Szerzők: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzők: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS"

Átírás

1 Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 5. rész: Kvalitatív módszerek Szerzők: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz

2 Ötödik rész Kvalitatív módszerek

3 Tartalomjegyzék Kvalitatív kutatások a társadalomtudományokban Milyen kutatási kérdések megválaszolására alkalmasak a kvalitatív módszerek? A kvalitatív kutatások előnyei és hátrányai Hogyan növelhetjük a kvalitatív kutatások megbízhatóságát? Hogyan növelhetjük a kvalitatív kutatások érvényességét? Leggyakrabban alkalmazott kvalitatív módszerek Interjú Fókuszcsoport A fókuszcsoportos kutatási módszer elméleti háttere A fókuszcsoport alkalmazási területei A moderátor személye és szerepe a fókuszcsoportos kutatásban Mintavétel a fókuszcsoportos kutatásban A fókuszcsoportos kutatás helyszíne A fókuszcsoportos kutatás előnyei és hátrányai Résztvevő megfigyelés I Résztvevő megfigyelés II A kutató lehetséges szerepei a résztvevő megfigyelés során Etikai problémák a résztvevő megfigyelés során A terepkutatás lépései I. A terepkutatás lépései II. A terepkutatás lépései III A terepkutatás előnyei és hátrányai Kvalitatív szövegelemzési módszerek Felhasznált irodalom

4 Kvalitatív kutatások a társadalomtudományokban A társadalomtudományok közül a szociálpszichológiában és az antropológiában már kialakulásukkor, a szociológia területén viszont - a pozitivista paradigmán alapuló kvantitatív módszereknek sokáig fennálló túlsúlya után - a múlt század harmadik harmadában elkezdődött a kvalitatív módszerek lassú terjedése, ill. legitimitásának elismerése. A kvalitatív módszerek a múlt század 70-es éveitől kezdve nyertek létjogosultságot. Mára párhuzamosan él a kvantitatív és a kvalitatív paradigma, ill. az ezeken alapuló különböző módszerek akár egymás melletti, egy tudományos kérdés megválaszolására való alkalmazása terjedt el. Trianguláció Kvalitatív technikákat alkalmaznak piackutatások során, antropológiai, szociológiai kutatásokban, média- és gendervizsgálatok során, valamint egészségügyi kutatásokban. L. részletesebben 6. unit

5 Milyen kutatási kérdések megválaszolására alkalmasak a kvalitatív módszerek? A kutatás megkezdése előtt mindenképpen mérlegelnie kell a kutatónak, hogy kutatási kérdése megválaszolására mely módszer a legalkalmasabb, ill. melyikre állnak rendelkezésre az anyagi, szakmai feltételei, mérlegelve a tér- és időkorlátokat is. Milyen kutatási kérdések megválaszolására alkalmasak tehát a kvalitatív módszerek? William Foote Whyte, a résztvevő megfigyelésen alapuló terepmunka módszertanának egyik kidolgozója, a chicagói iskola egyik tagja, a 30-as években így ír erről: A kvalitatív módszerek kisebb csoportok tanulmányozására alkalmazhatóak. (Nem várható el, hogy nagy populációkat leíró pontos, általánosítható eredményekre jussunk.)

6 A holisztikus, a kontextust is figyelembe vevő szemlélete következtében teljes és közvetlen megfigyeléseket tehetünk, amelyek során mélyebb, árnyaltabb, gazdagabb információkat gyűjthetünk. A jelenségek nem számszerű megismerésére törekszünk, hanem a vizsgált jelenség mélyebb megértését, jelentésének feltárását szolgálják a kvalitatív módszerek. Segítségével olyan attitűd- és magatartásbeli finomságokat figyelhetünk meg, amelyek természetes közegükben érthetőek meg leginkább. A kvalitatív kutatások a társadalomtudományos problémák megválaszolásán túl segít bennünket a hétköznapi élet, a minket körbevevő társadalmi valóság jobb megértésében, ha hétköznapi, spontán kutatóként természetes kíváncsiságunknak eleget téve, a kisgyermekek miértkorszakát felnőttként továbbélve mini-kvalitatív megfigyeléseket végzünk. Akár úgy, hogy elfogulatlanul beszélgetünk, ill. főleg kérdezünk és meghallgatunk, akár dugóban ülve, hosszú sorban állva, tömegközlekedési eszközön megfigyeljük a minket körülvevő emberek viselkedését, beszélgetéseit stb. Ezen túl szakdolgozat írása során, ha önálló kutatásra vállalkozik a hallgató, a költségkímélő, kis mintán elvégezhető kvalitatív módszerek segítségével érvényes eredményre juthat a hallgató, szemben a gyakorta használt survey-módszerrel, amelyek során a szükséges reprezentatív minta kiválasztása már nehézségekbe ütközik, nem beszélve az adatelemzéshez szükséges statisztikai módszerek ismeretének hiányosságairól.

7 A kvalitatív kutatások előnyei és hátrányai Hogyan növelhetjük a kvalitatív kutatások megbízhatóságát? Ahogy ezt korábban láttuk, a kvalitatív kutatások a kutatott jelenséget teljes komplexitásában igyekszik megragadni, előnyük magas fokú érvényességük, viszont hátrányuk az eredmények korlátozott általánosíthatósága és megbízhatósága. A kvalitatív kutatások megbízhatóságát növelhetjük (Schleicher 2007): reflexivitás: ha a kutató tudatosan reflektál saját szerepére, a kutatásra gyakorolt hatására, továbbá tisztában van a kutatás történeti kontextusával és időbeli meghatározottságára; ha megfigyeléseinek pontosan és részletesen rögzítjük; ha a kutatási beszámolónkban hosszabban és gyakrabban idézünk (terepnaplóból, interjúszövegből); több elemzőt bevonunk a kutatásba.

8 Hogyan növelhetjük a kvalitatív kutatások érvényességét? A kvalitatív kutatások érvényességét tovább növelhetjük (Schleicher 2007): trianguláció (háromszögelés) több módszer (akár több kvalitatív, vagy kvalitatív és kvantitatív) módszer együttes alkalmazása l. 3. unit ugyanabban a kutatásban. Azaz különböző, egymást kölcsönösen kiegészítő és ellenőrző módszerek összekapcsolása, kombinálása. Ha több módszerrel tárjuk fel ugyanannak a jelenségnek több oldalát, mélyebb, teljesebb képet kaphatunk. válaszadói hitelesítés a kutatás alanyainak utólagos megkérdezése összehasonlítás: pl. Ha azt olvassuk egy tanulmányban, hogy egy klub tagjai meglehetősen konzervatívak, számolnunk kell azzal, hogy egy ilyen ítélet egészen biztosan nem független a kutató saját politikai nézeteitől. Jobban megbízhatunk az összehasonlító értékelésben: amikor beazonosítjuk, hogy valaki konzervatívabb a másiknál. Ha eltérnek is politikai nézeteink, egy csoport tagjait valószínűleg elég egybehangzóan rangsorolnánk konzervativizmusuk alapján. (Babbie 2008: 346.) deviáns esetek vizsgálata sokszor fontos bepillantást nyújt a társas viselkedés normál menetébe a megszokottól, átlagostól eltérően viselkedő egyedek vizsgálata. L. 9. unit

9 Leggyakrabban alkalmazott kvalitatív módszerek: társadalomtudományos interjú és speciális esete a fókuszcsoportos kutatás résztvevő megfigyelés kvalitatív szövegelemzési módszerek

10 Interjú l. 6. unit

11 Fókuszcsoportos kutatás A fókuszcsoportos kutatás során egy képzett moderátor beszélget általában 6-12, valamilyen szempontból egymáshoz hasonlító csoporttaggal, legtöbbször egy speciális helységben egy konkrét ingeranyagról (termék, média-termék, politikus, párt, reklámfilm, propagandafilm, stb.). A fókuszcsoport első alkalmazása Robert Merton, amerikai szociológus nevéhez köthető, aki a második világháború alatt háborús propagandafilmek amerikai katonákra gyakorolt hatását vizsgálta e módszerrel. (Síklaki 2006: 9)

12 A fókuszcsoportos kutatási módszer elméleti háttere (Síklaki 2006: o.) Egyrészt a szociálpszichológiai tény, hogy véleményünket, attitűdjeinek nem önállóan alakítjuk ki, hanem annak megfogalmazásában a másokkal történő beszélgetések és egyéb társas hatásoknak is szerepe van. Sokszor tehát a hétköznapi életben is a mesterséges fókuszcsoportban működő mechanizmusok, csoportdinamikai folyamatokhoz hasonló módon alakul ki véleményünk. Másrészt a kognitív pszichológia szerint az emberek számára cselekedeteik valódi mozgatórugói tudatosan nem hozzáférhetőek, azonban cselekedeteiket szinte mindig racionális indítékokkal magyarázzák, amelyek nem mindig valóságosak és objektívek. Lássunk erre egy szemléltető példát: Síklaki István: Az egyik legaranyosabb példa egy piackutatásnak beállított kísérlet volt. Egy bevásárlóközpont előterébe felállítottak egy standot, és nagy betűkkel fölírták rá, hogy fogyasztói elégedettség vizsgálat. Kiraktak a pultra négy darab márkanévtől megszabadított nejlon harisnyanadrágot, és az arra járó hölgyeket megkérték, vizsgálják meg őket és rakják sorba minőség szempontjából. Rengeteg nő megvizsgálta, megfogdosta, fölállították a rangsort és adtak nagyszerű, racionális magyarázatokat is. Mondanom sem kell, hogy négy tök egyforma harisnyanadrág volt kirakva, és a kialakult rangsornak egyetlen, de jól kimutatható szempontja az volt, hogy balról jobbra haladva milyen sorrendben nyúltak a harisnyákhoz a hölgyek. Az elsőt olyan tíz százalék választotta, a negyediket pedig majdnem ötven - a szép a dologban az, hogy erről nekik fogalmuk sem volt. (Forrás:

13 A valóságos motivációkat a megkérdezettek a kérdőívek által megadott egyszerű, tudatos, reflektált válaszokkal nem tudják megadni, erre az interjúkészítés technikái sem nyújtanak megoldást. Mindezek alapján a fókuszcsoportos kutatás célja bizonyos emberek meghatározott események, ingerek iránt érzett, nem tudatosuló, tudatalatti, gyakran elfojtott motivációinak, attitűdjeinek felderítése a csoportdinamika működési mechanizmusainak felhasználásával.

14 A fókuszcsoport alkalmazási területei: - legelterjedtebb alkalmazási területe a piac- és közvéleménykutatások területén bizonyos termékek, reklámok tesztelése l. 6. unit 17. dia - politikai kampány tervezése során - politikai esemény tesztelése - kommunikációkutatás területén elsősorban bizonyos tömegkommunikációs termékek befogadási mechanizmusának vizsgálatára (l. pl. Cszászi Lajos: A Mónika-show kulturális szociológiája -

15 A moderátor személye és szerepe a fókuszcsoportos kutatásban A moderátor általában pszichológus vagy szociológus végzettségű szakember, akinek a feladata a fókuszcsoport előkészítése, a résztvevők kiválasztási szempontjainak meghatározása, a beszélgetés levezetése és az elemzés elvégzése. A jó moderátornak képesnek kell lennie egyrészt a spontán, kötetlen, informális légkör megteremtése, másrészt a beszélgetés kézben tartása, a nehéz esetek, problémás helyzetek kezelése. Ugyanis a beszélgetés elején általában a résztvevők már felvesznek bizonyos szerepeket. Pl. a domináns résztvevő, aki gyakran negatív és kritikus, és aki uralni szeretné e beszélgetést; a szakértő, aki vagy tényleg szakértője a témának (őket igyekeznek előzetesen kiszűrni), vagy előre felkészül és ismereteivel megriasztja a többi résztvevőt; a visszahúzódó, aki nem szívesen szólal meg; a nagy mesélő, akinek mindenről egy jó sztori jut eszébe; a mama kis segítőtársa, aki eljátssza a házigazda szerepét, de egyúttal kivonja magát a tartami beszélgetésből. A különböző résztvevők között a moderátornak egyensúlyt kell teremtenie, hogy mindenki egyformán szóhoz jusson, és elősegítse az őszinte, új gondolatok megfogalmazását. (Schleicher 2007: 66., Vicsek 2006: )

16 Mintavétel a fókuszcsoportos kutatásban Egy kutatáshoz általában több fókuszcsoportos beszélgetést kell lefolytatni. A résztvevőket (főleg piackutatás esetén pénzbeli vagy természetbeli díjazással) toborozzák, majd előzetesen szűrik, így elkerülhető, hogy szociológusok, pszichológusok, reklámszakemberek, a téma szakértői, vagy a téma szempontjából indifferens tagok, ill. rossz kommunikációs készségű emberek bekerüljenek a fókuszcsoportba. A résztvevőket nem valószínűségi mintavétellel választják ki. L. 9. unit A fókuszcsoportos szakkönyvek a csoport optimális működésének érdekében rendszerint a több szempont alapján homogén csoportok tartását javasolják. (Vicsek 2006: 135.) Általában iskolai végzettség, ill. társadalmi státusz szerint homogenitásra törekednek, mivel a magasabb végzettségűek/státuszúak véleménye elhúzhatja, igazodásra késztetheti az alacsonyabbakét. Ugyanígy nem szerint homogenitás javasolt, mivel vegyes csoportban az ellenkező neműek általában imponálni szeretnének egymásnak, és nem őszinte véleményeket fogalmaznak meg. További szempont lehet még az adott ingerhez, ill. termékhez való viszony, valamint a lakóhely és az iskolai végzettség. Ritka esetben indokolt lehet bizonyos szempontból heterogén csoport, ha a kutatás során arra vagyunk kíváncsiak, hogy az ellentétes vélemények képviselői hogyan reagálnak egymás nézeteire. (Vicsek 2006: )

17 A fókuszcsoportos kutatás helyszíne A beszélgetés általában egy erre a célra szolgáló, speciális helységben zajlik, ami ún. detektívtükörrel van felszerelve, amelynek egyik oldala tükör, míg egy másik szobából megfigyelhető, nyomon követhető (akár a kutatás megrendelője számára) a beszélgetés. Ritkább esetben telefonon, ill. videokonferencia keretén belül bonyolítják le a beszélgetést, ha a kiválasztott résztvevők földrajzilag távol vannak egymástól. Az internet terjedésével egyre gyakoribbak az ún. online fókuszcsoportos kutatások. Erről részletesebben:

18 A fókuszcsoportos kutatás előnyei és hátrányai (Schleicher 2007: ) A fókuszcsoport egyszerre több emberrel készített moderált beszélgetés, amely egy viszonylag gyors és olcsó eljárás a csoportdinamikai folyamtok kihasználásával a résztvevők mélyebben rejlő beállítódásainak feltárására. Érvényességét veszélyezteti viszont, hogy csoportos helyzetben az emberek alkalmazkodnak, így ott alkalmazható, ahol azt feltételezzük, hogy az emberek véleményei nem kiforrottak, stabilak, hanem a helyzet alakítja őket. Ilyen esetben a csoportkörnyezet bátoríthatja a résztvevőket. Nem alkalmas viszont bizalmas, magánjellegű témák megbeszélésre, vagy olyan esetekben, ahol a társadalmi normák túl erősek, mert ilyen témákban a résztvevők kevésbé nyílnak meg.

19 Résztvevő megfigyelés I A résztvevő megfigyelés, ill. terepkutatás, vagy az angol fieldwork fordítása szerinti terepmunka a kvalitatív kutatások legrégibb és legjellemzőbb módszere. Kialakulása a kulturális antropológiához köthető, összefüggésben a XIX. sz-i gyarmatosítási hullámmal. Először az antropológusok alkalmazták, távoli, egzotikus kultúrák vizsgálatára. (Legismertebbek: Malinowski kutatásai a Csendes-óceáni Trobriand-szigetek lakóinak vizsgálata, Clifford Geertz Bali szigete kultúrájának tanulmányozása). A szociológiában a XX. sz. első felében a chicagói iskola képviselői alkalmazták abból a felismerésből kiindulva, hogy az Egyesült Államok bizonyos elsősorban bevándorlók alkotta szubkultúrái hasonlóan idegenek és egzotikusak számukra, mint a gyarmatosított társadalmak, így azok megismerésére azonos módszer alkalmazható. (Pl. W. F. Whyte az olasz bevándorlók által lakott Cornerville társadalmának megfigyelése.)

20 Résztvevő megfigyelés II Az egyetlen olyan módszer, amelynek segítségével azt tudhatjuk meg, hogy a megfigyeltek ténylegesen hogyan viselkednek, nem azt, amit elmondanak magukról, hogy hogyan is viselkednek. Mivel a terepkutatás gyakorlatilag a jelenségek közvetlen és teljes megfigyelése a maguk természetes közegében. Bár terepkutatás során lehet kvantitatív adatokat is gyűjteni, azonban jellemzően olyan attitűd- és magatartásbeli finomságok és részletek, mélyebb összefüggések megismerésére alkalmas, amely adatok nehezen számszerűsíthetőek. (Babbie 2008: ) A terepkutatás kitűnően alkalmazható tehát egyaránt távoli, idegen kultúrák, valamint a saját kultúrán belül létező szubkultúrák megismerésére, szervezetkutatásokra, valamint nyilvános terepen végzett megfigyelésekre (pl. kocsma, pályaudvar, forgalmi dugó), valamint társadalmi történések viszonylag szűk - időbeli alakulásának vizsgálatára (tűntetések, felvonulások, bírósági tárgyalások, stb.) (Babbie 2008: 3., Schleicher 2007: 23.)

21 A kutató lehetséges szerepei a résztvevő megfigyelés során A résztvevő megfigyelő kutatása során különböző szerepeket vehet fel a kutatói identitás felfedése valamint a megfigyeltek tevékenységében való részvétel szerint: A megfigyelő részt vesz a csoport tevékenységében A megfigyelő nem vesz részt a csoport tevékenységében A kutatói identitás rejtett A kutatói identitás ismert egészen résztvevő/ pusztán résztvevő pl. egy csoportba titokban beépülve végzi a csoport tevékenységét megfigyelőként résztvevő/ résztvevő mint megfigyelő pl. kutatóként végzi a csoport tevékenységét egészen megfigyelő/ pusztán megfigyelő pl. nyilvános terepen figyeli a járókelőket résztvevőként megfigyelő/ megfigyelő mint résztvevő pl. kutatóként figyeli a résztvevőket

22 Etikai problémák a résztvevő megfigyelés során A résztvevő megfigyelés, különösen, ha a kutatói identitás rejtve marad a megfigyeltek előtt, etikai problémákat vet fel, ugyanis a kutatás egyik szabálya a kutatásban való önkéntes részvétel követelménye, valamint a résztvevők megtévesztésének tilalma. (Babbie 2008: ) Az egyik legismertebb etikai vita Laud Humpreys 1970-ben Tearomm Trade címen publikált doktori dolgozata kapcsán lángolt fel. Humpreys nyilvános mosdókban folytatott alkalmi homoszexuális kapcsolatokkal foglalkozott, melynek során az egyébként tisztes családapaként élő résztvevőket megtévesztve figyelte meg, majd rendőrségi kapcsolatait kihasználva rendszámtáblájuk beazonosítása segítségével lakásukban kereste fel őket, egy kérdőíves kutatás kérdezőbiztosának álcázva magát.

23 A terepkutatás lépései I. (Schleicher 2007 és Babbie 2008 alapján) a kutatási kérdés épp a terepkutatás rugalmas jellege miatt folyamatosan alakulhat, azonban a kutatás megkezdése előtt alapos ismeretekkel kell rendelkezni a terepről, a vonatkozó elméletekről és korábbi kutatási eredményekről a terep kiválasztása: olyan terepet kell választani, ami pragmatikusan kutatható helyszín, valamint alkalmas a megfogalmazott kutatási kérdés megválaszolására mintavétel: elsősorban nem valószínűségi mintavétel jöhet szóba (kvótás mintavétel, hólabda módszer, ill. a deviáns esetek vizsgálata) l. 9. unit A kutató igyekszik a terepen mindent megfigyelni, azaz bizonyos értelemben nem is vesz mintát. A bejutás a terepkutatások egyik legnehezebb szakasza. Ebben fontos szerepe lehet egy adatközlőnek, ún. kulcsinformátornak, akivel kialakított bizalmi viszony segítségével könnyebben juthat be egy zárt szubkultúrába. (Lásd erről Clifford Geertz: Jegyzetek a Bali kakasviadalról)

24 A terepkutatás lépései II. Beépülés: a csoport bizalmának megnyerése után azt a kutatás ideje alatt végig fenn kell tartani a csoport tagjainak együttműködési hajlandóságával együtt. Mindeközben gyakran olyan körülmények között kell élnie a kutatónak, amelyek alapvetően eltérnek megszokott kultúrájától, a kutatók beszámolójukban gyakran vallanak magányosság, folyamatos frusztráltság érzéséről, beilleszkedési zavarokról, nem beszélve az esetleges fizikai veszélyekről. (Giddens 1997: 636.) A fókusz kialakulása: pontosítjuk, finomítjuk kérdéseinket, hipotéziseinket. Továbbra is rugalmasnak és nyitottnak kell maradni. A kutatást addig kell folytatni, amikor már nem találunk új jelenségeket, ismeretlen helyzeteket. Adatrögzítés: Ne bízzunk meg az emlékezetünkben jobban, mint amennyire muszáj, mert megbízhatatlan. (Babbie 2008: 343.) Ezért feltétlenül szükséges terepnapló készítése, ill. folyamatos használata. Előre nem tudhatjuk, mi lesz fontos. A terepnapló tartalmazza a megfigyelt közösség életének színtereit, tagjait és azok szerepeit, a tagok közötti interakciókat, valamint jól elkülönítve (!) benyomásainkat, értelmezéseinket. (+ fényképek, film- és hangfelvételek) Adatok feldolgozása: feljegyzéseinket letisztázzuk, digitalizáljuk és a kutatás szempontjai szerint rendszerezzük.

25 A terepkutatás lépései III. Adatelemzés hasonlóságok és eltérések keresése, a vizsgált csoportra jellemző magatartási normák, összefüggések keresése, magatartások osztályozása. Kutatási beszámoló elkészítése. A résztvevő megfigyelésesetében ez általában élvezetes, olvasmányos mű, amely az életszagú, részletes leírások nyomán az olvasót szinte terepre helyezi. részletesen l. 11. unit

26 A terepkutatás előnyei és hátrányai A terepkutatás viszonylag olcsó, rugalmas és magas érvényességű kutatás, amelynek segítségével az attitűdöket és magatartásokat kivételes mélységben, teljességükben és közvetlenül tanulmányozhatjuk. Azonban a kutató személyétől való nagyfokú függése következtében nem elég megbízható és kevésbé általánosítható eredményekre juthatunk. A megbízhatóságát növelheti a módszeres, elméletvezérelt megfigyelés, a megfigyelések pontos rögzítése, valamint több kutató bevonása az elemzésbe.

27 Kvalitatív szövegelemzési módszerek - l. 7. unit

28 Felhasznált irodalom: Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó, ISBN: Bakó Boglárka: A terepmunka értelm(ezés)e, avagy az etikusság határán. Kisebbségkutatás, 2004/3. Letenyei László: Településkutatás. Ráció Kiadó, Budapest, Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris, Heltai Erzsébet - Tarjányi József: A szociológiai interjú készítése. Bp., ETO jelzet: 316: Kvale, Steinar: Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Jószöveg Műhely, Budapest, ISBN: Mason, Jennifer: Kvalitatív kutatás. Jószöveg Műhely, Budapest, ISBN: Schleicher Nóra: Kvalitatív kutatási módszerek a társadalomtudományokban. BKF jegyzet. Századvég, Budapest ISBN: Siklaki István: Vélemények mélyén. A fókuszcsoport módszer a kvalitatív kutatás alapmódszere. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Vicsek Lilla: Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás. Osiris Kiadó, Budapest, Whyte, William Foote: Utcasarki társadalom. Új Mandátum, Budapest,

Szerző: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 3. rész: Kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek Szerző: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz Harmadik rész Kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I.

A társadalomkutatás módszerei I. A társadalomkutatás módszerei I. 2. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. IX. 22. Outline 1 Bevezetés 2 Társadalomtudományi módszerek Beavatkozásmentes vizsgálatok Kvalitatív terepkutatás

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület Tereplátogatás támpontok Cél A tereplátogatás célja Budapest tereinek, társadalmi

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Szerző: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 6. rész: Az interjúkészítés módszertana Szerző: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz Hatodik rész Az interjúkészítés módszertana Tartalomjegyzék Bevezetés

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább Terepkutatás Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább kvalitatív adatok származnak Megfigyelések, melyek

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

A kvantitatív kutatás folyamata

A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív stratégia keretében zajló kutatómunka teljes ívét a következı szakaszokra lehet osztani: 1. Tájékozódás 2. Tervezés 3. Elıvizsgálat (Pilot vizsgálat) 4. Adatgyőjtés

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 9. rész: Mintavétel a gyakorlatban Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz Kilencedik rész Mintavétel a gyakorlatban Tartalomjegyzék

Részletesebben

A fókuszcsoport. A terepmunka. 2015. November 09.

A fókuszcsoport. A terepmunka. 2015. November 09. A fókuszcsoport. A terepmunka 2015. November 09. A fókuszcsoport A piackutatás kvalitatív módszere Paul Lazarsfeld és munkatársai (1941): rádióműsorok által kiváltott hallgatói reakciók értékelése Kiscsoportos

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE Kerber Zoltán A tankönyvek jóváhagyása

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

Kutatási módszerek a Szociológiában

Kutatási módszerek a Szociológiában Kutatási módszerek a Szociológiában Különböző társadalmi helyzetekkel szembesülünk... Tárgyilagos, hiteles eredmények kellenek az empirikus kutatások után. Hogyan??? Kérdések a szociológiában: - a társadalmi

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Szerző: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Szerző: Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz Első rész Bevezetés a tudományos elemzésbe Tartalomjegyzék Mi a Tudomány? A világ megismerésére szolgáló egyéb

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Összeállítást készítette: dr. Suhajda Csilla Judit SZIE-GTK-PTI Gödöllő, 2011.

Összeállítást készítette: dr. Suhajda Csilla Judit SZIE-GTK-PTI Gödöllő, 2011. Összeállítást készítette: dr. Suhajda Csilla Judit SZIE-GTK-PTI Gödöllő, 2011. Mi is az a TDK? Tudományos Diákköri Konferencia A TDK munka feltételei A TDK munka bemutatása A TDK munka előnyei Bekapcsolódás

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

Verbális adatszerzési technikák. interjú

Verbális adatszerzési technikák. interjú Verbális adatszerzési technikák interjú Az interjú a kérdıívekkel együtt a társadalomtudományokban nagyon gyakran használt felmérés (survey) módszer egyik fajtája. A felmérés információgyőjtı módszer leíró

Részletesebben

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK 2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK A fejezet célja azoknak a módszereknek a bemutatása, amelyekkel adatokat gyűjthetünk annak érdekében, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. Megvizsgáljuk azokat a feltételeket is,

Részletesebben

Szociológia BA záróvizsga

Szociológia BA záróvizsga Szociológia BA záróvizsga I. Társadalomelmélet tételek és irodalom 1. A szociológia pozitivista paradigmája A szociológia kialakulása/ Szerk.: Felkai Gábor/ Bp. Új Mandátum 1999. 13-21, 92-247, 304-328

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Projektek értékelése dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Az értékelés Annak a vizsgálata, hogy a projekt vagy program miképpen járul hozzá a kitűzött, átfogó célok eléréséhez; Annak vizsgálata,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

I. Társadalomelmélet tételek és irodalomjegyzék

I. Társadalomelmélet tételek és irodalomjegyzék Társadalmi tanulmányok BA záróvizsga I. Társadalomelmélet tételek és irodalomjegyzék 1. A rendi és polgári társadalom szerveződési elveinek összehasonlítása. Gáspár Gabriella: Bevezetés a magyar rendi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar 1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociálismunkás-képző

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ:

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PEDAGÓGIAI TUDÁS FELTÁRÁSÁNAK NÉHÁNY MÓDSZERE 1. INTERJÚ Szóbeli kikérdezésen alapuló vizsgálati módszer.

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Társkereső hirdetések tartalomelemzése

Társkereső hirdetések tartalomelemzése Projektek Tartalomelemzés Társkereső hirdetések tartalomelemzése Projektek Projekt lépései A projekt összefoglalása 3. Kitekintés Minták A projekt összefoglalása A kvalitatív stratégiához kapcsolódóan

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

tartalomkonyv.qxd 2006. 08. 07. 14:09 Page 1 Letenyei László TELEPÜLÉSKUTATÁS I.

tartalomkonyv.qxd 2006. 08. 07. 14:09 Page 1 Letenyei László TELEPÜLÉSKUTATÁS I. tartalomkonyv.qxd 2006. 08. 07. 14:09 Page 1 Letenyei László TELEPÜLÉSKUTATÁS I. tartalomkonyv.qxd 2006. 08. 07. 14:09 Page 2 tartalomkonyv.qxd 2006. 08. 07. 14:09 Page 3 Letenyei László Településkutatás

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

Kutatásmódszertan II.

Kutatásmódszertan II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Kutatásmódszertan II. Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Kutatásmódszertan II. Tantárgy kódja: Tanterv szerinti

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar A pedagógia alapjai A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

Mintavétel a gyakorlatban

Mintavétel a gyakorlatban Mintavétel a gyakorlatban Tóth Gergely ELTE-TÁTK, Doktori iskola Statisztika tanszék 1 Hol találkozhatunk mintavétellel Közvéleménykutatások A XY Intézet 2011. október 17-19. között, 500 fő telefonos megkérdezésével,

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Statisztika. Politológus képzés. Daróczi Gergely. 2012. március 20. Politológia Tanszék

Statisztika. Politológus képzés. Daróczi Gergely. 2012. március 20. Politológia Tanszék Statisztika Politológus képzés Daróczi Gergely Politológia Tanszék 2012. március 20. Outline 1 Megbízhatóság és érvényesség 2 Az adatgyűjtés forrásai 3 Társadalomtudományi módszerek Beavatkozásmentes vizsgálatok

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Helyi politikai preferencia. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research Center

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

4. okt. 3.: statisztika: binomiális regresszió, saját kísérletek

4. okt. 3.: statisztika: binomiális regresszió, saját kísérletek Félév beosztása 1. szept. 12.: Általános infók, kísérletezés módszertana 2. szept. 19.: statisztika: repeated measures MANOVA, néhány kísérlet bemutatása irodalom alapján 3. szept. 26.: statisztika: mixed

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke A kicsi, a nagy, a komplex és az integrált Csépe Valéria MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke MTA KÖZOKTATÁSI ELNÖKI BIZOTTSÁG TERMÉSZETTUDOMÁNY ÚJRAGONDOLVA

Részletesebben

Tantárgyi program. 8. Az oktatás személyi feltételei: Gyakorlati oktató: Dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens

Tantárgyi program. 8. Az oktatás személyi feltételei: Gyakorlati oktató: Dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMNL211-K3 Marketing kutatás 2. A neve, beosztása: 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy típusa: A 5. A

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 7. rész: Tartalomelemzés szövegelemzési módszerek Szerzők: Kmetty Zoltán és Sztárayné Kézdy Éva Lektor: Fokasz Nikosz Hetedik rész: Tartalomelemzés Szövegelemzési

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Székház, Felolvasóterem 2012. november 20. Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TARTALOM RÉSZLETES TARTALOM. Rövid tartalomjegyzék Részletes tartalomjegyzék Előszó

ÁTTEKINTŐ TARTALOM RÉSZLETES TARTALOM. Rövid tartalomjegyzék Részletes tartalomjegyzék Előszó Vicsek Lilla Fókuszcsoport ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁS Rövid tartalomjegyzék Részletes tartalomjegyzék Előszó ÁTTEKINTŐ TARTALOM ELŐSZÓ 13 1. A FÓKUSZCSOPORTOK 17 2. SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI

Részletesebben

Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014

Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014 Program címe: máskép-máshogy Tanúsítvány száma: 3/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. március 24. Kérelmező neve: Főegyházmegyei Karitász Központ Eger Program rövid leírása A RÉV Szenvedélybeteg-segítő

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Mintavétel: terv és eljárások

Mintavétel: terv és eljárások Mintavétel: terv és eljárások Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Az előadás felépítése Mi is az a mintavétel A mintavétel folyamata Mintavételi technikák A minta nagyságának meghatározása

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet MSc képzés (GTGKG251ML)

KUTATÁSMÓDSZERTAN. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet MSc képzés (GTGKG251ML) KUTATÁSMÓDSZERTAN Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet MSc képzés (GTGKG251ML) Tárgyjegyző: Sáfrányné Dr. Gubik Andrea, egyetemi docens Tantárgy feladata és célja: A tárgy célja,

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI SZTE BTK Neveléstudományi Intézet ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA A PEDAGÓGIA GYAKORLAT CÉLJA, hogy a hallgatók számára betekintést nyújtson az iskolai élet és a pedagógusszakma

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI Józsa Imola Doktorjelölt Dr. Vinogradov Sergey PhD.Tanszékvezető Egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK A z Infinety Online Kft. felsőoktatásban tanuló hallgatók számára pályázatot ír ki Adatvizualizációs technikák megvalósítása kvantitatív adatokon címmel. A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A 21. században óriási

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Szemkamerás vizsgálatok web- és szoftverfejlesztéshez

Szemkamerás vizsgálatok web- és szoftverfejlesztéshez Szemkamerás vizsgálatok web- és szoftverfejlesztéshez MIRŐL LESZ SZÓ? Felhasználási területek Kutatási módszertanok Mit látunk és hogyan? A szemkamera Milyen outputokat kapunk? Miért kutassunk és hogyan?

Részletesebben