Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora"

Átírás

1 ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában. Ha családunkban megszületik egy gyermek, akkor az életet ünnepeljük, és nem gondolunk arra, hogy egyszer mindenkinek meg kell halnia. Ugyan az élet része a halál, de mégse mondjuk, hogy azért történt a születés, hogy meghalhasson valamikor az az élet. Jézus közénk jött karácsonykor, és az İ születésének a határozott célja volt az, hogy meghaljon. Ki kell mondani, ahogyan İ is kimondja: azért született, hogy meghaljon. De ha ez így van, akkor elszörnyedünk, hogy hogyan lehetett Istennek ilyen embertelen terve?! Miért volt erre szükség, nem tudta volna Isten másképpen megmutatni, hogy megbocsát nekünk? Lássuk meg, hogy a bőn, bőnhıdés, büntetés, megbocsátás nagyon összetett folyamat. Gondoljunk csak arra, hogy ha valaki tudatosan vagy akár vétlenül - nagy értékő kárt okoz nekünk, milyen belsı reakcióink vannak: elıször is ott van bennünk a harag érzése, aztán a visszavágás szándéka, a kártalanítás az igénye, és a büntetés gondolata. Ha valaki a károkozás után egyszerően csak bocsánatot kér, de nem akar kártalanítani minket, kétségbeesés és düh uralkodik el rajtunk, hiszen igazságtalannak érezzük, hogy egy bocsánatkéréssel látszólag el lehet mindent intézni, pedig tudjuk, hogy az okozott kárt valakinek meg kell fizetnie. Vagy gondoljunk régi sérelmeinkre: talán már minden rendezıdött, de a rossz érzés, a sebek még mindig fellelhetıek a lelkünkben. Nagyon bonyolult tehát megbocsátás rendszere még nekünk is! Akkor most gondolj Istenre, aki ellen fellázadt az ember, elvette és magáénak tulajdonította dicsıségét hogyan lehetne nála sokkal egyszerőbb a megbocsátás, amikor az ı igazságérzete százszor nagyobb, mint a tiéd? Ezért tőnik olyan összetettnek és néha nehezen érthetınek az ember megváltásának kérdése. Ha Isten csak megbocsátana, (vagyis nem ismerné el, hogy a bőnnek van következménye), akkor Isten nem lenne szent, igazságérzete nem volna tökéletes. Ha Isten csak megbüntetné az ember bőnét az emberben, (de nem bocsátaná meg a bőnt Jézus által), akkor Isten nem lenne szeretı Isten. Ha pedig Isten igazságát és szeretetét nem tudná összeegyeztetni, (vagyis nem tudna jó döntést hozni ebben a kérdésben), akkor pedig nem lenne bölcs Isten. De a mi Istenünk szent, bölcs és szeretı Isten! Szentségébıl fakad a bőnre mért büntetés, szeretetébıl pedig az, hogy nem az embert akarja megbüntetni. Ezért bölcsessége és szeretete szerint az ember helyett Jézust bünteti meg, hogy mi felmentést, szabadságot, teljes és örök életet élhessünk. Miért hal meg tehát Jézus? Miért nem lehetett egy tollvonással elintézni az ember megváltását? Mert valakinek fizetni kell a bőn rontásáért, és nekünk tudnunk kell, hogy Isten megbocsátásának milyen nagy ára volt a tiszta, bőntelen Istenfia és Emberfia fájdalmas, ártatlan, igazságtalan halála. Nagypéntek és húsvét elıtti készülıdésünkben érdemes átgondolni, hogy ennek az igazságnak milyen hatása van az életedre. Mert nem elég tudni mindezt, nem elég hinni az áldozatos halált és a dicsıséges feltámadást, hanem annak életet formáló következménye és nyoma kell legyen benned. Honnan tudhatod, hogy átformált már a hit? Onnan, hogy nincs olyan ember, akire reménytelenül tekintesz ha téged átformált Isten, akkor ezt mással is, bárkivel is meg tudja tenni! Nézz körül, és gondolj a környezetedben élı emberekre: ha azt gondolod, hogy lehetetlen, hogy megváltozzanak, akkor nézz magadba, és nézd meg, hogy milyen változást szeretne benned végrehajtani a feltámadt Úr! Illés Dávid Nagyheti és húsvéti alkalmaink Március 20. Nagycsütörtök 18:00 Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora Március 23. Húsvéthajnali áhítat 5:30 Gellért hegyi víztározó (Hegyalja és Sánc utcai sarok) Március 23. Húsvétvasárnap 8:30, 10:00 és 18:00 Húsvéti ünnepi istentisztelet és úrvacsora Március 24. Húsvéthétfı 10:00 Húsvéti ünnepi istentisztelet és úrvacsora AMI MÖGÖTTÜNK VAN Látogatás Marosbogáton Marosbogát pici falucska Kolozsvár és Marosvásárhely között, lehet mondani a Maros egyik benyúló

2 félszigetén. Több nemzetiség él itt együtt, így a 800 lelkes református magyarság is. Mőködik a faluban egy református árvaház (Emmaus), melynek megalakulásában sokak segítségén túl a Könyörülı Isten akarata volt a legfontosabb ben indult tizenegy gyermekkel, 2008 elején pedig több mint negyvenen laknak a háromszintes nagy családi házban 3 és 18 év között. Ennek az árvaháznak minden fizikai és lelki terhe a helyi lelkészcsaládot terheli. A román állam csupán az állami árvaházból odakerült gyermekek után ad némi támogatást, viszont többen vannak azok, akik számunkra elképzelhetetlen körülmények közül (istálló, pince, alkoholfüggı szülık, otthonról kidobott gyermekek) leltek itt valódi otthonra (tisztaságra, rendre, biztos és bıséges étkezésre, békességre, közösségre, esélyre a jövıt illetıleg ) Ami engem leginkább megragadott, hogy ez a lelkészcsalád nem csupán a szeretetet nagyon éhezı gyermekek jelenébe fektet óriási energiát, hanem jövıjükbe is (taníttatásukba, képzésükbe, emberségre nevelésükbe ) Az Isten könyörületének sugarát tapasztalhattuk meg mi is egy picit rövid ott tartózkodásunk idején. Gyülekezetünk az idei évben (2007. szeptember augusztus) a marosbogáti Emmaus református árvaotthont támogatja. Szükségeik nagyok, mi ehhez egy cseppnyit tehetünk hozzá - egy cseppnyi könyörületet. Céladakozásaikat Marosbogát jeligével juttathatják el bármilyen formában. Köszönjük. Literáty Zoltán A gyülekezeti diakónia szeretetvendégsége adventben Mint minden évben, az idén is szeretetvendégségre hívtuk a gyülekezet 75 év feletti tagjait advent elsı hetében, december 5-én. A meghívókat már november közepén elküldtük a mintegy 250 nevet tartalmazó címjegyzékre. Akik igényelték, azokat gépkocsival elhoztuk és haza is vittük otthonukba. Az idıjárás is kedvezett az alkalomnak, így most is mintegy száz fı személyesen el tudott jönni a gyülekezetbe. Illés Dávid vezetı lelkész üdvözölte az egybegyőlteket, majd közös éneklés és áhítat után kis mősorral köszöntöttük gyülekezetünk megbecsült idıs tagjait. Az idısek köszöntésének karácsony elıtt mindig szerves része az elkészített szeretetcsomagok átadása. Ennek rendjét az idén kicsit megváltoztattuk, a zökkenımentes és gördülékeny átadás érdekében. A csomagokat nem az ünnepség helyszínén, a nagyteremben, hanem az elmenıknek a kisteremben adtuk át. Örömmel tapasztaltuk, hogy az idısek milyen jó érzéssel fogadták a gyülekezet szeretetét és megbecsülését kifejezı kis ajándékot, amiben az idén a szokásos Kálvin kalendárium és Béres csepp mellett több, apró ajándék is helyet kapott. De nem is az ajándék nagysága, hanem a szeretet és törıdés megnyilvánulása az, ami ilyenkor nyílván jól esik annak, aki kapja. A csomagok összeállításához a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen az idén is támogatást kaptunk az I. kerületi Önkormányzattól, a Haypál Alapítványtól, a Béres Rt-tıl. Köszönet érte! Mint ahogy köszönet illeti a sok-sok önkéntes szolgálót is, akik egyrészt a szeretetvendégség megszervezésében, a mősorban, a sütemények elkészítésében, másrészt a maradék csomagok karácsony elıtti kézbesítésében segítségünkre voltak. Így azok is megkaphatták a gyülekezet ajándékát, akik egészségügyi vagy más okból nem tudtak személyes itt lenni a szeretetvendégségen. Legközelebbi alkalmunkat május 7-én, szerdán délelıtt 10 órakor tartjuk a gyülekezeti teremben. Aki elmúlt 75 éves és ennek ellenére nem kap névre szóló meghívót alkalmainkra, annak oka az is lehet, hogy a születési idıpontja nem szerepel a gyülekezeti nyilvántartásban. Ezt írásban pótolhatja, ha Ön is szeretne a gyülekezet 75 év feletti tagjainak hivatalosan nyilvántartott és szeretett, és karácsonykor megajándékozott tagjai közé tartozni! Ehhez őrlapot kérhet a as telefonon, vagy a lelkészi hivatal es telefonján a hivatali órákban. (Kedd, csütörtök: , szerda, péntek: ) Csenki Zsuzsanna presbiter Csendesnapok a Mátrában A január 7-ét megelızı napokban az idıjárás igen vigasztalan képet nyújtott. Borús, jeges, ködös jósolta kedves meteorológusunk. Ha İ nem mondta volna is, öreg csontjaink, izületeink az utolsó éjszakán figyelmeztettek; igazi tél köszönt ránk a Mátrában. No de ezt a sokat próbált kis csapatot nem rettenti el egy kis kellemetlenség! Az Úr segítségében bízva, magunk mögött hagytuk a füstös, ködös fıvárost és szikrázó napsütésben érkeztünk meg a Mátraházi Lelkészüdülıbe. ÁLDÁS BÉKESSÉG JÓL TETTED, HOGY ELJÖTTÉL üdvözölt a bejárat feletti tábla. Az újjáépített kedves üdülınk megifjodva, de a régi bensıséges, szeretetteljes hangulatban fogadta 28 fıs csapatunkat. Kifogástalan kivitelben készült, 2-3 ágyas szobákban kaptunk elhelyezést. A háromszintes

3 épületben kényelmünket szolgálta a most létesített lift is. A komfortot növeli a régihez képest, hogy minden szobához tartozik fürdıszoba is. Szinte gyermeki örömmel vettük birtokba az egész épületet. A szervezést és a programok összeállítását Literáty Zoltánnak köszönhetjük. Nem kis feladatot jelentett megzabolázni lelkes kis csapatunkat. Délelıtti órákban a biblia évéhez kapcsolódva, az Ó Szövetség és Új Szövetség írásainak keletkezésérıl hallgattunk elıadást. Délutánonként kirándulás a Kékesre, és gyalogtúra a Hanák kilátóhoz. Ez utóbbi bizony próbára tette elszántságunkat, kitartásunkat, de aki végig kitartott, nem bánta meg, még a másnapi izomlázat is beszámítva. Esti órákban komoly elmélkedésre került sor. Szőcs Judit lelkésznı a Magvetı", Szigetiné Ilike Konkoly és búza, Literáty Zoltán részérıl az Igazgyöngy témái adtak alkalmat lelki épülésünkre. A humor jegyében elsı este jó hangulatú vetélkedın mértük össze memóriánkat és bibliai ismereteinket. Izgalommal készültünk, az immár hagyományosnak mondható, utolsó napon megrendezésre kerülı bibliai jelenet eljátszására. Ez alkalommal Jónás és a nagy hal tanúságos történetének színrevitelére, sıt megfilmesítésére került sor. Elıször a CASTING! Már ez is izgalmat váltott ki a szereplı gárdából. Végül a szakértı zsőri címszereplıként Zsizsit, alias Hanczárnét választotta, aki ebben a szerepben is felejthetetlen alakítást nyújtott. A TÁRSULAT most töpreng azon, hogy a jövıben esetleg benevez egy nagyon rövidfilmes, mőkedvelıs, pszichodráma kategóriás fesztiválra. Köszönjük Literáty nagytisztelelő úr mindannyiunk kedves Zolikája türelmét, szeretetét és elszántságát. Az Úrban bízva választottuk jelszavunkat: JÖVİRE, VELED, UGYANITT! Oravecz Józsefné, Piroska néni Missziói Bizottság hírei A Budai Gyülekezet frissességet, példaszerő munkálkodást, és kiemelten nagy erejő missziói szolgálatot hoz a református közéletbe - írta Farkas József 1898-ban. A misszió évében szeretnénk, ha hőek lehetnénk eleinkhez ban is igyekeztünk Krisztus misszió parancsolatait beteljesíteni. A missziói munkacsoport sokat imádkozott és legalább annyit munkálkodott. Sokan és sokféle szolgálatot végeztek az elmúlt idıszakban. Januárban és februárban két alkalommal is osztottunk meleg ebédet hajléktalanoknak, 300 fı részére készíttettünk ebédet, adtunk ruhaadományt, nagy segítséget nyújtott a Református Szeretetszolgálat és a diakóniai bizottság, köszönet a cserkészeknek és a Kefir ifi csoport fiataljainak is, kedves, fáradtságot nem ismerı ifjú édesanyáknak és örökifjú testvéreinknek, mindenkinek, aki a legkisebbet is hozzá tette ehhez a szolgálathoz. Bátran mondhatjuk, akik itt voltunk, hogy többet kaptunk, mint adtunk. A szeretet megnyilvánulásai sokszor könnyeket csaltak a szemünkbe, ugyanúgy, mint a gyermeki hála és az ölelések. Munkánkról több média fórum is beszámolt, de legjobb hírünket az idelátogató hajléktalanok vitték el. A hitoktatók szeretnék ha gyermekek is megtapasztalhatnák, hogy szeretni és segíteni jó; ezért csatlakozunk a Szeretetszolgálat Nyilas Misi akciójához: Segíts, hogy magyarul tanulhassak. Az összegyőjtött perselypénzünkbıl és a fillérekbıl határon túli gyerekeket segítünk magyar nyelvő oktatáshoz, tanszerekhez. Személyes kapcsolattartásra is van lehetıség kinti családokkal (részletek a honlapunkon, érdeklıdni Fördıs Kata ) Az 5. Budabál bevételét a Marosbogáti Református Árvaház kapja. Az összefogás eredménye egy csodálatos este lett, ahol mindenki szolgálatával legyen az tánc, ének, zenélés, büfé, szervezés, vásárlás, kapuzás, arra tekintett, hogy a kinti gyerekeknek minél több adományt juttathassunk. Mindenki, aki jegyet váltott hozzájárult a nemes célhoz és vendégeink Bánffy György színmővész, Gundel Takács Gábor riporter, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester is örömmel fogadták el meghívásunkat, és járultak hozzá az este sikeréhez. Vendégünk volt február 26-án Földi Rita pszichológus a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa, aki az érdeklıdı szülıknek adott nevelési, életviteli tanácsokat, eligazodást mai életünk gyermekek számára sem könnyő útvesztıiben. Fördıs Kata Kı az úton Gondolod, kerül életed útjába

4 Egyetlen gátoló kı is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike, Hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged, S hogy lohassza kedved, merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, Hogy te megállj mellette. Nézd meg a követ, aztán kezdj el Beszélni róla Isteneddel. İt kérdezd meg, milyen üzenetet Küld ezzel az akadállyal neked. S ha lelked Istennel találkozott, Utadba minden kı áldást hozott. CSOPORTJAINKRÓL Isten munkája a házicsoportokban Az elmúlt egy évben hét házicsoport mutatkozott be a délelıtti istentiszteleteken. Neveik és a számukra legfontosabb ige felkerült a kis gyülekezeti teremben lévı közösségi fára. Most szeretnék néhány részletet visszaidézni azokból a bizonyságtételekbıl (hely hiányában nem mindegyikbıl), amelyek elhangzottak a bemutatkozások alkalmával. Béla csoport Hogy egy ilyen közösség létezhet, az egyedül Isten csodája. Megengedte, hogy ebben a világban, amikor alig van az embernek embere, barátja, megbízható ismerıse, a Béla ifi megmaradhatott a mai napig, és reméljük a továbbiakban is rendszeresen összejárunk, hogy együtt Istennel találkozzunk. Megtapasztalhattuk, milyen jó egymásnak szolgálni. Egymásnak hitünket megélni, egymást Istenhez segíteni. Isten-tapasztalatainkat egymással megosztani. Cédrus csoport Mi mindent ajándékozott Isten nekünk egymáson keresztül ebben a közösségben? Bizalmat, hogy meg tudjuk osztani az érzéseinket és gondolatainkat egymással. Kaptunk ıszinteséget, hogy ha valamit nem látunk helyesnek, azt el merjük mondani. Segítıkészséget, számtalanszor tapasztaltam, hogy ha tevékeny kezekre volt szükség, akkor ott voltak, azok a segítı kezek. Kaptunk szemet és fület, hogy észrevegyük, ha a másiknak gondja van. És megbocsátást, mert bizony elıfordult, hogy erre is szükség volt, hogy ha megfeledkeztünk egymásról, vagy ha egyikünk megbántódott. Sok mindent kellett megtanulnunk: valakinek azt, hogy merjen megszólalni, másoknak pedig azt, hogy másokat is engedjen szóhoz jutni. Ha nem maradok itt, sokat vesztettem volna, sok mindenbıl kimaradtam volna. Lukács csoport Én nem mondom magam hívınek, de segítségemre van a csoport az út keresésében. A mindennapokban erısen megköt a materiális világ, jól esik keresztény közösségben lenni, a közösség segít az ige megismerésében, erre gyermekkoromban nem volt lehetıségem. Hiányt tölt ki bennem. Felszabadít, hogy tudom egészen ıszinte lehetek itt. Mustármag csoport Ami a csoportra leginkább jellemzı az a sokszínőség és nyitottság. Többfélék vagyunk, de mégis tudunk egymást elfogadó szeretetben együtt lenni. A csoport névválasztása is azt a vágyat fejezi ki, hogy mindannyian - kortól függetlenül vágyunk Isten közelségére; a növekedésre, mind csoportként, mind egyénileg; az İ szeretetének megélésére törekedni egymással; hogy Isten országa már itt köztünk megvalósulhasson. Köles-csoport A gyülekezet Gärtner Mózes Gyöngyi által vezetett baba-mama csoportja 2007 decemberében vette fel a Köles-csoport nevet (a gyermekeink körében közkedvelt kölesgolyó által ihletve). Alkalmainkat szerda délelıttönként tartjuk a Csibe-szobában, ahol a földön ülve beszélgetünk Istenrıl, hitünkrıl és nem utolsósorban a gyerekneveléssel kapcsolatos témákról, miközben gyermekeink játszanak, nassit esznek vagy

5 éppen minket nyúznak. İsszel a tanítványság témakörét jártuk körül, miközben nagy erıkkel készültünk a december 9-i istentiszteleti bemutatkozásunkra. A bemutatkozás alkalmával egy katicás énekkel örvendeztettük meg a gyülekezetet, amelyhez a gyerekeknek kartonpapírból készítettünk katicaszárnyakat. Ugyancsak a bemutatkozásra készült el Baba-mama naptárunk, amely gyülekezetünk nem kismama tagjain túl a Fasori gyülekezet kismamáihoz is eljutott, akiktıl meghívást kaptunk egy találkozóra és közös együttlétre. Januárban régi kedves családterapeuta ismerısünket, Ugrin Erzsit láttuk vendégül, akivel a gyerekneveléssel kapcsolatos konkrét kérdésekrıl beszélgettünk és akitıl mindig sok hasznos tanácsot kapunk. Februárban egyik hétköznap este sikerült egy közös mozizást is szervezni, ami kisgyerekes anyukákkal nem is olyan egyszerő. Tavaszra további beszélgetéseket tervezünk Erzsivel, valamint május elején szeretnénk a 75 éven felüliek szeretetvendégségén egy kis mősorral szolgálni. Ugyancsak májusra tervezünk a tavaly tavaszihoz hasonló családos kirándulást is. A Köles-csoport összetétele tagjai élethelyzetébıl adódóan folyamatosan változik, bár az utóbbi hónapokban kialakult egy állandónak mondható, de egyáltalán nem zárt csoport. Az újdonsült tagok elsısorban a keresztelıs családokból kerülnek ki, de mindig nyitottak vagyunk azon kismamák felé, akik a gyereknevelés elsı, viszonylag otthonülıs éveiben vágynak egy kis változatosságra, új emberek megismerésére, gyermeküket szeretnék hasonló korú gyermekek társaságába vinni, ık maguk pedig Istenrıl, a (keresztyén) gyermeknevelésrıl és a világ dolgairól ıszintén, családias és elfogadó légkörben beszélgetni. Vasárnapi iskola? A hét legszebb órája? Hitoktatás? Szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket a vasárnap délelıtti stentisztelet alatt: a Csibe körbe az ovisokat, az alsósok és felsısök magunk választják majd ki a rájuk legjobban illı csoportnevet. Igyekszünk úgy foglalkozni a gyerekekkel, hogy mindnyájan érezhessék fontosak nekünk, szeretjük ıket, és egyre többen és többet érezzenek, értsenek meg abból, hogy van Valaki, akinek még nálunk is fontosabbak és nálunk is jobban szereti ıket. A kicsinyek Jézussal utaznak egy hajóban, az alsósok felfedezik a szívben lakozó csodákat, a felsısök igéken keresztül ismerhetik meg jobban önmagukat és Istenünket. A gyermekekkel szakképzett pedagógusok, hitoktatók, lelkészek és segítıik foglalkoznak. A hét legszebb órájának nevezett gyermekfoglalkozások, három korosztályban zajlanak, szakképzett vezetıkkel. Ovis csoport vezetıi: Fördıs Kata, Horváth-Mózes Ingrid, Cseri Ágnes Alsós csoport vezetıi: Molnár Péter, Ferenczi Réka, Csizmadia Márta Felsıs csoport vezetıi: Bedicsné Kenéz Éva, Ferenczi Réka Ezek az órák persze nem vasárnap 10 órakor kezdıdnek. A hitoktatók közössége már augusztusban összeült, hogy megtervezze a as évet, megbeszéltünk mit és hogyan szeretnénk idén átadni a ránk bízott gyermekeknek. Az órák komoly felkészülést igényelnek mindnyájunktól, erre hét közben kerül sor. Néhány szó a Csibekörrıl Az ovisokkal három óvó néni foglakozik: Horváth Mózes Ingrid maga is négy gyermekes anyuka, Cseri Ágnes mővészet terapeuta a Gyökössy Óvoda volt óvó nénije és Fördıs Kata óvónı, fejlesztı pedagógus. Számunkra fontos, hogy a gyermekek életkori sajátosságit figyelembe vegyük, így a Csibe kör maximálisan kielégíti a 3-6 éves gyerekek szükségleteit. A lélek gyümölcseivel foglakozunk ebben az esztendıben egy nagy hajózási játékkal összekötve. A gyerekek megismerik saját érzéseiket, megtanulják kezelni indulataikat, tudják ki és hova rejtette igazi kincseinket, és hétrıl hétre, mesérıl mesére tapasztalják mit jelent szeretni, szeretve és elfogadva lenni, s hogy mindez honnan ered. Hajónk kapitánya Jézus, imáink hozzá szólnak hálánk, s köszönetünk felé száll. Minden alkalommal készítünk valami apróságot, ami segít felidézni az együtt töltött idı alatt hallottakat. Vannak szülık, akik igényelnék, hogy a gyerek mondja el mit tanult az adott alkalmon, ez gyakran nehézkés, vagy meg sem valósul. Mégsem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk a kicsikkel, nem tanítjuk ıket, inkább életkori és egyéni sajátosságaikból fakad, hogy késıbb, egy-egy számukra ismerıs helyzetben reagálnak majd másként. Igyekszünk a gyermekek napi életén keresztül megmutatni Krisztus megváltó szeretetének a lényegét, a fı parancsolatok szellemében. Ezzel olyan magatartás mintákat építünk beléjük, melyek reményeink szerint más válaszokra sarkallják ıket, mind most, mind késıbbi életük során. Erre az itt elsajátított mintára szeresd Istenedet és szeresd felebarátodat, lebontva: ne rúgj, ne karmolj, légy türelmesebb, fogadd el a társadat, ne vágj a szavába, oszd meg a játékodat, almádat, köszönd meg bátran építhetnek késıbb a velük foglalkozók.

6 Természetesen tanulunk énekeket, imádkozunk, muzsikával, játékkal, dicsérjük Istent. A foglakozások nyitottak, szeretettel várunk minden érdeklıdı szülıt, nagyszülıt, látogatót. Konfirmáció II. Konfirmáció I. csoport: Tananyag: Ismerkedés. Konfirmáció II. Tananyag: Ismerkedés Hogy is van ez? Elızı tanévben 7 fıs kezdılétszám után fıre gyarapodott a konfirmáció elıkészítıre járók száma. Az év célja az ismerkedés volt. Ismerkedés egymással és saját magukkal. Mindenki kipróbálhatta szónoki képességeit. A legkisebb ifjaink megtanultak egymás elıtt megnyílni, beszélni, beszélgetni, akár vitázni. Az idei tanév célja szintén az ismerkedés. Immár 13 fıvel folytatódik az elıkészítı. Ismerkedés a református hitvallással, református egyházunkkal és református énekeinkkel. Az emberanyag jó, hiszen már mernek egymás elıtt a hitrıl, Isten igéjérıl, a kétségeikrıl beszélni. Izgalommal várjuk a májust, a Pünkösd ünnepét, ami ezúttal nemcsak egy megszokott hosszú hétvége lesz valamilyen ünneppel megtoldva, hanem már tudjuk, hogy ez a Szentlélek kitöltetésének napja, 50 nappal Húsvét után, 10 nappal Áldozócsütörtök után. Pünkösd ünnepét várjuk, amely a keresztyén egyház születésnapja, s talán egy újabb ifjúsági csoport megszületésének napja. Pünkösd ünnepén mutatkoznak be ezek a már nem gyerekek, de még nem is felnıttek: fiatal fiatalok, a gyülekezet elıtt. Várjuk ıket kiemelt szeretettel! Kedves Testvérek! Ha látják ıket, találkoznak velük, biztassák ıket. Hozzánk tartoznak.tavaly ketten közülük eljöttek a nyári táborba. Idén hányan jönnek el? Rajtunk is múlik Ne feledjük: A tegnap ifjúsága a holnap egyháza (Kiss Sándor, 1942.). Tanítványság, misszió? És aki inni ad egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát Máté 10,42 Jézus azt mondta a tanítványainak, a kiválasztott munkatársainak, hogy menjenek el és tegyenek tanítványokká minden népeket. Elgondolkoztam, hogy ki a tanítvány és mivé, milyenné kell válni ahhoz, hogy valaki, azaz én Jézus tanítványa lehessek. Nyilván ismerni kell İt. El kell fogadni Megváltónknak İt, aki értünk adta életét a kereszten mert nincs nagyobb dolog annál, ha valaki életét adja a barátaiért. Át kell gondolni mit jelent ez nekem személyesen. Tisztában kell lenni a krisztusi paranccsal, hogy életünkben az Atya kell(ene), legyen az elsı és a szeretet. Ráadásul ezt a szeretetet nem is tarthatjuk meg magunknak, magunkban, hanem sugározni kell(ene) a környezetünkben. Hiszen, errıl a szeretetrıl fognak megismerni minket, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. Érdemes sokszor magunkba nézni, hogy is állunk felebarátaink szeretetével. Fontos, hogy mi keresztyének is megadjuk egymásnak és másoknak a szeretetet, ne csak elvárjuk a másiktól a szeretet parancsolatának betartását, hanem akár elsıként mi is adjunk. Ez persze nagyon nehéz, gyakran inkább a másiktól várjuk, hogy ı változzon meg, ı szeressen minket. Nekem és persze minden magát keresztyénnek valló embernek tudomásul kell vennie, hogy rajta (is) múlik, hogy Krisztust megismerjék mások. Hogy mit tehetnék én? Szerintem a legkisebb, Krisztus nevében végzett szolgálat, segítség is út lehet ahhoz, hogy tanítvánnyá lehessenek mások is. Ilyen volt a Városmisszió, vagy a gálocsi közös munka, de barátaink elhívása ifire, vagy istentiszteletre is nagyon fontos. Beszélni is kell Jézusról, de a cselekedetetek, a szeretet példája talán még fontosabb. A másokért mondott imádság is út lehet - fıleg ha meg tudjuk mondani, valakinek, hogy imádkozunk érte. Árvai Kata, Kefir tag A harmadik Valamit kérnek tıled. Megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész.

7 Valami mégis azt kívánja: Nézd, tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél. Fáradt vagy. Léptél százat. Valakiért még egyet kellene. De tested, véred lázad. Majd máskor! nyugtat meg az ész. És a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint: Tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved. Az ész is azt súgja: Minek? De Krisztus nyomorog benne. És a szelíd hang halkan újra kérlel: Tedd meg, ha teheted! Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet! Ó, ha a harmadik egyszer elsı lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne! Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességrıl dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet! Bízd rá magad arra a harmadikra! Mert az a szeretet. Túrmezei Erzsébet A Mustármag csoportról A Mustármag csoport tagjai december 5-én délután rendhagyó Mikulást tartottak a Batthyány téren. Szaloncukor, tea, sütemény kíséretében mintegy 400 db istentiszteleteinkre, alkalmainkra hívogató lapot osztottunk ki a járókelıknek (fénykép a hátsó oldalon). A Misszió Éve alkalmából született meg az elhatározás a csoport tagjaiban, hogy a gyülekezet nyitottságát ilyen formában is jelezni kívánjuk a közvetlen környezetünkben élık felé. A csoportunk alkalmait az iskolai szorgalmi idıben szerdánként tartja 17:30 órától a Kisteremben, ahova szeretettel várjuk a hitben növekedni vágyó gyerekeket és felnıtteket! Az elsı félév során Jónás prófétával kerültünk közelebbi kapcsolatba. A második félévben a Teremtés történetét szeretnénk jobban megismerni, és ez által még közelebb kerülni egymáshoz és Istenhez! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki egy szeretı, befogadó kisközösség tagja szeretne lenni! A Mustármagok

8 Ami elıttünk van "Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." (Jakab 5,16) Imanap a Nemzetért Harmadik alkalommal rendez gyülekezetünk március 15-én, nemzeti ünnepünkön egész napos könyörgést benne imalánccal - fogyatkozó nemzetünk lelki megújulásáért, sorsunk jobbra fordulásáért. Az imaláncban félóránként lehet egymást váltva imádkozni. Nagy az imádság ereje, hiszen Istenhez szól és az İ erejét kéri. Sajnos csak akkor fordulunk Hozzá, mikor az emberi erı már tehetetlen. Pedig a történelem alakításába a mi imádságaink is bele vannak kalkulálva! Vannak dolgok, amiket Isten addig nem akar megcselekedni, míg nem könyörgünk érte, mert İ nem nélkülünk, hanem általunk és velünk cselekedik, minket eszközeiül felhasználva. Imádságunk által így lehetıvé válik valami, ami azelıtt nem volt lehetséges! (Gyökössy Endre) Mindezek alapján arra kérjük a magyar nemzet sorsáért felelısséget érzı testvéreinket, hogy jöjjenek ezen a napon alkalmainkra. Aki pedig nem tud részt venni, kérjük, szánjon a nap folyamán 15 percet csendes elmélyülésben nemzetünkért való könyörgésre. Program - a reggel 8 órakor kezdı áhítat, Illés Dávid - a 12 órakor déli áhítat, vendégszolgálattal P. Hofher József jezsuita atya részérıl, aki Karácsony és Vízkereszt között éhségsztrájkot tartott Szegény Magyarországért - Magyarország szegényeiért. - az 17 órakor kezdıdı istentiszteleten Rácz Lajos újszászi református lelkész, a felekezetek közötti imaközösség koordinátora szolgál. A várbeli rendezvényre tekintettel 17:45-ig tart ez az alkalom. Kezdeményezésünk az eddigi két alkalommal is média nyilvánosságot kapott, a környezı gyülekezetekbe pedig személyesen juttattuk el plakátjainkat. Így nemcsak budapesti, de vidéki testvérek is érkeztek az elmúlt két alkalommal. Mindenkit tisztelettel hívunk és szeretettel várunk! Miklódy Márta Mária Biblia Maraton Olvassuk fel a Bibliát! március 15-én csatlakozva az Imanap a Nemzetért programhoz, várunk mindenkit, aki szívesen olvas fel a Bibliából. Ezen a napon az Újszövetség 4 evangéliumát olvassuk fel és készítünk róla felvételt. A kész anyagot a Vakok Intézetének fiataljai és Református Vakmissszió testvérei fogják használni. A program március 15-én 8:30 órakor kezdıdik a Budai Református Egyházközségben, Budapest I. kerület Szilágyi Dezsı tér 3., a tájékozódást önkéntesek és kiírások segítik. A szervezık Bibliákkal, teával, süteménnyel és sok szeretettel várják a felolvasókat. Érdeklıdni és jelentkezni lehet: Fördıs Kata missziói gondnok Csendesnapot tartunk április 5-én 9-16 óra között a gyülekezeti teremben. A nap témája: MEGTISZTULÁS. Csoportvezetık: és Mucsi Zsófia Joób Máté, evangélikus lelkész Jelentkezni lehet Mucsi Zsófinál, 30/ , Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének a csoportbeszélgetésekben rátekinteni arra, mit jelent számukra a lelki megtisztulás, milyen útjait választják ennek, és ez hogyan van összhangban a Biblia tanításával. Megtisztulás Amikor lejött a hegyrıl, nagy sokaság követte ıt,és íme, odament egy leprás, leborult elıtte, és ezt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz."jézus kinyújtotta a kezét, megérintette ıt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És a lepra azonnal letisztult róla. Mt. 8,1-3 Egy teológiai szótár a következıket írja a görög katharos (tiszta) szóról: négy jelentésárnyalata van - fizikailag tiszta, nem piszkos - tiszta vagyis szabad valamitıl, valami akadálytól mentes - rituálisan tiszta, ellentétben a tisztátalannal - erkölcsileg tiszta, makulátlan

9 Jézus végig szembeszállt a farizeusok törvényeskedı tisztaság-képével. İk azt gondolták, hogy az étkezések elıtti szertartásos kézmosással, a mózesi törvényben megengedett ételek fogyasztásával megırizhetik az Isten elıtti tisztaságukat is. Jézus a szív, a gondolatok, a lélek tisztaságát hirdette. (Mt. 15) Az egyháztörténelem folyamán a radikális keresztyénségben, és a szektáknál visszatérı elem a kötelezı elıírásokkal, törvényekkel, elkülönüléssel megırzött tisztaság eszménye. Ez olyan közösségeket hozhat létre, amelyek magukat többnek, jobbnak, tökéletesebbnek gondolják más keresztyéneknél. Ehhez képest elhalványul a Krisztusi elfogadás, megbocsátás és szeretet közösséget formáló ereje. A Biblia alapján én azt értem megtisztulás alatt, hogy igyekszem beállni, visszatérni az Isten jelenlétébe, ahol újra helyükre kerülnek a dolgok. Sok hatás ér, sok érzés kavarog bennem, sok mindent csinálok a mindennapjaimban, és nem mindig teljesen átgondoltan. De ha van a napomban olyan idıszak, amikor Isten szava, jelenléte, személye van a középpontban, rá koncentrálok, akkor világossá válik, hogy mi a fontos, és mi nem. Ez szabadságot, felszabadultságot hoz. Meg lehet szabadulni, meg lehet tisztulni, felül lehet emelkedni a nem tiszta gondolatokon, indulatokon, a "rendetlen ragaszkodásokon". A megtisztulásban, amit Jézus adhat, van gyógyulás, helyreállítás, szabadulás. Tiszta vagyok akkor, ha megkapom annak az ajándékát, hogy a szándékaimat Isten akaratához igazítsam, ha egybeesnek a vágyaim az İ vágyaival. Az ide vezetı út a bőnbánat és bőnbocsánat útja. Hiszem, hogy ezt nem csak én szeretném, hanem Jézus nekem is mondja: Akarom, tisztulj meg! Missziói csendesnapot tervezünk, ahol a Kelet-Európa Misszió munkatársai számolnak be a határon túli testvérek közötti szolgálatukról és új gyülekezetek létrehozásának áldott lehetıségeirıl pl. Albániában. Elızetes tájékozódási lehetıség: Május 3-án, szombaton közös gyülekezeti templomtakarítás, Május 4-én megemlékezünk az édesanyákról Május 11-én pünkösdkor konfirmáció Hálaadás Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ı véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. Áldott teste, lelke csak érettem fárad, Köszönöm Istenem az édesanyámat! Köszönöm a lelkét, melybıl reggel, este imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melybıl jóság árad, Istenem köszönöm az édesanyámat! Te tudod, Istenem milyen sok az árva, Aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! Vigasztald meg ıket áldó kegyelmeddel, Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! Áldd meg édesanyám járását-kelését, Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! Dsida Jenı

10 Internetes bibliaismeretei vetélkedı Folyatatódik gyermekek számára készített internetes vetélkedınk. Részletek a honlapunkon. PÁLYÁZAT Bibliai játszótér A hitoktatók szeretettel hívnak minden gyermeket a Biblia Éve alkalmából közös alkotásra. Szeretnénk, ha fantáziátokat eleresztve BIBLIAI JÁTSZÓTERET álmodnátok. Egyetlen megkötésünk van, a képes, rajzos alkotások ne legyenek nagyobbak A3-as méretnél. Minden kérdésetekre szívesen válaszolunk, részleteket márciusban a hirdetıtáblákon, a honlapon illetve a hitoktatóktól kaptok.

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Rogate 2008. április 27.

Rogate 2008. április 27. Rogate 2008. április 27. Megszólítható Isten közbenjáró ember Textus: 2Mózes 32,7 14 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés A szakasz a Sínai-hegyi szövetségkötés és törvényadás

Részletesebben

Lélek és teljesség. Nagy Péter

Lélek és teljesség. Nagy Péter Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk? Az İ teljességébıl kaptunk kegyelmet kegyelemre (János ev.1.16.). Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle. Csak a kezünket és a szívünket

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról

Jegyzıkönyv. 1. Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 395-3/2013. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben