A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra"

Átírás

1 TÍPUSISMERET ,714 TÍPUSÚ METRÓ MOTORVONAT DŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra AVR üzemű vonat ajtói tartalékkal sem zárhatók. Az alábbiak közül mi okozhatja a hibát? A vonat ajtózárás vezérlés kisautomatája (A47) a vezérkocsiban leoldott. A tapasztalható jelenség a következő: A vonat ajtói CML-ben nem nyithatók. Az alábbiak közül mi okozhatja a hibát? Egy kocsi ajtói tartalékkal sem zárhatók. Az alábbiak közül mi okozhatja a hibát? Van vonat ajtójelzés, de az egyik kocsin az ajtójelzés nyitott ajtók mellett sem világít. Az alábbiak közül mi okozhatja a hibát? A vezető ellenőrzött üzemben megnyomja a peronnal ellentétes oldalon az ajtónyitó nyomógombot. (ajtónyitó engedély van) Kinyílnak-e az ajtók? Mechanikusan lezárt tolóajtónál a reteszt a vezető oldani akarja. Van-e jelentősége, hogy az ajtóműködtető léghengerben nyitóirányú levegőnyomás van? Milyen hibát okozhat, ha valamelyik kocsi ajtólégrendszerében töltővezetéki nyomás van? Igaz-e a következő állítás: AVR üzemű vonaton, ha az A33 kismegszakító a vonat bármelyik vezetőfülkéjében leold, nem lesz vonat ajtójelzés? Mi a teendő, ha CML üzemmódban hosszabb impulzussal sem nyithatók a vonat ajtói? (Ajtójelzés van!) AVR üzemű vonaton a segédvezetői ajtónyitó kapcsolóval milyen üzemmódban lehet ajtót nyitni? Milyen üzemmódban feltétele az ajtózárásnak, hogy a segédvezetői ajtózáró le legyen kapcsolva? Hogyan történik egy kocsi lezárása az utasforgalom elől? Egy kocsi ajtói csak tartalékkal zárhatók. Az alábbiak közül mi okozhatja a hibát?

2 A vonat ajtójelzés nélkül, a szükségindító bekapcsolása után milyen üzemmódban indítható? A vonat valamelyik kocsiján az ajtójelzés lámpa többszöri ajtózárás után is égve marad. Az adott kocsin a peron melletti tolóajtók zárva vannak. Mi a vezető teendője? 81-es típusú vonat közbülső kocsiján hol található a DVR? Az alábbiak közül melyik állítás igaz AVR üzemű vonat esetében? Ellenőrzött üzemben okoz-e vészfékműködést az ajtójelzés megszűnése? A vonat egy kocsiján az A13 kismegszakító leoldott. A hiba milyen rendellenességet okoz? A vonat egy kocsiján zárt ajtók mellett világít a kocsi ajtójelzés lámpája. Az alábbiak közül mi okozhatja a hibát? A vonat teljes hosszában a peronnal ellentétes oldalon csapkodnak az ajtók. Ebben az esetben hogyan kell az utasokat kiszállítani? Állomásközben a csapkodni kezdenek a vonat ajtói. Az utasok kiszállításáig hogyan kell továbbítani a vonatot? AVR-rel felszerelt vonat ajtói csapkodnak. Mi történik, ha a vezető egy ajtót kiékel? PA vagy CMC üzemmódra kapcsolva az ellenőrzött üzem zöld jelzőlámpája nem gyullad ki. Az alábbiak közül mi okozhatja a hibát? Van-e befolyása a vonat haladására a kilométerórának ellenőrzött üzemben? Irányváltás után mit tapasztal a vezető, ha az elhagyott vezetőfülkében az üzemmód választó kapcsoló nem lett "N" állásba kapcsolva? Állomásban ellenőrzött üzemre kapcsolva az "Ajtónyitó engedély" jelzőlámpa kigyullad, de az "Ellenőrzött üzem" nem. Az alábbiak közül mi okozhatja a hibát? Milyen jelenséget tapasztal a vezető, ha az alaphelyzet hatástalan? Milyen jelenséget tapasztal a vezető, ha a vonaton nincs ellenőrzött üzem? Mit tapasztal a vezető, ha a vonaton az ellenőrzött üzem menet közben szűnik meg? Az EPK csapok távvezérelt elzárását a következőképpen kell elvégezni:

3 Mi a teendő, ha a vonat pályajel vesztés miatt vészfékkel megáll? Milyen jelenséget tapasztal a vezető, ha a vonaton a "Vészféktörlés" hatástalan? Mit kell ellenőrizni, ha CML üzemmódban a kilométeróra elsötétül? Mit tapasztal a vezető CML üzemmódban, ha az éberségi berendezés pedálja lenyomott helyzetben beragad? Ha az RP működés a vontatómotorok automatikus jelleggörbe szerinti gyorsulásakor következik be, azt tilos visszaállítani. Ez mit jelent? Hogyan történik az RP visszaállítása PA üzemmódban? 353-as pályaszámú, vagy annál magasabb pályaszámú vezérkocsikon hol találhatóak a selejtező automaták? 3105, vagy annál magasabb pályaszámú kocsik leselejtezése melyik automatákkal történik? Mit tapasztal a vezető, ha a vonat egy kocsiján kiolvad a kocsi főbiztosító? Milyen rendellenességet okoz, ha a vonat egy kocsiján ki van kapcsolva a főszakaszoló? Mit tapasztal a vezető, ha 81-es típusú vonat egy kocsiján leold az A53-as kismegszakító? PA állomási indítási szakaszban leold az A54-es kismegszakító. Mit tapasztal a vezető? Az állomási indítási szakasz után, PA üzemmódban meneten leold az A54-es kismegszakító. Mit tapasztal a vezető? CMC üzemmódban villamos fékezés közben leold az A54-es kismegszakító. Az alábbiak közül melyik állítás igaz? START megnyomása után a vonat nem indul, és a No1-es szelep sem old le. Az alábbiak közül mi okozhatja a hibát? CML üzemmódban a kontrollert menetre kapcsolva a vonat nem indul. Vonat ajtójelzés van, de az RP vörös nem világít. Mi a vezető teendője? Milyen rendellenességet tapasztal a vezető, ha AVR-rel felszerelt vonat üzemen kívüli vezetőfülkéjében az irányváltó henger előre állásban marad?

4 Menetre kapcsoláskor az RP vörös és zöld lámpa együtt világít, a vonat nem indul. Az RP a kontroller "0" pozícióján visszaállítható. Mi a vezető teendője? A vonat nem indul, az RP vörös és zöld lámpa együtt világít. Az RP csak addig tartható visszaállított helyzetben, amíg a vezető az RP visszaállító gombot nyomja. Mi a vezető teendője? Egy kocsin a menetáramkör időnként szétesik, és ezzel egy időben a tükörből erős ívhúzás látható. Mi okozhatja a hibát? A vonat egy kocsiján sem a menet, sem a fékáramkör nem alakul ki. Az alábbiak közül mi okozhatja a hibát? Egy kocsin sem a menet, sem a fékáramkör nem alakul ki, és Fék 1A-ra kapcsoláskor a No1-es szelep az egész vonaton belép. Az alábbiak közül mi okozhatja a hibát? Mi vezető teendője, ha egy kocsin sem a menet, sem a fékáramkör nem alakul ki, és Fék 1A-ra kapcsoláskor a No1-es szelep az egész vonaton belép? A töltővezeték nyomása 8,6 bar fölé emelkedik, de a kompresszorok nem állnak le. Az alábbiak közül melyik állítás a hamis? A vonat vezérkocsijában a kompresszor kapcsoló törése miatt a kompresszorok nem indulnak el. Mi a vezető teendője? Mi a teendő, ha a töltővezetéki levegőszökést biztonsági szelep működés okozza? A töltővezetéki levegőszökést a kompresszorok pótolni tudják, de a vonat gördülése rossz, és a fékvisszajelentő is folyamatosan világít. Mi a vezető teendője? A végelzáró csapok elzárása után a kormányszelepet is le kell selejtezni, ha: A hátsó vonatrészben a fékezőszelepet üzembe kell helyezni, ha valamelyik közbülső kocsi hibája miatt: Mi a teendő, ha a vonat egy kerékpárja beékelődött? "Menet 1"-re kapcsoláskor éles, egyre hangosabb süvítő hang hallható a kocsi alól, amely csak másodperccel a kontroller "0"-ba kapcsolása után halkul el, és szűnik meg. Mi a vezető teendője, ha a kontroller "Menet-2"-re kapcsoláskor a vonat ismételten leveri a nagyfeszültséget, de kísérőjelenség nem tapasztalható? A vontatási feszültség kimaradásakor a vonat egy kocsiján RP működés, és égésre utaló jelek tapasztalhatók. Mi a vezető teendője?

5 Ha a vonatban kényszermenetes kocsi van, az utasok kiszállítása után: A vonat kényszermenetes, az utasok kiszállítása után hogyan történik a vonat forgalomból kivonása? Mikor világít az RP vörös jelzőlámpa teljes fénnyel? AVR nélküli vonat nem indul, az RP vörös jelzőlámpája nem világít. A hibát okozhatja: AVR nélküli vonat nem indul, az RP vörös nem világít. Az "RP visszaállító" nyomógomb nyomva tartása mellett a vezérlési főkapcsoló ki-be kapcsoláskor ívet húz. Mi a teendő? CML üzemmódban a kontrollert menetre kapcsolva a vonat nem indul, az RP vörös jelzőlámpája csökkentett fénnyel világít. A fék kialakul. Mit kell leellenőrizni 81- típusú vonatnál? CML üzemmódban a kontrollert menetre kapcsolva a vonat nem indul, a fékáramkör sem alakul ki, az RP vörös jelzőlámpája csökkentett fénnyel világít. A hibát okozhatja: A kontrollert menetre kapcsolva a vonat nem indul, az RP vörös és zöld jelzőlámpa együtt világít. Nem lehet az RP-t visszaállítani. Mi kell leellenőriznie a járművezetőnek? Villamos fékezés közben egy kocsin ismételten működik az RP védelem. Mi a járművezető teendője? Mikor kell az áramszedőket kiékelni a hibás kocsin? CML üzemmódban a vonat nem indul, az RP vörös jelzőlámpa csökkentett fénnyel világít meneten, a fék áramkör kialakul. Mi okozhatja a hibát az alábbiak közül? Mi a járművezető első teendője, ha villamosfékezés közben a harmadik sin feszültség mentesítődését észleli? A vonat utastéri tolóajtajai CML üzemmódban nem nyílnak. A hiba oka lehet: A vonat utastéri tolóajtajai a peronnal megegyező oldalon csapkodnak. Hogyan nyitja a tolóajtókat a járművezető? Ajtózárás után a vonat utastéri tolóajtajai a peronnal megegyező oldalon csapkodni kezdenek. Mi okozhatja a hibát az alábbiak közül? A vonat végén, több kocsin a tolóajtók nem záródnak be. Mi a vonatszemélyzet teendője?

6 Mi a járművezető első teendője, ha azt tapasztalja, hogy a vonaton működésbe jött a biztonsági szelep? A vonat bármely kocsiján végelzárócsapot kellett elzárni. Szállíthat-e a vonat ezek után utasokat? A járművezető menet közben jelentős a fékvezetéki levegőszökést észlel, és a vonat befékeződik. Mi az első teendője? A vonat egyik kocsiján kardánszakadás történik. Mi a járművezető feladata a hibás kocsin? Mit tapasztal a járművezető, ha az "RP visszaállító" nyomógomb a vezérkocsiban beragad? Mit tapasztal a járművezető, ha a "Hibajelző" nyomógomb a vezérkocsiban beragad? Mit tapasztal a járművezető, ha a vonat utolsó kocsiján az UAVA elektromos érintkezője meghibásodik?

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

Q20S Programóra. (Ver.: T05/P09)

Q20S Programóra. (Ver.: T05/P09) Q20S Programóra (Ver.: T05/P09) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A programóra rövid ismertetése... 3 A programóra memória felosztása... 3 Harang memória... 3 Emlékharang memória... 3 Egyéb kapcsoló

Részletesebben

2030 RTH 2030. www.auraton.pl. Használati útmutató OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

2030 RTH 2030. www.auraton.pl. Használati útmutató OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.pl 2030 RTH 2030 Használati útmutató dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH Gratulálunk Önnek, hogy a modern, fejlett mikroprocesszoros AURATON 2030 /

Részletesebben

101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608

101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608 IXP 100-AS SOROZAT Gyártó: EGY AJTÓS BELÉPTETŐ RENDSZER 101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608 R (031) 700-1087 (031) 700-1511 (e-mail) impro@impro.net

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô üzenetek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 2006. októbertôl P TARTALOM FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 4 Soros vonali kommunikáció... 4 A soros vonali kábel hossza... 4 Programozó terminál

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1 VESPA...3 1.1 MŰSZERFAL...3 1.2 KEZELŐSZERVEK ÉS DIGITÁLIS ÓRA...3 1.3 A NYEREG FELNYITÁSA...4 1.4 AZONOSÍTÁS...4 2 HASZNÁLAT...4 2.1 ELLENŐRZÉSEK ÉS FELTÖLTÉSEK...4

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató COMPUTHERM Q7RF vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát Új szoftverrel! Kezelési útmutató A készülék használatának legfontosabb mozzanatait videobemutatónkon is megtekintheti

Részletesebben

LRR 1-50 LRR 1-51. GESTRA Steam Systems. Kezelési utasítás 819294-00. Magyar. LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó

LRR 1-50 LRR 1-51. GESTRA Steam Systems. Kezelési utasítás 819294-00. Magyar. LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó GESTRA GESTRA Steam Systems LRR 1-50 LRR 1-51 HU Magyar Kezelési utasítás 819294-00 LRR 1-50 vezetőképesség szabályozó LRR 1-51 vezetőképesség szabályozó Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók Oldal Rendeltetésszerű

Részletesebben

DRY PRECISION 100 Higrosztát

DRY PRECISION 100 Higrosztát DRY PRECISION 100 Higrosztát HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ Ez a sokat tudó eszköz a párátlanítók vezeték nélküli vezérléséhez használható. A higrosztát a következő funkciókat látja el: Pontos

Részletesebben

Figyelmesen olvassa el a szimbolikus ábrákkal megjelölt figyelmeztetéseket és javaslatokat:

Figyelmesen olvassa el a szimbolikus ábrákkal megjelölt figyelmeztetéseket és javaslatokat: Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Fiorino QUBO gépkocsit választott. Ezt a útmutatót azért készítettük, hogy segítsük Önt a Fiat

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 12 magasított permetező traktor Permetező-kukoricacímerező Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493535 A következő

Részletesebben

H70/100AC vezérloegység. Telepítési útmutató és ajánlások

H70/100AC vezérloegység. Telepítési útmutató és ajánlások H7/1C vezérloegység Telepítési útmutató és ajánlások MUSZKI JELLEMZOK 1 motor 23V~±1% 5Hz, max 22W Kapuvilágítás max 2 (feszültségmentes kapcsolat) Üzemi homérséklet 1 - + 5 C Nyitott kapu kb. 24V max

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 10 magasított permetező traktor Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493527 A következő sorozatszámú permetezőgépekre:

Részletesebben

Solution 16. Kezelési útmutató

Solution 16. Kezelési útmutató Solution 16 behatolásjelző rendszer Kezelési útmutató felhasználók részére Bosch Biztonságtechnikai Rendszerek Kereskedelmi Kft. 1103 Budapest, Hangár u. 6. Telefon: +36 1 290-1880 Fax:+36 1 291-8966 www.boschsecuritysystems.hu

Részletesebben

WEB EDITION K EZELÉSI ÚTMUTATÓ

WEB EDITION K EZELÉSI ÚTMUTATÓ WEB EDITION K EZELÉSI ÚTMUTATÓ KEDVES VOLVO TULAJDONOS KΚSZΚNJÜK, HOGY A VOLVÓT VÁLASZTOTTA Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét Az autó úgy van kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet

Részletesebben

Szerelési és beáll ít ási utasítás

Szerelési és beáll ít ási utasítás Szerelési és beáll ít ási utasítás SOMFY Altus 50 RTS / 60 RTS cs őm otorok Az Altus RTS csőmotorok speciálisan a könyökkaros napellenzőkhöz lettek kifejlesztve, de redőnyökhöz is kiválóan alkalmazhatók.

Részletesebben

CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz

CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz 1 Bemutatás... 2 2 Specifikáció... 2 3 CoreSense Diagnosztika funkciói... 2 3.1 Olajnyomás védelem...... 3 3.2 Motor túlmelegedés védelem...... 3 3.3 Magas

Részletesebben

Új MSTS fejlesztések

Új MSTS fejlesztések Új MSTS fejlesztések - az Alföld 5.1 pályán - I. Továbbfejlesztett magyar jelzőrendszer II. Ingavonat-kompatibilis Nyugati pályaudvar III. Új, magyar hangok IV. Activityszerkesztéssel kapcsolatos tudnivalók

Részletesebben

UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN

UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN HASZNÁLATI UTASÍTÁS Wilker Kft H-2600 Vác Diadal tér. 2. Tel: 06 27 316 500 Ajánlott az alábbi információk részletes tanulmányozása, a kazán megbízható és rendeltetésszer

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

PRN-5T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PRN-5T. !!! A berendezés jellemzői: PORTOS motorok vezérlési rendszere. Technikai adatok:

PRN-5T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PRN-5T. !!! A berendezés jellemzői: PORTOS motorok vezérlési rendszere. Technikai adatok: Portos Hungary Kft 2220 Vecsés Dózsa György u. 86. Tel.: +36-29/550-280 Mobil.:+36-20/376-1776 +36-20/457-0266 E-mail: portos@portos.hu www.portos.hu urthermore, R PORTOS motorok vezérlési rendszere KEZELÉSI

Részletesebben

Veszélyt jelző táblák. 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) "Veszélyes útkanyarulat balra" (64. ábra), "Veszélyes útkanyarulat jobbra" (65.

Veszélyt jelző táblák. 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. Veszélyt jelző táblák 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) "Veszélyes útkanyarulat balra" (64. ábra), "Veszélyes útkanyarulat jobbra" (65. ábra); b) "Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok"; a tábla azt

Részletesebben