Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk"

Átírás

1 april 2015, letnik XV., št. 43 XV.évfolyam, 43. szám, április Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk Župan Občine Hodoš Ludvik Orban, člani občinskega sveta in občinska uprava Orban Ludvik, Hodos Község polgármestere, a községi tanács tagjai és a községi hivatal Vsebina: Dogodki v občini Dejavnosti društev Iz vrtca in šole Ostali prispevki

2 Glasilo Őrség - Őrségi hírlap Nacionalni praznik Nemzeti ünnep (S-01) (S-02) (S-03) (S-04) (S-05) INFORMATIVNO " GLASILO ŐRSÉG ŐRSÉGI HÍRLAP " TÁJÉKOZTATÓ Izdaja občina Hodoš Hodos község jelenteti meg Naslov uredništva - a szerkesztőség címe: Glasilo Őrség Őrségi Hírlap, Hodoš št. 52, 9205 Hodoš Hodos Grafična podoba in tisk - grafikai alakja és a nyomtatása: Grafika perfekt, d.o.o,. Vaneča 80, Puconci Naklada-példányszáma: 250 izvodov-példány Uredniški odbor-szerkesztőség: Ludvik Orban odgovorni urednik Rozalija Totić, pomočnik urednika Novak Császár Jolán, lektorka Liljana Gal, lektorka Rudolf Bunderla računalniška obdelava - felelős szerkesztő - szerkesztő helyettes - lektor - lektor -technikai szerkesztő Uredniška opomba: Besedila prispevkov, ki jih je sprejelo uredništvo od posameznikov izven občine objavljamo v celoti nespremenjene in ne lektorirane takšne, kot so jih posredovali posamezni avtorji. Zato za morebitne pravopisne ali vsebinske napake uredništvo ne odgovarja. Glasilo je vpisano v register javnih glasil pod zaporedno številko 485. Glasilo ni naprodaj, prejme pa ga vsako gospodinjstvo v občini Hodoš brezplačno. A hírlap nem vásárolható meg. Hodos község minden háztartása ingyenesen kapja kézhez. Telefon: (02) , Fax: (02) , siol.net

3 Spoštovane občanke, občani, drage bralke in bralci glasila! Pred velikonočnimi prazniki ponovno prihajamo k Vam z našim glasilom. Sicer je minilo le dobre tri mesece od zadnje izdaje glasila in zaradi varčevanja bi bilo smiselno izdajo preložiti za nekaj mesecev. Takrat bi lahko objavili vsebinsko bolj obširno vsebino, vendar zaradi obveznih objav, kot je zaključni račun, proračun, odloki in razpisi smo se odločili za izdajo tako, kot ste to že navajeni. Poročali smo že o tem, da smo konec leta imeli velike finančne težave, ker nam Ministrstvo za finance ni nakazalo sredstev po predvidenem terminskem planu po pogodbi. Zato smo morali zategovati pas in določene finančne obveznosti prenesti na letošnjo leto. Glede tega so društva v občini prejela razliko dotacije komaj v začetku januarja. Vsem tistim, kateri ste to pozitivno sprejeli, se Vam iskreno zahvaljujem za vaše razumevanje. Sicer pa se zategovanje pasu nadaljuje, morda še letos bolj kot lansko leto. Sami lahko dnevno spremljate v sredstvih javnega obveščanja, da gospodarstvo in s tem finančno stanje v Sloveniji ni rožnato. Občinam so ponovno odrezali določeni del prihodkov, kar za nas pomeni pri»glavarini«cca ,00 EUR manj sredstev kot prejšnje leto. Tudi sredstva za investicije so v lanskem letu predvidenih ,00 EUR, so v drugi polovici leta zmanjšali na 50 %, torej smo dobili komaj ,00 EUR. Iz tega naslova je za letošnje leto predvideno komaj ,00 EUR. Vprašanje pa je, koliko bomo na koncu prejeli, če bo Ministrstvo ponovilo lanskoletno prakso! S strani Urada za narodnosti RS sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občine in za delovanje narodnosti v občini sredstev sicer niso krčili. Težava je v tem, da občina za dvojezično poslovanje do sedaj ni imela zadosti sredstev iz tega naslova. Še večja težava pa se pojavlja v letošnjem letu, ko Ministrstvo za javno upravo dodatno zavezuje občine za dvojezično poslovanje in s tem obremenjuje finančne izdatke. Že sedaj lahko potrdim, da prihodek namenjen iz tega naslova ne bo zadostoval za obveznosti občine določene z Zakonom. Zaradi varčevanja na nivoju države, kar posredno vpliva na občinski proračun, sem za letošnje leto pripravil medsebojno pogodbo za narodnostno skupnost, sofinanciranje 50 : 50 % delitev sredstev, kar je namenjeno za dvojezično poslovanje in delovanje skupnosti. To v letošnjem letu pomeni za našo občino ,00 EUR. Kljub temu, da sem predlog pogodbe predal predsedniku MSNS že na začetku januarja, se na to ni odzval, ne pismeno, ne ustno. Šele 26. februarja je sklical sejo Sveta, da so o tem razpravljali. Na to sejo sem bil povabljen, kjer sem zagovarjal delitev sredstev predvideno po pogodbi za leto Kot sem že zgoraj navedel smo v preteklosti do leta 2010 delili sredstva enakomerno. Tudi takrat smo imeli proslavo ob madžarskem in slovenskem kulturnem prazniku, vendar skupno in tako nismo delili občank in občanov na»slovence in madžare«. Od samega začetka smo primerno obeležili marčevsko revolucijo, postavljali in podirali mlaj, pred sejmom v Őriszenpetru smo imeli pohod in kolesarjenje, ter Krplivniško srečanje. Imeli smo tudi srečanje družin v mesecu avgustu, kakor okrasitev jelke za božič. Dejstvo pa je to, da si v preteklosti za vsako prireditev nismo privoščili bogate obložene mize! Tudi takrat smo vsi predhodni predsedniki delali, morda še več kot danes, saj vsak začetek je težak, pa na začetku nismo imeli administrativne delavke. Vsem vam je znano, kakšni pogoji so bili na voljo za delovanje društev do leta Da smo v vrečah na hrbtih nosili drva, da smo lahko zakurili in opravili sestanke, se učili igrice, izvedli pevske vaje, izobraževanje gasilcev, Vse to smo počeli brezplačno in ne tako kot danes, da za funkcijo prejemajo visoke honorarje, zato pa nimajo nobene odgovornosti! Poleg tega, predvsem predsednik MSNS občine Hodoš noče sprejeti delitve sredstev kot je to bilo vse do leta 2010 v mojih mandatih županovanja. Takrat smo še iz sredstev namenjenih za delovanje narodnosti vlagali za druge skupne namene, da ne bom vse našteval saj je občankam in občanom to dobro znano. Sitnariti in se izgovarjati, če ne bo sprejet proračun v višini 1/3 2/3 v korist narodnosti, kot so to sprejeli na seji PMSNS, bodo mogli predvidene prireditve opustiti v letošnjem letu, je skrajno neodgovorno s strani predsednika gospoda Abrahama. Ob tem pa niti z eno besedo ne omenja znižanje svojega honorarja, saj so v začetku začeli deliti nižji znesek, po sklepu sveta MSNS. Naenkrat pa je predsednik honorar začel prejemati v znatno višjem znesku. Zanimivo je pa tudi to, da se člani sveta MSNS

4 ne spomnijo, kdaj bi sprejeli Sklep o takšni višini honorarja. Ta honorar za predsednika in podpredsednika znaša za delodajalca 1.200,00 EUR bruto na mesec. Sprašujem se, ali si smemo privoščiti takšne honorarje v sedanji finančni krizi s slovenskim davkoplačevalskim denarjem? Sprašujem se, zakaj bi moral občinski svet upoštevati Sklep PMSNS, kako si upajo vplivati na člane občinskega sveta? Naj mi bo dovoljeno, da Vas spomnim, občinski narodnostni sveti so ustanovitelji krovne organizacije PMSNS, torej predstavniki občinskih svetov v krovni organizaciji bi morali gledati interes občinskih svetov, ne pa kot se sedaj dogaja, da krovna organizacija diktira in zavezuje predstavnike občinskih narodnih svetov kakšno stališče naj zastopajo v svoji občini! 19. marca smo na redni seji Občinskega sveta obravnavali proračun za letošnje leto. Ravno zaradi postavke namenjene v proračunu za dvojezično poslovanje in delovanje narodnosti je sprejem proračuna vprašljiv. Zdi se mi, da je zaključni račun in proračun potrebno sprejeti z večino glasov. Na podlagi glasovanja preverjamo vsebino Statuta, Poslovnik, Zakon in pričakujemo pravno mnenje resorja lokalne samouprave ali je proračun sprejet ali ni. Sedaj smo adaptacijo starega dela športnega objekta morali zaustaviti. Poleg tega ne moremo nabaviti fekalne črpalke, da bi lahko nogometaši koristiti sanitarije in tudi nabavo opreme smo morali zaustaviti. Na ta način, žal ne bodo dela končana do 11. aprila, ko imajo prvo tekmo doma. V letošnjem letu so začeli tudi v naši občini z gradnjo pomurskega vodovoda. Izgrajen je primarni vod od k.o. Šalovci do vodohrama pri železnici. Te dni intenzivno delajo na sekundarnem vodu od hidroforne postaje do mladinskega doma. Končno smo uspeli prepričati predstavnike Elektro Maribor, da položijo zemeljski elektro kabel do mladinskega doma. S tem bomo omogočili predvsem nemoteno dobavo električne energije v mladinski dom, obenem se odstrani zračna linija in drogovi, nenazadnje pa bomo lahko urejevali poljsko pot sporedno s kolesarsko stezo izmerjeno po komasaciji za kmetijske stroje. Ob letošnjem praznovanju dneva Civilne zaščite v Murski Soboti, dne 3. marca so bili podeljeni zlati, srebrni in bronasti znaki najbolj zaslužnim posameznikom in organizacijam za leto Lahko smo ponosni, da je med temi tudi naš občan g. Milan Dajč, ki je prejel bronasti znak CZ, predlagan s strani Policije za prostovoljno pomoč pri odpravi žledoloma. (S-11) Dogovarjamo in usklajujemo študijo in predvideni termin izvedbe modernizacije ceste Hodoš - Szalafő. Poskušamo lobirati predvsem na madžarski strani, (Szombathely, Budimpešta). V kolikor bomo tu uspešni in časovno kdaj bomo to lahko realizirali pa seveda ne bo odvisno od nas, dali pa bomo vse od sebe, da pospešimo modernizacijo in pridemo v ožji izbor. Na zadnji seji Občinskega sveta je bilo predstavljeno varnostno poročilo v naši občini s strani Policijske postaje Gornji Petrovci. Obveščam Vas, da smo kot občina pristopili k intenzivnejšemu odzivu v programu SVIT državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki! Po zadnjih podatkih smo v občini Hodoš na zadnjem mestu odzivnosti, komaj 31 % se odzove na povabilo v program. V drugih občinah po Sloveniji je odziv nad 40 %. Poskrbite za svoje zdravje, to je namenjeno moškim in ženskam starim od 50 do 74 let in je brezplačno! Več o tem si lahko preberete in ogledate na spletni strani

5 Na koncu mi še dovolite, da Vam in Vašim najbližjim zaželim vesele velikonočne praznike. Ludvik ORBAN, Župan Tisztelt polgárok, kedves olvasók! A húsvéti ünnepek előtt újra híradónkkal kopogunk önöknél. Legutóbbi számunk megjelenése óta ugyan valamivel több mint három hónap telt el, és ésszerű lenne néhány hónappal elnapolni az új számot, amely tartalmilag bizonyára sokkal gazdagabb lenne, viszont a zárszámadás, a költségvetés, a rendeletek és a pályázatok kötelező közzététele miatt, lapunk, a szokásos időben jelenik meg. Már beszámoltunk róla, hogy a tavaly év végén komoly pénzügyi gondjaink voltak, mivel a pénzügyminisztérium nem utalta át a szerződéses ütemterv szerinti forrásokat. Éppen ezért meg kellett húzni a nadrágszíjat, és bizonyos pénzügyi kötelezettségeinket az idei évbe hoztuk át. A község egyesületei így még csak az idén, január elején jutottak a támogatási különbözethez. Őszinte köszönet mindazoknak, akik ezt megértéssel fogadták. Ami pedig a nadrágszíj szorítását illeti, a helyzet az idén esetleg még szorosabb lehet, hiszen a sajtóban önök is naponta láthatják a híreket, miszerint a szlovéniai gazdasági és pénzügyi helyzet távolról sem rózsás. A községi bevételek egy részét újra megnyirbálták, így a fejkvóta esetében, községünkben mintegy euróval kapunk kevesebbet, mint tavaly. A tavalyi évben, a beruházásokra tervezett eurós összeget, az év második felében a felére csökkentették, így csupán eurót kaptunk. Az idén, ezen a jogcímen mindössze euróra számíthatunk. Kérdés persze, nem ismétli-e meg a minisztérium a tavalyi gyakorlatot, és hogy a végén valójában mennyi jut hozzánk! A Szlovén Köztársaság Nemzetiségi Hivatala részéről ugyan nem csökkentették a község kétnyelvű ügykezelésére és a községi nemzetiség közösségnek juttatott támogatás mértékét, a gond azonban ott jelentkezik, hogy a községnek, a kétnyelvű ügykezelésre, ezen a jogcímen eddig nem jutott elég pénz. A gond csak fokozódik, mivel a közigazgatási minisztérium az idén további kötelezettségeket ró a községekre a kétnyelvű ügykezelés területén, és ezzel természetesen magasabbak lesznek a kiadások is. Már most biztosan állíthatom, hogy az eddigi támogatási összeggel képtelenek leszünk teljesíteni a törvény által a községre kiszabott kötelezettségeket. A községi költségvetést is befolyásoló, országos szintű takarékoskodás miatt, az idei évre elkészítettem egy szerződést, miszerint a nemzeti közösséggel, 50:50 százalékban osztanánk meg a kétnyelvű ügykezelésre és a nemzeti közösség működésére rendelkezésre álló forrásokat, ami idei évben, községünkben ,00 eurót jelent. Noha a szerződésjavaslatot még január elején átadtam a MNÖK elnökének, sem írásos, sem szóbeli visszajelzés nem érkezett. Még csak február 26-án hívta össze a tanácsülést, amelyen napirendre tűzték a kérdést. Az ülésre én is meghívást kaptam, és megindokoltam a 2015-ös évi forrásmegosztás javaslatát. Mint ahogy a fentiekben már említettem, 2010-ig a forrásokat azonos arányban osztottuk meg. Pedig akkor is szerveztünk ünnepélyt a magyar és a szlovén kultúra napján, csakhogy ez közös rendezvény volt, ahol a polgárokat nem osztottuk szlovénokra és magyarokra. A kezdetektől fogva kellőképpen megemlékeztünk a márciusi forradalomról, májusfát állítottunk és döntöttünk, az őriszentpéteri vásár előtt gyalog- és kerékpártúrát szerveztünk, és megtartottuk a Kapornaki Találkozót is. Úgyszintén az augusztusi családi találkozót és a karácsonyfa díszítését. Tény viszont, hogy a múltban nem minden rendezvény után volt terülj asztalkám! A korábbi elnökök is dolgoztunk, talán még többet is, mint a napjainkban szükséges, mivel minden kezdet nehéz, és az elején adminisztratív segítségünk sem volt. Mindenki számára világos, milyen körülmények között dolgoztak 1998-ig az egyesületek. Hogy zsákban, hátunkon hordtuk a fát, hogy be tudjunk gyújtani vagy gyűlést

6 tudjunk tartani, színdarabot tanultunk, folytak a népdalkör próbái, a tűzoltóképzések És tettük ezt minden térítés nélkül, nem úgy, mint ma, amikor a tisztséggel magas tiszteletdíj jár, amihez viszont nem kell különösebb felelősséget vállalni! Emellett elsősorban a Hodosi Községi MNÖK elnöke tiltakozik az ellen, hogy ugyanúgy osszuk meg a forrásokat, mint 2010-ig, amikor én voltam a polgármester. Ábrahám elnök úr részéről végtelenül felelőtlen cselekedet az olyan kijelentés, hogy nem tudják megszervezni az MNÖK idei évre tervezett rendezvényeit, ha a források felosztása nem 1/3 2/3 arányban történik a nemzetiség javára. Közben egy szóval sem említi a saját tiszteletdíja csökkentésének esetleges lehetőségét, hiszen kezdetben, a MNÖK határozata alapján, alacsonyabb összeggel indult. Aztán egyszerre igencsak megugrott az elnök tiszteletdíjának összege. Érdekes viszont, hogy a MNÖK tanácsának tagjai nem emlékeznek arra, mikor is fogadták el az ilyen összegű tiszteletdíj jóváhagyásáról szóló határozatot. Az elnöki és alelnöki tiszteletdíj kifizetése a munkaadónak havi bruttó 1200 eurós költséggel jár. Felvetődik a kérdés, hogy a szlovén adófizetők pénzéből, a jelenlegi pénzügyi válság idejében megengedhetjük-e magunknak az ilyen tiszteletdíjakat? Kérdés persze az is, miért kellene a községi tanácsnak figyelembe vennie a MMNÖK határozatát, honnan veszik a bátorságot, hogy befolyásolni próbálják a községi tanács tagjait? Engedtessék meg nekem, hogy emlékeztessem önöket, a MMNÖK csúcsszervezet alapítói a községi nemzeti tanácsok, tehát a községi tanácsok képviselőinek a csúcsszervezetben a községi tanácsok érdekeit kellene szem előtt tartaniuk, nem pedig úgy, ahogy jelenleg történik, hogy a csúcsszervezet diktál és kötelezi a községi nemzeti tanácsok tagjait, milyen álláspontot képviseljenek saját községükben! A Községi Tanács március 19-ei rendes ülésén tűztük napirendre az idei évi költségvetést. Éppen az említett kétnyelvű ügykezelés és a nemzeti közösség működésére szánt eszközök miatt kérdéses a költségvetés elfogadása. Véleményem szerint a zárszámadást és a költségvetést szavazattöbbséggel kell elfogadni. A szavazás alapján mérlegeljük az Alapszabály, az Ügyrend és a törvény rendelkezéseit, és várjuk az önkormányzati szakhatóság azzal kapcsolatos véleményét, elfogadottnak minősül-e a költségvetés vagy sem. Most le kellett állítanunk a sportlétesítmény régi részének az adaptálását. Emellett nem tudjuk beszerezni a szennyvízszivattyút, a focistáink így nem tudják használni a mosdókat, és a berendezések beszerzését is le kellett állítani. Ily módon sajnos a munkák nem fognak befejeződni április 11-ig, amikor az első hazai mérkőzésük lesz. Az idén községünkben is megkezdték a muravidéki vízvezeték kiépítését. Elkészült a Šalovci kataszteri községtől a vasútnál lévő vízgyűjtőig vezető fővezeték. A napokban intenzíven dolgoznak a hidrofor állomástól az ifjúsági központig vezető mellékvonal építésén. Végre sikerült meggyőznünk az Elektro Maribor képviselőit, hogy az ifjúsági központban földvezeték lefektetésével biztosítsák az áramellátást. Ezzel egyrészt zavartalan lesz az ifjúsági központ áramellátása, másrészt pedig eltűnik a légvezeték és az oszlopok, és ami szintén fontos: végre elkezdhetjük a kerékpárúttal párhuzamos, a mezőgazdasági gépeket szolgáló mezei út rendezését, amit már a tagosítás után kimértünk. A polgárvédelem napja kapcsán szervezett idei ünnepi rendezvényen, Muraszombatban, március 3-án, a legérdemesebb egyéneknek és szervezeteknek kiosztották a 2014-es évi arany, ezüst és bronz jelvényeket. Büszkék vagyunk arra, hogy a díjazottak között van községünk polgára, Milan Dajč is, akit az ónos eső okozta károk felszámolása során végzett odaadó, önkéntes munkája miatt, a rendőrség javasolt a polgárvédelmi, bronzfokú elismerésre. (S-12) Tárgyalásokat és egyeztetéseket folytatunk a Hodos Szalafő útszakasz korszerűsítésére vonatkozó tanulmány elkészítéséről és

7 megvalósításáról. Elsősorban a magyar oldalon (Szombathely, Budapest) lobbizunk. A tervek megvalósításának sikere ugyan nem rajtunk múlik, de mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy a korszerűsítés megtörténjék, és a kedvezményezettek szűkebb körébe bekerüljünk. A Községi Tanács legutóbbi ülésén a Gornji Petrovci rendőrőrs képviselője ismertette a községünkre vonatkozó közbiztonsági beszámolót. Tájékoztatom önöket, hogy a község csatlakozott a vastag- és végbél daganatos elváltozásainak korai felismerését célzó SVIT szűrőprogramhoz! A legutóbbi felmérések adatai szerint, a részvételt illetően, Hodos Községben az utolsó helyen vagyunk, hiszen a megkeresetteknek csupán 31 százaléka vesz részt a programban. Szlovénia más községeiben a részvételi arány meghaladja a 40 százalékot. Vigyázzanak egészségükre, ez a program az 50 és 74 év közötti férfiaknak és nőknek szól, és teljesen ingyenes! Ezzel kapcsolatosan további információkat találnak a weboldalon! Végezetül engedjék meg, hogy kellemes húsvéti ünnepeket kívánjak önöknek és legkedvesebbjeiknek! odpadke. Potrebno je bilo pobrati odpadke katerih vedno več konča na nepravem mestu. Začelo se bo delo v gozdu, urejanje okolice, obrezovanje drevja ter košnja. Skratka začela se bodo raznovrstna dela doma in tudi na celotnem območju občine. Letos imamo preko javnih del zaposlenih nekaj več delavcev kot lansko leto, zato upamo, da bodo lahko sproti urejali okolico, kosili ter vzdrževali vse objekte v lasti občine. V mesecu decembru so že pridno začeli odstranjevati podrasti in grmičevje v potokih ter jarkih, da bi preprečili morebitne poplave, ki so nas zajele lansko leto. Intenzivno se nadaljujejo tudi dela pri adaptaciji slačilnice na nogometnem igrišču Hodoš. Skratka dela se nadaljujejo po predvidenem programu, ki je bil potrjen na 1. redni seji občinskega sveta v mesecu novembru Redno se vzdržujejo občinske ceste, javne poti ter gozdne ceste po finančnih zmožnostih občine. Redno spremljamo tudi objave javnih razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev. Ludvik ORBAN, polgármester Drage občanke, cenjeni občani! Po hladnih zimskih mesecih prihaja težko pričakovano spomladansko obdobje. Verjetno nas bo malo dajala spomladanska utrujenost a kljub temu bo potrebno poprijeti za razna dela. Začeli smo s čistilno akcijo, ki je organizirana vsako leto, pred časom ko trava zaraste (S-09) V mesecu februarju smo skupaj z lokalno samoupravo Bajansenye opravili skupno sejo. Analizirali smo opravljene prireditve v letu 2014 ter uskladili prireditve za leto V mesecu decembru je župan sprejel Sklep o začasnem financiranju za leto Na 4. redni seji je občinski svet obravnaval Zaključni račun za leto 2014 ter osnutek Proračuna za leto Proračun smo pripravili zelo težko, saj do priprave še nismo prejeli iz Ministrstva za finance nobenega obvestila na koliko sredstev lahko računamo v letošnjem letu. Za prvo polletje je glavarina 525,00 EUR, za drugo pa samo 500,83 EUR. Tudi Urad za narodnost nam je znižal sredstva in tako bomo letos prejeli samo ,00 EUR, med tem ko smo prejšnja leta dobivali več sredstev. Na

8 podlagi krčenja sredstev države občinam iščemo razne možnosti in varčujemo kolikor se le da. Nekatere postavke v proračunu smo morali precej znižati. Čistilno napravo je kontrolirala in vzdrževala Komunala Murska Sobota, s katero so sklenile pogodbo Slovenske železnice. Ker so mesečni stroški bili zelo visoki smo se odločili, da se s 1. marcem 2015 prekine pogodba s Komunalo in kontrolo ter vzdrževanje prevzame režijski obrat občine Hodoš. Predlaga se tudi prodaja občinskih kmetijskih zemljišč. Sprejet je bil Pravilnik o zakupu kmetijskih zemljišč in kmetij v lasti Občine Hodoš, katerega objavljamo v nadaljevanju. V skladu s sprejetim Pravilnikom bo objavljen javni razpis in na razpis se morajo prijaviti tudi vsi dosedanji zakupniki občinskih zemljišč, seveda v kolikor želijo zemljišče uporabljati še naprej. Namreč dosedanje zakupne pogodbe bodo z uveljavitvijo Pravilnika razveljavljene. Člani občinskega sveta so sprejeli tudi ceno za neposredno socialno oskrbo varstvene storitve Pomoč na domu za leto 2015 in sicer 15,90 EUR/uro. To storitev opravlja za Občino Hodoš Socialno varstveni zavod Hrastovec na podlagi sklenjene pogodbe iz leta Tako znaša cena za občino Hodoš 50 % in 50 % za uporabnika, kar pomeni 7,23 EUR/uro ter stroški vodenja v breme občine na mesec 57,60 EUR. Člani sveta so sprejeli tudi kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, katerega si lahko ogledate na spletni strani občine in sicer; Ravno tako je na spletni strani objavljen tudi Pravilnik o vrednotenju programa športa v občini Hodoš ter razni drugi akti in obvestila za občane. Med drugim je bil sprejeti tudi Sklep za uporabo kombija R Master za fizične osebe iz občine Hodoš, ki pa znaša 0,25 EUR na kilometer ter za društva iz občine do km brezplačno. Kot ste lahko opazili so tudi medobčinski inšpektorji začeli intenzivno delati na našem območju. Da bi se izognili nepotrebnim sankcijam Vas opozarjam, da za sabo redno in sproti očistite ceste, poberete odpadni najlon od bal ter razni drugi material, ki ne sodi v naravo in na cesto. Poleg tega morate imeti tudi privezane pse in jih ne smete puščati na prostosti izven ograje. Vsa društva v občini so že opravila občne zbore. Predsedniki so večinoma ostali isti. Do spremembe je prišlo pri Nogometnem klubu Hodoš, kjer je novi predsednik Darko Roman ter pri društvu za solidarno pomoč, novi predsednik je Franc David. Naj omenim še, da je župan tudi obiskal novorojence v občini Hodoš. Ker je v tem glasilu objavljen tudi razpis za podelitev občinskih priznanj Vas vljudno prosim, da podate Vaše predloge dobitnikov letošnjih priznanj, katera bodo podeljena na občinskem prazniku v mesecu juliju. Na koncu bi še dodala: Le veselje naj nam velika noč prinaša, z njim pa razumevanje, ljubezen, složnost, mir! Lučka božja v srcih nikdar naj ne ugaša, naj bo vsem nam sočutja do sočloveka vir! Vesele praznike! Kedves polgártársaim! Tajnica župana Lidija SEVER A hideg téli hónapok után lassan megérkezik a várva várt tavasz. Bizonyára érezzük majd a tavaszi fáradtságot, mégis meg kell ragadni a különböző teendőket. Még mielőtt a fű benőné a hulladékot, megszerveztük a már hagyományos tisztító akciót. Sajnos, egyre több hulladék végzi nem megfelelő helyen. Megkezdődik az erdei munka is, rendezzük környezetünket, meg kell metszeni a fákat, és kaszálni is kell. Magyarán, mind a saját portánkon, mind pedig a község teljes területén különböző munka vár ránk. A közmunkaprogram keretén belül az idén valamivel több támogatást kaptunk, így a tavalyinál több lesz a közmunkás is, és meggyőződésünk, hogy folyamatosan el tudják látni a feladatokat, rendezik a

9 környezetet, füvet nyírnak és kaszálnak, valamint karbantartják a község tulajdonában lévő létesítményeket. Decemberben már szorgalmasan megkezdték a patakok és árkok aljnövényzetének és a bokroknak az eltávolítását, ezzel is megakadályozva, hogy a tavalyihoz hasonló áradások sújtsanak bennünket. Intenzíven folytatódik a hodosi focipálya öltözőjének az adaptálása is, vagyis minden a Községi Tanács novemberi 1. rendes ülésén jóváhagyott program szerint zajlik. A község anyagi lehetőségeihez mérten, gondozzuk a községi utakat, valamint az egyéb közutakat és erdei utakat. Rendszeresen követjük a különböző pályázati lehetőségeket, amelyek által vissza nem térítendő támogatásokhoz juthatunk. (S-10) Januárban együttes ülést tartottunk a bajánsenyei önkormányzattal. Elemeztük a 2014-ben szervezett rendezvényeket, és egyeztettük a 2015-ös évi rendezvényprogramot. Decemberben a polgármester elfogadta a 2015-ös évi, ideiglenes finanszírozásról szóló határozatot. A Községi Tanács a 4. rendes ülésén tűzte napirendre a 2014-es évi zárszámadást, és a 2015-ös évi költségvetés tervezetét. A költségvetés elfogadását igencsak megnehezítette, hogy a pénzügyminisztériumtól még semmilyen tájékoztatást nem kaptunk arra vonatkozóan, milyen összegű forrásokra számíthatunk az idei évben. Az első félévre a fejkvóta 525,00 EUR, a második félévre pedig már csak 500,83 EUR. Közben a Nemzetiségi Hivataltól érkező támogatás is csökkenni fog, így az idén, a korábbi évekkel ellentétben, amikor magasabb volt a támogatás, ezen a jogcímen csak ,00 euró érkezik. Miközben a községeknek juttatott állami források egyre inkább elapadnak, újabb lehetőségeket keresünk, és amennyire csak tudunk, visszafogjuk a költségeket. Egyes költségvetési tételeket jelentősen csökkenteni kényszerültünk. A tisztítóberendezés ellenőrzését és karbantartását eddig a muraszombati Komunala végezte, amellyel a Szlovén Vasutak kötöttek szerződést. Mivel a havi költségek rendkívül magasak voltak, úgy döntöttünk, hogy március 1-jével felbontjuk a Komunala vállalattal kötött szerződést, az ellenőrzést és a karbantartást pedig Hodos Község szolgáltatóüzeme fogja végezni. Javaslat született a községi földterületek eladására is. Elfogadtuk a Hodos Község tulajdonában levő mezőgazdasági földterületek és gazdaságok bérlésével kapcsolatos szabályzatot, amelyet a folytatásban olvashatnak. Az elfogadott szabályzat értelmében pályázatot teszünk közzé, amelyre amennyiben továbbra is használni kívánják a területeket a jelenlegi bérlőknek is jelentkezniük kell. A szabályzat hatályba lépésével ugyanis megszűnnek az eddig bérleti szerződések. A községi tanácstagok óránkénti 15,90 euró összegben, jóváhagyták a 2015-ös évi házi ápolási díj mértékét. Hodos Község számára, a 2013-ban megkötött szerződés alapján, ezt a szolgáltatást a hrastoveci szociális védelmi intézet látja el. A költségek így fele-fele arányban oszlanak meg Hodos Község és a felhasználó között, ami óránként 7,23 EUR, és a községet terheli a havi 57,60 EUR szakmai irányítási költség. A tanácstagok továbbá elfogadták a helyi szinten megválasztott képviselők magatartási kódexét, amely a község weboldalán, a címen érhető el. Úgyszintén a weboldalon olvasható a Hodos Község sportprogramjának értékeléséről szóló

10 szabályzat, valamint különböző más okmányok és értesítések a polgárok részére. Többek között határozat született arról is, hogy a Hodos Községben élő természetes személyek is 0,25 EUR/km ellenében használhatják az R Master mikrobuszt, míg a község egyesületei, 1500 kilométerig ingyen használhatják a kocsit. Amint azt bizonyára önök is tapasztalták, a községközi felügyelők térségünkben is intenzíven dolgoznak. Hogy elkerüljék az esetleges felesleges szankciókat, kérjük önöket, rendszeresen és folyamatosan takarítsák le maguk után az utakat, szedjék össze a hulladék bálakötöző hálót és egyéb olyan anyagokat, amelyek nem tartoznak a természetbe és az utakra. Emellett a kutyákat közterületen csak pórázon szabad vezetni, és tilos őket felügyelet nélkül szabadon engedni. A község összes egyesülete már megtartotta a taggyűlése ülését. Az elnökök esetében kevés változás történt, vagyis egyedül a hodosi labdarúgó klubnál, ahol Darko Roman lett az új elnök és a szolidaritási segítség egyesületnél, ahol Franc David vette át az elnöki tisztséget. Szeretném elmondani azt is, hogy a polgármester meglátogatta Hodos Község újszülöttjeit. Mivel a községi híradónak ebben a számában közzétettük a községi elismerések kiosztásával kapcsolatos pályázati felhívást, tisztelettel megkérem önöket, tegyék meg javaslataikat az idei díjazottakra. A díjakat egyébként júliusban, a községi ünnep alkalmával fogjuk kiosztani. Végezetül még: Hozzon a húsvét sok-sok örömet, megértést, szeretetet, és békességet, világítson szívünkben az isteni szeretet, amely minden embert felemel! Kellemes ünnepeket! SEVER Lidija polgármesteri titkár Tisztelt olvasók Először is szeretném üdvözölni minden polgárt és olvasót a Magyar Nemzeti Önkormányzat Közössége és saját nevemben is. Nem rég még boldog új évet kívántunk egymásnak. Most pedig már a húsvéti ünnepeket várjuk. Itt a tavasz, az ébredő természet, a kikelet, a megújulás évszaka. Az idei évben a hodosi magyar nemzetiség már két rendezvénnyel fogadhatta a község lakosait. Megszerveztük a 3. közös goricskói kulturális találkozót, illetve mögöttünk van már a március 15-i nemzeti ünnepünk is. Szép dolgok ezek az elmúlt időszakból, de sajnos néhány rossz dolog is beárnyékolja munkánkat. A legnagyobb gondot jelenleg a község és a községi nemzetiségi önkormányzat közti feszültség okozza. Mivel a legutóbbi községi, nemzetiségi ülések és személyes egyeztetések után sem mutatkozott a község részéről a kompromisszumkötés. Ha ez nem változik, akkor nemzetiségi önkormányzatunk a nemzetiségi munkára szánt minisztériumi pénznek csak az 50 százalékával lesz kénytelenek gazdálkodni, (ez más községekben zökkenőmentes, általánosságban arányban a nemzetiség javára). Tanácsunknak a 2015-ös nemzetiségi költségvetést a százalékos felosztás tükrében kell megterveznie és elfogadnia. A nemzetiség működése mellett ebből az összegből programjainkat sem tudjuk olyan mértékben megvalósítani, ahogy az elmúlt 4 esztendőben. Így elmarad a Tündérkert második évfordulója, nem lesz naptár, és idén sem lesz magyar bál. De az egyesületeket érintő támogatások is megrövidülnek, sőt sajnos a Pártosfalvi

11 Kétnyelvű Általános Iskolást sem tudjuk oly módon támogatni, ahogy az előző 4 évben tettük. Ez természetesen kihat a helyi iskola és óvoda programjára is. A községünkben felsőoktatásban résztvevő diákok ösztöndíj kiegészítő támogatása is elmarad. Egy régóta tervezett hagyományőrző értékeket tartalmazó könyv kiadásának munkálatai sem kezdődhetnek meg. A hagyományos rendezvényünket mint a Magyar Nemzeti ünnep, a Kapornaki találkozó és az Őrségi családok találkozóját természetesen megszervezzük, ahogy a kapornaki gyermekszüretet is. És igen! Lesznek gyalogtúrák, és kerékpártúra is, hiszen ezek szinte költségmentes rendezvények, melyeknek mindig szép számú résztvevője van és összekapcsolja az embereket, sőt a községeket. Az elmúlt években a gyalogtúrákon kívül számos közösségformáló hagyományőrző programmal kedveskedtünk a helyi lakosságnak. Nem kívánom felsorolni ezeket, hiszen a polgárok, akik részt vettek ezeken pontosan tudják, hogy mennyi szép esemény áll mögöttünk. Sok dicséretet és elismerést kaptunk Muravidéken és szélesebb körben is, Szlovéniában, Magyarországon. Az új kapcsolataink, melyek az elmúlt 4 éves időszakban születtek, számtalan módon gyümölcsöztek. Hodos és Kapornak mint települések nem csak Muravidéken, hanem egész Kárpát-medencében hallatott magáról, a muravidéki média mellett a magyar állami televízió szinte állandó résztvevője és kísérője volt a nálunk zajlott nemzetiség által szervezett programoknak. A költségvetésünk megkurtításával olyan anyagi eszközöktől esik el magyar közösségünk, ami természetesen megjárna. De ésszel, jó szándékkal, kreatív gondolkodással, és pályázatok útján azon leszünk, hogy a községi magyarság kultúrája, hagyományőrzése ebből a legkevesebbet se érezze. A továbbiakban is kiállunk amellett, ami önkormányzatunk feladata. A MNÖK munkája ugyanis nem csak a rendezvényekből áll, a legfontosabb dolgunk a kultúra, hagyományok ápolása és az magyarságunk megmaradása. Mielőtt bárki azzal kardoskodna, hogy különbséget teszünk magyar és szlovén polgárok között, gondolja végig az elmúlt 4 éves munkánkat. Hiszen a programjaink a községünk minden polgárának szóltak, és a közösségépítő programjainkban éppen az egymás közti magyar és szlovén polgárok békés, harmonikus együttélését célozták meg. De mint kisebbségi önkormányzat fontos feladatunk a magyarság védelme, és emellett büszkén kiállok mint a hodosi magyarság első/vezető embere és mint a muravidéki magyarság alelnöke. Egy ilyen kis község életében, mint Hodos, szinte egy nagy családról beszélhetünk. Egymás mellett békességben megélhetnénk, ahogy az elmúlt mandátumban is zökkenőmentes volt a kapcsolat és a pénzügyekkel, a költségvetéssel sem volt probléma. A rendelkezésre álló pénzösszegekről most sem kellene hadakozni, hiszen amiért most a harc folyik, az egy olyan plusz eszköz, ami olyan községben egyáltalán nincs, ahol nincs kisebbség. Főleg nem kéne vádaskodni tiszteletdíjról, fizetésről, hiszen a törvényes jogok alapján éppen ugy megjár, mint például a község vezetőjének. Csak emberség, békés hozzáállásra volna szükség a jó viszony felállításához. Tisztelni kellene a másik embert, a fiatalt épp úgy mint az időset. Elismeri a másik ember tudását, munkáját, a törekvéseit, így építhetnék és nem rombolnánk községünket. A tavasz a magvetés ideje, a jó termésben való bizakodás ideje. A jó gazda pedig a jó termésben bízik, nem a szubvenciókban. Érdemes volna töprengeni azokon a magvakon, amelyeken osztozkodunk. Termés lesz e belőle, vagy kártérítés, legrosszabb esetben pedig nem is tudjuk majd hova vitte el a szél a magokat Kellemes Húsvéti ünnepet kívánok. Hodos Község MNÖK tanácsának elnöke: Abraham Boris MNÖK NAPLÓ Kedves olvasók! Az év elején sor került a III. Goricskói kulturális találkozóra és a nemzeti ünnep megünneplésére, amit a folytatásban olvashatnak. Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a községi magyar nemzeti önkormányzat! Február 1. III. Goricskói Kulturális Találkozó Tiszta szív, igaz szándék

12 Glasilo Őrség - Őrségi hírlap Az idei találkozó is egyben a magyar kultúra napjának méltó megünnepelése volt: egy olyan rendezvény, melyben az összefogás szép példáját mutatták meg a goricskói magyar önkormányzatok és a kultúregyesületek, bizonyítva, hogy tiszta szívvel ápolják a rájuk bízott örökséget, a hagyományokat. (S-13) A III. Goricskói Kulturális Találkozó idén Hodoson valósult meg. A szervezők, a Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, az Őrség Művelődési Egyesület, a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, valamint a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség voltak. A vasárnap délután a magyar kultúra előtti tisztelet és az összetartozás erősítése jegyében zajlott. (S-14) (S-15) A zsúfolásig megtelt hodosi kultúrházban egy Zelk Zoltán-verssel vette kezdetét a program. (S-16) Majd a domonkosfai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület népdalköre mutatkozott be egy mileji gyűjtésű népdalcsokorral, őket a domonkosfai citeracsoport követte. A házigazda szerepét betöltő egyesület, a hodosi Őrség Művelődési Egyesület szavalattal, majd

13 Glasilo Őrség - Őrségi hírlap a népdalkör előadásában felcsendülő Bartók Béla-gyűjtéssel lépett színpadra. tükröződött vissza, a magyarság értékeinek becsben tartása. A műsor folytatásában a Moravske Toplice-i községben működő művelődési egyesületek, a szerdahelyi Antal Ferenc Hagyományőrző Művelődési Egyesület szavalói, majd a pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület kórusa következett, akiktől két szlovén és két magyar népdalösszeállítást hallgathatott meg a közönség. A találkozó végén Abraham Boris, a hodosi magyar önkormányzat elnöke szólt a találkozó fontosságáról, valamint arról, hogy a jövőben is lesz folytatása a három önkormányzat közös rendezvényeinek, s végül megköszönte a fellépőknek a színvonalas műsort. A szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület néptánccsoportjának előadása közben pedig szívében a közönség is táncra perdült. Szép és gazdag összeállítást láthatott a publikum, melyből tiszta és igaz szándék Totič Rozálija, a hodosi ME elnöke szintén szólt a közönséghez, kiemelve a kultúra megőrzésének fontosságát. A színpadon minden egyesület emléklapot vehetett át a találkozó alkalmából. Forrás: Népújság AK (S-17) (S-19) (S-18) (S-20)

14 Glasilo Őrség - Őrségi hírlap (S-21) (S-23) (S-22) (S-24) Március 8. Nemzeti ünnep Sorsáért, jövőjéért felelősséggel... Az 1848-as magyar forradalomra emlékeztek vasárnap délután az őrségi Hodoson. A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség főszervezésében gazdag kultúrműsorral, koszorúzással, a szónokok nemzetszeretettel átitatott beszédekkel rótták le tiszteletüket az ünnep előtt. A hodosi kultúrházban a szlovén és a magyar himnusszal vette kezdetét az ünnepély a helyi Őrség Művelődési és Turisztikai Egyesület énekkarának előadásában. A folytatásban az énekesek magyar népdalcsokorral kedveskedtek a közönségnek, a széksorokban helyet foglalt számos rangos személy, köztük Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövete, Majtényi László, a Vas Megyei Önkormányzati Közgyűlés elnöke, Márky Zoltán lendvai konzul, illetve Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő. (S-25)

15 Glasilo Őrség - Őrségi hírlap Az ünnepélyt nemzetiségi elnökök, polgármesterek, a magyar baráti települések képviselői is megtisztelték jelenlétükkel. A kultúrház színültig megtelt. A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek" Wass Albert hazaszeretet-definíciójával kezdte ünnepi beszédét Abraham Boris, a hodosi magyar nemzetiségi önkormányzat elnöke. Hazaszeretetről csak olyan helyen beszélhetünk, amelyet ismerünk kívül-belül, sorsáért, jövőjéért felelősséget érzünk. Szeretjük-e így a Muravidéket, falunkat, otthonunkat, Hodost? Szeretjük-e egymást, az évszázadok óta itt élőt, a éve ideköltözött lakót? Szeretjük-e azokat, akik megőrizték ezt a falut a jelennek? A szeretet nem csupán érzelgősség, hanem felelősségérzet, jövőféltés, jövőépítés. Így a haza-, a Muravidék- és a faluszeretet nem megélhetési kategória, hanem építő, munkálkodó akarat, nehéz döntések, összefogás és bizalom. Nem lehet fejlődésről beszélni és közben széthúzást szítani! Nem lehet szabadelvűségről beszélni és közben megfélemlíteni másokat! hangzottak az elnök szavai, aki ezután az összetartás fontosságát, az egymás közti emberséges viszonyok fenntartását emelte ki a közösség fejlődése érdekében. Rajtunk múlik, hogy összetartó és erős, vagy széthúzó, gyenge s végül elveszett magyarok leszünk hangzottak a záró szavak. Majtényi László, a Vas Megyei Önkormányzati Közgyűlés elnöke szintén e gondolatmenetet követve köszöntötte az ünneplőket. Március 15-ét a magyar nép erkölcsi győzelmeként jellemezte, mely nép ereje a hazaszeretetben és a közös akaratban rejlik. Márky Zoltán konzul szintén buzdító szavakkal köszöntötte a helyi magyarságot, méltatva az ünnepet, majd Szilágyiné Bátorfi Edit nagykövetnek adta át a szót, aki a nemzet megmaradása érdekében a szülőföldön, anyanyelven való boldogulás fontosságát emelte ki. (S-27) (S-28) A költészetnek a magyar ember életében, lelkében mindig is fontos helye és szerepe volt. Ezen az úton járva léptek színpadra a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola szavalói is, akik verssel köszöntötték az ünnepet. Őket a Hodosi községgel 20 éves barátságot ápoló felvidéki nemeshodosiak követték, akik színvonalas műsorral idézték fel az 1848 márciusi napokat. Versek, dalok csendültek fel a forradalom és szabadságharc emlékéről, fellépésükkel erős magyarságöntudatról tettek tanúbizonyságot. A kultúrműsort a Kanizsa Táncegyüttes zárta különféle tájegységek táncait ropva. (S-26)

16 Glasilo Őrség - Őrségi hírlap (S-29) (S-30) (S-31) (S-32) (S-33) Forrás: Népújság AK Poročilo o volilnem občnem zboru KTD Őrség Hodoš 28. februarja 2015 je potekal volilni občni zbor Kulturno-turističnega društva Őrség Hodoš. Pozdravu, ugotovitvi sklepčnosti, sprejemu lanskega zapisnika in izvolitvi delovnega predsedstva so sledila razna poročila. Po mnenju predsednice Rozalije Totić je bilo društveno dogajanje v letu 2014 barvito, živahno in aktivno. Vse štiri sekcije so neprestano delovale in se predstavljale občinstvu. Pevski zbor je bil prisoten skoraj na vsaki prireditvi, izdelki ročnodelske sekcije so krasili oder, turistična sekcija se je predvsem ukvarjala z organizacijo delavnic in izleta, otroška folklorna skupina Árgyélus pa sproti vključuje najmlajše v kulturno življenje, za kar so prejeli tudi odlikovanje. Zaradi starostnih razlik otroci po novem vadijo v dveh skupinah,

17 združeni z mladimi folkloristi iz Domanjševcev. Predsednica je v nadaljevanju naštela, katere prireditve so bile izpeljane ter kje vse so nastopali in razstavljali. Iz finančnega poročila je razvidno, da je društvo v letu 2014 razpolagalo z evri. Občina Hodoš jih je finančno podprla z 800, MNSS občine Hodoš s 500, PMNSS Lendava s 400, Društvo Mozaik pa z evri, kar predstavlja glavnino prihodkov. Izdatki so skupno znašali 2.778, v letošnje leto je bilo torej prenešenih Predsednica se je zahvalila vsem podpornikom, posebej pa je izpostavila, da so razen denarnih nakazil deležni tudi drugih vrst pomoči, kot na primer razpoložljivost čistih in ogrevanih prostorov ter pomoč pri organizaciji prireditev ali avtobusnih prevozov, kar znatno zmanjša izdatke društva. Rozalija Totić je povedala, da je v okviru društva možno izpeljati marsikaj, vendar to zahteva veliko složnosti, sodelovanja, delavnosti, načrtovanja, dobre volje in vere. Nadzorni odbor in disciplinska komisija nista imela pripomb glede delovanja društva. Knjižnica je v lanskem letu imela na žalost le enega bralca, zato bi bilo smiselno na nek način privabiti mlajše bralce in šolarje, da bi se posluževali knjig, ki so na razpolago. Naslednja točka dnevnega reda je vključevala predstavitev in sprejetje novega Statuta, s čimer je društvo dobilo novo ime: Kulturnoturistično društvo ŐRSÉG. Na občnem zboru so bili izvoljeni in soglasno sprejeti tudi novi organi društva: predsednik: Rozalija Totić; podpredsednik: Silvija Roman; tajnik: Karolina David Laco, blagajnik: Katalin Bunderla; 3 člani: Andrej Könye, Erika Könye, Nina Orban; nadzorni odbor:dušan Bočkorec, Leopold Könye, Gabriela Roman; disciplinska komisija: Otto Gal, Olgica Škaper, Tibor Eőry. Predsednica se je zahvalila za ponovno zaupanje, za leto 2015 pa je predlagala letošnjemu podoben program z možnostjo sprotnega dogovarjanja. Gostje, med njimi župan Ludvik Orban, Boris Abraham, predsednik MNSS občine Hodoš ter Zsuzsanna Bacsi, sodelavka PMNSS Lendava, so pohvalili delovanje društva, in v upanju na nadaljnje vzorno sodelovanje zaželeli uspešno delo novoizvoljenemu predsedstvu. Nina Orban Beszámoló az ŐRSÉG MTE éves tisztújító közgyűléséről február 28-án tartotta meg a hodosi Őrség Művelődési és Turisztikai Egyesület az éves tisztújító közgyűlését. A köszöntőt, a határozatképesség megállapítását, az előző évi jegyzőkönyv elfogadását és a munkaelnökség megválasztását a különféle beszámolók követték. Totić Rozalija elnök elmondása szerint 2014-ben az egyesületi élet színes, mozgó és aktív volt. Ezt bizonyítja, hogy mind a négy csoport rendszeresen gyakorolt, közreműködött, bemutatkozott a közönségnek. A népdalkör szinte minden ünnepkor nélkülözhetetlen, a hímzőszakkör kézimunkái is díszelegnek szerteszét, a turisztikai szekció főleg a műhelymunkák és a kirándulás szervezésével szinesíti a község mindennapjait, az Árgyélus Gyermek Néptáncegyüttes pedig a legkissebbeket vonja be a közösségbe, amiért kulturális külön nívódíjban is részesültek. A gyerekek a korkülönbség miatt ezentúl két csoportban gyakorolnak, és pedig társulva a domonkosfai táncosokkal. Az elnök felsorolta, mely rendezvények lettek megszervezve, hol került sor szereplésekre és kiállításokra. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az egyesület a 2014-es évben euróból gazdálkodott. Hodos Községtől 800, a hodosi nemzeti közösségtől 500, az MNÖNK-től 400, a Mozaik Egyesülettől pedig eurós támogatásban részesültek. A kiadások összesen eurót tettek ki, így az idei évben eurót vihettek át. Az elnök külön kiemelte és megköszönte, hogy az említett támogatók nem csak az anyagiakkal segítik őket, hanem többek közt gondoskodnak a megfelelő helyiségekről és a technikai dolgokról, segítkeznek a rendezvények szervezésénél vagy akár az autóbuszok indításával is, mindezek pedig jelentősen csökkentik az egyesület kiadásait. Totić Rozalija elmondta, hogy az egyesületi életben mindent meg lehet valósítani, csak akarat, összetartás, munka, terv és remény kell hozzá.

18 A felügyelő és az ellenőrző bizottság nem talált semmi kifogásolni valót az egyesület munkájában. A könyvtárnak sajnos csak egy olvasója volt az elmúlt évben, ezért valamilyen módon vonzani kellenne a fiatalokat, iskolásokat, hogy vegyék igénybe az itteni könyveket. A következő napirendi pont alatt az új, módosított Statútum bemutatására került sor, amire az új törvények miatt volt szükség, ez pedig elsősorban új nevet jelent: ŐRSÉG Művelődési és Turisztikai Egyesület. A közgyűlésen sor került az egyesület új szerveinek a megválasztására, ami egyhangú szavazás alapján a következő: elnök: Totić Rozalija; alelnök: Roman Silvija; titkár: David Laco Karolina, pénztáros: Bunderla Katalin; 3 tag: Könye András, Könye Erika, Orban Nina; felügyelő bizottság: Bočkorec Dušan, Könye Leopold, Roman Gabriela; fegyelmi bizottság: Gal Otto, Škaper Olgica, Eőry Tibor. A régi-új elnök megköszönte a bizalmat, a 2015-ös évre pedig a tavalyihoz hasonló programokat tervez. A felszólalók, köztük Orbán Lajos polgármester, Abraham Boris, a hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Bacsi Zsuzsanna, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet munkatársa, megdícsérték az egyesület sikeres munkáját és bízva a további példás együttműködésben jó munkát kívántak az új vezetőségnek. Orban Nina na udeležbo ni bilo pripomb, včasih sta manjkala eden ali dva, v veliki večini primerov opravičeno. V preteklem letu je bila naša glavna naloga razen, da skrbimo za nemoten potek delovanja društva tudi organizacija 30. obletnice ustanovitve nogometnega kluba Hodoš, kjer bi se UO NK Hodoš rad zahvalil vsem, ki so pomagali pri organizaciji tega dogodka. Ukvarjali smo se tudi z ohranjanjem dobrih prijateljskih odnosov s tujimi ekipami, to so Bajansenye iz Madžarske in Hodoš iz Slovaške. Težave nogometnega kluba so v mlajših selekcijah, kjer zaradi majhnega števila otrok zelo težko sestavljamo selekcije, ki so potrebne za nastop v tem rangu tekmovanja kot nastopa članska ekipa. Posebna zahvala gre občini Hodoš, ki nam je kot vedno v zadnjih letih stala ob strani in nam pomagala. Tu je tudi Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Hodoš, s katero prav tako odlično sodelujemo in nam pomaga po svojih zmožnostih. Ne smemo pozabiti na Prostovoljno gasilsko društvo Hodoš, ki nam pomaga v poletnih časih pri namakanju igrišča. Brez pomoči prej omenjenih, bi društvo zelo težko preživelo in upamo, da bomo z dobrim sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Zahvaliti se moram vsem našim zvestim gledalcem, ki so nas bodrili na tekmah, tako doma, kot v gosteh. Prav tako se zahvaljujemo vsem igralcem nogometnega kluba, ki žrtvujejo svoj prosti čas za treninge in tekme, da lahko kot NK Hodoš dostojno zastopamo svojo Občino. Nazadnje gre pohvala vsem našim donatorjem, brez katerih nogometa na Hodošu ne bi bilo. Hodoš, NK Hodoš - POROČILO TAJNIKA ZA LETO 2014 Delo Upravnega odbora in tudi samega NK Hodoš v letu 2014 na podlagi dela na sejah ocenjujem za uspešno. V preteklem letu smo imeli 15 sestankov. Na vseh smo bili sklepčni, Tajnik NK Hodoš: Darko Roman

19 SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC Hrastovec v Slovenskih goricah Lenart v Slovenskih goricah T:+386 (0) ; F:+386 (0) DOGODKI IZ ŽIVLJENJA STANOVALCEV CENTRA STAREJŠIH HODOŠ Proti koncu januarja je stanovalce in zaposlene Centra starejših Hodoš, namesto obilice snega, presenetila epidemija gripe. Bolezen in sprejeti ukrepi preprečevanja in širjenja nalezljivih obolenj so za nekaj tednov ohromili življenje v centru. A kljub temu so se stanovalci in zaposleni Centra starejših Hodoš veselili prihajajoče pomladi in z njo povezanimi običaji in prazniki. Kljub bolezni, so bile v centru izvedene ustvarjalne delavnice na temo valentinovo in pust, kjer so stanovalci z zaposlenimi izdelovali srčke in pustne maske, s katerimi so okrasili vse enote. Z nasmehom na ustih so stanovalci pričakovali pust. Čeprav niso morali rajati po vasi, so pustno rajanje pripravili v avli centra. Stanovalci so skupaj z zaposlenimi zaplesali in zapeli, seveda pa nikakor niso manjkali slastni krofi, ki jih je pripravila kuhinja. Stanovalci so se našemili v klovne, gusarje, indijance in kavboje, najbolj izvirne maske pa so bili vragi z rogovi. Za pust sta se našemili tudi delavki Maja in Patricija. Maja je bila čebelica, Patricija pa pikapolonica. Vsem je bilo žal, da se niso morali pokazati po vasi. Stanovalci so že polni pričakovanja velikonočnih praznikov v aprilu, veselijo se že dela na vrtu in njivi, sajenja balkonskega cvetja in vključevanja v lokalno življenje in okolje. Tudi preteklo leto je bilo za stanovalce in zaposlene Centra starejših Hodoš polno lepih dogodkov in doživetij, ki se jih vedno znova z veseljem spominjajo in obujajo spomine pri pogovoru s svojci, prijatelji in znanci. V aprilu in septembru so se stanovalci skupaj s spremljevalci udeležili projekta Urjenje socialnih veščin v počitniški hišici na Kopah. Obe skupini sta se vrnili z obilico lepih spominov in doživetij. Stanovalci se tega projekta zelo radi udeležijo, saj s tem krepijo svojo samostojnost, dvigujejo kvaliteto življenja, spremenijo okolje bivanja, širijo svojo socialno mrežo in stkejo nova poznanstva in prijateljstva ter večajo svojo samostojnost. Stanovalci skupaj z zaposlenimi samostojno pripravljajo obroke hrane, skrbijo za bivalno okolje, udeležujejo se sprehodov in pohodov v naravo. Predvsem pa je v ospredju individualno delo, ki se dopolnjuje s skupinskim delom. Nekaj stanovalcev je v letu 2014 tudi dopustovalo v dislociranih bivalnih enotah zavoda, kot je DBE Trnovska vas in VD Ščavnica, predvsem tisti stanovalci, ki so prej bivali v kateri izmed teh enot. Gibalno ovirani stanovalci in stanovalci s senzornimi motnjami so v juniju obiskali večnamensko kmetijo Rožengrunt, kjer so lahko spoznali živali in delo na kmetiji. Živali so lahko držali v naročju, se jih dotikali in božali. Prav zaradi ugodnega terapevtskega učinka živali na človeka so si stanovalci iz kmetije Rožengrunt čez poletje prinesli zajčke, za njih samostojno skrbeli in jih ljubkovali.

20 Stanovalci Centra starejših Hodoš se tudi povezujejo z ostalimi dislociranimi enotami zavoda. Maja 2014 so se v DBE Gornja Radgona udeležili pohoda ob Muri do Lisjakove jame in v avgustu so se udeležili radgonskega kmetijsko-živilskega sejma Agra. V VD Ščavnica so v juniju in septembru igrali živi človek ne jezi se, ki je potekal v naravi. V DBE Radenci so bili stanovalci povabljeni na jesensko trgatev grozdja in stiskanje in pripravo mošta ter vsakoletnega turnirja v pikadu. V oktobru so stanovalci centra povabili dislocirane bivalne enote v Hodoš, že na četrti tradicionalni kostanjev piknik. V juniju se je nekaj stanovalcev udeležilo dobrodelnega koncerta na kopališču na Ptuju. Čez dan so se kopali in družili, zvečer pa poslušali slovenske zvezde popularne glasbe, plesali in se veselili v dobri družbi, jedači in pijači. Prav tako so se v juniju stanovalci udeležili Etno festivala, v EKO-socialni kmetiji Korenika, v Šalovcih in na povabilo gospe Marije so se udeležili dvajsete obletnice bifeja Metuljček na Hodošu. V juliju so se stanovalci udeležili proslave občinskega praznika na Hodošu, nogometne tekme in gasilskega tekmovanja. V avgustu so se stanovalci udeležili tradicionalnega vsakoletnega romanja na Ptujsko goro. V romanje sta se vključili tudi prostovoljki Patricija in Diana ter cerkveni pevski zbor iz Markovec. Romanja se je kot vsako leto udeležil tudi župnik Vili Hribernik iz Dolenjcev. Ker je jesen čas pobiranja sadov celoletnega dela, je bilo potrebno pobrati semena iz dozorelih buč, saj jim je grozilo, da zaradi preobilice dežja zgnijejo. Stanovalci so se še posebej razveselili pomoči otrok iz šole in vrtca na Hodošu, ki so delo popestrili, in pridnih rok sosed, ki so pri delu z veseljem pomagale. EKO-socialna kmetija Korenika je bučna semena velikodušno posušila v svojih sušilnicah. Za iztis bučnih semen in predelavo v olje je poskrbela in se dogovorila delavka Danica. V oktobru so bili na obisku prijatelji in zaposleni iz VDC Želva iz Murske Sobote in stanovalci zavoda iz bivalne enote Korenjaki in delovne terapije. Srečanje je potekalo ob prijetnem druženju, seveda pa niso manjkali niti slastni kostanji, ki jih je spekel hišnik Ede. V decembru sta se dve skupini stanovalcev udeležili izleta z avtobusom in vlakom do Murske Sobote. Ogledali so si mesto, šli na kosilo in si nakupili drobne stvari. Stanovalci so bili najbolj navdušeni nad obiskom lokala, kjer so si naročili kosilo po lastni izbiri in nad vožnjo z avtobusom in vlakom. V decembru so stanovalci nestrpno pričakovali predbožično čajanko, ki je potekala tradicionalno, že četrtič, v prostorih avle, , popoldan. Stanovalce je v času čajanke z obiskom presenetil tudi Miklavž (sosed Štefan) in jim razdelil sladkarije. Stanovalci se vsaki mesec še posebej veselijo sv. maše, ki poteka v prostorih Centra starejših Hodoš in jo daruje župnik iz Dolenjcev, gospod Vili Hribernik, skupaj s cerkvenim pevskim zborom. Vsako nedeljo se stanovalci tudi udeležujejo bogoslužja v evangeličanski cerkvi. Irena Hödl, vodja CS Hodoš

21 Vrtec Hodoš Zima se je že poslovila od nas in pred vrati je ponovno pomlad. Čas, ki pomeni nekaj novega. Novo življenje. Novo obdobje. Čas, ko praznujejo žene in mame svoj praznik. Tudi v našem vrtcu smo se pogovarjali o novem življenju, o tem kako se je začelo naše življenje. Prišli smo do zaključka, da nam je vsem življenje dala mama. Otroci so povedali, da brez pomoči očetov mama nebi njih rodila. Prišli smo do spoznanj, da se za spočetje novega življenja morata imeti mamica in očka rada. Mama pa je za vsakogar ena sama, pomeni nam največ. Otroci so povedali:»apukám mindig így fujja ki az orrát, anyukám pedig nevet belőle.oče ima rad mamo.oče ima mamo ugy mind jaz.apukám és anyukám besziget.mama in oče plešejo.imamo se radi.oče in mama skupaj spita.skupaj se igramo.oče in mama se igrata.oče in mama kuhata.mama je mene devet mesec nosila v trebuhu. Pomagam.Moja mama ni tvoja mama. Tied se, meg tied se.moja mama adot življenje. Oče lep. Mama is lepa.szeretem.razume mene.autuznak. Anyukám és apukám szeretik egymást.«otroci so narisali: Moja mama moji starši David Geza Soos Benko Jeni

22 Maximilian Nik Laco Vzgojiteljici: Gabriela Takač, Sandra Tibola LAS Goričko Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice (02) Upravljalec LAS: Razvojna agencija SINERGIJA, d.o.o. Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice (02) LAS GORIČKO SE PREDSTAVI LAS Goričko je bila ustanovljena s podpisom Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi lokalne akcijske skupine LAS Goričko dne s strani 29 ustanovitvenih članov. LAS Goričko je pridobila status delujoče LAS z Odločbo o dodelitvi statusa delujoče lokalne akcijske skupine z dnem Istočasno je z Odločbo o pravici lokalne akcijske skupine do sredstev pridobila pravico do koriščenja finančnih sredstev. LAS Goričko je sestavljena iz treh organov: skupščine, ki jo sestavljeno vsi partnerji LAS, razvojnega sveta, ki ga sestavljajo imenovani predstavniki skupščine, in sicer v tripartitni sestavi (6 članov), nadzornega odbora, ki ga sestavljajo najmanj trije imenovani predstavniki skupščine.

23 Za izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog ima LAS Goričko upravljavca, ki zagotavlja kadrovske, prostorske in druge pogoje za strokovno in projektno delo na področju razvoja podeželja in izvajanje nalog LAS. Upravljavec LAS Goričko je Razvojna agencija Sinergija d.o.o. Lokalna razvojna strategija (LRS) je krovni strateški dokument in podlaga za razvoj posamezne LAS. Njen namen je oblikovati razvojne usmeritve območja za daljše časovno obdobje. V LRS so jasno opredeljeni razvojni problemi in potenciali, do katerih smo prišli s podrobno in učinkovito analizo stanja. Rezultat programa LEADER na območju LAS Goričko v iztekajočem se finančnem obdobju ( ) je izvedenih 38 projektov, ki so bili sofinancirani v skupni vrednosti ,98 EUR LEADER sredstev, in sicer: V LIN 2009 so bili izvedenih 4 projekti v skupni vrednosti ,24 EUR, od tega ,24 EUR LEADER sredstev. V LIN 2010 je bilo izvedenih 11 projektov v skupni vrednosti ,16 EUR, od tega ,21 EUR LEADER sredstev. V NIP 2011 je bilo izvedenih 14 projektov v skupni vrednosti ,79 EUR, od tega ,36 EUR LEADER sredstev. V NIP 2012 je bilo izvedenih 9 projektov v skupni vrednosti ,88 EUR, od tega ,17 EUR LEADER sredstev. Hkrati vam prilagamo link do brošure utrip na območju LAS GORIČKO, ki vsebuje povzetek vseh 38 izvedenih projektov (slikovno in besedno) in je objavljena na LAS-ovi spletni strani ( ko_sloweb). V novem programskem obdobju bo pristop LEADER-CLLD sofinanciran pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem ribiškem skladu (ERS) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR). Vsa naselja območja LAS Goričko bodo zaenkrat lahko koristila sredstva EKSRP, katera bodo dodeljena Lokalni akcijski skupina LAS Goričko za obdobje in bodo na razpolago preko javnih razpisov vsem pravnim in fizičnim osebam, ki imajo sedež na območju LAS Goričko. Še nekaj FOTO UTRIPA izvedenih projektov: Več o LAS Goričko najdete na spletni strani:

24 Za vsa dodatna pojasnila smo Vam na razpolago na kontaktih, telefon (02) in e- pošta V želji po nadaljnjem uspešnem sodelovanju Vas lepo pozdravljamo, Ekipa LAS Goričko Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje LAS GORIČKO, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice; +386 (02) ; +386 (02) ; : Upravljalec LAS: RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA, d.o.o., KRANJČEVA 3, SI MORAVSKE TOPLICE; (0) (0) Zavrženo vabilo je zamujena priložnost Rak je pomemben vzrok obolevnosti v EU in veliko breme za družbo. Kljub napredku v zadnjih letih je cena, ki jo evropska družba plačuje zaradi te bolezni, še vedno previsoka. V Sloveniji je za rakom v zadnjih letih zbolelo več kot prebivalcev, okoli moških in okoli žensk. Po številu na novo obolelih je rak na debelem črevesu in danki drugi najpogostejši rak v Sloveniji. K obvladovanju in zgodnjemu odkrivanju te bolezni pomembno pripomore Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Rak na debelem črevesu in danki se razvija dolgo časa, zelo prikrito, brez očitnih znakov, zato je izjemno pomembno, da se vabljeni v Program Svit na vabilo odzovejo. Program Svit je namenjen zdravim ljudem. S testiranjem na prikrito krvavitev v blatu odkrivamo med navidezno zdravimi prebivalci tiste osebe, ki imajo predrakave spremembe ali zgodnje oblike raka.. Kot pri raku na sploh je tudi pri teh oblikah raka pomembno, da bolezen odkrijemo čim bolj zgodaj. Med tem, ko je rak na debelem črevesu in danki v začetni fazi lahko povsem ozdravljiv, je zdravljenje v pozni fazi izjemno zahtevno in žal tudi lahko neuspešno. Poleg tega je s pravočasnim odkrivanjem predrakavih sprememb polipov mogoče razvoj tega raka celo popolnoma preprečiti. Polipe pa lahko odkrijemo le z rednim testiranjem blata na neznatno, s prostim očesom nevidno krvavitev vsaki dve leti. Samo z rednim testiranjem lahko človek, ki se sicer počuti povsem zdrav, odkrije, da se v telesu dogajajo spremembe, ki bi sčasoma lahko pripeljale do razvoja zelo nevarne bolezni. Vsi, pri katerih v Programu Svit z analizo vzorcev blata ugotovijo v blatu kri, so napoteni na podrobno preiskavo kolonoskopijo, pri kateri zdravnik lahko odkrite polipe (sluznične izrastke) že med izvajanjem preiskave odstrani s tem pa tudi nevarnost razvoja raka.»zavrženo vabilo je zamujena priložnost, da bi morda storili najpomembnejši korak v življenju in si rešili zdravje. V zdravstveni regiji Murska Sobota je bilo v letu 2014 v program povabljenih nekaj več kot oseb, odzivnost je bila 57,59 %, in sicer se je odzvalo 52,69 % moških in 62,38 % žensk. Najslabša odzivnost je bila v občini Šalovci, in sicer 48,84 %, najboljša pa v občini Veržej, kjer se je odvalo 65,26% oseb. V zdravstveni regiji Murska Sobota je dejansko testiranje opravilo (je bilo bilo presejane) 54,78 % povabljene populacije,«je povedala Jožica Maučec Zakontik, vodja Programa Svit in dodala:»pojavnost raka na debelem črevesu in danki je do leta 2010 naraščala, leta 2011 pa je, predvsem po zaslugi Programa Svit, začela padati, saj smo s pomočjo presejanja zaznali in odstranili že polipe, torej predrakave spremembe, in s tem preprečili nastanek bolezni. V letu 2014 je bilo po do sedaj zbranih podatkih v Sloveniji odkritih 159 primerov raka debelega črevesa in danke in oseb je imelo napredovali adenom (polip), kar predstavlja večje tveganje za nastanek raka.«ne zavrzite vabila, Program Svit vam lahko reši življenje. Jožica Maučec Zakotnik, dr. med., spec. Vodja Programa Svit Predstojnica Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja

25 VASTAGBÉL- ÉS VÉGBÉLRÁK Úgy a vastagbél- mint a végbélrák nagyon gyakori ráktípus, nem kevés esetben halált okoz. Ezért jó, ha ennak terjedését még a korai stádiumban megakadáljozzuk. Az utóbbi években a vastagbél- és végbéldaganatok előfordulása Szlovéniában emelkedő gyakoriságot mutat. Sajnos Muravidéken is nagyon elterjedt. Sok beteg számára, akiknél a betegséget az utolsó stádiumában fedezik fel, akár halálos is lehet. A vastagbél- és végbélrák pontos oka, hasonlóan a többi daganatos megbetegedéshez, nem ismert, azonban számos kockázati tényezővel számolhatunk. Idősebb életkorban, 50 év felett, gyakoribb az előfordulása. A fejlett civilizált országokban gyakoribb a vastagbéldaganat. Léteznek hajlamosító tényezők is: ilyenek például a polipózis szindrómák (amelyek a vastagbél és végbél falának jóindulatú daganatai) a fekélyes és a gyulladásos bélbetegségek. Kolonoszkópiás vizsgálattal diagnosztizálható, hiszen ennek során az egész belet végignézik, és így vizsgálják a végbélnyílás izomgyűrűje fölötti, illetve az azt követő területet is. E vizsgálat során az orvosok szövettani mintavételt végeznek, és a patológus az alapján állítja föl a diagnózist. Nem kevés esetben a kolonoszkópiának köszönhetően mentették meg az orvosok számos ember életét vagy hatással voltak a minőségesebb életmódra. Saját tapasztalatomból kiindulva állíthatom, hogy pont a SVIT programnak köszönhetően fedezték fel a vastgbélen kialakult kinövéseket. Ennek követően és a rák elterjedésének megelőzése szempontjából a vastagbélen végrehajtott műtétnek voltam kitéve. A SVIT a vastagbél- és a végbélrák betegség felfedezését és megelőzését elősegítő egészségi program, amely az és közötti férfiakat és nőket érinti. A vastagbél- és a végbélrák a második leggyakoribb rákos megbetegedés az országban. Mivel a megbetegedők száma évről évre növekedik, a SVIT egészségügyi program a megbetegedők számát szeretné csökkenteni. Az említett programban való részvétellel időben felfedezhető, sikeresen megelőzhető és gyógyítható a betegség. A programban való részvétel ingyenes. Ezért szeretnénk, ha az és közöttiek minél nagyobb számban határoznák el és vennének részt a szűrővizsgálaton. A vizsgálat költségeit a Szlovén Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma fedezi és egyben a program védnöke is. A vastagbél- és a végbéldaganattal kapcsolatos tudnivalókról számos szórólapot találhatnak a kórházakban, egészségházakban, privát klinikákban. Felhívjuk Önök figyelmét, vegyék ezeket kezükbe, olvassák el a vastagbél- és végbélrákkal kapcsolatos tudnivalókat, tényeket. Olvassák el azt is, mit nyújt, miben segít Önnek a SVIT program. A vastagbél- és végbéldaganattan kapcsolatos valamennyi kérdésre, pl.: - Mi a vastagbél- és a végbéldaganat? - Mekkora az elterjedése Szlovéniában és Muravidéken? - Ki igényelheti a SVIT programot? - Mi a polip? - Vajon a pozitív teszt azt bizonyítja, hogy daganatom van? - Mi a kolonoszkópia? - Hogyan folyik a kolonoszkópia vizsgálat? - Fájdalmas-e a kolonoszkópia vizsgálat? A fent,i valamint még számos végbél- és vastagbéldaganattal kapcsolatos kérdésre, bármelyik pillanatban kaphat választ.

26 Muravidéken nagyon kevesen döntenek, hogy részt vesznek a SVIT által szervezett szűrővizsgálaton, ami külön gondot okoz, hiszen a megbetegedők száma sajnos évről évre nő. Ezért éljenek a lehetőséggel és tegyenek eleget a SVIT meghívásának és elsősorban saját egészsége érdekében. Laslo Janez A SVIT program nagykövete P O L I C I J A S V E T U J E Policisti Policijske postaje Gornji Petrovci vsako leto v poznih zimskih in pomladnih mesecih beležimo tatvine drv iz gozdov. Posledica tatvin so napačna mišljenja občanov, da«meni pa že ne bo nihče ukradel drv, kdo bo hodil v mojem gozdu». Zato pogosto pripravimo drva, jih razžagamo in kot takšna pustimo v gozdu. Da bi preprečili tovrstna kazniva dejanja, opozarjamo in svetujemo občanom: - Drva pripravljena za kurjavo ne puščajte v gozdovih - Pripravite tolikšno količino drv, da jo lahko še isti dan odpeljete domov - Če že ni mogoče opraviti vsega dela, čim prej oz. naslednji dan dokončati delo in drva odpeljati iz gozda - Pripravljena drva za odvoz ne puščati ob prometnih cestah ali na dostopnih, vidnih mestih S preventivnim ravnanjem lahko že sami precej zmanjšate priložnost za izvršitev kaznivih dejanj in se izognete neljubim dogodkom. Če kljub vsemu postanete oškodovanec kaznivega dejanja, o tem takoj obvestite policijo. PP Gornji Petrovci STOP PARAZITOM - GARJE PRI MAČKAH Pomlad je tu, narava se prebuja, življenje je lepo Naj bo lepo tudi našim štirinožnim prijateljem poskrbimo, da jih ne bodo zatirali paraziti! Pri mačkah (in tudi pri psih) so pogosti različni zajedavci, ki jih lahko delimo glede na mesto, kjer se naseljujejo: notranji paraziti so gliste in trakulje, med zunanje parazite pa spadajo bolhe, uši, klopi, garje. Tokrat bi podrobneje opisali garje pri mačkah, ki lahko v naprednem stanju privedejo tudi do izgube dlake po vsem telesu, globokih poškodb kože in celo smrti mačke. Če takšne okužbe ne zdravimo, lahko napad ušesnih pršic privede do hujših posledic, kot je delna ali popolna izguba sluha mačke. Ušesne garje pa so tudi strašno neprijetne za mačko, saj povzročajo močno srbenje. Mačka si lahko zaradi praskanja huje poškoduje kožo, ki se lahko še dodatno okuži ter vname. Znaki, ki opozarjajo na ušesne garje, so: prekomerno praskanje ušes, ostanki krvi zaradi praskanja, prekomerno stresanje z glavo, omotica, izguba ravnotežja, nagibanje glave v eno stran, sploščena ušesa, sprememba barve v sluhovodu, neprijeten vonj, izguba dlake. Maček z hujšo obliko ušesnih garij pred in po zdravljenju

27 Garje uspešno uničujemo in preprečujemo z nanosom posebnih ampul. Veterinar lahko aplicira tudi injekcijski insekticid, kar pa je potrebno nekajkrat ponoviti. Ta oblika zdravljenja garij je najcenejša, vaša denarnica praktično ne bo občutila razlike, garjavi muci pa bo zdravljenje spremenilo življenje. Društvo za zaščito živali Pomurja OBVESTILO - ÉRTESÍTÉS! Opravljanje tehničnih pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu v letu spomladanski del, bo na območju Občine Hodoš (za naselji Hodoš in Krplivnik) V PONEDELJEK, 20. APRILA 2015 OD 8 DO 14 URE pred Kulturnim domom na Hodošu tavaszán is elvégezzük a traktorok és traktor-pótkocsik terepen történő műszaki vizsgálatát, ami Hodos Község térségében (Hodos és Kapornak települések) HÉTFŐN, ÁPRILIS 20-ÁN 8.00-TÓL ÓRÁIG TART Hodoson a Művelődési otthon előtt. Občinska uprava községi hivatal POZIV Vse občanke in občane še enkrat pozivamo, da ima vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v odvoz mešanih komunalnih odpadkov pravico do brezplačnega odvoza do 2m3 kosovnih odpadkov, zato to koristite in ne odlagajte odpadkov na nepravem mestu v naravi. Naročilnico za odvoz kosovnih odpadkov lahko dobite na občinski upravi Občine Hodoš ali na spletni strani Saubermacher Komunale Murska Sobota. Lidija SEVER, tajnica župana Dela v naši občini Munkálatok a községünkben (S-35) (S-36) (S-37)

28 Glasilo Őrség - Őrségi hírlap Javna dela, pomurski vodovod Közhaszonmunka, a muravidéki vízvezeték kíépitése (S-38) (S-39) (S-40) (S-41) (S-42)

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2014. OKTÓBER 5. PRAVILA

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2010. OKTÓBER 10.

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014 Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04 in 57/2012), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

Részletesebben

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila)

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila) Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB13, 13/10,

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS št.34 /99,23 /01 50/01, 49/02 in 35/07) je občinski svet Občine Dobrovnik

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N13140131M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje MATEMATIKA Torek, 7. maj 013 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese

Részletesebben

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog E L A B O R A T Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog Vsebina elaborata: 1. Sklep o izvedbi vaje 2. Cilji vaje 3. Oblike in metode usposabljanja 4. Udeleženci 5. Trajanje usposabljanja 6.

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M05223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 9. september 2005 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DIJAK/DIJAKINJA TANULÓ. ( IME IN PRIIMEK / UTÓ- ÉS CSALÁDI NÉV) Letnik:. évfolyam Šolsko leto:. tanév DNEVNIK PRAKTIČNEGA POUKA V ŠOLI AZ ISKOLAI

Részletesebben

Pregled najpomembnejših. A 2003. és 2006. év közötti időszak. dogodkov v obdobju 2003-2006. eseményeinek áttekintése. Bili smo uspešni.

Pregled najpomembnejših. A 2003. és 2006. év közötti időszak. dogodkov v obdobju 2003-2006. eseményeinek áttekintése. Bili smo uspešni. Glasilo občine Lendava 9. letnik, 5. številka 12. X. 2006. Lendva közs ég közleménye 9. évfolyam, 5. szám 2006. X. 12. Pregled najpomembnejših dogodkov v obdobju 2003-2006 2. STRAN Bili smo uspešni 7.

Részletesebben

XIX. praznik Občine Lendava

XIX. praznik Občine Lendava XIX. praznik Občine Lendava Dame in gospodje, spoštovani gostje, nagrajenci in častni občani! V čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim na prireditvi ob občinskem prazniku in ob tej priložnosti

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG RÉSZÉRE GORICSKÓ KELETI RÉSZÉN (2011)

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG RÉSZÉRE GORICSKÓ KELETI RÉSZÉN (2011) Jože VUGRINEC KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG RÉSZÉRE GORICSKÓ KELETI RÉSZÉN 1. Bevezető (2011) Goricskó keleti részén, a határ menti falvakban, ahol együtt élnek a szlovének és a magyarok

Részletesebben

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 1. JAVNEGA RAZPISA / AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04023111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Marec 2004 / 60 minut (20 + 40) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28 *N14140121M* 2/28 *N14140121M02* Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! *N14140121M03* 3/28 Prazna stran Üres oldal OBRNI

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: TRGOVEC Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

ØTEVILKA 67 18. december 2007

ØTEVILKA 67 18. december 2007 TISKOVINA Poøtnina plaœana pri poøti 9226 Moravske Toplice ØTEVILKA 67 G l a s i l o O b œ i n e M o r a v s k e T o p l i c e U V O D N I K Le øe korakec nas loœi od novega, Trubarjevega leta. Pomemben

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja 18.1.2016, Radenci, Slovenija Programozás

Részletesebben

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 15. letnik, 1. 2. številka Lendva Község közleménye 15. évfolyam, 1.-2. szám 2012. VIII. 3. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž Galič

Részletesebben

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06123112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Torek, 13. junij 2006 / 70 minut (40 + 30) SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Lendva Község mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének ösztönzése 2006. évben I. Pravne osnove Jogi alapok Mnenje Ministrstva

Részletesebben

1. člen. 2. člen. 3. člen

1. člen. 2. člen. 3. člen Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10, 33/07

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

Prijazne velikonoène praznike

Prijazne velikonoène praznike Glasilo obèine Lendava 8. letnik, 1. številka 26. III. 2005. A Lendvai község közleménye 8. évfolyam, 1. szám 2005. III. 26. Prijazne velikonoène praznike Kellemes húsvéti ünnepeket mag. Anton BALAŽEK

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ADMINISTRATOR Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično

Részletesebben

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA mag. Anton Balažek Župan Polgármester TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ ÉRTELMEZÉS... 4 2.1. Munkahelyek és foglalkoztatás... 6 2.2. Az élet minősége

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 %

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 % [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *001J3111* 001 Osnovna raven MADŽAR[^INA Izpitna pola 1 Bralno razumevanje / 30 minut Dele` pri oceni: 20 % Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese

Részletesebben

Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22.

Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22. LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink!

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Majthényi László Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! Különleges és sajátos alkalom a mai konferencia, hiszen olyan

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250122M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 2 2. feladatlap Geografija Slovenije in Madžarske Szlovénia és Magyarorstág

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250121M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 1 1. feladatlap Obča geografija Izbrane regije Általános földrajz Választott

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 LENDVA KÖZ- SÉG PLAKETT- JEI ÉS ELISMERÉSEI LENDVA KÖZSÉG TANÁCSÁNAK 13. ÜLÉSE

PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 LENDVA KÖZ- SÉG PLAKETT- JEI ÉS ELISMERÉSEI LENDVA KÖZSÉG TANÁCSÁNAK 13. ÜLÉSE Glasilo obèine Lendava 7. letnik, 3. številka 19. XI. 2004. A Lendvai község közleménye 7. évfolyam, 3. szám 2004. XI. 19. PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 2. STRAN IZ 13. SEJE OBÈINSKEGA

Részletesebben

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 33/2007 ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/zgjs/ (Uradni

Részletesebben

Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa

Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Glasilo občine Lendava 12. letnik, 1. številka 19. VIII. 2009. Lendva Község közleménye 12. évfolyam, 1. szám 2009. VIII. 19. Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Ponovno

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04123111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Sobota, 5. junij 2004 / 60 minut (20 + 40) SPOMLADASKI ROK MAD@AR[^IA KOT DRUGI JEZIK A ARODO

Részletesebben

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani 2. STRAN Skupno ali ločeno obeleževanje tragičnih in drugih dogodkov 3. STRAN Vsebinsko bogato in delovno jesensko obdobje 4. STRAN Zaključujejo

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Praznični december Varázslatos december

Praznični december Varázslatos december LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 16. letnik, 5. številka 20. XII. 2013 Lendva Község közleménye 16. évfolyam, 5. szám 2013. XII. 20. Foto Fotó: Tomaž Galič Praznični december Varázslatos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Weeds are flowers too, once you get to know them.

TARTALOMJEGYZÉK. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Weeds are flowers too, once you get to know them. 1 2 KAZALO TARTALOMJEGYZÉK Lapsusu na pot 3 Útravalóul Dijaška skupnost se predstavi 7 Dijaški sekcija KŠL 7 A LEK Diákszekciója Dijaški tornado znanja in prihodnosti 9 A tudás és a jövő diáktornádója

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ELEKTRIKAR Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2010. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Barve prebujanja Az ébredés színei

Barve prebujanja Az ébredés színei LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 18. letnik, 1. 2. številka Lendva Község közlönye 18. évfolyam, 1. 2. szám 2015. III. 27. Barve prebujanja Az ébredés színei Aktualno Aktuális Okoljske

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Letnik II, št. 2, december 2010 II. évfolyam, 2. szám, 2010 december Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Projekthíradó

Részletesebben

Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről

Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Paksy Zoltán Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről Egy táborvezető elképzelései 1 Az ifjúsági kutatótábor története

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO

SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO Magyar... Oldal 06 Slovensko... Stran 27 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije 1 Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije e-pravosodje. Operacija e-pravosodje se izvaja v okviru

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka)

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka) Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B in 57/12-ZUPUDPP-A,

Részletesebben

Tűzvédelem Szlovéniában

Tűzvédelem Szlovéniában Tűzvédelem Szlovéniában Milan Dubravac Szlovén Tűzoltó Szövetség Magyarország, 2014. szeptember 20. Naloga : Izdelava meril za opremljanje gasilskih enot za reševanje ob nesrečah na cestah in ekoloških

Részletesebben

1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015.

1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015. PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar direktor občinske uprave Matjaž Berčon PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015. 2. Občinski

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O ZAKLJUČNEM IZPITU / A ZÁRÓVIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/ (Vezetéknév

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Barve jeseni Az ősz színei

Barve jeseni Az ősz színei LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 3. številka 26. X. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 3. szám 2011. X. 26. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž Galič,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016 PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: župan Janez Fajfar direktor Turizma Bled Jaka Ažman PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto. Turizem

Részletesebben

Božične delavnica razrednik

Božične delavnica razrednik 1. RAZRED Zdravje 23. 9. 2015 razrednik Poskusi z vodo 19. 1. 2016 Razrednik Vrt 31. 3. 2016 Razrednik Tehniški dnevi (3) Termin Nosilci Opombe Promet 6. 10. 2015 razrednik Božične delavnica 24. 11. 2015

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M04023112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Marec 2004 / 70 minut (40 + 30) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M06223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 8. september 2006 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö Y V. Az ülésről igazoltan hiányoztak: dr. Bernjak Elizabeta, Vida Ingrid, Kovač Katarina,

J E G Y Z Ő K Ö Y V. Az ülésről igazoltan hiányoztak: dr. Bernjak Elizabeta, Vida Ingrid, Kovač Katarina, Muravidéki Magyar Önkormányzati emzeti Közösség Tanácsa Fő utca 124. 9220 LE DVA J E G Y Z Ő K Ö Y V a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának 7. rendszeres üléséről, amelyet 2011.

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Maribor 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Szerkesztette:

Részletesebben

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 UČENJE ZA ŽIVLJENJE I. UVOD V informacijski družbi je uporabno

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N16140131M* 9. razred MATEMATIKA Sreda, 4. maj 016 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18.

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Utrip poletja Nyári élmények Julija in avgusta tridnevno brezplačno kopanje

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

21. C 22. C 23. B 24. C 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. B

21. C 22. C 23. B 24. C 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. B 1. Nyelvismereti feladatsor 1. B 2. C 3. D 4. C 5. A 6. D 7. B 8. A 9. B 10. A 11. C 12. A 13. C 14. A 15. C 16. B 17. D 18. A 19. D 20. A 21. C 22. C 23. B 24. C 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. B 31.

Részletesebben

Halász Albert. Hommage à Bellosics Bálint

Halász Albert. Hommage à Bellosics Bálint Halász Albert Hommage à Bellosics Bálint 2 Halász Albert Hommage à Bellosics Bálint 1 2 Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava Halász

Részletesebben

Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. 4. STRAN 5.

Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. 4. STRAN 5. Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. S 30. seje obèinskega sveta Obèine Lendava 4. STRAN Investicijska dejavnost po

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Vsebina: Tartalom: -predstavitev občine -društveno, duhovno življenje -kmetijstvo, gospodarstvo -vrtec in šola

Vsebina: Tartalom: -predstavitev občine -društveno, duhovno življenje -kmetijstvo, gospodarstvo -vrtec in šola december 2000, letnik I, št. 1 I.Évfolyam, 1.Szám, 2000. december Vsebina: -predstavitev občine -društveno, duhovno življenje -kmetijstvo, gospodarstvo -vrtec in šola Tartalom: -Hodos község bemutatása

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 7/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. május 17 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti

Részletesebben

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18-án (pénteken) 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben