A KIADMÁNYOZÁS NÉV SZERINTI RENDJE. I. Polgármester nevében aláírásra jogosult személyek listája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KIADMÁNYOZÁS NÉV SZERINTI RENDJE. I. Polgármester nevében aláírásra jogosult személyek listája"

Átírás

1 2. sz. függelék A KIADMÁNYOZÁS NÉV SZERINTI RENDJE I. Polgármester nevében aláírásra jogosult személyek listája I.1. Polgármesteri Kabinet Nincs a polgármester nevében aláírásra jogosult személy. I.2. Jegyzői Kabinet Nincs a polgármester nevében aláírásra jogosult személy. I.3. Gazdálkodási Főosztály A polgármester nevében aláírásra jogosult személyek a polgármester által jóváhagyott eltérő és a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján kiadott behajtási engedélyek ügyében: - Rogosz Sándorné osztályvezető, - Szegedi Zoltán csoportvezető. I.4. Humán Főosztály I.4.1. I.4.2. A polgármester nevében aláírásra jogosult személyek a polgármester hatáskörébe a Főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben: - Kiss Gábor főosztályvezető, - Jirkovszkyné Szép Mária osztályvezető, - dr. Miskolci Róbert osztályvezető-helyettes, - Hudákné Becse Ildikó csoportvezető, - Kublik Ferencné csoportvezető, - Szomorné Takács Tünde csoportvezető. A polgármester nevében aláírásra jogosultak az alábbi személyek (ügyintézők) belföldi jogsegély kérése, hiánypótlási felhívás, szakhatósági állásfoglalás beszerzése, idézés, értesítés esetén: - Bánóczy Noémi, - Barnóczki Magdolna, - Bódi Judit, - Cselényiné Tóth Anna, - Csörnök Béláné, - Dobos Gáborné, - Éva Tiborné, - Gődény Ferencné, - Grulyóné Gyenes Enikő, - Gyöngyösi Gábor, - Hájer Györgyné, - Hankóné Kocsis Erika, - Hornyák Mihályné,

2 - Kis-Pál Imola, - Koseczkiné Fekete Lola, - Krizsán Lajosné, - Lerch Ferencné, - Lőrinczné Bodnár Bernadett, - Méreg Gyuláné, - Mészáros Erika, - Nagyné Tőszegi Éva, - Nemes Viktória, - Németh Zoltánné, - Rácz Nelli, - Róna Györgyné, - Simkó Erika, - Simonné Hajdú Borbála, - Somosi Gabriella, - Szegedi Judit, - Dr. Szilágyi Hajnalka, - Szőke Barnabásné, - Tóth-Kocsis Erzsébet, - Tóth Tibor, - Tyukodi Attiláné, - Várszegi Elvira, - Venczel Vilmosné. I.5. Hatósági Főosztály I.5.1. A polgármester nevében aláírásra jogosult személy a polgármester hatáskörébe a Főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben: - Csiszárné dr. Sajgó Erika főosztályvezető. - Miklós Béláné osztályvezető, - Vargha Tibor osztályvezető, - Csizmadia János csoportvezető, - Balázs Barnabás csoportvezető,. I.5.2. A polgármester nevében aláírásra jogosultak az alábbi személyek (ügyintézők) belföldi jogsegély kérése, hiánypótlási felhívás, szakhatósági állásfoglalás beszerzése, idézés, értesítés esetén: - Bodnár Tibor, - Dr. Vadas Gabriella, - Kiss Károly, - Kovácsné Molnár Ildikó, - Madaras Jánosné, - Mészáros Tamás Bálintné.

3 II. Jegyző nevében aláírásra jogosult személyek listája II.1. Polgármesteri Kabinet Nincs a jegyző nevében aláírásra jogosult személy. II.2. Jegyzői Kabinet Nincs a jegyző nevében aláírásra jogosult személy. II.3. Gazdálkodási Főosztály A jegyző nevében aláírásra jogosult személyek az Adó Osztályon a jegyző adóigazgatási jogkörében kiadmányozhatnak az alábbiak szerint: II.3.1. dr. Kakas Zoltán osztályvezető kiadmányozza: a. jelentéseket, közérdekű bejelentésre, panaszra adott válaszokat, b. tisztségviselőknek, jegyzőnek, aljegyzőnek szóló felterjesztéseket, jelentéseket, főosztályvezetőnek szóló jelentéseket, javaslatokat, feljegyzéseket, c. fellebbezések felterjesztését, d. adóhiányt megállapító határozatot ,- Ft felett, e. törlést elrendelő határozatot ,- Ft felett, f. túlfizetés visszautalását elrendelő határozatot ,- Ft felett, g. saját hatáskörben határozat módosítását, visszavonását elrendelő határozatot, h. az adóhatósági ellenőrzés lefolytatását elrendelő megbízást, i. az ingatlan-végrehajtási kérelmet, j. a végrehajtási kifogások felterjesztését, k. adó-,bírság-, pótlék- mérséklési határozatot, l. fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése késedelmi pótlékkal engedélyezett ,- Ft felett ügyében hozott határozatot, m. fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése késedelmi pótlék mentesen ügyében hozott határozat, n. végrehajtás felfüggesztésére hozott végzést, o. behajthatatlanság címén való törlésre hozott végzést, p. az osztály étkezési utalvány, ruházati költségvetési igényét, q. az osztály negyedéves irodaszer ellátmány igénylését, r. a nyomdai megrendeléseket, sokszorosítási kérelmeket, s. a javítási- karbantartási munkálatok megrendelését, t. az osztály folyamatos működésének biztosítását szolgáló eszközök, felszerelések, berendezések beszerzésére, javítására irányuló igényeket. II.3.2. Kozákné Bukszár Anna csoportvezető kiadmányozza a Kivetési és Ellenőrzési Csoport I. (társaságok) területén: a. Saját hatáskörben általa kiadmányozott határozat módosítását, visszavonását elrendelő határozatot, b. ügyintézési határidő meghosszabbítását, eljárás felfüggesztésének és megszüntetésének tárgyában hozott végzést, c. a túlfizetés visszautalását ,- Ft alatt, átutalását illetve átszámolását elrendelő

4 határozatot, d. a mérlegelési jogkörben (mulasztási bírság, stb.) hozott határozatot, e. az adóhiányt megállapító határozatot ,- Ft alatt, f. az iparűzési adó fizetési meghagyást, g. a fizetési kötelezettséget előíró határozatot, h. a törlést elrendelő határozatot ,- Ft alatt, i. a törlést elrendelő határozatot késedelmi pótlék nélkül, j. az eljárás során felvett jegyzőkönyvet, k. a hatósági igazolást, l. a közbenső levelet, megkeresést, iratáttételt, m. az adóalanyok részére évente kipostázandó értesítést, n. talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyeket. II.3.3. Feketéné Laczkó Melinda csoportvezető kiadmányozza a Kivetési és Ellenőrzési Csoport II. (magánszemélyek) területén: a. Saját hatáskörben általa kiadmányozott határozat módosítását, visszavonását elrendelő határozatot, b. ügyintézési határidő meghosszabbítását, az eljárás felfüggesztésének és megszüntetésének tárgyában hozott végzést, c. a túlfizetés visszautalását, ,- Ft alatt, átutalását illetve átszámolását elrendelő határozatot, d. a mérlegelési jogkörben (mulasztási bírság, stb.) hozott határozatot, e. az adóhiányt megállapító határozatot, f. az iparűzési adó fizetési meghagyást, g. a fizetési kötelezettséget előíró határozatot, h. a törlést elrendelő határozatot ,- Ft alatt, i. az eljárás során felvett jegyzőkönyvet, j. a hatósági igazolást, k. a közbenső levelet, megkeresést, iratáttételt, l. az adóalanyok részére évente kibocsátandó értesítést, m. talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyeket, n. gépjárműadó mentességről rendelkező határozatot. II.3.4. Papp Tamás csoportvezető kiadmányozza a Behajtási Csoport területén: a. Saját hatáskörben általa kiadmányozott határozat módosítását, visszavonását elrendelő határozatot, b. ügyintézési határidő meghosszabbítását, az eljárás felfüggesztésének és megszüntetésének tárgyában hozott végzést, c. a késedelmi pótlékkal engedélyezett fizetési kedvezményeket biztosító határozatokat ,- Ft alatt, d. az adóhátralék megfizetésére kötelezést kimondó határozatot, e. a jelzálogjog bejegyzése iránti kérelmet f. az elmaradt behajtási eljárás sürgetését, g. a felhívást a lefoglalt ingóságok elszállítására, h. a kiállított adó- és értékbizonyítványt, i. a Földhivataltól tulajdoni lapok megkérését, j. a hátraléki kimutatást, k. a felszámolási és végelszámolási eljárás esetén benyújtandó hitelezői igény bejelentést,

5 l. a munkabér letiltásokat, m. adatkérés végrehajtás megindításához, n. a hiánypótlásra történő felhívást, o. megkeresés társhatóság felé, p. az örökösökre vonatkozó adatkérést, q. a végrehajtási cselekmények jegyzőkönyveit, r. szabálysértési ügyben lefoglalt dolgok megsemmisítési jegyzőkönyveit, s. az adóalanyok részére évente kibocsátandó értesítést, t. szabálysértési ügyekben fizetési felhívás kiadása, u. végrehajtási költségről szóló határozat kiadása, v. végrehajtási költség megelőlegezésének elrendelése, w. szabálysértési ügyek visszajelentése a kimutató szervhez. II.3.5. Az egyes ügyintézők a csoportvezetők által átruházható kiadmányozási jogot a következőkben rögzítettek szerint gyakorolhatják: II Kivetési és Ellenőrzési Csoport I. (társaságok) - A Kivetési és Ellenőrzési Csoport I. (társaságok) területén a II.3.2. pontban felsoroltak közül kiadmányozza c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n pontokat; c, pontot ,- Ft összeghatárig; számlák közötti átutalás-átszámolást ,- Ft összeghatárig; d, pontot ,- Ft összeghatárig; e, pontot az egyedi határozat kivételével ,- Ft összeghatárig; h, i, pontokat az egyedi határozatok és a ,- Ft feletti építményadó törlése kivételével: - Borsos Erzsébet Zsuzsanna, - Ferenczi Katalin, - Jávori Ágnes, - Kardos Béláné, - Nagy Zoltánné, - Nagyné Török Katalin, - Pálinkás Zsuzsa Petra, - Rozsák Andrea, - Szűcsné Semsei Sarolta - Tarpai Edina - A Kivetési és Ellenőrzési Csoport I. (társaságok) területén a II.3.2. pontban felsoroltak közül kiadmányozza j, l, m, n pontokat: - Kádasné Szilágyi Szilvia, - Csendom Sándorné, - Laszák Ernőné, - Jenei Istvánné. - A d.) pont szerinti jogot az osztályvezetővel, távollétében megbízott helyettesével történt egyeztetést követően lehet gyakorolni. II Kivetési és Ellenőrzési Csoport II. (magánszemélyek) - A Kivetési és Ellenőrzési Csoport II. (magánszemélyek) területén a II.3.3. pontban felsoroltak közül kiadmányozza a, b, pontokat a csoportvezető távollétében; c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n pontokat: - Stabereczné Kálna Mária.

6 - A Kivetési és Ellenőrzési Csoport II. (magánszemélyek) területén a II.3.3. pontban felsoroltak közül kiadmányozza c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n pontokat: - Bihariné Gyurkovics Judit, - dr. Bory Endréné, - Petrovicsné Kaposvári Andrea. - A Kivetési és Ellenőrzési Csoport II. (magánszemélyek) területén a II.3.3. pontban felsoroltak közül kiadmányozza c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n pontokat; c, pontot ,- Ft összeghatárig iparűzési adó kivételével; számlák közötti átutalás-átszámolást ,- Ft összeghatárig; d, pontot ,- Ft összeghatárig; e, pontot az egyedi határozat kivételével ,- Ft összeghatárig; h, pontot ,- Ft összeghatárig; n, pontot az egyedi határozat kivételével: - Apostol Istvánné, - Ágoston Andrea, - Barva Rita, - Doronyné Mészaros Ágnes, - Fridrichné Idrányi Erika, - Heinrichné Krajnyák Katalin, - Juhász Gáborné, - Kormos Zita, - Kristóf Istvánné, - Matiszkóné Papp Margit, - Nagy Csaba Sándorné, - Szentiványi Ildikó. - A d.) pont szerinti jogot az osztályvezetővel, távollétében megbízott helyettesével történt egyeztetést követően lehet gyakorolni. II Behajtási Csoport - A Behajtási Csoport területén a II.3.4. pontban felsoroltak közül kiadmányozza a, b, c, d, e pontokat a csoportvezető távollétében; f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, z pontokat: - Belányi-László Judit. - A behajtási csoport területén a II.3.4. pontban felsoroltak közül kiadmányozza i, j, l, m, n, o, p, q, s, t, u, w, z pontokat: - Csányi Péter, - Csellő Istvánné, - Drótár Ottó, - Nagy Attila, - Takács Csaba, - Szőke Barnabás, - dr. Tóth Tibor. - A behajtási csoport területén a II.3.4. pontban felsoroltak közül kiadmányozza h, i, n, p, s pontokat: - Falucskai Péter. - A behajtási csoport területén a II.3.4. pontban felsoroltak közül kiadmányozza l, m, s, t, u, v, w, z pontokat: - Kovács Bertalanné, - Harsányi Józsefné.

7 - A behajtási csoport területén a II.3.4. pontban felsoroltak közül kiadmányozza f, i, j, l, m, n, o, p, r, s, u, z pontokat: - dr. Kovács Attila. - A behajtási csoport területén a II.3.4. pontban felsoroltak közül kiadmányozza i, m, n, o, p, q, s, t, u, v, w, z pontokat: - Mátrai Gyuláné. - A behajtási csoport területén a II.3.4. pontban felsoroltak közül kiadmányozza f, i, j, l, m, s, z, o, t, w pontokat: - Szörényi Imre Szabolcs. - A behajtási csoport területén a II.3.4. pontban felsoroltak közül kiadmányozza i, m, n, o, p, s pontokat: - dr. Tóth Tibor. II.4. Humán Főosztály II.4.1. A jegyző nevében aláírásra jogosult személyek a jegyző hatáskörébe a Főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben: - Kiss Gábor főosztályvezető, - Jirkovszkyné Szép Mária osztályvezető, - dr. Miskolci Róbert osztályvezető-helyettes, - Hudákné Becse Ildikó csoportvezető, - Kublik Ferencné csoportvezető, - Szomorné Takács Tünde csoportvezető. II.4.2. A jegyző nevében aláírásra jogosultak az alábbi személyek (ügyintézők) belföldi jogsegély kérése, hiánypótlási felhívás, szakhatósági állásfoglalás beszerzése, idézés, értesítés esetén: - Bánóczy Noémi, - Barnóczki Magdolna, - Bódi Judit, - Cselényiné Tóth Anna, - Csörnök Béláné, - Dobos Gáborné, - Éva Tiborné, - Gődény Ferencné, - Grulyóné Gyenes Enikő, - Gyöngyösi Gábor, - Hájer Györgyné, - Hankóné Kocsis Erika - Hornyák Mihályné, - Kis-Pál Imola - Koseczkiné Fekete Lola, - Krizsán Lajosné, - Lőrinczné Bodnár Bernadett, - Méreg Gyuláné, - Mészáros Erika, - Nagyné Tőszegi Éva, - Nemes Viktória,

8 - Németh Zoltánné, - Rácz Nelli, - Róna Györgyné, - Simkó Erika, - Simonné Hajdú Borbála, - Somosi Gabriella, - Szegedi Judit, - Dr. Szilágyi hajnalka - Szőke Barnabásné, - Tóth-Kocsis Erzsébet, - Tóth Tibor, - Tyukodi Attiláné, - Várszegi Elvira, - Venczel Vilmosné. II.4.3. A jegyző nevében aláírásra jogosult személyek (ügyintézők) a gyámhatóságra vonatkozó jogszabályok alapján gyermekvédelmi és gyámügyi ügyekben: - dr. Vassné Papp Nóra osztályvezető-helyettes, - Tóthné Szűk Katalin ügyintéző. II.5. Hatósági Főosztály II.5.1. A jegyző nevében aláírásra jogosult személyek a jegyző hatáskörébe a Főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben: - Csiszárné dr. Sajgó Erika főosztályvezető, - Mokrainé dr. Kovács Julianna osztályvezető, - Miklós Béláné osztályvezető, - Vargha Tibor osztályvezető, - Kovács László Csaba osztályvezető, - Csizmadia János csoportvezető, - Balázs Barnabás csoportvezető, - Gáspár Katalin csoportvezető, - Dr. Magos Mariann csoportvezető, - Novotni Noémi csoportvezető, - Lőcsei Jánosné csoportvezető. II.5.2. Az anyakönyvi jogszabályok által az anyakönyvvezetőre telepített hatáskörök gyakorlása során önálló aláírási joggal rendelkező anyakönyvvezetők: - Csikós Istvánné, - Dancsné Lázár Erzsébet, - Horváth Katalin, - Jászfalvi Adrienn, - Medgyesi Csilla, - Novotni Noémi, - Paárné Beszeda Zsuzsanna, - Pásztor Mária, - Riczkó Barnabásné, - Vass Lászlóné.

9 II.5.3. A jegyző nevében aláírásra jogosultak az alábbi személyek (ügyintézők) belföldi jogsegély és egyéb megkeresések, hiánypótlási felhívás, szakhatósági állásfoglalás beszerzése, idézés, eljárás megindításáról, helyszíni szemléről, meghallgatásról szóló értesítés, hagyatéki leltár felvétele és annak megküldése a közjegyzőhöz, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása, kifüggesztésre kerülő hirdetmények záradékolása: II Kereskedelmi és Általános Igazgatási csoport - Angyal Ferencné, - Bodnár Tibor, - dr. Hardonyi Luca, - Horváthné Lovász Olga, - Kiss Károly, - Kovácsné Molnár Ildikó, - Madaras Jánosné, - Mészáros Tamás Bálintné, - Novek János, - Senviczki Szilvia, - dr. Vadas Gabriella. II Szabálysértési csoport - dr. Hévízi Henriett, - Imréné Szepesi Márta, - Kispataki Istvánné, - Négyesiné Kaczur Zsuzsanna, - Suga Ildikó, - Szilágyi Zoltánné, - Telegdi Márta. II Közlekedésigazgatási és vállalkozói csoport - Bártfay Eszter, - Csákó Melinda, - Görgei Gyuláné, - Hajdú Andrásné, - Jánokyné Szilágyi Piroska, - Kavalyecz Lászlóné, - Kollár Zsuzsanna, - Kóczián Alíz, - Kuzselláné Fortunyák Zsuzsanna, - Molnár Kinga, - Pándi Lajosné, - Réz Jánosné, - dr. Senviczki Erika, - Sőti Zoltánné, - Szilágyi Mária, - dr. Tóth Istvánné, - Üveges Erika,

10 - Zavarkó Judit, - Zupkó Marianna. II Személyi okmány és Lakcímnyilvántartó csoport - Földi Péterné, - Korenyné Kovács Szilvia, - Kormos Lívia, - Lángos Ildikó, - Lipták Judit, - Magyar Mariann, - Nagy Csabáné, - Novákné Vasas Mariann, - Orliczkiné Srobár Judit, - Pálinkás Andrea, - Szabadosné Varjú Beáta, - Tokodiné Baji Tímea, - Tóthné Balla Barbara, - Zsebedicsné Klusóczki Edit. II Anyakönyvi és Népességnyilvántartási csoport - Begeziné Molnár Ágnes, - Csikós Istvánné, - Dancsné Lázár Erzsébet, - Horváth Katalin, - Jászfalvi Adrienn, - Medgyesi Csilla, - Nagy Viktória, - Paárné Beszeda Zsuzsanna, - Pásztor Mária, - Riczkó Barnabásné, - Széllné Szilágyi Zsuzsanna, - Takácsné Kupecz Ágnes, - Tóthné Bagi Tímea, - Vass Lászlóné. II Építéshatósági csoport - Baloghné Kovács Mónika (gyed ig helyettesíti Kosik Enikő), - Erdeiné Révész Orsolya, - Erki Zoltán, - Földi László, - Gönczi Györgyné, - Helyesné Szegedi Sarolta, - Hitró Lászlóné, - Jantekné Czakó Judit, - Juhász Dénes, - Kiss Erika, - Négyesi Zsolt, - Ősz István,

11 - Pólik Erika, - Tóthné Kovács Annamária, - Valóczki Istvánné. II Környezet és Természetvédelmi Hatósági csoport - Horváth Nóra, - Némethné Bartha Ágnes, - Papp László. II Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztály A közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény alapján ellátott feladataikkal kapcsolatban - helyszíni bírságolás során - önálló aláírási joggal rendelkező közterületfelügyelők: - Belényesi Károly, - Boros Gyula, - Bujdosó Tamás, - Czumbil Péter, - Dombóvári Sándor, - Flach Antal, - Forgács László, - Harangozó István, - Harangozó József, - Hoffman Erik, - Hován Bertalan, - Jancsurák Béla, - Kacsó Menyhárt, - Kátai Gábor, - Keresztény István, - Kiss István, - Kiss István, - Kiss Iván, - Kolozsi Csaba, - Kusztván János, - Lajcsák Krisztián, - Leib György, - Lengyel Roland, - Ludányi András, - Mészáros András, - Novák Gergely, - Pribelszky Jenő, - Ruszó Attila, - Siska Tamás, - Soltész Csaba, - Soóváry Péter, - Sörlei Tamás, - Szabó Csaba, - Szabó Ferenc,

12 - Szélyes Csongor, - Turcsány Tibor, - Varga István, - Veres Péter.

A MAG Zrt. írásbeli képviseletére meghatalmazás alapján jogosultak

A MAG Zrt. írásbeli képviseletére meghatalmazás alapján jogosultak 1 Szervezeti egység Név Beosztás Ügykör/Munkakör Aláírási ranghely I. Pályázatkezelési II. SA Pénzügyi és Monitoring Gazdaságfejlesztési Pályázatok Szerződéskezelési SA Innovációs Pályázatok Kezelését

Részletesebben

A MAG Zrt. írásbeli képviseletére meghatalmazás alapján jogosultak

A MAG Zrt. írásbeli képviseletére meghatalmazás alapján jogosultak 1 Igazgatóság Szervezeti egység Név Beosztás Ügykör/Munkakör Aláírási ranghely I. Pályázatkezelési Igazgatóság Milos Katalin igazgató az igazgatóság feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben Kovács Örs igazgató-helyettes

Részletesebben

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK szeptember 2007 2007/2008 Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót AMWAY HUNGARIA KFT. FRISSÍT. KÍMÉ LE TES. KÉNYEZTET

Részletesebben

MEGYEI VERSENY EREDMÉNY

MEGYEI VERSENY EREDMÉNY MEGYEI VERSENY EREDMÉNY 5. osztály HAGYOMÁNYOS 2-3 óra Tanuló Felkészítő tanár pont hely 5. évfolyam 1. Rácz Bálint Tóthné Molnár Pattantyús Ált. Isk. 73 I. Andrea 2. Kundrák Frei Rita Arnóti Általános

Részletesebben

Tevékenység kategória

Tevékenység kategória "ALEXANDREA 2001." Vegyes Iparcikk Kiskereskedelmi Bt. 4719 Táncsics Mihály u. 10. 2001.08.23 "BORSOD-HÚS" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 4722 MALOM U 4 1993.01.01 "COCODEO" Számítástechnikai Kereskedelmi

Részletesebben

18. Csongrád-Szentes g -ÁTfutás

18. Csongrád-Szentes g -ÁTfutás 5.2 km (rövid) 1. fekete 40 Gajda Gábor F IV. 0:19:28 2. fekete 123 Posta István F III. 0:20:05 3. fekete 138 Zsilka Sándor F VI. 0:20:15 4. fekete 14 Nyéki Péter F III. 0:20:26 5. fekete 116 Petrity Rudolf

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Algyő Alsópannon mezőfejlesztés munkálat elvégzése céljából hasznosításra engedélyezett. időleges más célú

H A T Á R O Z A T. Az Algyő Alsópannon mezőfejlesztés munkálat elvégzése céljából hasznosításra engedélyezett. időleges más célú CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI FÖLDHIVATALA Ügyiratszám: 10380-16/2014. (10840/2011.). Tárgy: Termőföld eredeti állapotának Ügyintéző: Faragó Dóra helyreállítása Tel.: 62/680-193

Részletesebben

V E R S E N Y E R E D M É N Y E K. Verseny Eredmény Név Iskola, helység Felkészítő

V E R S E N Y E R E D M É N Y E K. Verseny Eredmény Név Iskola, helység Felkészítő Verseny Eredmény Név, helység Felkészítő Népdal I. I. hely Szőnyi Laura Szőnyi Kinga Miskolc-Diósgyőri Református Általános II. hely Kálnai Lili Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája II. hely

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Budapest Futofesztival NATO Futas 2013. oktober 6. Budapest EREDMENYEK 10 KM FERFI EGYENI EREDMENYEK. HELY RSZ NÉV IDŐ Perc/km

Budapest Futofesztival NATO Futas 2013. oktober 6. Budapest EREDMENYEK 10 KM FERFI EGYENI EREDMENYEK. HELY RSZ NÉV IDŐ Perc/km 10 KM FERFI EGYENI 1 3391 Rezessy Gergely 31:37 3:10 2 3872 Sági József 31:52 3:12 3 3996 Radics Csaba 32:08 3:13 4 4283 Jenkei Péter 32:18 3:14 5 4246 Pach Péter Pál 33:26 3:21 6 3341 Khoór Bence 34:06

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2003. (II.18.) számú rendelete A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat. az Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának odaítéléséről a többször módosított 19/2002.(V.6) sz. rendelet alapján

Javaslat. az Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának odaítéléséről a többször módosított 19/2002.(V.6) sz. rendelet alapján Melléklet: pályázók névjegyzéke /7 db/ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE MIK Zrt 3072-29/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e Javaslat az Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Vigyázat! Veszélyben a Cserkészbolt! Nincs nagy baj, itt vagyok én, Varga László, Pándi Gyuri bá pihenhet...

Vigyázat! Veszélyben a Cserkészbolt! Nincs nagy baj, itt vagyok én, Varga László, Pándi Gyuri bá pihenhet... A KMCsSz jövő évi naptára az ünnepléssel, a magyar cserkészet száz éve gyümölcseinek áttekintésével és a holnapra kitenkintéssel foglalkozik. Az egyes kerületek rövid történetét az 1990-től újjáalakuló

Részletesebben

Férőhely. szálloda 14 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 16 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 20 63 Helikon Utazási Iroda.

Férőhely. szálloda 14 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 16 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 20 63 Helikon Utazási Iroda. Sor Nyilvántartási Ügyirat Nyilvántartá sba vétel sz Helység sz Utca-ház sz Elnevezése Típus Szobák a Férőhely Neve Helység Utca-ház Adóazonosító Statisztikai jel 2 Sz.-2/2011 5122 2011.03.16 8360 Keszthely

Részletesebben

ANGOL. Kassai Úti Általános és Kéttannyelvű Iskola Által meghirdetett angol nyelvi mesevetélkedő

ANGOL. Kassai Úti Általános és Kéttannyelvű Iskola Által meghirdetett angol nyelvi mesevetélkedő Tanuló neve Bobaly Balázs, Csatári Alina, Dajka Viktória, Boncsér Bálint, Dzsubák Máté, Papp Bercel Tanuló osztálya 4.a, 4.b Tantárgy megnevezése Helyezés Szint Felkészítő tanár angol ANGOL Kassai Úti

Részletesebben

II. VELENCEI-TÓ SZUPERMARATON Abszolut FÉRFI 54km Velence, 2009.08.29. Helyezés Rsz Név Szül Táv Laps Cel

II. VELENCEI-TÓ SZUPERMARATON Abszolut FÉRFI 54km Velence, 2009.08.29. Helyezés Rsz Név Szül Táv Laps Cel II. VELENCEI-TÓ SZUPERMARATON Abszolut FÉRFI 54km Velence, 2009.08.29. Helyezés Rsz Név Szül Táv Laps Cel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Részletesebben

1/2014. (II. 14.) számú határozat. A megyei közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1/2014. (II. 14.) számú határozat. A megyei közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A megyei közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 2/a.

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat Ügyszám: 03-3/10/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat Az információs

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

A MAÚT-ot érintő rendeletek

A MAÚT-ot érintő rendeletek 78. szám Budapest, 2009. április T ISZTELT KOLLÉGANŐK ÉS K OLLÉGÁK! IDEI MÁSODIK HÍRLEVELÜNK MÁR a májusi közgyűlés előkészítéseként jelenik meg. 15 éves a Magyar Útügyi Társaság ebben az évben, ezért

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt.

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt. 2009.május 2.szám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja Tisztelt Olvasók! Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2008. augusztus 8-i ülésén testvérvárossá fogadta a Kazahsztánban lévõ Saga városát, amelynek

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

I. parcella 1. sor. Hidasi Péterné (2004. 04. 15.) Verseg, Walko L. u. 10.

I. parcella 1. sor. Hidasi Péterné (2004. 04. 15.) Verseg, Walko L. u. 10. I. parcella 1. sor 1. Zsingor Mihály (1851-1894) és családja 2. Hidasi Péter (élt 49 évet) Hidasi Péterné 3. Kőkereszt felirat nélkül 4. Acsay Vilmos (1865-1943) Neje: Miksa Irén (1874-1952) 5. Fesztbaum

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar

Állam- és Jogtudományi Kar A 2013. évi SZTE Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Tagok választásának eredménye Állam- és Jogtudományi Kar Név Évfolyam/Szak Kapott szavazatok Kendrusz Gábor Dávid MKTB 25 Árva-Tóth Bianka MKTB 22 Forrai

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Titkárság A titkárság feladata a polgármester és a jegyző mellett az adminisztratív,

Részletesebben