ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1"

Átírás

1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1

2

3 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16 Irányítási rendszer 18 Etikai felelős 22 Beszámoló, ellenőrzések és auditok 24 Az alábbiakban szereplő Etikai Kódexet a GDF SUEZ igazgatótanácsa november 10-én hagyta jóvá

4 Meggyőződésem, hogy a fenntartható vállalat etikus vállalatot is jelent. Ezt a követelményt kell szem előtt tartanunk a GDF SUEZ-re vonatkozóan is. A GDF SUEZ világméretekben az energiaágazat egyik referenciavállalata, mely vezető szerepet tölt be az általa képviselt szakmák területén, szem előtt tartva a holnap nagy kihívásait: az ellátás biztonságát, a globális felmelegedés elleni küzdelmet és a fenntartható fejlődést. A vállalat kiemelt szerepe természetesen különleges előnyökkel is jár. Sokat jelent, ha egy vállalatot referenciaként tartanak számon abban az ágazatban, ahol a fogyasztók, az ipari ügyfelek, a hatóságok és a különböző partnerek bizalma meghatározó szerepet játszik. Kiemelt szerepünk azonban elsősorban kötelezettségeket ró ránk: értékeinket mindenekfelett tiszteletben kell tartanunk, és minden pillanatban tudatában kell lennünk különleges felelősségünknek, melyre büszkének kell lennünk. Meggyőződésem, hogy a fenntartható vállalat etikus vállalatot is jelent. Ezt a követelményt kell szem előtt tartanunk a GDF SUEZ-re vonatkozóan is. Tevékenységünket az etika irányítja, mely minden esetben, a nehézségek közepette is meghatározza hosszú távú ipari célkitűzéseinket. E magatartás lényege, hogy a Csoport értékeit a gyakorlatban alkalmazzuk munkatársunk választotta ezeket az értékeket, melyek a világ minden országában közös elveken alapulnak: IGÉNYESSÉG, mely hosszú távon biztosítja partnereink számára teljesítményünk színvonalát az ügyfeleink és a közszolgáltatás érdekét szolgáló hatékonyságra és innovációra való folyamatos törekvés jegyében. ELKÖTELEZETTSÉG, mely lehetővé teszi, hogy az emberek számára nélkülözhetetlen szolgáltatások biztosítása során összeegyeztessük Csoportunk fejlődését bolygónk tiszteletével. MERÉSZSÉG, melynek köszönhetően a jelenben tanúsított optimista magatartásunk lehetővé teszi a jövő kreatív alakítását. 4 GDF SUEZ Etikai kódex

5 összetartás, mely minden erőnket a csoportszellem szolgálatába állítja, hogy az energiát és környezetünket a haladás és a fejlődés fenntartható forrásaivá tegyük. Ezen értékeket csak az élteti és teszi erőssé, ha mindennapi magatartásunk során is megnyilvánulnak, ezért azt várom Önöktől, hogy munkájuk során a közösen meghatározott etikai alapelveknek megfelelően cselekedjenek. Pontosan egy évvel az új Csoportunk születését jelentő egyesülést követően a végrehajtó bizottság elfogadta az etikai politika két alapító dokumentumát, a GDF SUEZ Etikai kódexét és a Gyakorlati útmutatót, melyeket az igazgatótanács is jóváhagyott. Az új Csoport kódexe egy átfogó és ambiciózus etikai politika keretébe illeszkedik, melynek célja egyrészt az etikának a stratégiába, a menedzsmentbe és a szakmai gyakorlatba való beillesztése, másrészt olyan szervezeti és vezetői irányítási rendszerek létrehozása, me lyek segítségével nyomon követhetjük, hogy megfelelünk-e vállalt kötelezettségeinknek. Etikai elveink négy egyszerű üzenetben foglalhatóak össze: cselekedjünk a törvényeknek és a jogszabályoknak megfelelően, erősítsük a feddhetetlenség kultúráját, tegyünk tanúbizonyságot lojalitásunkról és becsületességünkről, tartsunk tiszteletben másokat! Munkánk során a világ minden országában ezeket az alapelveket kell szem előtt tartanunk. Mindnyájan tudjuk, milyen nehéz a jó hírnév megszerzése, és milyen könnyű azt elveszíteni, ezért járuljunk hozzá következetesen mindanynyian a Csoport jó hírnevének elnyeréséhez és megőrzéséhez! Az etika alapvetően meghatározza a GDF SUEZ ipari és emberi célkitűzéseinek sikerét. Igényesség, elkötelezettség, merészség, összetartás: képviseljük büszkén vállalatunk értékeit! Párizs, november 10. Gérard Mestrallet Elnök-vezérigazgató GDF SUEZ Etikai kódex 5

6 Az etikai elvek és az érdekeltek köre 6 GDF SUEZ Etikai kódex

7 A cselekedeteinket vezérlő alapelvek GDF SUEZ Etikai kódex 7

8 Alapelvek A GDF SUEZ vállalati értékei cselekedeteinken keresztül nyilvánulnak meg. A Csoport etikája a cselekedeteinket vezérlő alapelvekben tükröződik. Ezek az elvek: a törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelés, feddhetetlenség, lojalitás, becsületesség és mások tisztelete. Cselekedjünk a törvényeknek és a jogszabályoknak megfelelően! A Csoport munkatársainak mindig, minden körülmények között tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi, szövetségi, nemzeti és helyi jogszabályokat, valamint a tevékenységükhöz kapcsolódó szakmai etikai szabályokat. Ugyanez vonatkozik a Csoport által meghozott egyoldalú döntésekre illetve egyéb szabályozásra is. A Csoport specifikus szabályai esetében a vállalatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy azokat a helyi törvényeknek vagy a mi gyakorlatunktól eltérő kultúrának megfelelően alkalmazzák. 8 GDF SUEZ Etikai kódex

9 Erősítsük a feddhetetlenség kultúráját! A GDF SUEZ szigorúan megköveteli a mindennapi munka során az üzleti kapcsolatainkat és szakmai tevékenységeinket vezérlő feddhetetlenség elvének tiszteletben tartását. Ezen elvből kiindulva a Csoport kiemelkedő fontosságot tulajdonít munkatársai erkölcsi feddhetetlenségének. Tudatában kell lennünk annak, hogy jó hírnevünket cselekedeteink alapozzák meg, ezért munkatársainktól elvárjuk, hogy minden körülmények között becsületesen, a feddhetetlenség kultúráját képviselve járjanak el. A gyakorlatban a feddhetetlenség annyit jelent, hogy kerülni kell minden olyan helyzetet, amelyben konfliktus keletkezhet a személyes érdekek és a Csoport érdekei között. Azon meggyőződés, mely szerint bizonyos alapvető értékek tiszteletben tartása kötelességünk, elősegíti a bizalom légkörének kialakítását, illetve megvéd minket a vállalatok kereskedelmi tevékenységét hosszú távon súlyosan veszélyeztető korrupciótól. GDF SUEZ Etikai kódex 9

10 Tegyünk tanúbizonyságot lojalitásunkról és becsületességünkről! Csoportunk számára valamely kapcsolat minősége, különösen a szerződések teljesítése területén, elsősorban a résztvevő felek lojalitásán és becsületességén alapul. Ezen jellemvonások vállalt kötelezettségeink teljesítését, illetve saját képességeink jó ismeretét követelik meg, melynek segítségével elkerülhetjük, hogy olyasmit ígérjünk, amit nem tudnánk teljesíteni. Ezért a partnereinkkel való kommunikáció során jóhiszeműen, konstruktív szellemben, mindegyik fél elvárásait tiszteletben tartva, valós információkat szolgáltatva járjunk el. Ezen elv nemcsak azokat a kapcsolatokat határozza meg, melyeket a GDF SUEZ ügyfeleivel, részvényeseivel, befektetőivel, illetve a civil szervezetekkel (NGO) és a nagyközönséggel folytat, hanem a Csoport belső, a munkatársakkal és a szakszervezetekkel folytatott, illetve a részlegek közötti kommunikációjára is kiterjed. Csoportunk a partnerekkel történő hosszú távú kapcsolatokat kívánja előnyben részesíteni. E perspektíva elválaszthatatlan a kölcsönös bizalmat megalapozó lojális és becsületes magatartástól. A GDF SUEZ sikere elsősorban jó hírnevétől függ. Ha nem tartjuk tiszteletben a lojalitás és a becsületesség követelményét, veszélybe sodorjuk a vállalat jövőjét, beleértve a vállalat arculatának, részvényeseinek és munkavállalóinak jövőjét is. 10 GDF SUEZ Etikai kódex

11 Tartsunk tiszteletben másokat! Az egymás iránti tisztelet elvének a kölcsönösségen kell alapulnia, hiszen mindegyikünknek vannak tiszteletben tartandó jogai és teljesítendő kötelességei. Ezért tulajdonít akkora jelentőséget a GDF SUEZ minden partnerének, legyen szó akár természetes, akár jogi személyről. Ezen elv a személyek jogainak, méltóságának, egyediségének, illetve a különféle kultúráknak a tiszteletben tartásában nyilvánul meg. A mások tulajdonát képező anyagi és szellemi javak esetében is ezen elv szerint kell eljárni. A másik fél tiszteletben tartását a GDF SUEZ nemcsak a munkatársaktól várja el, szakmai tevékenységük során, az elvárás kiterjed a Csoport vállalatainak a munkatársakkal való kapcsolatára is. Ezen elv vezérli Csoportunkat a magánélet és a sokféleség tiszteletben tartása, a diszkrimináció elleni küzdelem, illetve a zaklatás megelőzése és büntetése során. Szélesebb értelemben véve ez az elv határozza meg a GDF SUEZ kapcsolatát partnereivel, és ennek megfelelően kívánjuk megoldani konfliktusainkat is. A GDF SUEZ elvárja munkatársaitól, hogy munkájuk során ezen etikai elveknek megfelelően járjanak el, a körülményektől, szakmájuktól, felelősségi szintjüktől és partnereik kilététől függetlenül. Az igazgatóktól a munkatársakig mindnyájunknak kötelessége, hogy soha ne cselekedjünk úgy, hogy az akár a legcsekélyebb kételyt is ébreszthesse a GDF SUEZ etikáját illetően. GDF SUEZ Etikai kódex 11

12 Magas követelményeket támasztó etika Az etikai szabályok a gyakorlatban arra a három körre alkalmazandóak, melyekben vállalatunk tevékenységét kifejti: a Csoportnak a munkatársak, vállalatok és részvényesek által alkotott körére, a piac körére, melynek keretén belül ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és konkurenseinkkel folytatott kapcsolatainkat ápoljuk, végezetül pedig a bennünket körülvevő társadalom körére, mindenütt, ahol jelen vagyunk. A szigorúbb etikai kívánalmaknak megfelelő eljárás ügyeink intézése során e három kör, a Csoport, a piac és a társadalom fejlődésének záloga. Hozzájárulván a világgazdaság szabályozására vonatkozó új utak kidolgozásához, az etikai követelmények szigorítása elősegíti a minden érintett fél által óhajtott fejlődést is. 1. A Csoport köre: az egészséges légkörben végzett munka hozzájárul a Csoport jó működéséhez. A GDF SUEZ ennek érdekében olyan intézkedéseket vezetett be, melyek megfelelő életkörülményeket és biztonságos munkakör- 12 GDF SUEZ Etikai kódex

13 nyezetet biztosítanak munkatársai számára. A Csoportnál a munkavállalók közötti kapcsolatoknak a tisztelet és a bizalom elvén kell alapulniuk. A kapcsolatokra és az etikára vonatkozó ezen kívánalmak kiterjednek minden vállalatra, valamint a részvényesekre is; ez utóbbiakkal kapcsolatban a GDF SUEZ magas szintű vállalati kormányzási normákat alkalmaz. 2. A piac köre: a GDF SUEZ kiemelt fontosságot tulajdonít ügyfelei elégedettségének, mely világosan meghatározott tényezőkön, a termékek és a szolgáltatások minőségén, nyílt párbeszéden, az eljárások átláthatóságán, illetve a kötelezettségvállalások és a piaci verseny szabályainak tiszteletben tartásán alapul. A fenti elveket, melyeket a Csoport minden munkatársának tiszteletben kell tartania, a beszállítókkal és a konkurens vállalatokkal folytatott kapcsolatok során is alkalmazni kell. Ennek megfelelően azt várjuk el a GDF SUEZ dolgozóitól, hogy a tárgyalások során lojálisan, az igazságosság és a pártatlanság elvének alapján járjanak el. Arról is meg kell bizonyosodniuk, hogy a Csoport partnerei a GDF SUEZ elveivel harmonizáló etikai elveket vallanak-e. 3. A társadalom köre: a GDF SUEZ társadalmi felelőssége tudatában elkötelezi magát a társadalom mellett, melynek keretén belül tevékenységét kifejti. Tiszteletben tartja a környezetet és a különböző kultúrákat, erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a környezetre gyakorolt ökológiai hatását a lehető legkisebbre csökkentse, nyílt kommunikációt folytat ezen a területen megvalósított terveivel és az előtte álló kihívásokkal kapcsolatban, valamint együttműködik a környezetvédelem és a humanitárius tevékenységek területén működő civil szervezettekkel (NGO). Ennek keretén belül mindegyikünk felelőssége, hogy előmozdítsa a vállalat politikáját. A Csoport támogatja munkatársainak aktív, a közösség és a fenntartható fejlődés érdekében kifejtett tevékenységét. GDF SUEZ Etikai kódex 13

14 Az etika irányítása 14 GDF SUEZ Etikai kódex

15 Etikai Kódex a Csoport minden munkatársa részére GDF SUEZ Etikai kódex 15

16 Az etikai kódex alkalmazási területe Az Etikai Kódex a Csoport minden munkatársára és vállalatára kiterjed. Munkatársai etikus viselkedésének elősegítése, illetve a hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő tevékenység kialakítása érdekében a Csoport egy Etikai és Compliance szervezetet hozott létre. Az ennek keretén belül bevezetett eljárások a Csoport egészére vonatkoznak. Háromszintű felépítmény A GDF SUEZ etikai eljárása három szintből, a referenciarendszerek, a szervezeti struktúrák és a szakmai eljárások szintjéből épül fel. Az első szintet a törvények, a kódexek és az értékek alkotják. A Csoport erre a pillérre támaszkodik világosan meghatározott céljának elérése érdekében, melynek értelmében szakmai tevékenységét mindig, minden körülmények között a hatályos jogszabályok, illetve az Etikai Kódexben meghatározott szabályok és cselekvési elvek tiszteletben tartása mellett végzi. 16 GDF SUEZ Etikai kódex

17 Az eljárás második szintje a szervezetet érinti, amely a gyakorlatban az irányításnak, a tervezésnek, a működtetésnek és a beszámolásnak megfelelő struktúrák és eljárások létrehozását jelenti. A harmadik és egyben utolsó szint a szakmai eljárásokból tevődik össze, azaz a munkatársak rendelkezésére bocsátott operatív eszközökből, melyek segítségével a munkatársak a GDF SUEZ referenciáinak megfelelően járhatnak el. Összefoglalás A GDF SUEZ Etikai Kódexét, mely egyaránt vonatkozik a Csoport minden vállalatára, illetve a Csoport szorosan vett övezetén kívül eső vállalatokra, minden érintett féllel meg kell ismertetni. Az etikai eljárást gyakorlati segédanyagok támogatják, melyek kézzelfogható segítséget nyújtanak a munkatársaknak cselekedeteik kialakítása, illetve döntéseik meghozatala során. A segédanyagok a nemzetközi, szövetségi és helyi szabályozó szervek, valamint a szakmai szervezetek etikai és deontológiai szabályaira, illetve normáira helyezik a hangsúlyt. Kiterjedt alkalmazási kör A jelen Etikai Kódexben lefektetett elveket azon vállalatok igazgatótanácsába, illetve felügyelőbizottságába delegált munkavállalóknak is képviselniük kell, melyek felett a GDF SUEZ nem gyakorol ellenőrző befolyást. A GDF SUEZ munkatársainak tájékoztatniuk kell partnereiket a beszállítókat, szolgáltatókat, és alvállalkozókat a Csoport Etikai Kódexének meglétéről, például a jelen dokumentum bemutatása segítségével. GDF SUEZ Etikai kódex 17

18 A vezetői irányítás Szakmája gyakorlása során a Csoport minden munkatársának a GDF SUEZ etikai elveit kell követnie. E feladat megkönnyítése végett az irányítási rendszer minden szinten világosan meghatározza a felelősségi köröket. Elsőként a GDF SUEZ vezetői biztosítják a Csoport Etikai Kódexének tiszteletben tartását. Ennek érdekében rendelkezniük kell az etikai eljárás kiterjesztésének nyomon követéséhez és a szabályok megsértésének felderítéséhez szükséges eszközökkel. Be kell vezetniük egy, az etikai eljárás alkalmazását illetve megfelelőségét ellenőrző rendszert is. Az egyes vállalatok vezetői etikai felelőst neveznek ki, biztosítják számára a megfelelő humán és anyagi erőforrásokat, illetve ügyelnek arra, hogy a felelős rendelkezzék a feladatai ellátásához szükséges jogkörrel. A vezetők aktív részvétele A menedzserek feladatai közé tartozik, hogy egyénileg és kollektíven is meggyőződjenek az Etikai Kódex alkalmazásáról. A jelen dokumentumban meghatározott szabályokat minden, a vállalat működésére jelentős befolyást gyakorló vagy 18 GDF SUEZ Etikai kódex

19 annak politikáját befolyásolni képes munkatársnak ismernie kell. Azoknak a munkatársaknak, akik etikai téren meghatározó döntéseket hoznak, természetesen példamutatóan kell viselkedniük. Amikor egy munkahelyi vezető valamely felelős beosztás betöltésére egy munkatársat kinevez, meg kell bizonyosodnia arról, hogy a kinevezett személy rendelkezik-e a Csoport Etikai Kódexének alkalmazásához szükséges kompetenciával, tekintéllyel és eszközökkel. Megfelelő irányítási szervezet A GDF SUEZ etikai elkötelezettségének lendületét a Csoport legmagasabb szinten lévő vezetői adják: a Csoport megfelelő szervezeteinek létrehozásáról döntő elnök-vezérigazgató, a Vezérigazgatóság és a Végrehajtó Bizottság (COMEX). Összefoglalás A GDF SUEZ minden munkatársa képviseli a Csoport etikai elveit, a munkahelyi vezetőknek azonban különleges kötelezettségeik is vannak: feladatuk ezen elvek átadása, a figyelem felkeltése, a képzés és az ellenőrzés. A GDF SUEZ megfelelő szervezetet hozott létre annak érdekében, hogy biztosítsa az etikai eljárás lendületét és ellenőrizze az elvek érvényesülését a gyakorlatban. Az etikai és compliance [külső és belső szabályoknak való megfelelés a ford.] szervezetet az Igazgatótanács felügyeli. A Csoport Igazgatótanácsa alá tartozó Etikai, Környezeti és Fenntartható Fejlődési Bizottság segíti az Igazgatótanácsot az irányításra, az etikára és a compliance-re vonatkozó kérdések területén. A bizottság ellenőrzi, hogy minden munkavállaló betartja-e az etikai szabályokat, illetve felelős a Csoport hatályos etikai referenciarendszereinek aktualizálásához szükséges eljárások bevezetéséért. A Főtitkárságon belül az Etikai és Compliance Igazgatóság feladata, hogy elősegítse az etika beépítését a GDF SUEZ szemléletébe, stratégiájába, vezetésébe és gyakorlatába. Javaslatot tesz alapító szövegekre, kezdeményezi azoknak az operatív ágazatok és funkcionális igazgatóságok általi bevezetését, valamint ügyel arra, hogy a szövegek megfeleljenek a Csoport egyéb ellenőrző szervezeteinek. GDF SUEZ Etikai kódex 19

20 Mindemellett, annak érdekében, hogy megbizonyosodjék a Csoport etikai kockázatmenedzsmentjéhez szükséges megfelelőségi eljárások kiterjesztéséről és működéséről, az Etikai és Compliance Igazgatóság proaktív Compliance politikát határozott meg. Az Etikai és Compliance Igazgatóság irányítja az etikai felelősök egész világra kiterjedő hálózatát, akik a Csoport ágazatainak és vállalatainak szintjén képviselik céljait. A Compliance Bizottság, melynek elnöke a Csoport Etikai Felelőse, aki a Végrehajtó Bizottságnak (COMEX) is tagja, biztosítja e politika lendületét. Az Etikai Felelős ügyel a helyes megvalósításra, tájékozódik a működés során felmerülő problémákról, és gondoskodik róla, hogy azokat megfelelően kezeljék. Tevékenységének köszönhetően a vezető szervek és a Vezérigazgatóság kellőképpen bizonyos lehet abban, hogy a GDF SUEZ etikai eljárását alkalmazzák és ellenőrzik. Kiterjesztett eljárás A GDF SUEZ munkahelyi vezetői felelősek a jelen dokumentum terjesztéséért a munkatársak között annak érdekében, hogy a dolgozók megismerjék és mindennapi tevékenységük során alkalmazzák a Csoport etikai eljárását. A felelős vezetők ezért biztosítják az eljárás kiterjesztését, képzéseket és figyelemfelkeltő programokat szerveznek. Segítséget nyújtanak és tanácsot adnak azon munkatársaknak, akik etikával kapcsolatos kérdéseket tesznek fel vagy megosztják velük gondjaikat. A munkahelyi vezetők feladatának megkönnyítése érdekében az Etikai és Compliance Igazgatóság cselekvési és ellenőrzési eszközöket biztosít számukra. A vállalat és/ vagy az ágazat etikai felelőse, a Humán Erőforrás, a Jogi és a Belső Kommunikációs Igazgatóságok szintén segíthetik a vezetők munkáját. Végezetül, a munkahelyi feletteseknek nemcsak azt kell ellenőrizniük, hogy munkatársaik ismerik-e az etikai és jogszabályi kötelezettségeket, hanem különösen ügyelniük kell arra is, hogy saját tevékenységük során tiszteletben tartsák a rájuk háruló kötelezettségeket. Abban az esetben, ha feltétlenül szükséges szankciók alkalmazása, a helyi jog és szokások tiszteletben tartásával kell eljárni. 20 GDF SUEZ Etikai kódex

21 GDF SUEZ Etikai kódex 21

22 Az etikai felelős Az etikai felelős feladata, hogy vállalata keretein belül biztosítsa az etikai kódex alkalmazását. Támogatja és megszervezi az etikai eljárást, illetve javaslatot tesz a Csoport kötelezettségvállalásainak megfelelő szakmai eljárások kialakítására, hozzájárulván ezáltal az etikai kockázatok megelőzéséhez. Minden olyan vállalat vezetője, melynek mérete és autonómiája ezt megkívánja, a Csoport etikai elveinek a vállalat keretén belül történő alkalmazásával megbízott etikai felelőst nevez ki. Ennek megfelelően az etikai felelős főbb feladatai közé az alábbi tevékenységek tartoznak: a Csoport etikai kötelezettségvállalásait meghatározó kódex eknek, szabálygyűjteményeknek vagy útmutatóknak a munkatársakkal való megismertetése, és szükség esetén magyarázatnyújtás, az egység vezetőjével szoros együttműködésben. a vállalat tevékenységének, illetve földrajzi elhelyezkedésének megfelelő, az Etikai és Compliance eljárást kiegészítő dokumentumok szerkesztése, illetve kidolgozásának felügyelete. az etikai elvek tiszteletben tartásának ellenőrzése a vállalat tevékenysége és fejlődési stratégiája során. 22 GDF SUEZ Etikai kódex

23 válaszadás és tanácsadás a munkatársak etikára és compliance-re vonatkozó kérdéseire. a figyelemfelkeltő programok, az oktatás és a kommunikáció irányítása. az Etikai és Compliance politika alkalmazásának ellenőrzése, mely politika segítséget nyújt a vállalat éves megfelelőségi jelentésének elkészítésében, melyet az egység vezetője megküld a Csoport Etikai Felelőse részére. az vállalat etikai kockázatainak számbavétele. Az etikai felelős hatásköre A személyes jó tulajdonságai pontosság, becsületesség és diszkréció-, mediációs, az eseményektől való távolságtartásra vonatkozó és szintézisalkotó képességei alapján kiválasztott etikai felelős tagja az egység vezetői csapatának és/vagy közvetlen kapcsolatban áll a menedzsmenttel. Az etikai felelős köteles a tevékenysége gyakorlása során tudomására jutó információkat bizalmasan kezelni. Ennek megfelelően az etikai felelős az érintett fél hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra az eljárás alá vont vagy információt szolgáltató személyek nevét. A titoktartás kötelezettségét a helyi joggal, illetve szokásokkal összhangban kell alkalmazni. Az etikai felelősnek minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy az információt szolgáltató személyeket ne érhessék megtorló intézkedések. Összefoglalás Az etikai felelős részt vesz a szakmai etikára vonatkozó szabályok és kötelezettségek kidolgozásában, illetve ügyel azok tiszteletben tartására a vállalatnál. Segítséget és tanácsot nyújt azon munkatársaknak, akik etikával kapcsolatos kérdéseket tesznek fel, valamint a csoport etikai felelőseinek hálózatában való részvétele által hozzájárul a jó gyakorlatok meghatározásához. Vállalata megfelelőségi jelentésének elkészítésével részt vesz a Csoport etikai kockázatainak megelőzésében. Az etikai célok nyomon követési eljárása Az etikai felelősök átfogó képet nyújtanak a Csoportnak az etikai gyakorlatról. Ennek érdekében az etikai felelősök hálózata bizonyos időszakonként tájékoztatja vállalatuk Igazgatótanácsát és Felügyelőbizottságát. A beszámoló formájában szolgáltatott különböző információk alapján készíti el a Csoport Etikai Felelőse az elnök-vezérigazgatónak, az Etikai, Környezeti és Fenntartható Fejlődési Bizottságnak valamint az Igazgatótanácsnak megküldendő éves etikai jelentést. GDF SUEZ Etikai kódex 23

24 Beszámoló, ellenőrzések és auditok Az Etikai és Compliance Igazgatóság által felállított szervezet támogatására a GDF SUEZ ezen területre vonatkozó politikájának megvalósítása érdekében kidolgozott eljárásokat vezetett be. Az etika és a compliance területén, mint sok más területen is, a munkatársak ismeretének és cselekedeteinek a munkahelyi vezetők által elvégzett időszakonkénti értékelése a folyamatos fejlesztésre irányuló eljárások közé illeszkedik. Ez az oka annak, hogy, példaképp említve, a Csoport vállalatai által rendszeresen végzett szociális légkör felmérések tartalmaznak a GDF SUEZ etikai és compliance szervezetére vonatkozó kérdéseket is. A GDF SUEZ Csoporton belül a compliance eljárások bevezetéséért felelős Etikai és Compliance igazgatóság feladatai közé tartozik a megfelelőségi ellenőrzések bevezetése. Az igazgatóság felügyeli az Etikai, Környezeti és Fenntartható Fejlődési Bizottság nevében végzett etikai auditok és különleges vizsgálatok lefolytatását. 24 GDF SUEZ Etikai kódex

25 Ennek keretén belül bevezetésre került egy, a Csoport etikai politikájának az ágazatoknál és a vállalatoknál történő kiterjesztését igen részletesen mérő megfelelőségi eljárás. Minden etikai felelősnek készítenie kell egy éves jelentést arról, hogy vállalatuk milyen eredményeket ért el a GDF SUEZ szabályainak és eljárásainak, valamint az adott vállalat által meghatározott intézkedéseknek és eljárásoknak megfelelően az etika és compliance megszervezése terén. A vállalatnak átadott jelentéshez mellékelni kell a vállalat vezetőjének a megfelelőséget tanúsító levelét is, mely a vezető elkötelezettségét tanúsítja az iránt, hogy a com pliance eljárás az irányítása alá tartozó szervezetben alkalmazásra kerüljön. Védelmi intézkedés A Csoport Etikai és Compliance Igazgatóságának feladatai közé tartozik az is, hogy a Csoport compliance politikájának be nem tartása esetén a menedzsmenttel és a helyi igazgatóságokkal kapcsolatot tartva és a Csoport többi funkcionális igazgatóságával (Jogi, Kockázati, Audit, Belső Ellenőrzési, Biztosítási Igazgatósággal, stb.) együttműködve meghozza a szükséges intézkedéseket. Összefoglalás A GDF SUEZ által az etika és compliance területén felállított szervezet lehetővé teszi a munkatársak ismereteinek és cselekedeteinek rendszeres, egyéni értékelését. Az etikai és compliance eljárások bevezetésével megbízott Etikai és Compliance igazgatóság felügyeli az etikai auditok és különleges vizsgálatok lefolytatását is. A Jogi, Audit, Kockázati és Belső Ellenőrzési igazgatósággal együttműködve ügyel arra, hogy a GDF SUEZ politikájának be nem tartása esetén meghozzák és végrehajtsák a szükséges intézkedéseket. Az Etikai és Compliance igazgatóság munkájának kiegészítéseként a belső ellenőrzési és audit részlegek figyelemmel kísérnek minden olyan információt, melyek e szabályok megsértését jelezhetik. Ügyelniük kell a Csoport vállalatainak szervezetében meglévő esetleges gyenge pontokra is. Ezen részlegek tájékoztatják feletteseiket megfigyeléseikről. Tájékoztatást nyújtanak az etikai felelős részére is, szükség esetén pedig specifikus szempontok alapján felülvizsgálják az etikai eljárás egyes alkalmazásait. GDF SUEZ Etikai kódex 25

26 Tekintettel az idegen nyelvű fordításból adódó esetleges eltérésekre, jelen dokumentum értelmezése esetén kizárólag a francia nyelvű vátozat az irányadó. A GDF SUEZ minden etikai dokumentuma megtalálható a Csoport intranetjén valamint az etikának szentelt extraneten. Tájékoztatásért, etikára és compliance-re vonatkozó tanácsért írjon az címre novemberi kiadás 26 GDF SUEZ Etikai kódex

27 E dokumentumot felületkezelt, 100 %-ban újrafeldolgozott, ISO 9001 (minőségirányítási rendszer) és ISO (környezetirányítási rendszer) tanúsítással, valamint EMAS hitelesítéssel (környezeti teljesítmény) rendelkező európai gyárban készült papírra nyomtattuk. Az Etikai Kódex a gdfsuez.com oldalon, a intranetjén és az etikának szentelt extraneten olvasható. Írta: Grafikai tervezés: Tipográfia és műszaki szerkesztés: Fordítás és szövegszerkesztés: Fotók: Médiathèque GDF SUEZ (Cover, Getty p.4, Stéphane de Bourgies / Abaca Press p.7, Philippe Dureuil / GDF SUEZ p.15, Olivia Gay / Interlinks Image p.17, Gilles Crampes p.19, Etienne de Malglaive / Abaca Press p.21, Raf Beckers / Electrabel p.23, Pierre-François Grosjean p.25, Enzo dal Verme / Abaca Press) 11/2009

28 GDF SUEZ Logotype version Quadri 11/07/ , bd des Batignolles Paris - FRANCE Tél. : +33 (0) / Fax : +33 (0) Web : RÉFÉRENCES COULEUR B 80% C 100% Y 50% B 5% Értékeink igényesség elkötelezettség merészség összetartás gdfsuez.com 2 GDF SUEZ Etikai kódex

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései V e z e t é s i B e n c h m a r k o k Member of Kommunalkredit Bank Impresszum Kiadja a TÖOSZ megbízásából az ÖNkorPRess Kiadó Felelős kiadó:

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben