Könyökízületi interpositiós arthroplastica dura materrel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyökízületi interpositiós arthroplastica dura materrel"

Átírás

1 A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Ortopédiai Osztály, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ortopéd Tanszék, Budapest közleménye Könyökízületi interpositiós arthroplastica dura materrel DR. ARKASHÁZI MIKLÓS, DR. UDVARHELYI IVÁN Érkezett: november 28. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk az általuk kidolgozott, új mûtéti eljárással elvégzett könyökízületi interpositiós arthroplasticával szerzett tapasztalataikat ismertetik. 24 esetben végeztek nem liophylizált dura materrel interpositiót, 83%-ban rheumatoid arthritisben. Az átlagéletkor 52,2 év (24-75 év), az átlagos utánkövetési idõ 26,6 hó (8-45 hó). A betegek fájdalma szignifikánsan csökkent, a flexio-extensio szignifikánsan növekedett, ugyanakkor az instabilitás szignifikáns módon nõtt. A betegek életminõsége 92%-ban javult. A radiológiai értékelés során 33 %-ban észlelték a trochlea humeri részleges, illetve teljes absorptióját, a részleges absorptio átlagos értéke kisebb az irodalomban szereplõ absorptiós értékeknél. Az olecranon elvékonyodása 13%-ban volt megfigyelhetõ, átlagos mértéke úgyszintén kisebb az irodalmi adatokban szereplõknél. A dura mater interpositiót a rövidtávú klinikai és radiológiai eredmények alapján az implantatiós arthroplastica alternatívájaként ajánlják. Kulcsszavak:Könyökízület Mûtéti kezelés; Arthroplastica Módszerek; Arthritis, rheumatoid Mûtéti kezelés; Ízületi protézis; Dura mater Transzplantáció; Transzplantáció, heterológ; M. arkasházi, I. Udvarhelyi: Interposition arthroplasty using dura mater in the elbow The authors introduce their experience with their interposition arthroplasty in the elbow. Interposition was performed in 24 cases using non-lyophilised dura mater, in 83% of patients with RA. The average age of patients was 52,2 years (24-75) and the average follow up time was 26,6 months (8-45). Pain was significantly reduced, flexionextension was significantly improved however instability unfortunately increased. Concerning the quality of life 92% improvement was detected. Partial or full absorption of humeral trochlea was observed in 33% of cases. The average degree of partial absorption was less than in the literary data. In 13% of cases the humeral olecranon was absorbed as well, but the absorption was less than in other publications. The authors recommend this dura mater interposition method as an alternative method for elbow arthroplasty, based on their results. Key words:elbow joint Surgery; Arthroplasty Methods; Joint prosthesis; Arthritis, rheumatoid Surgery; Dura mater Transplantation; Transplantation, heterologous; BEVEZETÉS A könyökízület interpositiós arthroplasticája kezdetben a jelentõs instabilitással és a felsõ végtag funkcióvesztésével járó reszekciókhoz kötõdött. A Park és Moreau által 1806-ban tbc-s könyökízületi ankylosisban végzett subperiostealis, subcapsularis reszekció, valamint az 1860-ban és 1885-ben Verneuil és Ollier által azonos indikációval végzett reszekció interpositiót még nem foglalt magában (12, 2). Schüller volt az elsõ, aki rheumatoid arthritisben ajánlotta e mûtéti eljárást (2). Murphy 1902-ben az Egyesült Államokban népszerûsítette, fasciát és zsírt alkalmazva, Lexer 1909-ben az autológ szövet kiemelkedõ értékét hangsúlyozta, s megerõsítette Murphy azon állítását, miszerint interpositumként a zsír és a fascia a legalkalmasabb. A fascia életképes maradt, majd rostos, rostporcos szövettel fedõdött (2, 12). Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

2 Ezen,,új ízületté való transzformálódást Phemister és Miller is tanulmányozta, akiknek ben közölt megfigyelése szerint nem volt lényeges különbség az interpositummal, illetve a nélkül végzett porcreszekció utáni, hisztológiai értelemben vett porc transzformációban (12). A csontvégek fedéséhez ugyanígy,,élõ membránt, biológiai anyagot javasolt Payr ben és Putti 1921-ben (2). Campbell 1921-ben és 1924-ben két közleményben is beszámol fascia interpositummal szerzett tapasztalatairól. Az irodalomban elsõként a fascia lata-t tartja a legalkalmasabbnak, mivel könnyen elérhetõ, jól rásimul a csontfelszínekre, és a donort szembetûnõ károsodás nem éri. 34 esetben elvégzett könyökízületi fascia lata arthroplastica során fájdalommentesség, mozgástartomány növekedés volt igazolható, szignifikáns instabilitás nem jött létre (2, 12). Henderson 1918-ban 30 könyökízületi interpositio során 76 %-ban számol be kiváló és jó, valamint 6 %-ban rossz eredményrõl, 1925-ben azonban már csak 63 %-ot értékel kitûnõ, illetve jó, 20 %-ot viszont rossz eredményûnek (2). Mac Ausland 1947-ben, Dickson, Stein és Bentley 1976-ban rheumatoid arthritises, valamint poszttraumás arthrosisos könyökízületbe ültetett be fasciát sikerrel (12, 3). Baer 1918-ban számolt be ón, cink, celluloid, dekalcifikált csont, valamint sertés húgyhólyagból elõállított úgynevezett Baer-membrán interpositummal szerzett kísérleti tapasztalatairól, ez utóbbi korai sikeres eredményeirõl (2). Jinnaka és Kono 1949-ben krómmal kezelt fascia lata-val (úgynevezett J-K membrán) csökkentette a Baer-membrán kiváltotta gyulladásos szöveti reakciót (9). J-K membrán beültetésérõl 31 esetben kielégítõ eredménnyel Kita számolt be 1977-ben (9). Szilikon gumilemezt elsõként Baer ültetett be, ezt követõen Smith és mtsai tudósítanak szilikon interpositióról 1983-ban haemophyliás könyökízületi arthropathiában 6 esetben szövõdmény nélkül (19). Rockwell 1963-ban felszívódó zselatin szivacsot ültetett be, azonban 25 %-ban az eredményt rossznak értékelte (15). Ugyanígy zselatin szivacs beültetésrõl számol be Shahriaree 1979-ben, 30 esetbõl 80 %-ban fájdalommentes, jó eredménnyel (18). Bõrrel végzett interpositióról elõször Loewe számolt be 1913-ban különbözõ ízületek esetében, térd- és könyökízületi alkalmazásáról Gui közleménye ad számot 1953-ban (12). Hisztológiai értelemben figyelemre méltó Brown 1958-ban tett azon megfigyelése, midõn térdízületi bõr interpositum vizsgálata során úgy találta, hogy az implantált bõr synovialis membránná alakult metaplasia útján (1). Hurri, Pulkki és Vainio 1964-ben, Mills és Rush 1971-ben számol be cutis grafttal kapcsolatos kedvezõ tapasztalatairól, hasonlóan roimson, Silva és Richey is 1976-ban jó eredménnyel alkalmazott bõrt interpositumként poszttraumás és rheumatoid arthritises könyökízületi destrukció esetén (6, 2, 5). Ljung és mtsai 1996-ban számoltak be szarvasmarha kollagén membránnal végzett könyökízületi interpositióról 35 rheumatoid arthritises eset kapcsán. Mûtéti eljárásuk ízületmegtartó, csak a trochlea felszínének modellálását végezték, a kollagén membránt az ízfelszínek közé helyezték, majd a kollagén graftot intraossealis öltésekkel rögzítették a humerushoz. A trochlea teljes felszínét tehát nem burkolták, eljárásuk mégis figyelemreméltó ízületmegtartó technikája miatt. Az utánkövetéses vizsgálat során 76 hónapos átlagos utánkövetési idõ mellett 64%-ban észleltek a humerus, 36%-ban az ulna esetében absorptiót. Az absorptio átlagos értéke a humerusnál 8, az ulnánál 5 mm volt (10). A dura mater interpositióról szóló elsõ közlemények az 1950-es években láttak napvilágot ben Sewell és Koth állatkísérletek során lyophilizált dura matert alkalmazott dura defectusok fedésére kielégítõ eredménnyel (13). Stellbrink és Tillmann 1976-ban lyophilizált homológ dura matert használt interpositumként rheumatoid arthritises MCP ízületi destrukció miatt végzett reszekció során (20). Raunio 1981-ben csukló- és MCP-ízületekbe, Timmel 260 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

3 és Grundschuber 1982-ben temporomandibularis ízületekbe ültetett be lyodurát (14, 22). Tillmann és Braatz 1989-ben vállízületi reszekciót követõ lyodura interpositióról számol be (21). Könyökízületi alkalmazásáról elsõként Wessinghage közleménye ad számot rheumatoid arthritisben kialakult ankylosis miatt, a humerus distalis részének reszekcióját követõen (24). Rustemeier poszttraumás proximalis radioulnaris synostosisban alkalmazta a membrana interossea partialis reszekciója mellett, errõl 1986-ban számolt be (16). Milbrink és Wigren 1990-ben megjelent közleménye az elsõ, amely nagyobb számú, hosszabb utánkövetési idõ alatt történõ könyökízületi lyodura interpositióról tudósít. A reszekciót a trochlea elvételét követõen az epicondylus villa megtartása mellett, annak dómszerû kialakításával végezte, az így kiképzett humeralis részt borította durával. 16 rheumatoid arthritises esetben, 5,5 éves átlagos utánkövetés alatt a mozgástartomány növekedése, kielégítõ stabilitás volt megfigyelhetõ 27 %-os humerus, valamint 7 %-os ulna csontresorptio mellett. 13%-ban az epicondylus villa területén új corticalis vonal volt igazolható, amely a Wagner és mtsai által 1973-ban, kutya kísérletekben igazolt tényt látszik alátámasztani, miszerint a dura graft a synoviából eredõen a környezõ szövetekkel helyettesítõdik (11, 23) tõl Neumann nevéhez fûzõdõen kezdõdtek el a kísérletek abból a célból, hogy a költség- és idõigényes,,fagyasztva-szárításos módszert egyszerûbbé tegyék (13) óta áll rendelkezésre a nem lyophilizált, hanem úgynevezett organikus oldószerrel szárított és gamma sugárral sterilizált dura mater, mely mûtéti beavatkozásra is alkalmazható. Az elsõ humán klinikai tapasztalatokat érdekes módon urológiai vonatkozásban, húgyhólyag plasztika során nyerték, errõl 1974-ben Schmiedt és mtsai, majd 1975-ben Kelami számolnak be (17, 8). Közleményünkben a nem lyophilizált Tutoplast dura materrel szerzett tapasztalatainkról, valamint az általunk bevezetett új interpositiós mûtéti eljárásról számolunk be. ANYAG ÉS MÓDSZER A protézis implantáció alternatívájaként 1997-ben végeztünk elsõ alkalommal dura mater interpositiót. Az általunk alkalmazott dura graft Tutoplast Dura néven forgalmazott, nem lyophilizált cadaver dura mater. A lyophilizálástól eltérõen a graft konzerválása nem fagyasztva-szárításos módszerrel történik. A lyophilizálás során jégkristályok keletkeznek, melyek következtében az eredeti kollagén szerkezet struktúrája megváltozik, mechanikai behatásokkal szembeni ellenállása jelentõsen gyengül. A Tutoplast Dura esetében alkalmazott módszer lényege a graft eredeti kollagén struktúrájának megõrzése, fizikai és biomechanikai tulajdonságainak megkímélése. Ezt speciális, úgynevezett oldószeres, osmoticus eljárással érik el. Az így létrejött graft összekötõ kollagén rostokból, valamint háromdimenziós elhelyezkedésû fibrinszálakból áll, ennek köszönhetõen sokirányúan nagy szakító- és húzószilárdsággal rendelkezik (30 N). A preparálási folyamat végén a baktériumok és a vírusok teljes inaktiválása jön létre (4) májusától júliusáig 23 betegnél 24 esetben végeztünk dura mater interpositiót, egy esetben bilateralisan. A nemek szerinti megoszlás alapján 15 nõ és 8 férfi betegünk volt, az átlagéletkor 52,2 év (24-75 év). 17 esetben jobb, 7 esetben baloldalon végeztük el a mûtétet, 17 esetben a domináns oldalon. A betegek 83%-a rheumatoid arthritises (RA), 8% -a poszttraumás osteoarthrosisos, 8%-a juvenilis krónikus arthritises (JCA) volt. A mûtét indikációját legfõképpen a nagyfokú, konzervatív kezelésre nem reagáló fájdalom, valamint a jelentõs mozgáskorlátozottság, fibrosus ankylosis, radiológiailag a Mayo III- IV. stádium képezte. A mûtét relatív kontraindikációját jelentette a m. biceps brachii és a m. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

4 triceps brachii bénulása, egyes pszichiátriai betegségek, valamint a nehéz fizikai munkavégzés. Abszolút mûtéti kontraindikációt képezett a mély infekció, a csontos ankylosis és a nagyfokú csontdestrukció. MÛTÉTI TECHNIKA Kialakításakor arra törekedtünk, hogy a mûtét során ne jöjjön létre olyan definitív elváltozás a csontstruktúrában, mely lehetetlenné teszi késõbbiekben egy esetlegesen szükségessé váló protézis beültetését. E megfontolásból a Kashiwagi által 1978-ban közölt ulnohumeralis arthroplastica technikai alapjainak felhasználásával született meg az az interpositiós megoldás, mellyel kapcsolatos közlemény sem a külföldi, sem a hazai szakirodalomban ez ideig nem jelent meg, tehát új mûtéti eljárásnak tekinthetõ. Az ulnohumeralis arthroplastica a könyökízület primer arthrosisában alkalmazott eljárás, melynek során az olecranon, valamint a fossa olecrani perforálását követõen a proc. coronoideus osteophytája kerül eltávolításra (7) (1. ábra). 1. ábra: A Kashiwagi-szerinti ulnohumeralis arthroplastica 2. ábra: Az elõkészített dura mater graft 3. ábra: A dura graft az áthúzást követõen 4. ábra: A dura graft rögzítése utáni állapot eltárás Oldalfekvésben, regionális lokálanesztéziában, vagy intubatiós narcosisban, vértelenségben Van Gorder-szerint hátulról tárjuk fel az ízületet. A n. ulnaris kipreparálását, a triceps lebeny kialakítását, az izomzat és a tok átvágását követõen synovectomiát végzünk, majd az olecranon osteophytáit eltávolítjuk. Ezt követõen a radiusfejet exploráljuk, amennyiben a fej anterior subluxatióját, nagyfokú destrukcióját észleljük, partialis radiusfej reszekciót végzünk. Trochlea plasztika A peremszéli felrakódásokat eltávolítjuk, majd a trochlea destruált ízfelszínét fraserrel subchondralisan elsimítva elõkészítjük a dura graft fogadására. 262 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

5 ossa olecrani perforatio A fossát kitöltõ zsírszövet eltávolítása után kisméretû vájt vésõvel a fossát perforáljuk, majd rongeur-rel a laminectomiát kiszélesítjük, vigyázva arra, hogy a condylusok felé a perforációs nyílás szélessége szimmetrikus legyen. Ellenkezõ esetben a supracondylaer rész elvékonyodása miatt a humerus fraktúrája következhet be. A dura graft behelyezése A 4x10 cm-es Tutoplast dura graftot a behelyezés elõtt 30 perccel 0,9 %-os NaCl oldatba helyezzük, melyhez a beteganyag fokozott rizikófaktora miatt Gentamycint is hozzáadunk. Ezután a graftot fonalra vesszük, ehhez serosa tût használunk, majd a fossa olecrani nyílásán keresztül a trochlea alatt (ventralisan) az ízületi rés felõl kiindulva dechamp-ot gördítünk át, s az elõzõleg fonalra vett dura graftot a trochlea alatt áthúzzuk, majd a szélek felé a trochleára simítjuk (2-3. ábra). A dura graft rögzítése Tekintettel arra, hogy az RA-s betegek esetében fennálló osteoporosis az intraossealis öltések behelyezését biztonságosan nem tenné lehetõvé, ezért a graft rögzítéséhez az osztályunkon dr. Schäfer Miklós által a vállízületi plasztikák elvégzésére bevezetett OR I II. titán csavart használunk (4). A csavarokat a humerus condylusában úgy helyezzük el, hogy a dura graft lehetõség szerint gyûrõdésmentesen simuljon a trochleára. Négy darab csavar behelyezése elegendõ a stabil rögzítéshez, amennyiben szükséges, a tokszélhez behelyezett kiegészítõ öltésekkel a rögzítés megerõsíthetõ. ontos megemlíteni, hogy a csavarok nem a grafton haladnak keresztül, hanem azon a csavarokba elõre behelyezett fonalakat öltjük át, s ezáltal húzzuk a graftot a csavarokhoz (4. ábra). Az utánkövetéses vizsgálat márciusában történt, a vizsgálaton a 23 betegbõl az összes beteg megjelent. Az átlagos utánkövetési idõ 26,6 hó (8-45 hó), ez 2,2 évnek felel meg, tehát relatíve rövidnek értékelhetõ. A klinikai értékelést a Mayo Performance Index (MPI) alapján végeztük (12). A mozgástartomány megállapítását Penny & Giles elektrogoniométerrel végeztük. A radiológiai értékelésnél az egyik legfõbb szempont a csontresorptio kialakulásának nyomon követése volt, mivel ennek kialakulása az interpositiós arthroplasticák egyik legfõbb szövõdmény lehetõsége. Az értékelést Ljung és mtsainak 1996-ban megjelent közleményében ajánlottak szerint, a pre- és posztoperatív röntgenfelvételek alapján a trochlea magasságának összevetésével, oldalirányú röntgenen az olecranon elvékonyodásának mértékével, valamint a lokális csont atrófia megjelenésének, esetleges progressziójának értékelésével valósítottuk meg (10). Értékeltük ezen kívül a mûtét során behelyezett OR I II. titán csavarok helyzetét, különös tekintettel a csavarlazulás radiológiai jeleire. Az utánvizsgálat eredményeinek statisztikai értékelése SPSS programmal, a paired student,,t teszt elvégzésével történt, a p<0,05 érték jelentett szignifikanciát. EREDMÉNYEK 1. KLINIKAI ÉRTÉKELÉS ájdalom Értékelése a vizuális szubjektív analóg skála és az MPI összevetésével készült (5. ábra). A preoperatíve 1 (4%) fájdalmatlan arány az utánkövetésnél 12-re, 50%-ra nõtt. A preoperatíve 1 fájdalmatlan betegnél JCA alapdiagnózis mellett a nagyfokú, mindennapi élettevékenysé- Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

6 get jelentõsen korlátozó mozgásbeszûkülés miatt végeztük el a mûtétet. Az utánkövetésnél jó, fájdalmatlan mozgáspálya volt megfigyelhetõ. Enyhe fájdalom preoperatíve egy esetben sem, az utánvizsgálatnál 7 (29%) volt regisztrálható. A mérsékelt csoportban az arány csaknem ugyanaz, 6 (25%), illetve 5 (21%). Utóbbiak közül 2 preoperatíve ide sorolt beteg a mûtét után is ebbe a csoportba tartozott, 3 a korábban nagyfokú csoportból került át, ezek fájdalma tehát mérséklõdött. Nagyfokú fájdalom preoperatíve 17 betegnél, 71%-ban jelentkezett, ez a magas arány érthetõ, hiszen ez képezte az esetek többségében a mûtét fõ indikációját. Az utánvizsgálatnál nagyfokú fájdalmat egy beteg sem jelzett. Statisztikailag a fájdalom vizuális szubjektív analóg skálán jelzett átlagos pontérték csökkenése 6 pont volt, a különbség szignifikáns (p<0,001). Mozgáspálya (a) lexio-extensio A preoperatíve átlagos flexiós-extensiós mozgáspálya 71 (0-110 ) volt, mely az utánvizsgálatkor 99 -ra ( ) nõtt. Az MPI szerinti megoszlást a 6. ábra mutatja. Míg preoperatíve az eseteknek csak 4%-a tartozott a 100 -ot elérõ, vagy azt meghaladó csoportba, addig az utánvizsgálatkor ez az arány 67%-ra nõtt. Az os csoportba preoperatíve tartozóknál talált 20 (83%) érték a vizsgálatkor 7-nek (29%) adódott. E preoperatíve csoportból 5 (25%) az utánvizsgálatnál is ebben a csoportban maradt, 15 (75%) a 100 -ot elérõk, illetve azt meghaladók csoportjába került, ami azt jelenti, hogy ez utóbbiak 94%-a a korábban os csoportból került át. Három esetben (13%) volt preoperatíve 50 -nál kevesebb mozgástartomány érték. Közülük az utánvizsgálatnál kettõ az os csoportba került, egy ugyanebben a csoportban maradt. Ez utóbbi két éve fennálló, poszttraumás eredetû fibrosus ankylosis volt, amelynél az intrinsic contractura jelentõs lágyrész zsugorodással párosult, amit az interpositio során nem sikerült megoldani. Ebben az esetben a semiconstrained protézis beültetés kedvezõbb eredményt adott volna. A mozgástartomány növekedés átlagos értéke 29, a különbség szignifikáns (p<0,001). A flexiós contractura csökkenésének átlagos értéke 8, a különbség nem szignifikáns (p<0,128). A flexio végpontjának növekedése átlagosan 21, a különbség szignifikáns (p<0,001). (b) Rotatio A supinatio átlagértéke preoperatíve 50 -ról (0-90 ) az utánvizsgálatnál 69 -ra (0-90 ) nõtt. A supinatio növekedésének átlagos értéke 20, a különbség szignifikáns (p<0,001). A pronatio preoperatíve átlagértéke 49 -ról (0-90 ) 65 -ra (0-90 ) nõtt. A növekedés átlagértéke 16, a különbség szignifikáns (p<0,001). 5. ábra: A fájdalom megoszlása 6. ábra: A flexiós-extensiós mozgáspálya megoszlása 264 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

7 Stabilitás A stabilitást a könyökízület maximálisan kivihetõ extensiós helyzetében valgus-varus stressz alatt szögmérõvel mért tengelyállása alapján vizsgáltuk. A stabilitás mértéke szerinti megoszlást a 7. ábra mutatja. Preoperatíve az esetek 67%-a volt stabil, ez az utánvizsgálat során 50%-ra csökkent. Mérsékelt instabilitást preoperatíve 13%-ban, az utánvizsgálatnál 17%-ban észleltünk. Szembetûnõ a preoperatíve 21%-os értékkel szembeni 33%-ra történõ utánvizsgálati aránynövekedés a nagyfokú instabilitással rendelkezõknél. Az utánvizsgált 8 esetbõl 5-nek (63%) a mûtét elõtt is nagyfokú, átlagosan 12 -os instabilitása volt valgus-varus irányban, 2 betegnél (25%) mérsékelt valgus-varus irányú, míg 1-nél (13%) stabil ízület volt preoperatíve észlelhetõ. Tehát mindössze ebben az egy, rheumatoid arthritises esetben alakult a stabil ízület jelentõsen instabillá. 3 (19%) további, korábban stabil könyökízületû beteg a mérsékeltekhez került át a mûtétet követõen, közülük 1 JCA-s, 2 RA-s volt. A stabilitás csökkenésének, az instabilitás növekedésének átlagértéke 4, a különbség szignifikáns (p<0,026). Tehát az instabilitás mértéke szignifikánsan növekedett. 7. ábra: A stabilitás megoszlása Mindennapi funkció A mûtétet követõen az utánvizsgálatkor a betegek 96%-a táplálkozási, 91%-a a higiénés szempontból teljes értékûnek tartotta interpositión átesett könyökízületét, szemben a preoperatíve idõszak 4%-os arányával. Ez jelentõs, 92%-os életminõség javulást jelent. Összesített Mayo Performance Index A preoperatíve átlagos MPI 31 pontról (15-75 pont) 81 pontra ( pont) nõtt. Ez legnagyobb mértékben a fájdalom drasztikus csökkenésének, illetve megszûnésének, valamint a flexiós-extensiós mozgáspálya növekedésének köszönhetõ. A megoszlást a 8. ábra mutatja. Preoperatíve az esetek 96%-a tartozott a rossz minõsítésû csoportba, míg az utánvizsgálatnál 13% volt ugyanitt található. Ez utóbbi három között szerepel a poszttraumás fibrosusos ankylosisos beteg, valamint két RA-s, mindkettõ a visszatérõ fájdalom és a mozgásbeszûkülés miatt kapott rossz minõsítést. A preoperatíve egy (4%) jó minõsítésû esetben JCA miatt kialakult jelentõs mozgásbeszûkülés képezte a mûtéti indikációt. Az utánvizsgálatnál az esetek 8%-a kielégítõ, 29%-a jó, 12 eset, a betegek fele kitûnõ minõsítést Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

8 kapott. Utóbbiak között szerepel mindkét JCA-s, s az egyik posttraumás beteg, a többi valamennyi eset RA-s volt. Kiemelendõ, hogy a preoperatíve észlelt 4%-al ellentétben a kitûnõ és a jó csoportba tartozott az utánvizsgálatnál az esetek 79%-a. Statisztikailag az összesített MPI növekedés átlagos értéke 53 pont, a különbség szignifikáns (p<0,001). 8. ábra: Az összesített Mayo Performance Index megoszlása 2. RADIOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS I. stádiumú betegnél nem végeztünk mûtétet. II. stádiumban 9 esetben, 38%-ban történt interpositio, e betegek átlagéletkora 41,4 év volt, alapbetegségük 8 esetben RA, egy esetben JCA volt. Az utánvizsgálatnál, a mûtét után 42 hónappal (3,5 év) egy beteg a III. stádiumba került a trochlea kezdõdõ resorptiója miatt. A III. stádiumban 11 (46%) esetben végeztük el a mûtétet. Az értékelésnél két eset, de ugyanaz a beteg, akinél a mûtét bilateralisan történt, a trochlea jelentõs absorptiója, kezdõdõ mutilatio miatt a IV. stádiumú csoportba került, ez az összes III. stádiumú eset 18%-a, egy korábbi, elõbb említett II. stádiumú beteg pedig ebbe a csoportba sorolódott. IV. stádiumban négy (17%) eset tartozott preoperatíve, közülük egy poszttraumás eredetû fibrosus ankylosis, három RA diagnosissal került mûtétre. Az utánkövetésnél e szám hatra (25 %) bõvült a két korábbi, ebbe a csoportba átkerült III. stádiumú eset miatt. A trochlea absorptiója nyolc esetben, 33%-ban következett be, öt esetben kezdõdõ, részleges jelleggel, három esetben teljesen. Ez utóbbiak közül korábban kettõ a III., egy a IV. stádiumba tartozott. A részleges absorptio átlagos mértéke 2,2 mm volt. Az olecranon elvékonyodása három esetben, 13%-ban volt megfigyelhetõ, közülük egy esetben korábban is jelen volt. Az elvékonyodás mértéke átlagosan 1,6 mm-nek adódott. Lokális atrophia öt esetben, 21%-ban alakult ki, három esetben a capitulumban és a lateralis condylusnak megfelelõen, két esetben a medialis condylusban. A csavarok körül négy esetben, 17%-ban észleltünk progrediáló osteolysist, közülük kettõ korábban a III., kettõ pedig a IV. stádiumú csoportba tartozott. 3. SZÖVÕDMÉNYEK Nervus ulnaris sérülésre utaló neurológiai tüneteket egy esetben sem észleltünk, ugyanígy nem alakult ki a m. triceps gyengesége vagy rupturája sem. 266 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

9 Reoperáció Reoperációt egy esetben, 4%-ban végeztünk 51 éves rheumatoid arthritises nõbetegnél az interpositiót követõ 3 hónappal késõbb kialakult fájdalom, mozgáskorlátozottság miatt. A reoperáció során a primer mûtétnél meghagyott, subluxált radiusfejet reszekáltuk, a beteg ezt követõen panaszmentessé vált. MEGBESZÉLÉS A protézis alternatívájaként a klinikai gyakorlatba osztályunkon 1997-ben bevezetett dura mater interpositiós arthroplastica mûtéttechnikailag újnak tekinthetõ. A könyökízületi arthroplasticák történetében a többnyire drasztikus reszekciókhoz kapcsolódó interpositiós technika helyett az ízület struktúráját megõrzõ eljárást dolgoztunk ki a Kashiwagi-féle ulnohumeralis arthroplastica elvét felhasználva. Az irodalomból ismert lyophilizált dura mater helyett Tutoplast dura mater graftot alkalmaztunk, melynek szakító- és húzó szilárdsági paraméterei meghaladják a lyophilizált duráéit. Az interpositiós eljárások során gyakran alkalmazott autológ fascia lata-val szemben a Tutoplast graft elõnye úgyszintén jobb mechanikai tulajdonságaiban, valamint abban rejlik, hogy külön feltárást nem igényel, hátránya homológ jellege. A graft implantációt követõ beépülését évtizedek óta figyelemmel kísérik. A szöveti reakciókat állatkísérletekben tanulmányozták, a beépülés folyamatának idõbeli változását jól dokumentáltan rögzítették, minderrõl Pesch és Stöss közleménye ad átfogó képet (13). A fehér patkányok hasizomzatába implantált graft körül, a beültetést követõ 3-48 órában intenzív neutrophyl granulocyta szám növekedés tapasztalható. Az elsõ macrophagok a 36. órában jelennek meg és 48 óra után nagy számban észlelhetõk nap: a neutrophyl granulocyták eltûnnek, a transzplantátum-izom határon ér- és sejtgazdag resorptiós granulatiós szövet található, amely macrophagokból és erõs endoplasmaticus reticulummal, valamint nagy sejtmaggal rendelkezõ fibroblastokból áll. A dura transzplantátum megmaradt szerkezetén nagy mennyiségben vékony, újonnan képzõdött, a recipiensre jellemzõ kollagénfibrillumok helyezkednek el. 10. nap-4. hét: tovább folytatódik a transplantatum átépülése a periféria felõl a centrum felé, ezáltal a periférián egyre inkább csak a graft eredeti szerkezetének maradékai találhatók hét: az átépülési folyamat, a sejt- és kötõszövetes reparáció egyre sejtgazdagabbá válik. 7. hét: a fibroblastok fibrocytákká transformálódnak, a fibrocytákat a köztük lévõ, hullámosan összefolyó kollagénfibrillumok zárják körül. 8. hét-3. hónap: ér- és rostgazdag kötõszövet látható sûrûn elrendezett kollagénfibrillumokkal, valamint elszórtan elhelyezkedõ fibrocytákkal. Az elsõ 4 hét alatt idegentest típusú többmagvú óriássejt csak szórványosan észlelhetõ. Lymphocyták és plasmasejtek csak a postoperatív 10. napig voltak csekély számban megtalálhatók tõl 24 esetben végeztük a Tutoplast dura graft interpositióját. Az átlagos utánkövetési idõ 26,6 hónap volt. Az utánkövetésnél az értékelést a Mayo Performance Index (MPI) alapján végeztük. A nagyfokú fájdalom minden esetben megszûnt a preoperatíve tapasztalt 71%-os aránnyal szemben. A betegek fele fájdalommentessé vált, 29%-a enyhe, 21%-a mérsékelt fájdalomról számolt be. A fájdalom átlagos pontérték csökkenése 6 pont, a különbség szignifikáns (p<0,001). Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

10 A mozgáspálya növekedése szintén jelentõsnek mondható. A növekedés átlagos értéke 29, a különbség szignifikáns (p<0,001). A flexiós contractura mértéke átlagosan 8 -al csökkent, a különbség nem szignifikáns (p<0,128). A rotatio esetében mind a supinatio, mind a pronatio vonatkozásában jelentõs, szignifikáns mozgástartomány növekedés volt kimutatható (p<0,001). A nagyfokú instabilitás az interpositio esetében nem jelent abszolút mûtéti contraindikációt, hiszen sok esetben éppen ettõl a mûtéti eljárástól várható csak a legkedvezõbb eredmény. Beteganyagunkban a mûtét elõtt a betegek könyökízülete 67%-ban stabil volt, ez az arány az utánvizsgálatnál 50%-ra csökkent. A stabilitás csökkenésének, tehát az instabilitás növekedésének átlagos értéke 4 volt, a különbség szignifikáns (p<0,026). A betegek életminõségében jelentõs, 92%-os javulás következett be az alapvetõ élettevékenységeket illetõen. Az összesített MPI értékelésénél figyelemfelkeltõ, hogy míg preoperatíve a betegek 96%- a tartozott a rossz minõsítésû csoportba, addig a mûtét után ez az arány 13%-ra módosult. Az MPI növekedés átlagos értéke 53 pont, a különbség szignifikáns (p<0,001). Az interpositiós arthroplasticák legfõbb szövõdmény lehetõsége a csontresorptio kialakulásának veszélye. A radiológiai értékelésnél tehát elsõsorban ennek jeleit vizsgáltuk, ehhez Ljung és mtsai-nak 1996-ban közölt értékelési módszerét alkalmaztuk, a-p röntgenfelvételen értékeltük a trochlea humeri absorptiójának, valamint oldalirányú röntgenen az ulna elvékonyodásának mértékét. A szerzõk kollagén membránnal 35 esetben elvégzett ízületmegtartó interpositiót követõen átlagosan 6,3 évvel 8 mm-es humeralis és 5 mm-es ulnaris csontveszteséget diagnosztizáltak (10). Anyagunkban, 8 esetben, 33%-ban jött létre a trochlea absorptiója, 5 esetben részleges, 3 esetben teljes mértékben. A részleges absorptio mértéke átlagosan 2,2 mm volt. Az olecranon elvékonyodása 3 esetben, 13%-ban volt megfigyelhetõ, mértéke átlagosan 1,6 mm-nek adódott. Tehát mind a humerus, mind az ulna esetében a részleges absorptio mértéke kisebb a Ljung és mtsai közleményében említettnél. A vizsgálat során értékeltük a lokális atrophia kialakulásának helyét is. Lokális atrophia 5 esetben, 21%-ban alakult ki, 3 esetben a capitulumban és a lateralis condylusnak megfelelõen, 2 esetben a medialis condylusban. Vizsgáltuk a behelyezett OR I II. titán csavarok környezetét is. A csavarok körül 4 esetben, 17%-ban észleltem progrediáló osteolysist, közülük 2 korábban a III., 2 pedig a IV. stádiumú csoportba tartozott. Reoperációt egy esetben, 4%-ban végeztünk rheumatoid arthritisben, 3 hónappal a mûtétet követõen a radiusfejet reszekáltuk. A dura graft szövettani vizsgálatára az egy reoperált esettõl eltekintve nem volt módunk, ekkor plasmasejtek és lymphocyták által infiltrált kötõszövet volt felismerhetõ óriássejtekkel, melyek egy része synoviocyta-, más része idegentest eredetûnek látszott. három esetben MRI vizsgálat történt a mûtét után fél, 1, illetve 2 évvel, azonban a behelyezett titán csavarok okozta jelzavar a korrekt értékelést nem tette lehetõvé. A Tutoplast dura mater interpositio a rövidtávú klinikai és radiológiai eredmények alapján az implantációs arthroplastica alternatívájaként a meghatározott indikációs szempontok figyelembe vételével jó eredménnyel alkalmazható. IRODALOM 1. Brown J. E., Mc Graw W. H., Shaw D. T.: Use of cutis as an interposing membrane in arthroplasty of the knee. J. Bone Joint Surg A: Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

11 2. Campbell W. C.: Operative orthopaedics. Ed. A. H. Crenshaw Dickson R. A., Stein H., Bentley G.: Excision arthroplasty of the elbow in rheumatoid disease. J. Bone Joint Surg B: arkasházi M., Lang P., Udvarhelyi I., Hegedûs Zs.: A könyökízület nem-implantatiós arthroplasticájának alternatívái. Magyar Reumatológia : roimson A. I., Silva J. E., Richey D.: Cutis arthroplasty of the elbow. J. Bone Joint Surg A: Hurri L., Pulkki T., Vainio K.: Arthroplasty of the elbow in rheumatoid arthritis. Acta Chir. Scand : Kashiwagi D.: Intra-articular changes of the osteoarthritic elbow, especially about the fossa olecrani. Jpn. Orthop. Assoc : In: Morrey B..: The elbow and its disorders. Philadelphia. Saunders Kelami A.: Duraplasty of the urinary bladder-results after two to six years. Eur. Urol : Kita M.: Arthroplasty of the elbow using J-K membrane. Acta Orthop. Scand : Ljung P., Jonsson K., Larsson K., Rydholm U.: Interposition arthroplasty of the elbow with rheumatoid arthritis. J. Shoulder Elbow Surg (2/1): Milbrink J., Wigren A.: Reszekción interposition arthroplasty of the elbow in rheumatoid arthritis. J. Orthop. Rheum : Morrey B..: The elbow and its disorders. Philadelphia. Saunders Pesch H. J., Stöss H.: Lösungsmittelgetrochnete Dura mater. Chirurg : Raunio P.: Synovectomy of the elbow in rheumatoid arthritis. Recontsr. Surg. Traumatol : Rockwell M.: Arthroplasty of the elbow /abstract/. J. Bone Joint Surg A: Rustemeier M.: Posttraumatic proximal radioulnar synostosis. Unfallchirurgie : Schmiedt E., Karl P., Staehler G., Wanner K.: Subtotaler Ersatz der Harnblase durch ganze menschliche Durakalotten. Urologe A : Shahriaree H., Sajadi K., Silver C. M., Sheikholeslamzadeh S.: Excisional arthroplasty of the elbow. J. Bone Joint Surg A: Smith M. A., Savidge G.., ountain E. J.: Interposition arthroplasty in the management of advanced haemophylic arthropathy of the elbow. J. Bone Joint Surg B: Stellbrink G., Tillmann K.: Reszekcións-Interpositionsarthroplastik des Handgelenks bei der chronischen Polyarthritis. Verhandl. der Deutsch. Gesellsch. für Rheum : Tillmann K., Braatz D.: Reszekción interposition arthroplasty of the shoulder in rheumatoid arthritis. Rheumatology : Timmel R., Grundschuber.: The interposition of lyodura in operations for ankylosis of the temporomandibular joint. J. Maxillofac. Surg Wagner R., Bierther M., Sarvestani M.: Zytologische Veranderungen der Hund-synovialis nach totaler Gelenktransplantationen ind Arthroplastic mit lyophilisierter Dura. Aktuelle Traumat Wessinghage D.: Reconstructive Operationen beim Polyarthritiker. Kurz ung Gut, Heft : Dr. arkasházi Miklós Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Ortopédiai Osztály 1027 Budapest, rankel Leó út Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet

A RHEUMATOID ARTHRITISES KÖNYÖKÍZÜLET ARTHROPLASTICAI LEHETŐSÉGEI. Dr. Farkasházi Miklós

A RHEUMATOID ARTHRITISES KÖNYÖKÍZÜLET ARTHROPLASTICAI LEHETŐSÉGEI. Dr. Farkasházi Miklós Ph.D. Tézisek A RHEUMATOID ARTHRITISES KÖNYÖKÍZÜLET ARTHROPLASTICAI LEHETŐSÉGEI Dr. Farkasházi Miklós Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Neveléstudományi

Részletesebben

Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei

Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Ortopédiai Osztály, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ortopéd Tanszék, Budapest közleménye Könyökízületi endoprotézis hosszú távú eredményei DR. ARKASHÁZI MIKLÓS,

Részletesebben

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében

Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises (JCA) betegek kezelésében Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI/Ortopédia Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem ORFI C Osztály Országos Rheuma- és Fizioterápiás Intézet Térd arthroplastica szerepe a juvenilis chronicus arthritises

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. A csúszó mozgás: A) forgó haladó mozgás, amikor az ízület egyik oldalán tractio, a másik oldalon compressio jön létre B) egyenes vonalú haladó

Részletesebben

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS,

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, Orthopédia ESETISMERTETÉS Könyökízületi arthrodesiszsömi kutya Dr.Szolnoki János Klinikus állatorvos, az MKOE tagja Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, www.hegyvidekiklin.fw.hu

Részletesebben

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel Az Országos Traumatológiai Intézet közleménye Tapasztalataink radiusfej protézisekkel DR. FEKETE KÁROLY, DR. VARGA ISTVÁN, DR. FRENYÓ SÁNDOR ÖSSZEFOGLALÁS Szerzôk az izoelasztikus radiusfej protézis beültetésével

Részletesebben

A könyökprotetika aktuális helyzete

A könyökprotetika aktuális helyzete A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Ortopéd Traumatológiai Osztály, Budapest, közleménye A könyökprotetika aktuális helyzete DR. KISS JENŐ Érkezett: 2012. február 26. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés

Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika, Szeged, közleménye Együlésben végzett kétoldali totál térdprotézis beültetés DR. TÓTH KÁLMÁN*, DR. HORTOBÁGYI ANNAMÁRIA**, DR. HUDÁK KLÁRA**

Részletesebben

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST ORTOPÉDIAI KLINIKA Igazgató: Prof.Dr. Szendrői Miklós Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi resectiók után Dr. Kiss János Végtagmegtartó műtétek

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Mennyibe kerül a csípõ és térdízületi totál endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése

Részletesebben

A felső végtag sérülései. SE Traumatológia Tanszék

A felső végtag sérülései. SE Traumatológia Tanszék A felső végtag sérülései SE Traumatológia Tanszék A válltv lltól l a csuklóig azaz a sternoclavicularis izülett lettől l a carpalis izületig Lágyrész és csontsérülések sek Egon Schiele Sternoclavicularis

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

Az alkar csontjai: singcsont (ulna): medialisan, a kisujj oldalán orsócsont (radius): lateralisan, a hüvelykujj oldalán.

Az alkar csontjai: singcsont (ulna): medialisan, a kisujj oldalán orsócsont (radius): lateralisan, a hüvelykujj oldalán. KÖNYÖKÍZÜLET Az alkar csontjai: singcsont (ulna): medialisan, a kisujj oldalán orsócsont (radius): lateralisan, a hüvelykujj oldalán Singcsont (ulna): pörgő bevágása (incisura trochlearis) koronanyúlvány

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya¹ és Ortopédiai Osztálya² közleménye A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során DR.

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink

Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert tapasztalataink A Budai Gyermekkórház-Rendelôintézet Ortopédiai Osztály közleménye Serdülôkori metatarsus varus - hallux valgus deformitás miatt végzett MTP ízületplasztikával kombinált bázisközeli osteotomiával nyert

Részletesebben

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken *

Hosszú távú eredmények csípő- és térdízületi arthroplasticával juvenilis idiopathiás arthritises betegeken * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1, a Budai Irgalmasrendi Kórház, Ortopédiai Osztály 2, és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 3 közleménye Hosszú távú eredmények

Részletesebben

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS

A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A térdízületi teljes felszínpótló protézis eredményei klinikánkon DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER, DR. HALMAI VILMOS Érkezett: 1998. május 11.

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A GYERMEKKORI KÖNYÖKTÁJI CSONTTÖRÉSEKET KIVÁLTÓ MECHANIZMUSOK JELENTŐSÉGE A MINDENNAPI GYAKORLATBAN II.

A GYERMEKKORI KÖNYÖKTÁJI CSONTTÖRÉSEKET KIVÁLTÓ MECHANIZMUSOK JELENTŐSÉGE A MINDENNAPI GYAKORLATBAN II. Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 123 132. A GYERMEKKORI KÖNYÖKTÁJI CSONTTÖRÉSEKET KIVÁLTÓ MECHANIZMUSOK JELENTŐSÉGE A MINDENNAPI GYAKORLATBAN II. DR. LOMBAY BÉLA 1,2, NAGY ÁGNES

Részletesebben

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis?

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, Kéz- és Mikrosebészeti Osztály közleménye Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? II. Csuklóízületi totál-endoprotézisek DR.

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

Csípõízületi elváltozások ochronosisban

Csípõízületi elváltozások ochronosisban A Szent Lázár Megyei Kórház, Ortopédiai Osztály, Salgótarján, közleménye Csípõízületi elváltozások ochronosisban DR. PALKONYAY GÁBOR, DR. BÁRDOS ANDREA Érkezett: 2002. október 15. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS OTKA 46615 2004-2007 AZ ÉP ÉS KÓROS PORCSZÖVET VÁLTOZÁSA IN VITRO KÍSÉRLETEKBEN

ZÁRÓJELENTÉS OTKA 46615 2004-2007 AZ ÉP ÉS KÓROS PORCSZÖVET VÁLTOZÁSA IN VITRO KÍSÉRLETEKBEN ZÁRÓJELENTÉS OTKA 46615 2004-2007 AZ ÉP ÉS KÓROS PORCSZÖVET VÁLTOZÁSA IN VITRO KÍSÉRLETEKBEN Témavezető: Prof. Dr. Módis László A 2004-ben elnyert OTKA pályázatunk Az ép és kóros porcszövet változása in

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK

Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI DOMINIK A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Helal-mûtétek hosszú távú utánkövetése* DR. MERSICH ISTVÁN, DR. PERLAKY GYÖRGY, DR. BENSE ANDREA, DR. KISS JENÔ, MÁTYUS BALÁZS, NOVOTNI

Részletesebben

Új típusú moduláris radiusfej protézis Korai eredmények Előzetes közlemény

Új típusú moduláris radiusfej protézis Korai eredmények Előzetes közlemény A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék Kenézy Gyula Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye Érkezett: 2013. június 17. Új típusú

Részletesebben

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése

Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Ötven éves kor alatt beültetett csípőprotézisek legalább 10 éves utánkövetése DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR.

Részletesebben

SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA

SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA 14 SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA (szalag- és ízülettan általános rész) Synarthrosis (folyamatos összeköttetés) Hemidiarthrosis (átmenet a folyamatos és a megszakított összeköttetés közt) Diarthrosis / articulatio

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon

Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Teniszkönyök miatt végzett mûtétek hosszú távú eredményei klinikánkon DR. DOMÁN ISTVÁN, DR. KOÓS ZOLTÁN, DR. BÁLINT

Részletesebben

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során A õvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során DR. UDVARHELYI

Részletesebben

A Putti-Platt mûtét késõi következményei

A Putti-Platt mûtét késõi következményei A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának közleménye A Putti-Platt mûtét késõi következményei KISS JENÕ DR., MERSICH ISTVÁN DR., PERLAKY GYÖRGY DR., SZOLLÁS LÁSZLÓ DR. Érkezett: 1996.

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTORVOSI KONFERENCIA LENYÓ LUX és Fizioterápia kombinációja MÁV Kórház Ortopéd - Trauma Osztályán

ORSZÁGOS SPORTORVOSI KONFERENCIA LENYÓ LUX és Fizioterápia kombinációja MÁV Kórház Ortopéd - Trauma Osztályán ORSZÁGOS SPORTORVOSI KONFERENCIA 2007.05.30. LENYÓ LUX és Fizioterápia kombinációja MÁV Kórház Ortopéd - Trauma Osztályán LENYÓ LUX és Fizikoterápia kombinációja Extrém alacsony intenzitású elektromos

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel

KAZUISZTIKÁK. Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának közleménye Térdízületi unicondylaris protézis cseréje totál condylaris protézissel DR. THAN PÉTER, DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Könyökficam /S5310/ Luxatio cubiti. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Könyökficam /S5310/ Luxatio cubiti. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Könyökficam /S5310/ Luxatio cubiti Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi területe Traumatológia, ortopédia,

Részletesebben

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében

A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A femur csontszerkezeti változásai cementnélküli endoprotézis-szár környezetében DR. LAKATOS JÓZSEF, DR. BUCSI LÁSZLÓ, DR. VAJDA ANDRÁS Érkezett:

Részletesebben

Térd- és vállízületi infekciók klinikuma, diagnosztikai nehézségek Dr. Farkas Péter, Dr. Nagy Judit. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

Térd- és vállízületi infekciók klinikuma, diagnosztikai nehézségek Dr. Farkas Péter, Dr. Nagy Judit. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Térd- és vállízületi infekciók klinikuma, diagnosztikai nehézségek Dr. Farkas Péter, Dr. Nagy Judit Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Szeptikus csont-ízületi betegségek Többnyire bakteriális fertőzés

Részletesebben

Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében

Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében DR. MÁTHÉ TIBOR, DR. NOVÁK

Részletesebben

Új típusú radiusfej protézis

Új típusú radiusfej protézis A Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Baleseti, Helyreállító és Kézsebészeti Osztály közleménye Új típusú radiusfej protézis DR. VIDÓ SÁNDOR Érkezett: 2002. december 14. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése

Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése Pavlik Attila, Hidas Péter Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest Sportsebészeti Osztály Változások az elmúlt 20 évben Diagnózis Indikáció Klasszifikáció

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15 Vortex Traumatológia Distalis humerus lemez ±5 Referenciák. Bevezetés 4-5 3.3.5 A lemez előzetes rögzítése Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató...3 Az implantátum A műszerkészlet

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus

A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A legeredményesebben hosszabbítható csont: a humerus DR. KISS SÁNDOR, DR. VÍZKELETY TIBOR, DR. TEREBESSY TAMÁS, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZŐKE GYÖRGY Érkezett:

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

KÖNYÖKTÁJI CSONTÍZÜLETI SÉRÜLÉSEK GYERMEKKORI SAJÁTOSSÁGAI I.

KÖNYÖKTÁJI CSONTÍZÜLETI SÉRÜLÉSEK GYERMEKKORI SAJÁTOSSÁGAI I. Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 113 121. KÖNYÖKTÁJI CSONTÍZÜLETI SÉRÜLÉSEK GYERMEKKORI SAJÁTOSSÁGAI I. NAGY ÁGNES 1, NEMESI ERIKA 1, DR. LOMBAY BÉLA 1,2 Összefoglalás: A csontok

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között*

Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* A Pécsi Tudományegyetem, OEC, ÁOK, Ortopédiai Klinika közleménye Csípőprotézis beültetés szűk térviszonyok között* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER Érkezett: 2005. február 19. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ANTAL IMRE, DR.

Részletesebben

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Kenézy Gyula Kórház Debrecen Osztály Tanszék Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Szalag, csont és ízületpótlás módszerei. Fémek és műanyagok

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Készítette: Halder Ágnes B.A.Z. Megyei Kórház és EOK Szikszó, Gyógytornász Terrier-féle

Részletesebben

A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre

A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre PhD értekezés tézisei Dr. Than Péter Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

Etanercept. Finanszírozott indikációk:

Etanercept. Finanszírozott indikációk: Etanercept Finanszírozott indikációk: 1. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja

Részletesebben

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után

Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Totál endoprotézis beültetés lehetõségei Girdlestone-állapot után (3 eset ismertetése) DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. KOÓS ZOLTÁN,

Részletesebben

Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon

Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Schlatter-Osgood betegség utáni állapot mûtéti kezelésének eredményei klinikánkon DR. KONTROHR TIVADAR, DR. CZIPRI MÁTYÁS,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI. Prof. Dr.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI. Prof. Dr. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI Prof. Dr. Záborszky Zoltán A lábszár distalis metaphysisének törései (Pilon-törés) Ok: magasból

Részletesebben

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel

Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel Az ORFI-HIETE Ortopéd Tanszék közleménye Általános életminôség-vizsgálat összehasonlító alkalmazása Kezdeti eredmények az SF-36-módszerrel DR. SARUNGI MARTIN Érkezett: 1998. május 12. ÖSSZEFOGLALÁS Az

Részletesebben

A GLENOHUMERALIS ÍZÜLET DEGENERATIV ELVÁLTOZÁSAI ÉS A CAVITAS GLENOIDALIS PROTETIZÁLÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA. PhD értekezés tézisei. Dr.

A GLENOHUMERALIS ÍZÜLET DEGENERATIV ELVÁLTOZÁSAI ÉS A CAVITAS GLENOIDALIS PROTETIZÁLÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA. PhD értekezés tézisei. Dr. A GLENOHUMERALIS ÍZÜLET DEGENERATIV ELVÁLTOZÁSAI ÉS A CAVITAS GLENOIDALIS PROTETIZÁLÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA PhD értekezés tézisei Dr. Szabó István Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr Nagy Judit Programvezető:

Részletesebben

Mozgásszervi elváltozások a betegek több min 90%-ában észlelhető.* Különösen a kéz érintettsége határozza meg lényegesen az életminőséget **

Mozgásszervi elváltozások a betegek több min 90%-ában észlelhető.* Különösen a kéz érintettsége határozza meg lényegesen az életminőséget ** A szisztémás sclerosis (SSc) a bőrt, belső szerveket (gastrointestinalis rendszer,tüdő, szív, vese),és a mozgásszerveket érintő komplex pathomechanizmusú, egész életen át tartó megbetegedés * Fő patogenetikus

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése A Vaszary Kolos Kórház Traumatológiai Osztály, Esztergom közleménye Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése DR. HÁMORY ZSOLT, DR. ZSOLDOS LÁSZLÓ, DR. SZAKÁCS BÁLINT Érkezett: 2006. október 10. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával

Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával Debreceni Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Végtaghossz-különbség korrekciója subtrochantericus femurosteotomiával DR. PÓTI LÁSZLÓ, DR. SZEPESI KÁLMÁN, DR. SOLTÉSZ ISTVÁN Érkezett: 1995.

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

A kapcsolófehérjék szerepe és lokalizációja a térdízület poszttraumás synovitisében

A kapcsolófehérjék szerepe és lokalizációja a térdízület poszttraumás synovitisében Országos Traumatológiai Intézet, Budapest és a Meditori Klinika, Turku (Finnország) közleménye A kapcsolófehérjék szerepe és lokalizációja a térdízület poszttraumás synovitisében JÓZSA LÁSZLÓ DR. KVISTMARTTI

Részletesebben

Konzervatív töréskezelés. Urbán Ferenc

Konzervatív töréskezelés. Urbán Ferenc Konzervatív töréskezelés Urbán Ferenc Böhleri elvek Repozíció Retenció Rehabilitáció KONZERVATÍV KEZELÉS Nem minden konzervatív kezelés funkcionális, de a funkcionális töréskezelés konzervatív! KONZERVATÍV

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Az egészségügyért felelős miniszter 2011. december 23-i rendeletében módosította az egészségügyi

Részletesebben

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés *

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Számítógépes navigációval végzett minimál invazív térdprotézis beültetés * A perioperatív és a korai posztoperatív időszak eredményei

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Recidív teniszkönyök kezelése denervatióval

Recidív teniszkönyök kezelése denervatióval A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Ortopéd-sebészet, Miskolc, közleménye Recidív teniszkönyök kezelése denervatióval DR. KÁROLYI ZOLTÁN, DR. PAPP MIKLÓS, DR. KAZAI SÁNDOR,

Részletesebben

Gerincvelősérült betegek decubitusainak plasztikai sebészeti módszerekkel történő gyógyítása - 10 éves utánkövetés -

Gerincvelősérült betegek decubitusainak plasztikai sebészeti módszerekkel történő gyógyítása - 10 éves utánkövetés - Gerincvelősérült betegek decubitusainak plasztikai sebészeti módszerekkel történő gyógyítása - 10 éves utánkövetés - Both Béla*, JósvayJános**, Klauber András* * Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet,

Részletesebben

6. FEJEZET - PNF 6/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

6. FEJEZET - PNF 6/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 6. FEJEZET - PNF 6/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. Mivel tudunk a proprioceptorokra hatni? A) ellenállás adásával B) megfelelő fogástechnikával C) azzal, hogy diagonálban dolgozunk D) verbális utasítással

Részletesebben

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink

Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett tapasztalataink A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika 1, a Szent János Kórház Traumatológiai Osztály 2 és a Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály 3 közleménye Vállízületi artroszkópos debridementtel szerzett

Részletesebben

A MALLEOLARIS TÖRÉSEK

A MALLEOLARIS TÖRÉSEK Boka törések Malleoláris törések. Anatómia: A MALLEOLARIS TÖRÉSEK A talus ízfelszíne csonka kúp formájú Plantarflexio esetén a ízületben berotatio, dorsalextensio esetén pedig kirotatio jön létre. Az anatomiai

Részletesebben

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR. TÓTH KÁLMÁN, DR. MÉSZÁROS TAMÁS

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben