Hogyan érik el (vagy sem) a roma munkanélkülieket a foglalkoztatási programok? A magyar model

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan érik el (vagy sem) a roma munkanélkülieket a foglalkoztatási programok? A magyar model"

Átírás

1 Hogyan érik el (vagy sem) a roma munkanélkülieket a foglalkoztatási programok? A magyar model Messing Vera, Ph.D. Center for Policy Study, CEU, Budapest; MTA TK Szociológiai Kutatóintézet CEU, CPS Roma foglalkoztatási programok dilemmái műhelykonferencia 2014 ápr. 2

2 Alacsony roma foglalkoztatottsági mutatók legfontosabb okai Munkaerőpiaci programok, melyek e helyzetre reagálnak - munkahely létesítés (közfoglalkoztatás); - képzési programok; - bértámogatás; - affirmative action; vázlat - helyi roma foglalkoztatási programok Ezek hogyan céloznak és érnek el (vagy sem) a roma munkanélküliekig;

3 Table 2.1. Employment rates of Roma according to various data sources UNDP FRA EU Inclusive National survey Bulgaria 34% 35% 31% Hungary 23% 36% 20% (A modul) Slovakia 15% 29% Spain 19% 44% 60% 4 Romania 30% 32% 36% 40% 26% (B modul) 1. UNDP ILO meghatározását használta a foglalkoztatási ráta számításakor; éves népességet vesz figyelembe.foglalkoztatott az, akinek az elmúlt héten bármilyen fizetett munkája volt. 2. FRA a kérdezett szubjektív ítéletével kalkulált; éves népesség; 3. The EU Inclusive az FRA hoz hasonlóan kérdezte a foglalkoztatottsági helyzetet; 16 évesnél idősebb népességet vet figyelembe; 4. Magyarország TÁMOP-os roma kutatás Két párhuzamos definicióval dolgoztak A modul a környezet átlal Romának tartott, a B modul ön-defíníciót alkalmazott. A foglalkoztatottsági státusz szintén a kérdezett szubjekítv ítéletével mérték. Romania PHARE surevy(fleck, Rughinis 2008). Foglalkoztatott, akinek állandó vagy alkalmi munkája volt a survey időpontjában (18-59 éves Roma népesség). Spanyolország: FSG 2005

4 Alacsony Roma foglalkoztatás legfőbb okai Alacsony iskolai végzettség: ugyan Magyarországon és Szlovákiában a legmagasabb a romák iskolai végzettsége az EU-ban, a végzettség hatása a foglalkoztatási lehetőségekre is itt a legnagyobb. Forrás: FRA Roma survey 2011

5 Munkavállalási esélyek-hányadosok (roma népesség) (Forrás: Mód 2011) munkavállalási esélyek, rendszeres munka (2/1) 0, kevesebb, mint 8 általánost végzettez képest 8 általános szakmunkásképző, okj-végzettség szaközépiskola, gimnázium főiskola, egyetem 3,11 7,57 27,37 33,37 szakképzetlenhez képest szakképzett 1,42 munkatapasztalattal nem rendelkezőkhöz kevés tapasztalattal sok tapasztalattal munkát nem keresőkhöz képest keresők intenzíven keresők 0,23 32,12 22,05 22,48 férfiakhoz képest nők 25 év alattiakhoz képest fiatal felnőtt középkorú idősebb 0,61 0,84 1,20 1,32

6 Alacsony Roma foglalkoztatási mutatók legfőbb okai Gazdasági szerkezet: vannak-e és ha igen, milyen erősek azok a gazdasági ágazatok, amelyek az alacsony végzettségű munkaerőt képesek felszívni (építő-ipar, idegenforgalom, agrárium stb.) Munkaerő formális foglalkoztatásának költsége: Ebben nagyon nagy eltérések vannak egy régión belül is, és az alacsony képzettségű munkaerőt foglalkoztató multik beruházási döntéseinél számítanak. Területi hátrányok: roma népesség jelentős része hátrányos helyzeti régióban illetve településen él. Informális foglalkoztatás jelentősége: A UNDP survey adatok szerint nagyon jelentős a romák esetében, a munkavégzés 20-60%-a az informális szektorba szorult a K-K-Európai régióban, amit a formális foglalkoztatási indikátorok nem mérnek. Diszkrimináció: EU-Midis (FRA) és hazai kutatások is bizonyítják, hogy a romák foglalkoztatási esélyeit a széleskörű etnikai diszkrimináció akadályozza.

7 Mi nem oka az alacsony foglalkoztatásnak? Romák munkavállalási kedve. UNDP: 75-93% választaná inkább az alacsony bér és stabil munkát, mint magasabb bérért instabil munkát. De az informális szektorban végzett jelentős munkamennyiség, vagy a közfoglalkoztatásban tapasztalt aktivitás is ellentmond e hamis sztereotípiának! Szociális rendszer kiaknázása. Ott a legmagasabb a foglalkoztatottság, ahol könnyedén meg lehet élni a szociális támogatásokból (Spanyolország):

8 A szociális támogatások mértékének összehasonlítása (2010) (4 szcenárió, 5 ország. 100% = háztartásban élő felnőttek minimálbért keresnek). Egyedülálló Család 2 gyerekkel Család 5 gyerekkel Egyedülálló anya Scenario Bulgária Spanyolország Magyarország Románia Szlovákia Foglalkoztatott Munkanélküli Foglalkoztatott fogl./ munkanélküli Két munkanélküli Foglalkoztatott fogl./ munkanélküli Két munkanélküli Foglalkoztatott Munkanélküli

9 Munkaerőpiaci programok 1 Színvak politikák Munkahely létesítés (job creation) = közfoglalkoztatás. Bár máshol is létezik, Magyarországon kiemelkedően nagy a szerepe és az erre költött összeg egyaránt (EUROSTAT 2011): 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 7% Training 41% 37% 28% 24% Employment incentives 12% 15% Supported employment and rehabilitation 9% 62% 12% Direct job creation Spain (2011) Hungary (2011) EU28 (2009) 16% 2% 7% Start-up incenti

10

11 Közfoglalkoztatás hatásai - Hatalmas - százmilliárdos nagyságrendű - teher a költségvetésen, -> elszívja a pénzt minden más, hatékonyabb, beavatkozás elöl; - Nem vezet vissza a munkaerőpiacra -> ellenkezőleg, bezárja a munkanélkülieket e helyzetbe (nem enged más munkavégzést; túl nagy a kockázata a kilépésnek); - Csökkenti a munkanélküliek motivációját és lehetőségeit, hogy aktívan keressenek munkát; - A szociális segélyezés (köz)foglalkoztatásban történő részvételhez való kötése jelentős kiszolgáltatottságot teremt a közfoglalkoztatottak számára; - A belső hierarchia (állami és önkormányzati programok eltérő feltételei miatt) másodlagos, hierarchikus munkaerőpiacot teremt; - Helyi munka-erőpiaci egyensúlyba avatkozik: az ingyen munkaerő alkalmazásának lehetősége kiszorítja a státuszokat; - Irracionális gazdasági döntéseket kényszerít ki; - Javítja a foglalkoztatási statisztikát!

12 Munkaerőpiaci programok 2 Színvak politikák Képzés: Munkaügyi Központ által szervezett képzés. Itt van javulás: Felmérik a helyi munkaerő-piaci igényeket és erre szabják a képzési programokat; kevesebb az ál-képzés (kivétel: közfoglalkoztatás keretében szervezett képzés) Több EU alapok által finanszírozott - programban meghatároznak roma részvételi célokat; A terepmunka helyszínén a válogatást végző bizottságba roma képviselőt is delegáltak;

13 Munkaerőpiaci programok 3 Színvak politikák Bértámogatás CÉL: olcsóbbá tenni bizonyos veszélyeztetett csoportok foglalkoztatását. Csökkenteni a munkaadó kockázatát. Tapasztalat: a nagy, versenyképes cégek nem használják ki, mert túl nagy adminisztrációs terhet jelent és korlátozza a cég termelés rugalmasságát, annak ellenére, hogy Magyarországon voltak a legkedvezőbb feltételek a vizsgált 5 ország közül! Kisebb cégek optimalizálhatnak a bértámogatás maximalizálására, ezek azonban ritkán maradnak versenyképesek.

14 Munkaerőpiaci programok 3 Színvak politikák Hátrányos helyzetű régiók támogatása: Szlovákiában és Magyarországon volt ilyen jellegű program. Szlovákiában kimondottan marginalizált helyzetben levő roma településekre/ településrészekre vonatkozott. A megvalósítás kudarcba fulladt. Magyarország: LHH program erről sok értékelés készült. Konklúzió elvben képes a legrászorultabbakat elérni, de a megvalósítás során a kisrégiók központjai profitálnak leginkább a támogatásból, a perifériára arányaiban kevesebb forrás jutott. Komplex program, kevés benne a foglalkoztatási elem; inkább oktatás, infrastruktúra, közlekedés, lakhatás és közösségépítés van a fókuszban.

15 Affirmative action: Színtudatos politikák - Roma foglalkoztatási koordinátor; - közszolgáltatásokba roma összekötő; - etnikai kvóta bizonyos képzési programokban; Roma foglalkoztatási programok: -Helyi, kis volumenű, általában NGO által pályázott és végrehajtott program; vannak nagyon sikeres és innovatív programok, de nem válnak országossá (vagy ha igen, szinte kivétel nélkül kudarcba fulladnak). Ez nagy különbség Spanyolországhoz képest! Probléma: projekt jelleg, közép-távon nem kalkulálható; nagy adminisztrációs terhek;

16 Roma részvétel Nincs publikus adat. Erre irányuló kutatás volt Csoba &Nagy 2012 de ez sem reprezentatív. A legfrissebb értékelések közül néhány már tartalmaz önbevallás alapján gyűjtött etnikai adatot (BI 2013). Source: Csoba&Nagy Own calculations

17 Hogyan reagálnak a munkaerőpiaci programok a roma foglalkoztatás okaira Alacsony képzettség: erre a munkaerőpiaci programok nem tudnak érdemben reagálni. Az oktatási rendszer közelmúltbeli átalakítása nem támogatja sem az oktatási expanziót, sem az esélyegyenlőséget (lásd PISA eredmények). Kiszorulás a formális munkaerő-piacról: A legfőbb válasz a közfoglalkoztatás. Ebben ugyan nagy számban részt vesznek romák, de maga nem orvosolja a munkanélküliség okait, ezért csak ideiglenes megoldást jelent. A bértámogatások jelenthetnének még érdemi segítséget (BI 2013), de ezek súlya a közfoglalkoztatás miatt is csökkent + romák ritkán részesülnek ebből a támogatási formából.

18 Hogyan reagálnak a munkaerőpiaci programok a roma foglalkoztatás okaira Regionális hátrányok: MEP programok nem érintik a regionális hátrányokat, a LHH viszont igen. Potenciálisan sok romát érhet el, mivel a 33 mikro-régióban él a roma népesség harmada. A probléma többek között hogy nagyon kevés a foglalkoztatási elem. A perifériára szorult kistelepülésekhez korlátozottan érnek a támogatások. Diszkrimináció: nemigen van olyan program, mely a mindennapi diszkriminációs gyakorlatok visszaszorítását célozná. (koordinátor program, etnikai kvóta a képzési programok esetében ).!De az integráció kölcsönhatást feltételez. Nem lehet csak az egyik ágenssel foglalkozni. Azt a környezetet is célozni kell, amely be kéne fogadja a kiszorultakat!

19 Konklúzió Viszonylag sok dolog történik, de a források döntő része olyan programra fordítódik, amely nem vezet a munka világába. Nem véletlen, hogy máshol nem, vagy csak kis volumenű közfoglalkoztatás van. A programok nem válaszolnak a roma munkanélküliség mögött álló tényezőkre; Nem is mérik, hogy az egyes programok hogyan érintik, és pláne, hogy hogyan hatnak a roma munkanélküliekre; Vannak innovatív, jó kezdeményezések, de ezek kicsik, projekt alapúak, már középtávon sem fenntarthatóak. Jó célzás lenne a társadalmi háttér és területi változók egy olyan együttese, amely megfelelően határozza meg a legrászorultabbak körét

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A teljes anyag elérhető:

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Az Út a munkához program hatása egy kérdőíves felmérés tapasztalatai

Az Út a munkához program hatása egy kérdőíves felmérés tapasztalatai Bass László Az Út a munkához program hatása egy kérdőíves felmérés tapasztalatai Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben, főként a kistelepüléseken gyakorlatilag semmilyen munkalehetőség nincs,

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada?

Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada? Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada? (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Lelkes Orsolya Scharle Ágota (2004)

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota bálint, cseres-gergely & scharle A gazdasági környezet és a foglalkoztatottság alakulása Munkakereslet A munkakeresletet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalkozói piac Európai Uniós, nemzetközi kitekintéssel

A magyar kis- és középvállalkozói piac Európai Uniós, nemzetközi kitekintéssel Tanulmány A magyar kis- és középvállalkozói piac Európai Uniós, nemzetközi kitekintéssel Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben

Az ifjúsági munkanélküliség magyarországi sajátosságai Matheika Zoltán 2013 április

Az ifjúsági munkanélküliség magyarországi sajátosságai Matheika Zoltán 2013 április Az ifjúsági munkanélküliség magyarországi sajátosságai Matheika Zoltán 2013 április Magyarországon az uniós átlagtól lényegesen nem elütő általános munkanélküliséghez kiemelkedően magas ifjúsági munkanélküliségi

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben