Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról"

Átírás

1 a mítosz sem nem igaz, sem nem hazugság Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról Jelige: PL070907

2 o l d a l 2 Tartalom Bevezető gyanánt... 4 Miért pont a mítoszok?... 5 Várkonyi Nándor... 7 Élete... 8 Sziriat oszlopai Az elsüllyedt kultúrák mítosza Vízözön Atlantisz Emberfeletti ember Az elveszett Paradicsom mítosza Az ember-mítosz A régi ember Teremtés Paradicsom - Bűnbeesés Az ötödik ember A szellem süllyedése az anyagba Az öt nemzetség Aranykor ezüstkor rézkor vaskor Van-e megváltás? Keresztény és kereszttelen Végezetül Irodalomjegyzék... 34

3 o l d a l 3 Az ember még nem ember, csak hadonászó veszélyes kamasz. Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát, s a benső világosságból környezetére sugarat bocsát. /Weöres S./

4 o l d a l 4 Bevezető gyanánt Válság válság válság Gazdasági, pénzügyi, ökológiai, morális, egyszóval globális. Halljuk mindennap, harsogja a média, beleépül mindennapjainkba, életünk minden területére kihat, saját bőrünkön, húsunkban, vérünkben érezzük: valami nincs rendben a világunkban. Vagy semmi sincs rendben? Volt valaha? És hogy lehetne rendben? Mi a Rend? Van-e minta? Várkonyi azt mondja Hamvas Béla véleményével összecsengve, hogy a válság a történelem folyamatának lényegi velejárója, s az elidegenedés rögtön a bűnbeeséssel kezdődött, amikoris az ember kiszakadt a lét egységéből. A kultúránk bukással fenyegető válságjelenségeire a 19. század derekán kezdtek filozófiai magyarázatokat keresni. E jelenségek az értékek elértéktelenedése, a hagyomány kimerülése, a technicizmus térhódítása a tudás területén a bölcsesség rovására, a tömegek hangsúlyos szerepe a politikában és a kultúrában 1 egyre markánsabban jelentkeznek, ahogy az önhitten fejlődésnek nevezett történelem sodor minket előre. Az ember igazi problémái értelem szféráin kívül esnek vallja Várkonyi. 2 Ezzel azt is mondja, hogy csupán ésszel, értelemmel nem megoldhatóak. Hadrendbe kell tehát állítanunk, amink még van ezen kívül: a lelkünket, a hitünket, a képzeletünket, az intuíciónkat, a jószándékunkat, a kitartásunkat, belátásunkat, és ki-ki amivel még rendelkezik. Dienes Ottó meglátása szerint Várkonyi Nándor minden leírt sorát az emberi méltóság és isteni arculat visszanyerése érdekében tett nagyszerű kísérlet szellemisége hatja át. 3 Visszanyúl az emberiség ősi mítoszaihoz, bennük mutatván fel az örök ember isteni vonásait, és leltárba veszi az ember szellemi és erkölcsi produktumait. Jelen dolgozattal az a célom, hogy bemutassam, vázlatosan ismertessem Várkonyi Nándornak azokat a monumentális munkáit melyet összefoglalóan Sziriat oszlopai néven emlegetett 4, amin szinte egész életében dolgozott, tulajdonképpen kedvtelésképpen, belső késztetésre, hisz a mű kiadására kevés reménye lehetett az adott politikai és ideológiai viszonyok között (és egy, erősen cenzúrázott kötet kivételével, nem is jelenhetett meg). Élete főművének tartotta ezt a hatalmas mesefolyamot, mely végigkalauzolja a szellemi kalandozásra kapható olvasóját az emberiség mind az írott történelem előtti ún. régi ember, mind a történetiség körforgásában szédelgő racionális ember szakrális és kulturális világteremtésén. Segítő kezet nyújt nekünk, hogy ki tudjunk mászni vagy legalábbis a fejünket kiemelni a sűrű anyag-világ mocsarából, hisz jól tudja ő is, hogy aki nem tud megnyílni a transzcendens világ felé az magát az életet sem tudja értékelni. Nincs empátiája a többi létező felé, s potenciális gyilkosként hordozza érdemtelen létezésének minden terhét. 5 1 STEIGER 1996, JÓKAI 1996, DIENES 1996, Ezek: Sziriat oszlopai, Az elveszett Paradicsom, Varázstudomány, Ötödik ember. E dolgozatban a Varázstudomány c. munkáról csak említésként esik szó, témája külön dolgozatot igényelne. 5 DIENES 1997, 14. URL:

5 o l d a l 5 Miért pont a mítoszok? A mítoszok az emberiség ősi, zsigeri tudásának képzetei, képekben való megjelenítései. Képes beszéd, azokból az időkből, amikor a gondolkodás formája az analógia volt, amikor hasonlóság, párhuzam, megfelelés volt a világ jelenségei között, s az élet természetes élménye a természettel külvilággal való együtt lét volt, nem a különállás, az elidegenedés. Az archaikus ember belsőleg érzékelt, nem pedig elvont fogalmakban gondolkodott, tehát a mai értelemben véve nem is gondolkodott. Az ember a Kozmosz szerves része volt. 6 véli Dienes Ottó. Ő jegyzi meg a mandaláról is és ez, mint látni fogjuk, szervesen illeszkedik a mondanivalónkba hogy annak minden ábrázolása tulajdonképpen mágikus jelkép, minden epikus előadása mítosz, monda vagy mese. És minden mandalának számít, ami a kozmikus és földi rendet, az isteni és emberi életet valamilyen formában összekapcsolja. 7 Tehát az isteni és emberi rend mert ami fent van, ugyanaz mint ami lent van nyilvánul meg a mitológiákban, az emberiség ősmeséiben. A mitológiák létének és mibenlétének tényéből tehát logikailag szükségszerűen következik, hogy az emberiség lelki vagy szellemi, értelmi kapcsolatban áll a Világegyetemmel, a Világegyetem keletkezésével, természetével. Ha pedig ennek az alapvető jelentőségű ténynek értékeléséhez megfelelő összefüggést keresünk, akkor érdemes figyelembe venni, hogy a lelkiérzelmi kapcsolat, éppúgy, mint a szellemi-értelmi, kölcsönösséget tételez fel. Nem lehet valóságos lelki kapcsolatba kerülni egy élettelen tárggyal, egy fizikai objektummal; még kevésbé lehet szellemi kapcsolatot létesíteni egy olyan létezővel, amelynek egyáltalán semmiféle lelki-szellemi élete nincs. Ha pedig az Ember mégis képes volt valóságos lelki és szellemi kapcsolatban élni a Világegyetemmel, akkor ebből a mitológiai alaptényből logikailag következik, hogy a Világegyetem lélekkel, vagy lélekkel és szellemmel rendelkező létező, vagyis: élőlény. 8 ezt már Grandpierre Attila csillagász mondja, akiről nem mondható el, hogy ráció híján kergetné a felhőket, érdemes hát elgondolkodni a szavain. De térjünk vissza rokonlélek-elődjéhez. 6 DIENES 1995, U.o GRANDPIERRE 2002, URL:

6 o l d a l 6 Nem annak a hangját fogják meghallani, aki nagyobbat ordít, hanem aki igazabbat szól. És az nem lesz a legokosabb ember, aki a gyűlöletet tudja, hanem az, aki a szeretetet és a megértést. (Wass Albert)

7 o l d a l 7 Várkonyi Nándor Ki is volt az a Várkonyi Nándor, aki hosszú évtizedek munkájával felkutatta és bebarangolta az emberi kultúra forrásvidékét? Neve ismerősen csenghet sok ember számára, még akkor is, ha első pillanatban nem tudjuk pontosan elhelyezni. Sokszor még akkor sem, ha a 20. század magyar irodalmában elég jól eligazodunk. Ki is volt ő? Író? Irodalomtörténész? Művészettörténész? Irodalomszervező? Lapszerkesztő? Könyvtárigazgató? Tanár? Németh László szerint Pécs szent embere 9, aki személyes varázsával, lebilincselő tudásával, segítő szándékával, emberségével és nem mellesleg kitűnő szervezőkészségével maga köré gyűjtötte Pécsett az egyetemi könyvtár kilincsét egymásnak adó tehetséges fiatalokat. A város és a térség színvonalas szellemi életének pezsgése, az irodalmi fészek kialakulása a múlt század első felében nagyrészt az ő jelenlétének és lelkiismeretes szervező munkájának volt köszönhető. Feltehetjük a kérdést: mit mondhat nekünk, a 21. század információözönével elkényeztetett (és talán ellustított) emberének egy múlt századi gondolkodó, aki napjait jórészt a könyvtár négy fala között ülve töltötte? Elsősorban természetesen azt, ami minden igazi megismerés alapja: Gnóthi szeauton (Ismerd meg önmagadat!). S hogy segítségünkre legyen, bemutat minket az emberi minőség hordozóit saját magunknak. Sorra megmutatja, lehámozza, magyarázza és értelmezi a különböző színezetű és tartósságú kulturális mázainkat, hogy megcsillanhasson a napfényben az ősi, igazi tudás, az ember tudása önmagáról. Tragikus, hogy az úgynevezett modern ember egyre inkább megkövülő egocentrikus burka lehetetlenné teszi, hogy a májá-világon kívül mást is át tudjon élni, s a számára adott és látszati valóságon túl vissza tudjon ébredni a létezés határtalanul tágabb dimenzióira. 10 Várkonyi ebben segít nekünk. Hihetetlen munkával összegyűjti az összes fellelhető forrásmunkát, és mintegy varázsszőnyeget sző belőle, melyen aki hajlandó elszakadni a földtől elrepülhet az emberiség mesés gyermekkorába. Szabad szellem volt, aki a tudományban nem volt bátortalan tévedni sem 11 mondja róla Rácz István, és tudjuk, ez csak a nagy és szerény emberek jellemzője. 12 De valljon erről Várkonyi maga: Legjobban hasonlíthatnám magam a földrajzi utazóhoz, egy olyan utazóhoz, aki nem a Földet igyekszik fölfedezni, hanem a szellemi világot. Némiképp kalandor, mindenre vállalkozó, és nemcsak az a célja, hogy ismeretlen területeket fedezzen föl, hanem az is, hogy megismerje mindazt, ami annak a területnek az életében fontos lehet, és ami egyáltalán, az ember életében fontos szerepet tölthet be RÁCZ & BALÁZS 2000, DIENES 1996, Rácz & Balázs 2000, A kritika, bírálat hiányát publikálás híján kifejezetten hiányolta Várkonyi. Lásd: VÁRKONYI & BEBESSI 1997, VÁRKONYI & BEBESSI 1997,

8 o l d a l 8 Élete Várkonyi Nándor a boldog békeidők gyermekeként született Pécsett 1896-ban. Három évesen a felvidéki Nyitrára költöztek, ott töltötte gyermekkorát, és ott is érettségizett 1914-ben. Bár apja id. Várkonyi Nándor mérnök és anyja, Éberhard Mária hét gyermeket nevelt, a meleg, családi környezet mégsem jutott osztályrészéül. Az agresszív, goromba apa és a közönyös, elfoglalt anya mellett a kisfiú egyfelől igen különc, önálló és önfejű, másrészt azonban befeléforduló és szégyenkezésre hajlamos ifjúvá serdült. Szabadságszeretete, nyughatatlansága az emberek közül a természetbe vitte fák, folyók, hegyek szerelmese lett. A zabolázatlan kiskamasz aztán találkozik élete meghatározó egyéniségével, Höllrigl József archeológus művészettörténésszel. Ő ez idő tájt a nyitrai gimnázium tanára és a helyi múzeum megalapítója, később az Iparművészeti Múzeum igazgatója. Várkonyi élete egyetlen mesterének nevezi, és így ír róla Pergő évek című önéletrajzi írásában: Nem született pedagógusnak, az álláskényszer terelte erre a pályára; rendet, fegyelmet tartani nem bírt, annál kevésbé, mert művésztemperamentum lakozott benne, továbbá kifinomult ízlés és széles körű, magas szintű műveltség; röviden: kultúrember volt a javából, s végül, de nem utoljára a vármegyei múzeum őre. 14 Höllrigl a múzeum anyagának nagy részét saját maga gyűjtötte, a majd ezeréves történelmi emlékekkel bíró környéken, és ezekre a kirándulásokra néha a fiatal, rendkívül fogékony Várkonyit is magával vitte. volt ott minden, főként régészeti és néprajzi anyag, azonkívül kultúrhistóriai és iparművészeti gyűjtemény, némi ásványtár, kövületek és sok egyéb Hát ez a csodavilág vonzott engem. 15 vall visszaemlékezéseiben Várkonyi. Beavatást kapott így a muzeológia tudományaiba, de a tanár úr nemcsak a szellemét pallérozta, hanem követendő emberi mintát is adott az ifjú tanítványának azáltal, hogy sugárzott belőle a tudás és a magától értetődő jóindulat. 16 Ezzel az egész életét meghatározó útravalóval a tarisznyájában költözik aztán a családjával Budára, ahol beiratkozik az egyetemre: bölcsészetet tanult magyar-francia szakon, de kíváncsisága bevitte Mahler Ede professzor egyiptológiával és asszirológiával foglalkozó előadásaira, és Pasteiner István művészettörténet-óráira is. Mintadiáknak jóindulattal sem volt nevezhető, az egyetem avultsága és hiányosságai azonban s ez végül előnyére vált önálló, autodidakta módon való tanulásra késztették. Húsz évesen besorozták katonának, egy évre rá azonban halláskárosodása miatt leszerelték re hallását teljesen elvesztette. A kórházi kezelése alatt irodalmi tanulmányokat írt, majd meg is jelennek első írásai, fordítások, novellák, esszék. Ez idő tájt lett gróf Révay József a későbbi filozófiai író magántanára, és barátja ben visszaköltözik véglegesen Pécsre. A Pécsi Egyetemi Könyvtár munkatársa lett, ahol ekkor bátyja, Hildebrand Dezső pszichológus, filozófus - az igazgató. 32 év múlva innen megy majd nyugdíjba. Közben fáradhatatlanul ír, fordít, publikál amit és ahol lehet, és doktorál a pécsi egyetemen magyar, francia és német irodalomból. 14 VÁRKONYI 1976, U.o U.o. 28.

9 o l d a l ben a megalakuló Janus Pannonius Társaság alapító tagja, és a társaság tíz év múlva induló folyóiratának, a Sorunknak a szerkesztője. Szerkesztőtársaival, barátaival élénk, országosan is számottevő gyümölcsöző irodalmi életet generálnak Pécsett. 17 Weöres Sándorral, Kodolányi Jánossal életre szóló barátságot köt ban nyugdíjba megy. Ekkor fog hozzá az emberi művelődés történetéről több évtized alatt összegyűjtött óriási e dolgozat témáját adó anyagának rendszerezéséhez és feldolgozásához. Ekkor már hosszú évek óta a közélettől visszavonultan él, írásait nem közlik, az asztalfióknak ír. És ekkor tud belekezdeni az egyetlen belső indíttatásból, és nem megrendelésre készített munkájába, melyre elsősorban saját vallomása szerint azért volt szüksége, hogy megismerje, és kimagyarázkodjon a körülötte lévő élettel, 18 és hogy megközelítse azt a megvalósíthatatlan célt, hogy visszaszerezze azt az elveszett harmóniát, melyet az ember hite és hagyományai szerint a Paradicsomban élt meg. A mű első részének annak is erősen cenzúrázott változatának megjelenését érhette csak meg. A többi a fiókban várta a politikai és ideológiai szelek változását, hogy aztán az ezredforduló táján megjelenhessen, és közkinccsé válhasson. A halál is írás közben talált rá, épp visszaemlékezéseit vetette papírra. Hamvas Béla akár róla is rajzolhatta volna bár élményszerűen elsősorban önmagáról beszélt a könyvtáros arcélét: a könyvtáros pedig az az ember, akinek a könyv olyan táplálék, szenvedély, sors, szerelem, gyönyör, mámor, kaland és végzet, mint a tengerésznek a tenger, a parasztnak a föld, a kertésznek a növény. A tudós a könyvet csak anyagnak veszi: megnézi, olvassa, idézi és félreteszi; a költőnek a könyv csak mű: teremti, elfelejti; a tanítónak csak eszköz merít belőle és továbbadja; a közönséges embernek csak iparcikk: olvassa, élvezi. Senki sem nyúl a könyvhöz úgy, mint a könyvtáros, olyan csendesen és lassan, ahogy az ember csak örök dolgokhoz nyúl: tengerhez, asszonyhoz, földhöz. Senki sem tudja, mit jelent egy jó szerző mellé leülni, felütni csak úgy találomra és belemerülni Szerkesztőtársai Lovász Pál, Makay Gusztáv, Weöres Sándor, Csorba Győző, Bárdosi Németh János. 18 VÁRKONYI & BEBESSI 1997, BARTÓK 2009, URL:

10 o l d a l 10 Az ember feljő, lelke fényfolyam, A nagy mindenség benne tükröződik. (Vörösmarty M.)

11 o l d a l 11 Sziriat oszlopai Eredetileg az egész koncepció címe lett volna, melynek részei a később külön-külön megjelent kötetek. Nevét Josephus Flaviustól kölcsönzi, aki szerint Sziriat oszlopait Seth gyermekei állították az ősi ismeretek megörökítésére, melyek a tudás megőrzésére, átörökítésére felállított, az ősi tudással telerótt oszlopok, melyeket nem pusztítanak el a Földet érő kataklizmák, a tűz- és vízözönök. Seth Ádámnak és Évának Káin és Ábel után született harmadik fia volt. Ábel, az első emberpártól származó isteni emberiség, az égi ember, akinek áldozati füstje felfelé szállt, Káin pedig a sötét, anyagi ember, akin a szenvedélyek uralkodnak, a harag, a bosszú, a méreg, s ezért áldozati füstje is a földi anyag felé szállt. Káin megölte Ábelt bosszúból és féltékenységből, vagyis az anyagi emberiség elpusztította az égi emberiséget. Seth, a harmadik gyerek nem volt sem anyagi, sem égi: Seth ember volt, az igazi, az emberi ember, az anyagi természet feltételei és körülményei között, de szívében származásának misztériumával. 20 Az emberiség egyetlen tudása Seth tudása volt: az égi származásra való emlékezés, és a tiszta élet törvénye, mely az embert a szellemvilágba visszavezeti. 21 Várkonyi címválasztása szimbolikus: összegyűjteni szándékozik mindazt, ami az emberről tudnak a különböző emberi korok, kultúrák, tanítások, gondolkodók Az elsüllyedt kultúrák mítosza Az első, nyomtatásban is megjelent része ennek az átfogó munkának, a Sziriat oszlopai, mely eredetileg Az elsüllyedt kultúrák címet viselte. Fő tézise az, hogy az emberiség magaskultúrái egy emlékezet előtti ősidőbe nyúlnak vissza, és hajdani keletkezési helyüket elmosta az óceán. 22 Miért tűntek el? Hova tűntek? Milyen emlékeket hagytak hátra? S ezek miről vallanak? Központi gondolata, hogy az emberiség történelmének nem a tárgyi emlékek az első mementói a legrégibb időkről az ősmítoszok vallanak, melyek továbbélnek mára már érthetetlen, kaotikusnak tűnő hiedelmekben, mondákban, mesékben, álmokban, ösztönös félelmekben, kollektív és egyéni tudatalattinkban. Bizonyítani szándékozik, hogy a régi kultúrák szellemisége, tudása valóban a csillagos égből szállt le, jelképrendszerét onnan vette, tehát kozmikus volt, és az emberiség közös kultúrkincsének közös magjaként univerzális. 23 Több kora-ókori népnél jelen lévő hagyomány a kőbe vésett tudás, mely a kataklizmákat túlélve örökíti az ismereteket a következő generációknak. Mert mi más állna ellen az idő viharának értsük azt akár konkrét értelmében, akár szimbolikusan mint a kő? Az emberiség első tárgyi emlékeit megmutató kőemlékeket állító megalit kultúrát legszembetűnőbben a kolosszalitásra való törekvés jellemzi, ahol a metafizikai eszme hatalmát a megmozgatott és megmunkált anyag nagysága érzékelteti. 20 HAMVAS 1989, U.o. 22 MIKLÓSSY 1999, KELEMEN 1998,

12 o l d a l 12 A Föld szinte minden pontján megtalálhatóak ezek az óriási és rejtélyes kőemlékek a menhirek, dolmenek, tumuluszok, kromlechek, hatalmas, a levegőből látható ember vagy állatalakok, szoboróriások, faragott sziklabarlangok, zikkuratok, piramisok stb., melyek rendeltetését sokszor még csak találgatni sem tudjuk, annyira távol kerültünk régi ember szellemi világától. Kultikus hely lehetett ennyit tudunk csak mondani. Temetkezési, csillagászati, rituális célokra használták. Esetleg. A mindentudó ész minduntalan találgatásokba bonyolódik. Mintha óriások jártak volna valaha a Földön, világszerte egy megdöbbentő méretű, rejtélyes építőerő nyomait találjuk s bennük a képzelet olyan szárnyalását, hogy a miénk már követni sem tudja útját. 24 Az azonban biztos, valamilyen formában az emlékezet megerősítését szolgálták. Az emlékállítás egyetemes és ösztönös emberi késztetés tudjuk jól ezt saját magunkról is. Kondicionálja az emlékezetet, visszatérés esetén a felismerést könnyíti, és lehetővé teszi az újra átélést, a felidézést. Ez igaz mind térben, mind időben. Ahogy a térben, a szakrális hely megjelölésére egy, a környezetből kiemelkedő, messziről látható tárgy az ideális (például felállított kőszál, kő- vagy földhalom), 25 úgy az időben, szakrális időként a ciklikusan visszatérő ünnepek, sajátos rituáléikkal emlékeztetnek a visszatérésre, a centrálisan és lineárisan folyó idő metszéspontjaira. A tájékozódást pedig úgy térben, mint időben a csillagászat minden emberi tudás eredője teszi lehetővé. E kultúra jellemző építményei a piramisok, melyet szinte valamennyi emberi kultúra ismer, és mindenhol szent helyet jelölnek. A vallásfilozófia a tér szakralizálásához szükséges világhegynek tekinti, melyen keresztül lehetséges az átjárás az alsó és a felső világba, illetve világtengelyként jelzi azt a pontot, mely körül elterül egy adott kulturális közösség világa, ahol a vízszintesen elterülő emberek világa és függőlegesen a transzcendens világ ember alatti és feletti világa kapcsolatot teremt. 26 Felvetődik néhány kérdés, ha e ősi kultúra emlékeit vesszük számba: honnan jöttek e kultúrát hordozó emberek, illetve hogy lehet megmagyarázni az egymástól áthidalhatatlan távolságban élő közösségek kultúrájának látható rokonságát? A [kora ókori] népek eredete rejtélyes és tisztázatlan, legtöbbjüknek egyszerűen nincs múltja, egy történeti jelenben éltek eltűnésükig, s a legmagasabb műveltségűeknek sem volt gyermekkoruk. 27 ill. [ a csekély számú tárgyi] emlékeknél fontosabbak és hasonlíthatatlanul nagyobb számúak a világrészek közti érintkezés művelődési, vallási és művészeti adalékai, mert az eszmék, a gondolatok mindennél gyorsabban és könnyebben terjednek VÁRKONYI 1972, Ahogy a halottaink sírhelyét is földhalommal, sírkővel, álló kereszttel jelöljük; vagy bárhol a szabadban valami helyének megjelölésére legkézenfekvőbb néhány kőből kis halmot emelni. 26 Hasonló jelképiséggel rendelkezik a szintén az egész világ kultúrkincsének részeként az élet-, vagy világfa is. 27 VÁRKONYI 1972, U.o. 132.

13 o l d a l 13 Az indiánok ősmondáiban, mitikus elbeszéléseiben például nagy számmal szerepelnek olyan kultúrhősök, félistenek, akik elhozták a műveltséget a kontinens népeinek, és ezek mindegyike Keletről, az Atlanti-óceánban fekvő országból érkezik, mind hosszú szakállat visel, mind fehér bőrű és mind hasonló véget ér: küldetésük, kultúrhéroszi tennivalóik elvégzése után titokzatos módon eltűnnek, azzal az ígérettel, hogy egykor még visszatérnek megtérített népük körébe. 29 Véletlen? Vagy a kontinensek közötti kulturális kapcsolat emléke? 30 Az ókori nagyműveltségű népek mítoszai mind megemlékeznek őseik földjéről, amit óriási természeti kataklizma az istenek büntetése miatt kényszerültek elhagyni: Atlantisz az Atlanti-óceánban, Gondvána az Indiai-óceánban. Ehhez a képzethez társul a Boldogok szigete, a Holtak szigete, mely a halál utáni lét színtereként a túlvilági élet kerete. Vízözön Atlantisz Emberfeletti ember A világpusztulásról való tudás is a közös hagyományok része, mutatva hogy ennek, vagy ezeknek a történeti katasztrófáknak a borzalmai mélyen belevésődtek az emberiség tudatába. az emberiség emlékezete mindenütt egy-egy középpont felé fordul, ahonnan a medreiből kilépő víz üldözte el. 31 Atlantisz, illetve az elsüllyedt földrészek problematikája felmerül az egzakt tudományok területén is, függetlenül Platóntól, az ősi regéktől, hagyományoktól. A Közép-Atlanti Hátság például, mely az Atlanti-óceán közepén húzódik, s amely ha valaha a tengerszint fölé emelkedett összefüggő kontinensként vagy hatalmas szigetcsoportként természetes hídként viselkedhetett. Ez magyarázattal szolgálhatna a kontinentális kapcsolatokra mind a művelődés terén, mind a növény- és állatvilág egyébként nehézkesen magyarázható elterjedését figyelve. Kérdések, talányok sora vár még a tudományos magyarázatra, a tamáskodók meggyőzésére: Hogyan jelenhettek meg előzmény nélkül, a gazdasági és társadalmi fejlődés tetőfokán álló kultúrák? Honnan tanulhatták az égi és a földi tér beosztásának tökéletes ismeretét? Mi magyarázhatja azokat az ábrázolásokat, melyekhez nagy magasságból való rálátás szükségeltetik? 32 És találmányok, a csiszolt kristálylencse, a Galván-elven működő szárazelem, a Peruban talált platinából készült tárgyak, a nem rozsdásodó acélból kovácsolt oszlop Delhiben mind-mind olyan technikai tudást igényelnek, melyeket tudomásunk szerint csak az újkorban szereztünk meg. Csupa-csupa hogyan és miért és egyre több kérdés forralja a képzeletünket, ha a régmúlt világába kóborolunk el. 29 VÁRKONYI 1972, Azt mindenesetre közismert legenda, hogy a fehérbőrű, szakállas hódítók megérkezésekor a bennszülött indiánok isteneknek kijáró tisztelettel fogadták a későbbi gyilkosokat 31 VÁRKONYI 1972, Pl. Piri Reis térképe, Nazca-vonalak.

14 o l d a l 14 Az özönvíz által elmosott kultúrák hordozói, az akkori a későbbiektől eltérő képességekkel bíró emberiség képviselői testi mivoltukban is különböztek a ma emberétől, így ezek a kiváltságot jelentő (illetőleg biztosító) testi jegyek, a héroszok, királyok, félistenek ismertető jelei lettek. A kései utódok ha a természet nem is biztosította e jegyeket számukra mesterségesen igyekeztek bírni, vagy legalább imitálni meglétüket, jelképekkel pótolni. Ilyen a harmadik, mindent látó a magasabb rendű érzékelésre képes szellemi szem, mely szimbolikusan a mai napig megjelenik fejdíszek közepén, vagy a homlokfestés rituáléjában. De ilyen a nyújtott koponya is, mely a természetfölötti tudást és hatalmat jelzi, és amit koponyatorzítással igyekeztek elérni, és csúcsos fejfedőkkel pótolni. 33 Az óriás ember-előd, mely szintén majd minden kultúrkör meséiben és ősmítosziban megjelenik, és a ritkábban előforduló úszóhártyás v. összenőtt ujjú kéz mind-mind a vízözön előtti ember jellemzője a hagyományban Ez köszön vissza a fáraók fejdíszén, a mágus- ill. boszorkánykalapokon, az óriásira kontyolt hajakban is. 34 VÁRKONYI 1972, 496.

15 Nincsen Sötét Kor Csak Önmagát Felejtő Szellem Nincsen Sötét Kor Csak Homályba Vesző Visszaút Nincsen Sötét Kor Csak Hallgatag Isten o l d a l 15

16 o l d a l 16 Az elveszett Paradicsom mítosza Sziriat gomolygó ősmúltját elhagyva az emberiség egyetemes és alapvető kérdéseire tér át Várkonyi: Az elveszett Paradicsom a régi ember világképét tárja fel, s igyekszik rekonstruálni a szellemi és lelki alkatot, amely ezt a világképet megalkotta, és mítoszaiban ábrázolta. 35 Hogyan élte a mindennapjait a hagyományok embere? Hogy látta a világot? Milyen kapcsolatban volt embertársaival? És az isteneivel? A kérdésekre választ keresve vezeti végig olvasóját a kezdetektől, az őskáosztól, az élet kialakulásától, és az anyag öntudatra ébredésétől kezdve a majom-mítoszon és a darwini fejlődéselméleten át a kereszténység eszkatológikus víziójáig. 36 Vizsgálja a régi, archaikusnak nevezett ember megingathatatlan tudását saját istengyermekségéről, és a világon ismét mindenhol felbukkanó, a bűnbeesés kozmikus tragédiáját elmesélő mítoszokat. Dienes Ottó beavatást nyújtó műnek tartja Az elveszett Paradicsomot Hamvas Scientia Sacrajához hasonlóan, aminek végső stádiumaként beleláthatunk a lét szédítő titkaiba, 37 céljaként pedig azt jelöli meg, hogy tetten érhessük azokat a kulturális ami ekkor még vallási is tevékenységeket, melyek megvalósítani igyekeznek a földi élet ideális berendezkedését. Várkonyi szerint a Paradicsom nem más, mint a nem-kettő világa. Az ember úgy szakadt ki ebből az egységből, hogy a tudatosságának fokozódásával árnyékba vonult. 38 Az ember-mítosz A mai ember megszokta azt a gondolatot, hogy a faji kiválasztódás révén, a létért való örökös küzdelemben emelkedett ki az állatvilágból, s ha már önerőből jutott el civilizációjának mérhetetlen magasságaiba, jogosnak érzi a primitív ősre való lenézést. Miközben állandó bizonyításkényszerében, sokszor még alul is múlja azt. Várkonyi a darwini fejlődéselmélet szenvedélyesen kritizálja, ami szükségszerűen adódik abból, hogy a kozmikus emberképe összeegyeztethetetlen a természetes szelekció gondolatával. Ebbe a kérdésbe fölösleges lenne most belebonyolódnunk, érvek-ellenérvek sorakoznak itt is, ott is. Végső következtetése: Az ember ivaréretté vált embrió, aki nem járja meg a főemlősök fejlődésútját, ebből magyarázható az emberi alkat összes karakterjegye, születéskori gyámoltalansága is. Az ember fiziológiai értelemben koraszülött mondatja ki a biológus Adolf Portmannal. 39 Ezzel magyarázható testi esendősége, gyámoltalansága, és az ennek kompenzálására kialakuló fejlett értelme, emberagya. 35 VÁRKONYI 2009, fülszöveg 36 DÚL 1996, DIENES 1991, 64. URL: 38 MIKLÓSSY 1999, VÁRKONYI 2009,

17 o l d a l 17 Az ember szellemi különállása isten teremtményei között, nyilvánvaló. Bár nem egyedüli birtokosa az értelemnek, hisz sok növény és állat megdöbbentő tudással rendelkezik az élet számunkra rejtett titkairól, mégis, bennünk másféle értelem, és másféleképpen működik. Az emberi szellem különbözősége megnyilvánul a fogalomalkotásban, mely absztrakció a gondolataink közlésének alapfeltétele, az elvont gondolkodásban, ami a fogalmak rendszerezésére, viszonyrendszerek, törvények felismerésére, elméletalkotásra tesz képessé minket, és legfőképp a tudatban mely által az ember lelki folyamatait nemcsak megélni képes, hanem tudomása is van róluk, vagyis tud saját énjére reflektálni. Az emberi szellem (és lélek) sajátosságai a képzelet, az intuíció, a valóság gondolati munka nélküli felismerése, a nem érzékelhető valóságra való hatás rejtett képessége (pl. hipnózis, szuggesztió), a kulturális, nem anyagi értékek létrehozása. És ott van még az erkölcs, a vallás, vagy az, hogy képesek vagyunk fogalmat alkotni olyan, tulajdonképpen értelmezhetetlen fogalmakról, mint: semmi, minden, végtelen, örökkévaló. 40 De van-e biológiai fejlődésvonal, aminek a csúcsán állítólag ott áll az ember? teszi fel a kérdést. És arra a következtetésre jut, hogy a fejlődésben lévő csúcspont elképzelése emberi konstrukció, 41 hisz a különböző állat- és növényfajták alkatuknak megfelelően alakítják ki ökológiai fülkéjüket, ahol elvileg tökéletesen otthon vannak, és saját céljukat be tudják tölteni. 42 A természetnek nem célja, hogy sorjában egymás után egyre tökéletesebb lényeket hozzon létre mondja minden élőlény önmagáért van, mindegyik tökéletes a maga téridejében. A természet, mint magyar neve mutatja: teremt, s nem utánozza a törtető modern európai embert. Aki a természet e gondolatát fölfogni képes, eleve tudja és átérzi, hogy minden életforma tökéletes és gyönyörű a fonalféregtől a paradicsommadárig s ha el tudunk szakadni emberies szépség-igényeinktől, álmélkodhatunk csoda-voltán. 43 A régi ember A hagyományok minden hagyomány! az embert mégis eredendően a szellemi világ részesévé, földi képviselőjévé, isteni ivadékká teszi. Az ember ezzel a tudattal vagy sejtelemmel született, és ez emelte ki az állati létből. De hol találjuk meg a nem ős-, hanem régi embert, aki elmerült az idő éjszakájában, lénye fantommá vált? 44 A vallatás tárgya ismét az örökül kapott mitológiai kincs, mert: Koponyacsontból lelket, kőbaltából szemléletet, mai emberből régi embert rekonstruálni nem lehet. 45 Az értelmezést nem könnyíti meg, hogy a mai modern ember szemben áll a világgal, amit értelmezni próbál, míg az archaikus ember benne élt, egy volt vele. 40 VÁRKONYI 2009, U.o A világmindenséget elektromágneses sugárzások hatják át. Minden élőlény ilyen sugárzásokat fogad be ill. bocsájt ki minden fajta különböző adás-vételekre képes (fény-, hang-, hősugárzás, sejtrezgés, földsugárzás, kozmikus hullámok ). 43 VÁRKONYI 1988, Várkonyi Nándor szóhasználata 45 VÁRKONYI 2009, 84.

18 o l d a l 18 Hamvas Béla ezt a két logika, az azonosság- és az analógiás logika különbözőségében fogalmazza meg: Az analógiás logika egyetlen alaptörvénye: minden valóság (létezés) nívó között megfelelés van. Az azonosság (ellentét) logika egyetlen alaptörvénye A = A 46 Az első ember Ádám, kit Isten porból gyúrt és belé életet lehelt. Így lett az ember isteni lélekkel bíró, s mivel Isten lelke a teremtő Ige, a Logosz, a teremtés lehetőségét vagyis a szabad akaratot kapta meg a teremtett lény. Így azt a következtetést is levonhatjuk, hogy az ember alkotásaival Isten világteremtését utánozza-ismétli. S gondolataival, tetteivel önmagát és a saját világát teremti újra és újra, pont olyanra, amilyenek a gondolatok és a tettek Az emberi történet legelején minden hagyományban egy tökéletes lényekkel benépesített, boldog, alkotómunkával teli korszak áll, az Aranykor. A megismerendő világ ekkor intuitív képességek révén, úgynevezett természetlátással vehető birtokba 47 (vagyis épphogy nem beszélhetünk birtokba vételről ez már a modern ember szemlélete). Az égi és födi természettel való összhang jelentette a paradicsomi állapotot, a kiszakadás belőle a bűnbeesést. Tudati szinten ez a kozmikus tudat és az éntudat uralomváltása, melyre a ma emberének Jung és a mélylélektan eredményei adnak némi rálátást. 48 Teremtés Paradicsom - Bűnbeesés De lépjünk vissza, az ember teremtésétől a világ teremtéséig. Az egyetemes teremtésmítosz sémája a következő: A mindenség rendezetlen, sötét, alaktalan, önmagába fulladó Káosz Fölötte lebeg a rendezés akarata, a fény, az élet elve, a Teremtő Szellem A teremtés aktusa harc: a határtalanság kettéosztódik, elkülönül a felső az alsótól A káosz védi élettelen hatalmát, mitikus szörnyeteggé válik, akit azonban a világosság ura legyőz 49 A harmóniát rend uralja, tehát megszületik a törvény is, mely által az fenntartható. Minden teremtett lénynek alá kell vetnie magát ennek a kozmikus törvénynek, az isteni parancsolatnak: angyaloknak az Égben, embereknek a Földön. A szabad akarat által azonban az akár meg is sérthető. 46 HAMVAS 1994, Aminek a szerve lehetett az elcsökevényesedett harmadik szem. 48 VÁRKONYI 1988, VÁRKONYI 1988, Én ezt úgy is el tudom képzelni, hogy a Káosz Isten teste, a Teremtő Szellem pedig a lelke, és a teremtés aktusában Isten a saját anyagi részét (hisz benne minden bennfoglaltatik) győzi le, tehát szellemiségének rendszabályozásával zabolázza meg az anyagi uralom kaotikusságát, aki azért rángatja a láncait, próbál szabadulni a ráerőltetett rendtől mint az embernél az önuralom, önkontroll.

19 o l d a l 19 Az isteni törvények által rendezett élet szimbóluma az Édenkert, mely a zsidó-keresztény kultúrában a következő képekkel él. Az Éden Isten trónusa mellett van (közvetlen kapcsolat a transzcendenciával), közepén a szent fa, az élet fája áll (mely a világok régiói közti átjárás jelképe), mellette az élet forrása ered, mely az igazság és a bölcsesség kútfeje is (az örök életet biztosítja, mely időtlenséggel együtt jár a bölcsesség és igazságosság). Négy szent folyó öntözi (a négy világtájat, a horizontális világot foglalja egybe). Itt áll a jó és a rossz tudás fája is (amely tudás mint látjuk nem azonos a bölcsességgel!), valamint gyümölcsfák, melyek havonta új gyümölcsöt teremnek, leveleik pedig orvosságot nyújtanak (gondtalan, fájdalom nélküli élet). Rímel ezekre többek között a Gilgames-eposz életfája, élet vize és édes vizű tengere és az Ezeregyéjszaka drágaköveket termő aranyfákból álló kertje az özönvíz előtti városból származó fáival. Egyiptomban Aalu kertje a boldogság, gyönyörűség helye, melyet a négy ágra szakadt szent folyó öntözi és a napnyugati tenger szigetén fekszik. Hieroglifája fa vagy kígyó. A Paradicsom országa itt is a másvilág képzetével, a halottak, az üdvözültek országával azonosult. 50 Bűnbeesés pedig nem más, mint kiesés a kozmikus rend harmóniájából. A jóról, rosszról való tudás mindennapi tapasztalataink szerint, mint erkölcsi megítélés, véleményalkotás is megkülönböztet, szétválaszt, tehát szükségképpen töri meg az egységet. A bűn a kettéhasadás? Hogy az 1-ből 2 lett? Fény és sötét? Szellem és anyag? Jin és Jang? Férfi és nő? 51 A hagyományok szerint az ember, mint isteni ivadék magában hordozván az élet kettős elvét, kétnemű, androgün: A ffi és női jelleg kezdettől a lét két pólusa: az aktív-átfogó kezdeményező elv és a passzív-megőrző, amannak tartalmat és hatékonyságot nyújtó befogadó elv. A kettő közti feszültség azonosságként oldódik föl a szellemben, nem válik szét Az, hogy az egyes emberekben szétválik ez a 2 pólus, arra mutat vissza, hogy valamiféle törés, szakadás állt be a kozmoszban Az öröklött bűn tehát az a konkrét valóság, ahogy megnyilvánul az ember férfiként vagy nőként, alkotóként vagy befogadóként, aktívan vagy passzívan, értelem által vagy indulattól motiváltan, termékenyítően vagy termékenyülten. És ennek a bűnnek nincs köze az emberi gyarlósághoz, az erkölcsös, igaz élet nem szabadít meg tőle. Ezt a kétséget örököltük emberi mivoltunkkal, a folytonos hiányt, sóvárgást, az otthontalanság érzését, és a kényszerű részvételt az örök körforgásban, melyet az ellentétek harca szít s amely egyedül tud életet generálni ahogy a Férfi és a Nő. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének mondja a Biblia. A régi kígyó a Káosz ereje a teremtés istenének ellenében, majd a teremtett isteni rend megbontója az Ember bűnbeesésének okozásával. Ádámot (a szellem szimbólumát) Éva csábítja (az anyag), akiben pedig a Kígyó a bukott angyal, Lucifer, a Fényhozó ébreszti fel a bűnös kíváncsiságot, a tudni vágyást. 50 Lásd: Elízium a görögöknél; Avalon a keltáknál; Aztlán az aztékok hitében 51 Ókori és modern értelmezés különbözősége a számok terén is megfigyelhető: a 2 nem 1+1, hanem két fél, a kettészakadt egész, a három pedig nem még-egy, hanem az újra megvalósítandó egység a két fél harmonizálása révén az örök emberi cél, visszatérés Édenbe 52 CSELÉNYI, Magyar Katolikus Lexikon URL: 53 Jel

20 o l d a l 20 Mi lehet az a rossz tudás, melyre a bukott angyalok tanítják az emberek lányait, és ami olyan súlyos következményekkel jár, hogy senki sem mentesül alóla? Felvetődik a gondolat, hogy talán az erőszakkal lehet kapcsolatban, hiszen mindenki tudja, hogy az erőszak valamilyen közelebbről meg nem határozható, megborzongató mágikus erő, valamilyen félelmetes üres gonoszság mondja Hamvas, és nincs nyugalom és kiegyenlítődés többé a földön, amíg ennek a tudásnak egy cseppje is az emberiségben él HAMVAS 1989, 6.

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Mi is az idő? - Történeti időszociológiai és időantropológiai vázlatok

Mi is az idő? - Történeti időszociológiai és időantropológiai vázlatok Iskolakultúra Online, 1, (2007) 54-75 Iskolakultúra Online Mi is az idő? - Történeti időszociológiai és időantropológiai vázlatok Németh András ELTE, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Quid est ergo tempus?

Részletesebben

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra HAMVAS BÉLA MŰVEI Az életmű-kiadást szerkeszti: Dúl Antal 9 SCIENTIA SACRA 1. rész 2. kötet * * * HAMVAS BÉLA Scientia sacra 1. rész Az őskori emberiség szellemi hagyománya (1943-1944) 2. kötet * * * MEDIO

Részletesebben

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó HELMUTH VON GLASENAPP Az öt világvallás Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó Határozó jegyzete: Egyáltalán nem foglalkoztam a könyv tartalomjegyzékével,

Részletesebben

Elmondom hát a Szent Szellemiség tanítását. Nem szó szerint - ez több kötetet tenne ki - hanem azt, amit ebből megérleltem magamban.

Elmondom hát a Szent Szellemiség tanítását. Nem szó szerint - ez több kötetet tenne ki - hanem azt, amit ebből megérleltem magamban. Elmondom hát a Szent Szellemiség tanítását. Nem szó szerint - ez több kötetet tenne ki - hanem azt, amit ebből megérleltem magamban. Amit a Gyermek elfogadott bennem s aminek tudatos lényem utánajárt.

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Az irodalom kezdetei Tartalomjegyzék Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják...1 Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...3 Történeti visszatekintés...3 Az Óbirodalom

Részletesebben

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Kovács-Gombos Gábor Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban DLA értekezés Témavezető: Dr. habil, DLA Tölg-Molnár Zoltán egyetemi

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG

OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG OSCAR KISS-MAERTH A KEZDET VOLT A VÉG Az ember a kannibalizmus által vált emberré Az intelligencia megehetô A könyv rövidített, kivonatos változata AZ ORSZÁGÉPÍTÔ

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

AZ IDŐ FOGALMA. Az idő e kezdetleges mérése később annak a törvénynek a megállapitásához vezetett, hogy az anyagilag azonos jelenségek időtartama

AZ IDŐ FOGALMA. Az idő e kezdetleges mérése később annak a törvénynek a megállapitásához vezetett, hogy az anyagilag azonos jelenségek időtartama AZ IDŐ FOGALMA Irta: HENRI MINEUR A bölcselet egyik lényeges feladata a tudományos fogalmak meghatározása és az ok eredetének felkutatása. Ezt a feladatot vállaljuk a következőkben, egyetlen sajátos esetre,

Részletesebben

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban.

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Index A projekt tartalma: I. Mi az identitás? Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Megvizsgáljuk a körkörös identitás és a tárgyalási folyamatok

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG

Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG 1 Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG /Részletek/ A magyar fordítást készítette Rezek Román 1968. Tartalom A FORDÍTÓ TÁJÉKOZTATÓ JEGYZETE...4 ELŐSZÓ 5 N. M. Wildiers utóirata..7 FIGYELMEZTETŐ..8

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5 XXII.(VIII. új) évfolyam - Philón teológiája Jézus Krisztus velünk való léte Az ókeresztény kor zsidószemlélete Az éghajlatváltozás közgazdaságtana Tartalom SÚLYPONT Szécsi József: Philón teológiája 3

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

A HELY SZELLEME, A TELEPÜLÉSIMAGE ÉS TELEPÜLÉSMARKETING

A HELY SZELLEME, A TELEPÜLÉSIMAGE ÉS TELEPÜLÉSMARKETING Tér és Társadalom XVI. évf. 2002 4: 39-62 A HELY SZELLEME, A TELEPÜLÉSIMAGE ÉS TELEPÜLÉSMARKETING (The Spirit of Place, Settlement Image and Settlement Marketing) JANKÓ FERENC Kulcsszavak: hely szelleme

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben