Részvételi módszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi módszerek"

Átírás

1 3.module Részvételi módszerek Szerző: Elisabeth Huber Részvételi módszerek 1

2 3-as modul: Részvételi módszerek A. Bevezető Mondd el és elfelejtem. Mutasd meg és emlékszem majd rá. Vonj be és érteni fogom. (Lao Ce) A részvétel gondolata szorosan összefügg az emberek saját szociális fejlődésükbe való beleszólásának elképzelésével. Az aktív állampolgári és részvételi módszerek általában mind a részvétel fogalmával, mind pedig a részvételi módszerek gyakorlati alkalmazásával foglalkoznak. Létfontosságú, hogy egyaránt ismerjük a részvételi módszerek alapötleteit és alkalmazhatóságát, valamint azokat a helyzeteket, amelyekben bizonyos módszerek alkalmazhatók. A nyugdíjasok csoportján belüli növekvő különbségek egyértelműen mutatják, hogy a jövőben a már meglévő kínálat és szolgáltatások nem képesek lefedni a népesség ezen részének szükségleteit. A potenciális felhasználók részvétele a kínálat és a szolgáltatások kidolgozásában, tervezésében és megvalósításában fontos tényező annak érdekében, hogy a kínálat megfeleljen az idősek elvárásainak. Az idősek szeretnének saját ügyeik intézői lenni, és szükséges is, hogy ügyeikkel foglalkozzanak. Politikai és társadalmi szinten is hatékonyabban kell kihasználni a szerepvállalás és részvétel meglévő lehetőségeit. Ha kell, új részvételi lehetőségeket kell teremteni az idősek számára, hogy érvényesíthessék egészségügyi, ápolási, megélhetési, jogi (pl. nyugdíj), illetve fogyasztói érdekeiket. Ezen felül az aktív állampolgárság közösségi szinten meglévő formáinak, (mint például a beadványok, lakossági fórumok, bizottságok, kerekasztalmegbeszélések) gyakorlati alkalmazására nagyobb szükség van. A politikai folyamatokban való részvétel és szerepvállalás új formáinak kialakítása rendkívül fontos az idősek számára (regionális, helyi és önkormányzati szinten egyaránt). A részvétel politikai joga mellett a részvétel ezen formája az aktív öregkor folyamatához is hozzájárul. B. Fő célok: A modul végén a jelöltek tájékozottak lesznek a részvétel alapelveit illetően; ismerik a részvétel végrehajtásának általános feltételeit; ismerik a különböző részvételi módszereket és technikákat; ismerik ezeknek a módszereknek az adaptálhatóságát; lehetőséget kapnak egyes módszerek gyakorlati megvalósítására. Részvételi módszerek 2

3 C. Jártasságok: Bizonyítják az alábbiak ismeretét és megértését: a részvétel fontossága; a részvétel alapvetései; a nyugdíjasok motiválásának módjai; előmozdítási technikák. D. Részvételi módszerek D1.1. Mi a részvétel? A bölcsesség a fogalom-meghatározással kezdődik, írja Szókratész. A Participáció (részvétel) latin szó jelentése részt venni valamiben, illetve részesülni valamiből. A gyakorlatban a részvétel a társadalmi és politikai kötelességekben való aktív érintettséget jelenti (Bertelsmann Stiftung 2004). Ezek a kötelességek a közvetlen környezet jobbításának megtervezésétől a jogalkotásig terjednek. Ilyen szempontból a részvétel az adni és kapni holisztikus folyamatának számít, ami pedig új tapasztalatokhoz és ismeretekhez vezet. Általában véve a részvétel a társadalmi, gazdaság és kulturális életben való szerepvállalást jelenti. Az idősek részvétele ösztönzi integrációjukat; szembeszáll a korból fakadó diszkriminációval. (Gryner, H. és tsai 2005, 140. o.). Nem csak a magukat jól kifejező, illetve befolyásos embereknek lehet beleszólásuk a döntéshozatalba, hanem azoknak is, akiket az közvetlenül érint. A részvételhez tettre kész állampolgárokra és gondoskodó társadalomra (államra, vállalkozásokra ) van szükség. A részvétel két központi feltétel kényszerítő viszonyának függvénye: Elsősorban és mindenekelőtt az állampolgárnak rendelkeznie kell a társadalmi és kulturális életben való részvételhez szükséges szociális képességekkel. Másodsorban a társadalomnak biztosítania kell az említett részvételre módot teremtő struktúrákat. 1-es tevékenység Álljunk meg egy pillanatra és gondoljuk végig: Olvassuk el az alábbi esettanulmányt: Egy nyugdíjas szóvivő napja (1-es munkalap). Miben kell vele megállapodnunk? Mi romlott el? Mit tennénk másként? (Készítsünk jegyzeteket!) Részvételi módszerek 3

4 D.1.2. A részvétel szakaszai: Önálló közösségi kezdeményezések támogatása: segítünk másoknak abban, amit tenni szeretnének esetleg vissza-nemtérítendő támogatások, tanácsadás, illetve az erőforrás birtokában lévők támogatásának keretében Közös cselekvés: a különböző érdekek nem csupán azt határozzák meg, hogy mi a legjobb, hanem partnerséget is teremtenek a végrehajtáshoz. Egyformán felelnek a végeredményért. Közös döntés: arra ösztönözzük az embereket, hogy további ötletekkel és lehetőségekkel álljanak elő, majd segítségünkkel döntsenek az optimális további lépésekről. Egyeztetés: tisztázzuk, hogy miben kérünk véleményt és miért, hogy meghatározhassuk, min lehet és min nem lehet változtatni. Több lehetőséget is felkínálunk, majd meghallgatjuk a visszacsatolást. A döntéshozatal során más tényezők mellett az egyeztetés eredményeit is figyelembe vesszük. Tájékoztatás: elmondjuk az embereknek, hogy mit tervezünk, hogy tudjanak róla, mi történik. (vö. Tájékoztatás A tájékoztatás a részvétel első lépése, ám ha az a politika döntéshozói/hatóságok felől érkező egyirányú kommunikáció és nem fordítva, akkor az állampolgárok nem képesek befolyásolni a döntési folyamatot. Példák: tervek, jelentések és dokumentumok internetes terjesztése, prezentációk szervezése Eset: Egy építőipari cég megbízást kap a város közepére tervezett új városháza felépítésére. Minden állampolgár előtt nyitva álló nyilvános bemutatón vezeti elő építési terveit. Egyeztetés Az egyeztetéses részvételi folyamatok révén az állampolgároknak lehetőségük nyílik részt venni a döntéshozatali vitában. Javaslataik és ellenvetéseik előterjesztésével egyeztethetnek az állampolgárok a döntéshozókkal. Ez nem jelenti az együttdöntés értelmében vett közvetlen részvételt. Példák: közvélemény-kutatások, igényfelmérések Eset: A városvezetés új sportlétesítmények építéséről határoz. A város minden lakóját megcélzó felmérésben (a helyi lapban megjelenő és díjmentesen visszaküldhető mellékletben) érdeklődnek a különféle sportlétesítmények iránti igények, óhajok és preferenciák iránt. Az eredmények alapján a leginkább tetsző létesítményeket valósítják meg. Részvételi módszerek 4

5 Közös döntés Az állampolgárokat bevonják a tervezés és a végrehajtás minden egyes lépésébe: nézeteiket megfontolják, őket pedig bevonják a döntések meghozatalába. Példák: népszavazás Eset: Egy lakóövezet vezetése úgy dönt, hogy átalakítja a kertet a lakók ötletei és igényei alapján. A lakóktól megkérdezik az asztalok és padok elrendezésére, a bokrok, virágok és díszek kiválasztott körére vonatkozó preferenciáikat, hogy aztán demokratikusan dönthessenek. A cselekvőképeseket pedig ezt követően a végrehajtásba is bevonják. Közös cselekvés Az embereket nem csupán passzívan vonják be a tervezési és a döntési folyamatba, hanem tevékeny szerepet is kapnak az intézkedések társulási formában való végrehajtásában. Példák: feladatok és események (pl. falunapok) összehangolt szervezése Eset: A falu vezetése felkéri a nyugdíjasokat egy nemzedékek közötti játékfesztivál szervezésében való részvételre. Az idősek közül néhányan vállalják, hogy régi (a saját fiatalkorukban népszerű) játékokat mutatnak be és játszanak a gyermekekkel a fesztiválon. Önálló közösségi kezdeményezések támogatása Vannak olyan struktúrák, amelyek segítségével az állampolgárok maguktól javasolhatnak tevékenységeket és támogathatják is végrehajtásukat (személyesen, pénzügyileg, ismeretekkel, területtel). Példák: események, kirándulások szervezése, városkép jobbítása Eset: Két olvasórajongónak számító idős asszony felismeri, hogy az idősek gyakran nem képesek használni a modern nagykönyvtár elektronikus keresőrendszerét és ezért inkább elkerülik a könyvtárat. Egy nyugdíjas klub alapításának ötletével állnak elő, ahol önkéntesek vezetése mellett kaphatnának segítséget az idősek a keresőrendszer használatában és a könyvtár tárlatvezetésében. A könyvtár vezetőjének támogatásával 10 idős önkéntesből álló csoportot alakítanak, akik vállalják, hogy kortársaiknak tanácsot adnak: Mára hetente egy nap a csoport három tagja nyújt önkéntes tanácsadást a nyugdíjasok részére. D.1.3. Nyugdíjasok részvétele Wolfgang Engler szociológus szerint a XXI. század társadalmi alapkérdése, hogy csupán kevesen jelentenek hasznot a társadalom számára. Ez pedig felveti a kérdést, hogy mi az idősek haszna? (vö. Engler 2004) A társadalmi integráció leghatékonyabb módja a részvétel. Alapja pedig az állampolgárok társadalmi döntésekben való részvételének elképzelése. D Részvételi célok Miért kell a részvétel? 2-es tevékenység Képzeljük el, hogy szülővárosunkban 2021-et írunk. Mi a jövőképünk? Olvassuk el a Lendplatz 2021 szöveget, majd hármas csoportokban jegyezzük fel ötleteinket a fogalmi térképalkotás módszerével! Az alábbi témaköröket hívhatjuk segítségül: nyugdíjasok szükségletei, környezet kialakítása, előírások, további szempontok, A részvétel elképzelését gyakran társítjuk a helyi lakosok társadalmi fejlődésbe való bevonásának és a szociális ellátás javításának elképzelésével. A részvétel célja szerint beszélhetünk információcseréről, konfliktusok feloldásáról, tervek kiegészítéséről (vö. Sanoff 2000, 1ff o.). Részvételi módszerek 5

6 Miért fontos az idősek részvétele? Az idősek szükséglete A tartós fejlődés Az elfogadás kultúrája (az időseket érintő cselekvés megfelelő társadalmi dimenziójának feltárása) Az idősek elkötelezettsége és tettre készsége A korosztály lehetőségeinek növelése D A nyugdíjasok részvételének célkitűzései Demokratikus és elméleti megközelítés: A nyugdíjasok legyenek képesek az önmeghatározás és az együttes meghatározás állampolgári feladatának megvalósítására Politikai nevelési megközelítés: A nyugdíjasokat ösztönözzük és támogatjuk, hogy vegyenek részt a társadalmi és a politikai életben Szakértőszempontú megközelítés: Az idősek korra vonatkozó sajátos témaköröket érintő szakvéleményét figyelembe kell venni. Az ember társadalomban elfoglalt helyét gyakran a szakmai életpálya határozza meg. Ez azt is jelenti, hogy a nyugdíjba vonulás megváltoztathatja az illető közéleti szerepét. Az idősek egyértelműen azt tapasztalják, hogy személyes, szakmai, politikai, közösségi és szülői készségeiket, illetve tapasztalataikat nem értékelik megfelelően. A nyugdíjba vonulást követően ezek a készségek és jártasságok veszítenek jelentőségükből és nem hasznosítják már őket. Mi több, (ld. a 2-es modult a kommunikációról és a moderációról), az idősekről alkotott képet a társadalmi előítéletek és a megkülönböztetés számos formája alakítja. Különösen akkor kezelik gyermekként őket, amikor gondozásra van szükségük (ez megnyilvánul az atyáskodásban, a nyelvhasználatban, de a hatalom és az erőszak rejtett formáiban is). Így a főként a nyugdíjasokat érintő döntéseket többnyire véleményük kikérése, illetve tájékoztatásuk nélkül hozzák meg. Az utóbbi években az illetékes hatóságok folyamatosan növelik a formális és az informális szerepvállalás lehetőségét a gyermekek és a fiatalok, a fogyatékkal élők, de az etnikai kisebbségek körében is. Az idősek szükségleteivel foglalkozó intézmények esetén is hasonló erőfeszítés lenne kívánatos, de ilyet eddig még nem tapasztalhattunk. Az időseket érintő részvételi intézkedések megvalósítási módjára való rávilágítás érdekében az alábbiakban két Ausztriában megvalósult gyakorlatot mutatunk be. Részvételi módszerek 6

7 Példa bevált gyakorlatra: Alt.macht.neu Ötletek nyugdíjasbarát városra Ezt a nevet adta projektjének egy bécsi (építészből, városi etnológusból és tájképtervezőből álló) interdiszciplináris csoport 2004-ben. Egy idősek otthonának lakóival együttműködve ajánlásokat dolgoztak ki a környezet idősbarátabb átalakítására. Műhelymunka, közös séták és egy piknik során a munkacsoport meghatározta az idősek utcákon való mozgását és a kerület infrastruktúrájának önálló használatát gátló, illetve akadályozó tényezőket (pl. lépcső, használhatatlan parki padok, stb.). Ötleteiket és ajánlásaikat ezt követően bemutatták a helyi politikusoknak, akik azóta már reagáltak is némely javaslatra. Nyugdíjas-látogatások ( Kontaktbesuchsdienst ) Minden 65 év felett bécsi nyugdíjas (díjmentes) látogató szolgálatot vehet igénybe. Ezen informális személyes beszélgetés során tájékozódhatnak az időseknek szóló szervezetekről, szolgáltatásokról (pl. mobil szolgáltatásokról) és a már működő kezdeményezésekről. Ugyanakkor a látogatások egyfajta társadalom-kutatásként is működnek: Az időseket megkérdezik mennyire elégedettek a meglévő szolgáltatásokkal és lehetőséget kapnak életkörülményeikre, támogatásukra és gondozásukra, illetve szabadidős tevékenységeikre vonatkozó szükségleteik közlésére is. Ezek az információk segítenek a meglévő szolgáltatások fejlesztésében és az idősek valódi szükségleteihez való igazításában. D Részvételi modellek 1. Termékfejlesztés (vö. olyan technológiai fejlesztés, mint például az intelligens illemhely a schwechati kutató laboratóriumban) 2. Társadalmi stratégiák (pl. olyan szolgáltatások, mint az idősek lakásmegosztó közössége) 3. Tanácsadó testületek, képviseletek és szövetkezetek nyugdíjasok számára 4. Városgazdálkodás: korosztály szerinti városok és megyék fejlesztése 5. Közlekedés-tervezés A fentiekben mindössze néhány megközelítést láthattunk arra vonatkozóan, hogyan építhetők be az idősek érdekei civil szerepvállalásuk lehetőségeinek növelésébe. Ezért fontos, hogy hasznosítsuk az idősek gazdag tapasztalatainak és ismereteinek tárházát, valamint szabad idejét. D.1.4. Előnyök és hátrányok Megéri szerepet vállalni. Tudjuk, hogy mekkora elégedettséget jelent hosszas megbeszélések végén olyan következtetésre jutni, amely minden érintett elégedettségére szolgál. Talán már tapasztaltuk, hogy az ilyen eredmények végrehajtása sokkal könnyebb, Részvételi módszerek 7

8 mint a tervezett megoldásoké. Minden érintett felelősséggel tartozik, ugyanis tudja, hogy ez az ő ügye is. D.1.5. A részvétel sarkalatos kérdései A főbb kérdések alapvető megvitatása: 1. Ki vesz részt? Ez a kérdés a folyamat szereplőiről és az ő szerepükről szól 2. Mi a közös vita célja? Ez a kérdés a döntések témáiról és körülményeiről szól 3. Hogyan tájékoztatunk, veszünk részt és működünk együtt? Ez a kérdés a struktúrákról és eljárásokról szól 4. Miért kínálják fel a közszféra tervező hatóságai a részvételt? Ez a tervezésben és a politikában való részvétel (jövőbeni) feladatairól szól 5. Miért vállaljanak szerepet az állampolgárok? Ez a részvétel mögött meghúzódó érdekekről és motivációkról szól KI: A vonatkozó szakirodalom a cselekvés, a célcsoportok és a szerepek négy eltérő területét különbözteti meg: Állampolgárok Politikai szerepvállalás Helyi demokrácia Szereplők Együttműködés Tevékeny fellépés Partnerség Érintettek Részvevők Részvétel a tervezésben Ügyfelek Helyi hatóság Szolgáltatások Termékfejlesztés Ügyfél-elégedettség MI: Elkedvetlenítő megjegyzések és azok kezelése Ezt nem itt kell megvitatni A segítők problémái nem mindig esnek egybe a részvételre meghívott érintettek problémáival. Mindkét félnek megvan a saját problémakörére vonatkozó fontossági sorrendje, aminek alapján felállítják a szükséges tevékenységek és elfoglaltságok sorrendjét. Ez annyit tesz, hogy minden bölcsen részt venni kívánó félnek összhangot kell teremtenie a szakmai probléma és az érintettek életkörülményei között. Ez nem a mi dolgunk A nyugdíjasok mindennapi életének kérdései ellentmondhatnak a szakértő nézetének. Így az előre meghatározott témaköröket így ki kell egészíteni az érintettek által felvetett idevágó témákkal. Ez esetleg a probléma új megvilágítását eredményezi Ezt nem tudjuk eldönteni Megrendülhet a részvétel értelmébe vetett hit. Az ebből eredő frusztráció elkerülése érdekében maximalizálni kell az érintettek részvételi lehetőségeit. Hosszadalmas döntéshozatali időszak esetén meg kell vizsgálni, hogy az lebontható-e kisebb, önálló lépésekre. Különösen a nyíltságot kell megőrizni: fel kell tárni a részvételi folyamat korlátait. Részvételi módszerek 8

9 Egyáltalán nem érdekli őket a részvétel A részvétel több előnnyel jár, mint hátránnyal? Csak akkor tarthatnak számot érdeklődésre, ha részvétel eredményeképp az érintett témakörök mindennapi problémákat érintenek, összeegyeztethetők a problémák konkrét fontossági sorrendjével, eredményekkel kecsegtetnek. HOGYAN: Az alapok A vitára bocsátott tervek, koncepciók, ötletek nem kell, hogy teljesek legyenek ideális esetben csak a kereteket kell megadni. Egyértelműen kell meghatározni a mozgásteret és a választható lehetőségeket. Határozottan alapvető az információ teljes átadása (mindkét irányban), valamint a tények, vélemények és igények áttekinthető előkészítése (szintén mindkét irányban) (vö. Selle 2002, 141ff o.) MIÉRT kínálják fel a részvételt? Tervezés információ konfliktus elkerülése azonosítás felgyorsítás aktiválás együttműködés Jogok jogvédelem mérlegelés Politika demokrácia legitimáció konszenzus feloldás Társadalom Egyének önmeghatározás emancipáció azonosulás kollektív cselekvés személyes felelősség MIÉRT vesznek részt az állampolgárok? Részvételi módszerek 9

10 Személyes előnyökért (minél nagyobb a becsült előny, annál nagyobb a szerepvállalás mértéke) Személyes érdek közvetlen szerepvállaláson keresztül Korábbi szerepvállalás pozitív élménye D.1.6. A részvétel minőségi feltételei A részvétel nem jelent automatikusan jobb eredményt, mint a távollét. Minden a részvétel minőségén múlik (Sontheimer, in: Walther/Zellmer 1988, 6. o.). 1. MI korábbi szervezési keretkövetelmények Résztvevők csoportja, döntéshozó hatóság, erőforrások, folyamattervezés, folyamat felügyelete 2. HOGYAN Veszteségmentes előrehaladás minőségi feltételei Személyes értékrend és megközelítés, nyílt kommunikációhoz és átláthatósághoz, illetve szemtől-szembeni találkozáshoz való bátorság D.1.7. Részvételi elvek és tevékenységek: Önkéntesség Megbecsülés Hozzáértő vezetés Átláthatóság és egyenesség Tevékeny hozzáállás Célkitűzések közös meghatározása Kollektív felelősség / kötelező érvényűség Feladat-meghatározás Közkapcsolatok Dokumentáció és visszacsatolás Önmeghatározás és együttes meghatározás Nemzedékek közötti párbeszéd és kommunikáció D.2. Bevezetés az alábbi módszerekbe A szakember feladata egy könnyen áttekinthető folyamat révén növelni az állampolgárok csoportjának képességét a környezetükre vonatkozó döntések meghozatalára. Ez a szerep egyben kiterjed olyan emberi források fejlesztésének elősegítésére is, amelyből az érintettek maguk, illetve mások is profitálhatnak. Ez a segítség lehetővé teszi, hogy az emberek együttesen meghatározzák, mit szeretnének tenni, valamint megkönnyíti a közös munkát és annak kivitelezésével kapcsolatos döntést. A segítőnek el kell érnie, hogy mindenki bevonva érezze magát. Az előmozdítás a legkülönbözőbb technikákat öleli fel. (Sanoff 2000; 38. o.). A facilitátorok, tervezők és konstruktőrök számára a legkülönfélébb technikák állnak rendelkezésre. Ezek némelyike bevált módszerré vált a részvételi folyamatokban. Például a műhelymunkák során ritka az olyan eset, ahol ne alkalmaznának csoportos döntéshozatali technikákat. Szemtől-szembeni érintkezés, más néven műhelymunka jellemez minden csoportos módszert. Részvételi módszerek 10

11 D.2.1. Műhelymunka/fókuszcsoport (ld. a 2-es modult a találkozókról ) Leírás: intenzív szakmai munkához kínál alapot egy adott feladat tervezésekor, illetve kidolgozásakor (Bischoff és társai 2005, 177. o.). A műhelymunka olyan informális, bevezető eljárás, ahol a résztvevők egy adott kérdést vitatnak meg; a módszer alkalmas egy kérdés intenzív, szakszerű kezelésére. (ld. Feladata: A módszer: Fokozatosan halad előre a témakörök és ötletek gyűjtésében Befogadja minden résztvevő ötletét és kérését Összefüggésbe hozza a témaköröket és az ötleteket Világos időzítéssel dolgozik és ezért gyorsan eredményre vezet A munka 5 lépésben folyik: 1. Környezet a témakör környezetének meghatározása 2. Ötletbörze elképzelések értékelésmentes összegyűjtése 3. Csoportosítás az összegyűjtött elképzelések között új összefüggések felfedezése, illetve megteremtése 4. Meghatározás konszenzusos döntés arról, mi legyen az elképzelések közül kiemelt fontosságú 5. Következtetés következtetés és annak megerősítése Környezet: Célok: Jó munkalégkör teremtése minden résztvevő számára A kezelendő közös feladatok tisztázása Áttekintés a tanfolyamon folyó műhelymunkáról Lépésről-lépésre: A központi kérdés kiplakátolása a teremben. (A kérdés legyen világos és olvasható) A műhelymunka eljárásának és menetének bemutatása: egyéni munka, ötletek megosztása kiscsoportokban, majd közös eredmény kialakítása Az időkeret egyeztetése és bemutatása A témakör rövid ismertetése, hogy világos legyen Ötletbörze: Célok: Számos elképzelés és témakör lejegyzése és összegyűjtése rövid időn belül Elképzelések összegyűjtése minden résztvevő bevonásával Először a spontán módon felvetődő legjobb gondolatok összegyűjtése Lépésről-lépésre: Részvételi módszerek 11

12 A résztvevők kapjanak időt, hogy végiggondolhassák a témakör/kérdés kapcsán felmerülő ötleteket! Lejegyzésük közben csendnek kell lennie. A lehető legpontosabban kell lejegyezni őket. A résztvevőket megkérni a számukra legfontosabb három elképzelés megjelölésére. A résztvevők kiscsoportokban beszéljék meg ezeket a legfontosabb ötleteket! Rögzíteni a kártyák megjelölésének szabályait (egy példán keresztül). Minden kiscsoport írja kártyákra az ötleteket! A könnyebb áttekinthetőség kedvéért minden kiscsoport válasszon külön kártyaszínt! A kiscsoportokat megkérni, hogy adják ötletkártyáikat a facilitátornak. Kártyákat összegyűjteni, egyesével felolvasni és véletlenszerűen kitenni (falra/táblára). A kártyák összegyűjtésekor a következőket kell megfontolni: Minden kártyát egyformán kell megvitatni és elfogadni. Nincsenek rossz válaszok. Minden nyitott kérdés tisztázni kell a csoporton belül további kérdésekkel Ha egy kártya nem egyértelmű, akkor azt magyarázza el a leírója! Értékelő, illetve javító megjegyzéseket nem lehet tenni, ugyanis ez a résztvevő visszahúzódásához vezethet. Ha nem világos, hogy mit szeretett volna egy résztvevő, akkor se próbáljuk értelmezni, inkább kérdezzük őt meg! Csoportosítás: Célok: Az összegyűjtött elképzelések és témakörök közötti összefüggések megteremtése Megállapítani, hogy van-e már egyetértés a csoporton belül Rámutatni, hogy mely területeken van szükség további ötletekre/javaslatokra a központi kérdés megválaszolásához Lépésről-lépésre: Párok vagy csoportok alakítása a kiscsoportok által véletlenszerűen kitett ötletekből. A tartalmilag hasonló ötleteket kell egymáshoz rendelni. Az összes kitett ötlet csoportosítását követően indul a kártyagyűjtés második köre. Ilyenkor kell bemutatni a falon még nem látható ötleteket. Új párok és nagyobb csoportok kialakítása. Meghatározás: Célok: Intenzív párbeszéd a csoporton belül az egyetértés megteremtése érdekében Az egyes résztvevők eredeti nézőpontjának kiterjesztése A témakörben végzett csoportmunka komolyan vétele A résztvevők azonosulása az eredményekkel Lépésről-lépésre: Amikor a résztvevők minden ötlete összegyűlt, a csoportok kapjanak címeket! A legtöbb közös ötlettel bíró csoport kezd. Felolvasni újra minden kártyát. A csoportok neveinek keresésekor javaslatokat kell kérni a csoport tagjaitól, illetve a moderátor is tehet javaslatokat. Ezzel összefüggő kérdések lehetnek: o Melyik három szó írja le legjobban a csoportokban lévő összes kártyát? o Melyik cím fed le minden egyes szempontot? o Miként értelmezzük az (alapkérdést)? Javaslatot tenni a központi kérdésre, illetve végeredményre utaló megfogalmazásra. Támogatni a csoportot a korábbi válaszok alapján, hogy a témakörön belül kombinálni lehessen az előző nézeteket. Részvételi módszerek 12

13 Fontos újra és újra visszatérni az alapkérdéshez, hogy a csoport neve biztosan az adott kérdésre vonatkozzon. Ilyen módon minden ötletcsoport sorra kerül. Következtetés: Cél: A korábbi megbeszélések közös eredményének rögzítése Az előző fázishoz való kapcsolódás megerősítése Az eredménnyel való azonosulás A csoport közösen végzett munkájának tisztázása A következő lépések megvitatása és megszervezése Lépésről-lépésre: Megkérni a résztvevőket, hogy egy pillanatra hagyják abba a munkát. Rövid, pihentető játékra is sor kerülhet (ld. a gyakorlatok gyűjteményét). A kiinduláshoz való visszatérés érdekében újra felolvasni az alapkérdést. Majd megkezdeni a csoportos megbeszélést: Az alábbi kérdéseket kell megvitatni: o Objektív szint (tények) Újra felolvasni a csoportok elnevezéseit. Mit veszünk észre a megbeszélés során? o Reflektáló szint (érzelmek) Melyik elnevezések tetszenek a leginkább? Melyekkel nem vagyunk elégedettek? A megbeszélés melyik része tetszett a leginkább? Mi zavart a megbeszélés során? A megbeszélés melyik pontján kapcsolódtunk be a leginkább? Mikor dőltünk hátra és maradtunk ki a megbeszélésből? o Kényszerítő szint (jelentés) Sikeresek voltunk-e, illetve más megvilágításba került-e a témakör megbeszélés során? Mit tanultunk a műhelymunka során? o Döntési szint (eredmény) Hol tartunk ezzel az eredménnyel? Milyen következő lépéseket kell tennünk közösen? Ki ezeknek a felelőse? Anyagok: Megfelelő számú, azonos színű kártya minden résztvevő számára Megfelelő számú, két-három eltérő színű kártya Vastag zsírkréták Falak, táblák (a kártyák elhelyezéséhez) Rajzszögek vagy ragasztószalag Kialakítás: Megfelelő terem Több hallgató leültetésére alkalmas asztalok A csoport méretének megfelelően 1 vagy 2 személy moderálja a műhelymunkát Időtartam: Részvételi módszerek 13

14 90 perc (lásd Bertelsmann Stiftung 2006, 48ff. o.) Részvételi módszerek 14

15 3-as tevékenység Tervezzünk/végezzünk jövőbeni műhelymunkát: Beispielingen városa a hangsúlyt a Fiatalok és idősek találkozása elnevezésű gerontológiai szakpolitikára helyezi. Az ügyfél célja feltárni, hogy mely területeken képesek, illetve akarnak az idősek együttműködni a fiatalabb nemzedékekkel. Már vannak olyan ötleteik, hogy a nagymamák olvassanak meséket a fiatalabbaknak, illetve a nagypapák vigyék a gyermekeket játszótérre. Ugyanakkor még inkább érdekeltek a nyugdíjasokban rejlő lehetőségek kiaknázásában. A város hozzánk fordul. Hogyan tervezzük meg (az ellenőrző lista, a 3-as munkalap segítségével) az első műhelymunkát? D.2.2. Jövőbeni műhelymunka Leírás A műhelymunka során a résztvevőket arra bíztatjuk, hogy ötletes és szokatlan megoldásokat találjanak aktuális kérdésekre. Ebben az elképzelésben az a különleges, hogy három eltérő szakaszra oszlik: kritika, fantázia és valóság. Ez a három szakasz jelenti a koncepció lényegét, ezek köré szerveződnek az előkészületek és az értékelések (vö. Dauscher 2006, 122. o.) A jövőbeni műhelymunka szakaszai (http://www.sowi-online.de/methoden/lexikon/zukunftswerkstatt.htm) Előkészítés Kritika Elemi terület Jövőbeni műhelymunka Fantázia és utópia fázis Valóság fázisa Feldolgozás utáni fázis Intuitív - érzelmi Racionális analitikus Részvételi módszerek 15

16 Alkalmasság: Új jövőképek kialakítására, pl. leendő projektek, modellek, forgatókönyv kidolgozása, stb. Egy már létező probléma új, kreatív megoldásainak felkutatására Az 5 lépés: 1. Előkészületek Az anyagok és a terem megszervezése. A résztvevők bemutatkoznak és megismerkednek a munkamódszerrel. 2. Kritika Az aktuális helyzet elemzése és a probléma rögzítése. Ezen a ponton kezdődik a tényleges munka: az aktuális állapot felismerése, ami a negatív szempontokra koncentrált. A csoport felveti aggályait és együtt eldöntik, melyik a legfontosabb. Egyfelől összegyűjtjük és kiválogatjuk a témaköröket, másfelől ebben a fázisban oldjuk fel az esetleges indulatokat. Így nyitunk utat a konstruktív munka előtt. Lépésről-lépésre: A résztvevők érdeklődése szerint értékeljük, bemutatjuk, kiterjesztjük a problémát. Kérdés: Mi az, ami nem tetszik? Mit kritizálunk? Ezeket a kérdéseket észben tartva, megkérjük a résztvevőket, hogy feküdjenek le és lazítsanak. Meditációs zene segít a résztvevőknek asszociálni a témakörrel kapcsolatosan. Mintegy fél óra elteltével, a résztvevőket megkérjük, hogy beszéljenek az asszociációikról, amiket egy nagy faliújságra írunk le, hogy mindenki láthassa az eredményeket. Ugyanakkor nem kerül sor megítélésre, illetve értékelésre. Ezek a problémák, kritikák és konfliktusok így a beszélgetés részéve válnak. Ezt követően a résztvevők eldöntik, hogy mik a problémák és melyek a leglényegesebb kritikai észrevételek (szavazással vagy pontozással). Az eredményt összefoglaljuk, majd később megbeszéljük és pontosan megfogalmazzuk, hogy mindenki számára egyértelmű legyen. Ennek a lépésnek a végén a fent említett problémákból prioritások lesznek. A legfontosabb problémákat leírjuk, hogy felhasználhassuk a következő, utópia fázisban. Kérdés: Mely kritikai észrevételek számítanak, mit akarunk megoldani és továbbgondolni? 3.Fantázia és utópia fázis A résztvevők dolgozzanak ki ötleteket és lehetséges megoldásokat, ezek lehetnek, sőt legyenek utópisztikusak! Az ötleteket gyűjtsük össze! A második lépésben a feladat a problémakérdés átfogalmazása, hogy a válaszok pozitív kicsengésűek legyenek. Az utópia fázis megvalósítása érdekében a résztvevőknek csoportokban dolgozva kell elvégezniük ezt a feladatot. Ahhoz, hogy ez a szakasz sikerüljön, olyan légkört kell teremteni, amiben a résztvevők kreatívak és jól érzik magukat (zene, eltérő fényviszonyok, dia- vagy filmvetítés is igen hasznosak lehetnek). Részvételi módszerek 16

17 A fantáziafázis-szerű környezetben a résztvevőknek megoldásokat kell keresniük a kérdésekre. Az intuitív játékszerű technikát a racionális, absztrakt módszer követi. Ez a fázis kezdődhet például egy ellenőrzött fantáziameditációval, amit pusztán szóbeli ötletbörze követ. Másik lehetőség egy vizualizációs gyakorlattal (képek rajzolásával) indítani, majd a megoldási lehetőségeket pontosítani. Az első, utópia fázisban összegyűjtött ötleteket 3-5 fős csoportokban vitatjuk meg. Ezeknek az egységként működő csoportoknak kell megoldást keresniük a problémákra, majd azt bemutatni a többieknek. Az egyes csoportok egyedi módon is bemutathatják megállapításaikat, nem kell szabályokat, illetve korlátozásokat betartaniuk. Az egyes csoportok megállapításait a teljes csoport megvitatja és összefoglalja egy megoldási csomagban, amit fontosság és újítás alapján osztályozunk. Kérdés: Mely ötletek, fantáziák és koncepciók számítanak új kihívásnak, eredetinek? 4. Valóság fázisa Állítások felépítése, megvalósíthatóság vizsgálata, jövőbeni lépések megszervezése 1. Az utópia fázisából nyert ötletek és koncepciók kritikai felmérése a napi hasznosíthatóság szempontjából Kérdés: Mely ötletek számítanak kifejezetten érdekesnek és követendőnek, mit válasszunk ki? 2. A tényeket közöljük, és a tényekre adott válaszokat megvizsgáljuk előnyeik és hátrányaik figyelembevételével. Mindenképp elemezni kell a megoldási koncepciókat megvalósíthatóság és hasznosíthatóság szempontjából. Kérdés: Hol voltak vagy vannak összemérhető megoldások? 3. Az összes lehetőség bemutatását és elemzését követően a résztvevők rangsorolják a jó és rossz megoldásokat. 4. A következő lépés a kiválasztott megoldások végrehajtása és megvalósítása. Itt egyértelmű tervezőmunka veszi kezdetét. A megoldási koncepciók különböző szakaszait kiscsoportok dolgozzák ki részleteiben. 5. Ezeket a tervezési ötleteket és terveket bemutatjuk, egymáshoz igazítjuk és konkretizáljuk, illetve kiterjesztjük. Eljárási tervek és munkalépések merülnek fel, melyeket közösen megvitatunk. A fázis eredménye egy közösen kialakított, szakaszolt terv. Kérdés: Mik a sikeres ötletek megvalósításához szükséges követelmények, honnan indulunk? 6. A közösség és az egyén érdekegyeztetése, a jelen projekthez való közvetlen hozzáférés egy olyan megbeszélés függvénye, ahol mindenki kifejti mivel járul majd hozzá a kidolgozott problémamegoldás végrehajtásához. Törekedni kell a megbeszélések folytatására. Kérdés: Mi következik? Hogyan vágjunk bele? Ki segíthet? Hol kerül sor a projektre? Mikor vágjunk bele? Feldolgozás utáni fázis Elérhetőségek cseréje, jegyzőkönyv a résztvevőkről, a munka eredményeinek szabadon választható terjesztése, reflektálás a műhelymunkára. Anyagok: Megfelelő számú, eltérő színű kártya Nagy ceruza Részvételi módszerek 17

18 Falak, táblák (a kártyák elhelyezéséhez) Flip-chart papír Rajzszögek vagy ragasztószalag Kialakítás: Megfelelő terem Asztalok átrendezése, hogy egy asztalnál többen is ülhessenek (a csoport nagyságától függően) Paravánnal elzárt területre is szükség lehet, ha kisebb csoportokban akarunk dolgozni A csoport nagyságától függően egy vagy két szervezőre lehet szükség Időtartam: Egész nap, vagy akár több nap 4-es tevékenység Tervezzünk/végezzünk leendő műhelymunkát: a stubenbergi felnőttoktatási központ javítani kíván a nyugdíjasok számára kínált tanulási lehetőségein. Felkérnek, hogy gyűjtsünk visszajelzéseket a jelenlegi kínálatról, valamint a célcsoport szükségleteiről és igényeiről. Azaz arról, hogy miként javíthatunk a helyzeten. Dolgozzuk ki a jövőbeni műhelymunkát! Jegyezzük le megállapításainkat az 5-ös munkalapra! D.2.3. Open Space (Nyílt tér) Leírás: Az Open Space egy olyan nyílt, nagycsoportos gyakorlat, ahol a résztvevők egy vezértéma körül gyűlnek össze. A feladatokat, tartalmakat és eljárásokat spontán módon kell összegyűjteniük. A módszert egy szervezeti tanácsadó, Harrison Owen hozta létre a nyolcvanas évek közepén. Felmérések segítségével arra jutott, hogy különösen az informális kapcsolatok és beszélgetések (kávészünetek) vezetnek a leghatékonyabb eredményekre. Az egyszerű környezet jó közeg arra, hogy különféle megközelítések kerüljenek elő, hogy azokat hatékonyan lehessen feldolgozni. Így alakulnak ki új ötletek. Egyetlen résztvevő sem kényszerül figyelni, ha nem érdekli az adott téma, ellentétben a hagyományos prezentációk többségével. Néhány alapgondolat az Open Space módszerről: Akárki jön, az a megfelelő személy Akármi történik, az az egyetlen dolog, ami történhet Akármikor is kezdődik, az a megfelelő időpont A vége azt jelenti, hogy vége Alkalmasság: A kérdések azonos és eltérő részterületeinek meghatározása Közös munka a kérdések részletes elemzésében A különböző személyek által a kérdések megoldása érdekében végrehajtandó cselekvések meghatározása Részvételi módszerek 18

19 A munka több lépésben történik: A résztvevők fogadását követően a módszer és a vezértéma bemutatása. Először minden résztvevőt megkérünk, hogy az információs falon (név, terem és idő megjelölésével) mutassa be az altémákat és célkitűzéseket. Ezek jelentik a műhelymunka kiindulási pontját. A moderátor segítségével egy előzetes napirendet állítunk össze. Miután a témakörök felkerültek az információs falra, megnyitjuk a piacteret. Ezt követően a résztvevők feliratkoznak az őket érdeklő műhelymunkára. Műhelymunka: Ezzel kezdetüket veszik a párhuzamos műhelymunka blokkok. Innentől kezdve naponta legalább 3-4 műhelymunka blokkra kerül sor. Egy-egy műhelymunka blokk általában percig tart, a blokkok között szünetekkel (ebédszünet, kávészünetek és pihenőidő). Az egyes műhelymunka blokkok megszervezése az adott csoport feladata, ami azt jelenti, hogy minden csoport önállóan moderál és szervez. Az egyes munkacsoportok eredményeinek megvitatását követően kerülnének kidolgozásra a főbb témák, célok és intézkedések (prezentációk és jegyzőkönyvek segítségével). 4-6 hét elteltével érdemes újabb csoportos megbeszélést tartani, hogy lássuk, szükség van-e további segítségre a projektekhez. Vezérelvek: Bármely résztvevő bármikor válthat munkacsoportot a két láb elve alapján. A résztvevők egyenként dönthetik el, hogy hol kívánnak tanulni, illetve saját tapasztalatukat másokkal megosztani. Kétféle viselkedési minta lehetséges o dongók : a résztvevők a csoportok között ugrálva szállnak le és fel, így gazdagítva más csoportokat és cserélve információkat; o pillangók : a résztvevők csupán beleszagolnak a különféle témakörökbe, de egyikben sem mélyülnek el. Az eredményeket minden munkacsoportban dokumentálni kell. Az egyes blokkok időtartama nem haladhatja meg a 90 percet. (vö. Bischoff és tsai 2005, 177ff o.) Anyagok: Bőséges moderálási anyag Számos parafatábla / flipchart Esetleg asztali munkaállomások és nyomtatók Kialakítás: Megfelelő nagyságú kisterem Több választható szállás Esetleg önkiszolgáló étterem A csoport nagyságától függően egy vagy két szervező Időtartam: 1-3 nap 4-es tevékenység Tervezzünk/végezzünk open space fórumot: A link segítségével open space konferenciát kezdeményezhetünk a SAGE képzési modulok képzési tartalmáról ami jelen esetben a Gerontológia, a Kommunikáció/Moderálás és a Részvételi módszerek. Vessünk egy pillantást a 6-os munkalapra! Részvételi módszerek 19

20 E. Táblázat Részvételi módszerek Sorszám Tevékenység / Tanulási cél Munkalap alkalom A Bevezető Témakör tudatosítása Érdeklődés felkeltése B A modul célja Tanulási célkitűzések felmérése/egyeztetése C Kompetenciák A modulban érintett kompetenciák tudatosítása D Részvételi Alapvető ismeretek a módszerek részvételről és a részvételi módszerekről Középpontban a D1.1 Mi a részvétel? D1.2 A részvétel szakaszai nyugdíjasok részvétele Helyzetkezelés a részvételi folyamatban 1-es tevékenység: Egy nyugdíjas szóvivő napja 1-es munkalap D1.3 Nyugdíjasok részvétele D1.3.1 Részvételi célok Jövőképek kezelése 2-es tevékenység: Lendplatz es munkalap D1.3.2 A nyugdíjasok részvételének célkitűzései D Részvételi modellek D1.4. Előnyök és hátrányok D1.5 A részvétel sarkalatos kérdései D1.6 A részvétel minőségi feltételei D1.7 Részvételi elvek és tevékenységek D2. Bevezetés a részvételi módszerekbe D2.1 Műhelymunka / fókuszcsoport D2.2 Jövőbeni műhelymunka D2.3 Open space (Nyílt tér) Műhelymunka előkészítése és levezetése Jövőbeni műhelymunka elvégzése és további tanulmányozása Közvetítő közegen keresztüli megbeszélés és ismerkedés az open space fórummal 3-as tevékenység: Fiatalok és idősek találkozása 3-as és 4-es munkalap 4-es tevékenység: Nyugdíjasok részvétele 5-ös munkalap 5-ös tevékenység: Open space 6-os munkalap Részvételi módszerek 20

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1 Sikeres változásmenedzsment a közszférában 1 www.integratedconsulting.hu 1 Miért? Mit? Hogyan? www.integratedconsulting.hu 2 www.integratedconsulting.hu 3 ICG A megújulás irányai ügyfél-orientáltabb szolgáltatások

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása Társadalmi integráció Közösségi tervezés, participáció HOGYAN? Módszertan, A közösségi tervezés alapelemei Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit!

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! 1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! A folyamat első lépésének fő funkciói: 1. Bemutatni az önkéntes projektet / tevékenységet végiggondolva

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését.

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését. A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését. A 128 órás (8X2 nap) képzés célja a résztvevők képessé tétele önkifejezésre,

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV 2008. HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 SZERVEZET-

KÉPZÉSI TERV 2008. HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 SZERVEZET- Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 01-0945-04 KÉPZÉSI TERV 2008 HRM Szervezetfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZET- FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ A HRM KFT BEMUTATÁSA... 2 KÉPZÉSI TERV

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására Jelen felhívás célja, hogy segítséget nyújtson a Szándéknyilatkozatok (pályázatok)

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3.

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3. Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió 2012. október 3. Szereplés az EU színpadán: az EU döntéshozatala és az érdekeltek szerepe Anne Hoel Európai

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc Nº: 2012-1-S1-LO0-0612 sorsz. modul neve, rövid tartalma feladatok az egyes egységekre, leckékre I. Keretek: a tréning kereteinek, céljának és felépítésének rövid ismertetése, idő/perc módszerek eszközök

Részletesebben

ajtó-ablak Eredeti projekt: Közösségi háló Győr Újvárosban A projekt munka neve:

ajtó-ablak Eredeti projekt: Közösségi háló Győr Újvárosban A projekt munka neve: ajtó-ablak Eredeti projekt: Közösségi háló Győr Újvárosban A projekt munka neve: ajtó-ablak Partnerintézmény: Kossuth Lajos Általános Iskola Győr Újváros városrész Önkormányzata, és más civil szervezetek

Részletesebben

STRATÉGIAI TERV 2012-2016

STRATÉGIAI TERV 2012-2016 STRATÉGIAI TERV 2012-2016 Elfogadva: 25/2012 (X.10.) közgyűlési határozat www.lmbtszovetseg.hu BEVEZETŐ Ez a dokumentum a Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség stratégiai terve,

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Biztosításközvetítés elektronikus felületen

Biztosításközvetítés elektronikus felületen Biztosításközvetítés elektronikus felületen Az MNB 5/2015. (V.5.). számú ajánlásának átültetése a gyakorlatba Elméleti és gyakorlati kihívások Sebestyén László vezérigazgató (Netrisk.hu Zrt.) online szekció

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

A Magyar LMBT Szövetség

A Magyar LMBT Szövetség A Magyar LMBT Szövetség Stratégiai terve 2012-2016 1132 Budapest, Csanády u. 4/B. Telefon: (1) 6 333 302 Fax: (1) 6 333 303 info@lmbtszovetseg.hu www.lmbtszovetseg.hu facebook.com/magyarlmbtszovetseg Bankszámla:

Részletesebben

Első lecke A döntéshozatal

Első lecke A döntéshozatal Első lecke A döntéshozatal Tanári útmutató Te döntöd el, úgy gondolkozol-e, hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben, vagy ezzel ellentétesen. Naponta hozunk döntéseket életünk különféle

Részletesebben

Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai

Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai Bajmócy Zoltán Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont AKUT Egyesület IX. Magyar Természetvédelmi

Részletesebben

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai:

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan 5. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Hogyan látnak mások? Hogyan látok másokat? Az óra típusa: Alkalmazó, rendszerező Fogalmak:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1860-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gyakorlatról - szervezési feladat elemzése

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. július 1 1. A Nap Klub Alapítvány munkaszervezete 1.1. A Nap Klub Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) munkaszervezete az elnök,

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK A z Infinety Online Kft. felsőoktatásban tanuló hallgatók számára pályázatot ír ki Adatvizualizációs technikák megvalósítása kvantitatív adatokon címmel. A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A 21. században óriási

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

cím: 6725 Szeged Bokor u. 18. telefon: +36 1 808 9666 Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től

cím: 6725 Szeged Bokor u. 18. telefon: +36 1 808 9666 Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től Alapfogalmak: 1. hiba: egy már meglévő, funkcionalitásban hibás működést eredményező programrész hibás működésének leírása konkrét

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ Jelen dokumentum célja, hogy a közösségi alapítvány szervezése mellett elköteleződött személyeknek iránymutatásként,

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Bevezetés, ráhangolódás

Bevezetés, ráhangolódás Beszélgetés Csoport helye: Edelény létszáma összesen (fő): 20 időpontja: 2010.11.26. ebből férfiak száma (fő) 8 moderátor: Lepsényi Ildikó életkor év (átlag vagy tól-ig) 12-18 Bevezetés, ráhangolódás 1.

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul)

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul) www.fokuszmodszer.hu A fókuszolás-orientált /i rend/ (A Kántor Árpád, a New York-i TFI által elismert fókusz koordinátor jelölt, valamint Molnár Emese és Szilágyi Veronika fókuszolás-orientált terapeuta

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben