SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC"

Átírás

1 SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC Daróczi Klára iparjogvédelmi osztályvezető

2 1./ 1901/2006/EK rendelet a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerekről - a gyógyszer-szabadalmakra szerezhető kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) 6 hónappal történő meghosszabbítását teszi lehetővé abban az esetben, ha az előírásoknak megfelelő gyermekgyógyászati vizsgálatokat végeztek 2./ 469/2009/EK (korábban 1768/92/EGK) rendelet a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról - 6hó hónapos oltalomhosszabbítás l bbíá megszerzését é teszi lehetővé

3 Cél: 1901/2006/EK: - gyermekgyógyászati kutatások ösztönzése - jutalmazás a költséges pediátriai vizsgálatokért 469/2009/EK: kompenzálás a törzskönyvezés elhúzódása miatti időveszteségért

4 Kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC): - a szabadalom érvényességén túli oltalom - csak a forgalomba hozatali engedély hatálya alá tartozó termékre vonatkozik - a szabadalom lejáratának pillanatában kezdődik A tanúsítvány időtartama (469/2009/EK, 13. cikk) (1) A tanúsítvány időtartama az alapszabadalom jogszabályban meghatározott oltalmi idejének lejártakor kezdődik, és az alapszabadalom iránti bejelentés benyújtásának napja és a termék Közösségen belüli forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély keltezésének napja között eltelt időszak öt évvel csökkentett időtartamával megegyező ideig tart. (2) A tanúsítvány időtartama mindazonáltal az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem haladhatja meg a kezdetének napjától számított öt évet. T (első forg ho atali engedél kelt napja bejelentés ben újtásának T = (első forg. hozatali engedély kelt. napja - bejelentés benyújtásának napja) 5 év De: maximum 5 év!

5 Probléma: a gyermekgyógyászati oltalomhosszabbításhoz érvényben levő SPC-re van szükség! 1901/2006/EK preambulum: (27) A tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása iránti, e rendelet alapján benyújtott kérelem csak abban az esetben fogadható el, ha a tanúsítványt az 1768/92/EGK rendeletnek megfelelően adták meg. 469/2009/EK 7. cikk: (4) A már megadott tanúsítványra vonatkozó meghosszabbítás iránti kérelmet legkésőbb a tanúsítvány lejárta előtt két évvel kell benyújtani. (5) A (4) bekezdéstől eltérően, az 1901/2006/EK rendelet hatálybalépését követő öt éven át a már megadott tanúsítványra vonatkozó meghosszabbítás iránti kérelmet legkésőbb a tanúsítvány lejárta előtt hat hónappal kell benyújtani. Vagyis: ha nincs SPC, nincs pediátriai hosszabbítás!

6 Kísérletek zéró vagy negatív időtartamú SPC megszerzésére Lehetőségek: 1./ Az SPC engedélyezése - negatív időtartamú oltalommal, vagy - zéró időtartamú oltalommal (a pediátriai hosszabbítás a szabadalom lejártának napján kezdődik) 2./ Az SPC megtagadása (a gyermekgyógyászati hosszabbításnak nincs jogalapja)

7 Svédország február 28.: elutasítás Indoklás: A bejelentési nap és a forgalomba hozatali engedély megadása között 5 évnél kevesebb idő telt el.

8 Anglia 2008 április 14.: engedélyezés ( negatív időtartammal) Indoklás: -két szakértői tanácskozás (EB és EMA) 1./ 1995: az EB szakembereinek álláspontja: - a tanúsítvány időtartamát úgy kell meghatározni, ahogy az a 13. cikkben le van írva, - ha eszerint számítva zéró lenne az időtartam, nem kell tanúsítványt kiadni 2./ 2006: az EB szakembereinek álláspontja: - az SPC meghosszabbítása nem alkalmazható azokban az esetekben, amikor az SPC időtartama zéró lenne - az SPC megléte a hosszabbítás "sine qua non"-ja.

9 Az angol elővizsgáló álláspontja: -első találkozó: még nem volt lehetséges a pediátriai hosszabbítás - második találkozó: sem a pediátriai, sem az SPC szabályozásban nem található alap a zéró vagy negatív időtartamú SPC tilalmára - nem abszurditás egy olyan IP jog megadása, amelynek nincs pozitív időtartamat - sem a kérelmezők, sem harmadik felek érdekeit nem sérti ilyen SPC megadása. Végeredmény: Oltalmi idő lejár/spc kezdődik : július 5., SPC lejár: március 20.-án.

10 Németország július 1.: elutasítás Indoklás: - negatív vagy zéró időtartamú SPC-nek nincs gyakorlati haszna - az SPC meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályok magukban foglalják lják azt az értelmezést, é t hogy az alap SPC pozitív időtartamút Fellebbezés a Német Szövetségi Bírósághoz közbenső döntés: elutasítás

11 Indoklás: - az SPC célja a kárpótlás - nem indokolt - a pediátriai szabályozás nem változtat ezen a koncepción -zéró éóvagy negatív időtartamú t SPC megadását át a rendelet nem biztosítja - megtévesztő lenne - ha a pediátriai rendelet megalkotóinak szándékában állt volna a negatív vagy zéró SPC megadását biztosítani, a megfelelő rendelkezéseket belefoglalták volna a rendeletbe -nyelvi megfontolások - a kiegészítő oltalom a szabadalom lejáratakor kezdődik, és semmi nem utal arra, hogy szabadalom lejáratának napja csak egy kivonás, majd azt követő hozzáadás kiindulási pontja

12 Ellentétes álláspontra helyezkedve: - 6 hónapos hosszabbítás azokra az alapszabadalmakra is, amelyek eddig ki voltak zárva az oltalomhosszabbítás lehetőségéből - a 469/2009/EK megszövegezése nem zárja ki határozottan azt a lehetőséget, hogy az időtartam zéró vagy negatív legyen - feltételezve, hogy a pediátriai rendeletnek nagyobb a súlya, mint az SPC-rendeletnek, a lehető legtöbb gyógyszergyártót kellene jutalmazni a 6 hónapos pediátriai hosszabbítással -mindezeket elfogadva sem lenne világos, hogy milyen időtartamra (zéró vagy negatív) kellene az SPC-t megadni - ellentmondó döntések (GB, NL, BG negatív SPC megadása, GR zéró időtartamú)

13 Kérdés az Európai Bírósághoz: Can a supplementary protection certificate for medicinal products be granted if the period of time between the filing of the application for the basic patent and the date of the first authorisation for marketing in the Community is shorter than five years?

14 Indoklás: - formális akadály nincs Hollandia január 22.: engedélyezés 469/2009/EK, 3. cikk A tanúsítvány megszerzésének feltételei A termékre tanúsítványt kell adni, ha abban a tagállamban, amelyben a 7. cikk szerinti bejelentést benyújtották, a bejelentés napján a) a termék hatályos alapszabadalom oltalma alatt áll; b) a termék gyógyszerként történő forgalomba hozatalát az esettől függően a 2001/83/EK irányelv vagy a 2001/82/EK irányelv szerint engedélyezték; c) a termékre még nem adtak tanúsítványt; d) a b) pontban említett engedély a termék gyógyszerként történő forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély. - szakértői tanácskozások: van új és hasznos cél (alap a pediátriai hosszabbításhoz) - a nem áll ellentétben a pediátriai szabályozás céljával (nem csupán jutalmazás, hanem ösztönzésö is) - a zéró- vagy negatív időtartamú SPC megtagadása a törzskönyvi engedély megszerzésének késleltetését ösztönözné, ami közegészségügyi szempontból nem kívánatos A döntést nem befolyásolták más országok ezzel ellentétes döntései.

15 Harmadik szakértői tanácskozás (EB és EMA): 2008 szeptember Az EB nem támogatja azt a megközelítést, ami alapot adna zéró és negatív időtartamú SPC megadására. Jelenlegi helyzet: Igen Anglia Hollandia Bulgária Görögország (zéró term) Írország Észtország Nem Németország Portugália Szlovénia Svédország Ausztria és Svájc: a zéró-időtartamú SPC megadását kizáró irányelveket alkalmaz az SPC-kérelmek elbírálásánál Függő kérelmek különböző országokban

16 Köszönöm a figyelmet!

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013.8.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 223/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás a különböző

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés Fizetésképtelenségi eljárás 1346/2000/EK rendelet Az 5. cikk (1) bekezdése Időbeli hatály Olyan államban

Részletesebben

1995. évi XXXIII. törvény. a találmányok szabadalmi oltalmáról

1995. évi XXXIII. törvény. a találmányok szabadalmi oltalmáról 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról A magyar nemzetgazdaság műszaki fejlődésének, a korszerű technika meghonosításának, valamint a feltalálók erkölcsi és anyagi elismerésének

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ HU ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Az Alapjogokért Központ megvizsgálta a hazai, illetve az európai uniós menekültjog egyes részletszabályait. Az elemzés során a Központ arra a megállapításra

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja Kérelmező Név Hatáserősség Gyógyszerforma Az alkalmazás

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER Belügy A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Részletesebben

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében PROTECT A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében ACET Bulgária BZFO Németország Cordelia Alapítvány Magyarország

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice HU Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához www.europa.eu.int/civiljustice B evezetés A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az Európai Unióban segíti az emberek mindennapi életét, amikor

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A fogyasztói szerződés részévé váló általános szerződési feltételek érvénytelensége iránti közérdekű kereset elbírálásával összefüggő jogalkalmazási kérdések Az 1978.

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások 2009. november 1-jével hatályba lépett a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

Mit tesz az EU a nõk és férfiak közötti esélyegyenlõségért? * I.

Mit tesz az EU a nõk és férfiak közötti esélyegyenlõségért? * I. EURÓPAI SZEMMEL ALBERT LEVENTE GYULAVÁRI TAMÁS Mit tesz az EU a nõk és férfiak közötti esélyegyenlõségért? * I. A nõk és férfiak közötti esélyegyenlõség biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben