat is merész vállalkozásnak tűnik mind a mai napig. Pedig a nyugat-európai országok az etnikai csoportok jellemzőire vonatkozóan mára nagyon sok ismerettel rendelkeznek, a társadalom és véleményvezér szereplők egyaránt felismerik, hogy negatív kimenetű társadalmi jelenségek kiküszöbölésére csak olyan támogatási politikák valósíthatók meg, melyek valóban esélyt teremtenek a szándékolt pozitív eredmény elérésére (ez esetben a szerfogyasztás mértékének csökkenésére és/vagy a szerfogyasztás súlyos kockázattal járó mintázatainak enyhítésére). A nyugati világ országai, valamint az Európai Unió drogstratégiái jellemző módon foglalkoznak az etnikai csoportokat megcélzó megelőzési és problémakezelési politikákkal, illetve a legfontosabb kutatóintézetek mára óriási irodalommal rendelkeznek e tárgykörben is. Bennünket sem kerülhet el az a más országok eszmélődéséből ismert jelenség, hogy egy rosszul értelmezett antiszegregációs megközelítés okán idegenkedik a közgondolkodás által meghatározott politika de valami önként vállalt szemérmességtől vezérelve talán a tudományosság világa is, hogy tisztábban lásson ebben a vonatkozásban. Pedig ez az igény nincs ellentmondásban az integrációs alapelvekkel, sőt ugyanabból a vezérlő elvből táplálkozik. Az integráció, a közösségi

10 10 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR alapú megközelítés, a politikák megvalósításába való bevonás és bevonódás igénye csak a tények alapján, a kliens-szükségletek komolyan vétele keretében történhet meg. A közösségek helyzetének feltáró megismerése és igényeik azonosítása nélkül hatékony beavatkozásokat nem csak nem lehet, de nem is szabad megvalósítani. Ezt az igényt fogalmazta meg a 2000-ben elfogadott Nemzeti Drogstratégia is, amikor beemelte az akkor egyetlen nagy létszámú társadalmi etnikai csoport, a romák helyzetének megismerésére és szükségleteinek komolyan vételére alapuló programok szükségességét a nemzeti program prioritásai közé. Érdekes fejlemény volt, hogy az illetékes parlamenti bizottság nehezen tudta elfogadni, hogy ez ebben a helyzetben nem az integráció és a speciálisan megfogható kockázatok csökkentésének igénye ellen hat, hanem éppen azt erősíti meg. Az ellátások tervezőinek komolyan kell venniük ugyanis az adekvát és tényleges szükségleteket, és ha ez így van, akkor azokat a kulturális és csoportviszonyokat is, melyek sajátos értékei egy közösségnek. Vagyis ha komolyan veszünk valakit, akkor a megszólítás módjait is komolyan kell vennünk. Általános evidencia a kábítószerjelenség kezelése vonatkozásában, hogy az ártalmak csökkentésének legfontosabb protektív tényezője a kezelésben való részvétel lehetősége. A hazai ellátás azonban nem csupán korlátozott kapacitásaiban, de nem is eléggé differenciált, s ennek folytán nem lehet eléggé tekintettel a kliensek tényleges igényeire sem. Annál igazabb ez, minél inkább szociálisan, kulturális, politikai és egészségügyi értelemben kirekesztettebb helyzetben él egy csoport. Amennyiben azonban a kliens tényleges szükséglete vezérel bennünket, akkor olyan ellátásokat kell terveznünk és megvalósítanunk lehetőleg az érintettek bevonásával, melyek képesek őket megszólítani, a kitűzött változást vonzóvá teszik, és egyben az esetleges félelmeket, tartózkodásokat is képesek kezelni, az ellátások iránti feltétlen szükséges bizalmat pedig kialakítani. A fogyatékkal élők érdekében létrehozott nagy társadalmi programok is több mint egy évtizeddel korábban ugyanezzel a szemléleti vitával szembesülhettek. A speciális igények feltárása nélkül nem lehetséges adekvát beavatkozási stratégia sem. Ebben az értelemben kell a drogpolitikáknak is akadálymentesíteniük a beavatkozások rendszerét, hogy azok a legkönnyebben elérhetőek és igénybe vehetőek lehessenek. Márpedig akadálymentesíteni kell az ellátások működését, hiszen különben olyan magas küszöbű ellátások jönnek létre kulturális-normatív módon, melyek képtelenek lesznek befogadni a többségi társadalomra tervezett kínálat által meg nem szólított kisebbségek tagjait. A nem megfelelő ellátás káros következménye társadalmi szinten a népegészségügyi problémák, a társadalmi költségek növekedése, a fajlagos ráfordítások irracionálisan magas szintje, a források nem hatékony felhasználása, s ennek következtében a társadalmi ellenérzések, majd újabb szegregációs hatás felerősödése lehet. Egyéni szinten pedig az akut betegségi állapotok alkalmas kezelésének hiányával gyors és akár drámai mértékű állapotromlás, amely a drogfogyasztás problémás és függő változataiban tragikussá is lehet.

11 ELÕSZÓ 11 Az ellátások gyakori kritikája, hogy nem adnak választ a kisebbségi etnikai csoportok szükségleteire. Ez a hiba jelentős mértékben azzal van összefüggésben, ahogyan ezek az ellátások megszerveződtek. Az ellátások nagy része a 1980-as években jött létre, és kifejezetten arra a veszélyre reagáltak, amikor az intravénás fogyasztás a HIV-fertőzés számára készített elő potenciális kockázatot. Számos szolgáltatás ezért alapvetően a fehér férfiak számára került kifejlesztésre, akik jellemző módon egyébként a droggal való visszaélés ezen kategóriáját dominálták. A drogfogyasztás mintázatainak etnikai különbségei azt jelzik, hogy néhány etnikai csoport szükségletei a meglévő szolgáltatások vonatkozásában marginalizálódtak. Azok, akik a leginkább deprivált területeken élnek, szenvednek a legnagyobb egészségügyi ellátási egyenlőtlenségektől, és ezért helyzetük speciális ellátási igényeket fogalmaz meg. (Tackling Drugs to Built a Better Brittain, 1998) A közösségek saját közegeiben történő megerősítése, saját helyzetük megoldásában való részvételük biztosítása mára evidenciának számító felismerés. Különösen komolyan kell venni azon etnikai csoportok támogatását, melyek elszlömösödött környezetben élnek. Biztosítani kell számukra fogalmazza meg az Egyesült Királyság drogstratégiája, hogy az ellátások még rugalmasabbak legyenek, olyan programokat kell kialakítani, amelyek képesek első körben megszólítani a kisebbségi csoportokat, majd a kezelésbe vételt is elősegíteni. Nem kétséges persze, hogy a többségi társadalom számára is csak töredékesen rendelkezésre álló mai magyar ellátási rendszer nem ad igazi választ az etnikai kisebbségek körében. A kutatásból is kiderül, hogy a roma közösségek számára az ellátások nem elérhetőek, a programok a csoportigények és -szükségletek alapján nem tervezettek, s valójában csak nagyon kevesek számára nyújtanak megfelelő tényleges lehetőséget. Mind gazdasági-társadalmi, mind etikai okokból tehát arra kapunk késztetést, hogy vegyük komolyan azokat az élethelyzeteket, kulturális-szocializációs sajátosságokat, melyekre nézve támogató struktúrákat kívánunk fejleszteni. A kutatók szerint tehát jól körvonalazott megoldási módokat tartalmazó javaslatokhoz jobban meg kellene érteni a jelenségben szerepet játszó számtalan tényezőt. A kutatás egyik legfontosabb eredménye annak a helyzetnek a feltárása, miszerint az ellátások sem nem eléggé differenciáltak, sem nem eléggé érzékenyek, empatikusak, szolidárisak, és ezért nem elég vonzóak, legyen az az univerzális prevenció, vagy éppen a célzott beavatkozások, az akut egészségügyi ellátás területe. Sajnos a legjóindulatúbb ellátásszervezésben is előfordulhat olyan merevség, szűklátókörűség, mely megismerés hiányában ideáltipikus, vagy éppen a valóságtól teljesen elszigetelt elvárásokra összpontosít, s ezzel éppen az ellenkező hatást váltja ki. Jelen kutatási beszámoló akkor is nagy jelentőségű, ha a megjelenés pillanatában az adatfelvétel tekintetében részben elveszítette már aktualitását, s néhány

12 12 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR tekintetben módszertani megoldásaival és megállapításaival is vitába lehet szállni. A kutatott kérdés számos vonatkozását azonban mélyrehatóan megismerhetjük. Megismerhetjük a drogfogyasztás etnikai jellemzőit, az illegális szerfogyasztás hirtelen térnyerését ebben a körben, a családszerkezetre történő hatását. A kutatók azonosítják a szociális és etnográfiai hajlamosító tényezőket, valamint az ellátási igényeket, és kutatásukból az is egyértelművé válik, hogy a felkeresett három országban kevés előrehaladás történt a cigány kisebbséget megcélzó drogpolitika kidolgozásában. Ez teremti meg azt a tudományos és etikai imperatívuszt, amely további kutatásokra és a sajátos életviszonyokból származó szükségletek mentén történő integratív és empatikus politikák kialakítására ösztönöz. Topolánszky Ákos

13 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS- KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA DV8, KUTATÁS, TRÉNING ÉS FEJLESZTÉS ROMÁK ÉS DROGOK PROJEKTCSOPORT AMSZTERDAM, HOLLANDIA

14

15 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 15 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Minden olyan projektnél, amely túl nagy vagy túl bonyolult ahhoz, hogy egyedül végezzük el, mi is számos személynek, barátnak, kollégának tartozunk hálával önzetlen együttműködésükért és komoly szakértelmükért. Először is köszönetet mondunk segítségükért interjúalanyainknak Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Lengyelországban a roma közösségek droghasználatának mértékéről és jellegéről rendelkezésre álló, ám kevés információ összegyűjtésében. Hálánkat fejezzük ki az internetes kérdőívet kitöltő szakembereknek, akik a Közép- és Kelet-Európa városaiban élő roma közösségek droghasználatáról nyújtottak információt. A Nyílt Társadalom Intézetben (Open Society Institute, OSI) Debbie Hardingnak mondunk köszönetet az OSI-ajánlólevél megírásáért, mely politikai döntéshozók, népegészségügyi valamint kisebbségekkel foglalkozó szakemberek ajtaját nyitotta meg előttünk az általunk felkeresett országokban. A holland központból Marcia Rooker barátunknak és kollégánknak tartozunk külön köszönettel, amiért rendelkezésünkre bocsátotta roma képviselőkből és romakérdésekben jártas szakemberekből álló ismeretségeit, így számos értékes informátorral vehettük fel a kapcsolatot. Köszönettel tartozunk a DV8 vezetőségének közvetítői segítségükért és általános támogatásukért, Anita van der Hulstnak könyvelői munkájáért és türelméért, különösen olyan helyzetekben, amikor bázisunk ételmaradékokkal teli tányérokkal tarkított papírhalmokból álló kaotikus tengerré változott. A terepen teljes mértékben három barátunk és tolmácsunk nélkülözhetetlen nyelvi segítségére, improvizációs tehetségére és fordítói képességére támaszkodtunk. Először Ruben Pellar barátunknak és nyelvi géniusznak tartozunk köszönettel az ajánlólevelek cseh nyelvre fordításáért, és mert végigvezetett minket a Cseh Köztársaságon, lefordította a cseh interjúkat, összegyűjtötte a cseh hivatkozásokat, és lefordította őket a kutatás összefoglalójával együtt. Tette mindezt végtelen humorával és a roma ügyekkel, a romákkal kapcsolatos alapos tudásával. Köszönettel tartozunk Molnár Gábornak az ajánlólevelek magyarra fordításáért, mert Magyarországon kalauzolt minket, lefordította a magyar interjúkat, összegyűjtötte a magyar hivatkozásokat, kiegészítette a magyar informátorok listáját, és lefordította a kutatás összefoglalóját. Köszönettel tartozunk Hanna Sokolowskának az ajánlólevelek lengyelre fordításáért, mert Krakkóban kalauzolt minket, lefordította a lengyel interjúkat és a kutatás összefoglalóját. Natalia Bobrovának azért tartozunk köszönettel, mert segített az internetes kérdőív kezelésében és elemzésében és a kézirat tervezeteinek átnézésében.

16 16 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR Hálával tartozunk a kézirat megírásában segédkező közreműködők munkájáért, beleértve a kézirat névtelen bírálóit az OSI-ban, Sue Simonnak, mert összegyűjtötte ezeket a bírálatokat; Dave Burrowsnak Ausztráliából, Richard Braam kollégánknak Hollandiából, Tomás Zábranskinak Csehországból a kézirattervezet alapos átolvasásáért; a budapesti Andor Ürmösnek a tervezethez fűzött észrevételeiért, és mert felajánlotta további együttműködését; Josef Radimeckynek Csehországból, Szlovákiából pedig Danica Klempovának és Katarína Jiresovának a kutatáshoz nyújtott kiegészítő adatokért. Végezetül a jelen tanulmányhoz illő cím megtalálásáért külön hálánkat fejezzük ki az Abrikozenknödel Konvencionális Bölcsesség Információs Szolgálatnak (Information Service in the Field of Conventional Wisdom).

17 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 17 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ÖSSZEFOGLALÓ BEVEZETÉS A kutatásról Kutatási terep Kutatási kérdések Oláh cigány és romungro : Történeti magyarázat A tanulmány szerkezete FEJEZET. A ROMA KÖZÖSSÉGEKBEN TAPASZTALHATÓ DROGHASZNÁLAT MÉRTÉKE ÉS JELLEGE Bevezető Az illegális drogok megjelenése a roma közösségben Csehország Szlovákia Magyarország Drogpreferencia Magyarország Csehország Szlovákia A beadás módja Csehország Szlovákia Magyarország A romák körében tapasztalt intravénás használat alacsony gyakoriságának magyarázata Gyakorisági becslések Csehország Szlovákia Magyarország A roma drogszcénák földrajzi elterjedése Csehország Szlovákia Magyarország Karriertényezők FEJEZET. A HIV-KOCKÁZATI VISELKEDÉS MÉRTÉKE ÉS JELLEGE A ROMA DROGHASZNÁLÓK KÖZÖTT HIV- ÉS AIDS-gyakoriság A régió országos statisztikáinak áttekintése

18 18 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR Helyi HIV-tesztprogramok áttekintése A HIV-tesztek megbízhatóságáról Roma droghasználók és HIV-kockázati tényezők Az intravénás droghasználat prevalenciája A kockázatos droghasználat Drogok és prostitúció Ártalom és ártalomcsökkentés: a roma droghasználók elérésére tett erőfeszítések A HIV-prevencióról szóló információhoz való hozzáférés Intravénás felszerelés árusítása gyógyszertárakban Szigorúbb drogtörvények bevezetése FEJEZET. ROMA DROGSZCÉNÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Roma versus nem-roma drogszcénák A droghasználat kezdete Életkor Drogválasztás A beadás módja Eltérő és átfedő drogszcénák A drogkereskedelemben való részvétel Különböző roma drogszcénák: Oláh cigány versus romungro A droghasználatban való részvétel A drogkereskedelemben való részvétel Családok többgenerációs droghasználata Drogpreferencia Drogellátás igénybevétele FEJEZET. DROGOK, FÜGGŐSÉG ÉS DEZINTEGRÁCIÓ Bevezetés Drogfüggőség és családi széthullás Drogok és a közösség széthullása Drogok, szociális kirekesztettség, rasszizmus és diszkrimináció FEJEZET. KAPCSOLAT A DOMINÁNS TÁRSADALOM KÉPVISELŐIVEL ÉS INTÉZMÉNYEIVEL A roma droghasználókkal szemben alkalmazott rendőrségi bánásmód Az új drogtörvények hatása Európai uniós tagsági törekvések, kisebbségek és drogpolitika Tömegmédia-tájékoztatás és a drogok FEJEZET. A ROMA KÖZÖSSÉGBEN TAPASZTALHATÓ DROGPROBLÉMÁK: SZAKMAPOLITIKAI FEJLŐDÉS ÉS BEAVATKOZÁS Bevezetés Szakmaolitikai fejlődés Megvalósult beavatkozások

19 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 19 Elsődleges prevenció Alacsony küszöbű és ártalomcsökkentő beavatkozások Metadonkezelési programok Detoxikáció és rehabilitáció Új kezdeményezések Szempontok jövőbeli beavatkozások kidolgozásához Elsődleges prevenció Rekreációs tevékenységek Ártalomcsökkentő projektek Detoxikálás és rehabilitáció Metadonkezelés Közösségi részvétel Drogkezelések adaptálása a roma droghasználókhoz FEJEZET. A CEENIS-RÉGIÓ MADÁRTÁVLATBÓL: AZ INTERNETES KÉRDŐÍV EREDMÉNYEI Bevezetés Eredmények A droghasználat jellege Kockázati viselkedés A drogterjesztésben való részvétel Út a roma közösségekhez Következtetések FEJEZET. ÖSSZEFOGLALÁS, MEGBESZÉLÉS ÉS AJÁNLÁSOK Összefoglalás A CEENIS-régió madártávlatból: Az internetes kérdőív eredményei Roma közösségek droghasználatának mértéke és jellege Roma droghasználók HIV-kockázati viselkedésének mértéke és természete Roma drogszcénák Összehasonlító elemzés Drogok, függőség és széthullás Kapcsolat a többségi társadalom képviselőivel és intézményeivel Drogproblémák megoldása a roma közösségben Megbeszélés A droghasználat elterjedtsége A romák közötti (intravénás) droghasználat egészségbeli következményei A kezeléshez való hozzáférés A családra és közösségre tett hatás Emberi jogi következmények Ajánlások Közösségi Kutatócsoport felállítása Drogkezelési és HIV-prevenciós szolgáltatások létrehozása romák részére A Nyílt Társadalom Intézet szerepe IRODALOM

20 20 MAREL O DEL, KAS KAMEL, LE ROMES DUVAR A) MELLÉKLET. TÉRKÉPEK: MAGYARORSZÁG, CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA B) MELLÉKLET. A CEENIS-RÉGIÓBAN FELVETT INTERNETES FELMÉRÉS TÁBLÁZATAI C) MELLÉKLET. MÓDSZERTAN Az adatgyűjtés módszertana Az interjúk Kutatási kérdések Mintavétel A kutatás folyamata Az első szakasz interjúi Fordítók Terepmunka Adatelemzés További adatforrások A CEENIS-régió szakembereivel és kulcsinformátoraival felvett internetes kérdőív A kérdőív Mintavétel A kérdőívfelvétel menete Technikai problémák Egy koncepcionális probléma Elemzés D) MELLÉKLET. A ROMA KISEBBSÉG KÖZÉP-EURÓPÁBAN: A KIZSÁKMÁNYOLÁS, SZEGREGÁCIÓ ÉS ÜLDÖZTETÉS TÖRTÉNETE Bevezetés Jóindulatú kezdeti fogadtatás Általános félelmek, bizonytalanság és bűnbakkeresés Jobbágyság és asszimiláció A romák a két világháború közötti időszakban és a második világháború alatt 177 Magyarország Csehszlovákia Romák a kommunizmus alatt Magyarország Csehszlovákia Romák a posztkommunista időkben Magyarország Csehország és Szlovákia E) MELLÉKLET. LENGYELORSZÁG Bevezetés A droghasználat mértéke és jellege

21 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 21 A HIV-kockázati viselkedés mértéke és jellege Lengyelország miért nem? F) MELLÉKLET. AZ INTERJÚ TÉMÁI A TEREPMUNKA IDEJÉN FELVETT INTERJÚK KÉRDÉSEI G) MELLÉKLET. BEMUTATKOZÓ LEVELEK A Nyílt Társadalom Intézet ajánlólevele A DV8 bemutatkozó levele A SZERZŐK

22

23 A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ROMÁK DROGHASZNÁLATÁNAK ÉS HIV-FERTŐZÉS-KOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA 23 ÖSSZEFOGLALÓ Jelen tanulmány a közép- és kelet-európai roma kisebbség droghasználatáról szóló próbakutatás eredményeit mutatja be. A tanulmány szakemberekkel és kulcsinformátorokkal felvett mélyinterjúk és félig strukturált internetes kérdőívek eredményeit foglalja össze. A kérdőívek a régió egész területén elküldésre kerültek, beleértve a volt szovjet utódállamokat is, míg az interjúkat Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon vettük fel. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a kutatás eredményeit. Amennyiben a bevezető további olvasásra sarkallja az olvasót, a 8. fejezetben egy részletesebb összefoglalót, az eredmények megbeszélését és ajánlásokat talál. 1. A ROMA KÖZÖSSÉGEK DROGFOGYASZTÁSA NEM PUSZTÁN ELSZIGETELT HELYI JELENSÉG A régió több pontján a roma lakosság jelentős hányada intravénás droghasználó. Míg a régióban vizsgált városokban az intravénás droghasználat mértéke azonos, vagy jelentősen meghaladja a Nyugat-Európában és máshol ismert mértéket, az intravénás droghasználat jóval nagyobb (2 20-szoros) mértékben érinti a vizsgált városokban élő roma közösséget. A roma intravénás droghasználók között legelterjedtebb drog a heroin és a saját készítésű opiátok. 2. A HEROINHASZNÁLAT EGYRE NÉPSZERŰBB A ROMA FIATALOK KÖZÖTT. A politikai átalakulás előtt Csehszlovákiában és Magyarországon a romák droghasználata a túlzott alkoholfogyasztásra, gyógyszerek és oldószerek használatára korlátozódott. A politikai fordulat után a volt kommunista országokban is kezdtek elterjedni a nyugati drogok a roma és nem-roma lakosság körében egyaránt. A heroin az 1990-es évek első felében vált ismertté a csehországi, szlovákiai és a magyarországi roma lakosság körében. Pozsony tapasztalta meg először a nyugati típusú heroinepidémiát. Napjainkban a heroin egyre terjed a régióban. Korábban a roma fiatalok már kipróbálták a marihuánát és a különböző diszkódrogokat, például az amfetamint vagy az ecstasyt. A heroin és más drogok roma fogyasztóinak számát szinte lehetetlen megbecsülni, de egyes becslések számottevően magasabbra teszik a fiatal roma generáció érintettségét, mint a nem-romákét. A válaszadók szerint a roma fiatalok igen korán kezdenek dohányozni, drogot és

ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK

ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK ÚT A TÚLÉLÉSHEZ NYÍLT SZÍNI DROGHASZNÁLAT ÉS BELÖVŐSZOBÁK BUDAPESTEN AZ ÁRTALOMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK XIII. Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007

EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007 EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007 NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK XII. Sorozatszerkesztő: Demetrovics

Részletesebben

Európai. kábítószerjelentés

Európai. kábítószerjelentés HU Európai ISSN 2314-9140 kábítószerjelentés Tendenciák és fejlemények 2013 Európai kábítószerjelentés Tendenciák és fejlemények 2013 I Jogi nyilatkozat A Kábítószer és Kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontjának

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2008-as ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS,

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szent István Egyetem Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szarka Krisztina Gödöllő 2014 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008.

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008. Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle Magyarország Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick 2008. December GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD (Gazdasági

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben