5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok"

Átírás

1 Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok Vezesse le az ellenállások soros párhuzamos és vegyes kapcsolásainál az eredı ellenállás kiszámítására vonatkozó összefüggéseket! Definiálja és igazolja a feszültségosztás törvényét! Definiálja és igazolja az áramosztás törvényét! Értelmezze a változtatható és a beállítható ellenállások gyakorlati felépítését (potenciométer trimmer)! Vezesse le a csillag-delta átalakítást! Vezesse le a Wheatstone-híd kiegyenlítésére szolgáló összefüggést! Soros kapcsolás Egy összetett áramkör az alkotóelemek soros párhuzamos vagy - az ezekbıl kialakított - vegyes kapcsolásából áll. Soros kapcsolásról beszélünk ha az áramköri elemeken ugyanaz az áram folyik keresztül. Ez akkor keletkezik ha az egyik ellenállás végéhez a másik kezdetét kötjük és mindezt az utolsó ellenállásig megismételjük. gyakorlatban legtöbbször ellenállások kapcsolódnak össze amelyek együttes eredı áramkorlátozó hatását egyetlen ellenállással helyettesíthetjük. Ezt eredı ellenállásnak nevezzük. Soros kapcsolás Soros kapcsolásban nincs elágazás ezért ugyanakkora áram folyik át minden ellenálláson. Kirchhoff huroktörvényének értelmében:... n Minden ellenállásra külön-külön Ohm törvényét alkalmazva:... n n Ezeket behelyettesítve a huroktörvénybe majd a közös mennyiséget kiemelve:... n (... n ) Mindkét oldalt elosztva a közös mennyiséggel: ellenállása.... n ahol a kapcsolás eredı

2 5. 5. e... n Ez azt jelenti hogy a sorosan kapcsolt ellenállások eredıjét az ellenállások összegzésével kapjuk ami mindig nagyobb bármely a kapcsolást alkotó ellenállás értékénél. Párhuzamos kapcsolás Párhuzamos kapcsolásnál a kapcsolás közös mennyisége a feszültség azaz minden ellenálláson azonos nagyságú feszültségesés mérhetı ami megegyezik a generátor feszültségével. Párhuzamos kapcsolás fıágban folyó áramot vagyis az eredı áramot a csomóponti törvény segítségével határozhatjuk meg:... n Ohm törvénye alapján az egyes ágakban folyó áramok: n n e... Ezt behelyettesítve a csomóponti törvénybe: n... közös feszültséget kiemelve és egyszerősítve vele: e n... Ez az eredı ellenállás reciprokát adja meg. Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredıje mindig kisebb a kapcsolást alkotó legkisebb ellenállásnál is. Két ellenállás esetén az eredı képlete könnyebben kezelhetı alakra hozható: reciprokos számítási mőveletet replusz jellel jelöljük: Ellenállások vegyes kapcsolása Egy áramkörben az alkatrészeket nemcsak sorosan vagy párhuzamosan kapcsolhatjuk össze hanem a két módszer együttes használatával keletkezı vegyes kapcsolással is.

3 5. 5. vegyes kapcsolások jellegzetessége hogy nincs olyan összefüggés amelynek segítségével az összes ilyen kapcsolás eredıje kiszámítható lenne. Ezért az áramkör átalakítása után a soros és a párhuzamos kapcsolásoknál tanultakat alkalmazva több lépésben lehet eredményre jutni. vegyes kapcsolásokat a sorosan vagy párhuzamosan kapcsolódó elemek összevonásával belülrıl kifelé haladva egyszerősítjük. Egyszerősítés Figyeljük meg milyen átalakítások után jutunk el az áramkör eredı ellenállásának meghatározásához! z és az jelő ellenállás párhuzamosan kapcsolódik egymáshoz az eredıjük: Vegyes kapcsolás egyszerősítése Ha a két ellenállást ezzel az eredıjükkel helyettesítjük akkor észrevehetjük a soros kapcsolódást az 4 jelzéső ellenálláshoz: 4 Vegyes kapcsolás egyszerősítése z újabb helyettesítés után pedig már csak két ellenállás párhuzamos kapcsolata marad tehát a teljes vegyes kapcsolat eredı ellenállása ennél az ellenállás hálózatnál: e Vegyes kapcsolás egyszerősítése feszültségosztás törvénye Ha felrajzoljuk két ellenállás soros kapcsolatát és Ohm törvényének segítségével meghatározzuk a rajtuk átfolyó áram értékét (feszültségeséseik és ellenállásaik függvényében) a következı két egyenletet kapjuk: és Mivel mindkét ellenálláson ugyanaz az áram folyik keresztül: amelybıl.

4 5. 5. Soros kapcsolásban az egyes ellenállásokon fellépı feszültségek úgy aránylanak egymáshoz mint az ellenállások értékei. Ez a feszültségosztás törvénye. feszültségosztó feszültségosztó egy olyan négypólus amelyet legegyszerőbb esetben két sorba kapcsolt ellenállás alkot. Ha az osztóra feszültséget kapcsolunk akkor az ellenállásokon átfolyó áram azokon feszültségesést hoz létre. két feszültség összege megegyezik a bemenı feszültséggel. z osztó kimeneti feszültségét a két ellenállás bármelyikérıl levehetjük jelen esetben az -es ellenállásról. feszültségosztó Ha az osztóra nem kapcsolunk terhelést akkor ki átrendezve: ki be. be be ki képlet számlálójában mindig annak az ellenállásnak kell szerepelnie amelyrıl az osztó kimeneti feszültségét levesszük a nevezıben pedig mindig a kapcsolás eredı ellenállását tüntetjük fel. Ha a feszültségosztóra terhelést kapcsolunk például egy ellenállást t akkor ez az ellenállással párhuzamosan kapcsolódik. feszültségosztó Emiatt a nevezıben az elıbb felírt képlet annyiban módosul hogy az eredı ellenállás értéke: ( t ) összefüggéssel lesz kiszámítható míg a számláló t értékőre változik. Mivel a számláló értéke jobban csökken mint a nevezıé ezért a terhelt osztó kimeneti feszültsége mindig kisebb mint az ideális (terheletlen) érték. ki be ( ) t. t Ez azt is jelenti hogy feszültség mérésekor - a mőszer véges nagyságú belsı ellenállása miatt - a kapott feszültség mindig kisebb a valóságos értéknél. feszültségosztás elvén mőködnek például a változtatható értékő ellenállások (potenciométerek) is. Potenciométerek feszültségosztók gyakorlati alkalmazásának egyik területe a változtatható értékő ellenállások vagy más néven potenciométerek. Ez az eszköz a rendelkezésünkre álló feszültség csökkentésére (esetleg szabályozására) használható oly módon hogy a potenciométer osztásarányát egy csúszóérintkezı segítségével változtathatjuk. rendelkezésünkre álló feszültség be a szabályozott feszültség pedig ki. csúszóérintkezı helyzetétıl függıen az osztó elemeinek megfelelı ellenállások értéke változik de összegük mindig állandó marad. 4

5 5. 5. potenciométer mőködése potenciométerek csoportosítása ellenálláspálya szerint z ellenálláspálya kialakítása szerint beszélünk huzal-potenciométerrıl vagy rétegpotenciométerrıl. réteg rendszerint szén valamilyen fém vagy cermet (fémoxidok szilikátok és oldószerek keveréke). hordozótest bakelit vagy nagyobb teljesítmények esetén kerámia. csúszóérintkezı anyaga általában grafit vagy fém. z érintkezı elmozdulása lehet tengelyirányú vagy vertikális. Huzalpotenciométer étegpotenciométer Tolópotenciométer Forgópotenciométer potenciométerek csoportosítása szerkezeti felépítés szerint Szerkezeti felépítésük alapján megkülönböztetünk: beállító (trimmer) potenciométereket (az ellenállás idıszakos beállítását teszi lehetıvé) szabályozó potenciométereket (például a rádió hangerı és hangszín szabályozása) finombeállító potenciométereket (jellegzetessége hogy beállításuk csavarhúzóval vagy kézzel történhet) többfordulatú (helikális) potenciométereket (nagy pontosságú beállításra alkalmas a mozgó érintkezı csigavonal mentén halad követve az ellenálláspálya menetemelkedését) többszörösen különfutó potenciométereket (például a televízió három alapszínének szabályozása). Trimmer potenciométer Többfordulatú potenciométer (helipot) Többszörösen különfutó potenciométer 5

6 5. 5. Potenciométerek katalógusadatai Potenciométerek mechanikai paraméterei Egy elektronikai alkatrész katalógusban a következı adatokat találhatjuk meg ha például 470 Ω-os lineáris () típusú egypályás (mono) kivitelő 6 mm-es mőanyag tengellyel ellátott potenciométert választunk: Elforgatási szög: 00 ±5 Mőködtetı forgató nyomaték: 04 5 Ncm Maximális forgató nyomaték: 80 Ncm Maximális tengelyirányú erı: 00 N (max: 5 s) Súlya tengellyel együtt: ~ g Potenciométerek elektromos paraméterei Maximális disszipáció (40 ): 04 W Maximális kapocsfeszültség: 500 V D Szigetelési ellenállás: >5 Ω Átütésifeszültség: 000 V Névleges ellenállás tőrés: ±0% 6

7 5. 5. Potenciométerek fontos villamos tulajdonságai potenciométerek további fontos villamos tulajdonságai Névleges ellenállásérték: z alkatrészen gyárilag feltüntetett adat. Tényleges ellenállás: potenciométer végkivezetései között mérhetı ellenállásérték. Névleges ellenállás tőrés: tényleges ellenállásnak a névleges értékhez képest megengedett legnagyobb eltérése százalékban kifejezve. Kezdeti ellenállás: mozgó érintkezı véghelyzete és a végkivezetés között mérhetı ellenállásérték. Hatásos ellenállás: teljes ellenállás azon része amelyen belül az ellenállás értéke az elıírt jelleg szerint változik. potenciométer típusa: Megkülönböztetünk lineáris jellegőt (a jele: ) logaritmikus jellegőt () és fordított logaritmikus jellegőt (). lineárist a méréstechnikában a logaritmikust hangszínszabályozásra a fordítottan logaritmikust pedig a hangerı szabályozására szokták alkalmazni. Névleges terhelhetıség (maximális disszipáció): névleges üzemi hımérsékleten tartósan megengedett legnagyobb villamos igénybevétel. Potenciométer típusa potenciométer típusa: megkülönböztetünk lineáris jellegőt (a jele: ) logaritmikus jellegőt () és fordított logaritmikus jellegőt (). Potenciométerek z áramosztás törvénye z áramosztás törvényét párhuzamos kapcsolások esetén értelmezhetjük. párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon a közös mennyiség a feszültség míg a rajtuk átfolyó áram áramkorlátozó hatásaik függvénye. Áramaikat az összefüggésekkel határozhatjuk meg. z egyenletekbıl a közös mennyiséget kifejezve és átrendezés után az összefüggésre jutunk. Ez szövegesen kifejtve azt jelenti hogy párhuzamos kapcsolás esetén az áramerısségek fordítottan arányosak az ágak ellenállásaival. Vagyis a csomópontba befolyó áram az ellenállásokon megoszlik nagyobb ellenálláson kisebb kisebb ellenálláson nagyobb áram folyik. z áramosztó 7

8 5. 5. delta-csillag átalakítás Vezessük le a delta-csillag átalakításnál használható összefüggéseket! kapcsolás három pontja legyen és. Ezek közé kapcsolódik háromszög alakban és az indexeiknek megfelelı és az ábrán látható módon. delta és a csillag kapcsolás helyettesíthetıségének feltétele hogy a megfelelı kivezetéseik között mindkét kapcsolási formában ugyanakkora legyen az ellenállás. pontok között: deltakapcsolásban ( ) míg csillagkapcsolásban pontok között: deltakapcsolásban ( ) míg csillagkapcsolásban pontok között: deltakapcsolásban ( ) míg csillagkapcsolásban az ellenállás eredıje megfelelı eredı ellenállások egyenlısége miatt: ( ) delta-csillag átalakítás ( ) ( ) z és értékének kifejezése érdekében alakítsuk át ezeket az összefüggéseket és helyettesítsük be hogy!... Vonjuk ki az elsı egyenletbıl a másodikat:.. 8

9 5. 5. Ehhez az eredményhez adjuk hozzá a harmadik egyenletet: ebbıl pedig Ezután már csak ezzel kell behelyettesíteni az elsı és a harmadik egyenletbe és megkapjuk mindhárom ellenállás értékét:. Megállapíthatjuk hogy csillagkapcsolásban az eredeti hálózat valamely pontjához csatlakozó ellenállás értékét úgy kapjuk meg ha a deltakapcsolásban ugyanezen ponthoz csatlakozó két ellenállás szorzatát osztjuk a deltakapcsolás ellenállásainak összegével. csillag-delta átalakítás lakítsuk át az ábrán látható csillagkapcsolást úgy hogy a hálózat többi részén a feszültség és az áramviszonyok ne változzanak meg tehát az az és a pontok közötti ellenállás értéke se változzon meg. csillag-delta átalakítás z átalakításnak akkor is helyesnek kell lennie ha a három pont közül kettıt összekötünk. csillag-delta átalakítás Elıször kössük össze a és a pontot. Mindkét kapcsolásnál azonosnak kell lennie az és az összekötött és pontok közötti ellenállásnak tehát a vezetıképességnek is. az és a - pontok között: csillagkapcsolásban ( ) míg deltakapcsolásban a és az - pontok között: csillagkapcsolásban ( ) míg deltakapcsolásban a és az - pontok között: csillagkapcsolásban ( ) míg deltakapcsolásban a vezetıképesség. megfelelı vezetıképességek egyenlısége miatt: ( ) ( ) ( ). 9

10 z és értékének kifejezése érdekében alakítsuk át ezeket az összefüggéseket és helyettesítsük be hogy!.... Vonjuk ki az elsı egyenletbıl a másodikat:. Ehhez az eredményhez adjuk hozzá a harmadik egyenletet: amibıl már következik hogy Ezután már csak ezzel kell behelyettesíteni az elsı és a harmadik egyenletbe és megkapjuk mindhárom vezetıképesség értékét:. Deltakapcsolásban az eredeti hálózat valamely két pontjához csatlakozó ellenállás vezetıképességének értékét úgy kapjuk meg ha a csillagkapcsolásban ugyanezen két ponthoz csatlakozó két ellenállás vezetıképességének szorzatát osztjuk a deltakapcsolás vezetıképességeinek összegével. lakítsuk át ezeket az összefüggéseket hogy az ellenállás értékeket is ki tudjuk fejezni: egyenletet átalakítva a összefüggés alapján: Ha bevezetjük az 0 jelölést akkor 0. Ennek alapján: 0 és 0. Deltakapcsolásban az eredeti hálózat valamely két pontjához csatlakozó ellenállás értékét úgy kapjuk meg ha a csillagkapcsolásban ugyanezen két ponthoz csatlakozó két ellenállás szorzatát szorozzuk a három ellenállás reciprok értékének összegével.

11 5. 5. Wheatstone-híd Hídnak nevezzük azokat a négypólusokat amelyekben az egyes áramköri elemek értékeit úgy kell megválasztani illetve beállítani hogy a kimeneti feszültség nulla legyen. Ez a híd kiegyenlített azaz egyensúlyi állapota. hídkapcsolásokat a felhasználási módnak megfelelıen többféle alkatrészbıl is elkészíthetjük de most csak az ellenállásokkal felépített ún. Wheatstone-híd felépítését és mőködését ismerjük meg. Wheatstone-híd Ha megvizsgáljuk és átalakítjuk a Wheatstone-híd kapcsolását akkor azt vehetjük észre hogy két azonos feszültségrıl táplált feszültségosztóból áll. z és illetve 4 és ellenállásokból felépített osztókra kapcsoljuk a négypólus bemeneti feszültségét ( be ). Wheatstone-híd Wheatstone-híd kiegyenlítése feszültségosztás törvényének ismeretében vezessük le a Wheatstone-híd kiegyenlítésére szolgáló összefüggést! Ha a híd kiegyenlített állapotban van akkor a kimenetére kapcsolt mőszeren nem folyik áram tehát az osztók terheletlenek. Ebben az esetben felírhatjuk hogy: ki 0. négypólus kimeneti feszültsége csak akkor nulla ha a két osztó kimeneti feszültsége azonos:. Írjuk fel a két osztóra a feszültségosztás törvényét! be illetve be 4 Ha figyelembe vesszük hogy a két feszültség azonos akkor: be be 4 Egyszerősítsünk a bemeneti feszültséggel és szorozzuk mindkét oldalt 4 gyel és vel. 4 amely a szorzás elvégzése után az 4 alakban írható fel. Ha kivonjuk mindkét oldalból az -at akkor eljutunk a híd kiegyenlítésére szolgáló összefüggéshez: 4.

12 5. 5. kapcsolási rajz ismeretében elmondhatjuk hogy a Wheatstone-híd kiegyenlített (a kimeneti feszültsége nulla) ha az egymással szemben lévı hídágak ellenállásainak szorzata nulla. Wheatstone-híd alkalmazása Wheatstone-hidat elsısorban alkatrészek és nem villamos mennyiségek (hımérséklet kis elmozdulás nyúlás stb.) mérésére alkalmazhatjuk. Ellenállás mérése z ellenállás mérésére alkalmas Wheatstone-híd kapcsolási rajzán láthatjuk hogy X ismeretlen ellenállás hídágában egy P hitelesen és kis fokozatokban állítható normál ellenállást tartalmaz amellyel a kimeneti feszültséget tudjuk nagyon pontosan nullára beállítani. Pértéke a fokozatkapcsolók állásain vagy egy skálán olvasható le. Kiegyenlített állapotban: X P. z ismeretlen ellenállást pedig ebbıl az összefüggésbıl kifejezve: XP. hídáttétel z / hányadost hídáttételnek vagy hídviszonynak nevezzük és minden értéke 0-nek valamilyen egész hatványa stb. mérés elvégzése után az ismeretlen ellenállás értékének kiszámításához a kiegyenlítéskor leolvasott P értéket a hídáttétellel kell megszorozni. galvanométer kimenetre egy nagyon érzékeny mőszert egy galvanométert kell kapcsolni. Ez a mőszer kiegyenlítéses rendszerő ami azt jelenti hogy akkor kell a beállított értékeket leolvasni amikor a mőszer egyensúlyi vagyis nulla állapotot jelez. Wheatstone-híd

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása 8.A 8.A 8.A Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, mőködését és fajtáit, s rajzolja fel rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik? 145. Egymás után kapcsolunk három, azonos anyagú vezetődarabot, amelyeken áram halad keresztül. z első darab l hosszúságú és r sugarú, a második darab 2 l hoszszúságú és 2 r sugarú, a harmadik darab 3

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011

Részletesebben

8. A vezetékek elektromos ellenállása

8. A vezetékek elektromos ellenállása 8. A vezetékek elektromos ellenállása a) Fémbôl készült vezeték van az elektromos melegítôkészülékekben, a villanymotorban és sok más elektromos készülékben. Fémhuzalból vannak a távvezetékek és az elektromos

Részletesebben

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás 7.A A villamos áram hatásai Hıhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és a hıenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hıhatásának okait! Mutasson be hıhatáson alapuló

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése

9.B 9.B. A négyrétegő diódák felépítése, mőködése 9.B Félvezetı áramköri elemek Egyéb félvezetık Ismertesse a négyrétegő dióda, a tirisztor, a diac és a triac felépítését, mőködését és karakterisztikáját! Mutassa be ezen egyéb félvezetık gyakorlati alkalmazásait,

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben)

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben) 4.B Félvezetı áramköri elemek Félvezetı diódák Ismertesse a félvezetık felépítésének és mőködésének fizikai alapjait, s fejtse ki a mőködés elektronfizikai és elektrokémiai vonatkozásait! Értelmezze a

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások 3.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások Ismertesse a többfokozatú erısítık csatolási lehetıségeit, a csatolások gyakorlati vonatkozásait és azok alkalmazási korlátait! Rajzolja

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása Szakdolgozat Soós Ivett Matematika B.Sc., Matematikai elemz szakirány Témavezet : Mincsovics Miklós

Részletesebben