Növényrendszertan gyakorlatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Növényrendszertan gyakorlatok"

Átírás

1 Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak

2 1. t: Vírusok - Vira (Virophyta) 2. t: Baktériumok - Bacteria (Schizomycophyta) A baktériumok általános jellemzése mikroszkópikus mérető, többnyire magános, ritkábban csoportokba rendezett sejtek (1-200µm) örökítı anyaguk kétfonalú DNS, mely maghártyával nincs körülvéve diffúz sejtmag, prokarióták leggyakoribb alakok: gömb (kokkusz), pálcika (bacillus), csavar (vibrio, spirillum) sejtfaluk van, mely alatt sejthártya található

3 A baktériumok (BERGEY-féle mesterséges) rendszere 1. Pszeudomonaszok Pseudomonadales 2. Hüvelyes baktériumok - Chlamydobacteriales 3. Valódi baktériumok Eubacteriales Azotobacter chroococcum Rhizobium leguminosarum ssp. acaciae 4. Sugárgombák Actinomycetales Frankia alni (Nocardia alni)

4 Azotobacter chroococcum - talajlakók, szénhidrát-bontók - Gram-pozitívak - a levegı szabad nitrogénjét kötik - magányosan, párosával, csomóban - szaprobionták - ovális-gömbös alak, peritrich ostor - cisztaképzés Azotobacter chroococcum

5 Rhizobium leguminosarum - talajlakók - a levegı szabad nitrogénjét kötik - szimbionták - Gram-negatívak - pálcika alak, peritrich ostor - gyökérgümı képzés - Pillangósok (Fabaceae) gyökerén

6 Frankia alni (syn. Nocardia alni) - talajlakók, szénhidrát bontók - Gram-pozitívak - a levegı szabad nitrogénjét kötik - elágazódó, vékony micélium - szimbionták - Frankia fajok elıfordulása: Alnus, - aktív helyváltoztatásra képtelen Myrica, Elaeagnaceae, Juglans fajokon

7 Frankia alni (Nocardia alni)

8 Moszatok - Algae 1. Prokatióta algák 3. t: Kékmoszatok (kékbaktériumok) - Cyanophyta (Cyanobacteria) nincs valódi sejtmagjuk és nincsenek kromoszómáik (prokarióták) elkülönült színtest sincs (kromatoplazma), színanyaguk a klorofill-a (kékeszöld), fikocián (kék) nagy alkalmazkodó képességőek

9 Microcystis flos-aquae - eutróf vizekben, halastavakban - vízvirágzás (sárgászöld) - egysejtőek, gömb alakú sejtek - gömbös vagy tojásdad sejttársulások

10 Nostoc commune - nedves és szikes talajon - a levegı szabad nitrogénjét kötik - telepekben együtt maradó sejtfonalak - cisztaképzés - rizsföldek talajának beoltására

11 Nostoc commune

12 Nostoc commune

13 2. Eukarióta algák (moszatok) Eukarióták jellemzıi Egyszerő felépítéső, asszimilációra képes növények Színanyagok (nagyrészt autotróf táplálkozásúak) Egy- vagy többsejtőek (pl. telepesek), valódi szöveteik nincsenek Fıként vízi életmódot folytatnak

14 4. t: Ostorosmoszatok - Euglenophyta - az állat- és növényvilág határán álló egysejtőek - fıként édesvizekben - sejtfaluk nincs (sejthártya) - gyakori a szemfolt (karotinoidok) fényreakciós mozgás - jellemzı vakuólumrendszer, állati jellegő sejtorganellumok (pl. garat, szemfolt, lüktetıőröcske) - zöld színtestek, klorofill-a és klorofill-b - aktív helyváltoztató mozgás (ostorok)

15 Zöld szemesostoros Euglena viridis - szennyezett, eutróf vizekben - vízvirágzás (zöld) - magányos sejtek, - egy ostor (a másik redukált) - piros szemfolt

16 5. t: Sárgásmoszatok - Chrysophyta - édesvizekben és tengerekben - sejtfalban mész vagy kova - színanyagok: klorofill-a, karotinoidok, xanthofill - mozgó vagy mozdulatlan 1. o: Sárgászöld moszatok - Xantophyceae 2. o: Sárgamoszatok - Chrysophyceae 3. o: Kovamoszatok - Bacillariophyceae

17 3. o: Kovamoszatok - Bacillariophyceae Diatoma vulgare - a sejtfalon kívül kovapáncél (SiO 2 ) (két, dobozszerően egymásba tolt részbıl) - egysejtőek, de kolóniákban együtt maradók - gyengén szennyezett patakok, tavak iszapjában

18 6. t: Barázdásmoszatok - Pyrrophyta - egysejtőek, egy hosszanti és egy haránt barázda - fıként tengeriek - színanyagok: β-karotin, xanthofill - mozgásuk két ostorral - haltakarmányok

19 Balatoni fecskemoszat Ceratium hirundinella - cellulózlemezekbıl álló páncél, szarvszerő nyúlványok - a Balatonban nyáron tömeges, vízvirágzás

20 7. t: Zöldmoszatok - Chlorophyta - egysejtőek vagy telepesek - cellulóz sejtfal - zöld színtestek (kllorofill-a és klorofill-b) - fıként édesvíziek 1. o: Zöldmoszatok - Chlorophyceae 2. o: Járommoszatok - Conjugatophyceae 3. o: Csillárkamoszatok - Charophyceae

21 Pleurococcus viridis 1. o: Zöldmoszatok - Chlorophyceae - nedves köveken, fakérgen, deszkakerítésen - egysejtőek, de csoportokban együtt maradók, ostor nincs - egy, harang alakú színtest

22 Pleurococcus viridis

23 2. o: Járommoszatok (ostornélküli moszatok) Conjugatophyceae Békanyál - Spirogyra nitida - lápos területek vizeiben - el nem ágazó sejtfonál - sejtek nyálkás burokban - a kloroplasztiszok felcsavarodottak - szaporodás: konjugáció

24 3. o: Csillárkamoszatok - Charophyceae Csillárkamoszat - Chara foetida - tiszta viző patakok, csatornák, árkok - sejttest, örvös elágazódású cm magas - sárgásvörös antherídium, zöld oogónium

25 Csillárkamoszat - Chara foetida

26 8. t: Barnamoszatok - Phaeophyta 9. t: Vörösmoszatok - Rhodophyta

27 Gombák (Fungi, Mycophyta) Heterotrófok (szaprobionták, paraziták, szimbionták), színtesteket nem tartalmaznak Teleptestőek Az alacsonyabbrendő gombák sejtjei csupaszok vagy kitines hártyával borítottak, a fejlettebbeké sejtfal által védett A sejtfal poliszacharidokból (hemicellulóz, kitin, ritkán cellulóz) épül fel Testfelépítésük: egysejtőek (plazmódium), fonalasak (hifák), fonalak tömege (micélium)

28 10. t: Nyálkagombák - Myxomycota - sejtfal nélküliek (csak sejthártya) - egysejtőek, amıboid mozgás - plazmódium - életciklusuk: plazmódium termıtest (spórával) zoospórák myxamıba plazmódium

29 Kakukknyál Mucilago spongiosa - korhadó vagy élı növényi részeken - termıteste: aethalium (a sporangiumok állandó alakú tömege)

30 Kakukknyál Mucilago spongiosa

31 11. t: Valódi gombák - Eumycota Sejtfaluk van (ısi: cellulóz, fejlettebbek: kitin) Testüket gombafonalak (hifák) építik fel, ezek fonadéka a micélium esetenként fonadékköteg (rhizomorfa) vagy szövedék (plektenhima) is létrejöhet) 1. at: Mozgó moszatgombák - Mastigomycotina 2. at: Járomspórás moszatgombák - Zygomycotina 3. at: Tömlısgombák - Ascomycotina 4. at: Bazídiumosgombák - Basidiomycotina 5. at: Konídiumosgombák - Deuteromycotina (Fungi imperfecti)

32 1. at. Mozgó moszatgombák altörzse - Mastigomycotina teljes vagy részleges életciklusukban rajzóspórásak (zoospóra) polienergidásak, a sejtfal cellulóz vagy kitin fıleg növényi (pl. Plasmopara viticola) és állati élısködık 1. o: Ostoros moszatgombák - Chytridiomycetes 2. o: Petespórás moszatgombák - Oomycetes

33 2. o: Petespórás moszatgombák - Oomycetes r: Saprolegniales Halpenész Saprolegnia ferax

34 Halpenész Saprolegnia ferax

35 2. o: Petespórás moszatgombák - Oomycetes r: Peronosporales Szılıperonoszpóra, szılıragya - Plasmopara viticola

36 Szılıperonoszpóra, szılıragya - Plasmopara viticola

37 2. at: Járomspórás moszatgombák altörzse - Zygomycotina dúsan elágazódó micélium, kitin sejtfal fıként szaprobionták polienergidásak ivaros szaporodásuk a zigogámia (zigospóra)

38 2. at: Járomspórás moszatgombák Zygomycotina Mucorales - fejespenészek rendje Fejespenész - Mucor mucedo

39 Fejespenész - Mucor mucedo

40 r: Entomophtorales Légypenész Empusa muscae (Entomophtora muscae)

41 3. at: Tömlısgombák altörzse Ascomycotina tömlı (aszkusz) aszkospórák képzıdési helye (tömlıben 8 haploid aszkospóra) termıtestformák: kleisztotécium (zárt), peritécium (palack), apothecium (tál) termıréteg (himénium) egymás mellett álló aszkuszok alkotják

42 Elterjedt, fajgazdag csoport Paraziták, szaprotrófok, mikorrhiza képzık, zuzmó szimbionták Sok fitopatogén Tömlıszerő sporangium 8 aszkospóra (általában) Osztott hifa (egyszerő válaszfal) Konídiumok és oidiumok végzik az ivartalan terjesztést Ivarszervek: oogónium és antherídium Dikariotikus állapot (csak a termıtestben) Horogképzıdés a tömlıképzés elıtt Termıtest (aszkokarpium) kialakulása jellemzı Termıréteg: himénium; steril hifák (parafízis)

43 A különbözı nemő fonalaknak minden évben találkozni kell a termıtestképzés elıtt

44 Horogképzıdés a tömlıképzés elıtt

45 kleisztotécium peritécium összetett apotécium apotécium termıtestpárna

46 A tanult tömlısgombák termıtesttípusai: Tölgy lisztharmat Microsphaera quercina: kleisztotécium Narancssárga csészegomba Peziza aurantia: apotécium Ízletes kucsmagomba Morchella esculenta: összetett nyeles apotécium (süveg + tönk) Redıs papsapkagomba Helvella esculenta: összetett nyeles apotécium (süveg + tönk) Nyári szarvasgomba Tuber aestivum: gumó alakú, föld alatti termıtest (apotécium)

47 1. o: İstömlısök - Hemiascomycetes 2. o: Tömlıspenészek - Plectomycetes r: Erysiphales Tölgy lisztharmat - Microsphaera quercina 3. o: Maggombák - Pyrenomycetes 4. o: Csészegombák - Discomycetes r: Pezizales r: Helvellales Narancssárga csészegomba - Peziza aurantia Ízletes kucsmagomba Morchella esculenta Redıs papsapkagomba Helvella esculenta r: Tuberales Nyári szarvasgomba Tuber aestivum 5. o: Sztrómaüreges tömlısgombák - Loculoascomycetes

48 2. o: Tömlıspenészek - Plectomycetes Lisztharmatgombák rendje - Erysiphales Kleisztotécium van, gyakran csak egyetlen aszkusszal A termıtesten jellegzetes, fajra jellemzı függelékekkel Obligát paraziták Bırszöveti sejteken élısködnek Kénvegyületekkel védekeznek ellene Microsphaera quercina

49 Tölgy lisztharmat - Microsphaera quercina

50 Tölgy lisztharmat - Microsphaera quercina

51 Tölgy lisztharmat - Microsphaera quercina

52 4. o: Csészegombák - Discomycetes Csészegombák rendje - Pezizales Apotécium Fedıvel nyíló aszkuszok Élénk színő parafízisek (meddı hifavégek) vannak Szaprotrófok

53 Peziza aurantia - narancssárga csészegomba

54 Peziza aurantia - narancssárga csészegomba

55 Papsapkagombák rendje Helvellales A termıtest fejlett, nyeles apotécium Ivarszervek nem alakulnak ki Nagymérető, olajcseppekkel rendelkezı spórák jellemzık Spóraszórás fototrópikus Szaprotrófok

56 Ízletes kucsmagomba Morchella esculenta

57 Ízletes kucsmagomba Morchella esculenta

58 Redıs papsapkagomba Helvella esculenta

59 Redıs papsapkagomba Helvella esculenta

60 Redıs papsapkagomba Helvella esculenta

61 Szarvasgombák rendje Tuberales Különleges, föld alatti termıtest Módosult apotéciumnak tekinthetı Spórák száma redukálódik egyes esetekben Obligát mikorrhizás fajok

62

63 Nyári szarvasgomba Tuber aestivum

64 4. at. Bazídiumos gombák altörzse Basidiomycotina Speciális sporangium: bazídium Exogén lefőzıdéssel keletkezı spórák (4) Osztott hifa parentoszómás dolipórus Gyakori a dikariotikus állapot Álszövetes szervezıdés Ivarszervek nem alakulnak ki, hifavégek egyesülnek (szomatogámia) Termıtestek alakulnak ki (rajta bazídium) Ivartalan szaporító képletek szerepe kicsi Csatképzés gyakori Termıréteg kialakulása általános

65 Bazidiumos gombák altörzse A hifavégeken kialakuló bazidiumokon 4 bazidiospóra képzıdik, exogén módon Termıtest sejtmagpáros (dikariotikus), harántfalakkal tagolt hifákból áll Parentoszómás dolipórus A bazídiumok himéniumot alkotnak, mely lehet ráncos, csapos, csöves ill. lemezes

66 krusztotécium termıtestformák holotécium A bazidiumos gombák termıtesteinek morfológiai típusai gaszterotécium holotécium pilotécium

67 4. at. Bazídiumos gombák altörzse Basidiomycotina 1. o. Teliospórás gombák osztálya Teliomycetes (rozsdagombák, üszöggombák) 2. o. Termıréteges gombák osztálya Hymenomycetes Phragmobazidiomycetidae Holobazidiomycetidae A B C 3. o. Pöfeteggombák osztálya Gasteromycetes

68 2/2. ao: Tagolatlan bazídiumú gombák Holobasidiomycetidae (Homobasidiomycetidae) a bazídium tagolatlan (holobazidium = homobazidium) a bazídiumok alkotta termıréteg (himenium) a termıtest belsejében vagy felületén, termırétegtartókon (himenofórum) szervezıdik) 1. felr: Likacsgombák - Aphyllophoranae termıtestük kezdettıl fogva nyitott (gymnokarp), gyakran kéregszerő termıtestjeikben (-en) nincsenek lemezek többnyire szaprobionták 2. felr: Kalaposgombák - Agaricanae a termıtest rendszerint kalapra és tönkre tagolódik a termırétegtartó (himenofórum) csöves vagy lemezes termıtestük kezdettıl fogva nyitott (gymnokarp) vagy kezdetben zárt, de spóraéréskor már nyitott (hemiangiokarp)

69 1. felr: Likacsgombák - Aphyllophoranae r: Tapló-alkatúak Polyporales cs: Likacsgombafélék Polyporaceae (Poriaceae) Lepketapló Trametes versicolor

70 Lepketapló Trametes versicolor

71 Bükkfa-tapló Fomes fomentarius

72 Bükkfatapló - Fomes fomentarius

73 Nyírtapló Placodes betulinus

74 1. felr: Likacsgombák - Aphyllophoranae r: Rókagomba-alkatúak Cantharellales cs: Rókagombafélék Cantharellaceae Sárga rókagomba Cantharellus cibarius

75 Sárga rókagomba Cantharellus cibarius

76 Sárga rókagomba Cantharellus cibarius

77 2. felr: Kalaposgombák - Agaricanae Egy kalaposgomba termıtestének alakulása vázlatosan

78 2. felr: Kalaposgombák - Agaricanae r: Tinórugomba-alkatúak Boletales cs: Tinórugombafélék Boletaceae Ízletes vargánya Boletus edulis

79 Ízletes vargánya Boletus edulis

80 Sátántinóru Boletus satanas

81 (Lemezes gombák) r: Csiperke-alkatúak Agaricales

82 Amanita nemzetség cs: Csiperkefélék Agaricaceae fehér lemezek (kevés kivétel) teljes és részleges burok ált. fejlett gallér pettyek v. bocskor sok mérgezı

83

84 Gyilkos galóca - Amanita phalloides

85 Légyölı galóca - Amanita muscaria

86 Gyilkos galóca Fehér galóca Párducgalóca Amanita phalloides Amanita verna Amanita pantherina Halálosan és súlyosan mérgezı galócák

87 Légyölı galóca Citrom galóca Szürke galóca Amanita muscaria Amanita citrina Amanita spissa Mérgezı és nem ehetı galócák

88 Piruló galóca Cafrangos galóca Császárgomba Amanita rubescens Amanita strobiliformis Amanita caesarea Feltételesen ehetı és ehetı galócák

89 Szürke selyemgomba Narancsszínő selyemgomba Rıt selyemgomba Amanita vaginata Amanita crocea Amanita fulva Selyemgombák: fogyasztásuk nem ajánlott

90 Erdıszéli csiperke Agaricus arvensis

91 Erdıszéli csiperke Agaricus arvensis Karbolszagú csiperke Agaricus xanthoderma

92 Nagy ızláb(gomba) - Macrolepiota procera

93 Nagy ızláb(gomba) - Macrolepiota procera

94 Nagy ızláb(gomba) - Macrolepiota procera

95 Pirulóızláb(gomba) - Macrolepiota rhacodes

96 Késıi laskagomba Pleurotus ostreatus (néha: Polyporaceae)

97 Késıi laskagomba Pleurotus ostreatus

98 Késıi laskagomba Pleurotus ostreatus

99 cs: Pereszkefélék Tricholomataceae Lila pereszke Lepista nuda (Tricholoma nudum)

100 Lila pereszke Lepista nuda (Tricholoma nudum)

101 Lila pereszke Lepista nuda (Tricholoma nudum)

102 Győrős tuskógomba - Armillariella mellea

103 Győrős tuskógomba - Armillariella mellea

104 Győrős tuskógomba - Armillariella mellea

105 Győrős tuskógomba - Armillariella mellea rhizomorfa

106 Mezei szegfőgomba Marasmius oreades

107 Mezei szegfőgomba Marasmius oreades

108 Mezei szegfőgomba Marasmius oreades

109 Mezei szegfőgomba Marasmius oreades

110 Mezei szegfőgomba Marasmius oreades

111 Világító tölcsérgomba Omphalotus olearius

112 cs: Tintagombafélék Coprinaceae Tintagomba nemzetség Coprinus sp. egyenes, üreges tönk gyakran csoportos elfolyósodó kalap

113 Gyapjas tintagomba Coprinus comatus

114 Gyapjas tintagomba Coprinus comatus

115 Gyapjas tintagomba Coprinus comatus

116 Gyapjas tintagomba Coprinus comatus

117 Harkály-tintagomba Coprinus micaceus

118 cs: Pókhálósgombafélék Cortinariaceae Susulyka fajok Inocybe sp.

119 Téglavörös susulyka Inocybe patouillardii

120 Téglavörös susulyka Inocybe patouillardii

121 cs: Harmatgombafélék Strophariaceae Sárga kénvirággomba Hypholoma fasciculare

122 Sárga kénvirággomba Hypholoma fasciculare

123 Sárga kénvirággomba Hypholoma fasciculare Árvégő fülıke Collybia fusipes

124 r: Galambgomba-alkatúak Russulales Galambgomba nemzetség Russula sp. rövid, egyenes tönk tölcséresedı kalap sőrőn álló, törékeny, fehér lemezek gömbsejtek (pattanva törik)

125 Kékhátú galambgomba Russula cyanoxantha

126 Kékhátú galambgomba Russula cyanoxantha

127 Kékhátú galambgomba Russula cyanoxantha

128 Kékhátú galambgomba Russula cyanoxantha Varaszöld galambgomba Russula virescens

129 Hánytató galambgomba Russula emetica

130 Tejelıgomba nemzetség Lactarius sp. nagyon hasonlóak a galambgombákhoz, azokkal közeli rokonságban állnak rövid, egyenes tönk tölcséresedı, gyakran élénk színő kalap, koncentrikus körökkel sőrőn álló, törékeny, lemezek sérülés hatására tejnedvet ereszt

131 Ízletes rizike Lactarius deliciosus

132 Ízletes rizike Lactarius deliciosus

133 Ízletes rizike Lactarius deliciosus

134 Borsos keserőgomba Lactarius piperatus

135 Ism.: 4. at. Bazídiumos gombák altörzse Basidiomycotina 1. o. Teliospórás gombák osztálya Teliomycetes 2. o. Termıréteges gombák osztálya Hymenomycetes 1. ao. Tagolt bazídiumú gombák Phragmobasidiomycetidae 2. ao. Tagolatlan bazídiumú gombák Holobasidiomycetidae 1. fr. Likacsgombák Aphyllophoranae 2. fr. Kalaposgombák Agaricanae 3. o. Pöfeteggombák osztálya Gasteromycetes

136 3. o. Pöfeteggombák osztálya Gasteromycetes Erdei szömörcsög Phallus impudicus

137 Erdei szömörcsög Phallus impudicus

138 Erdei szömörcsög Phallus impudicus

139 Áltrifla Scleroderma vulgare

140 Áltrifla Scleroderma vulgare

141 Bimbós pöfeteg Lycoperdon perlatum

142 Bimbós pöfeteg Lycoperdon perlatum

143 5. at: Konídiumosgombák - Deuteromycotina (Fungi imperfecti) Marssonia brunnea nyár levélfoltossága

144 5. at: Konídiumosgombák - Deuteromycotina (Fungi imperfecti) Monilia fructigena alma, körte, cseresznye, kajszi, ıszi, szilva, kökény, mogyoró, szılı, füge moníliás betegsége (gyümölcsfertızés) Monilia laxa meggy, kajszi, mandula moníliás betegsége (virágfertızés) Botrytis cinerea szılı, málna, köszméte, ribiszke, szamóca, paprika, paradicsom, bab, káposzta, rózsa, ciklámen Fusarium spp. burgonya, borsó, pázsitfüvek, dísznövények Septoria helianthi napraforgó szeptóriás levélfoltossága

Növényrendszertan gyakorlatok. 2. gyakorlat. Erdımérnöki szak

Növényrendszertan gyakorlatok. 2. gyakorlat. Erdımérnöki szak Növényrendszertan gyakorlatok 2. gyakorlat Erdımérnöki szak Lemezes gombák r. Agaricales r. Agaricales Amanita galóca nemzetség fehér lemezek (kevés kivétel) teljes és részleges burok ált. fejlett gallér

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat Erdımérnöki szak VALÓDI GOMBÁK TÖRZSE - EUMYCOTA 1. at. Mozgó moszatgombák Mastigomycotina: ld. ea. 2. at. Járomspórás moszatgombák Zygomycotina: ld. ea. 3. at.

Részletesebben

AZ ÉLET KIALAKULÁSA A FÖLDÖN

AZ ÉLET KIALAKULÁSA A FÖLDÖN AZ ÉLET KIALAKULÁSA A FÖLDÖN A Naprendszer bolygóinak kialakulása: 4.6 milliárd évvel ezelőttre tehető Első prokarióták 3,5 milliárd éve, az első eukarióták 1,3-1,7 md éve jelentek meg Az eukarióta sejt

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 12. szám Időszaki kiadvány 2012. október Gombaismereti túra volt október 14-én A tartalomból: Október 14-i túra 1 Képek a túráról 2 Könnyező szálkásgomba 3 Téli fülőke

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 14. szám Időszaki kiadvány 2012. november A tartalomból: Gombaismereti túra volt november 10-én Túra volt november 10- én Képek a túráról 2-4 Fenyőpereszke 5 Rózsás

Részletesebben

Növényrendszertan. 4. előadás. Dr. Bartha Dénes február 13.

Növényrendszertan. 4. előadás. Dr. Bartha Dénes február 13. Növényrendszertan 4. előadás Dr. Bartha Dénes 2009. február 13. Gombák - Mycota (Fungi) A gombák általános jellemzése színtesteket és klorofillt nem tartalmaznak teleptestűek az alacsonyabbrendű gombák

Részletesebben

Consult-Exim Bt Bp, Törökvész út 58, Tel: , Fax: ,

Consult-Exim Bt Bp, Törökvész út 58, Tel: , Fax: , BOTANIKA III GOMBA-MODELLEK BoS 23 Gyilkos galóca (Amanita Phalloides) A csoport a fejlődés 6 legfontosabb stádiumát mutatja be. Talapzaton helyezkedik el. Halálosan mérgező és nagyon veszélyes! Magasság:

Részletesebben

Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok

Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok Galléros-ostorosok Állábas egysejtűek Hálózatos állábúak

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 11. szám Időszaki kiadvány 2012. szeptember Gombaismereti túra 2012. október 14-én Újra gombaismereti sétára hívom az érdeklődőket. 1. Indulás október 14-én 10:00-

Részletesebben

Gombák. Biológia-ökológia alapok 6. előadás 2007. október 17.

Gombák. Biológia-ökológia alapok 6. előadás 2007. október 17. Gombák Biológia-ökológia alapok 6. előadás 2007. október 17. A gombákról általában Testfelépítés Klorofill nélküli, típusos sejtmaggal rendelkező, szerves anyagokkal táplálkozó (heterotróf), telepes szervezetek.

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. 1. gyakorlat. Természetvédelmi mérnöki szak 2012

Növényrendszertan gyakorlatok. 1. gyakorlat. Természetvédelmi mérnöki szak 2012 Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat Természetvédelmi mérnöki szak 2012 Cavalier-Smith 8 országos rendszere I. Prokaryota - elősejtmagvasok birodalma 1. Eubacteria - eubaktériumok országa 2. Archebacteria

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 2. gyakorlat Erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szak 2014 Bazídiumos gombák törzse (Basidiomycota) Basidiomycetes - Valódi bazídiumos gombák o. Phragmobasidiomycetidae

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. 2. gyakorlat. Természetvédelmi mérnöki szak 2012

Növényrendszertan gyakorlatok. 2. gyakorlat. Természetvédelmi mérnöki szak 2012 Növényrendszertan gyakorlatok 2. gyakorlat Természetvédelmi mérnöki szak 2012 Basidiomycetes - Valódi bazídiumos gombák o. Phragmobasidiomycetidae Tagolt bazídiumú g. alo. Holobasidiomycetidae Tagolatlan

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 10. szám Könyvajánló Időszaki kiadvány 2012. szeptember A tartalomból: Könyvajánló 1 Lila pereszke 2 Lilatönkű pereszke 2 Gyapjas tintagomba 3 Kerti tintagomba 3 Sereges

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány. Gombaismereti túra november 10-én

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány. Gombaismereti túra november 10-én Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 13. szám Időszaki kiadvány 2012. november A tartalomból: Gombaismereti túra november 10-én Túra november 10-én 1 Fodros papsapka 2 Bükktapló 2 Nyírtapló 3 Lepketapló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ NAGYGOMBÁK FELISMERÉSÉHEZ. Forrás: különböző internetes oldalak, valamint Kalmár Rimóczi Makara: Gombászkönyv Mg.-i Kiadó 1985.

ÚTMUTATÓ NAGYGOMBÁK FELISMERÉSÉHEZ. Forrás: különböző internetes oldalak, valamint Kalmár Rimóczi Makara: Gombászkönyv Mg.-i Kiadó 1985. ÚTMUTATÓ NAGYGOMBÁK FELISMERÉSÉHEZ Forrás: különböző internetes oldalak, valamint Kalmár Rimóczi Makara: Gombászkönyv Mg.-i Kiadó 1985. Gomba rendszertan Tömlős-, vagy aszkuszos gombák rendjei, fontosabb

Részletesebben

Többsejtő sejtmagvas szervezetek Korán elkülönültek a növényektıl és állatoktól (külön ország)

Többsejtő sejtmagvas szervezetek Korán elkülönültek a növényektıl és állatoktól (külön ország) A gombák országa Többsejtő sejtmagvas szervezetek Korán elkülönültek a növényektıl és állatoktól (külön ország) Heterotróf táplálkozásúak más élılények szerves anyagaival táplálkoznak (nem termelı szervezetek,

Részletesebben

Algák. Biológia-ökológia alapok 5. előadás 2007. október 10.

Algák. Biológia-ökológia alapok 5. előadás 2007. október 10. Algák Biológia-ökológia alapok 5. előadás 2007. október 10. Az algák testfelépítése Ősi, egyszerű testfelépítés, a természetben mindenütt megtalálható növények Lehetnek: Egysejtűek és többsejtűek Mikroszkópikus

Részletesebben

Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók. Általános növénykórtan Gombarendszertan

Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók. Általános növénykórtan Gombarendszertan Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók Általános növénykórtan Gombarendszertan Fıbb gombatörzsek Oomycota (oospórás gombák) Jellemzık Vegetatív tenyésztest Ivaros szaporodás Ivartalan szaporodás

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. 1. gyakorlat. Erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szak 2013

Növényrendszertan gyakorlatok. 1. gyakorlat. Erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szak 2013 Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat Erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szak 2013 Cavalier-Smith 8 országos rendszere I. Prokaryota - elősejtmagvasok birodalma 1. Eubacteria - eubaktériumok

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Gombatúra november 8-án. Soproni. A tartalomból:

Gombász Hírmondó. Gombatúra november 8-án. Soproni. A tartalomból: Soproni Gombász Hírmondó IV. évfolyam, 5. szám Időszaki kiadvány 2015. november Gombatúra 2015. november 8-án Novemberben ismét Gombaismereti túrára hívjuk a gombák iránt érdeklődőket. A túra Brennbergbánya

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes

Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes A természetjárók kirándulásaik, túráik során szinte egész évben, fıleg tavasszal és ısszel gyakran találkoznak az erdıkben a vadon termı gombákkal, és győjtik

Részletesebben

2 3 - Halálos mérgezések 90-95% 95%-a - 24h lappangási idő, sejtméreg 1. Gasztrointesztinális fázis: gyomorpanaszok, csillapíthatatlan hányás-hasmenés, hasmenés, láz (1-2 nap) 2. Hepatorenális fázis: máj-

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 9. szám Időszaki kiadvány 2012. szeptember Gombatúra volt szeptember 9-én vasárnap Fontos közlemények: Új fajok a Házi Gombafelismerő Versenyünkbe! Szeptember 9-én

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 8. szám Időszaki kiadvány 2012. augusztus Gombatúra volt augusztus 12-én vasárnap Fontos közlemények: Új fajok a Házi Gombafelismerő Versenyünkbe! Képeket, cikkeket

Részletesebben

GOMBÁK országa Testszerveződésük nagyon változatos

GOMBÁK országa Testszerveződésük nagyon változatos A g o m b á k GOMBÁK országa Klorofill nélküli, típusos sejtmaggal rendelkező, szerves anyagokkal táplálkozó (heterotróf), telepes szervezetek. A gombafajok száma a világon kb.100.000. Lehetnek: szaprofitonok

Részletesebben

Környezeti nevelés az Aggteleki Nemzeti Parkban

Környezeti nevelés az Aggteleki Nemzeti Parkban Környezeti nevelés az Aggteleki Nemzeti Parkban Készítette: Mattyasovszky Zsuzsanna környezettan földrajz szakos hallgató Témavezetők: Angyal Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs Szászné Heszlényi Judit

Részletesebben

gei Kép: internet Fotó: internet

gei Kép: internet Fotó: internet A keresztes virágúak betegségei gei Kép: internet Fotó: internet 1 Káposztafélék gyökérgolyválya (Kertész) Plasmodiophora brassicae (Protozoa) Gazdanövények: Keresztesek, pl.: Repce Retek Torma Karalábé,

Részletesebben

klemi-recepttar@uze.net S zabó Béla: Gyűjthető és ehető gombák Tartalomjegyzék

klemi-recepttar@uze.net S zabó Béla: Gyűjthető és ehető gombák Tartalomjegyzék klemi-recepttar@uze.net S zabó Béla: Gyűjthető és ehető gombák Tartalomjegyzék Szabó Béla: Gyűjthető és ehető gombák...1 Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...3 Gombafajták...4 Bimbós pöfeteg...4 Barna érdestinóru...4

Részletesebben

Gombapárok. A leggyakoribb ehető és a hozzá hasonló mérgező gombafajok fotói. Fotókat a Miskolci Gombász Egyesület tagjai készítették

Gombapárok. A leggyakoribb ehető és a hozzá hasonló mérgező gombafajok fotói. Fotókat a Miskolci Gombász Egyesület tagjai készítették Gombapárok A leggyakoribb ehető és a hozzá hasonló mérgező gombafajok fotói Fotókat a Miskolci Gombász Egyesület tagjai készítették ÍZLETES KUCSMAGOMBA Morchella esculenta Fotó: Szűcs Béla Kettévágva a

Részletesebben

A bazídiumos gombák szaporodása, életciklusa (I. általános rész) Mating and life cycle of Basidiomycetes (Ist. general part)

A bazídiumos gombák szaporodása, életciklusa (I. általános rész) Mating and life cycle of Basidiomycetes (Ist. general part) A bazídiumos gombák szaporodása, életciklusa (I. általános rész) Mating and life cycle of Basidiomycetes (Ist. general part) Bevezetés, általános jellemzés: A bazídiumos nagygombák szaporodásáról számos

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó V. évfolyam, 8. szám Időszaki kiadvány 2016. október Gombaismereti túra volt 2016. október 16- án. A tartalomból: Gombaismereti túra 2016. október 16-án. Képek az októberi túráról

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 7. szám Időszaki kiadvány Gombatúra volt július 22-én vasárnap 2012. július Fontos közlemények: Új fajok a Házi Gombafelismerő Versenyünkbe! További ötleteket várok

Részletesebben

Gombász Hírmondó. II. Gombás Mulatság. Soproni. A tartalomból:

Gombász Hírmondó. II. Gombás Mulatság. Soproni. A tartalomból: Soproni Gombász Hírmondó IV. évfolyam, 4. szám Időszaki kiadvány 2015. október A tartalomból: II. Gombás Mulatság 1 II. Gombás Mulatság Képek a Gombás Mulatságról Fajlista a Gombás Mulatságról Képek a

Részletesebben

Gombatermesztés. sa rendszertani besorolásuk suk szerint. gazdasági gi hulladékanyagok mellékterm. sa) llók, baromfitelepek, is termeszthető (istáll

Gombatermesztés. sa rendszertani besorolásuk suk szerint. gazdasági gi hulladékanyagok mellékterm. sa) llók, baromfitelepek, is termeszthető (istáll Gombák általános jellemzé Gombatermesztés Készítette: Csorbainé dr. Gógán Andrea Dr. Győrfi Júlia előad adásának felhasználásával Az élővilág g külön k n csoportját t alkotják: k: Nem állatok és s nem

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Soproni. A tartalomból:

Gombász Hírmondó. Soproni. A tartalomból: Soproni Gombász Hírmondó V. évfolyam, 4. szám Időszaki kiadvány 2016. július Gombaismereti túra 2016. július 10-én. Gombaismereti túrára várom a gombák iránt érdeklődőket. Találkozó: 2016. július 10-én,

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 10. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Javasolt óraterv Összes óra Gyakorlati óra Összefoglaló óra Ellenőrző óra Alapfogalmak, vírusok, 9

Részletesebben

kalap tönk gallér bocskor spóratartó

kalap tönk gallér bocskor spóratartó TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az erdő gombái A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az erdők élőlényei életközösségeket alkotnak, amelyben az egyes élőlények között kapcsolat és kölcsönhatás van. Az

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés)

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 5. óra Élőlényismeret I. Az alsóbbrendű szervezetek (fito- és zooplankton szervezetek), növényi és állati szervezetek Makroelemek Tápanyagok Mikroelemek

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány. Nem szaporítom nagyon a szót. Remélem mindenki legalább annyira elégedett az idei év gombatermésével,

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány. Nem szaporítom nagyon a szót. Remélem mindenki legalább annyira elégedett az idei év gombatermésével, Soproni Gombász Hírmondó II. évfolyam, 16. szám Időszaki kiadvány 2013. december Boldog Karácsonyt és Kalapokban Gazdag Új Évet! A tartalomból: Nem szaporítom nagyon a szót. Remélem mindenki legalább annyira

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 32374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 131. szám A vidékfejlesztési miniszter 106/2011. (XI. 10.) VM rendelete a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl,

Részletesebben

Eukarióta mikroorganizmusok. Gombák

Eukarióta mikroorganizmusok. Gombák Eukarióta mikroorganizmusok Gombák 1 Az eukarióták, kiemelten a gombák jellemzése (óravázlat) Az eukarióták és gombák sejtjeinek szerkezete és funkciói A mikroszkópikus gombák telepeinek szerveződése a

Részletesebben

Gombák. 100 000-300 000 faj. Heterotróf, kilotróf Szaprofita, parazita

Gombák. 100 000-300 000 faj. Heterotróf, kilotróf Szaprofita, parazita Gombák Gombák Klorofill nélküli, heterotróf táplálkozású, spórás, fonalas, egy vagy többsejtű, valódi sejtmaggal rendelkező, ivarosan és ivartalanul is szaporodó telepes szervezetek. 100 000-300 000 faj.

Részletesebben

Rendszertan - Összefoglalás -

Rendszertan - Összefoglalás - Rendszertan - Összefoglalás - Az első tudományos rendszertant Carl Linné alkotta meg. Munkásságát hazánkban Kitaibel Pál, a magyar Linné folytatta. A mai tudományos rendszertan testfelépítés és hasonlóság,

Részletesebben

CSODÁLATOS GOMBAVILÁG I.

CSODÁLATOS GOMBAVILÁG I. CSODÁLATOS GOMBAVILÁG I. FOGLALKOZTATÓ FÜZET FELADATOKKAL ÉS TANÁRI SEGÉDLETTEL ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA Aranyos galambgomba Feketedő nedűgomba Apró csiperke Gyilkos galóca Árvégű fülőke Erdei szömörcsög

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó II. évfolyam, 12. szám Időszaki kiadvány 2013. szeptember Gombaismereti túra volt szeptember 8-án A tartalomból: Gombatúra volt 1 Túra képei 2 Galambgombákról II. rész 3-4 Képek

Részletesebben

Hasznos tanácsok gombaszedőknek

Hasznos tanácsok gombaszedőknek NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Hasznos tanácsok gombaszedőknek Házalótól, ismerőstől gyűjtött gombát ne vásároljunk! A saját szedésű, vadon termő gombát minden esetben meg kell vizsgáltatni gombaszakértővel.

Részletesebben

A kalászosok betegségei

A kalászosok betegségei A kalászosok betegségei gei 1 Gabona (fűfélék) lisztharmata Kórokozó: Erysiphe graminis f.sp. tritici (A) syn.: Blumeria graminis f.sp. tritici Gazdanövények: Búza Egyes fűfélék 2 Gabona (fűfélék) lisztharmata

Részletesebben

CSODÁLATOS GOMBAVILÁG II.

CSODÁLATOS GOMBAVILÁG II. CSODÁLATOS GOMBAVILÁG II. MIKOLÓGIAI MUNKAFÜZET FELADATOKKAL ÉS TANÁRI SEGÉDLETTEL GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK TANULÓI SZÁMÁRA Aranyos galambgomba Feketedő nedűgomba Apró csiperke Gyilkos galóca Árvégű

Részletesebben

Biológia tagozat. biológia- egészségtan 9 12. évfolyam

Biológia tagozat. biológia- egészségtan 9 12. évfolyam Biológia tagozat biológia- egészségtan 9 12. évfolyam Célok, fejlesztési követelmények Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának: nagyságrendileg

Részletesebben

Fontos, hogy egyes gombamérgezés- gyanús esetek nem minősülnek mérgezésnek:

Fontos, hogy egyes gombamérgezés- gyanús esetek nem minősülnek mérgezésnek: Gombamérgezések Miért fontos? A gombamérgezések hátterének, okának és a mérgezést okozó fajok alapvető ismerete az egyik legfontosabb kérdés a nagygombákkal foglalkozó érdeklődő számára. Az emberek zöme

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Soproni. A tartalomból:

Gombász Hírmondó. Soproni. A tartalomból: Soproni Gombász Hírmondó V. évfolyam, 2. szám Időszaki kiadvány 2016. június Gombaismereti túra 2016. június 12-én. Gombaismereti túrára várom a gombák iránt érdeklődőket. Találkozó: 2016. június 12-én,

Részletesebben

Biológia-egészségtan a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. B változat. Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. B változat. Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára B változat Célok, fejlesztési követelmények A biológia tudományának szinte minden részterülete redukált formában ugyan, de része a tantárgynak

Részletesebben

Gombász Hírmondó GOMBAFELISMERŐ VETÉLKEDŐJÉT. Soproni

Gombász Hírmondó GOMBAFELISMERŐ VETÉLKEDŐJÉT. Soproni Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 15. szám Időszaki kiadvány 2012. december Tekintettel a nagysikerű Balatonalmádiban tartott I. Országos Amatőr Gombafelismerő Vetélkedő sikerére, a soproni Castanea

Részletesebben

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor Mivel kebelezi be táplálékát az óriás amőba? (1 helyes válasz) 1. 1:14 Normál sejtszáj ostor csilló csalánfonal álláb Mely állítások igazak az ostorosmoszatokra? (4 jó válasz) 2. 1:31 Normál Ősi típusaiktók

Részletesebben

Biológia fakultáció a 10 12. évfolyam számára

Biológia fakultáció a 10 12. évfolyam számára Biológia fakultáció a 10 12. évfolyam számára Mottó: Gondolják csak el! Egy bolygón, de könnyen meglehet, hogy az egész világegyetemben egyetlen bolygón azok a molekulák, amelyekből normális esetben egy

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó III. évfolyam, 6. szám Időszaki kiadvány 2014. szeptember Gombaismereti túra 2014. október 5-én Ismét gombaismereti túrát hirdetek a gombák iránt érdeklődők számára. Találkozó:

Részletesebben

15. A SEJTMAG VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK:

15. A SEJTMAG VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK: 15. A SEJTMAG VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK: vöröshagyma hagymája, kés, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, óraüveg, metilénkék oldat, cseppentő, vizes glicerinoldat Végezze el az alábbi vizsgálatot, és válaszoljon

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2010. (...) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2010. (...) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. (......) VM rendelete az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtésére, feldolgozására, forgalomba hozatalára vonatkozó minőségi, élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

Növénykórtan. Teleptest. Növényt megbetegítő gombák III. Tömlősgombák. Válaszfalas hifa. Egyszerű pórussal. Növénykórtan 7 - Mikológia 3 1

Növénykórtan. Teleptest. Növényt megbetegítő gombák III. Tömlősgombák. Válaszfalas hifa. Egyszerű pórussal. Növénykórtan 7 - Mikológia 3 1 Növénykórtan Növényt megbetegítő gombák III. Tömlősgombák Növénykórtan 7 - Mikológia 3 1 Teleptest Válaszfalas hifa Egyszerű pórussal Növénykórtan 7 - Mikológia 3 2 1 Ivaros szaporodás: aszkogámia A tömlőspóra

Részletesebben

A NAGYGOMBÁKRÓL ÁLTALÁBAN

A NAGYGOMBÁKRÓL ÁLTALÁBAN A NAGYGOMBÁKRÓL ÁLTALÁBAN A gombák helye az élővilágban Mikológia a gombákkal foglalkozó tudomány Gombavilág Állatvilág Növényvilág ~140e faj ~1 millió faj ~250-500e faj Gombák: eukarióták, heterotróf

Részletesebben

A Tarnavölgyi erdők nagy gombái

A Tarnavölgyi erdők nagy gombái A Tarnavölgyi erdők nagy gombái RIMÓCZI Imre Fol. Hist.-nat Mus. Matr., 17: 131-138, 1992 ABSTRACT: (Mushrooms of woodland in the Tarna-valley). We have studied higher Fungi occurence in the Tarna-valley

Részletesebben

Növényrendszertan. 5. előadás. Dr. Bartha Dénes február 12.

Növényrendszertan. 5. előadás. Dr. Bartha Dénes február 12. Növényrendszertan 5. előadás Dr. Bartha Dénes 2009. február 12. 6. t: Bazídiumosgombák - Basidiomycota a hifavégeken végződő bazídiumokon 4 bazidiospóra fűződik le a termőtest sejtmagpáros (dikariotikus),

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. 2. gyakorlat. Erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szak 2013

Növényrendszertan gyakorlatok. 2. gyakorlat. Erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szak 2013 Növényrendszertan gyakorlatok 2. gyakorlat Erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szak 2013 Basidiomycetes - Valódi bazídiumos gombák o. Phragmobasidiomycetidae Tagolt bazídiumú g. alo. Holobasidiomycetidae

Részletesebben

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont)

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) Azonosítsd a felsorolt felfedezéseket a betűkkel jelölt tudósokkal valamint életrajzi adataikkal és írd a megfelelő betűjeleket az állítások mögötti négyszögekbe!

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7 8. évfolyamán megszerzett re, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

I. Gombák (10 pont) óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba. lila pereszke sárga kénvirággomba nagy őzlábgomba ízletes tinóru

I. Gombák (10 pont) óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba. lila pereszke sárga kénvirággomba nagy őzlábgomba ízletes tinóru I. Gombák (10 pont) A következő tesztkérdések az alább felsorolt, hazánkban is élő nyolc gombafajjal kapcsolatosak. óriáspöfeteg közönséges csiperke gyilkos galóca sárga rókagomba lila pereszke sárga kénvirággomba

Részletesebben

GYAKORLATI GYÓGYNÖVÉNY FELHASZNÁLÁS GYÓGYÍTÓ NAGYGOMBÁK. Takács Ferenc, gombaszakértő (kertészmérnök-tanár) info@gyogynovenyturak.

GYAKORLATI GYÓGYNÖVÉNY FELHASZNÁLÁS GYÓGYÍTÓ NAGYGOMBÁK. Takács Ferenc, gombaszakértő (kertészmérnök-tanár) info@gyogynovenyturak. GYAKORLATI GYÓGYNÖVÉNY FELHASZNÁLÁS GYÓGYÍTÓ NAGYGOMBÁK Takács Ferenc, gombaszakértő (kertészmérnök-tanár) info@gyogynovenyturak.hu GYÓGYÍTÓ NAGYGOMBÁK MIKOTERÁPIA - gombával való gyógyítás Termeszthető

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány. Azt hiszem - legnagyobb örömömre - minden idők legsikerültebb túráján vagyunk túl! Legalábbis a résztvevők számát

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány. Azt hiszem - legnagyobb örömömre - minden idők legsikerültebb túráján vagyunk túl! Legalábbis a résztvevők számát Soproni Gombász Hírmondó II. évfolyam, 14. szám Időszaki kiadvány 2013. október Ha nem küldtök képeket, élménybeszámolókat, recepteket stb., kénytelenek vagytok az én szövegelésemet olvasni András már

Részletesebben

GOMBÁK TOXIKUS ELEMTARTALMA SZENNYEZETT TÉRSÉGEKBEN

GOMBÁK TOXIKUS ELEMTARTALMA SZENNYEZETT TÉRSÉGEKBEN GOMBÁK TOXIKUS ELEMTARTALMA SZENNYEZETT TÉRSÉGEKBEN Készítette: Kazinczi Krisztián ELTE TTK Környezettan BSc Témavezető: Dr. Tatár Enikő Egyetemi docens 2014 Bevezetés Mesterséges nehézfém szennyező források

Részletesebben

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a szaporodáshoz szükséges. A sejtplazmától hártyával elhatárolt

Részletesebben

MIKOLÓGIÁI. IlKŐILEHENYEK

MIKOLÓGIÁI. IlKŐILEHENYEK MIKOLÓGIÁI IlKŐILEHENYEK MIKOLÓGIÁI KÖ ZLEIÉIIEK 1966. I. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET MIKOLÓGIÁI SZAKOSZ TÁLYÁNAK KÜLÖN KIADVÁNYA MYKOLOGISCHE MITTEILUNGEN LANDESVEREIN FÜR FORSTWESEN, MYKOLOGISCHE

Részletesebben

.~,","",,,",,,"_.-,-, "'''' ~ ~ ''-~'''''''''''_,IO"..

.~,,,,,,,,_.-,-, '''' ~ ~ ''-~'''''''''''_,IO.. .~,","",,,",,,"_.-,-, "'''' ~--------..--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~-- -...- -''-~'''''''''''_,O".. KÉPES GOMBA KALAUZ az Aggteleki-karszt fajainak megismeréséhez Kedves Természetbúvár

Részletesebben

Növényrendszertan. 2. előadás. Dr. Bartha Dénes. 2009. február 13.

Növényrendszertan. 2. előadás. Dr. Bartha Dénes. 2009. február 13. Növényrendszertan 2. előadás Dr. Bartha Dénes 2009. február 13. Vírusok - Vira A vírusok általános jellemzése vírus = "méreg" = fertőző genetikai információ a vírusok az élővilág legkisebb, általánosan

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó III. évfolyam, 4. szám Időszaki kiadvány 2014. július Gombaismereti túra 2014. július 20-án Ismét gombaismereti túrára várom gombák iránt érdeklődőket. Elfoglaltságom miatt a túrát

Részletesebben

Heterokontophyta (Stramenopila) Felemás ostorúak Az aktív mozgásra képes alak kétostoros, a két ostor eltérő morfológiájú (heterokont): az anterior,

Heterokontophyta (Stramenopila) Felemás ostorúak Az aktív mozgásra képes alak kétostoros, a két ostor eltérő morfológiájú (heterokont): az anterior, Heterokontophyta (Stramenopila) Felemás ostorúak Az aktív mozgásra képes alak kétostoros, a két ostor eltérő morfológiájú (heterokont): az anterior, ún. pleuronematikus ostor pillázott, mozgás közben előre

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 5. szám Időszaki kiadvány 2012. június Gombatúra volt 2012. június 10-én Fontos közlemények: Új faj a Házi Gombafelismerő Versenyünkbe! További ötleteket várok logóra

Részletesebben

Az alma és körte betegségei

Az alma és körte betegségei Az alma és s körte k betegségei gei 1 Alma mozaik vírus Apple mosaic virus A legelterjedtebb vírusbetegség az almán. Vegetatív szaporítóanyaggal terjed, vektorát nem ismerünk. Súlyos esetben 25%-os terméscsökkenést

Részletesebben

A növényrendszertan alapjai biológia tanárszakos hallgatóknak

A növényrendszertan alapjai biológia tanárszakos hallgatóknak A növényrendszertan alapjai biológia tanárszakos hallgatóknak Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu Moszatok (algák) (folytatás) Elsődleges kloroplasztisz

Részletesebben

Szervesanyag termelés, fogyasztás és lebontás a halastavakban. Kurnász-Mészáros Erika Tógazdasági tenyésztéstechnológia

Szervesanyag termelés, fogyasztás és lebontás a halastavakban. Kurnász-Mészáros Erika Tógazdasági tenyésztéstechnológia Szervesanyag termelés, fogyasztás és lebontás a halastavakban Kurnász-Mészáros Erika Tógazdasági tenyésztéstechnológia 2016.03.16. A szervesanyag keletkezése 6CO 2 + 12H 2 O + napenergia = C 6 H 12 O 6

Részletesebben

Bevezetés: Az Agaricus nemzetség rendszertani helye:

Bevezetés: Az Agaricus nemzetség rendszertani helye: A bazídiumos gombák szaporodása, életciklusa II. A kétspórás csiperke (Agaricus bisporus) Mating and life cycle of Basidiomycetes II. - The Agaricus bisporus SZARVAS József, Korona Fajtakutató Laboratórium,

Részletesebben

Elsődleges kloroplasztisz szimbiogenezis. kloroplasztisz prokarióta kékbaktérium endoszimbiózisával

Elsődleges kloroplasztisz szimbiogenezis. kloroplasztisz prokarióta kékbaktérium endoszimbiózisával Elsődleges kloroplasztisz szimbiogenezis kloroplasztisz prokarióta kékbaktérium endoszimbiózisával Regnum Plantae (zöld növények [incl. zöldalgák], vörösmoszatok és Glaukofiták) loss of chlorophyll b Cavalier-Smith

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó IV. évfolyam, 6. szám Időszaki kiadvány 2015. november Gombatúra volt november 8-án A tartalomból: Gombatúra 2015.11.08. 1 Barcsi gombászás 2-3 Fenyves turjángomba vs. Ízletes

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Gombaismereti túra volt november 9-én. Soproni. A tartalomból: III. évfolyam, 9. szám december.

Gombász Hírmondó. Gombaismereti túra volt november 9-én. Soproni. A tartalomból: III. évfolyam, 9. szám december. Soproni Gombász Hírmondó III. évfolyam, 9. szám Időszaki kiadvány 2014. december Gombaismereti túra volt november 9-én Csodálatos túrázó idővel ajándékozta meg az ősz harmadik - többnyire kellemetlen időjárású

Részletesebben

Gombák. A gombák rendszertana. Egysejtűek. Többsejtűek. Forrás: www.wikipedia.hu

Gombák. A gombák rendszertana. Egysejtűek. Többsejtűek. Forrás: www.wikipedia.hu Gombák A gombák eukarióta sejtekből álló, egy- vagy többsejtű, általában fonalas felépítésű, színanyagot nem tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkező élőlények, melyek az élővilág egy önálló országát

Részletesebben

Természetvédelmi növénytan I. A természetvédelmi botanika feladata, tárgya. Scientia amabilis. Dr. Lisztes-Szabó Zsuzsa

Természetvédelmi növénytan I. A természetvédelmi botanika feladata, tárgya. Scientia amabilis. Dr. Lisztes-Szabó Zsuzsa Természetvédelmi növénytan I. Dr. Lisztes-Szabó Zsuzsa A természetvédelmi botanika feladata, tárgya Scientia amabilis 1. A természetvédelmi botanika tárgya, szakterületei. Célja: terepbotanikai alapismeretek

Részletesebben

I. Az ember idegrendszere (14 pont)

I. Az ember idegrendszere (14 pont) I. Az ember idegrendszere (14 pont) Írd a megfelelő betűjelet az állítások után álló négyzetbe annak megfelelően, hogy az állítás csak az agyvelőre, csak a gerincvelőre, mindkettőre vagy egyikre sem vonatkozik!

Részletesebben

Fonalasgombák és mikotoxin termelés

Fonalasgombák és mikotoxin termelés Fonalasgombák és mikotoxin termelés Élelmiszer-mikrobiológia és higiénia tárgy Dr. Maráz Anna e. tanár Budapesti Corvinus Egyetem Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék 2007 Gombák rendszertani felosztása

Részletesebben

rokozó mikroorganizmusok

rokozó mikroorganizmusok Növényi kórokozk rokozó mikroorganizmusok Karaffa Erzsébet DE, AGTC, Növényvédelmi Intézet 1 Növényi károsk rosítók Gyűjtő elnevezés valamennyi Állati kártevőre (fonálférgek, levéltetvek, bogarak, lepkék,

Részletesebben

Adatok Zemplén védendõ nagygombáiról*

Adatok Zemplén védendõ nagygombáiról* FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 399 405 Adatok Zemplén védendõ nagygombáiról* EGRI KÁROLY ABSTRACT: (Data about worth protecting macrofungi in Zemplén (NE Hungary) The author gives

Részletesebben

HEGYESSY GÁBOR A LONG-ERDŐ GOMBÁI. Zempléni Gombász Egyesület Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület

HEGYESSY GÁBOR A LONG-ERDŐ GOMBÁI. Zempléni Gombász Egyesület Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület HEGYESSY GÁBOR A LONG-ERDŐ GOMBÁI Zempléni Gombász Egyesület Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Hegyessy Gábor Írta és a fényképeket készítette: Hegyessy Gábor Címlap kép: téli

Részletesebben

Peronoszpórafélék. Lisztharmatfélék

Peronoszpórafélék. Lisztharmatfélék Peronoszpórafélék A moszatgombák (Phycomycetes) osztályába tartoznak, igen kártékony élősködők, a legkülönfélébb növényekben tesznek kárt, ennek megfelelően több fajuk van. A fertőzött leveleken eleinte

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó III. évfolyam, 5. szám Időszaki kiadvány 2014. augusztus Gombaismereti túra 2014. augusztus 10-én A tartalomból: Gombatúra 1 Gombatúra július 20-án 2 Galambgombák 7. 3-4 Ismét

Részletesebben

Elektronmikroszkópos fotó

Elektronmikroszkópos fotó GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUMOK Escherichia coli Elektronmikroszkópos fotó I. Divisio: Gracilicutes (Gram negatív baktériumok) Sectio: Fakultatív aerob gram (-) pálcák: a legjobban tanulmányozott mikroorganizmus

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA 1 FELADATLAPOK BIOLÓGIA Emelt szint 9-10. osztály Tanári segédanyag Dr. Árendás Vera 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Előszó, balesetvédelem...3. oldal II. Morfológiai feladatlapok...5. oldal 1. feladatlap: A gombák

Részletesebben

II. Mikrobiológiai alapok. Mekkorák a mikroorganizmusok? Szabad szemmel mit látunk a mikrobákból? Mikrobatenyészetek

II. Mikrobiológiai alapok. Mekkorák a mikroorganizmusok? Szabad szemmel mit látunk a mikrobákból? Mikrobatenyészetek II. Mikrobiológiai alapok Mekkorák a mikroorganizmusok? A biotechnológiai eljárások alanyai és eszközei az esetek nagy többségében mikroorganizmusok. Anyagcseréjük sok hasonlóságot mutat, külső megjelenésük

Részletesebben

A bogyós gyümölcsök betegségei

A bogyós gyümölcsök betegségei A bogyós s gyümölcs lcsök betegségei gei (Kertész) 1 Szamóca nyálkagombás károsodása Kórokozó: Diachea leucopodia (Myx) Képek: internet 2 Szamóca mikoszferellás levélfoltossága Kórokozó: Mycosphaerella

Részletesebben

CSEPELI PIACFELJESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

CSEPELI PIACFELJESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG CSEPELI PIACFELJESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZABÁLYZAT A SZABADONTERMŐ ÉS TERMESZTETT GOMBÁK VIZSGÁLATÁRÓL, ÁRUSÍTÁSÁRÓL, SZAKTANÁCSADÁSRÓL 5/2008. számú Igazgatói utasítás Hatályos:

Részletesebben

MIKOLÓGIA Heterotróf, SEJTFAL. SEJTMAG. amôboid: egysejtû: többsejtû: Ivaros szap.: Szaporítóképletek: Anamorfák Teleomorfa meiospórák mitospórák

MIKOLÓGIA Heterotróf, SEJTFAL. SEJTMAG. amôboid: egysejtû: többsejtû: Ivaros szap.: Szaporítóképletek: Anamorfák Teleomorfa meiospórák mitospórák MIKOLÓGIA 1. Heterotróf, szaprofita, parazita, kilotróf (csak oldott felvétel), exocelluláris enzimek, kitines sejtfal, dikariotikus(sejtmagpáros), fonalas szervez., hifa és micélium, dolipórus, lomaszóma,

Részletesebben