Alagútépítési módszerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alagútépítési módszerek"

Átírás

1 Alagútépítési módszerek

2 Az igazi mővészet az alagútépítésben a nagy kızetnyomások megelızése, ami sokkal eredményesebb tudomány, mint a már fellépı kızetnyomások felvétele. Az elsı a szellemi, a másodikat a durva fizikai munkával lehet összehasonlítani Ržiha

3 Alagutak építési módjai alagútépítés szilárd kızetben fejtés eszközei - mechanikus bontással, fúrással - marófejjel - robbantással biztosítás módja - alagútépítés szabad homlokfejtéssel megtámasztás nélkül - alagútépítés szabad homlokfejtéssel, de megtámasztással alagútépítés közepes, vagy alacsony szilárdságú kızetekben, talajokban szelvény részletekben kifejtı és kifalazó módszer - alátámasztó (belga) módszer - maghagyó (német) módszer - fenékboltozatos (olasz) módszer - kombinált módszer szelvényt részletekben kifejtı, de egyben kifalazó módszer - hossztartós (angol) módszer - szaruzatos (osztrák) módszer - győrős építési módszerek (Kuncz, Bernold, kölni)

4 Régi bányászati eljárások

5 Alagút részeinek megnevezése

6 Talptáróból való feltörés 1. táróban a szállítás; 2. táróban a munkavégzés Egymástól független munkavégzés; a szelvény a vázolt részletekben való kifejtése, a végleges falazat alulról felfelé haladva folyamatosan készül. Elınyei tágas munkatér, nagy haladási sebesség.

7 Rove alagút Marseille mellett, 22 x 15,40 m, and osztott fejtések

8 Magfejtéses (strozze) módszerrel Fejtés felülrıl lefelé, adott sorrendben. A fejtés, szállítás nincs különválasztva, szállítási útvonal állandó áthelyezése. Elınyei jó szellızés, áttekinthetı, összefüggı munkavégzés.

9 Süvegszelvényfejtése (Kalott fejtés) Gerinctáróból kiindulva adott győrőhosszban kifejtik a süvegszelvényt, majd talajra állítva, vagy hosszirányú vállgerendára támasztva elkészül a tetıboltozat. Ezt követi a középsı lemélyítésbıl felváltva kétoldalt kiágazva megépül az oldalfalazat.

10 Réseléses módszer Alulról felfelé haladó réseléses fejtés. Állékony kemény sziklatalajban alkalmazható, ideiglenes megtámasztás nélkül is alkalmazható. Végleges falazat itt is alulról felfelé összefüggı egészben készül.

11 Alulról felfelé építési módszer Leglazább talajban elıször a talptáróból indított keskeny vágatokban készül el a falazat talprésze. Lépcsıs eltolásban készül a középsı rész, majd egy újabb lépcsıben a felsı rész.

12 Oldaltárós módszer Alacsonyabb szilárdságú talajban, ahol a tetıboltozat ráállítását nem engedi meg. Elıször az oldal falak épülnek meg az oldaltárókban. Majd a gerinctáróból indulva kifejtik a süvegszelvényt és a kész oldalfalakra támaszkodva megépül a tetıboltozat. Legvégén fejtik ki a bennmaradt földmag részt.

13 Talptáró általános elrendezése

14 Belga építési mód (alátámasztó) 1: gerinctáró építése; 2: gerinctáró biztosítása és bıvítése; 3: teljes kalott kifejtése; 4: mintaív és zsaluzat beépítése; 5: fıteboltozat betonozása; 6: fıteboltozat egyik oldalának aláfejtése és az oldalfal beépítése; 7: a fıteboltozat másik vállának aláépítése; 8: munkahézagok Elınyei: a fıte gyors végleges biztosítása, a boltozat gyors megépítése

15 Német módszer - maghagyásos a. talptárók hajtása betonozása; b. fejtáró hajtása; c. süvegszelvény kifejtése; d. mintaív állítása, boltozat betonozása; e. talp (ellenbolt) betonozása; f. belsı vasbeton bélés építése. Gyenge teherbírású talajban alkalmazható elınyösen.

16 Angol módszer (szelemenes) A szelvényt egyben falazzák ki. Hossztartós, korona gerendás eljárás.

17

18 Kuncz-féle építési módszer Vasszerkezető dúc-és mintaívek, tengelyirányú fapallózás. Német és a belga építési módszer tovább fejlesztése.

19 Kölni építési mód Vasszerkezető merevítı bordák Hosszirányban átfedı, elıresajtolt acél hullámpallók. Nagyon laza talajban is jól alkalmazhatók, minimalizálja a süllyedéseket

20 Bernold építési módszer Építés sajtolt tőzıpallókkal 1: késtámok 2: vágóél 3: injektálás 4: betonfalazat 5: Bernold-lemez; 6: acél mintaívek; 7: hidraulikus támasztótalpak A klasszikus alagútépítés nehézkes, többszöri átváltását és gyorsan elhasználódó dúcolásokat igénylı építési módszereit teszi egyszerőbbé és gyorsabbá.

21 Háttérőr kitöltése Tömedékeléses szemcsés, zúzott fejtési anyaaggal, késıbb injektálással

22

23 Osztrák alagútépítési eljárások régi osztrák alagútépítési eljárás újabb osztrák alagútépítési eljárás új osztrák alagútépítési eljárás (NÖT, NATM) legújabb osztrák alagútépítési eljárás

24 A régi osztrák alagútépítési módszer ismérvei: a keresztmetszet a fıtétıl a talpig szeletekben kevesebb, vagy több részfelületekben fejtik és ideiglenesen biztosítják, a dúcolat többszöri átépítésével. a végleges falazat - régebben téglából, késıbb betonból - alulról felfelé haladva egy folyamatos munkamenetben épül meg. talpboltozat sokszor meg sem épült, illetve jóval késıbb került be. a fejtési frontok nagyszámú variálhatósága, aminek a célja, hogy nagy létszámú csapatok tudjanak egyszerre dolgozni, amivel csökkenthetı az építési idı. Alkalmazások: Oberau alagút, Lipcse-Drezda, ban Alpokon átvezetı alagutaknál

25 Régi osztrák alagútépítési eljárás Elınye kevésbé állékony talajban is alkalmazható kereszttartós kialakítású hosszirányú pallózás talptáró mint kutató táró is funkcionál több munkafelületet is biztosít szelvény falazata egy folytonos menettel elkészíthetı Hátránya szőkös munkavégzési terek az ácsolatok miatt süllyedés érzékenység a folyamatos átépítés miatt talajkörnyezet hosszú ideig a hajlékony, könnyőácsolatra nehezedik, ami süllyedéseket okoz. gyakori váltás fejtés és dúcolás között lassú elırehaladást eredményez, nem automatizálható

26 Régi osztrák alagútépítési eljárás

27 Régi osztrák alagútépítési eljárás

28 Régi osztrák alagútépítési eljárás

29 fejlıdés Az újabb osztrák alagútépítési eljárás abban különbözik a régitıl, hogy a a lényeges biztosítási elemekhez acélt használtak. F. Rziha a tovább fejlesztés keretében ötvözte a győrős építési mód elınyeit az újabb osztrák építési eljárással. A fejlıdés késıbbi szakaszában a győrős építési módból kifejlıdött a Kuncz-féle vegyes anyagú építési eljárásba. A Kuncz-féle eljárást sok esetben csak a kalott fejtésénél alkalmazták. Ebbe a sorba tartozik a kölni alagútépítési eljárás, amely győrős építési mód elveszı vasszerkezeti elemekkel, ami az utólagos felszíni süllyedések kiküszöböléséhez vezetett

30 Új osztrák alagútépítési eljárás L. Rabcewicz: Patentschrift, Östereichisches Patent Nr , : keresztmetszet fejtése 2: viszonylag könnyő segédboltozat építése 3: talpboltozat építése 4: teherhordó boltozat 5: boltozatot támasztó vállak 6: szigetelés A kifejtett üreget ideiglenesen egy csekély falvastagságú héjjal biztosítják, ami lehetıvé teszi, hogy a hegynyomások részben leépüljenek és a környezı kızettestnek adja át. A végleges falazat így kisebb terhelést kap és idıben késıbb építhetı be, lényegesen kisebb vastagsággal. Mérésekkel figyelemmel kell viselni a deformációkat, aminek eredményeit a falazat méretezésénél figyelembe kell venni.

31 Új osztrák alagútépítés filozófiája L. Müller: Der Felsbau, Band 3. Tunnellbau, Stuttgart, pontban foglalja össze a NÖT alaptételeit: A fıteherhordó szerkezet a kifejtett teret körülvevı kızet/talajtömeg. Az ideiglenes biztosítás és a végleges falazat csak közvetítı szerepet játszik, feladata az, hogy elımozdítsa azt, hogy a kızettömegben kialakuljon a teherviselı győrő, vagy egy háromdimenziós teherviselı héj. A kızettömeg belsı erıit primer feszültségek olyan mértékben kell megırizni, amennyire csak lehetséges. A lazulást és omlást meg kell akadályozni, ezért kellı idıben megfelelı teherbírású megtámasztást kell beépíteni. A kızetmozgások idıbeni lefolyását, a kızetmozgások nagyságát, a kızet és a biztosítás közös mozgását mérni és megfelelıen értékelni kell. A laboratóriumi vizsgálatok és különösen a helyszíni mérések jó segítséget adnak ehhez.

32 A kızetmozgás, a várható nyomás és mozgás szempontjából, az állékonysági értékelés és a mozgások idıbeli lefolyása a legfontosabb tervezési paraméterek. A falazat mint az ideiglenes dúcolás, mind a végleges vékony és hajlékony kell legyen. Ez kiküszöböli azt, hogy nagy nyomatékok keletkezzenek a falazatban és minimumra csökkenti a hajlítási repedések, törések megjelenésének lehetıségét is. A falazat teherbírásának növelését elsısorban háló beépítésével, horgonyok alkalmazásával, acélbordákkal kell elérni és nem a falazat vastagításával. Statikailag az alagútszerkezetet úgy tekintik, hogy az vastagfalú csı, amely kızetbıl, dúcolásból, belsı falazatból áll. Ez az alagútszerkezet azonban csak akkor dolgozik, ha zárt alakú ezért fontos a győrő mielıbbi zárása.. A kızetmozgások lefolyását alapvetıen meghatározza a zárási idıtartam. A kalott elırehaladásával a felsı szelvényrész, mint konzolosan kinyúló félhenger jelentıs hajlítási igénybevételnek lehet kitéve. A feltámaszkodás vonalában a felsı héj nagy nyomást gyakorol a kızetre.

33 Ezek az alaptételek lényegében már korábban is ismertek voltak az alagútépítésben, úgymint a korai győrőzárás fontosságát (F. Rźiha -1874), hajlékony vékony héj alkalmazása ( W. Schmidt 1926), de L. Rabcewicz, L. Müller és F. Pacher munkássága és érdemei, amit a NÖT területén végeztek és kiérdemeltek, ezáltal nem csökkenek. A kızetmechanika területén szerzet új ismeretek és a biztosító elemek területén elért fejlıdés révén egy új mozgalom bontakozott ki, ami az alagútépítésnek nagyon jót tett.

34 NÖT mai értelmezése Lövelltbeton, amely biztosítja a hézagnélküli kapcsolatot a kızettel/talajjal. nem csak, mint önálló teherhordó szerkezetként mőködik, hanem a kızetfelületet is bevonja. a "beton-kızet" mint öszvérszerkezet funkcionál, ahol a jelentıs terhet a kızet viseli.

35 Horgony, amely a beton-kızet közötti kapcsolat a horgony révén tovább javul. a kızet tagoltságából, repedezettségébıl eredı inhomogenitást csökkenti. az öszvérszerkezet által alkotott teherhordógyőrő kiszélesíthetı a kızetben. a fejtésbıl (robbantásos) eredı fellazulások részben semlegesíthetık.

36 Acél-, rácsostartó, amely fejfeletti védelem a beépítése után. azonnal képes terhet viselni a lövelltbeton felhordása után. a lövelltbeton győrő irányú vasalását adja. megkönnyíti a geometriai és méréstechnikai követelmények kielégítéséhez.

37 Legújabb osztrák alagútépítési eljárás Ez alatt az elnevezésen a NÖT tovább fejlesztését kell érteni, ahol a bányászatban használatos kontrolált deformációt felvenni képes biztosítási elemet vették át. Ez a megoldás lehetıvé teszi, hogy az addig átlagosan 50 cm kızetdeformáció mellett akár 120 cm-es deformációkat is kezelni tudják.

38 NÖT viszonylag lassú fejtési sebességhez egy vékony, hajlékony héj rendelhetı. a részszelvény mérete erısen függ az alkalmazott ideiglenes biztosítási elemektıl. szakképzet építık és a mérési eredmények állandó kiértékelése szükséges. bárminemő zavar esetén a rizikó nagy a lövelltbeton homogenitását és minıségét biztosítani kell. építési szünetek negatív hatással vannak. gyors győrőzárás idı és rövid győrőzárási távolság növeli a biztonsági szintet

39 NÖT

40 Fenner-Pacher jelleggörbék különbözı kızettípusokra I: szilárd kızet II: mállott, töredezett kızet III/1: nyomás alatti kızet III/2: szilárd, majd fellazult kızet

41

42

43

44

45

46 Építési módszerek a kızet-minıség függvényében

47 Deformációs-fuga a lıttbetonnál

48 NÖT

49 NÖT

50

51

52 Keresztmetszet kialakítással kapcsolatos megfontolások szilárd kızet: a szelvény szabadon alakítható, függıleges oldalfal, fıte akár síkfelülető ha a tagoltság csekély (zavartalan gránittömb, mészkıtömbben) biztosítás nem szükséges, vagy csak csekély, lokális biztosítás. a majdnem szilárd, de tagolt kızet: keresztmetszetek gyenge, vékony biztosítással, vagy csak rendszer-horgonyzás. A kızetfelületet követı vékony lövelltbeton bevonat, látszó horgonyfej kialakítással. önmagában szilárd, de pergı kızet: általában csak a kalottot biztosítják horgonnyal, és hálóval. önmagában szilárd, de nagytól az óriás blokkal tagolt kızet: a tagoltsági távolság kétszeresénél kisebb alagutaknál, a blokkokat megfogó rendszer-horgonyzással biztosítható. Nagyobb nyílású alagutaknál a falazatot átlyukaszthatja, így azt nyírásra vasalni kell.

53 töredezett, közepesen állékony kızet: a kalott köríves kialakítása, vízszintes talppal, körkörös biztosítással, esetleges megmaradandó horgonyzással. deformálódó, ill. erısen deformálódó kızet: függetlenül attól, hogy a deformációra való hajlam a magas primer feszültségekbıl, vagy a kızet alacsony szilárdságából ered, a keresztmetszet alakja a lehetı legjobban közelítsen a körszelvényhez, habár a talp része az laposabb is lehet (békaszáj profil). Az elsıdleges falazat erısebb kivitelben készül, anélkül, hogy a hajlékony, rugalmas biztosítási elem alkalmazásának elvét feladnánk. Horgonyzás alkalmazásával kialakíthatjuk a kızet és a falazat együttdolgozását, a kızetben a teherhordó győrőt. Az talpboltozatot is meg kell építeni és gyors győrőzárást kell elıirányozni egyoldalú hegynyomás: hegyoldalakban lévı alagút, ahol kúszásból eredı nyomások vannak. Aszimmetrikus falazat, amely a völgyoldalon kell megerısíteni, alapszélesítés.

54 oldaltámasztás nélküli kızet: meredek tájolású tagoltságnál, vagy magas plaszticitású kızetnél, ahol a kızet ágyazási ellenállása kicsi. Ebben az esetben a kalott, illetve a mag fejtésénél negatív konvergencia lép fel, vagyis kalott-láb, illetve oldalfal kifelé mozdul. Az utolsó két esetben erıs talpboltozatot kell készíteni. kızet erıs oldalnyomással: erıs, vastag talpboltív szükséges. plasztikus kızet: erıs talpboltozat, körszelvényő keresztmetszet. duzzadó kızet: erıs, vastag, leterhelı talpboltozat, vagy biztosítás kiépítés két lépésben, ahol az elsı lépésben olyan biztosítás készül, amely nagy alakváltozásokat képes felvenni, majd miután a kızet alakváltozása lecsenget elkészül a végleges falazat. Továbbá olyan kétrétegő falazat, ahol a két réteg között holtterek vannak, amik a kızet duzzadásából eredı alakváltozásokat fel tudja venni.

55 Minimális keresztmetszet méret: 5m 2, kivéve a csısajtolást. (gépek és személyzet helyigénye miatt. Maximális keresztmetszeti méret: építéstechnológiailag nincs lehatárolva, nagyobb keresztmetszetek részkeresztmetszetekkel fejthetı ki.

56 Teljes keresztmeszet fejtése marófejjel (Channel-tunnel, Castle Hill)

57 Keresztmeszet vízszintes osztása kızetben

58 Keresztmeszet vízszintes osztása kızetben

59 Keresztmeszet vízszintes osztása laza kızetben

60 Keresztmeszet vízszintes osztása laza kızetben

61 Keresztmeszet vízszintes osztása fıtegerendával kızetben

62 Keresztmeszet vízszintes osztása laza kızetben

63 Keresztmeszet vízszintes osztása laza kızetben

64 Keresztmeszet függıleges osztása laza kızetben

65

66 Keresztmeszet oldaltárós osztása laza kızetben

67 Keresztmeszet oldaltárós osztása laza kızetben

68 Keresztmeszet oldaltárós osztása laza kızetben

69 Keresztmeszet oldaltárós osztása laza kızetben

70

71

72

73 Nagy keresztmeszet osztása kızetben

74

75

76 Többvágatos egymásba metszı vágatos fejtés

77

78

79

Lövelltbetonos alagútépítés Négyszemeszteres Mérnöktovábbképzés

Lövelltbetonos alagútépítés Négyszemeszteres Mérnöktovábbképzés Lövelltbetonos alagútépítés Négyszemeszteres Mérnöktovábbképzés 2007.10.26. Grabarits József 1 Első Szemeszter Előadásvázlata Alagútépítésről általában: Német, Belga módszerek A lövelltbetonos alagútépítés

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS 49 Zárt építési eljárás bányászati módszer Az alagút részei főte kalott mag Régi bányászati eljárások 51 NÖT alapelvei 52 A kőzet bevonása

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Mélyépítési technológiák II.

Mélyépítési technológiák II. Mélyépítési technológiák II. Alagútépítési technológiák a budapesti M4 metróvonal építésénél Apáti-Nagy Marianna projektvezető mérnök BKK Közút Zrt. Metró4 Projekt Igazgatóság Zárt keretszerkezetek (valójában

Részletesebben

Földalatti műtárgyak

Földalatti műtárgyak Földalatti műtárgyak A földalatti műtárgyak funkciói közúti aluljáró közúti közlekedés mélyvezetésű út közúti alagút közlekedés metró kötöttpályás közlekedés városi vasút, villamos vasúti v. villamos aluljáró

Részletesebben

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2016.11.11. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét

Részletesebben

JET Grouting technológia. Alkalmazási területek, statikai elvek

JET Grouting technológia. Alkalmazási területek, statikai elvek JET Grouting technológia Alkalmazási területek, statikai elvek JET GROUTING JET-INJEKTÁLÁS A talaj felaprózását és valamilyen kötıanyaggal való keverését eredményezı eljárás, melynél a felaprózást nagy

Részletesebben

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Lemez- és gerendaalapok méretezése Lemez- és gerendaalapok méretezése Az alapmerevség hatása az alap hajlékony merev a talpfeszültség egyenletes széleken nagyobb a süllyedés teknıszerő egyenletes Terhelés hatása hajlékony alapok esetén

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók

Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók Dr. Zsigovics István adjunktus, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, BME Epo-Trend,

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST

Részletesebben

Hegesztés 1. Általános elvek Kézi ívhegesztés. Dr. Horváth László

Hegesztés 1. Általános elvek Kézi ívhegesztés. Dr. Horváth László Hegesztés 1 Általános elvek Kézi ívhegesztés Dr. Horváth László Hegesztés Kohéziós kapcsolat Nem oldható természetes, anyagszerő, folytonos Technológiailag igényes Hegesztési eljárások 2 Elektromos ívhegesztések

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

Tartószerkezetek Megerısítése

Tartószerkezetek Megerısítése Tartószerkezetek Megerısítése Tartalom Az épületdiagnosztika fogalma Épületdiagnosztikai vizsgálatok lépései Erıtani követelmények és azok igazolása Anyagvizsgálatok A szerkezet megerısítés fogalmai Üllıi

Részletesebben

Végsı falazat elkészítése kétrétegő falazat kialakítása

Végsı falazat elkészítése kétrétegő falazat kialakítása Végsı falazat elkészítése kétrétegő falazat kialakítása 1 Kızet 2 Lövelltbeton 3 Szigetelést védıréteg (filc) 4 Mőanyag fólia 5 Rögzítés 6 Belsı falazat Víztelenítés, vízszigetelı rendszerek Alagutak víztelenítése

Részletesebben

Építészettörténet Örökségvédelem

Építészettörténet Örökségvédelem Örökségvédelem VIII. Vasbeton szerkezetek 2. Dr. Déry Attila VIII. előadás 01 VII. 4. Korai gerendás és elemes szerkezetek a kísérletezés útjai Dr. Déry Attila VIII. előadás 02 A fejlesztés lehetőségei:

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

RR fa tartók előnyei

RR fa tartók előnyei Rétegelt ragasztott fa tartók k vizsgálata Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék RR fa tartók előnyei Acélhoz és betonhoz képest kis térfogatsúly Kedvező szilárdsági és merevségi

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Mőanyag alkatrész fröccsöntésének szimulációja ÓE-B09 alap közepes

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. 1. Feladat Hajlítás és nyírás Végezzük el az alábbi gerenda keresztmetszeti vizsgálatait (tiszta esetek és lehetséges kölcsönhatások) kétféle anyaggal: S235; S355! (1)

Részletesebben

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS Plate loading módszer m ismertetése se és alkalmazása Alun Thomas SDMTS RHK Kft. Témák Bevezetés San Diego Hindhead Bátaapáti Következtetések Milyen egy helyszíni mérés? Bármilyen vizsgálat, amit valós

Részletesebben

A BOTOND Mélyépítı Kft 1994-ben kezdte meg. (családi házak, társasházak, ipari csarnokok, bevásárló. alapozása (Ø160-800 mm, max 14 m mélységig) és

A BOTOND Mélyépítı Kft 1994-ben kezdte meg. (családi házak, társasházak, ipari csarnokok, bevásárló. alapozása (Ø160-800 mm, max 14 m mélységig) és Botond Mélyépítı Kft 6000 Kecskemét, István király krt. 23/L. Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 552. T/F: 76/ 499-643 Mobil: 30/ 983-6906 www.botondkft.hu e-mail: botondkft@botondkft.hu A BOTOND Mélyépítı

Részletesebben

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS. 2016. március 18.

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS. 2016. március 18. ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS 2016. március 18. Alagútfejtési eljárások 2 Alagútépítési eljárások 3 Tradicionális alagútépítés Pajzsos alagútépítés Biztosítás Alagút-fejtés

Részletesebben

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 6. előadás ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 2. 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai 2/23 M6/M60 autópálya (E73, V/C folyosó) tervezése 1998 2007 3/23 Geresdi dombság o ÉNY - DK-i dombhátak és völgyek o ÉK - DNY-i

Részletesebben

DÖNTİ április évfolyam

DÖNTİ április évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 20010/2011-es tanév DÖNTİ 2011. április 9. 7. évfolyam Versenyzı neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a bels ı lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

Földalatti műtárgyak, alagútépítés

Földalatti műtárgyak, alagútépítés Földalatti műtárgyak, alagútépítés Bevezető: funkció, keresztmetszeti kialakítás, vonalvezetés, építési módszerek A földalatti műtárgyak funkciói közúti aluljáró közúti közlekedés mélyvezetésű út közúti

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására FÓDI ANITA Témavezető: Dr. Bódi István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Hidak és Szerkezetek

Részletesebben

E-mail: info@silliker.hu web: www.silliker.hu Telefon: +36-30-479-1802

E-mail: info@silliker.hu web: www.silliker.hu Telefon: +36-30-479-1802 Metal-Fach T-710/1 Két tengelyes 6 to pótkocsi T710/1-6T Kéttengelyes három oldalra billenős pótkocsi. 6 tonna teherbírású, kéttengelyes T710/1 pótkocsi könnyű és robusztus konstrukcióval rendelkezik,

Részletesebben

Leszorító profil 50/7 Leszorító profil 60/9. Leszorító profil 80/11. Leszorító profil 100/13

Leszorító profil 50/7 Leszorító profil 60/9. Leszorító profil 80/11. Leszorító profil 100/13 ALUMÍNIUM PROFILRENDSZER ÜVEG, VAGY MŐANYAG LEMEZEK SZERELÉSÉHEZ Alumínium profilrendszer (AlMgSi 0,5) üveg, és mőanyag lemezek szereléséhez. A profilokat Ausztriában fejlesztik, és gyártják. ELİNYÖK ELSİ

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

EC4 számítási alapok,

EC4 számítási alapok, Öszvérszerkezetek 2. előadás EC4 számítási alapok, beton berepedésének hatása, együttdolgozó szélesség, rövid idejű és tartós terhek, km. osztályozás, képlékeny km. ellenállás készítette: 2016.10.07. EC4

Részletesebben

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM - XL, FUGAFORM - XDL Ipari padlók tervezése, kivitelezése

Részletesebben

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Előadás az Útépítési akadémia 5. sz. szimpóziumára 2006. május 16. Az előadást készítette: Fekete

Részletesebben

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54. K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ Bencs Villa átalakítás és felújítás (Építtető: Nyíregyháza MJV Önkormányzata,

Részletesebben

Elmélet. Bc. František Bachorec. Kiugró és visszalépı épületszerkezetek

Elmélet. Bc. František Bachorec. Kiugró és visszalépı épületszerkezetek MAGASÉPÍTÉSTAN STAN 2 Elmélet Bc. František Bachorec Kiugró és visszalépı épületszerkezetek 1 A kiugró és visszalépı szerkezetek az épületnek azok a részei, amelyek a homlokzati sík elé kilépnek vagy visszalépnek

Részletesebben

Szerkezetek szállítása

Szerkezetek szállítása Szerkezetek szállítása Eloregyártott szerkezetekbol történo építés esetén a gyártás és a szerelés térben és idoben elkülönül egymástól. A két muveletet a szállítási folyamat köti össze. A szállítási feladatot

Részletesebben

Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál

Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál Szemesy István SYCONS Kft. Fúrt, injektált merev magrudas talajhorgony készítése Cementzaggyal megtámasztott furatkialakítás

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Előregyártott fal számítás Adatbev. Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. 1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTANI ALAPISMERETEK FÖDÉMEK. Dr. Preisich Katalin ábraanyagának felhasználásával. 3. Födémek szerkezeti osztályozása

ÉPÜLETSZERKEZETTANI ALAPISMERETEK FÖDÉMEK. Dr. Preisich Katalin ábraanyagának felhasználásával. 3. Födémek szerkezeti osztályozása ÉPÜLETSZERKEZETTANI ALAPISMERETEK FÖDÉMEK Dr. Preisich Katalin ábraanyagának felhasználásával 3. Födémek szerkezeti osztályozása A födém: - falakra - kiváltógerendákra - pillérekre, oszlopokra támaszkodó

Részletesebben

Beépítési útmutató, általános információk

Beépítési útmutató, általános információk Beépítési útmutató, általános információk A Lexan Thermoclear Plus üregkamrás polikarbonát lemez könnyő, ütésálló, kétoldali UV védelemmel és kiváló hıszigetelési tulajdonsággal rendelkezik. Alkalmazási

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés Wolf Ákos BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési

Részletesebben

08.01 Alagútépítés. http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/0801.html

08.01 Alagútépítés. http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/0801.html 08.01 Alagútépítés http://www.mti.bme.hu/tanfolyam/0801.html A szakmai program pontértéke: 20 (elızetes egyeztetés szerint) Megállapítva a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet elıírásai alapján Tanfolyamvezetı:

Részletesebben

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal PFEIFER - Ferdetámaszok rögzítő rendszere 2015.05.22 1.oldal Felhasználás Mire használjuk? A PFEIFER típusú ferde támaszok rögzítő rendszere ideiglenesen rögzíti a ferdetámaszokat a fejrésznél. Ferde támasztó

Részletesebben

Felületjavítás görgızéssel

Felületjavítás görgızéssel Felületjavítás görgızéssel A görgızés mőködési elve A görgızés egy felületjavító eljárás, ahol a polírozott acélgörgık nyomást gyakorolnak a kisebb szilárdságú munkadarab felületére. Ha a görgık által

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

A budapesti metró ötalagutas állomástípusa (írta: Rékai József okl. építımérnök)

A budapesti metró ötalagutas állomástípusa (írta: Rékai József okl. építımérnök) A budapesti metró ötalagutas állomástípusa (írta: Rékai József okl. építımérnök) 1) A budapesti metróvonalak néhány adata, állomástípusok A budapesti metróhálózat jelenleg három üzemelı és egy épülı vonalból

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY. 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY. 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY 1. Geotechnikai feltárási módszerek 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei 3. EUROCODE szerinti geotechnikai tervezés 4. Talajban

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39 Schöck Dorn HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely ED (tűzihorganyzott) ED (nemesacél) -B Schöck acéltüske-rendszerek Tartalom Oldal Típusok és jelölések 36-37 Alkalmazási példák 38-39 Méretek 40 Korrózióvédelem

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

Forrás: www.ischebeck.de

Forrás: www.ischebeck.de Az Ischebeck TITAN fúrt-injektált talajhorgony alkalmazása a DIN EN 14199: 2005. / SPECIÁLIS GEOTECHNIKAI MUNKÁK KIVITELEZÉSE. MIKROCÖLÖPÖK./ szabvány alapján KÉSZÍTETTE: SYCONS KFT. 2094, NAGYKOVÁCSI,

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY

SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY SZAKIRÁNYÚ KÉRDÉSEK GEOTECHNIKA SZAKIRÁNY 1. Geotechnikai feltárási módszerek 2. Geotechnikai tervezési dokumentáció tartalmi, formai követelményei 3. EUROCODE szerinti geotechnikai tervezés 4. Talajban

Részletesebben

B-30-as blokk falazóelem

B-30-as blokk falazóelem Tömör, égetett agyag téglából építetett falszerkezetek -------------------------------------------------------------------: - alapanyaga : az agyag túl zsíros agyagot nem jól használni az tégla gyártásba,

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- vagy alapgerenda készítés - csőelemek

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése Rakományrögzítés A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak. Ennek

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extrudálás, mint kiinduló technológia Flakonfúvás Fóliafúvás Lemez extrudálás Profil extrudálás Csőszerszám* - Széles résű szerszám* - Egyedi szerszámok** * -

Részletesebben

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. 1. Feladat Keresztmetszetek osztályzása Végezzük el a keresztmetszet osztályzását tiszta nyomás és hajlítás esetére! Monoszimmetrikus, hegesztett I szelvény (GY02 1. példája)

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

BUDAPEST X. KERÜLET, ÓHEGY-PARK ALATTI PINCERENDSZER 129-130-131. SZ. ÁGÁNAK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA TÖMEDÉKELÉSSEL

BUDAPEST X. KERÜLET, ÓHEGY-PARK ALATTI PINCERENDSZER 129-130-131. SZ. ÁGÁNAK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA TÖMEDÉKELÉSSEL BUDAPEST X. KERÜLET, ÓHEGY-PARK ALATTI PINCERENDSZER 129-130-131. SZ. ÁGÁNAK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA TÖMEDÉKELÉSSEL (...) Az elvégzendı feladat meghatározása Feladat a C szakaszon található 129, 130 és 131 sz.

Részletesebben

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W Schöck Isokorb Schöck Isokorb Schöck Isokorb típus Konzolos faltárcsákhoz alkalmazható. Negatív nyomaték és pozitív nyíróerő mellett kétirányú horizontális erőt tud felvenni. 115 Schöck Isokorb Elemek

Részletesebben

Vasalási távtartók muanyagból

Vasalási távtartók muanyagból Vasalási távtartók muanyagból Távolságtartó sín (hossz: m) Rúd alakú távolságtartó sín, alsó fogazással. Alaplemezek és födémek, rámpák alsó vasalásának távolságtartására. További méretek: 60 mm és 70

Részletesebben

Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése

Általános elvek. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Falazott szerkezetek megerősítése Gyufa skatulya címke; 1896 New York Palota; Budapest Általános elvek Falazott szerkezetek megerősítése LOGO A mérnöki tevékenység 1. MEGISMERÉS: KORABELI: - ÉPÍTŐANYAGOK - ÉPÍTÉSTECHNIKÁK - TRÜKKÖK (rejtett

Részletesebben

Cölöpözési technológiák

Cölöpözési technológiák Cölöpözési technológiák Cölöpök anyaguk szerint fa-, acél-, beton-, vasbeton-, A készítés módja szerinti csoportosítás elıregyártott -, helyben készített cölöp talajhelyettesítéssel készülı cölöpök, amelyek

Részletesebben

Xella szerkezetek a gyakorlatban

Xella szerkezetek a gyakorlatban Az alaptól a belsőépítészetig Xella szerkezetek a gyakorlatban Xella Magyarország Kft. 2011 május Külső határoló szerkezetek P2-0,5 NF+GT 600x200x250 U=0.44 W/m2K P2-0,5 NF+GT 600x200x300 U=0.37 W/m2K

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT Pál Gábor INTERMODÁLIS CSOMÓPONT HOSSZ-METSZET A vasúti pályaudvar alatt elhelyezkedő aluljárós műtárgyszerkezet 260

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

SIMA 2009. Tartalom. Michelin mezıgazdasági abroncsai. A legjobb megtérüléső befektetés. Sajtókapcsolat: 06-1- 459-2797

SIMA 2009. Tartalom. Michelin mezıgazdasági abroncsai. A legjobb megtérüléső befektetés. Sajtókapcsolat: 06-1- 459-2797 Tartalom Sajtóanyag 2009. február 22-26. Villepinte, Franciaország SIMA 2009 Michelin mezıgazdasági abroncsai A legjobb megtérüléső befektetés Összefoglaló sajtóközlemény A Michelin mezıgazdasági abroncsai:

Részletesebben

Magasépítéstan I. Iparosított építésmódok II.

Magasépítéstan I. Iparosított építésmódok II. Magasépítéstan I. Iparosított építésmódok II. Az elıadást köszönettel ajánlom a néhai Bruzsa László egyetemi docens emlékének, akinek áldozatos, szakmai munkája nélkül ez az elıadás nem jöhetett volna

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

A szén-monoxid. A szén-monoxid.

A szén-monoxid. A szén-monoxid. A szén-monoxid A szén-monoxid. A szén-monoxid élettani hatása. A szén-monoxid keletkezése veszélyes mennyiségben. Kit veszélyeztet leginkább a szén-monoxid? Hogyan kerülhetı el a szén-monoxid mérgezés?

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Dr. Goda Tibor egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tanszék 1. Bevezetés 1.1. A végeselem módszer alapjai - diszkretizáció, - szerkezet felbontása kicsi szabályos elemekre

Részletesebben

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Dr. Nyitrai János Dr. Nyolcas Mihály TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2012 TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT "A" típusú feladat: Pneumatikus

Részletesebben

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5 MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom 3 Alapadatok Geometria

Részletesebben

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Soba Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Egyszerû beépíthetôség lángolvasztással 1 Szigetelôlemez elvágása a dilatációnál fugaszalag elhelyezése és lángolvasztással történô rögzítése 2 fugaszalag fugaszalag

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben