SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 1. téma: Kvalitatív módszerek - HAZOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 1. téma: Kvalitatív módszerek - HAZOP"

Átírás

1 Az oktatási anyag a szerzők szellemi terméke. Az anyag kizárólag a i OKF Továbbképzés céljaira használható. Sokszorosítás, utánközlés és mindennemű egyéb felhasználás a szerzők engedélyéhez kötött. SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE 1. téma: Kvalitatív módszerek - HAZOP OKF Továbbképzés Budapest, január CZAKÓ Sándor KELEMEN István CK-Trikolor Kft. 1

2 HAZOP módszer A HAZOP elemzés nemzetközileg elfogadott kvalitatív kockázatelemző módszer, amelyet az IEC szabvány és a hazai MSZ szabvány előírásainak megfelelően kell alkalmazni és elvégezni. Üzemek által kedvelt és alkalmazott módszer, elsősorban üzemviteli problémák feltárására és megoldása céljából: üzemi HAZOP HAZOP elemzések Peremfeltételek döntik el jelleget Meglévő üzemekre Új tervezett üzemekre Súlyos baleseti események kockázatelemzéséhez Kritikus, súlyos baleseti eseményláncok kiválasztása kockázati mátrix alapján történik 2

3 HAZOP elemzés A HAZOP egy olyan munkafelületen végrehajtott kockázatelemző módszer, amely potenciális veszélyeket és működési problémákat azonosít Az elemzéshez szükséges dokumentációk: berendezés specifikációk működtetési utasítások folyamatleírások stb. vonatkozó P&I-ok, azaz a műszerezett technológiai csőkapcsolási folyamatábrák multi-diszciplináris csoport közreműködése gyakorlottak a HAZOP elemzés technikájában tervezők üzemeltető és karbantartó szakemberek (gépész, villamos és irányítástechnikai területen) A HAZOP technika olyan normálistól eltérő viselkedéseket kezel, amely kiváltó okok és zavarok következményeket válthatnak ki a vizsgált üzemre, illetve technológiára vonatkozóan Az elemzést végző szakértői csoport dönti el, hogy a tervezett és rendelkezésre álló védelmek megfelelő mértékben képesek-e gátolni a lehetséges következmények kialakulását, vagy milyen mértékben korlátozzák azokat Amennyiben nem létezik ilyen védelem, illetve nem elegendő, akkor a csoport olyan tevékenységek megtételére ad javaslatot, amelyek a biztonság irányába hatnak 3

4 HAZOP elemzés elve, menete Veszély Védelmi gátak Cél 4 Eltérés Hiba ok Védelem Javaslat pl. magas szint pl. szivattyú tévesen nem áll le Következmény Kockázati mátrix pl. VÉSZMAX szint védelmi retesz

5 Veszély és következmény meghatározása Elemi hiba események Csúcs esemény Kezdeti esemény Lehetséges kimenetelek 5 Bow Tie Modell

6 HAZOP elemzés sajátosságai 6 A vizsgálat alkotó folyamat. A vizsgálat során vezérszavak sorozatának módszeres alkalmazásával feltárják a tervezői szándéktól való potenciális eltéréseket, majd ezeket az eltéréseket használják fel stimuláló eszközként a munkacsoport tagjai képzelőerejének serkentésére annak érdekében, hogy képet alkothassanak arról, hogy az eltérés miként következhet be és milyen következményekkel járhat. A vizsgálat egy felkészült és tapasztalt elemzésvezető útmutatása mellett zajlik, akinek biztosítania kell, hogy a vizsgált rendszert teljes körűen elemezzék logikus, elemző gondolkodásmód követésével. Az elemzésvezetőt lehetőség szerint jegyzőkönyvvezető segíti, aki feljegyzi a feltárt veszélyeket és/vagy működési rendellenességeket további kiértékelés és döntés céljából. A HAZOP munkalapokat kitölti és feljegyzi az ülésen elhangzottakat. A vizsgálat különféle szakterületet ismerő szakemberek munkáján alapul, akik megfelelő felkészültséggel és tapasztalatokkal rendelkeznek, valamint intuitív képességekkel és jó műszaki ítélőképességgel bírnak. A vizsgálatot pozitív gondolkodásmóddal és őszinte vitával jellemezhető munkalégkörben kell elvégezni. Ha egy problémát azonosítottak, akkor azt a további értékelés és a döntés érdekében feljegyzik. A feltárt problémák megoldása nem elsődleges célja a HAZOP vizsgálatnak, azonban ha ilyenre sor kerül, akkor a megoldást feljegyzik a tervezésért felelősök számára.

7 HAZOP elemzés elvi menete Az elemzési módszer úgynevezett kulcsszavakat használ a működést jellemző paraméterek felvételéhez annak érdekében, hogy olyan Eltérések kerüljenek felvételre, amelyek a tervezett, normál működést jellemző paraméterekhez képest eltérést mutatnak. Kulcsszavak + Paraméterek= Eltérések 7 Az egyes eltérések az elemzett rendszer definiált csomópontjaihoz vannak rendelve. A csomópontok speciális funkciókhoz, illetve hardver egységekhez, csővezetékekhez rendelhetők. Néhány esetben előnyösnek mutatkozik néhány különböző típusú csomópontot egy összetett csomópontként kezelni az ismétlődések elkerülése érdekében. Az egyes csomópontokban definiált feltételezett eltérések mindegyikéhez fel kell tárni a kiváltó hiba okokat, amelyek a tervezett és elvárt működést megakadályozzák, illetve gátolják.

8 HAZOP elemzés elvi menete (folyt.) A feltárt hiba okokhoz meg kell határozni a lehetséges következményeket. A következmények kategóriái előre definiálhatók. Ilyenek lehetnek a tűz, robbanás, mérgező hatás, környezeti kár. Minden egyes okhoz meg kell határozni azokat a védelmeket, amelyek arra hivatottak és tervezettek, hogy megakadályozzák, illetve korlátozzák a lehetséges következményeket. Amennyiben a rendelkezésre álló védelmek az elemzést végző csoport véleménye szerint nem nyújtanak megfelelő szintű védelmet, azaz nem elégségesek a kockázat megfelelő szintű csökkentése érdekében, akkor biztonságnövelő intézkedésekre vonatkozó javaslatok megtételére kerül sor. 8

9 Példa az eltérésekre és az ezekre vonatkozó kulcsszavakra Az eltérés típusa Kulcsszó Példa az értelmezésre a vegyiparban Példa az értelmezésre programozható elektronikus rendszer esetében Nincs érvényes átmenő adat vagy vezérlőjel teljesül, pl. nincs áramlás Negatív NEM A tervezői szándék még részben sem Mennyiségi változás Minőségi változás Helyettesítés SOK KEVÉS MIND... MIND RÉSZBEN (RÉSZLEGESEN) (MEG)FORDÍTVA MÁSVALAMI (MÁS MINT) Mennyiségi növekedés, pl. magasabb hőmérséklet Mennyiségi csökkenés, pl. alacsonyabb hőmérséklet Jelenlévő szennyezőanyag Egymást követő műveletek/lépések egyidejű végrehajtása A tervezői szándék csak részben teljesül, úm. az előírt folyadékmennyiségnek csak egy része áramlik Visszaáramlás a csővezetékben és megfordult kémiai reakciók A tervezői szándéktól különböző eredmény jelenik meg, ún. nem megfelelő anyag szállítása A tervezői szándéknál nagyobb a tényleges adatátviteli ráta A tervezői szándéknál kisebb a tényleges adatátviteli ráta A tervezői szándékon felül egyéb vagy hibás jel jelenik meg Az átvitt adatok vagy a vezérlőjelek hiányosak Rendszerint nem jellemző Az átvitt adatok vagy vezérlőjelek nem megfelelőek Időzítés KORÁN KÉSŐN Valami túl korán következik be az előírt időzítéshez képest, pl. a hűtés vagy a szűrés Valami túl későn következik be az előírt időzítéshez képest, pl. a hűtés vagy a szűrés A jelek az előírt időrendhez képest túl korán érkeznek meg A jelek az előírt időrendhez képest túl későn érkeznek meg 9 Elsőbbség vagy sorrend ELŐTTE UTÁNA Valami túl korán következik be valamely meghatározott sorrenden belül, pl. keverés vagy hevítés Valami túl későn következik be valamely meghatározott sorrenden belül, pl. keverés vagy hevítés A jelek a sorrenden belül az előírtnál korábban érkeznek A jelek a sorrenden belül az előírtnál később érkeznek

10 Okok, következmények és védelmek közötti kapcsolat OKOK KÖVETKEZMÉNYEK VÉDELMEK JAVASLATOK Ok1 Következmény1 Védelem1 Javaslat1 Ok2 Következmény2 Védelem2 Ok3 Javaslat2 S ú l y o s s á g Kockázati mátrix Használt jelölések S L RR Becsült súlyossági értékek Becsült valószínűségi értékek Kockázati rangsor jelzőszámok valószínűség 10 Az elemzési munka során a csoport az okoknál definiált hibamódokhoz rendelt kockázati szintek definiálásához a következmények súlyosságát és a hiba bekövetkezési gyakoriságát használja Ehhez kockázati mátrix kerül alkalmazásra, amely a súlyossági és frekvencia szinteket kvalitatív módon határozza meg.

11 Kockázati mátrix A kockázati mátrix tartalmazza a kockázati szinteket, amelyeket matematikailag a következmény súlyosságának (severity) és a hiba bekövetkezési gyakoriságának (likelihood) szorzata adja meg Kockázat (Risk)= Súlyosság (Severity) x Gyakoriság (Likelihood) SÚLYOSSÁG A B C D 1 1A 1B 1C 1D VALÓSZINŰSÉG 2 3 2A 3A 2B 3B 2C 3C 2D 3D 4 4A 4B 4C 4D 11

12 Kockázati mátrix (folyt.) Súlyosság A Leírás Üzemen belüli könnyű sérülések és/vagy jelentéktelen környezeti kár B Üzemen belüli orvosi beavatkozást igénylő sérülések és/vagy telephelyi eszközökkel felszámolható környezeti kár C Üzemen kívüli/belüli súlyos személyi sérülések és/vagy súlyos, de visszafordítható környezeti kár D Üzemen kívüli több halálos baleset és/vagy visszafordíthatatlan környezeti kár Valószínűség Leírás 1 A világon jelenleg használt összes ilyen típusú egység/berendezés átlagos élettartama alatt a bekövetkezése nem feltételezett, de statisztikailag lehetséges 2 A világon jelenleg használt összes ilyen típusú egység/berendezés átlagos élettartama alatt a bekövetkezése egyszer feltételezett 3 A világon jelenleg használt összes ilyen típusú egység/berendezés átlagos élettartama alatt a bekövetkezése néhány esetben feltételezett 4 A bekövetkezés éves gyakorisággal feltételezett (vagy többször) 12

13 Kockázati mátrix (folyt.) A kockázati mátrix a következő következménytípusokhoz rendelhető: Mérgező hatás Tűz hatás Robbanás Környezeti szennyezés 13

14 Kockázatok besorolása Kockázat szempontjából három eset került megkülönböztetésre: Üzemen vagy létesítményen belüli jelentéktelen kockázat: 1A, 2A kockázati rangsor jelzőszámok, Üzemen belüli/kívüli mérsékelt kockázat: 3A, 4A, 1B, 2B, 1C kockázati rangsor jelzőszámok, Üzemen belüli jelentős kockázat: 4B, 3B kockázati rangsor jelzőszámok, Üzemen kívüli jelentős kockázat/nagy kockázat: 1D, 2C, 2D, 3C, 3D, 4C, 4D kockázati rangsor jelzőszámok. Kockázati Rangsor 2A 1A 3A 4A 1B 2B 1C 4B 3B 1D 2C 2D 3C 3D 4C 4D Leírás Jelentéktelen kockázat Jelentéktelen kockázat Mérsékelt kockázat Mérsékelt kockázat Mérsékelt kockázat Mérsékelt kockázat Mérsékelt kockázat Jelentős kockázat (telephelyen belül) Jelentős kockázat (telephelyen belül) Jelentős kockázat (telephelyen kívül) Jelentős kockázat (telephelyen kívül) Nagy kockázat Nagy kockázat Nagy kockázat Nagy kockázat Nagy kockázat 14 A további elemzésekre a 1D, 2C, 2D, 3C, 3D, 4C, 4D kockázati rangsor jelzőszámmal rendelkező baleseti eseménysorok kerülnek kiválasztásra, mint üzemen kívüli kockázatot jelenthető esetek

15 Biztonsági védelmi gátak biztonsági szempontból kritikus folyamatszabályozás a technológiai egység elsődleges funkciójának végrehajtásához szükséges. A veszélyes anyagok kezelése során a folyamatban érintett berendezés sok eleme és sok részművelet biztonsági szempontból kritikus, mivel meghibásodásuk vagy hibájuk közvetlenül baleset kiváltásához vezethet. Példaként említhetők: védelmi zárak a csővezetékek, tartályok, szivattyúk, peremes csatlakozások, tömítések; a hőmérséklet- és folyadékszint-szabályozók; a folyamatindítás, -leállítás; A védelmi zár egy olyan műszaki elem vagy emberi beavatkozás (vagy ezek kombinációja), amely kifejezetten a balesetek megelőzése és hatásuk enyhítése céljából kerül bevezetésre. Az elsődleges védelmi zárak csak a folyamatszabályozás hibája esetén kerülnek alkalmazásra, ezért a védelmi zár meghibásodása a baleseti forgatókönyvben soha nem szerepelhet kezdeti eseményként. 15

16 Biztonsági védelmi gátak (folyt.) Különbséget lehet tenni a passzív vagy állandó, illetve az aktivált védelmi zárak között. A passzív védelmi zárak jelenlétüknek köszönhetően akadályozzák meg a baleset továbbterjedését. Ilyen passzív védelmi zárak például az alábbiak: tartályok alatti kármentők; tűz- és hőszigetelés; Az aktivált védelmi zárak (reteszek) megfelelő aktiválási folyamatot követelnek meg: észlel, meghatároz, beavatkozik (elhárít). A különböző fázisokat technikai összetevők ( hardver ), számítógépes rendszerek ( szoftver ) vagy emberi beavatkozások valósíthatják meg. Van automatikus retesz, vagy jelzésre történő kezelői beavatkozás. jelzés jel vészjelzés kezelő jel Működtető armatúra L - szint M 16 Jelzésre történő kezelői beavatkozás

17 Biztonsági védelmi gátak (folyt.) PLC jelzés jel jel Működtető armatúra L - szint M Automatikus reteszműködés Ilyen aktivált védelmi zárak például az alábbiak: hardver : nyomáscsökkentő szelep (PRV); automatikus biztonsági szelep; riasztóberendezés (hardver) és emberi reakció kombinációja: szivattyúleállítás, szelepnyitás/- Nyomásemelkedésre történő automatikus szelepnyitás vagy szivattyúleállítás 17

18 Biztonsági védelmi gátak (folyt.) 18 folyamat-monitoring / folyamat-felügyelet Az előzőek alapján egyértelmű, hogy a folyamat-monitoring és a riasztások nem védelmi zárak, hacsak azokat nem követi válaszlépés (beavatkozás) A monitoring és a riasztás gondoskodnak az aktivált védelmi zár észlelési szakaszáról. Ebből következően a monitoringot és a riasztást nem független védelmi záraknak kell tekinteni, kivéve, ha egyértelmű, hogy milyen lépés fog következni, vagy ha a források rendelkezésre állnak e lépések megtételéhez; ezért ezeket a lépéseket a védelmizár-elemzés során meg kell határozni. másodlagos védelmi zárak Az előzőekben a védelmi zárakat, mint a baleseti eseménysor továbbterjedésének közvetlen megelőzőit vagy hatásainak csökkentőit definiáltuk Bizonyos védelmi zárak ugyanakkor nem kapcsolódnak közvetlenül a baleseti eseménylánchoz, de megakadályozzák a folyamatszabályozások vagy más (elsődleges) védelmi zárak meghibásodását vagy működésük hatékonyságát. A korrózióvédelem egy tipikus másodlagos védelmi zár. Módosítja a korrózió következtében előforduló meghibásodások valószínűségét, normális esetben azonban nem szerepel a baleseti folyamat leírásában.

19 Biztonsági védelmi gátak (folyt.) biztonsági funkciók Az előző részekben a védelmi zárakat és a folyamatszabályozásokat fizikai eszközként vagy speciális beavatkozásokként írtuk le. Nagyon gyakran azonban több olyan, védelmi zárként felfogható alternatív megoldás is létezik, amely ugyanazt a funkciót tölti be. Például egy nyomáscsökkentő szelep és egy hasadótárcsa ugyanazon biztonsági funkciót tölti be: megelőzi a túlnyomás kialakulását. Egy automatikus és egy kézi szintszabályozást szintén ugyanazon biztonsági funkció két különböző megvalósításának lehet tekinteni. 19

20 Biztonsági védelmi gátak (folyt.) biztonsági irányítás A biztonsági irányítás célja annak biztosítása, hogy mind a biztonsági szempontból kritikus folyamatszabályozások, mind a védelmi zárak elégségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a számukra előírt (biztonsági) funkcióknak, és hogy megbízhatóságuk és hatékonyságuk a létesítmény teljes élettartama alatt fennmarad. Ebből adódóan előnyös kialakítani egy olyan kézzelfogható biztonsági irányítási rendszert, amely a létesítményben (legalábbis az előírások szerint) rendelkezésre álló biztonsági szempontból kritikus folyamatszabályozásokra és védelmi zárakra összpontosít. 20

21 Biztonsági irányítási rendszer biztonsági védelmi gátak Egy ilyen kézzelfogható biztonsági irányítási rendszer az alábbi elemeket és tevékenységeket tartalmazza: 1. A biztonsági szempontból kritikus folyamatszabályozások és védelmi zárak meghatározása. Ez szükségessé teszi a veszély- és kockázatelemzést, és olyan baleseti forgatókönyvek felállítását, amelyek tartalmazzák és egyértelműsítik a folyamatszabályozások és védelmi zárak szerepét különböző szituációkban; 2. A folyamatszabályozásokkal és védelmi zárakkal szembeni követelmények meghatározása. Egy meglévő létesítményen belül sok (műszaki) szabályozási elemet és védelmi gátat kell előzetesen definiálni. Az irányításnak biztosítania kell, hogy a meghatározások összhangban legyenek az aktuális körülményekkel, a felszerelés pedig teljes mértékben feleljen meg a követelményeknek; 3. A védelmi zárakhoz hozzá kell rendelni olyan speciális tevékenységek, mint például a karbantartás, felülvizsgálat, ellenőrzés és működtetés elvégzésének felelősségét is. 21 Ez a három általános tevékenység állandó és rendszeresen visszatérő folyamatot alkot, és az irányításnak magában kell foglalnia az üzemeltetés és a korábbi rendkívüli események tapasztalatait is. Ezeket a tevékenységeket meg kell ismételni minden olyan esetben, amikor vagy a műszaki felépítésben vagy a szervezetben változás történt.

22 HAZOP elemzés menete 22 Lépések Elemzési tevékenység 1 Berendezés specifikációk, működtetési utasítások, folyamatleírások stb. és a vonatkozó P&I-ok, azaz a technológiai csőkapcsolási folyamatábrák összegyűjtése és feldolgozása 2 Az elemzett rendszer csomópontokra történő felbontása 3 HAZOP jegyzőkönyv felvétele, amely tartalmaz minden definiált csomópontot a paraméterekhez rendelt kulcsszavak alkalmazásával megfeleltetett eltérésekkel 4 Adminisztratív adatok felvétele: egység, rendszer, technológia, elemzői csoport adatai, dátum stb. 5 Az elemzésre kerülő folyamat, rendszer ismertetése, átbeszélése a HAZOP csoport tagjaival a rendelkezésre álló tervek és dokumentációk alapján 6 Minden csomópontban, minden hozzátartozó eltéréshez vizsgálni és meghatározni kell: a lehetséges hiba okokat, a lehetséges következményeket, hatékony védelmeket, kockázati mátrix elemeit, besorolását, biztonságnövelő intézkedésekre vonatkozó javaslatot, amennyiben a meglévő védelmek nem hatékonyak, megjegyzéseket, amennyiben szükségesek. 7 Szükséges esetben felelős megnevezése a biztonságnövelő intézkedések megtételével kapcsolatban

23 Elemzői csoport tagjai 23 Elemzés vezetője: nincs szoros kapcsolatban a tervezői és üzemeltetői munkacsoporttal és nem kötődik szorosan az üzemeltetőhöz. Jól kiképzett a HAZOP elemzések vezetésére és rendelkezik ilyen irányú tapasztalatokkal. Ő felel a menedzsment, a vezetés és a HAZOP munkacsoport közötti kommunikációért. Megtervezi az elemzést. Meghatározza az elemző munkacsoport összetételét. Biztosítja, hogy az elemző munkacsoport megkapja a szükséges dokumentációkat, adatokat, technológiai leírásokat, üzemviteli és karbantartási utasításokat. Javaslatot tesz az elemzésben felhasználandó kulcsszavakra, eltérésekre; a rendszer elemzési csomópontjainak felállítására. Irányítja az elemzést. Biztosítja az eredmények dokumentálását. Jegyzőkönyvvezető: összeállítja a munkaülések emlékeztetőjét, munkalapjait. Dokumentálja a feltárt veszélyeket és az azonosított problématerületeket, a megtett javaslatokat és az intézkedések végrehajtásának ellenőrzési szempontjait. Segíti az elemzés vezetőjét a munkatervezésben és az adminisztratív munkában. Egyszerűbb, nem bonyolult esetekben az elemzés vezetője is betöltheti ezt a szerepet. Tervező: bemutatja a tervet és a tervdokumentációt. Elmagyarázza azt, hogy valamely meghatározott eltérés miként következhet be és a rendszer erre hogyan reagál.

24 Elemzői csoport tagjai (folyt.) Üzemeltető: gépésztechnológiai, irányítástechnikai és elektromos szakterületet képviselő üzemi szakemberek, akik képesek beszámolni azokról a működtetési körülményekről, amelyek között a vizsgált elem működni fog, valamint az eltérés működési következményeiről és az eltérések veszélyessé válásának mértékéről. Szakértők: a rendszerrel és az elemzéssel összefüggő szaktudásukat bocsátják rendelkezésre. Ezek a szakemberek esetleg korlátozott mértékben, váltással vehetők igénybe. Karbantartó személyzet: a karbantartó személyzet képviselője (amennyiben a jelenléte szükséges). A tervező és az üzemeltető nézőpontjára mindig szükség van az elemzéshez. Attól függően azonban, hogy az elemzést az életciklus mely szakaszában végzik, az elemzéshez legmegfelelőbb tervező és/vagy üzemeltetői kör más és más lehet. 24 A munkacsoport minden tagjának elégendő ismerettel kell rendelkeznie a HAZOP technikáról ahhoz, hogy az elemzésben hatékonyan tudjanak részt venni, vagy előzőleg megfelelő felkészítést kell tartani részükre.

25 HAZOP elemzés elvégzéséhez szükséges adatok, dokumentumok a) minden rendszerre: a tervezői követelmények és leírások, folyamatábrák, funkcionális diagramok, a szabályozó- és vezérlőkörök kapcsolási rajzai, elektromos kapcsolási rajzok, technológiai leírások, elrendezési rajzok, az üzemi ellátórendszerek műszaki adatai, üzemeltetési és karbantartási előírások; b) technológiai rendszerekre: csőkacsolási és műszerezett technológiai kapcsolási rajzok (P&I), anyagspecifikációk és típuselemek, csőkapcsolási és elrendezési rajzok; c) programozható elektronikus rendszerekre anyagforgalmi diagramok, objektumorientált tervdiagramok, állapot-átmenet diagramok, vezérlési diagramok, logikai kapcsolások. 25

26 További szükséges információk a HAZOP elemzéshez az elemzés tárgyának határfeltételei, valamint a rendszerhatárok kapcsolódási pontjai; azok a környezeti feltételek, amelyek között a rendszer működni fog; eljárások és/vagy működtetési/kezelési utasítások; a kezelői és karbantartói tapasztalatok, valamint a hasonló rendszerek esetében közismert veszélyek 26

27 HAZOP elemzés során előállított dokumentumok HAZOP munkalapok Session Report Munkaülések riportja Team Member Report Munkaüléseken résztvevők riportja Attendance Report Mukaülések jelenléti ívei Műszerezett technológiai csőkapcsolási folyamatábrákon (P&I) beazonosíthatóan szüksége bejelölni a vizsgált csomópontokat, a HAZOP csomópontoknak megfelelően A szisztematikusan elvégzett és dokumentált HAZOP elemzésnek alkalmasnak kell lennie a külső szakértői/hatósági ellenőrzésre, azaz reprodukálhatónak kell lennie. 27

28 Kapcsolat más kvalitatív elemzési eszközökkel 28 A HAZOP összekapcsolható más megbízhatóság-elemzési módszerekkel, mint pl. a meghibásodási mód és hatás elemzése (FMEA) (lásd IEC 60812) és a hibafa-elemzés (lásd IEC 61025). a HAZOP elemzés világosan kimutatja, hogy a technológia egy meghatározott berendezésének működése biztonsági szempontból kritikus és mélységi elemzést igényel; az egyes elemekre / egyes paraméterekre vonatkozó eltérések HAZOP-pal történő vizsgálatát követően, olyan döntést hozhatnak, hogy a többszörös eltérések hatását hibafaelemzéssel értékelni kell vagy a meghibásodások valószínűségét számszerűsíteni szükséges ugyancsak hibafa-elemzéssel. Ez azt jelenti, hogy egy kiválasztott súlyos baleseti esemény (mint következmény) több eltérés, illetve azt kiváltó hiba ok kombinációjából következhet be. A HAZOP lényegében rendszerszemléletű megközelítés, FMEA rendszer komponens centrikus elemzés. Az FMEA egy lehetséges komponensmeghibásodásból indul ki és vizsgálja ennek a meghibásodásnak a rendszerre mint egészre gyakorolt hatásait. Tehát a vizsgálat az okoktól a következmények felé mutat. Ez felfogásában különbözik a HAZOP elemzéstől, amely a tervezői szándéktól való lehetséges eltéréseket igyekszik azonosítani, majd pedig két különböző irányba halad tovább; az egyik irányban az eltérések potenciális okait keresi, a másikban dedukció útján határozza meg az eltérések következményeit.

29 HAZOP elemzés korlátai 29 A HAZOP olyan veszélyazonosítási technika, amely egyenként veszi figyelembe a rendszer részeit és módszeresen megvizsgálja az eltéréseknek az egyes részekre gyakorolt hatásait. Néha a rendszer több részének egymásra hatásából származik a komoly veszély. Ilyen esetekben a veszélyt részletesebben kell elemezni olyan technikákkal, mint az eseményfa elemzés és a hibafa-elemzés. Miként bármely más veszély- és működtetési probléma azonosítási technikánál is, a HAZOP esetében sincs semmilyen garancia arra, hogy a HAZOP elemzéssel az összes veszélyt és működtetési problémát sikerül feltárni. Ezért komplex rendszerek esetében az elemzés nem épülhet teljes egészében a HAZOP-ra. A HAZOP-ot más alkalmas technikákkal együtt kell alkalmazni. Alapvető dolog, hogy a többi, idevágó elemzést hatékony biztonságirányítási rendszer keretében kell összehangolni. Sok rendszer nagyszámú belső kapcsolódással rendelkezik, és az egyik relációban megjelenő eltérésnek az oka esetleg egy másik kapcsolódásban keresendő. A megfelelő helyi veszélymérséklő intézkedés esetleg nem találja meg a valódi okot és ebből kifolyólag egy másik baleset következhet be. Sok baleset történt már amiatt, hogy a kis helyi módosítások előre nem látható áttételes hatást eredményeztek máshol. Ez a probléma ugyan megoldható azáltal, hogy az eltérések hatásait az egyik résztől a másikig végigkövetik, a gyakorlatban azonban ezt gyakran nem végzik el.

30 HAZOP elemzés korlátai (folyt.) Dominóhatások figyelembevételére külön tekintettel kell lenni. A kockázatelemzés későbbi szakaszában vissza kell nyúlni a HAZOP szintjére a szükséges információkért. A HAZOP elemzés sikere nagyban függ az elemzésvezető képességeitől és tapasztaltságától, továbbá a munkacsoport tagjainak tudásától, tapasztalataitól, valamint az együttműködéstől. A HAZOP csak azokat a részeket veszi figyelembe, amelyek szerepelnek az aktuális műszerezet csőkapcsolási folyamatábrákon (P&I). A prezentációban meg nem jelenített berendezéseket, műszerezéseket, jelzéseket az elemzés értelemszerűen nem veszi figyelembe. 30

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI

ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI VIII. Évfolyam 4. szám - 2013. december Fenyvesi Csaba fenyvesic@npp.hu ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI Absztrakt Erőművi üzemviteli folyamat modellezése segítséget nyújt az üzemviteli

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor. Projektek működésfolytonossága?

Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor. Projektek működésfolytonossága? Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor Projektek működésfolytonossága? A szervezetek egyre nagyobb részénél válik a működésfolytonosság kérdésnek figyelembe vétele általános gyakorlattá. Ez azonban többnyire

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján innovative vocational training approaches in small and micro enterprises A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján 1. A továbbképzési igények stratégia-orientált elemezésének

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben