elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai"

Átírás

1 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének ellátását három éves Vállalkozói Szerzõdéssel kívánja megoldani, a pécsi területen is. ( 2. oldal) VÉT, PÉT HÍREK ( 3. oldal) Ülésezett a Reform Konzultatív Bizottság Hozzávetõlegesen félévi szünet után ismét ülésezett a bizottság. Sokak szerint a bizottság mûködésére a reform hiányában nincs is tovább szükség. Mi azonban nem így gondoljuk és nem gondolta így - többek között - MÁV Rt. év elején kinevezett új elnök-vezérigazgatója, Gaál Gyula sem. A PVDSz véleménye (4. oldal) Szakszervezetünk áttekintette a véleményezés céljából megküldött a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása humánpolitikai utasítás 2. sz. módosításának, valamint a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása tárgyú utasítás tervezetét. (7. oldal) Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének Elnöksége egyhangúlag elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter javaslatát a munkavállalói jogok biztosa intézmény bevezetésérõl. Magyarországon növekszik a munkanélküliség, már-már létjogosultságot nyer a százezres nagyságrendet elérõ törvénytelen foglalkoztatás, és kritikus arányt képvisel a feketegazdaság. Most készül a kormány a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló törvény módosítása úgy, hogy tovább kívánja növelni a munkavállalók kiszolgáltatottságát, kedvezve a jogsértõ foglalkoztatást intézményesítõ vállalkozásoknak, a hazai tõkéscsoportoknak. Az eljárási idõtartam meghosszabbítása, a munkaügyi felügyelõ határozata azonnali végrehajtási jogának megvonása jelzi az ügy súlyosságát. Ebben a helyzetben felerõsödik az állami és kormányzati felelõsség a magyarországi munkavállalókért. Ha a munkáltatás törvényi elõírásait, kollektív szerzõdési normatíváit, a munkaszerzõdésben vállalt kötelezettségeket a munkáltatók következmények nélkül megsérthetik, akkor ezt meg is teszik, rendszeresen és tartósan. FELHÍVÁS! A kormány és a felelõsséggel tartozó minisztériumok szeme elõtt és azok tudtával zajlanak ezek a történések. Ez a megtûrt gyakorlat súlyosan sérti a munkavállalók jogait, érdekeit, kikezdi a jogállamiságba vetett bizalmat, kárt okoz az embereknek, az államnak és a társadalomnak. A munkaügyi ellenõrzést felügyelõ munkaügyi miniszter nem terelheti el a figyelmet ezekrõl az égetõ problémákról, nem oszthatja meg saját felelõsségét sem biztossal, sem szószólóval. Nem hátrálhat ki a törvényi kötelezettsége alól, a biztos kinevezéssel sem tekintheti letudottnak ez irányú munkáját. A miniszteri felelõsség nem osztható sem biztossal, sem szószólóval, sem mással. Minden állami eszközzel fel kell lépni a törvénytelen foglalkoztatás és a feketegazdaság ellen, a kormányzati és minisztériumi felelõsség nem oldható fel a biztos kinevezésével. Az erre a célra mozgósítandó erõforrásokat inkább hasznos, értelmes és az eredményességet garantáló munkára kell felhasználni. Ennek van értelme. A biztos kinevezésnek nincs. Autonóm Szakszervezetek Szövetségének Elnöksége A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében a jövõben mobil telefon sms üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk a es, vagy es telefonszámokon jelezzék a saját mobil telefonszámukat, amelyre - heti rendszerességgel, vagy szükség szerint - tudjuk küldeni a friss híreket. Ezt a szolgáltatásunkat szakszervezeti hovatartozástól függetlenül minden pályavasutas munkavállaló térítésmentesen igénybe veheti. - a szerk -

2 2 HÉZAG NÉLKÜL április Járási Ferenc elnök Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének ellátását három éves Vállalkozói Szerzõdéssel kívánja megoldani, a pécsi területen is március 9-én megtörtént a Közbeszerzési pályázat eredményhirdetése. Ennek értelmében a pécsi régióra kiírt pályázat nyertese a MÁVGÉP KFT Budapest. A fenti régióban Pályavasúti Területi Központ PMLI Üzemeltetési Alosztály 181 fõvel lett meghirdetve a tervezhetõ karbantartási és felújítási közbeszerzési pályázaton. A gyõztes pályázó a pályázatban leírtak szerint rendelkezik olyan állami felsõfokú, ill. vasúti felsõfokú szakmai végzettséggel bíró szakember gárdával, amely lehetõvé teszi az Utasítások szerinti és minõségi munkavégzést. A KFT a pályázat tanúsága szerint megfelelõ mûszaki felszereltséggel ill. vasútépítõ és fenntartó kapacitással is rendelkezik. A nyertes pályázó megszerezte a DIN EN ISO/9001/2000 szabványnak megfelelõ tanúsítványt, amely jelenleg is érvényes. A KFT ügyvezetõ igazgatója már a pályázatban jognyilatkozatot tett az átkerülõ létszám munkáltatói jogutódlását illetõen. Nyilatkozott arról is, hogy a MÁV Kollektív Szerzõdés (KSz) elõírásait alkalmazza, a jogutódlást követõ másfél évig. A KSz alkalmazása alól csak a munkarendre vonatkozó szabályok a kivételek, amelynek meg kell felelni az új munkáltatónál alkalmazott technológiai, szervezeti feltételeknek. Ha a munkajogi jogutód vállalkozás másfél éven belül a munkáltató mûködésével összefüggõ ok miatt munkáltatói rendes felmondással szünteti meg a volt MÁV-os munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállalót azok a juttatások illetik meg, amelyeket a Munka törvénykönyve (Mt), a MÁV KSz, és a MÁV dolgozókra érvényes egyéb utasítások is tartalmaznak. A MÁV Rt. és az aláíró reprezentatív szakszervezetek között létrejött Megállapodás alapján a tevékenység kihelyezésben érintett munkavállalók részére a évi alapbér-ki- egészítést és a reform prémiumot a MÁV Rt.-nél munkában töltött utolsó munkanap idõpontjával megegyezõ hatállyal a MÁV, mint a jogelõd alapbéresíti. Elõzõekben hivatkozott megállapodás alapján az átkerülõ munkavállalók személyi alapbérét az átvevõ KFT az átvétel idõpontjában hatályos személyi alapbérek 10%-al megnövelt mértéknek megfelelõen állapítja meg. A tevékenység kihelyezésben érintett munkavállalók részére várhatóan április 26-ig kerül átadásra a tevékenység-kihelyezésrõl szóló Értesítés. A munkáltatói jogutódlással való létszám átadás várható idõpontja május 01. Szakszervezetünk arra kéri az érintett pályavasutas munkavállalókat, hogy amennyiben a fentiekben leírtaktól eltérõen bármilyen sérelem éri õket, úgy arról azonnal tájékoztassák a PVDSz-t a , vagy a es telefonszámokon, annak érdekében, hogy segíteni tudjunk! A MÁVGÉP-rõl április 13-án - a tevékenység kihelyezések óta elõször - egy megbeszélés keretében találkoztak a MÁVGÉP KFT és a területén mûködõ szakszervezetek. A megbeszélés elsõ felében a MÁVGÉP ügyvezetõ igazgatója, Kondorosi János számolt be a KFT helyzetérõl, terveirõl. Ezt követõen a jelenlévõk megvitatták a Kollektív Szerzõdés (KSZ) megkötésének lehetõségeit, valamint az Üzemi Tanács választásokkal kapcsolatos teendõket. A PVDSz felhívta a MÁVGÉP vezetésének a figyelmét a törvényes keretek közötti munkáltatásra, a jogos járandóságok biztosítására, mivel szakszervezetünkhöz a munkavállalók részérõl nagyon sok panasz érkezik a kiszervezésekkel kapcsolatban. A munkáltató kérte, hogy ezekrõl azonnal tájékoztassuk a KFT vezetését, és ígéretet tett az azonnali intézkedésre. PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: matáv: ; vasútüzemi: ; (üz.rögz./fax)

3 2005. április HÉZAG NÉLKÜL VÉT HÍREK 3 Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Szakszervezetünk véleménye szerint (is) a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsban (VÉT) folyó munka hatékonysága és színvonala eddig is meglehetõsen hullámzó volt, de napjainkra már kritikán aluli. Ennek okait minden további nélkül képesek lennénk meghatározni, de nem tesszük, mert azt csak az érdekvédelem egy(es) szereplõinek megsértésével tudnánk megtenni. A PVDSz-nek azonban ez nem stílusa. Tény, hogy az érdekegyeztetés újabb mélypontjához ért, pedig számos elõttünk álló munkavállalói problémát kellene kezelnünk. Szentgyörgyi Mihály PMLI alelnök A Pályavasút Üzletági Függeléke egy és oszthatatlan! A Kollektív Szerzõdés (KSz) pályavasúti üzletági függelékének március 11-i aláírására furcsa körülmények között került sor. A VDSZSZ ugyanis nem volthajlandó aláírni azt a többi szakszervezettel együtt, és nehezen értelmezhetõ szempontok miatt külön dokumentumot írt alá a munkáltatóval. A másik három reprezentatív szakszervezet, a Vasutasok Szakszervezete (VSz), a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Vasúti Tagozat (MTSzSz) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) PÉT HÍREK egy ugyanolyan tartalmú, de másik dokumentumot írt alá a munkáltatóval. A körülmények talán szót sem érdemelnének, ha ez a sajátos eljárás nem ébresztette volna fel a jó (és a nem) érzésû emberekben a kétségeket, mind az együttmûködés hiánya miatt, mind pedig a függelék érvényessége tekintetében. A kételyek eloszlatása érdekében mindenkit megnyugtatunk. Függetlenül attól, hogy az aláírásokat két azonos tartalmú de külön-külön példányon gyakorolták az érintettek, jogi értelemben az Üzletági Függelék egy és oszthatatlan, február 1-tõl érvényes. A PVDSZ kezdeményezésére az üzletág vezetése írásban is rendelkezett arról, hogy az érintett munkavállalók február havi munkabérét számfejtsék újra, amennyiben a kollektív szerzõdés megszületése érinti a járandóságukat (készenlét, ügyelet stb). Feladatunk lenne például, hogy a MÁV Rt. további létszámcsökkentési szándékait visszafogjuk, a kiszervezésre kerülõ munkavállalókról gondoskodjunk, járuljunk hozzá a teljesen átszervezett vállalati és humán struktúra konszolidálásához, érdemi döntéseket hozzunk a bértarifa-rendszer szükséges korrekciójáról. Az utóbbi idõben a meghirdetett napirendi pontok érdemi megtárgyalása és a vasutasok érdekvédelme helyett azonban az ülés idõtartamának több mint háromnegyed részét a napirend elõtti (sokszor huszadrendû!) kérdéseken történõ huzavona tölti ki. Szó esik itt többek között a vasutasok halandósági mutatóitól kezdve, a miniszteri biztos irodáján és a három éve leköszönt vezérigazgató vélt vagy valós bûnein keresztül, a TIMKO Kftnek adott helyes vagy helytelen megrendelésekig mindenrõl, csak a vasutasok helyzetét meghatározó alapvetõ kérdésekrõl nem tudtunk tárgyalni csupán egyetlen egy szakszervezet miatt. (Na vajon melyik lehet az?) Tehát igazán nehéz helyzetben találja magát az, aki be akar számolni arról, hogy mi is történt a VÉT-en. Talán az a leghelyesebb, ha azt írja, hogy nem történt semmi. Bizakodásra adhat okot azonban az, hogy megegyezés született arról, hogy még a négy éves megállapodás hatálya alatt elkezdõdik a közös gondolkodás egy új középtávú megállapodás kidolgozásának lehetõségérõl. És talán nem véletlenül NEM a VÉT keretei között. Kiinduló alapja lehet ennek a MÁV Rt évekre tervezett Humán Stratégiája, amit a humánpolitikai vezérigazgatóhelyettes a VÉT április 7-i ülésen adott át a reprezentatív szakszervezeteknek. Meglátjuk! A Pályavasút létszámszükséglete és a második negyedév foglalkoztatási akciói. A Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT) ülésén a legnagyobb vita a pályavasúti létszámszükséglet megállapítása tekintetében bontakozott ki. A MÁV Rt. a tavaly áprilisi foglalkoztatási megállapodásban vállalta, hogy ez év február 28-ig üzletáganként és szolgálati helyenként bemutatja a szakszervezeteknek a technológia szerinti létszámszükségletét. Az üzletág vezetése formailag eleget tett ugyan a megállapodásban foglaltaknak, az írásba foglalt elõterjesztést azonban több szakszervezet tárgyalásra alkalmatlannak minõsítette. Annak ellenére, hogy a téma hivatalosan nem is került napirendre másfél órás vita folyt róla. A vitában szakszervezetünk is kifejtette álláspontját: A PVDSZ számára nem az okozza a problémát, hogy milyen módszer- (folytatás a 4. oldalon)

4 4 HÉZAG NÉLKÜL április ( folytatás a 3. oldalról) rel illetve milyen színvonalon készült el az üzletág létszámszükséglete. Sokkal inkább azt tartja érthetetlennek, hogy az üzletág miért tervez továbbra is létszámcsökkentést, ha jelenlegi létszáma összességében alatta marad a saját maga által megállapított szükségletnek. Ebbõl fakadóan tiltakoztunk az üzletág második negyedévre tervezett létszámcsökkentési elképzeléseinek végrehajtása ellen, melynek keretében 584 fõ távozását tervezik. A legnagyobb hatású - összességében 324 fõt érintõ a tervezhetõ pályakarbantartás kiszervezésével (181 fõ) és a felsõvezeték üzemeltetés kihelyezésével (143 fõ) kapcsolatos intézkedés. A nyugdíjba vonulás különbözõ formáit igénybe véve 137 fõ távozhat esetleg az üzletágtól. Munkáltatói rendes felmondás illetve egyéb intézkedések eredménye 123 fõt érinthet. Ülésezett a Reform Konzultatív Bizottság Hozzávetõlegesen félévi szünet után ismét ülésezett a bizottság. Sokak szerint a bizottság mûködésére a reform hiányában nincs is tovább szükség. Mi azonban nem így gondoljuk és nem gondolta így - többek között - MÁV Rt. év elején kinevezett új elnök-vezérigazgatója, Gaál Gyula sem. Szükség van arra, hogy a társaság legfelsõ vezetése rendszeresen és közvetlenül szót váltson a szakszervezetekkel a MÁV-ot érintõ legfontosabb elképzelésekrõl, változásokról, problémákról. A közvetlen eszmecsere segíthet eligazodni azok között a sokszor ellentmondó sajtóinformációk között is, melyek idõnként amúgy sem a legjobb színben tüntetik fel a vállalatot. A megbeszélésen a vállalatcsoportot érintõ strukturális átalakítás szükségességérõl, a pénzügyi és finanszírozási nehézségek megoldási lehetõségeirõl folyt idõnként igen feszült légkörû eszmecsere. Az elnök-vezérigazgató tájékoztatta a reprezentatív szakszervezetek vezetõit arról, hogy a jelenleg uralkodó elképzelések szerint január 1. hatállyal a MÁV 100 %-os tulajdonában megalakul az Árufuvarozási tevékenységet folytató részvénytársaság. A részvénytársaság alakulásától az üzletág partnerképességének javulását várják, mely elsõsorban a tranzitfuvarozásban járhat elõnyökkel. A leválasztás további elõnye lehet az árufuvarozás hitelképességének növekedése, hiszen azt nem terhelné az összvasúti veszteség. Ezzel a fejlesztési források bõvítésére nyílna lehetõség a jármûpark korszerûsítése érdekében. A pénzügyi, finanszírozási gondokat három csoportba sorolta a MÁV Rt. elnöke: az állami költségvetésben biztosított pénz kevés ehhez a kevés pénzhez sem tud a MÁV Rt. könnyen és idõben hozzájutni. a társaság tõke helyzete nem felel meg a társasági törvény elõírásainak. (a saját tõke nem eshet a jegyzett tõke 2/3-a alá) A problémák megoldására átfogó és hosszútávra is megnyugtató megoldást ugyan az elnök sem tudott mondani, de vázolta, hogy amennyiben a Pénzügyminisztérium is szignálja a MÁV-Állam szerzõdést, talán áprilisban hozzájutunk az idõarányos költségvetési forrásokhoz, szükség van emellett 100 milliárdos nagyságrendû mûködési hitelre is, a tõkehelyzet javítása pedig a jelenleg kincstári tulajdonban lévõ pályavasúti vagyonelemek apportjával megoldható. A konzultáción készség mutatkozott arra, hogy jövõben a megbeszélésekbe bekapcsolódik a miniszteri biztos, módot adva arra, hogy a szakszervezetek az alakuló Vasúti Hivatalról, a küszöbön álló, új vasúti törvény megalkotásával kapcsolatban is kifejthessék álláspontjukat. Felvetõdött az is, hogy az új helyzet jogosan igényelheti egy, új középtávú megállapodás kimunkálásának szükségességét, aminek alapja a jelenlegi bér, foglalkoztatási, kollektív szerzõdési megállapodások teljesülésének értékelése. erobi Közvetlen! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink - közvetlen! - telefonszámait: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök ( forg. ) Szentgyörgyi Mihály PML alelnök Hegedûs István TEB alelnök Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ fax/üzenetrögzítõ VÁLTOZÁS!!! MATÁV fax/üzenetrögzítõ cím: vagy - a szerk -

5 2005. április HÉZAG NÉLKÜL Önök kérték 5 Szakszervezetünk tagjainak kérésére - a közelgõ nyárra való tekintettel közöljük a vasutasok és családtagjai által igénybe vehetõ nemzetközi vasúti kedvezményeket. A Vasutasok Nemzetközi Menetjegyfüzetét ( FIP szabadjegyeket ) évente lehet igényelni az alábbi táblázat szerinti kedvezményekkel: FIP tagvasút megnevezése Tényleges dolgozó Nyugdíjas Saját Házastársa Gyermeke Saját Házastársa Gyermeke Ausztria (ÖBB) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% Anglia (ATOC/GBPR) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Bulgária (BDZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Svájc (SBB) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Bern-Löschberg-Simplon (BLS) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Svájci magánvasutak (SP) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Csehország (CD) 3 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Macedónia (CFARYM) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Luxemburg (CFL) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Románia (CFR) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Görögország (CH) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% Írország (CIE) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Portugália (CP) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Németország (DB,AG) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Dánia (DSB) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Olaszország (FS) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Horvátország (HZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Jugoszlávia (JZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Észak-Írország (NIR) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Hollandia (NS) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Norvégia (NSB) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Lengyelország (PKP) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Spanyolország (RÉNFE) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Belgium (SNCB) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Franciaország (SNCF) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Szlovénia (SZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Finnország (VR) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Szlovákia (ZSR) 3 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Stena Line Limited (SLL) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Holland hajó (StL) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Bodeni Hajózási Társaságok Szövetsége (BSB,VSU) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Eurostrar (EUKL) 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Jogosultság: Külföldi utazási kedvezményre az egy évi tényleges MÁV szolgálati idõvel, érvényes arcképes igazolvánnyal rendelkezõ, fõfoglalkozású dolgozók, igényjogosult családtagjaik, legalább tizenegy évi vasúti szolgálattal rendelkezõ nyugdíjasok és családtagjaik (özvegyek és árvaellátásban részesülõk) jogosultak. Igénylés: Országonként, vasutanként kell Igénylõlap -ot kitölteni amelyet a szolgálati fõnökségnek záradékolnia kell. A FIP tagországokba évente lehet érvényesíteni FIP igazolványt ami 50%-os menetkedvezményre jogosítja fel a felhasználóját, ha már elhasználta az évente járó menetjegyfüzetben lévõ szelvényeket. A FIP igazolványokat szintén Igénylõlap -on kell kérni illetve érvényesíteni. INFORMÁCIÓ! A közölt adatok illetve információk tájékoztató adatok, további részletes információt a szolgálati fõnökségek menetkedvezménnyel foglalkozó kollégáitól lehet kérni és kapni.

6 6 HÉZAG NÉLKÜL április Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) idei programterve Velence-Nápoly-Capri-Sorrento-Pompei Kirándulás 2 éjszaka szállással, 3*szállodában reggelivel, Ft-tól. Erdély Kirándulás a Sóvidékre félpanzióval, rengeteg programmal, Ft-tól. Szicíliai Nyaralás Nyaralás Pattiban 2-4 ágyas bungalókban a tengerparton, Ft-tól Hajdúszoboszló Üdülési csekkel vagy MNÜA Pályázattal a részvételi díj mérsékelhetõ, 5000 Ft-tól. Horvát Tengerpart (Brac) & Nyaralás 2-8 ágyas magán apartmanokban Ft-tól Auschwitz Emléktúra a gettókba, 4600 Ft. Prága és Krakkó (Wieliczka) Strapatúra 4600 Ft-tól Velence - Róma Strapatúra, fürdéssel városnézésekkel, 4600 Ft-tól Erdély Nyáron Kirándulás Homoródfürdõ környékére félpanzióval, Petõfi emléknap, Ft-tól. Rendelje meg Úton c. könyvünket: Bankkártya /telefon használata letiltása külföldön, FIP kedvezményrendszer (szabadjegyek, FIP szabályzat kivonat), biztosítás. Ha bajba kerülsz külföldön (eljárás, külképviseletek listája), Schengeni határok, vám szabályok, gyakorlati tanácsok, hasznos vasúti információk (Vasúti szervezetek, cégek stb.) A könyv kiadását a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete is támogatta. TOVÁBBI RÉSZLETEK: honlapunkon címen a es vasúti telefonon minden kedden 9-15 h-ig a / es matávos számon hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ ös mobil számon napközben

7 2005. április HÉZAG NÉLKÜL A PVDSz véleménye 7 Szakszervezetünk áttekintette a véleményezés céljából megküldött a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása humánpolitikai utasítás 2. sz. módosításának, valamint a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása tárgyú utasítás tervezetét. A megküldött tervezetekkel kapcsolatos véleményünk az alábbiak szerint foglalható össze: 1. A 2. sz. módosítás a munkakörelemzés, munkakör-értékelés, munkaköri leírások tárgykörben az új munkakör létrehozása az egyéni feladatkörök változása tekintetében hajt végre szabályozási pontosítást. Egyetértünk azzal, hogy a munkakör létrehozása esetén vizsgálandó a szervezethez való illeszkedés, az hogy magának a szervezetnek léteznek-e olyan tevékenységei, melyek egy új munkakör létrehozását indokolják. Ehelyütt arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a pályavasúti üzletág tevékenységi körében nem szerepel ugyan a személypénztár kezelés és jegyeladás, ugyanakkor az üzletág egyik meghatározó munkakörében forgalmi szolgálattevõ (feltételezzük az egyéni munkaköri leírásban) egy másik üzletág (személyszállítási) tevékenységi körébe tartozó feladatok vannak. Álláspontunk szerint ez egy olyan munkakör, melynek értékelésekor e tényezõvel nem számoltak. ( b. pont) 2. Az egyéni munkaköri leírások aktualizálása helyes követelmény, de szükség lenne arra, hogy az általános munkaköri leírások nyilvánossá váljanak Ez - az utasítás értelmében - csak május 31. után várható. Véleményünk szerint itt fontos lett volna megkísérelni azt szabályozni, hogy a feladatokban, a munkakör tartalmában mi minõsül olyan lényeges változásnak, ami már túllép az egyéni munkaköri leírás módosítási kényszerén és új munkakör létrehozását jelenti. ( b pont) 3. Nem értünk egyet azzal, hogy a 14. MÁV Munkaköri Kategóriában csak felsõfokú állami iskolai végzettséggel (egyetemi vagy fõiskolai diploma) betölthetõ munkakör szerepelhet. ( e. pont) Megítélésünk szerint ennek szabályként történõ kimondása nem illeszkedik a munkakör-értékelésen alapuló besorolási és bértarifa-rendszer logikájába. Az iskolai végzettség a munkakört betöltõ személy jellemzõje, a munkakört pedig a személytõl függetlenül, önmagában kell elemezni a feladatok, a hatáskör és felelõsség illetve a munkakörtõl várt eredmény függvényében. A munkakör munkaköri hierarchiában történõ elhelyezkedése a fenti szempontokhoz rendelt pontszám függvénye. (Más kérdés, hogy egyes munkakör betöltésének feltételeként meghatározható követelményként felsõfokú végzettség. Ez azonban nem történhet fordítva.) Álláspontunk szerint - figyelembe véve az egyes kategóriák ponthatárait - nem hiba az, ha azonos munkaköri kategóriában létezik olyan munkakör, mely felsõfokú végzettséghez kötött és olyan, amelyik nem. Különösen igaz ez a termelésirányító jellegû munkakörökre. Szakszervezetünk több fórumon is szóvá tette már, hogy a pályavasút egyes munkaköreinek értékelése eltér a jelenleg közzétett eredménytõl. A PVDSZ amint az általános munkaköri leírások rendelkezésére állnak kezdeményezni fogja a pályamester (12. MMK) és a fõpályamester (13. MMK) munkaköri kategóriájának 1-1 kategóriával történõ emelését. 4. A Gy /2005. sz. megküldött a bérrendszer mûködtetésének szabályozása tekintetében nehéz tárgyszerû véleményt alkotni az egyes munkakörök iskolai végzettségbeli, illetve gyakorlati idõbeli követelményeinek nyilvános meghatározása hiányában. Kérünk tájékoztatást arról, hogy az egyes munkakörök betöltésének mik a feltételei. A tárgy évben errõl már egyes szakmunkás munkakörök kapcsán kértünk tájékoztatást. (20/2005. PVDSZ) (4.1. pont) 5. A munkakörbe újonnan bekerülõ munkavállaló bérének megállapítása esetén amennyiben a munkavállaló új munkaköre alacsonyabb kategóriába tartozik a visszavételi bér (a kategória minimum 120 %-a) mértékének normatív meghatározására semmilyen magyarázatot nem találunk. Miért pont 120 %? Megítélésünk szerint itt nagyobb rugalmasságot kellene tanúsítani. A korábbi szabályozásnak amennyiben a kategória átlaga volt az irányadó ezzel szemben volt némi logikája, de még helyesebb lett volna, ha a munkaköri átlagalapbér lenne irányadó az új munkakörbe kerülés esetén. (4.2. c pont) 6. A feltételhiányos munkavállalók bérmegállapítása tekintetében a 4. pont alatt írt megállapításaink (nincs szabályozva a munkakör betöltésének feltétele) nehezítik a véleményalkotást. (4.5. pont) 7. Mindkét tervezetben következetesen elkövetett gépelési hiba lehet, hogy az eredeti 3/2004. (III. 26. MÁV Ért. 13) HVH sz. utasítás helyett 3/2005. sz. utasításra történik hivatkozás. Az utasítás tervezetekben foglaltakkal a fentiekben foglalt észrevételeinkre adott érdemi válaszok függvényében tudunk csak egyetérteni. Kérjük és javasoljuk felvetéseink megvizsgálását és az utasítás végleges formájának megalkotása során azok szíves figyelembe vételét! Járási Ferenc elnök PÖKKÖP az interneten: SEGÉLY HELYETT ESÉLY

8 8 HÉZAG NÉLKÜL április OLVASÓI LEVÉL Az utóbbi idõben egyre több levelet kapunk a tagjainktól, melyben az új besorolási és bérrendszerrel kapcsolatos véleményüknek, javaslataiknak adnak hangot. Az egyes vélemények és javaslatok gyakran egymásnak is ellentmondanak. Ez nehezíti ugyan a szakszervezeti álláspont kialakítását, de természetesnek kell tekintenünk, hiszen mindenki saját helyzetébõl kiindulva, érdekei szerint fogalmazza meg álláspontját. Egyik pályamester kollégánk - sok munkatársa véleményét is tolmácsolva - ellentmondást lát az új besorolásban, és ezt az alábbiakban közölte velünk. A levél: Nyílt vonal Hézag nélkül februári szám 7. oldalán olvasói levelek személyes érintettség címén én is szeretném kiegészíteni az ott leírtakat. Pályás kollégáim a TC Fõigazgató Úrnak írt levelükhöz kapcsolódva egy észrevételem, kiegészítésem volna 251. aláíróként. Látszólagos ellentmondások vannak ( vagy valódiak ) az új besorolásban. Alacsonyabb kategóriájú dolgozóknak magasabb az alapbére ( pl 10 kat. elõmunkás, 12 kat. pályamester ). Ha a beosztott kolléga alapbére magasabb? Hol érvényesül a magasabb beosztás, magasabb képzettség, magasabb elismertség elve az új bérrendszerben? Nem az elõmunkás kollégák alapbére a sok, a pályamesterek bére kevés!1978-ban kezdtem a vasútnál, 2003-óta dolgozom pályamesterként villamos fõvonalon, három alárendelt dolgozónak is több az alapbére. Ez egy anomália a bérrendszerben ( egy a sok közül ) amin változtatni szükséges. név és cím a szerkesztõségben A PVDSz válasza: 1. Kollégánk állítása, hogy általában az alacsonyabb kategóriába tartozók bére magasabb lenne, mint a magasabb kategóriába tartozóké elég sommásnak mondható. Helyesebb lenne talán, ha úgy fogalmazunk, hogy valóban elõfordulhat alacsonyabb kategóriában (10. MMK) is magasabb alapbér, mint egy magasabb kategóriában (12. MMK). A jelenség elõfordulásának az alábbi okai lehetnek: Az egyes kategóriákban alkalmazott személyi alapbérsávok között átfedés van. A 10. MMK-hoz tartozó személyi alapbérek forint között, a 12. MMK-hoz tartozó személyi alapbérek forint között mozoghatnak. A bérsávok tehát 105 és 130 ezer forint között átfedik egymást, így valóban létezhet egy forintos alapbérrel rendelkezõ elõmunkás és egy forintos alapbérrel rendelkezõ pályamester. Ez azonban viszonylag ritka. A munkavállaló személyi alapbére egy folyamat eredményeként alakul. Ismert, hogy a 2000-ben megszûnt vasúti bérrendszer szempontként kezelte a bérmegállapítás során a munkavállaló gyakorlati idejét. A munkavállalók 3 évente bértétel kategóriát ugrottak és ezzel magasabb alapbérre váltak jogosulttá. Ez a jelenleg hatályos HAY típusú munkakör-értékelésen alapuló bérrendszernél ugyan nem szempont, de a munkavállalók idõsebb, hosszú MÁV szolgálati idõvel rendelkezõk hozták magukkal (örökölték) magasabb alapbérüket. A vitatott jelenség egy idõsebb, hosszú gyakorlati idõvel rendelkezõ elõmunkás és egy viszonylag fiatal pályamester esetében fordulhat elõ. Az éves bérfejlesztések differenciálatlan, központi végrehajtása. A helyi bérfeszültségeket jól ismerõ vezetõnek se lehetõsége, se felelõsége nincs a bérek alakulása tekintetében. Az éves béremelés a VÉT-en kötött megállapodás szerint központilag kerül végrehajtásra, mely egyéni bérmegállapítást ( eltérést ) jelenleg nem tesz lehetõvé. 2. Mit javasol a PVDSz: Szakszervezetünk továbbra is az országos átlagot meghaladó béremelés végrehajtását szorgalmazza a MÁV Rt. területén, mivel megállapodások ellenére között sem sikerül felszámolni a vasutasok 2000-es évek elején keletkezett bérlemaradását. Az éves bérmegállapodások esetében az alanyi jogú (jellemzõen inflációkezelõ) béremelések mellett biztosítani kell forrást a helyi jogkörgyakorlók számára a differenciálásra. A differenciálás szempontjaként központilag kell elõírni a helyi bérfeszültségek oldását, a bérezésben kétségtelenül jelentkezõ visszatetszõ helyzetek megszüntetését. A differenciálás keretében azonban továbbra is biztosítani szeretnénk a hosszú gyakorlati idõvel rendelkezõ kollégáink anyagi megbecsülését is. Mindezek mellett, haladéktalanul meg kell kezdeni az új besorolási és bértarifa rendszer felülvizsgálatát, a hibák kijavítását. Szakszervezetünk véleménye szerint több esetben elõfordul, hogy a besorolás nem megfelelõen tükrözi a munkaköri hierarchiát. A jelenleg kialakult és tarthatatlan helyzet kezelésére szakszervezetünk javasolja a technikusi munkakört a 12. kategóriába, a pályamesteri munkakört a 13. kategóriába míg a fõpályamesteri munkakört a 14. kategóriába sorolni.

9 2005. április HÉZAG NÉLKÜL 9 Mi aztán jól BEBIZTOSÍTUNK! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOK RÉSZÉRE! Az alábbi táblázatban közöljük a szakszervezetünk tagjai részére a március 01-tõl rendelkezésre álló biztosítási lehetõségeket: Szolgáltatások A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén további Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával EGYÉB TUDNIVALÓK: ez egy csomag, 9 db szolgáltatással belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap a várakozási idõ) a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül, a nap 24 órájára, és a világ országaira a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, csak a PVDSz-nél a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító a belépési korhatár 18 éves kortól 50 éves korig terjed a biztosítási díjfizetés folyamatos kell hogy legyen, a biztosítás fenntartása érdekében RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a munkavállaló kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. Bõvebb felvilágosítást a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között.

10 10 HÉZAG NÉLKÜL április Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSZ tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Az alapítvány címe: 1062 Bp. Bulcsú utca 8-10 Telefon: matáv: ; vasútüzemi: A pályavasúti szakszervezet (PVDSz) hozta létre a vasutas munkavállalók segélyezésére, megsegítésére és önsegélyezésére a PÖKKÖP-öt, amely szakszervezeti hovatartozás nélkül a vasutas munkavállalók nagy megelégedésére már több éve egyre nagyobb népszerûséggel mûködik. Hogy miért népszerû? Köszönhetõ mindez annak, hogy: a PÖKKÖP havi tagdíja mindössze 4.500,- Ft, mely a VBKJ ,- Ft keretösszegébõl, éves szinten csupán ,- Ft igénybevételét jelenti a munkavállaló számára a PÖKKÖP tagsági viszony létesítése továbbra sem szakszervezetfüggõ!!! a PÖKKÖP szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges várakozási idõ: az elõre tervezhetõ eseményeknél 9 hónap! az elõre nem tervezhetõ eseményeknél mindössze 5 hónap! (kivéve a pénztártag egyéni számláján lévõ összeg, ugyanis itt a várakozási idõ 4 hónap) a PÖKKÖP igen sok jogcímen nyújt segélyt, így önmagában a VBKJ összevont igénybevételére is lehetõséget nyújt (beiskolázási-, felnõttképzési-, üdülési-támogatás, stb.) Miért pont a PÖKKÖP? Azért, mert ha már PÖKKÖP tag vagy, ne hagyd elveszni a korábbi tagsági viszonyodból származó elõnyöket! a PÖKKÖP tagság adómentes, így az éves VBKJ keretbõl igénybevett összeget nem terheli sem adó sem pedig különféle járulék, tehát mindenki a megjelölt összeget adómentesen felhasználhatja! a PÖKKÖP által nyújtott segélyek segíthetnek a nehéz élethelyzetbe került tagjainkon (betegség, kórházi ápolás, haláleset, munkaképesség csökkenés, stb.) és nem csak az általuk befizetett tagdíjuk erejéig, hanem a szolidaritási alapból az igényelt segély teljes összegét felvehetik! P Ö K K Ö P több segély összegét jelentõsen megemelte és bõvítette a PÖKKÖP egyéni tagdíjfizetés esetén, a befizetett tagdíj után adókedvezmény vehetõ igénybe az egységes tagdíjon felüli többletbefizetés 100 %-a az egyéni részbe kerül, és mivel ebbõl a PÖKKÖP nem von kezelési költséget, így a tagdíjon felül, egyénileg befizetett TELJES ÖSSZEG FELVEHETÕ! Hogyan kell belépni a PÖKKÖP-be? a munkavállaló a PÖKKÖP Belépési Nyilatkozat nyomtatványának kettõ kitöltött és aláírt példányát eljuttatja a pénztár címére Várak. Segély megnevezése Segély összege idõ/hó Születési segély Ft Munkaképesség csökkenési segély (legalább 50 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Rokkantsági segély (legalább 67 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Beiskolázási segély Ft Házasságkötési segély Ft Felnõttképzési segély (befejezett félévenként) Ft Temetési segély tag halála esetén Ft 5 közeli hozzátartozó esetén Ft Egyszeri árvasági segély Ft Betegségi segély (naponta) Ft Kórházi, szanatóriumi segély (naponta) elsõ 30 napra Ft 5 a 31. naptól Ft Munkanélkülivé válási segély Ft Gyermek üdülési segély Ft Átmeneti kiegészítõ segély Lakhatási támogatás Gyermeknevelési támogatás Ápolási Fenyõ (október 15. december 15.) Ft Ft egyéni rész egyenlege, amely 4 havonta igényelhetõ A PÖKKÖP ügyfélfogadási napokat KIZÁRÓLAG hétfõn és pénteken 10 és 13 óra között tart a pénztár székhelyén: 1062 Budapest, Bulcsú u Felvilágosítást munkanapokon 9 és 14 óra között a és a (üzenetrögzítõ, fax) vasútüzemi, valamint a tel/fax (üzenetrögzítõ) Matáv telefonszámokon lehet kérni és kapni. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1062 Budapest Bulcsú u Telefon/fax: matáv: , vasútüzemi: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon

Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon MKKSZ HÍRLEVÉL Kiadja a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Kiadja a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete 2005. július Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7

Tartalomjegyzék. Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7 Tartalomjegyzék Előzmények, 3 Bevezetés 4 Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7 Tervezés, pénzügyi kontrolling 10 Workflow, működés és döntéshozatal 13

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF)

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Hatályos: 2010. október 19. napjától Nysz.: 14438 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató........................................................................................

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. február Az internet nem csak a fiataloké A Vegyipari Dolgozó előző havi számában már beszámoltunk arról, hogy szakszervezetünk honlapja a WWW.VDSZ.HU megújult.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA fórum Ferencz Jácint Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA A munka és a munkaviszony újraértelmezése az atipikus munkaviszonyokon keresztül azért indokolt,

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben