Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal"

Átírás

1 A kockázat- és veszély-megítélés (kiértékelés) során a meghibásodási (illetőleg hiba-) eseménysorok azonosításához valamint egyéb célokra használatos módszerek, azok sajátos alkalmazási feltételei és összehasonlító értékelésük Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1. Bevezetés A gyakorlatban a veszélyes ipari technológiákkal kapcsolatos veszélyazonosításhoz, illetőleg kockázatelemzéshez használatos módszerek, módszer-együttesek között jelentős módszertani különbségek vannak. E módszerek egy része iparág-specifikus, más részük meglehetősen általános rendeltetésű, míg vannak olyanok is, amelyeket eredetileg valamely sajátos iparági problémára dolgoztak ki, azonban időközben a kisebb-nagyobb mértékben átdolgozott módszer teljesen eltérő területeken is elterjedt. Az ipari kockázatelemzési szakterületen dolgozók többsége minden bizonnyal került már olyan helyzetbe, hogy a nemzetközi gyakorlatban elfogadott számos módszer közül az adott probléma megoldásához valamelyik mellett döntenie kellett, mégpedig úgy, hogy az egyúttal az optimális választás is legyen figyelembe véve a módszerek céljait, a megoldható problémahányadot, a különleges felkészültség- és az idő-, valamint az erőforrásigényt, stb. Ezen okból gyakorlati hasznuk lehet az olyan összehasonlításoknak, amelyek adott esetben felhasználhatók egyrészt a választás támogatásához, másrészt valamely módszer alkalmazása módszerességének, teljes körűségének és megalapozottságának, vagyis a szakszerűségének értékeléséhez is (amelyet végezhet pl. egy független harmadik fél). A következőkben két szempont szerint hasonlítunk össze módszereket, illetőleg eljárásokat, nevezetesen az ség és az elemzési célok szerint. Az összehasonlítás keretében a következő kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerekkel foglalkozunk: 1. Technológiai előzetes veszélyelemzés 2. Csokornyakkendő-ábra (elemzés) 3. Ok-okozat diagram (elemzés) 4. A változások/változtatások elemzése 14. Meghibásodásmód, -hatás és hibakritikusság elemzés (FMECA) 15. Hibák veszélyelemzése 16. Hibafa-elemzés (FTA) 5. Ellenőrzőjegyzékes elemzés 17. Dow-féle tűz- és robbanásindex TRI (Dow F&EI) 6. Azonos típusú meghibásodások elemzése 18. Áramláselemzés 7. Veszélyhelyzetek elemzése 19. Veszélyazonosítás funkcionális 8. A kritikus-esemény eljárás modellezéssel 9. Domináns kockázati indexek 20. Veszélyelemzés (HAZAN) 10. DominoXL 21. Működőképesség- és veszélyelemzés 11. Energiaelemzés (vezérszavas HAZOP) 12. Eseményfa-elemzés (ETA) 13. Meghibásodásmód és -hatás elemzése 22. Működőképesség- és veszélyelemzés (kreatív ellenőrzőjegyz. HAZOP) (FMEA)

2 23. Működőképesség- és veszélyelemzés (tudásalapú HAZOP) 24. Működőképesség-, hibamentesség- és veszélyelemzés (HAZROP) 25. A rendszer külső kapcsolatainak elemzése 26. Védelmi szintek elemzése (LOPA) 27. Irányítási átvizsgálás & kockázatfa elemzés (MORT) 28. Markov-folyamatok 29. Hierarchikus logikai diagram (MLD) 30. A reálisan elképzelhető legnagyobb baleset, illetőleg a legrosszabb eset bekövetkezésének feltétele 31. A fizikailag lehetséges legnagyobb eseménysor 32. MOSAR 33. MOND index 34. Monte Carlo szimuláció (MC) 35. Többszintű HAZOP (HzM) 36. Páros összehasonlítások 37. Előzetes veszélyelemzés (PHA) 38. Gyors kockázatelemzés (RRA) 39. Rekurzív működőképesség elemzés 40. Relatív rangsorolás 41. Megbízhatósági (hibamentességi) folyamatábra (RBD) 42. Kockázatmátrix 43. SAVRIM 44. Biztonságtechnikai átvizsgálás / biztonsági audit 45. Az esemény lefolyása ( forgatókönyv ) 46. Létesítmény-kiválasztás a mennyiségi kockázatértékeléshez 47. Egyetlen pont meghibásodásának elemzése 48. SAPHIRE 49. Termofluid rendszerek dinamikus indexezése 50. Mi van, ha elemzés 51. Zürich veszélyelemzés (ZHA) A fenti módszerek részletesebben bemutatása megtalálható a 2. sz. mellékletben. Ott közöljük az egyes módszerek lényegét, főbb módszertani elemeit, valamint az alkalmazhatóság egyes sajátos feltételeit. Az 1. sz. mellékletben a hazai és nemzetközi szakirodalomban fellelhető, elterjedtebb módszereket soroljuk fel. 2. Az egyes módszerek összehasonlítása a módszer sége szerint Valamely módszer elvi ségét három szempont szerint szokás jellemezni, 45. p. 70. melyek rendre a következők: a) a megoldás valószínűsége (~ a módszerrel megoldható problémahányad), b) a megoldás minősége (~ az optimum közelítése) és c) az erőforrás- és eszközigény. E minősítési szempont felvételét az teszi indokolttá, hogy amennyiben ismerjük az adott probléma megoldásához egyaránt alkalmazható módszerek ségét, akkor ez az ismeret segítséget nyújthat a választásban: ebb módszert választhatunk akkor, ha pl. rendelkezésre áll a szükséges (viszonylag nagy) mennyiségű információ (ami elvileg a megoldás valószínűségét növeli), az elemző munkacsoport rendelkezik a szükséges összetett, illetőleg különleges szakértelemmel, továbbá a probléma specifikus, semmint általános jellegű. Az összehasonlítás alapjául az egyszerűség kedvéért a következő szempontokat választottuk: A) információigény, B) az összetett, illetőleg különleges szakértelem igénye, 2

3 C) az alkalmazhatóság általánosságának szintje (ez az séggel fordítottan arányos!). Ezen egyszerűsítésnek az a következménye, hogy a módszer ségének meghatározhatósága életlenebbé válik, ez pedig azt jelenti, hogy az módszer és a módszer kategóriák helyett legfeljebb az módszer és az általános módszer kategóriák alkalmazásának van értelme. Például egy adott módszer gyengének minősíthető, ha az alábbi feltételrendszer teljesül: (1) a módszer kevés feltételhez kötött és/vagy (2) általában leegyszerűsíti a problémát és/vagy (3) általánosan alkalmazható. A minősítési eljárás lényege, hogy az A), B) és C) szempontok (feltételek) teljesülése, illetőleg nem teljesülése (1, illetőleg 0 pont) alapján összpontszám állapítható meg (3, 2, 1 vagy 0), s ez képezi alapját a relatív ségi besorolásnak. Amennyiben az összpontszám nagyobb mint 1, akkor az adott módszer, amennyiben pedig az összpontszám kisebb mint 2, abban az esetben a módszer. 1. sz. táblázat: Egyes veszélyazonosítási, illetőleg kockázatelemzési módszerek (relatív) sége 1. A módszer (eljárás) megnevezése Technológiai előzetes veszélyelemzés Sorszám Információigénye Különleges szakértelem igénye Alkalmazhatósága kevéssé általános Összpontszám Csokornyakkendő-ábra (elemzés) Ok-okozat diagram (elemzés) A változások/változtatások elemzése Ellenőrzőjegyzékes elemzés Azonos típusú meghibásodások elemzése Veszélyhelyzetek elemzése A kritikus-esemény eljárás Domináns kockázati indexek DominoXL Energiaelemzés Eseményfa-elemzés (ETA) Erősség 3

4 A módszer (eljárás) megnevezése Meghibásodásmód és -hatás elemzése (FMEA) Meghibásodásmód, -hatás és hibakritikusság elemzés (FMECA) Sorszám Információigénye Különleges szakértelem igénye Alkalmazhatósága kevéssé általános Összpontszám Hibák veszélyelemzése Hibafa-elemzés (FTA) Dow-féle tűz- és robbanásindex TRI (Dow F&EI) Áramláselemzés Veszélyazonosítás funkcionális modellezéssel Veszélyelemzés (HAZAN) Működőképesség- és veszélyelemzés (vezérszavas HAZOP) Működőképesség- és veszélyelemzés (kreatív ellenőrzőjegyzékes HAZOP) Működőképesség- és veszélyelemzés (tudásalapú HAZOP) Működőképesség-, hibamentességés veszélyelemzés (HAZROP) A rendszer külső kapcsolatainak elemzése Védelmi szintek elemzése (LOPA) Irányítási átvizsgálás & kockázatfa elemzés (MORT) Markov-folyamatok Hierarchikus logikai diagram (MLD) A reálisan elképzelhető legnagyobb baleset, illetőleg a legrosszabb eset bekövetkezésének feltétele Erősség 4

5 31. A módszer (eljárás) megnevezése A fizikailag lehetséges legnagyobb eseménysor Sorszám Információigénye Különleges szakértelem igénye Alkalmazhatósága kevéssé általános Összpontszám MOSAR MOND index Monte Carlo szimuláció (MC) Többszintű HAZOP (HzM) Páros összehasonlítások Előzetes veszélyelemzés (PHA) Gyors kockázatelemzés (RRA) Rekurzív működőképesség elemzés Relatív rangsorolás Megbízhatósági (hibamentességi) folyamatábra (RBD) Kockázatmátrix SAVRIM Biztonságtechnikai átvizsgálás / biztonsági audit Az esemény lefolyása ( forgatókönyv ) Létesítmény-kiválasztás a mennyiségi kockázatértékeléshez Egyetlen pont meghibásodásának elemzése SAPHIRE Termofluid rendszerek dinamikus indexezése Mi van, ha elemzés Erősség 5

6 A módszer (eljárás) megnevezése Sorszám Információigénye Különleges szakértelem igénye Alkalmazhatósága kevéssé általános 51. Zürich veszélyelemzés (ZHA) Erősség 3. Az egyes módszerek összehasonlítása az elemzési célok szerint Az egyes módszerek és eljárások összehasonlítását érdemes az elemzés célja szerint is elvégezni. Ennek oka az a gyakorlati tapasztalat, hogy az elemzési cél(ok)hoz nem megfelelően megválasztott módszerrel nyert eredmények nem feltétlenül megalapozottak. Pl. az ellenőrzőjegyzékes elemzés alkalmazásával meghatározott baleseti eseménysorok vagy a meghibásodás hatásai nem tekinthetők megalapozott eredményeknek, ugyanis e módszer legfeljebb a meghibásodás okának, illetőleg a rendszer pontjának megállapítására alkalmas. A szakterület sajátosságait 11. p. 2. figyelembe véve a vizsgálat során a következő szempontokat részesítettük előnyben: I. a meghibásodási (vagy baleseti) eseménysorok azonosítása; II. a meghibásodás okának, illetőleg a rendszer pontjának megállapítása; III. a meghibásodás hatásának, a rendszer üzembiztonságának megállapítása; IV. a feltárt és azonosított hibák rögzítése és jelentőségük megítélése (kiértékelés); V. rendszeres adatgyűjtés az elemzések, illetőleg a megbízhatósági számítások elősegítésére; VI. ismeret- és adatgyűjtés a szükséges üzemviteli, üzemfenntartási és biztonságtechnikai intézkedések kidolgozásához. 2. sz. táblázat: Egyes veszélyazonosítási, illetőleg kockázatelemzési módszerek összehasonlítása az elemzés céljai szerint Összpontszám Sorszám A módszer (eljárás) megnevezése Az elemzés célja(i) I. II. III. IV. V. VI. (Erősség) 1. Technológiai előzetes veszélyelemzés # # # # ( ) 2. Csokornyakkendő-ábra (elemzés) # # # ( ) 3. Ok-okozat diagram (elemzés) # # # ( ) 4. A változások/változtatások elemzése # ( ) 5. Ellenőrzőjegyzékes elemzés # ( ) 6. Azonos típusú meghibásodások elemzése # # ( ) 7. Veszélyhelyzetek elemzése # # # # ( ) 8. A kritikus-esemény eljárás # # # ( ) 9. Domináns kockázati indexek # # ( ) 10. DominoXL # ( ) 11. Energiaelemzés # ( ) 6

7 Sorszám A módszer (eljárás) megnevezése Az elemzés célja(i) I. II. III. IV. V. VI. (Erősség) 12. Eseményfa-elemzés (ETA) # # # ( ) Meghibásodásmód és -hatás elemzése (FMEA) Meghibásodásmód, -hatás és hibakritikusság elemzés (FMECA) # # # # ( ) # # # # # ( ) 15. Hibák veszélyelemzése # # # ( ) 16. Hibafa-elemzés (FTA) # # # # ( ) 17. Dow-féle tűz- és robbanásindex TRI (Dow F&EI) # ( ) 18. Áramláselemzés # # # ( ) 19. Veszélyazonosítás funkcionális modellezéssel # # # # ( ) 20. Veszélyelemzés (HAZAN) # # # # ( ) Működőképesség- és veszélyelemzés (vezérszavas HAZOP) Működőképesség- és veszélyelemzés (kreatív ellenőrzőjegyz. HAZOP) Működőképesség- és veszélyelemzés (tudásalapú HAZOP) Működőképesség-, hibamentesség- és veszélyelemzés (HAZROP) A rendszer külső kapcsolatainak elemzése # # # # # ( ) # ( ) # ( ) # # # # # ( ) # # # ( ) 26. Védelmi szintek elemzése (LOPA) # # # # # ( ) 27. Irányítási átvizsgálás & kockázatfa elemzés (MORT) # # # # ( ) 28. Markov-folyamatok # # # ( ) 29. Hierarchikus logikai diagram (MLD) # # ( ) A reálisan elképzelhető legnagyobb baleset, illetőleg a legrosszabb eset bekövetkezésének feltétele A fizikailag lehetséges legnagyobb eseménysor # # ( ) # # ( ) 32. MOSAR # # # # ( ) 33. MOND index # ( ) 34. Monte Carlo szimuláció (MC) ( ) 35. Többszintű HAZOP (HzM) # # # # # ( ) 36. Páros összehasonlítások # ( ) 7

8 Sorszám A módszer (eljárás) megnevezése Az elemzés célja(i) I. II. III. IV. V. VI. (Erősség) 37. Előzetes veszélyelemzés (PHA) # ( ) 38. Gyors kockázatelemzés (RRA) ( ) 39. Rekurzív működőképesség elemzés # # # # ( ) 40. Relatív rangsorolás # ( ) 41. Megbízhatósági (hibamentességi) folyamatábra (RBD) # # # ( ) 42. Kockázatmátrix # ( ) 43. SAVRIM # # # ( ) 44. Biztonságtechnikai átvizsgálás / biztonsági audit # ( ) 45. Az esemény lefolyása ( forgatókönyv ) # # # # ( ) Létesítmény-kiválasztás a mennyiségi kockázatértékeléshez Egyetlen pont meghibásodásának elemzése ( ) # # # ( ) 48. SAPHIRE # # # # # # ( ) 49. Termofluid rendszerek dinamikus indexezése # # # # # ( ) 50. Mi van, ha elemzés # # # ( ) 51. Zürich veszélyelemzés (ZHA) # # ( ) 4. Az eredmények kiértékelése Az eredmények alapján javasolható a kockázatelemzési módszerek összehasonlítási szempontrendszerének kiterjesztése olyan elemekkel, mint például az elemzés átfogó jellege, az üzemi életciklus egyes szakaszaiban való alkalmazhatóság, a nem független meghibásodások lehetséges hatásai, a műszaki-karbantartás és a különböző irányítási rendszerek hatásai figyelembevételére való alkalmasságuk szerint. Ez utóbbi három terület egyébként a veszélyes védelmi hiányosság 46. p. 13. bekövetkezésének legfontosabb vizsgálati szempontjai közé sorolható a technológiai berendezések és a szabályozástechnikai/védelmi elemek megbízhatósága mellett. Az ilyen elemzések megkönnyíthetik a biztonságirányítási rendszer minőségének hatását figyelembevevő kockázatelemzési megközelítések elméleti alapjainak feltárását, ami elősegíti a gyakorlatban is alkalmazható konkrét kockázatelemzési módszerek kidolgozását. További összehasonlítások végezhetők a módszer-együttesek (tehát az egyes módszereknek és eljárásoknak az elemzési cél(ok) szerint összeállított sajátos kombinációi) esetében is. 8

9 5. Felhasznált irodalom 1. Stephens, R.A.; Talso, W.: System safety Analysis Handbook: A Source Book for Safety Practitioners, System Safety Society. 2nd Edition Schüller, J.C.H. et al.: Methods for determining and processing probabilities, CPR 12E. The Hague, Clemens, P.L.: A compendium of Hazard identification and evaluation techniques for System Safety Application. In: Hazard Prevention MSZ EN 1050: Gépek biztonsága. A kockázatértékelés elvei. Budapest, IEC 60812: Analysis techniques for system reliability Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA). Ed Geneva, p. 6. IEC 61025: Fault tree analysis (FTA). Ed Geneva, p. 7. IEC 61078: Analysis techniques for dependability Reliability block diagram method. Ed Geneva, p. 8. IEC 61165: Application of Markov techniques. Ed Geneva, p. 9. IEC61882: Hazard and operability studies (HAZOP studies) Application guide. Ed Geneva, p. 10. IEC : 1995 Dependability management Part 3: Application guide Section 9: Risk analysis of technological systems. 1st ed. Geneva, MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Meghibásodás elemzés. Budapest, p. 12. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Előzetes veszélyelemzés. Budapest, p. 13. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Technológiai előzetes veszélyelemzés. Budapest, p. 14. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Működésbiztonsági veszélyelemzés. Budapest, p. 15. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Hibafa elemzés. Budapest, p. 16. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Eseményfa elemzés. Budapest, p. 17. MSZ : Rendszerbiztonsági elemzések Üzemzavar elemzés. Budapest, p. 18. IAEA: Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and related industries. Internation Atomic Energy Agency. Vienna, ISSN p. 19. Hendershot, D.C. et al.: Putting the 'OP' back in HAZOP. MAINTECH South '98 Conference and Exhibition. Dec. 2-3, Risk Topics: The Zurich Hazard Analysis. In: Risk Engineering. Issue No. 8. Zurich, p. 21. Fire and Explosion Index Hazard Classification Guide. 6th ed. American Institute of Chemical Engineers. New York, ISBN Center for Chemical Process Safety: Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. American Institute of Chemical Engineers. New York, Drake, E.M.: Designing for the Environment: Integrated Chemical Engineering. Paper presentation. In: ICE Massachussets Institute of Technology SAVRIM Seveso II Safety Report Information Method. White Queen Safety Strategies. Hoofddorp, Post, R.L.: HAZROP: an approach to combining HAZOP and RCM. In: Hydrocarbon Processing. Houston, p

10 26. Moubray, J.M.: Reliability Centered Maintenance. Butterworth Heinemann Ltd. Oxford, ISBN Zuijderduijn, C.: Risk management by Shell Refinery/Chemicals at Pernis, the Netherlands. In: Seveso European Conference, Athens, November 10-12, European Commission, JRC ISI. Luxembourg, EUR EN 28. Cagno, E.; Caron, F.; Mancini, M.: Multilevel HAZOP for risk analysis in plant commissioning. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Demichella, M.; Marmo, L.; Piccinini, N..: Recursive Operability Analysis of Systems with multiple protection devices. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Balfanz, H-P.; Rumpf, J.: RAMS - An integrated risk-based decision making tool. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Paulsen, J-L.; Christensen, P.; Troen, H.: The use of functional modelling in a safety audit of radioactive flows. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Bernuchon, E. et al.: Improvement of the hazard indentification and assessment in application of the Seveso II Directive. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, SAPHIRE Technical Reference Manual, v6.0. Idaho National Engineering Laboratory, Lockheed Martin ITC. Idaho Falls, p. 34. Tixier, J. et al.: Development of a risk assessment methodology for Seveso II establishments. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Uijt de Haag, P.A.M.; Ale, B.J.M.: Selection of installations for the QRA. In: Guidelines for Quantitative Risk Assessment. CPR18E. Part I. Committee for the Prevention of Disasters. The Hague, p Carpignano, A. et al.: Merging FT approach with the Indexes approach to assess the reliability and availibility of a heating distribution network. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Delvosalle, Ch.: DominoXL v 1.0. Major Risk Research Centre, Polytechnical Faculty of Mons Mons, Lauridsen, K.: HU 2001/IB/EN03 PHARE Twinning Project Training Course Material Technical risk analysis. Budapest, risk.doc 40. Chabot, J.L. et al.: A Petri Net approach to dynamic reliability. In: Paper presentation of ESREL 2001 Conference, Torino, September 16-20, Dowell, A.M.; Hendershot, D.C.: Simplified Risk Analysis Layer of Protection Analysis (LOPA). American Institute of chemical Engineers 2002 National Meeting. Indianapolis, p. 42. System Safety Handbook, Chapter 9: Analysis Techniques. Federal Aviation Administration, Papazoglou, I. A.; Aneziris, O. N.: Master Logic Diagram: method for hazard and initiating event identification in process plants. In: Journal of Hazardous Materials, Vol. 97, Issues 1-3. p

11 45. Kindler J., Papp O.: Komplex rendszerek vizsgálata. Budapest, Cseh G.: A kockázat és a veszély(esség) alapvető összefüggései ipari biztonsági szabályozási szempontból. 23 p. In: Hanzmann J. (szerk.): CD Cégbiztonság II. n.év. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó. Budapest, Mannan, S. (ed.): Lee s Loss Prevention in the Process Industries. Vol. 1. 3rd ed. Burlington, ISBN

12 1. sz. melléklet Egyes biztonságtechnikai elemzési stratégiák, módszerek és eljárások Az alábbiakban a hazai és nemzetközi szakirodalomban fellelhető, elterjedtebb módszereket (103 db.) soroljuk fel. A lista összeállítása nem a teljesség igényével készült; az összeállításban elsősorban olyan módszerek szerepelnek, amelyek közös jellemzője, hogy a hibaokok/veszélyek azonosítására összpontosítanak elsősorban, és a veszélyeket elsődlegesen nem az üzemi vezetési/irányítási rendszerek hiányosságaira (beleértve az emberi tévesztéseket, hibákat) vezetik vissza. Hiv. szám Módszer/eljárás megnevezése 001. Accident Analysis (~ balesetek elemzése) 1., Analysis of Loss Prevention in Technology (~ technológiai előzetes veszélyelemzés) 003. Barrier Analysis (~ műszaki védelmi zár elemzés) 1., Bow-tie Diagram/Analysis (~ csokornyakkendő-ábra/elemzés) 27., Cause Consequence Diagram/Analysis (~ ok-okozat diagram/elemzés) 13. Szakirodalmi forrás 1., 39., 42., Change Analysis (~ változások/változtatások elemzése) 1., 3., Check List Analysis, Checklists (~ ellenőrzőjegyzékes elemzés) 1., 2., 10., 42., Common Cause/Mode Analysis (~ közös okú / azonos típusú meghibásodások elemzése) 009. Comparison-To-Criteria (~ a műszaki előírásokkal való módszeres összevetés) 010. Concept Safety Review (~ a koncepció/elképzelés biztonságtechnikai átvizsgálása) 1., 10., 42., , , Confined Space Safety (~ zárt terek biztonsági vizsgálata) 1., Consequence Modelling (~ következménymodellek) 10., Contingency Analysis (~ veszélyhelyzetek elemzése) 1., 3., Critical Incident Technique (~ a kritikus-esemény eljárás) 1., 3., Critical Path Analysis (~ kritikus kombináció elemzése) 1., Cryogenic Systems Safety Analysis (~ kriogén rendszerek biztonsági elemzése) 017. Damage Mode and Effects Analysis (~ sérülés mód és -hatás elemzése) 018. Deactivation Safety Analysis (~ a leállítás biztonságtechnikai elemzése) 1. 1., , Delphi Method (~ Delphi-módszer) 4., 10.,

13 Hiv. szám Módszer/eljárás megnevezése 020. Dominant Risk Indices (~ domináns kockázat indexek) DominoXL Energy (Source/Trace Hazard) Analysis (~ energiaelemzés) 1., 3., Energy Trace and Barrier Analysis (~ energia- és műszaki védelmi zár elemzés) 024. Energy Trace Checklist (~ energetikai rendszerek kérdésjegyzékes vizsgálata) 025. Event and Causal Factor Charting (~ események és okozati tényezők feltérképezése) 1., , , 42. Szakirodalmi forrás 026. Event Tree Analysis (~ eseményfa-elemzés) 1., 2., 10., 16., 42., Explosives Safety Analysis (~ robbananyagok biztonsági elemzése) 1., External Events Analysis (~ külső események elemzése) 1., Facility System Safety Analysis (~ létesítmények rendszerbiztonsági elemzése) 030. Failure Analysis (~ meghibásodás elemzés) Failure Modes And Effects Analysis, FMEA (~ meghibásodásmód és -hatás elemzése) 032. Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis, FMECA (~ meghibásodásmód, -hatás és hibakritikusság elemzése) 033. Failure Modes, Effects, and Diagnostics Analysis, FMEDA (~ meghibásodásmód, -hatás és diagnosztikai elemzés) 1., Fault Hazard Analysis (~ hibák veszélyelemzése) 1., Fault Isolation Methodology (~ hibakizárási módszer) 1., Fault Simulation for Control Systems (~ vezérlések hibaszimulációja) 4. 1., 2., 5., 10., 42., , 2., 5., 10., 42., Fault Tree Analysis (~ hibafa-elemzés) 1., 2., 6., 10., 15., 42., Fire and Explosion Index (Dow's) (~ Dow-féle tűz- és robbanásveszélyességi index) , Fire Hazards Analysis (~ tűzveszély elemzése) 1., Flow Analysis (~ áramláselemzés) 1., 3., Functional modelling for fault identification (~ veszélyazonosítás funkcionális modellezéssel) 042. Hardware/Software Safety Analysis (~ hardver/szoftver biztonsági elemzése) 043. Hazard Analysis (HAZAN) (~ veszélyelemzés) 1., 42., Hazard and Operability Analysis/Study ( Guide Word HAZOP) (~ működőképesség- és veszélyelemzés; vezérszavas HAZOP) , 2., 9., 10., 14., 22.,

14 Hiv. szám Módszer/eljárás megnevezése 045. Hazard and Operability Analysis/Study (Creative Checklist HAZOP) (~ működőképesség- és veszélyelemzés; kreatív ellenőrzőjegyzékes HAZOP) 046. Hazard and Operability Analysis/Study (Knowledge-based HAZOP) (~ működőképesség- és veszélyelemzés; tudásalapú HAZOP) 047. Hazard Mode Effects Analysis (~ veszélyes üzemmódok és hatások elemzése) 048. Hazards, Reliability and Operability Analysis (HAZROP) (~ működőképesség-, veszély- és hibamentesség-elemzés) , Interface Analysis (~ a rendszer külső kapcsolatainak elemzése) 1., 3., Szakirodalmi forrás 050. Level/Layer of Protection Analysis (~ védelmi szintek elemzése) 23., 25., Management Oversight and Risk Tree Analysis (MORT) (~ irányítási átvizsgálás és kockázatfa elemzés) 1., 3., Markov Processes (~ Markov-folyamatok, Markov-láncok) 2., 8., Master Logic Diagram (~ hierarchikus logikai diagram) 43., Materials Compatibility Analysis (~ anyagok összeférhetőségének elemzése) 055. Maximum Credible Accident/Worst Case Condition (~ a reálisan elképzelhető legnagyobb baleset / a legrosszabb eset bekövetkezésének feltétele) 056. Maximum Physically Possible Scenarios (~ a fizikailag lehetséges legnagyobb eseménysor) 057. Method Organized for a Systematic Analysis for Risks (MOSAR) (~ módszeres kockázatelemzési rendszer, MOSAR) 1., , 3., MOND index (~ MOND index) 43., Monte Carlo Simulation (~ Monte Carlo szimuláció) 2., 10., Multilevel HAZOP (HzM) (~ többszintű HAZOP) Naked Person (~ meztelen ember ) 1., 3., Network Logic Analysis (~ hálózati logikai elemzés) 1., 3., Operating and Support Hazard Analysis (~ működési és kiszolgálási veszélyek elemzése) 064. Operating Trouble Analysis (~ üzemzavar-elemzés) Operational Readiness Review (~ az üzemkészség átvizsgálása) , Paired comparisons (~ páros összehasonlítások) 10., Preliminary Hazard Analysis (~ előzetes veszélyelemzés) 1., 2., 4, 10., 12., 42., Preliminary Hazard List (~ előzetes veszélyek jegyzéke) 1., Probabilistic Hybrid Analytical System Evaluation (~ rendszerek valószínűségi alapú, hibrid analítikai kiértékelése) 1. 14

15 Hiv. szám Módszer/eljárás megnevezése 070. Procedure Analysis (Task Analysis) (~ eljáráselemzés / feladatelemzés) 071. Production System Hazard Analysis (~ gyártórendszerek veszélyelemzése) Szakirodalmi forrás 1., 3., 42., , Prototype Development (~ prototípus kidolgozás) 1., 3., Rapid Risk Assessment (~ gyors kockázatértékelés) Recursive Operability Analysis (~ rekurzív működőképesség elemzés) Relative Ranking (~ relatív rangsorolás) 1., Reliability Block Diagram Method (RBD) (~ megbízhatósági/hibamentességi folyamatábra) 077. Reliability Centered Maintenance Analysis (RCM) (~ megbízhatóság / hibamentesség központú karbantartás elemzés) 078. Reliability, Availability and Maintainability Analysis (RAM) (~ hibamentességi használhatóság és karbantarthatóság elemzése) 079. Repetitive Failure Analysis (~ ismétlődő meghibásodások elemzése) Review of historical data (~ feljegyzett / szakirodalmi adatok átvizsgálása) 7., 10., , 19., 25., 26., , , Risk Matrix (~ kockázatmátrix) 10., Risk-Based Decision/Inspection Analysis (~ kockázatalapú döntések / kockázatalapú ellenőrzés elemzés) 1., Root Cause Analysis (~ alap-okok elemzése) 1., Safety Report Information Method (SAVRIM) (~ biztonsági jelentés információs módszer) 085. Safety Review, Safety Audit (~ biztonságtechnikai átvizsgálás, biztonsági audit) , 2., 42., Scenario Analysis (az esemény lefolyása, forgatókönyv ) 1., 3., 42., Selection of installations for QRA (~ létesítmény(rész)-kiválasztás mennyiségi kockázatértékeléshez) 088. Sequentially-Timed Events Plot Investigation System (STEP) (~ események lépésről-lépésre való kivizsgálása) 089. Single-Point Failure Analysis (~ egyetlen pont meghibásodásának elemzése) 090. Sneak Circuit Analysis (~ szabályozókörök látens veszélyeinek elemzése) 091. Statistical Process Control (~ statisztikai folyamatszabályozás) , , 3., , 42., Stochastic Petri Net Analysis (~ sztochasztikus Petri-háló) 1., 40., Subsystem Hazard Analysis (~ alrendszer veszélyelemzése) 1., System Analysis Program for Hands-on Integrated Reliability Evaluation (SAPHIRE)

16 Hiv. szám Módszer/eljárás megnevezése 095. System Hazard Analysis (~ rendszer veszélyelemzése) 1., Systematic Inspection (~ módszeres ellenőrzés) 1., 3., Systematic Occupational Safety Analysis (~ módszeres munkabiztonsági elemzés) 098. Thermo-fluido-dynamic indices (~ termofluid rendszerek dinamikus indexezése) 099. Threat Hazard Analysis (~ fenyegető veszélyek elemzése) Time/Loss Analysis for Emergency Response Evaluation (~ időtartam/veszteség-elemzés védelmi intézkedések kiértékeléséhez) , Uncertainty Analysis (~ bizonytalanság-elemzés) 1., 42., 47. Szakirodalmi forrás 102. What-If Analysis (~ mi van, ha elemzés) 1., 2., 4., 42., Zurich Hazard Analysis (~ Zürich veszélyelemzés)

17 2. sz. melléklet A kockázat- és veszély-megítélés (kiértékelés) során a meghibásodási (illetőleg hiba-) eseménysorok azonosításához valamint egyéb célokra használatos egyes stratégiák, módszerek és eljárások, valamint alkalmazási feltételeik Az ismertetésben először a módszer/eljárás/stratégia magyar megnevezését (illetőleg javasolt megnevezését) közöljük, ezt követi az angol változat. Ezután a módszer lényegét, főbb módszertani elemeit foglaljuk össze. Az alkalmazhatóság egyes sajátos feltételeit külön bekezdésben, dőlt szedéssel emeltük ki. A Hiv. szám rendeltetése pedig az, hogy az adott módszer és az 1. sz. melléklet azonos megnevezésű módszere közötti egyértelmű kapcsolatot biztosítsa. 1. Technológiai előzetes veszélyelemzés (Analysis of loss prevention in technology) 13. E módszer alkalmazása érdekében először előzetes veszélyelemzés útján a technológiai rendellenességeket szükséges feltárni. Ennek kivitelezése során a technológiai rendszert biztonságtechnikai alrendszerekre bontják, kijelölik a változások szempontjából számításba vehető elemeket, majd megvizsgálják a technológiai paramétereket az összes lehetséges zavar feltárása céljából, végül meghatározzák a zavar elhárításához szükséges biztonságtechnikai intézkedéseket. A következő szakaszban a technológiai folyamat várható veszélyeit elemzik a vizsgált paraméter változására és a változást előidéző okra koncentrálva. Az elemzés biztonsági intézkedések kidolgozásával és bizonylatolással zárul. A módszer az energetikai, vegyipari, kőolaj- és földgázipari berendezések működése során bekövetkezhető olyan technológiai rendellenességek feltárására alkalmazható, amelyek veszélyes folyamatok, reakciók beindulását eredményezhetik. Hiv. szám: Csokornyakkendő-ábra (elemzés) (Bow-tie diagram/analysis) 32., 27. p. 77. A csokornyakkendő-ábra egy a műszaki, illetőleg a szervezési jellegű védelmi zárakat is feltüntető, egy-egy hibafa-szerű és eseményfa-szerű ábra összekapcsolásával megszerkesztett logikai ábra. A hibafa csúcseseménye rendszerint valamely veszélyesanyag-kiszabadulással járó esemény (Kritikus Esemény), s ehhez kapcsolódnak az eseményfa kezdeti eseményei (Másodlagos Kritikus Események). A hibafa alapeseményei egyrészt olyan események, amelyek a normális üzemelés során csak kivételesen fordulnak elő (pl. nem kívánatos események), másrészt a bizonyos mértékben előrelátható, többé-kevésbé gyakori események. Ezen események kombinációi a Kritikus Eseményt megelőző Kezdeti Események kialakulását eredményezhetik amennyiben hatásuk a védelmi zárokon átjut. A másodlagos események Veszélyes Jelenségeket (pl. tűz, VCE, BLEVE) válthatnak ki, melyek az expozíció tárgyától függően Súlyos Eseményt eredményeznek. Az alkalmazott hibafa-szerű vizsgálat eljárási és műveleti szabályrendszere nem kiforrott, ezért az alapesemények azonosítása során nem biztosított a módszeresség érvényesülése. 17

18 Mindazonáltal a módszer elvi alapja mint általános vizsgálati megközelítés nem kifogásolható: ekkor a több közvetlen veszély több következmény elvet úgy érvényesítik, hogy a vizsgált veszélyt közvetlen veszélyekre bontják, s ezeknek a védelmi zárakon való áthaladásával állítják elő a közös csúcseseményt, mely a különböző helyesbítő és megelőző intézkedések sikertelensége folytán többféle következményhez vezethet. Hiv. szám: p Ok-okozat diagram (elemzés) (Cause consequence diagram) Az ok-okozat diagramok a hibafák és az eseményfák sajátságait egyesítik (legalábbis e céllal dolgozták ki a módszert), amikor is azt vizsgálják, hogy mi történne, ha a rendszer szabályozó és biztonsági berendezései nem működnének megfelelően. E berendezések meghibásodásának okaként külső tényezőket is figyelembe lehet venni. Az egyes eseményeket grafikusan is megjelenítik, feltüntetve a logikai kapcsolatokat, az esemény-elágazásokat. Az alkalmazáshoz a rendszer működésének és a lehetséges meghibásodásoknak a lehető legszélesebb körű ismeretére van szükség, ennek ellenére többé-kevésbé még a tervezési fázisban is alkalmazható (amennyiben a rendszer elemei és működése már részleteiben is tisztázott). A meghibásodási frekvenciák számszerűsítésére nem alkalmas. Az elemzési eljárás a hibafa-elemzéséhez képest kevésbé módszeres. Bonyolultabb rendszerek esetében az ábrázolás áttekinthetősége ellehetetlenül (pl. rendszerek közötti hatások). Hiv. szám: p A változások/ változtatások elemzése (Change analysis) Egy már létező, ismert rendszerből kiindulva elemezni szükséges minden megfigyelt vagy valós változtatást, vizsgálni kell minden egyes változás (egyedi) és az összes változás (együttes) hatását a rendszerkockázatra. Noha a változtatások elemzését eredetileg az irányítási rendszer-alkalmazásokra használták, mára elvileg mindenfajta rendszer vizsgálatához alkalmazható. Ennek feltétele, hogy a rendszer tervében vagy a működésben tényleges változás következett be, vagy a változást számba veszik. A módszer jól alkalmazható a különböző, lehetséges változtatások közötti optimális megoldás meghatározásához, vagy a szükséges változtatás megtervezéséhez. A változtatások elemzését érdemben csak olyan rendszer esetében lehet alkalmazni, ahol az alapkockázatot már meghatározták (pl. előzetes elemzés útján). Hiv. szám: Ellenőrzőjegyzékes elemzés (Checklist analysis) 2. p Az ellenőrzőjegyzékes elemzés során berendezések vagy eljárási lépések írott listáját alkalmazzák valamely rendszer állapotának ellenőrzésére. A jegyzék a lehetséges meghibásodásokat és a veszélyes események okait tartalmazza. Az ellenőrzőjegyzékeket üzemeltetési tapasztalatok alapján állítják össze, és gyakran alkalmazzák a kockázatelemzések során. Részletességüket tekintve igen változatosak, leggyakoribb alkalmazási céljuk pedig a szabványoknak és a gyakorlatnak való megfelelés kimutatása. Az ellenőrzőjegyzék alkalmazására, mint kvalitatív (minőségi) elemzési módszerre sokkal jellemző az, hogy célja a rendszer minden szempontból való kritikai elemzésének 18

19 előmozdítása, semmint egyedi követelmények meghatározása. Az ellenőrzőjegyzék minimálisan arra alkalmazható, hogy biztosítsák a terv bevett gyakorlatnak való megfelelőségét. Rendszerint akkor a leghasznosabb, ha általában ismert veszélyek feltárásához alkalmazzák. Hiv. szám: p. 39. Azonos típusú meghibásodások elemzése (Common mode failure analysis) Az azonos típusú meghibásodások elemzése olyan értékelő módszer, amellyel megállapítható, hogy a rendszer különböző részeinek vagy elemeinek kölcsönösen összefüggő meghibásodása lehetséges-e, és értékelhető a valószínű, általános hatás. Ez a módszer olyan vonatkoztatási egységek (berendezések, egyéb rendszerelemek) esetében alkalmazható hatékonyan, amelyek meghibásodása azonos típusú lefolyással jellemezhető. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy az azonos típusú meghibásodásoknak különböző okai lehetnek. Hiv. szám: p Veszélyhelyzetek elemzése (Contingency analysis) Az adott rendszerben a gyakorlatban is elképzelhető minden rendkívüli eseményt azonosítani szükséges, és meg kell vizsgálni azoknak a veszélyhelyzeti intézkedéseknek és védőeszközöknek/berendezéseknek a megfelelőségét, amelyek révén az egyes vizsgált események irányíthatókká és/vagy elkerülhetőkké tehetők. A veszélyhelyzetek elemzése minden rendszerre, alrendszerre, berendezésre, eljárásra, a rendszer külső kapcsolataira, stb. alkalmazható. Ehhez azonban az eljárás során a rendszer védelmi képességei meglétének és megfelelőségének vizsgálatára szükséges összpontosítani. Általános rendszeralkalmazásokban a veszélyhelyzetek elemzése hatékony módszernek minősül ahhoz, hogy a rendszer-meghibásodások számának csökkentésére működtetett biztonsági elemek és/vagy szabályozókörök megfelelőségének megítéléséhez szükséges vizsgálati megközelítést kidolgozzák. E mellett nagy jelentősége van a védelmi tervek és eszközök megfelelőségének értékelésében is. Hiv. szám: A kritikus-esemény eljárás (Critical incident technique) 2. p A működtetési/üzemeltetési tapasztalatokkal rendelkező személyzet kikérdezése (és/vagy kérdőíves adatgyűjtés) annak érdekében, hogy információkat gyűjtsenek a korábban bekövetkezett kezelési hibákról, veszélyekről és a jelentési szintet el nem érő üzemi biztonsági eseményekről. Külön azonosítani szükséges a meghatározó jelentőségű, nagykockázatú eseteket. A módszer megszorítás nélkül alkalmazható mindenféle, emberi beavatkozást vagy felügyeletet igénylő rendszer esetében ott, ahol elegendő üzemeltetési tapasztalat áll rendelkezésre. Hiv. szám:

20 9. Domináns kockázati indexek (Dominant risk indices) 34. A módszer alapja az a feltételezés, hogy a veszélyes ipari üzemekre jellemző kockázati szintek értékeléséhez négy alapvető szempontot kell vizsgálni: magát a telephelyet; a baleset kifejlődését; a környezet kitettségét; a biztonságirányítást. E négy tényező figyelembe vételére két eljárási lépésben a kockázati rangsorolást (indexek), a környezet sérülékenységének vizsgálatára alkalmazandó többkritériumos döntéselemzést (SAATY), és a biztonságirányítási rendszer elemzését használják. A veszélyforrásra jellemző Súlyossági indexet (S), a hatásokra jellemző Terjedés indexet (F) és a kitettségre jellemző Sérülékenység indexet (V) az első eljárási lépés során, a Biztonságirányítás indexet (M) a második lépésben határozzák meg. A rendszer Potenciális Veszélyének és az M indexnek a kombinálásával számítják ki a kockázati szint indexet. E globális megközelítésen alapuló módszer alkalmazása sokrétű felkészültséget igényel. Az eljárási lépések során sok esetben van szükség műszaki becslésekre (pl. a célobjektumok sérülékenysége fokának megítélésekor). Az elemzések során felhasználható a veszélyes üzem már rendelkezésre álló biztonsági jelentése is. Alapvető jellemzője, hogy az indexek nem alkalmasak az abszolút (valószínűségi alapú) kockázati kritériumokkal (pl. egyéni halálozási kockázat) való összevetésre. Hiv. szám: DOMINOXL v A szoftveres formában rendelkezésre álló módszer egy üzemen belül, illetőleg egy üzem és a szomszédos üzem(ek) közötti dominóhatások lehetőségének kiértékelésére szolgál. A módszer három eljárási lépéből áll: (a) a dominóhatásban potenciálisan érintett (veszélyes anyagot tartalmazó) készülékek számbavétele, osztályozása és térbeli elhelyezésének azonosítása, valamint készülékzónákba sorolása; (b) az elsődleges balesetben valószínűsíthetően résztvevő összes készülék vagy készülékzóna kiválasztása; minden egyes elsődleges balesethez hozzá kell rendelni a számítással meghatározott hatásokat és az események középpontjának helyzetét; (c) egyszerű kritériumok (hatótávolságok és sérülési küszöbértékek) segítségével meghatározhatók azok a készülékzónák, amelyek az elsődleges balesetben valószínűleg megsérülnek és másodlagos balesetet (dominóhatást) okoznak. A veszélyes anyagok jellegétől, mennyiségétől, elhelyezésétől függően figyelembe vehető tócsatűz/tartálytűz, túlforrás, VCE, BLEVE, repeszhatás. A hatások ún. súlyosságindexszel is jellemezhetők, mely a legsúlyosabb dominóhatást kiváltó elsődleges események relatív sorrendjét adja meg. A módszer bármely olyan üzemben alkalmazható, ahol azt szükséges vizsgálni, hogy a tűz- és robbanásveszélyes anyagoknál bekövetkező, hősugárzással, túlnyomással és repeszhatással járó események közül melyek jelentenek reális veszélyforrást a többi készülékre. A módszer önmagában nem veszi figyelembe az épületek védő, árnyékoló hatását, továbbá azt sem, hogy a különböző (dominó) események hogyan hatnak egymásra, ezért egyes esetekben túlzottan konzervatív eredményt adhat. Hiv. szám:

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése ROBOTHADVISELÉS S 2009 Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése Muha Lajos PhD, CISM főiskolai tanár, mb. tanszékvezet kvezető ZMNE BJKMK IHI Informatikai Tanszék 1 Az informatikai biztonság Az informatikai

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló

Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló A kockázatelemzés buktatói, kockázatbecslés

Részletesebben

ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE

ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE ATOMERŐMŰVEK VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGI ELEMZÉSE Bareith Attila bareith@nubiki.hu 2015. június 15. Terminológia Eredetileg a valószínűségi kockázatelemzés (Probabilistic Risk Assessment PRA) kifejezést vezették

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató

A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató Fejlett ipari országokban a veszélyes ipari tevékenységek

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI

MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI HU ISSN 262-9737 MISOLCI EGYETEM ÖZLEMÉNYEI Interdiszciplináris tudományok. kötet (2). szám MISOLCI EGYETEMI IADÓ Miskolc 2 SZERESZTŐ BIZOTTSÁG TISZA Miklós főszerkesztő GÁCSI Zoltán GINSZTLER János ILLÉS

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE

BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE X. Évfolyam 1. szám - 2015. március MESICS Zoltán KÁTAI-URBÁN Lajos zoltan.mesics@uni-nke.hu lajos.katai@uni-nke.hu BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE Absztrakt Az iparbiztonsági hatóság felügyeletet

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

A HIBAFA ANALÍZIS ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETDIAGNOSZTIKAI SZEMREVÉTELEZÉSES VIZSGÁLATOK SORÁN

A HIBAFA ANALÍZIS ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETDIAGNOSZTIKAI SZEMREVÉTELEZÉSES VIZSGÁLATOK SORÁN A HIBAFA ANALÍZIS ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETDIAGNOSZTIKAI SZEMREVÉTELEZÉSES VIZSGÁLATOK SORÁN Molnárka Gergely Bevezető A hibafa elemzési technikát 1962-ben a Bell Telephone Laboratories alkalmazta elsőként,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC)

BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC) 1. BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC) 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALT NEVE (IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COMPANY) 1.1. Az anyag vagy készítmény

Részletesebben

AZ I-RISK SZOFTVER ALKALMAZÁSA INTEGRÁLT RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNÁL. Dinnyés Álmos - Kun-Szabó Tibor

AZ I-RISK SZOFTVER ALKALMAZÁSA INTEGRÁLT RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNÁL. Dinnyés Álmos - Kun-Szabó Tibor AZ I-RISK SZOFTVER ALKALMAZÁSA INTEGRÁLT RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNÁL Dinnyés Álmos - Kun-Szabó Tibor Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék 8201 Veszprém, Pf.: 158. e-mail: dinnyesa@almos.vein.hu

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 1 Növekvő bevétel Továbbfejlesztett megoldások Elégedett vevők Magasabb

Részletesebben

OTSZ 5.0 Kockázatértékelés HAZOP, FMEA ATEX Milyen kockázatértékelési feladatokkal van szoros kapcsolatban a robbanásbiztonságtechnika? Változások és szabványok a robbanásbiztonságtechnika területén Képesítési

Részletesebben

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 3. Elõadás Kockázatkezelés és kockázati menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék A kockázatkezelés (Risk Management) jelentése és célja Azt az elvi-elméleti módszert jelenti, mely a

Részletesebben

Risk analysis methods applied in the field of controlling major-accident hazards involving dangerous substances

Risk analysis methods applied in the field of controlling major-accident hazards involving dangerous substances ZRÍNYI MIKLÓS NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY Doctoral Council Summary of the doctoral (PhD) dissertation of GÁBOR CSEH on Risk analysis methods applied in the field of controlling major-accident hazards involving

Részletesebben

A kockázatok becslésének és a vállalatirányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében

A kockázatok becslésének és a vállalatirányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében A kockázatok becslésének és a vállalatirányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezet : Dr. Kun-Szabó

Részletesebben

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán 1 A Működési Kockázatkezelés eszköztára Historikus adatok gyűjtése és mennyiségi

Részletesebben

A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével

A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével Dr. Csiba József A futómûvek, mint komplex mûszaki

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Angyal Adrián vezető szakértő 2013. évi L. törvény: az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról IBTv. vagy 50-es törvény

Részletesebben

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában Előadó: Tar Zoltán Témák Bemutatkozás Enterprise Architecture bemutatása Mi az az EA? TOGAF bemutatása OEAF bemutatása Oracle megoldások Oracle termékek

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

MINDSOFT 2005. A MindSoft története

MINDSOFT 2005. A MindSoft története 25.4.15 MINDSOFT 25 Elvárások, tervek, koncepciók, CMMI - ISO 91:2 A MindSoft története 1991. Első programunk a VÁM 91 kitöltő program 1995. Egységes Vámárunyilatkozat kitöltő program 1997. Rendszerbővítés,

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 1. téma: Kvalitatív módszerek - HAZOP

SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 1. téma: Kvalitatív módszerek - HAZOP Az oktatási anyag a szerzők szellemi terméke. Az anyag kizárólag a 2014.01.22-23 23-i OKF Továbbképzés céljaira használható. Sokszorosítás, utánközlés és mindennemű egyéb felhasználás a szerzők engedélyéhez

Részletesebben

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása a földgázszállító rendszer létesítményeire Visegrád, 2014.11.07 Spanics Antal FGSZ Zrt. FF és EBK vezető Tajvan, 2014.08.01. Ludwigshafen, 2014.10.23.

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 17. SZE Építészet

Részletesebben

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015.

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015. Az új szabványra történő áttérés feladatai Bujtás Gyula tanúsítói oldalról Budaörs, 2015. BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva: 2002 november 28. 2008.09.19.-től - Zrt. Cím: 2040 Budaörs, Muskátli

Részletesebben

Szolgáltatás Modellezés. Tivoli Business Service Management

Szolgáltatás Modellezés. Tivoli Business Service Management Szolgáltatás Modellezés Tivoli Business Service Management Üzleti Szolgáltatás Felügyelet 2 Üzleti Szolgáltatás: alkalmazások, köztes alkalmazások, biztonsági, tároló, hálózati, és más infrastruktúra elemek

Részletesebben

Gépek biztonsága - kockázatértékelés. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. Gödöllő, 2010 11. 12.

Gépek biztonsága - kockázatértékelés. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. Gödöllő, 2010 11. 12. Gépek biztonsága - kockázatértékelés Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. Gödöllő, 200. 2. Rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról Alap rendeletek: - 2006/42/EK

Részletesebben

OPEL SZENTGOTTHÁRD. www.opel.com. Németh Gábor

OPEL SZENTGOTTHÁRD. www.opel.com. Németh Gábor OPEL SZENTGOTTHÁRD www.opel.com Németh Gábor RCM pilot projekt SKF vezetésével 2 3 RCM PROJEKT SKF CNA 4 CNA ALAPJÁN A BESOROLÁS 5 CNA ALAPJÁN FEJLESZTÉSEK 6 RCM folyamat (FMECA alapon) (Üzleti) célok

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Nukleáris biztonság és tűzvédelem. Siófok, Hotel MAGISTERN TSZVSZ közgyűlés 2011.04.14-15. Bokor László

Nukleáris biztonság és tűzvédelem. Siófok, Hotel MAGISTERN TSZVSZ közgyűlés 2011.04.14-15. Bokor László Nukleáris biztonság és tűzvédelem Siófok, Hotel MAGISTERN TSZVSZ közgyűlés 2011.04.14-15. Bokor László Tartalom Mélységi védelem a tűzvédelem területén A mélységi védelem érvényesülése Determinisztikus

Részletesebben

Az ESTA szabvány és a változások.

Az ESTA szabvány és a változások. Az ESTA szabvány és a változások. Erdélyi Zsolt SSC üzletág / Vezető auditor 2014.05.22. SGS Hungária Kft. - Budapest A szabvány célja Ipari szabvány Minőségbiztosítási rendszer központúság Lánc szemlélet

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation

IT Asset Management. IBM Tivoli Asset Management for IT. 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás. 2009 IBM Corporation IT Asset Management IBM Tivoli Asset Management for IT 2009. 11. 10 Kubicsek Tamás Miért kritikus az átfogó IT eszközmenedzsment kialakítása? Szoftver és Licensz: Komplex licensztípusok Nehezen átlátható

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IVC eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC/EUROPE információs nap 2015.04.28

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15.

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. 1 3.3.3 Minősítési rendszerek és a kockázatok számszerűsítése Minősítések hozzárendelése PD, LGD, CF meghatározása Közös vizsgálati

Részletesebben

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET xát transzformátor, megszakító és mérőváltó állapot tényező szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET Kiindulás amink van: Primer diagnosztikai és karbantartási stratégiák Egymásra épülő,

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Civilek és az Önkéntesség. - Projektmenedzsment -

Civilek és az Önkéntesség. - Projektmenedzsment - Civilek és az Önkéntesség - Projektmenedzsment - I. Projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, célja: erőforrások által végzett munka eredményeként egy

Részletesebben

Folyamat alapú integrált kockázatkezelési és audit projekt tapasztalatai

Folyamat alapú integrált kockázatkezelési és audit projekt tapasztalatai Folyamat alapú integrált kockázatkezelési és audit projekt tapasztalatai Dohos Ágnes, IDS-Scheer pénzintézeti üzletág vezető, agnes.dohos@idsscheer.com Szabolcs Gergely, Bankárképző szenior tanácsadó,

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében Változás történt a tűzveszélyességi osztályok meghatározásánál. Már nem A, B, C, D, E tűzveszélyességi osztályú helyiségeket és szabadtereket találunk,

Részletesebben

Integrált gyártórendszerek

Integrált gyártórendszerek IGyR-10 p. 1/35 Integrált gyártórendszerek Számítógép hálózatok alapismeretei Összetett szabályozó rendszerek Mérés-adatgyűjtő és irányító szoftver rendszerek Diagnosztika: meghibásodás detektálás és azonosítás

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMATOK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK KÉRDÉSEI 3 1. BEVEZETÉS

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMATOK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK KÉRDÉSEI 3 1. BEVEZETÉS Fenyvesi Csaba 1 Pokorádi László 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XVII. Szolnok, 2013 ÜZEMELTETÉSI FOLYAMATOK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK KÉRDÉSEI 3 Műszaki rendszerek üzemeltetése során annak irányítása a mindennapi

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 2/2013 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: LRBS-LBSF (BBU-SOF) en route FL150 Ideje: 2013 január

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Támogatások elszámolása, ellenőrzése Támogatások elszámolása, ellenőrzése 2008.11.07. Számviteli elszámolási kérdések Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

A BANKBIZTONSÁG VIZSGÁLATA KOCKÁZATELEMZÉSSEL

A BANKBIZTONSÁG VIZSGÁLATA KOCKÁZATELEMZÉSSEL VI. Évfolyam 4. szám - 2011. december Muha Lajos Tóth Georgina Nóra muha.lajos@zmne.hu - toth.georgina@bgk.uni-obuda.hu A BANKBIZTONSÁG VIZSGÁLATA KOCKÁZATELEMZÉSSEL Absztrakt Minden szervezet esetében

Részletesebben

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. 52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/9

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. 52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/9 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Számítógéppel segített folyamatmodellezés Piglerné Lakner Rozália Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Pannon Egyetem Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Tartalom Modellező rendszerektől

Részletesebben

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok Szabó Gergely partner Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

Papp Tibor Karbantartási menedzser Sinergy Kft.

Papp Tibor Karbantartási menedzser Sinergy Kft. Gázmotor üzemeltetés új kihívásai a Virtuális Erőmű (VE) korszakban, az üzemeltető tapasztalatai Balatonfüred, 2015. március 26. Papp Tibor Karbantartási menedzser Sinergy Kft. Gázmotor üzemeltetés új

Részletesebben

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület ISO 9001 revízió Alkalmazási terület 4.3 A minőségirányítási rendszer (MIR) alkalmazási területének meghatározása 1. fejezet A szervezetnek meg kell határoznia a minőségirányítási rendszer kereteit és

Részletesebben

Tárgyszavak: minőségfejlesztés; auditálás, folyamat; folyamatauditálás; folyamatmenedzsment; szabvány; folyamatoptimalizálás.

Tárgyszavak: minőségfejlesztés; auditálás, folyamat; folyamatauditálás; folyamatmenedzsment; szabvány; folyamatoptimalizálás. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.1 1.8 1.5 A audiálás eljárásai Tárgyszavak: minőségfejlesztés; auditálás, ; auditálás; menedzsment; szabvány; optimalizálás. A auditálás nagy összpontosítást

Részletesebben

Muha Lajos CISM főiskolai docens Gábor Dénes Főiskola. Informatikai biztonsági szabványok és irányelvek (a nemzetközi és a hazai szabályozás helyzete)

Muha Lajos CISM főiskolai docens Gábor Dénes Főiskola. Informatikai biztonsági szabványok és irányelvek (a nemzetközi és a hazai szabályozás helyzete) Muha Lajos CISM főiskolai docens Gábor Dénes Főiskola Informatikai biztonsági szabványok és irányelvek (a nemzetközi és a hazai szabályozás helyzete) 1. Bevezető Az egyes országokban, illetve a nemzetközi

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Adat és információvédelem Informatikai biztonság. Dr. Beinschróth József CISA

Adat és információvédelem Informatikai biztonság. Dr. Beinschróth József CISA Adat és információvédelem Informatikai biztonság Dr. Beinschróth József CISA BCP, DRP Fogalmak: BCP, DRP Felkészülési/készenléti szakasz Katasztrófa helyzet kezelése A katasztrófa kezelés dokumentumai

Részletesebben

Komponens alapú fejlesztés

Komponens alapú fejlesztés Komponens alapú fejlesztés Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. www.mtb-tech.com E Environmental H Health S Safety 2/12 A KEZDETEK Alapvető célunk, hogy Megrendelőink tevékenységeibe a lehető

Részletesebben

Egészségügyi teljesítménymérési rendszerek példák a külföldi gyakorlatból

Egészségügyi teljesítménymérési rendszerek példák a külföldi gyakorlatból Egészségügyi teljesítménymérési rendszerek példák a külföldi gyakorlatból VI. Egészséginformációs Fórum 2007. május 24. Takács Erika, dr. Belicza Éva A teljesítmény mérésének lehetséges szintjei az egészségügyben

Részletesebben

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Csillag Sára PhD BGF ADAPTYKES - Adaptation of trainings

Részletesebben

Túri Tamás PA Zrt. Irányítástechnikai Mőszaki Osztály turi@npp.hu

Túri Tamás PA Zrt. Irányítástechnikai Mőszaki Osztály turi@npp.hu Man Technology - Organization (MTO) Vezénylı tervezés Túri Tamás PA Zrt. Irányítástechnikai Mőszaki Osztály turi@npp.hu Balesetek és majdnem esetek tapasztalatai: Az ok gyakran emberi hibák, hibás döntések

Részletesebben