elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai"

Átírás

1 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének ellátását három éves Vállalkozói Szerzõdéssel kívánja megoldani, a pécsi területen is. ( 2. oldal) VÉT, PÉT HÍREK ( 3. oldal) Ülésezett a Reform Konzultatív Bizottság Hozzávetõlegesen félévi szünet után ismét ülésezett a bizottság. Sokak szerint a bizottság mûködésére a reform hiányában nincs is tovább szükség. Mi azonban nem így gondoljuk és nem gondolta így - többek között - MÁV Rt. év elején kinevezett új elnök-vezérigazgatója, Gaál Gyula sem. A PVDSz véleménye (4. oldal) Szakszervezetünk áttekintette a véleményezés céljából megküldött a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása humánpolitikai utasítás 2. sz. módosításának, valamint a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása tárgyú utasítás tervezetét. (7. oldal) Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének Elnöksége egyhangúlag elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter javaslatát a munkavállalói jogok biztosa intézmény bevezetésérõl. Magyarországon növekszik a munkanélküliség, már-már létjogosultságot nyer a százezres nagyságrendet elérõ törvénytelen foglalkoztatás, és kritikus arányt képvisel a feketegazdaság. Most készül a kormány a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló törvény módosítása úgy, hogy tovább kívánja növelni a munkavállalók kiszolgáltatottságát, kedvezve a jogsértõ foglalkoztatást intézményesítõ vállalkozásoknak, a hazai tõkéscsoportoknak. Az eljárási idõtartam meghosszabbítása, a munkaügyi felügyelõ határozata azonnali végrehajtási jogának megvonása jelzi az ügy súlyosságát. Ebben a helyzetben felerõsödik az állami és kormányzati felelõsség a magyarországi munkavállalókért. Ha a munkáltatás törvényi elõírásait, kollektív szerzõdési normatíváit, a munkaszerzõdésben vállalt kötelezettségeket a munkáltatók következmények nélkül megsérthetik, akkor ezt meg is teszik, rendszeresen és tartósan. FELHÍVÁS! A kormány és a felelõsséggel tartozó minisztériumok szeme elõtt és azok tudtával zajlanak ezek a történések. Ez a megtûrt gyakorlat súlyosan sérti a munkavállalók jogait, érdekeit, kikezdi a jogállamiságba vetett bizalmat, kárt okoz az embereknek, az államnak és a társadalomnak. A munkaügyi ellenõrzést felügyelõ munkaügyi miniszter nem terelheti el a figyelmet ezekrõl az égetõ problémákról, nem oszthatja meg saját felelõsségét sem biztossal, sem szószólóval. Nem hátrálhat ki a törvényi kötelezettsége alól, a biztos kinevezéssel sem tekintheti letudottnak ez irányú munkáját. A miniszteri felelõsség nem osztható sem biztossal, sem szószólóval, sem mással. Minden állami eszközzel fel kell lépni a törvénytelen foglalkoztatás és a feketegazdaság ellen, a kormányzati és minisztériumi felelõsség nem oldható fel a biztos kinevezésével. Az erre a célra mozgósítandó erõforrásokat inkább hasznos, értelmes és az eredményességet garantáló munkára kell felhasználni. Ennek van értelme. A biztos kinevezésnek nincs. Autonóm Szakszervezetek Szövetségének Elnöksége A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében a jövõben mobil telefon sms üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk a es, vagy es telefonszámokon jelezzék a saját mobil telefonszámukat, amelyre - heti rendszerességgel, vagy szükség szerint - tudjuk küldeni a friss híreket. Ezt a szolgáltatásunkat szakszervezeti hovatartozástól függetlenül minden pályavasutas munkavállaló térítésmentesen igénybe veheti. - a szerk -

2 2 HÉZAG NÉLKÜL április Járási Ferenc elnök Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének ellátását három éves Vállalkozói Szerzõdéssel kívánja megoldani, a pécsi területen is március 9-én megtörtént a Közbeszerzési pályázat eredményhirdetése. Ennek értelmében a pécsi régióra kiírt pályázat nyertese a MÁVGÉP KFT Budapest. A fenti régióban Pályavasúti Területi Központ PMLI Üzemeltetési Alosztály 181 fõvel lett meghirdetve a tervezhetõ karbantartási és felújítási közbeszerzési pályázaton. A gyõztes pályázó a pályázatban leírtak szerint rendelkezik olyan állami felsõfokú, ill. vasúti felsõfokú szakmai végzettséggel bíró szakember gárdával, amely lehetõvé teszi az Utasítások szerinti és minõségi munkavégzést. A KFT a pályázat tanúsága szerint megfelelõ mûszaki felszereltséggel ill. vasútépítõ és fenntartó kapacitással is rendelkezik. A nyertes pályázó megszerezte a DIN EN ISO/9001/2000 szabványnak megfelelõ tanúsítványt, amely jelenleg is érvényes. A KFT ügyvezetõ igazgatója már a pályázatban jognyilatkozatot tett az átkerülõ létszám munkáltatói jogutódlását illetõen. Nyilatkozott arról is, hogy a MÁV Kollektív Szerzõdés (KSz) elõírásait alkalmazza, a jogutódlást követõ másfél évig. A KSz alkalmazása alól csak a munkarendre vonatkozó szabályok a kivételek, amelynek meg kell felelni az új munkáltatónál alkalmazott technológiai, szervezeti feltételeknek. Ha a munkajogi jogutód vállalkozás másfél éven belül a munkáltató mûködésével összefüggõ ok miatt munkáltatói rendes felmondással szünteti meg a volt MÁV-os munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállalót azok a juttatások illetik meg, amelyeket a Munka törvénykönyve (Mt), a MÁV KSz, és a MÁV dolgozókra érvényes egyéb utasítások is tartalmaznak. A MÁV Rt. és az aláíró reprezentatív szakszervezetek között létrejött Megállapodás alapján a tevékenység kihelyezésben érintett munkavállalók részére a évi alapbér-ki- egészítést és a reform prémiumot a MÁV Rt.-nél munkában töltött utolsó munkanap idõpontjával megegyezõ hatállyal a MÁV, mint a jogelõd alapbéresíti. Elõzõekben hivatkozott megállapodás alapján az átkerülõ munkavállalók személyi alapbérét az átvevõ KFT az átvétel idõpontjában hatályos személyi alapbérek 10%-al megnövelt mértéknek megfelelõen állapítja meg. A tevékenység kihelyezésben érintett munkavállalók részére várhatóan április 26-ig kerül átadásra a tevékenység-kihelyezésrõl szóló Értesítés. A munkáltatói jogutódlással való létszám átadás várható idõpontja május 01. Szakszervezetünk arra kéri az érintett pályavasutas munkavállalókat, hogy amennyiben a fentiekben leírtaktól eltérõen bármilyen sérelem éri õket, úgy arról azonnal tájékoztassák a PVDSz-t a , vagy a es telefonszámokon, annak érdekében, hogy segíteni tudjunk! A MÁVGÉP-rõl április 13-án - a tevékenység kihelyezések óta elõször - egy megbeszélés keretében találkoztak a MÁVGÉP KFT és a területén mûködõ szakszervezetek. A megbeszélés elsõ felében a MÁVGÉP ügyvezetõ igazgatója, Kondorosi János számolt be a KFT helyzetérõl, terveirõl. Ezt követõen a jelenlévõk megvitatták a Kollektív Szerzõdés (KSZ) megkötésének lehetõségeit, valamint az Üzemi Tanács választásokkal kapcsolatos teendõket. A PVDSz felhívta a MÁVGÉP vezetésének a figyelmét a törvényes keretek közötti munkáltatásra, a jogos járandóságok biztosítására, mivel szakszervezetünkhöz a munkavállalók részérõl nagyon sok panasz érkezik a kiszervezésekkel kapcsolatban. A munkáltató kérte, hogy ezekrõl azonnal tájékoztassuk a KFT vezetését, és ígéretet tett az azonnali intézkedésre. PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: matáv: ; vasútüzemi: ; (üz.rögz./fax)

3 2005. április HÉZAG NÉLKÜL VÉT HÍREK 3 Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Szakszervezetünk véleménye szerint (is) a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsban (VÉT) folyó munka hatékonysága és színvonala eddig is meglehetõsen hullámzó volt, de napjainkra már kritikán aluli. Ennek okait minden további nélkül képesek lennénk meghatározni, de nem tesszük, mert azt csak az érdekvédelem egy(es) szereplõinek megsértésével tudnánk megtenni. A PVDSz-nek azonban ez nem stílusa. Tény, hogy az érdekegyeztetés újabb mélypontjához ért, pedig számos elõttünk álló munkavállalói problémát kellene kezelnünk. Szentgyörgyi Mihály PMLI alelnök A Pályavasút Üzletági Függeléke egy és oszthatatlan! A Kollektív Szerzõdés (KSz) pályavasúti üzletági függelékének március 11-i aláírására furcsa körülmények között került sor. A VDSZSZ ugyanis nem volthajlandó aláírni azt a többi szakszervezettel együtt, és nehezen értelmezhetõ szempontok miatt külön dokumentumot írt alá a munkáltatóval. A másik három reprezentatív szakszervezet, a Vasutasok Szakszervezete (VSz), a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Vasúti Tagozat (MTSzSz) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) PÉT HÍREK egy ugyanolyan tartalmú, de másik dokumentumot írt alá a munkáltatóval. A körülmények talán szót sem érdemelnének, ha ez a sajátos eljárás nem ébresztette volna fel a jó (és a nem) érzésû emberekben a kétségeket, mind az együttmûködés hiánya miatt, mind pedig a függelék érvényessége tekintetében. A kételyek eloszlatása érdekében mindenkit megnyugtatunk. Függetlenül attól, hogy az aláírásokat két azonos tartalmú de külön-külön példányon gyakorolták az érintettek, jogi értelemben az Üzletági Függelék egy és oszthatatlan, február 1-tõl érvényes. A PVDSZ kezdeményezésére az üzletág vezetése írásban is rendelkezett arról, hogy az érintett munkavállalók február havi munkabérét számfejtsék újra, amennyiben a kollektív szerzõdés megszületése érinti a járandóságukat (készenlét, ügyelet stb). Feladatunk lenne például, hogy a MÁV Rt. további létszámcsökkentési szándékait visszafogjuk, a kiszervezésre kerülõ munkavállalókról gondoskodjunk, járuljunk hozzá a teljesen átszervezett vállalati és humán struktúra konszolidálásához, érdemi döntéseket hozzunk a bértarifa-rendszer szükséges korrekciójáról. Az utóbbi idõben a meghirdetett napirendi pontok érdemi megtárgyalása és a vasutasok érdekvédelme helyett azonban az ülés idõtartamának több mint háromnegyed részét a napirend elõtti (sokszor huszadrendû!) kérdéseken történõ huzavona tölti ki. Szó esik itt többek között a vasutasok halandósági mutatóitól kezdve, a miniszteri biztos irodáján és a három éve leköszönt vezérigazgató vélt vagy valós bûnein keresztül, a TIMKO Kftnek adott helyes vagy helytelen megrendelésekig mindenrõl, csak a vasutasok helyzetét meghatározó alapvetõ kérdésekrõl nem tudtunk tárgyalni csupán egyetlen egy szakszervezet miatt. (Na vajon melyik lehet az?) Tehát igazán nehéz helyzetben találja magát az, aki be akar számolni arról, hogy mi is történt a VÉT-en. Talán az a leghelyesebb, ha azt írja, hogy nem történt semmi. Bizakodásra adhat okot azonban az, hogy megegyezés született arról, hogy még a négy éves megállapodás hatálya alatt elkezdõdik a közös gondolkodás egy új középtávú megállapodás kidolgozásának lehetõségérõl. És talán nem véletlenül NEM a VÉT keretei között. Kiinduló alapja lehet ennek a MÁV Rt évekre tervezett Humán Stratégiája, amit a humánpolitikai vezérigazgatóhelyettes a VÉT április 7-i ülésen adott át a reprezentatív szakszervezeteknek. Meglátjuk! A Pályavasút létszámszükséglete és a második negyedév foglalkoztatási akciói. A Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT) ülésén a legnagyobb vita a pályavasúti létszámszükséglet megállapítása tekintetében bontakozott ki. A MÁV Rt. a tavaly áprilisi foglalkoztatási megállapodásban vállalta, hogy ez év február 28-ig üzletáganként és szolgálati helyenként bemutatja a szakszervezeteknek a technológia szerinti létszámszükségletét. Az üzletág vezetése formailag eleget tett ugyan a megállapodásban foglaltaknak, az írásba foglalt elõterjesztést azonban több szakszervezet tárgyalásra alkalmatlannak minõsítette. Annak ellenére, hogy a téma hivatalosan nem is került napirendre másfél órás vita folyt róla. A vitában szakszervezetünk is kifejtette álláspontját: A PVDSZ számára nem az okozza a problémát, hogy milyen módszer- (folytatás a 4. oldalon)

4 4 HÉZAG NÉLKÜL április ( folytatás a 3. oldalról) rel illetve milyen színvonalon készült el az üzletág létszámszükséglete. Sokkal inkább azt tartja érthetetlennek, hogy az üzletág miért tervez továbbra is létszámcsökkentést, ha jelenlegi létszáma összességében alatta marad a saját maga által megállapított szükségletnek. Ebbõl fakadóan tiltakoztunk az üzletág második negyedévre tervezett létszámcsökkentési elképzeléseinek végrehajtása ellen, melynek keretében 584 fõ távozását tervezik. A legnagyobb hatású - összességében 324 fõt érintõ a tervezhetõ pályakarbantartás kiszervezésével (181 fõ) és a felsõvezeték üzemeltetés kihelyezésével (143 fõ) kapcsolatos intézkedés. A nyugdíjba vonulás különbözõ formáit igénybe véve 137 fõ távozhat esetleg az üzletágtól. Munkáltatói rendes felmondás illetve egyéb intézkedések eredménye 123 fõt érinthet. Ülésezett a Reform Konzultatív Bizottság Hozzávetõlegesen félévi szünet után ismét ülésezett a bizottság. Sokak szerint a bizottság mûködésére a reform hiányában nincs is tovább szükség. Mi azonban nem így gondoljuk és nem gondolta így - többek között - MÁV Rt. év elején kinevezett új elnök-vezérigazgatója, Gaál Gyula sem. Szükség van arra, hogy a társaság legfelsõ vezetése rendszeresen és közvetlenül szót váltson a szakszervezetekkel a MÁV-ot érintõ legfontosabb elképzelésekrõl, változásokról, problémákról. A közvetlen eszmecsere segíthet eligazodni azok között a sokszor ellentmondó sajtóinformációk között is, melyek idõnként amúgy sem a legjobb színben tüntetik fel a vállalatot. A megbeszélésen a vállalatcsoportot érintõ strukturális átalakítás szükségességérõl, a pénzügyi és finanszírozási nehézségek megoldási lehetõségeirõl folyt idõnként igen feszült légkörû eszmecsere. Az elnök-vezérigazgató tájékoztatta a reprezentatív szakszervezetek vezetõit arról, hogy a jelenleg uralkodó elképzelések szerint január 1. hatállyal a MÁV 100 %-os tulajdonában megalakul az Árufuvarozási tevékenységet folytató részvénytársaság. A részvénytársaság alakulásától az üzletág partnerképességének javulását várják, mely elsõsorban a tranzitfuvarozásban járhat elõnyökkel. A leválasztás további elõnye lehet az árufuvarozás hitelképességének növekedése, hiszen azt nem terhelné az összvasúti veszteség. Ezzel a fejlesztési források bõvítésére nyílna lehetõség a jármûpark korszerûsítése érdekében. A pénzügyi, finanszírozási gondokat három csoportba sorolta a MÁV Rt. elnöke: az állami költségvetésben biztosított pénz kevés ehhez a kevés pénzhez sem tud a MÁV Rt. könnyen és idõben hozzájutni. a társaság tõke helyzete nem felel meg a társasági törvény elõírásainak. (a saját tõke nem eshet a jegyzett tõke 2/3-a alá) A problémák megoldására átfogó és hosszútávra is megnyugtató megoldást ugyan az elnök sem tudott mondani, de vázolta, hogy amennyiben a Pénzügyminisztérium is szignálja a MÁV-Állam szerzõdést, talán áprilisban hozzájutunk az idõarányos költségvetési forrásokhoz, szükség van emellett 100 milliárdos nagyságrendû mûködési hitelre is, a tõkehelyzet javítása pedig a jelenleg kincstári tulajdonban lévõ pályavasúti vagyonelemek apportjával megoldható. A konzultáción készség mutatkozott arra, hogy jövõben a megbeszélésekbe bekapcsolódik a miniszteri biztos, módot adva arra, hogy a szakszervezetek az alakuló Vasúti Hivatalról, a küszöbön álló, új vasúti törvény megalkotásával kapcsolatban is kifejthessék álláspontjukat. Felvetõdött az is, hogy az új helyzet jogosan igényelheti egy, új középtávú megállapodás kimunkálásának szükségességét, aminek alapja a jelenlegi bér, foglalkoztatási, kollektív szerzõdési megállapodások teljesülésének értékelése. erobi Közvetlen! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink - közvetlen! - telefonszámait: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök ( forg. ) Szentgyörgyi Mihály PML alelnök Hegedûs István TEB alelnök Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ fax/üzenetrögzítõ VÁLTOZÁS!!! MATÁV fax/üzenetrögzítõ cím: vagy - a szerk -

5 2005. április HÉZAG NÉLKÜL Önök kérték 5 Szakszervezetünk tagjainak kérésére - a közelgõ nyárra való tekintettel közöljük a vasutasok és családtagjai által igénybe vehetõ nemzetközi vasúti kedvezményeket. A Vasutasok Nemzetközi Menetjegyfüzetét ( FIP szabadjegyeket ) évente lehet igényelni az alábbi táblázat szerinti kedvezményekkel: FIP tagvasút megnevezése Tényleges dolgozó Nyugdíjas Saját Házastársa Gyermeke Saját Házastársa Gyermeke Ausztria (ÖBB) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% Anglia (ATOC/GBPR) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Bulgária (BDZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Svájc (SBB) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Bern-Löschberg-Simplon (BLS) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Svájci magánvasutak (SP) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Csehország (CD) 3 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Macedónia (CFARYM) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Luxemburg (CFL) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Románia (CFR) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Görögország (CH) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% Írország (CIE) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Portugália (CP) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Németország (DB,AG) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Dánia (DSB) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Olaszország (FS) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Horvátország (HZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Jugoszlávia (JZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Észak-Írország (NIR) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Hollandia (NS) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Norvégia (NSB) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Lengyelország (PKP) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Spanyolország (RÉNFE) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Belgium (SNCB) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Franciaország (SNCF) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Szlovénia (SZ) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Finnország (VR) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Szlovákia (ZSR) 3 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% Stena Line Limited (SLL) 1 db 100% 1 db 100% 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Holland hajó (StL) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Bodeni Hajózási Társaságok Szövetsége (BSB,VSU) 1 db 100% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Eurostrar (EUKL) 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% 1 db 50% Jogosultság: Külföldi utazási kedvezményre az egy évi tényleges MÁV szolgálati idõvel, érvényes arcképes igazolvánnyal rendelkezõ, fõfoglalkozású dolgozók, igényjogosult családtagjaik, legalább tizenegy évi vasúti szolgálattal rendelkezõ nyugdíjasok és családtagjaik (özvegyek és árvaellátásban részesülõk) jogosultak. Igénylés: Országonként, vasutanként kell Igénylõlap -ot kitölteni amelyet a szolgálati fõnökségnek záradékolnia kell. A FIP tagországokba évente lehet érvényesíteni FIP igazolványt ami 50%-os menetkedvezményre jogosítja fel a felhasználóját, ha már elhasználta az évente járó menetjegyfüzetben lévõ szelvényeket. A FIP igazolványokat szintén Igénylõlap -on kell kérni illetve érvényesíteni. INFORMÁCIÓ! A közölt adatok illetve információk tájékoztató adatok, további részletes információt a szolgálati fõnökségek menetkedvezménnyel foglalkozó kollégáitól lehet kérni és kapni.

6 6 HÉZAG NÉLKÜL április Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) idei programterve Velence-Nápoly-Capri-Sorrento-Pompei Kirándulás 2 éjszaka szállással, 3*szállodában reggelivel, Ft-tól. Erdély Kirándulás a Sóvidékre félpanzióval, rengeteg programmal, Ft-tól. Szicíliai Nyaralás Nyaralás Pattiban 2-4 ágyas bungalókban a tengerparton, Ft-tól Hajdúszoboszló Üdülési csekkel vagy MNÜA Pályázattal a részvételi díj mérsékelhetõ, 5000 Ft-tól. Horvát Tengerpart (Brac) & Nyaralás 2-8 ágyas magán apartmanokban Ft-tól Auschwitz Emléktúra a gettókba, 4600 Ft. Prága és Krakkó (Wieliczka) Strapatúra 4600 Ft-tól Velence - Róma Strapatúra, fürdéssel városnézésekkel, 4600 Ft-tól Erdély Nyáron Kirándulás Homoródfürdõ környékére félpanzióval, Petõfi emléknap, Ft-tól. Rendelje meg Úton c. könyvünket: Bankkártya /telefon használata letiltása külföldön, FIP kedvezményrendszer (szabadjegyek, FIP szabályzat kivonat), biztosítás. Ha bajba kerülsz külföldön (eljárás, külképviseletek listája), Schengeni határok, vám szabályok, gyakorlati tanácsok, hasznos vasúti információk (Vasúti szervezetek, cégek stb.) A könyv kiadását a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete is támogatta. TOVÁBBI RÉSZLETEK: honlapunkon címen a es vasúti telefonon minden kedden 9-15 h-ig a / es matávos számon hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ ös mobil számon napközben

7 2005. április HÉZAG NÉLKÜL A PVDSz véleménye 7 Szakszervezetünk áttekintette a véleményezés céljából megküldött a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása humánpolitikai utasítás 2. sz. módosításának, valamint a MÁV Rt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere mûködtetésének szabályozása tárgyú utasítás tervezetét. A megküldött tervezetekkel kapcsolatos véleményünk az alábbiak szerint foglalható össze: 1. A 2. sz. módosítás a munkakörelemzés, munkakör-értékelés, munkaköri leírások tárgykörben az új munkakör létrehozása az egyéni feladatkörök változása tekintetében hajt végre szabályozási pontosítást. Egyetértünk azzal, hogy a munkakör létrehozása esetén vizsgálandó a szervezethez való illeszkedés, az hogy magának a szervezetnek léteznek-e olyan tevékenységei, melyek egy új munkakör létrehozását indokolják. Ehelyütt arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a pályavasúti üzletág tevékenységi körében nem szerepel ugyan a személypénztár kezelés és jegyeladás, ugyanakkor az üzletág egyik meghatározó munkakörében forgalmi szolgálattevõ (feltételezzük az egyéni munkaköri leírásban) egy másik üzletág (személyszállítási) tevékenységi körébe tartozó feladatok vannak. Álláspontunk szerint ez egy olyan munkakör, melynek értékelésekor e tényezõvel nem számoltak. ( b. pont) 2. Az egyéni munkaköri leírások aktualizálása helyes követelmény, de szükség lenne arra, hogy az általános munkaköri leírások nyilvánossá váljanak Ez - az utasítás értelmében - csak május 31. után várható. Véleményünk szerint itt fontos lett volna megkísérelni azt szabályozni, hogy a feladatokban, a munkakör tartalmában mi minõsül olyan lényeges változásnak, ami már túllép az egyéni munkaköri leírás módosítási kényszerén és új munkakör létrehozását jelenti. ( b pont) 3. Nem értünk egyet azzal, hogy a 14. MÁV Munkaköri Kategóriában csak felsõfokú állami iskolai végzettséggel (egyetemi vagy fõiskolai diploma) betölthetõ munkakör szerepelhet. ( e. pont) Megítélésünk szerint ennek szabályként történõ kimondása nem illeszkedik a munkakör-értékelésen alapuló besorolási és bértarifa-rendszer logikájába. Az iskolai végzettség a munkakört betöltõ személy jellemzõje, a munkakört pedig a személytõl függetlenül, önmagában kell elemezni a feladatok, a hatáskör és felelõsség illetve a munkakörtõl várt eredmény függvényében. A munkakör munkaköri hierarchiában történõ elhelyezkedése a fenti szempontokhoz rendelt pontszám függvénye. (Más kérdés, hogy egyes munkakör betöltésének feltételeként meghatározható követelményként felsõfokú végzettség. Ez azonban nem történhet fordítva.) Álláspontunk szerint - figyelembe véve az egyes kategóriák ponthatárait - nem hiba az, ha azonos munkaköri kategóriában létezik olyan munkakör, mely felsõfokú végzettséghez kötött és olyan, amelyik nem. Különösen igaz ez a termelésirányító jellegû munkakörökre. Szakszervezetünk több fórumon is szóvá tette már, hogy a pályavasút egyes munkaköreinek értékelése eltér a jelenleg közzétett eredménytõl. A PVDSZ amint az általános munkaköri leírások rendelkezésére állnak kezdeményezni fogja a pályamester (12. MMK) és a fõpályamester (13. MMK) munkaköri kategóriájának 1-1 kategóriával történõ emelését. 4. A Gy /2005. sz. megküldött a bérrendszer mûködtetésének szabályozása tekintetében nehéz tárgyszerû véleményt alkotni az egyes munkakörök iskolai végzettségbeli, illetve gyakorlati idõbeli követelményeinek nyilvános meghatározása hiányában. Kérünk tájékoztatást arról, hogy az egyes munkakörök betöltésének mik a feltételei. A tárgy évben errõl már egyes szakmunkás munkakörök kapcsán kértünk tájékoztatást. (20/2005. PVDSZ) (4.1. pont) 5. A munkakörbe újonnan bekerülõ munkavállaló bérének megállapítása esetén amennyiben a munkavállaló új munkaköre alacsonyabb kategóriába tartozik a visszavételi bér (a kategória minimum 120 %-a) mértékének normatív meghatározására semmilyen magyarázatot nem találunk. Miért pont 120 %? Megítélésünk szerint itt nagyobb rugalmasságot kellene tanúsítani. A korábbi szabályozásnak amennyiben a kategória átlaga volt az irányadó ezzel szemben volt némi logikája, de még helyesebb lett volna, ha a munkaköri átlagalapbér lenne irányadó az új munkakörbe kerülés esetén. (4.2. c pont) 6. A feltételhiányos munkavállalók bérmegállapítása tekintetében a 4. pont alatt írt megállapításaink (nincs szabályozva a munkakör betöltésének feltétele) nehezítik a véleményalkotást. (4.5. pont) 7. Mindkét tervezetben következetesen elkövetett gépelési hiba lehet, hogy az eredeti 3/2004. (III. 26. MÁV Ért. 13) HVH sz. utasítás helyett 3/2005. sz. utasításra történik hivatkozás. Az utasítás tervezetekben foglaltakkal a fentiekben foglalt észrevételeinkre adott érdemi válaszok függvényében tudunk csak egyetérteni. Kérjük és javasoljuk felvetéseink megvizsgálását és az utasítás végleges formájának megalkotása során azok szíves figyelembe vételét! Járási Ferenc elnök PÖKKÖP az interneten: SEGÉLY HELYETT ESÉLY

8 8 HÉZAG NÉLKÜL április OLVASÓI LEVÉL Az utóbbi idõben egyre több levelet kapunk a tagjainktól, melyben az új besorolási és bérrendszerrel kapcsolatos véleményüknek, javaslataiknak adnak hangot. Az egyes vélemények és javaslatok gyakran egymásnak is ellentmondanak. Ez nehezíti ugyan a szakszervezeti álláspont kialakítását, de természetesnek kell tekintenünk, hiszen mindenki saját helyzetébõl kiindulva, érdekei szerint fogalmazza meg álláspontját. Egyik pályamester kollégánk - sok munkatársa véleményét is tolmácsolva - ellentmondást lát az új besorolásban, és ezt az alábbiakban közölte velünk. A levél: Nyílt vonal Hézag nélkül februári szám 7. oldalán olvasói levelek személyes érintettség címén én is szeretném kiegészíteni az ott leírtakat. Pályás kollégáim a TC Fõigazgató Úrnak írt levelükhöz kapcsolódva egy észrevételem, kiegészítésem volna 251. aláíróként. Látszólagos ellentmondások vannak ( vagy valódiak ) az új besorolásban. Alacsonyabb kategóriájú dolgozóknak magasabb az alapbére ( pl 10 kat. elõmunkás, 12 kat. pályamester ). Ha a beosztott kolléga alapbére magasabb? Hol érvényesül a magasabb beosztás, magasabb képzettség, magasabb elismertség elve az új bérrendszerben? Nem az elõmunkás kollégák alapbére a sok, a pályamesterek bére kevés!1978-ban kezdtem a vasútnál, 2003-óta dolgozom pályamesterként villamos fõvonalon, három alárendelt dolgozónak is több az alapbére. Ez egy anomália a bérrendszerben ( egy a sok közül ) amin változtatni szükséges. név és cím a szerkesztõségben A PVDSz válasza: 1. Kollégánk állítása, hogy általában az alacsonyabb kategóriába tartozók bére magasabb lenne, mint a magasabb kategóriába tartozóké elég sommásnak mondható. Helyesebb lenne talán, ha úgy fogalmazunk, hogy valóban elõfordulhat alacsonyabb kategóriában (10. MMK) is magasabb alapbér, mint egy magasabb kategóriában (12. MMK). A jelenség elõfordulásának az alábbi okai lehetnek: Az egyes kategóriákban alkalmazott személyi alapbérsávok között átfedés van. A 10. MMK-hoz tartozó személyi alapbérek forint között, a 12. MMK-hoz tartozó személyi alapbérek forint között mozoghatnak. A bérsávok tehát 105 és 130 ezer forint között átfedik egymást, így valóban létezhet egy forintos alapbérrel rendelkezõ elõmunkás és egy forintos alapbérrel rendelkezõ pályamester. Ez azonban viszonylag ritka. A munkavállaló személyi alapbére egy folyamat eredményeként alakul. Ismert, hogy a 2000-ben megszûnt vasúti bérrendszer szempontként kezelte a bérmegállapítás során a munkavállaló gyakorlati idejét. A munkavállalók 3 évente bértétel kategóriát ugrottak és ezzel magasabb alapbérre váltak jogosulttá. Ez a jelenleg hatályos HAY típusú munkakör-értékelésen alapuló bérrendszernél ugyan nem szempont, de a munkavállalók idõsebb, hosszú MÁV szolgálati idõvel rendelkezõk hozták magukkal (örökölték) magasabb alapbérüket. A vitatott jelenség egy idõsebb, hosszú gyakorlati idõvel rendelkezõ elõmunkás és egy viszonylag fiatal pályamester esetében fordulhat elõ. Az éves bérfejlesztések differenciálatlan, központi végrehajtása. A helyi bérfeszültségeket jól ismerõ vezetõnek se lehetõsége, se felelõsége nincs a bérek alakulása tekintetében. Az éves béremelés a VÉT-en kötött megállapodás szerint központilag kerül végrehajtásra, mely egyéni bérmegállapítást ( eltérést ) jelenleg nem tesz lehetõvé. 2. Mit javasol a PVDSz: Szakszervezetünk továbbra is az országos átlagot meghaladó béremelés végrehajtását szorgalmazza a MÁV Rt. területén, mivel megállapodások ellenére között sem sikerül felszámolni a vasutasok 2000-es évek elején keletkezett bérlemaradását. Az éves bérmegállapodások esetében az alanyi jogú (jellemzõen inflációkezelõ) béremelések mellett biztosítani kell forrást a helyi jogkörgyakorlók számára a differenciálásra. A differenciálás szempontjaként központilag kell elõírni a helyi bérfeszültségek oldását, a bérezésben kétségtelenül jelentkezõ visszatetszõ helyzetek megszüntetését. A differenciálás keretében azonban továbbra is biztosítani szeretnénk a hosszú gyakorlati idõvel rendelkezõ kollégáink anyagi megbecsülését is. Mindezek mellett, haladéktalanul meg kell kezdeni az új besorolási és bértarifa rendszer felülvizsgálatát, a hibák kijavítását. Szakszervezetünk véleménye szerint több esetben elõfordul, hogy a besorolás nem megfelelõen tükrözi a munkaköri hierarchiát. A jelenleg kialakult és tarthatatlan helyzet kezelésére szakszervezetünk javasolja a technikusi munkakört a 12. kategóriába, a pályamesteri munkakört a 13. kategóriába míg a fõpályamesteri munkakört a 14. kategóriába sorolni.

9 2005. április HÉZAG NÉLKÜL 9 Mi aztán jól BEBIZTOSÍTUNK! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOK RÉSZÉRE! Az alábbi táblázatban közöljük a szakszervezetünk tagjai részére a március 01-tõl rendelkezésre álló biztosítási lehetõségeket: Szolgáltatások A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén további Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával EGYÉB TUDNIVALÓK: ez egy csomag, 9 db szolgáltatással belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap a várakozási idõ) a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül, a nap 24 órájára, és a világ országaira a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, csak a PVDSz-nél a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító a belépési korhatár 18 éves kortól 50 éves korig terjed a biztosítási díjfizetés folyamatos kell hogy legyen, a biztosítás fenntartása érdekében RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a munkavállaló kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. Bõvebb felvilágosítást a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között.

10 10 HÉZAG NÉLKÜL április Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSZ tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Az alapítvány címe: 1062 Bp. Bulcsú utca 8-10 Telefon: matáv: ; vasútüzemi: A pályavasúti szakszervezet (PVDSz) hozta létre a vasutas munkavállalók segélyezésére, megsegítésére és önsegélyezésére a PÖKKÖP-öt, amely szakszervezeti hovatartozás nélkül a vasutas munkavállalók nagy megelégedésére már több éve egyre nagyobb népszerûséggel mûködik. Hogy miért népszerû? Köszönhetõ mindez annak, hogy: a PÖKKÖP havi tagdíja mindössze 4.500,- Ft, mely a VBKJ ,- Ft keretösszegébõl, éves szinten csupán ,- Ft igénybevételét jelenti a munkavállaló számára a PÖKKÖP tagsági viszony létesítése továbbra sem szakszervezetfüggõ!!! a PÖKKÖP szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges várakozási idõ: az elõre tervezhetõ eseményeknél 9 hónap! az elõre nem tervezhetõ eseményeknél mindössze 5 hónap! (kivéve a pénztártag egyéni számláján lévõ összeg, ugyanis itt a várakozási idõ 4 hónap) a PÖKKÖP igen sok jogcímen nyújt segélyt, így önmagában a VBKJ összevont igénybevételére is lehetõséget nyújt (beiskolázási-, felnõttképzési-, üdülési-támogatás, stb.) Miért pont a PÖKKÖP? Azért, mert ha már PÖKKÖP tag vagy, ne hagyd elveszni a korábbi tagsági viszonyodból származó elõnyöket! a PÖKKÖP tagság adómentes, így az éves VBKJ keretbõl igénybevett összeget nem terheli sem adó sem pedig különféle járulék, tehát mindenki a megjelölt összeget adómentesen felhasználhatja! a PÖKKÖP által nyújtott segélyek segíthetnek a nehéz élethelyzetbe került tagjainkon (betegség, kórházi ápolás, haláleset, munkaképesség csökkenés, stb.) és nem csak az általuk befizetett tagdíjuk erejéig, hanem a szolidaritási alapból az igényelt segély teljes összegét felvehetik! P Ö K K Ö P több segély összegét jelentõsen megemelte és bõvítette a PÖKKÖP egyéni tagdíjfizetés esetén, a befizetett tagdíj után adókedvezmény vehetõ igénybe az egységes tagdíjon felüli többletbefizetés 100 %-a az egyéni részbe kerül, és mivel ebbõl a PÖKKÖP nem von kezelési költséget, így a tagdíjon felül, egyénileg befizetett TELJES ÖSSZEG FELVEHETÕ! Hogyan kell belépni a PÖKKÖP-be? a munkavállaló a PÖKKÖP Belépési Nyilatkozat nyomtatványának kettõ kitöltött és aláírt példányát eljuttatja a pénztár címére Várak. Segély megnevezése Segély összege idõ/hó Születési segély Ft Munkaképesség csökkenési segély (legalább 50 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Rokkantsági segély (legalább 67 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Beiskolázási segély Ft Házasságkötési segély Ft Felnõttképzési segély (befejezett félévenként) Ft Temetési segély tag halála esetén Ft 5 közeli hozzátartozó esetén Ft Egyszeri árvasági segély Ft Betegségi segély (naponta) Ft Kórházi, szanatóriumi segély (naponta) elsõ 30 napra Ft 5 a 31. naptól Ft Munkanélkülivé válási segély Ft Gyermek üdülési segély Ft Átmeneti kiegészítõ segély Lakhatási támogatás Gyermeknevelési támogatás Ápolási Fenyõ (október 15. december 15.) Ft Ft egyéni rész egyenlege, amely 4 havonta igényelhetõ A PÖKKÖP ügyfélfogadási napokat KIZÁRÓLAG hétfõn és pénteken 10 és 13 óra között tart a pénztár székhelyén: 1062 Budapest, Bulcsú u Felvilágosítást munkanapokon 9 és 14 óra között a és a (üzenetrögzítõ, fax) vasútüzemi, valamint a tel/fax (üzenetrögzítõ) Matáv telefonszámokon lehet kérni és kapni. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1062 Budapest Bulcsú u Telefon/fax: matáv: , vasútüzemi: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

A VDSZSZ ismét bírósághoz fordult.

A VDSZSZ ismét bírósághoz fordult. 2005. június VII. évfolyam 6. szám Újságunk tartalmából PVDSz Szakági Választmányi ülések 2005. június 6.,7. és 8.-án üléseztek a PVDSz PML, Forgalom és a TEB szakági választmányai, amelyeken a pályavasút

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Az ELTE ÁJTK a (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki Kari Kiutazási Támogatás elnyerésére. I. A pályázat célja Azon hallgatók előfinanszírozott, egyszeri Kari

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról .../2014.SZK. Együttműködési Megállapodás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2014. január 22. Jelen megállapodást aláíró felek

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Felszámoljuk a bérek lemaradását?

Felszámoljuk a bérek lemaradását? 2005. március VII. évfolyam 3. szám Felszámoljuk a bérek lemaradását? Újságunk tartalmából Ki fizeti a révészt? Miután 1998-ban Járási Ferenc távozott a VDSZSZ-bõl, a Gaskó István által vezetett szakszervezet

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY

SEGÉLY HELYETT ESÉLY 2005. február VII. évfolyam 2. szám Választottak a munkavállalók Mint azt már korábbi számunkban hírül adtuk, a VÉT tárgyalások eredményeként 2005. évben tíz százalékkal, 165.000,- forintra nõtt a béren

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Új vezér / helyettes?

Új vezér / helyettes? 2005. szeptember VII. évfolyam 9. szám Újságunk tartalmából PML SZAKÁGI VÁLASZTMÁNY 2005. szeptember 2-án ülésezett a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének PML szakági választmánya. (4. oldal) A PVDSz

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG 01/15-ös tanév Erasmus kiegészítő támogatás pályázati kiírása és a csatolandó dokumentumok Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: EHSZÖB) az

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük 2005. január VII. évfolyam 1. szám A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert - a MÁV Rt-nél egyedülálló módon - csak a Pályavasúti

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3517/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és formákat, amelyet a munkavállalók egyen-,

1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és formákat, amelyet a munkavállalók egyen-, 4.sz. melléklet a MÁV Zrt. Kollektív Szerződéséhez A. A MÁV Zrt. munkavállalóinak egyen-, formaruházati ellátása I. Jogosultság 1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:...

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:... ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint 1 :... 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs 2 neve:... 2. Pályázó adatai

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben