Beszámoló a Lendület program keretében született eredményekről július június 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Lendület program keretében született eredményekről július június 30."

Átírás

1 Beszámoló a Lendület program keretében született eredményekről július június 30. Szöveges összefoglaló a beszámolási időszakban elért eredményekről a szerződésben szereplő kutatási tervek tükrében Kutatócsoporti munkálatainkat igyekeztünk kezdettől fogva úgy tervezni, alakítani, hogy a 3. kutatási év végére meghatározó vállalásainknak ne csak az alapkutatás, hanem meghatározó részben a feldolgozás szintjén is eleget tudjunk tenni. Alapvetően két fő formában: a) saját kiadású, specifikus könyvsorozatokban. b) külföldi kiadás formájában. Alapkutatásilag tulajdonképpen már lezárt, jelenleg a feldolgozás állapotában lévő részprojektjeinket is hasonló formában kívánjuk hozzáférhetővé és maradandóvá tenni a 4. és 5. kutatási év folyamán. A hároméves kutatások tételes eredményeit az éves beszámolók tartalmazzák. Ezeket nem kívánom ide illeszteni, hanem pár mondatban általánosságban szeretném a honlapunkon plasztikussá tett három esztendőnyi kutatás dimenzióit, értékeit, tudományos beágyazódottságát összegezni. Általánosságban értékelve tehát az eltelt három évet. A pályázati nyertes program egészének időarányos részét sikerült megvalósítanunk. Az alapkutatási szakaszok minden téren lezárásra kerültek, egyedül a feldolgozás és publikálás az elvégzendő, mindazonáltal nem lebecsülendő feladat. Programunk természetszerűleg változatos és összetett. Nem egy szűk OTKA projekt, hanem az ERC modellre hajazó par excellance kutatási program. Ugyanakkor a kutatások vatikáni és bécsi jellege megfelelő koherenciát biztosít számára. Ezen nemzetközi forrásőrző helyeken folyó kutatásaink egységes összefogó keretbe illesztve a XV-től a XX. századig terjedően egyaránt lehetőséget adnak proszopográfiai és archontológiai, politika, és diplomácia és missziótörténeti vizsgálatokra. Szerénytelenség nélkül szabadjon megjegyeznem: Fraknói Vilmos etalonnak tekintett vatikáni kutatásait hasonló komplexitás jellemzi. Az egyetemi hátteret tekintve fontos elemnek tekintettem és tekintem, hogy amennyiben lehetséges, nagyszámban vonjunk be hallgatókat a munkálatokba (II. Vatikáni Zsinat mo-i forrásai; Frintaneumslexikon, vö. honlap, szerződéses munkatársak). Továbbá hogy egyetemi oktatási tevékenységünk közben a Lendület-program segítségével, a lecsökkentett órakeret ellenére fajsúlyos egyetemi jelenlétével, láthatóságával orientáljuk, motiváljuk és bátorítsuk az egyetemi hallgatóságot a tudomány szeretetére és művelésére. Ennek fontos állomása lesz az augusztusban általunk megszervezendő, négy napos I. Fraknói Nyári Akadémia, amelyen tehetséges hallgatók adják elő saját egyháztörténeti tematikájú eredményeiket, ill. olyan neves előadókat hallgathatnak, akikkel az egyetemen nem találkozhatnak. Mindemellett a meghatározó szempont a minősített kutatókkal történő közös munka. A következő 29, tudományos fokozattal rendelkező, a kutatásba érdemben, szerződéssel bevont kolléga vett részt ez idáig projektünkben: Fazekas István, Balogh Margit, Bánkuti Gábor, Bura László, Csibi Norbert, Csiky Balázs, Georghe Gorun, Gőzsy Zoltán, Janka György, Kovács Zoltán, Lakatos Andor, Martí Tibor, Marton József, Miklós Péter, Mózessy Gergely, Smohay András, Tóth Tamás, Varga Szabolcs, Zakar Péter; Silviu Sana; Forgó András, Kármán Gábor; Fedeles Tamás, Kiss Gergely, Nemes Gábor, C. Tóth Norbert, Koltai András, Török József, Gárdonyi Máté, Kruppa Tamás. A közreműködő hallgató és minősített kutatói munkatársak adatai a Bischofslexikon munkatársainak kivételével már a honlapon is megtalálhatók. Utóbbiak a lexikon megjelenésekor kerülnek fel. A munkálatokba bevont kutatóknak köszönhetően intézményi kooperációnk is örvendetesen széleskörű. A kollégák a következő kutatóhelyeket képviselték, illetve képviselik: ÖStA HHStA

2 (1), MTA BTK TTI (3), PTE BTK (5), SZTE BTK (3), PPKE (2), Kolozsvári Babes-Bolyai Tud.Egy. (2), Partiumi Egyetem (1), Pécsi Hittudományi Főiskola (1), Nyíregyházi Hittudományi Főiskola (1), Veszprémi Hittudományi Főiskola (1), Győri Püspöki Levéltár (1), Székesfehérvári Püspöki Levéltár (3), Kalocsai Érseki Levéltár (1), Piarista Levéltár (1), Pápai Magyar Intézet (1). Egy kutató nyugdíjas (Szatmár), időközben sajnos elhunyt, róla nekrológban emlékeztünk meg. Csiky Balázs kollégánk állás nélkül volt, számára a Kutatócsoport szolgál befogadó intézményül Bolyai-ösztöndíja számára. Munkakapcsolatunk emellett rendszeres a PPKE két akadémiai kutatócsoportjával, vezetőikkel, Szovák Kornéllal és Nagy Lászlóval rendszeres konzultációkat folytatunk. Kiemelt hazai intézményi együttműködő partnerünk a nyíregyházi Görög katolikus Örökség Kutatócsoport. Összehangoljuk vatikáni kutatásainkat, s e kooperációnk keretében adtam elő az általuk szervezett jún. 3-4-ei konferencián novemberi és április debreceni előadásaimat az ottani középkori Lendület-kutatócsoporttal folytatott szakmai párbeszéd érdekében tartottam meg. Ugyanezen szempont játszott szerepet Pálffy Géza felkérésére, hogy vegyen részt az MTA KIK-ben tartott márciusi kerekasztal beszélgetésünkön. A Nemzeti zsinat Katolikus autonómiatörekvések a kora újkori Magyarországon c. nagyobb szabásúnak nevezhető tanulmányom a Katolikus Zsinatok és nagygyűlések Magyarországon című, a Pécsi Hittudományi Főiskola és az MTA BTK TTI által kiadott kötetben jelent meg, kapcsolódva a Balogh Margit és Adriányi Gábor által vezetett OTKA-kutatócsoport (NK 83799) munkájához. Hasonlóan széleskörűnek mondható nemzetközi kooperációnk is. Fő együttműködő partnereink (Università della Tuscia, CeSPoM, Universität Wien, Institut für Historische Theologiae) nemzetközileg jegyzett, neves kutatóhelyek. Velük nemcsak érdemi, hanem substanciális kooperációt folytatnunk. Kutatási törzshely jellegüknek köszönhetően rendszeres a jelenlétünk a Archivio Segreto Vaticanóban és az Österreichisches Staatsarchiv-ban. Intézményi együttműködésünk az Institut für Ungarische Geschitsforschung-gal folyamatos és elmélyült, ugyanis már a 2. közös tudományos kiadványunkat jelentettük meg (PUGW Bd. IV és VIII.). Legújabb köteteink egyike (CST II/1) a Pápai Történeti Bizottsággal (Commissione Pontificia per le Scienze Storiche) 2012-ben megkezdett projektjellegű együttműködés eredménye. A The Papacy and the local Churches általunk rendezett nemzetközi konferencia szervezés, lebonyolítása, majd tanulmányainak szerkesztése közben folyamatos munkakapcsolatban álltunk a konferencia résztvevőivel. Ők a következők: ALEXANDER KOLLER (Deutches Historisches Institut in Rom) ELISABETH ZINGERLE (Österreichische Akademie der Wissenschaften) SILVANO GIORDANO, IGOR SALMIC, ROBERTO REGOLI (Università Pontificia Gregoriana, Roma) ALESSANDRO CATALANO (Università degli Studi di Padova); ANTONIO MENNITI- IPPOLITO (Università degli Studi di Cassino) ESTHER JIMÉNEZ (Universidad Autónoma di Madrid) BENEDETTA ALBANI (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt a.m.) GIOVANNI PIZZORUSSO (Università degli Studi di Chieti e Pescara) RAINALD BECKER (Universität Bayreuth) OLIVIER PONCET École nationale des chartes (Paris) KLAUS UNTERBURGER (Universität Regensburg) ANDREAS GOTTSMANN Historisches Institut beim Österreichisches Kulturforum in Rom). A nemzetközi konferenciák rendezése terén a mennyiségi helyett a minőségi tényezőt igyekeztünk előtérben helyezni: több kisebb, 4 5 külföldi vendéggel lebonyolított alkalom helyett a közel 20 fős, a legnevesebb szakembereket felvonultató, és nívós, remélhetőleg évtizedekre meghatározó tanulmánykötet alapjául szolgáló szimpoziumot szerveztünk, pályázati munkatervünkkel összhangban. A Bécsből koordinált Bischofslexikon munkálataiban résztvevő szlovák kollégák nevei, akiknek biogrammjaival dolgozunk (lektorálás, korrigálás, fordítás) úgy a Böhlaunál megjelenő német, mint a magyar változat számára: Kassa: Peter Zubko (Kassa), L uboslav Hromják (Szepes, 2

3 Rozsnyó); Marián Čižmár (Rozsnyó); Jaroslav Coranič (Eperjes); Gabriel Brendza, Bernard Jozef Meliš (Besztercebánya), Viliam Judák (Nyitra). Az Internationale Gesellschaft für Konzilgeschichtsforshcunghoz fűződő félévtizedes munkakapcsolatunk újabb fejezete volt előadásunk a szept án Konzil und Fürst címmel Bécsben megrendezett konferenciáján. A Bischofslexikon- projektbe történő bekapcsolódásunk révén bölcsészeti tudományok keretében viszonylag ritka lehetőségként a kutatásokhoz sikerült, hacsak pár ezer EUR mértékéig is külföldi támogatást is idehaza felhasználni. E téren tovább lehetőségekkel kecsegtet konzorciális részvételünk a Madridi Autonom Egyetem által vezett Horizon 2020 pályázatban, melynek eredménye azonban még nem ismert. Az eredeti akadémiai elvárásoknak megfelelően sikerült kutatásainkhoz jelentős OTKAtámogatást igénybe venni. Az OTKA NN sz., nemzetközi együttműködési pályázatunkat Lendület-programunk szerves részeként adtuk be, nyertük el elsőre és indítottuk évi kezdettel (lendület-pályázatunk másodjára nyert). Ez nemcsak 31 millió forinttal növelt költségvetésünket, hanem azt is lehetővé tette, hogy már folyamán jelentősebb eredményekkel jelenhettünk meg. Kiegészítő forrás bevonásaként értékelhető még, hogy júniusától a Kutatócsoportnak, mint már előkerült, Bolyai-ösztöndíjas munkatársa is van, Dr. Csiky Balázs személyében. Eddigi működésünk során a hangsúlyt mindvégig a saját szervezésű szakmai rendezvényekre helyeztük (3 konferencia, 2 külföldi és 4 hazai könyvbemutató/round table), külső szervezésű eseményen abban az esetben tartottuk szükségesnek a szereplést, amennyiben érdemben kapcsolódott kutatásainkhoz. Ilyenekre leginkább a 3. kutatási évben adódott lehetőség (vö. táblázati felsorolásukat az éves jelentéseknél). Röviden számszerűsítve eddigi munkánkat: a több tucat tanulmány mellett két saját szakmai, Lendületes (MTA PPKE) kiadású tudományos sorozatban összesen 10 kötetet jelentettünk meg (a Gondolat Kiadó gondozásában), egyet pedig külföldi kiadásban. Ez összesen ca oldal tudományos szöveg. Publikálás szintjén még lezáratlan, de megfelelően előkészített egyéb kutatásaink is olyan szakaszban vannak, hogy teljes befejezésük a pályázati futamidő végére megvalósítható. Mindez még ugyanennyi kötet : 7 hazai és 3 külföldi közreadását vetíti előre. A két saját szakmai sorozat, a Collectanea Vaticana Hungariae és a Collectanea Studiorum et Textuum közül az utóbbi a vatikáni Studi e Testi paradigmáját követve a Lendület program keretében született meg és indult el 2015 márciusában. Célja a CVH profiljába nem illő egyháztörténeti eredményeink (monográfiák, tanulmánykötetet, forráskiadványok, lexikonok és adattárak, inventáriumok) egységes arculatú, összefogott, színvonalas publikálása. Jelenleg máris 3 kötet látott napvilágot négy hónapon belül. A Lendület-kutatócsoportok irányában hangsúlyozottan megfogalmazott akadémiai elvárás, hogy munkájukat szélesebb körben is ismertté tegyék. Eredeti terveink szerint eredményeinket mindvégig igyekeztünk lehetőségeink szerint szélesebb körben hozzáférhetővé tenni. E téren is próbáltunk módszeresen eljárni, és alapozva a Lendület-pályázat nyújtotta lehetőségekre fokozatosan gyarapítani a közvetítésre használt médiumok számát, a szakmai közönségen túlmenően is népszerűsíteni munkánkat (az MNO-n januárjában megjelent interjúnk olvasottsága 10 napon belül meghaladta a ret). Mindvégig igyekeztünk és igyekszünk a Lendület-program során végzett munkát bemutatni, és kerülni a felesleges ismétléseket. Eredményeink különféle színtereken (konferenciák, riportok, interjúk stb.) történő ismertetésének részletes adatai megtalálhatók a kutatócsoporti honlap Kronológia rovatában. Közülük kettőt kívánok itt tételesen is kiemelni: vendégprofesszori * 3

4 hetünket a Grazi Egyetemen, illetve bemutatónkat a római Pápai Gergely Egyetemen. Mindkettő kutatásaink gyors nemzetközi recepciójának fontos fejezete. Végig követett, hangsúlyos alapelvünk volt ugyanakkor, hogy a népszerűsítés, fontossága ellenére, nem élvezhet prioritást a kutatással szemben. Munkánk összegzésének, összefogásának, láthatóvá tételének fontos médiuma az (új) kutatócsoporti honlap ( A domain választása nem véletlen. Jelzi fő célkitűzésünket: egy valódi római magyar történeti intézet feladatainak ellátását, hosszabb távon pedig egy ilyen autonóm, az MTA-hoz (is) kapcsolódó intézet létrehozásának szándékát. Eredeti terveink szerint a módszeres kutatócsoporti építkezés keretében a 2. munkaév második felében kezdtük kiépíteni, és a 3. munkaév elején tettük hozzáférhetővé. A honlapot törekedtünk áttekinthetően és funkcionálisan felépíteni. Elsődleges rendeltetése az eredeti és szisztematikuskutatásainkra épülő tudományos tartalomszolgáltatás. Fő színtere a Kiadványok rovat, ahol kutatásaink eredményét a nyomtatott könyveinkkel párhuzamosan, vagy némi átmenettel online is hozzáférhetővé tesszük. A Kronológia számol be konferenciáinkról, könyvbemutatóinkról, előadásainkról, interjúinkról, teszi többségüket egy-egy kattintással. elérhetővé. A honlapról elérhető saját You Tube csatornánk tartalmazza az általunk szervezett konferenciák, szakmai bemutatók hang és képanyagát. A mellette található Academia.edu gomb kutatócsoporti kiadványainkat kapcsolja be a nemzetközi publikációs hálózatba. A Munkatársak rovat elnevezése önmagáért beszél, és megfelelően illusztrálja a mozgósított kutatói kör egészét (jelenleg még a Bischofslexikon kivételével). Fontosnak tartom, hogy a kutatócsoporti honlapon történetünk, céljaink és együttműködő partnereinek ismertetése mellett ezek a felsorolt tartalmak jelenjenek meg. Nem kívánunk pl. hírportálként üzemelni. Rendezvényeinket kör ekben, és erre szakosodott portálokon hirdetjük (mta.hu., oberliscus.hu,.studiolo.hu, magyarkurír.hu). Tanulmányaink megjelenését pl. feleslegesnek tartjuk itt hirdetni, hiszen az MTMT tartalmazza adataikat. (A fontosabbakat ugyanakkor a Munkatársak rovatnál, illetve személyes Ac.edu lapunkon pdf-formában is hozzuk). Hasonlóképpen mellőzzük levéltári kutatásaink fényképes, leíró bemutatását; értékes könyvbeszerzéseink ismertetését: ezeket a kutatói lét alapállapotának tartjuk. Igyekszünk egyensúlyt találni a tudományos munka lényege és arculattervezése között, kerülve, hogy az arányok az utóbbi felé tolódjanak el. Nem célunk feleslegesen hírt produkálni, hiszen ezek tömkelege az érdemi eredményeket nem helyettesítheti a szakértő szemek előtt, esetleg inkább elfedheti ezeket, rosszabb esetben helyettesíteni igyekezhet. Budapest, június 29. ADATLAP Befogadó intézmény A kutatócsoport neve A kutatócsoport vezetője A kutatócsoport tagjai (beosztásuk) A téma címe A program keretében a beszámolási időszakra kapott támogatás összege (E Ft) Pázmány Péter Katolikus Egyetem MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport Dr.habil. Tusor Péter Dr. Tóth Krisztina tud. smts. Dr. Szirtes Zsófia tud. smts. (félállás, 2014.) A magyar egyházi elit római és bécsi integrációja ( sz.) 3x =

5 A beszámolási időszakban a témában született impaktfaktoros publikációk száma A beszámolási időszakban a témában született publikációk scientometriai mutatói (összesített IF, független hivatkozások száma) Nyilatkozat arról, hogy a kutatócsoport publikációs és hivatkozási adatait a projektév végét követően az MTMT-ben frissítették A kutatócsoport-vezető MTMT-linkje PhD-hallgatók száma bölcsészettudományban nem számolunk impakt-faktort, a publikációkra lásd e beszámoló utolsó pontját (T.P.: 38; T.K.: 13; Külső munkatársak: = 78) = 40 Frissítettük. AuthorID= (Jávor Miklós, Beke Péter, Ézsöl István, Fazekas Ibolya) Végzett PhD-hallgatók száma Felsőfokú graduális és posztgraduális oktatott órák száma a beszámolási időszakban Megjegyzés 2 (Rétfalvi Balázs, Szvorényi Róbert) = 44 A beszámolási időszakban elnyert hazai kutatásfinanszírozási pályázat Forrás Összeg (E Ft) OTKA NN (4 évre, 2011-től 2015-ig) Alkalmazás: Rétfalvi Balázs tud. smts. A beszámolási időszakban hazai rendezvényen tartott tudományos előadások Rendezvény Habilitációs előadások Szegedi Tudományegyetem, szept. 27. (magyar és olasz nyelven) Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére október (Eszterházy Károly Főiskola; Egri Főegyházmegye; Heves Megyei Kormányhivatal) (okt. 25.) Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a században, Pécs 2006 december 6 7. (Pécsi Hittudományi Főiskola) (dec. 6.) International Workshop The Papacy and the local churches (XVI th XX th centuries) BUDAPEST, 8 12 May Jahre Concilium Tridentinum zwischen dem 7. und 9. Oktober 2013, Budapest Előadás címe Szentkultusz és a liturgia reformja Magyarországon a 17. században XI. Ince pápa és Magyarország (Tusor Péter) Eszterházy Károly és a Szentszék (Tusor Péter) Az évi nemzeti zsinat. Válság és leszámolás a hierarchia soraiban? (Tusor Péter) Episcopalist Crisis in the Hungarian Episcopate (1639) (Tusor Péter) Die päpstliche potestas indirecta und die habsburgische Konfessionspolitik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Péter Tusor) KATOLICIZMUS MAGYARORSZÁGON A II. VATIKÁNI ZSINAT KORÁBAN (Pályakezdő történészek kollokviuma) MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport december 9., hétfő A magyar zsinati atyák levéltári anyagának kutatása (Tóth Kriszitina tud. smts) Brezanóczy Pál, az állam és Egyház közötti utat kereső főpap a II. Vatikáni Zsinat időszakában (Sági György gyakornok) 5

6 Kovács Sándor szombathelyi püspök részvétele a II. Vatikáni Zsinaton (Rétfalvi Balázs Ph.d. hallg.) augusztus 28. Előadás a "Szerzetesrendek a Veszprémi Egyházmegyében" c. konferencián november 5. Konstanzi Zsinat 600 (Nemzetközi Konferencia, Debreceni Egyetem) november 8. XIV. Győri Könyvszalon. Fazekas István: A reform útján. A katolikus megújulás Nyugat- Magyarországon, Győr 2014 (A Győri Egyházmegyei Levéltár) november 14. Előadás a Jagelló-konferencián (MTA BTK TTI; MNL) november 18. "Határok fölött Nemzetközi tudományos konferencia Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján" Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, és a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont A bécsi Augustineum és Magyarország (Az egyházi elitképző lexikona, ). Saját szervezésű műhelykonferencia, a Kut.csop. vonatkozó alprojektjének szerződéses munkatársainak közreműködésével Egy szerzetes a II. Vatikáni Zsinaton. Klempa Sándor Károly O.Praem zsinati részvétele (Tóth Krisztina) A konstanzi bulla alkalmazása : a magyar királyi főkegyúri jog a században (Tusor Péter) A Camera Apostolica és a magyar egyházi javadalmak a konciliarizmus időszakában (Fedeles Tamás, szerz. mts.) Könyvbemutató/-ismertető (Tusor Péter) Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatai ( ) (Nemes Gábor szerz. mts.) A történeti Zrínyi-kutatás távlatai (Tusor Péter) Török József (PPKE HTK): Megnyitó Tusor Péter (MTA-PPKE BTK): Bevezetés Fazekas István (ELTE BTK): A Győr egyházmegyei és a pannonhalmi bencés növendékek. A bécsi elitképző kutatásának módszertani problémái Rétfalvi Balázs (Szombathelyi Püspöki Levéltár): Magyar honnal Habsburg trónját egyesíté égi kéz. A szombathelyi növendékek integrációs stratégiái Fogl Krisztián (PPKE BTK): Növendékek a veszprémi egyházmegyéből a bécsi Frintaneumban ( ) Kanász Viktor (PPKE BTK): Hivatalnok vagy lelki vezető? A székesfehérvári egyházmegye frintaneista papjai Urbán Márta (PPKE BTK): Pécsi papi karrierek titka: Bécs Zolnai Tamás (PPKE BTK): Váci papi sorsok a században Sági György (PPKE BTK): A kalocsai és csanádi egyházmegyés frintaneisták életrajzának rekonstrukciója a különféle forrástípusok felhasználásának tükrében Szirtes Zsófia (PPKE BTK): Az egri főegyházmegyei levéltár Frintaneumfondja Benczik Fanny (PPKE BTK): Esztergomi frintaneisták irodalmi kistükre Rev. Gárdonyi Máté (Veszprémi Hittudományi Főiskola): Zárszó január 14. A Vatikáni Titkos Levéltár püspökprefektusa Budapesten. Saját szervezésű könyvbemutató Budapesten (Seminarium Centrale díszterme), olasz/magyar nyelven február 25. CVH tom. II/5 bemutatója Szegedi Akadémiai Bizottság Az SzTE-vel közös, saját szervezésű kerekasztalbeszélgetés a Kutatócsoport egyik alprojektjének eredményéről (Kruppa Tamás, Törökellenes ligatervek) Bevezetés és zárszó (Tusor Péter) Mons. Sergio Pagano: Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae I II. A Kutatócsoport két vatikáni kiadványának (CVH I/9 10) ismertetése, méltatása Résztvevők: Balázs Mihály, Ötvös Péter, Erdősi Péter, Bagi Zoltán, Kruppa Tamás, Tusor Péter 6

7 2015. március 18. Collectanea Studiorum et Textuum Bemutató. Az MTA KIK-kel közös szervezésű kerekasztal-beszélgetés a Kutatócsoport új sorozatának első kötetéről április 11. Előadások Jagellonian Workshop The Jagiellonians in Europe: Dynastic Diplomacy and Foreign Relations International Conference and Roundtable (Debreceni Egyetem, Lendület Kutatócsoport) április 15. Előadások Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola május 7. Előadások a Fejezetek az egri egyházmegye történetéből c. egyházmegye-történeti konferencia Egerben (Egri Főegyházmegye, Érseki Hittudományi Főiskola) május 28. Pálos missziók Bemutató az ELTE-n. Az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékkel közös szervezésű bemutató a Kutatócsoport missziótörténeti kutatásainak új eredményéről (CVH I/11) június 3. Egyháztörténészek II. Országos Találkozója (nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola) Résztvevők: Monok István, Fazekas István, Pálffy Géza, Kármán Gábor, Tusor Péter Die Beziehungen zwischen Ungarn und dem Heiligen Stuhl ( ) (Nemes Gábor szerz. mts.) The Hungarian Royal Patronage and Supremacy in the Hunyadis and the Jagiellonian age (Tusor Péter) Tusor Péter (Pázmány érseki kinevezése) és Fedeles Tamás (Camera Apostolica) ismertette a Kutatócsoport legújabb eredményeit a doktori iskolában. Az Apostoli Kamara és az egri egyházmegye javadalmai a középkorban (Fedeles Tamás szerz. mts.); Lippay György egri püspök, a főpap és a politikus. (Tusor Péter) Résztvevők: Véghseő Tamás, Mihalik Béla, Fazekas István, Tusor Péter A vatikáni magyar kutatások jelene és távlatai (Tusor Péter) A beszámolási időszakban külföldi rendezvényen tartott tudományos előadások Rendezvény Hagiographie, sainteté royale et sainteté locale. Pratiques cultuelles et patronage symbolique dans l'europe catholique de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIIe siècle. Prága, Cseh Tudományos Akadémia Cseh Irodalmi Intézet, április 8 9. Szervező: Centre de Recherches Historiques, EHESS Paris Il Concilio Ecumenico Vaticano II alla luce degli archivi dei Padri Conciliari, Roma, Università Pontifica Lateranense, 4 ottob szeptember 20. Konferencia előadás a Bécsi Egyetemen. Konzil und Fürst nemzetközi konferencián (Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung e. V. és az Institut für Historische Theologie - Kirchengeschichte Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien) december 2. Haus-, Hof- und Staatsarchiv - Könyvbemutató április 21. A Kutatócsoport tanulmánykötete a Pápai Gergely Egyetemen. A Kutatócsoport nemzetközi kooperáció keretében Viterbóban megjelent tanulmánykötetének az Pontificia Universitas Gregoriana, Facoltà dei Beni Ecclesiastici e della Storia della Chiesával közös szervezésű bemutatója az egyetem Aula delle Thesi-jében. Előadás címe The liturgical Cult of Hungarian Saints and the Sacred Congregation of Rites ( ) (Tusor Péter) Documents of the Hungarian Council Fathers in Hungarian archives lessons and perspectives of a teamwork (Tóth Krisztina) The National Synod of 1648 Catholic Autonomy in Early Modern Hungary? (Tusor Péter) Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im Jahrhundert (hrsg. von István Fazekas und Anna Fundárková). c., társkiadásunkban megjelent kötetet prezentálta részvételünkkel Prof. Thomas Winkelbauer Résztvevők: Prof. Filippo Lovison, Prof. Massimo Carlo Giannini, Mons. Tamás Tóth, Prof. Matteo Sanfilippo május 23. CEEPUS Vendégprofesszori hét Central European Exchange Program for University 7

8 Grazban Studies keretében mutattuk be a Kutatócsoport munkáját, eredményeit, prezentáltuk a CVH és a CST eddig megjelent összes kötetét a grazi Karl Franzens Univ. Történettudományi Intézetében. A fogadóprofesszor Dr. Gabriele Haug-Moritz volt június 12. Az 1920/30-as évek vatikáni magyar forrásai Kutatócsoporti előadások Rómában Rapporti diplomatici tra la santa Sede e l'ungheria. Convegno promosso dall Ambasciata d Ungheria presso la Santa Sede e dall Accademia d Ungheria in Roma in occasione del 95o anniversario dell istituzione della Nunziatura di Budapest e del 25o anniversario dalla sua riapertura c. nemzetközi konferencia (RMA, Vatikáni köv.) június 15. A vatikáni magyar kutatásokról Brüsszelben brüsszeli "Magyar Hullám. Közéleti és Kulturális Társaság" meghívására tartottunk előadást és pódiumbeszélgetést a brüsszeli Magyar Házban. Instructions for Nuncio Lorenzo Schioppa at the beginning of his mission) (Tóth Krisztina) (Justinian Cardinal Serédi s Proposal for a New Nomination Process of Hungarian Bishops in 1937; Justinian Cardinal Serédi s Proposal for a New Nomination Process of Hungarian Bishops in 1937 (Csiky Balázs, a Kutatócsoport Bolyaiösztöndíjas kutatója) Kutatások a Vatikán titkos levéltárában Párhuzamok Brüsszel és Róma között (Tusor Péter). A kutatócsoport legfontosabb eredményének rövid (max karakter) leírása A Kutatócsoport 3 éves munkájának nemzetközi szempontból is legjelentősebb eredménye Róma és a helyi egyházi struktúrák kapcsolatrendszerének vizsgálata az utóbbi fél évezredből. Az olasz, spanyol, francia, német, osztrák, szlovén és magyar résztvevőkből álló nemzetközi team a Kutatócsoport által szervezett szakmai workshopon a kurrens tudományos diskurzushoz illeszkedve tekintette át az egyes korszakokat, vetett fel és oldott meg újabb és újabb problémákat. A műhelymunka eredményeit ugyancsak a Kutatócsoport által, az Università della Tuscia CeSPoM-kutatóközponttal karöltve Viterbóban decemberében megjelentetett kötet tárja az érdeklődők elé. Az Edizione Sette Città gondozásában napvilágot látott Il papato e le chiese locali The Papacy and the local Churches olasz és angol nyelvű bevezetést, összesen 18, olasz vagy angol nyelvű tanulmányt tartalmaz közel 500 oldalon. Hat fejezetre oszlik, mindegyik fejezetet az adott korszakot és tematikát szintetizáló tanulmány vezeti be, melyet két-három analizáló jellegű írás követ. Külön fejezet tárgyalja a 16. századot és a tridentiánus reformnunciatúrák korát (I.); a 17. század politikai, egyházi joghatósági és doktrínális kérdéseit (II.); a Szentszék és a helyi egyházak 18. századi problémáit (III.); továbbá a tengerentúli missziók világát a kora újkorban (IV.). Az V(1 2). fejezetben néhány részegyházhoz (Lengyelország, német püspökök) fűződő kapcsolatok sajátosságai, illetve a párizsi és müncheni nunciatúrák szerepe kerül bemutatásra immár a 19. és részben a 20. századdal bezárólag. A VI. fejezet ismét kronologikus jellegű, a hosszú 19. századot tárgyalja, kitekintéssel a modern korra. A tanulmánykötet a vonatkozó nemzetközi kutatások legfrissebb eredményeit hasznosítja, illetve tartalmazza, testesíti meg. Kimondott célja, hogy megkerülhetetlen támpont és további vizsgálatok inspirálója legyen ebben a világtörténeti jelentőségű (vö. pl. reformáció, gallikanizmus, római kérdés stb.) témakörben. Az intézet által a témára a beszámolási időszakban átcsoportosított erőforrások (anyagi, ember, műszer stb.) Pázmány Péter Katolikus Egyetem részéről: A beszámolási időszakban a témában született publikációk listája 8

9 Tusor Péter kutatócsoport-vezető ) Péter Tusor, The Papal Consistories and Hungary in the 15th 16th centuries: To the history of the Hungarian Royal Patonage and Supremacy, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE p. (Collectanea Vaticana Hungariae; Classis II, tom. 4.) (ISBN: ), ) Péter Tusor, Gli agenti dei prelati ungheresi a Roma nel Seicento, QUELLEN UND FORSCHUNGEN AUS ITALIENISCHEN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN (ISSN: ) 92: pp , ) Tusor Péter, XI. Ince pápa és Magyarország,, VIGILIA 77:(8) pp (2012), ) Tusor Péter (szerk.): Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok), Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE p. Collectanea Vaticana Hungariae, Classis I, vol. 8.) (ISBN: ), ) Tusor Péter, Pázmány és Klesl levélváltása 1626/1627 fordulóján: (Forrásközlés a firenzei Magalotti-levéltárból), Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, , ) Tusor Péter; Tóth Krisztina: Az újonnan megnyitott vatikáni fondok és a magyar történetkutatás,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, p , ) Tusor Péter, Lukcsics József elfeledett okmánytára a Camera Apostolica magyarországi forrásairól, EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 13:(1) pp (2012), ) Monostori Tibor, Martí Tibor, Tusor Péter: Pázmány Péter kiadatlan követi instrukciója: (1632. február 14.), MAGYAR SION, ) Tusor Péter, Egy "epizód" Magyarország és a római Szentszék kapcsolataiból: Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése: (Mikropolitkai tanulmány) 362 p (MTA Doktora) 10) Tusor Péter, Kardinalsnominierungen der Habsburger im 17. Jahrhundert, RÖMISCHE HISTORISCHE MITTEILUNGEN 55: pp (2013) 11) Tusor Péter, Why did Pázmány of the Jesuit Order Become a Somascan? In: Fodor Pál et al. (szerk.) More Modoque. Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident: Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag Budapest: Argumentum Kiadó; MTA BTK, pp ) Tusor Péter, Bericht der päpstlichen Diplomatie über denwiener Hof (Herbst 1621), In: Anna Fundarková, István Fazekas (szerk.), Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im Jahrhundert. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien; 8.) (ISBN: ) 13) Tusor Péter, A Szentszék és a magyarországi katolicizmus a 17. században: Svatá Stolica a katolicizmus v Uhorsku v 17. storocí, In: Kónya Péter (szerk.) Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon: Rekatolizácia, protireformácia a katolicka restaurácia v Uhorsku. Konferencia helye, ideje: Eperjes, Szlovákia, Presov: Presov Institut, pp (ISBN: ) 14) Tusor Péter, Pázmány pápai bullái és palliuma. (Adatok az esztergomi érseki szék évi római konzisztoriális betöltéséhez), In: Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron (szerk.), Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. 723 p. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 13.) (ISBN: ) 9

10 15) Tusor Péter, Ki lehetett Pázmány jezsuita feljelentője? In: Ajkay Alinka, Bajáki Rita (szerk.) Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Vác: MondAt Kiadó, pp ) Tusor Péter, Carlo Caraffa pápai nuncius első relációja a bécsi udvarról, FONS- FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 20:(4) pp (2013) 17) Tusor Péter, A legkorábbi Pázmány-portré "rejtélye", MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 62:(2) pp (2013) 18) Tusor Péter, A jezsuita Pázmány szomaszka szerzetessége. Miért? In: Fodor György, Sarbak Gábor (szerk.), Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére. 227 p. Budapest: Szent István Társulat, pp (ISBN: ) 19) Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles Tamás (szerk.), Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae ( ): Obligationes, solutiones 1. Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, p. (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis I; 9.) 1., Obligationes, Solutiones (ISBN: ) 20) Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles Tamás (szerk.), Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae ( ): Divisiones, provisiones, visitationes, qiundennia, rationes, annatae, obl. part., legationes, varia, taxae 2. Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, p. (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis I; 10.) 2., Divisiones, Provisiones, Visitationes, Quindennia, Rationes, Annatae, Obligationes particulares, Legationes, Varia, Taxae (ISBN: ) 21) Péter Tusor, Tamás Fedeles, Documents of the Camera Apostolica and Church in the Medieval Hungarian Kingdom In: Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles Tamás (szerk.), Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae ( ): Divisiones, provisiones, visitationes, qiundennia, rationes, annatae, obl. part., legationes, varia, taxae p. Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis I; 10.) 2., Divisiones, Provisiones, Visitationes, Quindennia, Rationes, Annatae, Obligationes particulares, Legationes, Varia, Taxae (ISBN: ) 22) Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.), IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL Viterbo: Sette Cittá, p. (ISBN: ) 23) Péter Tusor, Matteo Sanfilippo Introduction: Introduzione In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.) IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL. 482 p. Viterbo: Sette Cittá, pp ) Péter Tusor. Episcopalist Crisis in the Hungarian Episcopate (1639), In: Péter Tusor, Matteo Sanfilippo (szerk.), IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL. 482 p. Viterbo: Sette Cittá, pp (ISBN: ) 25) Péter Tusor La Santa Sede e l Ungheria durante il pontificato di Innocenzo XI In: Richard Bo sel, Antonio Menniti Ippolito, Andrea Spiriti, Claudio Strinati, Maria 10

11 Antonietta Visceglia (szerk.) Innocenzo XI Odescalchi: Papa, politico, committente. 488 p. Roma: Viella, pp (I libri di Viella; 182.) (ISBN: ) 26) Tusor Péter, Forgó András, Guitman Barnabás, Katolikus konfesszionalizáció a kora újkori Magyarországon: Digitális kiadású egyetemi tankönyv, Piliscsaba: Pilisart Kft., ) Tusor Péter, Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése: A Habsburg-, a pápai udvar és Magyarország az 1610-es évek derekán SZÁZADOK 145:(5) pp (2014) 28) Tusor Péter, Zrinius ipse desperat Die Korrespondenz von Erzbischof Lippay und Graf Porzia ( ), In: Zsuzsanna Peres, Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Márta Vajnág (szerk.) Wiener Archivforschungen: Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. 420 p. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp (ublikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien; 10.) (ISBN: ) 29) Tusor Péter, Dynastic Politics, Diplomacy and the Catholic Church: Péter Pázmány s 1616 Appointment as Archbishop of Esztergom In: Brzeziński Szymon, Zarnóczki Áron (szerk.) A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, Vol. 2. Diplomacy, Information Flow and Cultural Exchange. 225 p. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp (A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations; 2.) Diplomacy, Information Flow and Cultural Exchange (ISBN: ) 30) Tusor Péter A konstanzi bulla alkalmazása. A magyar királyi főkegyúri jog a században In: Bárány Attila, Pósán László (szerk.), "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Debrecen: Printart-Press, pp (ISBN: ) 31) Tusor Péter (forráskiad.), Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak.: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez ( ), Budapest: Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, (Collectanea Studiorum et Textuum; I/1.) (ISBN: ) 32) Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.), Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium, Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, p. (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 33) Török József, Tusor Péter, Előszó, In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) 34) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. 434 p. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 35) Tusor Péter, Lippay prímás, a vasvári béke és a német birodalmi rendek (1664. október), In: Klestenitz Tibor, Zombori István (szerk.), Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, pp ) Tusor Péter, Bevezetés, In: Tusor Péter (forrás kiad.); 37) Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak.: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez ( ). Budapest: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp. IX- LIV. (Collectanea Studiorum et Textuum; I/1.) (ISBN: ) 11

12 38) Tusor Péter, Die Briefe von György Lippay Vertrauter und Nachfolger von Kardinal Pázmány an ungarische Aristokraten und Adeligen ( ), In: Tusor Péter (forrás kiad.); Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak.: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez ( ). Budapest: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; I/1.) (ISBN: ) Tóth Krisztina főállású tud. smst ) Tóth Krisztina: Egy apostoli adminisztrátori kinevezés háttere. Gróf Mikes János lemondása a szombathelyi püspökségről,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, p , ) Krisztina Tóth: The echo of a pontifical initiative: The beginnings of the Opus Vocationis in the diocese of Szombathely, NOTES ET DOCUMENTS 36:(25-26) pp , ) Tóth Krisztina: The Papacy and the Local Churches (16th 20th centuries): Budapest, május 8 12., EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 14:(4) pp , ) A szombathelyi egyházmegye ( ): Grősz József szombathelyi egyházkormányzása 262 p (PhD) Disszertáció. 5) Adriana Valerio: Madri del Concilio. Ventitré donne al Vaticano II, Carocci editore Sfere, Roma 2012 STUDIA THEOLOGICA TRANSSYLVANIENSIA 16:(1) pp (2013). 6) Akik nem voltak ott az 1938-as eucharisztikus világkongresszuson: A román görög katolikus püspökök távolmaradása, LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK pp (2014) 7) Tóth Krisztina, Modernkori katolicizmus vs. neobarokk államegyház: Mi vezetett Cesare Orsenigo nuncius felszólalásához egy magyar püspökkari konferencián? In: Klestenitz Tibor, Zombori István (szerk.) Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, pp ) Tóth Krisztina, A bécsi Augustineum és Magyarország: Piliscsaba, december 4. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 16:(1) pp (2015) 9) Tóth Krisztina, "Vigilate et orate semper!": Klempa Sándor Károly beszámolója a II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszakáról, In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. 434 p. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 10) Tóth Krisztina, A magyar zsinati atyák levéltári anyagának kutatása In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. 434 p. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 11) Tóth Krisztina, A szombathelyi egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején ( ) Budapest: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, p. (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Collectanea Studiorum et Textuum; Classis I. Vol. 2.) (ISBN: ) 12) Tóth Krisztina, The History of the Diocese of Szombathely under the Church Governance of József Grősz ( ) In: Tóth Krisztina A szombathelyi 12

13 egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején ( ). 326 p. Budapest: Gondolat ; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Collectanea Studiorum et Textuum; Classis I. Vol. 2.) (ISBN: ) ISBN ebook: ) Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, p. (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) Szerződéses munkatársak ( ) A) SZERZŐDÉSES, KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK TANULMÁNYAI, ISMERTETÉSEI 1 1) Rétfalvi Balázs: Czapik Gyula 1948-as római útja és az apostoli vizitáció ügye, Egyháztörténeti Szemle 2011/ , ) Rétfalvi Balázs: Sárközy Pál főapáti kinevezése., Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, Pannonhalm, , ) Rétfalvi Balázs: L Archivio della Nunziatura Apostolica in Italia, I, ( ). Cenni storici e Inventario. A cura di Giovanni Castaldo Giuseppe Lo Bianco [Collectanea Archivi Vaticani 82], Századok 2013 (147. évf.) 1, , ) Rétfalvi Balázs: Kovács Sándor útja a püspöki székhez., Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2014 (26. évf.) 3-4, 27 46, ) Sági György, Egy katolikus főpap vívódásai. Hamvas Endre csanádi püspök és az államhatalom, Egyháztörténeti Szemle 14 (2013) o. 6) Sági György, Fr. Kálmán Peregrin OFM: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából, In: Századok (148. évf.) 1. sz o. 7) Sági György, Magyarország és a Római Szentszék (Források és távlatok) Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. (szerk. Tusor Péter). In: Vigilia 78 (2013) o. 8) Sági György, P. Szabó Ferenc SJ: A Vatikán keleti politikája közelről. Az Ostpolitik színe és visszája. In: Magyar Sion-Új folyam 7/49 (2013) o. 9) Fedeles Tamás, A Camera Apostolica és a magyar egyházi javadalmak a konciliarizmus időszakában. In: Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris Tanulmányok a Konstanzi Zsinat 600. évfordulója alkalmából. Szerk. Bárány Attila, Pósán László. Debrecen, B) SZERZŐDÉSES, KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK PUBLIKÁCIÓI TANULMÁNYKÖTETINKBEN A szerződéses munkatársak megbízása egy-egy konkrét projektre megvalósítására szól (pl. II. Vatikáni Zsinat magyar résztvevőinek archivisztikai adatbázisa; Cameralia Documenta Pontificia; Il papato e le chiese locali). Kapcsolódó konferencia-előadásaik, tanulmányaik e részprojektek alkalmi, önkéntes kiegészítései. (Azaz ilyen jellegű előírt feladatuk a projektben nem volt.) 13

14 1. Gárdonyi Máté Teológiai szempontok a magyar katolikusok kommunizmus alatti történetéhez In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 2. Rétfalvi Balázs Kovács Sándor szombathelyi püspök a II. Vatikáni Zsinaton In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 3. Sági György Brezanóczy Pál útkeresése Egyház és pártállam között In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 4. Jávor Miklós Katolikus és protestáns békeszervezetek és béketevékenység a Kádár-korszakban In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 5. Beke Péter Az Állami Egyházügyi Hivatal Szolnok megyei tevékenysége az 1970-es években In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: ) 6. Benyhe Péter Bokor Állam Egyház. A Bulányi György-féle Bokor közösség, a kommunista pártállam és a magyar katolikus hierarchia In: Török József, Tusor Péter, Tóth Krisztina (szerk.) Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában: Tanulmányok és inventárium.. Budapest: MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, pp (Collectanea Studiorum et Textuum; 2/1.) (ISBN: )

15 7. Alexander Koller The definition of a new ecclesiastical policy by the papal curia after the Council of Trent and its reception in partibus Viterbo: Sette Cittá, pp Elisabeth Zingerle et per ciò sentirò molto piacere ch ella procuri informarsi et raguagliarmi di questo particolare Le reti informative del nunzio Girolamo Portia di Graz ( ) Viterbo: Sette Cittá, pp Tamás Kruppa Apostolic nunciature in a Protestant country: the Transylvanian mission of Alfonso Visconti, Bishop of Cervia ( ) Viterbo: Sette Cittá, pp Silvano Giordano Politica, giurisdizione, dottrina. La Santa Sede alla ricerca di un equilibrio nella seconda metà del Seicento Viterbo: Sette Cittá, pp Alessandro Catalano Riforma cattolica e fragilità giuridica: i decreti del Concilio di Trento e la Boemia Viterbo: Sette Cittá, pp Matteo Sanfilippo 15

16 Il Settecento come fulcro della seconda età moderna Viterbo: Sette Cittá, pp Antonio Menniti-Ippolito Chiese nazionali e papato nella prima età moderna. Note dagli archivi vaticani Viterbo: Sette Cittá, pp Giovanni Pizzorusso Nuovo Mondo cattolico e papato: Chiesa coloniale, Chiesa missionaria, Chiesa locale (secoli XVI-inizio XIX) Viterbo: Sette Cittá, pp Benedetta Albani Un nunzio per il Nuovo Mondo. Il ruolo della Nunziatura di Spagna come istanza di giustizia per i fedeli americani tra Cinque e Seicento Viterbo: Sette Cittá, pp Esther Jiménez The Church in Spain, the Holy See and the First Propaganda Fide Missionaries in the Indies Viterbo: Sette Cittá, pp Gaetano Platania Uno sguardo alla storia della Chiesa in Polonia attraverso l Archivio della Sacra Congregazione de Propaganda Fidei 16

17 Viterbo: Sette Cittá, pp Raynald Becker Ultramontane Encounters. German Bishops at Early Modern Italian Universities Viterbo: Sette Cittá, pp Olivier Poncet La territorialità del nunzio in Francia (XVI XIX secolo) Viterbo: Sette Cittá, pp Klaus Unterburger The Munich Nunciature: The Papacy and the local churches in Bavaria Viterbo: Sette Cittá, pp Roberto Regoli Tramonto delle Chiese nazionali e nuovo giorno del Papato? La lunga epoca dei cambiamenti Viterbo: Sette Cittá, pp Andreas Gottsmann Le nomine vescovili nella monarchia danubiana nel lungo ottocento Viterbo: Sette Cittá, pp

18 23. Igor Salmic Oriente e Occidente si toccano ancora, ma non si confondono. Relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni/Jugoslavia alla luce delle trattative concordatarie ( ) Viterbo: Sette Cittá, pp Fazekas István: A magyar püspökök pápai megerősítése (kinevezése) 1554-ben. Bécsi levéltári források tükrében,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, p , Fedeles Tamás: Az Apostoli Kamara középkori nyugtái,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: GondolatPPKE, p , Nemes Gábor: VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi ( ). Adatok a Magyar Királyság és a Szentszék kapcsolataihoz, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, p , Palotai Ágnes (ford.): Hungary and the Holy See of Rome (Souerces and Perspectives), Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, p , Rétfalvi Balázs: A vatikáni magyar követség villája és az Opus Dei, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, p ,

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Tóth Krisztina. Kutatási beszámoló a 2012. évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz

Tóth Krisztina. Kutatási beszámoló a 2012. évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz 1 Tóth Krisztina Kutatási beszámoló a 2012. évi Klebelsberg Kunó-ösztöndíjhoz I. Név: Tóth Krisztina II. A kutatás témája: 1., A Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációja Levéltárában (Archivio della Sacra

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára (1920 1939)

A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára (1920 1939) COLLECTANEA VATICANA HUNGARIAE vol. 14 INVENTARIUM VATICANUM I A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára (1920 1939) TÓTH KRISZTINA, TUSOR PÉTER BUDAPEST 2016 u RÓMA bibliotheca historiae ecclesiasticae

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

The Papacy and the Local Churches (16th 20th centuries) Budapest, május 8 12.

The Papacy and the Local Churches (16th 20th centuries) Budapest, május 8 12. BESZÁMOLÓK The Papacy and the Local Churches (16th 20th centuries) Budapest, 2013. május 8 12. Rangos nemzetközi konferenciát szervezett az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport a Viterbói Egyetem

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

A szombathelyi egyházmegye (1936 1944) Grősz József szombathelyi egyházkormányzása

A szombathelyi egyházmegye (1936 1944) Grősz József szombathelyi egyházkormányzása Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Egyháztörténeti Műhely Tóth Krisztina A szombathelyi egyházmegye (1936 1944) Grősz József szombathelyi

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Dr. Kormos József Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Szakképzettség: Villamos üzemmérnök, műszaki tanár Filozófia

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról. NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151)

Szakmai beszámoló. A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról. NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151) Szakmai beszámoló A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151) A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2015-ben már negyedik alkalommal indította

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

122 Egyháztörténeti Szemle XIV/4 (2013)

122 Egyháztörténeti Szemle XIV/4 (2013) 122 Egyháztörténeti Szemle XIV/4 (2013) Magyarország és a Római Szentszék. (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. Szerk.: Tusor Péter. Budapest-Róma, Gondolat Kiadó, 2012. (Collectanea

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig)

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) 1967-ben született Gödöllőn, az általános iskolát a Pest megyei Turán végezte. A kecskeméti piarista gimnáziumban 1986-ban megszerzett érettségit követően teológiai tanulmányokat

Részletesebben

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Pécs, 2016 A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 13. Új könyvtár

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka:

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka: Soós Viktor Attila Publikációs lista Önálló kötet: 1. Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila.

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok A magyar GeoGebra közösség Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2010. November 6. Varga Tamás Módszertani Napok Miről lesz szó? Magyarország a nemzetközi GeoGebra térképen Magyarországi tevékenységek A

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Kivéve a Habsburg hálózatot, ahová MA és PhD hallgatók jelentkezését várják.

Kivéve a Habsburg hálózatot, ahová MA és PhD hallgatók jelentkezését várják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) program keretében idén öt hálózaton belül hirdetünk meg ösztöndíjas helyeket partneregyetemeinkre, a 2014/2015-ös

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Száraz Orsolya Témavezetők: Dr. Bitskey István Dr. Pete László DEBRECENI EGYETEM Irodalomtudományok Doktori

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról Beszámoló az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról I. Tagsági információk: Tagok száma: 90 fő Aktív tagok száma: 59 fő Testületi tagok száma: 3 fő Nyugdíjas tagok száma: 15 fő Diák tagok száma:

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom Önéletrajz CSISZAR Klara Antonia Gabrielerstr. 171 A-2340 Maria Enzersdorf Österreich Születési idő: 1981 július 26. Születési hely: Szatmárnémeti, Románia Állampolgárság: román Nemzetiség: magyar Telefon:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre A program munkájában közremőködnek a) témavezetık Név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail Prof. Dr.

Részletesebben

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Tudományos minősítés: PhD, Habilitáció 1999 kánonjog summa cum laude Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni szabályok ellenében? (aequitas)

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Szakmai előrehaladási jelentések rendje

Szakmai előrehaladási jelentések rendje Szakmai előrehaladási jelentések rendje Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Szakmai előrehaladási jelentés: kitöltési útmutató...2 Rövid szakmai összefoglaló...2 A projekt résztvevői...2 A projektben elért eredmények...2

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Születés helye, ideje: Siklós, 1954. július 29. Munkahely Pécsi Tudományegyetem Könyvtára H- 7622 Pécs, Universitas u.2/a. fõigazgató PTE BTK?Oktatás és

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században II. Neolatin Konferencia Szeged, 2015. november 5 7. SZTE BTK Kari konferenciaterem, Szeged Egyetem u. 2. 2015. november 5. (csütörtök)

Részletesebben

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.)

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) università degli studi della tuscia. centro studi sull età dei sobieski e della

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben