ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1"

Átírás

1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1

2

3 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16 Irányítási rendszer 18 Etikai felelős 22 Beszámoló, ellenőrzések és auditok 24 Az alábbiakban szereplő Etikai Kódexet a GDF SUEZ igazgatótanácsa november 10-én hagyta jóvá

4 Meggyőződésem, hogy a fenntartható vállalat etikus vállalatot is jelent. Ezt a követelményt kell szem előtt tartanunk a GDF SUEZ-re vonatkozóan is. A GDF SUEZ világméretekben az energiaágazat egyik referenciavállalata, mely vezető szerepet tölt be az általa képviselt szakmák területén, szem előtt tartva a holnap nagy kihívásait: az ellátás biztonságát, a globális felmelegedés elleni küzdelmet és a fenntartható fejlődést. A vállalat kiemelt szerepe természetesen különleges előnyökkel is jár. Sokat jelent, ha egy vállalatot referenciaként tartanak számon abban az ágazatban, ahol a fogyasztók, az ipari ügyfelek, a hatóságok és a különböző partnerek bizalma meghatározó szerepet játszik. Kiemelt szerepünk azonban elsősorban kötelezettségeket ró ránk: értékeinket mindenekfelett tiszteletben kell tartanunk, és minden pillanatban tudatában kell lennünk különleges felelősségünknek, melyre büszkének kell lennünk. Meggyőződésem, hogy a fenntartható vállalat etikus vállalatot is jelent. Ezt a követelményt kell szem előtt tartanunk a GDF SUEZ-re vonatkozóan is. Tevékenységünket az etika irányítja, mely minden esetben, a nehézségek közepette is meghatározza hosszú távú ipari célkitűzéseinket. E magatartás lényege, hogy a Csoport értékeit a gyakorlatban alkalmazzuk munkatársunk választotta ezeket az értékeket, melyek a világ minden országában közös elveken alapulnak: IGÉNYESSÉG, mely hosszú távon biztosítja partnereink számára teljesítményünk színvonalát az ügyfeleink és a közszolgáltatás érdekét szolgáló hatékonyságra és innovációra való folyamatos törekvés jegyében. ELKÖTELEZETTSÉG, mely lehetővé teszi, hogy az emberek számára nélkülözhetetlen szolgáltatások biztosítása során összeegyeztessük Csoportunk fejlődését bolygónk tiszteletével. MERÉSZSÉG, melynek köszönhetően a jelenben tanúsított optimista magatartásunk lehetővé teszi a jövő kreatív alakítását. 4 GDF SUEZ Etikai kódex

5 összetartás, mely minden erőnket a csoportszellem szolgálatába állítja, hogy az energiát és környezetünket a haladás és a fejlődés fenntartható forrásaivá tegyük. Ezen értékeket csak az élteti és teszi erőssé, ha mindennapi magatartásunk során is megnyilvánulnak, ezért azt várom Önöktől, hogy munkájuk során a közösen meghatározott etikai alapelveknek megfelelően cselekedjenek. Pontosan egy évvel az új Csoportunk születését jelentő egyesülést követően a végrehajtó bizottság elfogadta az etikai politika két alapító dokumentumát, a GDF SUEZ Etikai kódexét és a Gyakorlati útmutatót, melyeket az igazgatótanács is jóváhagyott. Az új Csoport kódexe egy átfogó és ambiciózus etikai politika keretébe illeszkedik, melynek célja egyrészt az etikának a stratégiába, a menedzsmentbe és a szakmai gyakorlatba való beillesztése, másrészt olyan szervezeti és vezetői irányítási rendszerek létrehozása, me lyek segítségével nyomon követhetjük, hogy megfelelünk-e vállalt kötelezettségeinknek. Etikai elveink négy egyszerű üzenetben foglalhatóak össze: cselekedjünk a törvényeknek és a jogszabályoknak megfelelően, erősítsük a feddhetetlenség kultúráját, tegyünk tanúbizonyságot lojalitásunkról és becsületességünkről, tartsunk tiszteletben másokat! Munkánk során a világ minden országában ezeket az alapelveket kell szem előtt tartanunk. Mindnyájan tudjuk, milyen nehéz a jó hírnév megszerzése, és milyen könnyű azt elveszíteni, ezért járuljunk hozzá következetesen mindanynyian a Csoport jó hírnevének elnyeréséhez és megőrzéséhez! Az etika alapvetően meghatározza a GDF SUEZ ipari és emberi célkitűzéseinek sikerét. Igényesség, elkötelezettség, merészség, összetartás: képviseljük büszkén vállalatunk értékeit! Párizs, november 10. Gérard Mestrallet Elnök-vezérigazgató GDF SUEZ Etikai kódex 5

6 Az etikai elvek és az érdekeltek köre 6 GDF SUEZ Etikai kódex

7 A cselekedeteinket vezérlő alapelvek GDF SUEZ Etikai kódex 7

8 Alapelvek A GDF SUEZ vállalati értékei cselekedeteinken keresztül nyilvánulnak meg. A Csoport etikája a cselekedeteinket vezérlő alapelvekben tükröződik. Ezek az elvek: a törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelés, feddhetetlenség, lojalitás, becsületesség és mások tisztelete. Cselekedjünk a törvényeknek és a jogszabályoknak megfelelően! A Csoport munkatársainak mindig, minden körülmények között tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi, szövetségi, nemzeti és helyi jogszabályokat, valamint a tevékenységükhöz kapcsolódó szakmai etikai szabályokat. Ugyanez vonatkozik a Csoport által meghozott egyoldalú döntésekre illetve egyéb szabályozásra is. A Csoport specifikus szabályai esetében a vállalatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy azokat a helyi törvényeknek vagy a mi gyakorlatunktól eltérő kultúrának megfelelően alkalmazzák. 8 GDF SUEZ Etikai kódex

9 Erősítsük a feddhetetlenség kultúráját! A GDF SUEZ szigorúan megköveteli a mindennapi munka során az üzleti kapcsolatainkat és szakmai tevékenységeinket vezérlő feddhetetlenség elvének tiszteletben tartását. Ezen elvből kiindulva a Csoport kiemelkedő fontosságot tulajdonít munkatársai erkölcsi feddhetetlenségének. Tudatában kell lennünk annak, hogy jó hírnevünket cselekedeteink alapozzák meg, ezért munkatársainktól elvárjuk, hogy minden körülmények között becsületesen, a feddhetetlenség kultúráját képviselve járjanak el. A gyakorlatban a feddhetetlenség annyit jelent, hogy kerülni kell minden olyan helyzetet, amelyben konfliktus keletkezhet a személyes érdekek és a Csoport érdekei között. Azon meggyőződés, mely szerint bizonyos alapvető értékek tiszteletben tartása kötelességünk, elősegíti a bizalom légkörének kialakítását, illetve megvéd minket a vállalatok kereskedelmi tevékenységét hosszú távon súlyosan veszélyeztető korrupciótól. GDF SUEZ Etikai kódex 9

10 Tegyünk tanúbizonyságot lojalitásunkról és becsületességünkről! Csoportunk számára valamely kapcsolat minősége, különösen a szerződések teljesítése területén, elsősorban a résztvevő felek lojalitásán és becsületességén alapul. Ezen jellemvonások vállalt kötelezettségeink teljesítését, illetve saját képességeink jó ismeretét követelik meg, melynek segítségével elkerülhetjük, hogy olyasmit ígérjünk, amit nem tudnánk teljesíteni. Ezért a partnereinkkel való kommunikáció során jóhiszeműen, konstruktív szellemben, mindegyik fél elvárásait tiszteletben tartva, valós információkat szolgáltatva járjunk el. Ezen elv nemcsak azokat a kapcsolatokat határozza meg, melyeket a GDF SUEZ ügyfeleivel, részvényeseivel, befektetőivel, illetve a civil szervezetekkel (NGO) és a nagyközönséggel folytat, hanem a Csoport belső, a munkatársakkal és a szakszervezetekkel folytatott, illetve a részlegek közötti kommunikációjára is kiterjed. Csoportunk a partnerekkel történő hosszú távú kapcsolatokat kívánja előnyben részesíteni. E perspektíva elválaszthatatlan a kölcsönös bizalmat megalapozó lojális és becsületes magatartástól. A GDF SUEZ sikere elsősorban jó hírnevétől függ. Ha nem tartjuk tiszteletben a lojalitás és a becsületesség követelményét, veszélybe sodorjuk a vállalat jövőjét, beleértve a vállalat arculatának, részvényeseinek és munkavállalóinak jövőjét is. 10 GDF SUEZ Etikai kódex

11 Tartsunk tiszteletben másokat! Az egymás iránti tisztelet elvének a kölcsönösségen kell alapulnia, hiszen mindegyikünknek vannak tiszteletben tartandó jogai és teljesítendő kötelességei. Ezért tulajdonít akkora jelentőséget a GDF SUEZ minden partnerének, legyen szó akár természetes, akár jogi személyről. Ezen elv a személyek jogainak, méltóságának, egyediségének, illetve a különféle kultúráknak a tiszteletben tartásában nyilvánul meg. A mások tulajdonát képező anyagi és szellemi javak esetében is ezen elv szerint kell eljárni. A másik fél tiszteletben tartását a GDF SUEZ nemcsak a munkatársaktól várja el, szakmai tevékenységük során, az elvárás kiterjed a Csoport vállalatainak a munkatársakkal való kapcsolatára is. Ezen elv vezérli Csoportunkat a magánélet és a sokféleség tiszteletben tartása, a diszkrimináció elleni küzdelem, illetve a zaklatás megelőzése és büntetése során. Szélesebb értelemben véve ez az elv határozza meg a GDF SUEZ kapcsolatát partnereivel, és ennek megfelelően kívánjuk megoldani konfliktusainkat is. A GDF SUEZ elvárja munkatársaitól, hogy munkájuk során ezen etikai elveknek megfelelően járjanak el, a körülményektől, szakmájuktól, felelősségi szintjüktől és partnereik kilététől függetlenül. Az igazgatóktól a munkatársakig mindnyájunknak kötelessége, hogy soha ne cselekedjünk úgy, hogy az akár a legcsekélyebb kételyt is ébreszthesse a GDF SUEZ etikáját illetően. GDF SUEZ Etikai kódex 11

12 Magas követelményeket támasztó etika Az etikai szabályok a gyakorlatban arra a három körre alkalmazandóak, melyekben vállalatunk tevékenységét kifejti: a Csoportnak a munkatársak, vállalatok és részvényesek által alkotott körére, a piac körére, melynek keretén belül ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és konkurenseinkkel folytatott kapcsolatainkat ápoljuk, végezetül pedig a bennünket körülvevő társadalom körére, mindenütt, ahol jelen vagyunk. A szigorúbb etikai kívánalmaknak megfelelő eljárás ügyeink intézése során e három kör, a Csoport, a piac és a társadalom fejlődésének záloga. Hozzájárulván a világgazdaság szabályozására vonatkozó új utak kidolgozásához, az etikai követelmények szigorítása elősegíti a minden érintett fél által óhajtott fejlődést is. 1. A Csoport köre: az egészséges légkörben végzett munka hozzájárul a Csoport jó működéséhez. A GDF SUEZ ennek érdekében olyan intézkedéseket vezetett be, melyek megfelelő életkörülményeket és biztonságos munkakör- 12 GDF SUEZ Etikai kódex

13 nyezetet biztosítanak munkatársai számára. A Csoportnál a munkavállalók közötti kapcsolatoknak a tisztelet és a bizalom elvén kell alapulniuk. A kapcsolatokra és az etikára vonatkozó ezen kívánalmak kiterjednek minden vállalatra, valamint a részvényesekre is; ez utóbbiakkal kapcsolatban a GDF SUEZ magas szintű vállalati kormányzási normákat alkalmaz. 2. A piac köre: a GDF SUEZ kiemelt fontosságot tulajdonít ügyfelei elégedettségének, mely világosan meghatározott tényezőkön, a termékek és a szolgáltatások minőségén, nyílt párbeszéden, az eljárások átláthatóságán, illetve a kötelezettségvállalások és a piaci verseny szabályainak tiszteletben tartásán alapul. A fenti elveket, melyeket a Csoport minden munkatársának tiszteletben kell tartania, a beszállítókkal és a konkurens vállalatokkal folytatott kapcsolatok során is alkalmazni kell. Ennek megfelelően azt várjuk el a GDF SUEZ dolgozóitól, hogy a tárgyalások során lojálisan, az igazságosság és a pártatlanság elvének alapján járjanak el. Arról is meg kell bizonyosodniuk, hogy a Csoport partnerei a GDF SUEZ elveivel harmonizáló etikai elveket vallanak-e. 3. A társadalom köre: a GDF SUEZ társadalmi felelőssége tudatában elkötelezi magát a társadalom mellett, melynek keretén belül tevékenységét kifejti. Tiszteletben tartja a környezetet és a különböző kultúrákat, erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a környezetre gyakorolt ökológiai hatását a lehető legkisebbre csökkentse, nyílt kommunikációt folytat ezen a területen megvalósított terveivel és az előtte álló kihívásokkal kapcsolatban, valamint együttműködik a környezetvédelem és a humanitárius tevékenységek területén működő civil szervezettekkel (NGO). Ennek keretén belül mindegyikünk felelőssége, hogy előmozdítsa a vállalat politikáját. A Csoport támogatja munkatársainak aktív, a közösség és a fenntartható fejlődés érdekében kifejtett tevékenységét. GDF SUEZ Etikai kódex 13

14 Az etika irányítása 14 GDF SUEZ Etikai kódex

15 Etikai Kódex a Csoport minden munkatársa részére GDF SUEZ Etikai kódex 15

16 Az etikai kódex alkalmazási területe Az Etikai Kódex a Csoport minden munkatársára és vállalatára kiterjed. Munkatársai etikus viselkedésének elősegítése, illetve a hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő tevékenység kialakítása érdekében a Csoport egy Etikai és Compliance szervezetet hozott létre. Az ennek keretén belül bevezetett eljárások a Csoport egészére vonatkoznak. Háromszintű felépítmény A GDF SUEZ etikai eljárása három szintből, a referenciarendszerek, a szervezeti struktúrák és a szakmai eljárások szintjéből épül fel. Az első szintet a törvények, a kódexek és az értékek alkotják. A Csoport erre a pillérre támaszkodik világosan meghatározott céljának elérése érdekében, melynek értelmében szakmai tevékenységét mindig, minden körülmények között a hatályos jogszabályok, illetve az Etikai Kódexben meghatározott szabályok és cselekvési elvek tiszteletben tartása mellett végzi. 16 GDF SUEZ Etikai kódex

17 Az eljárás második szintje a szervezetet érinti, amely a gyakorlatban az irányításnak, a tervezésnek, a működtetésnek és a beszámolásnak megfelelő struktúrák és eljárások létrehozását jelenti. A harmadik és egyben utolsó szint a szakmai eljárásokból tevődik össze, azaz a munkatársak rendelkezésére bocsátott operatív eszközökből, melyek segítségével a munkatársak a GDF SUEZ referenciáinak megfelelően járhatnak el. Összefoglalás A GDF SUEZ Etikai Kódexét, mely egyaránt vonatkozik a Csoport minden vállalatára, illetve a Csoport szorosan vett övezetén kívül eső vállalatokra, minden érintett féllel meg kell ismertetni. Az etikai eljárást gyakorlati segédanyagok támogatják, melyek kézzelfogható segítséget nyújtanak a munkatársaknak cselekedeteik kialakítása, illetve döntéseik meghozatala során. A segédanyagok a nemzetközi, szövetségi és helyi szabályozó szervek, valamint a szakmai szervezetek etikai és deontológiai szabályaira, illetve normáira helyezik a hangsúlyt. Kiterjedt alkalmazási kör A jelen Etikai Kódexben lefektetett elveket azon vállalatok igazgatótanácsába, illetve felügyelőbizottságába delegált munkavállalóknak is képviselniük kell, melyek felett a GDF SUEZ nem gyakorol ellenőrző befolyást. A GDF SUEZ munkatársainak tájékoztatniuk kell partnereiket a beszállítókat, szolgáltatókat, és alvállalkozókat a Csoport Etikai Kódexének meglétéről, például a jelen dokumentum bemutatása segítségével. GDF SUEZ Etikai kódex 17

18 A vezetői irányítás Szakmája gyakorlása során a Csoport minden munkatársának a GDF SUEZ etikai elveit kell követnie. E feladat megkönnyítése végett az irányítási rendszer minden szinten világosan meghatározza a felelősségi köröket. Elsőként a GDF SUEZ vezetői biztosítják a Csoport Etikai Kódexének tiszteletben tartását. Ennek érdekében rendelkezniük kell az etikai eljárás kiterjesztésének nyomon követéséhez és a szabályok megsértésének felderítéséhez szükséges eszközökkel. Be kell vezetniük egy, az etikai eljárás alkalmazását illetve megfelelőségét ellenőrző rendszert is. Az egyes vállalatok vezetői etikai felelőst neveznek ki, biztosítják számára a megfelelő humán és anyagi erőforrásokat, illetve ügyelnek arra, hogy a felelős rendelkezzék a feladatai ellátásához szükséges jogkörrel. A vezetők aktív részvétele A menedzserek feladatai közé tartozik, hogy egyénileg és kollektíven is meggyőződjenek az Etikai Kódex alkalmazásáról. A jelen dokumentumban meghatározott szabályokat minden, a vállalat működésére jelentős befolyást gyakorló vagy 18 GDF SUEZ Etikai kódex

19 annak politikáját befolyásolni képes munkatársnak ismernie kell. Azoknak a munkatársaknak, akik etikai téren meghatározó döntéseket hoznak, természetesen példamutatóan kell viselkedniük. Amikor egy munkahelyi vezető valamely felelős beosztás betöltésére egy munkatársat kinevez, meg kell bizonyosodnia arról, hogy a kinevezett személy rendelkezik-e a Csoport Etikai Kódexének alkalmazásához szükséges kompetenciával, tekintéllyel és eszközökkel. Megfelelő irányítási szervezet A GDF SUEZ etikai elkötelezettségének lendületét a Csoport legmagasabb szinten lévő vezetői adják: a Csoport megfelelő szervezeteinek létrehozásáról döntő elnök-vezérigazgató, a Vezérigazgatóság és a Végrehajtó Bizottság (COMEX). Összefoglalás A GDF SUEZ minden munkatársa képviseli a Csoport etikai elveit, a munkahelyi vezetőknek azonban különleges kötelezettségeik is vannak: feladatuk ezen elvek átadása, a figyelem felkeltése, a képzés és az ellenőrzés. A GDF SUEZ megfelelő szervezetet hozott létre annak érdekében, hogy biztosítsa az etikai eljárás lendületét és ellenőrizze az elvek érvényesülését a gyakorlatban. Az etikai és compliance [külső és belső szabályoknak való megfelelés a ford.] szervezetet az Igazgatótanács felügyeli. A Csoport Igazgatótanácsa alá tartozó Etikai, Környezeti és Fenntartható Fejlődési Bizottság segíti az Igazgatótanácsot az irányításra, az etikára és a compliance-re vonatkozó kérdések területén. A bizottság ellenőrzi, hogy minden munkavállaló betartja-e az etikai szabályokat, illetve felelős a Csoport hatályos etikai referenciarendszereinek aktualizálásához szükséges eljárások bevezetéséért. A Főtitkárságon belül az Etikai és Compliance Igazgatóság feladata, hogy elősegítse az etika beépítését a GDF SUEZ szemléletébe, stratégiájába, vezetésébe és gyakorlatába. Javaslatot tesz alapító szövegekre, kezdeményezi azoknak az operatív ágazatok és funkcionális igazgatóságok általi bevezetését, valamint ügyel arra, hogy a szövegek megfeleljenek a Csoport egyéb ellenőrző szervezeteinek. GDF SUEZ Etikai kódex 19

20 Mindemellett, annak érdekében, hogy megbizonyosodjék a Csoport etikai kockázatmenedzsmentjéhez szükséges megfelelőségi eljárások kiterjesztéséről és működéséről, az Etikai és Compliance Igazgatóság proaktív Compliance politikát határozott meg. Az Etikai és Compliance Igazgatóság irányítja az etikai felelősök egész világra kiterjedő hálózatát, akik a Csoport ágazatainak és vállalatainak szintjén képviselik céljait. A Compliance Bizottság, melynek elnöke a Csoport Etikai Felelőse, aki a Végrehajtó Bizottságnak (COMEX) is tagja, biztosítja e politika lendületét. Az Etikai Felelős ügyel a helyes megvalósításra, tájékozódik a működés során felmerülő problémákról, és gondoskodik róla, hogy azokat megfelelően kezeljék. Tevékenységének köszönhetően a vezető szervek és a Vezérigazgatóság kellőképpen bizonyos lehet abban, hogy a GDF SUEZ etikai eljárását alkalmazzák és ellenőrzik. Kiterjesztett eljárás A GDF SUEZ munkahelyi vezetői felelősek a jelen dokumentum terjesztéséért a munkatársak között annak érdekében, hogy a dolgozók megismerjék és mindennapi tevékenységük során alkalmazzák a Csoport etikai eljárását. A felelős vezetők ezért biztosítják az eljárás kiterjesztését, képzéseket és figyelemfelkeltő programokat szerveznek. Segítséget nyújtanak és tanácsot adnak azon munkatársaknak, akik etikával kapcsolatos kérdéseket tesznek fel vagy megosztják velük gondjaikat. A munkahelyi vezetők feladatának megkönnyítése érdekében az Etikai és Compliance Igazgatóság cselekvési és ellenőrzési eszközöket biztosít számukra. A vállalat és/ vagy az ágazat etikai felelőse, a Humán Erőforrás, a Jogi és a Belső Kommunikációs Igazgatóságok szintén segíthetik a vezetők munkáját. Végezetül, a munkahelyi feletteseknek nemcsak azt kell ellenőrizniük, hogy munkatársaik ismerik-e az etikai és jogszabályi kötelezettségeket, hanem különösen ügyelniük kell arra is, hogy saját tevékenységük során tiszteletben tartsák a rájuk háruló kötelezettségeket. Abban az esetben, ha feltétlenül szükséges szankciók alkalmazása, a helyi jog és szokások tiszteletben tartásával kell eljárni. 20 GDF SUEZ Etikai kódex

21 GDF SUEZ Etikai kódex 21

22 Az etikai felelős Az etikai felelős feladata, hogy vállalata keretein belül biztosítsa az etikai kódex alkalmazását. Támogatja és megszervezi az etikai eljárást, illetve javaslatot tesz a Csoport kötelezettségvállalásainak megfelelő szakmai eljárások kialakítására, hozzájárulván ezáltal az etikai kockázatok megelőzéséhez. Minden olyan vállalat vezetője, melynek mérete és autonómiája ezt megkívánja, a Csoport etikai elveinek a vállalat keretén belül történő alkalmazásával megbízott etikai felelőst nevez ki. Ennek megfelelően az etikai felelős főbb feladatai közé az alábbi tevékenységek tartoznak: a Csoport etikai kötelezettségvállalásait meghatározó kódex eknek, szabálygyűjteményeknek vagy útmutatóknak a munkatársakkal való megismertetése, és szükség esetén magyarázatnyújtás, az egység vezetőjével szoros együttműködésben. a vállalat tevékenységének, illetve földrajzi elhelyezkedésének megfelelő, az Etikai és Compliance eljárást kiegészítő dokumentumok szerkesztése, illetve kidolgozásának felügyelete. az etikai elvek tiszteletben tartásának ellenőrzése a vállalat tevékenysége és fejlődési stratégiája során. 22 GDF SUEZ Etikai kódex

23 válaszadás és tanácsadás a munkatársak etikára és compliance-re vonatkozó kérdéseire. a figyelemfelkeltő programok, az oktatás és a kommunikáció irányítása. az Etikai és Compliance politika alkalmazásának ellenőrzése, mely politika segítséget nyújt a vállalat éves megfelelőségi jelentésének elkészítésében, melyet az egység vezetője megküld a Csoport Etikai Felelőse részére. az vállalat etikai kockázatainak számbavétele. Az etikai felelős hatásköre A személyes jó tulajdonságai pontosság, becsületesség és diszkréció-, mediációs, az eseményektől való távolságtartásra vonatkozó és szintézisalkotó képességei alapján kiválasztott etikai felelős tagja az egység vezetői csapatának és/vagy közvetlen kapcsolatban áll a menedzsmenttel. Az etikai felelős köteles a tevékenysége gyakorlása során tudomására jutó információkat bizalmasan kezelni. Ennek megfelelően az etikai felelős az érintett fél hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra az eljárás alá vont vagy információt szolgáltató személyek nevét. A titoktartás kötelezettségét a helyi joggal, illetve szokásokkal összhangban kell alkalmazni. Az etikai felelősnek minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy az információt szolgáltató személyeket ne érhessék megtorló intézkedések. Összefoglalás Az etikai felelős részt vesz a szakmai etikára vonatkozó szabályok és kötelezettségek kidolgozásában, illetve ügyel azok tiszteletben tartására a vállalatnál. Segítséget és tanácsot nyújt azon munkatársaknak, akik etikával kapcsolatos kérdéseket tesznek fel, valamint a csoport etikai felelőseinek hálózatában való részvétele által hozzájárul a jó gyakorlatok meghatározásához. Vállalata megfelelőségi jelentésének elkészítésével részt vesz a Csoport etikai kockázatainak megelőzésében. Az etikai célok nyomon követési eljárása Az etikai felelősök átfogó képet nyújtanak a Csoportnak az etikai gyakorlatról. Ennek érdekében az etikai felelősök hálózata bizonyos időszakonként tájékoztatja vállalatuk Igazgatótanácsát és Felügyelőbizottságát. A beszámoló formájában szolgáltatott különböző információk alapján készíti el a Csoport Etikai Felelőse az elnök-vezérigazgatónak, az Etikai, Környezeti és Fenntartható Fejlődési Bizottságnak valamint az Igazgatótanácsnak megküldendő éves etikai jelentést. GDF SUEZ Etikai kódex 23

24 Beszámoló, ellenőrzések és auditok Az Etikai és Compliance Igazgatóság által felállított szervezet támogatására a GDF SUEZ ezen területre vonatkozó politikájának megvalósítása érdekében kidolgozott eljárásokat vezetett be. Az etika és a compliance területén, mint sok más területen is, a munkatársak ismeretének és cselekedeteinek a munkahelyi vezetők által elvégzett időszakonkénti értékelése a folyamatos fejlesztésre irányuló eljárások közé illeszkedik. Ez az oka annak, hogy, példaképp említve, a Csoport vállalatai által rendszeresen végzett szociális légkör felmérések tartalmaznak a GDF SUEZ etikai és compliance szervezetére vonatkozó kérdéseket is. A GDF SUEZ Csoporton belül a compliance eljárások bevezetéséért felelős Etikai és Compliance igazgatóság feladatai közé tartozik a megfelelőségi ellenőrzések bevezetése. Az igazgatóság felügyeli az Etikai, Környezeti és Fenntartható Fejlődési Bizottság nevében végzett etikai auditok és különleges vizsgálatok lefolytatását. 24 GDF SUEZ Etikai kódex

25 Ennek keretén belül bevezetésre került egy, a Csoport etikai politikájának az ágazatoknál és a vállalatoknál történő kiterjesztését igen részletesen mérő megfelelőségi eljárás. Minden etikai felelősnek készítenie kell egy éves jelentést arról, hogy vállalatuk milyen eredményeket ért el a GDF SUEZ szabályainak és eljárásainak, valamint az adott vállalat által meghatározott intézkedéseknek és eljárásoknak megfelelően az etika és compliance megszervezése terén. A vállalatnak átadott jelentéshez mellékelni kell a vállalat vezetőjének a megfelelőséget tanúsító levelét is, mely a vezető elkötelezettségét tanúsítja az iránt, hogy a com pliance eljárás az irányítása alá tartozó szervezetben alkalmazásra kerüljön. Védelmi intézkedés A Csoport Etikai és Compliance Igazgatóságának feladatai közé tartozik az is, hogy a Csoport compliance politikájának be nem tartása esetén a menedzsmenttel és a helyi igazgatóságokkal kapcsolatot tartva és a Csoport többi funkcionális igazgatóságával (Jogi, Kockázati, Audit, Belső Ellenőrzési, Biztosítási Igazgatósággal, stb.) együttműködve meghozza a szükséges intézkedéseket. Összefoglalás A GDF SUEZ által az etika és compliance területén felállított szervezet lehetővé teszi a munkatársak ismereteinek és cselekedeteinek rendszeres, egyéni értékelését. Az etikai és compliance eljárások bevezetésével megbízott Etikai és Compliance igazgatóság felügyeli az etikai auditok és különleges vizsgálatok lefolytatását is. A Jogi, Audit, Kockázati és Belső Ellenőrzési igazgatósággal együttműködve ügyel arra, hogy a GDF SUEZ politikájának be nem tartása esetén meghozzák és végrehajtsák a szükséges intézkedéseket. Az Etikai és Compliance igazgatóság munkájának kiegészítéseként a belső ellenőrzési és audit részlegek figyelemmel kísérnek minden olyan információt, melyek e szabályok megsértését jelezhetik. Ügyelniük kell a Csoport vállalatainak szervezetében meglévő esetleges gyenge pontokra is. Ezen részlegek tájékoztatják feletteseiket megfigyeléseikről. Tájékoztatást nyújtanak az etikai felelős részére is, szükség esetén pedig specifikus szempontok alapján felülvizsgálják az etikai eljárás egyes alkalmazásait. GDF SUEZ Etikai kódex 25

26 Tekintettel az idegen nyelvű fordításból adódó esetleges eltérésekre, jelen dokumentum értelmezése esetén kizárólag a francia nyelvű vátozat az irányadó. A GDF SUEZ minden etikai dokumentuma megtalálható a Csoport intranetjén valamint az etikának szentelt extraneten. Tájékoztatásért, etikára és compliance-re vonatkozó tanácsért írjon az címre novemberi kiadás 26 GDF SUEZ Etikai kódex

27 E dokumentumot felületkezelt, 100 %-ban újrafeldolgozott, ISO 9001 (minőségirányítási rendszer) és ISO (környezetirányítási rendszer) tanúsítással, valamint EMAS hitelesítéssel (környezeti teljesítmény) rendelkező európai gyárban készült papírra nyomtattuk. Az Etikai Kódex a gdfsuez.com oldalon, a intranetjén és az etikának szentelt extraneten olvasható. Írta: Grafikai tervezés: Tipográfia és műszaki szerkesztés: Fordítás és szövegszerkesztés: Fotók: Médiathèque GDF SUEZ (Cover, Getty p.4, Stéphane de Bourgies / Abaca Press p.7, Philippe Dureuil / GDF SUEZ p.15, Olivia Gay / Interlinks Image p.17, Gilles Crampes p.19, Etienne de Malglaive / Abaca Press p.21, Raf Beckers / Electrabel p.23, Pierre-François Grosjean p.25, Enzo dal Verme / Abaca Press) 11/2009

28 GDF SUEZ Logotype version Quadri 11/07/ , bd des Batignolles Paris - FRANCE Tél. : +33 (0) / Fax : +33 (0) Web : RÉFÉRENCES COULEUR B 80% C 100% Y 50% B 5% Értékeink igényesség elkötelezettség merészség összetartás gdfsuez.com 2 GDF SUEZ Etikai kódex

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

ÚTMUTATÓ Az etika gyakorlata

ÚTMUTATÓ Az etika gyakorlata ÚTMUTATÓ Az etika gyakorlata Magas követelményeket támasztó etikai elkötelezettség 4 Minden szinten összetartást elősegítő gyakorlat 6 Hogyan beszéljünk az etikai problémákról? 14 Az etika legfontosabb

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés ISO 9001:2015 revízió - áttekintés Tartalom n Ki az illetékes? n Milyen az ütemterv? n Hol tartunk most? n Hogyan fog ez folytatódni? n Mik képezik a kialakítás kereteit? n Mik képezik az alapvető képességeket?

Részletesebben

A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben. Dr. Szecsei Klára 2010.

A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben. Dr. Szecsei Klára 2010. A minőségirányítási rendszerek fejlesztési lehetősségei az egészségügyben Dr. Szecsei Klára 2010. Helyzet bemutatása Az 1997 évi CLIV. törvény írja elő belső minőségirányítási rendszer (MIR) kötelező működtetését

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A Pirelli Csoport értékei és Etikai Kódexe

A Pirelli Csoport értékei és Etikai Kódexe A Pirelli Csoport értékei és Etikai Kódexe Etikai értékek a tevékenység központjában. Csoportunk identitása történelmileg azon értékek egységén alapul, amelyet az elmúlt évek során mi mindannyian hoztunk

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

Biztosításközvetítés elektronikus felületen

Biztosításközvetítés elektronikus felületen Biztosításközvetítés elektronikus felületen Az MNB 5/2015. (V.5.). számú ajánlásának átültetése a gyakorlatba Elméleti és gyakorlati kihívások Sebestyén László vezérigazgató (Netrisk.hu Zrt.) online szekció

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági konferencia

Élelmiszerbiztonsági konferencia Élelmiszerbiztonsági konferencia Balázs Ildikó minőségügyi igazgató, Auchan Magyarország Kft. 2013.11.07. 1 12 + 7 áruház az országban Egyetlen lépéssel több új helyszínen megjelentünk (az ország keleti,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX HATÁLYOS 2011. október 25.

ETIKAI KÓDEX HATÁLYOS 2011. október 25. BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA Kapás 1027 Budapest, Kapás u. 22. Tel: 488-75-28, Fax: 488-75-07 E-mail: euszolgig@kapas.hu Iktatószám: ETIKAI KÓDEX HATÁLYOS 2011. október

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe

Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe Preambulum A Magyar Vízilabda évszázados hagyományának, tekintélyének, a sportág iránti alázat védelmének, illetve a Magyar Vízilabda hírének öregbítése érdekében

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény Zsámbéki Polgármesteri Hivatalban történő végrehajtásáról

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

A minőségügyi szabványrendszer fejlődése, az új szabványok

A minőségügyi szabványrendszer fejlődése, az új szabványok 14. A minőségügyi szabványrendszer fejlődése, az új szabványok 14.1 Az ISO 9000:2000 szabványok 1987. évi első megjelenésük után 1994-ben módosították a szabványokat. A 2000-ben megjelent harmadik kiadás

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130 21. A minőségi piac 21.1 A minőségügyi tanácsadók A minőségügyi tanácsadás a gazdasági, műszaki és vezetési szakmák határterületén helyezkedik el, vagyis a minőségügyi tanácsadó vállalkozások többféle

Részletesebben

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft.

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Nádas Bence - Menedzselt szolgáltatások vezető, Fujitsu Siemens Computers Kft. 2009. március 18. Vállalatunk A Fujitsu Siemens Computers

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZEREPE MAGYARORSZÁGON Kovács Sándorné területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgató, KIH 2013. november 7. A korrupció elleni küzdelem Magyarországon

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben