Ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az Egek Urától. Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az Egek Urától. Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye"

Átírás

1 1 Ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az Egek Urától Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye Írtam én, Pogány István szabad időmben anyanyelvünk iránti buzgalomból, a Czakó Gábor úr által közzé tett eredeti gyűjteményt helyenként kibővítve, helyenként megkurtítva. Kurtítottam, elhagytam néhány igét, melyeket magam nem ismerek, és szaporítottam olyan módon, hogy az eredetiben talált gyököket egy általam közel teljesnek vélt igeirányító-gyűjteménnyel vetettem össze. Az így kapott igéket utalásszerűen igeirányító + gondolatjel közlöm. Vannak, lehetnek közöttük bőven olyanok, melyek még el sem hangzottak sehol, olyanok, melyek soha sem fognak elhangozni, mások éppen a nyájas Olvasó nyelvérzékének nem felelnek meg, s végül vannak olyanok, melyek szerénységem nyelvérzékét sértik ám kétségtelenül létező, ill. működő szavak lévén, be kellett vennem a gyűjteménybe. A címszavakat rendesen vastag betűvel írtam, kivéve azokat, melyek önállóan nem mozgást fejeznek ki, csakis igekötővel teszik azt. Ezeket dőlt betűvel jelöltem. A fentiek szerint előállt gyűjtemény db szót tartalmaz. Tekintettel nyelvünk rugalmasságára, használóinak ötletgazdagságára valamint e sorok írójának felületességére, bizonyos, hogy nyelvünk mozgásige-készlete ennél több. Hogy mennyivel? Ezt olvasóimra bízom, akinek van türelme és ideje, folytassa a munkát, jó egészséget kívánok hozzá! Andalog el- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- le- mögé- mellé- oda-szembe- szerte-tova- tovább- túl- utána- vissza- utána- végig- visszaaraszol alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- helyre- ide- ki- körül- körbeközé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- visszavégigaraszolgat alá- át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- ide- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- odará- széjjel- szerte-szét- tele- tova- túl- utána- végig- vissza- Áll alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- ide- ki- körül- közémeg- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembe- tovább- végig- visszaállít be- elé- eléje- elő- félre- hátra- haza- ide- meg- mögé- mellé- oda- szembeáramlik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- széttova- tovább- túl- után- vissza- végbe- végigárad el- ki- meg- széjjel- szerte- tova- túláradoz

2 2 el- keresztül- ki- körül- neki- széjjel- szerte- szét- tele- tova- túl- Baktat alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- rászembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszaballag alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- tönkreutána- végig- visszabandukol által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körülkörbe- le- mögé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszabarangol által- át- be- el- keresztül- körül- körbe- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- végig- visszabátorkodik alá- által- át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- túl- utána- végig- visszabattyog alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszabiceg alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembeszerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszabicereg alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le-3mögé- mellé- neki- odaössze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszabitangol át- be- belé- el- ide- ki- mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- túlbocsátkozik alá- át- be- el- elé- előre- fel- ki- közé- közre- le- mögé- mellé- utána- végigbóklászik alá- által- át- be- belé- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- széttova- tovább- túl- utána- végig- visszabolyong által- át- be- el- eléje-haza- keresztül- körül- körbe- neki- össze- szerte- tova- utána- végigborul alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ketté- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végigvisszabotladozik át- be- el- elé- elő -előre- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szerte- tova- utána- végig- vissza-

3 3 botorkál alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körbe- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tova- tovább- túlutána- végig- visszabucskázik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- kikörül- közbe- le- mögé- mellé- neki- oda- szét- tova- végigbuggyan alá- át- elő- előre- fel- följebb- keresztül- ki- neki- oda- telebújik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-idekeresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- utána- vissza- utána- végigbujdos át- be- el- keresztül- kibujdokol át- be- belé- el- elő- hátra- haza- hozzá-ide- keresztül- ki- körül- le- mögé- mellé- neki- odaössze- széjjel- szembe- szerte-szét- tova- tovább-túl- tönkre- újra- után- utána- vissza- végigbújik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- széjjel- szembe- szerte- tele- utána- végig- visszabujkál át- be- belé- benn- el- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körülközé- le- meg- mögé- oda- össze- rá- szerte- tova- utána- végig- visszabukdácsol alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mellé- oda- rá- szembe- szerte- tova- túl- utána- végigvisszabukfencezik alá- át- be- elé- eléje- elő- előre- fölé- följebb- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- le- mögémellé- neki- oda- utána- végig- visszabukik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- túl- visszabukkan alá- át- elé- eléje- elő- fel- ide- ki- közbebútoroz egybe- haza- külön- össze- visszabuzog elő-felbükken alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szét- vissza- Cammog alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-

4 4 caplat alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembeszerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszacibál át- be- belé- el- elé- eléje- elő- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- le- mögémellé- oda- tova- utána- végigcikázik át- be- el- elé- elő- előre- fölé- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- mögémellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszacihelődik át- elé- elő- előre- fel- följebb- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- mögé- mellé- rá- tova- tovább- utána- Csalinkázik át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszacsámborog alá- által- át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utána- végig- visszacsámpáz át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túlutána- végig- visszacsángál által- át- be- el- elé- elő- fel- félre- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közéneki- oda- össze- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utána- visszacsap át- be- belé- egybe- el- félre- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- neki- oda- össze- rászéjjel- szét- visszacsapat alá- belé- egybe- elé- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- le- mellé- nekioda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- tele- túl- végig- visszacsapkod alá- át- be- belé- elé- fel- fölé- hátra- hozzá- ide- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- melléoda- rá- széjjel- szerte- szét- túl- újra- utána- végig- visszacsapódik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- hátra- ide- ketté- kiközbe- közé- közre- külön- le- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- túl- utána- végigvisszacsapong ide- ki- körül- oda- szerte- tovacsászkál alá- be- el- elé- eléje- félre- följebb- hátra- ide- keresztül- körül- körbe- közé- mögé- oda- összeszéjjel- szerte- szét- tova- után- utánacsatangol

5 5 át- be- el- keresztül- körül- körbecsattog által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tovatovább- utána- végig- visszacsavarog által- át- be- el- keresztül- körbe- össze- szertecselez ki- körül- körbe-végigcselleng el- elé- félre- keresztül- körül- körbe- oda- össze- széjjel- szerte- szét- végigcserkész át- be- eléje- keresztül- körül- körbe- össze- széjjel- szerte- tovább- utána- végigcsobban alá- belé- elé- eléje- ide- közbe- közé- mögé- mellé- odacsoportosul át- egybe- körbe- mögé- mellé- oda- össze- újjá- újracsoszog alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- kikörül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tönkre- utánavégig- visszacsődül alá- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- hátra- haza- ide- ki- körbe- neki- oda- összecsöppen alá- belé- félre- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- közbe- közé- mellé- oda- rácsörög alá- át- be- el- elé- elő- előre- fel- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbeközé- mögé- mellé- oda- végig- visszacsörtet által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- szerte- széttova- tovább- utána- végig- visszacsúszik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- meg-mögémellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig-visszacsühög alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztülki- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza- Dobbant megdöcög alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- továbbtúl- utána- végig- vissza-

6 6 dönget át- belé- el- elé- fel- haza- keresztül- ki- körül- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végigvisszadől alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- lemögé- mellé- neki- oda- rá- utána- végig- visszadübög alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül-ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjelszembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszadülöngél alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- utána- végig- vissza- Előz megpályázik el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- le- melléoda- tova- tovább- utána- végig- visszaemelkedik át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- fel- felül- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- ki- közbe- közé- lemeg- mellé- oda- össze- rá- szembe- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszaered alá- át- el- előre- ki- meg- neki- oda- tova- újjá- utánaereszkedik alá- által- át- be- belé- egybe- elé- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- ki- közé- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- tova- tovább- újra- után- utána- végbe- végig- visszaérkezik be- el- elé- eléje- előre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- le- meg- mellé- oda- szembevisszaesik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjelszembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszaevez alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább- túl- utánavégig- visszaevickél alá- által- át- be- belé- el- elé- elő- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körülközé- le- mögé- mellé- oda- rá- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- Ér alá- által- át- be- el- elé- eléje- fel- fölé- följebb- haza- ide- keresztül- ki- körbe- le- mellé- odavégig- visszaérkezik be- el- elé- haza- helyre- ide- ki- le- meg- mögé- oda- vissza-

7 Fárad alá- által- át- be- elé- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbeközé- mögé- mellé- oda- tovább- utána- végig- visszafartat alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- körül- körbeközbe- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- szembe- szét- tova- tovább- túl- utánutána- végig- visszafarol alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- tovább- utána- végig- visszafarvizez fejlődik felfékez ide- ki- le- mögé- mellé- oda- túlfekszik alá- be- belé- el- elé- eléje- fel- félre- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztül- ki- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- végig- visszaférkőzik alá- által- át- be- belé- elé- eléje- előre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- kiközbe- közé- mögé- mellé- oda- visszafészkelődik alá- át- be- belé- elé- eléje- fel- följebb- hozzá- ide- közé- mögé- mellé- odaficánkol alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszafickándozik alá- be- belé- el- elé- elő- előre- félre- fölé- hátra- haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbeközé- külön- le-mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túlutána- végig- visszaflangál be- el- elé- eléje- elő- előre- fenn- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé- különmellé- neki- oda- szembefoglal el- visszafordul alá- által- be- el- elé- eléje- előre- félre- hátra- hozzá- ide- ki- körbe- le- meg- neki- oda- rászembe- tovább- utána- visszaforgolódik alá- által- be- elé- eléje- elő- előre- félre- fenn- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- keresztül- kikörül- körbe- közé- le- meg- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tova- továbbforog 7

8 8 alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- félre- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- rajta- szembe- tova- tovább- utána- végigvisszafurakszik alá- által- át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végigvisszafut alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjelszembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána- végig- visszafutamodik át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tovatovább- utána- visszafutkározik át- be- el- előre- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- nekioda- visszafutkorászik alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körülkörbe-közé- le- mögé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszafutkos alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjelszembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszafüstöl el- tova- végig- Gázol agyon- által- át- belé- el- keresztül- közé- le- meg- neki- össze- széjjel- szét- tova- utána-végiggördít alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászéjjel- szembe- tele- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszagördül alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebbhátra- haza- 2helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- megmögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- 4széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újraután- utána- végbe- végig- visszagrasszál keresztül- körül- körbe- közé- végiggurít alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végig- visszagurul alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza-

9 9 helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza- Gyalogol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszagyorsít be- belé- el- elé- fel- ide- keresztül- ki- meg- neki- tova- tovább- túl- utána- végig- visszagyorsul be- el- felgyűlik egybe- ide- körbe- mellé- oda- összegyülekezik belé- egybe- eléje- fel- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- külön- mögé- mellé- oda- összegyüszmékel körbe- mellé- neki- össze- szembe- szerte- tovább- Hág által- át- elé- eléje- fel- fölé- följebb- keresztül- neki- rá- tönkre- utána- végighalad alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- ide- keresztül- körül- közé- meg- mögé- mellé- neki- odará- széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszahajkurászik agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazaide-keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szertetova- utána- végig- visszahajrázik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztülki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- tova- tovább- újra- utána- végighajszol agyon- alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idehajt agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátrahaza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerteszét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- visszahagy el- lehalad által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körbe- közé- mögé- mellé- rá- rajta- szembe- tova- tovább- túl- végig- visszahancúrozik alá- át- be- belé- benn- elé- eléje- elő- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbeközé- mögé- mellé- össze- utána- végighánykolódik agyon- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- keresztül- közbe- közé- lemögé- mellé- neki- oda- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább-végig-

10 hányódik be- belé- egybe- el- elé- eléje- félre- följebb- ide- keresztül- körül- közé- külön- mellé- neki- odaössze- széjjel- szerte- széthármasugrik hasal alá- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- helyre- ide- keresztül- közé- le- meg- mögémellé- rá- végighasít át- el- elő- haza- ide- keresztül- közé- mellé- neki- szembe- tova- utána- végig- visszahatol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- odarajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- után- utána- végig- visszahátrál be- belé- el- elé- eléje- fel- félre- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- le- megmögé- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszaházal helyezkedik alá- át- be- belé- el- elé- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- közbe- közé- mögé- melléoda- szembe- visszahemzseg, hengerbucskázik hengeredik alá- alább- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjelszét- tova- tovább- utána- végig- visszahentereg alá- át- be- belé- benn- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- tönkre- utána- végig- visszahessen át- be- el- elé- eléje- elő- fel- fölé- ide- ki- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utánahull alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztülketté- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- tele- továbbtúl- utána- vissza- végighullámzik át- belé- elő- keresztül- körül- körbe- közé- oda- szembe- szerte- tova- végighuppan alá- be- belé- egybe- elé- eléje- előre- félre- fölé- följebb- 1hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembetúl- utána- végig- visszahord alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- melléoda- össze- rá- rajta- széjjel- szerte- tele- tovább- végig- visszahordoz 10

11 11 agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- eléje- elő- előre- fel- fenn- följebb- hátra- haza- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szertetovább- utána- végig- visszahoz át- be- el- elő- előre- fel- hátra- haza- ide- ki- le- meg- utána- végig- visszahőköl alá- be- el- eléje- félre-hátra- ide- ki- meg- mögé- oda- össze- széjjel- visszahömpölyög által- át- be- el- elé- eléje- előre- följebb- helyre- hozzá- ide- ki- közé- mögé- mellé- odaszembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszahull alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ketté- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tele- tovatovább- újra- utána- végig- visszahullajt alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- oda- össze- rá- széjjelszerte- szét- tele- túl- utána- végig- visszahullat alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- félre- ide- keresztül- ki- közé- le- mögé- mellé- oda- rászéjjel- szerte- szét- tele- túl- végighulldogál alá- át- be- belé- el- elé- eléje- ide- keresztül- ki- közé-külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rászéjjel- szerte-szét- tele- tovahuppan alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- közbe- közé- le- mögé-mellé- neki- oda- össze- rá- visszahurcol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembeszerte- szét- tova- tovább- utána- végig- visszahussan alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszahúz át- bele- el- elé- eléje- előre- félre- keresztül- tovahúzódik alá- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- közrekülön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szét- tele- tovább- túl- utánavégig- visszahúzódzkodik alá- át- be- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- körbe- közé- különle-meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- Igazodik

12 12 alá- át- be- egybe- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- közbeközé- mögé- mellé- oda- tovább- túl- utána- végig- visszaigyekszik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- mögémellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újjáújra- utána- végbe- végig- visszaillan át- el- elé- előimbolyog. alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tovatovább-túl- utána- végig- visszainal által- át- el- elő- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- közé- mellé- neki- odaszembe- tova- utána- végig- visszaindul be- el- elé- eléje- előre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- közé- le- meg- mögémellé- neki- oda- tova- tovább- újra- utána- visszaingázik iparkodik át- egybe- elé- eléje- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- utána- visszairamlik alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idekeresztül- körbe- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- tova- utána- végbe- visszairamodik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idekeresztül- körül- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- tova- tovább- utána- végig- visszaiszamlik alá- át- be- el- elé- fel- félre- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- le- meg- mögémellé- neki- oda- rajta- szembe- szerte- tova- utána- végigiszkol át- el- előre- félre- haza- helyre- keresztül- mögé- mellé- tova- utána- Ível alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- kiközbe- közé- mögé- mellé- oda- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- Jár alá- alább- által- át- be- belé- benn- el- elé- elő- előre- fel- félre- fenn- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- szembe- szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- visszajárdogál által- át- be- el- fenn- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- külön- oda- össze- tova- utánavissza-

13 13 jelenik megjön által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- meg- mögé- neki- oda- össze- rászembe- szét- tovább- utána- végig- visszajődögél át- be- el- elé- elő- fel- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- meg- szembetovább- újra- utána- végig- visszajövöget által- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- körbe- közbe- közé- le- meg- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szembe- tele- tovatovább- újra- utána- végig- visszajut alá- által- át- el- elé- eléje- előre- fölé- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- le- mögé- mellé- nekioda- rá- szembe- tovább- túl- utána- végig- vissza- Kacsázik alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tovatovább-utána- végig- visszakajtat által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- ide- keresztül- körül- körbeközé- meg- mögé- mellé- oda- össze- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakajtárkodik át- be- el- elé- eléje- elő- fel- följebb- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- szerte- tova- utána- végigkalandozik át- be- el- félre- hátra- keresztül- ki- körül- oda- össze- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- túlutána- végig- visszakalauzol át- be- el- elő- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- mögé- melléoda- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakalézol át- be- egybe- el- elé- eléje- elő-fel- félre- felül- fenn- fölé- hátra- helyre- ide- keresztül- kikörül- körbe- közé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tovább- utána- végig- visszakanyarodik alá- át- be- belé-el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- 2ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- 3oda- összerá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszakap el- elkapaszkodik fel- hátra- közé- mögé- mellé- oda- össze- rá- tovább- utána- visszakaptat át- be- belé- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- körbemögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-

14 karikázik által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszakászálódik alá- át- be- belé- benn- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- ki- közé- le- mögé- neki- oda- tovább- túl- utána- visszakavarog egybe- elé- eléje- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- lemögé- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szerte- tova- túl- utána- végig- visszakel által- át- kikecmereg alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tovább- utána- végigvisszakecskebucskázik át- el- fel- fölé- hátra- ide- ki- le- rá- utána- végigkelebólál alá- be- el- elé- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- lemögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tova- túl- utána- végig- visszakepeszt alá- által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- össze-rá- szembeszerte- tova- tovább- utána- végig- visszakerekedik elé- eléje- fel- helyre- ide- keresztül- körül- körbe- közé- neki- oda- tovakereng alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szertetova- tovább- túl- utána- végig- visszakeresztez kerget alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- lemeg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utánavégig- visszakergetőzik át- be- el- elé- eléje- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbeközbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tova- tovább- utána- végig- visszakerít át- bekering alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- melléneki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakeringőzik 14

15 alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- 1előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide-2 keresztül- ki- körül- körbe-közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- 3neki- odaössze- rá- szembe- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végbe- végig- visszakerül alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- helyre- hozzá- ide- ki- körül- közbe- közé- közre- lemeg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- szét- tovább- utána- végig- visszakerülget alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre-fel- félre- felül- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- ketté- ki- körül- körbe-közbe- közé- külön- le- meg- mögémellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakever által- át- el- elé- eléje- előre-hátra- haza- helyre- ide- keresztül- körbe- közbe- külön- odaszembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakeveredik alá- által- át- el- elé- eléje- előre- fölé- ide- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- össze- túlvégig- visszakevereg alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rászéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakézbesít félre- ide- ki- körbe- mellé- oda- tovább- újra- utánkígyózik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- széjjel- szertetova- tovább- utána- végbe- végig- visszakilincsel körül- körbe- össze- tovább- utána- végigkísér alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- tova- tovább- túlutána- végig- visszakóborol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakocog alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rárajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- utána- végig- visszakódorog alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- 2ki- körül- közé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- végig- visszakolbászol alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza- 15

16 kopik lekotródik el- hátra- haza- helyre- mögé- visszakóricál alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- oda- összerá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakorzózik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakoslat alá- be- belé- benn- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztülkörül- körbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tovatovább- utána- végig- visszakószál által- át- el- félre- keresztül- ki- körül- össze- széjjel- szerte- tova- tovább- utánaköt elkóvályog alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő-előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- újra- utána- végig- visszaköltözik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszaköröz alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakövet végig- visszaközeledik el-ideközelít alá- be- belé- el- eléje- hozzá- ide- meg- mögé- mellé- rajta- végigkujtorog belé- el- elé- eléje- előre- hátra- keresztül- körül- körbe- neki- össze- szerte- tova- tovább- utánakukkant át- be- haza- körül- meg- odakullog alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- idekeresztül- ki- körül- le- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakúszik 16

17 17 alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- továbbtúl- utána- végig- visszakutyagol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- el- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- összerá- rajta- szembe- szerte- tova- tovább-túl- tönkre- újra- utána- végbe- végig- vissza- Lábal át- be- el- elé- előre- fel- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- meg- mögémellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- utána- végig- visszalábatlankodik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- ide- keresztülketté-ki- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- széjjel- szembe- szerte-tova- tovább- túl- utánavégig- visszalassít elé- eléje- félre- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- le- meg- mögé- mellé- oda- tovább- végiglátogat át- be- el- fel- hátra- haza- ide- ki- meg- mögé- oda- végig- visszalebeg alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- összerá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszalécel lelejt át- be- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- közémögé- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszalendül alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- ki- körül- körbe- közé- külön- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjel- szembe- tovatovább- túl- újra- utána- végig- visszaleng alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- meg- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végigvisszalép agyon- alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé-közre- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- rá- rajta- szembe- tova- tovább- túl- után- utána- visszalépcsőzik alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé-mellé- neki- oda- össze- rá- rajtaszéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalépdel

18 alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- el- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászembe- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszalépeget alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjelszembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalépked alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembetova- tovább- túl- után- utána- végbe- végig- visszaléptet alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rászembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalézeng el- elé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- mögé- mellé- odaössze- széjjel- szerte- tova- utána- végig- visszalibben alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- körül- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utánavégig- visszalibbent alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- összeszéjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- túl- utána- végig- visszalebeg alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- oda- szerte- tova- tovább- túl- utána- visszavégiglódul át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjelszembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalófrál által- át- el- elé- eléje- elő- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közémögé- mellé- össze- rajta- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utána- végiglóg át- be- el- haza- ki- meglógároz el- ide- ki- oda- utánalohol alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána- végigvisszalopakodik 18

19 19 alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- 1elő- előre- fel- félbe- félre- fenn- föléföljebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- 3lemögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- utánavégbe- végig- visszalopódzik alá- által- át- be- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- mögé- mellé- oda- szembe- tovább- túl- utána- végigvisszalopódzkodik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- szembeszerte- szét- tova- tovább- utána- végig- visszalő kilovagol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögémellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végbevégig- visszalődörög alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalőgérez be- el- haza- ide- keresztüllökődik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszalötyög alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- föléföljebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- újjá- újra- utánavégbe- végig- vissza- Magasugrik masírozik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- kikörül- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszamászik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-idekeresztül- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembeszét- tova- tovább-túl- újra- utána- vissza- végigmászat agyon- alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre-fölé- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte-széttovább-túl- utána- vissza- végig-

20 20 mászkál alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- tönkre- utána- végbe- végigvisszamarad el- ki- lemegy alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembeszét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszamegyeget alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembeszerte- szét- tele- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszamendegél által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajtaszéjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább -újra- utána- végig- visszamenekül alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- végigvisszamenetel alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végigvisszamerészkedik alá- által,- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá-ide- ki- közbeközé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tova- tovább- túl- után- utána- végig- visszamerül alá- alább- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- fel- hátra- helyre- hozzá- közé- le- meg- melléoda- túl- újra- utána- végigmoccan át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- hátra- haza- helyre- ide- ketté- kiközbe- közé- külön- meg- mögé- neki- oda- rá- szembe- túl- utána- visszamocorog alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajtaszerte- szét- tova- tovább- újra- utána- végig- visszamozdul alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajtaszéjjel- szembe- szét- tova- tovább- újra- utána- végbe- végig- vissza- Néz

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

SZABÁLYZAT. A játék menete

SZABÁLYZAT. A játék menete SZABÁLYZAT 1. Egy játékidő 12 percből áll. Kivételt élvez az elődöntő és a döntő, ahol a játék addig tart, amíg valamelyik csapat nyer. 2. Minden esetben a bíró dönt a szabályok betartásának érvényességéről

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben

Ez 7,1-27 A vég ítélete

Ez 7,1-27 A vég ítélete Ez 7,1-27 A vég ítélete És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára! Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! A Caboo biztonságos használata Kérjük, használat előtt alaposan olvassa át az útmutatót, különös tekintettel a biztonságos hordozást szolgáló biztonsági

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

VERDES SÁNDOR (K)egyetlen élet, (K)egyetlen törvény

VERDES SÁNDOR (K)egyetlen élet, (K)egyetlen törvény VERDES SÁNDOR (K)egyetlen élet, (K)egyetlen törvény VERDES SÁNDOR Kegyetlen egyetlen ÉLET TÖRVÉNY Varázsszer az életbôl, az életre, az élethez ZÖLD-S STUDIO BUDAPEST 2008 TARTALOM AJÁNLÁS... 7 MIÉRT (IS)?...

Részletesebben

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Andrássy György* 1. Bevezetés Az állam és a magyar nyelv közötti kapcsolat kérdése nem ugyanúgy merül föl Magyarországon,

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak (Récsei Norbert) 1. Jézust halálra ítélik Olyan könnyen ítélkezzünk mások felett, olyan könnyû véleményt formálni valakirõl, anélkül, hogy különösebben törekedtem volna

Részletesebben

Tárgyas ragozás különböző személyű tárgyakkal

Tárgyas ragozás különböző személyű tárgyakkal Tárgyas ragozás különböző személyű tárgyakkal Colloquiumi dolgozat nagyságos Simonyi tanár úr Mondattan c. collegiumára Írta: Babits Mihály I. éves bölcsész Úgy hitték már-már, hogy a magyar nyelv tárgyas

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Úgy szerette Isten a világot

Úgy szerette Isten a világot Úgy szerette Isten a világot Karácsonyi misztériumjáték Szereplők Mihály, a fővezér (angyal) Gábriel, a hős (angyal) Fidél, a hűséges (angyal) Evangélika, az örömhírhozó (angyal) Zita, a fatal tanonc (angyal)

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

TARTOZÉKOK - - -=- - - A JÁTÉK CÉLJA - - - -=- - - -

TARTOZÉKOK - - -=- - - A JÁTÉK CÉLJA - - - -=- - - - Arkadia 2 4 játékos részére 10 99 éves Szerző: Rüdiger Dorn Illusztrátor: Michael Menzel, Walter Pepperle Design: DE Ravensburger, KniffDesign Fotók: Becker Studios Ravensburger Game Nr. 26 433 9 Magyarra

Részletesebben

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe.

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony

Részletesebben

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében Fülöp Zsolt Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Szeged fulop.zs32@freemail.hu A korszerű matematika oktatás egyik

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben