SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 1. téma: Kvalitatív módszerek - HAZOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 1. téma: Kvalitatív módszerek - HAZOP"

Átírás

1 Az oktatási anyag a szerzők szellemi terméke. Az anyag kizárólag a i OKF Továbbképzés céljaira használható. Sokszorosítás, utánközlés és mindennemű egyéb felhasználás a szerzők engedélyéhez kötött. SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE 1. téma: Kvalitatív módszerek - HAZOP OKF Továbbképzés Budapest, január CZAKÓ Sándor KELEMEN István CK-Trikolor Kft. 1

2 HAZOP módszer A HAZOP elemzés nemzetközileg elfogadott kvalitatív kockázatelemző módszer, amelyet az IEC szabvány és a hazai MSZ szabvány előírásainak megfelelően kell alkalmazni és elvégezni. Üzemek által kedvelt és alkalmazott módszer, elsősorban üzemviteli problémák feltárására és megoldása céljából: üzemi HAZOP HAZOP elemzések Peremfeltételek döntik el jelleget Meglévő üzemekre Új tervezett üzemekre Súlyos baleseti események kockázatelemzéséhez Kritikus, súlyos baleseti eseményláncok kiválasztása kockázati mátrix alapján történik 2

3 HAZOP elemzés A HAZOP egy olyan munkafelületen végrehajtott kockázatelemző módszer, amely potenciális veszélyeket és működési problémákat azonosít Az elemzéshez szükséges dokumentációk: berendezés specifikációk működtetési utasítások folyamatleírások stb. vonatkozó P&I-ok, azaz a műszerezett technológiai csőkapcsolási folyamatábrák multi-diszciplináris csoport közreműködése gyakorlottak a HAZOP elemzés technikájában tervezők üzemeltető és karbantartó szakemberek (gépész, villamos és irányítástechnikai területen) A HAZOP technika olyan normálistól eltérő viselkedéseket kezel, amely kiváltó okok és zavarok következményeket válthatnak ki a vizsgált üzemre, illetve technológiára vonatkozóan Az elemzést végző szakértői csoport dönti el, hogy a tervezett és rendelkezésre álló védelmek megfelelő mértékben képesek-e gátolni a lehetséges következmények kialakulását, vagy milyen mértékben korlátozzák azokat Amennyiben nem létezik ilyen védelem, illetve nem elegendő, akkor a csoport olyan tevékenységek megtételére ad javaslatot, amelyek a biztonság irányába hatnak 3

4 HAZOP elemzés elve, menete Veszély Védelmi gátak Cél 4 Eltérés Hiba ok Védelem Javaslat pl. magas szint pl. szivattyú tévesen nem áll le Következmény Kockázati mátrix pl. VÉSZMAX szint védelmi retesz

5 Veszély és következmény meghatározása Elemi hiba események Csúcs esemény Kezdeti esemény Lehetséges kimenetelek 5 Bow Tie Modell

6 HAZOP elemzés sajátosságai 6 A vizsgálat alkotó folyamat. A vizsgálat során vezérszavak sorozatának módszeres alkalmazásával feltárják a tervezői szándéktól való potenciális eltéréseket, majd ezeket az eltéréseket használják fel stimuláló eszközként a munkacsoport tagjai képzelőerejének serkentésére annak érdekében, hogy képet alkothassanak arról, hogy az eltérés miként következhet be és milyen következményekkel járhat. A vizsgálat egy felkészült és tapasztalt elemzésvezető útmutatása mellett zajlik, akinek biztosítania kell, hogy a vizsgált rendszert teljes körűen elemezzék logikus, elemző gondolkodásmód követésével. Az elemzésvezetőt lehetőség szerint jegyzőkönyvvezető segíti, aki feljegyzi a feltárt veszélyeket és/vagy működési rendellenességeket további kiértékelés és döntés céljából. A HAZOP munkalapokat kitölti és feljegyzi az ülésen elhangzottakat. A vizsgálat különféle szakterületet ismerő szakemberek munkáján alapul, akik megfelelő felkészültséggel és tapasztalatokkal rendelkeznek, valamint intuitív képességekkel és jó műszaki ítélőképességgel bírnak. A vizsgálatot pozitív gondolkodásmóddal és őszinte vitával jellemezhető munkalégkörben kell elvégezni. Ha egy problémát azonosítottak, akkor azt a további értékelés és a döntés érdekében feljegyzik. A feltárt problémák megoldása nem elsődleges célja a HAZOP vizsgálatnak, azonban ha ilyenre sor kerül, akkor a megoldást feljegyzik a tervezésért felelősök számára.

7 HAZOP elemzés elvi menete Az elemzési módszer úgynevezett kulcsszavakat használ a működést jellemző paraméterek felvételéhez annak érdekében, hogy olyan Eltérések kerüljenek felvételre, amelyek a tervezett, normál működést jellemző paraméterekhez képest eltérést mutatnak. Kulcsszavak + Paraméterek= Eltérések 7 Az egyes eltérések az elemzett rendszer definiált csomópontjaihoz vannak rendelve. A csomópontok speciális funkciókhoz, illetve hardver egységekhez, csővezetékekhez rendelhetők. Néhány esetben előnyösnek mutatkozik néhány különböző típusú csomópontot egy összetett csomópontként kezelni az ismétlődések elkerülése érdekében. Az egyes csomópontokban definiált feltételezett eltérések mindegyikéhez fel kell tárni a kiváltó hiba okokat, amelyek a tervezett és elvárt működést megakadályozzák, illetve gátolják.

8 HAZOP elemzés elvi menete (folyt.) A feltárt hiba okokhoz meg kell határozni a lehetséges következményeket. A következmények kategóriái előre definiálhatók. Ilyenek lehetnek a tűz, robbanás, mérgező hatás, környezeti kár. Minden egyes okhoz meg kell határozni azokat a védelmeket, amelyek arra hivatottak és tervezettek, hogy megakadályozzák, illetve korlátozzák a lehetséges következményeket. Amennyiben a rendelkezésre álló védelmek az elemzést végző csoport véleménye szerint nem nyújtanak megfelelő szintű védelmet, azaz nem elégségesek a kockázat megfelelő szintű csökkentése érdekében, akkor biztonságnövelő intézkedésekre vonatkozó javaslatok megtételére kerül sor. 8

9 Példa az eltérésekre és az ezekre vonatkozó kulcsszavakra Az eltérés típusa Kulcsszó Példa az értelmezésre a vegyiparban Példa az értelmezésre programozható elektronikus rendszer esetében Nincs érvényes átmenő adat vagy vezérlőjel teljesül, pl. nincs áramlás Negatív NEM A tervezői szándék még részben sem Mennyiségi változás Minőségi változás Helyettesítés SOK KEVÉS MIND... MIND RÉSZBEN (RÉSZLEGESEN) (MEG)FORDÍTVA MÁSVALAMI (MÁS MINT) Mennyiségi növekedés, pl. magasabb hőmérséklet Mennyiségi csökkenés, pl. alacsonyabb hőmérséklet Jelenlévő szennyezőanyag Egymást követő műveletek/lépések egyidejű végrehajtása A tervezői szándék csak részben teljesül, úm. az előírt folyadékmennyiségnek csak egy része áramlik Visszaáramlás a csővezetékben és megfordult kémiai reakciók A tervezői szándéktól különböző eredmény jelenik meg, ún. nem megfelelő anyag szállítása A tervezői szándéknál nagyobb a tényleges adatátviteli ráta A tervezői szándéknál kisebb a tényleges adatátviteli ráta A tervezői szándékon felül egyéb vagy hibás jel jelenik meg Az átvitt adatok vagy a vezérlőjelek hiányosak Rendszerint nem jellemző Az átvitt adatok vagy vezérlőjelek nem megfelelőek Időzítés KORÁN KÉSŐN Valami túl korán következik be az előírt időzítéshez képest, pl. a hűtés vagy a szűrés Valami túl későn következik be az előírt időzítéshez képest, pl. a hűtés vagy a szűrés A jelek az előírt időrendhez képest túl korán érkeznek meg A jelek az előírt időrendhez képest túl későn érkeznek meg 9 Elsőbbség vagy sorrend ELŐTTE UTÁNA Valami túl korán következik be valamely meghatározott sorrenden belül, pl. keverés vagy hevítés Valami túl későn következik be valamely meghatározott sorrenden belül, pl. keverés vagy hevítés A jelek a sorrenden belül az előírtnál korábban érkeznek A jelek a sorrenden belül az előírtnál később érkeznek

10 Okok, következmények és védelmek közötti kapcsolat OKOK KÖVETKEZMÉNYEK VÉDELMEK JAVASLATOK Ok1 Következmény1 Védelem1 Javaslat1 Ok2 Következmény2 Védelem2 Ok3 Javaslat2 S ú l y o s s á g Kockázati mátrix Használt jelölések S L RR Becsült súlyossági értékek Becsült valószínűségi értékek Kockázati rangsor jelzőszámok valószínűség 10 Az elemzési munka során a csoport az okoknál definiált hibamódokhoz rendelt kockázati szintek definiálásához a következmények súlyosságát és a hiba bekövetkezési gyakoriságát használja Ehhez kockázati mátrix kerül alkalmazásra, amely a súlyossági és frekvencia szinteket kvalitatív módon határozza meg.

11 Kockázati mátrix A kockázati mátrix tartalmazza a kockázati szinteket, amelyeket matematikailag a következmény súlyosságának (severity) és a hiba bekövetkezési gyakoriságának (likelihood) szorzata adja meg Kockázat (Risk)= Súlyosság (Severity) x Gyakoriság (Likelihood) SÚLYOSSÁG A B C D 1 1A 1B 1C 1D VALÓSZINŰSÉG 2 3 2A 3A 2B 3B 2C 3C 2D 3D 4 4A 4B 4C 4D 11

12 Kockázati mátrix (folyt.) Súlyosság A Leírás Üzemen belüli könnyű sérülések és/vagy jelentéktelen környezeti kár B Üzemen belüli orvosi beavatkozást igénylő sérülések és/vagy telephelyi eszközökkel felszámolható környezeti kár C Üzemen kívüli/belüli súlyos személyi sérülések és/vagy súlyos, de visszafordítható környezeti kár D Üzemen kívüli több halálos baleset és/vagy visszafordíthatatlan környezeti kár Valószínűség Leírás 1 A világon jelenleg használt összes ilyen típusú egység/berendezés átlagos élettartama alatt a bekövetkezése nem feltételezett, de statisztikailag lehetséges 2 A világon jelenleg használt összes ilyen típusú egység/berendezés átlagos élettartama alatt a bekövetkezése egyszer feltételezett 3 A világon jelenleg használt összes ilyen típusú egység/berendezés átlagos élettartama alatt a bekövetkezése néhány esetben feltételezett 4 A bekövetkezés éves gyakorisággal feltételezett (vagy többször) 12

13 Kockázati mátrix (folyt.) A kockázati mátrix a következő következménytípusokhoz rendelhető: Mérgező hatás Tűz hatás Robbanás Környezeti szennyezés 13

14 Kockázatok besorolása Kockázat szempontjából három eset került megkülönböztetésre: Üzemen vagy létesítményen belüli jelentéktelen kockázat: 1A, 2A kockázati rangsor jelzőszámok, Üzemen belüli/kívüli mérsékelt kockázat: 3A, 4A, 1B, 2B, 1C kockázati rangsor jelzőszámok, Üzemen belüli jelentős kockázat: 4B, 3B kockázati rangsor jelzőszámok, Üzemen kívüli jelentős kockázat/nagy kockázat: 1D, 2C, 2D, 3C, 3D, 4C, 4D kockázati rangsor jelzőszámok. Kockázati Rangsor 2A 1A 3A 4A 1B 2B 1C 4B 3B 1D 2C 2D 3C 3D 4C 4D Leírás Jelentéktelen kockázat Jelentéktelen kockázat Mérsékelt kockázat Mérsékelt kockázat Mérsékelt kockázat Mérsékelt kockázat Mérsékelt kockázat Jelentős kockázat (telephelyen belül) Jelentős kockázat (telephelyen belül) Jelentős kockázat (telephelyen kívül) Jelentős kockázat (telephelyen kívül) Nagy kockázat Nagy kockázat Nagy kockázat Nagy kockázat Nagy kockázat 14 A további elemzésekre a 1D, 2C, 2D, 3C, 3D, 4C, 4D kockázati rangsor jelzőszámmal rendelkező baleseti eseménysorok kerülnek kiválasztásra, mint üzemen kívüli kockázatot jelenthető esetek

15 Biztonsági védelmi gátak biztonsági szempontból kritikus folyamatszabályozás a technológiai egység elsődleges funkciójának végrehajtásához szükséges. A veszélyes anyagok kezelése során a folyamatban érintett berendezés sok eleme és sok részművelet biztonsági szempontból kritikus, mivel meghibásodásuk vagy hibájuk közvetlenül baleset kiváltásához vezethet. Példaként említhetők: védelmi zárak a csővezetékek, tartályok, szivattyúk, peremes csatlakozások, tömítések; a hőmérséklet- és folyadékszint-szabályozók; a folyamatindítás, -leállítás; A védelmi zár egy olyan műszaki elem vagy emberi beavatkozás (vagy ezek kombinációja), amely kifejezetten a balesetek megelőzése és hatásuk enyhítése céljából kerül bevezetésre. Az elsődleges védelmi zárak csak a folyamatszabályozás hibája esetén kerülnek alkalmazásra, ezért a védelmi zár meghibásodása a baleseti forgatókönyvben soha nem szerepelhet kezdeti eseményként. 15

16 Biztonsági védelmi gátak (folyt.) Különbséget lehet tenni a passzív vagy állandó, illetve az aktivált védelmi zárak között. A passzív védelmi zárak jelenlétüknek köszönhetően akadályozzák meg a baleset továbbterjedését. Ilyen passzív védelmi zárak például az alábbiak: tartályok alatti kármentők; tűz- és hőszigetelés; Az aktivált védelmi zárak (reteszek) megfelelő aktiválási folyamatot követelnek meg: észlel, meghatároz, beavatkozik (elhárít). A különböző fázisokat technikai összetevők ( hardver ), számítógépes rendszerek ( szoftver ) vagy emberi beavatkozások valósíthatják meg. Van automatikus retesz, vagy jelzésre történő kezelői beavatkozás. jelzés jel vészjelzés kezelő jel Működtető armatúra L - szint M 16 Jelzésre történő kezelői beavatkozás

17 Biztonsági védelmi gátak (folyt.) PLC jelzés jel jel Működtető armatúra L - szint M Automatikus reteszműködés Ilyen aktivált védelmi zárak például az alábbiak: hardver : nyomáscsökkentő szelep (PRV); automatikus biztonsági szelep; riasztóberendezés (hardver) és emberi reakció kombinációja: szivattyúleállítás, szelepnyitás/- Nyomásemelkedésre történő automatikus szelepnyitás vagy szivattyúleállítás 17

18 Biztonsági védelmi gátak (folyt.) 18 folyamat-monitoring / folyamat-felügyelet Az előzőek alapján egyértelmű, hogy a folyamat-monitoring és a riasztások nem védelmi zárak, hacsak azokat nem követi válaszlépés (beavatkozás) A monitoring és a riasztás gondoskodnak az aktivált védelmi zár észlelési szakaszáról. Ebből következően a monitoringot és a riasztást nem független védelmi záraknak kell tekinteni, kivéve, ha egyértelmű, hogy milyen lépés fog következni, vagy ha a források rendelkezésre állnak e lépések megtételéhez; ezért ezeket a lépéseket a védelmizár-elemzés során meg kell határozni. másodlagos védelmi zárak Az előzőekben a védelmi zárakat, mint a baleseti eseménysor továbbterjedésének közvetlen megelőzőit vagy hatásainak csökkentőit definiáltuk Bizonyos védelmi zárak ugyanakkor nem kapcsolódnak közvetlenül a baleseti eseménylánchoz, de megakadályozzák a folyamatszabályozások vagy más (elsődleges) védelmi zárak meghibásodását vagy működésük hatékonyságát. A korrózióvédelem egy tipikus másodlagos védelmi zár. Módosítja a korrózió következtében előforduló meghibásodások valószínűségét, normális esetben azonban nem szerepel a baleseti folyamat leírásában.

19 Biztonsági védelmi gátak (folyt.) biztonsági funkciók Az előző részekben a védelmi zárakat és a folyamatszabályozásokat fizikai eszközként vagy speciális beavatkozásokként írtuk le. Nagyon gyakran azonban több olyan, védelmi zárként felfogható alternatív megoldás is létezik, amely ugyanazt a funkciót tölti be. Például egy nyomáscsökkentő szelep és egy hasadótárcsa ugyanazon biztonsági funkciót tölti be: megelőzi a túlnyomás kialakulását. Egy automatikus és egy kézi szintszabályozást szintén ugyanazon biztonsági funkció két különböző megvalósításának lehet tekinteni. 19

20 Biztonsági védelmi gátak (folyt.) biztonsági irányítás A biztonsági irányítás célja annak biztosítása, hogy mind a biztonsági szempontból kritikus folyamatszabályozások, mind a védelmi zárak elégségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a számukra előírt (biztonsági) funkcióknak, és hogy megbízhatóságuk és hatékonyságuk a létesítmény teljes élettartama alatt fennmarad. Ebből adódóan előnyös kialakítani egy olyan kézzelfogható biztonsági irányítási rendszert, amely a létesítményben (legalábbis az előírások szerint) rendelkezésre álló biztonsági szempontból kritikus folyamatszabályozásokra és védelmi zárakra összpontosít. 20

21 Biztonsági irányítási rendszer biztonsági védelmi gátak Egy ilyen kézzelfogható biztonsági irányítási rendszer az alábbi elemeket és tevékenységeket tartalmazza: 1. A biztonsági szempontból kritikus folyamatszabályozások és védelmi zárak meghatározása. Ez szükségessé teszi a veszély- és kockázatelemzést, és olyan baleseti forgatókönyvek felállítását, amelyek tartalmazzák és egyértelműsítik a folyamatszabályozások és védelmi zárak szerepét különböző szituációkban; 2. A folyamatszabályozásokkal és védelmi zárakkal szembeni követelmények meghatározása. Egy meglévő létesítményen belül sok (műszaki) szabályozási elemet és védelmi gátat kell előzetesen definiálni. Az irányításnak biztosítania kell, hogy a meghatározások összhangban legyenek az aktuális körülményekkel, a felszerelés pedig teljes mértékben feleljen meg a követelményeknek; 3. A védelmi zárakhoz hozzá kell rendelni olyan speciális tevékenységek, mint például a karbantartás, felülvizsgálat, ellenőrzés és működtetés elvégzésének felelősségét is. 21 Ez a három általános tevékenység állandó és rendszeresen visszatérő folyamatot alkot, és az irányításnak magában kell foglalnia az üzemeltetés és a korábbi rendkívüli események tapasztalatait is. Ezeket a tevékenységeket meg kell ismételni minden olyan esetben, amikor vagy a műszaki felépítésben vagy a szervezetben változás történt.

22 HAZOP elemzés menete 22 Lépések Elemzési tevékenység 1 Berendezés specifikációk, működtetési utasítások, folyamatleírások stb. és a vonatkozó P&I-ok, azaz a technológiai csőkapcsolási folyamatábrák összegyűjtése és feldolgozása 2 Az elemzett rendszer csomópontokra történő felbontása 3 HAZOP jegyzőkönyv felvétele, amely tartalmaz minden definiált csomópontot a paraméterekhez rendelt kulcsszavak alkalmazásával megfeleltetett eltérésekkel 4 Adminisztratív adatok felvétele: egység, rendszer, technológia, elemzői csoport adatai, dátum stb. 5 Az elemzésre kerülő folyamat, rendszer ismertetése, átbeszélése a HAZOP csoport tagjaival a rendelkezésre álló tervek és dokumentációk alapján 6 Minden csomópontban, minden hozzátartozó eltéréshez vizsgálni és meghatározni kell: a lehetséges hiba okokat, a lehetséges következményeket, hatékony védelmeket, kockázati mátrix elemeit, besorolását, biztonságnövelő intézkedésekre vonatkozó javaslatot, amennyiben a meglévő védelmek nem hatékonyak, megjegyzéseket, amennyiben szükségesek. 7 Szükséges esetben felelős megnevezése a biztonságnövelő intézkedések megtételével kapcsolatban

23 Elemzői csoport tagjai 23 Elemzés vezetője: nincs szoros kapcsolatban a tervezői és üzemeltetői munkacsoporttal és nem kötődik szorosan az üzemeltetőhöz. Jól kiképzett a HAZOP elemzések vezetésére és rendelkezik ilyen irányú tapasztalatokkal. Ő felel a menedzsment, a vezetés és a HAZOP munkacsoport közötti kommunikációért. Megtervezi az elemzést. Meghatározza az elemző munkacsoport összetételét. Biztosítja, hogy az elemző munkacsoport megkapja a szükséges dokumentációkat, adatokat, technológiai leírásokat, üzemviteli és karbantartási utasításokat. Javaslatot tesz az elemzésben felhasználandó kulcsszavakra, eltérésekre; a rendszer elemzési csomópontjainak felállítására. Irányítja az elemzést. Biztosítja az eredmények dokumentálását. Jegyzőkönyvvezető: összeállítja a munkaülések emlékeztetőjét, munkalapjait. Dokumentálja a feltárt veszélyeket és az azonosított problématerületeket, a megtett javaslatokat és az intézkedések végrehajtásának ellenőrzési szempontjait. Segíti az elemzés vezetőjét a munkatervezésben és az adminisztratív munkában. Egyszerűbb, nem bonyolult esetekben az elemzés vezetője is betöltheti ezt a szerepet. Tervező: bemutatja a tervet és a tervdokumentációt. Elmagyarázza azt, hogy valamely meghatározott eltérés miként következhet be és a rendszer erre hogyan reagál.

24 Elemzői csoport tagjai (folyt.) Üzemeltető: gépésztechnológiai, irányítástechnikai és elektromos szakterületet képviselő üzemi szakemberek, akik képesek beszámolni azokról a működtetési körülményekről, amelyek között a vizsgált elem működni fog, valamint az eltérés működési következményeiről és az eltérések veszélyessé válásának mértékéről. Szakértők: a rendszerrel és az elemzéssel összefüggő szaktudásukat bocsátják rendelkezésre. Ezek a szakemberek esetleg korlátozott mértékben, váltással vehetők igénybe. Karbantartó személyzet: a karbantartó személyzet képviselője (amennyiben a jelenléte szükséges). A tervező és az üzemeltető nézőpontjára mindig szükség van az elemzéshez. Attól függően azonban, hogy az elemzést az életciklus mely szakaszában végzik, az elemzéshez legmegfelelőbb tervező és/vagy üzemeltetői kör más és más lehet. 24 A munkacsoport minden tagjának elégendő ismerettel kell rendelkeznie a HAZOP technikáról ahhoz, hogy az elemzésben hatékonyan tudjanak részt venni, vagy előzőleg megfelelő felkészítést kell tartani részükre.

25 HAZOP elemzés elvégzéséhez szükséges adatok, dokumentumok a) minden rendszerre: a tervezői követelmények és leírások, folyamatábrák, funkcionális diagramok, a szabályozó- és vezérlőkörök kapcsolási rajzai, elektromos kapcsolási rajzok, technológiai leírások, elrendezési rajzok, az üzemi ellátórendszerek műszaki adatai, üzemeltetési és karbantartási előírások; b) technológiai rendszerekre: csőkacsolási és műszerezett technológiai kapcsolási rajzok (P&I), anyagspecifikációk és típuselemek, csőkapcsolási és elrendezési rajzok; c) programozható elektronikus rendszerekre anyagforgalmi diagramok, objektumorientált tervdiagramok, állapot-átmenet diagramok, vezérlési diagramok, logikai kapcsolások. 25

26 További szükséges információk a HAZOP elemzéshez az elemzés tárgyának határfeltételei, valamint a rendszerhatárok kapcsolódási pontjai; azok a környezeti feltételek, amelyek között a rendszer működni fog; eljárások és/vagy működtetési/kezelési utasítások; a kezelői és karbantartói tapasztalatok, valamint a hasonló rendszerek esetében közismert veszélyek 26

27 HAZOP elemzés során előállított dokumentumok HAZOP munkalapok Session Report Munkaülések riportja Team Member Report Munkaüléseken résztvevők riportja Attendance Report Mukaülések jelenléti ívei Műszerezett technológiai csőkapcsolási folyamatábrákon (P&I) beazonosíthatóan szüksége bejelölni a vizsgált csomópontokat, a HAZOP csomópontoknak megfelelően A szisztematikusan elvégzett és dokumentált HAZOP elemzésnek alkalmasnak kell lennie a külső szakértői/hatósági ellenőrzésre, azaz reprodukálhatónak kell lennie. 27

28 Kapcsolat más kvalitatív elemzési eszközökkel 28 A HAZOP összekapcsolható más megbízhatóság-elemzési módszerekkel, mint pl. a meghibásodási mód és hatás elemzése (FMEA) (lásd IEC 60812) és a hibafa-elemzés (lásd IEC 61025). a HAZOP elemzés világosan kimutatja, hogy a technológia egy meghatározott berendezésének működése biztonsági szempontból kritikus és mélységi elemzést igényel; az egyes elemekre / egyes paraméterekre vonatkozó eltérések HAZOP-pal történő vizsgálatát követően, olyan döntést hozhatnak, hogy a többszörös eltérések hatását hibafaelemzéssel értékelni kell vagy a meghibásodások valószínűségét számszerűsíteni szükséges ugyancsak hibafa-elemzéssel. Ez azt jelenti, hogy egy kiválasztott súlyos baleseti esemény (mint következmény) több eltérés, illetve azt kiváltó hiba ok kombinációjából következhet be. A HAZOP lényegében rendszerszemléletű megközelítés, FMEA rendszer komponens centrikus elemzés. Az FMEA egy lehetséges komponensmeghibásodásból indul ki és vizsgálja ennek a meghibásodásnak a rendszerre mint egészre gyakorolt hatásait. Tehát a vizsgálat az okoktól a következmények felé mutat. Ez felfogásában különbözik a HAZOP elemzéstől, amely a tervezői szándéktól való lehetséges eltéréseket igyekszik azonosítani, majd pedig két különböző irányba halad tovább; az egyik irányban az eltérések potenciális okait keresi, a másikban dedukció útján határozza meg az eltérések következményeit.

29 HAZOP elemzés korlátai 29 A HAZOP olyan veszélyazonosítási technika, amely egyenként veszi figyelembe a rendszer részeit és módszeresen megvizsgálja az eltéréseknek az egyes részekre gyakorolt hatásait. Néha a rendszer több részének egymásra hatásából származik a komoly veszély. Ilyen esetekben a veszélyt részletesebben kell elemezni olyan technikákkal, mint az eseményfa elemzés és a hibafa-elemzés. Miként bármely más veszély- és működtetési probléma azonosítási technikánál is, a HAZOP esetében sincs semmilyen garancia arra, hogy a HAZOP elemzéssel az összes veszélyt és működtetési problémát sikerül feltárni. Ezért komplex rendszerek esetében az elemzés nem épülhet teljes egészében a HAZOP-ra. A HAZOP-ot más alkalmas technikákkal együtt kell alkalmazni. Alapvető dolog, hogy a többi, idevágó elemzést hatékony biztonságirányítási rendszer keretében kell összehangolni. Sok rendszer nagyszámú belső kapcsolódással rendelkezik, és az egyik relációban megjelenő eltérésnek az oka esetleg egy másik kapcsolódásban keresendő. A megfelelő helyi veszélymérséklő intézkedés esetleg nem találja meg a valódi okot és ebből kifolyólag egy másik baleset következhet be. Sok baleset történt már amiatt, hogy a kis helyi módosítások előre nem látható áttételes hatást eredményeztek máshol. Ez a probléma ugyan megoldható azáltal, hogy az eltérések hatásait az egyik résztől a másikig végigkövetik, a gyakorlatban azonban ezt gyakran nem végzik el.

30 HAZOP elemzés korlátai (folyt.) Dominóhatások figyelembevételére külön tekintettel kell lenni. A kockázatelemzés későbbi szakaszában vissza kell nyúlni a HAZOP szintjére a szükséges információkért. A HAZOP elemzés sikere nagyban függ az elemzésvezető képességeitől és tapasztaltságától, továbbá a munkacsoport tagjainak tudásától, tapasztalataitól, valamint az együttműködéstől. A HAZOP csak azokat a részeket veszi figyelembe, amelyek szerepelnek az aktuális műszerezet csőkapcsolási folyamatábrákon (P&I). A prezentációban meg nem jelenített berendezéseket, műszerezéseket, jelzéseket az elemzés értelemszerűen nem veszi figyelembe. 30

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ-09-960614-87 Célja: a szisztematikus zavar-feltárás, nyomozás. A tervezett működési körülményektől eltérő állapotok azonosítása,

Részletesebben

A kockázatelemzés menete

A kockázatelemzés menete A kockázatelemzés menete 1. Üzem (folyamat) jellemzői Veszélyforrások 2. Baleseti sorok meghatározása 3a. Következmények felmérése 3b. Gyakoriság becslése 4. Kockázat meghatározás Balesetek Gyakoriság

Részletesebben

Bemenő és kimenő információk, peremfeltételek, eseményláncok, eredmények

Bemenő és kimenő információk, peremfeltételek, eseményláncok, eredmények Az oktatási anyag a szerzők szellemi terméke. Az anyag kizárólag a 2014.01.22-23 23-i OKF Továbbképzés céljaira használható. Sokszorosítás, utánközlés és mindennemű egyéb felhasználás a szerzők engedélyéhez

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA Dr. Czakó Sándor Az elmúlt években bekövetkezett ipari balesetek (Seveso, Flixborough, Bhopal, Enshede) bebizonyították, hogy szükség van olyan kockázat

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

13. Kockázatos Körkapcsolás

13. Kockázatos Körkapcsolás PMI Budapest, Magyar Tagozat 13. Kockázatos Körkapcsolás 2010. május 19. Tervezett program Előadások Előadó 13:00 Köszöntő és bevezető Szalay Imre, PMP PMI elnök 13:10 A PMI PMBOK kockázatmenedzsment megközelítése

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 3. téma: Kvalitatív módszerek - Hibafa

SÚLYOS BALESETEK ELEMZÉSE. 3. téma: Kvalitatív módszerek - Hibafa Az oktatási anyag a szerzők szellemi terméke. Az anyag kizárólag a 2014.01.22-23 23-i OKF Továbbképzés céljaira használható. Sokszorosítás, utánközlés és mindennemű egyéb felhasználás a szerzők engedélyéhez

Részletesebben

Tűzjelző rendszer. Üzemeltetési napló

Tűzjelző rendszer. Üzemeltetési napló Tűzjelző rendszer Üzemeltetési napló ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ ÁLTALÁNOS ADATOK BEFOGADÓ LÉTESÍTMÉNY (neve, címe): A LÉTESÍTÉS OKA: ÖNKÉNTES VÁLLALÁS KÖTELEZÉS. (IRAT SZÁMA, KIADÓ SZERVE NEVE) TERVEZŐ: TELEPÍTŐ:

Részletesebben

A méréstechnikai tervezés menete Méréstechnika - PE MIK VM, GM, MM 1

A méréstechnikai tervezés menete Méréstechnika - PE MIK VM, GM, MM 1 A méréstechnikai tervezés menete 2014.03.19. Méréstechnika - PE MIK VM, GM, MM 1 Tervtípusok Pályázat kiírása Beruházási program A-terv Kiviteli terv dokumentáció B-terv C-terv D-terv Tervezés/2 Beruházási

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek. Kockázatelemzés

Autóipari beágyazott rendszerek. Kockázatelemzés Autóipari beágyazott rendszerek Kockázatelemzés 1 Biztonságkritikus rendszer Beágyazott rendszer Aminek hibája Anyagi vagyont, vagy Emberéletet veszélyeztet Tipikus példák ABS, ESP, elektronikus szervokormány

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 18. SZE KOCKÁZATKEZELÉS

Részletesebben

A méréstechnikai tervezés menete

A méréstechnikai tervezés menete A méréstechnikai tervezés menete 1 Tervtípusok Beruházási program A-terv Kiviteli terv dokumentáció B-terv C-terv D-terv Mérés_tervezés/2 Beruházási program általános felépítés beruházás részletes ismertetése

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

A TESZTELÉS ALAPJAI MIÉRT SZÜKSÉGES A TESZTELÉS? MI A TESZTELÉS? ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI ALAPELVEK

A TESZTELÉS ALAPJAI MIÉRT SZÜKSÉGES A TESZTELÉS? MI A TESZTELÉS? ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI ALAPELVEK A TESZTELÉS ALAPJAI MIÉRT SZÜKSÉGES A TESZTELÉS? MI A TESZTELÉS? ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI ALAPELVEK MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ, GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN ÉLELMISZERIPAR,

Részletesebben

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló 9/2008 (II.22.) ÖTM. Rendelet OTSZ. Szerint Létesítmény neve:............ Megnyitás ideje:... Zárás ideje:... BEFOGADÓ LÉTESÍTMÉNY (NEVE,

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

Hegesztőrobot rendszerek biztonságtechnikája

Hegesztőrobot rendszerek biztonságtechnikája Hegesztőrobot rendszerek biztonságtechnikája Dipl. Ing. Zsolt, GYŐRVÁRY Application engineer Flexman Robotics Kft. Europe 1 A hegesztő robotrendszerekre vonatkozó biztonsági előírások csoportosítása 2

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

állapot felügyelete állapot rendelkezésre Forgógépek állapot felügyelete állapot megbízhat zhatóság rendelkezésre állás A forgógépek állapot felügyelete jelenti az aktuális állapot vizsgálatát, a további üzemeltetés engedélyezését ill. korlátozását,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 853 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Modellezés és szimuláció a tervezésben

Modellezés és szimuláció a tervezésben Modellezés és szimuláció a tervezésben Szimuláció: egy másik rendszerrel - amely bizonyos vonatkozásokban hasonló az eredeti rendszerhez - utánozzuk egy rendszer viselkedését, vagyis az eredeti rendszer

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai

Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal Bevezetés A veszélyes helyzetek azonosítására,

Részletesebben

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata Mottó: A legnagyobb kockázat nem vállalni kockázatot A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata DEMIIN XVI. Katonai Zsolt 1 Ez a gép teljesen biztonságos míg meg nem nyomod ezt a gombot 2 A kockázatelemzés

Részletesebben

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. Karbantartási filozófiák a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. TPM Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató SANTON Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Típusválaszték DFS-1/DFS-14 - Motoros DC megszakító tokozásban - Telepítési útmutató DFS-1-W/DFS-14-W - Motoros DC megszakító tokozásban

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI és FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI és FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI és FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés száma, megnevezése: 32 524 01 Nyomástartóedény-gépész Vizsgafeladat megnevezése: Nyomástartóedény-gépész

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete Az informatikai katasztrófa elhárítás menete A katasztrófa elhárításáért felelős személyek meghatározása Cég vezetője (ügyvezető): A Cég vezetője a katasztrófa elhárítás első számú vezetője. Feladata:

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

A CYBER interdependencia gyakorlatok nemzetközi és hazai tapasztalatai

A CYBER interdependencia gyakorlatok nemzetközi és hazai tapasztalatai Puskás Tivadar Közalapítvány Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ, CERT-Hungary A CYBER interdependencia gyakorlatok nemzetközi és hazai tapasztalatai Szekeres Balázs 2011. 1 Tartalom Miért is kell a gyakorlat?

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Tárgyszavak: minőségbiztosítás; hibalehetőség; hibamódelemzés; egészségügy.

Tárgyszavak: minőségbiztosítás; hibalehetőség; hibamódelemzés; egészségügy. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.6 2.1 FMEA: valami régi és valami új az egészségügyben Tárgyszavak: minőségbiztosítás; hibalehetőség; hibamódelemzés; egészségügy. A kockázatelemzés

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

Építési projektek kockázatmenedzsmentje

Építési projektek kockázatmenedzsmentje Építési projektek kockázatmenedzsmentje Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos főmunkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető Nagyberuházások sikeres megvalósítása Projektmenedzsment Fórum 2016

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A felelős személy (üzemeltető) feladatai.

A felelős személy (üzemeltető) feladatai. 9027 Győr Toldi u. 8/a tel: 20/9857-890 e-mail: stinner.laszlo@gmail.com www.riaszto-kamera-tuzjelzo.hu Beépített automatikus tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása. A felelős személy (üzemeltető)

Részletesebben

A TESZTELÉS ALAPJAI A TESZTELÉS ALAPVETŐ FOLYAMATA A TESZTELÉS PSZICHOLÓGIÁJA A TESZTELÉS ETIKAI KÓDEXE

A TESZTELÉS ALAPJAI A TESZTELÉS ALAPVETŐ FOLYAMATA A TESZTELÉS PSZICHOLÓGIÁJA A TESZTELÉS ETIKAI KÓDEXE A TESZTELÉS ALAPJAI A TESZTELÉS ALAPVETŐ FOLYAMATA A TESZTELÉS PSZICHOLÓGIÁJA A TESZTELÉS ETIKAI KÓDEXE MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ, GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN

Részletesebben

IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE

IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE ELŐADÓ: BRODMANN TIBOR Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság 2016. Június 27. 1

Részletesebben

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 Az állásfoglalás kiterjed a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Oldal: 1 / 8 00_00 Bokk Műszaki terv Kiviteli terv Üzembehelyezési terv Átadási dokumentáció 1. Gépész szakterület 1_01_ P&I * 1_02_

Részletesebben

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen)

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Görgey Péter, Németh Bálint Siófok, 2009. október 15. I. Peremfeltételek (1) Zöldmezős beruházások, felújítások beszűkülése, válság OVIT

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga. 1 011006 011006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.17 20106.27 20106.28 20106.29 VIZSGAREND A vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010 MEE vándorgyűlés 2010 our clients + our values our future Az átviteli hálózati munkairányítási és eszközgazdálkodási rendszer megvalósítása 2010. Szeptember 16. A WAM projekt és azon belül az Eszközgazdálkodás

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Biró Virág mérnökiroda vezető Szöveg Építési beruházások komplex mérnöki támogatása minőségbiztosítás környezetvédelem

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016. szeptember 14. Szabó Mónika Halas Tűzvédelem Kft. Karbantartási munkavégzés feltételei Tűzvédelmi

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

2016. november 17. Budapest Volent Gábor biztonsági igazgató. Biztonsági kultúra és kommunikáció

2016. november 17. Budapest Volent Gábor biztonsági igazgató. Biztonsági kultúra és kommunikáció 2016. november 17. Budapest Volent Gábor biztonsági igazgató Biztonsági kultúra és kommunikáció MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jelenleg egy atomerőmű működik az országban a hazai villamosenergia-termelés több

Részletesebben

A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján. Palkovics László BME

A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján. Palkovics László BME A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján Palkovics László BME Az autonóm közúti közlekedési rendszerek (jármű + közlekedési környezet) fejlődésének indokai a humán vezető képességei

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK ÉS MUNKAHELYI KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK ÉS MUNKAHELYI KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE 1/7 oldal Tartalomjegyzék: 1./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta:

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben