Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A mikro-, kis- és középvállalkozások, mint Európa és Magyarország gazdasági motorja Belső konzulens: Dr. Takács Dávid Baki András Nappali Tagozat Külső konzulens: Nagy András Gazdálkodás és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány 2011.

3

4 NYILATKOZAT Alulírott Baki András büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szakdolgozatomban foglalt tények és adatok a valóságnak megfelelnek, és az abban leírtak a saját, önálló munkám eredményei. A szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmaztam. Ezen szakdolgozat semmilyen része nem került felhasználásra korábban oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során. Zalaegerszeg, december 30. Baki András s.k. hallgató aláírása

5 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A kkv-k a gazdaságban A kis- és középvállalkozások törvényi háttere az EU-ban Az európai kkv-k története napjainkig Kkv-k Magyarországon A kis- és középvállalkozások törvényi háttere Magyarországon A magyar kkv-k gazdaságban betöltött pozíciója Az EU a kkv politikája Kisvállalkozói intézkedéscsomag az EU-ban (SBA) Az SBA vezérlő elvei A vállalkozói kedv ösztönzése Kisvállalkozói intézkedéscsomag Magyarországon A kkv-k finanszírozása, támogatása Versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) Mikrohitel Kockázati tőke Késedelmes fizetések A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram Kohéziós politika A kkv-k finanszírozása, támogatása Magyarországon Széchenyi Kártya Az Új Széchenyi Mikrohitel Program Kombinált mikrohitel Operatív programok Gazdaságfejlesztési Operatív Program

6 6.6. A JEREMIE Program Kockázati tőke A kkv-k fejlesztése és az MVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Az alapítvány célja: A ZMVA tevékenységei Mikrohitel program Inkubátorház Rendezvények Az Enterprise Europe Network Egyéb szolgáltatások Sikertörténetek Összegzés Irodalomjegyzék

7 1. Bevezetés A szakdolgozat témájának választásakor úgy gondoltam, manapság nem kerülhető meg a mikro-, kis- és középvállalkozások fontossága, sem Magyarországon, sem Európában, sem máshol. A címben nem hiába neveztem a kkv-kat a gazdaság motorjának, ezzel a hasonlattal akartam utalni súlyúkra a gazdaságban. A dolgozatomban igyekeztem ehhez hűen a tényeket feltárni, közölni és illusztrálni, ebben nagy segítségemre voltak mind az európai, mind a magyar adatbázisok, statisztikák. Vállalkozásszervező szakirányon lévő hallgatóként úgy véltem inkább a kisebb vállalkozásokról írok, mivel azok közelebb állnak hozzám, rokonaim, ismerőseim egy része ugyanis vállalkozó vagy kisméretű vállalkozásnál dolgozik, ezért a téma megéri, hogy a figyelem középpontjába kerüljön. A szakdolgozat írása közben minél több naprakész, friss forrás felhasználására törekedtem legyen szó nyomtatott vagy elektronikus illetve idegen nyelvű vagy éppen magyar forrásról, az adatok feldolgozásával igyekeztem összehasonlítani a magyarországi kkv-k helyzetét a fejlettebb EU-s tagállamokéival, a mindenkori politika és kormányzatok hozzáállását, intézkedéseit, stratégiáit így egy teljes, valós képet alkotni róluk, bemutatni a finanszírozási és támogatási lehetőségeiket, ebben a gazdaságilag és pénzügyileg instabil időszakban. Minden vállalkozás érdeke a versenyképesség fenntartása, ezáltal az életben maradás, ezért nem mehetünk el a vállalkozások mellett úgy, hogy nem beszélünk, fejlődési és fejlesztési lehetőségeikről. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál töltött idő alatt értékes tapasztalattokkal lettem gazdagabb, melyek segítségemre voltak a szakdolgozat megírásában. Igyekeztem továbbá bemutatni az Alapítvány által kínált szolgáltatásokat, és az ott dolgozók áldozatos, önzetlen munkáját mellyel rengeteget segítenek akár az induló akár a már működő kis- és középvállalkozásoknak. 3

8 Dolgozatom célja, hogy megismertesse a mikro-, kis-, és középvállalkozások helyzetét, ezen keresztül elengedhetetlen szerepüket a gazdaság fellendítésében, amely aztán egységes, egészséges, jól működő társadalmat is eredményez. A bevezető végén szeretnék köszönetet mondani a külső konzulensemnek, Nagy Andrásnak a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatójának, és a belső konzulensemnek, Dr. Takács Dávidnak a BGF GKZ Közgazdasági, Vállalkozás és Emberi Erőforrások tanszék oktatójának a szakdolgozat megírásában nyújtott aktív közreműködést és segítséget. 4

9 2. A kkv-k a gazdaságban Mielőtt bármilyen eszmefuttatásba kezdek, érdemes áttekinteni a kis- és középvállalkozások fogalmának alapjait, és azt is, hogy miért tekinthetünk rájuk, mint Európa és Magyarország gazdasági motorjára A kis- és középvállalkozások törvényi háttere az EU-ban Az Európai Unióban akkor tekintünk mikro-, kis- és középvállalkozásként egy vállalkozásra, ha az bizonyos kritériumoknak megfelel. Az alábbi kritériumrendszer a 2003/361/EC Rendeletben került először megfogalmazásra, amely január 1. óta érvényes. Hogy egy vállalkozás kkv (angolul SME) minősítést érjen el, foglalkoztatottjainak létszáma nem lépheti át a maximális létszám plafont, továbbá nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladhat meg egy bizonyos szintet. A könnyebb átláthatóság kedvéért táblázatos formában jelenítem meg az előbb említett adatokat. 1. számú táblázat A kkv-k ismérvei Vállalkozás típusa Foglalkoztatottak Nettó árbevétel Mérlegfőösszeg száma (fő) (millió ) (millió ) Mikro- < Kis- < Közép- < Forrás: Saját szerkesztés (A 2003/361/EC Rendelet alapján) A jelentések és visszajelzések azt igazolták, hogy a kkv-k definíciójának alkalmazása problémák nélkül zajlott. 5

10 Az európai kkv-k története napjainkig Az Európai Unióban köztudott hogy a kkv-knak kulcsfontosságú szerepük van a munkahelyek megteremtésében valamint a gazdaság növekedésében. Ez a két nyomós indok miatt megkülönböztetett figyelmet kapott ez a szektor, szabályozásokat vezettek be melyek lényegesen megkönnyítették a kis- és középvállalkozások fejlődését, ami aztán versenyképességük javulásában teljesedett ki. Számos stratégiai terv, és program született az évek során, melyben kitüntetett figyelmet kapott a kkv szektor. A híreket olvasva könnyen azt gondolhatjuk, hogy az európai gazdaságot az óriás, multinacionális cégek uralják, ugyanis alig hallani másról a médiában, mint a sokmilliárdos felvásárlásokról, a multik terjeszkedéséről, és sajnos mostanság a csőd közeli állapotukról. A tény viszont az hogy az európai cégek több mint 99%-a, a kkv-k csoportjába sorolható. Aktív vállalkozások száma a nem-pénzügyi szektorban 2008-ban 27 EU tagállamban: 1. ábra Vállalkozások száma az EU-ban (millió) Forrás: Saját szerkesztés (Az Eurostat [online adat kód: sbs_sc_ind_r2, sbs_sc_con_r2, sbs_sc_dt_r2, sbs_sc_1b_se_r2] alapján) 6

11 Az összesen 21 millió vállalkozásból a kkv-k 20,9 milliót tesznek ki, ez a szám olyan nagy, hogy ilyen nagyságrendben a nagyvállalkozások száma nullához közeli értéknek tűnik. Ebből a 20,9 millió vállalkozásból 19,3 millió mikrovállalkozás, emellett eltörpül a kivállalkozások 1,4 milliója és a középvállalkozások 0,2 milliója. 2. ábra Foglalkoztatottak száma az EU-ban (millió) Forrás: Saját szerkesztés (Az Eurostat [online adat kód: sbs_sc_ind_r2, sbs_sc_con_r2, sbs_sc_dt_r2, sbs_sc_1b_se_r2] alapján) A vállalkozások által foglalkoztatottak száma összesen 135,8 millió fő az Eurostat felmérése szerint. Ebből a közel 136 millió emberből 45,2 milliót a nagyvállalatok foglalkoztatnak, ami valljuk be szép szám, de a kkv szektor több mint kétszer ennyi főt foglalkoztat, azaz 90,6 millió embert. 3. ábra Vállalkozások által hozzáadott érték az EU-ban (millió ) Forrás: Saját szerkesztés (Az Eurostat [online adat kód: sbs_sc_ind_r2, sbs_sc_con_r2, sbs_sc_dt_r2, sbs_sc_1b_se_r2] alapján) 7

12 A hozzáadott érték, azaz az adott időszak alatt megtermelt végső felhasználásra kerülő áruk összértékének mennyisége is a kkv-k felé dönti a mérleg nyelvét. A összesen 6176 millió -nyi hozzáadott értékhez a kkv szektor 3617 millió -val míg a nagyvállalatok 2559 millió -val járultak hozzá. 4. ábra Vállalkozások méret szerinti megoszlása az EU-ban (%) Forrás: Saját szerkesztés (Az Eurostat [online adat kód: sbs_sc_ind_r2, sbs_sc_con_r2, sbs_sc_dt_r2, sbs_sc_1b_se_r2] alapján) Az egyszerűbb átláthatóság kedvéért az arányokat színes tortadiagramokkal szemléltetem, a diagramokból kiolvasható adatok és az azokhoz rendelt színek áttekinthetőbbé, vizuálissá teszik az adattengert. Amint az látható a vállalkozások túlnyomó többsége (99,8%) kkv, három munkahely közül kettőt (66,7%) kkv-k biztosítanak, valamint az összes hozzáadott érték közel 60%-át (58,6%) adják. Tízből kilenc vállalkozás mikrovállalkozás, mégis arányaiban alacsony az általuk foglalkoztatott emberek száma és a hozzáadott értékük. 8

13 5. ábra Vállalkozások hozzáadott értékének aránya az EU-ban (%) Forrás: Saját szerkesztés (Az Eurostat [online adat kód: sbs_sc_ind_r2, sbs_sc_con_r2, sbs_sc_dt_r2, sbs_sc_1b_se_r2] alapján) 6. ábra Foglalkoztatottak számának megoszlása az EU-ban (%) Forrás: Saját szerkesztés (Az Eurostat [online adat kód: sbs_sc_ind_r2, sbs_sc_con_r2, sbs_sc_dt_r2, sbs_sc_1b_se_r2] alapján) 9

14 A fenti adatokból kiderül, hogy az összes foglalkoztatottak számának 66,7%-át teszik ki a kkv szektorban tevékenykedő foglalkoztatottak. A további adatok vizsgálata közben kiderült, hogy a kereskedelmi és a gyártási szektorban valamint az építőiparban összesen a kkv-k által foglalkoztatottak majdnem 62%-a dolgozik, és az is hogy a mikro vállalkozások foglalkoztatják a legtöbb embert egyes szolgáltatói szektorokban Kkv-k Magyarországon Magyarországon 1989-ben a rendszerváltás utáni első demokratikusan megválasztott parlament azonnal megkezdte a régi gazdasági rendszer lebontását és nekilátott a modern piacgazdaság berendezésének. Addig sosem látott privatizációs hullám indult valamint megkezdődött a vállalatok számának drasztikus növekedése A kis- és középvállalkozások törvényi háttere Magyarországon A Parlament 1999-ben fogadta el a kkv-k támogatásáról szóló törvényt. A évi XCV. törvény definiálta a magyarországi kkv fogalmát továbbá meghatározta támogatásuknak a költségvetésben elfoglalt helyét ben Magyarország EU csatlakozása után viszont törvénymódosításra kellett sort keríteni, amely megváltoztatta a kis- és középvállalkozások definícióját, és más újításokat is hozott. A törvény szerint: (1) Kkv-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 1 sis_1.pdf ,

15 a) összes foglalkoztatási létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A kkv kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatási létszáma 50 főnél kevesebb, és b) nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A kkv kategórián belül mikrovállalkozásnak számít az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatási létszáma 10 főnél kevesebb, és b) nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot A magyar kkv-k gazdaságban betöltött pozíciója Az alábbi adatok az Eurostat adatbázisából származnak és fontos hozzátenni, hogy becsült értékeket tartalmaznak. Az ezekben szereplő vállalkozások ipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet végeznek, az alábbi diagramok nem tartalmaznak adatokat mezőgazdasággal, erdészettel, halászattal foglalkozó és nem piaci tevékenységet folytató vállalkozásokról. Az Eurostat adatai kiválóan alkalmazhatóak az értékek más országokkal való összehasonlításokhoz, de a hazai felmérések eredményeitől eltérőek lehetnek évi XXXIV törvény a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról, (1)-(4) bekezdés 11

16 7. ábra Vállalkozások száma Magyarországon (ezer db) Forrás: Saját szerkesztés (SBA Fact Sheet Hungary 2010/2011. alapján) Az adatok szerint Magyarországon vállalkozás van (kivétel a mezőgazdasággal, erdészettel, halászattal foglalkozó és nem piaci tevékenységet folytató vállalkozások), ebből tartozik a mikrovállalkozások besorolása alá, ezzel a mikrovállalkozások (és egyéni vállalkozások) a magyar gazdaság domináns méret szerinti vállalkozási formái, míg a kis- és középvállalkozások illetve darabot számlálnak. Továbbá az adatok szerint Magyarországon 806 nagyvállalat tevékenykedik. 8. ábra Vállalkozások méret szerinti megoszlása Magyarországon (%) Forrás: Saját szerkesztés (SBA Fact Sheet Hungary 2010/2011. alapján) 12

17 Ugyanúgy, mint az EU-ban Magyarországon is túlsúlyban vannak a kkv-k a nagyvállalatokkal szemben. A rendszerváltás óta a vállalkozások száma folyamatosan nőtt, ennek eredményeképp ma a magyar vállalkozások 99%-át a mikro-, kis- és középvállalkozások adják. Több mint 94%-ban mikrovállalkozások alkotják ezt a sokaságot, a kisvállalkozások 4,8%-ot tesznek ki, míg a középvállalkozások 0,8%-ot. A nagyvállalatok száma viszont elenyészőnek tűnik, mindösszesen 0,1%-a az összes magyar vállalkozásnak. Az európai átlaghoz képest a magyar mikrovállalkozások nagyobb részt szakítanak a foglalkoztatásból és a hozzáadott értékből. 9. ábra Foglalkoztatottak száma Magyarországon (ezer db) Forrás: Saját szerkesztés (SBA Fact Sheet Hungary 2010/2011. alapján) 13

18 10. ábra Foglalkoztatottak számának megoszlása Magyarországon (%) Forrás: Saját szerkesztés (SBA Fact Sheet Hungary 2010/2011. alapján) Az adatokból továbbá még az is látható, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelkedően fontos szerepet játszanak a magyar gazdaságban, ugyanis az összes foglalkoztatott több mint 70%-a ebben a szektorban ténykedik valamint az 50%-os hozzáadott érték sem elhanyagolható tényező. Ami viszont nem látszik a diagramokban az az hogy a magyar kkv-k átlagosan kisebbek mint európai társaik, a magyar kkv-k átlagosan egy emberrel foglalkoztatnak kevesebbet mint az EUs tagállamok vállalkozásai. 11. ábra Vállalkozások által hozzáadott érték Magyarországon (millió ) Forrás: Saját szerkesztés (SBA Fact Sheet Hungary 2010/2011. alapján) 14

19 12. ábra Vállalkozások hozzáadott értékének aránya Magyarországon (%) Forrás: Saját szerkesztés (SBA Fact Sheet Hungary 2010/2011. alapján) Ami a hozzáadott értéket illeti, Magyarország kicsit elmarad a többi tagállam átlagától, habár a középvállalkozás arányaiban több hozzáadott értékkel hozakodnak elő addig a mikro- és kisvállalkozások némileg elmaradnak az EU-s átlagtól. A nagyvállalkozások viszont nagyobb részét termelik az összes hozzáadott értéknek mint az EU-s tagállamokban. Mindezek ellenére az ország mindenkori kormányzata még mindig képtelen a kkv-k gazdasági fontosságának felismerésére, ezt mi sem fejezi ki jobban, mint Dr. Szabó Antal sorai:... másfél évtizede két évnél hosszabb ideig nem töltötte be a kkv politikai és stratégiai irányítást egyetlen helyettes államtitkár sem. A jelenlegi szakállamtitkárnak pedig túl nagy a feladatköre ahhoz, hogy érdemben tudjon a kkvkkal foglalkozni. 3 Így nem is csoda, hogy a magyar kkv-k fejlettsége eléggé lemaradt még az újonnan csatlakozó országok kkv szektorai fejlettségéhez képest is. Ezen felül, a bonyolult adórendszer sem könnyíti meg a kis- és középvállalkozások működését, holott más országokban kifejezetten segíti, támogatja e szektor működését. 3 Dr. Szabó Antal [2010] p

20 3. Az EU a kkv politikája A kkv-k az összes vállalkozás több mint 99%-át teszik ki, és több mint 90 millió munkavállalót foglalkoztatnak Európában. Gazdaságunk motorját jelentik, amelynek erősnek, versenyképesnek és innovatívnak kell lennie. Gyors cselekvésre van szükség a tagállamok részéről annak érdekében, hogy az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot teljes mértékben végrehajtsuk. 4 - Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos A fenti ismeretek tükrében kérdések realizálódhatnak bennünk, mit tesz az EU és Magyarország a kkv szektor érdekében? Milyen politikákkal, támogatásokkal, programokkal segítik versenyképességüket? Hogyan befolyásolja ez az emberek vállalkozói szemléletét, motivációját? A következő fejezetben ezekre és még más kérdésekre is próbálok választ adni. Először az Európai Uniós intézkedéseket mutatnám be, majd ennek tükrében kitérek a magyarországi helyzetre is. Az EU már korábban felismerte, hogy a mai globális és technikailag egyre dinamikusabban fejlődő világban egy tudásalapú gazdaság kialakítása nélkülözhetetlen. A dinamikus vállalkozások és vállalkozók képesek a legjobban élni a kínálkozó lehetőségekkel, ezért fontos annyira a kis- és középvállalkozások versenyképességének elősegítése, növekedésének biztosítása, innovációs potenciáljának javítása. Ezen célok sikeres teljesítése, az Unió gazdaságának jövőbeni virágzása érdekében döntő szerephez jut. A kkv-k szerepe egyre fontosabbá válik több szempontból is; meghatározzák a helyi és a regionális gazdaság teljesítőképességét és munkahelyeket teremtenek (itt emlékezzünk az 1. fejezetbeli foglalkoztatási mutatókra), továbbá a mostani bizonytalan 4 ntezkedes_hu.htm

21 gazdasági helyzetben a prosperáló kis- és középvállalkozások hozzájárulnak egy biztosabb alapokon álló európai gazdasághoz. 5 Az EU még 2000-ben beindította a lisszaboni stratégiát, amely 2010-ig volt hivatott elérni a kitűzött céljait, többek között a kutatási és fejlesztési tevékenység magasabb szintekre való emelését, habár 2005-ben átfogalmazásra került, sajnos nem hozta meg az áttörő sikert, valószínűleg, ebben nagymértékben közre játszott a ban kezdődő pénzügyi- és gazdasági válság, amely még jobban megnehezítette a kkv-k életét. A lisszaboni stratégia végével az EU új tervvel állt elő, ez az EU2020 stratégia mely a válság okozta negatív hatásokat igyekszik kijavítani és kihúzni az európai gazdaságot a gödörből. 6 José Manuel Barroso szavait idézve: Európának vissza kell térnie a helyes kerékvágásba, majd ott is kell maradnia. Ezt a célt tűzi ki az Európa Kisvállalkozói intézkedéscsomag az EU-ban (SBA) 2008-ban az Európai Tanács a korábbi programok eredményeit és hatásait szem előtt tartva bevezette a Small Business Actet (kisvállalkozói intézkedéscsomagot), hogy tovább erősítse a kkv-k fejlődését és versenyképességét. A Small Business Act (ezen túl SBA) társadalmi szemszögből közelít a vállalkozások felvirágoztatásához, fő elve szerint a feltételek sikeres megteremtéséhez elengedhetetlen a társadalom elismerése, támogatása. Ez a magatartás az egyéneket arra bátorítja, hogy kecsegtető lehetőségként ismerjék fel egy saját vállalkozás alapítását ezzel hozzájárulva a gazdasági növekedéshez, jólléthez. A politikai vezetők, a közigazgatás és média szerepe is legalább olyan fontos egy kkv-barát társadalom létrehozásában, mint a társadalom többi tagjának p

22 Az SBA vezérlő elvei Az SBA fő vezérlő elve a Gondolkozz előbb kicsiben. Mit is akar ez pontosan jelenteni, mi a célja? Az célja az, hogy egész Európában elterjedjen ez az elv, miszerint a jogszabályok bevezetése előtt, először meg kell hallgatni a kkv-kat, elemezni kell a rájuk gyakorolt hatásukat. Jogosan tesszük fel a kérdést; honnan tudjuk, hogy egy jogszabály vagy egy szakpolitika hatással van-e a kkv-kra? Az Európai bizottság egy kötelező már egyre több tagállamban használt ún. SME-testet (kkv teszt) hozott létre mely alkalmas eldönteni az előbbi kérdést. Az adminisztrációs terhek csökkentése is az SBA céljainak részét képezi, ezért az EU vállalta, hogy 2012-re egynegyedével csökkenti a kkv-k adminisztrációs terheit. Ezzel a lépéssel a vállalkozóknak sokkal több ideje marad a vállalkozás javítására, fejlesztésére, nem pocsékolják idejüket a gyakran túlzott mennyiségű papírmunkával. Ezeken felül az EU igyekszik leegyszerűsíteni az ÁFA számlázást oly módon, hogy az elektronikus úton történhessen, ez azt jelentené, hogy a papír alapú számla egyenrangú az elektronikus számlával. Az adminisztrációs terhek további csökkentésére irányuló törekvéset részét képezi az egyablakos ügyintézés kialakítása az EU tagállamokban. Ennek segítségével lényegesen leegyszerűsödik a vállalkozás alapítás folyamata, hogy egy példát említsek a sok közül: a cégbejegyzés során csak egyszer kell ellátogatni a hivatalba a korábbi több (országonként változó) alkalommal eltérően. Tervezik még a késedelmes fizetésekre alkalmazandó szabályok szigorítását is. 8 Az előzetes felmérések szerint az SME-testtel több mint 5,4 millió kisvállalkozás járna jól, 6,3 milliárd -t takaríthatna meg az európai gazdaság továbbá a bürokrácia visszaszorításának sikerével akár 1,4%-kal emelkedhetne a GDP. A már meghozott és a még bevezetésre váró intézkedések további kb. 40 milliárd megtakarított -t jelenthetne és végül, de nem utolsó sorban a teljesen elektronikus számlákra való átállás 18,4 milliárd megtakarítást eredményezhetne. Ez a rengeteg megtakarítás a vállalkozások fejlesztésére fordítva nagymértékben segítene a vállalkozásoknak 8 European Comission (2011) Thinking Big for Small Businesses 18

23 kiaknázni a piacot és kihasználni a kínálkozó lehetőségeket, ezzel egy stabilabb virágzó európai gazdaságot létrehozva. 9 Az SBA-ban továbbá megfogalmaztak 10 kkv-barát elvet is, melyek a kkvpolitika kialakítását és végrehajtását vezérelik az Uniós tagállamokban. A 10 elv szerint: i. Meg kell teremteni azt a környezetet, amelyben a vállalkozók és a családi vállalkozások boldogulhatnak, és amely díjazza a vállalkozókat. ii. iii. iv. Biztosítani kell a csődbe jutott becsületes vállalkozóknak azt a lehetőséget, hogy gyorsan megkapják az esélyt az újrakezdéshez. Meg kell alkotni a Gondolkozz előbb kicsiben! elvnek megfelelő szabályokat. A közigazgatási rendszereknek fogékonynak kell lennie a kkv-k szükségleteire. v. A közpolitikai eszközöket hozzá kell igazítani a kkv-k szükségleteihez: a kkv-k közbeszerzésekben való részvételének megkönnyítését, és a kkv-k állami támogatásának lehetőségeinek jobb kihasználását. vi. vii. viii. ix. Meg kell teremteni egy olyan jogi és üzleti környezetet, amely a kereskedelmi tranzakciók időben történő teljesítését támogatja és könnyíteni a kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzájutásán. Segíteni kell a kkv-kat abban, hogy több az egységes piac által kínált hasznot húzhassanak az. Segíteni kell a kkv-k készségeinek fejlesztését és az innováció minden formáját. Lehetővé kell tenni a kkv-knak, hogy a környezeti kihívásokat lehetőségekké alakítsák. 9 European Comission (2011) Thinking Big for Small Businesses 19

24 x. Buzdítani és támogatni kell a kkv-kat, hogy a növekvő piacok előnyeiből részesülni tudjanak 10 Az Európai Bizottság árgus szemekkel figyeli az SBA megvalósítását és az ehhez fűződő előrelépéseket minden tagországban A vállalkozói kedv ösztönzése Az SBA másik elengedhetetlenül fontos eleme a vállalkozási kedv ösztönzése, éppen ezért az EU számos programot szentelt e cél megvalósítására. Igyekszenek rámutatni a vállalkozásokban rejlő izgalmas lehetőségekre. Az évek folyamán az Eurobarometer nevű felmérés biztosította az adatokat az emberek vállalkozói szelleméről. A felmérés megvizsgálta az emberek önfoglalkoztatással kapcsolatos motivációját, választásait, tapasztalatait és az akadályokat. Az Eurobarometer által szállított adatok segítségével az európai törvényalkotók könnyebben megérthetik a felbukkanó problémákat valamint nagy segítséget jelentenek a jövőbeni politikák megalkotásában. 11 A 2011-es évben személyes beszélgetések segítségével készítették el a felmérést melynek keretein belül 27 uniós és tagjelölt országban több mint embert kérdeztek meg. 43%-uk úgy érzi, hogy a munkaerő piaci válság már elérte a tetőpontot ez jobb eredménynek bizonyult, mint az előző években ám a helyzetet közel sem látják egyformán a különböző országok. Az optimistább államokban pl.: Ausztria, Észtország, Dánia, teljesen ellentétesen vélekednek az emberek, mint a pesszimistább társaik (pl.: Görögország, Portugália) ahol válsággal küzdenek. Mindenképpen jó hírnek tekinthető, hogy az emberek kezdenek optimistábban gondolkodni a tavaszi adatok szerint, ám jogosan vetődik fel bennünk a kérdés; hogyan befolyásolja ezt a

25 gondolkodást hogy egy konkrét példát említsek a sok közül a görögországi helyzet A vállalkozási kedv ösztönzésének eszközei Az Európai Kkv Hét A vállalkozói kedv ösztönzésének egyik fontos eszköze az Európai Kkv Hét, amely először 2009-ben került megrendezésre. 13. ábra Az Európai KKV-hét 2011 logója Ugyanúgy, mint az ez előtti években a Forrás: es Európai Kkv Hét célja is a már korábban említett vállalkozói kedv ösztönzése, a vállalkozások népszerűsítése, tájékoztatás nyújtása az EU-s, regionális, valamint helyi támogatásokról és végül, de nem utolsó sorban a vállalkozások az európai jólléthez való hozzájárulásának elismerése. A hét keretein belül zajló események számos helyszínen 37 országban zajlanak ahol a vállalkozók és a vállalkozások megoszthatják egymással tapasztalataikat és tovább bővíthetik ismereteiket a különböző vállalkozói és vállalkozásokat támogató szervezetek által szervezett rendezvényeken. 12 =HU&guiLanguage=en

26 A vállalkozási kedv ösztönzésének eszközei Jól bevált gyakorlatok Másik fontos és hasznos dolog a jól bevált gyakorlatok megosztása, cseréje. E módszer lehetővé teszi, hogy egymástól tanuljunk, hozzátenném: nem csak a vállalkozások szintjén. Hogy a jól bevált gyakorlatokat egyszerűbben lehessen megosztani az EU létrehozott egy adatbázist melyben meghatározták a kkv-politikák legjobb példáit, és ami bemutatja az SBA elveinek sikeres, eredményes alkalmazását. Az eredmények számszerűsíthetők; az elmúlt 10 év során több mint 600 ilyen gyakorlatot gyűjtöttek össze, melyből sokat már hasznosítottak is, nem csak EU-s, hanem a leendő EU-s országokban is A vállalkozási kedv ösztönzésének eszközei - Európai vállalkozás díj 2006-ban adták át az első Európai Vállalkozás Díjat, ez év májusában adták át 5. alkalommal. Célja azon közhatóságok azonosítása és díjazása, amelyek a vállalkozásokat és a kkv-kat kimagaslóan népszerűsítik. Eddig minden egyes évben 300-nál is több kezdeményezés versenyzett a résztvevő országok (amelyek között nem csak tagországok vannak) nemzeti fordulóiban. A legjobbakat egy színvonalas európai zsűri választja ki, és egy ünnepség keretein belül jelentik be a nyerteseket. Az 14. ábra Az Európai vállalkozás díj logója Forrás:http://download.mpo.cz/get/31128/37256/ /priloha003.jpg

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act Az Európai Unió KKV politikája Small Business Act Európai KKV hét Magyarországon Székesfehérvár, 2011. október 7. Németh István, Európai Bizottság Miért fontosak a KKV-k? Tőzsdén jegyzett Nagy Közepes

Részletesebben

f nnt artható gazdaságot

f nnt artható gazdaságot A Small Business Act üzenete a döntéshozóknak és a hazai KKV szektornak Borbás László adjunktus Óbudai Egyetem KGK SZVI Mottó: Egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Neked miért van három tornacipőd? (Sándor

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 25.6.2008 COM(2008) 394 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 40 2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA Kis- és középvállalkozás fogalma (részletesen lásd általános csoportmentességi rendelet I. melléklet) A vállalkozástípus meghatározása az alkalmazotti

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14.

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14. MFB Napok 2008 miniszter 2008. október 14. Nemzetközi pénzügyi válság A hosszú távú hatások egyelőre bizonytalanok Magyarország pénzügyi/gazdasági helyzete stabil Negatív hatások várhatók: Hitelkeretek

Részletesebben

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11.

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11. Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény legfontosabb változása

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vingelman József vezérigazgató A JEREMIE Programról (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) JEREMIE

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Innovatív vállalkozásfejlesztés és mikrofinanszírozás. Szolnoki Szabolcs

Innovatív vállalkozásfejlesztés és mikrofinanszírozás. Szolnoki Szabolcs Innovatív vállalkozásfejlesztés és mikrofinanszírozás Szolnoki Szabolcs Rólunk, röviden A szervezetet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Horváth László Ügyvezető igazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Köszöntő

Részletesebben

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök - a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök 1. Jövőkép és koncepció hiánya Hazánkban a Széchenyi Terv volt az első és utolsó gazdaságpolitika

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12.

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. VÁLSÁG PÉNZ MUNKAHELY PIAC Válságkezelés szűk keresztmetszetek feloldásával 1. Pénz 3. Piac

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI A mikrohitel az a vállalkozásfejlesztési eszköz, amelyik növekedéshez, munkahelyteremtéshez,

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. január Hírlevél 2011. január 2 MILLIÁRD FELETT A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEI A 2010 első félévében, az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, amelyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.11.2005 COM(2005) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerepe a Kis- és Középvállalkozások versenyképességének megőrzésében- Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerepe a Kis- és Középvállalkozások versenyképességének megőrzésében- Üzletfejlesztés karnyújtásnyira BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR, ZALAEGERSZEG A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerepe a Kis- és Középvállalkozások versenyképességének megőrzésében- Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése Európai Uniós támogatások pályázati roadshowja Széchenyi 2020 GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése Kerekes Gábor irodavezető Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás. Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás. Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. Pénzügyi közvetítő vállalkozás Fókuszban a KKV-k, több

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés Békés megyében. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Vállalkozásfejlesztés Békés megyében. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Vállalkozásfejlesztés Békés megyében Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Tájékoztató előadás Vállalkozásfejlesztési lehetőségek Téma: Széchenyi hitelek, vállalkozás

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozói pályázati lehetőségek Zalaszentgrót, 2015. május 21. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995. január 9-én

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési eszközök: esélyek és lehetőségek

Vállalkozásfejlesztési eszközök: esélyek és lehetőségek Dr. Nagy Miklós ügyvezető igazgató MÁV Beszállítói Roadshow Eger, 2012. május 8. Vállalkozásfejlesztési eszközök: esélyek és lehetőségek Tartalom 1. MÁV piactér fejlesztésének céljai és vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben