Ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az Egek Urától. Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az Egek Urától. Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye"

Átírás

1 1 Ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az Egek Urától Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye Írtam én, Pogány István szabad időmben anyanyelvünk iránti buzgalomból, a Czakó Gábor úr által közzé tett eredeti gyűjteményt helyenként kibővítve, helyenként megkurtítva. Kurtítottam, elhagytam néhány igét, melyeket magam nem ismerek, és szaporítottam olyan módon, hogy az eredetiben talált gyököket egy általam közel teljesnek vélt igeirányító-gyűjteménnyel vetettem össze. Az így kapott igéket utalásszerűen igeirányító + gondolatjel közlöm. Vannak, lehetnek közöttük bőven olyanok, melyek még el sem hangzottak sehol, olyanok, melyek soha sem fognak elhangozni, mások éppen a nyájas Olvasó nyelvérzékének nem felelnek meg, s végül vannak olyanok, melyek szerénységem nyelvérzékét sértik ám kétségtelenül létező, ill. működő szavak lévén, be kellett vennem a gyűjteménybe. A címszavakat rendesen vastag betűvel írtam, kivéve azokat, melyek önállóan nem mozgást fejeznek ki, csakis igekötővel teszik azt. Ezeket dőlt betűvel jelöltem. A fentiek szerint előállt gyűjtemény db szót tartalmaz. Tekintettel nyelvünk rugalmasságára, használóinak ötletgazdagságára valamint e sorok írójának felületességére, bizonyos, hogy nyelvünk mozgásige-készlete ennél több. Hogy mennyivel? Ezt olvasóimra bízom, akinek van türelme és ideje, folytassa a munkát, jó egészséget kívánok hozzá! Andalog el- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- le- mögé- mellé- oda-szembe- szerte-tova- tovább- túl- utána- vissza- utána- végig- visszaaraszol alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- helyre- ide- ki- körül- körbeközé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- visszavégigaraszolgat alá- át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- ide- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- odará- széjjel- szerte-szét- tele- tova- túl- utána- végig- vissza- Áll alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- ide- ki- körül- közémeg- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembe- tovább- végig- visszaállít be- elé- eléje- elő- félre- hátra- haza- ide- meg- mögé- mellé- oda- szembeáramlik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- széttova- tovább- túl- után- vissza- végbe- végigárad el- ki- meg- széjjel- szerte- tova- túláradoz

2 2 el- keresztül- ki- körül- neki- széjjel- szerte- szét- tele- tova- túl- Baktat alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- rászembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszaballag alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- tönkreutána- végig- visszabandukol által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körülkörbe- le- mögé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszabarangol által- át- be- el- keresztül- körül- körbe- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- végig- visszabátorkodik alá- által- át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- túl- utána- végig- visszabattyog alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszabiceg alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembeszerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszabicereg alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le-3mögé- mellé- neki- odaössze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszabitangol át- be- belé- el- ide- ki- mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- túlbocsátkozik alá- át- be- el- elé- előre- fel- ki- közé- közre- le- mögé- mellé- utána- végigbóklászik alá- által- át- be- belé- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- széttova- tovább- túl- utána- végig- visszabolyong által- át- be- el- eléje-haza- keresztül- körül- körbe- neki- össze- szerte- tova- utána- végigborul alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ketté- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végigvisszabotladozik át- be- el- elé- elő -előre- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szerte- tova- utána- végig- vissza-

3 3 botorkál alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körbe- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tova- tovább- túlutána- végig- visszabucskázik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- kikörül- közbe- le- mögé- mellé- neki- oda- szét- tova- végigbuggyan alá- át- elő- előre- fel- följebb- keresztül- ki- neki- oda- telebújik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-idekeresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- utána- vissza- utána- végigbujdos át- be- el- keresztül- kibujdokol át- be- belé- el- elő- hátra- haza- hozzá-ide- keresztül- ki- körül- le- mögé- mellé- neki- odaössze- széjjel- szembe- szerte-szét- tova- tovább-túl- tönkre- újra- után- utána- vissza- végigbújik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- széjjel- szembe- szerte- tele- utána- végig- visszabujkál át- be- belé- benn- el- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körülközé- le- meg- mögé- oda- össze- rá- szerte- tova- utána- végig- visszabukdácsol alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mellé- oda- rá- szembe- szerte- tova- túl- utána- végigvisszabukfencezik alá- át- be- elé- eléje- elő- előre- fölé- följebb- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- le- mögémellé- neki- oda- utána- végig- visszabukik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- túl- visszabukkan alá- át- elé- eléje- elő- fel- ide- ki- közbebútoroz egybe- haza- külön- össze- visszabuzog elő-felbükken alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szét- vissza- Cammog alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végig- vissza-

4 4 caplat alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- szembeszerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszacibál át- be- belé- el- elé- eléje- elő- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- le- mögémellé- oda- tova- utána- végigcikázik át- be- el- elé- elő- előre- fölé- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- mögémellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszacihelődik át- elé- elő- előre- fel- följebb- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- mögé- mellé- rá- tova- tovább- utána- Csalinkázik át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszacsámborog alá- által- át- be- el- elé- elő- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utána- végig- visszacsámpáz át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túlutána- végig- visszacsángál által- át- be- el- elé- elő- fel- félre- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közéneki- oda- össze- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utána- visszacsap át- be- belé- egybe- el- félre- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- neki- oda- össze- rászéjjel- szét- visszacsapat alá- belé- egybe- elé- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- le- mellé- nekioda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- tele- túl- végig- visszacsapkod alá- át- be- belé- elé- fel- fölé- hátra- hozzá- ide- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- melléoda- rá- széjjel- szerte- szét- túl- újra- utána- végig- visszacsapódik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- hátra- ide- ketté- kiközbe- közé- közre- külön- le- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- túl- utána- végigvisszacsapong ide- ki- körül- oda- szerte- tovacsászkál alá- be- el- elé- eléje- félre- följebb- hátra- ide- keresztül- körül- körbe- közé- mögé- oda- összeszéjjel- szerte- szét- tova- után- utánacsatangol

5 5 át- be- el- keresztül- körül- körbecsattog által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tovatovább- utána- végig- visszacsavarog által- át- be- el- keresztül- körbe- össze- szertecselez ki- körül- körbe-végigcselleng el- elé- félre- keresztül- körül- körbe- oda- össze- széjjel- szerte- szét- végigcserkész át- be- eléje- keresztül- körül- körbe- össze- széjjel- szerte- tovább- utána- végigcsobban alá- belé- elé- eléje- ide- közbe- közé- mögé- mellé- odacsoportosul át- egybe- körbe- mögé- mellé- oda- össze- újjá- újracsoszog alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- kikörül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tönkre- utánavégig- visszacsődül alá- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- hátra- haza- ide- ki- körbe- neki- oda- összecsöppen alá- belé- félre- hátra- helyre- ide- keresztül- ki- közbe- közé- mellé- oda- rácsörög alá- át- be- el- elé- elő- előre- fel- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbeközé- mögé- mellé- oda- végig- visszacsörtet által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- szerte- széttova- tovább- utána- végig- visszacsúszik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- meg-mögémellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig-visszacsühög alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztülki- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szét- tova- tovább- utána- végig- vissza- Dobbant megdöcög alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- továbbtúl- utána- végig- vissza-

6 6 dönget át- belé- el- elé- fel- haza- keresztül- ki- körül- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végigvisszadől alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- lemögé- mellé- neki- oda- rá- utána- végig- visszadübög alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül-ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjelszembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszadülöngél alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körülkörbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- utána- végig- vissza- Előz megpályázik el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- le- melléoda- tova- tovább- utána- végig- visszaemelkedik át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- fel- felül- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- ki- közbe- közé- lemeg- mellé- oda- össze- rá- szembe- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszaered alá- át- el- előre- ki- meg- neki- oda- tova- újjá- utánaereszkedik alá- által- át- be- belé- egybe- elé- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- ki- közé- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- tova- tovább- újra- után- utána- végbe- végig- visszaérkezik be- el- elé- eléje- előre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- le- meg- mellé- oda- szembevisszaesik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjelszembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszaevez alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- szembe- tova- tovább- túl- utánavégig- visszaevickél alá- által- át- be- belé- el- elé- elő- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körülközé- le- mögé- mellé- oda- rá- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- Ér alá- által- át- be- el- elé- eléje- fel- fölé- följebb- haza- ide- keresztül- ki- körbe- le- mellé- odavégig- visszaérkezik be- el- elé- haza- helyre- ide- ki- le- meg- mögé- oda- vissza-

7 Fárad alá- által- át- be- elé- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbeközé- mögé- mellé- oda- tovább- utána- végig- visszafartat alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- körül- körbeközbe- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- szembe- szét- tova- tovább- túl- utánutána- végig- visszafarol alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- tovább- utána- végig- visszafarvizez fejlődik felfékez ide- ki- le- mögé- mellé- oda- túlfekszik alá- be- belé- el- elé- eléje- fel- félre- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztül- ki- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- végig- visszaférkőzik alá- által- át- be- belé- elé- eléje- előre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- kiközbe- közé- mögé- mellé- oda- visszafészkelődik alá- át- be- belé- elé- eléje- fel- följebb- hozzá- ide- közé- mögé- mellé- odaficánkol alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszafickándozik alá- be- belé- el- elé- elő- előre- félre- fölé- hátra- haza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbeközé- külön- le-mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túlutána- végig- visszaflangál be- el- elé- eléje- elő- előre- fenn- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé- különmellé- neki- oda- szembefoglal el- visszafordul alá- által- be- el- elé- eléje- előre- félre- hátra- hozzá- ide- ki- körbe- le- meg- neki- oda- rászembe- tovább- utána- visszaforgolódik alá- által- be- elé- eléje- elő- előre- félre- fenn- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- keresztül- kikörül- körbe- közé- le- meg- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tova- továbbforog 7

8 8 alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- félre- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- rajta- szembe- tova- tovább- utána- végigvisszafurakszik alá- által- át- be- belé- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- tova- tovább- utána- végigvisszafut alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjelszembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána- végig- visszafutamodik át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- tovatovább- utána- visszafutkározik át- be- el- előre- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- nekioda- visszafutkorászik alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körülkörbe-közé- le- mögé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszafutkos alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjelszembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszafüstöl el- tova- végig- Gázol agyon- által- át- belé- el- keresztül- közé- le- meg- neki- össze- széjjel- szét- tova- utána-végiggördít alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászéjjel- szembe- tele- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszagördül alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebbhátra- haza- 2helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- megmögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- 4széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újraután- utána- végbe- végig- visszagrasszál keresztül- körül- körbe- közé- végiggurít alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végig- visszagurul alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza-

9 9 helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- vissza- Gyalogol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszagyorsít be- belé- el- elé- fel- ide- keresztül- ki- meg- neki- tova- tovább- túl- utána- végig- visszagyorsul be- el- felgyűlik egybe- ide- körbe- mellé- oda- összegyülekezik belé- egybe- eléje- fel- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- külön- mögé- mellé- oda- összegyüszmékel körbe- mellé- neki- össze- szembe- szerte- tovább- Hág által- át- elé- eléje- fel- fölé- följebb- keresztül- neki- rá- tönkre- utána- végighalad alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- ide- keresztül- körül- közé- meg- mögé- mellé- neki- odará- széjjel- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszahajkurászik agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazaide-keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szertetova- utána- végig- visszahajrázik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztülki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- tova- tovább- újra- utána- végighajszol agyon- alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idehajt agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátrahaza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerteszét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- visszahagy el- lehalad által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körbe- közé- mögé- mellé- rá- rajta- szembe- tova- tovább- túl- végig- visszahancúrozik alá- át- be- belé- benn- elé- eléje- elő- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbeközé- mögé- mellé- össze- utána- végighánykolódik agyon- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- keresztül- közbe- közé- lemögé- mellé- neki- oda- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább-végig-

10 hányódik be- belé- egybe- el- elé- eléje- félre- följebb- ide- keresztül- körül- közé- külön- mellé- neki- odaössze- széjjel- szerte- széthármasugrik hasal alá- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- helyre- ide- keresztül- közé- le- meg- mögémellé- rá- végighasít át- el- elő- haza- ide- keresztül- közé- mellé- neki- szembe- tova- utána- végig- visszahatol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- odarajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- után- utána- végig- visszahátrál be- belé- el- elé- eléje- fel- félre- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- le- megmögé- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszaházal helyezkedik alá- át- be- belé- el- elé- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- közbe- közé- mögé- melléoda- szembe- visszahemzseg, hengerbucskázik hengeredik alá- alább- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjelszét- tova- tovább- utána- végig- visszahentereg alá- át- be- belé- benn- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- tönkre- utána- végig- visszahessen át- be- el- elé- eléje- elő- fel- fölé- ide- ki- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- szét- tova- utánahull alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- hozzá- ide- keresztülketté- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte- szét- tele- továbbtúl- utána- vissza- végighullámzik át- belé- elő- keresztül- körül- körbe- közé- oda- szembe- szerte- tova- végighuppan alá- be- belé- egybe- elé- eléje- előre- félre- fölé- följebb- 1hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembetúl- utána- végig- visszahord alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- melléoda- össze- rá- rajta- széjjel- szerte- tele- tovább- végig- visszahordoz 10

11 11 agyon- alá- által- át- be- belé- egybe- el- eléje- elő- előre- fel- fenn- följebb- hátra- haza- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szertetovább- utána- végig- visszahoz át- be- el- elő- előre- fel- hátra- haza- ide- ki- le- meg- utána- végig- visszahőköl alá- be- el- eléje- félre-hátra- ide- ki- meg- mögé- oda- össze- széjjel- visszahömpölyög által- át- be- el- elé- eléje- előre- följebb- helyre- hozzá- ide- ki- közé- mögé- mellé- odaszembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszahull alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ketté- ki- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szerte- tele- tovatovább- újra- utána- végig- visszahullajt alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- oda- össze- rá- széjjelszerte- szét- tele- túl- utána- végig- visszahullat alá- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- félre- ide- keresztül- ki- közé- le- mögé- mellé- oda- rászéjjel- szerte- szét- tele- túl- végighulldogál alá- át- be- belé- el- elé- eléje- ide- keresztül- ki- közé-külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rászéjjel- szerte-szét- tele- tovahuppan alá- át- be- belé- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- közbe- közé- le- mögé-mellé- neki- oda- össze- rá- visszahurcol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembeszerte- szét- tova- tovább- utána- végig- visszahussan alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszahúz át- bele- el- elé- eléje- előre- félre- keresztül- tovahúzódik alá- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- közbe- közé- közrekülön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szét- tele- tovább- túl- utánavégig- visszahúzódzkodik alá- át- be- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- körbe- közé- különle-meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- Igazodik

12 12 alá- át- be- egybe- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- ki- közbeközé- mögé- mellé- oda- tovább- túl- utána- végig- visszaigyekszik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- külön- le- mögémellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újjáújra- utána- végbe- végig- visszaillan át- el- elé- előimbolyog. alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tovatovább-túl- utána- végig- visszainal által- át- el- elő- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- közé- mellé- neki- odaszembe- tova- utána- végig- visszaindul be- el- elé- eléje- előre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- közé- le- meg- mögémellé- neki- oda- tova- tovább- újra- utána- visszaingázik iparkodik át- egybe- elé- eléje- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- utána- visszairamlik alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idekeresztül- körbe- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- tova- utána- végbe- visszairamodik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- idekeresztül- körül- közé- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- tova- tovább- utána- végig- visszaiszamlik alá- át- be- el- elé- fel- félre- följebb- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- le- meg- mögémellé- neki- oda- rajta- szembe- szerte- tova- utána- végigiszkol át- el- előre- félre- haza- helyre- keresztül- mögé- mellé- tova- utána- Ível alá- által- át- be- el- elé- eléje- előre- fel- fölé- följebb- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- kiközbe- közé- mögé- mellé- oda- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza- Jár alá- alább- által- át- be- belé- benn- el- elé- elő- előre- fel- félre- fenn- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- szembe- szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végig- visszajárdogál által- át- be- el- fenn- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- külön- oda- össze- tova- utánavissza-

13 13 jelenik megjön által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közbe- közé- le- meg- mögé- neki- oda- össze- rászembe- szét- tovább- utána- végig- visszajődögél át- be- el- elé- elő- fel- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- meg- szembetovább- újra- utána- végig- visszajövöget által- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- körbe- közbe- közé- le- meg- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szembe- tele- tovatovább- újra- utána- végig- visszajut alá- által- át- el- elé- eléje- előre- fölé- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- le- mögé- mellé- nekioda- rá- szembe- tovább- túl- utána- végig- vissza- Kacsázik alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tovatovább-utána- végig- visszakajtat által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fölé- följebb- hátra- ide- keresztül- körül- körbeközé- meg- mögé- mellé- oda- össze- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakajtárkodik át- be- el- elé- eléje- elő- fel- följebb- hozzá- ide- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- szerte- tova- utána- végigkalandozik át- be- el- félre- hátra- keresztül- ki- körül- oda- össze- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- túlutána- végig- visszakalauzol át- be- el- elő- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbe- mögé- melléoda- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakalézol át- be- egybe- el- elé- eléje- elő-fel- félre- felül- fenn- fölé- hátra- helyre- ide- keresztül- kikörül- körbe- közé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- tovább- utána- végig- visszakanyarodik alá- át- be- belé-el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- 2ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- 3oda- összerá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszakap el- elkapaszkodik fel- hátra- közé- mögé- mellé- oda- össze- rá- tovább- utána- visszakaptat át- be- belé- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- körbemögé- mellé- neki- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- vissza-

14 karikázik által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utánavégig- visszakászálódik alá- át- be- belé- benn- egybe- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- ki- közé- le- mögé- neki- oda- tovább- túl- utána- visszakavarog egybe- elé- eléje- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- lemögé- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szerte- tova- túl- utána- végig- visszakel által- át- kikecmereg alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztülki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tovább- utána- végigvisszakecskebucskázik át- el- fel- fölé- hátra- ide- ki- le- rá- utána- végigkelebólál alá- be- el- elé- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- lemögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- tova- túl- utána- végig- visszakepeszt alá- által- át- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- össze-rá- szembeszerte- tova- tovább- utána- végig- visszakerekedik elé- eléje- fel- helyre- ide- keresztül- körül- körbe- közé- neki- oda- tovakereng alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szertetova- tovább- túl- utána- végig- visszakeresztez kerget alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- közé- lemeg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utánavégig- visszakergetőzik át- be- el- elé- eléje- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- ki- körül- körbeközbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tova- tovább- utána- végig- visszakerít át- bekering alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- melléneki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakeringőzik 14

15 alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- 1előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide-2 keresztül- ki- körül- körbe-közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- 3neki- odaössze- rá- szembe- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végbe- végig- visszakerül alá- által- át- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- helyre- hozzá- ide- ki- körül- közbe- közé- közre- lemeg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembe- szerte- szét- tovább- utána- végig- visszakerülget alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre-fel- félre- felül- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- ketté- ki- körül- körbe-közbe- közé- külön- le- meg- mögémellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakever által- át- el- elé- eléje- előre-hátra- haza- helyre- ide- keresztül- körbe- közbe- külön- odaszembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakeveredik alá- által- át- el- elé- eléje- előre- fölé- ide- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- össze- túlvégig- visszakevereg alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rászéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakézbesít félre- ide- ki- körbe- mellé- oda- tovább- újra- utánkígyózik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- széjjel- szertetova- tovább- utána- végbe- végig- visszakilincsel körül- körbe- össze- tovább- utána- végigkísér alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- szembe- tova- tovább- túlutána- végig- visszakóborol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakocog alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rárajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- utána- végig- visszakódorog alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- 2ki- körül- közé- oda- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- végig- visszakolbászol alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- vissza- 15

16 kopik lekotródik el- hátra- haza- helyre- mögé- visszakóricál alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- oda- összerá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakorzózik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakoslat alá- be- belé- benn- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hozzá- ide- keresztülkörül- körbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tovatovább- utána- végig- visszakószál által- át- el- félre- keresztül- ki- körül- össze- széjjel- szerte- tova- tovább- utánaköt elkóvályog alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő-előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- újra- utána- végig- visszaköltözik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszaköröz alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszakövet végig- visszaközeledik el-ideközelít alá- be- belé- el- eléje- hozzá- ide- meg- mögé- mellé- rajta- végigkujtorog belé- el- elé- eléje- előre- hátra- keresztül- körül- körbe- neki- össze- szerte- tova- tovább- utánakukkant át- be- haza- körül- meg- odakullog alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- idekeresztül- ki- körül- le- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- utána- végig- visszakúszik 16

17 17 alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közé- le- mögé- mellé- oda- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- továbbtúl- utána- végig- visszakutyagol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- el- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- összerá- rajta- szembe- szerte- tova- tovább-túl- tönkre- újra- utána- végbe- végig- vissza- Lábal át- be- el- elé- előre- fel- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- meg- mögémellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- utána- végig- visszalábatlankodik alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- ide- keresztülketté-ki- közé- mögé- mellé- neki- oda- össze- széjjel- szembe- szerte-tova- tovább- túl- utánavégig- visszalassít elé- eléje- félre- fölé- följebb- helyre- hozzá- ide- le- meg- mögé- mellé- oda- tovább- végiglátogat át- be- el- fel- hátra- haza- ide- ki- meg- mögé- oda- végig- visszalebeg alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- összerá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszalécel lelejt át- be- el- elé- eléje- előre- félre- fölé- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körbe- közémögé- mellé- neki- oda- tova- tovább- utána- végig- visszalendül alá- által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- ki- körül- körbe- közé- külön- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjel- szembe- tovatovább- túl- újra- utána- végig- visszaleng alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- felül- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- meg- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- újra- utána- végigvisszalép agyon- alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé-közre- külön- le- meg- mögé- mellé- nekioda- rá- rajta- szembe- tova- tovább- túl- után- utána- visszalépcsőzik alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- le- mögé-mellé- neki- oda- össze- rá- rajtaszéjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalépdel

18 alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- el- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rászembe- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszalépeget alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- hazahozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjelszembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalépked alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- közre- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- szembetova- tovább- túl- után- utána- végbe- végig- visszaléptet alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rászembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalézeng el- elé- hátra- haza- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közé- külön- mögé- mellé- odaössze- széjjel- szerte- tova- utána- végig- visszalibben alá- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- körül- közbe- közé- mögé- mellé- neki- oda- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utánavégig- visszalibbent alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ketté- ki- körül- körbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- összeszéjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- túl- utána- végig- visszalebeg alá- által- át- be- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közé- mögé- mellé- oda- szerte- tova- tovább- túl- utána- visszavégiglódul át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzáide- keresztül- ki- körül- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajta- széjjelszembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalófrál által- át- el- elé- eléje- elő- félre- hátra- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közémögé- mellé- össze- rajta- széjjel- szerte- szét- tova- tovább- utána- végiglóg át- be- el- haza- ki- meglógároz el- ide- ki- oda- utánalohol alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- túl- tönkre- újra- utána- végigvisszalopakodik 18

19 19 alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- 1elő- előre- fel- félbe- félre- fenn- föléföljebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- 3lemögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- tele- tova- tovább- túl- utánavégbe- végig- visszalopódzik alá- által- át- be- el- elé- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- mögé- mellé- oda- szembe- tovább- túl- utána- végigvisszalopódzkodik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajta- szembeszerte- szét- tova- tovább- utána- végig- visszalő kilovagol alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- ellen- elő- előre- fel- félbe- félre- fenn- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögémellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- tönkre- utána- végbevégig- visszalődörög alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fölé- följebbhátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszalőgérez be- el- haza- ide- keresztüllökődik alá- által- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- odaössze- rá- széjjel- szembe- szerte- tova- tovább- túl- újra- utána- végig- visszalötyög alá- által- át- be- belé- benn- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- föléföljebb- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- körül- körbe- közbe- közé- le- mögé- melléneki- oda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tele- tova- tovább- újjá- újra- utánavégbe- végig- vissza- Magasugrik masírozik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- hátra- haza- helyre- hozzá- ide- keresztül- kikörül- közé- le- mögé- mellé- oda- szembe- tova- tovább- túl- utána- végig- visszamászik alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- helyre- hozzá-idekeresztül- ki- körül- közbe- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szembeszét- tova- tovább-túl- újra- utána- vissza- végigmászat agyon- alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre-fölé- hátra- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- közé- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- széjjel- szerte-széttovább-túl- utána- vissza- végig-

20 20 mászkál alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- tönkre- utána- végbe- végigvisszamarad el- ki- lemegy alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fenn- fölé- följebb- hátra- hazahelyre- hozzá- ide- keresztül- ki- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembeszét- tova- tovább- túl- utána- végig- visszamegyeget alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- mögé- mellé- neki- oda- rá- széjjel- szembeszerte- szét- tele- tova- tovább- túl- utána- végbe- végig- visszamendegél által- át- be- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajtaszéjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább -újra- utána- végig- visszamenekül alá- alább- által- át- be- belé- el- elé- eléje- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- közé- le- meg- mögé- mellé- oda- szembe- szerte- tova- tovább- végigvisszamenetel alá- által- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- felül- fenn- fölé- följebb- hátrahaza- helyre- hozzá- ide- keresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- nekioda- össze- rá- rajta- széjjel- szembe- szerte- szét- tova- tovább- túl- újra- utána- végbe- végigvisszamerészkedik alá- által,- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- hátra- haza- hozzá-ide- ki- közbeközé- le- mögé- mellé- neki- oda- rá- tova- tovább- túl- után- utána- végig- visszamerül alá- alább- be- belé- egybe- el- elé- eléje- előre- fel- hátra- helyre- hozzá- közé- le- meg- melléoda- túl- újra- utána- végigmoccan át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félbe- félre- fölé- hátra- haza- helyre- ide- ketté- kiközbe- közé- külön- meg- mögé- neki- oda- rá- szembe- túl- utána- visszamocorog alá- át- be- belé- el- elé- eléje- elő- előre- fel- félre- fölé- följebb- hátra- haza- helyre- hozzá- idekeresztül- ki- körül- körbe- közbe- közé- külön- le- mögé- mellé- neki- oda- össze- rá- rajtaszerte- szét- tova- tovább- újra- utána- végig- visszamozdul alá- át- be- belé- egybe- el- elé- eléje- elő- előre- félre- felül- fölé- följebb- hátra- haza- helyrehozzá- ide- keresztül- ki- körbe- közbe- közé- külön- le- meg- mögé- mellé- neki- oda- rá- rajtaszéjjel- szembe- szét- tova- tovább- újra- utána- végbe- végig- vissza- Néz

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Régészeti örökségvédelmi vizsgálat

Régészeti örökségvédelmi vizsgálat Műholdkép a vizsgált területről Régészeti örökségvédelmi vizsgálat Eger, Hajdúhegy városrész 24 sz. főút belterületi határ 0936/2 hrsz-ú út 0943/1 hrsz-ú út által határolt területre 2011. (Hrsz. 0937 0939)

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Országos Métabajnokságának szabályzata A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Országos Métabajnokságának szabályzata 1. A játék menetéről általában A játék során két csapat: az ütő ( A csapat) és a fogó ( B csapat) küzd egymással a pontokért.

Részletesebben

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok Készítette: Gyányi Ibolya Játék a betűkkel Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt! (Egy szónál több helyes megoldás is lehet) alak érc akó raj lég per alma mez töm erény 2010.07.04.

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01.

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01. C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 Untitled-9 1 2006.03.01. 14:53:04 Tisztelt Tanárnő / Tanár Úr! Az Országos kompetenciamérés

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült A Táplálkozás, Életmód, Testmozgás Platform Egyesület (TÉT Platform) (1066 Budapest, Teréz körút 38.) 2015. december 8-án 13.00 órakor megtartott Közgyűléséről. A közgyűlés

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2011. február 25. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 131. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 131. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 131. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatai. I. (alkalmazói) kategória

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatai. I. (alkalmazói) kategória Oktatási Hivatal A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatai I. (alkalmazói) kategória Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret

Részletesebben

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék B e t h l e n - s o r o z a t Írta: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

A betegségüzlet MEDIKALIZÁCIÓ

A betegségüzlet MEDIKALIZÁCIÓ LAM 2003;13(4):332-4. MEDIKALIZÁCIÓ A betegségüzlet A modern medicina azt tűzte ki céljául, hogy az immár elfogadhatatlan halált megtestesítő betegséghadsereget csapatrészekre osztja, ezeknek nevet ad,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. július 3-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa

Részletesebben

Líneáris függvények. Definíció: Az f(x) = mx + b alakú függvényeket, ahol m 0, m, b R elsfokú függvényeknek nevezzük.

Líneáris függvények. Definíció: Az f(x) = mx + b alakú függvényeket, ahol m 0, m, b R elsfokú függvényeknek nevezzük. Líneáris függvének Definíció: Az f() = m + b alakú függvéneket, ahol m, m, b R elsfokú függvéneknek nevezzük. Az f() = m + b képletben - a b megmutatja, hog a függvén hol metszi az tengelt, majd - az m

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0070/2016 30.3.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0070/2016 30.3.2016 * JELENTÉS a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Részletesebben

SZTEREO (3D-S) FOTÓLABOR AZ INFORMATIKATEREMBEN

SZTEREO (3D-S) FOTÓLABOR AZ INFORMATIKATEREMBEN SZTEREO (3D-S) FOTÓLABOR AZ INFORMATIKATEREMBEN BESZÁMOLÓ A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az elvégzett tevékenységek, azok dokumentumai és tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze: 1. A sztereofotózás

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA

A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA Irta: Steinfeld Sándor I. Elmélet, rettentő egy szó. A kétkezi munkához szokott ember vaskos köteteket, képzel el, hideg formulákat és érthetetlen integetéseket, azonban

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (100-103/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Tájékoztató a Bököny településközpont

Részletesebben

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó sertés tőkehúsokról

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó sertés tőkehúsokról Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó sertés tőkehúsokról Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 82. (2) bekezdése és a 3. számú melléklet I. részének

Részletesebben

Erkélyi napaszaló. Nagy örömünkre a foglalkozáson tanultak megihlették az egyik résztvevő ket, Zsargó Szilvit, aki a

Erkélyi napaszaló. Nagy örömünkre a foglalkozáson tanultak megihlették az egyik résztvevő ket, Zsargó Szilvit, aki a Erkélyi napaszaló 2014. augusztus 8-án Napaszaló készítő foglalkozást tartottu k a Gru dkert e. A sok érdeklődő ek és a Grundkert lelkes tagjainak hála sikerült megépítenünk a napaszalónkat. Nagy örömünkre

Részletesebben

VFE-14 VFE-46S VF-56I VF-56IN VF-56IX VFE-65IT

VFE-14 VFE-46S VF-56I VF-56IN VF-56IX VFE-65IT VFE-14 VFE-46S VF-56I VF-56IN VF-56IX VFE-65IT H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 14.4.2008 ***I JELENTÉSTERVEZET az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 13. (15.03) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0282 (COD) 7303/13 AGRI 159 AGRISTR 32 CODEC 535 MUNKADOKUMENTUM Küldi: az elnökség Címzett: a Tanács

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Sütő- és cukrász Magyar Élelmiszerkönyvi Szakmai Nap résztvevői által leírt vélemények, gondolatok összesítése

Sütő- és cukrász Magyar Élelmiszerkönyvi Szakmai Nap résztvevői által leírt vélemények, gondolatok összesítése ! A szürke mezőben olvashatóak azok a kérdések, amelyeket a résztevőknek csoportmunka keretében kellett megválaszolniuk. Az egyes pontoknál a résztvevők leírt gondolatai vannak összesítve. 1.) Felmerült

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

52 522 09 0000 00 00 Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész. Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész É 1/5

52 522 09 0000 00 00 Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész. Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 1585-3

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 1585-3 1991. november 6. A hatálybalépés időpontja: 1992. január 1. MAGYAR SZABVÁNY MSZ 1585-3 ERŐSÁRAMÚ ÜZEMI SZABÁLYZAT Közcélú hálózatok kisfeszültségű berendezései Work rules fór power current equipment.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Sarbó Gyöngyi 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ELŐSZÓ... 2 ALAPOK... 3 TERJEDELEM ÉS MÉRET... 3 FORMAI

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán

Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán 2014. szeptember 22. Bábolna Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a vállalat vezetőit, tulajdonosait,

Részletesebben

A gyermeki játék és a tanulás

A gyermeki játék és a tanulás Körmöci Katalin 1. A gyermeki játék jellemzői Érdemes megvizsgálni a játéktevékenység jellemzőit ahhoz, hogy majdan magát a játéktevékenységet fel tudjuk használni tanulási tevékenységre. Ha a játék jellemzőit

Részletesebben

Mi az mlmdiszkont? Mit kell tenned, ha megtetszett az ötlet és szeretnél vásárolni?

Mi az mlmdiszkont? Mit kell tenned, ha megtetszett az ötlet és szeretnél vásárolni? Mi az mlmdiszkont? Az mlmdiszkont egy olyan vásárlói közösség, amely webáruházában biztosítja tagjai számára a megdöbbentően alacsony árakat, és a rendszer továbbajánlóinak a pénzkereset lehetőségét is.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2526/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Anyanyelvi verseny 3. feladatlap

Anyanyelvi verseny 3. feladatlap Anyanyelvi verseny 3. feladatlap 2015. november 25. Beküldési határidő: 2015. december 16. Postacím: 2600 Vác, Géza király tér 8. A borítékra írjátok rá: Anyanyelvi verseny e-mail cím: gezaverseny.magyar@gmail.com

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mítoszok és Legendák Könyve. Magyariné Elek Andrea. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Mítoszok és Legendák Könyve. Magyariné Elek Andrea. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Mítoszok és Legendák Könyve Magyariné Elek Andrea 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A tanító Benned hatalmas teremtő erő van. suttogta a mágus. Feladatod van az életben. Világok teremtője vagy.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

KIMUTATÁS. Nyírmeggyes Község Önkormányzat rendeleteiről (1991. évtől 2016. április 4. napjáig) A RENDELET

KIMUTATÁS. Nyírmeggyes Község Önkormányzat rendeleteiről (1991. évtől 2016. április 4. napjáig) A RENDELET KIMUTATÁS Nyírmeggyes Község Önkormányzat rendeleteiről (1991. évtől 2016. április 4. napjáig) A RENDELET Száma: Tárgya: Módosítása, (v. hatályon kívül helyezése): 1/1991. (III. 29.) Nyírmeggyes Község

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória Oktatási Hivatal A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára és a 2009. évi díjak megállapítására.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

Részletesebben

Útmutató. A 412/2008/EK rendelet által szabályozott feldolgozásra szánt fagyasztott marhahús import vámkontingens kérelmezéséhez (WTO CXL egyezmény)

Útmutató. A 412/2008/EK rendelet által szabályozott feldolgozásra szánt fagyasztott marhahús import vámkontingens kérelmezéséhez (WTO CXL egyezmény) Útmutató A 412/2008/EK rendelet által szabályozott feldolgozásra szánt fagyasztott marhahús import vámkontingens kérelmezéséhez (WTO CXL egyezmény) Utolsó frissítés: 2015. augusztus 18. Jogszabályi háttér

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 23.10.2015 A8-0311/2015 ***I JELENTÉS az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Fejlesztők lapja www.fejlesztoklapja.hu Telefon: 70-4569841 E-mail: fejlesztoklapja01@gmail.com

Fejlesztők lapja www.fejlesztoklapja.hu Telefon: 70-4569841 E-mail: fejlesztoklapja01@gmail.com Fejlesztők lapja www.fejlesztoklapja.hu Telefon: 70-4569841 E-mail: fejlesztoklapja01@gmail.com Számkirály társasjáték 20-as számkör A hagyományos társasjáték szabályai szerint játszható, számolási készséget

Részletesebben

HARMADIK ORSZÁGBÓL SZÁRMAZÓ HALÁSZATI TERMÉK SZÁLLÍTMÁNYOK ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ

HARMADIK ORSZÁGBÓL SZÁRMAZÓ HALÁSZATI TERMÉK SZÁLLÍTMÁNYOK ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ HARMADIK ORSZÁGBÓL SZÁRMAZÓ HALÁSZATI TERMÉK SZÁLLÍTMÁNYOK ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ SANCO/10949/2010 (03.05.2010) Ez a dokumentum nem az Európai Unió Bizottsága által elfogadott

Részletesebben

AS1 Férfi izomfigura. A normál emberi méret fele, SOMSOműanyagból.

AS1 Férfi izomfigura. A normál emberi méret fele, SOMSOműanyagból. AS1 Férfi izomfigura A normál emberi méret fele, SOMSOműanyagból. 27 darabra szedhető: koponya, agy (2), mellkasi és hasi fal, tüdő felek (2), szív (2), máj, gyomor, duodenum, vékony- és vastagbél, jobb

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 3043 ÉS 3044 HRSZ.-Ú INGATLAN TERÜLETÉT ÉRINTŐEN

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 3043 ÉS 3044 HRSZ.-Ú INGATLAN TERÜLETÉT ÉRINTŐEN BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 317-5318 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 3043 ÉS 3044 HRSZ.-Ú INGATLAN TERÜLETÉT ÉRINTŐEN

Részletesebben

Vélemények a cigány tanulókról és oktatásukról

Vélemények a cigány tanulókról és oktatásukról Pető Ildikó Vélemények a cigány tanulókról és oktatásukról A cigányok és az iskola kapcsolatában csakis az iskolai kudarcokról szoktunk beszélni. Az iskolai kudarc fogalmának meghatározása azonban legalább

Részletesebben

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Budapest, 2015. augusztus 15. 1 Tisztelt Vizsgázó! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS Az 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére 11. napirendi pont Tárgy: Zártkörű alaptőke-emelés elhatározása és ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás (II.1.

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Hengertartozékok Dugattyúrúd-felerősítések, sorozat CM2 Gömbcsuklószemes csatlakozók. Katalógus füzetek

Hengertartozékok Dugattyúrúd-felerősítések, sorozat CM2 Gömbcsuklószemes csatlakozók. Katalógus füzetek Hengertartoékok Dugattyúrúd-felerősítések, soroat CM2 Gömbcsuklósemes csatlakoók Katalógus füetek 2 Hengertartoékok Dugattyúrúd-felerősítések, soroat CM2 Gömbcsuklósemes csatlakoók Gömbcsuklósemes fej

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat által adományozható elismerésekről

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat által adományozható elismerésekről FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat által adományozható elismerésekről Földes Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások:

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 16. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2013. július 10-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2013. július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2013. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: Veszprém KOORDINÁTOR NEVE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2013. július 10-ig! A KOORDINÁCIÓ

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Két madaras könyv tipográfiai összevetése

Két madaras könyv tipográfiai összevetése A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE VIZSGADOLGOZAT Két madaras könyv tipográfiai összevetése Mark Rauzon: Képes madárenciklopédia (Maecenas Kiadó, 1994.) és Dr. Reinhardt Witt: Nagy európai madárkalauz (Officina Nova,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2016 Szerkesztés lezárva: 2016. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációs alaptevékenységéhez kötődő rendezvényszervezési feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés alapján (tájékoztató a szerződés módosításáról) Közbeszerzési

Részletesebben

Javaslat a Diósgyőri labdarúgócsapatot működtető Diósgyőri FC Kft. támogatási szerződésének módosítására

Javaslat a Diósgyőri labdarúgócsapatot működtető Diósgyőri FC Kft. támogatási szerződésének módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 70.552/2006. Javaslat a Diósgyőri labdarúgócsapatot működtető Diósgyőri FC Kft. támogatási szerződésének módosítására Melléklet: 1 db Összeállította: Dr. Kormos

Részletesebben

KAZINCBARCIKA 1971. Város Tanácsának 1/1970. (X. 29.) számú. rendelete Kazincbarcika város címeréről. és használatának rendjéről

KAZINCBARCIKA 1971. Város Tanácsának 1/1970. (X. 29.) számú. rendelete Kazincbarcika város címeréről. és használatának rendjéről KAZINCBARCIKA Város Tanácsának 1/1970. (X. 29.) számú rendelete Kazincbarcika város címeréről és használatának rendjéről 1971. Kazincbarcika Város Tanácsa az 1954. évi X. tv. 8. -ában biztosított jogkörében,

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0355(COD) 16.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

Cvonline.hu Profil kereső

Cvonline.hu Profil kereső Cvonline.hu Profil kereső A Cvonline.hu profil keresőjével egyszerűen, gyorsan és hatékonyan találhat rá a megfelelő jelöltekre! Hogyan működik? Az új profil kereső egy szemantikus keresési technológián

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2014/2015. tanév Megyei/budapesti forduló II. kategória, 9-10. évfolyam Megoldókulcs Feladat Feladatelem Megoldás (item) 1. 1. a) Szó szerint a szövegből:

Részletesebben

Cím: Játékok a szabadban Forrás: Tábortűz, 2001/10,

Cím: Játékok a szabadban Forrás: Tábortűz, 2001/10, Cím: Játékok a szabadban Forrás: Tábortűz, 2001/10, http://www.hhrf.org/tabortuz/ Szöveg típusa: dokumentum Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Ügyszám: 1509K-00106. Határozat: A KOVÁCS TÜZÉP Kft. (székhelye: 3388 Poroszló, Rákóczi u. 36., adószáma: 11174015-2-10, képviseli: Kovács Károly

Ügyszám: 1509K-00106. Határozat: A KOVÁCS TÜZÉP Kft. (székhelye: 3388 Poroszló, Rákóczi u. 36., adószáma: 11174015-2-10, képviseli: Kovács Károly Iktatószám: Tárgy: HEO/001/00586-0008/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1509K-00106 Határozat: A KOVÁCS TÜZÉP Kft. (székhelye: 3388 Poroszló, Rákóczi u. 36., adószáma: 11174015-2-10,

Részletesebben