Koalíciós szakadások Európában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koalíciós szakadások Európában"

Átírás

1 Gyene István Koalíciós szakadások Európában A vörös-zöld kabinet felbomlása Németországban 2005-ben A magyar politikában mostanában egyre többször hallani, hogy a kisebbségi kormányzás nem ördögtől való. Ritkán teszik hozzá, hogy a kisebbségi kormányzáshoz vezető úton az első logikai lépés a megelőző koalíciós kormányzás kereteinek bomlása. Szórványosan kerülnek azonban átgondolásra a külföldi példák, holott azok nagyon is tanulságosak. Az alábbiakban a német példán keresztül kívánjuk bemutatni a koalíciós kormány felbomlását, s megkísérlünk következtetéseket levonni a jelenlegi magyar történéseket illetően. Előrehozott választások Németországban: 1972, 1983, 2005 Németország választói 2005 szeptemberében azért járultak az urnák elé, hogy előrehozott választásokon döntsék el, mely politikai erők irányítsák az országot a következő időszakban. Nem árt megemlíteni, hogy Németország második világháborút követő történetében (az 1990-es újraegyesítéskor lezajlott szavazást nem számítva) immár harmadik alkalommal tartottak idő előtti országos választásokat. Az elsőre 1972-ben került sor, amikor a keleti szerződések ellen keményen küzdő keresztény uniópártoknak a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványa elbukott, később a Willy Brandt kancellárról Willy-Wahl -nak elnevezett előrehozott választásokat pedig a szociáldemokrata-liberális koalíció nyerte meg. Tíz év múltán a Helmut Kohl vezette konzervatív ellenzék hasonló kísérlete már sikerrel járt, így az 1983-as idő előtti választásokat követően, a szociáldemokratákkal folyó gazdaságpolitikai viták miatt a konzervatív oldalhoz visszapártoló liberális FDP a CDU/CSU oldalán válhatott ismételten kormányzati tényezővé

2 A évi választások okai Az 1998-as és a 2002-es választásokon is győztes szociáldemokrata-zöld koalícióra csak 2006-ban várt volna az újabb országos megmérettetés, azonban a reformkormányzás kudarca, a nagyobbik kormányzópárton, az SPD-n belül mutatkozó megosztottság, s nem utolsósorban Gerhard Schröder kancellár hibás taktikai manőversorozata oda vezetett, hogy a négyéves hivatali idő letelte előtt egy évvel másképpen alakultak az események ben a hetedik kormányzati évében járó Gerhard Schröder vezette kormánykoalíció felbomlása több okra is visszavezethető. A közvetlen kiváltó ok a májusában lezajlott észak-rajna-vesztfáliai tartományi választások eredményében jelölhető meg: e baloldali fellegvárnak tekinthető helyszínen történelmi vereséget szenvedtek a szociáldemokraták, hiszen a vörös tartományban 39 évnyi kormányzás után az SPD, legutolsó itt elért eredményéhez képest 6 %-kal kevesebb szavazatot kapott, miközben a kereszténydemokrata CDU 8 %-kal növelni tudta szavazói számát, így mintegy 45 %-os eredményével az FDP-vel együtt alakíthatott koalíciós kormányt. 1 Magyar összevetésben talán szokatlan módon azonban Schröder már a vereség estéjén előrehozott választások megtartását helyezte kilátásba, politikai földrengést kiváltva ezzel Németországban. Beszédében indoklásképpen a korábban elindított kormányzati reformok folytatásához szükséges világos választói felhatalmazás hiányát jelölte meg. Szerinte pártja keserű vesztfáliai vereségével reformpolitikájának lényegi alapja kérdőjeleződött meg, melynek fontos elemét képezte az Agenda 2010 címet viselő, a német szociális rendszert és a munkaerőpiacot átalakító reformcsomag. 2 Ez a 2003 márciusában meghirdetett reformkoncepció nem mást, mint a szociális állam átalakítását tűzte ki célul, azon belül pedig a két prioritás a foglalkoztatottság növelése és a gazdasági növekedés keretfeltételeinek javítása volt. A program szükségességét az ellenzék sem vitatta, sőt nagyrészt támogatta is, amit mit sem bizonyít jobban, mint a későbbi kancellárnak, Angela Merkelnek már e minőségében elmondott egyik első beszéde, amelyben személyesen mondott köszönetet elődjének, amiért az bátran és határozottan lökte be a reformok ajtaját, hogy a hatalmas 1 Forrás: 2 A reformprojekt megtalálható az Interneten:

3 ellenszél dacára a német szociális rendszert az új idők kívánalmaihoz igazítsa. 3 Az Agenda 2010, amely a jóléti rendszer átalakításával kívánta a német állam gazdasági szerepét a 21. század követelményeihez igazítani, élénk ellenállásba ütközött. A szociális juttatások lefaragása, a gazdaság, a munkaerőpiac, a beteg- és nyugdíjbiztosítás, valamint az oktatás- és családpolitika terén végrehajtott átalakítások érzékenyen érintették a társadalmat, s rendkívüli népszerűtlenséget vontak maguk után, ami természetesen leginkább a kormánypártokat, s azon belül is a szociáldemokratákat sújtotta, míg az uniópártok rég nem látott, 50 %-os támogatottságot élveztek a közvélemény-kutatók szerint a 2003-as év végén. 4 A német gazdaság az előrehozott választás évében (mint már azt megelőzően évek óta) igen komoly gondokkal küzdött. A kirívóan magas, történelmi rekordnak számító ötmilliós munkanélküliséget mutató statisztikák, valamint az 1 %-os gazdasági növekedést prognosztizáló előrejelzések nemigen kecsegtettek a helyzet javulásával. 5 Az ellenzék a kialakult helyzetért egyértelműen a kormányt tette felelőssé, mindamellett az uniópártok várakozó álláspontra helyezkedtek. Schröder beszédében így egyrészt politikai őszinteségről és politikai realitásérzékről tett bizonyságot, amikor legitimációjának szinte nullára csökkenésekor a társadalom újbóli felhatalmazását kérte kormányzása folytatásához, másrészt, mint később látni fogjuk, komoly taktikai szempontok is szerepet játszottak az egyébként sok kockázatot magában hordozó döntés meghozatalában. Itt jegyezzük meg, hogy a realitásokat nem tagadó politikai őszinteség megnyilvánulására Magyarországon Gyurcsány Ferenc kormányfő híres balatonőszödi beszéde szolgálhat példaként, aminek nyilvánosságra kerülése szenvedélyes vitákhoz vezetett nemcsak a pártpolitika, hanem a köz terein is, mindezzel egyik éles sarokkövét képezve a rendszerváltozás utáni magyar történelemnek. 3 Forrás: regierungserklaerung-von-bundeskanzlerin-angela-merkel.html 4 Forrás: Infratest Dimap: 5 Forrás: GKM országjelentése:

4 A belső erőviszonyok alakulása A kancellár szavai hozzájárultak a reformprogramot övező kritika további erősödéséhez, a koncepció ugyanis nemcsak a társadalom elégedetlenségét váltotta ki, hanem megosztotta magukat a (kormány)pártokat is. Bár az SPD szervezetei köztük a frakció tudomásul vették az elnökség döntését, s támogatásukról biztosították a pártvezetést, a párton belül mégis a zúgolódás jelei mutatkoztak. Kritika tárgyát képezte egyfelől az a tény, hogy az új választásokról határozó döntés igen szűk körben született meg. Másfelől, néhány prominens SPD képviselő kétkedésének is hangot adott. Michael Müller egykori frakcióvezető és Heiko Maas, saar-vidéki tartományi pártelnök akkoriban azt nyilatkozta, hogy az előrehozott választások szándékának bejelentése nagyon kockázatos és nem egyszerű stratégia a párt részéről. 6 A párt baloldali szárnyának egyik legemblematikusabb figurája, Oskar Lafontaine ekkor ki is lépett a pártból, neoliberálisnak nevezve a vörös-zöld kurzust, amelyik szerinte politikájával megtagadta a klasszikus szociáldemokrata értékeket. Az a piaci liberalizmus, amit Schröderék injekcióztak a harmadik utas Neue Mitte (Új közép) jelszó hangoztatásával a szociáldemokrata pártba, s aminek szimbólumává az Agenda 2010 vált, nem kis meghasonlást váltott ki az SPD köreiben ban, a program beindításának évében mintegy százezren léptek ki tiltakozásul a pártból, hiszen a kancellár politikája nyomán látszólag a szociális állam leépítése vált hangsúlyossá. A párt majd hétszázezres taglétszáma így 2005-re alig érte el az ret. A tagság mintegy hatodának kiválása megrendítette ugyan, de nem roppantotta meg végleg az SPD-t. 7 A fordulópontot inkább ez jelentette a párton belül, s nem az a tény, hogy a többi európai szociáldemokrata párthoz hasonlóan az SPD is már rég szakított a hagyományos baloldali értékek (szolidaritás, szociális érzékenység) tényleges felvállalásával, s a legkiszolgáltatottabb (munkás)rétegek politikai érdekképviseletével. Az új szociáldemokrácia sok esetben a médiahatékonyságot kiindulópontba helyezvén, a növekvő individualizációra támaszkodva, immár a kapitalizmus mindenhatóságának szellemében 6 Forrás: 7 Érdekes megállapítások levonásához vezethetne annak a gondolatnak a továbbfűzése, hogy mi történt volna hazánkban akkor, ha a második Gyurcsány-kormány programjának bejelentése elleni tiltakozásképp a szocialista pártnak a német példában jelzett hányada elhagyta volna a pártot

5 hangsúlyozta a gondoskodó állam átalakításának elkerülhetetlenségét, a hatékonyság és a versenyképesség javítását, az egészségügyi és nyugdíjbiztosítási rendszer megreformálását, stb. A tradicionális szociáldemokraták az effajta politika következtében Németországban is egyre inkább eltávolodtak pártjuktól. 8 A kancellár később természetesen nemcsak Lafontaine vádjait, hanem az SPD baloldali szárnyának érdemi irányváltást sürgető feltevéseit is visszautasította. A párt vezetőségében felbukkanó elégedetlenkedésre célozva pedig még egy 2002 végén tartott elnökségi ülésen megjegyezte: Ha valaki azt hiszi, hogy jobban tudja csinálni, hát csinálja! A kancellárnak ez a mondata kísérteties hasonlóságot mutat Gyurcsány Ferenc jelenlegi magyar miniszterelnök-pártelnöknek az MSZP legutóbbi országos pártértekezletén elhangzott egyik kijelentésével, amikor kard ki kard alapon szólította fel párton belüli kihívóit. 9 Menekülés a választásokba és az alkotmányos szabályok A vörös-zöld koalíció szavakban tehát már felbomlóban volt, amikor másfél hónappal a vesztfáliai vereség után Schröder mindent egy lapra téve fel, július elsején konstruktív bizalmatlansági indítványt javasolt saját maga ellen a Bundestagban. Ez a lépés a lehetséges hátrányok mellett igen komoly taktikai előnyökkel bírt. Egyrészt a médiakancellár ismét jelét adta kiváló politikai ösztöneinek: lépésével nemcsak a német lakosságot, politikai ellenfeleit, hanem szövetségeseit is meglepte; egyúttal a saját táborában a tradicionális baloldaliakat sikerült gyorsan leszerelnie, hiszen a választások előtt a sorok azonnal összezártak. A párton belüli feszültség ezzel a sajátos konfliktuskezelői technikával tehát jelentős mértékben csökkent. Másrészt, mivel Schröder saját előremenekülésével kockáztatta egyébként igen valószínűnek tűnő bukását is a választásokon, úgy jelenhetett meg a közvélemény előtt, mint aki nem enged elveiből, és a lehető legnagyobb tanúbizonyságát adja a reformpártiságnak. A szintén kormánypárti Zöldek nem tehettek komoly erőfeszítéseket a bizalmatlansági indítvány ellen, s bár az egyik zöld párti politikus alkotmányellenességgel is 8 A harmadik út európai irányvesztését kiválóan világítja meg Antal János cikke: 9 Forrás: -

6 megvádolta a kancellárt, a későbbi szavazáson a párt három minisztere és a pártelnök is tartózkodott. Schröder választásokat sürgető bejelentése nyomán az ellenzéki pártok is hátrányba kerültek, hiszen az SPD lépéselőnyéből adódóan saját tempóját kényszeríthette rájuk. Nyílt titok volt ezt követően például az, hogy miután a CDU erős embereit teljesen váratlanul érte a bejelentés, ezáltal konzervatív kancellár-jelöltként csakis a pártelnök, vagyis Angela Merkel neve merülhetett fel. Némelyik kereszténydemokrata tartományi miniszterelnök számára már önmagában ez a tény is valamifajta párton belüli nagykoalícióval ért fel. A keletnémet származású Merkel gyenge személyes ellenfélnek tűnt Schröder számára, de mint később kiderült, a hideg politikus-asszonyt jelentősen alábecsülte. A hirtelen lépéssel alternatívák sem igazán kínálkoztak: a kisebbségi kormányzás lehetősége, vagy nagykoalíció megalakítása ugyanúgy a majdani választások függvényévé vált. Schrödernek már csak a parlament feloszlatását kellett jogilag megoldania. Németországban ez nem könnyű folyamat, hiszen az alaptörvény szerint a Bundestag nem oszlathatja fel önmagát. Kimondja viszont azt, hogy a kancellár felvetheti a bizalmi kérdést, és amennyiben nem élvezi a többség támogatását, indítványára az államfő 21 napon belül feloszlathatja a Bundestagot, ha a törvényhozás addig többségi szavazással nem választ más szövetségi kancellárt. 10 A Szövetségi Alkotmánybíróság szerint a 68. cikkely egyértelmű célja, azaz a cselekvőképes kormányzás biztosítása nem sérült akkor, amikor Schröder július 1-jén saját párttársait is a saját maga elleni szavazásra buzdítván elvesztette kancellári többségét. A szavazás kimenetele nem lehetett kétséges, az államfő ezt követően pontosan három hét múlva, július 21-én, esti televíziós beszédében bejelentette a 15. Szövetségi Gyűlés feloszlatását, és egyben új választásokat írt ki szeptember 18-ára. Választások, tanulságok Mindössze két és fél hónap telt el a bizalmatlansági indítvány benyújtása és elfogadása, valamint az előrehozott választások napja között. A választásokon a szociáldemokraták és az ellenzéki uniópártok egyaránt a szavazatok mintegy 35 %-át kapták, a liberálisok, a Zöldek, valamint a nyugati tartományokban azóta rendkívüli sikereket elérő, 10 Forrás: Szövetségi Igazságügyi Minisztérium:

7 az SPD-t így komoly fejtörésre késztető - posztkommunisták 8-10 % körüli eredményt értek el. 11 Az eredmény patthelyzetet eredményezett, s bő két hónap elteltével ismételten mindenki meggyőződhetett arról, hogy a politikában nincsenek lehetetlenek: novemberben Angela Merkelt, mint a CDU/CSU-SPD nagykoalíció jelöltjét, kancellárrá választották. Ezzel a momentummal végződött Schröder előremenekülése a biztos vereség elől. A harmadik utat kereső német szociáldemokrácia az elkerülhetetlen reformok bevezetése okozta felháborodás miatt elodázta az átalakításokat, és leginkább talán a felelősség megosztása reményében egy évvel előrehozta a választásokat. Magyar szemmel nézve a németországi eseményeket, a jelenlegi hazai és az akkori német helyzet között jó néhány hasonlóság és tanulság kínálkozik. 1. Míg Németországban egy tartományi választás, addig hazánkban egy népszavazás idézett elő politikai robbanást, s teremtett ezzel koalíciós válságot. 2. Mindkét esetben a neoliberalizmussal összekacsintó harmadik utas reformpolitika társadalmi támogatottsága fogyatkozott meg, amely révén az SPD és az MSZP is szembekerült nemcsak saját szavazóbázisának egy részével, hanem a párt hagyományos baloldali szárnyával is. 3. A válság eredményeképp (gazdaság)politikájában mindkét erő baloldali fordulatot hajtott végre. De míg Németországban az SPD ezt az irányváltást nagykoalíció keretei között tette, addig itthon a jelek szerint az MSZP kisebbségi kormányzással próbálkozik. Mint azt a fentiek tükrözik, Németországban egy választási szereplés rendkívül komoly következményekkel járt mind a nagyobbik kormánypárt, mind a kormány első embere számára. Magyarországon a sok tekintetben fordulópontot jelentő őszödi beszéd hatása, majd az azt követő önkormányzati választásokon elszenvedett súlyos vereség sem késztette hosszú ideig a kormánypártot, s vele együtt a miniszterelnököt a megfelelő konklúzió levonására. 11 Forrás:

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

A német pártrendszer szerkezete

A német pártrendszer szerkezete Nagy Attila Tibor - Paár Ádám A német pártrendszer szerkezete A német politikai rendszer általános értékelése A német föderális-demokratikus politikai rendszer hatvankét éve bizonyítja életképességét.

Részletesebben

A németországi választások tanulságai

A németországi választások tanulságai Nagy Attila Tibor A németországi választások tanulságai Angela Merkel hivatalban lévő kancellár győzelme több fontos következtetés levonására ad alkalmat: a nagy néppártok kora nem feltétlenül áldozott

Részletesebben

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló Egyelőre az ellenzéki szavazók is megosztottak a 2018-as indulást illetően, a baloldaliak

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Frakcióvezetők a Parlamentben

Frakcióvezetők a Parlamentben Frakcióvezetők a Parlamentben A Képviselőfigyelő elemzése alapján az LMP-s Schiffer András számít messze a legaktívabb frakcióvezetőnek az Országgyűlésben. Mind a hozzászólások, mind a nem önálló kategóriájában

Részletesebben

Női politikusok a közvélemény szemében

Női politikusok a közvélemény szemében Női politikusok a közvélemény szemében Az Integrity Lab elemzése Tartalom Vezetői összefoglaló... 2 Bevezető... 3 Női politikusok és magyar választók... 4 Pártok és női jelöltek... 5 Alkalmasság megítélése...

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Tartományi választások Németországban. Sorsfordító idők?

Tartományi választások Németországban. Sorsfordító idők? ELEMZÉSEK Tartományi választások Németországban. Sorsfordító idők? Tamási Anna E-2016/6. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

Európai alkotmány- és integrációtörténet 1

Európai alkotmány- és integrációtörténet 1 Európai alkotmány- és integrációtörténet 1 VIII. Kormányformák 18. A westminsteri típusú kabinetkormányzás. A klasszikus francia (törvényhozás központú parlamentarizmus 19. A koalíciós (többpárti) parlamentarizmus.

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÁS! Továbbra is igen magas a kvótareferendummal kapcsolatos

Részletesebben

Liberalizmusok ereje - Európában

Liberalizmusok ereje - Európában Méltányosság Politikaelemző Központ Liberalizmusok ereje - Európában Most, hogy a kellős közepén vagyunk a hazai liberalizmus soha nem látott válságának, s egyáltalán nem bizonyos, hogy a hét végi SZDSZ-küldöttgyűlés

Részletesebben

Kereszténydemokrata Unió (Christlich-Demokratische Union (CDU)

Kereszténydemokrata Unió (Christlich-Demokratische Union (CDU) Németország politikai pártjai Németország államformája szövetségi köztársaság, mely az 1990. október 3-i újraegyesítés óta 16 tartományból épül fel. A tartományoknak jelentős súlya van a német alkotmányozás

Részletesebben

Hettyey András: Tartományi választások Alsó-Szászországban

Hettyey András: Tartományi választások Alsó-Szászországban Hettyey András: Tartományi választások Alsó-Szászországban Január 20-án választásokat tartottak Alsó-Szászországban, Németország egyik legfontosabb tartományában. Az eredményben mindegyik párt találhatott

Részletesebben

A németországi választások előtt

A németországi választások előtt A németországi választások előtt Nagy Attila Tibor A szeptember 27-én sorra kerülő németországi választásokon a kereszténydemokrata Angela Merkel pártja, a CDU tűnik esélyesnek. Beleillik-e ez a választás

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Kétharmad a letelepedési kötvények ellen. Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatása

Kétharmad a letelepedési kötvények ellen. Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatása 2016. november 7. Kétharmad a letelepedési kötvények ellen Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatása Október második felétől a közbeszéd egyik legmeghatározóbb témája a letelepedési kötvények megszüntetése

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Tusványos közepe Orbán Viktor

Tusványos közepe Orbán Viktor Tusványos közepe Orbán Viktor De vajon mi Orbán Viktor közepe? Forrás: Kolozsvaros.ro 2014. Augusztus 10. Ha Tusványost, mint politikai projekciót értelmezni kell akkor egyértelmű, hogy Orbán Viktor szerepét

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

1992. november A párt közgyűlésén két évre Pető Ivánt választották elnökké, majd 1994-ben és 1996-ban is újraválasztottak.

1992. november A párt közgyűlésén két évre Pető Ivánt választották elnökké, majd 1994-ben és 1996-ban is újraválasztottak. Az SZDSZ története Április 27-én rendkívüli küldöttgyűlést tart a Szabad Demokraták Szövetsége Budaörsön, döntenek a koalícióból való kilépésről, az SZDSZ alapszabályának módosításáról és a második rendkívüli

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A koalíciókötés kérdőjelei Ausztriában

A koalíciókötés kérdőjelei Ausztriában Gyene István Hunor A koalíciókötés kérdőjelei Ausztriában Az elmúlt évtizedben számtalan esetben találkozhattunk a napi politika elemzőinek, a politikatudomány művelőinek azzal a megállapításával, miszerint

Részletesebben

A kormányzati struktúra reformja

A kormányzati struktúra reformja Franczel Richárd A kormányzati struktúra reformja A kormányzati struktúra tervezett reformja jelentősen át fogja szabni a felelősségi viszonyokat. A több részterületet átfogó miniszterek hatalma és egyben

Részletesebben

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Dacára annak, hogy a politikai napirendet az elmúlt időszakban nagyrészt a bevándorlás

Részletesebben

A szerb kormány és ellenzéke

A szerb kormány és ellenzéke Nagy Attila Tibor A szerb kormány és ellenzéke Egy korábbi elemzésben beszámoltunk arról, hogy a szerb politikai rendszer milyen társadalmi, gazdasági, kulturális és külpolitikai kihívásokkal néz szembe.

Részletesebben

A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban

A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban Mezei Péter egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézet Regina Henning LL.M. (Dresden), idegennyelvi lektor, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

Reformtempó összehasonlításban

Reformtempó összehasonlításban Reformtempó összehasonlításban A Gyurcsány-Bajnai és az Orbán-kormány jogalkotása számokban 2015. április Bevezető A Policy Solutions Törvénygyártók című projektjének célja, hogy felmérje a jogalkotás

Részletesebben

Három választás Londonban

Három választás Londonban Havas Péter Három választás Londonban Konzervatív polgármester a brit főváros élén Nagy-Britanniában 2008 májusában több szinten is választásokat tartottak, aminek következtében Londonnak új polgármestere

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Liberális kisebbség. Kisebbségi kormányaink

Liberális kisebbség. Kisebbségi kormányaink VOL. I, no. 9. Canadian Hungarian Journal June 29, 2004 Liberális kisebbség A választás tétje: 308 parlamenti mandátum. Többségi kormányzáshoz minimum 155 képviselö szükséges. Liberális: 135, 37% Konzervativ:

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Együttműködési javaslat a diktatúra megdöntésére

Együttműködési javaslat a diktatúra megdöntésére Együttműködési javaslat a diktatúra megdöntésére 1. Cél: Olyan konföderatív alapokon álló Magyarország újjáteremtése, amelyben a magyar érdekek belső érdek-összehangolással érvényesülnek, illetve külkapcsolatokban

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Szakács Tamás. 22.A kormány parlamenti felelőssége

Szakács Tamás. 22.A kormány parlamenti felelőssége 22.A kormány parlamenti felelőssége - a magyar alkotmányos berendezkedés az európai főszabályt követve a központi állami szervezeti rendszert egyetlen pontnál, a parlamentnél kötötte az állampolgárok választásához,

Részletesebben

Mikecz Dániel A nép szava?

Mikecz Dániel A nép szava? Mikecz Dániel A nép szava? Közvetlen demokrácia Németországban A berlini választópolgárok április 27-én döntöttek a város közepén elterülő reptér, a Tempelhof Flughafen jövőjéről. Az első egész Berlinre

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Óraszám 30 A TANTÁRGY LEÍRÁSA I. FÉLÉV

Óraszám 30 A TANTÁRGY LEÍRÁSA I. FÉLÉV A tantárgy címe A magyar politikai rendszer 1. A tantárgy típusa Előadás A tantárgy kódja BBNPO20800 Óraszám 30 Oktatott félévek száma: 2 Kreditek száma 4 Oktató: Pócza Kálmán (pocza.kalman@btk.ppke.hu)

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Paár Ádám A józanság diadala

Paár Ádám A józanság diadala Paár Ádám A józanság diadala Az első magyar köztársaság, az ún. népköztársaság elnökének, a balszerencsés sorsú nagykárolyi Károlyi Mihály grófnak a szobra legalábbis egyelőre megmenekült. Az Országgyűlés

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Kampány a válságban válság a kampányban

Kampány a válságban válság a kampányban Breitner Igor és Vizi Dávid Kampány a válságban válság a kampányban A 44-ik elnökválasztási kampány finisében többek közt a gazdasági válság hatására jelentősen megváltozott a politikai tér az Egyesült

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ dr. Kocsis Miklós PhD, MBA A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ TRENDJEI ÉS AZOK INNOVATÍV HATÁSAI A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Kiindulópont ( )

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye III. Az első Orbán-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye III. Az első Orbán-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye III. Az első Orbán-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az 1998-as parlamenti választásokat követően koalíciós

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

A rendszerváltás utáni szejm összetétele (vastagon a kormánypártok mandátumszáma)

A rendszerváltás utáni szejm összetétele (vastagon a kormánypártok mandátumszáma) Lengyelország politikai pártjai Lengyelországban a rendszerváltást követő alkotmányozási folyamat 1989 és 1997 között zajlott. 1992. október 17-én elfogadott kis alkotmány tartalmazta a kerekasztal-tárgyalások

Részletesebben

Államfőválasztás Szlovákiában magyar jelölttel és civil győztessel

Államfőválasztás Szlovákiában magyar jelölttel és civil győztessel Rákóczi Krisztián Államfőválasztás Szlovákiában magyar jelölttel és civil győztessel A hagyományos politikai elit vereségét hozta Szlovákia történetének negyedik közvetlen államfőválasztása, melynek két

Részletesebben

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26.

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26. KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA 2016. október 26. A közmunka kérdése nem csak foglalkoztatáspolitikai szempontból jelentős kérdés, hanem politikai okok miatt is. 2012-től alapvető váltás következett be a hazai

Részletesebben

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON VARI ANDRÁS és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON 1821-1898 ARGUMENTUM KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 9 BEVEZETÉS 11 A probléma ; ;. 11 Kik az agráriusok? 16 Források

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2012. február A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Sajtószemle a Progressive Economy Konferenciáról

Sajtószemle a Progressive Economy Konferenciáról Sajtószemle a Progressive Economy Konferenciáról Média: MTI - Swoboda: Van alternatívája a neoliberalizmusnak és a nacionalizmusnak... 1 MTI - Mesterházy: Megszorítások helyett növekedésre, munkahelyteremtésre

Részletesebben

Török Zoltán. Balra át? Az európai baloldal jövője az Amszterdami folyamat fényében

Török Zoltán. Balra át? Az európai baloldal jövője az Amszterdami folyamat fényében Török Zoltán Balra át? Az európai baloldal jövője az Amszterdami folyamat fényében Az európai szociáldemokrata pártok a jóléti államok meggyengüléséhez hasonló válsággal voltak kénytelenek szembenézni

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Néha a közhely is lehet igaz, hiszen nagyon is igazuk van azoknak, akik történelminek minősítették a Csehországban 1996-ban tartott két szavazást, a parlament

Részletesebben

Reformkritikusok tömege

Reformkritikusok tömege Lakatos Júlia Reformkritikusok tömege A hazai politikát húsz éve sakkban tartja a szociáldemagógia. Ellenzékben minden párt illegitimnek kívánja láttatni a hatalmon levő kormányt, és megpróbál mindennemű

Részletesebben

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái

Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái Bárány V. Fanny joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ közjogi tagozatának tagja Új (?) irányok a felsőoktatási igazgatásban a kancellári rendszer közjogi és (szak)politikai dilemmái I. Bevezetés 2014. július

Részletesebben

Az Iránytű Intézet 2013. áprilisi közvélemény-kutatásának eredményei I.

Az Iránytű Intézet 2013. áprilisi közvélemény-kutatásának eredményei I. Az Iránytű Intézet 2013. áprilisi közvélemény-kutatásának eredményei I. 0. oldal Az Iránytű Intézet két elemzésben publikálja 2013. tavaszi közvélemény-kutatásának eredményeit. Első elemzésünkben a pártpreferenciák

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

1. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló évi XC. törvény módosítása

1. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló évi XC. törvény módosítása 2015. évi törvény a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1. A nemzetközi fejlesztési

Részletesebben

Kereszténydemokrata tömörülés- CDA (Christen Democratisch Appèl)

Kereszténydemokrata tömörülés- CDA (Christen Democratisch Appèl) Hollandia politikai pártjai Hollandia (hivatalos nevén Holland Királyság) 1815-ben nyerte el függetlenségét, az ország államformája ekkortól kezdve alkotmányos monarchia. Az 1814-ben elfogadott alkotmány

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Jaszukuni szentély, avagy a politikai csatatér

Jaszukuni szentély, avagy a politikai csatatér http://www.aljazeera.com/ Jaszukuni szentély, avagy a politikai csatatér Kuragane Kei 2015.11.28. 1. Röviden a Jaszukuni szentélyről 靖国神社 http://www.yasukuni.or.jp/ 1869: 1. Röviden a Jaszukuni szentélyről

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG A Méltányosság Politikaelemző Központ új típusú, sokirányú- és műfajú elemzésekkel igyekszik befolyásolni a döntéshozatalt, próbálja erősíteni a politika intellektuális alapú művelésének tekintélyét. Az

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség XX. kongresszusának elnöki köszöntője

A Magyar Kórházszövetség XX. kongresszusának elnöki köszöntője A Magyar Kórházszövetség XX. kongresszusának elnöki köszöntője Dr. Varga Ferenc, a Magyar Kórházszövetség elnökének a szervezet XX. kongresszusán, az ünnepi közgyűlésen elmondott beszámolóját adjuk közre.

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Kérdıív képviselık számára

Kérdıív képviselık számára Kérdıív képviselık számára Politikai részvétel és képviselet" c. társadalomtudományi kutatási program (HU 0089 EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében) Magyar Választáskutatási Program 2003-2011

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

Dr.Ficzere Lajos. Kormányzati rendszerek, központi igazgatás az EU tagállamaiban. (Vázlat)

Dr.Ficzere Lajos. Kormányzati rendszerek, központi igazgatás az EU tagállamaiban. (Vázlat) Dr.Ficzere Lajos Kormányzati rendszerek, központi igazgatás az EU tagállamaiban (Vázlat) I. Bevezető megjegyzések az összehasonlító módszer alkalmazásáról a közigazgatási rendszerek vonatkozásában 1. Az

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Határtalan választások I. A nemzetközi példák

Határtalan választások I. A nemzetközi példák Török Zoltán Határtalan választások I. A nemzetközi példák A határon túli állampolgárok választójogának szabályozása a 2010-es kormányváltást követően Magyarországon is aktuálissá vált. Ennek a jognak

Részletesebben

AZ ASZTROLÓGIA SARKALATOS KÉRDÉSEI Asztrológusoknak és asztrológiát tanulóknak A5 (210 x 148 mm)

AZ ASZTROLÓGIA SARKALATOS KÉRDÉSEI Asztrológusoknak és asztrológiát tanulóknak A5 (210 x 148 mm) Szerző: Cím: Méret: Bán Tamás AZ ASZTROLÓGIA SARKALATOS KÉRDÉSEI Asztrológusoknak és asztrológiát tanulóknak A5 (210 x 148 mm) Terjedelem: 336 oldal 1 Fülszöveg (szinopszis): A szerző az asztrológia legkritikusabb

Részletesebben

Kari hírek, tudományos rendezvények

Kari hírek, tudományos rendezvények Karí hírek, tudományos rendezvények 173 Trón Zsuzsanna * Kari hírek, tudományos rendezvények A márciusi szám óta több nívós esemény is zajlott karunkon. A DEX műhely meghívására érkezett karunkra Győri

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013. október 3. Sikos Ágnes politikai elemző 1 A Jobbik a fiatalok vezető ereje A Jobbik a legnépszerűbb mind az egyetemisták, mind a fiatalok körében. A párt szavazóbázisának vizsgálatakor az elsődleges

Részletesebben

Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata. Korózs Lajos Elnökségi tag

Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata. Korózs Lajos Elnökségi tag Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata Korózs Lajos Elnökségi tag Szociálpolitika hatása a lakossági jövedelmekre A társadalmi jövedelmek a háztartások összes jövedelmének kb. 1/3-át teszik ki. A pénzbeli

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Német vásárok vonzerejének titka -Titka?

Német vásárok vonzerejének titka -Titka? Német vásárok vonzerejének titka -Titka? Bajai Ernı újságíró, kommunikációs tanácsadó Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2012. november 14. Személyes tapasztalataim Tizennyolc külföldi

Részletesebben

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések Országjelentések BULGÁRIA Az információs technológia és a telekommunikáció óriási hatást gyakorol a gazdasági és társadalmi életre. Annak ellenére, hogy Bulgária fontos szerepet játszott a KGST információs

Részletesebben

Parlamenti választások Romániában

Parlamenti választások Romániában Parlamenti választások Romániában Romániában 216. december 11-én rendezték meg a parlamenti választásokat, amelyet ezúttal nagyrészt visszatérve a 28 előtti szabályozáshoz megyei listás, arányos rendszerben

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben