Ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az Egek Urától. Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az Egek Urától. Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye"

Átírás

1 1 Ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az Egek Urától Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye Írtam én, Pogány István szabad időmben anyanyelvünk iránti buzgalomból, a Czakó Gábor úr által közzé tett eredeti gyűjteményt helyenként kibővítve, helyenként megkurtítva. Kurtítottam, elhagytam néhány igét, melyeket magam nem ismerek, és szaporítottam olyan módon, hogy az eredetiben talált gyököket egy általam közel teljesnek vélt igeirányító-gyűjteménnyel vetettem össze. Az így kapott igéket utalásszerűen igeirányító + gondolatjel közlöm. Vannak, lehetnek közöttük bőven olyanok, melyek még el sem hangzottak sehol, olyanok, melyek soha sem fognak elhangozni, mások éppen a nyájas Olvasó nyelvérzékének nem felelnek meg, s végül vannak olyanok, melyek szerénységem nyelvérzékét sértik ám kétségtelenül létező, ill. működő szavak lévén, be kellett vennem a gyűjteménybe. A címszavakat rendesen vastag betűvel írtam, kivéve azokat, melyek önállóan nem mozgást fejeznek ki, csakis igekötővel teszik azt. Ezeket dőlt betűvel jelöltem. A fentiek szerint előállt gyűjtemény db szót tartalmaz. Tekintettel nyelvünk rugalmasságára, használóinak ötletgazdagságára valamint e sorok írójának felületességére, bizonyos, hogy nyelvünk mozgásige-készlete ennél több. Hogy mennyivel? Ezt olvasóimra bízom, akinek van türelme és ideje, folytassa a munkát, jó egészséget kívánok hozzá! Andalog el- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- le- mögé- mellé- oda-szembe- szerte-tova- tovább- túl- utána- vissza- utána- végig- visszaaraszol alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- helyre- ide- ki- körül- körbeközé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- visszavégigaraszolgat alá- át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- ide- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- odará- széjjel- szerte-szét- tele- tova- túl- utána- végig- vissza- Áll alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- ide- ki- körül- közémeg- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembe- tovább- végig- visszaállít be- elé- eléje- elő- félre- hátra- haza- ide- meg- mögé- mellé- oda- szembeáramlik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- széttova- tovább- túl- után- vissza- végbe- végigárad el- ki- meg- széjjel- szerte- tova- túláradoz

2 2 el- keresztül- ki- körül- neki- széjjel- szerte- szét- tele- tova- túl- Baktat alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- rászembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszaballag alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- tönkreutána- végig- visszabandukol által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körülkörbe- le- mögé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszabarangol által- át- be- el- keresztül- körül- körbe- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- végig- visszabátorkodik alá- által- át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- túl- utána- végig- visszabattyog alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszabiceg alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembeszerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszabicereg alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le-3mögé- mellé- neki- odaössze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszabitangol át- be- belé- el- ide- ki- mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- túlbocsátkozik alá- át- be- el- elé- előre- fel- ki- közé- közre- le- mögé- mellé- utána- végigbóklászik alá- által- át- be- belé- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- széttova- tovább- túl- utána- végig- visszabolyong által- át- be- el- eléje-haza- keresztül- körül- körbe- neki- össze- szerte- tova- utána- végigborul alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ketté- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végigvisszabotladozik át- be- el- elé- elő -előre- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szerte- tova- utána- végig- vissza-

3 3 botorkál alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körbe- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tova- tovább- túlutána- végig- visszabucskázik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- kikörül- közbe- le- mögé- mellé- neki- oda- szét- tova- végigbuggyan alá- át- elő- előre- fel- följebb- keresztül- ki- neki- oda- telebújik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-idekeresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- utána- vissza- utána- végigbujdos át- be- el- keresztül- kibujdokol át- be- belé- el- elő- hátra- haza- hozzá-ide- keresztül- ki- körül- le- mögé- mellé- neki- odaössze- széjjel- szembe- szerte-szét- tova- tovább-túl- tönkre- újra- után- utána- vissza- végigbújik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- széjjel- szembe- szerte- tele- utána- végig- visszabujkál át- be- belé- benn- el- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körülközé- le- meg- mögé- oda- össze- rá- szerte- tova- utána- végig- visszabukdácsol alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mellé- oda- rá- szembe- szerte- tova- túl- utána- végigvisszabukfencezik alá- át- be- elé- eléje- elő- előre- fölé- följebb- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- le- mögémellé- neki- oda- utána- végig- visszabukik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- túl- visszabukkan alá- át- elé- eléje- elő- fel- ide- ki- közbebútoroz egybe- haza- külön- össze- visszabuzog elő-felbükken alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szét- vissza- Cammog alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-

4 4 caplat alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembeszerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszacibál át- be- belé- el- elé- eléje- elő- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- le- mögémellé- oda- tova- utána- végigcikázik át- be- el- elé- elő- előre- fölé- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- mögémellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszacihelődik át- elé- elő- előre- fel- följebb- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- mögé- mellé- rá- tova- tovább- utána- Csalinkázik át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszacsámborog alá- által- át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utána- végig- visszacsámpáz át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túlutána- végig- visszacsángál által- át- be- el- elé- elő- fel- félre- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közéneki- oda- össze- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utána- visszacsap át- be- belé- egybe- el- félre- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- neki- oda- össze- rászéjjel- szét- visszacsapat alá- belé- egybe- elé- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- le- mellé- nekioda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- tele- túl- végig- visszacsapkod alá- át- be- belé- elé- fel- fölé- hátra- hozzá- ide- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- melléoda- rá- széjjel- szerte- szét- túl- újra- utána- végig- visszacsapódik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- hátra- ide- ketté- kiközbe- közé- közre- külön- le- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- túl- utána- végigvisszacsapong ide- ki- körül- oda- szerte- tovacsászkál alá- be- el- elé- eléje- félre- följebb- hátra- ide- keresztül- körül- körbe- közé- mögé- oda- összeszéjjel- szerte- szét- tova- után- utánacsatangol

5 5 át- be- el- keresztül- körül- körbecsattog által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tovatovább- utána- végig- visszacsavarog által- át- be- el- keresztül- körbe- össze- szertecselez ki- körül- körbe-végigcselleng el- elé- félre- keresztül- körül- körbe- oda- össze- széjjel- szerte- szét- végigcserkész át- be- eléje- keresztül- körül- körbe- össze- széjjel- szerte- tovább- utána- végigcsobban alá- belé- elé- eléje- ide- közbe- közé- mögé- mellé- odacsoportosul át- egybe- körbe- mögé- mellé- oda- össze- újjá- újracsoszog alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- kikörül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tönkre- utánavégig- visszacsődül alá- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- hátra- haza- ide- ki- körbe- neki- oda- összecsöppen alá- belé- félre- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- közbe- közé- mellé- oda- rácsörög alá- át- be- el- elé- elő- előre- fel- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbeközé- mögé- mellé- oda- végig- visszacsörtet által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- szerte- széttova- tovább- utána- végig- visszacsúszik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- meg-mögémellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig-visszacsühög alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztülki- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza- Dobbant megdöcög alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- továbbtúl- utána- végig- vissza-

6 6 dönget át- belé- el- elé- fel- haza- keresztül- ki- körül- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végigvisszadől alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- lemögé- mellé- neki- oda- rá- utána- végig- visszadübög alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül-ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjelszembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszadülöngél alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- utána- végig- vissza- Előz megpályázik el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- le- melléoda- tova- tovább- utána- végig- visszaemelkedik át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- fel- felül- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- ki- közbe- közé- lemeg- mellé- oda- össze- rá- szembe- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszaered alá- át- el- előre- ki- meg- neki- oda- tova- újjá- utánaereszkedik alá- által- át- be- belé- egybe- elé- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- ki- közé- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- tova- tovább- újra- után- utána- végbe- végig- visszaérkezik be- el- elé- eléje- előre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- le- meg- mellé- oda- szembevisszaesik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjelszembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszaevez alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább- túl- utánavégig- visszaevickél alá- által- át- be- belé- el- elé- elő- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körülközé- le- mögé- mellé- oda- rá- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- Ér alá- által- át- be- el- elé- eléje- fel- fölé- följebb- haza- ide- keresztül- ki- körbe- le- mellé- odavégig- visszaérkezik be- el- elé- haza- helyre- ide- ki- le- meg- mögé- oda- vissza-

7 Fárad alá- által- át- be- elé- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbeközé- mögé- mellé- oda- tovább- utána- végig- visszafartat alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- körül- körbeközbe- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- szembe- szét- tova- tovább- túl- utánutána- végig- visszafarol alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- tovább- utána- végig- visszafarvizez fejlődik felfékez ide- ki- le- mögé- mellé- oda- túlfekszik alá- be- belé- el- elé- eléje- fel- félre- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztül- ki- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- végig- visszaférkőzik alá- által- át- be- belé- elé- eléje- előre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- kiközbe- közé- mögé- mellé- oda- visszafészkelődik alá- át- be- belé- elé- eléje- fel- följebb- hozzá- ide- közé- mögé- mellé- odaficánkol alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszafickándozik alá- be- belé- el- elé- elő- előre- félre- fölé- hátra- haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbeközé- külön- le-mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túlutána- végig- visszaflangál be- el- elé- eléje- elő- előre- fenn- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé- különmellé- neki- oda- szembefoglal el- visszafordul alá- által- be- el- elé- eléje- előre- félre- hátra- hozzá- ide- ki- körbe- le- meg- neki- oda- rászembe- tovább- utána- visszaforgolódik alá- által- be- elé- eléje- elő- előre- félre- fenn- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- keresztül- kikörül- körbe- közé- le- meg- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tova- továbbforog 7

8 8 alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- félre- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- rajta- szembe- tova- tovább- utána- végigvisszafurakszik alá- által- át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végigvisszafut alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjelszembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána- végig- visszafutamodik át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tovatovább- utána- visszafutkározik át- be- el- előre- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- nekioda- visszafutkorászik alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körülkörbe-közé- le- mögé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszafutkos alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjelszembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszafüstöl el- tova- végig- Gázol agyon- által- át- belé- el- keresztül- közé- le- meg- neki- össze- széjjel- szét- tova- utána-végiggördít alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászéjjel- szembe- tele- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszagördül alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebbhátra- haza- 2helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- megmögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- 4széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újraután- utána- végbe- végig- visszagrasszál keresztül- körül- körbe- közé- végiggurít alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végig- visszagurul alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza-

9 9 helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza- Gyalogol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszagyorsít be- belé- el- elé- fel- ide- keresztül- ki- meg- neki- tova- tovább- túl- utána- végig- visszagyorsul be- el- felgyűlik egybe- ide- körbe- mellé- oda- összegyülekezik belé- egybe- eléje- fel- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- külön- mögé- mellé- oda- összegyüszmékel körbe- mellé- neki- össze- szembe- szerte- tovább- Hág által- át- elé- eléje- fel- fölé- följebb- keresztül- neki- rá- tönkre- utána- végighalad alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- ide- keresztül- körül- közé- meg- mögé- mellé- neki- odará- széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszahajkurászik agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazaide-keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szertetova- utána- végig- visszahajrázik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztülki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- tova- tovább- újra- utána- végighajszol agyon- alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idehajt agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátrahaza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerteszét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- visszahagy el- lehalad által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körbe- közé- mögé- mellé- rá- rajta- szembe- tova- tovább- túl- végig- visszahancúrozik alá- át- be- belé- benn- elé- eléje- elő- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbeközé- mögé- mellé- össze- utána- végighánykolódik agyon- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- keresztül- közbe- közé- lemögé- mellé- neki- oda- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább-végig-

10 hányódik be- belé- egybe- el- elé- eléje- félre- följebb- ide- keresztül- körül- közé- külön- mellé- neki- odaössze- széjjel- szerte- széthármasugrik hasal alá- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- helyre- ide- keresztül- közé- le- meg- mögémellé- rá- végighasít át- el- elő- haza- ide- keresztül- közé- mellé- neki- szembe- tova- utána- végig- visszahatol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- odarajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- után- utána- végig- visszahátrál be- belé- el- elé- eléje- fel- félre- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- le- megmögé- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszaházal helyezkedik alá- át- be- belé- el- elé- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- közbe- közé- mögé- melléoda- szembe- visszahemzseg, hengerbucskázik hengeredik alá- alább- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjelszét- tova- tovább- utána- végig- visszahentereg alá- át- be- belé- benn- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- tönkre- utána- végig- visszahessen át- be- el- elé- eléje- elő- fel- fölé- ide- ki- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utánahull alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztülketté- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- tele- továbbtúl- utána- vissza- végighullámzik át- belé- elő- keresztül- körül- körbe- közé- oda- szembe- szerte- tova- végighuppan alá- be- belé- egybe- elé- eléje- előre- félre- fölé- följebb- 1hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembetúl- utána- végig- visszahord alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- melléoda- össze- rá- rajta- széjjel- szerte- tele- tovább- végig- visszahordoz 10

11 11 agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- eléje- elő- előre- fel- fenn- följebb- hátra- haza- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szertetovább- utána- végig- visszahoz át- be- el- elő- előre- fel- hátra- haza- ide- ki- le- meg- utána- végig- visszahőköl alá- be- el- eléje- félre-hátra- ide- ki- meg- mögé- oda- össze- széjjel- visszahömpölyög által- át- be- el- elé- eléje- előre- följebb- helyre- hozzá- ide- ki- közé- mögé- mellé- odaszembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszahull alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ketté- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tele- tovatovább- újra- utána- végig- visszahullajt alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- oda- össze- rá- széjjelszerte- szét- tele- túl- utána- végig- visszahullat alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- félre- ide- keresztül- ki- közé- le- mögé- mellé- oda- rászéjjel- szerte- szét- tele- túl- végighulldogál alá- át- be- belé- el- elé- eléje- ide- keresztül- ki- közé-külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rászéjjel- szerte-szét- tele- tovahuppan alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- közbe- közé- le- mögé-mellé- neki- oda- össze- rá- visszahurcol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembeszerte- szét- tova- tovább- utána- végig- visszahussan alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszahúz át- bele- el- elé- eléje- előre- félre- keresztül- tovahúzódik alá- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- közrekülön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szét- tele- tovább- túl- utánavégig- visszahúzódzkodik alá- át- be- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- körbe- közé- különle-meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- Igazodik

12 12 alá- át- be- egybe- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- közbeközé- mögé- mellé- oda- tovább- túl- utána- végig- visszaigyekszik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- mögémellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újjáújra- utána- végbe- végig- visszaillan át- el- elé- előimbolyog. alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tovatovább-túl- utána- végig- visszainal által- át- el- elő- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- közé- mellé- neki- odaszembe- tova- utána- végig- visszaindul be- el- elé- eléje- előre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- közé- le- meg- mögémellé- neki- oda- tova- tovább- újra- utána- visszaingázik iparkodik át- egybe- elé- eléje- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- utána- visszairamlik alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idekeresztül- körbe- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- tova- utána- végbe- visszairamodik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idekeresztül- körül- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- tova- tovább- utána- végig- visszaiszamlik alá- át- be- el- elé- fel- félre- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- le- meg- mögémellé- neki- oda- rajta- szembe- szerte- tova- utána- végigiszkol át- el- előre- félre- haza- helyre- keresztül- mögé- mellé- tova- utána- Ível alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- kiközbe- közé- mögé- mellé- oda- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- Jár alá- alább- által- át- be- belé- benn- el- elé- elő- előre- fel- félre- fenn- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- szembe- szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- visszajárdogál által- át- be- el- fenn- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- külön- oda- össze- tova- utánavissza-

13 13 jelenik megjön által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- meg- mögé- neki- oda- össze- rászembe- szét- tovább- utána- végig- visszajődögél át- be- el- elé- elő- fel- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- meg- szembetovább- újra- utána- végig- visszajövöget által- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- körbe- közbe- közé- le- meg- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szembe- tele- tovatovább- újra- utána- végig- visszajut alá- által- át- el- elé- eléje- előre- fölé- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- le- mögé- mellé- nekioda- rá- szembe- tovább- túl- utána- végig- vissza- Kacsázik alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tovatovább-utána- végig- visszakajtat által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- ide- keresztül- körül- körbeközé- meg- mögé- mellé- oda- össze- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakajtárkodik át- be- el- elé- eléje- elő- fel- följebb- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- szerte- tova- utána- végigkalandozik át- be- el- félre- hátra- keresztül- ki- körül- oda- össze- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- túlutána- végig- visszakalauzol át- be- el- elő- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- mögé- melléoda- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakalézol át- be- egybe- el- elé- eléje- elő-fel- félre- felül- fenn- fölé- hátra- helyre- ide- keresztül- kikörül- körbe- közé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tovább- utána- végig- visszakanyarodik alá- át- be- belé-el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- 2ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- 3oda- összerá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszakap el- elkapaszkodik fel- hátra- közé- mögé- mellé- oda- össze- rá- tovább- utána- visszakaptat át- be- belé- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- körbemögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-

14 karikázik által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszakászálódik alá- át- be- belé- benn- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- ki- közé- le- mögé- neki- oda- tovább- túl- utána- visszakavarog egybe- elé- eléje- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- lemögé- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szerte- tova- túl- utána- végig- visszakel által- át- kikecmereg alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tovább- utána- végigvisszakecskebucskázik át- el- fel- fölé- hátra- ide- ki- le- rá- utána- végigkelebólál alá- be- el- elé- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- lemögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tova- túl- utána- végig- visszakepeszt alá- által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- össze-rá- szembeszerte- tova- tovább- utána- végig- visszakerekedik elé- eléje- fel- helyre- ide- keresztül- körül- körbe- közé- neki- oda- tovakereng alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szertetova- tovább- túl- utána- végig- visszakeresztez kerget alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- lemeg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utánavégig- visszakergetőzik át- be- el- elé- eléje- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbeközbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tova- tovább- utána- végig- visszakerít át- bekering alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- melléneki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakeringőzik 14

15 alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- 1előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide-2 keresztül- ki- körül- körbe-közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- 3neki- odaössze- rá- szembe- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végbe- végig- visszakerül alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- helyre- hozzá- ide- ki- körül- közbe- közé- közre- lemeg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- szét- tovább- utána- végig- visszakerülget alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre-fel- félre- felül- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- ketté- ki- körül- körbe-közbe- közé- külön- le- meg- mögémellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakever által- át- el- elé- eléje- előre-hátra- haza- helyre- ide- keresztül- körbe- közbe- külön- odaszembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakeveredik alá- által- át- el- elé- eléje- előre- fölé- ide- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- össze- túlvégig- visszakevereg alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rászéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakézbesít félre- ide- ki- körbe- mellé- oda- tovább- újra- utánkígyózik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- széjjel- szertetova- tovább- utána- végbe- végig- visszakilincsel körül- körbe- össze- tovább- utána- végigkísér alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- tova- tovább- túlutána- végig- visszakóborol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakocog alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rárajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- utána- végig- visszakódorog alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- 2ki- körül- közé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- végig- visszakolbászol alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza- 15

16 kopik lekotródik el- hátra- haza- helyre- mögé- visszakóricál alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- oda- összerá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakorzózik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakoslat alá- be- belé- benn- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztülkörül- körbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tovatovább- utána- végig- visszakószál által- át- el- félre- keresztül- ki- körül- össze- széjjel- szerte- tova- tovább- utánaköt elkóvályog alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő-előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- újra- utána- végig- visszaköltözik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszaköröz alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakövet végig- visszaközeledik el-ideközelít alá- be- belé- el- eléje- hozzá- ide- meg- mögé- mellé- rajta- végigkujtorog belé- el- elé- eléje- előre- hátra- keresztül- körül- körbe- neki- össze- szerte- tova- tovább- utánakukkant át- be- haza- körül- meg- odakullog alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- idekeresztül- ki- körül- le- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakúszik 16

17 17 alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- továbbtúl- utána- végig- visszakutyagol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- el- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- összerá- rajta- szembe- szerte- tova- tovább-túl- tönkre- újra- utána- végbe- végig- vissza- Lábal át- be- el- elé- előre- fel- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- meg- mögémellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- utána- végig- visszalábatlankodik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- ide- keresztülketté-ki- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- széjjel- szembe- szerte-tova- tovább- túl- utánavégig- visszalassít elé- eléje- félre- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- le- meg- mögé- mellé- oda- tovább- végiglátogat át- be- el- fel- hátra- haza- ide- ki- meg- mögé- oda- végig- visszalebeg alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- összerá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszalécel lelejt át- be- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- közémögé- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszalendül alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- ki- körül- körbe- közé- külön- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjel- szembe- tovatovább- túl- újra- utána- végig- visszaleng alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- meg- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végigvisszalép agyon- alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé-közre- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- rá- rajta- szembe- tova- tovább- túl- után- utána- visszalépcsőzik alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé-mellé- neki- oda- össze- rá- rajtaszéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalépdel

18 alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- el- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászembe- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszalépeget alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjelszembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalépked alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembetova- tovább- túl- után- utána- végbe- végig- visszaléptet alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rászembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalézeng el- elé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- mögé- mellé- odaössze- széjjel- szerte- tova- utána- végig- visszalibben alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- körül- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utánavégig- visszalibbent alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- összeszéjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- túl- utána- végig- visszalebeg alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- oda- szerte- tova- tovább- túl- utána- visszavégiglódul át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjelszembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalófrál által- át- el- elé- eléje- elő- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közémögé- mellé- össze- rajta- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utána- végiglóg át- be- el- haza- ki- meglógároz el- ide- ki- oda- utánalohol alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána- végigvisszalopakodik 18

19 19 alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- 1elő- előre- fel- félbe- félre- fenn- föléföljebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- 3lemögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- utánavégbe- végig- visszalopódzik alá- által- át- be- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- mögé- mellé- oda- szembe- tovább- túl- utána- végigvisszalopódzkodik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- szembeszerte- szét- tova- tovább- utána- végig- visszalő kilovagol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögémellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végbevégig- visszalődörög alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalőgérez be- el- haza- ide- keresztüllökődik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszalötyög alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- föléföljebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- újjá- újra- utánavégbe- végig- vissza- Magasugrik masírozik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- kikörül- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszamászik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-idekeresztül- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembeszét- tova- tovább-túl- újra- utána- vissza- végigmászat agyon- alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre-fölé- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte-széttovább-túl- utána- vissza- végig-

20 20 mászkál alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- tönkre- utána- végbe- végigvisszamarad el- ki- lemegy alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembeszét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszamegyeget alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembeszerte- szét- tele- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszamendegél által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajtaszéjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább -újra- utána- végig- visszamenekül alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- végigvisszamenetel alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végigvisszamerészkedik alá- által,- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá-ide- ki- közbeközé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tova- tovább- túl- után- utána- végig- visszamerül alá- alább- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- fel- hátra- helyre- hozzá- közé- le- meg- melléoda- túl- újra- utána- végigmoccan át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- hátra- haza- helyre- ide- ketté- kiközbe- közé- külön- meg- mögé- neki- oda- rá- szembe- túl- utána- visszamocorog alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajtaszerte- szét- tova- tovább- újra- utána- végig- visszamozdul alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajtaszéjjel- szembe- szét- tova- tovább- újra- utána- végbe- végig- vissza- Néz

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok Készítette: Gyányi Ibolya Játék a betűkkel Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt! (Egy szónál több helyes megoldás is lehet) alak érc akó raj lég per alma mez töm erény 2010.07.04.

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

SZABÁLYZAT. A játék menete

SZABÁLYZAT. A játék menete SZABÁLYZAT 1. Egy játékidő 12 percből áll. Kivételt élvez az elődöntő és a döntő, ahol a játék addig tart, amíg valamelyik csapat nyer. 2. Minden esetben a bíró dönt a szabályok betartásának érvényességéről

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

35/2003.(VIII. 28.) Makó ör. Makó város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésnek a használatáról 1. I. fejezet A VÁROSI CÍMER

35/2003.(VIII. 28.) Makó ör. Makó város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésnek a használatáról 1. I. fejezet A VÁROSI CÍMER 35/2003.(VIII. 28.) Makó ör. Makó város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésnek a használatáról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

7. osztályos tanuló. gondosan kidolgozott, hibátlan írásával, harmonikus soraival, arányos, formás betűivel

7. osztályos tanuló. gondosan kidolgozott, hibátlan írásával, harmonikus soraival, arányos, formás betűivel Betűk, szavak, sorok és lehet az bármi, regény, levél vagy vers, ha rátalálsz, rád tud találni. Elrepül az idő, míg peregnek a mondatok, beleolvadsz... mint én is, ha olvasok. Sodor és magával ragad...

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit!

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! 1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! A folyamat első lépésének fő funkciói: 1. Bemutatni az önkéntes projektet / tevékenységet végiggondolva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS Az 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére 11. napirendi pont Tárgy: Zártkörű alaptőke-emelés elhatározása és ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás (II.1.

Részletesebben

Büky Béla: AZ ANYANYELVI KÉPESSÉGEK FEJLETTSÉGE ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ÉLETKORONKÉNT

Büky Béla: AZ ANYANYELVI KÉPESSÉGEK FEJLETTSÉGE ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ÉLETKORONKÉNT Büky Bla: AZ ANYANYELVI KÉPESSÉGEK FEJLETTSÉGE ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ÉLETKORONKÉNT Í Ú Ő Ú Í Á Ó Ö Ó Í Í Ú Ő Í ú Ö Ó É É Ő Ú ú Ú Ó ö Í Ú Í Ú Ü Ó Í Í Ó Ö Á Í Á Í Í ú Ó Í Í ú Á Á Í Ő Ü Ó Í Á

Részletesebben

A Eötvös Loránd-emlékérem. B Eötvös Loránd Emlékérem. C Eötvös Loránd emlékérem. A Gellért fürdő. B Gellért-fürdő. C Gellért Fürdő. A ELTÉ-s.

A Eötvös Loránd-emlékérem. B Eötvös Loránd Emlékérem. C Eötvös Loránd emlékérem. A Gellért fürdő. B Gellért-fürdő. C Gellért Fürdő. A ELTÉ-s. Egyetemi anyanyelvi napok 1 Melyik a helyes? 2014. március 21. A Eötvös Loránd-emlékérem B Eötvös Loránd Emlékérem C Eötvös Loránd emlékérem márc. 6-21:38 2 Melyik a helyes? A Törökbálint nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév 1. FELADATLAP 7-8. osztályosoknak BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. október 26. ELÉRHETŐ PONTOK SZÁMA: 95 pont ELÉRT PONTOK: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Czakó Gábor MI MINDENT TUD A MAGYAR NYELV?

Czakó Gábor MI MINDENT TUD A MAGYAR NYELV? OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l'altrove Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/ - http://www.testvermuzsak.gportal.hu

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

CSODÁLATOS TÖRTÉNET Gárdonyi Géza

CSODÁLATOS TÖRTÉNET Gárdonyi Géza CSODÁLATOS TÖRTÉNET Gárdonyi Géza Volt egy téglaszínű, selyemszőrű kutyánk. Zordon volt a neve. Ha kétlábra állott, kényelmesen rányalhatott az orcámra. Az igaz, hogy én alig voltam akkor nyolc éves, és

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

MUNKALAP: KÖNYVESPOLC ÉS MOSDÓHELYISÉG

MUNKALAP: KÖNYVESPOLC ÉS MOSDÓHELYISÉG MUNKALAP: KÖNYVESPOLC ÉS MOSDÓHELYISÉG A hátsó traktus NEVEK:. Keresztmetszet [] Vess egy pillantást a keresztmetszetre. Jelöld meg a könyvespolcot egy nyíllal, majd a mosdóhelyiséget is.. Nézd meg a makettet

Részletesebben

Majtényi Erik: Mókus

Majtényi Erik: Mókus Majtényi Erik: Mókus Mókus úrfi a télre készül, odút szemel ki menedékül. Mogyorót, diót hord halomra, telik, telik a téli kamra. Maholnap szél fúj, havazik, majd csak kihúzza tavaszig. A MÓKUS TANÖSVÉNY

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

Műtét utáni gyakorlatok

Műtét utáni gyakorlatok Műtét utáni gyakorlatok 1. Korai, műtét utáni fekvőgyakorlatok Ezek a gyakorlatok igen fontosak a lábak keringési rendszerének beindítása és a vérrög kialakulásának elkerülése céljából. Emellett segíti

Részletesebben

Várkonyi Zoltán Alapítvány. a Színház- és Filmművészeti Főiskoláért ALAPÍTÓ OKIRATA

Várkonyi Zoltán Alapítvány. a Színház- és Filmművészeti Főiskoláért ALAPÍTÓ OKIRATA Várkonyi Zoltán Alapítvány a Színház- és Filmművészeti Főiskoláért ALAPÍTÓ OKIRATA A 2006. október 30. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosított részek vastag,

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Készülék beállítás. Tisztelt Ügyfelünk!

Készülék beállítás. Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Ügyfelünk! A szolgáltatások használatához szükséges beállítások a gyártás során tárolásra kerültek a készülékben. Az alábbi útmutató segítségére lehet, ha az előre beállított alkalmazások működésében

Részletesebben

Miért küszködne állandóan angol szódolgozatok javításával, ha másképpen és ráadásul hatékonyabban is ösztönözheti szótanulásra diákjait?

Miért küszködne állandóan angol szódolgozatok javításával, ha másképpen és ráadásul hatékonyabban is ösztönözheti szótanulásra diákjait? Miért küszködne állandóan angol szódolgozatok javításával, ha másképpen és ráadásul hatékonyabban is ösztönözheti szótanulásra diákjait? Mint minden angol nyelvtanárnak, biztosan az Ön célja is az, hogy

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

LENGYEL Kisebbségi Önkormányzata

LENGYEL Kisebbségi Önkormányzata R/7.a.sz. melléklet LENGYEL Önkorm.-i támogatás 6.675 Bevételek összesen: 6.675 Személyi juttatások 3.335 Munkaadókat terhelı járulékok 900 Dologi kiadások 1.700 Egyéb folyó kiadások ÁHT-n belüli támogatás

Részletesebben

DogsWorld nevelde telepítése és beállítása

DogsWorld nevelde telepítése és beállítása DogsWorld nevelde telepítése és beállítása Kérdés vagy probléma esetén: dogsworld@uw.hu 1 Tartalomjegyzék DogsWorld nevelde telepítése és beállítása... 1 1. Az UW tárhelyen regisztráció... 3 2. Az UW beállítása...

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

XIII. BÖRZSÖNY VÁNDORTÚRA

XIII. BÖRZSÖNY VÁNDORTÚRA Rajtszám: Név:.. Rajt:. BÖRSÖNY AKCIÓCSOORT XIII. BÖRSÖNY VÁNDORTÚRA Cél:.. Nagy-Kőszikla-hegy (4 km) 7:3 11: Szokolya-Riezner (1,1 km) 8:3 12:45 app-hegyi kilátó (13 km) 9: 13:3 Deszkametsző-völgy (16,2

Részletesebben

Meghívó. A perfekcionizmusról

Meghívó. A perfekcionizmusról BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012. október 16. Meghívó Szeretettel hívlak és várlak skype közösségi alkalmunkra Részletek: itt A perfekcionizmusról A hívő ember útja? A perfekcionizmusról szólt néhány írás az elmúlt

Részletesebben

Tárgyas ragozás különböző személyű tárgyakkal

Tárgyas ragozás különböző személyű tárgyakkal Tárgyas ragozás különböző személyű tárgyakkal Colloquiumi dolgozat nagyságos Simonyi tanár úr Mondattan c. collegiumára Írta: Babits Mihály I. éves bölcsész Úgy hitték már-már, hogy a magyar nyelv tárgyas

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

Gyermek játékmozdony értékelemzése Készítette: Szántó Enikő

Gyermek játékmozdony értékelemzése Készítette: Szántó Enikő Minőségügyi Szakmérnök/Szakember képzés Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi- és Gyártástechnológiai Intézet Piachelyes termékfejlesztés Házi feladat Gyermek

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

LINEÁRIS VEKTORTÉR. Kiegészítő anyag. (Bércesné Novák Ágnes előadása) Vektorok függetlensége, függősége

LINEÁRIS VEKTORTÉR. Kiegészítő anyag. (Bércesné Novák Ágnes előadása) Vektorok függetlensége, függősége LINEÁRIS VEKTORTÉR Kiegészítő anyag (Bércesné Noák Ágnes előadása) Vektorok függetlensége, függősége Vektortér V 0 Halmaz T test : + ; + ; Abel csoport V elemeit ektoroknak neezzük. Abel - csoport Abel

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS --------------------------

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- Johannes Vermeer: Krisztus Mária és Márta házában 1 BETÁNIAI LÁNY Van a ház körül munka

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

SZKA_210_38. Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán)

SZKA_210_38. Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán) SZKA_210_38 Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán) TANULÓI MENNYIBE KERÜL A BECSÜLET? (AZ ÉRTÉKEK PIACÁN) 10. ÉVFOLYAM 437 38/1 ILYEN VAGYOK EGYÉNI FELADATLAP 438 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Ajánlott

Részletesebben

Reguláris kifejezések 1.

Reguláris kifejezések 1. Reguláris kifejezések 1. A nyelvtechnológia eszközei és nyersanyagai 1. gyakorlat A beadandó feladatok be vannak keretezve! 1.1. Miért hívják reguláris kifejezésnek? (!) Az elméleti és a gyakorlati reguláris

Részletesebben

AZ ÚJ HYUNDAI KM KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI GARANCIA ORSZÁGÚTI SEGÉLYSZOLGÁLAT DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS

AZ ÚJ HYUNDAI KM KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI GARANCIA ORSZÁGÚTI SEGÉLYSZOLGÁLAT DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS AZ ÚJ HYUNDAI KM KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI GARANCIA ORSZÁGÚTI SEGÉLYSZOLGÁLAT DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS Egy autó. Számtalan lehetőség. Hatással lesz Önre! Az új generációs Hyundai i20 megérkezett. Egy autó, amely

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Iskolánk a 2009/2010-es tanévtől kezdődően vezette be a kompetenciaalapú oktatást a TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat keretében. A pályázat egyik kötelezően megvalósítandó

Részletesebben

Hálózati elemzések az üzleti életben. Kovács Gyula Sixtep Kft.

Hálózati elemzések az üzleti életben. Kovács Gyula Sixtep Kft. Hálózati elemzések az üzleti életben Kovács Gyula Sixtep Kft. Hálózat kutatás rövid ismertetése Königsbergi hidak problémája Háttér: A probléma története, hogy a poroszországi Königsberg (most Kalinyingrád,

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése ÁNYK53 Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése Az ÁNYK53 egy keretprogram, ami a személyi jövedelemadó bevallás (SZJA,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. január 23.

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. január 23. Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. január 23. dinoszauruszok királya nem vágtázott Élet és tudomány, 2002/12. (BBC News) félelmetes yrannosaurus rex látókörébe került zsákmányállatoknak jó

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Polietilntermkek az NMC-Iol Komplc.ttvlasztkf(jtsi rndszerekhez ő Ü ó ó ő ó ó ő Ü ő Ü ő Ü ő ó ó ó Ö ó ő ő Ü Ü ó ü ó ó ó ó ó Ü ő ő Ű ő ő ó ő ó ó ó ó ő ő ó ő PE termkek az NMc.től speciiiscira cll-maflex@

Részletesebben

Rejtvények 2014. Januári feladvány. Februári feladvány. /A megfejtések a feladványok után találhatóak/

Rejtvények 2014. Januári feladvány. Februári feladvány. /A megfejtések a feladványok után találhatóak/ Rejtvények 2014 /A megfejtések a feladványok után találhatóak/ Januári feladvány Februári feladvány Márciusi feladvány Áprilisi feladvány Májusi feladvány Júniusi feladvány Júliusi feladvány Augusztusi

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

A TDI és elterelés jelentési rendszer. Működése, informatikai háttere

A TDI és elterelés jelentési rendszer. Működése, informatikai háttere A TDI és elterelés jelentési rendszer Működése, informatikai háttere Bevezetés OAI és EüM szakmai koordinációs feladatok az addiktológiai betegeket ellátó eü-i intézmények körében 1994-óta OSAP papír formájú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről szóló

Részletesebben

Junk - Zóna védekezés

Junk - Zóna védekezés Zóna védekezés Az egyik fajta (és manapság talán leggyakrabban használt) zóna az úgynevezett junk, vagy 1-3-3 zóna. Jelmagyarázat: x a támadó. A korongos támadónál ott a korong. jelöli a védőket. A vonalak

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában-

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- Jelentkezés papíron Az ingyenesen beszerezhető felsőoktatási

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Parti Nagy Lajos: Se dobok, se trombiták

Parti Nagy Lajos: Se dobok, se trombiták Parti Nagy Lajos: Se dobok, se trombiták Parti Nagy Lajos Se dobok, se trombiták magyar napló, 90 93 (Részlet) (Részlet) Magvető Parti Nagy Lajos, 1993, 2008 Próbatárca Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi

Részletesebben

E LTE jogi karán. ELTE jogi karán. HÖOK Közgyűlés az. HÖOK Közgyűlés az

E LTE jogi karán. ELTE jogi karán. HÖOK Közgyűlés az. HÖOK Közgyűlés az 2014/II. Február Höok Tükör A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának lapja - Diplomamentő programot indít a kormány - Az Európai Parlament jelöltjei az oktatásra szavaznak - Egy tiszta Élet,

Részletesebben

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás Tollbamondás Lotz Jánost Roman Jakobson javaslatára 1947-ben hívták meg a New York-i Columbia Egyetemre vendégtanárnak. Az egyetemen általános és magyar nyelvészetből, fonetikából, verstanból, magyar irodalom-

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

térítésmentes foglalkoztatási lehetőség munkaadók számára Érdemes az Ön cégének is kihasználni a TÁMOP 1.4.1. program által kínált lehetőséget, melyben 3,5 hónap időtartamra, 2009 márciusától, ingyenesen

Részletesebben

A legjobb választás cége számára

A legjobb választás cége számára A legjobb választás cége számára A tökéletes asszisztens megtalálása Mivel több mint 1 000 laptop közül lehet választani, a cég igényeinek megfelelő funkciókkal rendelkező hordozható számítógép kiválasztása

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére Ikt.szám: 3981-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Program felülvizsgálata

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás Holly Webb HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN Sophy Williams rajzaival második kiadás Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2010 3 Tomnak 5 Els fejezet Pamacs cica hanyatt feküdt a kosarában szőrös hasát mutogatva, és

Részletesebben

Hunter008 Trendvonal Stratégia Kelvin Lee Stratégiája alapján.

Hunter008 Trendvonal Stratégia Kelvin Lee Stratégiája alapján. Trendvonal Stratégia Kelvin Lee Stratégiája alapján. 1 Rajzold be a Big Bosst Nagyfőnököt Illetve horizontálisan a támasz és ellenállási szinteket! Ez havi chartot jelent. Mindenképpen nevezd át a trendvonalat

Részletesebben

Bagin Lívia K rösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai

Bagin Lívia K rösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai Bagin Lívia K rösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai Mielőtt megszólaltatnám a Melbourneben lévő és áldásos, nagyszerű munkát végző négy Kőrösi Csoma Sándor Program által kiküldőtt fiatalt, pár mondat

Részletesebben

A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI. 50 feladat. a Debreceni Egyetem Informatikai Karának. Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára

A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI. 50 feladat. a Debreceni Egyetem Informatikai Karának. Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI 50 feladat a Debreceni Egyetem Informatikai Karának Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára Készítette: Jávorszky Ferenc Debrecen 2010. 1 1. Készítsen honlapot, amelynek

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut.

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut. 1 MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN Budapesti székhelyű cégünk immár 6 éve foglalkozik a 16-28 közötti korosztályt célzó rendezvények szervezésével. Jókai téri irodánkból évente közel 200 rendezvény megszervezését

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben