Dıl a LÉ? Avagy: miben vagyon az spiritusz?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dıl a LÉ? Avagy: miben vagyon az spiritusz?"

Átírás

1 Dıl a LÉ? szempont a MAMI Csapatának pénzügyi tőrıképessége vót. Ennek megfelelıen a következı benzineket vettük górcsı alá: Avagy: miben vagyon az spiritusz? Kedves Olvasó, eltőnıdtél-é már azon, hogy mi motorosok mindannyian közös anyagot használunk. Akár bevalljuk, akár nem, erısen függıvé váltunk tıle. Ha megérezzük az illatát, megváltozik a viselkedésünk, s egy adott testtájunk erısen viszketni kezd. A félreértések elkerülése végett mi a ben zinre gondoltunk (ugye, hogy léteznek legális drogok ). Az a bizonyos viszketı tájék pedig a hátsó fertályunk, amit csak a motorunk nyerge képes csillapítani. Szóval, már régóta tapasztaltuk, hogy errıl a minden nap használt matériáról igen keveset tudunk, de azt is csak városi legendákból és parasztvakító reklámokból. Tehát semmi esetre sem szakmailag megalapozott, netán független mérésekbıl. Természetesen a MAMI Csapata már régóta vadászik a z ilyen témákra, s most sikerült is becserkészni a vadat. Majd egy éves elıkészítı munka után, két mérnökjelölt és a MAMI tanulóinak, tanárainak bevonásával megnéztük, hogy milyen benzint érdemes tankolnunk. Mit is akarunk? Elsıként azt kellett tisztáznunk, hogy mire is vagyunk kíváncsiak? Egy adott szakmai problémát ezer szempont szerint körbe lehet járni, de egy mérés, kísérlet csak néhány kérdésre képes választ adni. Ha más is érdekel minket, akkor egy újabb, lényegesen különbözı fölépítéső mérést kell végrehajtani. Hát mi lementünk kutyába, s az átlag motoros fejével gondolkodva a következı problémákra hegyeztük ki a dolgot: 1. Okoz-é lényeges motorteljesítmény-változást a különbözı kategóriájú benzinek használata? 2. Változik-é a motor fogyasztása? 3. Tapasztalható-é lényeges különbség a károsanyag kibocsátásban? 4. Igazak-é a benzinek oktánszámáról, víztartalmáról, származásukról, összetételérıl szóló városi legendák? Amikre nem kerestünk választ: 1. A versenymotorok hogyan reagálnak a különbözı benzinekre? 2. Mekkora, és mőszakilag indokolt-e az árkülönbség az egyes benzinek között? 3. Egy adott márkán belül az egyes kutaknál kapható benzinek között vagyon-é különbség? Miután ezeket már októberében tisztáztuk, jöhetett a tényleges elıkészítés. A páciensek kiválasztása Az elıdleges szempontunk az volt, hogy olyan márkák termékeit vizsgáljuk, amiknek mind a három közúti motorbenzin kategóriában (Normál, Super, Premium) van termékük. A másik lényeges Márka Típus Shell V-Power 99 V-Power Racing MOL EVO 99 OMV Super 100 TESCO Mit keres itt a Tesco 95? Méltán kérdezheti ezt a Nyájas Olvasó. Kis Csapatunk kupaktanácsa az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy kerüljön be ez a benzin is, hiszen kapott már hideget-meleget, nézzük meg mi is a valóság. S eljıve az teszt elıtti utolsó vecsernye, amikor is vevénk az jegyzıkönyvet, s végig látogatánk a következı benzinkutakat: 1. MOL számú töltıállomás, 2. SHELL 68. számú töltıállomás, 3. OMV 717. számú töltıállomás, 4. TESCO 151. számú töltıállomás, Bár a kutasok kicsit furcsán néztek ránk, amikor egy kúton mind a három benzinbıl vásároltunk, s mindegyikbıl csak litert, de végül is minden gördülékenyen zajlott. A benzineket elıre megszámozott, véletlenszerően kiválasztott, egyforma, teljesen új kannákba töltöttük. Minderrıl jegyzıkönyv készült, amit azonnal letétbe is helyeztünk. Így a mérések és a kiértékelés végeztéig senki sem tudta, hogy melyik lötty valójában mi is. A motor kiválasztása Azt már tisztáztuk, hogy csak a közúti motorok viselkedésére vagyunk kíváncsiak. Igen ám, de ezek között is igen széles a választék a vesekızúzóktól (choperek) kezdve a porolókon (off road) át a farokhosszabbítókig (szupersport). A MAMI Csapatának mőhelyeiben található motorok között akadt olyan is, ami jó kompromisszumnak tőnt. Ez a jószág egy 2001-es évjáratú Suzuki GSX-R 600. Hogy miért? 1. Használt motor, tehát nagy valószínőséggel a motor sajátosságai nem változnak meg a hosszadalmas mérési procedúra alatt. 2. Bár K1-es, a motorja, befecskendezı- és gyújtásrendszere ma is korszerőnek számít. 3. Mivel fojtott (90 LE) vasról van szó, jól reprezentálja a mai átlagos teljesítményő motorkerékpárt. 4. Végül, ha a motor mérés közben megadja magát, nem kell kártérítést fizetni a gazdinak, s még a Tanulóink is örülnek az érdekes plusz munkának Az elıkészítés során fölmerült még egy Harley-Davidson mérése is, mivel a motorkerékpárok közül e márka egyes típusai rendelkeznek a legkorszerőbb (ionszenzoros) gyújtóberendezésekkel, de sajnos nem tudtunk olyan gázelemzı berendezéshez hozzáférni, amivel kimutatható lett volna a különbözı oktánszámú benzinek hatása. Így maradtunk a 600-as Gixernél,

2 A mérıberendezések Fékpad A méréseket a MAMI Csapatának fékpadján végeztük. Ennek több oka is vagyon: 1. Az ENERGOTEST mérnökei egy igen sokoldalúan használható jószágot készítettek számunkra, hiszen alkalmas gyorsításos (motorkímélı, de pontatlan) és munkaponti (motornyúzó, de igen pontos) mérések elvégzésére is. Örvényáramú fékgép 2. Föl vagyon szerelve veszteségmérı funkcióval is, így a kiértékelésnél képes figyelembe venni a fékpad saját belsı veszteségeit és a motorkerékpár hajtásláncának (szekunder hajtómő, nyomatékváltó, tengelykapcsoló) veszteségeit is. Tehát a kapott eredmények a lehetı legpontosabban közelítik a fıtengelyen közvetlenül mérhetı adatokat. 3. Elláttuk egy optikai kerékcsúszás mérı berendezéssel is, így a fékpad görgıje és a hátsó kerék közötti csúszást is folyamatosan tudtuk mérni, majd a kiértékeléskor az ebbıl adódó eltéréseket is automatikusan korrigáltuk. Fékpad lendkereke Optikai kerékcsúszás mérı 4. Olyan hőtı és légellátó rendszerrel rendelkezik, ami képes a mindenkori haladási sebességnek (max. 300 km/h) megfelelı menetszelet elıállítani. Tehát szimulálni tudtuk a tényleges haladási körülményeket.

3 Fékpad légtechnikája 5. Rendelkezik olyan biztonságtechnikai rendszerekkel (kettıs mőködtetéső biztonsági fék, kerékárnyékoló), amik baj estén akár 300-as tempóról is 5 másodperc alatt 0-ra fékezik motorostul az egész berendezést. Magyarán az ölég veszélyes méréseket a lehetı legkisebb kockázat mellett végezhetjük. Bosch BEA 250 gázelemzı Fogyasztás-mérés Gázelemzı berendezés Biztonsági fék (Audi A6!!!) A kipufogógáz összetételét a BOSCH-tól kapott BEA 250-es berendezéssel vizsgáltuk. İkelme, sok más társával egyetemben a jogszabályokban elıírt zöldkártya vizsgálatokhoz készült. Ez azért lényeges, mert kíváncsiak voltunk a terhelt motorból kijövı füstgáz összetételére is. Az e témával foglalkozó szakemberek viszont fölhomályosítottak minket, hogy ezek a berendezések nem alkalmasak ilyen forró gázok vizsgálatára (700 o C fölött!!!). Egészen egyszerően elolvad a mintavevı csı és szétég a gázszivattyú. Természetesen létezik terheléses gézelemzı, de azok szobányi mérető berendezések. Így maradtunk az alapjárati kipufogógáz vizsgálatnál. A szagirodalomba utánanézve azt találtuk, hogy a mérések során maxi mum néhány gramm benzinfogyasztás különbséget várhatunk. Végignéztünk jó pár mérési lehetıséget (átfolyás-mérés, tömegmérés, kitöltési tényezı mérés), de a megfelelı pontosságú berendezések hozzáférési költsége milliós nagyságrendő volt. Mivel ez meghaladta az egész teszt költségvetését, sajna errıl a mérésrıl le kellett mondanunk. Utólag kaptuk az információt, hogy a benzineket fejlesztı cégek is küzdenek ezzel a problémával Laboratóriumi vizsgálatok A bevezetıben föltett kérdések közül az oktánszámra, víztartalomra, kéntartalomra, stb. vonatkozókra csak igen részletes laboratóriumi vizsgálatokból remélhettünk választ. Itt sietett segítségünkre az Ásványolajtermék Minıségellenırzési zrt. (AMEI), akik vállalták a benzinekbıl vett minták nemzetközi szabvány szerinti bevizsgálását (A vizsgálatokról részletesebben lásd a következı cikket!). Azért, hogy még a lehetıségét is elkerüljük a részrehajlásnak, az AMEI kettıs vaktesztben végezte a vizsgálatokat. Ez azt jelenti, hogy a MAMI Csapata, mint átadó sem tudta, hogy az AMEI részére leadott mintagyőjtıkben éppen melyik benzin van. Ezúton is köszönjük Dr. Kása Zoltán igazgató Úr és Bohács György laborvezetı Úr áldozatos segítségét! A mérések menete

4 Az Úr éve, május havának 6-ik reggelén dideregve gyülekezett a MAMI kis Csapata a Hungaroring fıbejáratánál. Kilenc órakor kezdtük a munkát egy kis megbeszéléssel, hogy mindenki tudja mi lészen az dóga. Elsıként elıkészítettük a fékpadot, a motort és a mérıberendezéseket, megtettük a szükséges tőz- és munkavédelmi óvintézkedéseket. Ez most nem szabvány szöveg, hiszen rengeteg robbanásveszélyes anyaggal dolgoztunk olyan gépek környezetében, amik több száz fokos üzemi hımérsékletem mőködtek. teljesítménye. Mindezt természetesen a legmagasabb fokozatban és csutka gázon! Elérve a végsebességet (260 km/fölött!!!) a kuplungot behúzva hagytuk az erıátvitel-kerék-görgı-lendkerék egységet szabadon lassulni. Ennek mértékébıl meghatároztuk a motor erıátviteli rendszerének és a fékpadnak a belsı ellenállását. Így a késıbbi méréseket már ennek figyelembevételével végezhettük. Hát, akkor nézzük az elsı benzint! A csapat egyik része nekiállt leszerelni a tankot, kiszerelni belıle a tápszivattyút, majd akkurátus munkával az utolsó csepp benzint is eltüntetni a tartályból. Ezek után a motor következett. Maga a vas normál üzemi állapotban volt. Bemelegítettük, majd egy szívósor szinkronizálás következett alapjáraton. Innét kezdıdött az igazi tánc. A méréseket egy gyorsításos teljesítményméréssel kezdtük. Bár ez messze nem pontos, mégis megtudhattuk belıle, hogy a munkaponti méréseket milyen fordulatszám-tartományban célszerő végezni ahhoz, hogy ne föltétlenül gyilkoljuk szét a motort. Szintén jó volt tudni, hogy az adott idıjárási körülmények (léghımérséklet, légnyomás, páratartalom) között kb. mekkora motorteljesítményre számíthatunk. A környezeti adatokat egyébként minden mérés elıtt gondosan följegyeztük. Tanktisztítás A másik csoport eközben közvetlenül a kannából a mintagyőjtı üvegekbe töltötte a labormérésekhez szükséges (2 L) benzinmennyiséget. Gyorsításos mérés eredménye Maga a mérés egy nagy tehetetlenségő tömeg fölgyorsításán alapszik. Ha ismerjük a lendkerék tulajdonságait, akkor a gyorsítás sebességébıl meghatározható a motor nyomatéka és

5 több mint 300 kg tömeg forgott /min fordulatszám körül!!! 5. Végül túllépve a max. teljesítményt, az egész miskuranciát le kellett lassítani, s eközben az iszonyú terheléstıl elgyötört motort lassan lehőteni, kifuttatni. Urak, Urak, Szakértı Urak, kik a mai napig azt taníttatjátok szegény jogsi-várományosokkal, hogy hátsó fékkel kell megállítani egy motorkerékpárt, mert úgy biztonságos! Hát, így néz ki egy korszerő motor hátsó féke, ha padlóra fékezzük 200 km/h fölötti tempóról. Ennyit a kötelezıen elıírt vezetéstechnikai tananyagról Mintavétel Következı lépés a motor benzintankjának össze- és fölszerelése volt. A számozott kannából megtankoltuk a motort, infrahımérıvel megmértük a benzin hımérsékletét, majd 4 teljes percen át alapjáraton járattuk a motort, hogy a befecskendezı-rendszerbıl és a motorból teljesen kiürüljön az elızıleg benne lévı matéria. A 4. perc elteltével leolvastuk a kipufogógáz összetételt, a környezeti adatokat és a motor hımérsékletét. Miután mindezekkel végeztünk, kezdıdhetett a tényleges munkaponti motorterhelés: 1. Összeszinkronizáltuk a hátsó kerék és a mérıgörgı fordulatszámát (összáttétel meghatározás VI. fokozatban), 2. A motorkerékpárt a fékpadon VI. fokozatig gyorsítottuk, majd teli gázt húztunk. Innét már mindent a fékpad és az azt vezérlı számítógép csinált. A tüzes kerék Ezt a procedúrát játszottuk végig mind a 10 benzin esetében. Volt olyan minta, mivel több mérést is végeztünk, s a max. teljesítmények közötti legnagyobb eltérés 2 LE volt. Tehát ez tekinthetı a mérések pontosságának. 220 felett Délután 3-kor, miután minden benzinnel sikeresen végeztünk, s a motor is egyben marad, fáradtan, nagyon vidáman indultunk haza, hogy a munkát a laboratóriumban, majd otthon a számítógépek elıtt folytassuk a kapott rengeteg adat kiértékelésével. 3. A gyorsításos mérés eredményei alapján /min fordulatszám tartományban, /min fordulatonként néztük meg a motor forgatónyomatékát és teljesítményét. 4. Eközben a lovas figyelte a motor viselkedését, a hőtıfolyadék hımérsékletét, az olajnyomást, s még ezer egyéb dógot. Mindezt úgy, hogy az alatta lévı vas km/h sebességgel száguldott, s a padlólemez alatt

6 Hogy mik lettek az eredmények, s ezekbıl milyen következtetéseket lehet levonni, azt a következı cikkünkbıl tudhatod meg, Türelmes Olvasó! A szakdolgozók Mindnyájuknak köszönet a segítségért! Egy kicsit sok vót tegnap a sör A fékpadon a motort Frecska János és Topor Róbert vezették (MAMI gyakorlati oktatók). A fékpad vezérlırendszerét Szőcs Lajos (ENERGOTEST) és Szabó Fekete György (MAMI tanára) terelgette. A mérések elıkészítését, a szerelést, s egyéb munkákat a MAMI nappali és levelezı tagozatos Tanulói végezték. A mért adatok rögzítése és kiértékelése Köves Andrásra (Bánki Donát Mőszaki Fıiskola) és Adonyi Tamásra (Széchenyi István Egyetem) hárult. Várjuk kérdéseiteket, észrevételeiteket a honlapon található fórumba. Máthé István és a MAMI Csapata

Az igazság pillanata Avagy: miben vagyon az spiritusz? II.

Az igazság pillanata Avagy: miben vagyon az spiritusz? II. Az igazság pillanata Avagy: miben vagyon az spiritusz? II. Elızı cikkünkben eléggé bı lére örisztve elemeztük, hogy azt a bizonyos tíz benzint miért, s milyen módszerekkel, eszközökkel vizsgáltuk. Most

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Dévény Ágnes * HOGYAN KÉSZÍTJÜK FEL A DIÁKOKAT A KÉTNYELVŐ VIZSGAFELADATOKRA?

Dévény Ágnes * HOGYAN KÉSZÍTJÜK FEL A DIÁKOKAT A KÉTNYELVŐ VIZSGAFELADATOKRA? Dévény Ágnes * HOGYAN KÉSZÍTJÜK FEL A DIÁKOKAT A KÉTNYELVŐ VIZSGAFELADATOKRA? 1. BEVEZETİ A nyelvvizsga feladataira való felkészítési/felkészülési munka mindig speciális folyamat, amely a felkészítı tanár

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Kereki Judit és Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK 2014. JÚNIUS A CLAAS ÉS AZ AXIÁL KFT. KÖZÖS MEZŐGAZDASÁGI MAGAZINJA A jövő mezőgépészei CLAAS TUCANO-n tanulnak 8. oldal Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB A

Részletesebben

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Pedagógiai tanulmányainkból tudjuk: a szaktárgyi értékelés során jellemzıen arról gyızıdünk meg, hogy a kitőzött célokat milyen szinten sikerült

Részletesebben

Miket is csináltam? Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista.

Miket is csináltam? Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista. Miket is csináltam? Horváth Zoltán, MTA SZFKI, Lézerfizikai Osztály (Dr. Horváth Zoltán György ) Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista. 2009-03-29-i ideiglenes állapot

Részletesebben

SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI A rendészeti tevékenység legalább két módon kacsolódhat a tudományos kutatásokhoz. Egyfelıl a rendészet mint a társadalmi praxis

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése Tartalom Néhány program adat...2 Gazdasági aktivitás, családszerkezet...3 Családi bevétel és kockázati tényezık...7

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata Ványi Éva A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata Politikatudományi Intézet Témavezetı: Ilonszki Gabriella, az MTA doktora Ványi Éva Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Az elsı magyar mőhold (MASAT-1) kísérleti tesztje

Az elsı magyar mőhold (MASAT-1) kísérleti tesztje HA5SIK, itt a HA5PA /AM Világra szóló rekordkísérlet Rádiós kapcsolat mozgó jármővekrıl a Nemzetközi Őrállomással Az elsı magyar mőhold (MASAT-1) kísérleti tesztje A ZMNE színeiben Császár János, a Híradó

Részletesebben

Ha nincs idıd tanulni

Ha nincs idıd tanulni Ha nincs idıd tanulni Munka és család mellett tanulni nehéz miért várod el mégis magadtól, hogy ezt csak úgy tudd? Egyáltalán nem csoda, hogy nincs idıd a tanulásra. A világ ezer lehetıséget kínál nekünk,

Részletesebben

Egy hosszúra nyúló visszatekintés az elôszó ürügyén

Egy hosszúra nyúló visszatekintés az elôszó ürügyén Védőoltás 13 Egy hosszúra nyúló visszatekintés az elôszó ürügyén Valószínűleg kevés olyan könyv van a világon, aminél percre pontosan meg lehet mondani, hogy mikor kezdődött a története. Ez azonban ilyen:

Részletesebben

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete 1-2010-03 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Budapesti Villamoskészülék Rt esete Amikor Kreviczky Pál (vagy "KREPA", ahogy gyakran hívták) 1991-ben a Budapesti Villamos-készülék

Részletesebben

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Kapitány Balázs A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Tanulmányunk központi kérdése a különféle hátrányos helyzetek generációk

Részletesebben

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Hogy miért teremtett bennünket a végzet Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!... Tombolva inni hegyeink borát, Keserveinknek izzó mámorát, S míg szívünkben a tettvágy

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

Milyen elônyt nyújt Önnek a SASSZEM-KEZELÉS az összes többi, hagyományos lézerkezeléshez képest?

Milyen elônyt nyújt Önnek a SASSZEM-KEZELÉS az összes többi, hagyományos lézerkezeléshez képest? Klinikánk kizárólag a hagyományos lézerkezeléseknél korszerűbb, bizonyítottan élesebb látást nyújtó SASSZEM-KEZELÉS -t végzi. Hazánkban egyedül az OPTIK + rendelkezik a SASSZEM-KEZELÉS -hez szükséges valamennyi

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Ramháb Mária A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Kezdjük a rövid élettörténeteddel! Baján születtem, itt éltem 18 éves koromig. Utána volt egy pedagógus pályaszakasz az életemben, és azt

Részletesebben

A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra

A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra Weidinger Gábor Széchenyi István Egyetem, Győr weidinger.gabor@kti.hu A járműfejlesztés során megjelenő, a járművek szériafelszereltségében elterjedő vezetőt segítő rendszerek hatása a képzésre és vizsgáztatásra

Részletesebben

A KÉPESLAP, MINT A TURIZMUSMARKETING FONTOS ESZKÖZE; TÁJESZ- TÉTIKAI VIZSGÁLATOK A MEDVES-TÉRSÉG TERÜLETÉN 1

A KÉPESLAP, MINT A TURIZMUSMARKETING FONTOS ESZKÖZE; TÁJESZ- TÉTIKAI VIZSGÁLATOK A MEDVES-TÉRSÉG TERÜLETÉN 1 A KÉPESLAP, MINT A TURIZMUSMARKETING FONTOS ESZKÖZE; TÁJESZ- TÉTIKAI VIZSGÁLATOK A MEDVES-TÉRSÉG TERÜLETÉN 1 Karancsi Zoltán 2 Horváth Gergely 3 Kiss Andrea 4 Bevezetés A 19. század második felében megjelenı

Részletesebben

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 231 264. (2002) KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Minden felmérés célja, hogy egy átfogó

Részletesebben