INPP továbbképzés az INPP elméletéről, diagnosztikájáról. Az INPP módszer alkalmazása a. Megkésett Idegrendszeri Fejlődés kezelésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INPP továbbképzés az INPP elméletéről, diagnosztikájáról. Az INPP módszer alkalmazása a. Megkésett Idegrendszeri Fejlődés kezelésében"

Átírás

1 INPP továbbképzés az INPP elméletéről, diagnosztikájáról. Az INPP módszer alkalmazása a Megkésett Idegrendszeri Fejlődés kezelésében INPP Ltd, Chester UK, Director Sally Goddard Blythe, Founded by Peter Blythe 1975

2 1 ÉVES TOVÁBBKÉPZÉS AZ INPP ELMÉLETÉRŐL, DIAGNOSZTIKÁJÁRÓL AZ INPP MÓDSZER ALKALMAZÁSA A MEGKÉSETT IDEGRENDSZERI FEJLŐDÉS EGYÉNI KEZELÉSÉBEN Az INPP Gyakorlatproram -hoz kapcsolódó a módszer egyéni alkalmazását hivatalossá tevő továbbképzés mindeddig az Institute for Neuro Physiological Psychology = Neuro-Fiziológiai Pszichológiai Intézetében zajlott, Angliában évtől ez a képzés Magyarországon is elérhető lesz, magyar nyelven. Az Intézet, mint magán kutatóintézet célja, hogy a központi idegrendszer éretlenségének hatását vizsgálja a sajátos tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél, illetve az agorafóbiában, különböző neurózisokban pánikbetegségben szenvedő felnőtteknél. Ezért kidolgozott egy megbízható vizsgálati és kezelési módszert az ilyen rendellenességek kezelésére; továbbá hogy kövesse és értékelje a fejlesztés menetét és hatékonyságát. A magyarországi továbbképzés szigorúan követi az angol anyaintézet által előírt és nemzetközileg (18 országban) elfogadott feltételrendszert, de természetesen figyelembe veszi a magyarországi nyelvi és oktatási sajátosságokat. KÉPZÉSI IDŐPONTOK 2014 (szombat-vasárnap) 1. Modul: március , április 5-6., Modul: június , , Modul: szeptember , október 4-5, Modul: január 9. oktatási nap, vizsgaelőkészítés január írásbeli vizsga január 17. és 30. között, 3 órás egyéni gyakorlati vizsga január 31. kötelező záró konzultációs nap, eredményhirdetés január 31. az angliai INPP intézet tanúsítványainak postázása BEMENETELI FELTÉTELEK A Továbbképzésen azok vehetnek részt, akiknek felsőfokú iskolai végzettsége/szakképesítése az oktatás, az orvostudomány vagy a pszichológia területéhez, illetve ezek társtudományaihoz köthető, illetve akik önálló szakemberként dolgoznak e területeken. Ide tartoznak még a mozgásterapeuták, fizikoterápiás szakemberek, valamint egyéb, a készség- és beszédfejlesztés területén működő szakemberek, minimum 3 éves tapasztalatuk, gyakorlatuk van az adott szakterületen, megfelelő szakma és pszichológiai felkészültséggel, tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy

3 önállóan tudják az INPP módszert alkalmazni, és annak teljes körű terápiás felelősségét vállalni - jártasak a társszakmák és kiegészítő terápiák területén, hogy szükség esetén a kezelt személyt a megfelelő helyre tudják továbbirányítani, megfelelő stabilitással, elegendő fizikai és mentális egészségi állapottal rendelkeznek ahhoz, hogy képesek legyenek az INPP Gyakorlatokat napi rendszerességgel, nagy precizitással bemutatni és betanítani, mivel a magyar nyelvterület behatárolja a módszerrel kapcsolatos (elsősorban angol és német nyelvű) szakirodalom elsajátítását, további feltétel tehát, hogy a jelentkezők: - ismerjék Sally Goddard Blythe könyveit, de legalább a 2 szakkönyvet, amelyek magyarul eddig megjelentek (Reflexek, tanulás és viselkedés, és A kiegyensúlyozott gyermek Medicina kiadó). A harmadik megjelenése a közeljövőben várható. - elvégezték az INPP módszer óvodai/iskolai keretek között végezhető csoportos alkalmazását ismertető, legalább 3 napos (I-II modul) Felismerő tanfolyamát és érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznek. Kivételes esetben a fent említett szakterületektől eltérő végzettségű vagy felkészültségű jelentkezőket is elfogadunk, ez azonban minden esetben egyedi elbírálás alá esik. E személyeknek a fejlődésneurológia, mozgástan és pszichológia területén megszerzett ismereteikről és gyakorlati felkészültségükről a jelentkezéskor írásos tanúbizonyságot kell tenniük. Továbbá a sikeres INPP vizsga letétele után még egy kiegészítő modulon kell részt venniük, mielőtt kézhez vehetnék az INPP módszer egyéni alkalmazására jogosító tanúsítványt. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: - szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az addigi végzettségeket, és munkatapasztalatokat (és a fentieket igazoló dokumentumok másolata) - motivációs levél az INPP módszer egyéni alkalmazásának indoklásával valamint rövid összefoglaló (akkor is, ha más területen dolgozik) eddigi szakmai munkájáról; személyes és szakmai motivációjáról az INPP egyéni alkalmazására vonatkozóan; hogyan és ki által került kapcsolatba az INPP módszerrel; milyen eddigi elméleti ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az INPP módszerrel kapcsolatban (hol, milyen intézményben alkalmazta a csoportos módszert, milyen eredményeket ért el, esetleg maga vagy családtagja végezte az egyéni terápiát, stb.) elképzelését arról, hogy hol és milyen keretek között kívánja a továbbképzésen megszerzett képesítést, tudást alkalmazni?

4 SYLLABUS A Tanfolyam 3 oktatási és 1 vizsgaszakaszból áll. A képzés időtartama: 1., 2., és 3. modul óra - egyenként 3x2 egész napos oktatásból áll. 4. modul (vizsgaszakasz) 1-1 kötelező konzultációs napból áll (6-6 óra) a vizsgák előtt és után, valamint 2 írásbeli és egy gyakorlati vizsganapból áll. (A képzés teljes időtartama alatti kontaktórák száma a vizsgaidőn kívül, 132 óra). Az egyes modulok kontaktórái 3 egymást követő hétvégén (szombat-vasárnap) lesznek. A többi feladatot a modulok közötti 2-3 hónapos időszakban kell teljesíteni. A következő modul elkezdéséhez az egyes modulok feladatainak teljesítése szükséges. A vizsgán való részvételhez a kontaktórák 100%-án való részvétel kötelező. Hiányzás nem megengedett!! A minimum idő, amelyet az ajánlott szakirodalom feldolgozása és a tanfolyami időn kívüli feladatok végrehajtása igénybe vesz, körülbelül óra. CÉLOK 1. A résztvevőkkel megismertetni a normál és a megkésett reflexfejlődés közötti különbségeket, valamint az ehhez kapcsolódó jeleket, tüneteket és következményeket. 2. A résztvevőket felkészíteni az időn túl visszamaradt (perszisztált) primitív reflexekhez köthető fejlődési rendellenességek (a Megkésett idegrendszeri Fejlődés) jeleinek szakszerű beazonosítására és vizsgálatára, az INPP kérdőívek és a vizsgálati kiértékelő lapok segítségével. 3. A résztvevőket technikailag és gyakorlatilag is felkészíteni a vizsgálati eredmények kiértékelésére, azok írásos és szóbeli elemzésére és leírására, továbbá a mozgásprogram felügyeletére és a fejlesztés ütemének megszabására. 4. A résztvevőket felkészíteni arra, hogy az INPP módszer egyéni alkalmazását önálló egységként, teljes értékű kezelésként alkalmazzák. Szem előtt tartva, hogy az INPP módszerrel egy időben csak a meghatározott kiegészítő terápiák alkalmazhatóak!! Lásd később. ELSAJÁTÍTANDÓ ISMERETEK, KÉSZSÉGEK Azon személyek kiszűrése, akiknek szüksége lehet az INPP Egyéni Programjának alkalmazására.

5 Az INPP kérdőívek és a vizsgálati kiértékelő lapok használata és az eredmények értelmezése. Írásbeli és szóbeli elemzés készítése a vizsgálati kiértékelés alapján. A kiértékelés eredményei alapján a fejlesztő program megfelelő összeállítása. Az INPP Egyéni Programban résztvevő gyermek/felnőtt fejlődésének, előrehaladásának nyomon követése, meghatározott időközönkénti kontrollvizsgálatok által. Az INPP Egyéni Program véghezvitelének felügyelete és szükség szerinti módosítása. Cél, hogy csakis kiválóan felkészült szakemberek kezébe adjuk az INPP Egyéni Programjához szükséges tanúsítványt. A sikeres vizsgához a vizsgákat legalább 61%-os szinten kell teljesíteni. Fontos megjegyeznünk, hogy nincs előirányzott százalékos arány a vizsgát sikeresen vagy sikertelenül letevő hallgatók számára vonatkozólag. A siker kizárólag a tanfolyam résztvevőinek elméleti és gyakorlati felkészültségén alapul. A vizsga teljesítéséhez a résztvevőknek a kijelölt területeken bizonyítaniuk kell hozzáértésüket. Amennyiben a résztvevő nem éri el a vizsgán a minimum 61%-os szintet, egyéni elbírálás alapján pótvizsgázhat. Ez esetben plusz szóbeli, írásbeli és/vagy gyakorlati feladatokat kell megoldania. A résztvevőknek a sikeres vizsgához tehát a kijelölt határidőn belül, az összes vizsgarészt legalább 61%-os szinten kell teljesíteniük. A sikeres vizsgázók számára Sally Goddard Blythe, az INPP igazgatója által aláírt INPP tanúsítványt a vizsgát követő max. 1 hónapon belül postázzuk. FOLYAMATOS SZUPERVÍZIÓ Az INPP kutatási értékeinek, a módszer minőségének és integritásának megőrzése szempontjából szükség van egységes szabályokra. Az INPP nemzetközileg standardizált előírásait az összes felhasználó ország elismerte és elkötelezte magát a következőkre: A. A képzést sikerrel lezáró személyek az INPP UK Ltd. általi licence-cel (=engedéllyel) rendelkeznek és az INPP Licentiate megnevezést használhatják. B. A képzést sikerrel lezáró személyek az INPP UK Ltd. által felállított Etikai Kódexnek megfelelően végzik tevékenységüket. (ld. később) C. A sikeresen végzőknek a vizsgát követő 18 hónapon belül két napos szupervízión kell részt venniük, hogy tanúsítványuk továbbra is érvényben maradjon. D. Ezután, hogy az INPP módszer felhasználói jogát továbbra is megtarthassák, kétévente minden Licentiate -nak továbbképzésen kell részt vennie,

6 amelynek során kérdéseket tehetnek fel, és értesülnek az INPP nemzetközi eredményeiről, az esetleges új technikákról. E. Licentiate státusz előnyei: - a felhasználók maguk mögött tudhatják egy nemzetközileg elismert intézmény renoméját és minőségi garanciáját; - külön felsorolásban, saját bemutatkozó oldallal szerepelhetnek az INPP magyarországi honlapján és az INPP angliai nyilvántartásában; - nevük szerepel a hivatalos levelezési listán; - folyamatosan és magyar nyelven értesülnek az INPP fontosabb aktualitásairól; - igény szerint csökkentett áru szupervíziós napokat szervezünk számukra; - igyekszünk lehetőséget biztosítani nekik alkalomszerűen hospitálásra. F. A Licenciate személyek mindezért éves tagdíjat fizetnek, amely a fent felsorolt szolgáltatásokkal járó adminisztrációs, kapcsolattartási és fordítási munkákra fordítandó. Várhatóan Magyarországon ennek éves tagdíja: ,- Ft, amely 50-50%-ban oszlik meg az angol és a magyar INPP között és a megkezdett naptári év június 1-ig fizetendő az INPP magyarországi képviseletének. Amennyiben a Licenciate személyek nem tesznek eleget a szerződésben rögzített feltételeknek, a továbbképzéseknek, illetve megszegik az Etikai Kódex érvényes nemzetközi előírásait, nevüket törölni kell az érvényes tanúsítvánnyal rendelkezők listájából. A képzés díja: Modulonként ,-Ft, ami a vizsga költségeit is tartalmazza Az 1. Modul költségének 50%-a vissza nem térítendő letétnek minősül, ami beiratkozáskor fizetendő. A további 50% legkésőbb 30 nappal a képzés megkezdése előtt teljesítendő. A további modulok teljes költsége legkésőbb 30 nappal az adott modul megkezdése előtt fizetendő.

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

AZ ALTERNATÍV VITA ITARENDEZÉS HELYZETE ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN

AZ ALTERNATÍV VITA ITARENDEZÉS HELYZETE ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN AZ ALTERNATÍV VITA ITARENDEZÉS HELYZETE ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN Tartalom Cseh Köztársaság... 2 Szlovákia... 8 Magyarország... 14 Litvánia... 19 Olaszország... 22 2 Cseh Köztársaság Az AVR definíciója a jogrendszerben

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben