MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ"

Átírás

1 1146 Budapest, Thökölyi út 172. TELEFON: / W W W. G R E E N PA S S. P R O MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ A béren felüli juttatások alkalmazásához

2 Green Pass 2 Verziószám: IC11 ELSŐ LÉPÉS: A SZABÁLYZAT Amennyiben a Munkáltató úgy dönt, hogy a bérhez képest jóval kedvezőbb adózású béren felüli juttatási rendszert vezet be, első lépésként Szabályzatot kell készítenie, azt a Munkavállalók számára megismerhetővé kell tennie. Szabályzat-mintát az ismertető 1. sz. melléklete tartalmazza. A juttatások meghatározhatók egységes mértékben vagy egyes dolgozói csoportonként vagy más szempont alapján eltérően is. Fontos, hogy a juttatásra jogosultak körét a szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő közös ismérv alapján határozza meg. A szabályzatban rögzíteni kell, hogy a Munkavállalók milyen fajta juttatási elemeket kapnak az adott Munkáltatónál. Ki kell térni az egyes elemek igénybevételének feltételeire (például mikor kerülnek az utalványok kiadásra a Munkavállalók számára). A szabályzatnak tartalmaznia kell, hogy ki lépteti hatályba (általában a munkáltatói jogkör gyakorlója) és milyen feltételekkel vonhatja vissza/módosíthatja azt. A módosításról: változnak a Munkavállalók igényei, optimális esetben fejlődik a cég, változik a jogszabályi környezet ez mind magában hordozza, hogy a szabályzatot időről időre módosítani kell. MÁSODIK LÉPÉS: EGYES JUTTATÁSOK IGÉNYLÉSE, KIADÁSA A Munkáltatónál a cafeteria-rendszer bevezetésekor, majd (általában) évről évre a Munkavállalók kitöltenek egy Igénylő adatlapot (a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza), amely a Munkáltatónál választható cafeteriaelemeket tartalmazza. Az adatlap kitöltése és leadása után kezdődik például az utalványok megrendelése. Az utalványok megrendelése, megvásárlása történhet havi rendszerességgel, de van sok olyan Munkáltató, akik negyed évre, félévre akár egész évre rendelnek. Ebben a kérdésben a Munkáltató szabadon dönt. A megrendelt utalványok Munkáltató általi kézhezvételét követően a szabályzatban részletezett időben és módon átvételi lappal történnek kiosztásra a Munkavállalók között. Az IRODA GREEN PASS UTALVÁNY, mint iskolakezdési támogatás Az IRODA GREEN PASS UTALVÁNY-hoz abban az esetben fűződik a kedvezményes 35,7%-os adóteher, ha azt a Munkáltató iskolakezdési támogatás címén adja a Munkavállalóinak. Fontos, hogy az ezt igénylő Munkavállalónak nyilatkoznia kell arról, hogy jogosult ezt a fajta juttatást igénybe venni. A nyilatkozat minta a jelen ismertető 2. sz. melléklet. Az alábbiakra kell figyelni: 1. Iskolakezdési támogatás az általános vagy középiskolai tanulmányait folytató gyerekekre alapozva adható. 2. Gyermekenként a minimálbér 30%-ig nyújtható ilyen juttatás minden erre jogosult Munkavállalónak. 3. A családi pótlékra jogosult szülő és vele egy háztartásban élő házastársa kaphatja, azaz egy közös gyermek után mindkét szülő igénybe veheti a Munkáltatójánál. 4. A tanévkezdést megelőző 60. naptól az év végéig adható utalvány formájában. Az ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY, mint csekély értékű ajándék Az ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY-hoz abban az esetben fűződik a kedvezményes 51,17%-os adóteher, ha azt a Munkáltató legfeljebb évi három alkalommal a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó összegben csekély értékű ajándék címén adja a Munkavállalóinak az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett. A nyilvántartás vezetése erre vonatkozóan kötelező, nyilvántartásminta a jelen ismertető 3. sz. melléklete. HARMADIK LÉPÉS: A CAFETERIARENDSZER MŰKÖDTETÉSE KÖZBEN FELLÉPŐ VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE Új Munkavállaló belépése Új Munkavállaló belépése esetén a szabályzatban érdemes azt rögzíteni, hogy a belépő a próbaidő lejártát követően legyen jogosult a juttatásokra. A próbaidő lejártával kell az új Munkavállalót tájékoztatni a Cafe teria Szabályzatról, a rendszer működéséről. Kilépő Munkavállaló Kilépő Munkavállaló esetén elszámolást kell készíteni a szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Össze kell vetni, hogy mennyi juttatást kapott a tárgyévben a Munkavállaló és mennyi jár neki a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos felmondási időre (ha van és nem közös megegyezéssel szűnik meg a munkaviszonya). Juttatásra való jogosultság megszűnése, visszaállítása A szabályzatban foglaltaknak megfelelően előfordul, hogy egy Munkavállaló elveszíti a béren felüli juttatásokra való jogosultságát például: a munkavégzési kötelezettsége alól 30 napot meghaladóan fizetés nélküli szabadság miatt mentesülő Munkavállaló, a mentesülés első napjától; a munkavégzési kötelezettség alól gyermek ápolása, ill. gondozása miatt mentesülő Munkavállaló (különösen, de nem kizárólagosan: tgyás, gyes, gyed ) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés 1. napjától.

3 Green Pass Verziószám: IC11 3 Ezekben az esetekben előre tájékoztatni kell a Munkavállalót arról, hogy adott időponttól kezdve nem fogja megkapni béren felüli juttatásait. Távollétéről visszatérő Munkavállaló a szabályzatnak megfelelően újra meg fogja kapni azokat a juttatásait, amelyekre a fennmaradó időszak alapján időarányosan jogosult. Előfordulhat olyan eset is, hogy a Munkavállaló igénylő adatlapja alapján bizonyos juttatásokat nem lehet számára kiadni például: az iskolakezdési támogatás kiosztási ideje alatt a Munkavállaló nem volt jogosult juttatásokra. Ebben az esetben jogosultsága visszaállása után az adott juttatást a Munkavállalóval egyeztetett módon (új igénylőlap kitöltése mellett) más juttatással kell helyettesíteni. Munkavállalónak utóbb nem tetszik az általa választott egyes juttatás A szabályzatban érdemes rögzíteni annak lehetőségét, hogy a Munkavállaló utóbb igénylését hogyan, hányszor módosíthatja, mert például: rosszul töltötte ki igénylőlapját, nincs szüksége egy választott juttatásra, mert házastársa is kap olyat. Évente egyszeri módosítási lehetőséget érdemes rögzíteni a szabályzatban így a Munkavállalók is elégedettek lehetnek és a módosítással járó többlet adminisztráció is kezelhető. NEGYEDIK LÉPÉS: A BÉRSZÁMFEJTÉS A bérek számfejtésével egyidejűleg a juttatások számfejtése és könyvelése is kötelező és folyamatos az utalványok esetében a személyi jövedelemadóról szóló évi CXXVII. törvény rendelkezései irányadók. 1. sz. melléklet: Cafeteria Szabályzat 2. sz. melléklet: Nyilatkozat iskolakezdési támogatás igénybevételéhez 3. sz. melléklet: Csekély értékű ajándék, szolgáltatás nyilvántartása

4 4 Green Pass 1. sz. melléklet CAFETERIA SZABÁLYZAT A választható béren felüli juttatások (cafetéria) rendszere A Társaságnál (a továbbiakban: Társaság) hó napjától hatályba léptetem a Cafeteria Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat). Jelen Szabályzat a Társaság Munkavállalói részére nyújtandó, illetve nyújtható juttatások, valamint azok igénybevételének egyes feltételeit szabályozza. A Társaság minden Munkavállalója köteles jelen Szabályzatot tudomásul venni, betartani, az erre jogosultak pedig e Szabályzat szerint eljárni. Jelen Szabályzat visszavonásig érvényes. Kelt, a Társaság képviseletében I. A cafetériarendszer alapelvei 1. Egyenlő elbánás elve: a Társaság egyenlő feltételeket biztosít az alábbiak szerint minden Munkavállaló egyenlő feltételek mellett választhat a rendszerbe bevont juttatások közül. 2. Költséghatékonyság elve: A cafetériarendszer elsősorban olyan juttatási elemeket tartalmaz, amelyek mind a Munkavállaló, mind a Munkáltató számára adó- és járulékmentesek, vagy adó- és járulékkötelesek ugyan, ám a készpénzjuttatásnál (bérnél) kedvezőbb feltételekkel adóznak az adott évre vonatkozó törvényi szabályozás szerint. Ezen felül azonban a természetbeni juttatások pénzbeli megváltása (készpénz opció) is rendelkezésre áll, mely a legmagasabb adó-és járulékterhet viselve összevont jövedelemként (bérként) adózik. 3. Rugalmasság elve: A Munkavállaló saját élethelyzetének, életkörülményeinek és szükségleteinek megfelelően szabadon választhat a felkínált lehetőségek közül a megadott keretek között. 4. Tudatos választás elve: A Munkavállaló a költségvonzatok ismeretében választ a felkínált juttatások közül. 5. Költségsemlegesség elve: A Munkavállaló a bruttó költségkeretét költi. Ebből kifolyólag a Munkáltató számára közömbös, hogy a Munkavállaló melyik juttatást választja, hiszen a Munkáltatónak bármelyik választás ugyanannyiba kerül. (Kivéve: pl. utalványokkal, vagy önkéntes pénztárakkal kapcsolatos munkáltatói költségek.) 6. Nettó összegből teljes cégköltség számítás elve: Ez azt jelenti, hogy a Munkavállaló által kiválasztott juttatásból igényelt nettó értékhez hozzáadjuk az esetleges közterheket (adók + járulékok), így a Munkavállaló cafetéria keretét a teljes cégköltség csökkenti. Képlettel: Nettó összeg + munkavállalói közterhek + munkáltatói közterhek = Teljes ráfordítás. 7. Kerettúllépés elve: A Munkavállaló számára megengedett, hogy a rendelkezésére álló időszaki cafetéria keretből az időarányos résznél akár többet is felhasználjon. Ennek feltétele azonban, hogy a Munkavállaló a Cafeterianyilatkozat aláírásával vállalja, hogy amennyiben a juttatásokra való jogosultsága időközben megváltozik (pl. kilépés, munkakörváltás, kereső állományváltozás stb.), úgy az időarányosan járó keret túllépése miatti többletfelhasználást a jogalap nélkül felvett munkabér visszafizetésére vonatkozó szabályok szerint a Munkáltatónak megtéríti. 8. Maradvány összegek elve: Az egyéni cafetériakeretből esetleg fel nem használt maradvány összeg felhalmozása és átvitele a következő évre engedélyezett a jogosultak számára.

5 Green Pass 5 9. Arányosítás elve: A Munkavállalók minden esetben munkaidejük arányában, óraelfoglaltságuk alapján részesülnek a juttatásokból. Azt a Munkavállalót azonban, akinek a választásra való jogosultsága bármilyen okból kifolyólag év közben módosul (pl. belépés, kilépés, munkakörváltás, keresőállomány-változás stb.), időarányosan illeti meg a cafetériakeret. 10. Periodicitás elve: A választásra jogosult Munkavállalók minden évben meghatározott időközönként választhatnak. A soron következő időszakra vonatkozó választás időpontjáról és feltételeiről a választásra jogosultak Vezetői levélben kapnak értesítést. 11. Aktuális költségvetés elve: A cafeteriarendszerben felosztható vállalati szintű keretösszeg (teljes költségkeret) és a hozzájutási feltételek minden évben a bértárgyalás keretében, illetve a cég /cégcsoport mindenkori költségvetési helyzetének függvényében kerülnek meghatározásra. II. Kizárás és csoportváltás Kizárás: Az a magánszemély, akire a választás időpontjában nem teljesülnek a fenti feltételek, vagyis egyik csoportba sem tartozik, nem választhat. A feltételek teljesülését követően természetesen Ő is jogosulttá válik a választásra az alábbiak szerint. Az időközben jogosultságot szerző személy: a még hátralévő időszakra vonatkozó időarányos keretöszszeg fölött rendelkezhet. Az időarányos keret csak egész naptári hónapokra vonatkozhat, ezért amennyiben a jogosultság megszerzése a hónap első napjától eltérő napon történik, akkor a cafetéria keret a következő naptári hónaptól kezdődően a választási periódusból még hátralévő időszakra illeti meg a Munkavállalót, egész hónapokra számítva. Az időközben jogosultságát elvesztő személy: a teljes cafetéria keretből a már eltelt időszakra vonatkozó időarányos részre jogosult. Az időarányos keret csak egész naptári hónapokra vonatkozhat, ezért amennyiben a jogosultság elvesztése a hónap utolsó napjától eltérő napon történik, akkor a cafetéria keret az előző naptári hónapig terjedően a választási periódusból már eltelt időszakra illeti meg a Munkavállalót, egész hónapokra számítva. Csoportváltás: Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a jogosultságváltozás (csoportváltás) esetén is, vagyis amikor a Munkavállaló a két választási periódus között bármilyen okból kifolyólag átkerül az egyik cafetériacsoportból egy másikba. Ennek számos oka lehet, így pl.: belépéskor munkaviszony kezdete, próbaidő letöltése, kilépéskor felmondási/felmentési idő kezdete, munkaviszony vége, munkakörváltás esetén kinevezés, lefokozás, áthelyezés, keresőállomány-változásnál GYÁS, GYES, GYED, tartós betegszabadság, fizetés nélküli szabadság stb. Az időarányos keretre jogosult Munkavállaló természetesen bármely időközi módosulás esetén is a fenti szabály szerint veheti igénybe a számára járó új cafetériakeretet. A készenléti jellegű munkakörökben (pl.: karbantartó, gépkocsivezető stb.) az egyéni munkaszerződésben rögzített óraelfoglaltság szerint jár a cafetériakeret. Az üzemi balesetet szenvedett Munkavállalót a betegség időtartamára is megilleti a számára egyébként járó teljes cafetériakeret. III. Cafeteriajuttatások A Társaság a Munkavállalók számára adómentes, béren felüli és béren felülinek nem minősülő juttatásokat biztosít a Munkavállalók egyéni választásának megfelelően, tekintettel a Munkáltatóra és Munkavállalókra vonatkozó adózási jogszabályokra. A Társaság Munkavállalói részére éves szinten bruttó Ft cafeteriakeretet biztosít. IV. A Cafeteriarendszer elemeinek igénybe vételére jogosultak köre A cafeteriarendszer elemeinek igénybevételére a Társasággal határozatlan, illetve határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező Munkavállalók jogosultak. Az utasításban meghatározott cafeteriajuttatásokban nem részesülhet: a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól felmondással összefüggésben mentesített Munkavállaló a mentesítés első napjától, a munkavégzési kötelezettsége alól 30 napot meghaladóan fizetés nélküli szabadság miatt mentesülő Munkavállaló, a mentesülés első napjától, a munkavégzési kötelezettség alól gyermek ápolása, ill. gondozása miatt mentesülő Munkavállaló (különösen, de nem kizárólagosan: tgyás, gyes, gyed ) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés 1. napjától, a munkavégzési kötelezettség alól gyermek ápolása, ill. gondozása miatt mentesülő Munkavállaló az ellátás (különösen, de nem kizárólagosan: tgyás, gyes, gyed ) megszűnését követően a munkába állást megelőzően kiadott szabadság időtartamára, a munkavégzési kötelezettsége alól megszakítás nélkül 30 napot meghaladóan betegség miatt mentesülő Munkavállaló, a betegállomány 31. napjától. Ha a munkaviszony év közben jön létre, a keretösszeg naptári napra jutó időarányos része jár. A munkaviszony megszűnésekor a keretösszeg időarányosan, csak az utolsó munkában töltött napig jár. Próbaidő kikötése esetén a Munkavállalót a próbaidő időtartamára a keretösszeg naptári napra jutó időarányos része jár. V. Az igénybevétel rendje A cafeteriarendszer elemeinek az egy Munkavállaló által igénybe vehető, közterhekkel együtt meghatározott keretösszege a Munkáltató által a tárgyévet megelőző év utolsó hónapjának 20. napjáig kerül meghatározásra. A cafeteriarendszer elemei-

6 6 Green Pass nek lekötendő értékét meghatározó szorzószám (átváltási szorzó) tartalmazza a Társaságot terhelő összes közterhet (adó-, egészségügyi hozzájárulás stb.). A szorzószám adó- és egészségügyi hozzájárulásköteles juttatások esetén az Szja. és EHO törvényben meghatározott személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás együttes összege. A tárgyévre vonatkozó, a cafeteriarendszerben választható juttatások, az éves összegkeret, valamint az egyes juttatásokhoz tartozó, Szja. törvény szerinti adótartamok (szorzók) módosulása esetén jelen szabályzat megfelelő módosítására legkésőbb minden év január 15-ig kerül sor. A Munkavállaló jelen szabályzat alapján a jelen szabályzat hatályba lépését követő /legkésőbb a belépést követő 10 napon belül nyilatkozik a Társaság által biztosított nyomtatvány kitöltésével, hogy a tárgyévben (január 1-jétől, ill. a belépés napjától december 31-ig) milyen juttatásokat milyen értékben kíván igénybe venni. A kitöltött nyomtatvány kinyomtatott és a Munkavállaló által aláírt példányát a Társaság ügyvezetőjének/üzletvezetőjének kell leadni. A Munkavállaló az általa választott juttatásoknál megjelöli azt az összeget, amit ténylegesen el kíván költeni az adott juttatásra (lekötött érték). A választott elem lekötött értéke nem haladhatja meg amennyiben ilyen van az arra meghatározott értékhatárt. A választott elemek lekötött értékeinek együttes összege nem haladhatja meg a Munkavállaló részére alkalmazandó szorzószámmal megállapított összeget. Amennyiben a választott juttatások lekötött értéke meghaladja az Szja. törvény szerinti értéket, belép a szorzó, a juttatás adó- és egészségügyi hozzájárulás kötelessé válik. Amennyiben a Munkavállaló munkaviszonya vagy béren felüli juttatásokra való jogosultsága év közben megszűnik, a Munkavállaló a részére időarányosan járó kereten felül felvett összeget függetlenül a juttatás formájától munkaviszony megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napon, egyéb esetben legkésőbb december 20-ig készpénzben vagy munkabérből való levonással köteles visszafizetni. VI. Igényelt juttatások teljesítése Az utalványos szolgáltatások utalványait a Munkavállaló az étkezési és egyéb vásárlásra jogosító utalványokat minden esetben a tárgyhónapot követő 15. napig kapja meg. Az igényelt juttatások teljesítésében résztvevő szervezeti egységek A Munkavállalók megfelelő tájékoztatása, a cafeteriarendszer választott elemeinek felmérése, összesítése, a szolgáltatások igénybevételének megszervezése, az utalványos szolgáltatások utalványainak szétosztása, a pénzügyi szolgáltatások Társaság nevére kiállított számláinak átvétele, a keretfelhasználás Munkavállalónkénti nyilvántartása és ellenőrzése az ügyvezető/üzletvezető által kijelölt személy feladata. VII. Az elszámolás rendje Az utalványok igazolt átvétele az utalványos szolgáltatások igénybevételének minősül és a Munkavállaló keretösszegén belül erre az elemre lekötött érték felhasználását jelenti. VIII. A választható juttatások Az éves keretösszeg terhére a következő adómentes, béren felüli és béren felülinek nem minősülő juttatások vehetők igénybe: Adómentes juttatás SPORT GREEN PASS UTALVÁNY KULTÚRA GREEN PASS UTALVÁNY ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY (bizonyos feltételek fennállása esetén) Béren felüli juttatások IRODA GREEN PASS UTALVÁNY (bizonyos feltételek fennállása esetén) Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatás ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY EGÉSZSÉG GREEN PASS UTALVÁNY MŰSZAKI GREEN PASS UTALVÁNY AJÁNDÉK GREEN PASS UTALVÁNY RUHÁZATI GREEN PASS UTALVÁNY LAKBERENDEZÉSI GREEN PASS UTALVÁNY HOBBY GREEN PASS UTALVÁNY UTAZÁSI GREEN PASS UTALVÁNY A béren felüli juttatás a Munkavállaló keretét a juttatás értékével azonos összeggel terheli, juttatások utáni 19,04%-os SZJA és 16,66% EHO közterheit (35,7%) a Munkáltató fizeti meg. Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatás igénybe vétele esetén a Munkavállaló keretét terheli annak személyi jövedelemadó (adó) és egészségügyi hozzájárulás (eho) kötelezettsége is. IX. Egyebek A jelen Cafeteria Szabályzatot a Munkáltató jogosult bármikor a módosítást követő hónap első napjától kezdődő hatállyal módosítani. Amennyiben a Munkáltató a jelen Juttatási szabályzatot módosítja, a Munkavállaló köteles legkésőbb a módosítás hatályba lépést követő 10 munkanapon belül a Társaság által biztosított újabb nyomtatványt kitölteni. 1. sz. melléklet: Cafeteriakeret terhére választható juttatások évben. 2. sz. melléklet: NYILATKOZAT a Cafeteria Szabályzat és mellékletei megismeréséről. 3. sz. melléklet: ADATLAP a cafeteriajuttatások választásához. 4. sz. melléklet: NYILATKOZAT a cafeteriatartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához

7 Green Pass 7 1. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz Cafeteriakeret terhére választható juttatások évben Adómentes juttatás SPORT GREEN PASS UTALVÁNY a) A juttatás összege éves szinten maximum a saját keret erejéig sportrendezvényre szóló belépőjegy, valamint bérlet vásárlására fordítható. b) A juttatás időpontja: a Munkavállaló a kereten belül bármilyen ütemezéssel választhatja. c) A juttatás formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének a) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. KULTÚRA GREEN PASS UTALVÁNY a) A juttatás összege éves szinten maximum Ft, mely kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális és művészeti létesítmény kiállítására, színházi, tánc-, cirkuszi, vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj térítésére fordítható. b) A juttatás időpontja: a Munkavállaló a kereten belül bármilyen ütemezéssel választhatja. c) A juttatás formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének b) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének megfelelően: pont: a szociális szövetkezet tagja által a tagi munkavégzés ellenértékeként élelmiszer, a szociális szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát; azzal, hogy az élelmiszer juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni pont: a donornak juttatott vagyoni érték, költségtérítés (költségátalány), a szerv-, szövetadományozással kapcsolatos jövedelemkiesés megtérítése, az egészségügyi intézmény által nyújtott donorétkeztetés (ideértve az étkezési utalvány formájában biztosított donor étkeztetést is). Béren felüli juttatások IRODA GREEN PASS UTALVÁNY, mint iskolakezdési támogatás a) A támogatásban részesülhet a jogosultság idejétől számítva a Munkavállaló: általános iskolai tanulmányait megkezdő gyermeke, általános iskolai tanuló gyermeke, középiskolai tanuló gyermeke. b) A támogatás ideje a Munkavállaló választása szerint július vagy október hónapban, a családi pótlékra jogosult Munkavállaló szülő útján, a Munkavállaló Nyilatkozata alapján. c) A támogatás mértéke a személyi jövedelemadó törvény kedvezményes adózásúként meghatározott összege, vagyis a tárgyév első napján érvényes minimálbér 30%-a. d) A támogatás formája: tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító utalvány. e) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 69. (1) és (2) bekezdés és a 71. (1) bekezdés e) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatás a cafe teria keret terhére minden Munkavállaló által választható. A keretet a nettó költségtérítésen kívül 16% (19,04%) SZJA, 27% (32,13%) eho is terheli. Igénybe vétel esetén a keret 1/1,5117 arányú felhasználásával kell számolni. ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY a) A térítés juttatásának időpontja a jogosultság idejétől számítva a munkaviszony fennállása alatt folyamatosan; évente legfeljebb három alkalommal; alkalmanként a minimálbér 10%-ig. b) A Munkavállaló a kereten évente háromszori ütemezéssel választhatja. c) A térítés formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 70. (3) a) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. EGÉSZSÉG GREEN PASS UTALVÁNY MŰSZAKI GREEN PASS UTALVÁNY AJÁNDÉK GREEN PASS UTALVÁNY RUHÁZATI GREEN PASS UTALVÁNY LAKBERENDEZÉSI GREEN PASS UTALVÁNY HOBBY GREEN PASS UTALVÁNY UTAZÁSI GREEN PASS UTALVÁNY a) Az utalvány az azon feltüntetett termékkörbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására fordítható. b) A juttatás időpontja: a Munkavállaló a kereten belül egyenlő ütemezéssel választhatja. c) A térítés formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 70. (1a) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően történt.

8 8 Green Pass 2. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz NYILATKOZAT A Cafeteria Szabályzat és mellékletei megismeréséről Alulírott Munkavállaló kijelentem, hogy a mai napon, a Cafeteria Szabályzat rendelkezéseit megismertem. Ssz. Név Dátum Aláírás

9 Green Pass Mellékletek Verziószám: IC10 3. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz IGÉNYLŐ ADATLAP A cafeteriajuttatások választásához l Név: Éves személyi keret: Ft Jogcímek Választás Keret felhasználás Havi mérték Mennyiség (hó, fő) Éves összesen gyakorisága Egyéb megjegyzések ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY EGÉSZSÉG GREEN PASS UTALVÁNY MŰSZAKI GREEN PASS UTALVÁNY AJÁNDÉK GREEN PASS UTALVÁNY IRODA GREEN PASS UTALVÁNY RUHÁZATI GREEN PASS UTALVÁNY LAKBERENDEZÉSI GREEN PASS UTALVÁNY SPORT GREEN PASS UTALVÁNY HOBBY GREEN PASS UTALVÁNY UTAZÁSI GREEN PASS UTALVÁNY KULTÚRA GREEN PASS UTALVÁNY Összesen: 1 A cafeteriakeret-felhasználás a tárgyévben egy alkalommal módosítható! 9

10 10 Green Pass 4. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz NYILATKOZAT A cafeteriatartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Hozzájárulok, ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom/a cafeteriajogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetériakeretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó- és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön. Kelt: Munkavállaló A nyilatkozatot átvettem: Kelt: Munkáltató A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell.

11 Green Pass Nyilatkozat száma: sz. melléklet NYILATKOZAT Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy évben az alábbi gyermek(ek) után vagyok jogosult. Iskolakezdési támogatásra jogosult gyermek(ek) adatai 1 : Sorszám Név Adóazonosító jel Ha még nincs adóazonosító jel Anyja neve Születési hely Születési idő Állandó lakcím Igénybevett összeg Kelt:, hó nap... magánszemély A nyilatkozatot átvettem Kelt:, hó nap... kifizető 1 Csak azokat a gyermeke(ke)t tüntetheted felni, aki(k) után családi pótlékra jogosult szülő vagy házastárs vagy, és a feltüntetett gyermek közoktatási intézmény (általános és középiskola) nappali tagozatos hallgatója. A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 11

12 12 3. sz. melléklet CSEKÉLY ÉRTÉKŰ AJÁNDÉK, SZOLGÁLTATÁS NYILVÁNTARTÁSA* Dátum Beszerzés Átadás Készlet értéke Megnevezés Értéke Könyv. hiv. Megnevezés Értéke Könyv. hiv Évközi Év végi * kettős könyvvitelt vezető társaságoknál könyvelve a bizonylatok alapján, egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásnál az átadás nyilvántartásba vételével egy időben az átadott értéket az anyag és árubeszerzés rovatból a munkabérek és közterhei közé Green Pass

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszer a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2014. évi VBKJ rendszerrôl...................... 4 II. Nyilatkozattétel

Részletesebben

Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS

Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS A 2015-ös ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás alkalmazását segítő szakértői háttéranyag Sodexo utalványt vásárló munkáltatók részére! Összegyűjtöttünk Önnek

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: FELTÉTELEK

FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:....................................................... FÜGGETLEN FORGALMAZÓ azonosítószáma:...........................................

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Támogatások elszámolása önálló tevékenység esetén Az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek körében a támogatások igénylésére jellemzôen az egyéni vállalkozók

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói

Részletesebben