MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ"

Átírás

1 1146 Budapest, Thökölyi út 172. TELEFON: / W W W. G R E E N PA S S. P R O MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ A béren felüli juttatások alkalmazásához

2 Green Pass 2 Verziószám: IC11 ELSŐ LÉPÉS: A SZABÁLYZAT Amennyiben a Munkáltató úgy dönt, hogy a bérhez képest jóval kedvezőbb adózású béren felüli juttatási rendszert vezet be, első lépésként Szabályzatot kell készítenie, azt a Munkavállalók számára megismerhetővé kell tennie. Szabályzat-mintát az ismertető 1. sz. melléklete tartalmazza. A juttatások meghatározhatók egységes mértékben vagy egyes dolgozói csoportonként vagy más szempont alapján eltérően is. Fontos, hogy a juttatásra jogosultak körét a szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő közös ismérv alapján határozza meg. A szabályzatban rögzíteni kell, hogy a Munkavállalók milyen fajta juttatási elemeket kapnak az adott Munkáltatónál. Ki kell térni az egyes elemek igénybevételének feltételeire (például mikor kerülnek az utalványok kiadásra a Munkavállalók számára). A szabályzatnak tartalmaznia kell, hogy ki lépteti hatályba (általában a munkáltatói jogkör gyakorlója) és milyen feltételekkel vonhatja vissza/módosíthatja azt. A módosításról: változnak a Munkavállalók igényei, optimális esetben fejlődik a cég, változik a jogszabályi környezet ez mind magában hordozza, hogy a szabályzatot időről időre módosítani kell. MÁSODIK LÉPÉS: EGYES JUTTATÁSOK IGÉNYLÉSE, KIADÁSA A Munkáltatónál a cafeteria-rendszer bevezetésekor, majd (általában) évről évre a Munkavállalók kitöltenek egy Igénylő adatlapot (a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza), amely a Munkáltatónál választható cafeteriaelemeket tartalmazza. Az adatlap kitöltése és leadása után kezdődik például az utalványok megrendelése. Az utalványok megrendelése, megvásárlása történhet havi rendszerességgel, de van sok olyan Munkáltató, akik negyed évre, félévre akár egész évre rendelnek. Ebben a kérdésben a Munkáltató szabadon dönt. A megrendelt utalványok Munkáltató általi kézhezvételét követően a szabályzatban részletezett időben és módon átvételi lappal történnek kiosztásra a Munkavállalók között. Az IRODA GREEN PASS UTALVÁNY, mint iskolakezdési támogatás Az IRODA GREEN PASS UTALVÁNY-hoz abban az esetben fűződik a kedvezményes 35,7%-os adóteher, ha azt a Munkáltató iskolakezdési támogatás címén adja a Munkavállalóinak. Fontos, hogy az ezt igénylő Munkavállalónak nyilatkoznia kell arról, hogy jogosult ezt a fajta juttatást igénybe venni. A nyilatkozat minta a jelen ismertető 2. sz. melléklet. Az alábbiakra kell figyelni: 1. Iskolakezdési támogatás az általános vagy középiskolai tanulmányait folytató gyerekekre alapozva adható. 2. Gyermekenként a minimálbér 30%-ig nyújtható ilyen juttatás minden erre jogosult Munkavállalónak. 3. A családi pótlékra jogosult szülő és vele egy háztartásban élő házastársa kaphatja, azaz egy közös gyermek után mindkét szülő igénybe veheti a Munkáltatójánál. 4. A tanévkezdést megelőző 60. naptól az év végéig adható utalvány formájában. Az ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY, mint csekély értékű ajándék Az ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY-hoz abban az esetben fűződik a kedvezményes 51,17%-os adóteher, ha azt a Munkáltató legfeljebb évi három alkalommal a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó összegben csekély értékű ajándék címén adja a Munkavállalóinak az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett. A nyilvántartás vezetése erre vonatkozóan kötelező, nyilvántartásminta a jelen ismertető 3. sz. melléklete. HARMADIK LÉPÉS: A CAFETERIARENDSZER MŰKÖDTETÉSE KÖZBEN FELLÉPŐ VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE Új Munkavállaló belépése Új Munkavállaló belépése esetén a szabályzatban érdemes azt rögzíteni, hogy a belépő a próbaidő lejártát követően legyen jogosult a juttatásokra. A próbaidő lejártával kell az új Munkavállalót tájékoztatni a Cafe teria Szabályzatról, a rendszer működéséről. Kilépő Munkavállaló Kilépő Munkavállaló esetén elszámolást kell készíteni a szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Össze kell vetni, hogy mennyi juttatást kapott a tárgyévben a Munkavállaló és mennyi jár neki a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos felmondási időre (ha van és nem közös megegyezéssel szűnik meg a munkaviszonya). Juttatásra való jogosultság megszűnése, visszaállítása A szabályzatban foglaltaknak megfelelően előfordul, hogy egy Munkavállaló elveszíti a béren felüli juttatásokra való jogosultságát például: a munkavégzési kötelezettsége alól 30 napot meghaladóan fizetés nélküli szabadság miatt mentesülő Munkavállaló, a mentesülés első napjától; a munkavégzési kötelezettség alól gyermek ápolása, ill. gondozása miatt mentesülő Munkavállaló (különösen, de nem kizárólagosan: tgyás, gyes, gyed ) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés 1. napjától.

3 Green Pass Verziószám: IC11 3 Ezekben az esetekben előre tájékoztatni kell a Munkavállalót arról, hogy adott időponttól kezdve nem fogja megkapni béren felüli juttatásait. Távollétéről visszatérő Munkavállaló a szabályzatnak megfelelően újra meg fogja kapni azokat a juttatásait, amelyekre a fennmaradó időszak alapján időarányosan jogosult. Előfordulhat olyan eset is, hogy a Munkavállaló igénylő adatlapja alapján bizonyos juttatásokat nem lehet számára kiadni például: az iskolakezdési támogatás kiosztási ideje alatt a Munkavállaló nem volt jogosult juttatásokra. Ebben az esetben jogosultsága visszaállása után az adott juttatást a Munkavállalóval egyeztetett módon (új igénylőlap kitöltése mellett) más juttatással kell helyettesíteni. Munkavállalónak utóbb nem tetszik az általa választott egyes juttatás A szabályzatban érdemes rögzíteni annak lehetőségét, hogy a Munkavállaló utóbb igénylését hogyan, hányszor módosíthatja, mert például: rosszul töltötte ki igénylőlapját, nincs szüksége egy választott juttatásra, mert házastársa is kap olyat. Évente egyszeri módosítási lehetőséget érdemes rögzíteni a szabályzatban így a Munkavállalók is elégedettek lehetnek és a módosítással járó többlet adminisztráció is kezelhető. NEGYEDIK LÉPÉS: A BÉRSZÁMFEJTÉS A bérek számfejtésével egyidejűleg a juttatások számfejtése és könyvelése is kötelező és folyamatos az utalványok esetében a személyi jövedelemadóról szóló évi CXXVII. törvény rendelkezései irányadók. 1. sz. melléklet: Cafeteria Szabályzat 2. sz. melléklet: Nyilatkozat iskolakezdési támogatás igénybevételéhez 3. sz. melléklet: Csekély értékű ajándék, szolgáltatás nyilvántartása

4 4 Green Pass 1. sz. melléklet CAFETERIA SZABÁLYZAT A választható béren felüli juttatások (cafetéria) rendszere A Társaságnál (a továbbiakban: Társaság) hó napjától hatályba léptetem a Cafeteria Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat). Jelen Szabályzat a Társaság Munkavállalói részére nyújtandó, illetve nyújtható juttatások, valamint azok igénybevételének egyes feltételeit szabályozza. A Társaság minden Munkavállalója köteles jelen Szabályzatot tudomásul venni, betartani, az erre jogosultak pedig e Szabályzat szerint eljárni. Jelen Szabályzat visszavonásig érvényes. Kelt, a Társaság képviseletében I. A cafetériarendszer alapelvei 1. Egyenlő elbánás elve: a Társaság egyenlő feltételeket biztosít az alábbiak szerint minden Munkavállaló egyenlő feltételek mellett választhat a rendszerbe bevont juttatások közül. 2. Költséghatékonyság elve: A cafetériarendszer elsősorban olyan juttatási elemeket tartalmaz, amelyek mind a Munkavállaló, mind a Munkáltató számára adó- és járulékmentesek, vagy adó- és járulékkötelesek ugyan, ám a készpénzjuttatásnál (bérnél) kedvezőbb feltételekkel adóznak az adott évre vonatkozó törvényi szabályozás szerint. Ezen felül azonban a természetbeni juttatások pénzbeli megváltása (készpénz opció) is rendelkezésre áll, mely a legmagasabb adó-és járulékterhet viselve összevont jövedelemként (bérként) adózik. 3. Rugalmasság elve: A Munkavállaló saját élethelyzetének, életkörülményeinek és szükségleteinek megfelelően szabadon választhat a felkínált lehetőségek közül a megadott keretek között. 4. Tudatos választás elve: A Munkavállaló a költségvonzatok ismeretében választ a felkínált juttatások közül. 5. Költségsemlegesség elve: A Munkavállaló a bruttó költségkeretét költi. Ebből kifolyólag a Munkáltató számára közömbös, hogy a Munkavállaló melyik juttatást választja, hiszen a Munkáltatónak bármelyik választás ugyanannyiba kerül. (Kivéve: pl. utalványokkal, vagy önkéntes pénztárakkal kapcsolatos munkáltatói költségek.) 6. Nettó összegből teljes cégköltség számítás elve: Ez azt jelenti, hogy a Munkavállaló által kiválasztott juttatásból igényelt nettó értékhez hozzáadjuk az esetleges közterheket (adók + járulékok), így a Munkavállaló cafetéria keretét a teljes cégköltség csökkenti. Képlettel: Nettó összeg + munkavállalói közterhek + munkáltatói közterhek = Teljes ráfordítás. 7. Kerettúllépés elve: A Munkavállaló számára megengedett, hogy a rendelkezésére álló időszaki cafetéria keretből az időarányos résznél akár többet is felhasználjon. Ennek feltétele azonban, hogy a Munkavállaló a Cafeterianyilatkozat aláírásával vállalja, hogy amennyiben a juttatásokra való jogosultsága időközben megváltozik (pl. kilépés, munkakörváltás, kereső állományváltozás stb.), úgy az időarányosan járó keret túllépése miatti többletfelhasználást a jogalap nélkül felvett munkabér visszafizetésére vonatkozó szabályok szerint a Munkáltatónak megtéríti. 8. Maradvány összegek elve: Az egyéni cafetériakeretből esetleg fel nem használt maradvány összeg felhalmozása és átvitele a következő évre engedélyezett a jogosultak számára.

5 Green Pass 5 9. Arányosítás elve: A Munkavállalók minden esetben munkaidejük arányában, óraelfoglaltságuk alapján részesülnek a juttatásokból. Azt a Munkavállalót azonban, akinek a választásra való jogosultsága bármilyen okból kifolyólag év közben módosul (pl. belépés, kilépés, munkakörváltás, keresőállomány-változás stb.), időarányosan illeti meg a cafetériakeret. 10. Periodicitás elve: A választásra jogosult Munkavállalók minden évben meghatározott időközönként választhatnak. A soron következő időszakra vonatkozó választás időpontjáról és feltételeiről a választásra jogosultak Vezetői levélben kapnak értesítést. 11. Aktuális költségvetés elve: A cafeteriarendszerben felosztható vállalati szintű keretösszeg (teljes költségkeret) és a hozzájutási feltételek minden évben a bértárgyalás keretében, illetve a cég /cégcsoport mindenkori költségvetési helyzetének függvényében kerülnek meghatározásra. II. Kizárás és csoportváltás Kizárás: Az a magánszemély, akire a választás időpontjában nem teljesülnek a fenti feltételek, vagyis egyik csoportba sem tartozik, nem választhat. A feltételek teljesülését követően természetesen Ő is jogosulttá válik a választásra az alábbiak szerint. Az időközben jogosultságot szerző személy: a még hátralévő időszakra vonatkozó időarányos keretöszszeg fölött rendelkezhet. Az időarányos keret csak egész naptári hónapokra vonatkozhat, ezért amennyiben a jogosultság megszerzése a hónap első napjától eltérő napon történik, akkor a cafetéria keret a következő naptári hónaptól kezdődően a választási periódusból még hátralévő időszakra illeti meg a Munkavállalót, egész hónapokra számítva. Az időközben jogosultságát elvesztő személy: a teljes cafetéria keretből a már eltelt időszakra vonatkozó időarányos részre jogosult. Az időarányos keret csak egész naptári hónapokra vonatkozhat, ezért amennyiben a jogosultság elvesztése a hónap utolsó napjától eltérő napon történik, akkor a cafetéria keret az előző naptári hónapig terjedően a választási periódusból már eltelt időszakra illeti meg a Munkavállalót, egész hónapokra számítva. Csoportváltás: Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a jogosultságváltozás (csoportváltás) esetén is, vagyis amikor a Munkavállaló a két választási periódus között bármilyen okból kifolyólag átkerül az egyik cafetériacsoportból egy másikba. Ennek számos oka lehet, így pl.: belépéskor munkaviszony kezdete, próbaidő letöltése, kilépéskor felmondási/felmentési idő kezdete, munkaviszony vége, munkakörváltás esetén kinevezés, lefokozás, áthelyezés, keresőállomány-változásnál GYÁS, GYES, GYED, tartós betegszabadság, fizetés nélküli szabadság stb. Az időarányos keretre jogosult Munkavállaló természetesen bármely időközi módosulás esetén is a fenti szabály szerint veheti igénybe a számára járó új cafetériakeretet. A készenléti jellegű munkakörökben (pl.: karbantartó, gépkocsivezető stb.) az egyéni munkaszerződésben rögzített óraelfoglaltság szerint jár a cafetériakeret. Az üzemi balesetet szenvedett Munkavállalót a betegség időtartamára is megilleti a számára egyébként járó teljes cafetériakeret. III. Cafeteriajuttatások A Társaság a Munkavállalók számára adómentes, béren felüli és béren felülinek nem minősülő juttatásokat biztosít a Munkavállalók egyéni választásának megfelelően, tekintettel a Munkáltatóra és Munkavállalókra vonatkozó adózási jogszabályokra. A Társaság Munkavállalói részére éves szinten bruttó Ft cafeteriakeretet biztosít. IV. A Cafeteriarendszer elemeinek igénybe vételére jogosultak köre A cafeteriarendszer elemeinek igénybevételére a Társasággal határozatlan, illetve határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező Munkavállalók jogosultak. Az utasításban meghatározott cafeteriajuttatásokban nem részesülhet: a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól felmondással összefüggésben mentesített Munkavállaló a mentesítés első napjától, a munkavégzési kötelezettsége alól 30 napot meghaladóan fizetés nélküli szabadság miatt mentesülő Munkavállaló, a mentesülés első napjától, a munkavégzési kötelezettség alól gyermek ápolása, ill. gondozása miatt mentesülő Munkavállaló (különösen, de nem kizárólagosan: tgyás, gyes, gyed ) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés 1. napjától, a munkavégzési kötelezettség alól gyermek ápolása, ill. gondozása miatt mentesülő Munkavállaló az ellátás (különösen, de nem kizárólagosan: tgyás, gyes, gyed ) megszűnését követően a munkába állást megelőzően kiadott szabadság időtartamára, a munkavégzési kötelezettsége alól megszakítás nélkül 30 napot meghaladóan betegség miatt mentesülő Munkavállaló, a betegállomány 31. napjától. Ha a munkaviszony év közben jön létre, a keretösszeg naptári napra jutó időarányos része jár. A munkaviszony megszűnésekor a keretösszeg időarányosan, csak az utolsó munkában töltött napig jár. Próbaidő kikötése esetén a Munkavállalót a próbaidő időtartamára a keretösszeg naptári napra jutó időarányos része jár. V. Az igénybevétel rendje A cafeteriarendszer elemeinek az egy Munkavállaló által igénybe vehető, közterhekkel együtt meghatározott keretösszege a Munkáltató által a tárgyévet megelőző év utolsó hónapjának 20. napjáig kerül meghatározásra. A cafeteriarendszer elemei-

6 6 Green Pass nek lekötendő értékét meghatározó szorzószám (átváltási szorzó) tartalmazza a Társaságot terhelő összes közterhet (adó-, egészségügyi hozzájárulás stb.). A szorzószám adó- és egészségügyi hozzájárulásköteles juttatások esetén az Szja. és EHO törvényben meghatározott személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás együttes összege. A tárgyévre vonatkozó, a cafeteriarendszerben választható juttatások, az éves összegkeret, valamint az egyes juttatásokhoz tartozó, Szja. törvény szerinti adótartamok (szorzók) módosulása esetén jelen szabályzat megfelelő módosítására legkésőbb minden év január 15-ig kerül sor. A Munkavállaló jelen szabályzat alapján a jelen szabályzat hatályba lépését követő /legkésőbb a belépést követő 10 napon belül nyilatkozik a Társaság által biztosított nyomtatvány kitöltésével, hogy a tárgyévben (január 1-jétől, ill. a belépés napjától december 31-ig) milyen juttatásokat milyen értékben kíván igénybe venni. A kitöltött nyomtatvány kinyomtatott és a Munkavállaló által aláírt példányát a Társaság ügyvezetőjének/üzletvezetőjének kell leadni. A Munkavállaló az általa választott juttatásoknál megjelöli azt az összeget, amit ténylegesen el kíván költeni az adott juttatásra (lekötött érték). A választott elem lekötött értéke nem haladhatja meg amennyiben ilyen van az arra meghatározott értékhatárt. A választott elemek lekötött értékeinek együttes összege nem haladhatja meg a Munkavállaló részére alkalmazandó szorzószámmal megállapított összeget. Amennyiben a választott juttatások lekötött értéke meghaladja az Szja. törvény szerinti értéket, belép a szorzó, a juttatás adó- és egészségügyi hozzájárulás kötelessé válik. Amennyiben a Munkavállaló munkaviszonya vagy béren felüli juttatásokra való jogosultsága év közben megszűnik, a Munkavállaló a részére időarányosan járó kereten felül felvett összeget függetlenül a juttatás formájától munkaviszony megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napon, egyéb esetben legkésőbb december 20-ig készpénzben vagy munkabérből való levonással köteles visszafizetni. VI. Igényelt juttatások teljesítése Az utalványos szolgáltatások utalványait a Munkavállaló az étkezési és egyéb vásárlásra jogosító utalványokat minden esetben a tárgyhónapot követő 15. napig kapja meg. Az igényelt juttatások teljesítésében résztvevő szervezeti egységek A Munkavállalók megfelelő tájékoztatása, a cafeteriarendszer választott elemeinek felmérése, összesítése, a szolgáltatások igénybevételének megszervezése, az utalványos szolgáltatások utalványainak szétosztása, a pénzügyi szolgáltatások Társaság nevére kiállított számláinak átvétele, a keretfelhasználás Munkavállalónkénti nyilvántartása és ellenőrzése az ügyvezető/üzletvezető által kijelölt személy feladata. VII. Az elszámolás rendje Az utalványok igazolt átvétele az utalványos szolgáltatások igénybevételének minősül és a Munkavállaló keretösszegén belül erre az elemre lekötött érték felhasználását jelenti. VIII. A választható juttatások Az éves keretösszeg terhére a következő adómentes, béren felüli és béren felülinek nem minősülő juttatások vehetők igénybe: Adómentes juttatás SPORT GREEN PASS UTALVÁNY KULTÚRA GREEN PASS UTALVÁNY ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY (bizonyos feltételek fennállása esetén) Béren felüli juttatások IRODA GREEN PASS UTALVÁNY (bizonyos feltételek fennállása esetén) Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatás ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY EGÉSZSÉG GREEN PASS UTALVÁNY MŰSZAKI GREEN PASS UTALVÁNY AJÁNDÉK GREEN PASS UTALVÁNY RUHÁZATI GREEN PASS UTALVÁNY LAKBERENDEZÉSI GREEN PASS UTALVÁNY HOBBY GREEN PASS UTALVÁNY UTAZÁSI GREEN PASS UTALVÁNY A béren felüli juttatás a Munkavállaló keretét a juttatás értékével azonos összeggel terheli, juttatások utáni 19,04%-os SZJA és 16,66% EHO közterheit (35,7%) a Munkáltató fizeti meg. Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatás igénybe vétele esetén a Munkavállaló keretét terheli annak személyi jövedelemadó (adó) és egészségügyi hozzájárulás (eho) kötelezettsége is. IX. Egyebek A jelen Cafeteria Szabályzatot a Munkáltató jogosult bármikor a módosítást követő hónap első napjától kezdődő hatállyal módosítani. Amennyiben a Munkáltató a jelen Juttatási szabályzatot módosítja, a Munkavállaló köteles legkésőbb a módosítás hatályba lépést követő 10 munkanapon belül a Társaság által biztosított újabb nyomtatványt kitölteni. 1. sz. melléklet: Cafeteriakeret terhére választható juttatások évben. 2. sz. melléklet: NYILATKOZAT a Cafeteria Szabályzat és mellékletei megismeréséről. 3. sz. melléklet: ADATLAP a cafeteriajuttatások választásához. 4. sz. melléklet: NYILATKOZAT a cafeteriatartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához

7 Green Pass 7 1. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz Cafeteriakeret terhére választható juttatások évben Adómentes juttatás SPORT GREEN PASS UTALVÁNY a) A juttatás összege éves szinten maximum a saját keret erejéig sportrendezvényre szóló belépőjegy, valamint bérlet vásárlására fordítható. b) A juttatás időpontja: a Munkavállaló a kereten belül bármilyen ütemezéssel választhatja. c) A juttatás formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének a) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. KULTÚRA GREEN PASS UTALVÁNY a) A juttatás összege éves szinten maximum Ft, mely kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális és művészeti létesítmény kiállítására, színházi, tánc-, cirkuszi, vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj térítésére fordítható. b) A juttatás időpontja: a Munkavállaló a kereten belül bármilyen ütemezéssel választhatja. c) A juttatás formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének b) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének megfelelően: pont: a szociális szövetkezet tagja által a tagi munkavégzés ellenértékeként élelmiszer, a szociális szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát; azzal, hogy az élelmiszer juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni pont: a donornak juttatott vagyoni érték, költségtérítés (költségátalány), a szerv-, szövetadományozással kapcsolatos jövedelemkiesés megtérítése, az egészségügyi intézmény által nyújtott donorétkeztetés (ideértve az étkezési utalvány formájában biztosított donor étkeztetést is). Béren felüli juttatások IRODA GREEN PASS UTALVÁNY, mint iskolakezdési támogatás a) A támogatásban részesülhet a jogosultság idejétől számítva a Munkavállaló: általános iskolai tanulmányait megkezdő gyermeke, általános iskolai tanuló gyermeke, középiskolai tanuló gyermeke. b) A támogatás ideje a Munkavállaló választása szerint július vagy október hónapban, a családi pótlékra jogosult Munkavállaló szülő útján, a Munkavállaló Nyilatkozata alapján. c) A támogatás mértéke a személyi jövedelemadó törvény kedvezményes adózásúként meghatározott összege, vagyis a tárgyév első napján érvényes minimálbér 30%-a. d) A támogatás formája: tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító utalvány. e) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 69. (1) és (2) bekezdés és a 71. (1) bekezdés e) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatás a cafe teria keret terhére minden Munkavállaló által választható. A keretet a nettó költségtérítésen kívül 16% (19,04%) SZJA, 27% (32,13%) eho is terheli. Igénybe vétel esetén a keret 1/1,5117 arányú felhasználásával kell számolni. ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY a) A térítés juttatásának időpontja a jogosultság idejétől számítva a munkaviszony fennállása alatt folyamatosan; évente legfeljebb három alkalommal; alkalmanként a minimálbér 10%-ig. b) A Munkavállaló a kereten évente háromszori ütemezéssel választhatja. c) A térítés formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 70. (3) a) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. EGÉSZSÉG GREEN PASS UTALVÁNY MŰSZAKI GREEN PASS UTALVÁNY AJÁNDÉK GREEN PASS UTALVÁNY RUHÁZATI GREEN PASS UTALVÁNY LAKBERENDEZÉSI GREEN PASS UTALVÁNY HOBBY GREEN PASS UTALVÁNY UTAZÁSI GREEN PASS UTALVÁNY a) Az utalvány az azon feltüntetett termékkörbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására fordítható. b) A juttatás időpontja: a Munkavállaló a kereten belül egyenlő ütemezéssel választhatja. c) A térítés formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 70. (1a) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően történt.

8 8 Green Pass 2. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz NYILATKOZAT A Cafeteria Szabályzat és mellékletei megismeréséről Alulírott Munkavállaló kijelentem, hogy a mai napon, a Cafeteria Szabályzat rendelkezéseit megismertem. Ssz. Név Dátum Aláírás

9 Green Pass Mellékletek Verziószám: IC10 3. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz IGÉNYLŐ ADATLAP A cafeteriajuttatások választásához l Név: Éves személyi keret: Ft Jogcímek Választás Keret felhasználás Havi mérték Mennyiség (hó, fő) Éves összesen gyakorisága Egyéb megjegyzések ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY EGÉSZSÉG GREEN PASS UTALVÁNY MŰSZAKI GREEN PASS UTALVÁNY AJÁNDÉK GREEN PASS UTALVÁNY IRODA GREEN PASS UTALVÁNY RUHÁZATI GREEN PASS UTALVÁNY LAKBERENDEZÉSI GREEN PASS UTALVÁNY SPORT GREEN PASS UTALVÁNY HOBBY GREEN PASS UTALVÁNY UTAZÁSI GREEN PASS UTALVÁNY KULTÚRA GREEN PASS UTALVÁNY Összesen: 1 A cafeteriakeret-felhasználás a tárgyévben egy alkalommal módosítható! 9

10 10 Green Pass 4. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz NYILATKOZAT A cafeteriatartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Hozzájárulok, ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom/a cafeteriajogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetériakeretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó- és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön. Kelt: Munkavállaló A nyilatkozatot átvettem: Kelt: Munkáltató A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell.

11 Green Pass Nyilatkozat száma: sz. melléklet NYILATKOZAT Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy évben az alábbi gyermek(ek) után vagyok jogosult. Iskolakezdési támogatásra jogosult gyermek(ek) adatai 1 : Sorszám Név Adóazonosító jel Ha még nincs adóazonosító jel Anyja neve Születési hely Születési idő Állandó lakcím Igénybevett összeg Kelt:, hó nap... magánszemély A nyilatkozatot átvettem Kelt:, hó nap... kifizető 1 Csak azokat a gyermeke(ke)t tüntetheted felni, aki(k) után családi pótlékra jogosult szülő vagy házastárs vagy, és a feltüntetett gyermek közoktatási intézmény (általános és középiskola) nappali tagozatos hallgatója. A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 11

12 12 3. sz. melléklet CSEKÉLY ÉRTÉKŰ AJÁNDÉK, SZOLGÁLTATÁS NYILVÁNTARTÁSA* Dátum Beszerzés Átadás Készlet értéke Megnevezés Értéke Könyv. hiv. Megnevezés Értéke Könyv. hiv Évközi Év végi * kettős könyvvitelt vezető társaságoknál könyvelve a bizonylatok alapján, egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásnál az átadás nyilvántartásba vételével egy időben az átadott értéket az anyag és árubeszerzés rovatból a munkabérek és közterhei közé Green Pass

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017.

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017. TERVEZET Szőc Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzata 2017. 2 A szabályzattal Szőc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016.

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016. Nyirádi Szociális Segítő Központ Cafeteria Szabályzata 2016. 2 A szabályzat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (a továbbiakban: Szja tv.), a Nyirádi Szociális Segítő Központ fenntartójának

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

CAFETERIA SZABÁLYZAT 2012. A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere

CAFETERIA SZABÁLYZAT 2012. A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere CAFETERIA SZABÁLYZAT 2012 A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere I. A cafeteria rendszer lényege A cafeteria egy olyan képzeletbeli önkiszolgáló étterem, ahol a dolgozók az árak ismeretében

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásairól

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszeréről szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Egységes Közszolgálati Szabályzat 1/2010. sz. módosítása a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Cafeteria Szabályzat kiadásáról 1. A köztisztviselő k jogállásáról szóló 1992. évi

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

! #! % &# () &! # %& () )! + & # () +,.% /0 1! 2, 3. + 2.% 40 / 1! 2, 3. 56 % % %, 1 3, 1 44, 1 2, 3. 7 + 2.%40/ % 11 2, 3. %# 8 1! 2, 3. +#!! & 4, 1!, 1 2, 3.. 9 : 4 2: ;# # ##? #!? #!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 4.1. A cafetéria keret mértéke... 4 4.2. Választható cafetéria elemek...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 15.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE 1.4. napirend Tárgy: Az Óbudai Egyetemen a közalkalmazottak részére adható juttatásokról szóló szabályzat módosítása Előterjesztő: Prof.

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására 3. NAPIRENDHEZ HATÁROZATI JAVASLAT az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése egyetért az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására vonatkozó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a polgármester cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2015. január 1. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016.

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016. HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-3/2016.. napirendi pont Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról...

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2014/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 35/2014. (III. 17. MÁV-START

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2011. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2017. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés!

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés! Egyesület Elnökétől Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz. Száma: 3/2013. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Tisztelt Közgyűlés! Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi cafetériaszabályzatának

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR Dékán A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Utasítás a BME Cafetéria Szabályzata

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Választható Béren Kívüli Juttatási rendszer (Cafeteria) szabályzat: Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Választható Béren Kívüli Juttatási rendszer (Cafeteria) szabályzat: Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Választható Béren Kívüli Juttatási rendszer (Cafeteria) szabályzat: Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. A Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZAT Fizetési előleget az a munkavállaló kérvényezhet, akinek legalább 1 évi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása.

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása. A belügyminiszter 4/2011. (II. 11.) BM utasítása a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról A kormánytisztvisel k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. (1) bekezdése,

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Cafeteria újratervezés 2017.

Cafeteria újratervezés 2017. Cafeteria újratervezés 2017. Válaszadók száma: 250 Törvények Szja tv. (71. par., 1. melléklet) Mt. Ōpt Erzsébet rendelet SZÉP rendelet EHO Lakáshitel - rendelet Adózás 0 % adó 34,51% közteher 49,98%

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Előkészítő ügyintéző vezető EGFI Dr. Thürmer Andrea Dr. Reichert Péter. Társelőkészítő ügyintéző vezető

Dokumentum adatlap. Előkészítő ügyintéző vezető EGFI Dr. Thürmer Andrea Dr. Reichert Péter. Társelőkészítő ügyintéző vezető Dokumentum adatlap Szervezet neve: Dokumentum címe: Iktatószám: Elfogadó: Elfogadások száma: Semmelweis Egyetem A béren kívüli és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatásokról szóló szabályzat 84504-4/KEEGF/2016

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13.

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13. Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13.) SZÁMÚ SZABÁLYZATA A KÖZTISZTVISELŐK CAFETÉRIA-JUTTATÁSÁNAK RÉSZLETES

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

CAFETERIA SZABÁLYZAT XAPT Kft

CAFETERIA SZABÁLYZAT XAPT Kft CAFETERIA SZABÁLYZAT - 2017 - - XAPT Kft. - 2017.01.02. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja... 2 1.1. A cafeteria rendszer... 2 1.2. Cafeteria rendszer - új szemlélet... 2 2. A rendszer működése... 2

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA A KÖZTISZTVISELŐK CAFETÉRIA-JUTTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL Jelen szabályzat

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2462 Martonvásár, Budai út 13. Telefon: (22) 460-004 Fax: (22) 460-229 e-mail: jegyzo@martonvasar.hu MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: Ph/1312/2011. Martonvásár

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

Választható cafeteria elemek évben

Választható cafeteria elemek évben Választható cafeteria elemek 2017. évben A KSZ 77. pontja, valamint jelen utasítás alapján a Társaság az alábbi választható cafeteria juttatásokat biztosítja. A választható juttatások együttes, közterhekkel

Részletesebben

CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY

CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY A Keretösszeg: - A munkáltató egységesen, munkakörre, beosztásra és rendfokozatra való különbségtétel nélkül határozza meg a keretösszeget. - 2011-ben érvényes keretösszeg bruttó 200.000,-

Részletesebben

Cafetéria nyilvántartás

Cafetéria nyilvántartás A cafetéria nyilvántartás segíti a személyre szóló, éves cafetéria keret tervezését, havi bontásban nyilvántartásba veszi a tervezett juttatásokat, valamint megjeleníti a számfejtett juttatásokat. A programban

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15.

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2010.(02.10.) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017. évi 6. szám 483 Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a 2017. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Részletesebben

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 53/2010 (03.29.)Öh. sz. határozata A polgármesteri cafetéria-szabályzat

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben