MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ"

Átírás

1 1146 Budapest, Thökölyi út 172. TELEFON: / W W W. G R E E N PA S S. P R O MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ A béren felüli juttatások alkalmazásához

2 Green Pass 2 Verziószám: IC11 ELSŐ LÉPÉS: A SZABÁLYZAT Amennyiben a Munkáltató úgy dönt, hogy a bérhez képest jóval kedvezőbb adózású béren felüli juttatási rendszert vezet be, első lépésként Szabályzatot kell készítenie, azt a Munkavállalók számára megismerhetővé kell tennie. Szabályzat-mintát az ismertető 1. sz. melléklete tartalmazza. A juttatások meghatározhatók egységes mértékben vagy egyes dolgozói csoportonként vagy más szempont alapján eltérően is. Fontos, hogy a juttatásra jogosultak körét a szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő közös ismérv alapján határozza meg. A szabályzatban rögzíteni kell, hogy a Munkavállalók milyen fajta juttatási elemeket kapnak az adott Munkáltatónál. Ki kell térni az egyes elemek igénybevételének feltételeire (például mikor kerülnek az utalványok kiadásra a Munkavállalók számára). A szabályzatnak tartalmaznia kell, hogy ki lépteti hatályba (általában a munkáltatói jogkör gyakorlója) és milyen feltételekkel vonhatja vissza/módosíthatja azt. A módosításról: változnak a Munkavállalók igényei, optimális esetben fejlődik a cég, változik a jogszabályi környezet ez mind magában hordozza, hogy a szabályzatot időről időre módosítani kell. MÁSODIK LÉPÉS: EGYES JUTTATÁSOK IGÉNYLÉSE, KIADÁSA A Munkáltatónál a cafeteria-rendszer bevezetésekor, majd (általában) évről évre a Munkavállalók kitöltenek egy Igénylő adatlapot (a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza), amely a Munkáltatónál választható cafeteriaelemeket tartalmazza. Az adatlap kitöltése és leadása után kezdődik például az utalványok megrendelése. Az utalványok megrendelése, megvásárlása történhet havi rendszerességgel, de van sok olyan Munkáltató, akik negyed évre, félévre akár egész évre rendelnek. Ebben a kérdésben a Munkáltató szabadon dönt. A megrendelt utalványok Munkáltató általi kézhezvételét követően a szabályzatban részletezett időben és módon átvételi lappal történnek kiosztásra a Munkavállalók között. Az IRODA GREEN PASS UTALVÁNY, mint iskolakezdési támogatás Az IRODA GREEN PASS UTALVÁNY-hoz abban az esetben fűződik a kedvezményes 35,7%-os adóteher, ha azt a Munkáltató iskolakezdési támogatás címén adja a Munkavállalóinak. Fontos, hogy az ezt igénylő Munkavállalónak nyilatkoznia kell arról, hogy jogosult ezt a fajta juttatást igénybe venni. A nyilatkozat minta a jelen ismertető 2. sz. melléklet. Az alábbiakra kell figyelni: 1. Iskolakezdési támogatás az általános vagy középiskolai tanulmányait folytató gyerekekre alapozva adható. 2. Gyermekenként a minimálbér 30%-ig nyújtható ilyen juttatás minden erre jogosult Munkavállalónak. 3. A családi pótlékra jogosult szülő és vele egy háztartásban élő házastársa kaphatja, azaz egy közös gyermek után mindkét szülő igénybe veheti a Munkáltatójánál. 4. A tanévkezdést megelőző 60. naptól az év végéig adható utalvány formájában. Az ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY, mint csekély értékű ajándék Az ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY-hoz abban az esetben fűződik a kedvezményes 51,17%-os adóteher, ha azt a Munkáltató legfeljebb évi három alkalommal a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó összegben csekély értékű ajándék címén adja a Munkavállalóinak az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett. A nyilvántartás vezetése erre vonatkozóan kötelező, nyilvántartásminta a jelen ismertető 3. sz. melléklete. HARMADIK LÉPÉS: A CAFETERIARENDSZER MŰKÖDTETÉSE KÖZBEN FELLÉPŐ VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE Új Munkavállaló belépése Új Munkavállaló belépése esetén a szabályzatban érdemes azt rögzíteni, hogy a belépő a próbaidő lejártát követően legyen jogosult a juttatásokra. A próbaidő lejártával kell az új Munkavállalót tájékoztatni a Cafe teria Szabályzatról, a rendszer működéséről. Kilépő Munkavállaló Kilépő Munkavállaló esetén elszámolást kell készíteni a szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Össze kell vetni, hogy mennyi juttatást kapott a tárgyévben a Munkavállaló és mennyi jár neki a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos felmondási időre (ha van és nem közös megegyezéssel szűnik meg a munkaviszonya). Juttatásra való jogosultság megszűnése, visszaállítása A szabályzatban foglaltaknak megfelelően előfordul, hogy egy Munkavállaló elveszíti a béren felüli juttatásokra való jogosultságát például: a munkavégzési kötelezettsége alól 30 napot meghaladóan fizetés nélküli szabadság miatt mentesülő Munkavállaló, a mentesülés első napjától; a munkavégzési kötelezettség alól gyermek ápolása, ill. gondozása miatt mentesülő Munkavállaló (különösen, de nem kizárólagosan: tgyás, gyes, gyed ) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés 1. napjától.

3 Green Pass Verziószám: IC11 3 Ezekben az esetekben előre tájékoztatni kell a Munkavállalót arról, hogy adott időponttól kezdve nem fogja megkapni béren felüli juttatásait. Távollétéről visszatérő Munkavállaló a szabályzatnak megfelelően újra meg fogja kapni azokat a juttatásait, amelyekre a fennmaradó időszak alapján időarányosan jogosult. Előfordulhat olyan eset is, hogy a Munkavállaló igénylő adatlapja alapján bizonyos juttatásokat nem lehet számára kiadni például: az iskolakezdési támogatás kiosztási ideje alatt a Munkavállaló nem volt jogosult juttatásokra. Ebben az esetben jogosultsága visszaállása után az adott juttatást a Munkavállalóval egyeztetett módon (új igénylőlap kitöltése mellett) más juttatással kell helyettesíteni. Munkavállalónak utóbb nem tetszik az általa választott egyes juttatás A szabályzatban érdemes rögzíteni annak lehetőségét, hogy a Munkavállaló utóbb igénylését hogyan, hányszor módosíthatja, mert például: rosszul töltötte ki igénylőlapját, nincs szüksége egy választott juttatásra, mert házastársa is kap olyat. Évente egyszeri módosítási lehetőséget érdemes rögzíteni a szabályzatban így a Munkavállalók is elégedettek lehetnek és a módosítással járó többlet adminisztráció is kezelhető. NEGYEDIK LÉPÉS: A BÉRSZÁMFEJTÉS A bérek számfejtésével egyidejűleg a juttatások számfejtése és könyvelése is kötelező és folyamatos az utalványok esetében a személyi jövedelemadóról szóló évi CXXVII. törvény rendelkezései irányadók. 1. sz. melléklet: Cafeteria Szabályzat 2. sz. melléklet: Nyilatkozat iskolakezdési támogatás igénybevételéhez 3. sz. melléklet: Csekély értékű ajándék, szolgáltatás nyilvántartása

4 4 Green Pass 1. sz. melléklet CAFETERIA SZABÁLYZAT A választható béren felüli juttatások (cafetéria) rendszere A Társaságnál (a továbbiakban: Társaság) hó napjától hatályba léptetem a Cafeteria Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat). Jelen Szabályzat a Társaság Munkavállalói részére nyújtandó, illetve nyújtható juttatások, valamint azok igénybevételének egyes feltételeit szabályozza. A Társaság minden Munkavállalója köteles jelen Szabályzatot tudomásul venni, betartani, az erre jogosultak pedig e Szabályzat szerint eljárni. Jelen Szabályzat visszavonásig érvényes. Kelt, a Társaság képviseletében I. A cafetériarendszer alapelvei 1. Egyenlő elbánás elve: a Társaság egyenlő feltételeket biztosít az alábbiak szerint minden Munkavállaló egyenlő feltételek mellett választhat a rendszerbe bevont juttatások közül. 2. Költséghatékonyság elve: A cafetériarendszer elsősorban olyan juttatási elemeket tartalmaz, amelyek mind a Munkavállaló, mind a Munkáltató számára adó- és járulékmentesek, vagy adó- és járulékkötelesek ugyan, ám a készpénzjuttatásnál (bérnél) kedvezőbb feltételekkel adóznak az adott évre vonatkozó törvényi szabályozás szerint. Ezen felül azonban a természetbeni juttatások pénzbeli megváltása (készpénz opció) is rendelkezésre áll, mely a legmagasabb adó-és járulékterhet viselve összevont jövedelemként (bérként) adózik. 3. Rugalmasság elve: A Munkavállaló saját élethelyzetének, életkörülményeinek és szükségleteinek megfelelően szabadon választhat a felkínált lehetőségek közül a megadott keretek között. 4. Tudatos választás elve: A Munkavállaló a költségvonzatok ismeretében választ a felkínált juttatások közül. 5. Költségsemlegesség elve: A Munkavállaló a bruttó költségkeretét költi. Ebből kifolyólag a Munkáltató számára közömbös, hogy a Munkavállaló melyik juttatást választja, hiszen a Munkáltatónak bármelyik választás ugyanannyiba kerül. (Kivéve: pl. utalványokkal, vagy önkéntes pénztárakkal kapcsolatos munkáltatói költségek.) 6. Nettó összegből teljes cégköltség számítás elve: Ez azt jelenti, hogy a Munkavállaló által kiválasztott juttatásból igényelt nettó értékhez hozzáadjuk az esetleges közterheket (adók + járulékok), így a Munkavállaló cafetéria keretét a teljes cégköltség csökkenti. Képlettel: Nettó összeg + munkavállalói közterhek + munkáltatói közterhek = Teljes ráfordítás. 7. Kerettúllépés elve: A Munkavállaló számára megengedett, hogy a rendelkezésére álló időszaki cafetéria keretből az időarányos résznél akár többet is felhasználjon. Ennek feltétele azonban, hogy a Munkavállaló a Cafeterianyilatkozat aláírásával vállalja, hogy amennyiben a juttatásokra való jogosultsága időközben megváltozik (pl. kilépés, munkakörváltás, kereső állományváltozás stb.), úgy az időarányosan járó keret túllépése miatti többletfelhasználást a jogalap nélkül felvett munkabér visszafizetésére vonatkozó szabályok szerint a Munkáltatónak megtéríti. 8. Maradvány összegek elve: Az egyéni cafetériakeretből esetleg fel nem használt maradvány összeg felhalmozása és átvitele a következő évre engedélyezett a jogosultak számára.

5 Green Pass 5 9. Arányosítás elve: A Munkavállalók minden esetben munkaidejük arányában, óraelfoglaltságuk alapján részesülnek a juttatásokból. Azt a Munkavállalót azonban, akinek a választásra való jogosultsága bármilyen okból kifolyólag év közben módosul (pl. belépés, kilépés, munkakörváltás, keresőállomány-változás stb.), időarányosan illeti meg a cafetériakeret. 10. Periodicitás elve: A választásra jogosult Munkavállalók minden évben meghatározott időközönként választhatnak. A soron következő időszakra vonatkozó választás időpontjáról és feltételeiről a választásra jogosultak Vezetői levélben kapnak értesítést. 11. Aktuális költségvetés elve: A cafeteriarendszerben felosztható vállalati szintű keretösszeg (teljes költségkeret) és a hozzájutási feltételek minden évben a bértárgyalás keretében, illetve a cég /cégcsoport mindenkori költségvetési helyzetének függvényében kerülnek meghatározásra. II. Kizárás és csoportváltás Kizárás: Az a magánszemély, akire a választás időpontjában nem teljesülnek a fenti feltételek, vagyis egyik csoportba sem tartozik, nem választhat. A feltételek teljesülését követően természetesen Ő is jogosulttá válik a választásra az alábbiak szerint. Az időközben jogosultságot szerző személy: a még hátralévő időszakra vonatkozó időarányos keretöszszeg fölött rendelkezhet. Az időarányos keret csak egész naptári hónapokra vonatkozhat, ezért amennyiben a jogosultság megszerzése a hónap első napjától eltérő napon történik, akkor a cafetéria keret a következő naptári hónaptól kezdődően a választási periódusból még hátralévő időszakra illeti meg a Munkavállalót, egész hónapokra számítva. Az időközben jogosultságát elvesztő személy: a teljes cafetéria keretből a már eltelt időszakra vonatkozó időarányos részre jogosult. Az időarányos keret csak egész naptári hónapokra vonatkozhat, ezért amennyiben a jogosultság elvesztése a hónap utolsó napjától eltérő napon történik, akkor a cafetéria keret az előző naptári hónapig terjedően a választási periódusból már eltelt időszakra illeti meg a Munkavállalót, egész hónapokra számítva. Csoportváltás: Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a jogosultságváltozás (csoportváltás) esetén is, vagyis amikor a Munkavállaló a két választási periódus között bármilyen okból kifolyólag átkerül az egyik cafetériacsoportból egy másikba. Ennek számos oka lehet, így pl.: belépéskor munkaviszony kezdete, próbaidő letöltése, kilépéskor felmondási/felmentési idő kezdete, munkaviszony vége, munkakörváltás esetén kinevezés, lefokozás, áthelyezés, keresőállomány-változásnál GYÁS, GYES, GYED, tartós betegszabadság, fizetés nélküli szabadság stb. Az időarányos keretre jogosult Munkavállaló természetesen bármely időközi módosulás esetén is a fenti szabály szerint veheti igénybe a számára járó új cafetériakeretet. A készenléti jellegű munkakörökben (pl.: karbantartó, gépkocsivezető stb.) az egyéni munkaszerződésben rögzített óraelfoglaltság szerint jár a cafetériakeret. Az üzemi balesetet szenvedett Munkavállalót a betegség időtartamára is megilleti a számára egyébként járó teljes cafetériakeret. III. Cafeteriajuttatások A Társaság a Munkavállalók számára adómentes, béren felüli és béren felülinek nem minősülő juttatásokat biztosít a Munkavállalók egyéni választásának megfelelően, tekintettel a Munkáltatóra és Munkavállalókra vonatkozó adózási jogszabályokra. A Társaság Munkavállalói részére éves szinten bruttó Ft cafeteriakeretet biztosít. IV. A Cafeteriarendszer elemeinek igénybe vételére jogosultak köre A cafeteriarendszer elemeinek igénybevételére a Társasággal határozatlan, illetve határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező Munkavállalók jogosultak. Az utasításban meghatározott cafeteriajuttatásokban nem részesülhet: a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól felmondással összefüggésben mentesített Munkavállaló a mentesítés első napjától, a munkavégzési kötelezettsége alól 30 napot meghaladóan fizetés nélküli szabadság miatt mentesülő Munkavállaló, a mentesülés első napjától, a munkavégzési kötelezettség alól gyermek ápolása, ill. gondozása miatt mentesülő Munkavállaló (különösen, de nem kizárólagosan: tgyás, gyes, gyed ) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés 1. napjától, a munkavégzési kötelezettség alól gyermek ápolása, ill. gondozása miatt mentesülő Munkavállaló az ellátás (különösen, de nem kizárólagosan: tgyás, gyes, gyed ) megszűnését követően a munkába állást megelőzően kiadott szabadság időtartamára, a munkavégzési kötelezettsége alól megszakítás nélkül 30 napot meghaladóan betegség miatt mentesülő Munkavállaló, a betegállomány 31. napjától. Ha a munkaviszony év közben jön létre, a keretösszeg naptári napra jutó időarányos része jár. A munkaviszony megszűnésekor a keretösszeg időarányosan, csak az utolsó munkában töltött napig jár. Próbaidő kikötése esetén a Munkavállalót a próbaidő időtartamára a keretösszeg naptári napra jutó időarányos része jár. V. Az igénybevétel rendje A cafeteriarendszer elemeinek az egy Munkavállaló által igénybe vehető, közterhekkel együtt meghatározott keretösszege a Munkáltató által a tárgyévet megelőző év utolsó hónapjának 20. napjáig kerül meghatározásra. A cafeteriarendszer elemei-

6 6 Green Pass nek lekötendő értékét meghatározó szorzószám (átváltási szorzó) tartalmazza a Társaságot terhelő összes közterhet (adó-, egészségügyi hozzájárulás stb.). A szorzószám adó- és egészségügyi hozzájárulásköteles juttatások esetén az Szja. és EHO törvényben meghatározott személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás együttes összege. A tárgyévre vonatkozó, a cafeteriarendszerben választható juttatások, az éves összegkeret, valamint az egyes juttatásokhoz tartozó, Szja. törvény szerinti adótartamok (szorzók) módosulása esetén jelen szabályzat megfelelő módosítására legkésőbb minden év január 15-ig kerül sor. A Munkavállaló jelen szabályzat alapján a jelen szabályzat hatályba lépését követő /legkésőbb a belépést követő 10 napon belül nyilatkozik a Társaság által biztosított nyomtatvány kitöltésével, hogy a tárgyévben (január 1-jétől, ill. a belépés napjától december 31-ig) milyen juttatásokat milyen értékben kíván igénybe venni. A kitöltött nyomtatvány kinyomtatott és a Munkavállaló által aláírt példányát a Társaság ügyvezetőjének/üzletvezetőjének kell leadni. A Munkavállaló az általa választott juttatásoknál megjelöli azt az összeget, amit ténylegesen el kíván költeni az adott juttatásra (lekötött érték). A választott elem lekötött értéke nem haladhatja meg amennyiben ilyen van az arra meghatározott értékhatárt. A választott elemek lekötött értékeinek együttes összege nem haladhatja meg a Munkavállaló részére alkalmazandó szorzószámmal megállapított összeget. Amennyiben a választott juttatások lekötött értéke meghaladja az Szja. törvény szerinti értéket, belép a szorzó, a juttatás adó- és egészségügyi hozzájárulás kötelessé válik. Amennyiben a Munkavállaló munkaviszonya vagy béren felüli juttatásokra való jogosultsága év közben megszűnik, a Munkavállaló a részére időarányosan járó kereten felül felvett összeget függetlenül a juttatás formájától munkaviszony megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napon, egyéb esetben legkésőbb december 20-ig készpénzben vagy munkabérből való levonással köteles visszafizetni. VI. Igényelt juttatások teljesítése Az utalványos szolgáltatások utalványait a Munkavállaló az étkezési és egyéb vásárlásra jogosító utalványokat minden esetben a tárgyhónapot követő 15. napig kapja meg. Az igényelt juttatások teljesítésében résztvevő szervezeti egységek A Munkavállalók megfelelő tájékoztatása, a cafeteriarendszer választott elemeinek felmérése, összesítése, a szolgáltatások igénybevételének megszervezése, az utalványos szolgáltatások utalványainak szétosztása, a pénzügyi szolgáltatások Társaság nevére kiállított számláinak átvétele, a keretfelhasználás Munkavállalónkénti nyilvántartása és ellenőrzése az ügyvezető/üzletvezető által kijelölt személy feladata. VII. Az elszámolás rendje Az utalványok igazolt átvétele az utalványos szolgáltatások igénybevételének minősül és a Munkavállaló keretösszegén belül erre az elemre lekötött érték felhasználását jelenti. VIII. A választható juttatások Az éves keretösszeg terhére a következő adómentes, béren felüli és béren felülinek nem minősülő juttatások vehetők igénybe: Adómentes juttatás SPORT GREEN PASS UTALVÁNY KULTÚRA GREEN PASS UTALVÁNY ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY (bizonyos feltételek fennállása esetén) Béren felüli juttatások IRODA GREEN PASS UTALVÁNY (bizonyos feltételek fennállása esetén) Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatás ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY EGÉSZSÉG GREEN PASS UTALVÁNY MŰSZAKI GREEN PASS UTALVÁNY AJÁNDÉK GREEN PASS UTALVÁNY RUHÁZATI GREEN PASS UTALVÁNY LAKBERENDEZÉSI GREEN PASS UTALVÁNY HOBBY GREEN PASS UTALVÁNY UTAZÁSI GREEN PASS UTALVÁNY A béren felüli juttatás a Munkavállaló keretét a juttatás értékével azonos összeggel terheli, juttatások utáni 19,04%-os SZJA és 16,66% EHO közterheit (35,7%) a Munkáltató fizeti meg. Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatás igénybe vétele esetén a Munkavállaló keretét terheli annak személyi jövedelemadó (adó) és egészségügyi hozzájárulás (eho) kötelezettsége is. IX. Egyebek A jelen Cafeteria Szabályzatot a Munkáltató jogosult bármikor a módosítást követő hónap első napjától kezdődő hatállyal módosítani. Amennyiben a Munkáltató a jelen Juttatási szabályzatot módosítja, a Munkavállaló köteles legkésőbb a módosítás hatályba lépést követő 10 munkanapon belül a Társaság által biztosított újabb nyomtatványt kitölteni. 1. sz. melléklet: Cafeteriakeret terhére választható juttatások évben. 2. sz. melléklet: NYILATKOZAT a Cafeteria Szabályzat és mellékletei megismeréséről. 3. sz. melléklet: ADATLAP a cafeteriajuttatások választásához. 4. sz. melléklet: NYILATKOZAT a cafeteriatartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához

7 Green Pass 7 1. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz Cafeteriakeret terhére választható juttatások évben Adómentes juttatás SPORT GREEN PASS UTALVÁNY a) A juttatás összege éves szinten maximum a saját keret erejéig sportrendezvényre szóló belépőjegy, valamint bérlet vásárlására fordítható. b) A juttatás időpontja: a Munkavállaló a kereten belül bármilyen ütemezéssel választhatja. c) A juttatás formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének a) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. KULTÚRA GREEN PASS UTALVÁNY a) A juttatás összege éves szinten maximum Ft, mely kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális és művészeti létesítmény kiállítására, színházi, tánc-, cirkuszi, vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj térítésére fordítható. b) A juttatás időpontja: a Munkavállaló a kereten belül bármilyen ütemezéssel választhatja. c) A juttatás formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének b) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének megfelelően: pont: a szociális szövetkezet tagja által a tagi munkavégzés ellenértékeként élelmiszer, a szociális szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát; azzal, hogy az élelmiszer juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni pont: a donornak juttatott vagyoni érték, költségtérítés (költségátalány), a szerv-, szövetadományozással kapcsolatos jövedelemkiesés megtérítése, az egészségügyi intézmény által nyújtott donorétkeztetés (ideértve az étkezési utalvány formájában biztosított donor étkeztetést is). Béren felüli juttatások IRODA GREEN PASS UTALVÁNY, mint iskolakezdési támogatás a) A támogatásban részesülhet a jogosultság idejétől számítva a Munkavállaló: általános iskolai tanulmányait megkezdő gyermeke, általános iskolai tanuló gyermeke, középiskolai tanuló gyermeke. b) A támogatás ideje a Munkavállaló választása szerint július vagy október hónapban, a családi pótlékra jogosult Munkavállaló szülő útján, a Munkavállaló Nyilatkozata alapján. c) A támogatás mértéke a személyi jövedelemadó törvény kedvezményes adózásúként meghatározott összege, vagyis a tárgyév első napján érvényes minimálbér 30%-a. d) A támogatás formája: tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító utalvány. e) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 69. (1) és (2) bekezdés és a 71. (1) bekezdés e) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások Béren felülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatás a cafe teria keret terhére minden Munkavállaló által választható. A keretet a nettó költségtérítésen kívül 16% (19,04%) SZJA, 27% (32,13%) eho is terheli. Igénybe vétel esetén a keret 1/1,5117 arányú felhasználásával kell számolni. ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY a) A térítés juttatásának időpontja a jogosultság idejétől számítva a munkaviszony fennállása alatt folyamatosan; évente legfeljebb három alkalommal; alkalmanként a minimálbér 10%-ig. b) A Munkavállaló a kereten évente háromszori ütemezéssel választhatja. c) A térítés formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 70. (3) a) pont rendelkezéseinek megfelelően történt. EGÉSZSÉG GREEN PASS UTALVÁNY MŰSZAKI GREEN PASS UTALVÁNY AJÁNDÉK GREEN PASS UTALVÁNY RUHÁZATI GREEN PASS UTALVÁNY LAKBERENDEZÉSI GREEN PASS UTALVÁNY HOBBY GREEN PASS UTALVÁNY UTAZÁSI GREEN PASS UTALVÁNY a) Az utalvány az azon feltüntetett termékkörbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására fordítható. b) A juttatás időpontja: a Munkavállaló a kereten belül egyenlő ütemezéssel választhatja. c) A térítés formája: utalvány. d) Egyéb rendelkezések A szabályozás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 70. (1a) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően történt.

8 8 Green Pass 2. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz NYILATKOZAT A Cafeteria Szabályzat és mellékletei megismeréséről Alulírott Munkavállaló kijelentem, hogy a mai napon, a Cafeteria Szabályzat rendelkezéseit megismertem. Ssz. Név Dátum Aláírás

9 Green Pass Mellékletek Verziószám: IC10 3. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz IGÉNYLŐ ADATLAP A cafeteriajuttatások választásához l Név: Éves személyi keret: Ft Jogcímek Választás Keret felhasználás Havi mérték Mennyiség (hó, fő) Éves összesen gyakorisága Egyéb megjegyzések ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY EGÉSZSÉG GREEN PASS UTALVÁNY MŰSZAKI GREEN PASS UTALVÁNY AJÁNDÉK GREEN PASS UTALVÁNY IRODA GREEN PASS UTALVÁNY RUHÁZATI GREEN PASS UTALVÁNY LAKBERENDEZÉSI GREEN PASS UTALVÁNY SPORT GREEN PASS UTALVÁNY HOBBY GREEN PASS UTALVÁNY UTAZÁSI GREEN PASS UTALVÁNY KULTÚRA GREEN PASS UTALVÁNY Összesen: 1 A cafeteriakeret-felhasználás a tárgyévben egy alkalommal módosítható! 9

10 10 Green Pass 4. sz. melléklet a Cafeteria Szabályzathoz NYILATKOZAT A cafeteriatartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Hozzájárulok, ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom/a cafeteriajogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetériakeretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó- és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön. Kelt: Munkavállaló A nyilatkozatot átvettem: Kelt: Munkáltató A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell.

11 Green Pass Nyilatkozat száma: sz. melléklet NYILATKOZAT Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy évben az alábbi gyermek(ek) után vagyok jogosult. Iskolakezdési támogatásra jogosult gyermek(ek) adatai 1 : Sorszám Név Adóazonosító jel Ha még nincs adóazonosító jel Anyja neve Születési hely Születési idő Állandó lakcím Igénybevett összeg Kelt:, hó nap... magánszemély A nyilatkozatot átvettem Kelt:, hó nap... kifizető 1 Csak azokat a gyermeke(ke)t tüntetheted felni, aki(k) után családi pótlékra jogosult szülő vagy házastárs vagy, és a feltüntetett gyermek közoktatási intézmény (általános és középiskola) nappali tagozatos hallgatója. A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 11

12 12 3. sz. melléklet CSEKÉLY ÉRTÉKŰ AJÁNDÉK, SZOLGÁLTATÁS NYILVÁNTARTÁSA* Dátum Beszerzés Átadás Készlet értéke Megnevezés Értéke Könyv. hiv. Megnevezés Értéke Könyv. hiv Évközi Év végi * kettős könyvvitelt vezető társaságoknál könyvelve a bizonylatok alapján, egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásnál az átadás nyilvántartásba vételével egy időben az átadott értéket az anyag és árubeszerzés rovatból a munkabérek és közterhei közé Green Pass

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszeréről szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Egységes Közszolgálati Szabályzat 1/2010. sz. módosítása a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Cafeteria Szabályzat kiadásáról 1. A köztisztviselő k jogállásáról szóló 1992. évi

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés!

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés! Egyesület Elnökétől Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz. Száma: 3/2013. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Tisztelt Közgyűlés! Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi cafetériaszabályzatának

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására 3. NAPIRENDHEZ HATÁROZATI JAVASLAT az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése egyetért az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására vonatkozó

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

! #! % &# () &! # %& () )! + & # () +,.% /0 1! 2, 3. + 2.% 40 / 1! 2, 3. 56 % % %, 1 3, 1 44, 1 2, 3. 7 + 2.%40/ % 11 2, 3. %# 8 1! 2, 3. +#!! & 4, 1!, 1 2, 3.. 9 : 4 2: ;# # ##? #!? #!

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

Választható Béren Kívüli Juttatási rendszer (Cafeteria) szabályzat: Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Választható Béren Kívüli Juttatási rendszer (Cafeteria) szabályzat: Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Választható Béren Kívüli Juttatási rendszer (Cafeteria) szabályzat: Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. A Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA A KÖZTISZTVISELŐK CAFETÉRIA-JUTTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL Jelen szabályzat

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15.

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2010.(02.10.) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY

CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY A Keretösszeg: - A munkáltató egységesen, munkakörre, beosztásra és rendfokozatra való különbségtétel nélkül határozza meg a keretösszeget. - 2011-ben érvényes keretösszeg bruttó 200.000,-

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13.

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13. Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13.) SZÁMÚ SZABÁLYZATA A KÖZTISZTVISELŐK CAFETÉRIA-JUTTATÁSÁNAK RÉSZLETES

Részletesebben

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ A szabályzattal az önkormányzati hivatal a közszolgálati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére,

TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, TÁJÉKOZTATÓ az MKKSZ alapszervezetei részére, a 2014. évi adó változásokról, a szakszervezet, és a munkahelyi szervezetek által nyújtható juttatásokról. A szakszervezetek létrejöttét, működését, a 2011.évi

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 53/2010 (03.29.)Öh. sz. határozata A polgármesteri cafetéria-szabályzat

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

2005. évi 2. számú szabályzat az egyéb juttatásokról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39. q) pontja alapján

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én (szerdán) délután

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún.

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2014 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún. zsebből

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből Előadó: Puskelyné Király Ágnes Okleveles adószakértő Top Cafeteria Kft Cafeteria 2014 Adómentes juttatások Távolsági

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA. igazgató P.H. 1 REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény reprezentációs kiadások felosztásának,

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Tájékoztató a kompenzációs rendszer keretében választható juttatások köréről Forrás: ORFK intranet (2009.01.28. szerda 14:12) 1. Melegétkezési utalvány Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, közétkeztetés

Részletesebben

MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT

MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

2010. január 21. 60-1/2010. 2. A cafetéria rendszer bevezetésének egyes kérdései

2010. január 21. 60-1/2010. 2. A cafetéria rendszer bevezetésének egyes kérdései 2010. január 21. 60-1/2010. 2. A cafetéria rendszer bevezetésének egyes kérdései A köztisztviselői cafetériához a kereteket a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49/F. -a

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben