A 445. sorszámú ítélet ellen az ügyész valamennyi vádlott terhére fellebbezést jelentett be az alábbiak szerint:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 445. sorszámú ítélet ellen az ügyész valamennyi vádlott terhére fellebbezést jelentett be az alábbiak szerint:"

Átírás

1 FŐVÁROSI FELLEBBVITELI FŐÜGYÉSZSÉG Budapest, V, Markó u Telefon Fax BF. 621/2006/20-1 Melléklet: bírósági iratok FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLÁNAK B u d a p e s t.. A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt Balázs László ás társai ellen indított büntetőügyben a másodfokú eljárás lefolytatása végett csatoltan megküldöm a Fővárosi Bíróság 18.B.703/2006 számú iratát, a magánfelek és jogi képviselőik által előterjesztett - a polgári jogi igény elbírálására irányuló, illetve fellebbezésként értékelendő - - beadványaikkal és egyéb utóiratokkal (összesen 13 db) együtt. A 445. sorszámú ítélet ellen az ügyész valamennyi vádlott terhére fellebbezést jelentett be az alábbiak szerint: Balázs László I r. 1 rb. Tőkebefektetési csalás bűntette miatti részfelmentésért a büntetés súlyosbításért és a zárlat megszüntetése miatt annak fenntartásáért, a polgári jogi igények elbírálásáért és az indokolás ellen, Patonayné Cseri Magdolna II.r.: 1 rb., bűnsegédként elkövetett tőkebefektetési csalás bűntette miatti részfelmentésért a bűnösség megállapítása és a büntetés súlyosbítása és téves minősítés miatt, Hídvégi Béla III.r.: a 4 rb. bűnpártolás bűntette miatti felmentéséért, a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása végett, Balázsné Mohai Éva IV.r.: az 1 rb. bűnpártolás bűntette miatti felmentésért, a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása végett, továbbá a bűnügyi zárlat fenntartásáért, és a polgárjogi igények elbírálásáért, Balázs Péter V.r.: az 1 rb. bűnpártolás bűntette miatti felmentésért, a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása végett, továbbá a bűnügyi zárlat fenntartásáért, és a polgárjogi igények elbírálásáért, Dr. Ábrók László VI.r. : 1 rb. bűnsegédként elkövetett tőkebefektetési csalás bűntette miatti részfelmentésért, a bűnösség megállapítása ás a büntetés súlyosbításáért, Simonné Tóth Judit VII r 1 rb. bűnsegédként elkövetett tőkebefektetési csalás büntette miatti részfelmentésért, a bűnösség megállapítása és a büntetés súlyosbításáért, Makadánné Gál Magdolna VIII.r.: 1 rb. bűnsegédként elkövetett tőkebefektetési csalás bűntette miatti részfelmentésért, a bűnösség megállapítása és a büntetés súlyosbításáért, Somorjai Bertalan IX.r. 1 rb. bűnsegédként elkövetett tőkebefektetési csalás bűntette miatti részfelmentésért, a bűnösség megállapítása és a büntetés súlyosbításáért,

2 Bajtek Tímca X. r.: a számviteli fegyelem megsértésének vétsége miatt az eljárás megszüntetése, a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása végett, Dr. Endrédi Attila XI. r 1 rb. számviteli rendjének megsértése bűntette miatti részmegszüntetés miatt bűnösség megállapítása ás büntetés súlyosbítása végett, Balázs Attila XII.r.: a büntetés súlyosbítása végett. Valamint a zár alá vétel megszüntetése miatt, annak fenntartásáért, továbbá a magánfelek polgári jogi igényének elbírálása végett. Az ítélet ellen Balázs László I.r., Patonay Istvánné, Cseri Magdolna II.r,, dr. Ábrók László VI.r., Simonné Tóth Judit VII.r., Makadánné Gál Magdolna VIII.r., Somorjai Bertalan IX.r. és dr. Endrédi Attila István X.r. vádlottak és védőik felmentésért jelentettek be fellebbezést. Hídvégi Béla III.r., Balázsné Mohai Éva IV.r, Balázs Péter V.r., Bajtek Tímea Sorolta X.r. és Balázs Attila XII.r. vádlottak és védőik az ítéletet tudomásul vették. Az ügyészi fellebbezést Bajtek Tímea Sarolta X.r.vádlott vonatkozásában a számviteli fegyelem megsértésének vétsége miatti felmentést, és dr. Endrédi Attila István XI.r. vádlott vonatkozásában a számvitel rendjének megsértése bűntette miatti részfelmentést támadó részében nem tartom fenn, azt visszavonom. Indítványozom, hogy a Fővárosi Ítélőtábla állapítsa meg, hogy a Fővárosi Bíróság 18.B. 703/2006/446. sorszámú ítélete Bajtek Tímea Sarolta X.r. vádlott vonatkozásában jogerőre emelkedett. Egyebekben az ügyész fellebbezést az alábbi módosításokkal tartom fenn. Az ügyész részvétele a Be ának (1) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokú eljárásban kötelező volt, mely ok jelenleg is fennáll, ezért az ügyész részvétele a másodfokú eljárásban tárgyalás tartása esetén kötelező. A Fővárosi Bíróság az eljárási szabályokat megtartotta, a vádlottak és a tanúk figyelmeztetése szabályszerű volt, az iratok ismertetése felolvasással történt. A védők a tárgyalásokon a vádlottak hozzájárulása alapján egymást helyettesítve mindvégig jelen voltak. Az ügyfelderítési kötelezettségének eleget téve, az elsőfokú bíróság a tényállás megállapításához szükséges bizonyítékokat a lehetséges körben feltárta, azokat egyenként és egymással összevetve, a logika szabályai szerint értékelte. Ugyanakkor az ítélet részben megalapozatlan, mert a tényállás hiányos, illetve ellentétes az iratok tartalmával, továbbá a megállapított tényekből további tényekre helytelenül következtetett (Be.351. (2) bekezdés b), c) és d) pont), a megalapozatlanság azonban az iratok tartalma alapján kiküszöbölhető (Be (1) bekezdés a) pont). Az ítéleti tényállás az alábbiakkal egészítendő ki: - A Király Lízing Kft. alapításkori törzstőkéjéhez a Baumag Általános Befektetési Szövetkezet Ft-ot juttatott (24. old. 5. bekezdés). - A Kastélyhotel Sasvár Kft. részére a Baumag Holding Rt VI. 16-án Ft értékű, IV. 30-án Ft értékű apport juttatásával valósított meg tőkeemelést (31. old. 7. bekezdés). - A Baumag Informatikai Kft-ben 1999.Vl XII.22. között Ft összegű tőkeemelést hajtott végre a Baumag Holding Rt (31. old. 4. bekezdés) - Balázs László I.r. vádlott a cégcsoport vagyonát között legalább

3 Ft-tal csökkentette (33. old. 1.bekezdés). - Az III. 20-i közgyűlési határozat száma helyesen: 2/1995. (III. 20.) (16. old. utolsó bekezdés). - Makadánnné Gál Magdolna VIII.r. és Somorjal Bertalan IX.r. vádlott megszavazta 1/1995. (III. 31.) sz. igazgatósági határozatot is (17. old. 1. bekezdés). - A Baumag Általános Befektetési Szövetkezet cégbejegyzési kérelme tényleges pénzintézeti tevékenység végzésére irányult, s kérelmére az Állami Bankfelügyelet az X. 16-án kelt 00011/50/1995. számú határozatával nyilvántartásba vette a Pénzintézetekről szóló évi LXIX. tv. (Pit.) 4. (1) bekezdés h/1, h/5, k), m),n), o) pontjaiban írt Pénzintézeti tevékenységek végzésére (17. old. 1. bekezdés után). - Bajtek Tímea Sarolta X.r. vádlott XI. 28-ig volt az AAA+2040 Kft ügyvezetője (43. old. 6. bekezdés) - A Bautherm Szentes Kft. sértettet nem Ft, hanem Ft vagyoni hátrány érte (41. old. utolsó bekezdés). - A Baumag Holding Rt. sértettet nem ft, hanem Ft vagyoni hátrány érte (42. old. 5. bekezdés). Egyebekben a tényállás megalapozott. Valamennyi vádlott az eljárás során mindvégig tagadta a bűnösségét, a cselekmények elkövetését azonban nem vitatták. A nyornozati vallomásukkal egyezően vallották a tárgyaláson is, hogy a cégcsoport üzletpolitikai koncepcióját, a stratégiát Balázs László I.r. vádlott dolgozta ki, annak működését, a gazdasági folyamatokat nem látták át, ezért a koncepció hatékonyságát, annak gazdaságosságát sem. Vitatták az üzletrész-képzés helytelenségét, valamint azt is, hogy betétgyűjtési tevékenységet végeztek. Állították, hogy nem kamatot. hanem hozamot ígértek a befektetőknek, a számviteli fegyelmet sem sértették meg. Tagadták azt is, hogy színlelt adásvételi szerződéseket kötöttek a belépő tagokkal. A vádlotti védekezéseket cáfolták a meghallgatott nagyszámú tanúvallomások a könyvszakértői vélemények és az egyéb okirati bizonyítékok is. A tanúvallomások közül kiemelendők azon vallomások, melyek következetesen állították, hogy a mérleget nem automatikusan, hanem csak külön kérésre kellett bemutatni a befektetőknek, (Mészárosné Orosz Pálma) illetve a befektetőknek a befektetésük elhatározásában döntő szerepe volt a mérlegadatoknak. ( Patyi István, Tábori István). Vallották továbbá azt is, hogy a szövetkezet alkalmazottai a tőkebefektetésre befolyásolták. (Salamon János) Ugyancsak következetesen és egybehangzóan cáfolták a vádlottaknak sz üzletrész-képzés helyességére, a Baumag cégcsoport gazdaságos működésére, az ingatlanok forgalmi értékére vonatkozó vallomásait Szebellédi István, Bartha Gyula, Szabó Gábor és dr. Jaspemé Sztanek Katalin igazságügyi könyv- és adószakértők, illetve Horváth György igazságügyi ingatlan. fogalmi szakértő szakvéleményei, mely szakvéleményeket valamennyien fenntartottak a tárgyaláson is. E szakértők egyben úgyszintén cáfolták Zeffer Éva dr., Igazságügyi könvvszakértő ezzel részben ellentétes szakvéleményét is. A részbeni beismerő vádlotti vallomások. a tanúvallomások. a szakértői vélemények és az egyéb okirati bizonyítékok alapján a Bíróság megalapozottan vetette el a vádlottak védekezését. Ezért a mérlegeléssel megállapított tényállás megalapozott, s abból a bíróság okszerűen vont le következtetést a vádlottak bűnösségére. Az indokolási kötelezettségének - bár csak részben - eleget tett. A cselekmények minősítése azonban csak részben törvényes. Tévedett az elsőfokú bíróság. amikor az ítélet indokolásában (125. old. 4. bekezdés) Hídvégi Béla III.r.. vádlottat az ellene hűtlen kezelés bűntette (319. (1), (3) bekezdés c) pont) miatt emelt vád alól - bűncselekmény hiányában (Be.331. (1) bekezdés) felmentette,

4 ugyanakkor erről a rendelkező részben nem rendelkezett. Ezért a rendelkező résznek a felmentésre vonatkozó rendelkezéssel történő kiegészítését indítványozom. Ugyancsak tévedett a bíróság. amikor bűncselekmény hiányában (Be.331. (1) bekezdés) felmentette Balázs László I.r., Patonay Istvánné II.r,. dr. Ábrok László VI.r., Simonné Tóth Judit VII.r., Makadánné Gál Magdolna VIII.r. és dr. Endrédi Attila István IX.r. vádlottakat az ellenük tőkebefektetési csalás bűntette (Btk.299/B. ) miatt emelt vád alól. Azt helyesen állapította meg a bíróság, hogy a vádlottak az I.r. és II.r. vádlott kivételével nem valósították meg a tőkebefektetési csalás bűntettét, ugyanakkor tévedett abban, hogy a cselekményüket - melyet a vádirat IV. pontja tartalmaz - nem egységesen értékelte a vádirat III. pontjában írt cselekménnyel együtt, ugyanis e vádlottak cselekménye egységesen bűnsegédként elkövetett jogosulatlan pénzügyi tevékenység vétségének (Btk. 289/D. ) minősül. Ugyanakkor Balázs László I.r. vádlott mint a szövetkezet elnöke irányította a szövetkezetet, illetve ténylegesen ő határozta meg a cégcsoport irányítását, a reklámtevékenységet, hozta meg a lényegi döntéseket, illetve Patonay Istvánné Cseri Magdolna II.r. vádlott mint az igazgatóság tagja irányította, felügyelte a fiókhálózatot. A befektetők részére rendelkezésre álló - a szövetkezet valós anyagi helyzetével ellentétes - adatok valótlanságáról mindketten tudomással bírtak. Azon - fentiekben hivatkozott befektetők, akik a mérlegeket, beszámolókat megtekintették, az ott látott rendkívül kedvező, de egyben valótlan - adatok valódiságában megbíztak, és ez volt az a döntő motívum - az átlagosnál magasabb kamatígéreten túl - ami rábírta őket a pénzük befektetésére, üzletrészvásárlásra, mely magatartásukkal megvalósították e bűncselekményt. Ezért inditványozom, hogy a másodfokú bíróság Balázs László I.r és Patonav lstvánné Cseri Magdolna II.r. vádlott bűnösségét állapítsa meg tőkebefektetési csalás bűntettében (Btk.299. a) pont, melyet az I.r. vádlott tettesként ( Btk. 20. (1) bekezdés), a II.r vádllott bűnsegédként ( Btk. 21. (2) bekezdés) követett el. Tévedett a bíróság akkor is, amikor a tényekből helytelen következtetést levonva, Hídvégi Béla III.r., Balázsné Mohai Éva IV.r. és Balázs Péter V.r. vádlottakat felmentette a bűnpártolás bűntette miatt emelt vád alól. Balázs László I.r. vádlott már 2001-től tisztában volt azzal, hogy a Baumag Ingatlanfejlesztési Szövetkezet fizetésképtelenségének bekövetkezése elkerülhetetlen, s ekként a cégcsoport pénzügyi helyzete egyáltalán nem teszi lehetővé a Parádkörnyéki idegenforgalmi fejlesztéseket. Ennek ellenére haszonszerzési céllal, a betétgyűjtésekből származó pénzek átutalásával a haszonbérleti szerződések lepapírozásával leplezte a saját és családja részére magánérdekből történt földvásárlásokat. E vagyoni előny biztosításában működött közre a III.,-IV.,-V.r. vádlott. Indítványozom, hogy Hídvégi Béla III.r. vádlott bűnösségét 4 rb.. míg Balázsné Mohai Éva IV.r. és Balázs Péter V.r. vádlottak bűnösségét 1-1 rb., a Btk.244. (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés szerinti bűnpártolás bűntettében állapítsa meg. A számviteli fegyelem megsértésének bűntette minősítésekor ugyancsak tévedett az elsőfokú Bíróság a rendbeliségek tekintetében az I.-II.r. vádlott vonatkozásában. Ugyanis a beszámoló-készítési kötelezettség megszegésével elkövetett cselekmények esetén, annak éves jellege folytán a folytatólagosság nem állapítható meg. Ezért Balázs László I.r. vádlott cselekményei a Baumag Általános Befektetési Szövetkezet és jogutódai, valamint a Baumag Vagyonkezelő Szövetkezet vonatkozásában 9 rb., míg Patonay Istvánné Cseri Magdolna II.r. vádlott cselekményei a Baumag Vagyonkezelő Szövetkezetet érintően 3 rb., a Btk 289 (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés a), b) pont szerinti számviteli fegyelem megsértése bűntettének minősülnek. A csődbűncselekmény (Btk. 290 (1) bekezdés b), d), (2)-(3)-(4) - bekezdés) minősítésénél ugyancsak tévedett Bálázs László I.r. és Patonay Istvánné Cseri Magdolna II.r. vádlott tekintetében, amikor nem értékelte azt a tényt, hogy a vádlottak által január 1. napját követően véghezvitt tőkeemelések az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétesek voltak, s a veszteséges ügymenet részét képezték, ezért mindkét vádlott csődbűntettként értékelt cselekménye a Btk.290. (1) bekezdés c) pontja szerint is minősül.

5 Balázs László I.r. vádlott magatartásának következtében a Baumag Rt. alaptőkéjére vonatkozóan több alkalommal, több valótlan adatot foglalt a cégbíróság a cégnyilvántartásba, ezért a közokirat hamisítás bűntettét Btk.274. (1) bekezdés c) pont) az I.r. vádlott folytatólagosan (Btk. 12. (2) bekezdés) követte el. Észleltem, hogy a kihirdetett un. kis ítéletnek a zár alá vétellel kapcsolatos része melyet irányadónak kell tekinteni jelentősen eltér az írásba foglalt ítélettől Az előbbi feltehetően szerkesztési hiba miatt lényegesen kevesebb tételt tartalmaz, mint az írásba foglalt ítélet. Tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a polgári jogi igények elbírálását a törvény egyéb útjára utasította. A vádlottak a cselekményeikkel a befektetők követeléseinek fedezetét képező vagyont, illetve az abból való részesedésként megtestesítő értékpapírokat vonták el, ezért a Be.51. (1) bekezdésére figyelemmel a befektetőket sértetteknek kell tekinteni. Az előterjesztett polgári jogi igények ugyanis a befektetők (sértettek) és a Baumag Általános Befektetési Szövetkezet és jogutódai közötti szerződéseken alapulnak. (Megjegyzendő, hogy az ezekkel kapcsolatban indult polgári perekben a Baumag Stratégiai Fejlesztési Szövetkezet polgári jogi felelősségét a polgári bíróság meg is állapította.) A polgári jogi igény elbírálásának a felszámolási eljárás nem akadálya, hiszen a jogerősen megítélt polgári jogi igényre a Be.l59. (4) bekezdés d) pontja alapján előterjesztett végrehajtás a csőd- és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. tv. (Cstv.) 38. (3) bekezdés alapján az igény érvényesíthetőségét lehetővé teszi. Ez analóg érvényesíthető a Baumag Stratégiai Fejlesztési Szövetkezettel szemben jogerősen megnyert pereken alapuló igényekre is, a Cstv.57. (2). bekezdésére is figyelemmel. Ezért a Be.159. (4) bekezdésben írt okokra hivatkozás a bűnügyi zárlat megszüntetését nem alapozza meg. A vádlottak hosszú időn keresztül rendszeresen tanúsítottak rosszhiszemű magatartást, s erre figyelemmel alaposan lehet tartani attól, hogy a befektetők követelései fedezetét elvonják, illetve ennek veszélye fennáll. Ezért indítványozom a Legfelsőbb Bíróság 81. számú Bkv-ben foglaltakra is figyelemmel hogy a másodfokú bíróság az előterjesztett polgári jogi igényeket bírálja el, a zár alá vételre vonatkozó rendelkezést változtassa meg, és Balázs László I.r., Balázsné Mohai Éva IV.r. és Balázs Péter V.r. vádlottak vonatkozásában a zár alá vételt ne szüntesse meg. A büntetés kiszabását befolyásoló alanyi és tárgyi tényezőket az elsőfokú bíróság csak részben vette helyesen számba, illetve azokat nem a súlyuknak megfelelően értékelte, túlzott jelentőséget tulajdonított az enyhítő körülményeknek. A kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményekre, kárérték milliárdos nagyságára, a részben megváltozott rendbeliségek számára, illetve minősítésre figyelemmel a kiszabott büntetések valamennyi vádlott vonatkozásában eltúlzottan enyhék, annak súlyosbítása szükséges és indokolt. Ezért indítványozom, hogy a Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Bíróság 18.B.703/2006/445. sorszámú ítéletét a Be.361. (1) bekezdése szerint eljárva nyilvános ülésen bírálja felül. A tényállást a fentiek szerint az iratok tartalma alapján egészítse ki (Be.353. (1) bekezdés a) pontja). Az ítéletet a Be.372. (1) bekezdése alapján változtassa meg. Az egyes vádlottak vonatkozásában a cselekmények minősítését a már hivatkozottak szerint változtassa meg. Ami a büntetések kiszabását illeti, indítványozom annak megváltoztatását azzal, hogy a belső arányosságra is figyelemmel Balázs László I.r. vádlottat hosszabb tartamú főbüntetésre ítélje, valamint mellékbüntetésül Btk. 56. (1) bek a) pontja alapján a gazdálkodó szervben betöltött vezető tisztség ellátásától tiltsa el, továbbá mivel a csődbűncselekményből származó vagyont a saját céljaira fordítva gazdagodott Ft összegre a Btk.77/B. (1) bekezdés a) pontja ás a Btk. 77/C. (1) bekezdés a) pontja alapján vagyonelkobzást rendeljen el;

6 Patonay Istvánné Cseri Magdolna II.r. vádlott büntetését aként súlyosbítsa, hogy mellőzze szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését és a vádlottat a Btk.53. -a alapján tiltsa el a közügyek gyakorlásától is; Hídvégi Béla III.r. vádlott bűnösségét állapítsa meg 4 rb, bűnpártolás bűntettében (Btk.244. ), s ezért halmazati büntetésül (Btk.12.. (1) bekezdés) börtönbüntetésre ítélje a Btk.43. a) pontja alapján, s mellékbüntetésül tiltsa el a közügyek gyakorlásától is (Btk. 53. ); Balázsné Mohai Éva IV,r. és Balázs Péter V.r. vádlottak bűnösségét 1-1 rb bűnpártolás bűntettében (Btk.244. ) mondja ki, s ezért velük szemben a Btk.43. a) pontja alapján börtönbüntetést szabjon ki, melynek végrehajtását a Btk a alapján próbaidőre függessze fel. Továbbá a IV.r. vádlottal szemben mivel a csődbűncselekményből származó vagyont a saját céljaira fordítva gazdagodott Ft összegre a Btk. 77. (1) bekezdés a) pontja és a Btk.77/C. (1) bekezdés a) pontja alapján vagyonelkobzást rendeljen el; Dr. Ábrok László VI.r. vádlott vonatkozásában mellőzze a Btk.87. (2) bekezdésének az alkalmazását és a vádlottat szemben a Btk. 43. a).pontja alapján börtönbüntetést szabjon ki, valamint a Btk a alapján tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A vádlott méltatlan az ügyvédi hivatásra, ezért a Btk..55. (1) bekezdése a) pontja alapján tiltsa el az ügyvédi hivatástól is; Simonné Tóth Judit VII.r. Makadánné Gál Magdolna VIII.r., Somorjai Bertalan IX. r. és Balázs Attila XII.r. vádlottak vonatkozásában a próbaidő tartamát hosszabb időben állapítsa meg; Dr Endrédi Attila István XI,r. vádlottal szemben a Btk.43. a) pontja alapján börtönbüntetést szabjon ki, melynek végrehajtását a Btk. 89. alapján próbaidőre függessze fel. Egyebekben a Ítéletet a Be (1) bekezdése alapján hagyja helyben. Bejelentem, hogy a nyilvános ülésen részt kívánok venni. Budapest, október 05 dr Bóta László sk. Legfőbb ügyészségi ügyész

V é g z é s t: I n d o k l á s:

V é g z é s t: I n d o k l á s: Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 3.Bf. 321/2010/56. A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság Budapesten, 2010. év december hónap 16. napján tartott tanácsülésen meghozta a következő V é g

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.355/2004/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi szeptember hó 30. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2006. évi június hó 20. napján tartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő Í T É L E T E T : A

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla Bf.I.185/2003/10. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi április hó 13. napján tartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta

Részletesebben

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 1 26.B.7/2011/210.

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 1 26.B.7/2011/210. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 1 26.B.7/2011/210. A Fővárosi Törvényszék Budapesten, 2011. március 16.. 21., 23., 28., 30., május 18., 23., 25., 30., Június 1 július 11., 13., szeptember 7., október 5., 10., 17.,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Szegedi Ítélőtábla Bf.I.335/2003/16. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi április hó 27. napján és 2004. évi május hó 25. napján tartott nyilvános

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2003. évi július hó 8. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő Í T É

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Szegedi Ítélőtábla Bf.I.171/2003/14. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi január hó 13. napján és 2004. február hó 10. napján tartott fellebbezési

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.197/2004/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi június hó 24. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.III.362/2010/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2010. év november hó 23. napján tartott nyilvános

Részletesebben

VÁDIRAT. II. r. Patonay Istvánné I szül.: Zomba, augusztus 05.

VÁDIRAT. II. r. Patonay Istvánné I szül.: Zomba, augusztus 05. Fővárosi Főügyészség KÜO. 23624/2003/603-I. VÁDIRAT A 2004. június 16 napjától 2004. június 18. napjáig bűnügyi őrizetben, 2004. június 18 napjától 2005. január 28. napjáig házi őrizetben volt, 2005. január

Részletesebben

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től Elrendelte a 16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (OSAP 1523 nytsz.) VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től JOGERŐS! MEGJEGYZÉS: RENDŰ VÁDLOTT 1. ALAPADATOK 1. Az első fokon eljáró (fő)ügyészség:. iktatószám:

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2006. évi március hó 7. napján tartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő Í T É L E T E T : A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 6/2000/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogi Képviseleti Szolgálat (ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor, Budapest, Pf.: 52., 1388)

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK

35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 35. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.08.24-28. 2015.08.25. (KEDD) PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA Pécsi Ítélőtábla fszt. I. sz. tárgyalóterem M.J. és 16 társa 2015. augusztus 25-26. 9 óra hivatalos személy által

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Szegedi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Szegeden, 2006. évi szeptember hó 12. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.238/2005/7. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2005. évi szeptember hó 29. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

A perújítás egyes kérdései 1

A perújítás egyes kérdései 1 Dr. Kiszelyné dr.finta Éva: A perújítás egyes kérdései 1 Az előkészítő anyag felépítése: I./ Példák a Szolnok Megyei Bíróság gyakorlatából II./ Jogszabályok és a bírói gyakorlat III./ A gyakorlat alakulása,

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban 1 A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása a bírói gyakorlatban A téma aktualitását az indokolja, hogy a büntető anyagi jog általános részében van arra vonatkozó szabály (Btk. 91.

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

A közvetítői eljárás

A közvetítői eljárás A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/18090. számú törvényjavaslat közvetítői eljárást érintő rendelkezései 85. (4) A Be. 190. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki,

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA

A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA A VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet Bevezető rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belső szabályzatok összefüggése II. fejezet III.

Részletesebben

TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK. 1/2010. (ÜK. 1.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítások módosításáról... 11 KÖRLEVELEK

TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK. 1/2010. (ÜK. 1.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítások módosításáról... 11 KÖRLEVELEK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak

Részletesebben

A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás. akadályozásának büntetőjogi megítélése

A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás. akadályozásának büntetőjogi megítélése A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás akadályozásának büntetőjogi megítélése Szerző: dr. Fülöp Judit bírósági titkár Komárom, 2014. június 30. I. Bevezetés: Ha a különélő szülők

Részletesebben

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016.

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. A.16. A bűncselekményi egység és halmazat Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. Jelentősége, büntetőjogi következménye: I) Büntető anyagi jogban:

Részletesebben

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA,

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, 1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, A BÜNTETŐ TÖRVÉNY VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI Btk. 2-4., 1/1999. Büntető jogegységi határozat A törvény hatálya arra a kérdésre ad választ, hogy mikor, hol és kivel

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK. Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens, PTE ÁJK

A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK. Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens, PTE ÁJK A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens, PTE ÁJK A számvitel rendjének megsértése 403. (1) Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

2 1. Az Előterjesztő az alábbi helyesírási pontosításokat javasolja : 44/1. Az egységes javaslat 17. -ában a Btk (1) bekezdése b) pontjához : /1

2 1. Az Előterjesztő az alábbi helyesírási pontosításokat javasolja : 44/1. Az egységes javaslat 17. -ában a Btk (1) bekezdése b) pontjához : /1 T/1917/46.szám ORSZÁ~OLÉS HIVATALA w M APR 0 2 nnrüy üi / =~LÜiYSüP + Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Budapest. Tisztelt Törvényszék!

Fővárosi Törvényszék Budapest. Tisztelt Törvényszék! Fővárosi Törvényszék Budapest Tisztelt Törvényszék! Az alább felsorolt I. CCXCV. rendű.felperesek képviseletében, a csatolt meghatalmazások alapján, a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.388/2004/7. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi október hó 14. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N Í T É L E T E T :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla Bf.I.110/2005/5. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2005. évi április hó 12. napján tartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

Az alkalmazott jogszabályok :Ctv.44. (1) bek., 46. (1) bek.,.47. (1) és (/2) bek..

Az alkalmazott jogszabályok :Ctv.44. (1) bek., 46. (1) bek.,.47. (1) és (/2) bek.. I. A közgyűlési jegyzőkönyv részvényesi hitelesítésének meglétét a cégbíróság a változásbejegyzési eljárásban a bekezdése alapján vizsgálni köteles. Amennyiben pedig a vizsgálat nem történt meg, és a jegyzőkönyv

Részletesebben

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Z/JZ/M/2J009. Budapest, MMAz BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ^ ^ ^ ^ ^ j / Tárcrv : Tájékoztatás

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Az elsőfokú büntető ügydöntő határozatok szerkesztésének elvei és gyakorlata (szerkesztési segédlet)

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Az elsőfokú büntető ügydöntő határozatok szerkesztésének elvei és gyakorlata (szerkesztési segédlet) 6. SZÁMÚ MELLÉKLET Az elsőfokú büntető ügydöntő határozatok szerkesztésének elvei és gyakorlata (szerkesztési segédlet) BEVEZETÉS A Be. meghatározza a büntető bírósági határozat formáját: ítélet, végzés,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése. Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu

Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése. Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu Témák Az igazságügyi szakértői módszertani levelek és a szakértés minősége Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.040/2004/4.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a RÁBA Járműipari Holding Rt. (Győr) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) I.r. és a Kowaksz

Részletesebben

A 25. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.17-06.21.

A 25. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.17-06.21. 1 / 37 A 25. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2013.06.17-06.21. 2013.06.17. (HÉTFŐ) KÚRIA KÚRIA B. II. tanács fsz. 3. sz. tárgyalóterem K. J. és társai Lopás vétsége 2013. 06. 17. 9.00 A felülvizsgálattal

Részletesebben

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer...

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer... TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...17 I. A BÜNTETŐELJÁRÁS MEGHATÁROZÁSA. 19 1. A büntetőeljárás fogalma és célja 19 2. A büntetőeljárás szakaszai...19 2.1. A nyomozási szakasz 20 2.2. Az ügyészi szakasz... 20 2.3.

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Fellebbezés, másodfokú, harmadfokú eljárás

Fellebbezés, másodfokú, harmadfokú eljárás Fellebbezés, másodfokú, harmadfokú eljárás Vázlat: A jogorvoslat elvi kérdései Fellebbezés az első fokú ítélet ellen A másodfokú eljárás főbb kérdései a) A felülbírálat terjedelme b) A megalapozatlanság

Részletesebben

Összbüntetés. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Összbüntetés. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Összbüntetés A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 9. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

A bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlatának vizsgálati szempontjai és módszere

A bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlatának vizsgálati szempontjai és módszere KÚRIA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMA 2012.El.II.E.1/6.szám A bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlatának vizsgálati szempontjai és módszere A hatályon kívül helyezés szükségszerű következménye az eljárás elhúzódása

Részletesebben

Az ítélőtábla másodfokú tanácsainak havi adatszolgáltatása. Katonai ügyszak

Az ítélőtábla másodfokú tanácsainak havi adatszolgáltatása. Katonai ügyszak 6. melléklet a 16/2014. (XII. 23.) OBH utasításhoz 6.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz.. év.. hónap... számú minta Az ítélőtábla másodfokú tanácsainak havi adatszolgáltatása Katonai ügyszak 1.

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

1/2005. (IV. 20.) számú állásfoglalás

1/2005. (IV. 20.) számú állásfoglalás BÜNTETŐ KOLLÉGIUM A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának állásfoglalásai 1/2005. (IV. 20.) számú állásfoglalás A perújítás elrendelése ellen fellebbezésnek nincs helye. [Be. 400. (1) bekezdés] A perújítás

Részletesebben

TERVEZET MUNKAANYAG évi. törvény

TERVEZET MUNKAANYAG évi. törvény TERVEZET MUNKAANYAG 2011. évi. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról 1. (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog fogalmát egy-egy mondatban! 2. Határozza meg az alábbi

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

A 24. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALŰSI JEGYZÉK 2015.06.08-06.12.

A 24. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALŰSI JEGYZÉK 2015.06.08-06.12. A 24. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALŰSI JEGYZÉK 2015.06.08-06.12. 2015.06.08. (H) PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) mfsz. 2. tárgyalóterem gondatlanságból fk.f.j.d. elkövetett, életveszélyt

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla. CS. I. + 2 fő Rablás bűntette :30. Határozat hirdetés

Debreceni Ítélőtábla. CS. I. + 2 fő Rablás bűntette :30. Határozat hirdetés CS. I. + 2 fő Rablás bűntette 2016.04.04. 08:30 Határozat hirdetés Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2015 októberében Cs. I. I.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntette és társtettesként

Részletesebben

Dr. Örkényi: A bírósági ügyek munkaidõigényének mérése c. tanulmány melléklete

Dr. Örkényi: A bírósági ügyek munkaidõigényének mérése c. tanulmány melléklete 1.. KÉRDŐÍV a bíróságon (helyi és törvényszéki első fokon) befejezett büntető ügyek felméréséhez Az ügy kódszáma M1. táblázat I I. I. ÜGYVITEL 5. Első fokon jogerős-e? 6. Másod fokon jogerős-e? 7. Új számra

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az élettársi kapcsolat megállapítását nem zárja ki az a körülmény, hogy a közös gazdálkodás során a pénzkezelést kizárólag egyik élettárs végzi. A gazdasági közösség fennállása az esetben is megállapítható,

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SZÖVETKEZETNÉL

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SZÖVETKEZETNÉL A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SZÖVETKEZETNÉL A felügyelőbizottság elnökét a szövetkezet egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzési kötelezettség terheli, ennek elmulasztása

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. szeptember 23. Adóhatóság új eszközei Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-60/2012. számú határozata OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Részvénytársasággal (székhely: 1025

Részletesebben

A és években bírósági ügyszakban elévült büntetőügyek vizsgálata

A és években bírósági ügyszakban elévült büntetőügyek vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A 2010. és 2011. években bírósági ügyszakban elévült büntetőügyek vizsgálata A 2011 decemberében elvégzett gyorsvizsgálat megállapításai alapján szükségessé

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

Általános tájékoztató a szabálysértési eljárásról

Általános tájékoztató a szabálysértési eljárásról Általános tájékoztató a szabálysértési eljárásról A szabálysértési jog hatályos joganyaga a 2012. évi II. tv. (Sztv.), amely tartalmazza a szabálysértési anyagi jog általános és különös részét, valamint

Részletesebben

JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra

JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra JÓVÁTÉTELI MUNKA A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 9. Szabóné Dr. Szentmiklóssy

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS Mohai Gabriella Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Témavezető: Hack Péter A KÖZÉRDEKŰ MUNKA MINT ALTERNATÍV BÜNTETÉS I. A közérdekű munka mint alternatív büntetés a büntetőeljárás

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék V/521. Vádlott: Cs. J. +13 fő Ügy: jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bcs.

Budapest Környéki Törvényszék V/521. Vádlott: Cs. J. +13 fő Ügy: jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bcs. 1 ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK JÚLIUS 21. (HÉTFŐ) BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Budapest Környéki Törvényszék V/521. Vádlott: Cs. J. +13 fő Ügy: jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette és

Részletesebben

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről *

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * JeMa 2011/1 Büntetőjog Szabolcsi László A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * A lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés törvényi tényállása tárgyi

Részletesebben

Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak. havi adatszolgáltatása. Büntető ügyszak (katonai ügyszak nélkül)

Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak. havi adatszolgáltatása. Büntető ügyszak (katonai ügyszak nélkül) 5. melléklet a 16/2014. (XII. 23.) OBH utasításhoz 5.számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz.. év.. hónap... számú minta Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak havi

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről ... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria.../20.../...szám 1. melléklet a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez 1. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez ÉRTESÍTÉS előzetes letartóztatás elrendeléséről,

Részletesebben