AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI. Dr. Horváth György orvos-jogász iü. orvosszakértő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI. Dr. Horváth György orvos-jogász iü. orvosszakértő"

Átírás

1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Dr. Horváth György orvos-jogász iü. orvosszakértő

2 Jellemző Orvosok jogai Általános érvényű szabályozás (minden eü. tevékenység végzése során) Betegek jogai

3 ALAPFOGALMAK beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy kezelőorvos: adott betegséggel, egészségi állapottal kapcsolatos vizsgálati és terápiás tervet meghatározó, ezek keretében beavatkozásokat végző orvos, aki a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartozik egészségügyi dolgozó: minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy, általa ellátott eü. tevékenység végzésére szakképesítéssel rendelkezik, nem rendelkezik szakképesítéssel, de közreműködik a szakképesített eü. dolgozók által ellátandó feladatokban, (orvos, nővér, betegszállító) egészségügyben dolgozó: az a) pont hatálya alá nem tartozó, az egészségügyi szolgáltatóval a szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítása céljából munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő személy (takarítónő, karbantartó),

4 Általános szabályok beteg személyisége, méltósága és jogai tiszteletben tartása, életkorának, valamint önrendelkezésének figyelembevétele, szakmai felettes(ek) jog- és szakmai szabályoknak megfelelő utasításainak figyelembe vétele, egészségügyi tevékenység együttes időtartama 6 havi átlagban nem haladhatja meg a heti 60 órát Nyilatkozatban tanúsítani Önképzéssel és a szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség igénybevétele, felmerült és igazolt költségeket (tanfolyami díj, utazási költség, szállásköltség stb.) a munkáltató megtérítheti.

5 BETEGJOGOK ELHELYEZÉSE Alaptörvény: testi és lelki egészség-nem abszolút jogosultság Munkavállaló - egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételek Nemzetközi szerződés pl. Oviedoi Egyezmény-Az emberi jogokról és a biomedicináról Európai Betegjogi Charta-14 betegjog, stb. Egészségügyi törvény Egyéb jogszabályok? Betarthatóak-e a betegjogok?? Szankció?

6 Elvárások-valóság

7 EÜ. DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Ellátás/ ellátás megtagadása 2. Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása 3. Tájékoztatás 4. Dokumentáció 5. Titoktartás 6. Eü. dolgozók védelme 7. Szakmai fejlődéshez való jog/kötelezettség 8. Szervezett érdekvédelem 9. (Díjazás- az orvosi szakképzettséggel és felelősséggel egyenes arányban álló REZIDENSKÉPZÉS ÁOK-FOK

8 1. ELLÁTÁS Sürgős szükség: - rászoruló személynek elsősegélyt nyújt - szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi - időponttól és helytől függetlenül- pl. strandon, bevásárlóközpontban is Beteget megvizsgálja, sz.e. továbbirányítja Eltérés: halasztást nem tűrő beavatkozásoknál Távollét vagy akadályoztatás más orvos útján gondoskodik: Munkáltató Kezelőorvos ÁNTSZ REZIDENSKÉPZÉS ÁOK-FOK

9 ELLÁTÁS MEGTAGADÁSA Vizsgálatot megtagadhatja: más beteg ellátása azonnal szükségesség háziorvos-de OMSZ, stb. értesítése beteghez fűződő személyes kapcsolat Perben, haragban, rokonságban Vizsgálatot és további ellátást megtagadja: fizikailag alkalmatlan (pillanatnyilag!). Csak a vizsgálatát követően tagadhatja meg: egészségi állapot orvosi ellátást nem igényel, kezelés szakmailag nem indokolt klinikán igazolt banális betegség, nincsenek meg a személyi, tárgyi feltételek és beutalja az illetékes eü. szolgáltatóhoz, állapota nem igényel azonnali beavatkozást és későbbi időpontra visszarendeli. Ellátást megtagadja Jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik. Indokolatlanul nagy kockázat, abszolút KI, stb.. REZIDENSKÉPZÉS ÁOK-FOK

10 Ellátás megtagadása folyt. Ellátást megtagadhatja erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy vallási meggyőződésével ellenkezik - abortusz beteg együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti - házirend súlyos megszegése, együttműködési kötelezettség súlyos megszegése mi minősül súlyosnak (pl. COPD-s tovább dohányzó beteg) beteg sértő vagy fenyegető magatartást tanúsít, kivéve, ha e magatartását betegsége okozza, saját életét vagy testi épségét a beteg magatartása veszélyezteti (akkor is megtagadható, ha a beteg nem tehet róla, pl. psychoticus állapotok).

11 2. VIZSGÁLATI ÉS TERÁPIÁS MÓDSZEREK MEGVÁLASZTÁSA Milyen módszerek Tudományosan elfogadott Jogszabályok keretei között Ismert és gyakorolt Tárgyi és személyi feltételek jelen vannak. Milyen feltételek? Beteg beleegyezése Kockázat< elmaradásból eredő kockázat Utasításadás Ki kinek? Kezelőorvos: közreműködő eü. dolgozó. Végrehajtása-teendők Abban foglalt feltételek szerint Váratlan esemény: értesítés Ha az utasítás beteg állapotát kedvezőtlenül befolyásolja/aggályos: tudomásra hoz Életet veszélyezteti/maradandó egészségkárosodást okozna: megtagad REZIDENSKÉPZÉS ÁOK-FOK

12 3. TÁJÉKOZTATÁS Kit? A beteget Korlátozottan cselekvőképes ill. cselekvőképtelen: törvényes képviselőt is Hogyan Rendszeresség, elvárható ismereteknek megfelelően, legjobb tudás szerint Körültekintően, szükség szerint fokozatosan, a beteg állapotára és körülményeire tekintettel. Vizsgálni, hogy megértette-e. 5 FŐ ELEM: Diagnózis, prognózis, terápiás alternatívák, kockázat, életmód REZIDENSKÉPZÉS ÁOK-FOK

13 ADATKEZELÉS éves beteget mellkasi fájdalom miatt hozzák be, tudatánál van, kommunikál, belátási képessége érintetlen. Megjelenik a felesége, és tájékoztatást kér a beteg állapotáról. Mi a teendő?

14 MEGOLDÁS csak a beteg hozzájárulása esetén adható felvilágosítás a hozzátartozónak

15 Tájékoztatás folyt. Fiz. vizsg.: kisajkon precancerosus állapotszövettan nem készült Megoldási javaslat: szeméremtest bőrének felületes eltávolítása -írásos beleegyezés hiányzott Opus: a laesio mellett a csikló és kisajkak eltávolítására is sor került. Köv.: vizelet visszatartási képesség csökkent, nemi élet harmóniája hátrányosan változott.

16 Elmarasztaló ítélet: Kórház elmulasztotta beszerezni felperes írásos beleegyezését Nem került sor a megfelelő tájékoztatásra sem: Bőr felületes eltávolítása csikló és labia majora resectiojával Beavatkozás lényegéről, várható következményeiről sem tájékoztatták A táj. azért sem lehetett teljes körű, mert megelőző histológiai eredmény sem volt.

17 4. TITOKTARTÁS Egészségügyi állapottal kapcsolatos Ellátás során tudomására jutott adat Időbeli korlát nélkül Forrás mindegy Kivételek: Beteg felmentette Jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. REZIDENSKÉPZÉS ÁOK-FOK

18 Titoktartás Orvos csak adatkezelő, a beteg rendelkezik Érvényes az orvosi szakmán belül is (pl. a háziorvossal közlés is megtiltható), Intézmény teljes személyi állományára vonatkozik, Problémás esetek: pl. kórteremben anamnézis felvétel, lázlap elhelyezése, stb. HIV szűrés anonim módon is lehetséges (TAJ kártyát sem kérhetnek), kivéve a kötelező szűrést

19 LEHET-E? Információt szolgáltatni az érdeklődő hozzátartozóknak?- csak az írásban megjelölt személyeknek Hozzátartozónak kiadni a beteg zárójelentését a kórházból való távozás után? csak teljes bizonyító erejű magánokiratban Konzíliumot kérni a beteg engedélye nélkül csak sürgős, életmentő beavatkozásoknál nem kell engedély Kérheti-e a beteg, hogy az asszisztens ne legyen jelen ha az ellátáshoz nem szükséges, igen.

20 KIVÉTELEK KIVEL KÖZÖLHETŐ JOGSZERŰEN akit a beteg megnevez (akár szóban is) ha mások életének, testi épségének és egészségének védelme érdekében szükséges (kivel?) ápolását végző személlyel háziorvossal (kivéve, ha a beteg megtiltotta) fertőző betegségek esetében ügyészség, bíróság, iü. orvosszakértő 8 napon túl gyógyuló sérülés, ami feltehetően bűncselekmény következménye

21 Titoktartás= személyes adatok kezelése Eü. adat: különleges adat (faji, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozás, pártállás, vallás, büntetett előélet, egészségi állapot, szexuális beállítottság ) Kezelése csak törvény alapján lehetséges Adatkérésnél feltüntetni: Célját Kért adatok körét.

22 Adatkezelés Rendőrök jönnek be a rendelésre, felmutatják az igazolványukat, és azt kérik, hogy mutasd meg egy beteg dokumentációját. Mi a teendő?

23 Adatkezelés megoldás Csak írásbeli megkeresésre adható át adat

24

25 5. DOKUMENTÁCIÓ Ideális dokumentáció Valósághű Az ellátás folyamatát tükröző Reprodukálható Meg kell őrizni: Egyes vizsgálatokról készült leletek Gyógykezelés során keletkezett iratok Ápolási dokumentáció Képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei Beteg testéből kivett szövetminták. REZIDENSKÉPZÉS ÁOK-FOK

26 DOKUMENTÁCIÓ Általában: papír alapú és elektronikus Bizonyítás fő módjai a polgári eljárásban: Tanú és okirati bizonyítás Dokumentációs hiányosság: oka indifferens, de a bizonyítási teher megfordul: intézménynek kell bizonyítani Jó dokumentáció: védelem a későbbi esetleges jogi eljárásban

27 Esetbemutatás 2001.július 16. Fürdő csúszdájáról csigolyatörés, ismert Bechterew-kór. lecsúszott, július 17. jelentkezés alperesnél Panaszok: csúszdázás közben megrándult a dereka. Lelet: kétirányú eltérés nincs. LS gerincfelvételen friss traumás Külsérelmi nyom nem volt látható és a középső Th, valamint L gerinc felett jelzett nyomásra és ütögetésre érzékenység. Neurológiai eltérés nem volt. Ambuláns ellátás után elbocsátották

28 1 hó múlva CT: X. hátcsigolya törése gerincvelő kompresszióval augusztus fémeltávolítás majd hegesedés miatt újabb opus. Eredmény:

29 Elsődleges ellátás: rtg. nem arról a tájról, ami panaszos; CT nem készült; Alperes nem tudta bemutatni a röntgenfelvételt Késedelem miatt az alapbetegség miatt várható állapotromlás korábban jelentkezett

30 6. Eü. Dolgozók védelme Közfeladatot ellátó személy (csak a betegellátással és a betegirányítással közvetlenül összefüggő feladatai tekintetében) Btk: Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 311. A hivatalos személy elleni erőszak szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el. Közfeladatot ellátó személy: Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katona, polgárőr (tevékenységének ellátása során), egyházi személy, vallásos szertartást végző tag, Bírósági/ hatósági eljárásban védő, jogi képviselő, szakértő, Eü. dolgozó és az eü. szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy az eü. tv-ben meghatározott esetekben állami mentőszolgálat, mentésre feljogosított más szervezet tagja, tűzoltóság, önkéntes tűzoltó egyesület tagja, Köznev-i tv-ben meghatározott esetben pedagógus, felsőoktatási int. oktató, tudományos kutató, gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásró szóló törvényben, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személy, hivatásos vadász, halászati őr, postai szolgáltató -ügyfélkapcsolati feladatot ellátó személy.

31 7. Szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség Szakmai ismereteinek folyamatos továbbfejlesztése Formái: Önképzés Szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség igénybevétele

32 EÜ. TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE a) szabadfoglalkozás, b) egyéni egészségügyi vállalkozóként, c) társas vállalkozás tagjaként, d) közalkalmazotti jogviszonyban, e) munkaviszonyban, f) közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, g) szolgálati jogviszonyban, h) egyházi személyként vagy vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként, i) önkéntes segítőként, j) egyéni cég tagjaként.

33 EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁG Feltétel: Adott tevékenység végzésére képes és alkalmas Vizsgálatok: előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálat Ellátja: foglalkozás-egészségügyi szolgálat Vizsgálat célja: Megállapítani: Nem szenved a tevékenység gyakorlását kizáró megbetegedésben és a tevékenység végzésére eü. állapota alapján alkalmas más betegsége, fizikai vagy mentális állapota miatt egészségügyi tevékenység végzésére ideiglenes vagy végleges jelleggel alkalmatlan betegsége miatt egészségügyi tevékenység végzésére korlátozással alkalmas

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez való jogot (egészségügyi jogot) az alapvető jogok közül a szociális és kulturális jogok közé sorolhatjuk. Ezen alapvető jogok korlátozzák és kötelezik

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása Trócsányi Sára Egészségügyi adatok kezelése a gyakorlatban. Válogatás az adatvédelmi biztos eseteiből Az adatvédelmi biztos számára a feladatát meghatározó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés - felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések 1) Jelen Csoportos Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24.

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24. Esettanulmányok a betegek, az ellátottak, és a gyermekek jogairól, jogsérelmeiről 2005. január 24. 1 Tartalomjegyzék Előszó I. Az egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek jogai és jogsérelmei Esetek:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG BETEGJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS BUDAPEST, 2015. MÁJUS 7. DR.SZENDYERZSÉBET BETEGJOGI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR AGGÓDÁS, STRESSZ - FÉLELEM A KIMENETELÉTŐL

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

KÖZIRAT A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL. Miben áll az információs önrendelkezés joga?

KÖZIRAT A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL. Miben áll az információs önrendelkezés joga? KÖZIRAT A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL Miben áll az információs önrendelkezés joga? A személyes adatok védelméhez való jog biztosítja, hogy az egyén maga rendelkezzen a személyével kapcsolatba hozható adatok

Részletesebben

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása

A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A közérdekű önkéntes tevékenység jogi szabályozása A civil szervezeti lét régi és új kihívásai A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósítjuk meg. Pályázati azonosító: NEA-TF-13-SZ-0082

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Utas Biztosítási Feltételek A biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében a

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Copyright: SIGNAL Biztosító Zrt. Oldalszám: 1 / 11 TARTALOM 1 Bevezetés... 3 2 Cél... 3 3 Meghatározások... 3 4 Alkalmazási terület... 4 5 Alkalmazandó egyéb dokumentumok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez ASTRA OTTHON. NYUGALOM Hatályos: 2015.01.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben