Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell"

Átírás

1 Mutnoás és fetétees ogt odeek akaazása Mkroökonoetra,. hét Bíró Ankó Véeten együtthatóú ode Aggregát kereset becsése véeten együtthatóú MNL odee: Berry, Levnsohn, Pakes (BLP, 995 Econoetrca) Lényeg: rugaas ode, kevés restrkcó a terékek heyettesíthetőségére Indrekt hasznosság függvény ( fogyasztó, terék, terékeező): Véeten együtthatóú ode, foyt. Fetevés: ízés paraéterek () norás eoszásúak: Indrekt hasznosság függvény febontható egyén ízéstő függeten és attó függő koponensre: BLP ódszer Probéa: endogén árak (kereset ode) Megodás ntutíven: IV ódszer, nstruentu: összes több terék eező Több épcsős becsés a szórás és átagos preferenca paraéterekre Akaazás: USA, autótípusok között váasztás Modebe bevont eezők: óerő/súy (HP/weght), égkondconáás, es per $, éret v p y x v, ) n( ε ε ξ α 2 2, ~ N w σ σ σ Ο Μ Μ J p y w x x v ) α n( ε σ ξ

2 BLP becsés eredények Pacberazácó hatásának vzsgáata Brenkers, Verboven (26): európa autópac berazácóa (22) hatás árakra, óétre, proftra? orábban: terüet korátozások árdszkrnácóra nagyobb ehetőség, ksebb verseny Mode: beágyazott ogt, 3 sznt:.: terékkategóra (p. uxus, kopakt) 2.: beföd vagy port 3.: típus Pacberazácó hatásának vzsgáata, foyt. Ár endogén nstruentuok: versenyző terékek eező 2 szcenáró:.: Intenzív verseny: ksker ár egységny rugaasságú nagyker árra 2.: skereskedőknek van pac eree: proftaxazáás optás ksker ár Eredény: pacberazácó óét nyereségge ár: Fő forrás: kskereskedők között nagyobb verseny azáta, hogy ne hvataos kereskedők s értékesíthetnek ne a terüet korátozás egszüntetése a egfontosabb Hatás függ attó, ekkora verseny vot a berazácó eőtt a terékkategórákon beü

3 . szcenáró 2. szcenáró Féév vég házdogozat Váaat éregadatok 2-3 fős csoportokban rövd eezés prezentácó készítése a egadott kérdésrő Tartaazza: kérdésfetevést, egyszerű ode és váasztott becsés ódszer sertetését, eíró statsztkát, eredények eezését Pédáu (eérhető adatoktó függően): Hatékonyság vzsgáata Iparág (terészetes onopóuok?) szernt Váaatéret szernt Tuadonos struktúra szernt

4 McFadden, D. (2) Econoc choces. (Nobe ecture.) The Aercan Econoc Revew. Aapok Hasznosságaxazáó egyének, kötségvetés korát 96-as évektő: egyén (kró) adatok egyre széesebb körben eérhetők Véeten tagok a hasznosság függvényben (RUM) Mutnoás ogt ode ( váasztásának vaószínűsége): P C () exp(v ) / Σ k exp(v k ) onzsztens a RUM fetevéseve 972: tanuány ú gyorsvonat (BART) bevezetésének hatásáró özgazdaság váasztás odeezése Aap: Preferencák Indrekt hasznosság függvény MNL ode: egfee haszonaxazáás odeének Probéa: IIA fetevés Átaánosítás: véeten együtthatóú odeek véeten tényező az ndrekt hasznosság függvényben (ode paraétere véeten tényezők) Péda: psztránghaászat heyszínének egváasztása Indrekt hasznosság függvény becsüt paraétere:

5 Dszkrét váasztás pszchoógáa Hasznosságaxazáás csak egyk tényezőe a döntésnek Egyéb tényezők: környezet, érzeek, tévedések stb. De: sztenderd ode eőreezés képessége ó! Dszkrét váasztás pszchoógáa váaszadás probéá

6 Statsztka ódszerek MNL: axu kehood becsés Döntésen (függő vátozón) aapuó nta: ne véeten nta sztenderd MNL becsés ne akaazható Szuácós ódszerek: ha nncs zárt foruáa a kehood függvényben (p. utnoás probt) IIA fetéte teszteése Teszt ogkáa: MNL becsése összes aternatívára (), etve aternatívák egy részhaazára (2), ad a két becsés összehasonítása Ha eentős etérés: IIA ne teesü Packutatás Dszkrét váasztás odeenek széeskörű akaazása Adatok keentett preferencáró ( knyvánított preferenca heyett) Hpotetkus döntés: ó eghatározhatók a döntés körüénye Sok adat, vszonyag aacsony kötségge Még ne étező terékek keresetének vzsgáata Tay, A. (23) Assessng copetton n hospta care arkets: the portance of accountng for quaty dfferentaton. RAND Journa of Econocs. Tanuány céa órház eátás keresetének vzsgáata: Mnőség vátozások hatása keresetre? Fgyeebe véve födraz eheyezkedés eentőségét órházak között verseny erősségének szászerűsítése órház, nt parág Több terék Tereés és fogyasztás eezően heyben történk Eérhető aternatívák gyakran korátosak A tanuány fókusza: szívnfarktus kezeése Medcare fedez az eátást Eátás eező: Heyszín (kórházba száítás dőgénye) Eátás nősége Árnak nncs befoyásoó szerepe

7 Eprkus ode órház eátásbó fakadó hasznosság: ' Uh Yk ( α k t( dh) k Qh ) ξh ε h egyén, h kórház, k egyén eező d távoság, Q nőség eezők Logt ode, fetevések: - Meg ne fgyet kórház eezők (ξ) ehanyagohatók - Mnőség és heyszín exogén (nncs vsszahatás) IIA fetevés Logt ode: két kórház váasztásának reatív vaószínűsége függeten az eérhető egyéb aternatíváktó Aap: hbatagok függetenségének fetevése egyén eezők bevonása a odebe erősít ezt a fetevést Átaánosabb ode: véeten együtthatóú ogt Logt odeek aternatíva váasztásának vaószínűsége Fetétees ogt: Véeten együtthatóú ogt: P h k ( αt( dh) ' Qh ) ( α t( d ) ' Q ) exp exp P Adatok 994, Medcare bztosítottak, szívnfarktussa kórházba kerütek 3 áa: aforna, Oregon, Washngton b. 4 ezer egyén Eérhető aternatívák: 5 érfödön beü vagy 5 egközeebb vagy 2 egközeebb kórház h h P π, h P exp ( α t( dh) ' Qh ) ( α t( d ) ' Q ) exp

8 Leíró statsztkák Becsés eredények Betegek haandók többet utazn a agasabb nőségű eátásért Mx-ogt eredények: Egyének egy csoporta (kb. 4%-a) száára a távoság ne fontos befoyásoó tényező ehetséges agyarázat: otthontó távo érte szívnfarktus Mnőség küönbségek eentős befoyásoó tényező az eátás keresetének van nőség verseny! Becsés eredények ogt, részet

9 Becsés eredények x-ogt, részet Mnőség szerepe becsés, részet

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről Közgazdaság Szemle, LXI. évf., 04. szeptember (000 0. o.) Kőhegy Gergely Kss Hubert János Sele Adrenn Zsoldos János Koopetícó néhány elmélet és emprkus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyző

Részletesebben

Több diszkrét kimenet multinomiális és feltételes logit modellek

Több diszkrét kimenet multinomiális és feltételes logit modellek Több diszkrét kimenet multinomiális és feltételes logit modellek Mikroökonometria, 9. hét Bíró Anikó A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központa és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A problémáat nem új nformácó segítségével oldju meg, hanem azáltal, hogy rendszerbe foglalju

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Modern piacelmélet

Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Kutatás és fejlesztés. Modern piacelmélet Moern pacelmélet Moern pacelmélet ELE ák Közgazaságtuomány anszék Sele Arenn ELE ák Közgazaságtuomány anszék Készítette: H János A tananyag a Gazaság Versenyhvatal Versenykultúra Központja és a uás-ökonóma

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa 7. A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa Mint iseretes, az anyagi avak előállitása, vagyis a terelés,

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

Szabó László: Az elektronikus gazdaság fejlődése Magyarországon és az Európai Unió országaiban

Szabó László: Az elektronikus gazdaság fejlődése Magyarországon és az Európai Unió országaiban Szabó László: Az elektronikus gazdaság fejlődése Magyarországon és az Európai Unió országaiban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Szabó László (2004)

Részletesebben

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások * Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János * Hálózati hatások * Ebben

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

A tanárok elosztása a különböző szociokulturális hátterű tanulókat tanító iskolák között

A tanárok elosztása a különböző szociokulturális hátterű tanulókat tanító iskolák között A tanárok elosztása a különböző szociokulturális hátterű tanulókat tanító iskolák között Varga Júlia Bevezető Magyarországon szélsőséges különbségek figyelhetők meg az általános iskolák között a hátrányos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

A közszféra szerepe a régió versenyképességének növelésében

A közszféra szerepe a régió versenyképességének növelésében Farkas B. Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség regionális versenyképesség. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress, Szeged, 117-123. o. A közszféra szerepe a régió versenyképességének növelésében

Részletesebben

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Agárdi Irma-Kolos Krisztina (szerk): A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

Részletesebben

A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást

A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást INTERJÚ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Beszélgetés Imre Annával, az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet fômunkatársával A fiatalabb korosztályok

Részletesebben

T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség Bevezetés A munkával összefüggő stressz Az Európai Unióban a munkával összefüggő stressz (MÖS) jelenti - a hátfájás után - a munkával összefüggő második leggyakoribb

Részletesebben

Geodéziai mérések feldolgozását támogató programok fejlesztése a GEO-ban

Geodéziai mérések feldolgozását támogató programok fejlesztése a GEO-ban Geodéziai mérések feldolgozását támogató programok fejlesztése a GEO-ban Gyenes Róbert, NYME GEO Geodézia Tanszék, Kulcsár Attila, NYME GEO Térinformatika Tanszék 1. Bevezetés Karunkon a hároméves nappali

Részletesebben

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Altwicker-Hámori,

Részletesebben

Az adókulcsok hatása a különbözõ gazdasági szereplõk viselkedésére irodalmi összefoglaló

Az adókulcsok hatása a különbözõ gazdasági szereplõk viselkedésére irodalmi összefoglaló Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. február (125 141. o.) BENCZÚR PÉTER Az adókulcsok hatása a különbözõ gazdasági szereplõk viselkedésére irodalmi összefoglaló A tanulmány célja az adórendszer által

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk.

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk. KÖZGAZDASÁGTAN 1. ÓRA A közgazdaságtan gazdasági környezet tudományágazat, melyet mi is befolyásolunk nem csak a környezetünk. Környezet fajtája = Gazdasági környezet = mesterséges környezet, ember teremtette.

Részletesebben

Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011

Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011 Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011 EXECUTIVE SUMMARY In 2011 in Hungary, GDP rose by 1.7%, 0.1% faster than GDP in the EU-27.

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK A TRANSZ-ZSÍRSAVAKRÓL

GYAKORI KÉRDÉSEK A TRANSZ-ZSÍRSAVAKRÓL GYAKORI KÉRDÉSEK A TRANSZ-ZSÍRSAVAKRÓL Az alábbiakban hasznos információkat találnak a transz-zsírsavakról. Kérjük, olvassák el figyelmesen valamennyi kérdésre adott válaszunkat. Ha egyéb kérdésük lenne

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei Murai Bálint, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője E-mail: Balint.Murai@ksh.hu Ritzlné Kazimir Ildikó, a Központi Statisztikai Hivatal vezető

Részletesebben

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Martin Kíra: egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Az elmúlt években visszatérő téma a szakirodalomban a számviteli

Részletesebben