Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról"

Átírás

1 a mítosz sem nem igaz, sem nem hazugság Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról Jelige: PL070907

2 o l d a l 2 Tartalom Bevezető gyanánt... 4 Miért pont a mítoszok?... 5 Várkonyi Nándor... 7 Élete... 8 Sziriat oszlopai Az elsüllyedt kultúrák mítosza Vízözön Atlantisz Emberfeletti ember Az elveszett Paradicsom mítosza Az ember-mítosz A régi ember Teremtés Paradicsom - Bűnbeesés Az ötödik ember A szellem süllyedése az anyagba Az öt nemzetség Aranykor ezüstkor rézkor vaskor Van-e megváltás? Keresztény és kereszttelen Végezetül Irodalomjegyzék... 34

3 o l d a l 3 Az ember még nem ember, csak hadonászó veszélyes kamasz. Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát, s a benső világosságból környezetére sugarat bocsát. /Weöres S./

4 o l d a l 4 Bevezető gyanánt Válság válság válság Gazdasági, pénzügyi, ökológiai, morális, egyszóval globális. Halljuk mindennap, harsogja a média, beleépül mindennapjainkba, életünk minden területére kihat, saját bőrünkön, húsunkban, vérünkben érezzük: valami nincs rendben a világunkban. Vagy semmi sincs rendben? Volt valaha? És hogy lehetne rendben? Mi a Rend? Van-e minta? Várkonyi azt mondja Hamvas Béla véleményével összecsengve, hogy a válság a történelem folyamatának lényegi velejárója, s az elidegenedés rögtön a bűnbeeséssel kezdődött, amikoris az ember kiszakadt a lét egységéből. A kultúránk bukással fenyegető válságjelenségeire a 19. század derekán kezdtek filozófiai magyarázatokat keresni. E jelenségek az értékek elértéktelenedése, a hagyomány kimerülése, a technicizmus térhódítása a tudás területén a bölcsesség rovására, a tömegek hangsúlyos szerepe a politikában és a kultúrában 1 egyre markánsabban jelentkeznek, ahogy az önhitten fejlődésnek nevezett történelem sodor minket előre. Az ember igazi problémái értelem szféráin kívül esnek vallja Várkonyi. 2 Ezzel azt is mondja, hogy csupán ésszel, értelemmel nem megoldhatóak. Hadrendbe kell tehát állítanunk, amink még van ezen kívül: a lelkünket, a hitünket, a képzeletünket, az intuíciónkat, a jószándékunkat, a kitartásunkat, belátásunkat, és ki-ki amivel még rendelkezik. Dienes Ottó meglátása szerint Várkonyi Nándor minden leírt sorát az emberi méltóság és isteni arculat visszanyerése érdekében tett nagyszerű kísérlet szellemisége hatja át. 3 Visszanyúl az emberiség ősi mítoszaihoz, bennük mutatván fel az örök ember isteni vonásait, és leltárba veszi az ember szellemi és erkölcsi produktumait. Jelen dolgozattal az a célom, hogy bemutassam, vázlatosan ismertessem Várkonyi Nándornak azokat a monumentális munkáit melyet összefoglalóan Sziriat oszlopai néven emlegetett 4, amin szinte egész életében dolgozott, tulajdonképpen kedvtelésképpen, belső késztetésre, hisz a mű kiadására kevés reménye lehetett az adott politikai és ideológiai viszonyok között (és egy, erősen cenzúrázott kötet kivételével, nem is jelenhetett meg). Élete főművének tartotta ezt a hatalmas mesefolyamot, mely végigkalauzolja a szellemi kalandozásra kapható olvasóját az emberiség mind az írott történelem előtti ún. régi ember, mind a történetiség körforgásában szédelgő racionális ember szakrális és kulturális világteremtésén. Segítő kezet nyújt nekünk, hogy ki tudjunk mászni vagy legalábbis a fejünket kiemelni a sűrű anyag-világ mocsarából, hisz jól tudja ő is, hogy aki nem tud megnyílni a transzcendens világ felé az magát az életet sem tudja értékelni. Nincs empátiája a többi létező felé, s potenciális gyilkosként hordozza érdemtelen létezésének minden terhét. 5 1 STEIGER 1996, JÓKAI 1996, DIENES 1996, Ezek: Sziriat oszlopai, Az elveszett Paradicsom, Varázstudomány, Ötödik ember. E dolgozatban a Varázstudomány c. munkáról csak említésként esik szó, témája külön dolgozatot igényelne. 5 DIENES 1997, 14. URL:

5 o l d a l 5 Miért pont a mítoszok? A mítoszok az emberiség ősi, zsigeri tudásának képzetei, képekben való megjelenítései. Képes beszéd, azokból az időkből, amikor a gondolkodás formája az analógia volt, amikor hasonlóság, párhuzam, megfelelés volt a világ jelenségei között, s az élet természetes élménye a természettel külvilággal való együtt lét volt, nem a különállás, az elidegenedés. Az archaikus ember belsőleg érzékelt, nem pedig elvont fogalmakban gondolkodott, tehát a mai értelemben véve nem is gondolkodott. Az ember a Kozmosz szerves része volt. 6 véli Dienes Ottó. Ő jegyzi meg a mandaláról is és ez, mint látni fogjuk, szervesen illeszkedik a mondanivalónkba hogy annak minden ábrázolása tulajdonképpen mágikus jelkép, minden epikus előadása mítosz, monda vagy mese. És minden mandalának számít, ami a kozmikus és földi rendet, az isteni és emberi életet valamilyen formában összekapcsolja. 7 Tehát az isteni és emberi rend mert ami fent van, ugyanaz mint ami lent van nyilvánul meg a mitológiákban, az emberiség ősmeséiben. A mitológiák létének és mibenlétének tényéből tehát logikailag szükségszerűen következik, hogy az emberiség lelki vagy szellemi, értelmi kapcsolatban áll a Világegyetemmel, a Világegyetem keletkezésével, természetével. Ha pedig ennek az alapvető jelentőségű ténynek értékeléséhez megfelelő összefüggést keresünk, akkor érdemes figyelembe venni, hogy a lelkiérzelmi kapcsolat, éppúgy, mint a szellemi-értelmi, kölcsönösséget tételez fel. Nem lehet valóságos lelki kapcsolatba kerülni egy élettelen tárggyal, egy fizikai objektummal; még kevésbé lehet szellemi kapcsolatot létesíteni egy olyan létezővel, amelynek egyáltalán semmiféle lelki-szellemi élete nincs. Ha pedig az Ember mégis képes volt valóságos lelki és szellemi kapcsolatban élni a Világegyetemmel, akkor ebből a mitológiai alaptényből logikailag következik, hogy a Világegyetem lélekkel, vagy lélekkel és szellemmel rendelkező létező, vagyis: élőlény. 8 ezt már Grandpierre Attila csillagász mondja, akiről nem mondható el, hogy ráció híján kergetné a felhőket, érdemes hát elgondolkodni a szavain. De térjünk vissza rokonlélek-elődjéhez. 6 DIENES 1995, U.o GRANDPIERRE 2002, URL:

6 o l d a l 6 Nem annak a hangját fogják meghallani, aki nagyobbat ordít, hanem aki igazabbat szól. És az nem lesz a legokosabb ember, aki a gyűlöletet tudja, hanem az, aki a szeretetet és a megértést. (Wass Albert)

7 o l d a l 7 Várkonyi Nándor Ki is volt az a Várkonyi Nándor, aki hosszú évtizedek munkájával felkutatta és bebarangolta az emberi kultúra forrásvidékét? Neve ismerősen csenghet sok ember számára, még akkor is, ha első pillanatban nem tudjuk pontosan elhelyezni. Sokszor még akkor sem, ha a 20. század magyar irodalmában elég jól eligazodunk. Ki is volt ő? Író? Irodalomtörténész? Művészettörténész? Irodalomszervező? Lapszerkesztő? Könyvtárigazgató? Tanár? Németh László szerint Pécs szent embere 9, aki személyes varázsával, lebilincselő tudásával, segítő szándékával, emberségével és nem mellesleg kitűnő szervezőkészségével maga köré gyűjtötte Pécsett az egyetemi könyvtár kilincsét egymásnak adó tehetséges fiatalokat. A város és a térség színvonalas szellemi életének pezsgése, az irodalmi fészek kialakulása a múlt század első felében nagyrészt az ő jelenlétének és lelkiismeretes szervező munkájának volt köszönhető. Feltehetjük a kérdést: mit mondhat nekünk, a 21. század információözönével elkényeztetett (és talán ellustított) emberének egy múlt századi gondolkodó, aki napjait jórészt a könyvtár négy fala között ülve töltötte? Elsősorban természetesen azt, ami minden igazi megismerés alapja: Gnóthi szeauton (Ismerd meg önmagadat!). S hogy segítségünkre legyen, bemutat minket az emberi minőség hordozóit saját magunknak. Sorra megmutatja, lehámozza, magyarázza és értelmezi a különböző színezetű és tartósságú kulturális mázainkat, hogy megcsillanhasson a napfényben az ősi, igazi tudás, az ember tudása önmagáról. Tragikus, hogy az úgynevezett modern ember egyre inkább megkövülő egocentrikus burka lehetetlenné teszi, hogy a májá-világon kívül mást is át tudjon élni, s a számára adott és látszati valóságon túl vissza tudjon ébredni a létezés határtalanul tágabb dimenzióira. 10 Várkonyi ebben segít nekünk. Hihetetlen munkával összegyűjti az összes fellelhető forrásmunkát, és mintegy varázsszőnyeget sző belőle, melyen aki hajlandó elszakadni a földtől elrepülhet az emberiség mesés gyermekkorába. Szabad szellem volt, aki a tudományban nem volt bátortalan tévedni sem 11 mondja róla Rácz István, és tudjuk, ez csak a nagy és szerény emberek jellemzője. 12 De valljon erről Várkonyi maga: Legjobban hasonlíthatnám magam a földrajzi utazóhoz, egy olyan utazóhoz, aki nem a Földet igyekszik fölfedezni, hanem a szellemi világot. Némiképp kalandor, mindenre vállalkozó, és nemcsak az a célja, hogy ismeretlen területeket fedezzen föl, hanem az is, hogy megismerje mindazt, ami annak a területnek az életében fontos lehet, és ami egyáltalán, az ember életében fontos szerepet tölthet be RÁCZ & BALÁZS 2000, DIENES 1996, Rácz & Balázs 2000, A kritika, bírálat hiányát publikálás híján kifejezetten hiányolta Várkonyi. Lásd: VÁRKONYI & BEBESSI 1997, VÁRKONYI & BEBESSI 1997,

8 o l d a l 8 Élete Várkonyi Nándor a boldog békeidők gyermekeként született Pécsett 1896-ban. Három évesen a felvidéki Nyitrára költöztek, ott töltötte gyermekkorát, és ott is érettségizett 1914-ben. Bár apja id. Várkonyi Nándor mérnök és anyja, Éberhard Mária hét gyermeket nevelt, a meleg, családi környezet mégsem jutott osztályrészéül. Az agresszív, goromba apa és a közönyös, elfoglalt anya mellett a kisfiú egyfelől igen különc, önálló és önfejű, másrészt azonban befeléforduló és szégyenkezésre hajlamos ifjúvá serdült. Szabadságszeretete, nyughatatlansága az emberek közül a természetbe vitte fák, folyók, hegyek szerelmese lett. A zabolázatlan kiskamasz aztán találkozik élete meghatározó egyéniségével, Höllrigl József archeológus művészettörténésszel. Ő ez idő tájt a nyitrai gimnázium tanára és a helyi múzeum megalapítója, később az Iparművészeti Múzeum igazgatója. Várkonyi élete egyetlen mesterének nevezi, és így ír róla Pergő évek című önéletrajzi írásában: Nem született pedagógusnak, az álláskényszer terelte erre a pályára; rendet, fegyelmet tartani nem bírt, annál kevésbé, mert művésztemperamentum lakozott benne, továbbá kifinomult ízlés és széles körű, magas szintű műveltség; röviden: kultúrember volt a javából, s végül, de nem utoljára a vármegyei múzeum őre. 14 Höllrigl a múzeum anyagának nagy részét saját maga gyűjtötte, a majd ezeréves történelmi emlékekkel bíró környéken, és ezekre a kirándulásokra néha a fiatal, rendkívül fogékony Várkonyit is magával vitte. volt ott minden, főként régészeti és néprajzi anyag, azonkívül kultúrhistóriai és iparművészeti gyűjtemény, némi ásványtár, kövületek és sok egyéb Hát ez a csodavilág vonzott engem. 15 vall visszaemlékezéseiben Várkonyi. Beavatást kapott így a muzeológia tudományaiba, de a tanár úr nemcsak a szellemét pallérozta, hanem követendő emberi mintát is adott az ifjú tanítványának azáltal, hogy sugárzott belőle a tudás és a magától értetődő jóindulat. 16 Ezzel az egész életét meghatározó útravalóval a tarisznyájában költözik aztán a családjával Budára, ahol beiratkozik az egyetemre: bölcsészetet tanult magyar-francia szakon, de kíváncsisága bevitte Mahler Ede professzor egyiptológiával és asszirológiával foglalkozó előadásaira, és Pasteiner István művészettörténet-óráira is. Mintadiáknak jóindulattal sem volt nevezhető, az egyetem avultsága és hiányosságai azonban s ez végül előnyére vált önálló, autodidakta módon való tanulásra késztették. Húsz évesen besorozták katonának, egy évre rá azonban halláskárosodása miatt leszerelték re hallását teljesen elvesztette. A kórházi kezelése alatt irodalmi tanulmányokat írt, majd meg is jelennek első írásai, fordítások, novellák, esszék. Ez idő tájt lett gróf Révay József a későbbi filozófiai író magántanára, és barátja ben visszaköltözik véglegesen Pécsre. A Pécsi Egyetemi Könyvtár munkatársa lett, ahol ekkor bátyja, Hildebrand Dezső pszichológus, filozófus - az igazgató. 32 év múlva innen megy majd nyugdíjba. Közben fáradhatatlanul ír, fordít, publikál amit és ahol lehet, és doktorál a pécsi egyetemen magyar, francia és német irodalomból. 14 VÁRKONYI 1976, U.o U.o. 28.

9 o l d a l ben a megalakuló Janus Pannonius Társaság alapító tagja, és a társaság tíz év múlva induló folyóiratának, a Sorunknak a szerkesztője. Szerkesztőtársaival, barátaival élénk, országosan is számottevő gyümölcsöző irodalmi életet generálnak Pécsett. 17 Weöres Sándorral, Kodolányi Jánossal életre szóló barátságot köt ban nyugdíjba megy. Ekkor fog hozzá az emberi művelődés történetéről több évtized alatt összegyűjtött óriási e dolgozat témáját adó anyagának rendszerezéséhez és feldolgozásához. Ekkor már hosszú évek óta a közélettől visszavonultan él, írásait nem közlik, az asztalfióknak ír. És ekkor tud belekezdeni az egyetlen belső indíttatásból, és nem megrendelésre készített munkájába, melyre elsősorban saját vallomása szerint azért volt szüksége, hogy megismerje, és kimagyarázkodjon a körülötte lévő élettel, 18 és hogy megközelítse azt a megvalósíthatatlan célt, hogy visszaszerezze azt az elveszett harmóniát, melyet az ember hite és hagyományai szerint a Paradicsomban élt meg. A mű első részének annak is erősen cenzúrázott változatának megjelenését érhette csak meg. A többi a fiókban várta a politikai és ideológiai szelek változását, hogy aztán az ezredforduló táján megjelenhessen, és közkinccsé válhasson. A halál is írás közben talált rá, épp visszaemlékezéseit vetette papírra. Hamvas Béla akár róla is rajzolhatta volna bár élményszerűen elsősorban önmagáról beszélt a könyvtáros arcélét: a könyvtáros pedig az az ember, akinek a könyv olyan táplálék, szenvedély, sors, szerelem, gyönyör, mámor, kaland és végzet, mint a tengerésznek a tenger, a parasztnak a föld, a kertésznek a növény. A tudós a könyvet csak anyagnak veszi: megnézi, olvassa, idézi és félreteszi; a költőnek a könyv csak mű: teremti, elfelejti; a tanítónak csak eszköz merít belőle és továbbadja; a közönséges embernek csak iparcikk: olvassa, élvezi. Senki sem nyúl a könyvhöz úgy, mint a könyvtáros, olyan csendesen és lassan, ahogy az ember csak örök dolgokhoz nyúl: tengerhez, asszonyhoz, földhöz. Senki sem tudja, mit jelent egy jó szerző mellé leülni, felütni csak úgy találomra és belemerülni Szerkesztőtársai Lovász Pál, Makay Gusztáv, Weöres Sándor, Csorba Győző, Bárdosi Németh János. 18 VÁRKONYI & BEBESSI 1997, BARTÓK 2009, URL:

10 o l d a l 10 Az ember feljő, lelke fényfolyam, A nagy mindenség benne tükröződik. (Vörösmarty M.)

11 o l d a l 11 Sziriat oszlopai Eredetileg az egész koncepció címe lett volna, melynek részei a később külön-külön megjelent kötetek. Nevét Josephus Flaviustól kölcsönzi, aki szerint Sziriat oszlopait Seth gyermekei állították az ősi ismeretek megörökítésére, melyek a tudás megőrzésére, átörökítésére felállított, az ősi tudással telerótt oszlopok, melyeket nem pusztítanak el a Földet érő kataklizmák, a tűz- és vízözönök. Seth Ádámnak és Évának Káin és Ábel után született harmadik fia volt. Ábel, az első emberpártól származó isteni emberiség, az égi ember, akinek áldozati füstje felfelé szállt, Káin pedig a sötét, anyagi ember, akin a szenvedélyek uralkodnak, a harag, a bosszú, a méreg, s ezért áldozati füstje is a földi anyag felé szállt. Káin megölte Ábelt bosszúból és féltékenységből, vagyis az anyagi emberiség elpusztította az égi emberiséget. Seth, a harmadik gyerek nem volt sem anyagi, sem égi: Seth ember volt, az igazi, az emberi ember, az anyagi természet feltételei és körülményei között, de szívében származásának misztériumával. 20 Az emberiség egyetlen tudása Seth tudása volt: az égi származásra való emlékezés, és a tiszta élet törvénye, mely az embert a szellemvilágba visszavezeti. 21 Várkonyi címválasztása szimbolikus: összegyűjteni szándékozik mindazt, ami az emberről tudnak a különböző emberi korok, kultúrák, tanítások, gondolkodók Az elsüllyedt kultúrák mítosza Az első, nyomtatásban is megjelent része ennek az átfogó munkának, a Sziriat oszlopai, mely eredetileg Az elsüllyedt kultúrák címet viselte. Fő tézise az, hogy az emberiség magaskultúrái egy emlékezet előtti ősidőbe nyúlnak vissza, és hajdani keletkezési helyüket elmosta az óceán. 22 Miért tűntek el? Hova tűntek? Milyen emlékeket hagytak hátra? S ezek miről vallanak? Központi gondolata, hogy az emberiség történelmének nem a tárgyi emlékek az első mementói a legrégibb időkről az ősmítoszok vallanak, melyek továbbélnek mára már érthetetlen, kaotikusnak tűnő hiedelmekben, mondákban, mesékben, álmokban, ösztönös félelmekben, kollektív és egyéni tudatalattinkban. Bizonyítani szándékozik, hogy a régi kultúrák szellemisége, tudása valóban a csillagos égből szállt le, jelképrendszerét onnan vette, tehát kozmikus volt, és az emberiség közös kultúrkincsének közös magjaként univerzális. 23 Több kora-ókori népnél jelen lévő hagyomány a kőbe vésett tudás, mely a kataklizmákat túlélve örökíti az ismereteket a következő generációknak. Mert mi más állna ellen az idő viharának értsük azt akár konkrét értelmében, akár szimbolikusan mint a kő? Az emberiség első tárgyi emlékeit megmutató kőemlékeket állító megalit kultúrát legszembetűnőbben a kolosszalitásra való törekvés jellemzi, ahol a metafizikai eszme hatalmát a megmozgatott és megmunkált anyag nagysága érzékelteti. 20 HAMVAS 1989, U.o. 22 MIKLÓSSY 1999, KELEMEN 1998,

12 o l d a l 12 A Föld szinte minden pontján megtalálhatóak ezek az óriási és rejtélyes kőemlékek a menhirek, dolmenek, tumuluszok, kromlechek, hatalmas, a levegőből látható ember vagy állatalakok, szoboróriások, faragott sziklabarlangok, zikkuratok, piramisok stb., melyek rendeltetését sokszor még csak találgatni sem tudjuk, annyira távol kerültünk régi ember szellemi világától. Kultikus hely lehetett ennyit tudunk csak mondani. Temetkezési, csillagászati, rituális célokra használták. Esetleg. A mindentudó ész minduntalan találgatásokba bonyolódik. Mintha óriások jártak volna valaha a Földön, világszerte egy megdöbbentő méretű, rejtélyes építőerő nyomait találjuk s bennük a képzelet olyan szárnyalását, hogy a miénk már követni sem tudja útját. 24 Az azonban biztos, valamilyen formában az emlékezet megerősítését szolgálták. Az emlékállítás egyetemes és ösztönös emberi késztetés tudjuk jól ezt saját magunkról is. Kondicionálja az emlékezetet, visszatérés esetén a felismerést könnyíti, és lehetővé teszi az újra átélést, a felidézést. Ez igaz mind térben, mind időben. Ahogy a térben, a szakrális hely megjelölésére egy, a környezetből kiemelkedő, messziről látható tárgy az ideális (például felállított kőszál, kő- vagy földhalom), 25 úgy az időben, szakrális időként a ciklikusan visszatérő ünnepek, sajátos rituáléikkal emlékeztetnek a visszatérésre, a centrálisan és lineárisan folyó idő metszéspontjaira. A tájékozódást pedig úgy térben, mint időben a csillagászat minden emberi tudás eredője teszi lehetővé. E kultúra jellemző építményei a piramisok, melyet szinte valamennyi emberi kultúra ismer, és mindenhol szent helyet jelölnek. A vallásfilozófia a tér szakralizálásához szükséges világhegynek tekinti, melyen keresztül lehetséges az átjárás az alsó és a felső világba, illetve világtengelyként jelzi azt a pontot, mely körül elterül egy adott kulturális közösség világa, ahol a vízszintesen elterülő emberek világa és függőlegesen a transzcendens világ ember alatti és feletti világa kapcsolatot teremt. 26 Felvetődik néhány kérdés, ha e ősi kultúra emlékeit vesszük számba: honnan jöttek e kultúrát hordozó emberek, illetve hogy lehet megmagyarázni az egymástól áthidalhatatlan távolságban élő közösségek kultúrájának látható rokonságát? A [kora ókori] népek eredete rejtélyes és tisztázatlan, legtöbbjüknek egyszerűen nincs múltja, egy történeti jelenben éltek eltűnésükig, s a legmagasabb műveltségűeknek sem volt gyermekkoruk. 27 ill. [ a csekély számú tárgyi] emlékeknél fontosabbak és hasonlíthatatlanul nagyobb számúak a világrészek közti érintkezés művelődési, vallási és művészeti adalékai, mert az eszmék, a gondolatok mindennél gyorsabban és könnyebben terjednek VÁRKONYI 1972, Ahogy a halottaink sírhelyét is földhalommal, sírkővel, álló kereszttel jelöljük; vagy bárhol a szabadban valami helyének megjelölésére legkézenfekvőbb néhány kőből kis halmot emelni. 26 Hasonló jelképiséggel rendelkezik a szintén az egész világ kultúrkincsének részeként az élet-, vagy világfa is. 27 VÁRKONYI 1972, U.o. 132.

13 o l d a l 13 Az indiánok ősmondáiban, mitikus elbeszéléseiben például nagy számmal szerepelnek olyan kultúrhősök, félistenek, akik elhozták a műveltséget a kontinens népeinek, és ezek mindegyike Keletről, az Atlanti-óceánban fekvő országból érkezik, mind hosszú szakállat visel, mind fehér bőrű és mind hasonló véget ér: küldetésük, kultúrhéroszi tennivalóik elvégzése után titokzatos módon eltűnnek, azzal az ígérettel, hogy egykor még visszatérnek megtérített népük körébe. 29 Véletlen? Vagy a kontinensek közötti kulturális kapcsolat emléke? 30 Az ókori nagyműveltségű népek mítoszai mind megemlékeznek őseik földjéről, amit óriási természeti kataklizma az istenek büntetése miatt kényszerültek elhagyni: Atlantisz az Atlanti-óceánban, Gondvána az Indiai-óceánban. Ehhez a képzethez társul a Boldogok szigete, a Holtak szigete, mely a halál utáni lét színtereként a túlvilági élet kerete. Vízözön Atlantisz Emberfeletti ember A világpusztulásról való tudás is a közös hagyományok része, mutatva hogy ennek, vagy ezeknek a történeti katasztrófáknak a borzalmai mélyen belevésődtek az emberiség tudatába. az emberiség emlékezete mindenütt egy-egy középpont felé fordul, ahonnan a medreiből kilépő víz üldözte el. 31 Atlantisz, illetve az elsüllyedt földrészek problematikája felmerül az egzakt tudományok területén is, függetlenül Platóntól, az ősi regéktől, hagyományoktól. A Közép-Atlanti Hátság például, mely az Atlanti-óceán közepén húzódik, s amely ha valaha a tengerszint fölé emelkedett összefüggő kontinensként vagy hatalmas szigetcsoportként természetes hídként viselkedhetett. Ez magyarázattal szolgálhatna a kontinentális kapcsolatokra mind a művelődés terén, mind a növény- és állatvilág egyébként nehézkesen magyarázható elterjedését figyelve. Kérdések, talányok sora vár még a tudományos magyarázatra, a tamáskodók meggyőzésére: Hogyan jelenhettek meg előzmény nélkül, a gazdasági és társadalmi fejlődés tetőfokán álló kultúrák? Honnan tanulhatták az égi és a földi tér beosztásának tökéletes ismeretét? Mi magyarázhatja azokat az ábrázolásokat, melyekhez nagy magasságból való rálátás szükségeltetik? 32 És találmányok, a csiszolt kristálylencse, a Galván-elven működő szárazelem, a Peruban talált platinából készült tárgyak, a nem rozsdásodó acélból kovácsolt oszlop Delhiben mind-mind olyan technikai tudást igényelnek, melyeket tudomásunk szerint csak az újkorban szereztünk meg. Csupa-csupa hogyan és miért és egyre több kérdés forralja a képzeletünket, ha a régmúlt világába kóborolunk el. 29 VÁRKONYI 1972, Azt mindenesetre közismert legenda, hogy a fehérbőrű, szakállas hódítók megérkezésekor a bennszülött indiánok isteneknek kijáró tisztelettel fogadták a későbbi gyilkosokat 31 VÁRKONYI 1972, Pl. Piri Reis térképe, Nazca-vonalak.

14 o l d a l 14 Az özönvíz által elmosott kultúrák hordozói, az akkori a későbbiektől eltérő képességekkel bíró emberiség képviselői testi mivoltukban is különböztek a ma emberétől, így ezek a kiváltságot jelentő (illetőleg biztosító) testi jegyek, a héroszok, királyok, félistenek ismertető jelei lettek. A kései utódok ha a természet nem is biztosította e jegyeket számukra mesterségesen igyekeztek bírni, vagy legalább imitálni meglétüket, jelképekkel pótolni. Ilyen a harmadik, mindent látó a magasabb rendű érzékelésre képes szellemi szem, mely szimbolikusan a mai napig megjelenik fejdíszek közepén, vagy a homlokfestés rituáléjában. De ilyen a nyújtott koponya is, mely a természetfölötti tudást és hatalmat jelzi, és amit koponyatorzítással igyekeztek elérni, és csúcsos fejfedőkkel pótolni. 33 Az óriás ember-előd, mely szintén majd minden kultúrkör meséiben és ősmítosziban megjelenik, és a ritkábban előforduló úszóhártyás v. összenőtt ujjú kéz mind-mind a vízözön előtti ember jellemzője a hagyományban Ez köszön vissza a fáraók fejdíszén, a mágus- ill. boszorkánykalapokon, az óriásira kontyolt hajakban is. 34 VÁRKONYI 1972, 496.

15 Nincsen Sötét Kor Csak Önmagát Felejtő Szellem Nincsen Sötét Kor Csak Homályba Vesző Visszaút Nincsen Sötét Kor Csak Hallgatag Isten o l d a l 15

16 o l d a l 16 Az elveszett Paradicsom mítosza Sziriat gomolygó ősmúltját elhagyva az emberiség egyetemes és alapvető kérdéseire tér át Várkonyi: Az elveszett Paradicsom a régi ember világképét tárja fel, s igyekszik rekonstruálni a szellemi és lelki alkatot, amely ezt a világképet megalkotta, és mítoszaiban ábrázolta. 35 Hogyan élte a mindennapjait a hagyományok embere? Hogy látta a világot? Milyen kapcsolatban volt embertársaival? És az isteneivel? A kérdésekre választ keresve vezeti végig olvasóját a kezdetektől, az őskáosztól, az élet kialakulásától, és az anyag öntudatra ébredésétől kezdve a majom-mítoszon és a darwini fejlődéselméleten át a kereszténység eszkatológikus víziójáig. 36 Vizsgálja a régi, archaikusnak nevezett ember megingathatatlan tudását saját istengyermekségéről, és a világon ismét mindenhol felbukkanó, a bűnbeesés kozmikus tragédiáját elmesélő mítoszokat. Dienes Ottó beavatást nyújtó műnek tartja Az elveszett Paradicsomot Hamvas Scientia Sacrajához hasonlóan, aminek végső stádiumaként beleláthatunk a lét szédítő titkaiba, 37 céljaként pedig azt jelöli meg, hogy tetten érhessük azokat a kulturális ami ekkor még vallási is tevékenységeket, melyek megvalósítani igyekeznek a földi élet ideális berendezkedését. Várkonyi szerint a Paradicsom nem más, mint a nem-kettő világa. Az ember úgy szakadt ki ebből az egységből, hogy a tudatosságának fokozódásával árnyékba vonult. 38 Az ember-mítosz A mai ember megszokta azt a gondolatot, hogy a faji kiválasztódás révén, a létért való örökös küzdelemben emelkedett ki az állatvilágból, s ha már önerőből jutott el civilizációjának mérhetetlen magasságaiba, jogosnak érzi a primitív ősre való lenézést. Miközben állandó bizonyításkényszerében, sokszor még alul is múlja azt. Várkonyi a darwini fejlődéselmélet szenvedélyesen kritizálja, ami szükségszerűen adódik abból, hogy a kozmikus emberképe összeegyeztethetetlen a természetes szelekció gondolatával. Ebbe a kérdésbe fölösleges lenne most belebonyolódnunk, érvek-ellenérvek sorakoznak itt is, ott is. Végső következtetése: Az ember ivaréretté vált embrió, aki nem járja meg a főemlősök fejlődésútját, ebből magyarázható az emberi alkat összes karakterjegye, születéskori gyámoltalansága is. Az ember fiziológiai értelemben koraszülött mondatja ki a biológus Adolf Portmannal. 39 Ezzel magyarázható testi esendősége, gyámoltalansága, és az ennek kompenzálására kialakuló fejlett értelme, emberagya. 35 VÁRKONYI 2009, fülszöveg 36 DÚL 1996, DIENES 1991, 64. URL: 38 MIKLÓSSY 1999, VÁRKONYI 2009,

17 o l d a l 17 Az ember szellemi különállása isten teremtményei között, nyilvánvaló. Bár nem egyedüli birtokosa az értelemnek, hisz sok növény és állat megdöbbentő tudással rendelkezik az élet számunkra rejtett titkairól, mégis, bennünk másféle értelem, és másféleképpen működik. Az emberi szellem különbözősége megnyilvánul a fogalomalkotásban, mely absztrakció a gondolataink közlésének alapfeltétele, az elvont gondolkodásban, ami a fogalmak rendszerezésére, viszonyrendszerek, törvények felismerésére, elméletalkotásra tesz képessé minket, és legfőképp a tudatban mely által az ember lelki folyamatait nemcsak megélni képes, hanem tudomása is van róluk, vagyis tud saját énjére reflektálni. Az emberi szellem (és lélek) sajátosságai a képzelet, az intuíció, a valóság gondolati munka nélküli felismerése, a nem érzékelhető valóságra való hatás rejtett képessége (pl. hipnózis, szuggesztió), a kulturális, nem anyagi értékek létrehozása. És ott van még az erkölcs, a vallás, vagy az, hogy képesek vagyunk fogalmat alkotni olyan, tulajdonképpen értelmezhetetlen fogalmakról, mint: semmi, minden, végtelen, örökkévaló. 40 De van-e biológiai fejlődésvonal, aminek a csúcsán állítólag ott áll az ember? teszi fel a kérdést. És arra a következtetésre jut, hogy a fejlődésben lévő csúcspont elképzelése emberi konstrukció, 41 hisz a különböző állat- és növényfajták alkatuknak megfelelően alakítják ki ökológiai fülkéjüket, ahol elvileg tökéletesen otthon vannak, és saját céljukat be tudják tölteni. 42 A természetnek nem célja, hogy sorjában egymás után egyre tökéletesebb lényeket hozzon létre mondja minden élőlény önmagáért van, mindegyik tökéletes a maga téridejében. A természet, mint magyar neve mutatja: teremt, s nem utánozza a törtető modern európai embert. Aki a természet e gondolatát fölfogni képes, eleve tudja és átérzi, hogy minden életforma tökéletes és gyönyörű a fonalféregtől a paradicsommadárig s ha el tudunk szakadni emberies szépség-igényeinktől, álmélkodhatunk csoda-voltán. 43 A régi ember A hagyományok minden hagyomány! az embert mégis eredendően a szellemi világ részesévé, földi képviselőjévé, isteni ivadékká teszi. Az ember ezzel a tudattal vagy sejtelemmel született, és ez emelte ki az állati létből. De hol találjuk meg a nem ős-, hanem régi embert, aki elmerült az idő éjszakájában, lénye fantommá vált? 44 A vallatás tárgya ismét az örökül kapott mitológiai kincs, mert: Koponyacsontból lelket, kőbaltából szemléletet, mai emberből régi embert rekonstruálni nem lehet. 45 Az értelmezést nem könnyíti meg, hogy a mai modern ember szemben áll a világgal, amit értelmezni próbál, míg az archaikus ember benne élt, egy volt vele. 40 VÁRKONYI 2009, U.o A világmindenséget elektromágneses sugárzások hatják át. Minden élőlény ilyen sugárzásokat fogad be ill. bocsájt ki minden fajta különböző adás-vételekre képes (fény-, hang-, hősugárzás, sejtrezgés, földsugárzás, kozmikus hullámok ). 43 VÁRKONYI 1988, Várkonyi Nándor szóhasználata 45 VÁRKONYI 2009, 84.

18 o l d a l 18 Hamvas Béla ezt a két logika, az azonosság- és az analógiás logika különbözőségében fogalmazza meg: Az analógiás logika egyetlen alaptörvénye: minden valóság (létezés) nívó között megfelelés van. Az azonosság (ellentét) logika egyetlen alaptörvénye A = A 46 Az első ember Ádám, kit Isten porból gyúrt és belé életet lehelt. Így lett az ember isteni lélekkel bíró, s mivel Isten lelke a teremtő Ige, a Logosz, a teremtés lehetőségét vagyis a szabad akaratot kapta meg a teremtett lény. Így azt a következtetést is levonhatjuk, hogy az ember alkotásaival Isten világteremtését utánozza-ismétli. S gondolataival, tetteivel önmagát és a saját világát teremti újra és újra, pont olyanra, amilyenek a gondolatok és a tettek Az emberi történet legelején minden hagyományban egy tökéletes lényekkel benépesített, boldog, alkotómunkával teli korszak áll, az Aranykor. A megismerendő világ ekkor intuitív képességek révén, úgynevezett természetlátással vehető birtokba 47 (vagyis épphogy nem beszélhetünk birtokba vételről ez már a modern ember szemlélete). Az égi és födi természettel való összhang jelentette a paradicsomi állapotot, a kiszakadás belőle a bűnbeesést. Tudati szinten ez a kozmikus tudat és az éntudat uralomváltása, melyre a ma emberének Jung és a mélylélektan eredményei adnak némi rálátást. 48 Teremtés Paradicsom - Bűnbeesés De lépjünk vissza, az ember teremtésétől a világ teremtéséig. Az egyetemes teremtésmítosz sémája a következő: A mindenség rendezetlen, sötét, alaktalan, önmagába fulladó Káosz Fölötte lebeg a rendezés akarata, a fény, az élet elve, a Teremtő Szellem A teremtés aktusa harc: a határtalanság kettéosztódik, elkülönül a felső az alsótól A káosz védi élettelen hatalmát, mitikus szörnyeteggé válik, akit azonban a világosság ura legyőz 49 A harmóniát rend uralja, tehát megszületik a törvény is, mely által az fenntartható. Minden teremtett lénynek alá kell vetnie magát ennek a kozmikus törvénynek, az isteni parancsolatnak: angyaloknak az Égben, embereknek a Földön. A szabad akarat által azonban az akár meg is sérthető. 46 HAMVAS 1994, Aminek a szerve lehetett az elcsökevényesedett harmadik szem. 48 VÁRKONYI 1988, VÁRKONYI 1988, Én ezt úgy is el tudom képzelni, hogy a Káosz Isten teste, a Teremtő Szellem pedig a lelke, és a teremtés aktusában Isten a saját anyagi részét (hisz benne minden bennfoglaltatik) győzi le, tehát szellemiségének rendszabályozásával zabolázza meg az anyagi uralom kaotikusságát, aki azért rángatja a láncait, próbál szabadulni a ráerőltetett rendtől mint az embernél az önuralom, önkontroll.

19 o l d a l 19 Az isteni törvények által rendezett élet szimbóluma az Édenkert, mely a zsidó-keresztény kultúrában a következő képekkel él. Az Éden Isten trónusa mellett van (közvetlen kapcsolat a transzcendenciával), közepén a szent fa, az élet fája áll (mely a világok régiói közti átjárás jelképe), mellette az élet forrása ered, mely az igazság és a bölcsesség kútfeje is (az örök életet biztosítja, mely időtlenséggel együtt jár a bölcsesség és igazságosság). Négy szent folyó öntözi (a négy világtájat, a horizontális világot foglalja egybe). Itt áll a jó és a rossz tudás fája is (amely tudás mint látjuk nem azonos a bölcsességgel!), valamint gyümölcsfák, melyek havonta új gyümölcsöt teremnek, leveleik pedig orvosságot nyújtanak (gondtalan, fájdalom nélküli élet). Rímel ezekre többek között a Gilgames-eposz életfája, élet vize és édes vizű tengere és az Ezeregyéjszaka drágaköveket termő aranyfákból álló kertje az özönvíz előtti városból származó fáival. Egyiptomban Aalu kertje a boldogság, gyönyörűség helye, melyet a négy ágra szakadt szent folyó öntözi és a napnyugati tenger szigetén fekszik. Hieroglifája fa vagy kígyó. A Paradicsom országa itt is a másvilág képzetével, a halottak, az üdvözültek országával azonosult. 50 Bűnbeesés pedig nem más, mint kiesés a kozmikus rend harmóniájából. A jóról, rosszról való tudás mindennapi tapasztalataink szerint, mint erkölcsi megítélés, véleményalkotás is megkülönböztet, szétválaszt, tehát szükségképpen töri meg az egységet. A bűn a kettéhasadás? Hogy az 1-ből 2 lett? Fény és sötét? Szellem és anyag? Jin és Jang? Férfi és nő? 51 A hagyományok szerint az ember, mint isteni ivadék magában hordozván az élet kettős elvét, kétnemű, androgün: A ffi és női jelleg kezdettől a lét két pólusa: az aktív-átfogó kezdeményező elv és a passzív-megőrző, amannak tartalmat és hatékonyságot nyújtó befogadó elv. A kettő közti feszültség azonosságként oldódik föl a szellemben, nem válik szét Az, hogy az egyes emberekben szétválik ez a 2 pólus, arra mutat vissza, hogy valamiféle törés, szakadás állt be a kozmoszban Az öröklött bűn tehát az a konkrét valóság, ahogy megnyilvánul az ember férfiként vagy nőként, alkotóként vagy befogadóként, aktívan vagy passzívan, értelem által vagy indulattól motiváltan, termékenyítően vagy termékenyülten. És ennek a bűnnek nincs köze az emberi gyarlósághoz, az erkölcsös, igaz élet nem szabadít meg tőle. Ezt a kétséget örököltük emberi mivoltunkkal, a folytonos hiányt, sóvárgást, az otthontalanság érzését, és a kényszerű részvételt az örök körforgásban, melyet az ellentétek harca szít s amely egyedül tud életet generálni ahogy a Férfi és a Nő. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének mondja a Biblia. A régi kígyó a Káosz ereje a teremtés istenének ellenében, majd a teremtett isteni rend megbontója az Ember bűnbeesésének okozásával. Ádámot (a szellem szimbólumát) Éva csábítja (az anyag), akiben pedig a Kígyó a bukott angyal, Lucifer, a Fényhozó ébreszti fel a bűnös kíváncsiságot, a tudni vágyást. 50 Lásd: Elízium a görögöknél; Avalon a keltáknál; Aztlán az aztékok hitében 51 Ókori és modern értelmezés különbözősége a számok terén is megfigyelhető: a 2 nem 1+1, hanem két fél, a kettészakadt egész, a három pedig nem még-egy, hanem az újra megvalósítandó egység a két fél harmonizálása révén az örök emberi cél, visszatérés Édenbe 52 CSELÉNYI, Magyar Katolikus Lexikon URL: 53 Jel

20 o l d a l 20 Mi lehet az a rossz tudás, melyre a bukott angyalok tanítják az emberek lányait, és ami olyan súlyos következményekkel jár, hogy senki sem mentesül alóla? Felvetődik a gondolat, hogy talán az erőszakkal lehet kapcsolatban, hiszen mindenki tudja, hogy az erőszak valamilyen közelebbről meg nem határozható, megborzongató mágikus erő, valamilyen félelmetes üres gonoszság mondja Hamvas, és nincs nyugalom és kiegyenlítődés többé a földön, amíg ennek a tudásnak egy cseppje is az emberiségben él HAMVAS 1989, 6.

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk.

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Az emberiség fejlődéstörténetének az a krszaka, melyből írtt emlékek nem maradtak ránk. Felsztása: 1. Palelitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz: i.e.600 000-120 000 középső szakasz: i.e. 120 000-40

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE)

A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE) 1. oldal A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE) A születési dátumok számtábláiban legalább 7, legfeljebb 15 szám található. A számtábla azonban nem kőbe vésett, a benne

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 2. korcsoport (6 7 8. évf.) 2. FORDULÓ Ennél a feladatlapnál Tüskés Tibor Az exponált idő című művének alaposabb megismerésére lesz szükségetek. További

Részletesebben

Karácsonyi self-publishing kisokos. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Karácsonyi self-publishing kisokos. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Karácsonyi self-publishing kisokos 2014 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszöntő Újabb évet zárhatunk, nagyon köszönjük a bizalmat és közös munkát! Szeretnénk összefoglalni azokat a fontos ismérveket,

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből A tigrisfog-talizmán Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből Kopál József 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 2006-ban a Múlt kor folyóirat kérdésére: Hová indulna ma útnak Stein Aurél?

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Tisztelt Pedagógus! Kérjük áldozzon idejéből néhány percet arra, hogy megismerje szolgáltatásainkat és felmérje, hogy

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA

KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA ARCHÍV FOTÓK TERME KOREAI ESKÜVŐ KERÁMIÁK NŐI VISELETI KELLÉKEK ÍRÁSTUDÓ SZOBÁJA NŐI LAKRÉSZ BÚTORAI 1. NŐI LAKRÉSZ BÚTORAI 2. KOREAI ÍRÁS KIPRÓBÁLÁSÁRA

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI. Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05.

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI. Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05. A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05. SZEMLÉLETMÓD ÉRZELMEK VISELKEDÉS Nem a dolgok rendítik meg az embereket, hanem a dolgokról alkotott nézeteik. EPIKTÉTOSZ PAUL

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére DLA értekezés tézisei Bánföldi Zoltán Témavezető: Tölg Molnár Zoltán festőművész,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Imre Vallyon előadása az Új Földről Budapest, 2009. szeptember 5.

Imre Vallyon előadása az Új Földről Budapest, 2009. szeptember 5. Imre Vallyon előadása az Új Földről Budapest, 2009. szeptember 5. (Jegyzet) 1. A Vízöntő Korszak 1875. óta a Vízöntő korszakát éljük, melynek elsődleges jellemzője az intellektualitás uralma, a gondolatközpontúság.

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élek, de nem autista vagyok elsősorban. (Ellen Notbohm:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu Mi a társadalom? Általánosan: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége,

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben