Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Továbbképzési Bizottság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Továbbképzési Bizottság"

Átírás

1 FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SPORTOLÁSA Fogyatékos személyek fizikai aktivitásának, sportolásának sportszakmai és egészségi háttere. Sportágválasztás szempontjai mozgáskorlátozott személyeknél* Benczúr Miklósné Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Továbbképzési Bizottság Az előadás alapján készült közlemény a fogyatékos személyek sportágválasztásának sportszakmai és egészségi hátterének kérdéseit taglalja. Röviden összefoglalja a fogyatékos személyek sportjának nemzetközi és hazai előzményeit, utal a nemzetközi és hazai tapasztalatokra, az orvosi vizsgálatok szükségességére. A sportolás nem lehet ártalmas a fogyatékos személy alapbetegségére fogyatékosságára, a klinikai tünetekre, nem lehet ártalmas a személy egészségi állapotára. A fogyatékos személyek sportolása ezért egyéni megítélést kíván, amelyben a szakorvosnak és a felkészítő teamnek fontos segítő szerepe van. A közlemény ebben a szellemben foglalja össze a fogyatékos személyek sportolásának sportegészségi hátterét. Kulcsszavak: fogyatékosság, sportolás, sportágválasztás Sports and health background of physical activity of handicapped persons. Aspects of selection the branch of sport This article analyses the questions dealing with the sport and health background of the appropriate selection of branch of sports for handicapped persons. It gives a short summary of the domestic and international antecedents of handicapped persons with special reference to need of medical examinations, domestic and international experiences. Sport activity should not be harmful to the basic clinical course and deficiency or the clinical signs of the handicapped persons. Sporting activity of the handicapped needs individual assessment in which the medical persons and training team has fundamental but supporting act. The handicapped athlete will decide the branch of sports. In this scheme our paper summarizes the sport and health background of handicapped athletes Key words: handicapped, sporting activity, selection the branch of sports Levelezési cím: BENCZÚR MIKLÓSNÉ DR., Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, 1146 Budapest, Istvánmező út 1-3., Bevezetésként Randy Snow ITF (International Tennis Federation) kerekesszékes teniszvilágbajnok (1. ábra) 1991-ben leírt gondolatait idézem: Feküdtem az ágyban, és arról álmodoztam, hogy bajnok leszek, hogy atlétaéletet élek. Megcsináltam, mint előttem és utánam oly sokan. Ne feledjük soha, honnan jövünk: a kórházi ágyról, ahol azon töprengünk, mi lesz holnap; és ma is vannak, akiknek ugyanez jár a fejében. 7 Fogyatékosság esetében a sportolás, valamint az alkalmas sportág kiválasztása olyan átfogó és olyan sokrétű * Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben, március 25-én, a Novoszel-emléknapon elhangzott előadás alapján Benczúr Miklósné: Fogyatékos személyek fizikai aktivitásának, sportolásának sportszakmai és egészségi háttere 189

2 1. ábra. Randy Snow ITF Kerekesszékes teniszvilágbajnok (http://www.randysnow.com/multimedia/photos.html) kérdés, amelyre mindent megoldó választ nem lehet adni. Tanulmányomban nem törekszem teljes feldolgozásra, szakmai szempontból elemzem a sportolásra való alkalmasság kérdését, és annak néhány fontosabbnak gondolt szempontját. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy csak tanácsot adhatunk, segíthetjük, esetleg irányíthatjuk a sportolni vágyó fogyatékos személyt. Az érintettek cselekvő alanyai a sérüléstől, károsodástól a sportolásig vezető útnak, a döntés az ő kezükben van. A fogyatékos vagy a fogyatékossá váló személy saját akaratából teszi meg azt az utat, amit választott, ehhez mi csak segítséget adhatunk. 1. Általában a fogyatékos emberek sporttevékenységéről A következőkben a fogyatékos megfogalmazást fogom használni (1. táblázat) és taglalom, hogy fogyatékosság esetében milyen szakmai szempontokat kell tekintetbe venni, milyen sporttevékenységet lehet ajánlani, vagy hogyan lehet az egyes sportágakat számukra adaptálni. A fogyatékos személyek sportja kiterjed minden sérült károsodott ember bármilyen célú, fajtájú és eredményességű sporttevékenységére a napi fizikai aktivitástól a teljesítménycentrikus versenysport legmagasabb csúcsáig, minden fogyatékossági területen. A nemzetközi, de a hazai gyakorlatban is a fogyatékos emberek sportja a mozgás-, látás-, hallás- és értelmi fogyatékosságok okozta állapotváltozásokat, ezeken belüli alcsoportokat, valamint a szervátültetett személyek sportját jelenti. Fogyatékosság esetében módosul a sporttevékenység alapvető személyi feltétele. A különböző fogyatékosságok az átlagtól eltérő szomatikus és funkcionális rendellenességekkel, eltérő egészségi állapotokkal, módosult mozgási képességekkel és olyan következményekkel járhatnak, amelyek a sporttevékenységet és annak fajtáját indikálják vagy kontraindikálják, megváltoztatják a sportolás környezeti feltételeit, sajátos sportági tartalmi feltételeket, szabályokat, versenyrendezési feltételeket indokolnak. A fogyatékos sportoló adottságainak, képességeinek feltérképezése A sporttevékenység sportág kiválasztásában és alkalmazása módjában a fogyatékosság fajtája és súlyossága, annak tünetei, a csatlakozó egyéb fogyatékosságok, betegségek meghatározók. Ismerni kell, mi a sportoló fogyatékossága és az milyen egyedi következményekkel jár. Melyik sportágat választotta, és az a sportág ajánlott-e, vagy milyen sportág javasolt számára. A választott sportág módja is kérdésként merülhet fel. A fogyatékossági diagnózis és annak folyamat-jellege, súlyossága, klinikai tünetei, az egyén motoros képességei döntőek a sportágválasztásnál, valamint a sportági tevékenység feltételeinek meghatározásánál. Minden esetben vizsgálandók a sportoló ún. funkcionális képességei is, mint pl. a testtartása, testhelyzete, testhelyzet- és helyváltoztatás képessége, kézfunkciója-manipulációja, a sportmozgáshoz szükséges technikai eszközök és azok használatának a képessége. De szerepet játszhatnak fogyatékosságtól függően a szenzoros és mentális képességek is. Vagyis a fogyaté- 1. táblázat. A fogyatékosság értelmezései Fogyatékos személy az, akinek érzékszervi (látás, hallás), mozgásszervi, értelmi képessége jelentős mértékben megváltozott, illetve aki kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvételre (Esélyegyenlőségi törvény, 1998., 4..). Sportolásnál idesorolandó továbbá az a személy, aki a szervátültetés okozta megváltozott állapot miatt akadályozott, és ennek következtében hátrányban van a sporttevékenységében. Versenysportban a fogyatékosok nemzetközi sportszövetségeinek szabályai határozzák meg a versenyeken résztvevők körét. 190

3 kos személyek sportolása egyéni megítélést kíván, meglehetősen nagy eltérésekkel a különböző fogyatékossági csoportoknál. Szakmai szempontból alapvető kívánalma bármilyen sporttevékenységnek, hogy nem járhat káros következményekkel az alapbetegségre, a mozgás- és egészségi állapotra, a fogyatékosság adott tüneteire, a fogyatékos személy fizikai állapotára. Ezek azok a sportszakmai fogyatékosság-specifikus kérdések, amelyekre a fogyatékos emberek sportjában tevékenykedő, különböző szakképzettségűeknek megfelelő választ kell tudni adni ahhoz, hogy a fogyatékos sportoló részére a sport valóban fizikai aktivitás, örömet jelentő sikeres mozgásos tevékenység legyen! Ehhez kíván e tanulmány gondolatokat ébreszteni. 2. Mozgáskorlátozottság és a megváltozott biológiai háttér következményei a sportolásban Rehabilitáció és sport Ha az érintetteket és a tevékenységet elhelyezzük a rehabilitációs folyamatban, akkor nyomon követhető a testnevelés-sport helye a gyógyítástól az orvosi rehabilitáción és fizioterápián át, a fizikai aktivitásra neveléstől és a sportolás feltételeinek megteremtésétől a felkészítésen át egészen az aktív sportolásig (2. ábra). Mint ismeretes, a sportot a rehabilitációban Guttmann professzor alkalmazta először Angliában, a Stoke-Mendeville-i rehabilitációs központban a II. világháborút követő időszakban ban volt az első intézményen belüli kerekesszékes íjászverseny, amelyet már a következő évben nemzetközi és több sportágra kiterjedő verseny követett. Ezek az események robbanásszerűen indították el nemcsak Angliában, hanem szerte a világon a mozgáskorlátozottak sportjának szerveződését. Minden fogyatékossági területen sorra alakultak a nemzetközi fogyatékosság-specifikus szövetségek, majd ezeket követően a nemzeti sportszövetségek, egyesületek. Már 1976-ban megszületik az első olyan szakkönyv is, amely a különböző sérültek választható sportágait és szabályait rendszerezi. Tartalma jól jelzi a kornak megfelelő fogyatékossági csoportokat és sportágakat. A könyvben első ízben fogalmazódik meg a sportolók közötti különbségek kiegyenlítésének technikája azáltal, hogy közli a para- és tetraplégiás sportolók kategorizálását és vizsgálatát, sportáganként taglalva a testnevelés és edzés módszertanát, valamint a sportágak sajátos szabályait.5 A kerekesszékes sportok keretében para- és tetraplégiás sportolók részére 11 sportágat, amputáltak részére 10 sportágat ismertet a szakkönyv, továbbá kitér a cerebralparetikus személyek, valamint a halmozottan sérültek részére ajánlott sportágakra. A szakkönyv a látássérültek (vakok és gyengénlátók) részére 8 sportág, a hallássérültek részére 4 sportág ismertetését tartalmazza.5 Kinek milyen sport alkalmas? A kiválasztás szempontjai általánosságban Mivel a mozgáskorlátozottság a tartási és mozgási funkciók megváltozása során megbontja a test statikai és dinamikai egyensúlyát, megváltoztatja az adott személy fizikai képességeit, a sportmozgásokhoz szükséges tevékenységek motoros hátterét, a megfelelő sportág kiválasztása és sérülésspecifikus adaptálása egyéni elbírálást kíván. A nem megfelelő sporttevékenység, a helytelenül végzett testedzés ronthatja a mozgáskárosodott sportoló mozgás- és egészségi állapotát, másodlagos károsodásokat (gerincdeformitásokat, degeneratív arthrosisos elváltozásokat stb.) okozhat. Ezért a sportbeli alkalmasság megítélésénél, a mozgásállapotnak megfelelő sporttevékenység (sportág) kiválasztásában és annak sérülésspecifikus adaptálásában a következőket javasolt végiggondolni: milyen a mozgásszervi betegség és folyamatának patológiai háttere: végleges, romló, esetleg javuló tendenciájú a betegség folyamata? Például más sporttevékenység választása ajánlott végtagredukció, illetve más izomsorvadás esetében; meghatározó a mozgási funkciók károsodásának súlyossága és az egyéni klinikai tünetek, pl. scoliosis esetében a féloldalas, vagy a gerincet fokozottan terhelő sporttevékenység nem ajánlott, vagy cerebralaperesis (CP) esetében a spazmust, túlmozgást fokozó sportmozgás, vagy az alsó végtagokat érintő deformitások estében annak irányában ható sportmozgás szakmai szempontból nem javasolható; vannak-e társuló egyéb károsodások és betegségek, pl. epilepszia, inkontinencia, légzészavarok vagy egyéb belgyógyászati betegségek; döntő egy sportág javaslatánál, vagy egy sporttevékenység módosításánál, hogy milyen a sportoló Sérülés, károsodás Gyógyítás Orvosi rehabilitáció Fizioterápia Ergoterápia Segédeszköz-ellátás 2. ábra. Terápiától a sportig Fogyatékosság, a tevékenység akadályozottsága Orvosi gondozás; fizioterápia, nevelésoktatás; környezeti adaptáció ergoterápia, Felkészítés adaptált testnevelésre és sportra Társadalmi részvétel akadályozottsága Orvosi gondozás, fizioterápia; környezeti adaptáció ergoterápia; képzés; munka Családi, foglalkozásbeli és társadalmi integráció Szabadidő- és versenysport Benczúr Miklósné: Fogyatékos személyek fizikai aktivitásának, sportolásának sportszakmai és egészségi háttere 191

4 megmaradt mozgásképessége és az adott sporttevékenység mozgásszükségletének viszonya. Adott sportágon belül is módosítást jelenthet a mozgásképességnek megfelelő sporteszköz vagy testhelyzetválasztás, pl. asztalitenisznél az alsó végtagok mozgásállapotától függően álló vagy ülő testhelyzet választása lehetséges, esetenként sajátos pingpongütő alkalmazásával. De idesorolható az a módosítás is, amikor például a felső végtag nagyfokú hiánya vagy mozgáskorlátozottsága inkább más sportág választását indokolja, pl. jó alsóvégtag-működés mellett inkább az atlétika futás-ugrás választása javasolt a számára. Sportágválasztásnál nem tekinthetünk el a sportolni vágyó személy előéletétől sem. Ez különösen fiataloknál vagy gyermekkorban fontos. A mozgásos előképzettség alatt a született károsodottaknál a gyógytorna, mozgásnevelés3 és az iskolai életbe integrált diáksport értendő, míg a későbbi károsodásoknál a rehabilitációs folyamatban való mozgásos előkészítettség és a célirányos sportági felkészítés. A megfelelő nevelés és mozgásos előkészítettség alapozza meg a megfelelő sportág kiválasztását, a fizikai alkalmasság kialakulását egy adott sporttevékenységre. Mindezt segíti a fogyatékos emberek sportjának nemzetközi és hazai gyakorlatából eredő szakismeret is. A versenysportban megjelenő sportági szabályok, sajátos sporteszközök, egy adott sportág elfogadott variációinak ismerete, példája is segíti az egyéni állapottól függő fizikai aktivitás vagy sportág kiválasztását. Ma már itthon is ismertek az egyes sportágak gyakorlását segítő környezeti adaptációs lehetőségek az elérhető és akadálymentes uszodától az akadálymentes tornateremig, vagy már az itthon is beszerezhető egyedi sporteszközökig, például a sport-kerekesszékek vagy a sportra alkalmas művégtagok. Az ún. sportág-specifikus kerekesszékek beszerzésének lehetősége kinyitotta a kerekesszékes sportágak világát az itthoniak részére is. A választható és javasolható sportágak gyakorlatához A választható és javasolható sportágakban meglehetősen nagy a választék. Elméletben megfelelő felkészítéssel és egyedi adaptációval bármely sportág választható. Gyakorlatban mégis vannak olyan szakmai tények, amelyek ismerete hasznos lehet a gyakorlati szakemberek és sportolni vágyók számára. Szakorvosi feladatok és a szakmai együttműködés szerepe Szakorvosi feladatok alatt részben a betegségtől függő szakorvosi, részben a sportorvosi vizsgálatot és javaslatot szükséges érteni. A sportorvosi vizsgálatokra nem térek ki, mivel azok csak versenyzéshez, a versenyengedély kiadásához szükségesek. Mozgáskorlátozottság esetében a diagnózistól függő szakorvos állapotfelmérésének a sportolási javaslat szempontjából kiemelkedő szerepe van. A következőkben felsorolt elváltozásoknál minden esetben szakorvosi feladat a sportolás vagy egy adott sportág ajánlása, egyéni megítéléssel, sportágtól függően. A teljesség igénye nélkül ezek a következők: Progresszív és akut kórformák (bénulások, szembetegségek, esetleg boccsa, sakk) Epilepszia, shunt, hydrocephalus, nagyfokú gerincés végtagdeformitások, kontraktúrák irányába ható sportmozgás estei Beépített protézis, csavaros-lemezes rögzítés (annak helyétől és a sportágtól függően) Bechterew-kór Operált gerinc/koponya/szem és egyéb, az operáció helyétől és a sportmozgástól függően Vérzékenység, felfekvés, nyílt sebek, tumor, anyagcsere-betegségek, belgyógyászati okok, cukorbetegség, szív- és keringési problémák, asztma, AIDS, kövérség, embóliaveszély stb. Nem javasolható a versenysport, vagy egyes sportágak alkalmazása súlyos, a gerincet ért bármilyen betegségnél (operált gerinc, merev gerinc, csigolyaív-megszakadás, -elcsúszás, porckorongsérv, gerincvelőt ért akut folyamatok: tumor, TBC, syringomyelia, egyéb); osteomyelitis utáni állapotoknál, csonttörékenységnél, csontritkulásnál, Klippel Feil-szindrómában. Szintén nem ajánlható a sporttevékenység bármilyen akut ízületi, csont-, izomrendszeri gyulladásos folyamatnál, szembetegségek egyes fajtáinál stb. (esetenként boccsa, sakk ajánlható). A mozgásszervi diagnózistól függetlenül nem javasolt olyan sportág választása, vagy sportmozgás végzése, amikor a tónustalan, laza, bénult végtagon a sportmozgás az ízületi mozgékonyságot fokozza; a végtagot terheli, az izmokat túlnyújtja, a laza, szubluxált-luxált ízületeket terheli, pl. alsó végtagnál ugrások, futás, futással járó sportágak, vagy a felső végtag érintettsége esetében a függés, tolás, húzás a fokozott igénybevétel miatt, vagy a tónuselváltozásokat kiváltja (pl. spazmus, túlmozgás stb.), és a gerincen, végtagokon lévő tengelyeltéréseket fokozza, pl. nagyfokú aszimmetria, deformitások irányában hat stb. Mindezek ismeretében a sportolás javallatában, a sportág kiválasztásában és sajátos feltételeinek meghatározásában a diagnózistól függő szakorvosi vizsgálatok és javaslatok a meghatározók. A szakorvosi vizsgálatok 192

5 alapján lehet eldönteni, hogy indokolt-e a sportolás az adott személynek, vagy javasolt-e számára a választott sportág. A mozgáspozitívumokra való építkezésben a megmaradt képességek függvényében az orvoson kívül a fizioterapeuta, valamint a megfelelően felkészült edző az, aki javasolja a sportolást, és megfelelő irányba tereli a sérült személy elképzeléseit. Ennek alapján a rehabilitációs team szerepe felkészíteni a sérültet a sporttevékenységre. Ez az optimális folyamat. A végső döntést azonban a sérült ember hozza meg! A szakemberek felelőssége ezért nagy, és különösen nagy a gyerekekkel foglalkozó gyógytornászoké vagy gyógypedagógusoké. Nem mindegy, hogy milyen fizikai aktivitásra, sporttevékenységre, és hogyan készítik fel a gyógypedagógusok vagy a gyógytornászok a fogyatékos személyt! Kerekesszékes sportok alkalmazásának gyakorlatához Kerekesszékes életmód esetében nagy a valószínűsége a kerekesszékes sportág választásának. Ezekben az esetekben is célszerű a következőket végiggondolni: Mi az eredendő oka a mozgáskorlátozottságnak, vagyis mi a diagnózis? Ennek alapján javasolt- e sportolás? Mi a jövendő sportoló elképzelése? Milyen sportágat választana? Mennyire érintettek az alsó végtagok, a felső végtagok funkciói, milyen az ülésegyensúly? Hogyan képes a kerekesszék működtetésére? Milyen széket használ; mechanikus vagy elektromos kerekesszéket? Használ-e gyógyászati segédeszközt, pl. ortézist, protézist, kíván-e sajátos rögzítést, vagy egyéb kiegészítő rehabilitációs eszközt? Legeza9 szerint a különböző sérüléseknél más-más ülésmód választása is indokolt lehet. Versenysportban a különbségek kompenzálását szolgálják a sportolók mozgásállapot szerinti osztályozási rendszerei a sportolók kategorizálása, és az annak megfelelően kialakított sajátos sportági szabályok, kiegészítő technikai eszközök és egyéb olyan sajátos feltételek, amelyek a sportmozgás kivitelezését segítik. Az utóbbiak jól hasznosíthatók a sportágválasztásban, a mindennapok sporttevékenységében és a sportolásra való felkészítésben egyaránt.1 Traumás gerincvelő-sérülés után Traumás gerincvelő-sérülés esetében a megfelelő rehabilitációs felkészítés után, vagy azzal párhuzamosan amennyiben nincs kontraindikációja a kerekesszékben ülésnek a következőkre ajánlott odafigyelni: Milyen a bénulás kiterjedése, a gerincvelői szegmentum magassága, komplett vagy inkomplett-e a sérülés? Milyen az ülésegyensúly a törzs helyzetének megtartóképessége? Milyen a felső végtag, a felső végtagok funkciói, eszközhasználata? Van-e inkontinencia, ha igen, kondicionált-e? Van-e dekubitusz, érzészavar, és azok milyensége? Fennáll-e vérnyomás- és légzésprobléma? Kerekesszékes sportág választásánál az ülő testhelyzet biztonsága, a sérült szegmentum stabilitása és a felső végtagok funkciói a meghatározók. A sportolók közötti különbségek a mozgásszervi diagnózisban és mozgásállapotban egyaránt nagyok. A traumás gerincvelősérülteken túl a kerekesszékes sportokban meglehetősen nagy számban vannak jelen egyéb okból bénultak, valamint az alsóvégtag-amputáltak, illetve a cerebralparetikus diagnózisú sportolók is. A sportág kiválasztásban náluk is az előzők alapján ajánlott eljárni. Cerebralparetikus sportoló kerekesszékben Cerebralparesis (CP) esetében a sportágválasztás alapvetően függ a tónuszavar klinikai tüneteitől (spasztikus, túlmozgásos, ataxiás vagy vegyes típusú klinikai tünetek), az érintettség súlyosságától, kiterjedésétől, a kontraktúráktól és deformitásoktól. Ezekben az esetekben is érvényes, hogy a sportmozgás nem lehet ártalmas, különösen gyermekkorban nem. Vagyis CP-nél a sportmozgás nem fokozhatja a spazmust, a túlmozgásokat, kontraktúrákat stb. Ezért alapvető a sportmozgáshoz megtalálni azt a pozíciót azt az optimális testhelyzetet, amely egyben gátolja a tónuszavart, a kóros szinergizmusok kiváltódását, ugyanakkor segíti a sportmozgás kivitelezését. CP-nél a testhelyzet választásánál figyeljük meg, hogy sportmozgás közben milyenek az izomtónus-változások (3. ábra). Fejét, törzsét hogyan tartja? Milyen törzsmozgásokra képes? Képes-e a fej és a törzs középvonal megtartására, elmozdulás esetében újrafelvételére? Felvétele Helyzet-, helyváltoztatás, felsővégtag-funkció Segítséggel Sportmozgás Klinikai tünettől függően Optimális testhelyzet (pozicionálás) Elmozdulás Manuális technikák Adaptációs eszközök Segítő megoldások Sportmozgás Megtartása Önállóan 3. ábra. Cerebralparesis. Gátlás és facilitáció = esély a jobb sportmozgásra Benczúr Miklósné: Fogyatékos személyek fizikai aktivitásának, sportolásának sportszakmai és egészségi háttere 193

6 4. ábra. Boccsa az athéni paralimpián (2004). Súlyos cerebralparetikus paralimpiai sportoló, feje és törzse extendált. Helytelen ülő testhelyzete gátolja a fejpánt célszerű használatát (Fotó: Benczúr Miklósné) Milyen az egyensúlyhelyzet állásban, ülésben? Hogyan lehetséges a kiváltódó spazmust, túlmozgást stb. gátolni? Képes-e célirányos felsővégtag-mozgásra? A felső végtag sportmozgás közbeni funkcióját milyen testhelyzet segíti? Milyen a sporteszköz-használata? Érte nyúl, megfogja, megtartja, elengedi. Hogyan? A helyes pozíció megtalálásának egyik lehetséges eszköze CP esetében is a sportoló egyéni tüneteitől és a sportmozgástól függő megfelelő ülő testhelyzet. Alapvetően fontos az egyedi ülőpozíció megtalálása, például ülőhelyzetben az abdukált comb és a lábtámasz segíti a medence, a fej és a törzs megfelelő helyzetét, vagy sportmozgás közben a felső végtag funkcióját. Eldöntendő, hogy szükséges-e egyéb kiegészítő segédeszköz alkalmazása, pl. a fej vagy a törzs (medence) pozíciójának megfelelő beállításához, vagy olyan egyéb eszköz, 5 ábra. Boccsa az athéni paralimpián (2004). Fejét-törzsét flektálja, és így a fejpánttal a boccsalabda irányítására már képessé válik (Fotó: Benczúr Miklósné) esetleg különleges sporteszköz, amely a mozgást lehetővé teszi3 (4. és 5. ábra). Végtagredukció és a kerekesszékes sportok Született vagy szerzett végtaghiánynál a kerekesszéket általában a nagyobb rendellenességekben alkalmazzák, pl. jó felsővégtag-funkció esetében a kétoldali alsó végtag valamilyen fokú hiányánál. Ilyenkor a kerekesszékes atlétikai számok ajánlása a célszerű. Egy rövid közlemény keretében nem lehet minden mozgásszervi diagnózisra kitérni. Az alsó és felső végtagok redukciójára az athéni paralimpiai sportoló boccsajátéka lehet a példa (6. ábra). 3. Utánpótlásnevelés A sportra felkészítés minden életkorban és minden maradandó mozgásszervi elváltozásnál kiemelt feladata a rehabilitációnak, a gyógypedagógiai nevelésnek. Az 6. ábra. Boccsa az athéni paralimpián (2004) (Fotó: Benczúr Miklósné) 7. ábra. Sportági felkészítés a sportmozgástanulástól az integrált szabadidős tevékenységig uszodában, sporttáborban (Fotó: Mozgásjavító Általános Iskola archívuma) 194

7 egészséges életre nevelés, az egészségmagatartás alakítása mind az oktatásnak, mind az egészségügynek feladata. Az iskolai sportcentrikus nevelést a budapesti Mozgásjavító Általános Iskola tanulóinak példáján keresztül mutatom be. A különböző mozgásszervi diagnózisú és mozgásállapotú tanulók sportági felkészítését mutatja a képsor, a tanmedencei úszás és evezés tanulásától a szabadvízen való evezésig (7. ábra). 4. Szakemberképzés A fogyatékos emberek integrációjának, társadalmi esélyegyenlőségének egyik feltétele az aktív, egészséges életet élő fogyatékos ember. A fogyatékos személyek sportolása felkészült szakemberek nélkül csak esetleges. Ezért a fogyatékos személyek testnevelésének és sportjának oktatása a testkulturális képzésben részt vevők testnevelők, gyógytestnevelők, edzők stb. számára sürgősen megoldandó feladat. A fogyatékosság miatt módosult feltételek és ezek következményeinek ismerete nélkülözhetetlen a fogyatékos gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel foglalkozóknak, és így a képző intézmények nem halaszthatják a feladatot. Ugyanígy ma már alapvető kívánalom lenne a rehabilitációs szakemberképzésben is a fogyatékos, fogyatékossá váló személyek testkulturális foglalkozatása alapismereteinek oktatása. A rehabilitációs szemléletű sportági felkészítés a rehabilitáció része, ehhez kíván e tanulmány ösztönzést nyújtani. Végül fontosnak tartom kiemelni, hogy minden sporttevékenységnél célszerű az orvosi és terápiás háttér biztosítása, a kiegészítő, kompenzáló gyógytorna alkalmazása; szaktanácsadás igénybevétele; egy olyan teammunka, amely képes összhangba hozni a sportoló önrendelkező elképzeléseit, adottságait. Összegzés Az alábbiakban összefoglalnám azokat a fontosabb kérdéseket, amelyekre adható válaszok a sportági javaslatot meghatározzák. Mi a mozgásszervi diagnózis, súlyosság, klinikai tünetek? Egyéb, a mozgást, terhelést befolyásoló egészségi állapot (dekubitusz, keringés és légzés, shunt, epilepszia, gyógyszerszedés stb.). Testhelyzet- és helyváltoztató képesség? Mennyiben tér el ülése, állása, járása a fiziológiástól? Van-e testtartásában, mozgásában aszimmetria? Felső végtagok mobilitása és eszközhasználata? Koordináció? Célzómozgások? Egyensúlyhelyzet? Használ-e gyógyászati segédeszközt? Egyéb technikai megsegítést? Sajátos sporteszközt? Szükséges-e környezeti adaptáció? Milyen sajátos tartások, mozgások a jellemzők a választott sportmozgás során? Milyen sportág felel meg az egyéni mozgásállapotnak? Szükséges-e személyi segítség? Ha igen, milyen tevékenységhez? IRODALOM 1. Benczúr M-né: Mozgáskorlátozott sportolók osztályba sorolása. Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, Budapest, 1992; Benczúr M-né: Sérülésspecifikus mozgásnevelés. Mozgáskorlátozottak mozgásterápiája, adaptált testnevelése és mindennapos tevékenységre nevelése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Kar, 2000; Benczúr M-né: Mozgáskorlátozott tanulók adaptált testnevelésének tanítása és sportági felkészítése. In: Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. I. kötet. Speciális nevelési szükségletű tanulók adaptált iskolai testnevelése és sportági felkészítése. FONESZ, Budapest, 2003; Esélyegyenlőségi Törvény, 1998., Guttmann L: Textbook of Sport for the Diasabled. HM+M Publisher LTD., Oxford, 1976; International Tennis Federation (ITF): Kerekesszékes tenisz edzői kézikönyv. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium. Budapest, évszám nélkül; Laczkó Magyar Gy: Sportterápia a harántsérültek és traumás amputáltak orvosi rehabilitációjában. Hippocampus Intézet Közhasznú Alapítvány, Budapest; Legeza Gy: A kerekesszékes sportról. In: Benczúr M-né (szerk.): Adaptált testnevelés és sport. II. kötet. Fogyatékos személyek sportja. FONESZ, Budapest, 2003; Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Budapest. Közlés dr. Ráday Sándor-Szabó János által. Benczúr Miklósné: Fogyatékos személyek fizikai aktivitásának, sportolásának sportszakmai és egészségi háttere 195

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D.

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D. A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás Dr. Bejek Zoltán Ph.D. Fogyatékosság Valamely természetes adottság veleszületett vagy szerzett hiánya: Mozgásszervi Érzékszervi Értelmi Belszervi

Részletesebben

A mozgásszervi fogyatékosok

A mozgásszervi fogyatékosok Okok, következmények, rehabilitáció A mozgásszervi fogyatékosok A mozgásszerv: tartó és mozgatóapparátus A fogalom definíciója, gyakorlati szempontok alapján: Mozgásfogyatékos az a személy, akinél aktív

Részletesebben

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás Gyógytorna és ergoterápia jelentősége a fogyatékossággal élők mindennapjaiban Hőgye Zsófia Gyógytornász ergoterapeuta DEOEC-ORFMT Mit tehet a gyógytornász? Segít a szövődmények kialakulásának megelőzésében

Részletesebben

Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport

Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport 2012. ÉVI VAS IMRE-EMLÉKELŐADÁS Gyógypedagógia rehabilitáció adaptált testkultúra és sport Aktuális gondolatok a mozgásterápiától a fogyatékos személyek sportjáig a paralimpia jegyében Benczúr Miklósné

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Más mint a többi! Más mint a többi?

Más mint a többi! Más mint a többi? Más mint a többi! Más mint a többi? Kiss Erika Témák 1. kik ők? mi a mozgáskorlátozottság? 2. az ellátás, a rehabilitáció szereplői feladatuk általános elvek, gyakorlat 3. néhány az integrált intézményi

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged Egyesületünk - Az ATSK Szeged alakulása: 1996 - Utánpótlás-nevelésre

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Utánpótlás-nevelés: nevelés: az egészséges fejlesztés gyógytornász szakmai szempontjai Moldvay Ildikó Sportági jellemzők Mozgató szervrendszer Axiális aszimmetrikus terhelés Erőközpont: medence Medence

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására ESETTANULMÁNY a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására Példa eset orvos-szakmai jellemzői: 58 éves friss stroke beteg, akit az akut ellátását végző kórházában a stroke akut

Részletesebben

Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra

Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra Gyula 33 éves központi idegrendszeri ( cerebral paresis) sérült fiatal, aki egy integrált Szociális Intézményben lakik szintén mozgássérült párjával Pécsen.

Részletesebben

Általános ismeretek a. Alapvető gyógypedagógiai. típusok, akadálymentes környezet

Általános ismeretek a. Alapvető gyógypedagógiai. típusok, akadálymentes környezet Általános ismeretek a fogyatékosságügyről Alapvető gyógypedagógiai fogalmak, fogyatékossági típusok, akadálymentes környezet Bartos Adél, Csillag Ágnes 2012. április 21. Fogyatékosság fogalma 1998. évi

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Segédeszközök szerepe geriátriai rehabilitáció során. dr Császár Tamás Zala Megyei Kórház Geriátria,Belgyógyászati Rehabilitáció és Utókezelő Osztály

Segédeszközök szerepe geriátriai rehabilitáció során. dr Császár Tamás Zala Megyei Kórház Geriátria,Belgyógyászati Rehabilitáció és Utókezelő Osztály Segédeszközök szerepe geriátriai rehabilitáció során dr Császár Tamás Zala Megyei Kórház Geriátria,Belgyógyászati Rehabilitáció és Utókezelő Osztály 1 Beteganyag Belgyógyászati Rehabilitáció Ágyszám: 27

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

6. A mozgáskorlátozottság gyógypedagógiai szempontú osztályozása

6. A mozgáskorlátozottság gyógypedagógiai szempontú osztályozása 6. A mozgáskorlátozottság gyógypedagógiai szempontú osztályozása Pali 12 éves mozgáskorlátozott fiú. Fejlődési rendellenesség miatt alsóvégtagjai hiányoznak, egyik felső végtagja a felkar felső 1/3-ától

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védını szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt Fő célok: A 20 64 évesek legalább 75

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

OEP által támogatott gyógyászati segédeszközök a stroke utáni rehabilitációban

OEP által támogatott gyógyászati segédeszközök a stroke utáni rehabilitációban OEP által támogatott gyógyászati segédeszközök a stroke utáni rehabilitációban Ágoston Lajos FESZ Elnökségi tag Ortopédiai műszerész mester 1 Hazai előzmények Dr. Endres Mária nevéhez fűződik a téma első

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

2337-06 Rehabilitációs tevékenység terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2337-06 Rehabilitációs tevékenység terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A rehabilitációs team-megbeszélésen tájékoztatja a szakmai csoportot kliense állapotfelmérő tesztjének (Barthel-index, FIM) tartalmáról és eredményéről. A tájékoztatás során térjen ki a következő

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 2015. 10. 29. Rehabilitációt igénylő gyermekkori kórállapotok: Neurológiai kórképek (myelodysplasia, CP, neuromuscularis bet., neurotraumat.)

Részletesebben

Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában

Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában Kälbli Katalin Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar Sportági Intézet 1. Bevezetés Napjainkban a rehabilitáció szót

Részletesebben

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia Segédeszközök használata a gyakorlatban Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia 1 Járás gyógyászati segédeszközeinek meghatározása A járás gyógyászati segédeszközén értjük azon testhez nem hozzáerősített

Részletesebben

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár ESETBEMUTATÁS Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár Az eset egy CP, központi idegrendszeri sérült nő kerekesszékének lábtartó kialakítását írja le, melyet a kaposvári Guruló Műhely szakemberei végeztek.

Részletesebben

Égéssérült gyermekek rehabilitációja

Égéssérült gyermekek rehabilitációja Égéssérült gyermekek rehabilitációja dr.paraicz Éva MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztály Kávészünet, 2012.05.11. A rehabilitáció fogalma (WHO) Az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései)

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) Egy jó gyakorlat bemutatása (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) A Guruló Műhely szakmai együttműködés a komplex rehabilitáció érdekében Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Részletesebben

Az esetbemutatás egy CP-s, központi idegrendszeri sérült férfi kerekesszékének egyedi kialakítását mutatja be, melyt a miskolci műhely végzett.

Az esetbemutatás egy CP-s, központi idegrendszeri sérült férfi kerekesszékének egyedi kialakítását mutatja be, melyt a miskolci műhely végzett. ESETBEMUTATÁS Miskolci Guruló Műhely Készítette: Velezdi Barbara Az esetbemutatás egy CP-s, központi idegrendszeri sérült férfi kerekesszékének egyedi kialakítását mutatja be, melyt a miskolci műhely végzett.

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta Csigolyatörések gyógytornája Készítette: Tihanyi Renáta Traumás csigolyatörések A fizioterápiás kezelés függ: cervikális, thorakális, v. lumbalis szakasz érintett gerincvelő sérülésével,v. sérülése nélkül

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka 1/5 1. 2. 3. 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szeged Városi csoportja Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete Halmozottan Sérültek Szövetsége

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

üvegcsont betegség régen és ma

üvegcsont betegség régen és ma Osteogenesis imperfecta üvegcsont betegség régen és ma KOVÁCS ANDREA gyógytornász Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése 2008 Budapest Magyarországon 2006

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség A sport hagyományos szerepe a köznevelésben SPORT ESZKÖZ Testnevelés - testkultúra CÉL Tehetséggondozás élsport

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

Hosszú távú gondolkodás szükségessége a hazai a sportban I.

Hosszú távú gondolkodás szükségessége a hazai a sportban I. Hosszú távú gondolkodás szükségessége a hazai a sportban I. Magyar Triatlon Szövetség Edzői konferencia Martfű 2017. 01. 21. Balyi István előadása alapján Dr. Géczi Gábor Pár főcím a tavalyi médiából Na

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Pedagógiai rehabilitáció

Pedagógiai rehabilitáció Pedagógiai rehabilitáció Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Bodnár Istvánné 1. A fogyatékosság és hátrányos helyzet magyarországi statisztikák Az első népszámlálásokat összefoglaló táblázat Fogyatékosság Típusa Magyar

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7

Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7 Kurta Anna gyógytornász DEOEC ORFMT 2012.nov.7 1 Betegvizsgálat a rehabilitációban I. Beteg profil (?) - homogén, heterogén betegcsoportok - a kor eloszlás - milyen mértékig vizsgálhatóak? 2 Betegvizsgálat

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs Terápiakövetés

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Sportorvosi aktualiások

Sportorvosi aktualiások Sportorvosi aktualiások 2015 MASZ gyakorlati tájékoztató és konzultáció Dr. Kiss-Polauf Marianna Miről lesz szó? Kötelező szűrővizsgálatok Call Center Kiemelt edzők eü. ellátása Sportalkalmassági vizsgálatok

Részletesebben

VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA. Ügyességi verseny. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. és a. Magyar Paralimpiai Bizottság.

VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA. Ügyességi verseny. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. és a. Magyar Paralimpiai Bizottság. VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA Ügyességi verseny A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság meghirdeti a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex tételsor alapján történik. A szóbeli, központilag összeállított

Részletesebben

Rövid történeti áttekintés

Rövid történeti áttekintés Rövid történeti áttekintés Kialakulása Európában a világháborúkhoz szorosan kapcsolódik sport, mint a rehabilitáció eszköze Oktatási intézmények (vakok, mozgássérültek) 1903. Nyomorék Gyerekek Menhelye

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013.

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS - ADATLAP A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐSPORT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 1 A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) együttműködési felhívás keretében

Részletesebben

Kerekesszék adaptáció

Kerekesszék adaptáció Kerekesszék adaptáció Budapest Guruló műhely ÖSSZEFOGLALÁS: Az esetismertetés egy mozgáskorlátozott fiatal nő kerekesszék adaptációját mutatja be. A felhasználónak, sérülését követően, egy standard kerekesszéket

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András

alapértéke Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András A gyógytestnevelés a testnevelés alapértéke Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Játékos-társas vízi gyakorlatok, és gyógyúszás asztmás gyermekek számára Dr. Gunda András Szakvezető tanár,

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének A tantárgy felvételének előfeltétele féléve KÖZÖS

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. A gyógytorna speciális módszerei A családorvosok elmondása szerint a betegeik mintegy 60%-a mozgásszervi

Részletesebben

Irodaergonómia. Az emberközpontú környezetért. Urbánné Biró Brigitta BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Irodaergonómia. Az emberközpontú környezetért. Urbánné Biró Brigitta BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék Irodaergonómia Az emberközpontú környezetért Urbánné Biró Brigitta BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék Az irodaergonómia területei Mitől lesz hatékony és egészséges a munkahely? Megfelelő környezet Megfelelő

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika Rehabilitációs támogató technológiák Jókai Erika A könyv.. Még meg nem írt könyv egy le nem zárt témában.. Egységesítés, összehangolás folyamata Folyamatos változás, fejlődés Jelenlegi és jövőbe mutató

Részletesebben

Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA)

Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA) Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA) Ízületvédelem Az ízületekre károsan ható erők lehetőség szerinti kikapcsolása. Feladata: izmok erejének gazdaságos felhasználása biomechanika, struktúra,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70.

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. IRODA MASSZÁZS VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. Irodai masszázs Az irodai masszázs a leghatékonyabb módja annak, hogy munkatársai mindig frissen, kipihenten dolgozzanak. A kezelést az Ön munkahelyén

Részletesebben