A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december"

Átírás

1 ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák csodája, a titkok titka, hogy Isten emberré lett. A szent teológia az áhítatos térdelő imádságban születik az isteni gyermek titka előtt az istállóban. Isten kinyilatkoztatva testben, Jézus Krisztus, ez a szent titok, melyet őrizni és érte Istent dicsőíteni a teológia hivatása. Ha a karácsonyi idő nem tudja lángra gyújtani bennünk a szent teológia szeretetét, hogy elfogódottan, lenyűgözve Isten fia jászlának csodája előtt, áhítattal elmélkedjünk Isten titkain, akkor az isteni titok parazsa már kihalt szívünkben.

2 Kőlap XVI. évf. 2. sz., december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja: A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet A szerkesztőség címe: Marosvásárhely Suceava u. 41. Telefonszámok: Weboldal: A szerkesztőség: Főszerkesztő Grosz Imola Szerkesztő Lőrincz János A képekről gondoskodott Orbán Tibor Tördelés Szilágyi András Eljöttünk, hogy imádjuk Őt. (Máté 2:2b) Adventben járva ez az egy mondat nagyon elkezdett foglalkoztatni. Benne világosan megfogalmazzák a bölcsek, hogy miért keresték Jézust, hogy miért tették meg a hosszú utat. Mit tudhatunk még ezekről a bölcsekről? Ők egy királyt keresnek, és logikusan gondolkozva elmennek Jeruzsálembe, a palotába. De csalódniuk kell! Találnak ott ugyan egy királyt, de olyat, aki majdnem az egész családját kiirtotta, mert félt, hogy valaki elfoglalja az ő trónját. Találnak írástudókat és főpapokat is, akik ismerik a próféciát és tudják, hogy hol kell a Királynak megszületni, de nem indulnak Betlehembe, mert őket nem érdekli az újszülött. A bölcsek viszont tovább indulnak, mert imádni akarták Jézust, a Királyt. Vajon a mi célunk egyezik-e a bölcsekével? Mit látunk mi Jézusban? Ha még csak a Kisjézust látjuk, akkor nagyon kicsi karácsonyunk lesz, és még lehet három napig se fog tartani. De figyeljük meg, hogy a bölcsek leborultak és látták a gyermekben a Szabadítót, a Királyok királyát. Jövünk-e mi is Hozzá, hogy leboruljunk előtte és benne keressük a Szabadítót? Vagy azért jövünk az istentiszteletre, hogy halljunk valami érdekességet, hogy begyűjtsünk egy kis csendet, egy kis hangulatot? Milyen jó lenne, ha azért jönnénk, hogy imádjuk Jézust, az Urat! A bölcseket nem lehetett lebeszélni arról, hogy lássák Jézust. Pedig el lehet képzelni mit szólhattak a hozzátartozóik, amikor elindultak. Ostobaságnak tartották az utazást valószínűleg és vissza akarták tartani őket. Ez ma sincs másképp, ma is le akarnak beszélni az emberek arról, hogy keressük Jézust. De a bölcseket nem lehetett lebeszélni, mert vonzotta őket Isten Lelke, Isten szeretete. Ahogy az ószövetségi Sába királynőjét is, aki elindult Izrael felé megnézni a bölcs Salamon királyt. Erről a királynéról mondja az írás, hogy az utolsó ítéletkor, majd kárhoztatja azokat, akik a közelben voltak testileg és nem voltak kíváncsiak Istenre, aki úgy meg tud áldani egy embert, mint Salamont. Aztán ott van az újszövetségben a szerecsen komornyik is, aki szekéren indult el Jeruzsálembe és keresi Istent, hogy imádja Őt. 2 Kőlap 2014 december

3 Ezért körülbelül ezer kilométert tett meg szekéren, ami nem kényelmes utazási mód, és az utolsó ítéletkor ő is meg fog szégyeníteni, mert nekünk fizikailag közel lenne egy templom, egy gyülekezet, egy találkozási hely Istennel, és nem használjuk ki. Az a bajunk, hogy nincs időnk találkozni Istennel! Nem vesszük azt a fáradtságot, hogy 5-10 perc alatt ide jöjjünk a templomba! Karácsonykor persze sokan vagyunk. De a 15-ik karácsonyt ünnepeljük itt lassan, és fájó szívvel kell arról is szólnom, hogy család látogatáskor kiderült: van, aki még egyszer sem lépte át e templom küszöbét. Az örök életben nem lesz mentségünk, ha a magunk lehetőségeit nem használjuk ki! Ahogy az írástudóknak sem volt mentsége, mert csak 8-10 kilométerre voltak, de nem mentek Betlehembe. A bölcsek viszont megtették az óriási távot, nem sajnálták az idejüket sem, mert világos céljuk volt: hogy imádják Jézust. Mit jelent imádni? Hódolni, földig hajolva tisztelni és leborulni. Vagyis ha imádok valakit, akkor elismerem, hogy Ő sokkal feljebb van, mint én. Az Isten imádása a bűn előtt nem jelentett gondot az embernek, mint teremtménynek. De a bűneset után az megy a legnehezebben az embernek, hogy leboruljon. Az ember ugyanis sok mindent képes imádni: a pénzt, a sikert, az elismerést, a dicséretet, csak az Isten imádása megy nehezen neki. Pedig az ige azt mondja: csak az Urat a te istenedet imádd és neki szolgálj. Ezért is csodálatos, hogy a bölcsek azt mondják eljöttünk, hogy imádjuk Őt, mert szavukban óriási hit szólal meg. Ugyanakkor világos látásról tesznek bizonyságot, mert egyes számban mondják, hogy kit jöttek imádni: Őt, Jézust, nem Máriát is. Imádni ugyanis egyedül a Teremtőt, csak a Szentháromságistent lehet. Mit jelent az Istent imádni? Odafordulni Hozzá, felismerni, hogy Ő a legfontosabb az életünkben. De ehhez el kell fordulni valami mástól, amit eddig imádtunk. Istent imádni azt jelenti, hogy nem tudjuk levenni a szemünket Róla, akit egyre jobban meg akarunk ismerni. Nem elég így, hogy eljövünk a templomba karácsonykor, azaz csak az ünnepen. Akit imádok, azzal szeretek gyakran találkozni, együtt lenni, oda menni ahol Ő van. Jézus azt mondta: ott vagyok, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben. Tehát itt van Jézus a gyülekezet közösségében, ahol megállunk előtte és gyönyörködünk Benne. Isten imádása ezek szerint nem egy egyszeri cselekedet, hanem életmód! 3 Kőlap 2014 december

4 Végül ezek a bölcsek nem szégyelltek leborulni Jézus előtt, sőt ajándékot is vittek Neki! Mi bezzeg olyan szégyellősek vagyunk! Nem merünk sokszor a hitünkről két mondatot elmondani, hát még Krisztusról beszélni a családunkban. Szenteste megpróbáljuk persze kimutatni egymás iránt a szeretetünket ajándékkal, öleléssel. De milyen jó lenne az Isten iránti szeretetünket is megmutatni! Hogyan? Neki adhatjuk a szívünket, hogy Ő kezdjen vele valamit. Mi lett az imádás következménye? Nagy örömmel örvendeztek a bölcsek, mert merték imádni az Urat. Ráadásul az Isten tovább vezette őket, megmutatta merre menjenek és örömöt meg békességet vihettek haza. Ha imádjuk az Urat, akkor minket is vezet, sőt mi is ezt az örömöt és békességet vihetjük haza, bármi várjon is otthon. Ha leborulunk az Úr előtt, akkor Ő velünk lesz minden nap, és majd egykoron bemehetünk az örökké tartó örömbe is. Az a karácsonyi kívánságom, hogy tudjunk mindnyájan együtt leborulni az érettünk megszületett és meghalt, de feltámadott Urunk előtt! Egész keresztyén életünkre nézve hadd legyen érvényes: azért vagyunk, hogy imádjuk Istenünket, aki egészen közel jött hozzánk Fiában, az Úr Jézus Krisztusban! (Lőrincz János esperes lelkipásztor) GYAKORNOK LELKIPÁSZTOR: Lukács Vilmos István 1988 május 6-án, egy csendes tavaszi éjszakán születtem, szorgosan munkálkodó szüleim első gyerekeként. Gyerekkorom gyönyörű évei a Szilágyságbeli Ipp községben teltek el. Serdülő fejjel sokat foglalkoztatott az a kérdés, hogy mi ad, vagy adhat az életemnek értelmet. A válaszkereséseim csalódásai, valamint a betegségem is közrejátszott abban, hogy felismerhessem, hogy életemnek igazi értelmet Isten adhat. Ez a felismerés az évek során csak megerősödött bennem. Nyolcadikos koromban született meg az a döntés, hogy azt szeretném szolgálni, aki Szeret, és akit szeretek. Líceumi éveimet, a zilahi Református Wesselényi Kollégiumban végeztem, ahol tanáraim, és barátaim által sokat csiszolódhattam őszén felvételiztem a Kolozsvári Teológiára, amit Isten kegyelméből, ben befejezhettem. Gyönyörű feleségemmel 2012 őszén léptünk frigyre, akivel együtt keressük az Isten akaratát, mind az életünkre, mind a szolgálatunkra 4 Kőlap 2014 december

5 vonatkozóan. Házasságunk egyik gyümölcse, első gyermekünk, aki idén (2014) nyarán örvendeztetett meg világra jöttével. Személy szerint szeretek közösségben lenni, szeretem a különleges történeteket, különösen az igaz történeteket. Szeretek rácsodálkozni dolgokra, mert bizony, ha szétnézünk, akkor van mire. Vágyam az, hogy azt a szerető és Megváltó Istent, akit megismertem, még jobban megismerhessem és bemutathassam azoknak is, akiknek még valamilyen oknál fogva nem sikerült találkozniuk Vele. Ennek a vágynak a teljesedéséért, akár imádkozhat is az olvasó. (Lukács Vilmos István) TEMPLOMUNK OTTHONOSSÁGÁNAK TITKA Ha belépek a kövesdombi református egyház-község kapuján, tavasztól késő őszig a rendezett udvaron pompás virágok dicsérik a Teremtőnket. Az irodában és a gyülekezeti teremben a tisztaság és a rend szembeötlő mindig. A templomtér hófehér falai és az úrasztali terítők ropogós tisztasága otthonossá teszik ezt a helyet. De kinek a keze munkája van mindezek mögött? Demeter Anna gondozónőnké, akit a legtöbben már sokszor láttunk mosolyogva sürögni-forogni, és akivel hadd ismerkedjünk meg most közelebbről. - Mióta alkalmazottja a gyülekezetünknek és mi a feladatköre? - A templomszentelés előtt egy héttel kerültem ide 2000 július 1-én. Munkámhoz tartozik a harangozás mellett a templom valamint a körülötte levő ingatlanok és az udvar rendben tartása. Minden gyülekezeti alkalomra előkészítem a termeket, igyekszem otthonossá tenni őket, hogy örömmel jöjjenek gyülekezetünk tagjai. Ezen kívül az irodai szolgálatból az ügyvitel is a feladatom, amikor a titkárnő szabadságon van. A Nőszövetségben pénztárosi minőségben is jelen vagyok, de a többi gyülekezeti alkalmakkor is besegítek, például szeretetvendégségkor. - Miben rejlik ennek a munkának az öröme és van-e nehézsége? - Öröm, amikor az alkalmak után felüdült arccal indulnak haza a gyülekezetünk tagjai és külön öröm, amikor újra eljönnek, mert vágynak a Krisztussal és a testvérekkel való közösségre. Hát még micsoda boldogság, amikor a szolgálatokba is bekapcsolódnak a testvérek! A nehézségek kérdése számomra mindig a munkához való hozzáállás kérdését veti fel. Ha eleve zúgolódva teszek valamit, akkor csak a nehézséget érzem, de ha örömmel és hálás szívvel dolgozom, akkor a nehézség sem nyom agyon. 5 Kőlap 2014 december

6 - Honnan van naponta erő, hiszen ez a feladatkör sok tekintetben hasonlít a háziasszonyi háttérmunkához? - A személyes kapcsolat az Úr Jézus Krisztussal a napi igén keresztül, ez az erőforrás. Különben nemcsak a lelkierőm satnyul el, de még a testi erőm is hervadozik. De bármit teszek együtt az Úr Jézussal, az én Istenem dicsőségére lehet. Másrészt ezen a munkahelyen lehetőség van arra is, hogy évente egyszer lelkileg feltöltődhessek egy-egy csendeshéten vagy például részt vegyek nőszövetségi munkatársképzőn Ratosnyán. - Hogyan viszonyul a család ehhez a szolgálathoz? - Ezt a munkavállalást 3 év imádkozás előzte meg és így van erőm otthon is helytállni. A férjem támogat első perctől fogva a két gyermekemmel együtt, pedig amikor ünnep van, itt különösen sok tennivaló van. - Mitől más még ez a munkahely? - A munkaközösség lelkülete miatt elsősorban. Szerdánként munkatársi imaóránk van, amikor együtt megbeszéljük az egész hetet, imádkozunk egymás munkájáért és a személyes kérdéseinkért is. Így itt egy olyan bizalmi légkör van, hogy még a hibáinkat is valahogy könnyebb belátni és bocsánatot kérni egymástól. - Mi az, ami szíve-vágya a gyülekezetünket illetően? - Kívánnám, hogy egyre többen legyenek a csütörtöki bibliaórákon, hogy a hétköznapokban is együtt olvassuk az igét és keressük Istenünk vezetését. Örömmel hívok mindenkit, aki énekelni tud, hogy próbálja ki, miként lehet együtt dicsérni Istent a kórusban szolgálva. Végül lenne egy kérésem: hordozzák imában a gyülekezeti alkalmakat és munkatársakat, mert jó tudni és érezni, hogy egy imádkozó közösség van a háttérben! (az interjút készítette Grosz Imola presbiter) PRESBITEREINK Orbán Tibor vagyok, családommal 2001-től tartozunk a Kövesdombi gyülekezethez. Felkérésem elején, pótpresbiterként sokat jelentett a már presbiterségi tisztségükben levő idősebb testvérek példamutatása és segítsége. Presbiterként igyekeztem az Úrtól kapott tálentumokkal főleg a Média Bizottság feladataiban szolgálni, segítve a gyülekezet naptárának az elkészítésében és a gyülekezeti folyóirat, a Kőlap vizuális anyagainak a kialakításában. Szívesen vállaltam a Kőlap egyháztagokhoz való eljuttatását, amelynek során jobban megismerhettem a körzetünkben lakók gondjait, nehézségeit, de örömeiket is. Kívánom a Kőlap olvasóinak, hogy e kis lap sorai továbbra is bátorítást és Isten vigasztalását nyújthassák a számukra. 6 Kőlap 2014 december

7 Fülöp Csongor István vagyok, 37 éves férj és mindeddig egy gyerek édesapja. Isten zenei tehetséggel ajándékozott meg és az évek során ezt az ajándékot számos együttesben és zenei produkcióban, szolgálatban próbáltam kamatoztatni és felhasználni az Ő dicsőségére óta a marosvásárhelyi Állami Filharmónia Kórusának énekeseként dolgozom tól vagyok kövesdombi egyháztag és 2005-től presbiter. Apai nagyanyám jóvoltából már gyerekkoromban volt egyfajta kapcsolatom Istennel, de a jézusi megváltás örömének és bizonyságának megtapasztalása csak egyetemi éveim alatt történt meg néhány keresztény hitvalló és hitmélyítő könyv olvasása után. Hálás vagyok Istennek, hogy e megtapasztalás kegyelmében részesített és mindezidáig tenyerén hordott örömteli és nehéz időkben is. Megpróbálom esendő és sokszor erőtlen emberként is hirdetni az Ő szeretetét, Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, Hogy, aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16 Nevem Szilágyi András és 40 éves vagyok. Jelenleg tanárként dolgozom, a tanítóképző líceumban. 16 éve házasodtunk össze feleségemmel, van két fiúgyermekünk, egy 11 és egy 4 éves. Hivatalos tagságunk előtt is szeretettel jártunk a kövesdombi templomba, mivel közelebb volt, otthonosabbnak tűnt, mint az alsóvárosi gyülekezet temploma és az ismerőseink, barátaink, rokonaink is ide jártak. Kilenc éve vagyok a gyülekezetünk tagja és presbiter is. A presbiteri szolgálat előtt is vállaltam szerepet a gyülekezet életében, a felnőtt kórus tagjaként, illetve feleségemmel részt vettünk a házas bibliaórák alkalmain és a kismamakörön. A presbiteri szolgálatra az akkori vezetőség kért meg, melyre pozitívan jeleztem vissza. Már akkor is éreztem, hogy Isten többet kíván tőlem, minthogy egyszerű református gyülekezeti tag legyek. Kívánja, hogy én is álljak be az Ő aktív szolgálatába. Két presbiteri bizottságban veszek részt: az úrvacsorai jegyek kiosztásában segítek és a média bizottságban az írott anyagok nyomdakésszé tétele a feladatom. Hálás vagyok Istennek, hogy megáldott talentumokkal, egy szép családdal és hogy ennek a gyülekezetnek a tagja lehetek. 7 Kőlap 2014 december

8 A Kőlap olvasóinak egy igeverset ajánlok a figyelmébe: A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. (Pál levele a Galatákhoz 6, 9-10) A nevem Szabó Albert, 1966-ban születtem Marosvásárhelyen. Foglalkozásomat illetően autóvezető oktató vagyok. Szüleim, bár nem voltak templomba járó emberek, már gyerekként megkereszteltek és később támogatásukkal konfirmáltam ben házasságot kötöttem, amit Isten két gyerekkel ajándékozott meg. Egy leánygyermekkel, aki 23 éves és egy fiúgyermekkel, aki 21 éves. Kezdetben a Gecse utcai református gyülekezethez tartoztunk, gyermekeinket itt keresztelték meg. Ahogy a család növekedett a kövesdombra költöztünk, így gyermekeim már a Kövesdombi református gyülekezetben konfirmáltak. Ez az időszak volt az, amikor feleségem hívására, rendszeres templomba járó emberré lettem. Időközben Jeddre költöztünk, de már annyira kötődtünk a kövesdombi gyülekezethez, hogy visszajártunk ide a templomba márciusában feleségemmel részt vettünk egy csendes hétvégén az Erdélyi Református Cursillo szervezésében. Ezen az alkalmon értettem meg, hogy nem csak templomba járásra van szükségem, hanem teljes gyökeres változásra az életem minden területén, teljes elfordulásra az eddigi életemtől és odaszánásra Istennek. Világossá vált számomra, hogy csak egy út van, ami járható számomra és ez Jézus, hiszen maga mondja a János evangélium14:6- ban, "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam." Ekkor lettem presbiter is. Azóta is folyamatos kihívást jelent számomra megmaradni az ige igazságában férjként, apaként, presbiterként. Tusakodok, hogy gyülekezet presbitereként félre tudjak tenni miden akadályt, ami megfoszt a teljes odaszánástól. Hála van szívemben azért, hogy Isten hosszútűréseként megérthettem, hogy a neki oda szánt idő saját lelki épülésemet és közösségem javát szolgálja. Így szeretném szolgálni az elkövetkezőkben is gyülekezetemet, mert hitem szerint minden kereszténynek valamiféle szolgálata van az egyházban. 8 Kőlap 2014 december

9 Pálnak kereszteltek, (jelentése: kicsi ember ) úgy tűnik nem véletlenül, hisz illik is rám. A családomtól a Borbély vezetéknevet örököltem, amikor 1958 január 7.-én megláttam a napvilágot harmadik fiúgyerekként. Megtérésem előtt sokszor gondolkodtam, hogy miért ilyennek és miért itt, Erdélyben születtem, de később mindent megértettem. Szülőfalum Mezőbergenye. Szüleim már kisgyerekkoromban (4 éves voltam) elváltak. Én édesanyámmal maradtam, akivel kettesben Marosvásárhelyre költöztünk albérletbe. Ebben a városban nevelkedtem és jártam óvodától a XII. osztályig, szakmámat tekintve pedig géplakatos vagyok augusztus 20.-án megkértem a kezét Pirikének, akivel, azóta is boldogan élek. Isten megajándékozott két szép leánygyerekkel, Tímeával és Enikővel, akiket nagyon szeretünk, és minden óhajunk az volt, hogy az Úr útjára irányítsuk őket, ami úgy gondolom sikerült is. Újjászületésem az Úrban elég hosszadalmas volt, hiszen az ördög nem akart az ő világából egykönnyen elengedni, de mégis eljött egy nap, mikor éreztem, hogy ki mellett kell nekem dönteni ben az Alsóvárosnál segédkeztem, hogy befejezzék a templomépítést a felszentelésre. Munka közben templomi énekeket énekeltünk, amibe én is bekapcsolódtam, ugyanis szeretek énekelni. Szabó Árpi bácsi, Pályi János, Szederjesi János is itt voltak, s éneklés közben megkérdezték, volna-e kedvem kórusba járni, amire én igent mondtam. Ez volt az első lépés, innen pedig kezébe vett az Úr. Be kell vallanom, hogy hitéletemet nagyon erősítette a közösség, főleg a házi bibliaórák közössége, ahol lehetőségem volt megismerkedni olyan testvérekkel is, akiktől sokat tanultam és így növekedtem a hitben. Megemlíteném egy kedves, volt szomszédunkat is, Fekete Terka nénit, aki az utam elején sok lelki támogatásban részesített. Köszönet érte! 1995-ben egy kedd esti bibliaóra után, hazafele menet Nagy Edit testvérem megkérdezte tőlem: nem akarnék-e az Úr szolgája lenni, mint presbiter. Hát, ez igazán nagy kő volt, és sok időbe telt, míg elhengerítettem, és azt mondtam: Igen, Uram!. Azóta végzem ezt a szolgálatot a gyülekezetben, s hálából igyekszem tenni Isten dicsőségére és a gyülekezetünk javára. Bemutatkozásomat egy olyan igével szeretném zárni, amely számomra kedves emlékeket juttat eszembe egy hitmélyítő hétvégéről, a Currsillóról, és amely ige mindig az Úr jelenlétébe terel vissza, amikor a hétköznapok terhei a vállaimra nehezednek: És az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Filippi 4:7) 9 Kőlap 2014 december

10 ESEMÉNYNAPTÁR Május 24-én újból vendégünk volt Dr. Keszi Krisztina Afrikában szolgáló misszionáriusnő, akinek beszámolója sokunk épülésére volt és az afrikai emberekért való imádkozást helyezte általa szívünkre Isten. Június hétvégéjén gyülekezetünkben először tartottunk Apák napját, ezzel is felhívva a figyelmet az édesapák szerepére a családban. Június az idén a Felnőtt Kórus csendesnapjaként zajlott a Bucsinon. Ez alkalom volt arra is, hogy hálát adjunk Istenünknek a kórus eddigi szolgálataiért és imádkozzunk a jövőjéért is. Július 6-11 között került sor a Bucsinon gyülekezetünk hagyományos vallásórás gyerek táborára. Az idén is sok gyermek örült ennek a lehetőségnek és ezúton köszönjük a szervezők hűséges és szeretetteljes szolgálatát közöttük! Július án az idén is volt Presbiteri csendesnap a Bucsinon. Július között, ahogy előre jeleztük, vendégül láthattuk a Holland testvérgyülekezet 28 tagú csoportját. Ők az idén is a gyülekezet diakóniai munkatársaival idősebb testvéreket látogattak, majd pedig besegítettek a július között zajló Vakációs bibliahét lebonyolításába. Július 28 - augusztus 4 időszakában ismét lehetőség volt a középifisek számára, hogy részt vegyenek az ír EEFC által szervezett angol nyelvtáborban, ahol egyszerre lehet idegen nyelvet gyakorolni és a mi Urunk Istenünk ismeretében elmélyülni. Augusztus 3-án Bíró István gyakornok lelkipásztorunk kiköszönő szolgálatát hallottuk, aki Csíkszeredába távozott. Kívánjuk Isten áldását ottani szolgálatához is! Szeptember 7-én, a délelőtti istentiszteleten Lukács István Vilmos új gyakornok lelkipásztor beköszönésének tanúja lehetett a gyülekezet. Így továbbra is három lelkipásztor szolgál gyülekezetünkben. Szeptember 27-én gyülekezeti imanapot szerveztünk, ahol presbiterek, gyülekezeti munkatársak és körzetfelelősök együtt imádkoztak a gyülekezetünkért illetve a benne zajló alkalmakért. Alkalom volt egymás jobb megismerésére is a nap végén megterített közös asztal mellett. Október 4-5-én a Nagyifi együtt a fotos-martonosi ifjúsággal csendesnapon volt Ivóban. Október 6-án az idén is megtartottuk a munkatársi csendesnapot Október én Kövesdomb és Fotos-martonos presbitereinek közös konferenciájára került sor testvérgyülekezetünkben. November 7-8 a másodéves kátésok csendesnapja volt a szászrégeni Dió házban. November 15-én szombaton az idén is a 7o évesek születésnapját ünnepelhettük gyülekezetünkben a Nagyifi szervezésében. November között evangelizációs hét zajlott gyülekezetünkben, ahol az Igét hirdette dr. Horváth Levente lelkipásztor, a Bonus Pastor alapítvány vezetője. 10 Kőlap 2014 december

11 EGY ÚJ ÜNNEP: APÁK NAPJA 2014 június én ünnepeltük először gyülekezetünkben az Apák napját. Szombaton a gyülekezeti teremben találkoztunk, zömmel presbiterek és feleségeik, egy kerekasztal beszélgetésre, amit R Szabó István, gyülekezetünk missziós gondnoka moderált. Bevezetőjében a következők hangzottak el: 2001-ben, akkori munkahelyi beosztásomnak köszönhetően, Bolíviában bankokat látogattam. Történt pedig, hogy egyik nap pont az Apák napját ünnepelték a helybeliek és engem is köszöntöttek, pedig akkor még legényember voltam. Először tehát így találkoztam ezzel az ünneppel és elgondolkoztatott, hogy ilyen is van. Később már házasként, elbeszélgetve presbiterekkel és más házasokkal többször szóba jött, hogy manapság a férfiak nem elég férfiasak, a nők viszont sok esetben túlontúl azok. Egyre jobban érdekelni kezdett tehát, hogy mit mond a Szentírás a férfi szerepéről. Többek között az ószövetségi Jákób esetén keresztül vált világossá számomra, hogy az apa feladata az, hogy a családja papja legyen. Azt jelenti ez, hogy az ő felelőssége, hogy Isten legyen a család középpontja. De azt is jelenti, hogy kéri és engedi, hogy Isten Szentlelke vezesse, mert tudja csak így tud helytállni férjként és a gyerekek apjaként. A beszélgetés rendjén először Takács Elek gyülekezeti tagunk felhívta a figyelmet arra, hogy vannak példaképek az apaságra, akiktől ma is tanulhatunk. Elmondta példaként az alábbiakat: Imre herceget élete első 7 évében a szülei nevelik, István király naponta imában hordja őt. Ezután a király a nyolc éves Imre herceget Gellért püspök kezeire bízza, aki nemcsak tudományra oktatja, de hitben is neveli. Ugyanakkor maga vezeti be később az államügyekbe és diplomáciai tudnivalókba, sőt könyvet is ír neki Intelmek címmel. Ez a könyv ma is érvényes gondolatokat tartalmaz, mint például: az imádkozás kötelességét el ne hanyagold, a kegyességet és az irgalmat gyakoroljad, semmi föl nem emel, csak az alázat, nemcsak atyádfiaidhoz, hanem az idegenekhez is legyél kegyelmes. Ám ha vannak hiteles édesapák is, miért ne fejezhetnénk ki Isten iránti hálánkat értük? Sőt meg is köszönhetjük feleségként meg gyerekként mindazt, amit tettek! Ezért is osztotta meg velünk Lőrincz Hajnal tiszteletes asszony, hogy mivel köszöntötték lelkipásztorunkat az 50. születésnapján. A gyerekekkel közösen 11 Kőlap 2014 december

12 összeírtak egy listát, hogy mi mindent kaptak Lőrincz Jánostól, az édesapától illetve férjtől. A gyerekek felsorolásából nem hiányzott a bicikli megjavítása, az uzsonna elkészítése, de az sem, hogy elérhető volt beszélgetésre, tudott szigorú is lenni szeretetből és ugyanakkor biztonságot tudott adni, ha félelmet éreztek. Lehet-e nagyobb öröme egy apának, mint ilyen maradandó nyomokat hagyni gyermekei életében?! Ezután Fekete Attila főgondnokunk beszélt arról hogyan élte meg apaként, amikor második gyermekük súlyos betegségével kellett szembenézni a családban. Róbert kiskori betegsége olyan helyzetek elé állított, amiket addig elképzelni sem tudtam. A legnehezebb az volt, hogy nem lehetett előre felkészülni ezekre. De nehéz volt a bizonytalanság is, főleg amikor még diagnózis sem volt. Az egy másik nehézség volt, amikor egyrészt dolgozni kellett, helytállni munkahelyen, miközben feleségem a kórházban van a fiammal. Hiányzott, hogy nincs együtt a család, hogy több dologban egyedül kellett döntsek. De mindezek felett megtapasztalhattam, hogy az Úr csodálatosan működött: megerősített apaként, segített dönteni, hogy első legyen ebben az életszakaszban is a család és, hogy megtegyem ehhez a szükséges lépéseket. Így most visszatekintve látom, hogyan formálódtunk egyen-egyenként, de családilag is a próbák ideje alatt. Farkas László gondnokunk, akinek édesapja lelkész volt, személyes tapasztalatairól így vallott: Az, hogy milyen apa illetve nagyapa lettem, nagymértékben annak köszönhető, hogy apámtól mit tanultam. Ő hitben járó volt, soha nem esett kétségbe, így kitartásra és Istenbe vetett bizalomra tanított. Én is szigorú voltam, mint ő, de bánt, hogy sokszor az indulat irányított, ami tudom helytelen. Mindenképpen következetességre törekedtem a nevelésben, ami nem egy könnyű feladat. Mindezek mellett hiszem, hogy fontos sokat együtt lenni a gyerekekkel illetve az unokákkal, imádkozni velük az asztalnál és lefekvéskor. Jó szem előtt tartani azt is mindig, hogy Isten egy időre bízta ránk a gyerekeket, hogy neveljük őket. Ehhez a munkához Tőle szükséges szeretetet és bölcsességet kérni. 12 Kőlap 2014 december

13 Schuller Zoltán háromgyermekes apaként a hitre nevelésről beszélt: Hálát adok Istennek, hogy megtérésem után a Szentírás lett az útbaigazítóm úgy az apaságban, mint a hitre nevelésben. Vannak családi áhítatok nálunk reggel és este, de főleg hitem megélésére törekszem, hiszen a gyermek figyeli a szülőt, nemcsak hallgatja. A gyerekeket nem a puszta teológia érdekli, hanem a hitből fakadó örömteli életvitel. Külön öröm, amikor a gyerekek maguktól elkezdenek imádkozni is és ezért mindenekfelett Istenünké a dicsőség. Mindezek elhangzása után közösen imádkozva kértünk áldást gyülekezetünk miden egyes férfitagjára, hálát adtunk, hogy Istennel járva élhető meg hitelesen az apai mivolt, hogy a közösségben egymás tapasztalatai által gazdagodhatunk, illetve egymást bátoríthatjuk a gyermekek nevelésében. Magam pedig személyesen hálás vagyok Istennek, hogy fültanúja lehettem annak, hogy gyülekezetünkben vannak Isten vezetését és áldását kérő apák, akiknek köre hiszem, hogy kegyelemből tovább bővülhet, hogy egyre több gyermek Istennek kedves férfivá és nővé érhessen! (Grosz Imola presbiter) KEGYELMEK TÁBORA Most ahogy az ablakon kinézünk csupasz fákat, tócsákat és felhővel borított eget látunk. Ilyenkor azonban jó kicsit visszagondolni a nyárra, amikor a fákat zöld lombkorona ékesítette, amikor a nap nem csak megmutatta magát, hanem teljes pompájában ragyogott az égen. Hálásak lehetünk visszatekintve azért, hogy ilyen szépségekkel ajándékozott meg minket az Isten. De nem csupán ezekért tudunk hálát adni, hanem azért is, hogy ebben az évben is Isten kegyelméből megrendezésre kerülhetett a Kövesdombi Nagyifi tábora. Augusztus végén a bucsini táborozóhely adott otthont ennek az alkalomnak. 22 fiatal felnőtt tapasztalhatta meg a keresztyén közösségi élet e formáját. Lelki vezetőnk Demeter Jenő lelkipásztor volt, akivel egy héten keresztül, naprólnapra, bibliai igerészek segítségével, igyekeztünk megválaszolni olyan kérdéseket, hogy: Ki vagyok én? Kinek a tulajdona vagyok? Mi az, ami összeköt Istennel? Milyen a jó pásztor? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy jó pásztor? A Máté evangéliuma 13:14-21 keresztül megláthattuk, hogy bármilyen kilátástalan is legyen az életünk, engedjük, hogy Isten vezessen minket. Soha ne feledkezzünk meg egy mozdulatról, amit Jézus maga mutatott: Istenhez fordulni és tőle kérni szeretetet, megbocsájtást, stb., és adjuk ezeket tovább embertársainknak. Péter példáján keresztül láthattuk, hogy néha nagyon nagyot is hibázhatunk, de van Istennél lehetőség az újrakezdésre. 13 Kőlap 2014 december

14 Lelki táplálékot nem csupán a naponkénti tematikus bibliaóra biztosított, hanem a reggeli és esti közös áhítat is. Kirándulásaink alkalmával rácsodálkozhattunk Istenre a teremtett világban. Ugyanakkor nemcsak egymás lelki világába kaphattunk betekintést, hanem ifis társainkról is megtudhattuk, hogy Isten kit milyen talentummal ajándékozott meg. Egy " Ki mi tud" alkalmon egyik társunk segítségével megtanulhattunk papírt hajtogatni, egy másik zenei és előadói tehetségét mutatta meg, egy harmadik pedig táncmozdulatokat tanított. Nem tábor a tábor angyalka-bárányka játék nélkül. Hogy a kedves olvasó is képet alkothasson erről, el kell árulnom, hogy ez azt jelenti, hogy névtelenül és titkon mindenki egy valakinek egy-egy apró gesztussal kedveskedik a tábor egész ideje alatt. Apró figyelmességek, amiket egymásnak ajándékozunk, lehetnek akár egy megkent vajas kenyér, egy szem málna, cukorka, igés kártya stb. Ezáltal is az egymásra figyelést és törődést gyakoroltuk. Ha már az égen gyönyörűen ragyogtak a csillagok, akkor meggyúlt a tábortűz és vidám dicsőítő énekek hangzottak el. A tábortűzzel az este közel sem ért véget, sőt még csak ekkor kezdődtek el a közösségépítő játékok. Ezek minden esetben igen jó hangulatban zajlottak és addig tartottak, ameddig a generátor bírta. Hogy mégis mitől volt a kegyelmek tábora? Igazából az utolsó nap adta meg erre a kérdésre a választ. Vasárnap délelőtt az imaséta alkalmával saját szívünket vizsgálhattuk meg, amit az Úrvacsorás istentisztelet követett. Ebben az istentiszteletben a megbocsájtás kegyelmét tapasztalhattuk meg. Volt alkalmunk odalépni ifis társunkhoz és a "rendezetlen számlát" egyenlíteni. Kimondhatatlanul jó érzés volt megbocsájtani és megbocsátást kapni. Szívünkbe öröm és béke költözött és ez meglátszott abban is, hogy milyen szeretettel öleltük meg egymást az Úrvacsora végén. A tábor programja egy másodjára megrendezett "ki mi tud"-al záródott. Miután megtudtuk ki volt a tábor ideje alatt az angyalkánk, azaz kinek voltunk a báránykája, nem maradt hátra más, mint a csomagolás, közös takarítás és a búcsúzás. Csordultig teli szívvel érkeztünk haza Isten kegyelméből! (Tóth Basa Boglárka nagyifis) LÁTOGATÁS FOTOS MARTONOSON Miután október első hétvégéjén a két gyülekezet ifjúsági csapata találkozott, október én a presbitériumunkból egy 12 fős csapat válaszolt a fotosmartonosi testvérgyülekezetünk meghívására. Két kis busszal indultunk a szép napfényes őszi napon és a Vargyas szoroson keresztül közelítettük meg Fotos-Martonost. A természet kitett magáért, csodálatra méltó színpompás erdők, völgyek között haladtunk, melyek a mi Urunk kezének művei. 14 Kőlap 2014 december

15 Megérkezve kezdetét vette egy szívmelengető együttlét az ottani testvéreinkkel, amint ismerkedtünk, beszélgettünk, közösen ebédeltünk. Különleges úgy kóstolni a kürtöskalácsot vagy egyéb finomságokat, hogy tudja az ember: a házigazdák együtt készítettek mindent úgy, hogy nem hagyták ki a hozzávalók listájáról a szeretetet. Ebéd után elsétáltunk a település templomához, majd felkapaszkodtunk a háta mögötti domboldalra. A panoráma lenyűgözött, hiszen előttünk feküdt a brassói medence minden települése, a háttérben pedig a hatalmas hegyek, mint a Fogaras, Bucegi, Hargita, valamint a bodoki havasok. Megállapíthattuk, hogy testvéreinknek nincs nehéz dolguk, amikor azt hallják a 121-ik Zsoltárból: "Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az Eget és a Földet." Délután leültünk az Ige köré és beszélgettünk gyülekezeteink helyzetéről, fejlődési irányvonalukról, de tapasztalatokat osztottunk meg egymással a különböző gyülekezeti kiscsoportok működéséről, gondokról és megoldási lehetőségekről. Természetesen ez a látogatás esélyt adott arra is, hogy találkozzunk volt segédlelkészünkkel, Müller Lóránddal. Kérdezgettük: hogy megy sora mióta önálló lelkipásztor, hiszen most már egy teljes gyülekezetért felel, milyen új lelki élményei vannak, mi az ami meghatározza a zajos városi gyülekezet után a csendes falusi környezetben. 15 Kőlap 2014 december

16 Majd este feloszlott a csapat, mert különböző testvéreknél volt a szálláshelyünk. Ez pedig lehetőséget adott arra, hogy minden vásárhelyi megismerjen jobban egy fotos-martonosi családot, jó és tartalmas beszélgetések révén. Vasárnapra ébredve reggeli után vendégek és vendéglátók együtt indultak a gyülekezet közös találkozási pontja, a templom felé. Együtt hallhattuk Istenünk üzenetét, amelyben azt tárta elénk, hogy a hitünkért harcolnunk kell. Majd köszöntések, ajándékok átadása következett a templomban sok mosoly kíséretében és sok boldog arcú atyafi jelenlétében. Visszatértünk a minket éjszakára befogadó vendéglátóink otthonába, ahol minden házban különböző fenséges ebéd várt ránk. Ezután találkoztunk záró gondolatokra, közös fényképezésre és búcsúzásra. Mindannyian egyhangúlag vallottuk, hogy ezeknek a találkozásoknak helyük van gyülekezeteink életében és hangot adtunk annak az óhajnak, hogy: találkozzunk ezentúl is! Mert igaz, amit a zsoltáros lejegyzett: "Ó mily szép, mily gyönyörűséges a testvérekkel egységben lenni! Az Úr áldása bőven ömlik ránk, mint a túlcsorduló olaj!" (133 zsoltár 1. Verse) A viszontlátásra tehát Fotos Martonos! (Fekete Attila - főgondnok) 16 Kőlap 2014 december

17 70 ÉVESEK KÖSZÖNTÉSE A KÖVESDOMBON Bő két hét alatt másodszor is megünnepelhettem 70. születésnapomat. Ugyanis november 15- én a marosvásárhelyi kövesdombi református egyházközség hetvenéveseit köszöntő rendezvényen vettem részt, ami kitűnően, sőt pompásan sikerült. A kapuban a rendezők vártak, köszöntöttek bennünket, hűsítővel, süteménnyel kínáltak. Fehér lábnyomokkal (hiszen mi is ott hagytuk lábunk nyomát az életben) és sárgult levelekkel (jelezvén, hogy a mi életünk is őszbe fordult már) szegélyezett sétányon vezették be a résztvevőket az ünnepségre előkészített templomba. Egy rövid áhítat után először a gyülekezet lelkésze köszöntötte az ünnepelteket és a jelenlévőket. Elmondta, hogy az idén az egyházközségnek 64 tagja töltötte be életének hetvenedik évét és ez volt a legnépesebb csoport eddig a 70 éveseket köszöntő ünnepségeinken. A mellékelt csoportkép szerint 38-an vettünk részt a találkozón. Ezt követően egyházi és vallásos énekeket adtak elő idősebbek hegedűkísérettel, majd pedig Terka néni, egy 80-on túli gyülekezeti tagunk köszöntötte az ünnepelteket. Fiatalok álltak elő ezután és énekeltek, zenéltek, irodalmi művekből olvastak fel. Végezetül, minden 70 éves bemutatkozott egy-két mondatban vázolva családi helyzetét. Meglepetésünkre szépen megterített asztalokhoz tessékeltek, ahol süteménnyel, üdítővel és finom töltött káposztával traktáltak, de még tortával is kényeztettek az egyházközség fiataljai. Búcsúzásként a kapuban egy A4-es méretű csoportképet és egy szépen csomagolt árvácskát adtak át minden 70 évesnek. Felemelő, megható, szép megemlékezés volt! Köszönet érte minden szervezőnek! (Incze Árpád gyülekezeti tag) 17 Kőlap 2014 december

18 2014 NOVEMBER 7-8, KONFIRMANDUS CSENDESNAP Szászrégenbe mentünk a másodéves kátésok csoportjával. Lőrincz János, Demeter Jenő és Lukács István tiszteletes is elkísért minket, akárcsak az ifjúsági munkatárs Betty. Pénteken 15:30-kor indult a vonatunk a Nagy-állomásról. Onnan percet sétáltunk a DIO házig, amelynek neve, mint később kiderült, rövidítése volt a diakóniai és ifjúsági otthonnak. Gyönyörű hely volt, csendes és tele virágokkal. Megnéztünk a két nap alatt 7 kisfilmet, amelyek egyenként körülbelül 15 percesek lehettek. Ezeknek a filmecskéknek különböző témájuk volt, mint például:,,van-e Isten és ki Ő?,,,Mi az a megváltás? vagy,,van-e értelme az életnek és mi az?. Mindegyiket megbeszéltük kis csoportokban, hogy mit értettünk meg és elmondtuk véleményünket. A kisfilmek és a megbeszélések körülbelűl egy-egy órát tartottak, köztük 5 perc szünet volt. Bukkantak elő furcsa témák is, mint például a halál vagy démonok kérdése, amiktől egyesek megijedtek, de később már nem is foglalkoztak vele. De a vita sem volt ritka, mert például vitatkoztunk azon, hogy milyen Isten s mekkora a kegyelme. Sokat játszottunk a kertben, és voltak csapatjátékok illetve ismerkedő játékok is. Éneklésre is sor került, Lukács István tiszteletes gitárral kísért minket, ami nagyon tetszett nekünk. Számomra fontos volt ez a csendesnap, mert sokat megtudtam Istenről, a barátaimról és megerősödtem hitemben, ahogy hiszem mindenik társam is. Sajnos szombat estefele már kellett is haza indulni és 19 órára ismét Marosvásárhelyen voltunk nagyon fáradtan. Remélem még lesz folytatás! (Márton Kincső kátés) Mikor megérkeztünk, először kipakoltunk a szobánkban, lementünk megbeszélni a teendőket, csoportokba társítottak a karkötőnk színe szerint, amelyet két kisfilm megtekintése és ugyanennyi kiscsoportos beszélgetés követett. Ezután következett a finom vacsora. Miután jóllaktunk megnéztünk a Változó szerelem című filmet. A film után lefekvés kellett volna következzen, de egyeseknek ez csak később sikerült. Reggel eléggé frissen ébredtünk, lementünk az ebédlőbe, ahol várt minket a reggeli és a mosolygós szakács nénik, akiket minden étkezés után buzgón megtapsoltunk fáradozásukért. Ezután játszottunk egy,,elkapós játékot. A nap folyamán öt kisfilmet tekintettünk meg, amelyek Márk evangéliumában található történetekről szóltak. János tiszteletes volt a mi csoportvezetőnk és ő nagyon érdekes dolgokat mesélt a hitről, a szeretetről, a megbecsülésről, de legfőképpen Istenről. Én e találkozó óta tisztább fejjel járok-kelek. (Orbán Áron kátés) 18 Kőlap 2014 december

19 A FÉRFIKÖRRŐL Egyre inkább olyan világban élünk, amelyben bizonyos körök tudatosan rombolják a hagyományos, bibliai értékrenden alapuló társadalmi rendet, családképet. Skandináv országokban és nyugaton már törvények tiltják meg pedagógusoknak, hogy oktató-nevelő tevékenységük során a fiúkat hagyományos értelembe vett férfiakká, a lányokat pedig feleségekké és családanyákká neveljék. Az úgynevezett gender-politikák arra hivatottak, hogy egy biblia-idegen, Isten tervétől távol eső társadalmi rendet valósítsanak meg, amelyben a férfiak és nők egyenjogúsága abban is megnyilvánul, hogy a férfi lehet nő és a nő lehet férfi. Egyre inkább elfogadtatott és elfogadott az egyneműek házassága, amelyen belül a felek maguk döntik el, hogy kié a férfiszerep és kié a női szerep, noha két férfiről vagy két nőről beszélünk. Az elmúlt években találkoztam olyan holland atyafival, akinek a helyi tanácsban munkaköréhez tartozott a polgári esketések levezetése. Mivel lelkiismereti okoknál fogva megtagadta homoszexuális párok összeadását, szembekerült a holland törvényekkel. Végül az SGP (református politikai párt) elérte a törvényhozásban, hogy a lelkiismereti szabadság terjedjen ki ilyen esetekre is, azaz a közalkalmazottat ne lehessen kötelezni egyneműek összeházasítására, hanem azt más munkatársa végezze. 19 Kőlap 2014 december

20 Az sem mellékes, hogy a romániai, következésképpen az erdélyi tanügyi rendszer nagyon el van nőiesedve. Sok az egyszülős család is, amelyben az esetek többségében a nők nevelik gyerekeiket. A még egészséges családképet mutató családokban pedig a férfi alig van jelen munkájánál vagy társadalmi szerepvállalásánál fogva. Ehhez sokszor hozzáadódik a nők ugyanolyan szintű foglalkoztatása és elfoglaltsága munkahelyileg, amiért a gyerekek (ha egyáltalán vállalnak a párok) több időt töltenek óvodában, iskolában, korosztálybeli gyerekek között, mint szüleikkel. November elején pedig felröppent a hír, mely szerint az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte az eddig érvényben lévő törvényt, melynek értelmében az iskolai vallásórák kötelezőek és kérvényt kellett írnia a szülőnek vagy gyámnak, amennyiben nem akarja gyerekét vallásos nevelésben részesíteni. A kérvényt majd azok kell megírják, akik szeretnék gyerekük számára a vallásórát. A Képviselőházban pedig bizottsági szinten elfogadást nyert egy törvényjavaslat, amely törölné a tantervből a vallásórákat és erkölcstannal, polgári nevelés tantárggyal helyettesítené. Ez az indítvány még megvitatásra vár, de a nagypolitikából is világosan átjön, hogy milyen kihívásoknak nézünk elébe. Az Isten eredeti tervétől egyre jobban eltérő világban a keresztyéneknek résen kell lenni. Az ősellenség minden eszközzel megpróbálja tönkretenni Isten teremtett világát és benne az embert. Hol nagy reklámszövegekkel és harsonával jön, hol alattomosan. Az Egyház is az elnőiesedés jeleit mutatja. Gyülekezeti eseményeken, istentiszteleteken általában jóval több a nő, mint a férfi. A lelkészképzőkön is egyre nagyobb a nők jelenléte. A vezetésre, a szűkebb és tágabb értelemben vett közösség irányítására teremtett férfi maga is irányvesztett lett és nem meri, vagy nem tudja vállalni azt a szerepkört, amit a Teremtő szánt neki. A gyerekek is inkább női modelleket látnak óvodában, iskolában, családban. A fiúgyerekek a férfiasságot többnyire rajzfilmekből, világhálóról, filmekből tanulják, illetve a korosztályuktól. Arról nem is kell sokat értekezni, hogy milyen az a férfiprofil, amit ilyen forrásokból kapnak. 20 Kőlap 2014 december

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

É L E T Ü N K. várjátok meg az Atya ígéretét. Visszajön. 2013. december, 14. évfolyam 12. szám. w e s s i. h u

É L E T Ü N K. várjátok meg az Atya ígéretét. Visszajön. 2013. december, 14. évfolyam 12. szám. w e s s i. h u 2013. december, 14. évfolyam 12. szám É L E T Ü N K w e s s i. h u A Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet tájékoztatója Visszajön Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja Valaki eljött,

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló A nagyvisnyói táborban 170 diák vett részt, és 7 kisebb tábort foglalt magába. A mi táborunk a kézilabda lánytábor, amelynek 40 résztvevője volt. Ezen

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Tartalmas időbeosztás

Tartalmas időbeosztás 2. Tartalmas időbeosztás Hogyan mérhetjük az időt? Van kedvenc időkereted (óra, perc, hónap )? Mit jelent az időt tartalmasan eltölteni? Gyűjtsetek példát erre! Kire mondják, hogy pocsékolja az időt? Hogyan

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását.

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását. i KIF NFO 4.szám 2011. április K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára,

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben