1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK"

Átírás

1 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Kőrös-ér 1.2. A víztest VOR kódja: AEP A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Kőrös-ér 1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás: 17 Síkvidéki meszes közepes-finom közepes és kis esésű vízgyűjtő típushoz hasonló csatorna 1.5. Víztest kategóriája: erősen módosított 1.6. A vizsgált víztest határai [km]: A víztest befogadója (víztest név, fkm): Tisza Jp. 30, Alegység kódja, neve: 2-12 Nagykőrösi-homokhát 1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km 2 ): 487, A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km 2 ): 487, Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése: A felszíni vizeket tekintve Nagykőrös és térsége a Tisza vízgyűjtőjén, a Kiskunsági löszöshát ÉK-i és a Pilis-Alpári-homokhát középső, DK-i határán helyezkedik el, a terület nyugati vízválasztó vonala a Duna-Tisza közi homokhátság, É-on a Gerje- Perje vízrendszer, mint vízválasztó, K-en a Tisza, D-en a 032 sz. Tiszakécskei belvízrendszer határolja. A mezőgazdasági terület jellemzően homoktalaj, de meszes humuszban közepesen és jól ellátott, kitűnő vízgazdálkodású, termékenyebb határrészek is vannak. A főbb belvízelvezetők mentén (Kőrös-ér, Gógány-ér) a szikes területrészek dominálnak. A táj természetes növénytakarója a homoki tölgyes, pusztai cserjés, lösztölgyes és tölgyes foltokkal. A területen tradicionálisan mező-, és erdőgazdasági feldolgozó iparágak vannak. A Kőrös-ér a Duna-Tisza közi homokhátság dombvidéki területeiről vezeti le a belés külterületi csapadékvizet a Tisza völgy, jellemzően árvízvédelmi töltéssel védett síkvidéki területére. Bár a csatorna esése a felső szakaszon inkább dombvidéki, - vízrendezési szempontból - összességében inkább a síkvidéki jelleg dominál. A Kőrös-éri öblözet torkolat közeli szakasza mélyártéren vezet át, emiatt a jellemző szimultán bel- és árvízvédekezéskor szükséges torkolati szivattyúzást a meglévő stabil szivattyútelep biztosítja. A víztest vízgyűjtő területét érintő települések közül Csemő, Nagykőrös, Kocsér, Tiszajenő, Jászkarajenő belterülete, valamint közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által készített belvíz veszélyeztetettségi mutató alapján a mérsékelten, míg Tiszavárkony település belterülete, valamint a közvetlen külterülete a közepesen belvíz-veszélyeztetett kategóriába tartozik melléklet Víztest adatlap 1

2 1.13. Érintett települések felsorolása: Csemő, Nagykőrös, Kocsér, Tiszajenő, Jászkarajenő, Tiszavárkony, Kőröstetétlen, Lajosmizse, Mikebuda, Nyársapát, Pusztavacs, Szentkirály, Tiszakécske, Törtel, Vezseny Érintett felszín alatti víztestek: Felszín alatti víztest típusa Név Kódszám Sekély porózus Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy sp Sekély porózus Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész sp Hegyvidéki porózus Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy p Hegyvidéki porózus Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész p Porózus termál Észak-Alföld pt.2.2 Porózus termál Nyugat-Alföld pt Térképi ábrázolás: 1-3. melléklet Víztest adatlap 2

3 2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 2.1. Vízszintingadozás (cm): 160 Állomás LKV LNV Szelvényszám (km) (cm) Vízhozam: Állomás LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ Szelvényszám (km) (m 3 /s) ,9 7,3 NA NA 2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: A Kőrös-éren 4 db vízvisszatartó műtárgy található, amelyekkel a csatornában lévő vizek visszatartását lehet megvalósítani. Mivel jelenleg a csatorna vízhozamának nagy részét tisztított szennyvíz teszi ki, ezért vízvisszatartást nem végzünk. A 4 db tározóműtárgyból 3 db üzemképtelen (25+085, , ), 1 db üzemképes (22+884) Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: Állomás Szelvény középsebesség Szelvényszám (km) LKQ KÖQ m/s , Vízszínesés: Vízszintesés (cm/km) szivattyútelepi üzem estén 30 gravitációs üzem estén Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: Állomás Szelvényszám (km) Átlagos vízmélység KKV KÖV KNV (cm) melléklet Víztest adatlap 3

4 2.7. Befogadó duzzasztó hatása: Tiszai nagyvíz esetén a befogadó visszaduzzasztó hatású közvetett módon, duzzasztás mértéke maximum 160 cm a torkolatban, visszahatás hossza 3,2 km Vízjárás: Természetes hatásra előfordulhat nagyvíz, vízhiányos időszakban egyes szakaszok kiszáradása gyakori. 1. kép: Kőrös-ér torkolati szelvénye 2. kép: Kőrös-ér szelvénye 3. kép: Kőrös-ér szelvénye 1-3. melléklet Víztest adatlap 4

5 3 HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 3.1 Mederviszonyok Kőrös-ér Kőrös-ér Kőrös-ér Kőrös-ér Kőrös-ér Szakasz (km-km) Meder alakja Víztestet alkotó vízfolyás neve engedélyezett tényleges Meder anyaga Kisvízi meder szélessége (m) Középvízi meder szélessége (m) Mederesés (cm/km) trapéz trapéz Agyag 3,20 4,10 60 trapéz trapéz Agyag 3,60 4, trapéz trapéz Agyag 3,10 4,20 90 trapéz trapéz Agyag 1,50 1, trapéz trapéz Agyag 1,90 2, Terep lejtési viszonyai ( ): NR Meder folytonossága: igen Magaspart: NA Hordalék szemcsemérete, hozama: lebegtetett hordalék átlagos szemcseméret 0,071 mm lebegtetett hordalék hozama: 0,07 kg/m 3 görgetett hordalék: NR Üledék vastagsága (cm): Mederfeltöltődés (cm/év): igen, 4: Medersüllyedés: nem Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 40,312 / 34,3=1, Meder benőttsége: Víztestet alkotó vízfolyás neve Szakasz (km-km) Meder benőttsége A mederben lévő növényzet fajtája Kőrös-ér hínár Kőrös-ér Nád, sás Kőrös-ér Nád, sás Kőrös-ér Nád, sás Kőrös-ér Nád, sás 1-3. melléklet Víztest adatlap 5

6 Víztestet alkotó vízfolyás neve Szakasz (km-km) Meder benőttsége A mederben lévő növényzet fajtája Kőrös-ér Cserje, fa Kőrös-ér Cserje, fa Kőrös-ér Cserje, fa Kőrös-ér Cserje, fa Kőrös-ér Cserje, fa 3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése Hullámtér szélessége: A víztest hullámtérrel nem rendelkezik Használat jellege: Nincs mezőgazdasági hasznosítás, a parti sávot a vízfolyás medrével együtt tartják fenn Parti sávot jellemző növényzet típusa: gyomtársulás 30%-ban, nádas-gyékényes 30%-ban, fás vegetáció %-ban gyomtársulás 20 %-ban, nádas-gyékényes 20%-ban, fás vegetáció 20-30%-ban Fenntartás gyakorisága: A csatorna teljes hosszában (kivéve ősmeder) évente van kaszálás és növényirtás melléklet Víztest adatlap 6

7 4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 4.1 Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) Vízkivétel, vízátvezetés: vízfolyás neve vízkivétel/ vízátvezetés helye EOVy EOVx engedélyes megnevezése vízkivétel/ vízátvezetés célja időszakosság engedélyezett vízsugár (l/s) engedélyezett vízmennyiség (m 3 /év) tényleges vízmennyiség (m 3 /év) vízikönyvi szám Kőrös-ér Kőrös-ér Sipos Mihály öntözés Kö/465 vízkivétel helye: vízkivétel célja: időszakosság: szelvényszám megadása (fkm) és - ivóvíz - halastó/horgásztó - I = igen - bp = bal part - természetvédelem - energiacélú - N = nem - jp = jobb part megjelölése - öntözés - vízátvezetés - ipar - rekreáció 1-3. melléklet Víztest adatlap 7

8 Vízbevezetés vízfolyás neve vízbevezetés helye EOVy EOVx bevezetett víz jellege engedélyes megnevezése időszakosság engedélyezett vízmennyiség (l/s) tényleges vízmennyiség (m 3 /év) vízikönyvi szám Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér Dél-Pest Megyei VGT bv Nem 1095 Ismeretlen Kö/409 Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér Kőröséri VGT. bv Nem 1250 Ismeretlen Kö/216 Kőrös-ér Bertalan és Társai Halászati Kft hv Nem 0, T/6941 Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér Dél-Pest Megyei VGT bv Nem 1065 Ismeretlen Kö/258 Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér Dél-Pest Megyei VGT bv Nem 430 Ismeretlen Kö/ melléklet Víztest adatlap 8

9 Kőrös-ér Dél-Pest Megyei VGT bv Nem 23 Ismeretlen Kö/269 Kőrös-ér Dél-Pest Megyei VGT bv Nem 367 Ismeretlen Kö/373 Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér Dél-Pest Megyei VGT bv Nem 65 Ismeretlen Kö/270 Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér Dél-Pest Megyei VGT bv Nem 320 Ismeretlen Kö/274 Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér Dél-Pest Megyei VGT bv Nem Ismeretlen Ismeretlen Kö/364 Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér Nagykőrös városi t szv Nem Ismeretlen Kö/690 Önkorm Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér t szv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér t szv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér t szv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Nem Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér bv Igen Ismeretlen Ismeretlen - Kőrös-ér Dél-Pest Megyei VGT bv Nem Ismeretlen Ismeretlen Kö/ melléklet Víztest adatlap 9

10 vízbevezetés helye: szelvényszám megadása bevezetett víz jellege: (fkm) és - bp = bal part - bv = belvíz - jp = jobb part megjelölés - k szv = kommunális szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) - i szv = ipari szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) - hv = használt víz (halastó, rizsföld, strandfürdő, ipari használtvíz) - é.v. = élővíz 1-3. melléklet Víztest adatlap 10

11 4.2 Hidromorfológiai beavatkozások Tározók tározó neve víztestet alkotó vízfolyás neve elzárás helye (fkm) típusa (völgyzárógátas, medertározó, oldaltározó) felület (ha) üzemi, árvízi térfogat (m 3 ) üzemi, árvízi tározás célja* duzzasztás nagysága (cm)** feltöltés, vízpótlás módja Medertározó Kőrös-ér Medertározó - - Vízvisszatartás 230 természetes 4. kép: Kőrös-ér szelvénye 1-3. melléklet Víztest adatlap 11

12 Keresztező műtárgyak Helye (km) Kőrös-ér EOVy EOVx típusa célja Torkolati zsilip víztestet alkotó vízfolyás neve átjárhatóság (igen/nem) duzzasztás nagysága (cm) nem 160 Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Bújtató Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Zsilip Kőrös-ér Zsilip Nem 230 Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Zsilip Kőrös-ér Zsilip Vízkormányzás Vízkormányzás Vízkormányzás Vízkormányzás Vízkormányzás Igen - Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen - Kőrös-ér Zsilip Átjárás Igen - Kőrös-ér Áteresz Átjárás Igen - Kőrös-ér Zsilip Vízkor- Igen melléklet Víztest adatlap 12

13 Helye (km) EOVy EOVx típusa célja mányzás víztestet alkotó vízfolyás neve átjárhatóság (igen/nem) duzzasztás nagysága (cm) Kőrös-ér Áteresz Átjárás Igen - Kőrös-ér Zsilip Vízkormányzás Igen - Kőrös-ér Áteresz Átjárás Igen - Kőrös-ér Híd Átjárás Igen Mederrendezés: Nincs a víztesten Partvédelem: Nincs a víztesten Töltések, depóniák: Nincs a víztesten Mederszabályozás: Nincs a víztesten Mederkotrás Vízfolyás Hely (km-km) Célja Gyakoriság Kőrös-ér Iszaptalanítás Szükség szerint Összefoglaló értékelés Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: km 2 -nél kisebb vízgyűjtőn lévő elzárás , , , A hullámtér szélessége nem megfelelő A zonáció hiányzik vagy hiányos Trapézmeder A meder vonalvezetése nem követi a morfológiai viszonyokat A meder egyenes, nincsenek váltakozó sebességű terek Nem fenntartó jellegű kotrás Nem megfelelő hosszt érintő kotrás Az év több mint 50%-ában jelentős vízbevezetés Vízbevezetés miatt a vízjárás szignifikánsan megváltozott Hidromorfológiaia kockázatosság okai: 1. A csatorna teljes hosszában a meder alakja trapéz. 2. A km szelvényben Nagykőrös város tisztított szennyvize kerül bevezetésre, amely a csatorna vízjárását jelentősen megváltoztatja melléklet Víztest adatlap 13

14 3. Nagy tápanyag-tartalom vagy szennyezett üledék - benőtt meder, gyomok terjedése 4. A meder egyenes, nincsenek váltakozó sebességű terek 5. A km szelvényig jellemző a keskeny hullámtér. 6. Nem fenntartó jellegű kotrás 7. Hosszirányú átjárhatóság akadályozott (csak a torkolatban) 8. A zonáció hiányzik vagy hiányos 4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele víztestet alkotó vízfolyás neve forrás helye (km) EOVy EOVx mennyiség (m³/d) jelleg tisztítás terhelés (kg/év) KOI ps BOI 5 ön öp 1. Kőrös-ér K B Kőrös-ér (Gógány-ér) K B Nagykőrös települési szennyvíztisztító 2. Csemő települési szennyvíztisztító 5 kép: Nagykőrös települési szennyvíztisztító hatása a Kőrös - éren 1-3. melléklet Víztest adatlap 14

15 6. kép: Nagykőrös 7. kép: Nagykőrös települési szennyvíztisztító hatása települési szennyvíztisztító hatása a (9+270) 4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása Diffúz szennyező hatások: NA 4.5 Egyéb emberi hatások számbavétele Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás: NA Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele víztestet alkotó vízfolyás neve potenciális forrás helye (jp/bp km) EOVy EOVx üzem megnevezése iparági besorolás Kőrös-ér Kőrös-ér Kőrös-ér Községi önkormányzat kom. szilárd és folyékony hulladékerakó Tóth József vágóhíd Szabadság út 93. Petőfi Mg.-i Szöv. II. sz. tehenészeti telep kommunális szilárd és folyékony hulladéklerakó vágóhíd állattartás Kőrös-ér DPMG Rt. Fekete dűlő 2. üzemanyagtöltő, gépjárműmosó Kőrös-ér KÖVA Rt.városi kommunális szilárd hulladék lerakó hulladéklerakó Kőrös-ér Városi gyepmesteri telep te- gyepmesteri lep 1-3. melléklet Víztest adatlap 15

16 Kőrös-ér KŐRÖS-SPED KFT. gépjárműjavítás Kőrös-ér OMV HUNGÁRIA Kft.Kecskeméti úti üzemanyagtöltő állomás üzemanyagtöltő Kőrös-ér CEMOLKER Kft. tevé- vegyipari kenység Kőrös-ér VERTIKUM Ipari és Közlekedési Szolgáltató Kft. gépgyártás Kőrös-ér Zabodál Balázs Húsüzeme húsfeldolgozó Kőrös-ér Kőrös-ér Kőrös-ér Petőfi Mg.-i Szöv. Gépjárműmosó Petőfi Mg.-i Szöv. I. sz. tehenészeti telep Petőfi Mg.-i Szöv. X. dülő seréstelep autómosó állattartás állattartás Kőrös-ér DÓNÁTH Élelmiszer Kft. húsfeldolgozó Kőrös-ér Nagykőrösi Konzervgyár Rt. konzervgyár Kőrös-ér Kőröstej Kft tejüzem Kőrös-ér Gajdos Tüzép üzemanyagtöltő Kőrös-ér Városi szennyvíztisztító telep szennyvíztisztító Kőrös-ér Zombori Autóház Kft. gépjárműjavítás Kőrös-ér Bogdán Péter kocsimosó( Kovács S.u.46.) autómosó Kőrös-ér BONDUELLE Nagykőrös Kft. konzervgyár Kőrös-ér Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. üzemanyagtöltő 1-3. melléklet Víztest adatlap 16

17 Kőrös-ér Gépszolg Kft. autómosó Kőrös-ér H.Autó Kft. autómosó Kőrös-ér Árpád úti üzemanyagtöltő állomás üzemanyagtöltő Kőrös-ér Jászkarajenői Mg-i TSz. üzemanyagtöltő Kőrös-ér ARANY-TEJ KFT. szarvasmarha telep, tejtermelés Kőrös-ér CSE-MI FARM Kft. tojótyúk telep Kőrös-ér Települési szennyvíztisztító szennyvíztisztító Kőrös-ér DPMG Rt. Csemői Sertéshústermelő Üzem sertéstelep 1-3. melléklet Víztest adatlap 17

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-6

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS Az állásfoglalás a halászattal foglalkozó 2009. szeptember 10-én megrendezett tematikus fórum, az FVM-mel és a HALTERMOSZ

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet. a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet. a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik A KÖ ZÉP-TI SZA-VI DÉ KI VÍZ ÜGYI IGAZ GA TÓ SÁG LAPJA XXXVI. évfolyam, 3. szám 2013. november Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik Engedjék meg, hogy gratuláljak

Részletesebben

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz.

VELENCEI-TÓ 25 km 2 vízfelület mellett 41 millió m 3 vizet tartalmaz. Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőhöz tartozik. Az ország a Kárpát-medence mélyén fekszik, ezért a Zala, Zagyva-Tarna, és a Kapos kivételével folyóink az országhatárokon túlról érkeznek. Felszíni

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről OptiJUS Opten Kft. I 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 2014.2.25.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK Rövidítések: KTJ KÜJ KAJ KAR OKIR EOV EOTR KvVM FAVI FAVI ENG FAVI KÁRINFO FAVI MIR FAVI MIR-K VITUKI Kht. TEÁOR VIFIR OKKP Kr. Kvt. Környezeti Területi Jel Környezetvédelmi Ügyfél

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

Küzdelem egy pohár vízért!

Küzdelem egy pohár vízért! Küzdelem egy pohár vízért! XXI. sz. egyik legsúlyosabb problémája a vízszennyezés és a fenyegető vízhiány (Alcím: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. ivóvize és védelme) Zánkai

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - 14.

Részletesebben

Élô Duna vagy vízisztráda?

Élô Duna vagy vízisztráda? Grafika: Sibylle Vogel, WWF DCPO, készült a MAVA Alap támogatásával Élô Duna vagy vízisztráda? Társadalmi-gazdasági megfontolások a dunai TEN-T fejlesztési tervek kapcsán Összefoglaló WWF füzetek 28. Szerkesztette:

Részletesebben

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban

Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Ár-és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban Az Európai Bizottság a természeti csapások, és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról döntött és felkérte

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben