Tisztelt Érdeklődő! A szerződés átvállalásának ügyintézésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Érdeklődő! A szerződés átvállalásának ügyintézésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk."

Átírás

1 Átvállalási tájékoztató Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezők társaságok/szervezetek részére (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tisztelt Érdeklődő! A szerződés átvállalásának ügyintézésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk. Átvállalás feltételei: - valamennyi, az átvállalás napjáig esedékessé vált fizetési kötelezettség rendezése, - az átvállalás a gépjármű piaci értékének 80%-a és az aktuális kintlévőség közötti különbözet önerőként történő megfizetése esetén lehetséges, - amennyiben a finanszírozási szerződést a Felek korábban CIB Havi Fix konstrukcióban kötötték meg, ezen konstrukció az átvállalás eredményeképpen megszüntetésre kerül, és a szerződés az átvállalást követően változó kamatozásúra módosul - amennyiben a finanszírozási szerződést a Felek korábban Forint Fix konstrukcióban kötötték meg, és az átvállalás során a szerződés akként kerülne átütemezésre, mely érinti a fizetési ütemezést is, ezen konstrukció az átvállalás eredményeképpen megszüntetésre kerül, és a szerződés az átvállalást követően változó kamatozásúra módosul Átvállalás ügyintézésének megkezdéséhez szükséges dokumentumok: mindkét fél által aláírt, kitöltött átvállalási kérelem (másolatban is megfelelő) átvállaló fél által cégszerűen aláírt, kitöltött átvállalási adatlap (bírálatra elegendő másolatban, de szerződéskötésre mindenképpen pótolni szükséges eredetiben aláírva a kitöltött Tényleges tulajdonosi nyilatkozattal és az Ügyféltájékoztatás és Ügyfélnyilatkozatok című dokumentummal együtt) a szerződést átvállaló fél részéről a későbbiekben aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolata az utolsó teljes lezárt évre vonatkozó éves beszámoló másolata (amennyiben nem rendelkezik teljes évre vonatkozó éves beszámolóval, akkor a beszámolóhoz csatolni szükséges a főkönyvi kivonatának másolatát) amennyiben az átvállaló cégjegyzékben nem szereplő szervezet: alapító okirat (társasági szerződés) és bírósági bejegyző végzés másolata szükséges A dokumentumokat az alábbi elérhetőségekre kérjük eljuttatni: Átvállalás ügyintézésének menete: Postacím: CIB Lízing Zrt. Átstrukturálási és átvállalási csoport 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8. Fax-szám cím az átvállalás ügyintézése csak hiánytalan dokumentáció megléte esetén indulhat a bírálati döntés alapján egyéb feltételek, kiegészítő biztosítékok bekérhetőek pl. kezesség előírása, további dokumentumok bekérése stb. Társaságunk minden esetben fenntartja jogát, hogy hitelbírálati, kockázatkezelési szempontjai alapján egyedi feltételt támasszon és/vagy dokumentumokat, igazolásokat kérjen be vagy a kérelmet elutasítsa. pozitív bírálat esetén a szerződés aláírásának helyszíne a CIB Lízing Zrt. Személyes Ügyfélszolgálati Irodája (1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.), az aláíráskor mindkét fél és az átvállaláshoz biztosítékot nyújtók együttes megjelenése szükséges kérjük a szerződés aláírásra hozzák magukkal azokat a dokumentumokat, amelyeket bírálatra másolatban küldtek meg részünkre (adatlap, tényleges tulajdonosi nyilatkozat) a szerződés aláírásának feltétele valamennyi lejárt fizetési kötelezettség (havi díj, késedelmi kamat, monitoring díj stb.) és a CIB Lízing Zrt. által bekért önerő teljesítése a szerződés aláírását követőn az okmányirodai ügyintézés az átvállaló felet terheli (Hitelügylet esetén a törzskönyvet postázzuk a lakcím szerint illetékes Okmányiroda részére, ahol a szerződés aláírása után megkapott dokumentumokkal és az egyéb átíráshoz szükséges iratokkal (pl. adásvételi szerződés, eredetiség vizsga, kötelező biztosítás stb.) intézhető a tulajdonjog átíratása. Lízing ügylet esetén csak az üzembentartó személyében történik változás, amelyet szintén módosíttatni kell az átvállalónak az illetékes okmányirodában, az ehhez szükséges dokumentumokat a szerződés aláírását követően küldjük meg az átvállalónak.) Átvállalás elfogadása esetén szükséges további dokumentumok: Egyéni casco biztosítással kötött szerződések esetén a casco biztosítás igazolása másolati példányban casco ajánlattal vagy kötvénnyel (a casco biztosításnak teljes körűnek kell lenni - törés, totál/lopás és elemi kárra kiterjedőnek -, az önrész nem lehet magasabb 20%-nál és HUF-nál, kedvezményezettként szerepelni kell a CIB Lízing Zrt.-nek). Az ügyletbe beépített casco biztosítás kérhető, a részletes tájékoztatásért keresse ügyintézőinket! amennyiben az ügylet beépített casco biztosítást tartalmaz az átvállaló fél részéről kitöltött csatlakozási nyilatkozat szükséges, a Hirdetmény szerinti átvállalási díj megfizetése és annak igazolása Amennyiben kérdése van, munkatársaink a következő telefonszámon állnak rendelkezésére: Tel.:

2 ÁTVÁLLALÁSI KÉRELEM ÜGYFÉLADATOK: Ügyfél (átadó fél) neve: Szerződésszám: Ügyfél (átadó fél) telefon, fax, elérhetősége Átvállaló fél neve: Átvállaló telefon, fax, elérhetősége GÉPJÁRMŰ ADATAI: RENDSZÁM TÍPUS SZERŐDÉSSZÁM Az átvállalás díját - melyet jóváhagyás után az átvállaló fél részére kerül kiszámlázásra az Ön szerződésére vonatkozó érvényes Hirdetmény tartalmazza. (megtalálható a honlapon jelenleg érvényes díja a után kötött szerződéseknél: ,-Ft). Az átvállaló fél kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott átvállalási díjat tudomásul veszi, valamint azt is, hogy amennyiben a finanszírozási szerződést a Felek korábban CIB Havi Fix kötötték meg, ezen konstrukció az átvállalás eredményeképpen megszüntetésre kerül, és a szerződés az átvállalást követően változó kamatozásúra módosul. Amennyiben pedig a finanszírozási szerződést a Felek korábban Forint Fix konstrukcióban kötötték meg, és az átvállalás során a szerződés akként kerülne átütemezésre, mely érinti a fizetési ütemezést is, ezen konstrukció az átvállalás eredményeképpen megszüntetésre kerül, és a szerződés az átvállalást követően változó kamatozásúra módosul. Az átadó fél, azaz jelenlegi ügyfél jelen okirat aláírásával kifejezetten felhatalmazza a finanszírozó társaságot (CIB Lízing Zrt.-t) arra, hogy az átvállalás lebonyolításának céljából szükséges összes információt, banktitkot az átvállaló fél részére átadjon. Egyéb megjegyzés: 201. hó nap Ügyfél aláírása Átvállaló fél aláírása Előttünk, mint tanúk előtt /csak esetén kell a formanyomtatványt tanúkkal ellátni/: 1. (aláírás) 2. (aláírás) Személyazonosító ig. száma: Személyazonosító ig. száma: 2

3 ÁTVÁLLALÁSI ADATLAP Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok/szervezetek részére (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Teljes név: Rövid név: Székhely: Postacím: Nyilvántartási szám (Cégjegyzék szám): Adószám: KSH szám: Alapítás éve: Fő tevékenység: cím: Tevékenység kezdete: Telefonszám: Fax szám: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó elérhetősége: Számlavezető bank neve: Bankszámlaszám: Van-e kapcsolata a CIB Csoporttal? igen nem Kapcsolat jellege (számlavezetés, értékpapír stb.) Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező társaság/szervezet képviseletére jogosult/kézbesítési megbízott/meghatalmazott adatai**: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Állampolgárság: Személyazonosító igazolvány száma, típusa, lejáratának ideje: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: Állandó lakcím: Postacím: Telefonos elérhetőség: Családi állapot: Iskolai végzettség: Beosztás: Szakmában töltött idő: Aláírással kapcsolatos adatok 1 : Szerződés aláírója vállalkozás meghatalmazott képviselője/kézbesítési megbízott Gépjármű adatai: Gépjármű fajtája személygépjármű kishaszongépjármű Gépjármű típusa: Aktuális futott kilométer állás: Gépjármű rendszáma: Első forgalomba helyezés időpontja: Tájékoztatjuk, hogy az önerő megfizetése automatikus előtörlesztésként kerül elszámolásra, ezért kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül: az előtörlesztés következtében a futamidő csökkenjen változatlan összegű törlesztőrészletek/lízingdíjak mellett az előtörlesztés következtében a havi törlesztő-részletek/lízingdíjak összege csökkenjen a futamidő hosszának változatlansága mellett Az előtörlesztés megtörténtét követően Társaságunk megküldi az Ön részére a módosított fizetési ütemezést. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam a jelen adatlapon feltüntetett információk a valóságnak megfelelnek. A jogi személynek/jogi személyiséggel nem rendelkező társaságnak/szervezetnek lejárt köztartozása nincs, ellene felszámolás, csődeljárás nem folyik. A jelen adatlap aláírásával felhatalmazom a CIB Lízing Zrt-t a fenti információk hitelességének ellenőrzésére. Tudomásul veszem, hogy a CIB Lízing Zrt. Az okiratokról készült másolatokat, a vezető tisztségviselő, meghatalmazott, illetőleg más, az ügyfél nevében eljáró személy hozzájárulása esetén a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. (Pmtv) 28. (1) bekezdése alapján az adatrögzítéstől számított, szerződéskötés esetén pedig az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig köteles megőrizni hó nap Átvállaló fél cégszerű aláírása Előttünk, mint tanúk előtt /csak esetén kell a formanyomtatványt tanúkkal ellátni/:: 1. (aláírás) 2. (aláírás) Átvállaló fél nevében vagy megbízása alapján eljáró személy aláírása Személyazonosító ig. száma: Személyazonosító ig. száma: 1 Amennyiben nem a vállalkozás képviseletre jogosultja írja alá az Engedményezési és tartozás átvállalás szerződést, akkor szükség van a CIB Lízing Zrt. által rendszeresített, szabályosan kitöltött és aláírt meghatalmazásra is. 3

4 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról Ajánlatszám:... Szerződésszám: Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján, amennyiben Ön a Törvény 2. (1) bekezdés g) pontja szerinti vállalkozás (gazdasági társaság, fióktelep, európai részvénytársaság, szövetkezet, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozás), a Vállalkozás alábbi referenciaadatait Társaságunk köteles a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére átadni, ha Önnel pénzügyi lízing vagy pénzkölcsön nyújtásra (mint pénzügyi szolgáltatásokra) vonatkozó szerződést kötött, a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül: - azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám. - a pénzügyi lízingszerződésre vagy pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, l) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. A Törvény alapján a jelen pontban foglalt adatátadásról Önt az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatjuk. 2. A Törvény alapján Társaságunk köteles a Vállalkozás alábbi referenciaadatait átadni KHR részére, amennyiben az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének a Vállalkozás oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennáll. Azonosító adatok a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám. A pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, e) a 14. -ban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, f)a feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, j) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme, k) fennálló tőketartozás összege és pénzneme, l) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. 3. A KHR törvény alapján amennyiben a Vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, Társaságunk az előtörlesztést követő 5 munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak a Vállalkozás alábbi referenciaadatait: előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme. A KHR törvény alapján Társaságunk a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a szerződés alábbi referenciaadatait: fennálló tőketartozás összege és pénzneme szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. Társaságunk adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll. Ebben az esetben Társaságunk. az adatot az arról való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. A KHR törvény alapján a vállalkozásra vonatkozó szabályok az egyetemleges kötelezettre is irányadóak. 3. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Mi a KHR-be való adattovábbítás célja? Tájékoztatjuk, hogy a KHR-be való adattovábbítás célja, hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon egy zárt rendszerű adatbázis, és így lehetővé váljon a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referencia-szolgáltatók bizonsága érdekében. Amennyiben tehát az Ön adatai szerepelnek a KHR-ben, az nem jelenti feltétlenül, automatikusan azt, hogy Ön pénzügyi szervezettől nem kaphat hitelt, kölcsönt vagy nem veheti igénybe a pénzügyi intézmény egyéb szolgáltatásait. A hitelezési kockázat csökkentése révén a KHR működése hozzájárul a hitelnyújtók biztonságosabb működéséhez is. A KHR-ben kezelt adatokat csak a KHR törvényben meghatározott célra lehet felhasználni. Mikor szolgáltat rólam adatot a KHR? Az Ön referenciaadatai az 1. pontban foglalt eset miatt átadott referenciaadatok kivételével kizárólag az Ön előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adhatóak át más pénzügyi szolgáltatók részére, ha a következő pénzügyi szolgáltatásokta veszi igénybe: - hitel és pénzkölcsön nyújtása, - pénzügyi lízing, - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, - elektronikus pénz kibocsátása, - olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, - kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, - kereskedelmi kölcsön nyújtása, - befektetési hitel nyújtása a befektetőnek, - értékpapír-kölcsönzés. Hogyan kérhetek információt a KHR-ben szereplő adataimról? A KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi intézménynél bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely pénzügyi intézmény adta át. 4

5 A pénzügyi intézmény a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a pénzügyi intézménynek, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja Önnek. A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. Milyen lehetőségeim vannak, ha úgy gondolom, hogy adataim jogellenesen szerepelnek a KHR-ben? Önnek lehetősége van kifogást tenni adatainak a KHR-be történt átadása, azoknak a KHR-ben való kezelése ellen, és kérheti az adat helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz vagy ahhoz a pénzügyi intézményhez nyújthatja be, amelyik a kifogásolt adatot a KHR-be továbbította. A kifogást a a kézhez vételtől számított három munkanapon belül ki kell vizsgálni ás a vizsgálat eredményéről Ön írásban kap tájékoztatást, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában legkésőbb a vizsgálat lezárást követő két munkanapon belül. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül értesít valamennyi olyan pénzügyi intézményt, amelynek Önről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. Három esetben keresetet is indíthat adatainak helyesbítése vagy törlése céljából a lakóhelye szerinti illetékes helyi bíróságnál: - amennyiben kérésére az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően nem kap tájékoztatást arról, hogy adatai szerepelnek-e a KHR-ben, - kifogás eredményéről való tájékoztatás elmaradása esetén, - kifogás eredményéről való tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül, amennyiben a tájékoztatás eredményével nem ért egyet. A tárgyalást a bíróság úgy tűzi ki, hogy az első tárgyalás legkésőbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő nyolc munkanapon belül megtartható legyen. B./ ADATELLENŐRZÉS Tudomásul veszem, hogy a CIB Lízing Zrt. a részére átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá az arcképemet és aláírásomat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: Cg ) útján ellenőrizze. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. az így megismert adatokat legalább a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. szerint megállapított 8 évig megőrizze és kezelje. Amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítettem, úgy eseti engedélyt adok a tilalommal érintett adatok kiadására is. C./ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ OKIRATOK MÁSOLÁSÁRÓL A személyes adatokat tartalmazó okiratokról történő másolatkészítéshez és annak felhasználásához a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, előzetes hozzájárulást adhatok az alábbiak szerint : Az Adós/Lízingbevevő Vállalkozás képviseletében eljáró ként, vagy az Egyetemleges kötelezett társlízingbevevő/egyetemleges kötelezett adóstárs nevében vagy megbízása alapján eljáró ként, vagy Egyetemleges kötelezett társ-lízingbevevőként/egyetemleges kötelezett adóstársként önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. az arcképes személyazonosító igazolványomról, az útlevelemről vagy vezetői engedélyemről, valamint az általam közölt személyes adatokat tartalmazó okiratokról - többek között a lakcímet igazoló hatósági igazolványról - másolatot készítsen, és azt kockázatkezelés és a személyes adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülésig, de legalább a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. szerint megállapított 8 évig felhasználja. D./ ADATKEZELÉS ÉS ADATÁTADÁS A CIB BANKCSOPORTON BELÜL Tudomásul veszem és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. a CIB Bankcsoport tagjai részére, valamint a CIB Bankcsoport tagjai a CIB Lízing Zrt. részére a rám vonatkozó, egyébként banktitoknak, üzleti titoknak, biztosítási titoknak vagy személyes adatnak minősülő információkat és/vagy adatokat adatkezelés ideértve az adatkezelések összekapcsolását is és nyilvántartás céljára akár külföldre is kiszolgáltassák, e körben felmentem a CIB Lízing Zrt-t és a CIB Bankcsoport tagjait a titoktartási kötelezettségük alól. Az adattovábbítás és adatkezelés célja: (i) CIB Lízing Zrt.-vel kötött szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása, (ii) az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén CIB Lízing Zrt. és a CIB Bankcsoport tagjai által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés (levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül), (iii) az, hogy a CIB Bankcsoport tagjai közvetlenül mérhessék fel igényeimet azok magasabb szintű kielégítése érdekében (statisztika készítés), (iv) kockázatkezelés (elemzés, értékelés, mérséklés valamint a prudens működés, kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása), (v) a CIB Bankcsoport által nyújtott termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása (vi) a CIB Bankcsoport tagjai jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni, továbbá a CIB Bankcsoport tagjai által nyújtott pénzügyi, biztosításközvetítői, befektetési szolgáltatásokat szabályozó jogszabályokban írt kötelezettségek teljesítése, (vii) az, hogy a CIB Bankcsoport tagjai a követeléseiket egységes behajtási eljárással érvényesíthessék és az egymással szembeni esetleges elszámolási kötelezettségük érvényesítését elősegítsék, (viii) a szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése. A CIB Lízing Zrt. biztosítja, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozás, törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének biztosításáról. A CIB Lízing Zrt. által kezelt, vagy a CIB Bankcsoport tagjai részére továbbított és így általuk nyilvántartott személyes adataimat bármikor helyesbíthetem, továbbá azokról jogszabályban meghatározott esetekben térítésmentesen tájékoztatást kérhetek, illetve kérhetem személyes adataim törlését vagy zárolását. Tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) szerinti jogokat a CIB Lízing Zrt. a külföldi adatkezelés esetén is biztosítja. Tudomásul veszem annak tényét, hogy a CIB Lízing Zrt. vagy a CIB Bankcsoport tagjai az általuk kezelt vagy részükre átadott adatok feldolgozása érdekében adatfeldolgozót vehetnek igénybe, különösen, de nem kizárólag postai befizetési utalvány, számla nyomtatása vagy megszemélyesítése, illetve egyéb levelezés, továbbá az általam a CIB Lízing Zrt.-vel vagy a CIB Bankcsoport tagjával kötött szerződés aláírását megelőzően vagy azzal összefüggésben a CIB Lízing Zrt. vagy a CIB Bankcsoport tagjai rendelkezésére bocsátott valamennyi okirat archiválása céljából. Tudomásul veszem, hogy a CIB Lízing Zrt., valamint a CIB Bankcsoport tagjai az általuk felvett és általam szolgáltatott adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a CIB Lízing Zrt.-re vagy a CIB Bankcsoport tagjaira vonatkozó jogi kötelezettség 5

6 teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulásom visszavonását követően is kezelheti. A CIB Bankcsoport tagjainak felsorolását a CIB Lízing Zrt. általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzatai tartalmazzák. Tudomásul veszem, hogy érintettként tiltakozhatok a CIB Lízing Zrt.-nél a személyes adataim kezelése ellen az Infotv. 21. (1) bekezdése szerinti esetekben, valamint a jogaim megsértése esetén bírósághoz, illetve személyes adataim kezelésével kapcsolatos jogsérelem bekövetkezése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: telefon: +36 (1) , fax: +36 (1) , központi cím: is fordulhatok. Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a jelen nyilatkozatban meghatározott adatkezelés a hozzájárulásomon alapul, kijelentem továbbá, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a fentiek alapján egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, azt megértettem és elfogadom, tudomásul veszem, hogy az adatkezelés - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig tart. E./ LÍZINGSZERZŐDÉS ESETÉN FELHATALMAZÁS ADATOK ÁTADÁSÁRA BIZTOSÍTÓ RÉSZÉRE Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Vállalkozás pénzügyi lízingszerződést köt a CIB Lízing Zrt-vel és a Lízingbevevő kérésére és érdekében a CIB Lízing Zrt. mint lízingbeadó a lízingszerződéssel összefüggésben bármilyen vagyonbiztosítást köt, akkor a CIB Lízing Zrt. átadhatja az érintett biztosítónak azokat az adatokat, amelyek a biztosítási szolgáltatással összefüggnek (lízingbevevő adatai, finanszírozott gépjármű adatai, a lízingszerződés megkötésének, módosításának, átvállalásának vagy bármilyen okból történő megszűnésének ténye és időpontja, a lízingszerződés futamideje, a lízingszerződés devizaneme, lízingbevevő törlesztő-részlete, a törlesztő-részlet esedékessége, Lízingbevevő mindenkori aktuális tőkekintlévősége, a biztosítási szolgáltatás kezdete és vége, a biztosítási szolgáltatás díja).tudomásul veszem, hogy az adatátadás célja a biztosítási szolgáltatások teljesítésének és a károk megfelelő nyilvántartásának elősegítése. A Lízingbevevő írásbeli kérésére a lízingbeadó minden, a személyére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl a lízingbevevővel. A./ ponthoz kapcsolódó ügyfélnyilatkozat A KHR-be történő adattovábbításra vonatkozó tájékoztatást elolvastam, megértettem az abban foglaltakat tudomásul vettem. B./ ponthoz kapcsolódó ügyfélnyilatkozat Az adatellenőrzésre vonatkozó tájékoztatást elolvastam, megértettem az abban foglaltakat tudomásul vettem. C./ ponthoz kapcsolódó ügyfélnyilatkozat A személyes adatokat tartalmazó okiratokról történő másolatkészítéshez és annak felhasználásához a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, előzetesen hozzájárulhatok a C.) pontban foglaltak szerint: Az Adós/Lízingbevevő képviseletében eljáró Hozzájárulok Nem járulok hozzá Természetes személy Egyetemleges kötelezett társlízingbevevő/egyetemleges kötelezett Adóstárs Hozzájárulok Nem járulok hozzá Egyetemleges kötelezett társlízingbevevő/egyetemleges kötelezett Adóstárs képviseletében eljáró Hozzájárulok Nem járulok hozzá Leendő Lízingbevevő aláírás): Székhely: D./ ponthoz kapcsolódó ügyfélnyilatkozat Az adatkezelésre és adatátadásra vonatkozó tájékoztatást elolvastam, megértettem az abban foglaltakat tudomásul vettem. E./ ponthoz kapcsolódó ügyfélnyilatkozat A biztosító részére történő adatátadásra vonatkozó tájékoztatást elolvastam, megértettem az abban foglaltakat tudomásul vettem. Dátum:, Adós/ (cégszerű Leendő ügyfél/ Adós/ Lízingbevevő nevében vagy megbízása alapján eljárós aláírása: Leendő Egyetemleges kötelezett Adóstárs/ Egyetemleges kötelezett Társ-lízingbevevő (aláírás): Székhely/ Leendő Adóstárs/ Egyetemleges kötelezett/ nevében vagy megbízása alapján eljárós aláírása: Előttünk, mint tanúk előtt (csak esetén töltendő ki): 1. tanú (aláírás): 2. tanú (aláírás): 6

7 Nyilatkozat az ügyfél tényleges tulajdonosairól Declaration on beneficial owners Alulírott(ak)..., mint a... képviselője (képviselői), büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy Undersigned..., as representative(s) of... and in full knowledge of my (our) responsibility under criminal law, declare that: a fent megnevezett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: Társaság) saját nevében jár el, és természetes személy tulajdonosai, illetve ha a Társaságban részben vagy egészben, akár többes tulajdonosi áttételen keresztül is más Társaság(ok) rendelkezik (rendelkeznek) tulajdonnal, akkor e Társaság(ok) legvégső Tulajdonosai 2 az alábbiak the legal entity or organisation without legal personality (furthermore: Entity) is proceeding on its own behalf, and natural person owner(s) of the Entity or, if the Entity is owned partially or fully, even through multiple ownership structures by other Entity(ies), then the natural person final beneficial owner(s) 3 of such Entity(ies), is (are) the following person(s) a fent megnevezett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: Társaság) saját nevében jár el, és nincs tulajdonosa, más Társaság(ok)on keresztül sem. the legal entity or organisation without legal personality (furthermore: Entity) is proceeding on its own behalf, and it has no natural person owner(s), even through multiple ownership structures a fent megnevezett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az alábbiakban megnevezett ek, mint tényleges tulajdonosok nevében jár el the legal entity or organisation without legal personality is proceeding on behalf of the following natural person beneficial owner(s) Természetes személy tulajdonos neve Name of natural person beneficial owner Születési név Lakcím Állampolgárság Anyja neve Birth name Address Nationality Mother s name Születési idő Date of birth (YYYY.MM.D D) Tulajdoni hányad (%) Ownership (%) Kijelentem (kijelentjük), hogy amennyiben bármely jövőbeli megbízásomat (megbízásunkat) a jelen nyilatkozattól eltérő személy nevében, érdekében, javára kezdeményezem (kezdeményezzük), arról - a megbízás benyújtásával egyidejűleg - írásos nyilatkozatban tájékoztatom (tájékoztatjuk) a CIB Lízing Csoportot. I (we) declare that if I (we) initiate any future order on behalf of, in the interest of, or to the benefit of a person other than that specified in this declaration, I (we) shall notify CIB Leasing Group. of this in a written declaration submitted together with the order...., cégszerű aláírás / official signature 2 Jelen nyilatkozat szempontjából Tulajdonosnak kizárólag az a minősül, aki a társaságban közvetlenül vagy közvetve szavazati joggal vagy tulajdoni hányaddal rendelkezik (függetlenül annak mértékétől), aki a társaságot bármilyen más jogcímen tulajdonosként irányítja, vagy egyéb módon ellenőrzést gyakorol annak vezetése felett. Nem minősülhet tulajdonosnak az egyes tulajdonosi jogok gyakorlására meghatalmazott (nominee owner) valamint a meghatalmazott igazgató, (nominee director), a kiskorú vagy egyéb módon cselekvőképtelen személy, illetve bármilyen társaság vagy szervezet. 3 For the purpose of this current declaration only the following natural persons shall qualify as final beneficial owners: a person who, directly or indirectly, holds ownership or has voting rights in the Company (regardless of the size or percentage of such stake, share or voting right), who, in any capacity, manages the Company as owner or controls the Company in any other manner. The following persons shall NOT qualify as final beneficial owners: nominee owners and nominee directors, under-aged or incapab le persons, legal entities or organisations without legal personality. 7

Átvállalási Tájékoztató egyéni vállalkozók részére (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában)

Átvállalási Tájékoztató egyéni vállalkozók részére (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Átvállalási Tájékoztató egyéni vállalkozók részére (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tisztelt Hölgyem / Uram! A szerződés átvállalásának ügyintézésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ NYILATKOZAT

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ NYILATKOZAT ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK Ajánlatszám:... Szerződésszám:... Keretszerződésszám:... A./ NYILATKOZAT A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ NYILATKOZAT

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ NYILATKOZAT Ajánlatszám:... ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ NYILATKOZAT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában)

Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tisztelt Ügyfelünk! A szerződés(ek)hez kapcsolódó jogutódlás ügyintézésével kapcsolatban az alábbi

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó CIB Lízing Csoport H-1138 Budapest, Váci út 140. Telefon: (36-1) 485-9861, 485-9863, 485-9739. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK Cégnév (rövidített

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:. Ügylet azonosítója:. 6 jegyű ügyfél-azonosító:.

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Ügyfél tájékoztató! Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZŐI ADATLAP

ENGEDMÉNYEZŐI ADATLAP ENGEDMÉNYEZŐI ADATLAP Ügyfél adatai 1. Cégnév: 2. Levelezési cím: 3. Cégjegyzékszám: 4. Adószám: 5. Elérhetőségek (tel., fax.): 6. Tulajdonosok neve, címe, anyja neve, tulajdoni hányada: 7. Részesedés

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE CIB Lízing Csoport H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. Telefon: (36-1) 485-9858. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP TOVÁBBI LÍZINGBEVEVŐ / KEZES RÉSZÉRE

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP TOVÁBBI LÍZINGBEVEVŐ / KEZES RÉSZÉRE H-1138 Budapest, Váci út 140. Telefon: (36-1) 485-9861, 485-9863, 485-9739. Telefax: (36-1) 489-6718 KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP TOVÁBBI LÍZINGBEVEVŐ / KEZES RÉSZÉRE KAPCSOLAT A LÍZINGÜGYLETHEZ/ELŐFINANSZÍROZÓ

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: 24 36 48 60 hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR:

ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: 24 36 48 60 hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR: 1. Lízingelni kívánt járművek adatai Megengedett Felépítmény Db. Nettó ár Deviza össztömeg típusa nem Összesen: Kért finanszírozás típusa: Nyíltvégű pénzügyi lízing Zártvégű pénzügyi lízing Finanszírozás

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató öröklés útján történő jogutódláshoz és az ahhoz kapcsolódó szerződés átvállaláshoz

Tájékoztató öröklés útján történő jogutódláshoz és az ahhoz kapcsolódó szerződés átvállaláshoz Tájékoztató öröklés útján történő jogutódláshoz és az ahhoz kapcsolódó szerződés átvállaláshoz Tisztelt Hölgyem / Uram! A kölcsön/lízing szerződéssel kapcsolatos, öröklés útján történő jogutódlás ügyintézésével

Részletesebben

másrészről a... kölcsönfelvevő, Székhelye: KSH jelzőszáma: Pénzforgalmi jelzőszáma: Cégjegyzék száma: mint adós ( a továbbiakban: Adós).

másrészről a... kölcsönfelvevő, Székhelye: KSH jelzőszáma: Pénzforgalmi jelzőszáma: Cégjegyzék száma: mint adós ( a továbbiakban: Adós). Hiteliktatószám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódóan a tejtermeléshez igénybe vehető kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek : egyrészről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS JKK003_01 Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő!

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan A devizakölcsön száma, melyhez a Gyűjtőszámlahitel kapcsolódik: A hitelhez állami fizetéskönnyítő program (Áthidaló kölcsön) kapcsolódik:

Részletesebben

VII./4. f.) A Lízingbeadó tudomására jut, hogy a Lízingbevevő a szerződéskötéskor nem helytálló, vagy hiányos információt szolgáltatott.

VII./4. f.) A Lízingbeadó tudomására jut, hogy a Lízingbevevő a szerződéskötéskor nem helytálló, vagy hiányos információt szolgáltatott. LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

LOMBARD INGATLAN ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: I-1349/2003 PLAILC/

LOMBARD INGATLAN ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: I-1349/2003 PLAILC/ LOMBARD INGATLAN ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: I-1349/2003 PLAILC/2010.12.13. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti jogkörében eljárva

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP FEDEZETES HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP FEDEZETES HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP FEDEZETES HITELEKHEZ KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL JELÖLJE!

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE CIB Lízing Csoport H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. Telefon: (36-1) 485-9858. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE I.

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

III. számú melléklet:

III. számú melléklet: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE CIB Lízing Csoport H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.. Telefon: (36-1... Telefax: (36-1... BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. (székhely: 6000 Kecskemét, Magyar utca 27-31 2. em. 14., nyilvántartásiszám: 33259483, adószám:

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F HITILC/2010.12.13. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti jogkörében

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez

IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú einek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ A hiteligénylő neve:.. Ügyfélszáma:... Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitel módosítása: fedezetcsere fedezet kivonás Felajánlott fedezet: értékpapír betét

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM LAKÓINGATLAN ÜZLETÁG MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM LAKÓINGATLAN ÜZLETÁG MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE CIB Lízing Csoport H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. Telefon: (36-1) 485-9858. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM LAKÓINGATLAN ÜZLETÁG MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 0640 222 229, 061 237 1660 Telefax: 061 237 1666 E-mail: info@erstelakaslizing.hu www.erstelakaslizing.hu Lízingkérelem Gazdasági társaságok

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 22. Dokumentum verzió: v2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Hatályos: július 1. napjától SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS / ÁRUVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

III. MELLÉKLET. Hatályos: július 1. napjától SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS / ÁRUVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS III. MELLÉKLET Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE CIB Lízing Csoport H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. Telefon: (36-1) 485-9858. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No.

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb:

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb: 1. Alapadatok. kapcsolattartó: Várhidi Zsuzsanna: 06-20-429-5715 A megvásárolandó gép típusa: Rendeltetése: Gép gyártási éve: Nettó vételára (Ft) Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 -

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - 2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben