A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE THE REPUBLICAN GUARD REGIMENT, THE CIVIL DEFENCE EXECUTIVE ORGANIZATION.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE THE REPUBLICAN GUARD REGIMENT, THE CIVIL DEFENCE EXECUTIVE ORGANIZATION."

Átírás

1 VÉDELMI IGAZGATÁS VINCZE VIKTOR A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE THE REPUBLICAN GUARD REGIMENT, THE CIVIL DEFENCE EXECUTIVE ORGANIZATION Publikációmban röviden ismertettem a személyi védelemmel kapcsolatos jogszabályokat, a Köztársasági Őrezred múltját és azt hogy kikkel is foglalkozik a személyvédelem hazai és nemzetközi tekintetben is. Témaválasztásomat az indokolta, hogy eddig senki nem írt összefoglalóan erről a tevékenységről. Napjainkban a biztonságot veszélyeztető tényezők növekedése megköveteli a személyi védelem biztonságának a garantálását. Kulcsszavak: személyvédelem, elődszervezetek, védett személyek köre, biztosítási fokozatok, jogforrások In my publication I have outlined in brief the legislation of Civil Defence, the history of the Republican Guard Regiment and the elements which this body deals with.nationally and internationally. The inspiration of my thesis paper was that nobody had ever written about this field comprehensively. Nowadays to halt the increase of jeopardizing factors in safety and to maintain public trust and confidence efficient measures need to be put in place. Keywords: civil defence, predecessor organizations, cirlce of protected people, security levels, legal sources Bevezetés A világban egyre többször lehet hallani a különböző médiákban azt, hogy vezető politikusokat, híres személyeket, vallási vezetőket valamilyen formában megfenyegetnek. Sajnálatos módon a hazai politikai élet is elért arra a pontra, hogy ezek a fenyegetések nemcsak, hogy megjelentek, ám van mögöttük konkrét veszélyeztetettség. Vagyis igen komolyan kell venni ezeket a fenyegetéseket, hiszen egyre több és sajnos igen komoly életellenes formában válnak valósággá ezek a fenyegetések. Elég csak az utóbbi időben megtörtént támadásokat felidézni, melyek politikusok házaira, lakásaira dobott Molotov koktélban, illetve éles lőfegyverrel történt fenyegetésben valósult meg. Minden államnak megvan a maga hivatalos szerve- 31

2 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE zete arra, hogy a kiemelt politikai vezetőit, vagy egyéb más fontos pozíciót betöltő személyeit megvédje az esetleges élet ellenes cselekményektől. Magyarországon ezt a feladatot a Köztársasági Őrezred látja el, illetve hajtja végre, mely a jelenlegi helyzetét tekintve az ORFK egyik főigazgatósági jogállású szervezete. Ebből adódóan az Őrezred állománya országos hatáskörrel bír, amire szükség is van, hiszen az általuk védett személyek az ország egész területét bejárják, nagyon sok településen, községben, városban megjelennek. A hazai és nemzetközi védett személyek személyvédelmén kívül objektumvédelemmel is foglalkozik a Köztársasági Őrezred, hiszen azokat a létesítményeket is védeni, ellenőrizni kell, amelyben ezek a személyek dolgoznak. Ez a tevékenység is magára a személyvédelemre vonatkozik, még ha közvetetten is. Az, hogy konkrétan mi is a személyvédelem és mivel foglalkozik a Köztársasági Őrezred, a továbbiakban kerül bemutatásra. A személyvédelem definíciója: A személyvédelem az a törvényeken és jogszabályokon alapuló, felkészült szakemberek által céltudatosan, tervszerűen végzett szolgáltatásjellegű tevékenység, amely természetes személy vagy személyek életének, testi épségének emberi méltóságának megóvására, valamint életvitelük zavartalanságának biztosítására irányul környezetük jelentős megváltoztatása nélkül. 1 A személyvédelem a pontos definíción kívül még elhivatottságot is jelent, hiszen e nélkül nem lehet ezt a fajta tevékenységet végezni. Ehhez a fajta elhivatottsághoz kell, hogy párosuljon a szakmai tudás, melyet készség szinten kell tudnia egy olyan személynek aki közvetlenül a személyvédelemmel foglalkozik. Ha ez mind együtt van, akkor mondhatjuk egy kollégára azt, hogy tényleg a szakmája legjobbja és minden nehézségek ellenére maradéktalanul el tudja végezni a rá bízott feladatokat. I. Történelmi visszatekintés a személyvédelem tekintetében I.1 A Köztársasági Őrezred és elődszervezetei rövid története Magyarországon már Géza fejedelemnek és István királynak is volt testőrsége. A magyar uralkodók idejében a testőrség nem rendszeresen mű- 1 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára; Akadémia kiadó; Budapest,

3 VÉDELMI IGAZGATÁS ködő testület volt, ezzel szemben az erdélyi fejedelmeknek szervezett és állandó testőrségük volt, melyek folyamatosan látták el az udvari és nem udvari szolgálataikat. Az erdélyi fejedelmek testőrségei közül kiemelkedett II. Rákóczi Ferenc nemesi kompániája. A Köztársasági Őrezred elődszervezeteinek tekinti: a Magyar Nemes Testőrséget, a Magyar Királyi Nemesi Testőrséget, a Magyar Darabont Testőrséget, a Magyar Királyi Koronaőrséget, a Képviselőházi Őrséget, a Magyar Királyi Testőrséget, a Nemzetgyűlési Őrséget, a Köztársasági Elnök Testőrséget, a Belügyminisztérium Kormányőrséget, a Magyar Köztársaság Kormányőrséget. az ORFK Köztársasági Őrezredet. 2 A Magyar Nemes Testőrséget Mária Terézia alapította szeptember 11-én. Az alapítás az országnagyok, zászlósurak és a főpapok hozzájárulásával történt, törvényességét az évi Országgyűlés szentesítette. 3 A Testőrség nem csak az uralkodó személye, hanem az uralkodóház tagjai mellett is látott el szolgálatot. A Magyar Nemes Testőrség intézményét 1849 júliusában feloszlatták. A megszüntetés oka, hogy a magyar testőrök az es szabadságharc kezdetén hazatértek és beálltak a honvédseregbe. A testőrség intézménye a kiegyezésig szünetelt ben felállításra került a Magyar Királyi Nemesi Testőrség, 1904-ben a Magyar Királyi Darabont Testőrség. Mindkét testület 1918 novemberében szűnt meg. Az intézmények megszűnését követően 1920 augusztusáig a testőri feladatokat ad hoc összeállított katonai egység látta el augusztusában alakult meg a Magyar Királyi Testőrség, melynek gerincét a volt Magyar Királyi Darabont Testőrség és a volt Magyar Királyi Nemesi Testőrség Gödöllőn maradt tiszti kara és a Kormányzóval Budapestre érkező törzsszázad állománya adta. 4 Ez a szervezet 1944 októberéig teljesítette a rábí- 2 Dr. Madácsi Gábor: A személyi biztosítás módozatai és fokozatai; CEDIT Kft.; Budapest, Dr. Parádi József főszerkesztésében: A magyar rendvédelem története; Eto-Print Kft.; Budapest, Dr. Parádi József főszerkesztésében: A magyar rendvédelem története; Eto-Print Kft.; Budapest,

4 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE zott szolgálati feladatokat. A korona őrzéséről Mátyás király évi II. törvénye rendelkezik, de Koronaőrségről, mint önálló szervezetről csak óta beszélünk. A szervezet tagjainak utolsó cselekedete a Korona elásása volt április 26-án, ezzel a szervezet további tevékenysége oka fogyottá vált. Az 1904-ben véglegesen elkészült és átadott Országház őrzés-védelmére az évi LXVII. törvénycikkellyel létrehozott Képviselőházi Őrség volt hivatott. Feladata volt az őrzés-védelmen túl a Képviselőház tagjai és a hallgatóság körében a rend fenntartása, valamint protokolláris, díszőri tevékenységek ellátása. 5 Feladatát a II. világháború után a Nemzetgyűlési Őrség vette át. Az 1945 májusában megalakuló Nemzetgyűlési Őrség állományának többségét a volt koronaőrök és a Magyar Királyi Testőrség tagjai alkották. 6 A Köztársasági Elnök Testőrséget a háború után hozták létre, ám hamar átvette a helyét a Belügyminisztérium Kormányőrség, mely egészen a rendszerváltásig működött. A rendszerváltás után átnevezték és így lett a Magyar Köztársaság Kormányőrsége. Az ORFK Köztársasági Őrezred nevet 1993-ban kapta, miután a Belügyminisztériumból átkerült az Országos Rendőr Főkapitányság igazgatása alá. A legutolsó változás az idei évben történt, miszerint az ORFK előtagot levették és így jelenleg a Köztársasági Őrezred nevet viseli augusztus 28-án a Magyar Köztársaság elnöke a Parlamenti Őrség megalakulásának 85. évfordulója alkalmából a Parlament kupolatermében az ország legmagasabb közjogi és egyházi méltóságai előtt Semper Fidelis testületi zászlót adományozott a Köztársasági Őrezrednek. A Szent István államalapításának emlékéről, és a Szent Koronáról szóló évi I. törvény alapján a Szent Korona, és a hozzá tartozó jelvények Nemzeti Múzeumból az Ország házába, ünnepélyes keretek között történt átszállítása, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb rendezvények biztosítása kiemelt feladatot jelentett a Köztársasági Őrezred részére január 1-én. Ekkor került létrehozásra a Koronaőrző Őrség Alosztálya, így vált teljessé a II. világháborút megelőző időszak elődszervezetei által végzett tevékenység. 5 Dr. Parádi József főszerkesztésében: A magyar rendvédelem története; Eto-Print Kft.; Budapest, Dr. Parádi József főszerkesztésében: A magyar rendvédelem története; Eto-Print Kft.; Budapest,

5 VÉDELMI IGAZGATÁS I.2 Következtetések Megfigyelhető, hogy mióta Mária Terézia létrehozta a Magyar Nemes Testőrséget az akkori főméltóságok védelemének ellátása céljából, igen sokféle elnevezéssel illette már az aktuális hatalom. A fő cél mindig is az ország irányításával magbízott fő-, illetve közjogi méltóságok védelme volt és jelenleg is az. A Köztársasági Őrezred személyi állománya és ezen belül is a Személyvédelmi Főosztály munkatársai, teljes mértékben semlegesek minden politikai ráhatástól. A mi feladatunk a titulusnak és ezen belül magának a személynek a védelme. Nem szabadna és régen sem szabadott volna egy hatalmi rendszer, vagy egy politikai arculatváltásnál felbolygatni a szervezet struktúráját. Úgy vélem egy olyan ember, aki nem tud elvonatkoztatni a munkájával kapcsolatosan attól, hogy éppen ki van az ország élén, annak nem igazán való az, hogy a személyvédelem végrehajtói állományában tevékenykedjen. Én még nem tapasztaltam olyat, hogy bármelyik kollégám ne végezte volna el feladatát a legjobb szaktudása szerint, attól függetlenül, hogy ki volt az akkori hatalom. Természetesen, amíg a magyar államforma királyság volt, más lehetett a helyzet, hiszen csak olyanokat alkalmaztak, valószínűleg akik kötődtek a hatalomhoz legalább érzelmileg. A modern kor azonban ezt a luxust nem engedheti meg magának, hiszen manapság az emberi élet a legfontosabb a világon elvileg. Ezen felül egy személyvédelemmel foglalkozó embert komoly szinten ki kell képezni, ami rengeteg időt és nem utolsó sorban nagyon sok pénzt tud felemészteni. Így egy szakmailag jól felkészített és a céget magáénak érző személyi állomány nagyon fontos eleme egy olyan szervezetnek, mely egy olyan nehéz és összetett feladatot vállalt magára, mint a védett személyek őrzése, védelme és nem utolsó sorban a biztonságos és gyors utaztatása, szállítása. II. Védett személyek köre II.1. Hazai védett személyek A védett személyek körét, amint már említetem a 160/1996.(XI. 05.) számú Kormányrendelet határozza meg. E szerint kell megszervezni és végrehajtani a: Magyar Köztársaság elnökének; Magyar Köztársaság miniszterelnökének; 35

6 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE Magyar Országgyűlés elnökének; Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnökének; Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnökének állandó védelmét. Magyarországon tartózkodó nemzetközileg védett személyek, valamint viszonosság alapján más külföldi személy magyarországi tartózkodása alatti védelmét. 7 Annak a személynek is meg kell szervezni az ideiglenes védelmét, akit az Alkotmánnyal és a törvényekkel összhangban álló közéleti tevékenysége miatt személye vagy közvetlen környezete ellen irányuló erőszakos bűncselekményekkel fenyegettek meg, illetve egyéb alapos okból védelme szükséges kormány dönt ezen személyek védelméről a rendelet szerint a Belügyminiszter javaslata alapján ehhez tartozik ezen személyek utazásának biztosítása is. A védelem kiterjed a 3.. alapján a felsorolt személyek közlekedési utazásbiztosításán kívül még a védett személy: a) életének, testi épségének megóvására; b) munkahelye, lakása vagy egyéb tartózkodási helye őrszemélyzettel vagy technikai eszközökkel biztosított védelmére; c) indokolt esetben közlekedési útvonalára; d) részvételével lebonyolított hivatalos programok színhelyére; e) belföldi utazására, ezeken túl a Magyar Köztársaság elnökének és miniszterelnökének a védelme kiterjed a külföldi utazásaikra is. 8 Az előbbi bekezdésekben leírtak megegyeznek más nemzetek által meghatározott védett személyek körével. Az tény viszont, hogy vannak olyan országok ahol ezeket a védelmi intézkedéseket határozottabban tudják foganatosítani, mint nálunk. Ennek oka talán az, hogy azokban az országokban ahol határozottabb a fellépés, ott folyamatos támadásnak vannak kitéve a védett személyek. Gondolok itt például a Közel-keleti országokra, ahol folyamatos terrorcselekményekről és támadásokról hallani védett személyek és objektumok ellen. Vagy Olaszország, ahol inkább az igazságszolgáltatásban résztvevők (ügyészek, főbírók), illetve az újságírók ellen követnek el folyamatosan merényleteket kisebb nagyobb sikerrel. Hazánkban szerencsére ekkora mértékű fenyegetettségről jelenleg nem beszélhetünk, ám ennek ellenére mindig a legrosszabbra kell készülni. Vagyis ugyanúgy ki kell képezni a személyvédelemben dolgozó állo /1996. (XI. 05.) számú Kormányrendelet 8 160/1996. (XI. 05.) számú Kormányrendelet 36

7 VÉDELMI IGAZGATÁS mányt jelen békeidőben mindenre, mintha folyamatos támadások alatt állnánk. Ez azért is fontos, mert a hazánkba látogató különösen veszélyeztetett védett személyeket nemcsak a hazájukban támadhatják meg, hanem bárhol a világon, így nálunk is. Ezért is emelem ki külön a következő két kategóriát, melyek védett személyekre vonatkoznak. II.2 A nemzetközi védett személyek köre, biztosítási fokozataik A külföldi állam államfője ideértve a vonatkozó állam alkotmánya szerint az államfői feladatokat ellátó testület bármely tagját - a kormányfő vagy a külügyminiszter. 9 Ezen belül megkülönböztetünk még olyan védett személyeket, melyeket a viszonosság alapján tekintünk védett személyeknek. A nemzetközi védett kategórián túl védelem szervezhető a hazájukban védett személyek részére, akik a védett állami vezetők, a Külügyminiszter vagy a Honvédelmi Miniszter meghívására hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodnak. 10 Az Országos Rendőrfőkapitány egyedi döntése alapján, olyan Magyarországon tartózkodó más külföldi személyek, akiknek védelme a viszonosság, vagy a veszélyeztetettségük alapján indokolt. A biztosítás fokozatát a veszélyeztetettségi szint megállapítását követően, valamint a védett személy hazájában betöltött státusza szerint a Köztársasági Őrezred parancsnoka határozza meg. Ezen alábbi fokozatok szerint: I. fokozat kiemelt védelem; II. fokozat fokozott védelem; III. fokozat megerősített védelem; IV. fokozat alapszintű védelem; V. fokozat biztonsági intézkedés. 11 Ezeket a biztosítási fokozatokat az évi rendőrségi törvény alapján, a 160/1996. (XI. 05.) számú Kormányrendeletben rögzítették. Mivel jogszabályokról van szó, így következetesen be kell ezeket a fokozatokat tartani. II.3 Következtetések Ezek a fokozatok a biztosítási feladatok figyelembe vételével kombinálhatók egymással. (például: a III. fokozatú biztosítás esetén a motoros ék alkalmazása során az úttest mindkét oldalán megállási és várakozási tila /1996. (XI. 05.) számú Kormányrendelet /1996. (XI. 05.) számú Kormányrendelet 11 69/1997. (XII. 29.) számú BM rendelet a Köztársasági Őrezred feladatairól, hatásköréről és illetékességéről. 37

8 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE lom elrendelése, a motoros éket érintő szemközti forgalmi sávban parkoló járművek elszállítása, valamint a delegáció haladási irányával szemközti forgalmi sáv forgalomtól történő zárása). Az I. és a II. védelmi fokozatú biztosítást az Őrezred parancsnoka rendeli el, ezek elrendelésére köztársasági elnökök, államelnökök, miniszterelnökök, uralkodók illetve azonos szintű külföldi vezetők, illetve a veszélyeztetettségük miatt a kiemelendő védelemben részesülő személyek tartoznak (pl.: Pápa). Más védett személyek és küldöttségek III. vagy IV. fokozatú utazásbiztosításban részesülnek, V. fokozatban útvonal biztosításban nem, de útvonal és programhely ellenőrzésben részesülnek. A védett személyek utazásbiztosításához kapcsolódó feladatokat a Köztársasági Őrezred országos hatáskörrel és illetékességgel végzi. Az Őrezred koordinálja és szakmailag irányítja a rendőrség többi szervének az utazásbiztosításhoz kapcsolódó nyílt rendőri biztosítási feladatait. A Külügyminisztérium biztosításkérésével, tájékoztatásával valamint informálódás útján kapott adatokat figyelembe véve a hatályos jogszabályokkal és a viszonosság elvével a Köztársasági Őrezred parancsnoka vagy az általa kijelölt személy dönt az utazás biztosításáról és annak fokáról. III. A rendszerváltozás utáni jogi változások III.1. A védelemmel kapcsolatos jogforrások A Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének előkészítését, megszervezését és végrehajtását a következő törvények és jogszabályok szabályozzák évi XXXIV. Törvény a Rendőrségről 1..g. pont, 46.. és 58..h. pontja 12 : ami a Rendőrség feladatai közé sorolja, hogy védenie kell a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek (védett személyek) életét, testi épségét és őriznie kell a kijelölt létesítményeket. Ezen feladatok végrehajtása érdekében útvonalat, közterületet a forgalom elől elzárhat, a forgalmat korlátozhatja, intézmények működését korlátozhatja, magánlakásba a biztosítás céljából beléphet zárhat, és megakadályozhatja, hogy oda bárki belépjen, vagy onnan távozzék, illetőleg az ott tartózkodókat távozásra kötelezheti. Ezen feladatokat rendőri csapaterő alkalmazásával is végrehajthatja évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 38

9 VÉDELMI IGAZGATÁS 160/1996. (XI. 05.) számú Kormányrendelet a védett személyek védelméről 13, melyben a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek, nemzetközileg védett személyek a kijelölt létesítmények rendőrség általi védelmének megszervezéséről, végrehajtásáról szól. 3/1995. (III. 01.) számú BM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzata 20./2/.bek. és a 30..-a 14, ami a védett személy utazásának biztosítása során védett létesítmények körzetében a terület ideiglenes lezárásával; az egyes útvonalak, utcák, terek forgalmának teljes vagy részleges zárásával; a forgalom elterelésével vagy korlátozásával foglalkozik. Adott útvonalon, helyen megállási, várakozási tilalom elrendelése vagy egyéb közlekedési tilalmak feloldása a feladat érdekében. 69/1997. (XII. 29.) BM. Rendelet a Köztársasági Őrezred feladatairól, hatásköréről és illetékességéről: 15 a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. (1) A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott személyek védelmére (a továbbiakban: védett személyek), valamint az R ában meghatározott létesítmények őrzésére, továbbá az e körben felmerülő tűzszerészeti feladatok ellátására a Rendőrség szervezetén belül a Köztársasági Őrezredet (a továbbiakban: Őrezred) jelölöm ki. 6/1998.(II. 16.) ORFK Utasítás a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének, kijelölt létesítmények őrzésének rendőrségi feladatairól: 16 az utasítás a kijelölt létesítmények és védett személyek, rendőrség általi védelmének a megtervezésével, szervezésével, végrehajtásával foglalkozik, felsorolva az érintett rendőrségi szerveket és azok feladatait. Felsorolja a védett személyek különböző fajtájú utazásai során a veszélyeztetettségi szintnek megfelelő rendőrség általi biztosítási fokozatokat /1996. (XI. 05.) számú Korm. rendelet 14 3/1995.(III. 01.) számú BM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzata 15 69/1997. (XII. 29.) számú BM rendelet a Köztársasági Őrezred feladatairól, hatásköréről és illetékességéről 16 6/1998.(II. 16.) ORFK Utasítás a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének, kijelölt létesítmények őrzésének rendőrségi feladatairól 39

10 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE 11/1998. ORFK Utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata: 17 ami a védett személyek utazás biztosítása során az utazás jellegétől függően meghatározza a rendőri csapaterő alkalmazását, az alkalmazáson belül egyes csoportok feladatát. III.2. Következtetések Ezek a rendelkezések, melyek alapján a Köztársasági Őrezred személyi állománya is tevékenykedik, alapvetően átfogja azt a tevékenységi kört, amire megalkották. A jogi lefedettség elég ahhoz, hogy a munkát elvégezhessük, ám vannak joghézagok, amik a munka végrehajtását ugyan nem befolyásolják, de egy esetleges probléma, esemény bekövetkezésekor okozhatnak kellemetlenséget a végrehajtó állomány számára. Az évi rendőrségi törvény ide vonatkozó rendelkezései és az utasítások, illetve rendeletek világosan kifejtik, kikre terjed ki a védelem, milyen szintű ez a védelem, hogyan kell alkalmazni, mely társszervezetekkel kell együtt dolgozni. Vélelmezem a jogalkotók kikérték a szakemberek véleményét, mikor az alkalmazás jogi passzusait írták. Ám lehetnek olyan részei, melyek már nem teljes mértékben állják meg helyüket rohamosan fejlődő napjainkban. Véleményem szerint nem ártana bizonyos időközönként frissíteni, újraértelmezni néhány passzust a különböző rendeletekben. Vannak törekvések arra vonatozóan mik azok a kitételek, melyek nem teszik ezt a fajta védelmi munkát könnyebbé, sőt éppen ellenkezőleg. Néhány jogszabályi kitétel inkább elveszi azt a mozgásteret ami esetleg szükségeltetne ahhoz, hogy egy-két fokkal hatékonyabban tudjunk tevékenykedni ezen a síkos pályán. Azt látnám célszerűnek, hogy a felső vezetők kiadnák utasításba, miszerint a jogszabály módosításához minden szakterületen szedjék össze azokat a hiányosságokat nem egyértelmű megfogalmazásokat, melyeken lehetne, illetve kell változtatni. Majd ezt követően fogalmazzák meg a szakterület illetékesei, milyen mértékben, mely irányba történjenek meg a jogszabályi változtatások. Természetesen ezek a jogszabályi változtatások, a megfelelő normák keretein belül kell, hogy megfogalmazódjanak. Valószínűsítem, ez sem lenne teljesen tökéletes, de mint már említetem, bizonyos időközönként frissíteni, újraértelmezni kell a jogszabályokat, rendelkezéseket /1998. ORFK Utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati 40 Szabályzata

11 VÉDELMI IGAZGATÁS Összegzett következtetések Az a tény, hogy sok jogszabálynak megfelelve és eleget téve kell nap, mint nap tevékenykedni, ráébreszti az embert arra, milyen összetett tevékenységről van is szó. Való igaz, hogy ezek a jogszabályok bizonyos keretek közé illesztik be a személyvédelmet és az egyéb védelmi tevékenységeket. Ám nem szabad elfeledni azt a fontos momentumot, hogy azokat az embereket is védeni kell, akik ezeket a fajta tevékenységeket végzik minden nap. Hiszen egy adott esemény bekövetkezésekor nincs idő mérlegelni, hogy melyik veszély elhárítási törekvésünk a jogszerűbb, ott az adott pillanat tört része alatt kell döntést hozni. Ez pedig nem biztos, hogy minden esetben a lehető legjogszerűbb lesz, jogászi szemmel mérve. Úgy vélem ez örök probléma forrása lesz, hisz amíg jogi szakemberek hetekig, akár hónapokig tanácskoznak egy adott döntés jogszerűségén, addig csak tizedmásodpercek, esetleg másodpercek állnak rendelkezésre egy veszélyelhárítás véghezvitelére. Ugyanazon jogszabályok határozzák meg azoknak a körét, akik személyvédelemben kell, hogy részesüljenek, melyek alapján a Köztársasági Őrezred személyi állománya is tevékenykedik. Ez azért célszerű, mert ugyanarról a dologról van szó, csak éppen más aspektusból látják a benne szereplők. Azt, hogy kiket érint a védelemnek ez a része, már le lett írva, az viszont lényeges lehet, hogy Magyarországon elég embert érint-e ez a fajta védelem!? Amíg Európában és a Föld többi részén is vannak olyan titulusok, melyek automatikusan védetté nyilvánítják a pozíciót betöltő személyt, addig hazánkban ez nincs így. Az, hogy ez jól van-e így vagy sem, az nem az én tisztem eldönteni. Az viszont jelenthet valamit, hogy vannak helyek ahol úgy vélelmezik, az adott pozíció igenis megkívánja a védelmet. Úgy tudom az 1990-es évek közepéig Magyarországon is hasonló volt az eljárás ebben a tekintetben, mint a legtöbb országban, ám valamiért megváltoztatták ezt. Arról nincsenek információim meg fog-e változni ez a jelenlegi rendszer a jövőben, de úgy gondolom legkésőbb a soros Európai Uniós elnökségig változtatni kell ezen a jelenlegi megoldáson. Ezzel ellentétben véleményem szerint túl sok volt azoknak a száma, akik valamilyen szolgáltatásban részesültek ezen a téren, még akkor is, amikor a hivatalban letöltött idejük már hosszú évek óta véget ért. 41

12 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE Természetesen ez is, mint a többi a jogszabály, a Parlament illetve a Kormányok jogalkotói hatáskörébe tartozik. Ám ezzel olyan szakembereket foglalnak le, akiknek képzettségük és szakmai tudásuk alapján, volna hol tevékenykedniük. Ha a ráfordított időt, energiát és nem utolsó sorban a pénzt veszem figyelembe, kissé pazarlónak tűnik ez a megoldás. Főleg ha azt veszem figyelembe, hogy az utóbbi időben a már említett nyugdíjazások miatt, nincs kellő számú, szakmailag teljesen felkészített biztonsági gépkocsivezető. Ezt a hiányt pedig nem lehet egyik hétről a másikra pótolni, hiszen jól kiképzett és felkészített kollégából kevés van, ám ennek ellenére a munka nem lett kevesebb. Mindent egybevetve, elképzelhetőnek tartom, hogy a közeljövőben kiterjesztik azoknak a számát, akik valamilyen szintű védettséget fognak élvezni. A mi szempontunkból az a lényeges, hogy megfelelő szakmai tudással és képzettséggel rendelkezzen mindenki, aki egy ilyen helyen fog dolgozni. Úgy ahogy tették ezt sok-sok évvel ezelőtt is. 42 Befejezés A Köztársasági Őrezred, mint a személyvédelem végrehajtó szervezete, igen nehéz helyzetben van jelenleg. A mai korban a rendőrség megítélése az állampolgárok nagy részéről nem igen jó. Igen rég elvesztette azt a tekintélyét, amely még az 1990-es évek legelején megvolt. Ezen felül a jelenlegi politikai elit, akik a kormányzást gyakorolják nem igazán tekinthetők az állampolgárok által közkedvelteknek. Ez a két tényező sajnos igen komolyan tud hatványozódni, amikor egy rendezvényen megjelenik egy védett politikai személy a biztonsági kíséretével. Az emberek reakciója igen változó, ám az utóbbi egy-két évben kimondottan ellenséges, amelyeket konkrét cselekedetekkel fejeznek ki. Sajnálatos módon így ez a fajta tevékenység, amely személyvédelemként lett definiálva, kimondottan életveszélyessé vált a közelmúltban. Sosem volt nevezhető a Köztársasági Őrezred munkája könnyen elvégezhetőnek és veszélytelennek, ám a közismerten veszélyeztetettnek nevezhető országokhoz képest Magyarország a béke szigete volt. Sajnálatos módon a kép egy kicsit megváltozott mostanára és ezt bizonyítja az is, hogy a nemzetközi sajtó a legtöbbet Magyarországról az utóbbi időben a rövid ideig állandósult zavargásokról küldött híreket a nagyvilágba. Remélhetőleg ez a helyzet megváltozik és Magyarországot ismét a béke szigetének fogják tekinteni mind idehaza, mind pedig nemzetközileg is.

13 VÉDELMI IGAZGATÁS Felhasznált irodalom évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 2. 3/ (III.01.) BM. Rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról /1996.(XI.05.) Kormányrendelet a védett személyek védelméről 4. 69/1997. (XII.29) BM. Rendelet a Köztársasági Őrezred feladatairól, hatásköréről és illetékességéről 5. 6/1998. (II.16.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének, kijelölt létesítmények rendőrségi feladatairól 6. 11/1998. ORFK Utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata 7. Dr. Parádi József főszerkesztésében: A magyar rendvédelem története. Eto-Print Kft.; Budapest, Dr. Madácsi Gábor: A személyi biztosítás módozatai és fokozatai. CEDIT Kft.. Budapest, Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémia kiadó; Budapest 43

14 44 A KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED, A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÓ SZERVEZETE

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

18/1997. (X. 27.) ORFK utasítás. az Országház és az Országgyűlés Irodaháza beléptetési, behajtási és parkolási rendjére.

18/1997. (X. 27.) ORFK utasítás. az Országház és az Országgyűlés Irodaháza beléptetési, behajtási és parkolási rendjére. 18/1997. (X. 27.) ORFK utasítás az Országház és az Országgyűlés Irodaháza beléptetési, behajtási és parkolási rendjére Szám: 5-1/18/1997. TÜK A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 46. -a (1) bek.

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

AZ ORSZÁGHÁZ VÉDELME ÉRDEKÉBEN ALKALMAZHATÓ NEM HALÁLOS FEGYVEREK A FELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZET SZÁMÁRA

AZ ORSZÁGHÁZ VÉDELME ÉRDEKÉBEN ALKALMAZHATÓ NEM HALÁLOS FEGYVEREK A FELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZET SZÁMÁRA VIII. Évfolyam 1. szám - 2013. március Rácz-László István laszlo-antal.hu@t-online.hu AZ ORSZÁGHÁZ VÉDELME ÉRDEKÉBEN ALKALMAZHATÓ NEM HALÁLOS FEGYVEREK A FELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZET SZÁMÁRA Absztrakt Már

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966.

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS!...21 sz. példány. 1966. I.4. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÜGYRENDJE ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ - 1 - BIZTONSÁGI TERV A terv a Katasztrófa Védelmi Terv mellékletét képezi Amerikai Autós Fesztivál Komárom 2012. 08.10.-08.12. 1 - 2 - I. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok A rendezvény megnevezése: Amerikai

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről Szám: 5-1/23/2008. TÜK A Rendőrség hivatásos állományú tagjai

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

I. BELPOLITIKAI TÉMÁJÚ FELADATOK

I. BELPOLITIKAI TÉMÁJÚ FELADATOK I. BELPOLITIKAI TÉMÁJÚ FELADATOK 1. MEDGYESSY-KORMÁNY - MINISZTÉRIUMOK Párosítsd össze a minisztereket az általuk vezetett intézménnyel! 1.Kovács László Igazságügyi Minisztérium (6.) 2. Juhász Ferenc Környezetvédelmi

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

3/2009. (OT 2.) ORFK utasítás

3/2009. (OT 2.) ORFK utasítás 3/2009. (OT 2.) ORFK utasítás a Miniszterelnöki Hivatal Központi Irodaházába történő be- és kiléptetés, a csomag- és áruszállítás, a postai küldemények kézbesítésének szabályairól Szám: 3/2009. A Miniszterelnöki

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök 135. Tartalomjegyzék 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet 1175/2010. (VIII. 19.) Korm. határozat 1176/2010. (VIII. 19.)

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak.

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak. Átalakuló civil világ Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben, a civil szervezetek működési rendjének, a közhasznú jogállás megszerzés feltételeinek, a beszámolók elkészítésének és közzétételének módjának

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

Kormányrendeletek. 4. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Kormányrendeletek. 4. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 137. szám 32755 III. Kormányrendeletek A Kormány 243/2011. (XI. 22.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése ÁROP- 1.1.19-2012-2012-0004 kódszámú projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA Dr. Kovács Mátyás 2 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK KEZELÉSÉNEK EDDIGI GYAKORLATA. Általában igaz Európa minden országára az, hogy a természetvédelmi oltalom alá került

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Budapest, 2012. június 20-21.

Budapest, 2012. június 20-21. Biztonsági bejárás STV. 63.. (3) A versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél Csizmár Attila sz. szds., egészségügyi tiszt MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG EGÉSZSÉGÜGYI FŐNÖKSÉG HM Tel.:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04.

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04. Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén Jelinek Gabriella főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály 2013. november 27: A Kormány a vízügyi

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7465 5. datbiztonsági intézkedések 9. z Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 63/201 (IV. ) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY AZ EMBERRE SZABOTT KÉPZÉSI FOLYAMAT Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 6. Reg: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás

14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól Szám: 14/2010. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Dittel Gábor A KÖZÚTI JÁRMŰMENTÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON. ügyvezető főtitkár Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary

Dittel Gábor A KÖZÚTI JÁRMŰMENTÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON. ügyvezető főtitkár Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary Dittel Gábor ügyvezető főtitkár Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary A KÖRMÜNKRE ÉG! A KÖZÚTI JÁRMŰMENTÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2013. szeptember 24. FIGYELEM! A nyugalom megzavarására

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határellenőrzés 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3538 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

2008. évi Közhasznúsági jelentése

2008. évi Közhasznúsági jelentése ÚTON Ifjúsági - Kulturális Egyesület 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62./A. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2008. május 30. Szűcs Kornél Balázs Elnök 1 A z ÚTON Ifjúsági Kulturális Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG Az alkotmány és alkotmányosság 1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG BEVEZETÉS A fejezet az alkotmány és alkotmányosság egyes fontosabb kérdéseivel foglalkozik. Az alkotmányosság követelményeinek megismerése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben