Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2014) 255 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Románia EGF/2012/010 RO/Mechel referenciaszámú kérelme) HU HU

2 INDOKOLÁS A as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet cikke a pénzügyi keret vonatkozó fejezeteinek felső korlátain felül legfeljebb évi 150 millió EUR erejéig (2011-es árakon) lehetővé teszi az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) igénybevételét. A december 31-ig benyújtott kérelmek esetében az EGAA-ból való hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2 tartalmazza december 21-én Románia az SC Mechel Câmpia Turzii SA vállalatnál és egy, az ellátási lánc következő szintjén álló gyártónál (az SC Mechel Reparatii Targoviste SRL vállalatnál) történt elbocsátásokat követően EGF/2012/010 RO/Mechel referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt. A kérelem alapos vizsgálata után a Bizottság az 1927/2006/EK rendelet 10. cikke alapján megállapította, hogy a pénzügyi hozzájárulásnak a rendeletben megállapított feltételei teljesülnek. A KÉRELEM ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS ELEMZÉS Főbb adatok: EGAA-referenciaszám EGF/2012/010 Tagállam Románia 2. cikk a) Elsődlegesen érintett vállalat SC Mechel Câmpia Turzii SA Beszállítók és az ellátási lánc következő szintjein álló 1 gyártók Tárgyidőszak június október 20. A személyre szabott szolgáltatások kezdetének időpontja március 1. A kérelem benyújtásának időpontja december 21. A referencia-időszakban történt elbocsátások száma 825 A referencia-időszak előtti és utáni elbocsátások száma 688 Összes támogatható elbocsátás Az intézkedések által várhatóan érintett, elbocsátott munkavállalók száma A személyre szabott szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások (EUR) Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadások 3 (EUR) Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadások (%- ban) 3,26 Teljes költségvetés (EUR) EGAA-hozzájárulás EUR-ban (50 %) A kérelmet december 21-én nyújtották be a Bizottságnak, és március 4- ig további információkkal egészítették ki HL L 347., , 884. o. HL L 406., , 1. o. Az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkének harmadik bekezdése szerint. HU 2 HU

3 2. A kérelem az 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontja szerint eleget tesz az EGAA igénybevételéhez szükséges feltételeknek, és benyújtása a rendelet 5. cikkében említett 10 hetes határidőn belül megtörtént. Az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett fő strukturális változások közötti kapcsolat 3. Az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Románia azzal érvel, hogy az acél kész- és félkész termékek gyártásának ágazata, amelyben a Mechel Câmpia Turzii és a Mechel Reparatii Targoviste vállalatok tevékenykedtek, súlyos gazdasági csapást szenvedett el az acéltermékek szektorában az Unió piaci részesedésének gyors csökkenése, ugyanakkor más országok, például Kína piaci részesedésének növekedése következtében. A román hatóságok által szolgáltatott adatok 4 szerint az acélágazat egészére nézve a nyersacél gyártása az EU-27-ben a 2006-ban termelt 206,9 millió tonnáról 2011-re 177,6 millió tonnára esett vissza, ami ahhoz vezetett, hogy az EU-27 piaci részesedése a 2006-os 16,6 %-ról 2011-re 11,7 %-re csökkent, míg ugyanezen időszakban Kína piaci részesedése 33,7 %-ról 45 %-ra nőtt. A es időszakban Kína piaci részesedése 20,2 %-ról több mint duplájára nőtt, míg az EU-27 piaci részesedése 20,8 %-ról a felére esett vissza. 4. A közötti időszakban az EU-27-ben a látszólagos acélfelhasználás 5 (nyersacél-egyenértékben) 127,0 millió tonnáról 168,7 millió tonnára (32,9 %-kal) nőtt, anélkül azonban, hogy elérte volna a válság előtti szintet, ugyanekkor a globális felhasználás 1219,6 millió tonnáról 1484,7 millió tonnára (21,7 %-kal) nőtt, meghaladva a 2008-as számadatokat. Hasonló tendencia volt megfigyelhető az acél késztermékek látszólagos felhasználása terén, amely az EU-27-ben 32 %-kal nőtt, míg a globális növekedés csak 21,4 %-os volt. Az EU-27 országai ezt a keresletnövekedést nagyrészt importból fedezték és 2011 között az acél kész- és félkész termékek importja az EU-27-ben 101 millió tonnáról 138,4 millió tonnára nőtt (+37 %), ugyanekkor Kínában e termékek importja 22,3 millió tonnáról 16,3 millió tonnára csökkent ( 26,9 %). Ugyanebben az időszakban, míg az acél kész- és félkész termékek exportja az EU- 27-ben 112,8 millió tonnáról +29,2 %-kal 145,8 millió tonnára nőtt, a harmadik országokban a növekedés sokkal nagyobb mértékű volt, például Kínában +99,8 %, az Egyesült Államokban +43,8 %, Dél-Koreában +42,6 %. Ezek az országok együttesen az acél kész- és félkész termékek 21,8 %-át exportálták világszinten, szemben az EU- 27-et érintő 35,8 %-kal. A fenti adatok azt mutatják, hogy az Unió az acél kész- és félkész termékek jelentős importnövekedését, valamint exportjuk relatív csökkenését könyvelhette el az elmúlt években, és mindez az uniós piaci részesedés csökkenéséhez vezetett az acél kész- és félkész termékek ágazatában, ahol a Mechel vállalat működött. Ezek az események negatívan befolyásolták az ágazat teljesítményét, amit az uniós acélipar versenyképességére nemzetközi szinten gyakorolt nyomás, valamint a munkahelyeknek az európai az acéliparban történt szerkezetátalakítások miatti megszűnése is tükrözött Forrás: Acélipari Világszövetség, Steel Statistical Yearbook (Acélstatisztikai évkönyv) A látszólagos acélfelhasználás az importtal megnövelt és az exporttal csökkentett termelést jelenti. vö. a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai acélipar érdekében; COM(2013) 407. HU 3 HU

4 6. Az acéliparral kapcsolatosan a mai napig öt EGAA-kérelmet nyújtottak be, amelyek közül négy kérelem célja azoknak az elbocsátott munkavállalóknak támogatást nyújtani, akik a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében váltak munkanélkülivé 7, egy kérelem pedig azoknak a támogatására irányul, akik közvetlenül a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében veszítették el munkájukat 8. Az elbocsátások számának igazolása és a 2. cikk a) pontjában foglalt kritériumok teljesítése 7. Románia e kérelmet az 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában említett beavatkozási kritérium alapján nyújtotta be, amely szerint az alapból olyankor lehet támogatást nyújtani, ha egy tagállamban működő vállalattól egy négyhónapos időszak alatt legalább 500 főt bocsátottak el, beleértve az e vállalat beszállítóitól és a termelési lánc következő szintjein álló termelők körében elbocsátott munkavállalókat is. 8. A kérelem arra hivatkozik, hogy a június 20. és október 20. közötti négyhónapos referencia-időszakban a Mechel Câmpia Turzii SA vállalattól és egy, az értékesítési lánc következő szintjén álló gyártójától 825 főt bocsátottak el, majd további 688 főt bocsátottak el a referencia-időszakon kívül, de ugyanannak a csoportos létszám-leépítési eljárásnak a keretében. Valamennyi elbocsátottat az 1927/2006/EK rendelet 2. cikke második bekezdésének harmadik francia bekezdése alapján vették számításba. A Bizottság megkapta a 2. cikk (2) bekezdése második pontjának harmadik francia bekezdésében előírt megerősítést, miszerint ez az elbocsátottak tényleges száma. Az elbocsátások előre nem látható jellegének bizonyítása 9. A román hatóságok azt állítják, hogy a Mechel Câmpia Turzii vállalatnál történt elbocsátások nem voltak előre láthatók novemberében a Mechel Câmpia Turzii telephelyén három új gyártósor üzembe helyezését jelentette be végére azonban a Mechel romániai működésével kapcsolatosan a két megelőző pénzügyi évben az európai acélpiacokon jellemző kedvezőtlen árak miatt elszenvedett veszteségek következtében pénzügyi nehézségek merültek fel; ez a helyzet a vashulladék árának emelkedése és a késztermékek iránti gyenge kereslet miatt alakult ki végén a Mechel Câmpia Turzii több intézkedést hozott a személyzeti költségek csökkentésére (pl. az egyéni béremelések, a prémiumok és az ösztönzők felfüggesztése; a túlmunka betiltása; a műszakok átszervezése; a munkaidő és ezzel arányosan a bérek csökkentése). Az intézkedések azonban nem jelentettek megoldást a vállalat pénzügyi problémáira, ezért a csoportos létszámleépítés mellett döntöttek. Az elbocsátó vállalatok és a támogatásra jogosult munkavállalók meghatározása 10. A kérelem 1513 fő elbocsátásával függ össze (1441 főt a Mechel Câmpia Turzii vállalattól, 72 főt pedig a Mechel Reparatii Targoviste vállalattól bocsátottak el a referencia-időszak alatt és azt követően). A román hatóságok 1000 főre becsülik 7 8 EGF/2009/022/ BG/Kremikovtsi AD (a kérelmet a Bizottság elutasította), EGF/2013/002 BE/Carsid (a kérelmet április 2-án nyújották be a Bizottságnak), EGF/2013/007 BE Duferco-NLMK (a kérelmet szeptember 27-én nyújották be a Bizottságnak). EGF/2010/007 AT/Steiermark and Niederösterreich szeptember 27-i 2011/652/EU határozat (HL L 263, , 9. o.). HU 4 HU

5 azoknak az elbocsátott munkavállalók számát, akik várhatóan igénybe veszik az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagot. 11. A támogatásra jogosult munkavállalók megoszlása a következő: Kategória Szám Százalék Férfiak ,80 Nők ,20 EU-állampolgárok ,00 Nem EU-állampolgárok 0 0, év közöttiek 9 0, év közöttiek , év közöttiek ,20 64 évesnél idősebbek 0 0, A támogatásra jogosult munkavállalók közül négy küzd tartós egészségügyi problémával vagy él fogyatékossággal. 13. A foglalkozási csoportok szerinti megoszlás a következő: Kategória Szám Százalék Vezetők 32 3,20 Szakemberek 61 6,10 Technikusok és szakmai asszisztensek 91 9,10 Adminisztratív támogatást nyújtó 81 8,10 munkavállalók Szolgáltatást nyújtó és értékesítést végző munkavállalók 6 0,60 Szakképzettséget igénylő ipari ,10 foglalkozásúak Létesítmény-üzemeltetők és gépkezelők, ,90 továbbá összeszerelők Alacsonyabb szakképesítést igénylő 9 0,90 foglalkozások 14. Az 1927/2006/EK rendelet 7. cikkének megfelelően Románia megerősítette, hogy az EGAA végrehajtásának különböző szakaszaiban és különösen az EGAA-hoz való hozzáférésben mind jelenleg, mind a jövőben a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó és diszkriminációellenes politikát alkalmaz. Az érintett terület, valamint az ott működő hatóságok és érdekelt felek bemutatása 15. A leépítések elsősorban Aranyosgyéres (Câmpia Turzii) települést és környékét érintették Kolozs (Cluj) megye délkeleti részén, Északnyugat-Romániában. Társadalmi-gazdasági szempontból Aranyosgyéres vidékét alacsony jövedelmi szintek és a gazdasági tevékenységek gyenge diverzifikációja jellemzi. Az AJOFM Cluj becslései szerint Aranyosgyéres munkaképes korú lakosságának mintegy felét az ipari szektorban foglalkoztatják. A Mechel Câmpia Turzii volt a térség legnagyobb munkaadója (1837 alkalmazottal 2012 júniusában); a környék munkavállalóinak mintegy harmadát foglalkoztatta. A helyi munkaerőpiac meglehetősen korlátozott: a munkanélküliségi ráta Aranyosgyéres térségében 5 %-os, és a betöltetlen álláshelyek aránya is igen alacsony (0,5 % alatt) 9. 9 A betöltetlen álláshelyek aránya a betöltetlen álláshelyek számának és az összes (betöltött és betöltetlen) álláshely számának a hányadosa harmadik negyedévében a betöltetlen álláshelyek HU 5 HU

6 16. Az intézkedések végrehajtásáért felelős hatóságok a Román Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökség (ANOFM) és a Kolozs Megyei Foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM Cluj). 17. További érdekeltek többek között a helyi és regionális önkormányzatok, szakszervezetek és vállalatok ezek egy szövetkezethez fognak kapcsolódni, amely azért jön létre, hogy a Segítségnyújtás önálló tevékenység kezdéséhez intézkedés keretében segítse a támogatásra jogosult munkavállalókat. Az elbocsátások várható hatása a helyi, a regionális és az országos foglalkoztatásra 18. Az elbocsátott munkavállalók több mint kétharmada él Aranyosgyéres településen és a környező területeken, közel egyharmaduk pedig Kolozs megye más részein. Az AJOFM Cluj adatai szerint a munkanélküliségi ráta Kolozs megyében az elbocsátásokat megelőzően 3,7 % volt, majd 2013 februárjában az elbocsátásokat követően 4,1 %-ra nőtt. Az elbocsátások következtében a munkanélküliek száma Aranyosgyéres térségében 481 főről főre, vagyis több mint kétszeresére nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig a éves személyek körében 2,7 %-ról 7,2 %-ra emelkedett. Az elbocsátások tehát komolyan befolyásolták a helyi munkaerő-piaci helyzetet, tekintve Aranyosgyéres térségében mind a munkahelyek (átlagosan havonta 30 üresedés), mind a potenciális munkaadók alacsony számát és 2010 között az acéliparban foglalkoztatottak számának folyamatos csökkenése volt megfigyelhető Kolozs megyében, párhuzamosan a nettó beruházási volumen jelentős csökkenésével ebben az iparágban. Az AJOFM Cluj adatai szerint a legtöbb elbocsátott munkavállaló a fémipari ágazatra specializálódott és ennek megfelelő képesítéssel rendelkezik, azonban a munkaadók ilyen képesítések iránti kereslete Kolozs megyében már nem jellemző. A finanszírozásra javasolt, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja és annak tételes bontásban meghatározott becsült költségei, valamint a strukturális alapok által támogatott intézkedésekkel mutatott kiegészítő jelleg 19. Az alábbi intézkedések együttesen összehangolt csomagot képeznek, amely a munkavállalók munkaerőpiacra történő visszailleszkedését célzó, személyre szabott szolgáltatásokból áll 10 : A munkavállalók regisztrációja: Az intézkedés keretében regisztrációs űrlap kitöltésére kerül sor, amely bekerül a projektkoordinációs központ adatbázisába az egyes munkavállalók készségeinek, képességeinek és tapasztalatainak azonosítása, státuszuk érvényesítése, valamint igényeik meghatározása céljából. Tájékoztatás, pályaorientáció és tanácsadás: Ez az intézkedés egy sor, a projektkoordinációs központ által kidolgozott tevékenységből áll: Aranyosgyéres térségében a vállalkozók tájékoztatása a projektről és a betöltetlen álláshelyek felkutatása; a támogatásra jogosult munkavállalók tájékoztatása a helyi munkaerőpiaccal, a munkajogi szabályozással, a szakmai képzésekkel és a munkalehetőségekkel kapcsolatosan; 10 becsült aránya az EU-28-ban a NACE Rev.2. B S nemzetgazdasági ágakban (ipar, építőipar, szolgáltatások) 1,4 % volt. A javasolt intézkedések közül számos hasonló az EGF/2011/014 RO/Nokia ügy kapcsán végrehajtott intézkedésekhez. HU 6 HU

7 a támogatásra jogosult munkavállalókkal motivációs interjúk, pszichológiai értékelések és alkalmassági vizsgálatok végzése; karrier-tanácsadás és pályaorientáció, valamint személyre szabott cselekvési tervek kidolgozása az egyes, támogatásra jogosult munkavállalók számára; tanácsadás a munkakereséssel, a potenciális munkaadóval való kapcsolatfelvétellel, az állásinterjún való viselkedéssel kapcsolatosan; ajánlások egyéb projekttevékenységekben (pl. szakképzés, szakmai gyakorlat, szövetkezet) való részvételre. Szakképzések és szakmai gyakorlatok: Ez az intézkedés a munkavállalók tájékoztató, pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek során feltárt igényeinek megfelelő a szakképzéseket nyújt. Az általában három hat hónapig tartó képzéseket 7 28 fős csoportok számára a Kifizetések és Társadalmi Ellenőrzés Nemzeti Ügynöksége és a Nemzeti Szakképzési Központ által elismert, engedélyezett külső szolgáltatók tartják, és a megszerzett készségek igazolását is magukban foglalják 11. A képzésszolgáltatókat az AJOFM Cluj ügynökséggel kötött megállapodást követően utalvány-visszatérítési rendszer keretében fizetik a képzések befejezését és azt követően, hogy a képzés résztvevői megszerezték képzési tanúsítványt. A projektkoordinációs központ koordinálja a képzési tevékenységeket, és minden egyes tanfolyamot figyelemmel kísér. A képzések résztvevőinek helyzetét hat hónappal a kurzus befejezése után ellenőrzik. A munkavállalóknak lehetőségük nyílik részt venni 5 90 napos szakmai gyakorlatokon is, amelyeket az elbocsátások által érintett területen található potenciális munkaadók által kifejezetten az elbocsátott munkavállalók számára szerveznek. Segítségnyújtás önálló tevékenység kezdéséhez: Az AJOFM Cluj ügynökség segítséget nyújt új vállalkozások indításához egy standard alapszabállyal 12 rendelkező szövetkezet 13 formájában, amelyet 250 támogatásra jogosult munkavállaló alkot majd. A szövetkezet sporteszközöket fog gyártani egy román cég számára, amely maga is egy multinacionális sporteszközgyártó cég alvállalkozója 14. A támogatásra jogosult munkavállalók nyilatkozhattak a szövetkezetbe való belépési szándékukról. A 250 szövetkezeti tagot két alkalmassági vizsgálat segítségével az AJOFM Cluj ügynökség választja ki a támogatásra jogosult érdekelt munkavállalók csoportjából, majd szakmai gyakorlatra küldik őket más, hasonló tevékenységet folytató vállalatokhoz, ahol értékelésen esnek át. Minden kiválasztott munkavállaló egy euró értékű utalványra jogosult, amellyel mint tag hozzájárul a szövetkezet tőkéjéhez 15. A A képzéseket azoknak az elbocsátott munkavállalóknak szánják, akiket nem választanak ki a szövetkezetben való részvételre. Az új vállalat a szövetkezetek létrehozásáról szóló 2005/1. törvény alapján jön létre. A román hatóságok úgy ítélik meg, hogy a munkavállalók egyéni vállalkozásainak létrehozását támogató intézkedések nem lennének hatékonyak, mivel a rossz életkörülmények miatt a térséget a termékek és szolgáltatások iránti alacsony kereslet jellemzi. Az ügyfelét jelentő vállalatot az AJOFM által végzett piackutatás eredményeként választották ki, amely az Aranyosgyéres térségében beruházni hajlandó és a szövetkezet létrehozásában részt venni kívánó vállalatok felkutatására irányult. A román hatóságok a támogatásra jogosult munkavállalókra fejenként jutó euró összeget a beruházás teljes becsült költségét a várhatóan szükséges dolgozók számával elosztva kapták. Az HU 7 HU

8 pénzeszközök nagy része a jogi és adminisztratív induló költségek, valamint a működő tőke számára fenntartott részt kivéve 16 arra szolgál, hogy a szövetkezet megvásárolja a gyártási tevékenység folytatásához szükséges gépeket, berendezéseket és nyersanyagokat 17. A gépek, berendezések és nyersanyagok megvásárlására a pénzügyi fedezetet a szövetkezet valamennyi tagja számára kibocsátott utalványok nyújtják. Az eszközök beszerzésének és a gyártási helyszín berendezésének szükséglete, valamint a szövetkezetbe belépők száma összefügg egymással. A szövetkezeti tagok belépési aránya az eszközök beszerzésének és a szövetkezet működésének szükségletein alapul. A munkavállalók egyenlő jogokkal rendelkeznek a szövetkezetben. Közösen rendelkeznek a termelési eszközökkel, határozzák meg saját fizetésüket és osztalékukat, és döntenek a jövőbeni üzleti tervekről és beruházásokról 18. A munkavállalók elkötelezik magukat, hogy a szövetkezet működésének első három évében annak tagjai maradnak. Ha egy munkavállaló idő előtt elhagyja a szövetkezetet, a szövetkezet vezető testülete a munkavállaló jegyzett tőkében való részesedésének értékétől függően határoz arról, hogy milyen összegű kompenzációt fizet annak, és milyen feltételek mellett. A szövetkezethez csatlakozni kívánó új tagoknak ezzel egyenértékű hozzájárulást kell befizetniük (ez egyéb támogatási projektek útján is finanszírozható). A szövetkezet és ügyfele között egy négyéves kezdeti időtartamra szóló kereskedelmi szerződés aláírására kerül sor, amely meghosszabbítható (az ügyfél a sporteszközöket gyártó multinacionális vállalattal már megkötött egy 10 évre szóló szerződést). A szövetkezet és ügyfele közötti szerződés piaci feltételek mellett jön létre, biztosítja a szövetkezet bevételeit, ugyanakkor kizárólagossági záradékot nem tartalmaz, és a szövetkezet bővítheti ügyfélkörét. Az AJOFM Cluj a projekt fenntarthatóságát a szövetkezettel aláírt kötelezettségvállalás révén biztosítja 19. A Bizottság véleménye szerint ez az intézkedés, noha mind létrejöttét, mind végrehajtását tekintve újszerű, teljes mértékben megfelel az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkének a) pontjában foglalt, a támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott feltételeknek, különösen az intézkedések utalványokat egy, az AJOFM Cluj, valamint a szövetkezet minden egyes tagja közötti szerződés útján osztják ki, amelyben kikötik, hogy az elbocsátott személyeknek tiszteletben kell tartaniuk a szövetkezet megvalósításának tervét. A működő tőke a szövetkezet tevékenységével kapcsolatos, az első hónapokban felmerülő költségek fedezésére szolgál, attól kezdve, hogy a szövetkezet megkezdi a próbagyártást, majd a gyártást, egészen addig, amíg az első néhány leszállított termék ellenértékét megkapja. A gyakorlatban az AJOFM Cluj a eurót közvetlenül a szövetkezetnek fizeti ki a szövetkezet számára a gépeket, berendezéseket és nyersanyagokat szállító vállalatok által kiállított számlák, valamint bármely más, jogszabályban meghatározott számviteli okirat alapján. A munkavállalók szakmai vezetőséget választhatnak, bár a Mechel korábbi megfelelő tapasztalattal rendelkező munkavállalói is betölthetnek a vezetői vagy középvezetői funkciókat (HR, számviteli, műszaki-mérnöki, gyártás-ellenőrzés, értékesítés stb.). A szövetkezetbe belépni vagy azt elhagyni kívánó tagok jogairól és kötelezettségeiről a szövetkezet vezetősége dönt, valamint implicit módon szövetkezet minden tagja, aki szavazati jogokat gyakorol a közgyűlésben. Az AJOFM Cluj szerződést köt a szövetkezettel, amely záradékokat tartalmaz, utalva a szövetkezet létrehozására, működésére és fenntarthatóságára, valamint az e szerződés alapján vállalt kötelezettségek megszegésének esetére. Az AJOFM Cluj hasonló szerződést fog kötni munkanélkülieket alkalmazó vállalatokkal. Abban az esetben, ha az alkalmazó vállalat nem tartja be a szerződésben vállalt kötelezettségeit, vissza kell térítenie a kapott összegeket. HU 8 HU

9 vállalkozásösztönzés vagy a vállalkozásalapítás támogatása című kategóriájának. A gyártás helyszínének bérlése és bérleti díj fizetése a projekt időtartama során: A szövetkezet tevékenysége egy 50 főt foglalkoztató próbagyártósorral indul, amely 250 munkavállaló foglalkoztatására kibővíthető. A gyártó létesítmény bérleti díját az EGAA végrehajtási időszakában (2015 márciusáig) az AJOFM Cluj fizeti (EGAA-társfinanszírozással), majd ezután a szövetkezet ügyfele folyósítja. Utazási költségtérítés: Ez az intézkedés személyenként legfeljebb 250 euró támogatást jelent, amely arra szolgál, hogy fedezze a munkavállalók útiköltségeit, ha otthonról el kell utazniuk, hogy állásinterjún vagy más projekttevékenységekben vegyenek részt. A kedvezményezetteknek az elbocsátások által érintett területen kell lakniuk, és legalább két projekttevékenységben kell részt venniük. Állásinterjúhoz nyújtott támogatás: Ez az intézkedés egy személyenként legfeljebb 100 euró összegű támogatásból áll, amelyet azoknak a munkavállalóknak fizetnek, akik állásinterjúkon, felvételi vizsgákon vagy egyéb munkaerő-felvételi eljárásokon vesznek részt a potenciális munkaadó szervezésében. A támogatás célja, hogy fedezze a személyes meghallgatáson való részvétel költségeit. A kedvezményezettek legfeljebb két alkalommal kaphatnak támogatást, ha több mint két interjún vesznek részt különböző munkáltatóknál. Gyakornoki támogatás: Ez az intézkedés egy maximum euró 20 (vagy képzett műszaki személyzet és szakosodott munkavállalók esetében legfeljebb euró 21 ) összegű juttatást foglal magában azon munkavállalók számára, akik szakmai gyakorlaton vesznek részt. A támogatás célja, hogy fedezze a szállás, az egészségbiztosítás, az étkezés, a nyersanyagok, a védőfelszerelések stb. költségeit. A kedvezményezetteknek az elbocsátások által érintett területen kell lakniuk, és legalább két projekttevékenységben részt kell venniük. Költségtérítés: Az intézkedés keretében a gyakornoki programban részt vevő munkavállalók számára 150 euró átalányösszeget nyújtanak. A támogatás célja, hogy bizonyos intézkedések esetén, amelyekre a lakóhelytől távol kerül sor, a kedvezményezettek számára az otthonuktól és a családjuktól való ideiglenes távollétük miatt kompenzációt nyújtson. A szakmai gyakorlaton részt vevő személyek nem kapnak munkanélküli segélyt, és a szakmai gyakorlat időtartama alatt nem vállalhatnak munkát. A támogatás összege csak egy alkalommal kerül kifizetésre, az intézkedés befejezése után, amelyen a munkavállaló részt vett. Részvételi támogatás: Ez az intézkedés 200 euró átalányösszeg kifizetését jelenti azon munkavállalók részére, akik a szakképzés részeként képzési tanúsítványt szereznek. A támogatás célja, hogy motiválja a munkavállalókat, és kompenzálja a képzésben való részvételük költségeit. A részt vevő személyek a képzés időtartama alatt nem vállalhatnak munkát, mivel a képzésben való részvétel kötelező, és a kurzusokat általában délelőtt tartják A támogatás összegét a potenciális munkaadók és a gyakornoki helyet kínálók becslései alapján határozták meg; e becslések a támogatásra jogosult munkavállalók szakmai gyakorlaton való részvételének költségeit érintették. A képzett műszaki személyzet és a szakosodott munkavállalók esetében nyújtott magasabb összegű támogatásnak az az oka, hogy az ilyen személyzet szakmai gyakorlata háromszor hosszabb ideig tart, és magasabb költségekkel jár. HU 9 HU

10 Az utazási támogatás, az állásinterjúhoz nyújtott támogatás és a gyakornoki támogatás csak igazoló okiratok (pl. nyugta, számla stb.) bemutatását követően kerül kifizetésre. Azok a munkavállalók, akik szakmai gyakorlaton vesznek részt és költségtérítést kapnak, nem részesülnek utazási támogatásban, mivel a szállításukat a szakmai gyakorlatot szervező vállalat biztosítja. Mentorálás a munkahelyi beilleszkedést követően: Ez az intézkedés a mentori tevékenységet foglalja magában, amelyet a munkaadók az újonnan felvett munkavállalóknak három hat hónapon keresztül biztosítanak. A mentor támogatást és segítséget nyújt az elbocsátott munkavállalói státuszból a foglalkoztatotti státuszba való átmenet megkönnyítésére. 20. Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó, a kérelemben az 1927/2006/EK rendelet 3. cikke szerint feltüntetett kiadások előkészítési, ellenőrzési, valamint tájékoztatási és népszerűsítési tevékenységeket takarnak. 21. A román hatóságok által ismertetett, személyre szabott szolgáltatások az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkében meghatározott támogatható tevékenységek közé sorolható, aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. A román hatóságok e szolgáltatások összköltségét EUR-ra, ebből a személyre szabott szolgáltatásokat EUR-ra, az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadásokat pedig EUR-ra (az összköltség 3,26 %-ára) becsülik. Az EGAAból igényelt teljes hozzájárulás összege EUR (az összköltségek 50 %-a). Intézkedések Az érintett munkavállalók becsült száma Becsült költségek (egy támogatásra jogosult munkavállalóra) (EUR-ban) Összköltség (EGAA és nemzeti társfinanszírozás) (EUR) Személyre szabott szolgáltatások (az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkének első bekezdése) Munkavállalók nyilvántartásba vétele Tájékoztatás, pályaorientáció és tanácsadás Szakképzések és szakmai gyakorlatok Segítségnyújtás önálló tevékenység kezdéséhez A gyártás helyszínének bérlése és bérleti díj fizetése a projekt időtartama során Utazási költségtérítés Állásinterjúhoz nyújtott támogatás Gyakornoki támogatás Napidíj Részvételi támogatás HU 10 HU

11 Mentorálás a munkahelyi beilleszkedést követően A személyre szabott szolgáltatások részösszege Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadások (az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkének harmadik bekezdése) Előkészítő tevékenységek Irányítás 0 Tájékoztatás és nyilvánosság Ellenőrzési tevékenységek Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadások részösszege Becsült költségek összesen EGAA-hozzájárulás (az összköltségek 50 %-a) A román hatóságok megerősítették, hogy a fent ismertetett intézkedések kiegészítik a strukturális alapok 22 által finanszírozott intézkedéseket, és megelőzik a kettős finanszírozást. Az ESZA és az EGAA keretében finanszírozott tevékenységek kettős finanszírozásának elkerülése érdekében a román hatóságok keretjegyzőkönyvet írtak alá, amely lehetővé teszi az ESZA-műveletek irányításában érintett hatóságok számára, hogy ellenőrizzék a Humánerőforrás-fejlesztés elnevezésű ESZA operatív program irányító hatóságának, a Munka- és Családügyi, Szociális Védelmi és Idősügyi Minisztériumnak és az ANOFM-nek az adatbázisait. Az érintett munkavállalóknak szánt, személyre szabott szolgáltatások kezdetének vagy tervezett kezdetének időpontja 23. Románia március 1-jén kezdte meg az érintett munkavállalók részére az EGAA általi társfinanszírozásra javasolt, koordinált csomagba foglalt, személyre szabott szolgáltatások nyújtását. Ez az időpont tekintendő tehát az EGAA-ból nyújtandó valamennyi támogatásra való jogosultság kezdetének. A szociális partnerekkel folytatott konzultáció során követett eljárások 24. Az elbocsátott munkavállalókkal az EGAA-kérelem elkészítése során többször is konzultáltak. Az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagokkal kapcsolatban a szociális partnerekkel folytatott konzultációk a következők voltak: 2012 júniusában találkozóra került sor a munkaügyi miniszter és a Mechel Câmpia Turzii vállalat vezetősége között, a vállalat tervezett elbocsátásokkal kapcsolatos álláspontjának megvitatása céljából; 22 A román hatóságok például kiegészítik az EGAA-intézkedéseket az ESZA által társfinanszírozott Callcem-projekttel. A Callcem-projekt a betöltetlen álláshelyek felkutatására irányuló szolgáltatásokat és munkaközvetítést kínál álláskeresők számára (telefonos vagy informatikai eszközökkel). HU 11 HU

12 2012 augusztusában a szociális párbeszédért felelős miniszterhelyettes és a szociális párbeszédért felelős (szakszervezeti képviselőket is magában foglaló) bizottság tagjai találkoztak, és megvitatták az elbocsátások következtében kialakult helyzetet; 2012 szeptemberében a szociális párbeszédért felelős miniszterhelyettes a szakszervezetekkel és a helyi hatóságok képviselőivel találkozott, és arról tárgyaltak, hogy a román kormánynak van-e lehetősége igénybe venni az EGAA eszközeit. 25. A román hatóságok megerősítették, hogy a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámcsökkentések vonatkozásában előírt követelményeknek eleget tettek. Tájékoztatás a nemzeti jog alapján vagy kollektív szerződések értelmében kötelezően végrehajtandó intézkedésekről 26. Az 1927/2006/EK rendelet 6. cikkében foglalt kritériumok tekintetében a román hatóságok kérelmükben: megerősítették, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződések alapján a vállalatok felelőssége; bizonyították, hogy az intézkedések az egyes munkavállalóknak nyújtanak segítséget, és nem vállalkozások vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak; megerősítették, hogy a fent említett támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást. Irányítási és kontrollrendszerek 27. Románia értesítette a Bizottságot, hogy a pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és ellenőrizni, amelyek az Európai Szociális Alapot is irányítják és ellenőrzik. A pénzügyi hozzájárulást az ANOFM, az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás folyósításáért felelős kijelölt nemzeti hatóság fogja kezelni. A 11/2009 kormányhatározat létrehozta az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás koordinációjának és irányításának intézményi keretét. Konkrét iránymutatások vonatkoznak az EGAA-támogatások kezelésének eljárásaira, a különböző érintett szervek szerepére és az EGAA irányításának általános elveit, valamint a vonatkozó jogi rendelkezések betartását biztosító mechanizmusokra. Az EGAA ellenőrzési hatóságaként a Román Számvevőszékhez tartozó ellenőrző hatóságot nevezték ki. Finanszírozás 28. Románia kérelme alapján az összehangolt, személyre szabott szolgáltatáscsomaghoz javasolt EGAA-hozzájárulás (beleértve az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadásokat) EUR, amely az összköltségek 50 %-át teszi ki. A Bizottság által az Alapból történő allokációra tett javaslat a Románia által szolgáltatott információn alapul. 29. Figyelembe véve az EGAA-ból folyósítható pénzügyi hozzájárulásnak az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint meghatározott maximális összegét, továbbá az előirányzatok átcsoportosításához megállapított mozgásteret, a Bizottság azt javasolja, hogy a fent említett teljes összeget folyósítsák az EGAA-ból. HU 12 HU

13 30. Az EGAA igénybevételére vonatkozó javasolt határozatot az Európai Parlament és a Tanács közösen hozza meg, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás pontja értelmében. 31. A Bizottság a évi költségvetés kötelezettségvállalási előirányzataiba irányuló külön átcsoportosítási kérelmet nyújt be a december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjának megfelelően. A kifizetési előirányzatok forrása A jelenlegi kérelemben igényelt EUR összegre a évi költségvetésben az EGAA költségvetési sorában előirányzott összeg fog fedezetet biztosítani. 23 HL C 373., , 1. o. HU 13 HU

14 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Románia EGF/2012/010 RO/Mechel referenciaszámú kérelme) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre 24 és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére, tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, december 2-i intézményközi megállapodásra 25 és különösen annak 13. pontjára, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára 26, mivel: (1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak a munkaerőpiacon történő ismételt beilleszkedéshez (2) Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR. (3) Románia az SC Mechel Câmpia Turzii SA vállalatnál és egy, az ellátási lánc következő szintjén álló gyártónál történt elbocsátásokra tekintettel december 21- én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, majd március 4-én további információval egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot. (4) Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Románia által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében, HL L 406., , 1. o. HL C 373., , 1. o. HL C [ ], [ ], [ ]. o. HL L 347., , 884. o. HU 14 HU

15 ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk Az Európai Unió évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában. 2. cikk Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Kelt Brüsszelben, -án/-én. az Európai Parlament részéről az elnök a Tanács részéről az elnök HU 15 HU

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2018(BUD) 27.1.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2018(BUD) 27.1.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 27.1.2015 2015/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.23. COM(2010) 685 végleges C7-0389/10 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM Szociális és Munkaügyi Miniszter Iktatószám: 2255-1/2008-SZMM Előterjesztés a Kormány részére az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások hazai felhasználásáról Budapest, 2008.

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.1. COM(2010) 531 végleges C7-0310/10 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.7.20. COM(2011) 447 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.24. COM(2014) 662 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 620 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.10. COM(2014) 455 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.5. COM(2014) 553 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.3. COM(2015) 40 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (az EGF/2014/015 GR/Attica Publishing

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2014) 662 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2014) 662 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. október 28. (OR. en) 14768/14 FIN 787 SOC 727 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 24. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 706 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.6. COM(2011) 251 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 397 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Olaszország kérelme EGF/2015/004

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.12. COM(2014) 515 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.13. COM(2012) 502 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.10. COM(2014) 456 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.10.5. COM(2011) 619 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.5. COM(2014) 116 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA KÖZLEMÉNY A BIZOTTSÁGNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA KÖZLEMÉNY A BIZOTTSÁGNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. SEC(2009)1619 végleges C7-0011/10 KÖZLEMÉNY A BIZOTTSÁGNAK Németországnak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból történő pénzügyi hozzájárulás

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.11. COM(2014) 701 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.8.9. COM(2012) 450 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 19.10.2012 COM(2012) 619 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.10. COM(2014) 699 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.8.21. COM(2012) 461 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.7. COM(2014) 620 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.7. COM(2016) 185 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Franciaország kérelme: EGF/2015/010

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 395 final C7-0190/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.6. COM(2015) 553 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Finnország kérelme: EGF/2015/005

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.29. COM(2016) 490 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a Finnország által benyújtott EGF/2016/001 FI/Microsoft referenciaszámú kérelem alapján az

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.22. COM(2014) 532 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22.

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22. A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a 2014-2020 idıszakban Bardócz Tamás, Mihálffy Szilvia 2013. május 22. HOP támogatás 2007-2013 Európai Halászati Alap + nemzeti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben