1. Táblázat: Nemzetközileg elfogadott mérési módszerek listája levegőben és vízben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Táblázat: Nemzetközileg elfogadott mérési módszerek listája levegőben és vízben"

Átírás

1 1. Táblázat: Nemzetközileg elfogadott mérési módszerek listája levegőben és vízben T= talaj; V= víz; Metán (CH 4 ) Szén-monoxid (CO) Szén-dioxid (CO 2 ) Fluorozott szénhidrogének (HFC-k) Dinitrogén-oxid (N 2 O) Ammónia (NH 3 ) Nem metán illékony szerves vegyületek (NMVOC) Nitrogén-oxidok (NO x /NO 2 ) Perfluorkarbonok (PFC-k) Kén-hexafluorid (SF 6 ) Kén-oxidok (SO x /SO 2 )

2 12 Összes nitrogén ISO 11261:1995 ISO 13878:1998 T121 T122 EN 12260:2004 EN ISO :2000 EN 25663:1998 V121 V122 V Összes foszfor ISO :2001 ISO :2001 T131 T132 EN ISO :2005 EN ISO :2005 EN ISO 11885:2000 EN ISO 6878:2004 V131 V132 V133 V Hidroklór-fluorkarbonok (HCFC-k) Klór-fluorkarbonok (CFC-k) Halonok 17 Arzén és vegyületei (mint As) ISO 20280:2007 T171 EN ISO 11969:1998 EN 26595:1999 V171 V Kadmium és vegyületei (mint Cd) ISO 11047:1998 T181 EN ISO 5961:1998 EN ISO 11885:2000 V181 V Króm és vegyületei (mint Cr) ISO 11047:1998 T181 EN 1233:1998 EN ISO 11885:2000 V191 V Réz és vegyületei (mint Cu) ISO 11047:1998 T181 EN ISO 11885:2000 V133

3 21 Higany és vegyületei (mint Hg) ISO 16772:2004 T211 EN 1483:1998 EN 12338:2000 EN 13506:2002 V211 V212 V213 A koncentráció nagysága szerint Nikkel és vegyületei (mint Ni) Ólom és vegyületei (mint Pb) Cink és vegyületei (mint Zn) ISO 11047:1998 T181 EN ISO 11885:2000 V133 ISO 11047:1998 T181 EN ISO 11885:2000 V133 ISO 11047:1998 T181 EN ISO 11885:2000 V Alaklór ISO 10382:2002 T251 US EPA V Aldrin ISO 10382:2002 T251 EN ISO 6468:1998 V Atrazin ISO 11264:2005 T271 EN ISO 10695:2000 V Klórdán ISO 10382:2002 T251 US EPA 8270D V Klórdekon 30 Klórfenvinfosz US EPA 8270D EN 12918:2000 V281 V Klór-alkánok, C 10 -C Klórpirifosz EN 12918:2000 V282

4 33 DDT ISO 10382:2002 T251 EN ISO 6468:1998 V ,2-diklór-etán (EDC) Diklór-metán (DCM) ISO 22155:2005 ISO :2001 ISO 22155:2005 ISO :2001 T341 T131 T341 T131 EN ISO 10301:1999 EN ISO 15680:2004 EN ISO 10301:1999 EN ISO 15680: Dieldrin ISO 10382:2002 T251 EN ISO 6468:1998 V Diuron ISO 11264:2005 T271 EN ISO 11369:1999 V Endoszulfán ISO 10382:2002 T251 EN ISO 6468:1998 V Endrin ISO 10382:2002 T251 EN ISO 6468:1998 V Halogénezett szerves vegyületek (mint AOX) V341 V341 EPA Method 9023 T401 EN ISO 9562:2005 V Heptaklór ISO 10382:2002 T251 EN ISO 6468:1998 V Hexaklór-benzol (HCB) ISO 10382:2002 T251 EN ISO 6468:1998 V Hexaklór-butadién (HCBD) EN ISO 10301:1999 V ,2,3,4,5, 6-hexaklórciklohexán (HCH) ISO 10382:2002 T251 EN ISO 6468:1998 V Lindán ISO 10382:2002 T251 EN ISO 6468:1998 V Mirex US EPA 8270D V281

5 47 PCDD +PCDF (dioxinok + furánok) (mint Teq) ISO 18073: Pentaklór-benzol ISO 10382:2002 T251 EN ISO 6468:1998 V Pentaklór-fenol (PCP) ISO 14154:2005 T491 EN 12673:2000 V491 Poliklórozott bifenilek (PCBk) Simazin 52 Tetraklór-etilén (PER) V471 ISO 10382:2002 T251 EN ISO 6468:1998 V261 ISO 11264:2005 T271 EN ISO 11369:1999 EN ISO 10695:2000 EN ISO 15680:2004 EN ISO 10301: Tetraklór-metán (TCM) EN ISO 10301:1999 V Triklór-benzolok (TCB-k) (összes izomer) V371 V271 V341 EN ISO 15680:2004 1,1,1-triklór-etán 1,1,2,2-tetraklór-etán Triklór-etilén Triklór-metán EN ISO 15680:2004 EN ISO 10301:1999 EN ISO 15680:2004 EN ISO 10301:1999 V341 V341

6 59 Toxafén US EPA 8270D V Vinilklorid ISO 22155:2005 T341 EN ISO 15680: Antracén ISO 18287:2006 T611 EN ISO 17993:2004 V611 Benzol Brómozott difenil-éterek (PBDE) Nonilfenol és nonilfenoletoxilátok (NP/NPE-k) ISO 22155:2005 T341 ISO :1997 ISO :1997 EN ISO 15680:2004 V621 V622 ISO/DIS 22032:2006 T631 ISO/DIS 22032:2006 V631 ISO/CD Etil-benzol ISO 22155:2005 T341 EN ISO 15680:2004 Etilén-oxid 67 Izoproturon ISO 10382:2002 T251 EN ISO 11369:1999 V Naftalin Szerves ónvegyületek (mint összes Sn) Di-(2-etil-hexil-)ftalát (DEHP) ISO 18287:2006 ISO :2001 T611 T131 EN ISO 15680:2004 EN ISO 17993:2004 V641 V611 ISO/DIS T691 EN ISO 17353:2006 V691 EN ISO 18856:2006 V701

7 71 Fenolok (mint összes C) ISO :2007 V Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) ISO 18287:2006 T611 EN ISO 17993:2004 ISO :2005 ISO :2005 US EPA 8270D 73 Toluol ISO 22155:2005 T341 EN ISO 15680: Tributil-ón és vegyületei ISO/DIS T691 EN ISO 17353:2006 V Trifenil-ón és vegyületei ISO/DIS T691 EN ISO 17353:2006 V Összes szerves szén (TOC) (mint összes C vagy KOI/3) V611 V721 V722 V281 EN 1484:1998 V Trifluralin EN ISO 10695:2000 V Xilolok ISO 22155:2005 T341 EN ISO 15680: Kloridok (mint összes Cl) Klór és szervetlen vegyületei (mint HCl) Azbeszt EN ISO :1995 EN ISO :1996 EN ISO :1999 EN ISO 15682:2002 V791 V792 V793 V794

8 82 Cianidok (mint összes CN) ISO 17380:2004 T821 EN ISO 14403:2002 ISO : Fluoridok (mint összes F) EN ISO :1995 V Fluor és szervetlen vegyületei (mint HF) Hidrogén-cianid (HCN) 86 Szálló por (PM10) 87 Oktilfenolok és oktilfenol-etoxilátok 88 Fluorantén ISO/CD V821 V822 V641 EN ISO 17993:2004 V Izodrin EN ISO 6468:1998 V Hexabróm-bifenil Benzo(g,h,i)perilén EN ISO 17993:2004 V611

9 Rövidítések: EN CEN/TS CEN/TR ISO ISO/CD ISO/TS ISO/TR Európai szabvány CEN műszaki specifikáció CEN műszaki jelentés Nemzetközi szabvány ISO bizottsági tervezet ISO műszaki specifikáció ISO műszaki jelentés ISO/DIS Nyilvános vizsgálat tárgyát képező ISO szabványtervezet ISO/FDIS Hivatalos szavazással elfogadandó ISO szabványtervezet PrXXX Szabványtervezet (csak tájékoztatás céljára) Az európai PRTR szerint nincs jelentési kötelezettség

10 2. Táblázat: Az E-PRTR jelentésben alkalmazandó helyettesítő mérésiek listája A helyettesítő módszer leírása Az adott üzem ára az illetékes hatóság által már engedélyben, vagy az üzemeltetési engedélyben előírt ítási módszer (PERmit) Az adott szennyező anyagra vagy érintett üzemre vonatkozóan jogszabály által előírt országos vagy regionális kötelező ítási módszer (National or Regional Binding calculation methodology) Tömeg-mérleg módszer, amelyet az illetékes hatóság elfogadott (MAss Balance method) Európa-szerte alkalmazott ágazat-specifikus ítási módszer (Sector Specific Calculation) Egyéb ítási módszer (OTHer calculation methodology) Nemzetközileg elfogadott ítási módszer. ETS vagy, IPCC vagy, UNECE/EMEP Alternatív mérési módszer a meglévő CEN/ISO mérésügyi szabványokkal összhangban (ALTernative measurement method) Mérési módszer, amelynek megfelelőségét hitelesített referenciaanyagokkal bizonyítják, és amelyet az illetékes hatóság elfogadott (Certified Reference Materials) Iránymutatások az üvegházhatást okozó gázok Kibocsátási egység Kereskedelmi Rendszer alapján történő nyomon követéséhez és jelentéséhez; a jelentendő módszer neve: Tömegmérés A helyettesítő módszer PER NRB MAB SSC OTH ETS vagy, IPCC vagy, UNEM ALT CRM ETS MM

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrıl és a szennyezések mérésérıl A környezet védelmének

Részletesebben

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról Lezárva: 011. január 5. Hatály: 011.I.1. - Online - 5/000. (IX. 0.) EüM-SzCsM együttes rendelet - a munkahelyek kémiai 1. oldal 5/000. (IX. 0.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

Részletesebben

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról. A rendelet célja. A rendelet hatálya 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. -a (4) bekezdésének da)-db) pontjaiban,

Részletesebben

1. Hatály. 2. Értelmezõ rendelkezések. 3. A légszennyezõ anyagok veszélyességi fokozatai. 4. A levegõterheltségi szint határértékei

1. Hatály. 2. Értelmezõ rendelkezések. 3. A légszennyezõ anyagok veszélyességi fokozatai. 4. A levegõterheltségi szint határértékei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 4. szám 487 A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegõterheltségi szint határértékeirõl és a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási

Részletesebben

25/2000. (IX. 30.) EüM SZCSM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról

25/2000. (IX. 30.) EüM SZCSM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról 25/2000. (IX. 30.) EüM SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. -a (4) bekezdésének da) db) pontjaiban,

Részletesebben

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet. a víziközmővek üzemeltetésérıl. Általános rendelkezések

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet. a víziközmővek üzemeltetésérıl. Általános rendelkezések 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközmővek üzemeltetésérıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. ának (3) bekezdésében

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról A foglalkozási betegségek és a fokozott expozíciós esetek bejelentése és kivizsgálása. 2009. 03. hóban hatályos szöveg (Kivonatos közlés. A 4., 5., 6. számú mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 27/1996.

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk Írta: Dr Sohár Pálné és Dr Matyasovszky Katalin (OÉTI)

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK, KÉSZÍTMÉNYEK PESZTICIDEK

VESZÉLYES ANYAGOK, KÉSZÍTMÉNYEK PESZTICIDEK ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI INTÉZET VESZÉLYES ANYAGOK, KÉSZÍTMÉNYEK PESZTICIDEK Dr. Bordás Imre Budapest 2006 TARTALOM 1. Bevezető 2. Peszticidek felosztása 2.1. A WHO által javasolt felosztás 2.2. Kagan

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 5. Készítette a Köztisztasági

Részletesebben

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés - felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben Európai Bizottság Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben TERVEZET A 2006.NOVEMBER 22-24-I CWG KONZULTÁCIÓRA REACH megvalósítási projekt, 3.10 I JOGI NYILATKOZAT

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

1. melléklet. Légszennyező tevékenységek, technológiák, berendezések nemzetközi besorolási kódjai I.

1. melléklet. Légszennyező tevékenységek, technológiák, berendezések nemzetközi besorolási kódjai I. Légszennyező tevékenységek, technológiák, berendezések nemzetközi besorolási kódjai I. Kód Mértékegység Tevékenység TÜZELÉS AZ ENERGIA- ÉS ENERGIAÁTALAKÍTÓ-IPARBAN HŐ- ÉS VILLAMOS ERŐMŰVEK 010101 GJ tüzelőberendezések

Részletesebben

Az új termikus technológiák környezeti hatásai (pirolízis, elgázosítás és plazma technológia)

Az új termikus technológiák környezeti hatásai (pirolízis, elgázosítás és plazma technológia) Az új termikus technológiák környezeti hatásai (pirolízis, elgázosítás és plazma technológia) Írta: Szuhi Attila 2013. február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

Egészségügyi hulladékok ártalmatlanítására szolgáló nem égetéses technológiák Európában

Egészségügyi hulladékok ártalmatlanítására szolgáló nem égetéses technológiák Európában Egészségügyi hulladékok ártalmatlanítására szolgáló nem égetéses technológiák Európában Útmutató kórházigazgatók, létesítményvezetők, egészségügyi szakemberek, környezetvédelmi ügyvédek és a lakosság számára

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név Pétisó (27%N) Nem alkalmazható (keverék)

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név Pétisó (27%N) Nem alkalmazható (keverék) Oldal: 1/9 Felülvizsgált verzió 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név (27%N) CAS szám Nem alkalmazható (keverék) EINECS szám Nem alkalmazható (keverék) Szinonima

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének

Részletesebben