elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai"

Átírás

1 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének ellátását három éves Vállalkozói Szerzõdéssel kívánja megoldani, a pécsi területen is. ( 2. oldal) VÉT, PÉT HÍREK ( 3. oldal) Ülésezett a Reform Konzultatív Bizottság Hozzávetõlegesen félévi szünet után ismét ülésezett a bizottság. Sokak szerint a bizottság mûködésére a reform hiányában nincs is tovább szükség. Mi azonban nem így gondoljuk és nem gondolta így - többek között - MÁV Rt. év elején kinevezett új elnök-vezérigazgatója, Gaál Gyula sem. A PVDSz véleménye (4. oldal) Szakszervezetünk áttekintette a véleményezés céljából megküldött a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása humánpolitikai utasítás 2. sz. módosításának, valamint a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása tárgyú utasítás tervezetét. (7. oldal) Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének Elnöksége egyhangúlag elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter javaslatát a munkavállalói jogok biztosa intézmény bevezetésérõl. Magyarországon növekszik a munkanélküliség, már-már létjogosultságot nyer a százezres nagyságrendet elérõ törvénytelen foglalkoztatás, és kritikus arányt képvisel a feketegazdaság. Most készül a kormány a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló törvény módosítása úgy, hogy tovább kívánja növelni a munkavállalók kiszolgáltatottságát, kedvezve a jogsértõ foglalkoztatást intézményesítõ vállalkozásoknak, a hazai tõkéscsoportoknak. Az eljárási idõtartam meghosszabbítása, a munkaügyi felügyelõ határozata azonnali végrehajtási jogának megvonása jelzi az ügy súlyosságát. Ebben a helyzetben felerõsödik az állami és kormányzati felelõsség a magyarországi munkavállalókért. Ha a munkáltatás törvényi elõírásait, kollektív szerzõdési normatíváit, a munkaszerzõdésben vállalt kötelezettségeket a munkáltatók következmények nélkül megsérthetik, akkor ezt meg is teszik, rendszeresen és tartósan. FELHÍVÁS! A kormány és a felelõsséggel tartozó minisztériumok szeme elõtt és azok tudtával zajlanak ezek a történések. Ez a megtûrt gyakorlat súlyosan sérti a munkavállalók jogait, érdekeit, kikezdi a jogállamiságba vetett bizalmat, kárt okoz az embereknek, az államnak és a társadalomnak. A munkaügyi ellenõrzést felügyelõ munkaügyi miniszter nem terelheti el a figyelmet ezekrõl az égetõ problémákról, nem oszthatja meg saját felelõsségét sem biztossal, sem szószólóval. Nem hátrálhat ki a törvényi kötelezettsége alól, a biztos kinevezéssel sem tekintheti letudottnak ez irányú munkáját. A miniszteri felelõsség nem osztható sem biztossal, sem szószólóval, sem mással. Minden állami eszközzel fel kell lépni a törvénytelen foglalkoztatás és a feketegazdaság ellen, a kormányzati és minisztériumi felelõsség nem oldható fel a biztos kinevezésével. Az erre a célra mozgósítandó erõforrásokat inkább hasznos, értelmes és az eredményességet garantáló munkára kell felhasználni. Ennek van értelme. A biztos kinevezésnek nincs. Autonóm Szakszervezetek Szövetségének Elnöksége A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében a jövõben mobil telefon sms üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk a es, vagy es telefonszámokon jelezzék a saját mobil telefonszámukat, amelyre - heti rendszerességgel, vagy szükség szerint - tudjuk küldeni a friss híreket. Ezt a szolgáltatásunkat szakszervezeti hovatartozástól függetlenül minden pályavasutas munkavállaló térítésmentesen igénybe veheti. - a szerk -

2 2 HÉZAG NÉLKÜL április Járási Ferenc elnök Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének ellátását három éves Vállalkozói Szerzõdéssel kívánja megoldani, a pécsi területen is március 9-én megtörtént a Közbeszerzési pályázat eredményhirdetése. Ennek értelmében a pécsi régióra kiírt pályázat nyertese a MÁVGÉP KFT Budapest. A fenti régióban Pályavasúti Területi Központ PMLI Üzemeltetési Alosztály 181 fõvel lett meghirdetve a tervezhetõ karbantartási és felújítási közbeszerzési pályázaton. A gyõztes pályázó a pályázatban leírtak szerint rendelkezik olyan állami felsõfokú, ill. vasúti felsõfokú szakmai végzettséggel bíró szakember gárdával, amely lehetõvé teszi az Utasítások szerinti és minõségi munkavégzést. A KFT a pályázat tanúsága szerint megfelelõ mûszaki felszereltséggel ill. vasútépítõ és fenntartó kapacitással is rendelkezik. A nyertes pályázó megszerezte a DIN EN ISO/9001/2000 szabványnak megfelelõ tanúsítványt, amely jelenleg is érvényes. A KFT ügyvezetõ igazgatója már a pályázatban jognyilatkozatot tett az átkerülõ létszám munkáltatói jogutódlását illetõen. Nyilatkozott arról is, hogy a MÁV Kollektív Szerzõdés (KSz) elõírásait alkalmazza, a jogutódlást követõ másfél évig. A KSz alkalmazása alól csak a munkarendre vonatkozó szabályok a kivételek, amelynek meg kell felelni az új munkáltatónál alkalmazott technológiai, szervezeti feltételeknek. Ha a munkajogi jogutód vállalkozás másfél éven belül a munkáltató mûködésével összefüggõ ok miatt munkáltatói rendes felmondással szünteti meg a volt MÁV-os munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállalót azok a juttatások illetik meg, amelyeket a Munka törvénykönyve (Mt), a MÁV KSz, és a MÁV dolgozókra érvényes egyéb utasítások is tartalmaznak. A MÁV Rt. és az aláíró reprezentatív szakszervezetek között létrejött Megállapodás alapján a tevékenység kihelyezésben érintett munkavállalók részére a évi alapbér-ki- egészítést és a reform prémiumot a MÁV Rt.-nél munkában töltött utolsó munkanap idõpontjával megegyezõ hatállyal a MÁV, mint a jogelõd alapbéresíti. Elõzõekben hivatkozott megállapodás alapján az átkerülõ munkavállalók személyi alapbérét az átvevõ KFT az átvétel idõpontjában hatályos személyi alapbérek 10%-al megnövelt mértéknek megfelelõen állapítja meg. A tevékenység kihelyezésben érintett munkavállalók részére várhatóan április 26-ig kerül átadásra a tevékenység-kihelyezésrõl szóló Értesítés. A munkáltatói jogutódlással való létszám átadás várható idõpontja május 01. Szakszervezetünk arra kéri az érintett pályavasutas munkavállalókat, hogy amennyiben a fentiekben leírtaktól eltérõen bármilyen sérelem éri õket, úgy arról azonnal tájékoztassák a PVDSz-t a , vagy a es telefonszámokon, annak érdekében, hogy segíteni tudjunk! A MÁVGÉP-rõl április 13-án - a tevékenység kihelyezések óta elõször - egy megbeszélés keretében találkoztak a MÁVGÉP KFT és a területén mûködõ szakszervezetek. A megbeszélés elsõ felében a MÁVGÉP ügyvezetõ igazgatója, Kondorosi János számolt be a KFT helyzetérõl, terveirõl. Ezt követõen a jelenlévõk megvitatták a Kollektív Szerzõdés (KSZ) megkötésének lehetõségeit, valamint az Üzemi Tanács választásokkal kapcsolatos teendõket. A PVDSz felhívta a MÁVGÉP vezetésének a figyelmét a törvényes keretek közötti munkáltatásra, a jogos járandóságok biztosítására, mivel szakszervezetünkhöz a munkavállalók részérõl nagyon sok panasz érkezik a kiszervezésekkel kapcsolatban. A munkáltató kérte, hogy ezekrõl azonnal tájékoztassuk a KFT vezetését, és ígéretet tett az azonnali intézkedésre. PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: matáv: ; vasútüzemi: ; (üz.rögz./fax)

3 2005. április HÉZAG NÉLKÜL VÉT HÍREK 3 Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Szakszervezetünk véleménye szerint (is) a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsban (VÉT) folyó munka hatékonysága és színvonala eddig is meglehetõsen hullámzó volt, de napjainkra már kritikán aluli. Ennek okait minden további nélkül képesek lennénk meghatározni, de nem tesszük, mert azt csak az érdekvédelem egy(es) szereplõinek megsértésével tudnánk megtenni. A PVDSz-nek azonban ez nem stílusa. Tény, hogy az érdekegyeztetés újabb mélypontjához ért, pedig számos elõttünk álló munkavállalói problémát kellene kezelnünk. Szentgyörgyi Mihály PMLI alelnök A Pályavasút Üzletági Függeléke egy és oszthatatlan! A Kollektív Szerzõdés (KSz) pályavasúti üzletági függelékének március 11-i aláírására furcsa körülmények között került sor. A VDSZSZ ugyanis nem volthajlandó aláírni azt a többi szakszervezettel együtt, és nehezen értelmezhetõ szempontok miatt külön dokumentumot írt alá a munkáltatóval. A másik három reprezentatív szakszervezet, a Vasutasok Szakszervezete (VSz), a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Vasúti Tagozat (MTSzSz) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) PÉT HÍREK egy ugyanolyan tartalmú, de másik dokumentumot írt alá a munkáltatóval. A körülmények talán szót sem érdemelnének, ha ez a sajátos eljárás nem ébresztette volna fel a jó (és a nem) érzésû emberekben a kétségeket, mind az együttmûködés hiánya miatt, mind pedig a függelék érvényessége tekintetében. A kételyek eloszlatása érdekében mindenkit megnyugtatunk. Függetlenül attól, hogy az aláírásokat két azonos tartalmú de külön-külön példányon gyakorolták az érintettek, jogi értelemben az Üzletági Függelék egy és oszthatatlan, február 1-tõl érvényes. A PVDSZ kezdeményezésére az üzletág vezetése írásban is rendelkezett arról, hogy az érintett munkavállalók február havi munkabérét számfejtsék újra, amennyiben a kollektív szerzõdés megszületése érinti a járandóságukat (készenlét, ügyelet stb). Feladatunk lenne például, hogy a MÁV Rt. további létszámcsökkentési szándékait visszafogjuk, a kiszervezésre kerülõ munkavállalókról gondoskodjunk, járuljunk hozzá a teljesen átszervezett vállalati és humán struktúra konszolidálásához, érdemi döntéseket hozzunk a bértarifa-rendszer szükséges korrekciójáról. Az utóbbi idõben a meghirdetett napirendi pontok érdemi megtárgyalása és a vasutasok érdekvédelme helyett azonban az ülés idõtartamának több mint háromnegyed részét a napirend elõtti (sokszor huszadrendû!) kérdéseken történõ huzavona tölti ki. Szó esik itt többek között a vasutasok halandósági mutatóitól kezdve, a miniszteri biztos irodáján és a három éve leköszönt vezérigazgató vélt vagy valós bûnein keresztül, a TIMKO Kftnek adott helyes vagy helytelen megrendelésekig mindenrõl, csak a vasutasok helyzetét meghatározó alapvetõ kérdésekrõl nem tudtunk tárgyalni csupán egyetlen egy szakszervezet miatt. (Na vajon melyik lehet az?) Tehát igazán nehéz helyzetben találja magát az, aki be akar számolni arról, hogy mi is történt a VÉT-en. Talán az a leghelyesebb, ha azt írja, hogy nem történt semmi. Bizakodásra adhat okot azonban az, hogy megegyezés született arról, hogy még a négy éves megállapodás hatálya alatt elkezdõdik a közös gondolkodás egy új középtávú megállapodás kidolgozásának lehetõségérõl. És talán nem véletlenül NEM a VÉT keretei között. Kiinduló alapja lehet ennek a MÁV Rt évekre tervezett Humán Stratégiája, amit a humánpolitikai vezérigazgatóhelyettes a VÉT április 7-i ülésen adott át a reprezentatív szakszervezeteknek. Meglátjuk! A Pályavasút létszámszükséglete és a második negyedév foglalkoztatási akciói. A Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT) ülésén a legnagyobb vita a pályavasúti létszámszükséglet megállapítása tekintetében bontakozott ki. A MÁV Rt. a tavaly áprilisi foglalkoztatási megállapodásban vállalta, hogy ez év február 28-ig üzletáganként és szolgálati helyenként bemutatja a szakszervezeteknek a technológia szerinti létszámszükségletét. Az üzletág vezetése formailag eleget tett ugyan a megállapodásban foglaltaknak, az írásba foglalt elõterjesztést azonban több szakszervezet tárgyalásra alkalmatlannak minõsítette. Annak ellenére, hogy a téma hivatalosan nem is került napirendre másfél órás vita folyt róla. A vitában szakszervezetünk is kifejtette álláspontját: A PVDSZ számára nem az okozza a problémát, hogy milyen módszer- (folytatás a 4. oldalon)

4 4 HÉZAG NÉLKÜL április ( folytatás a 3. oldalról) rel illetve milyen színvonalon készült el az üzletág létszámszükséglete. Sokkal inkább azt tartja érthetetlennek, hogy az üzletág miért tervez továbbra is létszámcsökkentést, ha jelenlegi létszáma összességében alatta marad a saját maga által megállapított szükségletnek. Ebbõl fakadóan tiltakoztunk az üzletág második negyedévre tervezett létszámcsökkentési elképzeléseinek végrehajtása ellen, melynek keretében 584 fõ távozását tervezik. A legnagyobb hatású - összességében 324 fõt érintõ a tervezhetõ pályakarbantartás kiszervezésével (181 fõ) és a felsõvezeték üzemeltetés kihelyezésével (143 fõ) kapcsolatos intézkedés. A nyugdíjba vonulás különbözõ formáit igénybe véve 137 fõ távozhat esetleg az üzletágtól. Munkáltatói rendes felmondás illetve egyéb intézkedések eredménye 123 fõt érinthet. Ülésezett a Reform Konzultatív Bizottság Hozzávetõlegesen félévi szünet után ismét ülésezett a bizottság. Sokak szerint a bizottság mûködésére a reform hiányában nincs is tovább szükség. Mi azonban nem így gondoljuk és nem gondolta így - többek között - MÁV Rt. év elején kinevezett új elnök-vezérigazgatója, Gaál Gyula sem. Szükség van arra, hogy a társaság legfelsõ vezetése rendszeresen és közvetlenül szót váltson a szakszervezetekkel a MÁV-ot érintõ legfontosabb elképzelésekrõl, változásokról, problémákról. A közvetlen eszmecsere segíthet eligazodni azok között a sokszor ellentmondó sajtóinformációk között is, melyek idõnként amúgy sem a legjobb színben tüntetik fel a vállalatot. A megbeszélésen a vállalatcsoportot érintõ strukturális átalakítás szükségességérõl, a pénzügyi és finanszírozási nehézségek megoldási lehetõségeirõl folyt idõnként igen feszült légkörû eszmecsere. Az elnök-vezérigazgató tájékoztatta a reprezentatív szakszervezetek vezetõit arról, hogy a jelenleg uralkodó elképzelések szerint január 1. hatállyal a MÁV 100 %-os tulajdonában megalakul az Árufuvarozási tevékenységet folytató részvénytársaság. A részvénytársaság alakulásától az üzletág partnerképességének javulását várják, mely elsõsorban a tranzitfuvarozásban járhat elõnyökkel. A leválasztás további elõnye lehet az árufuvarozás hitelképességének növekedése, hiszen azt nem terhelné az összvasúti veszteség. Ezzel a fejlesztési források bõvítésére nyílna lehetõség a jármûpark korszerûsítése érdekében. A pénzügyi, finanszírozási gondokat három csoportba sorolta a MÁV Rt. elnöke: az állami költségvetésben biztosított pénz kevés ehhez a kevés pénzhez sem tud a MÁV Rt. könnyen és idõben hozzájutni. a társaság tõke helyzete nem felel meg a társasági törvény elõírásainak. (a saját tõke nem eshet a jegyzett tõke 2/3-a alá) A problémák megoldására átfogó és hosszútávra is megnyugtató megoldást ugyan az elnök sem tudott mondani, de vázolta, hogy amennyiben a Pénzügyminisztérium is szignálja a MÁV-Állam szerzõdést, talán áprilisban hozzájutunk az idõarányos költségvetési forrásokhoz, szükség van emellett 100 milliárdos nagyságrendû mûködési hitelre is, a tõkehelyzet javítása pedig a jelenleg kincstári tulajdonban lévõ pályavasúti vagyonelemek apportjával megoldható. A konzultáción készség mutatkozott arra, hogy jövõben a megbeszélésekbe bekapcsolódik a miniszteri biztos, módot adva arra, hogy a szakszervezetek az alakuló Vasúti Hivatalról, a küszöbön álló, új vasúti törvény megalkotásával kapcsolatban is kifejthessék álláspontjukat. Felvetõdött az is, hogy az új helyzet jogosan igényelheti egy, új középtávú megállapodás kimunkálásának szükségességét, aminek alapja a jelenlegi bér, foglalkoztatási, kollektív szerzõdési megállapodások teljesülésének értékelése. erobi Közvetlen! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink - közvetlen! - telefonszámait: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök ( forg. ) Szentgyörgyi Mihály PML alelnök Hegedûs István TEB alelnök Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ fax/üzenetrögzítõ VÁLTOZÁS!!! MATÁV fax/üzenetrögzítõ cím: vagy - a szerk -

5 2005. április HÉZAG NÉLKÜL Önök kérték 5 Szakszervezetünk tagjainak kérésére - a közelgõ nyárra való tekintettel közöljük a vasutasok és családtagjai által igénybe vehetõ nemzetközi vasúti kedvezményeket. A Vasutasok Nemzetközi Menetjegyfüzetét ( FIP szabadjegyeket ) évente lehet igényelni az alábbi táblázat szerinti kedvezményekkel: FIP tagvasút megnevezése Tényleges dolgozó Nyugdíjas Saját Házastársa Gyermeke Saját Házastársa Gyermeke Ausztria (ÖBB) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% Anglia (ATOC/GBPR) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Bulgária (BDZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Svájc (SBB) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Bern-Löschberg-Simplon (BLS) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Svájci magánvasutak (SP) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Csehország (CD) 3 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Macedónia (CFARYM) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Luxemburg (CFL) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Románia (CFR) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Görögország (CH) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% Írország (CIE) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Portugália (CP) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Németország (DB,AG) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Dánia (DSB) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Olaszország (FS) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Horvátország (HZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Jugoszlávia (JZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Észak-Írország (NIR) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Hollandia (NS) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Norvégia (NSB) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Lengyelország (PKP) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Spanyolország (RÉNFE) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Belgium (SNCB) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Franciaország (SNCF) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Szlovénia (SZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Finnország (VR) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Szlovákia (ZSR) 3 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Stena Line Limited (SLL) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Holland hajó (StL) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Bodeni Hajózási Társaságok Szövetsége (BSB,VSU) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Eurostrar (EUKL) 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Jogosultság: Külföldi utazási kedvezményre az egy évi tényleges MÁV szolgálati idõvel, érvényes arcképes igazolvánnyal rendelkezõ, fõfoglalkozású dolgozók, igényjogosult családtagjaik, legalább tizenegy évi vasúti szolgálattal rendelkezõ nyugdíjasok és családtagjaik (özvegyek és árvaellátásban részesülõk) jogosultak. Igénylés: Országonként, vasutanként kell Igénylõlap -ot kitölteni amelyet a szolgálati fõnökségnek záradékolnia kell. A FIP tagországokba évente lehet érvényesíteni FIP igazolványt ami 50%-os menetkedvezményre jogosítja fel a felhasználóját, ha már elhasználta az évente járó menetjegyfüzetben lévõ szelvényeket. A FIP igazolványokat szintén Igénylõlap -on kell kérni illetve érvényesíteni. INFORMÁCIÓ! A közölt adatok illetve információk tájékoztató adatok, további részletes információt a szolgálati fõnökségek menetkedvezménnyel foglalkozó kollégáitól lehet kérni és kapni.

6 6 HÉZAG NÉLKÜL április Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) idei programterve Velence-Nápoly-Capri-Sorrento-Pompei Kirándulás 2 éjszaka szállással, 3*szállodában reggelivel, Ft-tól. Erdély Kirándulás a Sóvidékre félpanzióval, rengeteg programmal, Ft-tól. Szicíliai Nyaralás Nyaralás Pattiban 2-4 ágyas bungalókban a tengerparton, Ft-tól Hajdúszoboszló Üdülési csekkel vagy MNÜA Pályázattal a részvételi díj mérsékelhetõ, 5000 Ft-tól. Horvát Tengerpart (Brac) & Nyaralás 2-8 ágyas magán apartmanokban Ft-tól Auschwitz Emléktúra a gettókba, 4600 Ft. Prága és Krakkó (Wieliczka) Strapatúra 4600 Ft-tól Velence - Róma Strapatúra, fürdéssel városnézésekkel, 4600 Ft-tól Erdély Nyáron Kirándulás Homoródfürdõ környékére félpanzióval, Petõfi emléknap, Ft-tól. Rendelje meg Úton c. könyvünket: Bankkártya /telefon használata letiltása külföldön, FIP kedvezményrendszer (szabadjegyek, FIP szabályzat kivonat), biztosítás. Ha bajba kerülsz külföldön (eljárás, külképviseletek listája), Schengeni határok, vám szabályok, gyakorlati tanácsok, hasznos vasúti információk (Vasúti szervezetek, cégek stb.) A könyv kiadását a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete is támogatta. TOVÁBBI RÉSZLETEK: honlapunkon címen a es vasúti telefonon minden kedden 9-15 h-ig a / es matávos számon hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ ös mobil számon napközben

7 2005. április HÉZAG NÉLKÜL A PVDSz véleménye 7 Szakszervezetünk áttekintette a véleményezés céljából megküldött a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása humánpolitikai utasítás 2. sz. módosításának, valamint a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása tárgyú utasítás tervezetét. A megküldött tervezetekkel kapcsolatos véleményünk az alábbiak szerint foglalható össze: 1. A 2. sz. módosítás a munkakörelemzés, munkakör-értékelés, munkaköri leírások tárgykörben az új munkakör létrehozása az egyéni feladatkörök változása tekintetében hajt végre szabályozási pontosítást. Egyetértünk azzal, hogy a munkakör létrehozása esetén vizsgálandó a szervezethez való illeszkedés, az hogy magának a szervezetnek léteznek-e olyan tevékenységei, melyek egy új munkakör létrehozását indokolják. Ehelyütt arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a pályavasúti üzletág tevékenységi körében nem szerepel ugyan a személypénztár kezelés és jegyeladás, ugyanakkor az üzletág egyik meghatározó munkakörében forgalmi szolgálattevõ (feltételezzük az egyéni munkaköri leírásban) egy másik üzletág (személyszállítási) tevékenységi körébe tartozó feladatok vannak. Álláspontunk szerint ez egy olyan munkakör, melynek értékelésekor e tényezõvel nem számoltak. ( b. pont) 2. Az egyéni munkaköri leírások aktualizálása helyes követelmény, de szükség lenne arra, hogy az általános munkaköri leírások nyilvánossá váljanak Ez - az utasítás értelmében - csak május 31. után várható. Véleményünk szerint itt fontos lett volna megkísérelni azt szabályozni, hogy a feladatokban, a munkakör tartalmában mi minõsül olyan lényeges változásnak, ami már túllép az egyéni munkaköri leírás módosítási kényszerén és új munkakör létrehozását jelenti. ( b pont) 3. Nem értünk egyet azzal, hogy a 14. MÁV Munkaköri Kategóriában csak felsõfokú állami iskolai végzettséggel (egyetemi vagy fõiskolai diploma) betölthetõ munkakör szerepelhet. ( e. pont) Megítélésünk szerint ennek szabályként történõ kimondása nem illeszkedik a munkakör-értékelésen alapuló besorolási és bértarifa-rendszer logikájába. Az iskolai végzettség a munkakört betöltõ személy jellemzõje, a munkakört pedig a személytõl függetlenül, önmagában kell elemezni a feladatok, a hatáskör és felelõsség illetve a munkakörtõl várt eredmény függvényében. A munkakör munkaköri hierarchiában történõ elhelyezkedése a fenti szempontokhoz rendelt pontszám függvénye. (Más kérdés, hogy egyes munkakör betöltésének feltételeként meghatározható követelményként felsõfokú végzettség. Ez azonban nem történhet fordítva.) Álláspontunk szerint - figyelembe véve az egyes kategóriák ponthatárait - nem hiba az, ha azonos munkaköri kategóriában létezik olyan munkakör, mely felsõfokú végzettséghez kötött és olyan, amelyik nem. Különösen igaz ez a termelésirányító jellegû munkakörökre. Szakszervezetünk több fórumon is szóvá tette már, hogy a pályavasút egyes munkaköreinek értékelése eltér a jelenleg közzétett eredménytõl. A PVDSZ amint az általános munkaköri leírások rendelkezésére állnak kezdeményezni fogja a pályamester (12. MMK) és a fõpályamester (13. MMK) munkaköri kategóriájának 1-1 kategóriával történõ emelését. 4. A Gy /2005. sz. megküldött a bérrendszer mûködtetésének szabályozása tekintetében nehéz tárgyszerû véleményt alkotni az egyes munkakörök iskolai végzettségbeli, illetve gyakorlati idõbeli követelményeinek nyilvános meghatározása hiányában. Kérünk tájékoztatást arról, hogy az egyes munkakörök betöltésének mik a feltételei. A tárgy évben errõl már egyes szakmunkás munkakörök kapcsán kértünk tájékoztatást. (20/2005. PVDSZ) (4.1. pont) 5. A munkakörbe újonnan bekerülõ munkavállaló bérének megállapítása esetén amennyiben a munkavállaló új munkaköre alacsonyabb kategóriába tartozik a visszavételi bér (a kategória minimum 120 %-a) mértékének normatív meghatározására semmilyen magyarázatot nem találunk. Miért pont 120 %? Megítélésünk szerint itt nagyobb rugalmasságot kellene tanúsítani. A korábbi szabályozásnak amennyiben a kategória átlaga volt az irányadó ezzel szemben volt némi logikája, de még helyesebb lett volna, ha a munkaköri átlagalapbér lenne irányadó az új munkakörbe kerülés esetén. (4.2. c pont) 6. A feltételhiányos munkavállalók bérmegállapítása tekintetében a 4. pont alatt írt megállapításaink (nincs szabályozva a munkakör betöltésének feltétele) nehezítik a véleményalkotást. (4.5. pont) 7. Mindkét tervezetben következetesen elkövetett gépelési hiba lehet, hogy az eredeti 3/2004. (III. 26. MÁV Ért. 13) HVH sz. utasítás helyett 3/2005. sz. utasításra történik hivatkozás. Az utasítás tervezetekben foglaltakkal a fentiekben foglalt észrevételeinkre adott érdemi válaszok függvényében tudunk csak egyetérteni. Kérjük és javasoljuk felvetéseink megvizsgálását és az utasítás végleges formájának megalkotása során azok szíves figyelembe vételét! Járási Ferenc elnök PÖKKÖP az interneten: SEGÉLY HELYETT ESÉLY

8 8 HÉZAG NÉLKÜL április OLVASÓI LEVÉL Az utóbbi idõben egyre több levelet kapunk a tagjainktól, melyben az új besorolási és bérrendszerrel kapcsolatos véleményüknek, javaslataiknak adnak hangot. Az egyes vélemények és javaslatok gyakran egymásnak is ellentmondanak. Ez nehezíti ugyan a szakszervezeti álláspont kialakítását, de természetesnek kell tekintenünk, hiszen mindenki saját helyzetébõl kiindulva, érdekei szerint fogalmazza meg álláspontját. Egyik pályamester kollégánk - sok munkatársa véleményét is tolmácsolva - ellentmondást lát az új besorolásban, és ezt az alábbiakban közölte velünk. A levél: Nyílt vonal Hézag nélkül februári szám 7. oldalán olvasói levelek személyes érintettség címén én is szeretném kiegészíteni az ott leírtakat. Pályás kollégáim a TC Fõigazgató Úrnak írt levelükhöz kapcsolódva egy észrevételem, kiegészítésem volna 251. aláíróként. Látszólagos ellentmondások vannak ( vagy valódiak ) az új besorolásban. Alacsonyabb kategóriájú dolgozóknak magasabb az alapbére ( pl 10 kat. elõmunkás, 12 kat. pályamester ). Ha a beosztott kolléga alapbére magasabb? Hol érvényesül a magasabb beosztás, magasabb képzettség, magasabb elismertség elve az új bérrendszerben? Nem az elõmunkás kollégák alapbére a sok, a pályamesterek bére kevés!1978-ban kezdtem a vasútnál, 2003-óta dolgozom pályamesterként villamos fõvonalon, három alárendelt dolgozónak is több az alapbére. Ez egy anomália a bérrendszerben ( egy a sok közül ) amin változtatni szükséges. név és cím a szerkesztõségben A PVDSz válasza: 1. Kollégánk állítása, hogy általában az alacsonyabb kategóriába tartozók bére magasabb lenne, mint a magasabb kategóriába tartozóké elég sommásnak mondható. Helyesebb lenne talán, ha úgy fogalmazunk, hogy valóban elõfordulhat alacsonyabb kategóriában (10. MMK) is magasabb alapbér, mint egy magasabb kategóriában (12. MMK). A jelenség elõfordulásának az alábbi okai lehetnek: Az egyes kategóriákban alkalmazott személyi alapbérsávok között átfedés van. A 10. MMK-hoz tartozó személyi alapbérek forint között, a 12. MMK-hoz tartozó személyi alapbérek forint között mozoghatnak. A bérsávok tehát 105 és 130 ezer forint között átfedik egymást, így valóban létezhet egy forintos alapbérrel rendelkezõ elõmunkás és egy forintos alapbérrel rendelkezõ pályamester. Ez azonban viszonylag ritka. A munkavállaló személyi alapbére egy folyamat eredményeként alakul. Ismert, hogy a 2000-ben megszûnt vasúti bérrendszer szempontként kezelte a bérmegállapítás során a munkavállaló gyakorlati idejét. A munkavállalók 3 évente bértétel kategóriát ugrottak és ezzel magasabb alapbérre váltak jogosulttá. Ez a jelenleg hatályos HAY típusú munkakör-értékelésen alapuló bérrendszernél ugyan nem szempont, de a munkavállalók idõsebb, hosszú MÁV szolgálati idõvel rendelkezõk hozták magukkal (örökölték) magasabb alapbérüket. A vitatott jelenség egy idõsebb, hosszú gyakorlati idõvel rendelkezõ elõmunkás és egy viszonylag fiatal pályamester esetében fordulhat elõ. Az éves bérfejlesztések differenciálatlan, központi végrehajtása. A helyi bérfeszültségeket jól ismerõ vezetõnek se lehetõsége, se felelõsége nincs a bérek alakulása tekintetében. Az éves béremelés a VÉT-en kötött megállapodás szerint központilag kerül végrehajtásra, mely egyéni bérmegállapítást ( eltérést ) jelenleg nem tesz lehetõvé. 2. Mit javasol a PVDSz: Szakszervezetünk továbbra is az országos átlagot meghaladó béremelés végrehajtását szorgalmazza a MÁV Rt. területén, mivel megállapodások ellenére között sem sikerül felszámolni a vasutasok 2000-es évek elején keletkezett bérlemaradását. Az éves bérmegállapodások esetében az alanyi jogú (jellemzõen inflációkezelõ) béremelések mellett biztosítani kell forrást a helyi jogkörgyakorlók számára a differenciálásra. A differenciálás szempontjaként központilag kell elõírni a helyi bérfeszültségek oldását, a bérezésben kétségtelenül jelentkezõ visszatetszõ helyzetek megszüntetését. A differenciálás keretében azonban továbbra is biztosítani szeretnénk a hosszú gyakorlati idõvel rendelkezõ kollégáink anyagi megbecsülését is. Mindezek mellett, haladéktalanul meg kell kezdeni az új besorolási és bértarifa rendszer felülvizsgálatát, a hibák kijavítását. Szakszervezetünk véleménye szerint több esetben elõfordul, hogy a besorolás nem megfelelõen tükrözi a munkaköri hierarchiát. A jelenleg kialakult és tarthatatlan helyzet kezelésére szakszervezetünk javasolja a technikusi munkakört a 12. kategóriába, a pályamesteri munkakört a 13. kategóriába míg a fõpályamesteri munkakört a 14. kategóriába sorolni.

9 2005. április HÉZAG NÉLKÜL 9 Mi aztán jól BEBIZTOSÍTUNK! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOK RÉSZÉRE! Az alábbi táblázatban közöljük a szakszervezetünk tagjai részére a március 01-tõl rendelkezésre álló biztosítási lehetõségeket: Szolgáltatások A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén további Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával EGYÉB TUDNIVALÓK: ez egy csomag, 9 db szolgáltatással belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap a várakozási idõ) a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül, a nap 24 órájára, és a világ országaira a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, csak a PVDSz-nél a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító a belépési korhatár 18 éves kortól 50 éves korig terjed a biztosítási díjfizetés folyamatos kell hogy legyen, a biztosítás fenntartása érdekében RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a munkavállaló kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. Bõvebb felvilágosítást a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között.

10 10 HÉZAG NÉLKÜL április Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSZ tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Az alapítvány címe: 1062 Bp. Bulcsú utca 8-10 Telefon: matáv: ; vasútüzemi: A pályavasúti szakszervezet (PVDSz) hozta létre a vasutas munkavállalók segélyezésére, megsegítésére és önsegélyezésére a PÖKKÖP-öt, amely szakszervezeti hovatartozás nélkül a vasutas munkavállalók nagy megelégedésére már több éve egyre nagyobb népszerûséggel mûködik. Hogy miért népszerû? Köszönhetõ mindez annak, hogy: a PÖKKÖP havi tagdíja mindössze 4.500,- Ft, mely a VBKJ ,- Ft keretösszegébõl, éves szinten csupán ,- Ft igénybevételét jelenti a munkavállaló számára a PÖKKÖP tagsági viszony létesítése továbbra sem szakszervezetfüggõ!!! a PÖKKÖP szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges várakozási idõ: az elõre tervezhetõ eseményeknél 9 hónap! az elõre nem tervezhetõ eseményeknél mindössze 5 hónap! (kivéve a pénztártag egyéni számláján lévõ összeg, ugyanis itt a várakozási idõ 4 hónap) a PÖKKÖP igen sok jogcímen nyújt segélyt, így önmagában a VBKJ összevont igénybevételére is lehetõséget nyújt (beiskolázási-, felnõttképzési-, üdülési-támogatás, stb.) Miért pont a PÖKKÖP? Azért, mert ha már PÖKKÖP tag vagy, ne hagyd elveszni a korábbi tagsági viszonyodból származó elõnyöket! a PÖKKÖP tagság adómentes, így az éves VBKJ keretbõl igénybevett összeget nem terheli sem adó sem pedig különféle járulék, tehát mindenki a megjelölt összeget adómentesen felhasználhatja! a PÖKKÖP által nyújtott segélyek segíthetnek a nehéz élethelyzetbe került tagjainkon (betegség, kórházi ápolás, haláleset, munkaképesség csökkenés, stb.) és nem csak az általuk befizetett tagdíjuk erejéig, hanem a szolidaritási alapból az igényelt segély teljes összegét felvehetik! P Ö K K Ö P több segély összegét jelentõsen megemelte és bõvítette a PÖKKÖP egyéni tagdíjfizetés esetén, a befizetett tagdíj után adókedvezmény vehetõ igénybe az egységes tagdíjon felüli többletbefizetés 100 %-a az egyéni részbe kerül, és mivel ebbõl a PÖKKÖP nem von kezelési költséget, így a tagdíjon felül, egyénileg befizetett TELJES ÖSSZEG FELVEHETÕ! Hogyan kell belépni a PÖKKÖP-be? a munkavállaló a PÖKKÖP Belépési Nyilatkozat nyomtatványának kettõ kitöltött és aláírt példányát eljuttatja a pénztár címére Várak. Segély megnevezése Segély összege idõ/hó Születési segély Ft Munkaképesség csökkenési segély (legalább 50 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Rokkantsági segély (legalább 67 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Beiskolázási segély Ft Házasságkötési segély Ft Felnõttképzési segély (befejezett félévenként) Ft Temetési segély tag halála esetén Ft 5 közeli hozzátartozó esetén Ft Egyszeri árvasági segély Ft Betegségi segély (naponta) Ft Kórházi, szanatóriumi segély (naponta) elsõ 30 napra Ft 5 a 31. naptól Ft Munkanélkülivé válási segély Ft Gyermek üdülési segély Ft Átmeneti kiegészítõ segély Lakhatási támogatás Gyermeknevelési támogatás Ápolási Fenyõ (október 15. december 15.) Ft Ft egyéni rész egyenlege, amely 4 havonta igényelhetõ A PÖKKÖP ügyfélfogadási napokat KIZÁRÓLAG hétfõn és pénteken 10 és 13 óra között tart a pénztár székhelyén: 1062 Budapest, Bulcsú u Felvilágosítást munkanapokon 9 és 14 óra között a és a (üzenetrögzítõ, fax) vasútüzemi, valamint a tel/fax (üzenetrögzítõ) Matáv telefonszámokon lehet kérni és kapni. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1062 Budapest Bulcsú u Telefon/fax: matáv: , vasútüzemi: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

Megszületett a évi bérmegállapodás

Megszületett a évi bérmegállapodás Megszületett a 2017. évi bérmegállapodás A Rail Cargo Hungaria és a szakszervezetek (VDSZSZ, VSZ, MTSZSZ, MOSZ) hosszú előkészítő munka és többhetes tárgyalássorozat eredményeként december 8-án aláírták

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

A VDSZSZ ismét bírósághoz fordult.

A VDSZSZ ismét bírósághoz fordult. 2005. június VII. évfolyam 6. szám Újságunk tartalmából PVDSz Szakági Választmányi ülések 2005. június 6.,7. és 8.-án üléseztek a PVDSz PML, Forgalom és a TEB szakági választmányai, amelyeken a pályavasút

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban News Flash Július, 2016 Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Szinte minden munkavállalót érinthet a bérpótlékok kérdése, hiszen egy teljesen általános és nagyon sok feltételre

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Az ELTE ÁJTK a (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki Kari Kiutazási Támogatás elnyerésére. I. A pályázat célja Azon hallgatók előfinanszírozott, egyszeri Kari

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve:

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi állapota: (Aláhúzással

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:...

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:... JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint:............. 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 14/2013. (XI.

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Gy /2008. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL DECEMBER 30.

Gy /2008. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL DECEMBER 30. Gy. 8-681/2008. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2009. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2008. DECEMBER 30. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Ellátások, kedvezmények, támogatások

Ellátások, kedvezmények, támogatások Ellátások, kedvezmények, támogatások Gyakran ismételt kérdések gyűjteménye 1. Fogyatékossági támogatás 2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 3. Családi kedvezmények, szociális és egyéb ellátások

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

2012. december 2012. december

2012. december 2012. december NAPTÁR KÜLÖN FILE 7 8 Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag A hideg munkakörnyezet mint egészségkárosító tényező. Kedves Kollégák! Beköszöntött a hideg évszak. A hideg munkakörnyezet bizonyítottan egészségkárosító

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Új vezér / helyettes?

Új vezér / helyettes? 2005. szeptember VII. évfolyam 9. szám Újságunk tartalmából PML SZAKÁGI VÁLASZTMÁNY 2005. szeptember 2-án ülésezett a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének PML szakági választmánya. (4. oldal) A PVDSz

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról .../2014.SZK. Együttműködési Megállapodás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2014. január 22. Jelen megállapodást aláíró felek

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOP A-13/

TÁMOP A-13/ 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés Ágazati kollektív szerződés előkészítése című

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben