KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Doris Mueller német állampolgár által benyújtott 0363/2008. számú petíció az Európai Unió alapjogi chartájának a görög hatóságok általi állítólagos megsértéséről 1. A petíció összefoglalása A petíció benyújtója, aki 20 éve él Görögországban, ismerteti, hogy ő és görög házastársa közösen vásároltak egy lakást Athénban. A görög jogszabályok értelmében az első lakásukat megvásárlók mentesülnek a szokásos 11%-os adó alól, amelyet az ingatlan megvásárlása után kell fizetni. A petíció benyújtója számára a hatóságok nem biztosították az adómentességet, annak ellenére, hogy a petíció benyújtója megfelel az uniós polgárokról szóló jogszabályban megállapított valamennyi feltételnek. Állítása szerint az érintett görög hatóságok következetesen megsértettek számos, az Európai Unió alapjogi chartájában foglalt feltételt, ideértve a törvény előtti egyenlőségre, a megkülönböztetésmentességre, a családi életre és a hivatásra, valamint a szociális biztonságra és a szociális segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezéseket. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament intézkedését kéri. 2. Elfogadhatóság Elfogadhatónak nyilvánítva: szeptember 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént. 3. A Bizottságtól kapott válasz: november 25. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Görögországban az egyes alacsony jövedelmű, első lakásukat megvásárlók számára biztosított adómentességet megtagadták tőle és férjétől. CM\ doc PE v07-00 Egyesülve a sokféleségben

2 Biztos volt abban, hogy házaspárként jogosultak a mentességre, és arra a következtetésre jutott, hogy (német) állampolgársága miatt vált megkülönböztetés áldozatává. Arra kéri a Parlamentet, hogy az alapvető jogok és/vagy a Szerződés 12. cikkében szereplő, az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalmának szempontjából vizsgálja meg a szóban forgó ügyet. A Bizottság észrevételei Elsőként meg kell jegyezni, hogy az EK-Szerződés 12. cikke az EK-Szerződés alkalmazási körében és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül tiltja az állampolgárság alapján történő bármilyen megkülönböztetést. Az Európai Bíróság szerint a megkülönböztetés e tilalma a közvetlen adózás terén is érvényes. Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által említett görög jogszabályok kevésbé kedvező bánásmódot foglalnak magukban a Görögországtól eltérő tagállamok állampolgárai tekintetében, akiknek az adómentesség érdekében bizonyos olyan követelményeket kell teljesíteniük, amelyeket nem írnak elő a görög állampolgárok számára. A Bizottság pillanatnyilag nem ismeri a görög jogszabályok konkrét részleteit, de felkérte a petíció benyújtóját, hogy lássa el információval annak érdekében, hogy részletesebben meg lehessen vizsgálni a görög jogot. A Bizottság tájékoztatni fogja a Parlamentet a vizsgálat eredményeiről. Ezenkívül a Bizottság szeretne utalni egy folyamatban lévő jogsértési eljárásra, amelynek keretében a Bizottság a petícióban foglalthoz hasonló üggyel foglalkozott. A Bizottság egy olyan görög rendelkezést kifogásolt, amelynek értelmében Görögországban bizonyos körülmények között csak a görög állampolgárok mentesülnek görögországi első lakóingatlanuk megvásárlásakor az ingatlan-átruházási adó megfizetése alól szeptemberében a Bizottság felkérte Görögországot, hogy módosítsa megkülönböztető jellegű adórendelkezéseit. Erre a kérésre indokolással ellátott vélemény formájában került sor, a Szerződés 226. cikke szerinti jogsértési eljárás második szakaszában. A Bizottság jelenleg Görögország válaszára vár. Következtetés Ami a petíció benyújtójának személyes helyzetét illeti, a Bizottság nem rendelkezik semmilyen jogi eszközzel, amelynek alapján beavatkozhatna a hazai közigazgatási és/vagy bírósági eljárásokba. Ezért a Bizottság azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy vegye igénybe azon jogorvoslati lehetőségeket, amelyek nemzeti szinten rendelkezésre állnak. 4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: január 30. A szóban forgó petícióval kapcsolatban adott előző válaszán felül a Bizottság az alábbi észrevételeket kívánja tenni: A görög hatóságok elutasították a petíció benyújtójának arra irányuló kérelmét, hogy mentesüljön az ingatlan-átruházási adó alól, mivel az ingatlan vásárlását megelőző évben nem Görögországban volt munkavállaló. Ugyanakkor ez a feltétel nem következik a Bizottság számára rendelkezésre álló görög jogszabályból. A Bizottságnak nem sikerült olyan általános PE v /9 CM\ doc

3 közigazgatási gyakorlatra fényt derítenie, amely alapján jogsértési eljárás indítható egy tagállam ellen. Következésképpen a petíció benyújtójának egyéni esete alapján a Bizottság nem indít jogsértési eljárást Görögország ellen. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a görög jog ugyanazon rendelkezései, amelyeket a petíció benyújtója kifogásol, már egy folyamatban lévő jogsértési eljárás tárgyát képezik (2007/4319. sz.), amelynek keretében a Bizottság egyéb, a törvényből közvetlenül fakadó szempontokat kifogásol. 5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: november 20. A görög törvény (az ingatlan-átruházások adóztatásáról szóló 1078/1980. sz. törvény) ugyanezen rendelkezései, amelyeket a petíció benyújtója kifogásol, már egy folyamatban lévő jogsértési eljárás tárgyát képezik (2007/4319. sz.), amelynek keretében a Bizottság egyéb, a törvényből közvetlenül fakadó szempontokat kifogásol. A Bizottság május 4-én nyújtotta be keresetét az Európai Bírósághoz ebben az ügyben. Az Európai Bíróságnál az ügy hivatkozási száma C-155/09. A keresetben a Bizottság azt állítja, hogy Görögország megsértette az EK-Szerződés szerinti kötelezettségeit, először is azzal, hogy kizárólag olyan személyeknek adott mentességet az ingatlan-átruházásra kivetett adó alól, akik állandó lakóhellyel rendelkeznek Görögországban, azoknak viszont nem, akik a későbbiekben akarnak letelepedni Görögországban; másrészt azzal, hogy feltételekhez kötve kizárólag azon görög állampolgárokat mentesítik az ingatlan-átruházási adó alól, akik első otthonukat vásárolják meg Görögországban, s ezzel kifejezetten megkülönböztetést alkalmaznak a nem görög állampolgár külföldi lakosokkal szemben. A görög hatóságok által a petíció benyújtójával szemben tanúsított bánásmódot illetően amely a Bizottság véleménye szerint még nyilvánvalóbb megkülönböztetés, mint a jogsértési eljárás tárgyát képező megkülönböztetés a Bizottság meg kívánja erősíteni álláspontját, amelyet a petícióra adott korábbi válaszaiban (ezeket az Európai Parlament november 25-én és január 30-án kapta meg), valamint a Petíciós Bizottság október 1-jei ülésén tett felszólalásában fogalmazott meg. Ahogy korábban már megfogalmazta, a Bizottság gondosan elemezte a szóban forgó görög törvényt, és azt a következtetést vonta le, hogy a görög hatóságok által bevezetett követelmény mely szerint ahhoz, hogy jogosult legyen a mentességre, a petíció benyújtójának a szóban forgó ingatlan megvásárlása előtt legalább egy évig Görögországban kell dolgoznia nem vezethető le ebből a törvényből. Emellett a Bizottság nem tudta megállapítani, hogy e követelmény bevezetése általános közigazgatási gyakorlat lenne, ami pedig előfeltétele egy tagállam elleni jogsértési eljárás megindításának. Az Európai Bíróság ezzel összefüggésben fenntartotta, hogy bár a közösségi jog követelményeivel ellentétes közigazgatási gyakorlatot képező tagállami intézkedés kötelezettség elmulasztásának tekinthető az EK-Szerződés 226. cikke alkalmazásában, e közigazgatási gyakorlatnak bizonyos fokig következetesnek és általános természetűnek kell lennie (lásd különösen az Európai Bíróság C-156/04. sz. Bizottság kontra Görögország ügyben hozott ítéletének 50. és azt követő pontjait, valamint a C-441/02. sz. Bizottság kontra Németország ügyben hozott ítéletének 49., 50. és 99. pontját). Megemlíthető még, hogy a CM\ doc 3/9 PE v07-00

4 Bizottságnak nincs hatásköre egy adófizető egyedi ügyében felmerült problémák megoldására, mivel nem áll rendelkezésére olyan jogi eszköz, amely alapján be tudna avatkozni a nemzeti szintű közigazgatási és/vagy bírósági eljárásokba. Ilyen egyedi esetben csak a nemzeti eljárásjogban rendelkezésre álló jogi lépések és jogorvoslatok, különösen bíróságon indított keresetek hívhatók segítségül. A fentiek fényében a Bizottság a petíció benyújtójának egyedi esetére alapozva nem indított jogsértési eljárást Görögország ellen december 8-án a Bizottság tájékoztatta erről a petíció benyújtóját, és azt ajánlotta neki, hogy nemzeti szinten folytassa az eljárást. 6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV III): május 6. Az állandó lakóhely követelménye Az egyenesen a vonatkozó görög törvényből (az ingatlan-átruházások adóztatásáról szóló 1078/1980. sz. törvény) következő, állandó lakóhelyre vonatkozó követelményt illetően a Bizottság jogsértési eljárást indított Görögország ellen (2007/4319. sz.), és május 4-én keresetet nyújtott be Görögország ellen az Európai Unió Bíróságán (a C-155/09. sz. ügy). A keresetben a Bizottság többek között azt állítja, hogy Görögország megsértette az EK- Szerződés szerinti kötelezettségeit azáltal, hogy kizárólag olyan személyeknek adott mentességet az ingatlan-átruházásra kivetett adó alól, akik állandó lakóhellyel rendelkeznek Görögországban, azoknak viszont nem, akik például a későbbiekben szándékoznak letelepedni az országban. A Bíróság január 20-án úgy határozott, hogy a Görög Köztársaság: mivel az 1078/1980 törvény 1. cikkének (1) bekezdése és 1. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alkalmazásával kizárólag a belföldön már állandó lakóhellyel rendelkezők számára engedélyez mentességet az ingatlan-átruházási illeték alól, azon személyek számára pedig nem, akik a jövőben szándékoznak letelepedni ezen országban, [ ] nem teljesítette az EK 12. cikkből, az EK 18. cikkből, az EK 39. cikkből és az EK 43. cikkből, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló, május 2-i megállapodás 4., 28. és 31. cikkéből eredő kötelezettségeit. Az ítéletet követően február 18-án a Bizottság levélben kérte a görög kormányt, hogy két hónapon belül nyújtson tájékoztatást azokról az intézkedésekről, amelyeket a Görög Köztársaság tett jogszabályainak a Bíróság fenti ítéletével való összeegyeztetése érdekében. A görög kormánytól még nem érkezett válasz. A munkavállalásra vonatkozó követelmények A petíció benyújtójától érkezett március 12-i petícióra válaszul a Bizottság gondosan elemezte a 1078/1980. sz. törvényt, és azt a következtetést vonta le, hogy a görög hatóságok által bevezetett követelmény, miszerint ahhoz, hogy jogosult legyen a mentességre, a petíció benyújtójának a szóban forgó ingatlan megvásárlása előtt legalább egy évig Görögországban kell dolgoznia, közvetlenül nem vezethető le a fenti törvényből. A Bizottság azt sem tudta megállapítani, hogy egy ilyen követelmény alkalmazása általános közigazgatási gyakorlat lenne, ami pedig előfeltétele a Görögország elleni jogsértési eljárás megindításának december 8-án a Bizottság ezért arról tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy ebben a kérdésben nem indít jogsértési eljárást. Mindazonáltal a Bizottság hangsúlyozta, hogy ez a PE v /9 CM\ doc

5 feltétel az uniós jog megsértésének is minősülhet, és azt javasolta a petíció benyújtójának, hogy tegyen jogi lépéseket nemzeti szinten, legfőképpen pedig kezdeményezze a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát. A petíció benyújtója február 21-i levelében arról számolt be, hogy június 24-én hatályon kívül helyezték a POL 1057/ sz. és a POL 1060/ sz. jogszabályt. A petíció benyújtója szerint ezek a jogszabályok előírták, hogy ingatlanvásárlás esetén az ingatlant megvásárolni kívánó személy csak akkor részesülhet adómentességben, ha az adott lakás megvásárlását közvetlenül megelőző időszakban legalább egy évig dolgozott. A petíció benyújtójának férje ezt követően november 3-án kérelmet nyújtott be az ingatlanátruházási illeték visszatérítésére vonatkozóan, de kérelmét elutasították, mivel a fenti jogszabályok még hatályban voltak, amikor a petíció benyújtója és férje megvásárolták ingatlanukat. Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a petíció benyújtója által említett jogszabályok közigazgatási körlevelek voltak, amelyek célja a 1078/1980. sz. törvény egyes rendelkezéseinek értelmezése volt. Amint azt a Bizottság a petíció benyújtójának küldött december 8-i levelében kijelentette, nyilvánvaló, hogy a görög adóhatóság megsértette a petíció benyújtójának az uniós jogból fakadó jogait. Az is egyértelmű, hogy a petíció benyújtója által a görög eljárásjog értelmében tett lépések nem eredményezték az uniós joggal ellentétesen kivetett adók visszatérítését. Ezért annak érdekében, hogy segítse a jogtalanul kivetett adók terhét vállalni kénytelen uniós polgárokat, a Bizottság vállalja, hogy egy EU-Pilot eljárás keretében a görög adóhatóság elé tárja az ügyet, és érdeklődik a görög hatóságoknál arról, hogy az ingatlan-átruházási illeték visszatérítése amelyet a petíció benyújtójával jogtalanul fizettettek meg lehetséges-e még a görög jog értelmében, különösen a görög jog alapján esetlegesen rendelkezésre álló rendkívüli jogorvoslatok alkalmazásával. Másrészről a Bizottság továbbra is határozottan javasolja a petíció benyújtójának, hogy kérjen tanácsot egy képesített görög adótanácsadótól vagy jogásztól arra vonatkozóan, hogy miként érheti el a görög jog értelmében jogszerűtlenül kivetett és általa megfizetett adó visszatérítését. Végül meg kell jegyezni, hogy a Bizottság nem fog jogsértési eljárást indítani Görögország ellen ebben a konkrét jogsértési ügyben, tekintve, hogy (i) a fent említett közigazgatási körleveleket már hatályon kívül helyezték és (ii) egy esetleges jogsértési eljárás csak a jövőre lenne kihatással, ezért semmiféle gyakorlati előnnyel nem járna a petíció benyújtója számára, mivel nem biztosítana automatikusan jogosultságot a múltban jogszerűtlenül kivetett adók visszatérítésére. Tekintettel a fentiekre, a Bizottság tájékoztatni fogja a petíció benyújtóját az EU-Pilot eljárás eredményéről, illetve a görög hatóságoknak az eljárásra arra adott válaszairól. 7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: (REV. IV): november 16. A Bizottság először májusi közleményére kíván hivatkozni, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy ellentétes az uniós joggal az a két feltétel, amelyet a petíció benyújtójának esetében a görög hatóságok az ingatlan-átruházási adó alóli mentesség engedélyezéséhez előírnak. A Bizottság a továbbiakban naprakész tájékoztatást kíván adni a CM\ doc 5/9 PE v07-00

6 petíció mindkét aspektusát érintő közelmúltbeli fejleményekről. Első feltétel (az állandó lakóhely követelménye): Amint azt már a korábbiakban is említettük, az Európai Unió Bíróságának a C-155/09. sz. Bizottság kontra Görögország ügyben hozott ítélete nyomán a Bizottság levelet küldött a görög kormánynak, amelyben felkérte arra, hogy két hónapon belül nyújtson tájékoztatást a Görög Köztársaság által annak érdekében tett intézkedésekről, hogy jogszabályait összhangba hozza a Bíróság szóban forgó ítéletével. A Bizottság április 15-én kapta kézhez a görög hatóságok válaszát. A válaszban az állt, hogy a 3842/2010. sz. törvény (Hivatalos Közlöny 58A., ) 21. cikkének (3) bekezdése hatályon kívül helyezte az elsődleges lakóhelyekre vonatkozó mentességet a görög állampolgárok, illetve a görög származású külföldi állampolgárok számára (a Bíróság megállapításainak második része), a 3943/2011. sz. törvény (Hivatalos Közlöny 66A., ) 23. cikkének (4) és (5) bekezdése pedig adókedvezményt kínál azok számára, akik a jövőben Görögországban szeretnének letelepedni (a Bíróság megállapításainak első része). E módosítások nyomán Görögország a görög kormány szerint mostanra elvileg már megfelel a Bíróság fent említett ítéletében foglaltaknak. A módosított görög jogszabály elemzése során azonban a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a jogsértés teljes egészében még nem szűnt meg, mivel a jogalkotási módosítások közvetlen megkülönböztetést eredményeznek olyan EGT-országok állampolgárai számára, amelyek nem tagjai az EU-nak, mint például Norvégia, Liechtenstein és Izland. Ezért a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikke alapján hivatalos felszólító levelet küldött a görög kormánynak, amelyben felkérte, hogy a levél kézhezvételétől számított két hónapon belül ismertesse a fennálló jogsértéssel kapcsolatos észrevételeit. Az észrevételek vizsgálatát követően, illetve amennyiben az előírt időkereten belül nem érkeznek észrevételek, a Bizottság az EUMSZ 260. cikkének (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően az Európai Unió Bírósága elé utalhatja az ügyet. Ilyen esetben a Bíróság pénzbírságot róhat ki Görögországra, amelynek összegét a Bizottság állapítja meg, miután az ügyet a Bíróság elé utalta. Második feltétel (a munkavállalásra vonatkozó követelmény): Korábbi közleményében a Bizottság arról is érdeklődött a görög hatóságoknál, hogy a görög törvények alapján továbbra is fennáll-e annak lehetősége, hogy a petíció benyújtója által jogtalanul kifizetett ingatlan-átruházási adót visszatérítsék. A Bizottság július 14-én levelet intézett Görögország Európai Unióhoz delegált állandó képviselőjéhez, amelyben kifejtette, hogy a görög adóhatóságok a jelek szerint megsértették a petíció benyújtójának az uniós jogból és különösen az EUMSZ 21. cikkéből eredő jogait. Egyúttal felkérte a görög kormány illetékes szolgálatait, hogy nyújtsanak magyarázatot e lehetséges jogsértésre. Majd hozzátette, hogy tekintettel arra, hogy a petíció benyújtója az uniós jog egyértelmű megsértésével áll szemben, szeretnénk megtudni, hogy a görög törvények alapján továbbra is fennáll-e annak lehetősége, hogy a petíció benyújtója által jogtalanul kifizetett ingatlan-átruházási adót visszatérítsék, például a görög jog által PE v /9 CM\ doc

7 esetlegesen biztosított rendkívüli jogorvoslati lehetőségek útján. Emellett azt is megtudakolta, hogy a görög kormány illetékes szolgálatai hajlandóak volnának-e lépéseket tenni annak érdekében, hogy a kérdéses összeget a petíció benyújtója számára visszatérítsék. A görög kormány augusztus 30-án küldte meg válaszát. A második feltétel uniós joggal való összeegyeztethetőségét illetően a görög kormány azt nyilatkozta, hogy 2006-ban (ami elengedhetetlen a petíció benyújtójára vonatkozó adófizetési kötelezettségek megállapítása szempontjából, mivel abban az évben vásárolta meg az érintett ingatlant) csakugyan törvénybe foglalták, hogy az Európai Unió tagállamainak azon állampolgárai számára biztosítják az első ingatlanvásárlásra vonatkozó adómentességet, akik legalább egy (1) éve Görögországban dolgoznak és élnek, a görög állampolgárokra irányadó azonos feltételek és korlátozások mellett. Ez a mentesség az EK-Szerződésnek az uniós polgárok Európai Unión belüli szabad mozgásáról és munkavállalásáról szóló 39. cikke (korábbi 48. cikk) alapján, valamint az említett cikknek a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/1968/EGK rendelet szerinti értelmezésével összhangban biztosított. A görög hatóságok azt is hozzátették, hogy az első ingatlanvásárlás utáni adófizetés alóli mentességre vonatkozó szabályozási keret ezt követően történt módosítása amelyet 2010-ben fogadtak el és amely hatályon kívül helyezi a második feltételt nem érinti a petíció benyújtójának ügyét. Ami a petíció benyújtója által jogtalanul kifizetett adóösszeg visszatérítését illeti, a görög kormány kifejtette, hogy a petíció benyújtójának ügyét nem sikerült rendezni a jogtalanul kifizetett adók visszatérítésére rendelkezésre álló hároméves határidőn belül (a 2362/1995. sz. törvény 90. cikkének (2) bekezdése), mivel az általunk megvizsgált bizonyítékok azt mutatják, hogy az adott határidőn belül nem nyújtottak be visszatérítés iránti kérelmet az illetékes adóhivatalhoz. Ha azonban az érintett fél bíróságon kívánja rendezni e vitás kérdést, az eljárásnak megfelelően adó-visszatérítés iránti kérelmet kell eljuttatnia az illetékes adóhatósághoz, majd pedig fellebbeznie, amikor kézhez kapja az adóhatóság elutasító válaszát. A görög hatóságok nem fejtették ki azzal kapcsolatos álláspontjukat, hogy a görög törvények alapján rendkívüli jogorvoslati lehetőségek révén elérhető-e az adóösszeg visszatérítése. Következtetés Ami a második feltétel uniós joggal való összeegyeztethetőségét illeti, a Bizottság nem találta kellően meggyőzőnek a görög kormány által közölt érveket. Ennek kapcsán mindenekelőtt a július 14-i levélre kíván hivatkozni, amely szerint nem hozható fel érvként, hogy a munkavállalásra vonatkozó követelmény összhangban áll az EUMSZ-szel. Az ellentétes az EUMSZ 21. cikkével, amelynek értelmében»minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz«. Így tehát a szabad mozgás nem csupán a munkavállalókra (az EUMSZ 45. cikke), illetve az önálló vállalkozókra (az EUMSZ 49. cikke) vonatkozik, hanem olyan személyekre is, akik nem végeznek gazdasági tevékenységet (pl. a C-155/09. sz. Bizottság kontra Görögország ügy, 60. bekezdés). Ezért úgy tűnik, hogy a görög adóhatóságok megsértették a petíció benyújtójának az uniós jogból és különösen az EUMSZ 21. cikkéből eredő jogait. Hozzá kell tenni, hogy az EUMSZ 21. cikke (korábban az EK-Szerződés 18. cikke) már hatályban volt 2006-ban, amikor a petíció benyújtója megvásárolta ingatlanát. Ami a jogtalanul kifizetett adó visszatérítését illeti, a Bizottság sajnálja, hogy a görög CM\ doc 7/9 PE v07-00

8 kormány a jelek szerint nem hajlandó rendkívüli jogorvoslati lehetőségek útján visszatéríteni az összeget. E tekintetben, valamint a szóban forgó ügy minden egyéb eljárási vonatkozásával összefüggésben a Bizottság egyszerűen csak szeretné megismételni arra irányuló javaslatát, hogy a petíció benyújtója kérje ki egy képesített adótanácsadó, illetve jogász tanácsát azzal kapcsolatban, hogy a szóban forgó ügyben jogtalanul kifizetett adók visszatérítése elérhető-e még a görög törvények alapján, és amennyiben igen, milyen úton. 8. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV V): május 30. Amint már a korábbiakban elhangzott, a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikke alapján október 28-án hivatalos felszólító levelet küldött a görög kormánynak, amelyben felkérte, hogy a levél kézhezvételétől számított két hónapon belül ismertesse a fennálló jogsértéssel kapcsolatos észrevételeit. A jogsértés teljes egészében még nem szűnt meg, mivel a módosított görög jogszabály közvetlen megkülönböztetést eredményez olyan EGT-országok állampolgárai számára, amelyek nem tagjai az EU-nak, mint például Norvégia, Liechtenstein és Izland. A görög kormány január 4-i levelében válaszolt. Ebben a görög kormány emlékeztette a Bizottságot, hogy már sor került jogszabályi módosításokra. Ami pedig az olyan EGTországok állampolgárait illeti, amelyek nem tagjai az EU-nak mint például Norvégia, Liechtenstein és Izland, a görög kormány szerint azóta ők is ugyanolyan elbírálásban részesülnek, mint az uniós állampolgárok. A görög kormány ezt egy május 16-i körrendelettel igazolta, amely az elsődleges lakóhely EGT-állampolgár általi megvásárlásakor biztosított héamentességre vonatkozik. A görög kormány ugyanakkor biztosította a Bizottságot arról, hogy egy küszöbön álló adózási jogszabály egy olyan módosítást fog tartalmazni a kérdéses rendelkezést illetően, amely szerint a jogszabály egyértelműen kimondja az EGT-tagállamok állampolgárainak jogosultságát e mentességre. A Bizottság nem fogadta el maradéktalanul ezt a választ, ezért február 4-én levelet intézett Görögország Európai Unió Melletti Állandó Képviseletéhez, amelyben kifejtette, hogy pusztán egy körrendelet kiadása nem elégséges ahhoz, hogy a nemzeti jogszabályok formálisan is összhangba kerüljenek az uniós jogszabályokkal. Ez a Bizottság szerint a jelen esetre annál is inkább érvényes, minthogy a mellékelt körrendelet a héamentességgel, és nem pedig a petícióban sérelmezett ingatlan-átruházási adóval foglalkozik. A jogszabály formális módosítására vonatkozó ígéretet illetően a Bizottság felkérte a görög kormányt, hogy küldjön részletesebb információkat a tervezett törvényről. A görög kormány március 16-án válaszában ismertette a Bizottsággal a 1078/1980 törvény 1. cikke (3) bekezdésének c) pontját módosító jogszabály-tervezetet, amely elfogadása esetén a kedvezményes adóügyi megítélésnek az Európai Gazdasági Térség állampolgárai számára történő kierjesztésével teljes mértékben megszüntetné a jogsértést. E tervezetet bele kell foglalni az elkövetkező hetekben a görög parlament elé kerülő, küszöbön álló adózási törvény tervezetébe. Amint a fenti módosítás hatályba lép, a Bizottság le fogja zárni a jogsértési eljárást. 9. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV VI): augusztus 29. PE v /9 CM\ doc

9 2012. május 30-i közleményére hivatkozva a Bizottság megerősíti, hogy a jogsértési eljárást október 24-én valóban lezárták. CM\ doc 9/9 PE v07-00

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 31.1.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Harry Nduka nigériai állampolgár által benyújtott 0256/2011. számú petíció az Egyesült Királyságban való maradásának

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 16.12.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Klaus Träger német állampolgár által benyújtott 0171/2012. számú petíció az Olaszországban az olaszokra és

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 17.12.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marc Wisbey, brit állampolgár által benyújtott 1223/2007. számú petíció az Olaszországban ingatlant vásárló

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 28.6.2013 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Dieter Werthenbach holland állampolgár által benyújtott 1385/2012. számú petíció német rokkantsági nyugdíjának

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 6.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: D.M., olasz állampolgár által benyújtott 1278/2010. számú petíció a határozott idejű munkaszerződések újrakötéséről

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 Petíciós Bizottság 2009 28.02.2007 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE A Jean Noël és Gaby Hantscher, francia, illetve német állampolgárok által benyújtott 0141/2006 sz. petíció a Franciaországban

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Európai Parlament 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.1.2016 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Thierry Paquet belga állampolgár által benyújtott 1759/2013. számú petíció az önkéntes tűzoltók belgiumi helyzetéről

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 28.2.2015 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Manuel Altemir Mergelina spanyol állampolgár által benyújtott 1032/2010. sz. petíció a spanyol felsőoktatási

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 009-04 Petíciós Bizottság 0.7.04 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Ferran Rosa Gaspar spanyol állampolgár által benyújtott 0098/0. sz. petíció a szabad mozgásról Európában és az ösztöndíj-feltételekről

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 27.6.2012 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A H.K., német állampolgár által benyújtott 0334/2009. számú petíció a Spanyolországban gyógyszerekre és orvosokra

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 25.3.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Jan Bubela, német állampolgár által benyújtott 0284/2008. számú petíció a tervezett prágai körgyűrűről Hana

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 Petíciós Bizottság 2009 25.11.2008 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Cédric Callens, luxemburgi állampolgár által benyújtott 0080/2008. számú petíció az Európai Bizottság által

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 Petíciós Bizottság 2009 25 November 2008 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Marion Locker, német állampolgár által az Ausztriai Állatjogi Egyesület nevében benyújtott, 0653/2005.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról HU AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról (CON/2010/56) Bevezetés és jogalap 2010. július 1-jén a magyar

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 Petíciós Bizottság 2009 12.02.2008 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Irini Savvidou, görög állampolgár által a Veria járásban helyi szerződéssel alkalmazott dolgozók egyesülete

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 16.12.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Elena Clara Popescu román állampolgár által a gyógyszerészek romániai kollégiuma nevében benyújtott 0695/2011.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 29.09.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Maria Elena Solís Yánez spanyol állampolgár által benyújtott 0359/2012. számú petíció Fuerteventurában és

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 27.2.2013 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Darányi József magyar állampolgár által benyújtott 0267/2012. számú petíció Magyarországon a korhatár előtti

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 18.12.2012 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Eduardo José Rodríguez Trujillo spanyol állampolgár által P. Nikiforos Diamandouros európai ombudsman közvetítésével

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 Petíciós Bizottság 2009 10.06.2008 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Christos Rinis (görög állampolgár) által benyújtott 0054/2004. sz. petíció gépjárművének a görög vámhatóságok

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság MEGJEGYZÉS A KÉPVISELŐK SZÁMÁRA

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság MEGJEGYZÉS A KÉPVISELŐK SZÁMÁRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Petíciós Bizottság 2009 2005. február 7. MEGJEGYZÉS A KÉPVISELŐK SZÁMÁRA Georges Thiébaut, (belga állampolgár) által benyújtott 815/2001. sz. petíció a szabadtéri cserépgyárak

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 26.10.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: S. B., olasz állampolgár által benyújtott, 1069/2008. számú petíció a tanári képesítések elismeréséről és

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 27.2.2013 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A María Begona Baquero Orgaz spanyol állampolgár által benyújtott 1276/2007. számú petíció a 2000/4/EK és

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 20.11.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: D.A., német állampolgár által benyújtott 0623/2009. számú petíció a Hollandiában és Németországban történő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 29.9.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marianne van Eck holland állampolgár által benyújtott 0564/2012. számú petíció egy holland gyermek nevelőszülői

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 29.8.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Paul Ryan ír állampolgár által benyújtott 1657/2013. számú petíció az Európai Iskolák rendszere megreformálásának

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 30.1.2015 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Samuel Martin-Sosa spanyol állampolgár által az Ecologistas en Acción környezetvédelmi mozgalom nevében benyújtott

Részletesebben

Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok

Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK JOGI ÜGYEK Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: D.G. német állampolgár által benyújtott 0194/2013. számú petíció a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 30.07.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Joánisz Aszteríu görög állampolgár által a kasszandrai bányák munkavállalóinak egyesülete nevében benyújtott,

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 16.12.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Anthony Webb brit állampolgár által benyújtott 0895/2011. számú petíció a szociális biztonsági rendszerek

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 19.12.2013 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Gregory Barton brit állampolgár által benyújtott 1252/2012. számú petíció a thai állampolgárságú felesége

Részletesebben

Mi a teendő az uniós jog sérelme esetén?

Mi a teendő az uniós jog sérelme esetén? Mi a teendő az uniós jog sérelme esetén? Kérdések és panaszok az uniós jog alkalmazásával kapcsolatban Ha Ön az uniós tagállamok valamelyikének állampolgára, illetve ha a tagállamok valamelyikében él,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Petíciós Bizottság 2009 2005. augusztus 08. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Kerstin Häming (német állampolgár) által benyújtott 805/2000. számú petíció a gépjárművek nyilvántartásba

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 8.10.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Tim Gerber, német állampolgár által benyújtott 0656/2007. sz. petíció az Oroszországgal megkötött, a vízumok

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 3.3.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Rosa Maria Fernandez Jiménez spanyol állampolgár által a Plataforma para la defensa del agua del valle de Lecrin

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 6.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Christian Monatte francia állampolgár által benyújtott 826/2001. számú petíció egy feltehetően nemi alapon

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 6.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Dariusz Pachala, lengyel állampolgár által benyújtott 1225/2010. számú petíció a dán-német határon egy Lengyelországban

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 Petíciós Bizottság 2009 20.03.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Christiane Becker, német állampolgár által benyújtott 0633/2006 számú petíció a francia CAPLP tanári oklevél

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása EURÓPAI PARLAMENT 2004 Költségvetési Bizottság 2009 28.9.2005 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása Mellékeljük a 2005-ös pénzügyi év C22-es

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 27.2.2013 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: a Jamie Andrew Ewing brit állampolgár által a Finca Moyano nevében benyújtott 1378/2009. számú petíció Gaucín-völgyében

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 7.07.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Mathieu Wemaëre, francia állampolgár által a francia Sanichem vállalat jogászaként benyújtott, 0578/2007.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-204 Petíciós Bizottság 28.06.203 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Martin Stauns Hansen dán állampolgár által benyújtott 046/20. számú petíció az európai uniós jogszabályoknak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 28.6.2013 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A. K. lengyel állampolgár által benyújtott 0277/2010. számú petíció Lengyelországban a bírósági és bíróságon

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Európai Parlament 2014-2019 Petíciós Bizottság 31.8.2016 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Jerzy Jankowski lengyel állampolgár által benyújtott 0662/2014. sz. petíció a gazdálkodás szövetkezeti formáival

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 103 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 16.11.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Anneli Manner finn állampolgár és 1 társaláíró által benyújtott 0752/2008. számú petíció a Kela nevű finn

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 28.2.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Catherine Le Comte francia állampolgár által benyújtott 1484/2008. számú petíció a Charles de Gaulle Roissy

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 19.02.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Dominique Achispon, francia állampolgár által a Nemzeti Rendőr Szakszervezet (SNOP) nevében benyújtott, 1616/2008.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Petíciós Bizottság 2009 2005. március 17. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szymon Szynkowski vel Sęk (lengyel állampolgár) által benyújtott 0902/2004 sz. petíció a személygépkocsik

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Európai Parlament 2014-2019 Petíciós Bizottság 30.11.2016 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marc de Schower belga állampolgár és nyolc további aláíró által benyújtott 0169/2007. sz. petíció a Madrid-Barajas

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 Petíciós Bizottság 2009 5.05.2008 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: José Camacho portugál állampolgár által a Federatie van de Portuguese Gemeenschap in Nederland egyesület nevében

Részletesebben

T/4124. számú. törvényjavaslat

T/4124. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4124. számú törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk 2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/261 7. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány III-434. cikke szerint

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 28.11.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Kroum Kroumov bolgár állampolgár által benyújtott, 16 aláírást tartalmazó 0824/2008. számú petíció a bulgáriai

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE

IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 2012/0022(APP) 4.3.2013 IDŐKÖZI JELENTÉS TERVEZETE az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0035 C7-0000/2013

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság ÉRTESÍTÉS A TAGOKNAK

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság ÉRTESÍTÉS A TAGOKNAK EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Petíciós Bizottság 2009 2005. február 21. ÉRTESÍTÉS A TAGOKNAK 127/98. sz. beadvány Andrea ATZORI (olasz állampolgár) részéről, a közösségi környezetvédelmi jogszabályoknak

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 28. Címzett: az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0340 (COD) 9389/1/16 REV 1 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: TELECOM 89 CONSOM 117 MI 374 CODEC 728 PARLNAT

Részletesebben