MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 2/2012. (I. 16.) KIM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 2/2012. (I. 16.) KIM rendelet"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 16., hétfõ Tartalomjegyzék 2/2012. (I. 16.) KIM rendelet 23/2012. (I. 16.) KE 4/2012. (I. 16.) ME 1/2012. (I. 16.) OVB 2/2012. (I. 16.) OVB 3/2012. (I. 16.) OVB 4/2012. (I. 16.) OVB 5/2012. (I. 16.) OVB 6/2012. (I. 16.) OVB 7/2012. (I. 16.) OVB 8/2012. (I. 16.) OVB 9/2012. (I. 16.) OVB 10/2012. (I. 16.) OVB 11/2012. (I. 16.) OVB 12/2012. (I. 16.) OVB 13/2012. (I. 16.) OVB 14/2012. (I. 16.) OVB A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében elõírt értesítés formai és tartalmi kellékeirõl szóló 38/2009. (VI 31.) IRM rendelet módosításáról 424 Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme és Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról 425 Fõiskolai tanár kinevezésérõl 426 Az Országos Választási Bizottság a 426 Az Országos Választási Bizottság a 427 Az Országos Választási Bizottság a 428 Az Országos Választási Bizottság a 429 Az Országos Választási Bizottság a 430 Az Országos Választási Bizottság a 431 Az Országos Választási Bizottság a 432 Az Országos Választási Bizottság a 433 Az Országos Választási Bizottság a 434 Az Országos Választási Bizottság a 435 Az Országos Választási Bizottság a 436 Az Országos Választási Bizottság a 437 Az Országos Választási Bizottság a 438 Az Országos Választási Bizottság a 439

2 424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A közigazgatási és igazságügyi miniszter 2/2012. (I. 16.) KIM rendelete a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében elõírt értesítés formai és tartalmi kellékeirõl szóló 38/2009. (VI 31.) IRM rendelet módosításáról A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 85. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (V 1.) Korm. rendelet 12. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében elõírt értesítés formai és tartalmi kellékeirõl szóló 38/2009. (VI 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet VI. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek: VI. Kormányrendeletben stratégiailag kiemeltként minõsített vállalkozásokra a Cstv. IV. fejezete sajátos szabályokat tartalmaz. VI. The Chapter IV of the of the Bankruptcy Act foresees specific rules regarding «enterprises qualified as having strategic priority» under the terms of a Government Decree. VI. Le chapitre IV. du Cstv. prévoit des r gles spécifiques au regard des «entreprises qualifiées prioritaires stratégiquement» aux termes d un décret gouvernemental. VI. Für laut Verordnung der Regierung als «Unternehmen strategischer Priorität» bestimmte Firmen gelten die besondere Vorschriften des IV. Abschnittes des Gesetzes über das Konkursverfahren und Liquidationsverfahren. (2) Az R. 2. melléklet VI. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek: VI. Kormányrendeletben stratégiailag kiemeltként minõsített vállalkozásokra a Cstv. IV. fejezete sajátos szabályokat tartalmaz. VI. The Chapter IV of the of the Bankruptcy Act foresees specific rules regarding «enterprises qualified as having strategic priority» under the terms of a Government Decree. VI. Le chapitre IV. du Cstv. prévoit des r gles spécifiques au regard des «entreprises qualifiées prioritaires stratégiquement» aux termes d un décret gouvernemental. VI. Für laut Verordnung der Regierung als «Unternehmen strategischer Priorität» bestimmte Firmen gelten die besondere Vorschriften des IV. Abschnittes des Gesetzes über das Konkursverfahren und Liquidationsverfahren. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon a hatályát veszti. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám 425 IX. Határozatok Tára A köztársasági elnök 23/2012. (I. 16.) KE a Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme és Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló évi CC törvény 22. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõk szerint rendelkezem: 1. Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme és Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel elnevezéssel kitüntetéseket alapítok A Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme (a továbbiakban: Érdemérem) kitüntetés annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki életútjával, szakmai tevékenységével kiemelkedõ érdemeket szerzett, különösen a tudományok, az ifjúság nevelése, az elesettek és hátrányos helyzetûek támogatása, a természeti környezet megóvása terén, valamint mûvészi alkotói és elõadói, illetve a köz szolgálatában végzett tevékenységével A Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel (a továbbiakban: Díszoklevél Éremmel) kitüntetés a magyar nemzet közösségének szolgálatáért személyeknek, intézményeknek vagy településeknek adományozható. 3. Az Érdemérem és a Díszoklevél Éremmel kitüntetést a köztársasági elnök adományozza. A köztársasági elnök elrendeli az adományozásról szóló Magyar Közlönyben történõ közzétételét Az Érdemérem 60 mm átmérõjû, aranyozott ezüst (925 ezrelék finomságú) anyagú érem. Elõoldalán Magyarország címere két angyallal mint pajzstartóval, hátoldalán MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME felirat látható. Az Érdemérmet díszes adományozó levél kíséri, melynek szövegezése mindig egyedileg készül A Díszoklevél Éremmel kitüntetés szövegezése mindig egyedileg készül mm-es méretû, a köztársasági elnök vízjeggyel ellátott papírjára. A díszoklevelet 45 mm átmérõjû ezüst (925 ezrelék finomságú) anyagú érem kíséri. Elõoldalán Magyarország címere két angyallal mint pajzstartóval, hátoldalán MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK ÉRME felirat látható. 5. Az Érdeméremhez hordható aranyozott ezüst, a Díszoklevél Éremmel kitüntetéshez ezüst, 12 mm nagyságú két angyallal mint pajzstartóval ellátott címer kitûzõ tartozik. 6. Az Érdemérem és a Díszoklevél Éremmel kitüntetés adományozásának tárgyi feltételeirõl, az Érdemérem és a Díszoklevél Éremmel kitüntetés tulajdonosainak nyilvántartásáról, továbbá az adományozás közzétételérõl a Köztársasági Elnöki Hivatal gondoskodik. 7. Jelen a kihirdetésének napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló 223/2010. (IX. 2.) KE. Budapest, január 16. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök KEH ügyszám: VIII-5/00240/2012.

4 426 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám A miniszterelnök 4/2012. (I. 16.) ME a fõiskolai tanár kinevezésérõl A felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 101. (3) bekezdés b) pontja alapján a nemzeti erõforrás miniszter elõterjesztésére dr. Biró Miklóst, dr. Gács Ivánt, dr. Kirchner Istvánt, dr. Majtényi Györgyöt január 15-ei hatállyal fõiskolai tanárrá kinevezem. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök Az Országos Választási Bizottság 1/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B. és dr. Sch. A. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. Beadványozók május 24-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt: Egyetért-e Ön azzal, hogy a öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érõ személy számára járó nyugdíj összege ne csökkenjen? Az Országos Választási Bizottság 81/2011. (VI. 24.) számú ával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, amely ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 128/2011. (X 2.) számú ában megállapította, hogy az Országos Választási Bizottság 81/2011. (VI. 24.) számú ában az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ népszavazási kezdeményezés hitelesítésének megtagadásul megjelölt indok nem megalapozott, az íven szereplõ kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. (3) bekezdésének módosítsa. Az Alkotmánybíróság a szerint a kezdeményezés eredményes népszavazáson történõ támogatása esetén nem lenne szükség az Alkotmány hivatkozott 70/E. (3) bekezdésének megváltoztatására, ezért a hivatkozott ot a Ve (3) bekezdése alapján megsemmisítette és a Bizottságot új eljárásra utasította. Az Országos Választási Bizottság jelen eljárása során nem merült fel a korábbi ában foglaltakhoz képest egyéb, az elutasítást megalapozó körülmény, ezért figyelemmel az Alkotmánybíróság 128/2011. (X 2.) számú ában foglaltakra megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint az

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám 427 országos népszavazási kezdeményezésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott. A az Nsztv. 2. -án, a Ve (1) bekezdésén, án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul. Az Országos Választási Bizottság 2/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B. és dr. Sch. A. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. Beadványozók május 24-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt: Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb idõtartama 9 hónap legyen? Az Országos Választási Bizottság 86/2011. (VI. 24.) számú ával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, amely ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 131/2011. (X 2.) számú ában megállapította, hogy a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény 8. -a szeptember 1. napjával módosította a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 27. (3) bekezdését. A rendelkezés hatályos szövege a következõ: [a]z álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb idõtartama 90 nap. A korábban 270 napos idõtartam 90 napra csökkent. A módosítás következtében a népszavazási kérdésben, illetõleg a hatályos szabályozásban írt idõtartam (a 9 hónap, illetõleg a 270 nap) egyezõsége megszûnt, vagyis a korábban kifejtett egyértelmûségi probléma már nem áll fenn. Az Alkotmánybíróság az 59/2007. (X. 17.) ában megállapította: [a]z Alkotmánybíróság megalapozottnak tartja az OVB-nak azt az álláspontját, hogy a hitelesítésrõl szóló döntése során mind az Országos Választási Bizottság, mind jogorvoslati eljárásában az Alkotmánybíróság igazodik a fennálló helyzethez, vagyis ezt alapul véve dönt a népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ íve mintapéldányának hitelesítésérõl, illetve annak megtagadásáról. A fentiekben kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság megsemmisítette a 86/2011. (VI. 24.) számú ot és a testületet új eljárásra utasította. Az Országos Választási Bizottság azonban idõközben a fenti kérdéssel ugyanazon tartalmú kérdést tartalmazó aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát a 149/2011. (IX. 9.) ával hitelesítette. Az aláírásgyûjtõ ívet az Országos Választási Iroda vezetõje a Ve (1) bekezdése alapján december 2-án hitelesítési záradékkal látta el, mellyel az aláírásgyûjtés jelenleg is folyamatban van, és azt április 2. napjáig lehet folytatni.

6 428 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám Az Nsztv a egyértelmûen kimondja, hogy ha az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ívet, illetõleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyûjtõ ívek újabb mintapéldánya, illetõleg népszavazás elrendelésére irányuló újabb kezdeményezés. Az Országos Választási Bizottság erre tekintettel az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja. A az Nsztv. 2. -án, 12. -án, Ve (1) bekezdésén, án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul. Az Országos Választási Bizottság 3/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B., dr. Sch. A. és dr. Sch. G. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. A beadványozók május 23-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék összege ne lehessen alacsonyabb az álláskeresõvé válást megelõzõ 12 havi átlagkereset 80%-ánál? Az Országos Választási Bizottság 66/2011. (VI. 24.) számú ával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését. A Bizottság a ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 122/2011. (X 2.) számú ában megállapította, hogy a népszavazási kérdés nem tartalmazza a költségvetési törvény módosítását, illetõleg nem is irányul ilyen tartalmú törvény elfogadására. Megállapította az Alkotmánybíróság azt is, hogy a kérdésbõl okszerûen nem következik egyetlen tiltott tárgykörbe tartozó törvény módosítása sem. Ezzel kapcsolatban utalt az 59/2004. (X 14.) AB ban kifejtettekre, konkrétan arra, hogy az okszerû következmény valamely kiadási fõösszeg szükségképpeni megváltoztatásában nyilvánul meg. Az álláskeresési járadék a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvényben nem szerepel kiadási fõösszegként. A kérdés továbbá nem irányul arra, hogy a választópolgárok pontosan határozzanak meg jövõbeli költségvetési törvényben szereplõ valamely kiadást. A fentiekben kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság megsemmisítette a ot és a Testületet új eljárásra utasította. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népszavazáson feltenni kívánt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám 429 népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igen -nel vagy nem -mel lehessen felelni. Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdésbõl nem derül ki világosan, hogy a 12 havi átlagkereset egy az álláskeresõvé válást megelõzõ naptári idõszakot, vagy keresõ tevékenységben töltött idõszakot jelöl. Az Országos Választási Bizottság szerint továbbá nem állapítható meg egyértelmûen az sem, hogy a népszavazási kezdeményezésben foglalt 12 havi átlagkereset kifejezés az álláskeresési járadék napi vagy havi összegének megállapítására vagy megváltoztatására vonatkozik-e. Fentiek értelmében a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem egyértelmû a választópolgárok számára. Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. c) pontja alapján mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A az Nsztv. 2. -án, a 10. c) pontján és a 13. (1) bekezdésén, Ve án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul. Az Országos Választási Bizottság 4/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B., dr. Sch. A. és dr. Sch. G. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. A beadványozók május 23-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának idõtartama az álláskeresõvé válást megelõzõen folyamatosan munkaviszonyban töltött idõ egyötödénél, de legfeljebb 270 napnál kevesebb ne lehessen? Az Országos Választási Bizottság 65/2011. (VI. 24.) számú ával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését. Álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés megtévesztõ, ugyanis a legfeljebb és a kevesebb szavak egyidejû alkalmazása nyelvtanilag nem értelmezhetõ, értelemzavaró kapcsolat áll fenn a mondatban. A Bizottság a ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 106/2011. (X 2.) számú ában megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés hitelesítése az Országos Választási Bizottság 65/2011. (VI. 24.) számú a indokolásában felsorakoztatott indokok alapján az Nsztv ában szabályozott egyértelmûség hiányára hivatkozással nem

8 430 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám tagadható meg, ezért a Bizottság hivatkozott át a Ve (3) bekezdése alapján megsemmisítette, és a Bizottságot új eljárásra utasította. Az Országos Választási Bizottság azonban idõközben a fenti kérdéssel ugyanazon tartalmú kérdést tartalmazó aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát a 149/2011. (IX. 9.) ával hitelesítette. Az aláírásgyûjtõ ívet az Országos Választási Iroda vezetõje a Ve (1) bekezdése alapján december 2-án hitelesítési záradékkal látta el, mellyel az aláírásgyûjtés jelenleg is folyamatban van, és azt április 2. napjáig lehet folytatni. Az Nsztv a egyértelmûen kimondja, hogy ha az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ívet, illetõleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyûjtõ ívek újabb mintapéldánya, illetõleg népszavazás elrendelésére irányuló újabb kezdeményezés. Az Országos Választási Bizottság erre tekintettel az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja. A az Nsztv. 2. -án, a 12. -án, a Ve (1) bekezdésén, án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) és (3) bekezdésein alapul. Az Országos Választási Bizottság 5/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B., dr. Sch. A., dr. Sch. G. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. A beadványozók május 23-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy 3 hónapnál hosszabb próbaidõt munkaviszony esetében ne lehessen kikötni? Az Országos Választási Bizottság 68/2011. (VI. 24.) számú ával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését. ában foglaltak szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés a hatályos jogi szabályozással megegyezõ szabályozás kialakítását célozza. A Bizottság a ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló évi CV. törvény 7. -a augusztus 1. napjával módosította a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XX törvény 82. (2) bekezdését. A módosítás következtében a népszavazási kérdésben, illetõleg a hatályos szabályozásban írt idõtartam (a három hónap) egyezõsége megszûnt, vagyis az Országos Választási Bizottság által kifejtett egyértelmûségi probléma már nem áll fenn, ezért az Alkotmánybíróság 123/2011. (X 2.) számú ával a Bizottság hivatkozott át a Ve (3) bekezdése alapján megsemmisítette, és új eljárásra utasította.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám 431 Az Országos Választási Bizottság azonban idõközben a fenti kérdéssel ugyanazon tartalmú kérdést tartalmazó aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát a 145/2011. (IX. 9.) ával hitelesítette. Az aláírásgyûjtõ ívet az Országos Választási Iroda vezetõje a Ve (1) bekezdése alapján december 2-án hitelesítési záradékkal látta el, mellyel az aláírásgyûjtés jelenleg is folyamatban van, és azt április 2. napjáig lehet folytatni. Az Nsztv a egyértelmûen kimondja, hogy ha az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ívet, illetõleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyûjtõ ívek újabb mintapéldánya, illetõleg népszavazás elrendelésére irányuló újabb kezdeményezés. Az Országos Választási Bizottság erre tekintettel az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja. A az Nsztv. 2. -án, a 12. -án, a Ve (1) bekezdésén, án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) és (3) bekezdésein alapul. Az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B. és dr. Sch. A. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. A beadványozók május 24-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érõ személy számára január 1-jén jogszerûen folyósított nyugdíj összege csak a január 1-jén hatályos jogszabályok szerinti okból csökkenjen? Az Országos Választási Bizottság 82/2011. (VI. 24.) számú ával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését. A Bizottság a ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 127/2011. (X 2.) számú ában megállapította, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplõ kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. (3) bekezdésének módosítása. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a kérdés eredményes népszavazáson történõ támogatása esetén egyáltalán nem lenne szükség az Alkotmány hivatkozott 70/E. (3) bekezdésének megváltoztatására. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 82/2011. (VI. 24.) számú át megalapozatlannak találta, azt megsemmisítette és a Bizottságot új eljárásra utasította. Az Országos Választási Bizottság jelen eljárása során nem merült fel a korábbi ában foglaltakhoz képest egyéb, az elutasítást megalapozó körülmény, ezért figyelemmel az Alkotmánybíróság 127/2011. (X 2.) számú ában foglaltakra megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a

10 432 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám népszavazásra vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott. A az Nsztv. 2. -án, a Ve (1) bekezdésén, án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul. Az Országos Választási Bizottság 7/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B., dr. Sch. A. és dr. Sch. G. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. A beadványozók május 23-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy a január 1-ig jogszerûen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyûlés ne vonja el? Az Országos Választási Bizottság 74/2011. (VI. 24.) számú ával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését. A Bizottság a ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 126/2011. (X 2.) számú ában megállapította, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplõ kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. (3) bekezdésének módosítása. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a kérdés eredményes népszavazáson történõ támogatása esetén egyáltalán nem lenne szükség az Alkotmány hivatkozott 70/E. (3) bekezdésének megváltoztatására. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 74/2011. (VI. 24.) számú át megalapozatlannak találta, azt megsemmisítette és a Bizottságot új eljárásra utasította. Az Országos Választási Bizottság jelen eljárása során nem merült fel a korábbi ában foglaltakhoz képest egyéb, az elutasítást megalapozó körülmény, ezért figyelemmel az Alkotmánybíróság 126/2011. (X 2.) számú ában foglaltakra megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott. A az Nsztv. 2. -án, a Ve (1) bekezdésén, án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul.

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám 433 Az Országos Választási Bizottság 8/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B. és dr. Sch. A. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. A beadványozók május 24-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy az általános öregségi nyugdíjkorhatár elõtt jogszerûen folyósított nyugdíj összege ne csökkenjen? Az Országos Választási Bizottság 80/2011. (VI. 24.) számú ával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését. A Bizottság a ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 110/2011. (X 2.) számú ában megállapította, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplõ kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. (3) bekezdésének módosítása. A kérdés eredményes népszavazáson történõ támogatása esetén egyáltalán nem lenne szükség az Alkotmány hivatkozott 70/E. (3) bekezdésének megváltoztatására. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Országos Választási Bizottság 80/2011. (VI. 24.) számú ában az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ kérdés hitelesítésének megtagadásul megjelölt indok nem megalapozott, ezért a Bizottság hivatkozott át a Ve (3) bekezdése alapján megsemmisítette, és új eljárásra utasította. Az Országos Választási Bizottság jelen eljárása során nem merült fel korábbi ában foglaltakhoz képest egyéb, az elutasítást megalapozó körülmény, ezért figyelemmel az Alkotmánybíróság 110/2011. (X 2.) számú ában foglaltakra megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott. A az Nsztv. 2. -án, a Ve (1) bekezdésén, án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul.

12 434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám Az Országos Választási Bizottság 9/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. B. és dr. Sch. A. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. A beadványozók május 24-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy a jogszerûen megszerzett nyugdíjjogosultságot az Országgyûlés ne vonja el? Az Országos Választási Bizottság 98/2011. (VI. 24.) számú ával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését. Az Országos Választási Bizottság ában megállapította, hogy a feltenni kívánt kérdésben megtartásra kerülõ országos népszavazás eredményének az Országgyûlés csak úgy tudna eleget tenni, ha az Alkotmány 70/E. (3) bekezdését módosítaná. A Bizottság a ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 114/2011. (X 2.) számú ában megállapította, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplõ kérdésnek nem tárgya az Alkotmány 70/E. (3) bekezdésének módosítása. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a kérdés eredményes népszavazáson történõ támogatása esetén egyáltalán nem lenne szükség az Alkotmány hivatkozott 70/E. (3) bekezdésének megváltoztatására. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 98/2011. (VI. 24.) számú át megsemmisítette és a Bizottságot új eljárásra utasította. Az Országos Választási Bizottság jelen eljárása során nem merült fel korábbi ában foglaltakhoz képest egyéb, az elutasítást megalapozó körülmény, ezért figyelemmel az Alkotmánybíróság 114/2011. (X 2.) számú ában foglaltakra megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott. A az Nsztv. 2. -án, a Ve (1) bekezdésén, án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul.

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám 435 Az Országos Választási Bizottság 10/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva K. G. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. Beadványozó augusztus 2-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidõ-beosztás szerinti pihenõnapon végzett munkáért járó bérpótlék mértéke, abban az esetben, ha a munkavállaló nem kap másik pihenõnapot, továbbra se lehessen alacsonyabb a személyi alapbér száz százalékánál? Az Országos Választási Bizottság a 147/2011. (IX. 9.) számú ával hitesítette az aláírásgyûjtõ ívet, amely ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 157/2011. (X 9.) számú ával az Országos Választási Bizottság fenti számú át megsemmisítette és a Bizottságot új eljárásra utasította. Az Alkotmánybíróság ában értelmezte az Nsztv. 13. (1) bekezdésében meghatározott egyértelmûség követelményét. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés a választópolgárok számára nehezen értelmezhetõ. Az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés nemcsak összetett és bonyolult, hanem további feltételtõl függõ kitételt is tartalmaz ( abban az esetben, ha a munkavállaló nem kap másik pihenõnapot ), mely megnehezíti a kérdés értelmezését. Az Alkotmánybíróság ában foglaltakra tekintettel az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. c) pontja alapján mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A az Nsztv. 2. -án, a 10. c) pontján és a 13. (1) bekezdésén, Ve án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul.

14 436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám Az Országos Választási Bizottság 11/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. Beadványozók november 24-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt: Egyetért-e azzal, hogy az Országgyûlés alkosson törvényt arról, hogy a polgármester nem lehet országgyûlési képviselõ? Az Országos Választási Bizottság 482/2009. (X 11.) számú ával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, amely ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 162/2011. (X 15.) számú ában megállapította, hogy az Országos Választási Bizottság 482/2009. (X 11.) számú ában kifejtett indokok alapján nincs helye a hitelesítés megtagadásának. Az Alkotmánybíróság az 58/2011. (VI. 30.) ában kifejtette, hogy az OVB-hez hitelesítés céljából benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának az 11/2008. (I 1.) ÖTM rendelet mellékletében közzétett mintától való formai eltérése érdemben nem befolyásolta az ív hitelesíthetõségét. Az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának vizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az mindössze annyiban tér el a rendelet mellékletében meghatározott mintától, hogy a táblázat elsõ, sorszámot tartalmazó rovata nem folyamatos számozást tartalmaz, ami kizárólag formai, a konkrét ügyben a kezdeményezés törvényességét nem érintõ eltérés. Fentiek értelmében az Alkotmánybíróság a hivatkozott ot a Ve (3) bekezdése alapján megsemmisítette, és a Bizottságot új eljárásra utasította. Az Országos Választási Bizottság jelen eljárása során nem merült fel a korábbi ában foglaltakhoz képest egyéb, az elutasítást megalapozó körülmény, ezért figyelemmel az Alkotmánybíróság 162/2011. (X 15.) számú ában foglaltakra megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint az országos népszavazási kezdeményezésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott. A az Nsztv. 2. -án, a Ve (1) bekezdésén, án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul.

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám 437 Az Országos Választási Bizottság 12/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva F. J. és G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett I. Beadványozók december 21-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ szerepelt: Kezdeményezzük: az Országgyûlés tárgyalja meg azt a kérdést, hogy az államháztartás központi alrendszerének, az államháztartás önkormányzati alrendszerének és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adósságának a költségvetési év utolsó napjára tervezett értékét oly módon kell meghatározni, hogy annak alapján az államadósság megelõzõ évhez (a továbbiakban: viszonyítási év) viszonyított növekedési üteme ne haladja meg a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott, a költségvetési évre várható infláció és bruttó hazai termék reál növekedési üteme felének a különbségét?. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv ában foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelmûen kell tartalmaznia a megtárgyalásra javasolt kérdést. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés megfogalmazása olyan szövevényes és bonyolult, amely kizárja, hogy a választópolgárok számára egyértelmûen értelmezhetõ legyen. Ahhoz, hogy a választópolgárok egyértelmûen el tudják dönteni, hogy milyen kezdeményezést támogatnak aláírásukkal az szükséges, hogy a kezdeményezésre feltett kérdés egyértelmû legyen. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint azonban a választópolgártól nem várható el speciális jogszabályok, illetve közgazdasági fogalmak mélyreható ismerete, melyek alapján pontosan meg tudják ítélni azt, hogy milyen jogszabályi változás megvalósulását kívánja elérni a kezdeményezés. Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 18. b) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A az Nsztv. 2. -án, 17. -án, a 18. b) pontján, Ve án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul.

16 438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám Az Országos Választási Bizottság 13/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában és 131/A. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva S. M. R. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax: ). I. A beadványozó január 2-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért Ön azzal, hogy Magyarországon alakuljon Állatvédelmi Rendõrség,mely a hivatalos rendfenntartó szervekkel azonos hatáskörrel rendelkezzen és járhasson el állatvédelmi esetekben? Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve (3) (5) bekezdései, mintáját a Ve e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (I 1.) ÖTM rendelet melléklete határozza meg. Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (I 1.) ÖTM rendelet mellékletében lévõ mintának. Az aláírásgyûjtõ íven nem került meghatározásra az aláírásgyûjtés célja, azaz hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyûjteni. Az Nsztv ának e) pontja szerint a Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, ha az nem felel meg a Ve.-ben foglalt követelményeknek. A az Nsztv. 2. -án és 10. e) pontján, a Ve (3) (5) bekezdésein, a 11/2008. (I 1.) ÖTM rendelet mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul.

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám 439 Az Országos Választási Bizottság 14/2012. (I. 16.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában és 131/A. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva S. M. R. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax: ). I. A beadványozó január 2-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért Ön azzal, hogy a jelenleg hatályos évi XXVI Törvény alapján aki állatkínzást követ el, csakis letöltendõ szabadságvesztéssel legyen súlytható? Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve (3) (5) bekezdései, mintáját a Ve e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (I 1.) ÖTM rendelet melléklete határozza meg. Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (I 1.) ÖTM rendelet mellékletében lévõ mintának. Az aláírásgyûjtõ íven nem került meghatározásra az aláírásgyûjtés célja, azaz hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyûjteni. Az Nsztv ának e) pontja szerint a Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, ha az nem felel meg a Ve.-ben foglalt követelményeknek. A az Nsztv. 2. -án és 10. e) pontján, a Ve (3) (5) bekezdésein, a 11/2008. (I 1.) ÖTM rendelet mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul.

18 440 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 5. szám A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva. A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1 3. A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg. A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a honlapon érhetõ el. A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.

VI/2248/2012. AB határozata az Országos Választási Bizottság 11/2012. (I. 16.) OVB határozatáról. h a t á r o z a t o t:

VI/2248/2012. AB határozata az Országos Választási Bizottság 11/2012. (I. 16.) OVB határozatáról. h a t á r o z a t o t: VI/2248/2012. AB határozata az Országos Választási Bizottság 11/2012. (I. 16.) OVB határozatáról Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

alkotmanybirosag.hu 2

alkotmanybirosag.hu 2 Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA február 3., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA február 3., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 3., péntek 13. szám Tartalomjegyzék 3/2012. ( 3.) NFM rendelet 14/2012. ( 3.) ME 15/2012. ( 3.) OVB 16/2012. ( 3.) OVB 17/2012. ( 3.) OVB 18/2012.

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. B. B. ügyvéd által képviselt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 43/2015. számú határozata felülvizsgálata iránt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. 185/2011. (IX. 9.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. 185/2011. (IX. 9.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 9., péntek 104. szám Tartalomjegyzék 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 29/2011. (IX. 9.) BM rendelet 34/2011. (IX. 9.) NGM rendelet

Részletesebben

T/9894. számú. törvényjavaslat

T/9894. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9894. számú törvényjavaslat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 2., péntek 112. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXIV. törvény A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról 21762 213/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

Nemzeti Választási Iroda Elnök. A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata

Nemzeti Választási Iroda Elnök. A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata Nemzeti Választási Iroda Elnök A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata A Nemzeti Választási Iroda elnöke Miczán József (a továbbiakban: Szervező) magánszemély által benyújtott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 82. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA május 19., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 82. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA május 19., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 19., szerda 82. szám Tartalomjegyzék 38/2010. (V. 19.) IRM rendelet 17/2010. (V. 19.) KvVM rendelet 1126/2010. (V. 19.) Korm. 376/2010. (V.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 4., kedd Tartalomjegyzék 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról 54274 1301/2013. (VI. 4.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 18., szombat Tartalomjegyzék 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

76/2008. (V. 29.) AB határozat. Indokolás

76/2008. (V. 29.) AB határozat. Indokolás 76/2008. (V. 29.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 5., hétfő Tartalomjegyzék 272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 1., péntek. Tartalomjegyzék. 20/2010. (X. 1.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 1., péntek. Tartalomjegyzék. 20/2010. (X. 1. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 1., péntek 153. szám Tartalomjegyzék 20/2010. (X. 1.) VM rendelet 1200/2010. (X. 1.) Korm. 631/2010. (X. 1.) OVB 632/2010. (X. 1.) OVB

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 82/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 82/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Knk.IV.37.458/2015/3.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek, a dr. Pálffy Ilona elnök által képviselt Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldányának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 17., hétfõ. Tartalomjegyzék. 4/2010. PJE határozat

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 17., hétfõ. Tartalomjegyzék. 4/2010. PJE határozat MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 17., hétfõ 5. szám Tartalomjegyzék 4/2010. PJE határozat 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat 5/2011. (I. 17.) ME határozat A Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 14., vasárnap 18. Tartalomjegyzék 27/2010. (II. 14.) Korm. rendelet 1036/2010. (II. 14.) Korm. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás

Részletesebben

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő 74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz űő M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 74003 ő ő űő űő ő űő ő űő ő ő őő ő ő őő ő ő űű

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 3., hétfő Tartalomjegyzék 29/2016. (X. 3.) EMMI rendelet Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria az Országos Választási Bizottság 52/2013. (VI. 28.) határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria az Országos Választási Bizottság 52/2013. (VI. 28.) határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kovácsné dr. Trázsi Csilla ügyvéd által képviselt Magyar Dohány Kereskedők Egyesülete indítványozónak, a Országos Választási Bizottság (1357 Budapest, Pf.2.) által, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 55/2015. számú határozatát helybenhagyja.

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 55/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Knk.IV.37.360/2015/3.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek, a dr. Pálffy Ilona elnök által képviselt Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldányának

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

20/2008. (III. 12.) AB határozat. Indokolás

20/2008. (III. 12.) AB határozat. Indokolás 20/2008. (III. 12.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazási kezdeményezés tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogások

Részletesebben

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23.

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. Alapfogalmak. A képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya - a közvetlen hatalomgyakorlás intézményei o népszavazás: döntéshozatal

Részletesebben

TARTALOM. 155/2010. (IX. 8.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 359/2009. (IX. 10.) OVB határozatának

TARTALOM. 155/2010. (IX. 8.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 359/2009. (IX. 10.) OVB határozatának XIX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ÁRA: 3020 Ft 2010. szeptember TARTALOM Szám Tárgy Oldal 155/2010. (IX. 8.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 359/2009. (IX. 10.) OVB határozatának helybenhagyásáról...

Részletesebben

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat 12 /2001. ( IV.23. ) sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 146. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 15., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 146. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 15., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 15., szerda Tartalomjegyzék 162/2010. (IX. 15.) AB 163/2010. (IX. 15.) AB 164/2010. (IX. 15.) AB 165/2010. (IX. 15.) AB 166/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. január 6., péntek Tartalomjegyzék 1007/2017. (I. 6.) Korm. határozat A Jézus Szent Szíve Testvérület tolentinói Jézus Szent Szíve templom földrengést

Részletesebben

103/2007. (XII. 12.) AB határozat. Indokolás II.

103/2007. (XII. 12.) AB határozat. Indokolás II. 103/2007. (XII. 12.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége BAKONYSZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 2/2003. (I.31.) Ökt. sz. RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Papkeszi Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/1995. (VII.28.) számú. Önkormányzati rendelete

Papkeszi Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/1995. (VII.28.) számú. Önkormányzati rendelete Papkeszi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/1995. (VII.28.) számú Önkormányzati rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezés helyi szabályairól. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG VI/2241/2012. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:

Részletesebben

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL Sárvár város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYAR KÖZLÖNY 46. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 2., csütörtök Tartalomjegyzék 84/2015. (IV. 2.) Korm. rendelet A GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 4., kedd Tartalomjegyzék 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről 54258

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete 4/2002.(III.27.) Rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. ( továbbiakban Ötv.)

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt V. Z. T. szervezőnek, a dr. Pálffy Ilona elnök által képviselt Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2004. (II. 25.) ÖKT. számú rendeletével módosított 25/2001. (XI. 30.) ÖKT. számú r e n d e l e t e

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2004. (II. 25.) ÖKT. számú rendeletével módosított 25/2001. (XI. 30.) ÖKT. számú r e n d e l e t e Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2004. (II. 25.) ÖKT. számú rendeletével módosított 25/2001. (XI. 30.) ÖKT. számú r e n d e l e t e a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2005. (VIII.3.) számú rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2005. (VIII.3.) számú rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (VIII.3.) számú rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény / továbbiakban:

Részletesebben

I. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása

I. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. ÁPRILIS 21-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

TARTALOM. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM ÁRA: 3020 Ft 2010. április

TARTALOM. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM ÁRA: 3020 Ft 2010. április XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM ÁRA: 3020 Ft 2010. április TARTALOM Szám Tárgy Oldal 41/2010. (IV. 22.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 99/2008. (II. 29.) OVB határozatának megsemmisítésérõl és az

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 63/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 63/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Knk.IV.37.389/2015/3.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek, a Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése kapcsán meghozott 63/2015.

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Önkormányzatának 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Képviselő-testülete a helyi közakarat demokratikus kinyilvánítása érdekében

Részletesebben

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár.

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria az Országos Választási Bizottság 118/2013. (VII. 17.) OVB határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria az Országos Választási Bizottság 118/2013. (VII. 17.) OVB határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria Kovácsné dr. Trázsi Csilla ügyvéd által képviselt L. A., a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete elnöke indítványozónak az Országos Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 23., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 23., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 23., szerda Tartalomjegyzék 2010. évi LVI. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 21518 200/2010.

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 50/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 50/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Knk.IV.37.356/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek a dr. Pálffy Ilona a Nemzeti Választási Iroda elnöke által képviselt Nemzeti Választási Bizottság által országos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1 Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(III.29.)Kt. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1 A rendelet hiteléül: Maglód, 2009. január 20. Margruber János jegyző

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2004. (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2004. (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2004. (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl 2 Rezi Község

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 19., hétfő Tartalomjegyzék 64/2016. (IX. 19.) FM rendelet Egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 69732

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Az Országos Választási Bizottság 2008. JÚLIUS 28-án megtartott üléséről

ÖSSZEFOGLALÓ. Az Országos Választási Bizottság 2008. JÚLIUS 28-án megtartott üléséről 1 Jelen voltak: Dr. Szigeti Péter, OVB elnök Dr. Halmai Gábor, OVB elnökhelyettes Dr. Fazekas Marianna, OVB tag Dr. Ivancsics Imre, OVB tag Dr. Molnár Miklós, OVB tag Dr. Bordás Vilmos, OVB tag Dr. Poczkodi

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 125/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 125/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 125/2015. számú határozata felülvizsgálata

Részletesebben

VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról

VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV MINTAPÉLDÁNYÁNAK BENYÚJTÁSA ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSE CÉLJÁBÓL. 129/2002. (VII. 11.) OVB határozat

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV MINTAPÉLDÁNYÁNAK BENYÚJTÁSA ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSE CÉLJÁBÓL. 129/2002. (VII. 11.) OVB határozat ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV MINTAPÉLDÁNYÁNAK BENYÚJTÁSA ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSE CÉLJÁBÓL 129/2002. (VII. 11.) OVB határozat Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 29., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 10042 191/2014. (V. 29.) KE határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 10., péntek. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 22936

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 10., péntek. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 22936 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 10., péntek 143. szám Tartalomjegyzék 226/2010. (IX. 10.) KE 1186/2010. (IX. 10.) Korm. 1187/2010. (IX. 10.) Korm. 1188/2010. (IX. 10.)

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A külügyminiszter../2008. (..) KüM rendelete. a külügyminiszter által adományozható elismerésekről

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A külügyminiszter../2008. (..) KüM rendelete. a külügyminiszter által adományozható elismerésekről A külügyminiszter./2008. (..) KüM rendelete a külügyminiszter által adományozható elismerésekről A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 50.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 2., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 2., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 139. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 2., csütörtök Tartalomjegyzék 6/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet 223/2010. (IX. 2.) KE 224/2010.

Részletesebben

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár.

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria mint felülvizsgálati bíróság Az ügy száma: A tanács tagjai: Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke Dr. Kalas Tibor bíró, előadó Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet bíró A kérelmező:... (cím) A kérelmező képviselője:

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L A módosításokkal: 5/2004. (III. 31.) egységes szerkezetben. A helyi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

TARTALOM. XIX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM ÁRA: 3020 Ft június

TARTALOM. XIX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM ÁRA: 3020 Ft június XIX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM ÁRA: 3020 Ft 2010. június TARTALOM Szám Tárgy Oldal 88/2010. (VI. 2.) AB határozat A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló, az Országgyûlés 2010. február

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

TARTALOM. XVII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM ÁRA: 2100 Ft december

TARTALOM. XVII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM ÁRA: 2100 Ft december XVII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM ÁRA: 2100 Ft 2008. december FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az Alkotmánybíróság határozatai utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/ 1 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 7/2009./VI. 29./Ör. rendelettel módosított 1/2005. /I.31./Ör. rendelete /egységes szerkezet/ a helyi kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és adományozásának

Részletesebben

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet. a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet. a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról Magyar joganyagok - 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet - a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskö1. oldal 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet a népszavazás kezdeményezése során a választási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 12., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 12., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 12., hétfõ 105. szám Tartalomjegyzék 186/2011. (IX. 12.) Korm. rendelet 1/2011. (IX. 12.) ME rendelet 1311/2011. (IX. 12.) Korm. 1312/2011.

Részletesebben

99/2007. (XII. 6.) AB határozat. Indokolás

99/2007. (XII. 6.) AB határozat. Indokolás 99/2007. (XII. 6.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ív mintapéldányának,

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 81/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 81/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Knk.IV.37.457/2015/3.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek a dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke által képviselt Nemzeti Választási Bizottság által országos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/1993. (IV.1.) számú r e n d e l e t e emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 49/2003. (X.29.) számú rendelettel) Nyíregyháza

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 49/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 49/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. T. Cs. ügyvéd által képviselt szervezőnek, a dr. Pálffy Ilona elnök által képviselt Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán meghozott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 63. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 14., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 63. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 14., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 14., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LXI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Módosította: 33/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet

Részletesebben