A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE THE REPUBLICAN GUARD REGIMENT, THE CIVIL DEFENCE EXECUTIVE ORGANIZATION.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE THE REPUBLICAN GUARD REGIMENT, THE CIVIL DEFENCE EXECUTIVE ORGANIZATION."

Átírás

1 VÉDELMI IGAZGATÁS VINCZE VIKTOR A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE THE REPUBLICAN GUARD REGIMENT, THE CIVIL DEFENCE EXECUTIVE ORGANIZATION Publikációmban röviden ismertettem a személyi védelemmel kapcsolatos jogszabályokat, a Köztársasági Őrezred múltját és azt hogy kikkel is foglalkozik a személyvédelem hazai és nemzetközi tekintetben is. Témaválasztásomat az indokolta, hogy eddig senki nem írt összefoglalóan erről a tevékenységről. Napjainkban a biztonságot veszélyeztető tényezők növekedése megköveteli a személyi védelem biztonságának a garantálását. Kulcsszavak: személyvédelem, elődszervezetek, védett személyek köre, biztosítási fokozatok, jogforrások In my publication I have outlined in brief the legislation of Civil Defence, the history of the Republican Guard Regiment and the elements which this body deals with.nationally and internationally. The inspiration of my thesis paper was that nobody had ever written about this field comprehensively. Nowadays to halt the increase of jeopardizing factors in safety and to maintain public trust and confidence efficient measures need to be put in place. Keywords: civil defence, predecessor organizations, cirlce of protected people, security levels, legal sources Bevezetés A világban egyre többször lehet hallani a különböző médiákban azt, hogy vezető politikusokat, híres személyeket, vallási vezetőket valamilyen formában megfenyegetnek. Sajnálatos módon a hazai politikai élet is elért arra a pontra, hogy ezek a fenyegetések nemcsak, hogy megjelentek, ám van mögöttük konkrét veszélyeztetettség. Vagyis igen komolyan kell venni ezeket a fenyegetéseket, hiszen egyre több és sajnos igen komoly életellenes formában válnak valósággá ezek a fenyegetések. Elég csak az utóbbi időben megtörtént támadásokat felidézni, melyek politikusok házaira, lakásaira dobott Molotov koktélban, illetve éles lőfegyverrel történt fenyegetésben valósult meg. Minden államnak megvan a maga hivatalos szerve- 31

2 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE zete arra, hogy a kiemelt politikai vezetőit, vagy egyéb más fontos pozíciót betöltő személyeit megvédje az esetleges élet ellenes cselekményektől. Magyarországon ezt a feladatot a Köztársasági Őrezred látja el, illetve hajtja végre, mely a jelenlegi helyzetét tekintve az ORFK egyik főigazgatósági jogállású szervezete. Ebből adódóan az Őrezred állománya országos hatáskörrel bír, amire szükség is van, hiszen az általuk védett személyek az ország egész területét bejárják, nagyon sok településen, községben, városban megjelennek. A hazai és nemzetközi védett személyek személyvédelmén kívül objektumvédelemmel is foglalkozik a Köztársasági Őrezred, hiszen azokat a létesítményeket is védeni, ellenőrizni kell, amelyben ezek a személyek dolgoznak. Ez a tevékenység is magára a személyvédelemre vonatkozik, még ha közvetetten is. Az, hogy konkrétan mi is a személyvédelem és mivel foglalkozik a Köztársasági Őrezred, a továbbiakban kerül bemutatásra. A személyvédelem definíciója: A személyvédelem az a törvényeken és jogszabályokon alapuló, felkészült szakemberek által céltudatosan, tervszerűen végzett szolgáltatásjellegű tevékenység, amely természetes személy vagy személyek életének, testi épségének emberi méltóságának megóvására, valamint életvitelük zavartalanságának biztosítására irányul környezetük jelentős megváltoztatása nélkül. 1 A személyvédelem a pontos definíción kívül még elhivatottságot is jelent, hiszen e nélkül nem lehet ezt a fajta tevékenységet végezni. Ehhez a fajta elhivatottsághoz kell, hogy párosuljon a szakmai tudás, melyet készség szinten kell tudnia egy olyan személynek aki közvetlenül a személyvédelemmel foglalkozik. Ha ez mind együtt van, akkor mondhatjuk egy kollégára azt, hogy tényleg a szakmája legjobbja és minden nehézségek ellenére maradéktalanul el tudja végezni a rá bízott feladatokat. I. Történelmi visszatekintés a személyvédelem tekintetében I.1 A Köztársasági Őrezred és elődszervezetei rövid története Magyarországon már Géza fejedelemnek és István királynak is volt testőrsége. A magyar uralkodók idejében a testőrség nem rendszeresen mű- 1 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára; Akadémia kiadó; Budapest,

3 VÉDELMI IGAZGATÁS ködő testület volt, ezzel szemben az erdélyi fejedelmeknek szervezett és állandó testőrségük volt, melyek folyamatosan látták el az udvari és nem udvari szolgálataikat. Az erdélyi fejedelmek testőrségei közül kiemelkedett II. Rákóczi Ferenc nemesi kompániája. A Köztársasági Őrezred elődszervezeteinek tekinti: a Magyar Nemes Testőrséget, a Magyar Királyi Nemesi Testőrséget, a Magyar Darabont Testőrséget, a Magyar Királyi Koronaőrséget, a Képviselőházi Őrséget, a Magyar Királyi Testőrséget, a Nemzetgyűlési Őrséget, a Köztársasági Elnök Testőrséget, a Belügyminisztérium Kormányőrséget, a Magyar Köztársaság Kormányőrséget. az ORFK Köztársasági Őrezredet. 2 A Magyar Nemes Testőrséget Mária Terézia alapította szeptember 11-én. Az alapítás az országnagyok, zászlósurak és a főpapok hozzájárulásával történt, törvényességét az évi Országgyűlés szentesítette. 3 A Testőrség nem csak az uralkodó személye, hanem az uralkodóház tagjai mellett is látott el szolgálatot. A Magyar Nemes Testőrség intézményét 1849 júliusában feloszlatták. A megszüntetés oka, hogy a magyar testőrök az es szabadságharc kezdetén hazatértek és beálltak a honvédseregbe. A testőrség intézménye a kiegyezésig szünetelt ben felállításra került a Magyar Királyi Nemesi Testőrség, 1904-ben a Magyar Királyi Darabont Testőrség. Mindkét testület 1918 novemberében szűnt meg. Az intézmények megszűnését követően 1920 augusztusáig a testőri feladatokat ad hoc összeállított katonai egység látta el augusztusában alakult meg a Magyar Királyi Testőrség, melynek gerincét a volt Magyar Királyi Darabont Testőrség és a volt Magyar Királyi Nemesi Testőrség Gödöllőn maradt tiszti kara és a Kormányzóval Budapestre érkező törzsszázad állománya adta. 4 Ez a szervezet 1944 októberéig teljesítette a rábí- 2 Dr. Madácsi Gábor: A személyi biztosítás módozatai és fokozatai; CEDIT Kft.; Budapest, Dr. Parádi József főszerkesztésében: A magyar rendvédelem története; Eto-Print Kft.; Budapest, Dr. Parádi József főszerkesztésében: A magyar rendvédelem története; Eto-Print Kft.; Budapest,

4 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE zott szolgálati feladatokat. A korona őrzéséről Mátyás király évi II. törvénye rendelkezik, de Koronaőrségről, mint önálló szervezetről csak óta beszélünk. A szervezet tagjainak utolsó cselekedete a Korona elásása volt április 26-án, ezzel a szervezet további tevékenysége oka fogyottá vált. Az 1904-ben véglegesen elkészült és átadott Országház őrzés-védelmére az évi LXVII. törvénycikkellyel létrehozott Képviselőházi Őrség volt hivatott. Feladata volt az őrzés-védelmen túl a Képviselőház tagjai és a hallgatóság körében a rend fenntartása, valamint protokolláris, díszőri tevékenységek ellátása. 5 Feladatát a II. világháború után a Nemzetgyűlési Őrség vette át. Az 1945 májusában megalakuló Nemzetgyűlési Őrség állományának többségét a volt koronaőrök és a Magyar Királyi Testőrség tagjai alkották. 6 A Köztársasági Elnök Testőrséget a háború után hozták létre, ám hamar átvette a helyét a Belügyminisztérium Kormányőrség, mely egészen a rendszerváltásig működött. A rendszerváltás után átnevezték és így lett a Magyar Köztársaság Kormányőrsége. Az ORFK Köztársasági Őrezred nevet 1993-ban kapta, miután a Belügyminisztériumból átkerült az Országos Rendőr Főkapitányság igazgatása alá. A legutolsó változás az idei évben történt, miszerint az ORFK előtagot levették és így jelenleg a Köztársasági Őrezred nevet viseli augusztus 28-án a Magyar Köztársaság elnöke a Parlamenti Őrség megalakulásának 85. évfordulója alkalmából a Parlament kupolatermében az ország legmagasabb közjogi és egyházi méltóságai előtt Semper Fidelis testületi zászlót adományozott a Köztársasági Őrezrednek. A Szent István államalapításának emlékéről, és a Szent Koronáról szóló évi I. törvény alapján a Szent Korona, és a hozzá tartozó jelvények Nemzeti Múzeumból az Ország házába, ünnepélyes keretek között történt átszállítása, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb rendezvények biztosítása kiemelt feladatot jelentett a Köztársasági Őrezred részére január 1-én. Ekkor került létrehozásra a Koronaőrző Őrség Alosztálya, így vált teljessé a II. világháborút megelőző időszak elődszervezetei által végzett tevékenység. 5 Dr. Parádi József főszerkesztésében: A magyar rendvédelem története; Eto-Print Kft.; Budapest, Dr. Parádi József főszerkesztésében: A magyar rendvédelem története; Eto-Print Kft.; Budapest,

5 VÉDELMI IGAZGATÁS I.2 Következtetések Megfigyelhető, hogy mióta Mária Terézia létrehozta a Magyar Nemes Testőrséget az akkori főméltóságok védelemének ellátása céljából, igen sokféle elnevezéssel illette már az aktuális hatalom. A fő cél mindig is az ország irányításával magbízott fő-, illetve közjogi méltóságok védelme volt és jelenleg is az. A Köztársasági Őrezred személyi állománya és ezen belül is a Személyvédelmi Főosztály munkatársai, teljes mértékben semlegesek minden politikai ráhatástól. A mi feladatunk a titulusnak és ezen belül magának a személynek a védelme. Nem szabadna és régen sem szabadott volna egy hatalmi rendszer, vagy egy politikai arculatváltásnál felbolygatni a szervezet struktúráját. Úgy vélem egy olyan ember, aki nem tud elvonatkoztatni a munkájával kapcsolatosan attól, hogy éppen ki van az ország élén, annak nem igazán való az, hogy a személyvédelem végrehajtói állományában tevékenykedjen. Én még nem tapasztaltam olyat, hogy bármelyik kollégám ne végezte volna el feladatát a legjobb szaktudása szerint, attól függetlenül, hogy ki volt az akkori hatalom. Természetesen, amíg a magyar államforma királyság volt, más lehetett a helyzet, hiszen csak olyanokat alkalmaztak, valószínűleg akik kötődtek a hatalomhoz legalább érzelmileg. A modern kor azonban ezt a luxust nem engedheti meg magának, hiszen manapság az emberi élet a legfontosabb a világon elvileg. Ezen felül egy személyvédelemmel foglalkozó embert komoly szinten ki kell képezni, ami rengeteg időt és nem utolsó sorban nagyon sok pénzt tud felemészteni. Így egy szakmailag jól felkészített és a céget magáénak érző személyi állomány nagyon fontos eleme egy olyan szervezetnek, mely egy olyan nehéz és összetett feladatot vállalt magára, mint a védett személyek őrzése, védelme és nem utolsó sorban a biztonságos és gyors utaztatása, szállítása. II. Védett személyek köre II.1. Hazai védett személyek A védett személyek körét, amint már említetem a 160/1996.(XI. 05.) számú Kormányrendelet határozza meg. E szerint kell megszervezni és végrehajtani a: Magyar Köztársaság elnökének; Magyar Köztársaság miniszterelnökének; 35

6 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE Magyar Országgyűlés elnökének; Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnökének; Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnökének állandó védelmét. Magyarországon tartózkodó nemzetközileg védett személyek, valamint viszonosság alapján más külföldi személy magyarországi tartózkodása alatti védelmét. 7 Annak a személynek is meg kell szervezni az ideiglenes védelmét, akit az Alkotmánnyal és a törvényekkel összhangban álló közéleti tevékenysége miatt személye vagy közvetlen környezete ellen irányuló erőszakos bűncselekményekkel fenyegettek meg, illetve egyéb alapos okból védelme szükséges kormány dönt ezen személyek védelméről a rendelet szerint a Belügyminiszter javaslata alapján ehhez tartozik ezen személyek utazásának biztosítása is. A védelem kiterjed a 3.. alapján a felsorolt személyek közlekedési utazásbiztosításán kívül még a védett személy: a) életének, testi épségének megóvására; b) munkahelye, lakása vagy egyéb tartózkodási helye őrszemélyzettel vagy technikai eszközökkel biztosított védelmére; c) indokolt esetben közlekedési útvonalára; d) részvételével lebonyolított hivatalos programok színhelyére; e) belföldi utazására, ezeken túl a Magyar Köztársaság elnökének és miniszterelnökének a védelme kiterjed a külföldi utazásaikra is. 8 Az előbbi bekezdésekben leírtak megegyeznek más nemzetek által meghatározott védett személyek körével. Az tény viszont, hogy vannak olyan országok ahol ezeket a védelmi intézkedéseket határozottabban tudják foganatosítani, mint nálunk. Ennek oka talán az, hogy azokban az országokban ahol határozottabb a fellépés, ott folyamatos támadásnak vannak kitéve a védett személyek. Gondolok itt például a Közel-keleti országokra, ahol folyamatos terrorcselekményekről és támadásokról hallani védett személyek és objektumok ellen. Vagy Olaszország, ahol inkább az igazságszolgáltatásban résztvevők (ügyészek, főbírók), illetve az újságírók ellen követnek el folyamatosan merényleteket kisebb nagyobb sikerrel. Hazánkban szerencsére ekkora mértékű fenyegetettségről jelenleg nem beszélhetünk, ám ennek ellenére mindig a legrosszabbra kell készülni. Vagyis ugyanúgy ki kell képezni a személyvédelemben dolgozó állo /1996. (XI. 05.) számú Kormányrendelet 8 160/1996. (XI. 05.) számú Kormányrendelet 36

7 VÉDELMI IGAZGATÁS mányt jelen békeidőben mindenre, mintha folyamatos támadások alatt állnánk. Ez azért is fontos, mert a hazánkba látogató különösen veszélyeztetett védett személyeket nemcsak a hazájukban támadhatják meg, hanem bárhol a világon, így nálunk is. Ezért is emelem ki külön a következő két kategóriát, melyek védett személyekre vonatkoznak. II.2 A nemzetközi védett személyek köre, biztosítási fokozataik A külföldi állam államfője ideértve a vonatkozó állam alkotmánya szerint az államfői feladatokat ellátó testület bármely tagját - a kormányfő vagy a külügyminiszter. 9 Ezen belül megkülönböztetünk még olyan védett személyeket, melyeket a viszonosság alapján tekintünk védett személyeknek. A nemzetközi védett kategórián túl védelem szervezhető a hazájukban védett személyek részére, akik a védett állami vezetők, a Külügyminiszter vagy a Honvédelmi Miniszter meghívására hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodnak. 10 Az Országos Rendőrfőkapitány egyedi döntése alapján, olyan Magyarországon tartózkodó más külföldi személyek, akiknek védelme a viszonosság, vagy a veszélyeztetettségük alapján indokolt. A biztosítás fokozatát a veszélyeztetettségi szint megállapítását követően, valamint a védett személy hazájában betöltött státusza szerint a Köztársasági Őrezred parancsnoka határozza meg. Ezen alábbi fokozatok szerint: I. fokozat kiemelt védelem; II. fokozat fokozott védelem; III. fokozat megerősített védelem; IV. fokozat alapszintű védelem; V. fokozat biztonsági intézkedés. 11 Ezeket a biztosítási fokozatokat az évi rendőrségi törvény alapján, a 160/1996. (XI. 05.) számú Kormányrendeletben rögzítették. Mivel jogszabályokról van szó, így következetesen be kell ezeket a fokozatokat tartani. II.3 Következtetések Ezek a fokozatok a biztosítási feladatok figyelembe vételével kombinálhatók egymással. (például: a III. fokozatú biztosítás esetén a motoros ék alkalmazása során az úttest mindkét oldalán megállási és várakozási tila /1996. (XI. 05.) számú Kormányrendelet /1996. (XI. 05.) számú Kormányrendelet 11 69/1997. (XII. 29.) számú BM rendelet a Köztársasági Őrezred feladatairól, hatásköréről és illetékességéről. 37

8 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE lom elrendelése, a motoros éket érintő szemközti forgalmi sávban parkoló járművek elszállítása, valamint a delegáció haladási irányával szemközti forgalmi sáv forgalomtól történő zárása). Az I. és a II. védelmi fokozatú biztosítást az Őrezred parancsnoka rendeli el, ezek elrendelésére köztársasági elnökök, államelnökök, miniszterelnökök, uralkodók illetve azonos szintű külföldi vezetők, illetve a veszélyeztetettségük miatt a kiemelendő védelemben részesülő személyek tartoznak (pl.: Pápa). Más védett személyek és küldöttségek III. vagy IV. fokozatú utazásbiztosításban részesülnek, V. fokozatban útvonal biztosításban nem, de útvonal és programhely ellenőrzésben részesülnek. A védett személyek utazásbiztosításához kapcsolódó feladatokat a Köztársasági Őrezred országos hatáskörrel és illetékességgel végzi. Az Őrezred koordinálja és szakmailag irányítja a rendőrség többi szervének az utazásbiztosításhoz kapcsolódó nyílt rendőri biztosítási feladatait. A Külügyminisztérium biztosításkérésével, tájékoztatásával valamint informálódás útján kapott adatokat figyelembe véve a hatályos jogszabályokkal és a viszonosság elvével a Köztársasági Őrezred parancsnoka vagy az általa kijelölt személy dönt az utazás biztosításáról és annak fokáról. III. A rendszerváltozás utáni jogi változások III.1. A védelemmel kapcsolatos jogforrások A Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének előkészítését, megszervezését és végrehajtását a következő törvények és jogszabályok szabályozzák évi XXXIV. Törvény a Rendőrségről 1..g. pont, 46.. és 58..h. pontja 12 : ami a Rendőrség feladatai közé sorolja, hogy védenie kell a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek (védett személyek) életét, testi épségét és őriznie kell a kijelölt létesítményeket. Ezen feladatok végrehajtása érdekében útvonalat, közterületet a forgalom elől elzárhat, a forgalmat korlátozhatja, intézmények működését korlátozhatja, magánlakásba a biztosítás céljából beléphet zárhat, és megakadályozhatja, hogy oda bárki belépjen, vagy onnan távozzék, illetőleg az ott tartózkodókat távozásra kötelezheti. Ezen feladatokat rendőri csapaterő alkalmazásával is végrehajthatja évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 38

9 VÉDELMI IGAZGATÁS 160/1996. (XI. 05.) számú Kormányrendelet a védett személyek védelméről 13, melyben a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek, nemzetközileg védett személyek a kijelölt létesítmények rendőrség általi védelmének megszervezéséről, végrehajtásáról szól. 3/1995. (III. 01.) számú BM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzata 20./2/.bek. és a 30..-a 14, ami a védett személy utazásának biztosítása során védett létesítmények körzetében a terület ideiglenes lezárásával; az egyes útvonalak, utcák, terek forgalmának teljes vagy részleges zárásával; a forgalom elterelésével vagy korlátozásával foglalkozik. Adott útvonalon, helyen megállási, várakozási tilalom elrendelése vagy egyéb közlekedési tilalmak feloldása a feladat érdekében. 69/1997. (XII. 29.) BM. Rendelet a Köztársasági Őrezred feladatairól, hatásköréről és illetékességéről: 15 a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. (1) A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott személyek védelmére (a továbbiakban: védett személyek), valamint az R ában meghatározott létesítmények őrzésére, továbbá az e körben felmerülő tűzszerészeti feladatok ellátására a Rendőrség szervezetén belül a Köztársasági Őrezredet (a továbbiakban: Őrezred) jelölöm ki. 6/1998.(II. 16.) ORFK Utasítás a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének, kijelölt létesítmények őrzésének rendőrségi feladatairól: 16 az utasítás a kijelölt létesítmények és védett személyek, rendőrség általi védelmének a megtervezésével, szervezésével, végrehajtásával foglalkozik, felsorolva az érintett rendőrségi szerveket és azok feladatait. Felsorolja a védett személyek különböző fajtájú utazásai során a veszélyeztetettségi szintnek megfelelő rendőrség általi biztosítási fokozatokat /1996. (XI. 05.) számú Korm. rendelet 14 3/1995.(III. 01.) számú BM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzata 15 69/1997. (XII. 29.) számú BM rendelet a Köztársasági Őrezred feladatairól, hatásköréről és illetékességéről 16 6/1998.(II. 16.) ORFK Utasítás a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének, kijelölt létesítmények őrzésének rendőrségi feladatairól 39

10 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE 11/1998. ORFK Utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata: 17 ami a védett személyek utazás biztosítása során az utazás jellegétől függően meghatározza a rendőri csapaterő alkalmazását, az alkalmazáson belül egyes csoportok feladatát. III.2. Következtetések Ezek a rendelkezések, melyek alapján a Köztársasági Őrezred személyi állománya is tevékenykedik, alapvetően átfogja azt a tevékenységi kört, amire megalkották. A jogi lefedettség elég ahhoz, hogy a munkát elvégezhessük, ám vannak joghézagok, amik a munka végrehajtását ugyan nem befolyásolják, de egy esetleges probléma, esemény bekövetkezésekor okozhatnak kellemetlenséget a végrehajtó állomány számára. Az évi rendőrségi törvény ide vonatkozó rendelkezései és az utasítások, illetve rendeletek világosan kifejtik, kikre terjed ki a védelem, milyen szintű ez a védelem, hogyan kell alkalmazni, mely társszervezetekkel kell együtt dolgozni. Vélelmezem a jogalkotók kikérték a szakemberek véleményét, mikor az alkalmazás jogi passzusait írták. Ám lehetnek olyan részei, melyek már nem teljes mértékben állják meg helyüket rohamosan fejlődő napjainkban. Véleményem szerint nem ártana bizonyos időközönként frissíteni, újraértelmezni néhány passzust a különböző rendeletekben. Vannak törekvések arra vonatozóan mik azok a kitételek, melyek nem teszik ezt a fajta védelmi munkát könnyebbé, sőt éppen ellenkezőleg. Néhány jogszabályi kitétel inkább elveszi azt a mozgásteret ami esetleg szükségeltetne ahhoz, hogy egy-két fokkal hatékonyabban tudjunk tevékenykedni ezen a síkos pályán. Azt látnám célszerűnek, hogy a felső vezetők kiadnák utasításba, miszerint a jogszabály módosításához minden szakterületen szedjék össze azokat a hiányosságokat nem egyértelmű megfogalmazásokat, melyeken lehetne, illetve kell változtatni. Majd ezt követően fogalmazzák meg a szakterület illetékesei, milyen mértékben, mely irányba történjenek meg a jogszabályi változtatások. Természetesen ezek a jogszabályi változtatások, a megfelelő normák keretein belül kell, hogy megfogalmazódjanak. Valószínűsítem, ez sem lenne teljesen tökéletes, de mint már említetem, bizonyos időközönként frissíteni, újraértelmezni kell a jogszabályokat, rendelkezéseket /1998. ORFK Utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati 40 Szabályzata

11 VÉDELMI IGAZGATÁS Összegzett következtetések Az a tény, hogy sok jogszabálynak megfelelve és eleget téve kell nap, mint nap tevékenykedni, ráébreszti az embert arra, milyen összetett tevékenységről van is szó. Való igaz, hogy ezek a jogszabályok bizonyos keretek közé illesztik be a személyvédelmet és az egyéb védelmi tevékenységeket. Ám nem szabad elfeledni azt a fontos momentumot, hogy azokat az embereket is védeni kell, akik ezeket a fajta tevékenységeket végzik minden nap. Hiszen egy adott esemény bekövetkezésekor nincs idő mérlegelni, hogy melyik veszély elhárítási törekvésünk a jogszerűbb, ott az adott pillanat tört része alatt kell döntést hozni. Ez pedig nem biztos, hogy minden esetben a lehető legjogszerűbb lesz, jogászi szemmel mérve. Úgy vélem ez örök probléma forrása lesz, hisz amíg jogi szakemberek hetekig, akár hónapokig tanácskoznak egy adott döntés jogszerűségén, addig csak tizedmásodpercek, esetleg másodpercek állnak rendelkezésre egy veszélyelhárítás véghezvitelére. Ugyanazon jogszabályok határozzák meg azoknak a körét, akik személyvédelemben kell, hogy részesüljenek, melyek alapján a Köztársasági Őrezred személyi állománya is tevékenykedik. Ez azért célszerű, mert ugyanarról a dologról van szó, csak éppen más aspektusból látják a benne szereplők. Azt, hogy kiket érint a védelemnek ez a része, már le lett írva, az viszont lényeges lehet, hogy Magyarországon elég embert érint-e ez a fajta védelem!? Amíg Európában és a Föld többi részén is vannak olyan titulusok, melyek automatikusan védetté nyilvánítják a pozíciót betöltő személyt, addig hazánkban ez nincs így. Az, hogy ez jól van-e így vagy sem, az nem az én tisztem eldönteni. Az viszont jelenthet valamit, hogy vannak helyek ahol úgy vélelmezik, az adott pozíció igenis megkívánja a védelmet. Úgy tudom az 1990-es évek közepéig Magyarországon is hasonló volt az eljárás ebben a tekintetben, mint a legtöbb országban, ám valamiért megváltoztatták ezt. Arról nincsenek információim meg fog-e változni ez a jelenlegi rendszer a jövőben, de úgy gondolom legkésőbb a soros Európai Uniós elnökségig változtatni kell ezen a jelenlegi megoldáson. Ezzel ellentétben véleményem szerint túl sok volt azoknak a száma, akik valamilyen szolgáltatásban részesültek ezen a téren, még akkor is, amikor a hivatalban letöltött idejük már hosszú évek óta véget ért. 41

12 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE Természetesen ez is, mint a többi a jogszabály, a Parlament illetve a Kormányok jogalkotói hatáskörébe tartozik. Ám ezzel olyan szakembereket foglalnak le, akiknek képzettségük és szakmai tudásuk alapján, volna hol tevékenykedniük. Ha a ráfordított időt, energiát és nem utolsó sorban a pénzt veszem figyelembe, kissé pazarlónak tűnik ez a megoldás. Főleg ha azt veszem figyelembe, hogy az utóbbi időben a már említett nyugdíjazások miatt, nincs kellő számú, szakmailag teljesen felkészített biztonsági gépkocsivezető. Ezt a hiányt pedig nem lehet egyik hétről a másikra pótolni, hiszen jól kiképzett és felkészített kollégából kevés van, ám ennek ellenére a munka nem lett kevesebb. Mindent egybevetve, elképzelhetőnek tartom, hogy a közeljövőben kiterjesztik azoknak a számát, akik valamilyen szintű védettséget fognak élvezni. A mi szempontunkból az a lényeges, hogy megfelelő szakmai tudással és képzettséggel rendelkezzen mindenki, aki egy ilyen helyen fog dolgozni. Úgy ahogy tették ezt sok-sok évvel ezelőtt is. 42 Befejezés A Köztársasági Őrezred, mint a személyvédelem végrehajtó szervezete, igen nehéz helyzetben van jelenleg. A mai korban a rendőrség megítélése az állampolgárok nagy részéről nem igen jó. Igen rég elvesztette azt a tekintélyét, amely még az 1990-es évek legelején megvolt. Ezen felül a jelenlegi politikai elit, akik a kormányzást gyakorolják nem igazán tekinthetők az állampolgárok által közkedvelteknek. Ez a két tényező sajnos igen komolyan tud hatványozódni, amikor egy rendezvényen megjelenik egy védett politikai személy a biztonsági kíséretével. Az emberek reakciója igen változó, ám az utóbbi egy-két évben kimondottan ellenséges, amelyeket konkrét cselekedetekkel fejeznek ki. Sajnálatos módon így ez a fajta tevékenység, amely személyvédelemként lett definiálva, kimondottan életveszélyessé vált a közelmúltban. Sosem volt nevezhető a Köztársasági Őrezred munkája könnyen elvégezhetőnek és veszélytelennek, ám a közismerten veszélyeztetettnek nevezhető országokhoz képest Magyarország a béke szigete volt. Sajnálatos módon a kép egy kicsit megváltozott mostanára és ezt bizonyítja az is, hogy a nemzetközi sajtó a legtöbbet Magyarországról az utóbbi időben a rövid ideig állandósult zavargásokról küldött híreket a nagyvilágba. Remélhetőleg ez a helyzet megváltozik és Magyarországot ismét a béke szigetének fogják tekinteni mind idehaza, mind pedig nemzetközileg is.

13 VÉDELMI IGAZGATÁS Felhasznált irodalom évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 2. 3/ (III.01.) BM. Rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról /1996.(XI.05.) Kormányrendelet a védett személyek védelméről 4. 69/1997. (XII.29) BM. Rendelet a Köztársasági Őrezred feladatairól, hatásköréről és illetékességéről 5. 6/1998. (II.16.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének, kijelölt létesítmények rendőrségi feladatairól 6. 11/1998. ORFK Utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata 7. Dr. Parádi József főszerkesztésében: A magyar rendvédelem története. Eto-Print Kft.; Budapest, Dr. Madácsi Gábor: A személyi biztosítás módozatai és fokozatai. CEDIT Kft.. Budapest, Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémia kiadó; Budapest 43

14 44 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Az Országgyűlési Őrség. Szolgálunk hűséggel, becsülettel

Az Országgyűlési Őrség. Szolgálunk hűséggel, becsülettel Az Országgyűlési Őrség Szolgálunk hűséggel, becsülettel 1 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény elfogadásával, 22 évvel a rendszerváltozás után 2013. január elsejével megalakul az Országgyűlési

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

II. Köztársasági Elnökség

II. Köztársasági Elnökség II. Köztársasági Elnökség I. A célok meghatározása, felsorolása Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát: Magyarország államfője a köztársasági

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

AZ ORSZÁGHÁZ VÉDELME ÉRDEKÉBEN ALKALMAZHATÓ NEM HALÁLOS FEGYVEREK A FELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZET SZÁMÁRA

AZ ORSZÁGHÁZ VÉDELME ÉRDEKÉBEN ALKALMAZHATÓ NEM HALÁLOS FEGYVEREK A FELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZET SZÁMÁRA VIII. Évfolyam 1. szám - 2013. március Rácz-László István laszlo-antal.hu@t-online.hu AZ ORSZÁGHÁZ VÉDELME ÉRDEKÉBEN ALKALMAZHATÓ NEM HALÁLOS FEGYVEREK A FELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZET SZÁMÁRA Absztrakt Már

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/8. szám Budapest, 2011. július 04. Szám: 18928/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 10/2011. (VI. 30.) ORFK utasítás a közlekedési

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András Alkotmányjog előadó: dr. Szalai András 1 A jog fogalma, a magyar jogrendszer tagozódása KÖZJOG MAGÁNJOG Alkotmány, Alaptörvény az alkotmány fogalma és típusai az 1949. évi XX. törvény Alaptörvény jellemzői

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007. évi törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

18/1997. (X. 27.) ORFK utasítás. az Országház és az Országgyűlés Irodaháza beléptetési, behajtási és parkolási rendjére.

18/1997. (X. 27.) ORFK utasítás. az Országház és az Országgyűlés Irodaháza beléptetési, behajtási és parkolási rendjére. 18/1997. (X. 27.) ORFK utasítás az Országház és az Országgyűlés Irodaháza beléptetési, behajtási és parkolási rendjére Szám: 5-1/18/1997. TÜK A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 46. -a (1) bek.

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

KONCEPCIÓ. Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez

KONCEPCIÓ. Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez KONCEPCIÓ Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez A mentelmi jog a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elve alóli kivétel, amelyet a közjogi hagyományaink

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

Dr. Török Tamás osztályvezető anyagának felhasználásával: Dr. ifj. Wernigg Róbert megyei tiszti főorvos Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Dr. Török Tamás osztályvezető anyagának felhasználásával: Dr. ifj. Wernigg Róbert megyei tiszti főorvos Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Dr. Török Tamás osztályvezető anyagának felhasználásával: Dr. ifj. Wernigg Róbert megyei tiszti főorvos Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 2012. május 23 án délelőtt és délután 1 1 alkalommal a családorvosok

Részletesebben

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével.

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével. XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. (1) A honvédség feladata az ország katonai védelme, a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása, továbbá a nemzetközi jog

Részletesebben

Kaposvári Munkaügyi Bíróság. K a p o s v á r Bajcsy Zs. u K e r e s e t i k é r e l m e. (..) felperesnek

Kaposvári Munkaügyi Bíróság. K a p o s v á r Bajcsy Zs. u K e r e s e t i k é r e l m e. (..) felperesnek Kaposvári Munkaügyi Bíróság K a p o s v á r Bajcsy Zs. u. 3. 7 4 0 0 K e r e s e t i k é r e l m e.. (..) felperesnek képv.: Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete 1051 Budapest, Nádor u. 4. elj.

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman

a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman Kvíz2011.10.28 Name: 1. Mi tartozik a magyar államszervezethez? a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman 2. Ki az államf? a) köztársasági elnök

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12714. számú törvényjavaslat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 4. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2000. (X.10.) önkormányzati rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

2 szóló évi IV. törvény 226. (1) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott árat -- a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc ~S

2 szóló évi IV. törvény 226. (1) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott árat -- a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc ~S 'm O gnyaws W l pic95s2_/40, 8 ftzeft : 2004 JON 0 9 MAGYAR KÖZTÁ.R.SASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966.

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS!...21 sz. példány. 1966. I.4. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÜGYRENDJE ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete 1 Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IX.08.) számú rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA

AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Horváth Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, hallgató AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA Absztrakt Az országvédelem rendszere centrális alárendeltségű,

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2000.(XII.1.) számú rendelete

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2000.(XII.1.) számú rendelete JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2000.(XII.1.) számú rendelete az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról Jászladány Nagyközség

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

T/2910. számú. törvényjavaslat. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

T/2910. számú. törvényjavaslat. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2910. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/ , Fax: 96/

KAPUVÁR VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/ , Fax: 96/ KAPUVÁR VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-002, Fax: 96/596-005 E-mail: jegyzo@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: ÜKB Egyes szabálysértési tényállásokat

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság. B u d a p e s t. K e r e s e t i k é r e l m e. (..) felperesnek

Fővárosi Munkaügyi Bíróság. B u d a p e s t. K e r e s e t i k é r e l m e. (..) felperesnek Fővárosi Munkaügyi Bíróság B u d a p e s t K e r e s e t i k é r e l m e.. (..) felperesnek képv.: Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete 1051 Budapest, Nádor u. 4. elj. ügyintéző: Rendészeti Biztonsági

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

3/2009. (OT 2.) ORFK utasítás

3/2009. (OT 2.) ORFK utasítás 3/2009. (OT 2.) ORFK utasítás a Miniszterelnöki Hivatal Központi Irodaházába történő be- és kiléptetés, a csomag- és áruszállítás, a postai küldemények kézbesítésének szabályairól Szám: 3/2009. A Miniszterelnöki

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Miként előző számunkban ígéretet tettem, most a titkosszolgálatok lőfegyver-használatával kapcsolatos szabályok kerülnek ismertetésre és elemzésre.

Miként előző számunkban ígéretet tettem, most a titkosszolgálatok lőfegyver-használatával kapcsolatos szabályok kerülnek ismertetésre és elemzésre. 2000/augusztus (28. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Miként előző számunkban ígéretet tettem, most a titkosszolgálatok lőfegyver-használatával kapcsolatos szabályok

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA HK: 10-123/83. gy. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/33/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 33/1980. számú PARANCSA a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői II. országos

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2000/09.27/ számú rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról Szőlősgyörök Község

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Előzmények Karinthy

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István.

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK s... / 1992. (!l Lo. ) számú rendelete a közterület-felügyeletről rendelet / Dr. Czeidli István VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../1992. ( ) számú rendelete a közterület-felügyeletről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2010/29. szám Budapest, 2010. december 17. Szám: 33728/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 49/2010. (OT 29.) ORFK utasítás az Európai

Részletesebben

A NUKLEÁRIS ÉS MÁS RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSA, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA FIZIKAI VÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A NUKLEÁRIS ÉS MÁS RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSA, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA FIZIKAI VÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A NUKLEÁRIS ÉS MÁS RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSA, TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA FIZIKAI VÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Vincze Árpád, Stefánka Zsolt Országos Atomenergia Hivatal 2013.04.24. XXXVIII. Sugárvédelmi

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata. Előadó Rinyu Ferenc

Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata. Előadó Rinyu Ferenc Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata Előadó Rinyu Ferenc A biztonság üzemeltetés (állapot) elérése nem elsősorban technikai kérdés, sokkal inkább rendszerszintű

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési

Részletesebben