Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal"

Átírás

1 A kockázat- és veszély-megítélés (kiértékelés) során a meghibásodási (illetőleg hiba-) eseménysorok azonosításához valamint egyéb célokra használatos módszerek, azok sajátos alkalmazási feltételei és összehasonlító értékelésük Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1. Bevezetés A gyakorlatban a veszélyes ipari technológiákkal kapcsolatos veszélyazonosításhoz, illetőleg kockázatelemzéshez használatos módszerek, módszer-együttesek között jelentős módszertani különbségek vannak. E módszerek egy része iparág-specifikus, más részük meglehetősen általános rendeltetésű, míg vannak olyanok is, amelyeket eredetileg valamely sajátos iparági problémára dolgoztak ki, azonban időközben a kisebb-nagyobb mértékben átdolgozott módszer teljesen eltérő területeken is elterjedt. Az ipari kockázatelemzési szakterületen dolgozók többsége minden bizonnyal került már olyan helyzetbe, hogy a nemzetközi gyakorlatban elfogadott számos módszer közül az adott probléma megoldásához valamelyik mellett döntenie kellett, mégpedig úgy, hogy az egyúttal az optimális választás is legyen figyelembe véve a módszerek céljait, a megoldható problémahányadot, a különleges felkészültség- és az idő-, valamint az erőforrásigényt, stb. Ezen okból gyakorlati hasznuk lehet az olyan összehasonlításoknak, amelyek adott esetben felhasználhatók egyrészt a választás támogatásához, másrészt valamely módszer alkalmazása módszerességének, teljes körűségének és megalapozottságának, vagyis a szakszerűségének értékeléséhez is (amelyet végezhet pl. egy független harmadik fél). A következőkben két szempont szerint hasonlítunk össze módszereket, illetőleg eljárásokat, nevezetesen az ség és az elemzési célok szerint. Az összehasonlítás keretében a következő kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerekkel foglalkozunk: 1. Technológiai előzetes veszélyelemzés 2. Csokornyakkendő-ábra (elemzés) 3. Ok-okozat diagram (elemzés) 4. A változások/változtatások elemzése 14. Meghibásodásmód, -hatás és hibakritikusság elemzés (FMECA) 15. Hibák veszélyelemzése 16. Hibafa-elemzés (FTA) 5. Ellenőrzőjegyzékes elemzés 17. Dow-féle tűz- és robbanásindex TRI (Dow F&EI) 6. Azonos típusú meghibásodások elemzése 18. Áramláselemzés 7. Veszélyhelyzetek elemzése 19. Veszélyazonosítás funkcionális 8. A kritikus-esemény eljárás modellezéssel 9. Domináns kockázati indexek 20. Veszélyelemzés (HAZAN) 10. DominoXL 21. Működőképesség- és veszélyelemzés 11. Energiaelemzés (vezérszavas HAZOP) 12. Eseményfa-elemzés (ETA) 13. Meghibásodásmód és -hatás elemzése 22. Működőképesség- és veszélyelemzés (kreatív ellenőrzőjegyz. HAZOP) (FMEA)

2 23. Működőképesség- és veszélyelemzés (tudásalapú HAZOP) 24. Működőképesség-, hibamentesség- és veszélyelemzés (HAZROP) 25. A rendszer külső kapcsolatainak elemzése 26. Védelmi szintek elemzése (LOPA) 27. Irányítási átvizsgálás & kockázatfa elemzés (MORT) 28. Markov-folyamatok 29. Hierarchikus logikai diagram (MLD) 30. A reálisan elképzelhető legnagyobb baleset, illetőleg a legrosszabb eset bekövetkezésének feltétele 31. A fizikailag lehetséges legnagyobb eseménysor 32. MOSAR 33. MOND index 34. Monte Carlo szimuláció (MC) 35. Többszintű HAZOP (HzM) 36. Páros összehasonlítások 37. Előzetes veszélyelemzés (PHA) 38. Gyors kockázatelemzés (RRA) 39. Rekurzív működőképesség elemzés 40. Relatív rangsorolás 41. Megbízhatósági (hibamentességi) folyamatábra (RBD) 42. Kockázatmátrix 43. SAVRIM 44. Biztonságtechnikai átvizsgálás / biztonsági audit 45. Az esemény lefolyása ( forgatókönyv ) 46. Létesítmény-kiválasztás a mennyiségi kockázatértékeléshez 47. Egyetlen pont meghibásodásának elemzése 48. SAPHIRE 49. Termofluid rendszerek dinamikus indexezése 50. Mi van, ha elemzés 51. Zürich veszélyelemzés (ZHA) A fenti módszerek részletesebben bemutatása megtalálható a 2. sz. mellékletben. Ott közöljük az egyes módszerek lényegét, főbb módszertani elemeit, valamint az alkalmazhatóság egyes sajátos feltételeit. Az 1. sz. mellékletben a hazai és nemzetközi szakirodalomban fellelhető, elterjedtebb módszereket soroljuk fel. 2. Az egyes módszerek összehasonlítása a módszer sége szerint Valamely módszer elvi ségét három szempont szerint szokás jellemezni, 45. p. 70. melyek rendre a következők: a) a megoldás valószínűsége (~ a módszerrel megoldható problémahányad), b) a megoldás minősége (~ az optimum közelítése) és c) az erőforrás- és eszközigény. E minősítési szempont felvételét az teszi indokolttá, hogy amennyiben ismerjük az adott probléma megoldásához egyaránt alkalmazható módszerek ségét, akkor ez az ismeret segítséget nyújthat a választásban: ebb módszert választhatunk akkor, ha pl. rendelkezésre áll a szükséges (viszonylag nagy) mennyiségű információ (ami elvileg a megoldás valószínűségét növeli), az elemző munkacsoport rendelkezik a szükséges összetett, illetőleg különleges szakértelemmel, továbbá a probléma specifikus, semmint általános jellegű. Az összehasonlítás alapjául az egyszerűség kedvéért a következő szempontokat választottuk: A) információigény, B) az összetett, illetőleg különleges szakértelem igénye, 2

3 C) az alkalmazhatóság általánosságának szintje (ez az séggel fordítottan arányos!). Ezen egyszerűsítésnek az a következménye, hogy a módszer ségének meghatározhatósága életlenebbé válik, ez pedig azt jelenti, hogy az módszer és a módszer kategóriák helyett legfeljebb az módszer és az általános módszer kategóriák alkalmazásának van értelme. Például egy adott módszer gyengének minősíthető, ha az alábbi feltételrendszer teljesül: (1) a módszer kevés feltételhez kötött és/vagy (2) általában leegyszerűsíti a problémát és/vagy (3) általánosan alkalmazható. A minősítési eljárás lényege, hogy az A), B) és C) szempontok (feltételek) teljesülése, illetőleg nem teljesülése (1, illetőleg 0 pont) alapján összpontszám állapítható meg (3, 2, 1 vagy 0), s ez képezi alapját a relatív ségi besorolásnak. Amennyiben az összpontszám nagyobb mint 1, akkor az adott módszer, amennyiben pedig az összpontszám kisebb mint 2, abban az esetben a módszer. 1. sz. táblázat: Egyes veszélyazonosítási, illetőleg kockázatelemzési módszerek (relatív) sége 1. A módszer (eljárás) megnevezése Technológiai előzetes veszélyelemzés Sorszám Információigénye Különleges szakértelem igénye Alkalmazhatósága kevéssé általános Összpontszám Csokornyakkendő-ábra (elemzés) Ok-okozat diagram (elemzés) A változások/változtatások elemzése Ellenőrzőjegyzékes elemzés Azonos típusú meghibásodások elemzése Veszélyhelyzetek elemzése A kritikus-esemény eljárás Domináns kockázati indexek DominoXL Energiaelemzés Eseményfa-elemzés (ETA) Erősség 3

4 A módszer (eljárás) megnevezése Meghibásodásmód és -hatás elemzése (FMEA) Meghibásodásmód, -hatás és hibakritikusság elemzés (FMECA) Sorszám Információigénye Különleges szakértelem igénye Alkalmazhatósága kevéssé általános Összpontszám Hibák veszélyelemzése Hibafa-elemzés (FTA) Dow-féle tűz- és robbanásindex TRI (Dow F&EI) Áramláselemzés Veszélyazonosítás funkcionális modellezéssel Veszélyelemzés (HAZAN) Működőképesség- és veszélyelemzés (vezérszavas HAZOP) Működőképesség- és veszélyelemzés (kreatív ellenőrzőjegyzékes HAZOP) Működőképesség- és veszélyelemzés (tudásalapú HAZOP) Működőképesség-, hibamentességés veszélyelemzés (HAZROP) A rendszer külső kapcsolatainak elemzése Védelmi szintek elemzése (LOPA) Irányítási átvizsgálás & kockázatfa elemzés (MORT) Markov-folyamatok Hierarchikus logikai diagram (MLD) A reálisan elképzelhető legnagyobb baleset, illetőleg a legrosszabb eset bekövetkezésének feltétele Erősség 4

5 31. A módszer (eljárás) megnevezése A fizikailag lehetséges legnagyobb eseménysor Sorszám Információigénye Különleges szakértelem igénye Alkalmazhatósága kevéssé általános Összpontszám MOSAR MOND index Monte Carlo szimuláció (MC) Többszintű HAZOP (HzM) Páros összehasonlítások Előzetes veszélyelemzés (PHA) Gyors kockázatelemzés (RRA) Rekurzív működőképesség elemzés Relatív rangsorolás Megbízhatósági (hibamentességi) folyamatábra (RBD) Kockázatmátrix SAVRIM Biztonságtechnikai átvizsgálás / biztonsági audit Az esemény lefolyása ( forgatókönyv ) Létesítmény-kiválasztás a mennyiségi kockázatértékeléshez Egyetlen pont meghibásodásának elemzése SAPHIRE Termofluid rendszerek dinamikus indexezése Mi van, ha elemzés Erősség 5

6 A módszer (eljárás) megnevezése Sorszám Információigénye Különleges szakértelem igénye Alkalmazhatósága kevéssé általános 51. Zürich veszélyelemzés (ZHA) Erősség 3. Az egyes módszerek összehasonlítása az elemzési célok szerint Az egyes módszerek és eljárások összehasonlítását érdemes az elemzés célja szerint is elvégezni. Ennek oka az a gyakorlati tapasztalat, hogy az elemzési cél(ok)hoz nem megfelelően megválasztott módszerrel nyert eredmények nem feltétlenül megalapozottak. Pl. az ellenőrzőjegyzékes elemzés alkalmazásával meghatározott baleseti eseménysorok vagy a meghibásodás hatásai nem tekinthetők megalapozott eredményeknek, ugyanis e módszer legfeljebb a meghibásodás okának, illetőleg a rendszer pontjának megállapítására alkalmas. A szakterület sajátosságait 11. p. 2. figyelembe véve a vizsgálat során a következő szempontokat részesítettük előnyben: I. a meghibásodási (vagy baleseti) eseménysorok azonosítása; II. a meghibásodás okának, illetőleg a rendszer pontjának megállapítása; III. a meghibásodás hatásának, a rendszer üzembiztonságának megállapítása; IV. a feltárt és azonosított hibák rögzítése és jelentőségük megítélése (kiértékelés); V. rendszeres adatgyűjtés az elemzések, illetőleg a megbízhatósági számítások elősegítésére; VI. ismeret- és adatgyűjtés a szükséges üzemviteli, üzemfenntartási és biztonságtechnikai intézkedések kidolgozásához. 2. sz. táblázat: Egyes veszélyazonosítási, illetőleg kockázatelemzési módszerek összehasonlítása az elemzés céljai szerint Összpontszám Sorszám A módszer (eljárás) megnevezése Az elemzés célja(i) I. II. III. IV. V. VI. (Erősség) 1. Technológiai előzetes veszélyelemzés # # # # ( ) 2. Csokornyakkendő-ábra (elemzés) # # # ( ) 3. Ok-okozat diagram (elemzés) # # # ( ) 4. A változások/változtatások elemzése # ( ) 5. Ellenőrzőjegyzékes elemzés # ( ) 6. Azonos típusú meghibásodások elemzése # # ( ) 7. Veszélyhelyzetek elemzése # # # # ( ) 8. A kritikus-esemény eljárás # # # ( ) 9. Domináns kockázati indexek # # ( ) 10. DominoXL # ( ) 11. Energiaelemzés # ( ) 6

7 Sorszám A módszer (eljárás) megnevezése Az elemzés célja(i) I. II. III. IV. V. VI. (Erősség) 12. Eseményfa-elemzés (ETA) # # # ( ) Meghibásodásmód és -hatás elemzése (FMEA) Meghibásodásmód, -hatás és hibakritikusság elemzés (FMECA) # # # # ( ) # # # # # ( ) 15. Hibák veszélyelemzése # # # ( ) 16. Hibafa-elemzés (FTA) # # # # ( ) 17. Dow-féle tűz- és robbanásindex TRI (Dow F&EI) # ( ) 18. Áramláselemzés # # # ( ) 19. Veszélyazonosítás funkcionális modellezéssel # # # # ( ) 20. Veszélyelemzés (HAZAN) # # # # ( ) Működőképesség- és veszélyelemzés (vezérszavas HAZOP) Működőképesség- és veszélyelemzés (kreatív ellenőrzőjegyz. HAZOP) Működőképesség- és veszélyelemzés (tudásalapú HAZOP) Működőképesség-, hibamentesség- és veszélyelemzés (HAZROP) A rendszer külső kapcsolatainak elemzése # # # # # ( ) # ( ) # ( ) # # # # # ( ) # # # ( ) 26. Védelmi szintek elemzése (LOPA) # # # # # ( ) 27. Irányítási átvizsgálás & kockázatfa elemzés (MORT) # # # # ( ) 28. Markov-folyamatok # # # ( ) 29. Hierarchikus logikai diagram (MLD) # # ( ) A reálisan elképzelhető legnagyobb baleset, illetőleg a legrosszabb eset bekövetkezésének feltétele A fizikailag lehetséges legnagyobb eseménysor # # ( ) # # ( ) 32. MOSAR # # # # ( ) 33. MOND index # ( ) 34. Monte Carlo szimuláció (MC) ( ) 35. Többszintű HAZOP (HzM) # # # # # ( ) 36. Páros összehasonlítások # ( ) 7

8 Sorszám A módszer (eljárás) megnevezése Az elemzés célja(i) I. II. III. IV. V. VI. (Erősség) 37. Előzetes veszélyelemzés (PHA) # ( ) 38. Gyors kockázatelemzés (RRA) ( ) 39. Rekurzív működőképesség elemzés # # # # ( ) 40. Relatív rangsorolás # ( ) 41. Megbízhatósági (hibamentességi) folyamatábra (RBD) # # # ( ) 42. Kockázatmátrix # ( ) 43. SAVRIM # # # ( ) 44. Biztonságtechnikai átvizsgálás / biztonsági audit # ( ) 45. Az esemény lefolyása ( forgatókönyv ) # # # # ( ) Létesítmény-kiválasztás a mennyiségi kockázatértékeléshez Egyetlen pont meghibásodásának elemzése ( ) # # # ( ) 48. SAPHIRE # # # # # # ( ) 49. Termofluid rendszerek dinamikus indexezése # # # # # ( ) 50. Mi van, ha elemzés # # # ( ) 51. Zürich veszélyelemzés (ZHA) # # ( ) 4. Az eredmények kiértékelése Az eredmények alapján javasolható a kockázatelemzési módszerek összehasonlítási szempontrendszerének kiterjesztése olyan elemekkel, mint például az elemzés átfogó jellege, az üzemi életciklus egyes szakaszaiban való alkalmazhatóság, a nem független meghibásodások lehetséges hatásai, a műszaki-karbantartás és a különböző irányítási rendszerek hatásai figyelembevételére való alkalmasságuk szerint. Ez utóbbi három terület egyébként a veszélyes védelmi hiányosság 46. p. 13. bekövetkezésének legfontosabb vizsgálati szempontjai közé sorolható a technológiai berendezések és a szabályozástechnikai/védelmi elemek megbízhatósága mellett. Az ilyen elemzések megkönnyíthetik a biztonságirányítási rendszer minőségének hatását figyelembevevő kockázatelemzési megközelítések elméleti alapjainak feltárását, ami elősegíti a gyakorlatban is alkalmazható konkrét kockázatelemzési módszerek kidolgozását. További összehasonlítások végezhetők a módszer-együttesek (tehát az egyes módszereknek és eljárásoknak az elemzési cél(ok) szerint összeállított sajátos kombinációi) esetében is. 8

9 5. Felhasznált irodalom 1. Stephens, R.A.; Talso, W.: System safety Analysis Handbook: A Source Book for Safety Practitioners, System Safety Society. 2nd Edition Schüller, J.C.H. et al.: Methods for determining and processing probabilities, CPR 12E. The Hague, Clemens, P.L.: A compendium of Hazard identification and evaluation techniques for System Safety Application. In: Hazard Prevention MSZ EN 1050: Gépek biztonsága. A kockázatértékelés elvei. Budapest, IEC 60812: Analysis techniques for system reliability Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA). Ed Geneva, p. 6. IEC 61025: Fault tree analysis (FTA). Ed Geneva, p. 7. IEC 61078: Analysis techniques for dependability Reliability block diagram method. Ed Geneva, p. 8. IEC 61165: Application of Markov techniques. Ed Geneva, p. 9. IEC61882: Hazard and operability studies (HAZOP studies) Application guide. Ed Geneva, p. 10. IEC : 1995 Dependability management Part 3: Application guide Section 9: Risk analysis of technological systems. 1st ed. Geneva, MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Meghibásodás elemzés. Budapest, p. 12. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Előzetes veszélyelemzés. Budapest, p. 13. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Technológiai előzetes veszélyelemzés. Budapest, p. 14. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Működésbiztonsági veszélyelemzés. Budapest, p. 15. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Hibafa elemzés. Budapest, p. 16. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Eseményfa elemzés. Budapest, p. 17. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Üzemzavar elemzés. Budapest, p. 18. IAEA: Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and related industries. Internation Atomic Energy Agency. Vienna, ISSN p. 19. Hendershot, D.C. et al.: Putting the 'OP' back in HAZOP. MAINTECH South '98 Conference and Exhibition. Dec. 2-3, Risk Topics: The Zurich Hazard Analysis. In: Risk Engineering. Issue No. 8. Zurich, p. 21. Fire and Explosion Index Hazard Classification Guide. 6th ed. American Institute of Chemical Engineers. New York, ISBN Center for Chemical Process Safety: Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. American Institute of Chemical Engineers. New York, Drake, E.M.: Designing for the Environment: Integrated Chemical Engineering. Paper presentation. In: ICE Massachussets Institute of Technology SAVRIM Seveso II Safety Report Information Method. White Queen Safety Strategies. Hoofddorp, Post, R.L.: HAZROP: an approach to combining HAZOP and RCM. In: Hydrocarbon Processing. Houston, p

10 26. Moubray, J.M.: Reliability Centered Maintenance. Butterworth Heinemann Ltd. Oxford, ISBN Zuijderduijn, C.: Risk management by Shell Refinery/Chemicals at Pernis, the Netherlands. In: Seveso European Conference, Athens, November 10-12, European Commission, JRC ISI. Luxembourg, EUR EN 28. Cagno, E.; Caron, F.; Mancini, M.: Multilevel HAZOP for risk analysis in plant commissioning. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Demichella, M.; Marmo, L.; Piccinini, N..: Recursive Operability Analysis of Systems with multiple protection devices. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Balfanz, H-P.; Rumpf, J.: RAMS - An integrated risk-based decision making tool. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Paulsen, J-L.; Christensen, P.; Troen, H.: The use of functional modelling in a safety audit of radioactive flows. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Bernuchon, E. et al.: Improvement of the hazard indentification and assessment in application of the Seveso II Directive. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, SAPHIRE Technical Reference Manual, v6.0. Idaho National Engineering Laboratory, Lockheed Martin ITC. Idaho Falls, p. 34. Tixier, J. et al.: Development of a risk assessment methodology for Seveso II establishments. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Uijt de Haag, P.A.M.; Ale, B.J.M.: Selection of installations for the QRA. In: Guidelines for Quantitative Risk Assessment. CPR18E. Part I. Committee for the Prevention of Disasters. The Hague, p Carpignano, A. et al.: Merging FT approach with the Indexes approach to assess the reliability and availibility of a heating distribution network. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Delvosalle, Ch.: DominoXL v 1.0. Major Risk Research Centre, Polytechnical Faculty of Mons Mons, Lauridsen, K.: HU 2001/IB/EN03 PHARE Twinning Project Training Course Material Technical risk analysis. Budapest, risk.doc 40. Chabot, J.L. et al.: A Petri Net approach to dynamic reliability. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Dowell, A.M.; Hendershot, D.C.: Simplified Risk Analysis Layer of Protection Analysis (LOPA). American Institute of chemical Engineers 2002 National Meeting. Indianapolis, p. 42. System Safety Handbook, Chapter 9: Analysis Techniques. Federal Aviation Administration, Papazoglou, I. A.; Aneziris, O. N.: Master Logic Diagram: method for hazard and initiating event identification in process plants. In: Journal of Hazardous Materials, Vol. 97, Issues 1-3. p

11 45. Kindler J., Papp O.: Komplex rendszerek vizsgálata. Budapest, Cseh G.: A kockázat és a veszély(esség) alapvető összefüggései ipari biztonsági szabályozási szempontból. 23 p. In: Hanzmann J. (szerk.): CD Cégbiztonság II. n.év. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó. Budapest, Mannan, S. (ed.): Lee s Loss Prevention in the Process Industries. Vol. 1. 3rd ed. Burlington, ISBN

12 1. sz. melléklet Egyes biztonságtechnikai elemzési stratégiák, módszerek és eljárások Az alábbiakban a hazai és nemzetközi szakirodalomban fellelhető, elterjedtebb módszereket (103 db.) soroljuk fel. A lista összeállítása nem a teljesség igényével készült; az összeállításban elsősorban olyan módszerek szerepelnek, amelyek közös jellemzője, hogy a hibaokok/veszélyek azonosítására összpontosítanak elsősorban, és a veszélyeket elsődlegesen nem az üzemi vezetési/irányítási rendszerek hiányosságaira (beleértve az emberi tévesztéseket, hibákat) vezetik vissza. Hiv. szám Módszer/eljárás megnevezése 001. Accident Analysis (~ balesetek elemzése) 1., Analysis of Loss Prevention in Technology (~ technológiai előzetes veszélyelemzés) 003. Barrier Analysis (~ műszaki védelmi zár elemzés) 1., Bow-tie Diagram/Analysis (~ csokornyakkendő-ábra/elemzés) 27., Cause Consequence Diagram/Analysis (~ ok-okozat diagram/elemzés) 13. Szakirodalmi forrás 1., 39., 42., Change Analysis (~ változások/változtatások elemzése) 1., 3., Check List Analysis, Checklists (~ ellenőrzőjegyzékes elemzés) 1., 2., 10., 42., Common Cause/Mode Analysis (~ közös okú / azonos típusú meghibásodások elemzése) 009. Comparison-To-Criteria (~ a műszaki előírásokkal való módszeres összevetés) 010. Concept Safety Review (~ a koncepció/elképzelés biztonságtechnikai átvizsgálása) 1., 10., 42., , , Confined Space Safety (~ zárt terek biztonsági vizsgálata) 1., Consequence Modelling (~ következménymodellek) 10., Contingency Analysis (~ veszélyhelyzetek elemzése) 1., 3., Critical Incident Technique (~ a kritikus-esemény eljárás) 1., 3., Critical Path Analysis (~ kritikus kombináció elemzése) 1., Cryogenic Systems Safety Analysis (~ kriogén rendszerek biztonsági elemzése) 017. Damage Mode and Effects Analysis (~ sérülés mód és -hatás elemzése) 018. Deactivation Safety Analysis (~ a leállítás biztonságtechnikai elemzése) 1. 1., , Delphi Method (~ Delphi-módszer) 4., 10.,

13 Hiv. szám Módszer/eljárás megnevezése 020. Dominant Risk Indices (~ domináns kockázat indexek) DominoXL Energy (Source/Trace Hazard) Analysis (~ energiaelemzés) 1., 3., Energy Trace and Barrier Analysis (~ energia- és műszaki védelmi zár elemzés) 024. Energy Trace Checklist (~ energetikai rendszerek kérdésjegyzékes vizsgálata) 025. Event and Causal Factor Charting (~ események és okozati tényezők feltérképezése) 1., , , 42. Szakirodalmi forrás 026. Event Tree Analysis (~ eseményfa-elemzés) 1., 2., 10., 16., 42., Explosives Safety Analysis (~ robbananyagok biztonsági elemzése) 1., External Events Analysis (~ külső események elemzése) 1., Facility System Safety Analysis (~ létesítmények rendszerbiztonsági elemzése) 030. Failure Analysis (~ meghibásodás elemzés) Failure Modes And Effects Analysis, FMEA (~ meghibásodásmód és -hatás elemzése) 032. Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis, FMECA (~ meghibásodásmód, -hatás és hibakritikusság elemzése) 033. Failure Modes, Effects, and Diagnostics Analysis, FMEDA (~ meghibásodásmód, -hatás és diagnosztikai elemzés) 1., Fault Hazard Analysis (~ hibák veszélyelemzése) 1., Fault Isolation Methodology (~ hibakizárási módszer) 1., Fault Simulation for Control Systems (~ vezérlések hibaszimulációja) 4. 1., 2., 5., 10., 42., , 2., 5., 10., 42., Fault Tree Analysis (~ hibafa-elemzés) 1., 2., 6., 10., 15., 42., Fire and Explosion Index (Dow's) (~ Dow-féle tűz- és robbanásveszélyességi index) , Fire Hazards Analysis (~ tűzveszély elemzése) 1., Flow Analysis (~ áramláselemzés) 1., 3., Functional modelling for fault identification (~ veszélyazonosítás funkcionális modellezéssel) 042. Hardware/Software Safety Analysis (~ hardver/szoftver biztonsági elemzése) 043. Hazard Analysis (HAZAN) (~ veszélyelemzés) 1., 42., Hazard and Operability Analysis/Study ( Guide Word HAZOP) (~ működőképesség- és veszélyelemzés; vezérszavas HAZOP) , 2., 9., 10., 14., 22.,

14 Hiv. szám Módszer/eljárás megnevezése 045. Hazard and Operability Analysis/Study (Creative Checklist HAZOP) (~ működőképesség- és veszélyelemzés; kreatív ellenőrzőjegyzékes HAZOP) 046. Hazard and Operability Analysis/Study (Knowledge-based HAZOP) (~ működőképesség- és veszélyelemzés; tudásalapú HAZOP) 047. Hazard Mode Effects Analysis (~ veszélyes üzemmódok és hatások elemzése) 048. Hazards, Reliability and Operability Analysis (HAZROP) (~ működőképesség-, veszély- és hibamentesség-elemzés) , Interface Analysis (~ a rendszer külső kapcsolatainak elemzése) 1., 3., Szakirodalmi forrás 050. Level/Layer of Protection Analysis (~ védelmi szintek elemzése) 23., 25., Management Oversight and Risk Tree Analysis (MORT) (~ irányítási átvizsgálás és kockázatfa elemzés) 1., 3., Markov Processes (~ Markov-folyamatok, Markov-láncok) 2., 8., Master Logic Diagram (~ hierarchikus logikai diagram) 43., Materials Compatibility Analysis (~ anyagok összeférhetőségének elemzése) 055. Maximum Credible Accident/Worst Case Condition (~ a reálisan elképzelhető legnagyobb baleset / a legrosszabb eset bekövetkezésének feltétele) 056. Maximum Physically Possible Scenarios (~ a fizikailag lehetséges legnagyobb eseménysor) 057. Method Organized for a Systematic Analysis for Risks (MOSAR) (~ módszeres kockázatelemzési rendszer, MOSAR) 1., , 3., MOND index (~ MOND index) 43., Monte Carlo Simulation (~ Monte Carlo szimuláció) 2., 10., Multilevel HAZOP (HzM) (~ többszintű HAZOP) Naked Person (~ meztelen ember ) 1., 3., Network Logic Analysis (~ hálózati logikai elemzés) 1., 3., Operating and Support Hazard Analysis (~ működési és kiszolgálási veszélyek elemzése) 064. Operating Trouble Analysis (~ üzemzavar-elemzés) Operational Readiness Review (~ az üzemkészség átvizsgálása) , Paired comparisons (~ páros összehasonlítások) 10., Preliminary Hazard Analysis (~ előzetes veszélyelemzés) 1., 2., 4, 10., 12., 42., Preliminary Hazard List (~ előzetes veszélyek jegyzéke) 1., Probabilistic Hybrid Analytical System Evaluation (~ rendszerek valószínűségi alapú, hibrid analítikai kiértékelése) 1. 14

15 Hiv. szám Módszer/eljárás megnevezése 070. Procedure Analysis (Task Analysis) (~ eljáráselemzés / feladatelemzés) 071. Production System Hazard Analysis (~ gyártórendszerek veszélyelemzése) Szakirodalmi forrás 1., 3., 42., , Prototype Development (~ prototípus kidolgozás) 1., 3., Rapid Risk Assessment (~ gyors kockázatértékelés) Recursive Operability Analysis (~ rekurzív működőképesség elemzés) Relative Ranking (~ relatív rangsorolás) 1., Reliability Block Diagram Method (RBD) (~ megbízhatósági/hibamentességi folyamatábra) 077. Reliability Centered Maintenance Analysis (RCM) (~ megbízhatóság / hibamentesség központú karbantartás elemzés) 078. Reliability, Availability and Maintainability Analysis (RAM) (~ hibamentességi használhatóság és karbantarthatóság elemzése) 079. Repetitive Failure Analysis (~ ismétlődő meghibásodások elemzése) Review of historical data (~ feljegyzett / szakirodalmi adatok átvizsgálása) 7., 10., , 19., 25., 26., , , Risk Matrix (~ kockázatmátrix) 10., Risk-Based Decision/Inspection Analysis (~ kockázatalapú döntések / kockázatalapú ellenőrzés elemzés) 1., Root Cause Analysis (~ alap-okok elemzése) 1., Safety Report Information Method (SAVRIM) (~ biztonsági jelentés információs módszer) 085. Safety Review, Safety Audit (~ biztonságtechnikai átvizsgálás, biztonsági audit) , 2., 42., Scenario Analysis (az esemény lefolyása, forgatókönyv ) 1., 3., 42., Selection of installations for QRA (~ létesítmény(rész)-kiválasztás mennyiségi kockázatértékeléshez) 088. Sequentially-Timed Events Plot Investigation System (STEP) (~ események lépésről-lépésre való kivizsgálása) 089. Single-Point Failure Analysis (~ egyetlen pont meghibásodásának elemzése) 090. Sneak Circuit Analysis (~ szabályozókörök látens veszélyeinek elemzése) 091. Statistical Process Control (~ statisztikai folyamatszabályozás) , , 3., , 42., Stochastic Petri Net Analysis (~ sztochasztikus Petri-háló) 1., 40., Subsystem Hazard Analysis (~ alrendszer veszélyelemzése) 1., System Analysis Program for Hands-on Integrated Reliability Evaluation (SAPHIRE)

16 Hiv. szám Módszer/eljárás megnevezése 095. System Hazard Analysis (~ rendszer veszélyelemzése) 1., Systematic Inspection (~ módszeres ellenőrzés) 1., 3., Systematic Occupational Safety Analysis (~ módszeres munkabiztonsági elemzés) 098. Thermo-fluido-dynamic indices (~ termofluid rendszerek dinamikus indexezése) 099. Threat Hazard Analysis (~ fenyegető veszélyek elemzése) Time/Loss Analysis for Emergency Response Evaluation (~ időtartam/veszteség-elemzés védelmi intézkedések kiértékeléséhez) , Uncertainty Analysis (~ bizonytalanság-elemzés) 1., 42., 47. Szakirodalmi forrás 102. What-If Analysis (~ mi van, ha elemzés) 1., 2., 4., 42., Zurich Hazard Analysis (~ Zürich veszélyelemzés)

17 2. sz. melléklet A kockázat- és veszély-megítélés (kiértékelés) során a meghibásodási (illetőleg hiba-) eseménysorok azonosításához valamint egyéb célokra használatos egyes stratégiák, módszerek és eljárások, valamint alkalmazási feltételeik Az ismertetésben először a módszer/eljárás/stratégia magyar megnevezését (illetőleg javasolt megnevezését) közöljük, ezt követi az angol változat. Ezután a módszer lényegét, főbb módszertani elemeit foglaljuk össze. Az alkalmazhatóság egyes sajátos feltételeit külön bekezdésben, dőlt szedéssel emeltük ki. A Hiv. szám rendeltetése pedig az, hogy az adott módszer és az 1. sz. melléklet azonos megnevezésű módszere közötti egyértelmű kapcsolatot biztosítsa. 1. Technológiai előzetes veszélyelemzés (Analysis of loss prevention in technology) 13. E módszer alkalmazása érdekében először előzetes veszélyelemzés útján a technológiai rendellenességeket szükséges feltárni. Ennek kivitelezése során a technológiai rendszert biztonságtechnikai alrendszerekre bontják, kijelölik a változások szempontjából számításba vehető elemeket, majd megvizsgálják a technológiai paramétereket az összes lehetséges zavar feltárása céljából, végül meghatározzák a zavar elhárításához szükséges biztonságtechnikai intézkedéseket. A következő szakaszban a technológiai folyamat várható veszélyeit elemzik a vizsgált paraméter változására és a változást előidéző okra koncentrálva. Az elemzés biztonsági intézkedések kidolgozásával és bizonylatolással zárul. A módszer az energetikai, vegyipari, kőolaj- és földgázipari berendezések működése során bekövetkezhető olyan technológiai rendellenességek feltárására alkalmazható, amelyek veszélyes folyamatok, reakciók beindulását eredményezhetik. Hiv. szám: Csokornyakkendő-ábra (elemzés) (Bow-tie diagram/analysis) 32., 27. p. 77. A csokornyakkendő-ábra egy a műszaki, illetőleg a szervezési jellegű védelmi zárakat is feltüntető, egy-egy hibafa-szerű és eseményfa-szerű ábra összekapcsolásával megszerkesztett logikai ábra. A hibafa csúcseseménye rendszerint valamely veszélyesanyag-kiszabadulással járó esemény (Kritikus Esemény), s ehhez kapcsolódnak az eseményfa kezdeti eseményei (Másodlagos Kritikus Események). A hibafa alapeseményei egyrészt olyan események, amelyek a normális üzemelés során csak kivételesen fordulnak elő (pl. nem kívánatos események), másrészt a bizonyos mértékben előrelátható, többé-kevésbé gyakori események. Ezen események kombinációi a Kritikus Eseményt megelőző Kezdeti Események kialakulását eredményezhetik amennyiben hatásuk a védelmi zárokon átjut. A másodlagos események Veszélyes Jelenségeket (pl. tűz, VCE, BLEVE) válthatnak ki, melyek az expozíció tárgyától függően Súlyos Eseményt eredményeznek. Az alkalmazott hibafa-szerű vizsgálat eljárási és műveleti szabályrendszere nem kiforrott, ezért az alapesemények azonosítása során nem biztosított a módszeresség érvényesülése. 17

18 Mindazonáltal a módszer elvi alapja mint általános vizsgálati megközelítés nem kifogásolható: ekkor a több közvetlen veszély több következmény elvet úgy érvényesítik, hogy a vizsgált veszélyt közvetlen veszélyekre bontják, s ezeknek a védelmi zárakon való áthaladásával állítják elő a közös csúcseseményt, mely a különböző helyesbítő és megelőző intézkedések sikertelensége folytán többféle következményhez vezethet. Hiv. szám: p Ok-okozat diagram (elemzés) (Cause consequence diagram) Az ok-okozat diagramok a hibafák és az eseményfák sajátságait egyesítik (legalábbis e céllal dolgozták ki a módszert), amikor is azt vizsgálják, hogy mi történne, ha a rendszer szabályozó és biztonsági berendezései nem működnének megfelelően. E berendezések meghibásodásának okaként külső tényezőket is figyelembe lehet venni. Az egyes eseményeket grafikusan is megjelenítik, feltüntetve a logikai kapcsolatokat, az esemény-elágazásokat. Az alkalmazáshoz a rendszer működésének és a lehetséges meghibásodásoknak a lehető legszélesebb körű ismeretére van szükség, ennek ellenére többé-kevésbé még a tervezési fázisban is alkalmazható (amennyiben a rendszer elemei és működése már részleteiben is tisztázott). A meghibásodási frekvenciák számszerűsítésére nem alkalmas. Az elemzési eljárás a hibafa-elemzéséhez képest kevésbé módszeres. Bonyolultabb rendszerek esetében az ábrázolás áttekinthetősége ellehetetlenül (pl. rendszerek közötti hatások). Hiv. szám: p A változások/ változtatások elemzése (Change analysis) Egy már létező, ismert rendszerből kiindulva elemezni szükséges minden megfigyelt vagy valós változtatást, vizsgálni kell minden egyes változás (egyedi) és az összes változás (együttes) hatását a rendszerkockázatra. Noha a változtatások elemzését eredetileg az irányítási rendszer-alkalmazásokra használták, mára elvileg mindenfajta rendszer vizsgálatához alkalmazható. Ennek feltétele, hogy a rendszer tervében vagy a működésben tényleges változás következett be, vagy a változást számba veszik. A módszer jól alkalmazható a különböző, lehetséges változtatások közötti optimális megoldás meghatározásához, vagy a szükséges változtatás megtervezéséhez. A változtatások elemzését érdemben csak olyan rendszer esetében lehet alkalmazni, ahol az alapkockázatot már meghatározták (pl. előzetes elemzés útján). Hiv. szám: Ellenőrzőjegyzékes elemzés (Checklist analysis) 2. p Az ellenőrzőjegyzékes elemzés során berendezések vagy eljárási lépések írott listáját alkalmazzák valamely rendszer állapotának ellenőrzésére. A jegyzék a lehetséges meghibásodásokat és a veszélyes események okait tartalmazza. Az ellenőrzőjegyzékeket üzemeltetési tapasztalatok alapján állítják össze, és gyakran alkalmazzák a kockázatelemzések során. Részletességüket tekintve igen változatosak, leggyakoribb alkalmazási céljuk pedig a szabványoknak és a gyakorlatnak való megfelelés kimutatása. Az ellenőrzőjegyzék alkalmazására, mint kvalitatív (minőségi) elemzési módszerre sokkal jellemző az, hogy célja a rendszer minden szempontból való kritikai elemzésének 18

19 előmozdítása, semmint egyedi követelmények meghatározása. Az ellenőrzőjegyzék minimálisan arra alkalmazható, hogy biztosítsák a terv bevett gyakorlatnak való megfelelőségét. Rendszerint akkor a leghasznosabb, ha általában ismert veszélyek feltárásához alkalmazzák. Hiv. szám: p. 39. Azonos típusú meghibásodások elemzése (Common mode failure analysis) Az azonos típusú meghibásodások elemzése olyan értékelő módszer, amellyel megállapítható, hogy a rendszer különböző részeinek vagy elemeinek kölcsönösen összefüggő meghibásodása lehetséges-e, és értékelhető a valószínű, általános hatás. Ez a módszer olyan vonatkoztatási egységek (berendezések, egyéb rendszerelemek) esetében alkalmazható hatékonyan, amelyek meghibásodása azonos típusú lefolyással jellemezhető. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy az azonos típusú meghibásodásoknak különböző okai lehetnek. Hiv. szám: p Veszélyhelyzetek elemzése (Contingency analysis) Az adott rendszerben a gyakorlatban is elképzelhető minden rendkívüli eseményt azonosítani szükséges, és meg kell vizsgálni azoknak a veszélyhelyzeti intézkedéseknek és védőeszközöknek/berendezéseknek a megfelelőségét, amelyek révén az egyes vizsgált események irányíthatókká és/vagy elkerülhetőkké tehetők. A veszélyhelyzetek elemzése minden rendszerre, alrendszerre, berendezésre, eljárásra, a rendszer külső kapcsolataira, stb. alkalmazható. Ehhez azonban az eljárás során a rendszer védelmi képességei meglétének és megfelelőségének vizsgálatára szükséges összpontosítani. Általános rendszeralkalmazásokban a veszélyhelyzetek elemzése hatékony módszernek minősül ahhoz, hogy a rendszer-meghibásodások számának csökkentésére működtetett biztonsági elemek és/vagy szabályozókörök megfelelőségének megítéléséhez szükséges vizsgálati megközelítést kidolgozzák. E mellett nagy jelentősége van a védelmi tervek és eszközök megfelelőségének értékelésében is. Hiv. szám: A kritikus-esemény eljárás (Critical incident technique) 2. p A működtetési/üzemeltetési tapasztalatokkal rendelkező személyzet kikérdezése (és/vagy kérdőíves adatgyűjtés) annak érdekében, hogy információkat gyűjtsenek a korábban bekövetkezett kezelési hibákról, veszélyekről és a jelentési szintet el nem érő üzemi biztonsági eseményekről. Külön azonosítani szükséges a meghatározó jelentőségű, nagykockázatú eseteket. A módszer megszorítás nélkül alkalmazható mindenféle, emberi beavatkozást vagy felügyeletet igénylő rendszer esetében ott, ahol elegendő üzemeltetési tapasztalat áll rendelkezésre. Hiv. szám:

20 9. Domináns kockázati indexek (Dominant risk indices) 34. A módszer alapja az a feltételezés, hogy a veszélyes ipari üzemekre jellemző kockázati szintek értékeléséhez négy alapvető szempontot kell vizsgálni: magát a telephelyet; a baleset kifejlődését; a környezet kitettségét; a biztonságirányítást. E négy tényező figyelembe vételére két eljárási lépésben a kockázati rangsorolást (indexek), a környezet sérülékenységének vizsgálatára alkalmazandó többkritériumos döntéselemzést (SAATY), és a biztonságirányítási rendszer elemzését használják. A veszélyforrásra jellemző Súlyossági indexet (S), a hatásokra jellemző Terjedés indexet (F) és a kitettségre jellemző Sérülékenység indexet (V) az első eljárási lépés során, a Biztonságirányítás indexet (M) a második lépésben határozzák meg. A rendszer Potenciális Veszélyének és az M indexnek a kombinálásával számítják ki a kockázati szint indexet. E globális megközelítésen alapuló módszer alkalmazása sokrétű felkészültséget igényel. Az eljárási lépések során sok esetben van szükség műszaki becslésekre (pl. a célobjektumok sérülékenysége fokának megítélésekor). Az elemzések során felhasználható a veszélyes üzem már rendelkezésre álló biztonsági jelentése is. Alapvető jellemzője, hogy az indexek nem alkalmasak az abszolút (valószínűségi alapú) kockázati kritériumokkal (pl. egyéni halálozási kockázat) való összevetésre. Hiv. szám: DOMINOXL v A szoftveres formában rendelkezésre álló módszer egy üzemen belül, illetőleg egy üzem és a szomszédos üzem(ek) közötti dominóhatások lehetőségének kiértékelésére szolgál. A módszer három eljárási lépéből áll: (a) a dominóhatásban potenciálisan érintett (veszélyes anyagot tartalmazó) készülékek számbavétele, osztályozása és térbeli elhelyezésének azonosítása, valamint készülékzónákba sorolása; (b) az elsődleges balesetben valószínűsíthetően résztvevő összes készülék vagy készülékzóna kiválasztása; minden egyes elsődleges balesethez hozzá kell rendelni a számítással meghatározott hatásokat és az események középpontjának helyzetét; (c) egyszerű kritériumok (hatótávolságok és sérülési küszöbértékek) segítségével meghatározhatók azok a készülékzónák, amelyek az elsődleges balesetben valószínűleg megsérülnek és másodlagos balesetet (dominóhatást) okoznak. A veszélyes anyagok jellegétől, mennyiségétől, elhelyezésétől függően figyelembe vehető tócsatűz/tartálytűz, túlforrás, VCE, BLEVE, repeszhatás. A hatások ún. súlyosságindexszel is jellemezhetők, mely a legsúlyosabb dominóhatást kiváltó elsődleges események relatív sorrendjét adja meg. A módszer bármely olyan üzemben alkalmazható, ahol azt szükséges vizsgálni, hogy a tűz- és robbanásveszélyes anyagoknál bekövetkező, hősugárzással, túlnyomással és repeszhatással járó események közül melyek jelentenek reális veszélyforrást a többi készülékre. A módszer önmagában nem veszi figyelembe az épületek védő, árnyékoló hatását, továbbá azt sem, hogy a különböző (dominó) események hogyan hatnak egymásra, ezért egyes esetekben túlzottan konzervatív eredményt adhat. Hiv. szám:

Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai

Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal Bevezetés A veszélyes helyzetek azonosítására,

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Cseh Gábor 2005. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Cseh Gábor: Kockázatelemzési

Részletesebben

A kockázatelemzés menete

A kockázatelemzés menete A kockázatelemzés menete 1. Üzem (folyamat) jellemzői Veszélyforrások 2. Baleseti sorok meghatározása 3a. Következmények felmérése 3b. Gyakoriság becslése 4. Kockázat meghatározás Balesetek Gyakoriság

Részletesebben

A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata

A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1. Bevezetés

Részletesebben

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése ROBOTHADVISELÉS S 2009 Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése Muha Lajos PhD, CISM főiskolai tanár, mb. tanszékvezet kvezető ZMNE BJKMK IHI Informatikai Tanszék 1 Az informatikai biztonság Az informatikai

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA Dr. Czakó Sándor Az elmúlt években bekövetkezett ipari balesetek (Seveso, Flixborough, Bhopal, Enshede) bebizonyították, hogy szükség van olyan kockázat

Részletesebben

Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló

Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló A kockázatelemzés buktatói, kockázatbecslés

Részletesebben

Balesetek Mennyiségi Kockázatelemzése (QRA telepített létesítmények)

Balesetek Mennyiségi Kockázatelemzése (QRA telepített létesítmények) Balesetek Mennyiségi Kockázatelemzése (QRA telepített létesítmények) 1. Üzem (folyamat) jellemzői Veszélyforrások 2. Baleseti eseménysorok meghatározása 3a. Következmények felmérése 3b. Gyakoriság becslése

Részletesebben

Dr. BALOGH ALBERT: MEGBÍZHATÓSÁGI ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI SZAKKIFEJEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HELYZETE

Dr. BALOGH ALBERT: MEGBÍZHATÓSÁGI ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI SZAKKIFEJEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HELYZETE Dr. BALOGH ALBERT: MEGBÍZHATÓSÁGI ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI SZAKKIFEJEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HELYZETE 1 Megbízhatósági terminológia: IEC 50(191):2007 változat (tervezet) Kockázatkezelő irányítási terminológia:

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 18. SZE KOCKÁZATKEZELÉS

Részletesebben

3. sz. Füzet. Technológiai rendszerek kockázatelemzése Kivonat az IEC 300-3-9 szabványból 2001.

3. sz. Füzet. Technológiai rendszerek kockázatelemzése Kivonat az IEC 300-3-9 szabványból 2001. M Ű S Z A K I B I Z T O N S Á G I F Ő F E L Ü G Y E L E T 3. sz. Füzet Technológiai rendszerek kockázatelemzése Kivonat az IEC 300-3-9 szabványból 2001. Sem a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet, sem annak

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. Karbantartási filozófiák a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. TPM Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált

Részletesebben

Veszélyazonosítás és kockázatelemzés

Veszélyazonosítás és kockázatelemzés Veszélyazonosítás és kockázatelemzés Elfogadhatósági kritérium Tevékenységből származó kockázat tolerálható Védelmi feladatok ellátása biztosított Az üzem és környezetének leírása Az üzemeltető fő célkitűzései

Részletesebben

ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE

ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE Bareith Attila bareith@nubiki.hu 2015. június 15. Terminológia Eredetileg a valószínűségi kockázatelemzés (Probabilistic Risk Assessment PRA) kifejezést vezették

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Dr. Baradits György bgs@sil4s.com M: +36 209 424 126

Dr. Baradits György bgs@sil4s.com M: +36 209 424 126 XVIII. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS IPARBIZTONSÁGI KONFERENCIA HAZOP szerepe a környezet védelemben és a folyamatbiztonságban Dr. Baradits György bgs@sil4s.com M: +36 209 424 126 1 SIL for Safety SIL 4 S SIL for

Részletesebben

BIZONYTALANSÁG A KOCKÁZATBECSLÉSBEN 1. BEVEZETÉS

BIZONYTALANSÁG A KOCKÁZATBECSLÉSBEN 1. BEVEZETÉS Pokorádi László BIZONYTALANSÁG A KOCKÁZATBECSLÉSBEN A műszaki menedzsment döntései különböző pozitív vagy negatív előjelű eredményeket eredményezhetnek. A döntéshozóknak mind morális, mind szakmai szempontokat

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Előadó: Bolya Árpád ISO FORUM előadás, 2015.09.17. ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2015.05.14.

Részletesebben

Biztonságkritikus rendszerek

Biztonságkritikus rendszerek Biztonságkritikus rendszerek Dr. Abonyi, János Dr. Fülep, Tímea Szerzők: Abonyi János (Fejezet 1-9) és Fülep Tímea (Fejezet 10-12) Szerzői jog 2014 Pannon Egyetem A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Tóth Béla 2015.

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Tóth Béla 2015. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Tóth Béla 2015. Név: Tóth Béla Tanulmányok: 2010 - Óbudai Egyetem / NIK Informatikai Biztonság szak Mérnök Diploma Főállásban: Pénzügyi szektor IT Infrastruktúra

Részletesebben

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Póserné Oláh Valéria Budapesti Műszaki Főiskola NIK, poserne.valeria@nik.bmf.hu IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Absztrakt Napjainkban már a legtöbb szervezet működése elképzelhetetlen informatikai

Részletesebben

A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató

A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató Fejlett ipari országokban a veszélyes ipari tevékenységek

Részletesebben

Klasszikus karbantartási stratégiák és hiányosságaik. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft.

Klasszikus karbantartási stratégiák és hiányosságaik. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. Klasszikus karbantartási stratégiák és hiányosságaik Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. A.A. Stádium Kft 1984-1991 - 1996 2 alapító - 17 fős cég

Részletesebben

A betegbiztonság növelése humán diagnosztikai laboratóriumban

A betegbiztonság növelése humán diagnosztikai laboratóriumban A betegbiztonság növelése humán diagnosztikai laboratóriumban Dr. Barna T. Katalin 1, Szlatinszki Nóra 2, Kanik Erika 3, Kegyes Lászlóné 4, Bálint Gyöngyi 5 (Synlab Dunaújvárosi Laboratórium 1-4, Dunaújváros,

Részletesebben

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15.

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. 1 3.3.3 Minősítési rendszerek és a kockázatok számszerűsítése Minősítések hozzárendelése PD, LGD, CF meghatározása Közös vizsgálati

Részletesebben

A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 1 Növekvő bevétel Továbbfejlesztett megoldások Elégedett vevők Magasabb

Részletesebben

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Angyal Adrián vezető szakértő 2013. évi L. törvény: az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról IBTv. vagy 50-es törvény

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK 1. Elemző módszerek A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk azokat a módszereket, amelyekkel a technikai, technológiai és üzemeltetési rendszerek megbízhatósági elemzései

Részletesebben

IEC 61508 Basic Engineering -től a Leszerelésig

IEC 61508 Basic Engineering -től a Leszerelésig IEC 61508 Basic Engineering -től a Leszerelésig Dr. Baradits György TÜV id: TP08000105 TÜV Functional Safety Expert Safety Instrumented System BP Rotterdaam SIL4S SIL4S Presentation Presentation BGS 2011.Q4.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI KIBOCSÁTÁSAINAK ELEMZÉSE

RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI KIBOCSÁTÁSAINAK ELEMZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002. évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. dr.univ Sági László RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Nyíregyháza, 2010. május 19. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán 1 A Működési Kockázatkezelés eszköztára Historikus adatok gyűjtése és mennyiségi

Részletesebben

ÜZEMZAVAROK VIZSGÁLATÁNAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

ÜZEMZAVAROK VIZSGÁLATÁNAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI 1 MESICS ZOLTÁN 1 KOVÁCS BALÁZS 2 VASS GYULA 3 KÁTAI-URBÁN LAJOS 4 ÜZEMZAVAROK VIZSGÁLATÁNAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI 1. BEVEZETÉS A jelen tanulmányukban a szerzők a 2012-2014. időszakban bekövetkezett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 3. Elõadás Kockázatkezelés és kockázati menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék A kockázatkezelés (Risk Management) jelentése és célja Azt az elvi-elméleti módszert jelenti, mely a

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 Az állásfoglalás kiterjed a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának

Részletesebben

Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai

Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai Borbély Sándor CISA, CISM, CRISC Információvédelmi projekt vezető sandor.borbely@noreg.hu Tartalom Az ipari hálózatnál mennyiben, és miért

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

Verifikáció és validáció Általános bevezető

Verifikáció és validáció Általános bevezető Verifikáció és validáció Általános bevezető Általános Verifikáció és validáció verification and validation - V&V: ellenőrző és elemző folyamatok amelyek biztosítják, hogy a szoftver megfelel a specifikációjának

Részletesebben

Integrált kockázatkezelés az iparban

Integrált kockázatkezelés az iparban Integrált kockázatkezelés az iparban 1 2 Veszélyes ipari tevékenységek Mezőgazdaság Biokémia, biotechnológia, gyógyszeripar Védelmi szféra Robbanó és tűzijáték ipar Élelmiszeripar - Nagy hűtőházak (ammónia);

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI AUDIT. 13. óra

BIZTONSÁGI AUDIT. 13. óra 13. óra BIZTONSÁGI AUDIT Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi 1db ZH)

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: T047198 ZÁRÓJELENTÉS

OTKA nyilvántartási szám: T047198 ZÁRÓJELENTÉS MESTERSÉGES INTELLIGENCIA MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A FOLYAMATMODELLEZÉSBEN című OTKA pályázatról 2004. jan. 01 2007. dec. 31. (Vezető kutató: Piglerné dr. Lakner Rozália) A mesterséges intelligencia eszközök

Részletesebben

VESZÉLYES ÜZEMEK ÉRTÉKELÉSE ALKALMAZOTT MÓDSZEREK A MOL-CSOPORTBAN

VESZÉLYES ÜZEMEK ÉRTÉKELÉSE ALKALMAZOTT MÓDSZEREK A MOL-CSOPORTBAN VESZÉLYES ÜZEMEK ÉRTÉKELÉSE ALKALMAZOTT MÓDSZEREK A MOL-CSOPORTBAN Ing. Alica Mičíková, PhD., Ing. Marcel Tvrdík, Ing. Beata Pilinszká, PhD., VURUP, a.s. OKF, Budapest, 2013. április 10. MEMBER OF THE

Részletesebben

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés ISO 9001:2015 revízió - áttekintés Tartalom n Ki az illetékes? n Milyen az ütemterv? n Hol tartunk most? n Hogyan fog ez folytatódni? n Mik képezik a kialakítás kereteit? n Mik képezik az alapvető képességeket?

Részletesebben

A katasztrófavédelem és a környezetvédelem kapcsolata

A katasztrófavédelem és a környezetvédelem kapcsolata -1- A katasztrófavédelem és a környezetvédelem kapcsolata DR. VASS GYULA tű. ezredes, főosztályvezető BM OKF Veszélyes Üzemek főosztály 2014. május 27. -2- ELŐADÁS TARTALMA I. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Tímea Fülep Cím(ek) 3, Törökugrató u. 3., 1118, Budapest, Magyarország Telefonszám(ok) +36 96 50 3308 Mobil: +36 70 210 4319 Fax(ok) +36 1 436

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉS A REZGÉSDIAGNOSZTIKÁBAN TÖBBVÁLTOZÓS SZABÁLYOZÓ KÁRTYA SEGÍTSÉGÉVEL

KOCKÁZATKEZELÉS A REZGÉSDIAGNOSZTIKÁBAN TÖBBVÁLTOZÓS SZABÁLYOZÓ KÁRTYA SEGÍTSÉGÉVEL KOCKÁZATKEZELÉS A REZGÉSDIAGNOSZTIKÁBAN TÖBBVÁLTOZÓS SZABÁLYOZÓ KÁRTYA SEGÍTSÉGÉVEL Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Pannon Egyetem, Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék Katona Attila Imre, Pannon Egyetem,

Részletesebben

A kockázatelemzés menete

A kockázatelemzés menete A kockázatelemzés menete 1. Üzem (folyamat) jellemzői Veszélyforrások 2. Baleseti eseménysorok meghatározása 3a. Következmények felmérése 3b. Gyakoriság becslése 4. Kockázat meghatározás 3.a Következmény

Részletesebben

A döntésorientált hibamód és hatáselemzés módszertanának tapasztalatai az AUDI Motor Hungária Kft.-nél

A döntésorientált hibamód és hatáselemzés módszertanának tapasztalatai az AUDI Motor Hungária Kft.-nél A döntésorientált hibamód és hatáselemzés módszertanának tapasztalatai az AUDI Motor Hungária Kft.-nél Dr. Bognár Ferenc, adjunktus, Pannon Egyetem Meilinger Zsolt, műszaki menedzser, Pannon Egyetem 1.

Részletesebben

A kockázat alapú felülvizsgálati karbantartási stratégia katonai és polgári alkalmazásának lehetõségei

A kockázat alapú felülvizsgálati karbantartási stratégia katonai és polgári alkalmazásának lehetõségei A kockázat alapú felülvizsgálati karbantartási stratégia katonai és polgári alkalmazásának lehetõségei Cs. Nagy Géza egyetemi adjunktus A kockázat alapú felülvizsgálat és karbantartás kialakítását és bevezetését

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA

WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök akkreditált minőségügyi rendszermenedzser regisztrált vezető felülvizsgáló Telefon és fax: 06-33-319-117 E-mail: info@wil-zone.hu

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

AZ APERIODIKUSAN ALKALMAZOTT KATONAI BERENDEZÉSEK ELLENŐRZŐ TESZTJEINEK HATÁSA A MEGBÍZHATÓSÁG ÁLLAPOTVEKTORRA

AZ APERIODIKUSAN ALKALMAZOTT KATONAI BERENDEZÉSEK ELLENŐRZŐ TESZTJEINEK HATÁSA A MEGBÍZHATÓSÁG ÁLLAPOTVEKTORRA V. Évfolyam. szám - 010. június Neszveda József neszveda.jozsef@bmf.kvk.hu AZ APERIODIKUAN ALKALMAZOTT KATONAI BERENDEZÉEK ELLENŐRZŐ TEZTJEINEK HATÁA A MEGBÍZHATÓÁG ÁLLAPOTVEKTORRA Absztrakt Az aperiodikusan

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

Szolgáltatás Modellezés. Tivoli Business Service Management

Szolgáltatás Modellezés. Tivoli Business Service Management Szolgáltatás Modellezés Tivoli Business Service Management Üzleti Szolgáltatás Felügyelet 2 Üzleti Szolgáltatás: alkalmazások, köztes alkalmazások, biztonsági, tároló, hálózati, és más infrastruktúra elemek

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

AZ I-RISK SZOFTVER ALKALMAZÁSA INTEGRÁLT RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNÁL. Dinnyés Álmos - Kun-Szabó Tibor

AZ I-RISK SZOFTVER ALKALMAZÁSA INTEGRÁLT RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNÁL. Dinnyés Álmos - Kun-Szabó Tibor AZ I-RISK SZOFTVER ALKALMAZÁSA INTEGRÁLT RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNÁL Dinnyés Álmos - Kun-Szabó Tibor Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék 8201 Veszprém, Pf.: 158. e-mail: dinnyesa@almos.vein.hu

Részletesebben

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A TERVEZÉS FOLYAMATA a projekttevékenységek meghatározása a tevékenységek közötti logikai függőségi kapcsolatok meghatározása erőforrás-allokáció és a

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

1. sz. füzet 2001-2005.

1. sz. füzet 2001-2005. M A G Y A R M Ű S Z A K I B I Z T O N S Á G I H I V A T A L 1. sz. füzet A 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet alapján összeállított biztonsági jelentés, illetőleg biztonsági elemzés hatóságnak megküldendő

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

Minőségbiztosítás BAGMB13NNC (NNB) BAGMB15NNC

Minőségbiztosítás BAGMB13NNC (NNB) BAGMB15NNC Minőségbiztosítás BAGMB13NNC (NNB) BAGMB15NNC 3. Gyakorlat (2013) A folyamatjavítás egyszerű eszközei A 7 vezetési módszer 1 A folyamatjavítás egyszerű eszközei A 7 vezetési módszer 1. Affinitás diagram

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

REPÜLŐTÉR-KÖZELI KOCKÁZATOK BECSLÉSE 1. A BALESETI KOCKÁZATRÓL ÁLTALÁBAN

REPÜLŐTÉR-KÖZELI KOCKÁZATOK BECSLÉSE 1. A BALESETI KOCKÁZATRÓL ÁLTALÁBAN Pokorádi László REPÜLŐTÉR-KÖZELI KOCKÁZATOK BECSLÉSE A repülőterek közelében bekövetkező légi-katasztrófák kockázatának becslése és elemzése nagy jelentőséggel bír a repülőterek ki- és átalakítása, illetve

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Szolnok, 2012. május 10. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI

MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI HU ISSN 262-9737 MISOLCI EGYETEM ÖZLEMÉNYEI Interdiszciplináris tudományok. kötet (2). szám MISOLCI EGYETEMI IADÓ Miskolc 2 SZERESZTŐ BIZOTTSÁG TISZA Miklós főszerkesztő GÁCSI Zoltán GINSZTLER János ILLÉS

Részletesebben

Árvízi veszély- és kockázati térképezés

Árvízi veszély- és kockázati térképezés Vízrajz és hidroinformatika Árvízi veszély- és kockázati térképezés www.vit.bme.hu Hagyományos árvízvédelem Szerkezeti védekezés: töltések, műtárgyak Károsultaknak segély Nehezen fenntartható megközelítés:

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben