Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata"

Átírás

1 Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője a Mondelez Hungária Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E) a továbbiakban: Szervező ) 1.2. A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Human Telex Reklámügynökség (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 216/b.) a továbbiakban: Megbízott végzi A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat a HPS Interactive Kft. (1054 Budapest, Hold u. 27.) továbbiakban Lebonyolító végzi. 2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 2.1. A Nyereményjátékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a) 14. életévét betöltött, jelen Játékszabályzat szerint kizárás alá nem eső magyar állampolgár, aki Magyarországon állandó, bejelentett lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik (az, aki Magyarország területén az adott évben legalább 183 napot tartózkodik), továbbiakban: Játékos, b) aki a Nyereményjáték időtartama alatt jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott Győri Édes termékek ( Termék ) bármelyikét megvásárolja, c.) és a weboldalon ( Weboldal ) elektronikusan regisztrál, amelynek során nevét (vezetéknév, keresztnév), nemét (férfi/nő), születési idejét (év, hónap, nap), pontos lakcímét (irányítószám, város, közterület, házszám), telefonszámát, címét (kötelezően megadandó személyes adatok) megadja ( Regisztráció ), d.) a fenti c.) pontban megjelölt személyes adatai kezeléséhez kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja e.) valamint a Termék külső csomagolásán található kilencjegyű alfanumerikus promóciós kódot ( Kód ) feltölti, és a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) foglalt valamennyi feltételt. (a továbbiakban együttesen; Pályázat ) 2.2. Egy Játékos naponta maximum 10 db Kódot jogosult feltölteni. Amennyiben egy Kódot többször küldenek be, úgy a Szervező az elsőként beküldött Kódot regisztrálja és az ugyanazon Kódot tartalmazó többi Pályázatot kizárja a Játékból. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget A Játékosok kötelesek a Nyereményjáték végét követő 30 (harminc) naptári napig a nyertes Kódot tartalmazó csomagolás(oka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni és azt a Szervezőnek vagy Megbízottnak a nyeremény átvételére történő jogosultság igazolásához bemutatni. Amennyiben a Kód elmosódott vagy egyéb módon sérült és ezáltal a Nyereményjátékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Nyereményjátékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált Kódok érvénytelenek és nem vesznek részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban részt vevő Kódok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Kódok/ Kódot tartalmazó csomagolások tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő viták esetére kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy 1

2 kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett Nyereményjátékban csalást/hamisítást vagy egyéb visszaélést követ el A Játékos kizárólag saját címével jogosult részt venni a Nyereményjátékban. A Nyereményjáték során regisztrált címek tekintetében az cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, illetve Megbízott mindennemű felelősségét kizárja. A Játékosok a regisztrált címük útján kerülnek azonosításra, így az cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása, valamint a böngésző specifikációjából származó hibák (Pl.: régi explorer esetén esetleg nem jelenik meg megfelelően az oldal). A Szervező és Megbízott az e bekezdésben írtakból így különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából fakadó mindennemű felelősséget kizár Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Nyereményjátékból, továbbá a Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Nyereményjátékban A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Mondelez Hungária Kft., a Győri Keksz Kft., a Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi Fióktelepe és a Mondelez Europe Procurement GmbH Magyarországi Fióktelepe alkalmazottai; a Megbízott és a Lebonyolító alkalmazottai; a Nyereményjátékban részt vevő termékeket forgalmazó üzletek tulajdonosai, üzemeltetői és alkalmazottai; a Nyereményjáték szervezésében közreműködő ügynökségek alkalmazottai; valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk b) pontjában meghatározott hozzátartozói A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például az ajándéksorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós kóddal vesznek részt a Nyereményjátékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Megbízottnak okoztak A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott nyilatkozat megtétele a Játékban való részvétel, valamint a nyeremények átvételének és átadásának kötelező előfeltétele minden 18 éven aluli Játékos esetében. A 18 éven aluli személyek a Nyereményjátékban való részvétel esetén kötelesek a Megbízónak postai úton megküldeni (cím: Human Telex 1031 Budapest, Szentendrei út 216/b., jelige Arasd le a nyereményeket!) vagy en scannelve ( cím: az 1. sz. mellékletben csatolt, törvényes képviselőjük (pl.: szülő, gyám) által aláírt nyilatkozat példányát, amely nyertesség esetén nyereményük átvételének, átadásának kötelező előfeltétele. Amennyiben a 18. év alatti Játékos a hozzájárulást a Szervező felhívására nem tudja igazolni, illetve a törvényes képviselő később úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményjátékban történő részvételhez nem járult hozzá, a Szervező a 18. év alatti Játékost kizárhatja a Nyereményjátékból, és a megadott adatait haladéktalanul törli. 2

3 3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 3.1. A Nyereményjáték szeptember órától november 16-án óráig tart A szeptember 22. napja előtt, illetve november 16. napja után beérkezett Pályázatokat a Szervező nem fogadja el, azok nem tekinthető érvényesen benyújtott Pályázatnak. 4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK 4.1. A Nyereményjátékban kizárólag a Mondelez Hungária Kft. által Magyarországon forgalmazott, az alábbiakban felsorolt, Kódot tartalmazó (promóciós vagy nem promóciós csomagolású) Győri Édes termékekkel lehet részt venni A 9 alfanumerikus karakter előtt található PROMO felirat betűi nem képezik a kód részét! 4.3.Győri Édes termékek: Promóciós csomagolású termékek: Győri Édes Zabfalatok: eredeti, kókuszos, almás és csokoládés Győri Édes Zabfalatok Mini: eredeti és kókuszos Győri Édes: eredeti, kókuszos, kakaós Győri Édes: teljes kiőrlésű mézes, teljes kiőrlésű kakaós, Duplajó mézes, Duplajó kakós, Csokidarabos Nem promóciós csomagolású, de promóciós kódot tartalmazó termékek: Győri Édes 180g eredeti Győri Édes 180g kakaós Győri Édes 180g kókuszos Győri Édes Teljes kiőrlésű mézes Győri Édes Zabfalatok MINI eredeti Győri Édes Zabfalatok eredeti Győri Édes Zabfalatok csokoládés 5. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE 5.1. A Játékosnak a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott termékek bármelyikének megvásárlását követően, a Nyereményjáték ideje alatt, a termék csomagolásán található, a PROMO szó után feltüntetett, 9 karakterből álló alfanumerikus Kódot kell feltöltenie a weboldalra. A kódfeltöltések feltétele a Regisztráció, amellyel a Játékos a jelen Játékszabályzat feltételeit automatikusan elfogadja. A Regisztráció megtörténhet a kódfeltöltés előtt, attól függetlenül is, a jelen Játékszabály 2.1/c pontjának megfelelően Az első kódfeltöltést követő újabb kódfeltöltések esetében a Játékosnak már nem kell ismételten regisztrálnia, csupán be kell lépnie a regisztrált címével és máris feltölthet további Kódokat Amennyiben Játékos a Nyereményjáték kezdő időpontját (2014. szeptember óra) megelőzően vásárolta a Kódot tartalmazó Győri Édes terméket, úgy azzal a Kóddal is részt vehet a Nyereményátékban, de Regisztráció csak szeptember 22-én órától lehetséges Minden Pályázat indul a napi nyereményekért, valamint a heti 500 db Győri Édes Kekszes dobozért, amely utóbbi nyereményt a Nyereményjáték időtartama alatt az adott héten az első 500, érvényes Pályázatot benyújtó Játékos nyer meg A Pályázatok hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, címelírás, hibás, hiányos Kódok stb.) illetve késedelméért a Szervező, a Megbízott, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 3

4 6. NAPI FŐDÍJ és NAPI NYEREMÉNYEK 6.1. Napi fődíjként, előre kisorsolt nyerő időponthoz rendelve 1 db családi hosszúhétvégét lehet megnyerni a Seholsziget Élményparkba, Nőtincsre A 6.1. pont szerint napi fődíjként kisorsolt családi hosszúhétvége a következő szolgáltatásokat tartalmazza (A Seholsziget Élményparkról bővebb információ a weboldalon található): Szállás: 4 napraforgós minősítésű Seholsziget Élménypark, Nőtincs, Postakocsi Vendégház (egyedi faragásokkal, képzőművészeti alkotásokkal díszített vendégház) Elhelyezés: 4 ágyas családi szobában Felszereltség: TV, internet, közös konyha, hűtő, külön fürdőszoba és WC, ágynemű, törülköző (szükség esetén fürdetőkád). Az ágyak mérete 180x200cm és 90x200cm. (biomatraccal és anti allergén ágyneművel) A hosszúhétvége tartalma: - 3 nap 2 éjszaka szállás 4 fő részére, - teljes ellátás (érkezés napján vacsora, második nap reggeli-ebéd-vacsora, utolsó nap reggeli-ebéd) - az étkezés hagyományőrző népi ételkínálat szerint történik - parkbelépő a Seholsziget Élményparkba - idegenforgalmi adó A helyszínre utazás költsége a Nyertest terheli. A nyereményutazások felhasználhatók: szeptember 22-től szeptember 30-ig. A nyeremény átvételével kapcsolatban Megbízott minden esetben személyesen egyeztet a Nyertessel Naponta, előre kisorsolt nyerő időponthoz rendelve 5 db Piknik takaró nyerhető meg az érvényes Pályázatot beküldők által. 7. HETI NYEREMÉNYEK 7.1. Hetente az első 500 érvényes Pályázatot benyújtó Játékos 1-1 db Győri Édes kekszes dobozt nyer. 8. NYERŐ IDŐPONTOK 8.1. Megbízott a szeptember 22. és november 16. közötti időszakra a Nyereményjáték kezdő időpontját megelőzően a Nyereményjáték teljes időtartamának tekintetében naponta 1 db, azaz összesen 56x1 db nyerő időpontot sorsol ki (hónap, nap, óra, perc, másodperc), amely időpontokhoz 1-1 db családi hosszúhétvégét rendel hozzá nyereményként a Seholsziget Élményparkba (Nőtincs) A Megbízott a szeptember 22. és november 16. közötti időszakra a Nyereményjáték kezdő időpontját megelőzően a Nyereményjáték minden napjára kisorsol további 5 db, azaz összesen 56x5 db (összesen 280 db) nyerő időpontot (hónap, nap, óra, perc, másodperc), amely időpontokhoz 1-1 db Piknik takarót rendel hozzá nyereményként A nyerő időpontok sorsolása számítógép segítségével, augusztus 1-én, 10:00 órakor történik közjegyző jelenlétében, a Megbízott címén (Human Telex Reklámügynökség, 1031 Budapest, Szentendrei út 216/b.). A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével a Szervező és a Megbízott alkalmazottai közül kiválasztott sorsoló bizottság előtt, közjegyző jelenlétében történik. A nyerő időpontok a promóció minden napjára, 8:00 és 00:00 óra közötti időtartamra lesznek kisorsolva. A Bizottság által hitelesített jegyzőkönyvet Szervező és Megbízott elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Nyereményjáték lezárásáig senki ne ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Nyereményjáték végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Nyereményjáték utolsó napjától számított 30 naptári napon belül A napi fődíjat, illetve a napi nyereményeket azon érvényes Pályázatok beküldői nyerik meg, akik az előre meghatározott (kisorsolt) adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, 4

5 perc, másodperc, századmásodperc) elsőként töltenek fel Kódot a Weboldalra a 2.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban tölti fel a Kódot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a honlapot működtető számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel A heti nyereményeket (500 db Győri Édes kekszes doboz) a 7.1. pontban rögzített feltételeknek megfelelő Játékosok nyerik meg A Nyereményjáték időtartama alatt egy Játékos egy naptári héten csak egyetlen alkalommal jogosult a napi fődíjra (családi hosszúhétvége) és egy alkalommal jogosult piknik takarót nyerni. A rendszer ellenőrzi a nyertes adatait, és ismétlődés esetén a nyertes Kódfeltöltést követő időpillanatban Kódot feltöltő Játékos lesz a nyereményre jogosult. A hetente az első 500 Kódbeküldő esetében is igaz ez a feltétel, azaz egy naptári héten belül csak egyetlen alkalommal jogosulakt a Győri Édes kekszes dobozra. 8.7 Minden egyes nyerő időponthoz előre meghatározott nyeremény tartozik. A nyeremények nem felcserélhetőek. A napi nyereményekért mindig csak az adott nap 00:00-h-tól 23:59 óráig beérkezett Pályázatok vehetők figyelembe. Amennyiben viszont egy adott nap egy vagy több nyerő időpontjához az adott naptári napon belül nem érkezik be pályázat, úgy a rákövetkező nap első érvényes Pályázatának beküldője, illetve a felhasználatlanul maradt előző napi nyerő időpontok függvényében a soron következő további érvényes Pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre. 8.8 Megbízott a beérkezett Pályázatokat megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Nyereményjátékban nem vehetnek részt. Amennyiben a Szervező, a Megbízott vagy a Lebonyolító tudomására jut, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak ellenére valamely Pályázat Szervezőnek, Megbízottnak vagy Lebonyolítónak nem felróhatóan mégis részt vett a Nyereményjátékban, a Szervező az érvénytelen Pályázatot beküldő vagy kizárásra kerülő Játékostól az esetlegesen már átadott nyereményt visszakövetheti. 8.9 Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Szervező a fentiek szerinti nyerő időpontokat, illetve az azt követő első időpillanatokat (óra, perc, másodperc, századmásodperc) követően elsőként beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek (tartaléknyertes). A tartaléknyertesek a nyerő időpont utáni, azt követő első időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a napi nyereményekre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Nyereményjátékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 9. NYERTESEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE 9.1. A napi és a heti nyeremények átvételére csak az az érvényes Pályázattal rendelkező, nyertesnek minősített Játékos jogosult, aki a nyertes kódot tartalmazó eredeti termékcsomagolást postai úton elküldi a Megbízott címére. a.) A napi és heti nyeremények esetében (piknik takaró, Győri Édes kekszes doboz) a nyerés tényéről Megbízott egy értesítő t küld a nyertes Játékosnak a nyerő időpontot követő második nap reggel 10 óráig. Az ben minden nyertes Játékos tájékoztatást kap a pontos postacímről, amelyre be kell majd küldenie ellenőrzésre a nyertes Kódot tartalmazó eredeti termékcsomagolást. Az értesítő esetleges levélszemétbe kerüléséért a Szervező vagy a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal. A Játékos köteles az Értesítést követően 10 (tíz) munkanapon belül válasz- ben visszaigazolni a Regisztráció során megadott adatokat, illetve 10 (tíz) munkanapon belül a nyertes Kódot tartalmazó eredeti termékcsomagolást eljuttatni a Szervező által megadott címre (Human Telex 1031 Budapest, Szentendrei út 216/b.) a borítékon feltüntetve a Arasd le a nyereményeket! jeligét. Amennyiben a 10. munkanapot követően nem érkezik meg az eredeti, nyertes Kódot tartalmazó termékcsomagolás a fentiekben megadott postacímre, M e g b í z o t t 1 (egy) alkalommal felhívja a nyertest a Regisztráció során megadott mobiltelefonszámon - amely hívás sikerességét követően további 5 (öt) munkanap áll a nyertes rendelkezésére, hogy a nyertes Kódot tartalmazó csomagolást eljuttassa a fentiekben megadott postacímre. A jelen pontban írtak elmulasztása jogvesztő hatályú és Szervező jogosult a mulasztó nyertes helyett a soron következő, nyerő időponthoz legközelebbi időpontban beérkezett érvényes Pályázat beküldőjét nyertesnek nyilvánítani, és őt a nyertességének 5

6 tényéről értesíteni. Szervező a telefonhívás sikertelenségéért, illetve a leveleknek a postai szolgáltató hibájából történő elveszéséért semmilyen felelősséget nem vállal. b.) A napi fődíj esetében annak nyertesét a Szervező ben, valamint az érvényes Kódot tartalmazó eredeti termékcsomagolás beérkezését követően telefonon is (a Regisztráció során megadott telefonszámon) megkeresi a nyeremény átvételének egyeztetése végett A Szervező a nyertesek nevét és lakcímét (csak település megjelölésével) közzéteszi a nyerő időpontot követő második nap reggelén 10 óráig a weboldalon. Játékos a Nyereményjátékban történő regisztrálással kifejezetten hozzájárul nevének és lakcímének a fentiek szerinti nyilvánosságra hozatalához Amennyiben a nyertes Kódot tartalmazó termékcsomagolás beérkezik a megjelölt postacímre a fenti határidőn belül, ugyanakkor a Regisztráció során megadott adatok (lakcím, mobiltelefonszám) helyessége nem kerül megerősítésre a nyertes által, úgy jogvesztés nem történik, a nyertes nyereményét a Megbízott automatikusan a Regisztráció során megadott lakcímére kísérli meg kézbesíteni Az érvényes, eredeti, nyertes Kódot tartalmazó termékcsomagolás megadott időtartamon belül történő beérkezése esetén a nyeremény a következő módon kerül a nyertesnek kiküldésre: a.) napi 5 db piknik takaró esetében: a Nyertes által a visszaigazoló ben megadott postacímre (amennyiben ezzel kapcsolatban nem történik pontosítás, akkor a kiküldés a Regisztráció során megadott címre történik) futárszolgálattal szállítja ki a nyereményét. Amennyiben a kézbesítéskor (amely hétköznapokon, munkaidőben történik) nem tartózkodik a nyertes a megadott címen, úgy a kézbesítő egy értesítő - papír alapú - üzenetet hagy a postaládában, amelyen megjelöli a következő kiszállítás időpontját (összesen 2 alkalommal kísérlik meg a kiszállítást). A fentiek szerinti átvételi lehetőségek együttes elmulasztása jogvesztő hatályú, amelynek következtében Szervező jogosulttá válik a nyertes helyett a soron következő, a nyerőidőponthoz legközelebbi időpontban beérkezett pályázat beküldőjét nyertesnek nyilvánítani és őt a nyertességének tényéről értesíteni. A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, valamint a Ptk b) pontja szerint közeli hozzátartozó, aki képviseleti és nyereményátvételi jogát teljes bizonyító erejű és nyertes által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme. b.) hetente az első 500 érvényes Pályázatot beküldő Játékost megillető Győri Édes kekszes doboz esetében: a Nyertes által a visszaigazoló ben megadott postacímre (amennyiben ezzel kapcsolatban nem történik pontosítás, akkor a kiküldés a Regisztráció során megadott címre történik) futárszolgálattal szállítja ki a nyereményét. Amennyiben a kézbesítéskor (amely hétköznapokon, munkaidőben történik) nem tartózkodik a nyertes a megadott címen, úgy a kézbesítő egy értesítő - papír alapú - üzenetet hagy a postaládában, amelyen megjelöli a következő kiszállítás időpontját (összesen 2 alkalommal kísérlik meg a kiszállítást). A fentiek szerinti átvételi lehetőségek együttes elmulasztása jogvesztő hatályú, amelynek következtében Szervező jogosulttá válik a nyertes helyett a soron következő, a nyerőidőponthoz legközelebbi időpontban beérkezett pályázat beküldőjét nyertesnek nyilvánítani és őt a nyertességének tényéről értesíteni. A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, valamint a Ptk b) pontja szerint közeli hozzátartozó, aki képviseleti és nyereményátvételi jogát teljes bizonyító erejű és nyertes által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme. c.) napi fődíj esetében: Szervező a napi fődíjra jogosultat -ben értesíti. A Játékos köteles az ben történő Értesítést követően 10 (tíz) munkanapon belül válasz ben visszaigazolni a Regisztráció során megadott adatokat, illetve 10 (tíz) munkanapon belül a nyertes Kódot tartalmazó eredeti termékcsomagolást eljuttatni a Megbízó székhelyére (Human Telex Reklámügynökség, 1031 Budapest, Szentendrei út 216/b.) a borítékon feltüntetve az Arasd le a nyereményeket! jeligét. A jelen pontban írtak elmulasztása jogvesztő hatályú, amelynek következtében Szervező jogosult a soron következő tartaléknyertest a mulasztó nyertes helyett nyertesnek nyilvánítani, illetve nyertességének tényéről őt értesíteni. Az értesítő esetleges levélszemétbe kerüléséért a Szervező vagy a 6

7 Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal. Az érvényes Kódot tartalmazó, eredeti termékcsomagolás beérkezése után Megbízott a Regisztráció során megadott telefonszámon egyeztet a Nyertes Játékossal a nyeremény átvételének módjával kapcsolatban. Az Értesítés mellett a napi fődíjnyertes játékos nevét (név, település megjelölésével) közzéteszi a weboldalon is, amelyhez a Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel automatikusan hozzájárul A nyertes játékosok nyereményük megnyerésének napjától számított 30 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek valamely nyertes Játékos neki felróhatóan nem tesz eleget és így a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Megbízott terhére nem értékelhető. Szervező és Megbízott a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények után fizetendő adót a Szervező köteles bevallani és határidőben megfizetni. A nyeremények kiszállítási költségét Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti szállítási költségén és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli. 10. A NYEREMÉNYJÁTÉK EGYÉB FELTÉTELEI A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, a Regisztráció során adatvesztésből származó kárért, illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett esetleges károkért a Szervező, a Megbízott és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, a Nyereményjátékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag a címen ad Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn, Megbízottján és Lebonyolítón kívülálló okból a Weboldal nem használható. Ezen okból bekövetkező sikertelen Regisztráció esetén a Játékos a címen jelezheti azt Megbízottnak. A Szervező, Megbízott és Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játékosnak a Nyereményjátékban való részvétele bármely tőle független okból kifolyólag meghiúsul Amennyiben a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be, és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt jogosult A nyeremények átvételére nyitva álló határidők jogvesztő jellegűek, a Játékos ezek leteltét követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt A Szervező és Megbízott a Nyereményjáték lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el, további tájékoztatást nem nyújt A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltűntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének, átadásának a nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező, Megbízott és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak A Szervező, Megbízott, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, Megbízott, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 7

8 10.9. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével/hálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal Szervező, illetve Megbízott kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse A Szervező, illetve Megbízott a Nyeremények tekintetében semmilyen felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, Megbízottól nem követelheti Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált címek létrehozását, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi. 11. ADATVÉDELEM, VEGYES RENDELKEZÉSEK A jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Nyereményjátékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a internetes oldalon történő regisztrálásukkal, illetve személyes adataik megadásával adataikat a Szervező Mondelez Hungária Kft. mint adatkezelő (Székhely: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E) és a HPS Kft. mint Lebonyolító adatfeldolgozó (Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 27.) a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggésben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett szabályszerűen kezelje a Nyereményjáték lezárultát követő 1 évig vagy ezt megelőzően az esetleges tiltási kérelemig Az adatkezelés elsődleges célja a Nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása (adminisztráció és kapcsolattartás). Az adatkezelés további célja, hogy a Mondelez Hungária Kft. az általa forgalmazott termékekkel, az általa szervezett rendezvényekkel, promóciókkal kapcsolatban tájékoztatót juttasson el a Játékos számára, adott esetben ezen termékek minőségének fejlesztése érdekében kérdéseket intézzen hozzá. A regisztrációs adatlap kitöltésével és beküldésével a Játékos feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az abban megadott adatait a Mondelez Hungária Kft. (1117 Budapest, Neumann János u. 1/E) a fenti célból és módon kezelje, és a Játékos számára külön, előzetes hozzájárulása esetén - levélben, ben tájékoztatót küldjön, illetve kérdéseket intézzen hozzá Az adatszolgáltatás a Játékos részéről önkéntes. Adatait Szervező bizalmasan kezeli, azokhoz kizárólag a Szervező, Megbízott és Lebonyolító erre feljogosított munkatársai férhetnek hozzá. Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy adataik harmadik személy részére történő átadására az adatkezelés és -feldolgozás során semmilyen körülmények között nem kerül sor A Játékos Szervező címén bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését. Ilyen rendelkezéssel a Játékos lakcíme, az címe, vagy a telefonszáma vonatkozásában külön-külön is élhet. A Játékos jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés a Szervezőtől elektronikus címen vagy postai úton kérhető. A Játékos bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Szervező a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a résztvevőt a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett 8

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD.

Részletesebben

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt.

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt. Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a More Mare d.o.o

Részletesebben

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1 A Nyerő íz elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u. 15.) ( Szervező

Részletesebben

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart.

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart. FESZTIVÁL VADÁSZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Fesztivál vadászat elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Sága Pontgyűjtő elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

ŐSZI FELFRISSÜLÉS A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

ŐSZI FELFRISSÜLÉS A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA ŐSZI FELFRISSÜLÉS A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Negro Anno Nyerj klasszikusokat a Negróval elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerő Füstli elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA

Részletesebben

2.7 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. LEGYÉL TE IS XPERIA FESZTIVÁLHŐS! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Legyél Te is Xperia fesztiválhős! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A FEHÉRMENTŐ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (székhely:

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

TEJÚT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

TEJÚT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE TEJÚT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Tejút elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Kraft Foods Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca

Részletesebben

ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Orbit - Burger King promóció elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Wrigley Hungária

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276, adószám:

Részletesebben

VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A VANISH TESZTELŐ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (székhely:

Részletesebben

A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerj családi wellness hétvégét! elnevezésű nyereményjáték szervezője a RAGONESE Kft.

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

REPÜLJ A HAVERODDAL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

REPÜLJ A HAVERODDAL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK REPÜLJ A HAVERODDAL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Kraft Foods Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. E. ép. IV. em.) (továbbiakban:

Részletesebben

1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.) ( Szervező ).

1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.) ( Szervező ). BestByte Kft. Karácsonyi nyereményözön MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Ingyen segítség elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Genertel Biztosító Zrt. Ingyen segítség elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Genertel Biztosító Zrt. Ingyen segítség elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője a Genertel Biztosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

"Neked is lehet FundiMini Okosperselyed" NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Neked is lehet FundiMini Okosperselyed NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA "Neked is lehet FundiMini Okosperselyed" NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A "Neked is lehet FundiMini Okosperselyed" elnevezésű nyereményjáték ("Játék") szervezője a

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

ENGEDD BE A NYERŐFÉNYT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ENGEDD BE A NYERŐFÉNYT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ENGEDD BE A NYERŐFÉNYT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Engedd be a nyerőfényt elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Kraft Foods Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE CAFÉ TO GO BÖGRE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Café to go bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276,

Részletesebben

MÁRKATÁRS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MÁRKATÁRS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MÁRKATÁRS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Márkatárs elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Márka Üdítőgyártó Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály

Részletesebben

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása Adószám: 108 39089-2-44 Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása I. A nyereményjáték megnevezése: Tiszta a levegő! nyereményjáték II. III. IV.

Részletesebben

WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA

WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA WHIRLPOOL MAGYARORSZÁG KFT. WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA A DIRECT COOLING ÉS STOPFROST WHIRLPOOL MODELLEK KOMPRESSZORÁRA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI, REGISZTRÁCIÓS

Részletesebben

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 1.

Részletesebben

2. A Játékban részt vevő termékek

2. A Játékban részt vevő termékek A MIZO KÓDJÁTÉK nyereményjáték hivatalos játékszabályzata 1. A Játékban részt vevő személyek a) A Sole-Mizo Zrt. (továbbiakban: Mizo) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag

Részletesebben

A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervező: A www.ilovekores.hu nyereményjáték szervezője a CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52.,

Részletesebben

Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervező: Az Irány Barcelona nyereményjáték szervezője a CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52.,

Részletesebben

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti,

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT A Ford Közép- És Kelet-Európai Értékesítő Kft. (2000 Szentendre, Galamb József u. 3.) által szervezett (továbbiakban: Szervező) és Wunderman Kft. (1123. Budapest, Alkotás

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A Violetta Kvízjáték nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628,

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat 1. A nyereményjáték szervezője Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Exeltis Magyarország

Részletesebben

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hiperlike elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

DANUBIUS MESÉS RAJZPÁLYÁZAT NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS MESÉS RAJZPÁLYÁZAT NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS MESÉS RAJZPÁLYÁZAT NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR

Részletesebben

IV. Call Center Hangszépségverseny ELNEVEZÉSŰ VERSENY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

IV. Call Center Hangszépségverseny ELNEVEZÉSŰ VERSENY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA IV. Call Center Hangszépségverseny ELNEVEZÉSŰ VERSENY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 1. A VERSENY SZERVEZŐJE A IV. Call Center Hangszépségverseny elnevezésű verseny (a továbbiakban Verseny ) szervezője és lebonyolítója

Részletesebben

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

(b) a Microsite felületén feltett következő felhívásra, a felhívás tartalmának megfelelő

(b) a Microsite felületén feltett következő felhívásra, a felhívás tartalmának megfelelő ACTIMEL KOLLÉGAGYORSÍTÓ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA Az ACTIMEL - KOLLÉGAGYORSÍTÓ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Danone Tejtermék

Részletesebben

HALLS - A HŰSÍTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HALLS - A HŰSÍTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HALLS - A HŰSÍTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Halls- A Hűsítő elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi

Részletesebben

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport által szervezett Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik.

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik. Hivatalos játékszabályzat A HELL Energy Magyarország Kft. HELL roller egy AP kódért nyereményjátékának hivatalos játékszabálya A szolgáltatás leírása: A HELL Energy nyereményjáték (továbbiakban: Játék)

Részletesebben

NAGY S-CROSS PRÓBA! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA (A TOVÁBBIAKBAN: MÓDOSÍTÁS )

NAGY S-CROSS PRÓBA! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA (A TOVÁBBIAKBAN: MÓDOSÍTÁS ) NAGY S-CROSS PRÓBA! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA (A TOVÁBBIAKBAN: MÓDOSÍTÁS ) A Magyar Suzuki Zrt. (székhely: 2500 Esztergom, Schweidel J. U. 52.) ( Szervező ) felhívja a figyelmet

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Élményfal - Új Széchenyi Terv online játék elnevezésű nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Élményfal - Új Széchenyi Terv online játék elnevezésű nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Élményfal - Új Széchenyi Terv online játék elnevezésű nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata Részvételi feltételek I. Általános információk: 1. Az Új Széchenyi Terv

Részletesebben

LÉGY TE IS VÍZANGYAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

LÉGY TE IS VÍZANGYAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA LÉGY TE IS VÍZANGYAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL

Részletesebben

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A STADLBAUER Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi,

Részletesebben

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A promóció szervezője A 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM elnevezésű promóció ( Promóció ) szervezője a 3M Hungária Kft. (székhely: Neumann János utca

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat )

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) 1. A promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője OTP Bank

Részletesebben

"Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA "Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. (székhely: 1016 Budapest Mészáros utca

Részletesebben

PERWOLL GARDRÓB ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

PERWOLL GARDRÓB ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE PERWOLL GARDRÓB ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A PERWOLL GARDRÓB elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a HENKEL Magyarország Kft. (székhely: 1113

Részletesebben

ARANY FÁCÁN A LEGJOBB OTTHON ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN A LEGJOBB OTTHON ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN A LEGJOBB OTTHON ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

MINIMAX KEDVENCEM Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

MINIMAX KEDVENCEM Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat MINIMAX KEDVENCEM Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat A játék időtartama: 2014.06.09. 2014.06.30. Játék hosszabbítása: 2014.07.01. - 2014.07.14. 2. sorsolás: 2014.07.15. A pályázat kiírója a

Részletesebben

The Walking Dead Nyereményjáték

The Walking Dead Nyereményjáték The Walking Dead Nyereményjáték Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért. RÉSZVÉTELI-FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK

Részletesebben

1.2 A promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező végzi.

1.2 A promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező végzi. Citybrands.hu Adventi játék RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 Az Adventi játék elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Habostorta E-Commerce Group Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A LIDL Magyarország által szervezett. Lidl Húsfarm-kvíz

A LIDL Magyarország által szervezett. Lidl Húsfarm-kvíz A LIDL Magyarország által szervezett Lidl Húsfarm-kvíz elnevezésűnyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A LIDL Magyarország (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és

Részletesebben

2. A játékban történő részvétel feltételei

2. A játékban történő részvétel feltételei 1 Játékszabályzat 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A PÖLÖSKEISZÖRP FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Pölöskei Italgyártó Kft. (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 18.

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. 4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata 1. A Hankook Tire Budapest Kft. (székhely: H-1117, Budapest, Budafoki út 91-93.) (továbbiakban

Részletesebben

Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat

Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gyermelyi Zrt. székhely: 2821 Gyermely, Bajnai u. 1 cégjegyzékszám: 1991. 11-10-001362 adószám: 10467024-4-11 a továbbiakban

Részletesebben

Carrera Karácsony. webes nyereményjáték részvételi szabályai

Carrera Karácsony. webes nyereményjáték részvételi szabályai Carrera Karácsony webes nyereményjáték részvételi szabályai 1. A Játék szervezője STADLBAUER Piackutató és Kereskedelmi KFT. (Cg. 01-09-709976) (továbbiakban: "Szervező") nyereményjátékot szervez (továbbiakban:

Részletesebben

A Keresd a WiFit! promóció hivatalos játékszabályzata

A Keresd a WiFit! promóció hivatalos játékszabályzata A Keresd a WiFit! promóció hivatalos játékszabályzata 1. A promóció neve és rövid leírása A Keresd a WiFi-t! promóció (a továbbiakban: Promóció) időtartama alatt (4. pont) a játékosok egy ügyességi és

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. "az én BAKANCSLISTÁM" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata A Program szervezője Az Ariston Thermo Hungária Kft. (továbbiakban: "Szervező") promóciót szervez (továbbiakban: "Program"), amelyben azon, a 1. pontban

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Játékszabályzat. Húsvéti nyereményjáték Fogyasztói promóció és nyereményjáték PICK Békebeli füstölt termékekkel

Játékszabályzat. Húsvéti nyereményjáték Fogyasztói promóció és nyereményjáték PICK Békebeli füstölt termékekkel Játékszabályzat Húsvéti nyereményjáték Fogyasztói promóció és nyereményjáték PICK Békebeli füstölt termékekkel A fogyasztói promóció és nyereményjáték ( Játék ) szervezője a PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETÔ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETÔ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. OMV Top Wash Nyereményjáték Facebook és az OMV Magyarország honlapján elérhetô alkalmazás felhasználási feltételei és az alkalmazáson keresztül elérhetô nyereményjáték játékszabályzata OMV Hungária Ásványolaj

Részletesebben

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A Reckitt Benckiser Kft. (1113 Budapest, Bocskai utca 134-146.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

A NYERŐ PÁROK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A NYERŐ PÁROK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A NYERŐ PÁROK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A NYERŐ PÁROK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

MEDIA MARKT ÁLOMVÁSÁRLÁS PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat )

MEDIA MARKT ÁLOMVÁSÁRLÁS PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) MEDIA MARKT ÁLOMVÁSÁRLÁS PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A Játék szervezője A Media Markt Saturn Holding Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi u. 64,. továbbiakban:

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kalkulálj és nyerj elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Genertel Biztosító Zrt. Kalkulálj és nyerj elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Genertel Biztosító Zrt. Kalkulálj és nyerj elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője a Genertel Biztosító

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

A SPAR KEDVEZMÉNYESŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SPAR KEDVEZMÉNYESŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SPAR KEDVEZMÉNYESŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A KEDVEZMÉNYESŐ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

A Max Factor 100 év Glamúr Nyereményjáték Szabályzata

A Max Factor 100 év Glamúr Nyereményjáték Szabályzata A Max Factor 100 év Glamúr Nyereményjáték Szabályzata A Primőr Kozmetikai Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget u. 3., Cg.: 03-09-106401, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-7593962014, továbbiakban:

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben