TISZTELT OLVASÓ! Albert Einstein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZTELT OLVASÓ! Albert Einstein"

Átírás

1

2

3 Fordítsuk figyelmünket az emberre. Az ő sorsa legyen a fő szempont mindig, minden technikai törekvésben. Soha ne feledjük ezt el diagramjaink és egyenleteink között. Albert Einstein TISZTELT OLVASÓ! Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a magyar demokratikus államberendezkedés garanciális alapintézménye. Elsődleges feladatunk, hogy megállapításainkkal, javaslatainkkal támogassuk a közpénzekkel, közvagyonnal való szabályos, célszerű, eredményes és hatékony gazdálkodást, valamint elősegítsük a jól irányított állam kiépítését, a jó kormányzást. Az Állami Számvevőszék 2009 decemberétől 2010 júliusáig választott vezetők nélkül működött, ami komoly működési és alkotmányos kockázatot jelentett. A Számvevőszék jelenlegi vezetését július 5-ei hatállyal választotta meg az Országgyűlés, ami azt jelenti, hogy a közpénzügyi ellenőrzés csúcsintézménye ettől kezdve tudja maradéktalanul teljesíteni a számára előírt feladatokat. Az Állami Számvevőszék 2011 januárjára készítette el középtávú Stratégiáját. A kitűzött célok teljesítése érdekében 2011-ben megkezdtük a szervezet átalakítását is. A változtatásokat minden területen az értékmegőrző megújítás elvének szem előtt tartásával vittük végig, ami úgy tette lehetővé egy modern számvevőszék kialakítását, hogy képesek voltunk megőrizni az eddig felhalmozott szervezeti tudást. Célunk, hogy intézményünket képessé tegyük az állandó építkezésre, amely támaszkodik az Állami Számvevőszék értékeire, eddig elért eredményeire, ugyanakkor megfelel az átalakuló jogi és gazdasági környezet kihívásainak. Mélyreható változást jelentett, hogy az új Alaptörvény elfogadását követően első sarkalatos törvényként az új ÁSZ-törvényt alkotta meg az Országgyűlés. A július 1-jén hatályba lépett jogszabály véget vetett a következmények nélküli ellenőrzések korszakának: megerősítette a számvevőszéki jogosítványokat, körülbástyázta az ÁSZ függetlenségét és az összes számvevőszéki jelentés nyilvánossá tételével komoly előrelépést jelentett munkánk átláthatósága szempontjából is. Az új ÁSZ-törvénynek köszönhetően Magyarország olyan ország lett, amely maradéktalanul megfelel a számvevőszéki függetlenséggel kapcsolatos nemzetközi elvárásoknak és az Egyesült Nemzetek Szervezete ajánlásainak. Az Alaptörvény előírása szerint az Állami Számvevőszék elnöke egyben a Költségvetési Tanács tagja. A Költségvetési Tanácsnak 2012-től vétójoga van a költségvetési törvényalkotással kapcsolatban, a jogszabály ugyanis ezt a testületet bízta meg azzal, hogy őrködjön az államadósságszabály betartása fölött. Fontos, hogy a Tanácson belül az Állami Számvevőszék elnöke nem az ÁSZ nevében, hanem személyesen hozza meg döntését. Az ÁSZ szervezetileg és intézményesen úgy kapcsolódik ehhez a folyamathoz, hogy a Költségvetési Tanácsnak nincs saját elemzői apparátusa, a Tanács tagjait a Magyar Nemzeti Bank és az Állami Számvevőszék szakértői segítik elemzéseikkel, tanulmányaikkal. Ez természetesen új feladatot jelent a korábbiakhoz képest,

4 aminek ellátását nagyban segíti, hogy az Állami Számvevőszéknek ellenőrzései és a költségvetési tervezet véleményezése miatt folyamatosan rálátása van a költségvetési folyamatokra. Az állam legfőbb pénzügyi ellenőrző szerveként az Állami Számvevőszék célja az államháztartás biztonságos, kiegyensúlyozott, hatékony működésének szolgálata, fejlesztésének támogatása, a közpénzügyi folyamatok átláthatóságának, a közpénzekkel való gazdálkodás elszámoltathatóságának erősítése. A gazdasági válság időszakában, amikor minden gazdálkodó szervezetnek, az állampolgároknak és az államnak is szűkülő pénzügyi keretek között kell gazdálkodnia, fokozottan szükségesnek tartjuk a közpénzzel való gazdálkodás célszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését is. Új ellenőrzés-tervezési rendszert építettünk ki, amelyben az ellenőrzési terv témáinak kiválasztása és a helyszíni ellenőrzések megalapozása a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kapott. Ma már az ellenőrzési feladatok kijelölését többlépcsős előkészítési és jóváhagyási folyamat előzi meg, az ellenőrzések hatékonyságát pedig gördülő tervezés biztosítja. Mindeközben egy komplex kockázatelemzési rendszer révén a számvevők mindig oda mennek ellenőrizni, ahol arra épp a legnagyobb szükség van. Minőségbiztosítási rendszerünk kialakításával, fejlesztésével arra törekszünk, hogy jelentéseink a legszigorúbb szakmai követelményeknek is megfeleljenek. Célunk, hogy jelentéseink egyre jobban hasznosuljanak: megállapításainkkal és javaslatainkkal fokozott mértékben kívánunk hozzájárulni a vizsgált szervezeteknél a hatékonyabb működéshez, valamint a törvényhozási munka megalapozásához. Fontosnak tartjuk, hogy az ellenőrzéseink során feltárt előremutató gazdálkodási megoldásokat a lehető legtöbb szervezettel megismertessük. A követendő megoldások népszerűsítése ellenőrzéseink fontos kiegészítő eleme. Ennek szellemében hívtuk életre A jó példa legyen ragadós! Legjobb gyakorlatok a közpénzek felhasználásánál című szemináriumsorozatunkat. A jó példák terjesztése különösen indokolt az önkormányzatok körében, hiszen egy-egy jobban gazdálkodó önkormányzat bevált megoldásait esetenként több száz, vagy akár több ezer önkormányzat is adaptálhatja. Az önkormányzati szférán kívül többek között a központi költségvetési szervek számára is lehetőséget biztosítunk a jó gyakorlatok megosztására. Meggyőződésem szerint munkánk hasznosulásához elengedhetetlen, hogy jelentéseink közérthetőek, kommunikációnk világos és egyértelmű legyen. Üzeneteinket a nem szakmai érdeklődők számára is érthetővé kívánjuk tenni, üzeneteink ugyanis az ÁSZ hivatali jellege miatt sok esetben a közvélemény, a média közvetítésén keresztül jutnak el ténylegesen is a döntéshozókig. Ezt a folyamatot segíti honlapunk megújítása, valamint a 2011-ben elindított ÁSZ Hírportál is, ahol folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket, a döntéshozókat, az ellenőrzötteket és a szakmai közönséget munkánkról, magas szinten biztosítva szervezetünk átláthatóságát, tevékenységünk nyilvánosságát. Munkánk szakmai megalapozottságát erősíti az Állami Számvevőszék gondozásában negyedévente megjelenő közpénzügyi szakfolyóirat, a Pénzügyi Szemle. Lapunk célja, hogy hiteles képet adjon a pénzügyi rendszerről, a közszféra és a nemzetgazdaság működésének főbb vonásairól és a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat szakmai színvonalát elismerve a Magyar Tudományos Akadémia 2011 nyarán fel is minősítette a Pénzügyi Szemlét. Ugyanebben az évben a Pénzügyi Szemle cikkei elérhetőek lettek a világ vezető közgazdasági adatbázisában, a RePEc-ben (Research Papers in Economics) 2012-től pedig impakt-faktort kapott a lap, ami azt jelenti, hogy cikkeiket nemzetközi szinten jegyzett folyóiratokban idézik, azaz az ÁSZ által kiadott folyóirat nemzetközileg is elismert lap lett. Az Állami Számvevőszék kiemelten kezeli és küldetésének tekinti a korrupció elleni fellépést. Mindez illeszkedik az ÁSZ Középtávú Stratégiájához, amelyben kiemelt feladatként jelenik meg az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtése, továbbá az ÁSZ szerepvállalása a korrupció és csalás elleni küzdelemben. Ehhez kapcsolódva 2011 novemberében közös nyilatkozatot írt alá és együttműködést kezdett a korrupció elleni küzdelemben az Állami Számvevőszék, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Legfelsőbb Bíróság

5 (Kúria), valamint a Legfőbb Ügyész. Az utóbbi egy évben az Állami Számvevőszék korrupcióellenes tevékenységének középpontjában a korrupciós kockázatokra és a korrupcióval szembeni védettségre koncentráló Integritás Projekt állt. Ezen felül ellenőrzési tervünkben is kiemelt helyen kezeljük a korrupcióellenes fellépést, és saját működésünkben is irányadónak tartjuk az integritási szemléletet. Stratégiai céljaink megvalósítása szervezeti átalakulással és a személyi állomány megújulásával is együtt jár, aminek során hangsúlyosan törekszünk az értékőrző megújulás elvének figyelembevételére. Áttértünk a projektalapú munkavégzésre és a számvevők kompetencia alapú kiválasztására és beosztására, illetve csökkentettük a szervezeti egységek és a vezetők számát, amivel jelentősen javítottuk működésünk hatékonyságát. Meggyőződésünk, hogy sok éves tapasztalattal és komoly szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak közreműködése az előttünk álló feladatok szakszerű és hatékony végrehajtásának biztosítéka. Fontosnak tartjuk ugyanakkor azt is, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyén a pályájuk kezdetén álló fiatalok kapcsolódjanak be intézményünk tevékenységébe. Mindez együtt biztosítja, hogy az Állami Számvevőszék a korábbi tapasztalatokra építve, de a friss tudást is felhasználva, hatékonyan tudjon fellépni a közpénzek és a közvagyon védelme érdekében. Remélem, hogy az elmondottak felkeltették Olvasóink érdeklődését, és kedvet kaptak ahhoz, hogy az Állami Számvevőszék tevékenységét, céljait és eredményeit jobban megismerjék. Ezt a tájékozódást kívánja szolgálni rövid ismertetőnk. Intézményünkről bővebb információt honlapunk különböző rovataiban, az ÁSZ Hírportálon talál. Domokos László elnök

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Pulay Gyula A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Összefoglaló: A cikk az Állami Számvevőszék integritásfelmérésének elméleti alapjait mutatja be, majd a 2013. évi integritásfelmérés

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője?

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? Bevezető Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Dr. Kerekes Zsuzsa Ez a tanulmány azt kívánja bemutatni,

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a legutóbbi időben pedig több

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Hírlevél. 2014. tavasz

Hírlevél. 2014. tavasz Hírlevél 2014. tavasz Köszöntő...2 Új módszertani útmutató a gyermekek szűrővizsgálatához...2 őrzők a strázsán...3 Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás...4 Egységes dokumentációs rendszer lép életbe...5

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMI VÁLLALATOK ÁTLÁTHATÓSÁGA, KÖZZÉTÉTELI KÖVETELMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSE ÉS INTEGRITÁSA. Kutatási jelentés. 2014.

A MAGYAR ÁLLAMI VÁLLALATOK ÁTLÁTHATÓSÁGA, KÖZZÉTÉTELI KÖVETELMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSE ÉS INTEGRITÁSA. Kutatási jelentés. 2014. A MAGYAR ÁLLAMI VÁLLALATOK ÁTLÁTHATÓSÁGA, KÖZZÉTÉTELI KÖVETELMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSE ÉS INTEGRITÁSA Kutatási jelentés 2014. március A Transparency International Magyarország független szakmai szervezetként

Részletesebben

SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ

SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ 2012/2013. TANÉV I. FÉLÉV DEBRECEN 2012 BALÁZS ISTVÁN AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI

Részletesebben