Székely Dávid Attila Kacsintás A kis Valentino világa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székely Dávid Attila Kacsintás A kis Valentino világa"

Átírás

1 Székely Dávid Attila Kacsintás A kis Valentino világa Jeles András A kis Valentinója egy utazás története, a főszereplő fiú tétova köreinek balladája. A főhős hirtelen ötlettől vezérelve elemeli a feladandó pénzt, és a nap során elkölti, majd este hasonló esetlegességgel feladja magát a rendőrségen. A történet apró, egymáshoz illeszkedő epizódokon keresztül mutatja be a fiú napi csavargását. A napok lassan vánszorognak, csak az éveknek sietős. A történet tagolásának, az időszervezésnek a módja rendkívül egyszerűen definiálható: egyetlen nap, reggeltől estig, folyamatában megragadva, de töredékesen megjelenítve. A kis Valentino egy elbóklászott, elsikkadt nap története. Jeles filmje a városról is szól, mert egy film, amelynek tényleges közege Budapest, nem tud másról szólni. Adott a hanyagul, s maga hanyagságában megragadott, önmagát meghatározni képtelen főhős, akinek keresztnevét is csak mellékesen említtetik. Majdnem névtelen és majdnem céltalan. Keresi a művésznőt, de nem éri el. Keresi-e a boldogságot? Ez már nem olyan biztos, csak a kifejezett rámutatás és erős kontúr hiányában megjelenő rejtély. A közönyösség álarcán keresztül csak pillanatokra sugárzik be napjába az összegezhetetlen félelem és keserűség, amely az őt körülölelő és szigorúan keretező kisszerű miliőnek is esszenciája. Felhők az égen. A komor kilátástalanság keresztülsugárzik a kiüresedett, romos helyszíneken, s az azokban abszurd módon kicsírázó, sehova sem tartó, sehonnan sem érkező párbeszédeken. Az egy napba sűrített történet sok szempontból komplex: a fiúról, bár nem tudtunk meg mindent, eleget láttunk. Hiszen az ábrázolásmód sem a konkrét történés szenzációjára, hanem a mögöttes tartalom egyes rétegeire fókuszál. Mintha állna az idő, mindenki lomha, csak a fiú, aki maga is tántorog, kavarja fel néha az állóvizet (például verekedésbe keveredik). A nap elején a helyzetek magukért valóan abszurdak, a közepén tehetetlenül és menthetetlenül öregek és fáradtak, a végén pedig kísértetiesen egybefolynak. De mintha valamennyi helyzet konkrétsága és látszólagos teljessége ellenére egy derékba tört időfelfogás romja volna. Minden többet mutat: az égő kuka mélyén ott a szobor; a hitetlen taxis életében ott a dráma. A kétségbeesettség állandósul. Mert a gond nem a pénzzel van, még a felbukkanó emberek is nehezen vádolhatóak, ezzel szemben a kifacsarodott idő, ez a súlytalanná lett, néma színdarab a bűnös. A film egyik jelentében egy öreg hölgy ruhája meggyullad. Normális esetben ez vészhelyzet, amely gyors reakciót igényelne, és nagy pánikot keltene. Ebben a közegben azonban ez is csak egy vánszorgás: az öreg félholt rokon lassan vonszolja maga után a füstfelhőket. Egy napnál jóval régebbről és egy történetnél mélyebbről erednek ezek az események, amelyek egy látszólagos hétköznap-ringlispílbe sodorják az időből vagy térből kiszakadt, kiüresedett vázként létező groteszk szereplőinket és mellékszereplőinket. A kis Valentino indirekt urbánus vízió. Főszereplője a néző tolmácsa, a közvetítő médium és szűrő egy személyben. Nem tudunk róla sokat, csupán annyit, hogy kívül rekedt. Látjuk, hogy családja a láthatatlan válaszfal másik oldalán él. Egy homályos alkonyzónában zörögnek, s végzik őszintétlen, egyszerű rituáléikat. A füst és a tűz egymásba áttűnik; felgyulladt és füstöl a fekete estélyi ruha. A fiú ebből is kiszorul, teng-leng a társadalmon kívül. Mivel a tettei nem motiváltak, hanem esetlegességek, a látványt is az esetlegességek irányítják. A tökéletes hozzáférés a lehetőségekhez egyrészt a tiszta valószerűség, másrészt az, ami közel visz minket a valószerűtlenhez, a groteszkhez. Egy padon elfeküdni mélán, egy esküvő szenvtelen megtekintése, egy égő kuka látványa csak esztétikum s végül azzá is válik: egy piruettező szobor a kuka alján. Miután a lángok szétolvasztják a műanyagot, csak a benne található, kidobott szobor látszik. A kívül- 1

2 helyezkedésnek köszönhetően a város esztétikai élménnyé válik, a perspektíva szokatlanul kitágul. A történet esetlegessége a szemlélő mítoszát gyakorlati valósággá transzformálja a filmvásznon. Orosz István szerint A kis Valentino mindenekelőtt azért jelentős film, mert vállalta a biztosítótű valóságtartalmát, és előítéleteket romboló ironikus világszemlélettel kísérelte meg feltárni a legalulra szorulás folyamatát. A biztosítótűt pedig az ún. csöves szubkultúra, és az ehhez kapcsolódó életvitel szimbólumaként jelöli meg. A biztosítótű, a ruházat, a hajviselet tehát valamiképpen egyértelműsítik a társadalmi pozíciót. Ha egy társadalmilag statikusnak nevezhető közegről beszélünk (márpedig arról), akkor ez egyértelműsíti az ehhez tapadó sztereotípiákat is. Így tehát morálisan felmentett a történet hitetlen taxisa, aki egyszerűen nem képes beletörődni a gondolatba, hogy egy ifjú, a csöves kultúra egy tagja csak úgy kénye-kedvére kocsikázzon a városban. Végig gyanakszik, rendőrökkel fenyegetőzik. A fiú olyan kultúrát, réteget reprezentál, amelynél a pénztelenség az egyik oka a ráerőltetett, de nyíltan és demonstratív módon felvállalt társadalmi szerepnek. Így tehát hiába a pénz, ebből a társadalmi dimenzióból nehéz kitörni. A taxis fél, de fény derül az ő vívódásaira, kétségbeesettségére is. Az ő fia is éppen olyan kallódó fiatal, mint a történet főhőse. Belemasírozni egy folyékony álomba a város lakói jól tudják, mi ez a menetelés. Köszönhetően a távoli perspektívánknak, ahogy belesünk és beleesünk a jelenetekbe, értelmezhetetlenül groteszkké válnak az egyébként visszatérő hétköznapi élményeink. Jeles András roncsolt, távoli perspektívájú elbeszélése lényegi ambivalenciákat sejtet. Néhol a kép viszont azzal teremti meg az ellentétek feszültségét, hogy a látvány egyértelmű esztétikai tartománya idegen a szituációtól és a környezettől (lásd pl. a sárba hulló olajfestményt). Rálátunk a hétköznapok egy szürreális vetületére, de nem csodálkozunk rá. A fiú is csak szemlél, de mindenbe belenyugszik. Bele-belemasírozunk az álomvilágba. A reggel: nagy buli a piszoárok árnyékában, éneklő részegek, másnapos nihil szórakozási lehetőségek? Később egy falragaszon a következő felirat olvasható: Mik a szempontok? Esetlegesen kerülnek egymás mellé a dolgok. Egy ilyen jelenség ismerős, de különös. Nem kiált értelmezésért. Ugyanolyan esetlegességgel van a hörcsögök mellett egy megkímélt mély cseh gyermekkocsi, mint ahogyan a történet szereplői bármiféle rendszer részét képezik. A reggel az éjszaka alkoholos delíriumának utórezgése. A nappali jelenések mások: a létráról ágaskodó, zászlót tűző feketeruhás nő, a hátrafelé haladó munkásszobor. Tömör, hihető, ugyanakkor a valóságon túlmutató organikus konstrukciók. Az urbánus valóságdimenzió szövetének kitüremkedései. A csalfa kétélű, illuzórikus valóságé. Mintha ránk kacsintana és 2

3 kacsinthatna egy távoli, éteri, angyaltestű divatmodell. De ugyanakkor a ránk kacsintás illúzióját is csak egy motorikus, sehova nem tartozó, formailag groteszk mozgássorral lehet megközelíteni, létrehozni. Egy illúzió miatt leszünk természetünktől távol sodródott kifacsart, kicsavart szobor-alakok? A kis Valentino egyik emblematikus jelenete ez: az átlagpolgár fura pózban ringatja magát egy kirakat előtt, a külső szemlélő számára értelmezhetetlenül. Aztán meglátjuk a ringás okát, és megvilágosodunk. Meglátjuk a korszak egyik ikonikus tárgyát, a kacsintós képeslapot. Szépséges hölgyet ábrázol, balról nézve nyitott szemekkel, jobbról nézve kacsintva. Ugyanez a szituáció Jeles korábbi kisfilmjében, a Vasárnap, április 12.-ben is helyett kapott, más képeslappal, más férfival. Egy megfelelően bölcs ember talán beérné annyival, hogy átlátja ezt a jelenséget, de ez az ikonikus jelenet mentalitás és korszakkritika is egyben. A férfi hosszasan, percekig ringatja magát a kirakat előtt, a mi vele szomjazzuk az újra és újra megismételt illúziót. A kiemelkedés illúzióját. Pedig ez az illúzió is kiszámítható, motorikus, akárcsak az ahhoz segítő mozgássor. Bár a jelenet reális, futtában elkapott és megragadott, a benne rejlő koncepcionálisan is megjelenő valóságkritika, úgy látszik, tudatos. Esszenciáját nyújtja a két film alapvető problematikájának. A Vasárnap, április 12.-ben ehhez Nagy László adaptált A vasárnap gyönyöre című versének idézete társul: vasárnap: vetélt sziporka, elképzelt csillag pora. A boldogság, a szabadság vagy a bármiképpen is definiált kétségbeesett budapesti hetvenes évekbeli átlaghangulaton felülemelkedő felettes állapot csak illúzióként hozzáférhető, formailag közelíthető meg, hamis esztétikumként. A kis Valentino fiújának kálváriája is ezt sugallja, aki a kiüresedett formák között bolyongva megpróbálja úgy megközelíteni a felsőbb osztályállapot létbiztonságból fakadó örömérzetét, hogy formailag reprodukálja annak emblematikus viselkedésmintázatait. Taxizik, rengeteg krémest vásárol, ékszert szerez, elegáns étteremben eszik, villant. Ezeket a közegeket kívülről, ebből a szemlélődő vándorperspektívából nézve ugyanúgy vakok népesítik be. Ugyanolyan a perspektívátlansága az értelmiségi csevejnek, csak a 3

4 létbizonytalanság, megélhetés nem nyomja rá azt a pecsétet, amelytől a felszínre törhetne. Egy formába merevedett, formálissá degradált közeget próbál tehát megközelíteni a fiú. A megoldást részben a formálisságban, az azon keresztül remélt önazonosságban kereső csöves a felsőbbrendűnek ítélt állapotra vágyik, amivel a rendező e közeg mély kritikáját fogalmazza meg. Így viszont nincs kiút. De a kiútkeresés nem célja a filmnek, hiszen a körkörösséget mutatja be, s azt, ahogy minderre ráhullik az elképzelt csillag pora. A nappal így kacsint ránk. Az éjszaka előrehaladtával a helyszínek is a mesterségesen létrehozott és felerősített negatív álomszerűség helyszínei lesznek: a vidámpark, a játékterem, az elvarázsolt kastély. Ebben a napszakban, ezeken a kicsinyes, kétes figurákkal benépesített helyeken az álomszerűség már folyékonyabb: szándékoltan nem valóságos figurák és helyszínek, hanem maguk is elvarázsoltak. A társadalom peremvidékén másfajta fikcióba temetkeznek az emberek, mint a jövő szerencsejátékosai, a flipper-bukmékerek és a fiatal kurva. A fiú számára semmi sem elérhető. A film során a nőt van, aki csábítással, van, aki pénzzel, az ő pénzével szerzi meg. De a fiú nem beszélhet a művésznővel. A hozzáférés megtagadva. Az éjszakai villamos az utolsó, nagy összemosódás helyszíne. Az álom, az ébrenlét, a fiktív és a valóságos hely, az utazás, a körkörösség, az üres, formális, repetitív cselekvések ténylegesen egybefonódnak. Az egyik utas könyvet olvas, egyszerre alszik és ébren van, s a villamos kísérteties, kívülről szemlélt mozgó, szikrákat vető tömege is csak jelenés csupán. A könyv mondatai, világának eseményei, a város zajai, az álom és a valóság összeér, hogy hajnalban újra kicsit szétrúgja magát, s az újabb nappal során apró jelenések formájában jusson ismét létérvényre, majd csúcsosodjon ki estére. És így tovább, végtelen körforgásban. A süllyedő Titanicon a zenekar az utolsó pillanatig játszott olvassa félálomban az utas. Tényleg minden süllyed körülöttük, és mi vagyunk a zenekar, aki csak ismétli a formát, teljesíti a fikción nyugvó elvárást, tudomást sem véve az alámerülésről? Ezt sugallja a jelenet, az esti csúcspont folyékony, összemaszatolódott bája. Aki este ébren van, mind alszik? Aki nappal ébren van, hamisat álmodik? A hetvenes évek éjszakai villamosa a tompa álom, a jelené a tompa nyomor. A napos órák csúcspontja a fürdés és a vízben, a hanyatt fekve megpillantott égbolt. Ezzel a kívülálló, a vándorló is megpillanthat egy nagyobb távlatot, amely messze fekszik tőle, s ebben az abszolút izolált, hangtalan és zajtalan közegben megérezheti az ő pillanatnyi és látszólagos fölényének múlandóságát és sérülékenységét. A kis Valentino tehát érzéseket, érzésfoszlányokat ragad meg a korszellemmel kapcsolatban is. Teszi mindazt úgy, hogy az egyszerűt annak kézzelfoghatósága ellenére égivé lényegíti át. A hangulat-darabkák azonban nem kívánnak értelmezést, sokszor csupán gegek, kontúrok nélküli, elmaszatolt létezésünk megjelenítései. Ha ezt a filmet összevetjük a hetvenes évek európai új hullámos filmjeivel, ahol az apró, emberi motívumok legtöbbször egy szerethető, esendően ellentmondásos légkört teremtenek, azt lájuk, hogy A kis Valentino nagyobb tétekkel játszik. Itt az apróságok túlmutatnak az emberi természet báján, és valamiképpen az idő mint olyan, és a kor mint olyan témaköréhez kapcsolódnak. Mindezt a jelen függönyén keresztül, hiszen az emlékek a filmben csak egy helyen hangsúlyosak: amikor a Fiú feltételezett bűneiről esik szó. A jövővel kapcsolatban még ennyit sem tudunk meg. A mű végig áttűnéses, költőivé emelt jelenésekkel játszik. A faesztergályos előtt például forgáccsal teli a kuka, az ebbe beledobott kabát könnyen ég. A kuka helyén maradó szobor is egy lehetséges, ismerős kép, ugyanakkor esztétikumával, nagyon látványos elrendezettségével túlmutat a valóságon. Egyszerre esetleges és komponált. Ez a rituális, mitikus vetületek egyik alapja. Ily módon és különösen az egységes filmhangulatba illeszkedő jellegük miatt valóságos, ugyanakkor a valóságon való túlmutatás jellegével felruházott momentumokról van szó. 4

5 Végül néhány felsorolásszerűen bemutatott példa minderre. A válogatás egyetlen szempontja, hogy kontextusukból kiragadva, puszta vizuális élményként is hatásosan érzékeltetik a korábbi megállapításokat. Egy festmény, amely a sárba hull. Ott marad? Miért, mit ábrázolt, kié? Egy morzsa. Zászlótűzés Hátrafelé ballagó munkásszobor. 5

6 A leégett kukából kirajzolódó hölgy. Sérthető, éghető formák, elpusztíthatatlan belső tartalom? Esszenciális kérdés avagy az esszencia kérdése. Felhasznált irodalom: Báron György: Gyermekjátékok. Filmvilág, 2004/12. Fodor Géza: A naturalizmus dicsérete. A kis Valentino. Mozgó Világ, 1980/3. Jeles András-összeállítás. Metropolis, 2004/4 Gelencsér Gábor: A kezdet vége. Közelítések a nyolcvanas-kilencvenes évek magyar filmművészetéhez. Filmkultúra, 95/4. Gelencsér Gábor: Filmtagadás. Jeles András: A kis Valentino. ( ) Orosz István: A kis Valentino és a környezet. In: Dániel Ferenc (szerk.): Kortársunk a film, Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1984, Petri György: Mért nem danoltok? Mért nem danoltok? Mért nem danoltok? A kis Valentino. Mozgó Világ, 1980/3. 6

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

délibáb, füst és pára A szimulákrum mint regény-értelmezési lehetőség

délibáb, füst és pára A szimulákrum mint regény-értelmezési lehetőség XI. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KOLOZSVÁR, 2008. MÁJUS 23 24. délibáb, füst és pára A szimulákrum mint regény-értelmezési lehetőség Szerző: Kovács Noémi, Babeş Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar,

Részletesebben

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban 52 TANULMÁNYOK Hódosy Annamária Szegedi Tudományegyetem Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban Az általános iskola alsó tagozatában kiadott

Részletesebben

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER A HELY SZELLEME GYÖRGY PÉTER Klaniczay Júlia, Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd Galántai György balatonboglári kápolnamûterme 1970 1973 Artpool Balassi, Bp., 2003. 459. old., 4500 Ft Általában

Részletesebben

Mindenhová kell fújni, én úgy mondom.

Mindenhová kell fújni, én úgy mondom. Göncző Viktor - Téglás Attila Mindenhová kell fújni, én úgy mondom. Egy szegedi graffitis csoport kultúrájának vizsgálata TARTALOM Bevezetés A graffiti, mint városi szubkultúra A graffitiről általában

Részletesebben

Olvasónapló Identitásjátékok, testgyakorlatok Kiss Noémi: Trans

Olvasónapló Identitásjátékok, testgyakorlatok Kiss Noémi: Trans Olvasónapló Identitásjátékok, testgyakorlatok Kiss Noémi: Trans A számos interpretációs lehetőséget felkínáló fülszöveg nagyvonalúan elsőkötetes szerzőnek nevezi Kiss Noémit. Nyilván nem tévedésből kapta

Részletesebben

VISY BEATRIX A halálra nincs modell, Szilvia

VISY BEATRIX A halálra nincs modell, Szilvia VISY BEATRIX A halálra nincs modell, Szilvia Fókuszban a Rózsakiállítás Örkény István utolsó befejezett kisregénye, a Rózsakiállítás 1 a halált és annak ábrázolhatóságát állítja ki. A téma ontológiai súlya

Részletesebben

Tompa Andrea. Nagyobb szabadság. Beszélgetés Pintér Bélával

Tompa Andrea. Nagyobb szabadság. Beszélgetés Pintér Bélával Tompa Andrea Nagyobb szabadság Beszélgetés Pintér Bélával Tompa Andrea: Az utolsó két előadásotok, a Szutyok és a Kaisers TV, Ungarn azt mutatja számomra, hogy a Pintér Béla Társulat igen jó alkotói szakaszban

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban. Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban PHD-értekezés Témavezető: Dr. Fried István Prof. Emeritus Kolozsvár Szeged

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Almási Tamás. AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka. Témavezető Kálmán Gábor. SZFE. Budapest 2005.

Almási Tamás. AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka. Témavezető Kálmán Gábor. SZFE. Budapest 2005. Almási Tamás AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka Témavezető Kálmán Gábor SZFE. Budapest 2005. Tartalomjegyzék Összefoglaló...3 1. Bevezető...5 2. A dokumentumfilm,

Részletesebben

AZ ELBESZÉLT ÉS AZ ELBESZÉLŐ ÉN

AZ ELBESZÉLT ÉS AZ ELBESZÉLŐ ÉN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola LENKEY-TÓTH PÉTER AZ ELBESZÉLT ÉS AZ ELBESZÉLŐ ÉN Az én-elbeszélés példái a kortárs képzőművészetben DLA értekezés tézisei 2013 Az utóbbi néhány évtizedben

Részletesebben

A Békéscsabai Városi Diákújság 2011. április-május

A Békéscsabai Városi Diákújság 2011. április-május ... mert csak A Békéscsabai Városi Diákújság 2011. április-május Kulturális kocsmatúra Rajz jobb agyféltekével Álomháború f ilmkritika Árral szemben könyvajánló Véradás, és ami mögötte van Szumó és bográcsozás

Részletesebben

E. H. Gombrich. A látható kép

E. H. Gombrich. A látható kép E. H. Gombrich A látható kép In Horányi Ö. (szerk.), 2003, Kommunikáció I II. Budapest: General Press, 92 107. [The Visual Image. Scientific American 1972:227:3:85 96.] Fordította Pléh Csaba. Korunk vizuális

Részletesebben

Kérdések és válaszok a hajléktalanságról

Kérdések és válaszok a hajléktalanságról Breitner Péter Gurály Zoltán Győri Péter Tartalomjegyzék 1 Kik a hajléktalanok? 2 Hajléktalanság és otthontalanság 3 A hajléktalanság személyes, családi okai 4 A hajléktalanság társadalmi okai 5 Hány hajléktalan

Részletesebben

EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ

EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ RUDOLF STEINER: EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ Nyolc meditációban Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Rudolf Steiner: Egy út az ember önmegismeréséhez 2 A mű eredeti címe: Ein Weg zur

Részletesebben

Unió vagy föderáció?

Unió vagy föderáció? Takáts Péter Unió vagy föderáció? Gondolatok az MAI után és az ESM előtt Nem felemelkedni akarni, azt jelenti, hogy én elsüllyedni akarok. Rudolf Steiner Unió vagy föderáció? Egy lényegtelen kérdés, és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Az ősi Mexikó sámánjainak gondolatai életről, halálól és a világmindenségről Simon & Schuster, 1998. fordította: Judith Spartacus, 2011. [Ez a digitális kiadvány nem kereskedelmi

Részletesebben

A ZSINCSI AZ EGY VICCES HELY

A ZSINCSI AZ EGY VICCES HELY BAKÓ BOGLÁRKA A ZSINCSI AZ EGY VICCES HELY AZAZ CSIP-CSUP TÖRTÉNETEK EGY ZSIDÓ KÖZÖSSÉG ÉLETÉBŐL Papp Richárd: Miért kell Kohn bácsinak négy hűtőszekrény? élő humor egy budapesti zsidó közösségben. Nyitott

Részletesebben

A Portugál a Kamrában (7. oldal) A rátóti legényanya Szolnokon (17. oldal)

A Portugál a Kamrában (7. oldal) A rátóti legényanya Szolnokon (17. oldal) Horváth Árpád: SZEREP NÉLKÜL 1 TOLNAY KLÁRI (1914-1998) Tolnay Klári: SZEREP ÉS EGYÉNISÉG 2 Ádám Ottó: BÚCSÚ 6 KRITIKAI TÜKÖR Lajos Sándor: TÍZ SZEREP KERES EGY SZERZŐT 7 (Egressy Zoltán: Portugál) Tarján

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai

A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai Kállai Barbara A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely országos tudományos pályázati felhívására beadott pályázat Széchenyi István Egyetem

Részletesebben