Távközlési kábelek. Szimmetrikus kábelek: - vezetı - ér (szigetelt vezetı) - sodrási elemek (érnégyesek) - köpeny - védıburkolat(ok)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távközlési kábelek. Szimmetrikus kábelek: - vezetı - ér (szigetelt vezetı) - sodrási elemek (érnégyesek) - köpeny - védıburkolat(ok)"

Átírás

1 Távközlési kábelek Szimmetrikus kábelek: - vezetı - ér (szigetelt vezetı) - sodrási elemek (érnégyesek) - köpeny - védıburkolat(ok) Vezetı (ér): 99,99% réz helyi kábel 0,4-0,6-0,8 mm átm., távkábelek 0,9mm 6-15mm átm => hidegen húzzák az eredménynek folytonosnak, egyenletes felületőnek, kör keresztmetszetőnek és sérülésmentesnek kell lennie lágyítani kell ( C gız, vagy indukciós hevítés) érszigetelı: papír, PVC, PE A papírszigetelés sokáig egyeduralkodó volt. Tulajdonságai: - 1, vagy két réteg - 0,05mm papírszalag - átfedı tekercselés, ellentétes irányban a rétegek - távkábel: papír-légtér szigetelés. (papírkordel és erre papírszigetelés)

2 Száraz állapotban jó csak a szigetelés, ilyenkor 2,1 2,3 a permittivitás. Nedvesség hatására ez romlik => mőanyag szigetelés PVC: - kell hozzá lágyító és színezıanyag - granulátum - 180C-on csigapréssel viszik fel a vezetıre - épületen belülre (fali és switchkábelek) PE: - jobb, mint a PVC - föld alatti és önhordó légkábelekhez is - régen tömör, ma habosított kivitelben - eredı permittivitás 1,4 1,7 - ha vazelint is használnak, az együttes permittivitás nagyobb lenne (2 felett), nıne a kapacitás, azonos kapacitás mellett, nagyobb lenne a kábel (nem kívánatos) A habosítás mértékével csökkenthetı a permittivitás (több levegı) - Tovább fejlesztett változat a bırös érszigetelés. A habosítást egy második tömör réteggel zárják le. Jobb villamos más mechnaikai paraméterek. Sodratelemek: - az elemeket összesodorják - pársodrás, csillagnégyes, DM érnégyes Pársodrás már nem divat, külföldön elıfordul. Dieselhorst-Martin: - egy-egy érpár egymástól eltérı sodratmagassággal megsodorva - egy harmadik sodrásmagassággal a kettı érpár is - az érpárokat egyenként és az egyesített sodratot is lekötik színes fonallal (azonosítás)

3 Csillagnégyes - négy szigetelt ér - egy elméleti négyzet csúcsain - egy fonallal van lekötve az egyesített négyes, kivéve, ha habosított az érszigetelés - ilyenkor az ereket színezik habosított polietilén érszigeteléső érnégyesek színjelölése: négyes a ér b ér c ér d ér 1. (kezdı) piros fehér fekete szürke 2. (irányjelzı) zöld fehér fekete szürke 3. sárga fehér fekete szürke 4. kék fehér fekete szürke 5. barna fehér fekete szürke Kábelsodratok: - A kábelsordrat a sodratelemekbıl felépülı magasabb szintő struktúra. - A kábelsodratot övszigetelés fogja körül, ez így együtt = kábellélek A kábellélek két féle lehet: - koszorús (koszorúsodrat) - pászmás szerkezető - a kettı kombinációja A papírszigeteléső kábelek mindig koszorús felépítésőek: - ha a kábel magjában egy négyes van, akkor körülötte éppen 6 db négyes helyezhetı el. (1. koszorú) - A 2. koszorúban 12 érnégyes helyezhetı el. Példa: 37x4/0,9 DM kábel: magban: 1 DM négyes 1. koszorú 6 DM négyes 2. koszorú 12 DM négyes 3. koszorú 18 DM négyes Az egymás fölötti koszorúelemeket ellentétes irányban megsodorják. oka:

4 - áthallás csökkentése - hajlíthatóság javítása Övszigetelés: - A külsı koszorúsodrat után viszik fel. - többrétegő papírszalag - átütési szilárdság biztosítása a köpeny és a kábellélek között - hıpajzs funkció a köpenyezés elıtt - az övszigetelés sodrási iránya ellentétes az utolsó réteg koszorúsodratéval - színes fonállal jelzik a gyártási évet és a gyártót Vazelintöltéső Qv kábel: (nem papírszigetelés, modernebb) - kiindulás nem DM, hanem csillagnégyes (csn) - 5x4 alappászma sodrása - ezekbıl sodorják tovább a nagyobb egységeket alappászma ap 5x4 5x4 fıpászma fp 25x4 5ap 5x 5x4 középpászma kp 50x ap 10x 5x4 szuperpászma szp 100x4 4 fp 4 x 5 x 5x4 A pászmák a kábelstruktúrában elfoglalt helyük szerint színjelzést kapnak (lekötıfonál). - kezdıpászma: piros - irányjelzı pászma: zöld - további páratlan pászmák: sárga - további páros pászmák: kék

5 A pászmák a sodrástól deformálódnak, de végül kör alakú lesz a kábel a köpeny kényszerítı hatása miatt. A pászmákból készített kábellélek üres részeit vazelinnel töltik fel. Jellemzık: - hossz és keresztirányban víz- és légzárás - ε r 2,3 - Cseppenéspont: 55C - vezetékrıl letörölhetı - emberre és a kábelre nem lehet káros hatású Vazelintöltés és a maradék szerkezet készítése: 1. kábellélek => zárt csırendszer 2. cseppenéspont feletti vazelint néhány bar nyomással bepréselik 3. a töltırendszer kimenetén felviszik az övszigetelést (hosszanti irányban, min. 4mm túlfedéssel) /papír vagy mőanyag/ 4. 0,2mm két oldalán PE bevonatos Alufólia (sodrat átmérıtıl függıen 4-18mm átlapolással) 5. PE köpeny felvitele (összeheged az Alufólia PE bevonatával) Ezt a szerkezetet LAP (Laminated Aluminum Poliethylene) nevezik. Az alufólia elektrosztatikus védelmet és vízgızzárást biztosít. A fenti lépéssorozat egy gépen integráltan megy végbe! A fenti eljárással készülı kábeltípusok: Qv : hab-bır PE szigeteléső vazelintöltéső helyi távbesz. kábel TQv: körzetkábel Qf: falikábel QL: légkábel Qvr: jó védıtényezıs Qv kábel További tipikus kábeltípusok: PE köpenyő kábelek: Qv és TQv. Kültéri felhasználásra, ezért a PE köpeny 2% kormot tartalmaz UV ellen. Felirat (szignátor): - kábeltípus - gyártási év

6 - gyártómő - méterenként hosszjelzés Erısáramú veszélyeztetett környezetben jó védıtényezıs kábel kell (Qvr). A védelem a Qv kábelre kerül, Al huzalkoszorú, és/vagy kettıs acélszalag páncélozás. Önhordó légkábelek (QL): - alapvetıen Qv kábel vazelin nélkül - 0,6 & 0,8mm réz - 1x4 vagy 50x4 - a köpenyen kívül 7x acélsodrat, 14kN szakítószilárdság Falikábel: - (Qf) - Alapvetıen Qv vazelin nélkül - csak 0,4mm réz - 5x4 tıl 100x4 szerkezetekkel - kábelköpeny koromtartalmú PVC - szignátor: kábeltípus, kábelmő, gyértési év Switchkábel: - A helyi kábelek istoly*ban végzıdnek,itt van az átmeneti kötés - innen switchkábelek mennek tovább a kábelrendezıig - Qv kábelek bekötéséhez a switchkábel átmérıje tipikusan 0,6mm - PVC érszigeteléssel - szörke PVC köpennyel - övszigetelése 0,05mm mőanyag fólia tekercselve - utána 0,05mm Alufólia árnyékolás + 0,3mm ónozott rézhuzal folytonossághoz *istoly: Távbeszélıközpontok vagy erısítıállomások pincéjében, vagy alagsorában levı helység, amelyen áthaladva jutnak ki a kábelek a kábelrendezıbıl az alépítményhálózatba. Rendszerint a kábelistolyban vannak az átmeneti kötések (kábelkötés) és itt helyezik el a gáznyomásos kábelvédelem fıbb berendezéseit. Falikárpit kábel: - falikábel és a telefon aljzata közé - falra szögezik, tapéta alá ragasztják, vakolatba süllyesztik, mőanyag csıbe húzzák - 2 vagy 3 ér - vezetı: 0,5mm réz - érszigetelés szürke PVC

7 Bronz huzalpár: - régi elavult - kisfeszültségő szabadvezeték keresztezésére, elıfizetıi leágazáshoz - 1,3 éa 2,1mm átm. ezüstbronz huzalpár - hidegálló kábelipari PVC 1% korommal - szigetelt ér átmérıje 4,6 és 5,5mm Távbeszélı légvezeték: - ma már nem létesítenek légvezetéket, de még sok van - szigeteletlen kadmiumbronz átm.: 1,5 és 2,0mm - szigeteletlen ezüstbronz 1,8 és 2,3mm Fémköpenyő kábelek: - papír érszigetelésnél ólomköpeny ólompréssel kerül fel - prés: 0,5 0,8% Antimonnal ötvözött ólmot 200C-on 3-500bar nyomáson a kábellélekre (olvadáspont alatt!) - Az Antimontól kevésbé fárad ki az ólomköpeny o behúzókábel: + bitumen ragasztóréteg, PVC/PE védıköpeny o páncéloskábel: bitumen párnázás: 4 réteg bitumen / 3 réteg papírszalag kettıs acélszalag páncél burkolat: bitumenes kenderfonat, vagy bitumen+pvc köpeny folyampáncélos kábel: kettıs ólomköpeny, a párnarétegekre zárt szerkezető acél drótpáncélzat => 30 40kN húzóerıt is elviselt.

8 KOAXkábelek: Koaxiális kábel: az egyes vezetık egymáshoz képest koncentrikus körök formájában helyezkednek el. Ismeretes még a koaxiális csı elnevezés is. Méret megadás: A belsı vezetı külsı átmérıje / külsı vezetı belsı átmérıje. Hírközlési célú: Pl. 1,2 / 4,4mm (magyar posta 60-as évektıl rendszeresítette) Ha több kábel van összevonva, akkor jelzik ezt is: T4 vagy T6 ( négycsöves és hatcsöves ) T4 kiskoaxiális kábel: - 4 x 1,18 / 4,43 mm kiskoaxiális csı - a négy csı hézagai között 3db csillagnégyes - 1x PE szigeteléső mérıér - 1x papírszigeteléső érpár T6 kiskoaxiális kábel: - 6x 1,18 / 4,43 mm kiskoaxiális csı - mérıerek és csillagnégyesek - vezetı nélküli papírbetét (dielektrikum szerepő) Az összesodort koaxok és hétagkitöltı elemeket az övszigetelés burkolja: - anyaga papír

9 - rétegszám villamos szilárdsági követelmények és mechanikus/hı védıhatás alapján Övszigetelés => Ólomszigetelés => PVC/PE burkolat extrudálással ( => párnarétegek => 0,5mm vastag bitumenbevonatos acélszalag 20% átfedéssel => bitumen => kenderfonatos talkumos* védıburkolat) ez utóbbiak csak a páncélos kábeleknél! *A talkum elnevezés nagyon finom, porformájú magnézium-szilikát-hidrátot takar. Kábeltévés célú: 75Ω hullámimpedancia Nagyon sokrétő típusválaszték, szempontok: - légkábel/földkábel - beltéri/kültéri - szerelési igénybevétel - korróziónak kitett környezet Kültéri felhasználásra: Alapvetıen a dielektrikum itt is a lényeg, csillapításviszonyok: Tömör dielektrukum => Kémiailag habosított dielektrikum (-24%) => gázzal habosított dielektrikum (további -12%) Habosított dielektrikumok általános elınyei: - kisebb veszteség (csillapítás) - kisebb dielektromos állandó - kisebb átmérı - kisebb önsúly - a méretekbıl és súlyból adódóan kisebb szállítási és más gépköltség Köpenyezés: - régen átlapolt - ma kopolimerizációs zárás 18% átlapolással - vagy folyamatos hosszanti hegesztéssel zárt - ok: szigorú sugárzásvédelmi elıírások (mindkét irányban)

10 Beltéri felhasználásra: - tárcsás - kordel - ballon - habosított Tárcsás: - Árnyékolás két rétegben feltekercselt acélszalag - Végül papír vagy mőanyag szalag tekercselés - a belsı vezetıre egyenlı távolságban PE tárcsákat visznek fel fröccsöntéssel - PE vagy styroflex szalaggal vonják be - Erre rá hosszirányú, átlapolás nélküli, csı alakúra formált rézszalag Kordel: - polipropilén kordelt tekercselnek állandó menetemelkedéssel a vezetı köré - PE csövet extrudálnak fölé - Hosszirányban nem vízzáró, a víz végigfolyik benne, sérült kábelnél hosszú a beázás mindig Ballon: - PE csı a távtartó dielektrikum - készítése: meghatározott távolságonként rásajtolja a gép a vezetıre a csövet - külsı vezetı fémes, sima felülető rézszalag - kívülrıl még szoktak rézbevonatos acélszalagot is rátekercselni árnyékolási céllal Tömör PE szigeteléső kiskoax: - belsı vezetı ónozott lágy rézvezet - hézagmentesen extrudált tömör PE csı - vékony elemi szálakból font hajlékony kettıs vörösréz harisnya - PVC köpeny extrudálva

11 Habosított szigeteléső kiskoaxok:

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása 8.A 8.A 8.A Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, mőködését és fajtáit, s rajzolja fel rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI PE 80 vagy PE 100 legyen a csőanyag? A földbe fektetett víz- és gázvezetékek fő alapanyaga ma a polietilén. A leggyakoribb PE 80 típus mellett terjed a PE 100 típusból gyártott,

Részletesebben

FIZIKAI FELADATGYÚJTEMÉNY a 7-8. oszt. tanulók számátra Válogatta és szerkesztette Barkáts Jenı

FIZIKAI FELADATGYÚJTEMÉNY a 7-8. oszt. tanulók számátra Válogatta és szerkesztette Barkáts Jenı FIZIKAI FELADATGYÚJTEMÉNY a 7-8. oszt. tanulók számátra Válogatta és szerkesztette Barkáts Jenı 7. OSZTÁLY BEVEZETÉS 1. Mit tanulmányoz a fizika? 1. A következı felsorolásban melyek a fizikai jelenségek:

Részletesebben

9. fejezet Kompozitok 9. KOMPOZITOK

9. fejezet Kompozitok 9. KOMPOZITOK 9.1 Általános jellemzés 9. KOMPOZITOK A kompozit anyagok heterogén rendszerek, melyeket két vagy több anyag összekapcsolásával (társításával) alakítanak ki. Az alkotók kémiai összetétele és legtöbbször

Részletesebben

A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga

A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga Tálos Jánosné, Zoltek Rt. Dr. Kerekes Zsuzsa, Ybl Miklós Fıiskola A szakirodalomban és a szakcikkekben egyaránt nagyon sokat foglalkoznak

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK. Cél

FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK. Cél FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK Cél funkcionális kerámiák különböző típusainak áttekintése, a ferroelektromos, más néven piezoelektromos kerámiák szerkezetének, tulajdonságainak, a piezoelektromos viselkedés okainak,

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése

Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése URSA GLASSWOOL URSA XPS Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése Szarufa közötti és alatti szigetelés 02 URSA GLASSWOOL 03 Tallin Szent Pétervár Tartalomjegyzék Tchudovo North Licolnshire London Noisiel

Részletesebben

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk?

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő. A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben

Részletesebben

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS 2 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ Az alábbi ismertetőt azzal a céllal állítottuk össze, hogy a homlokzati hőszigetelés témakörében felhívjuk a tervezők, kereskedők,

Részletesebben

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is.

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is. Hét szegedi mester azzal a céllal hozta létre ezt az oldalt, hogy az Ön segítségére legyen mindenben, ami a burkolással kapcsolatos. A hét szegedi mester kellő szakértelemmel és több éves tapasztalattal

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási elınyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a kerámiaköpeny speciális kialakításának köszönhetıen kedvezı hıtechnikai

Részletesebben

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI, ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvetı célkitőzés, hogy tőz esetén az építmény állékonysága egy elıírt, de korlátozott idıtartamra - amennyiben

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek 1 1. Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek Az égés legáltalánosabb értelemben oxidáció (tőzvédelmi szempontból a levegı oxigénjével történı egyesülés). Minden tőz égés, de nem minden

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás 9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Fejtse ki részletesen az áram emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó élettani hatásait! Mutassa be az áramütés mértékét

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek

HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 12944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ FESTÉKRENDSZERT Az ISO 944 szabvánnyal összhangban levő bevonat védelmi irányelvek Bevezetés A jelen tanulmány célja az, hogy segítsen Önnek kiválasztani az Ön szerkezetének

Részletesebben

Fogaskerékhajtásról röviden

Fogaskerékhajtásról röviden Fogaskerékhajtásról röviden II. FMK. BSc. hallgatói részére (tananyag kiegészítı segédlet) Németh Gábor egyetemi adjunktus Sopron, 2007 Tartalomjegyzék FOGASKEREKEK TÍPUSAI, FAJTÁI... 3 FOGASKEREKEK JELLEMZİ

Részletesebben

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Bevezetés Az alkohol-tartalmú italok története az idıszámítás elıtti korokban kezdıdött. Az ember régen felismerte,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csibáné Bakó Judit. Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása

MUNKAANYAG. Csibáné Bakó Judit. Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása Csibáné Bakó Judit Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása A követelménymodul megnevezése: Víz-, hő- és hangszigetelés készítése I. A követelménymodul

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

THE RED BOOK. Szálak és szerkezetek. November 2008. 2008 Elvstrom Sails

THE RED BOOK. Szálak és szerkezetek. November 2008. 2008 Elvstrom Sails Szálak és szerkezetek November 2008 THE RED BOOK 2009 2008 Elvstrom Sails Vitorlaanyag és ezek mechanikus tulajdonságai Szövött szerkezet A szövött szerkezetnél a főszálakat egyenesen szövik, hosszában,

Részletesebben

AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA

AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA 10 AZ AJTÓVÁLASZTÁS TÍZPARANCSOLATA Milyen színű és formájú ajtót válasszon? Milyen anyagból legyen az ajtó felülete? Mi alapján válasszon kilincset az ajtajához? Mire figyeljünk, ha nem akarunk görbe

Részletesebben

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás 7.A A villamos áram hatásai Hıhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és a hıenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hıhatásának okait! Mutasson be hıhatáson alapuló

Részletesebben

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben)

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben) 4.B Félvezetı áramköri elemek Félvezetı diódák Ismertesse a félvezetık felépítésének és mőködésének fizikai alapjait, s fejtse ki a mőködés elektronfizikai és elektrokémiai vonatkozásait! Értelmezze a

Részletesebben